######### ######### ######### 

eXTReMe Tracker

Konsortiepladser sjælland

 
Skovjagt Vestsjælland!
 Mail: jvlarsen@outlook.dk
16-01-2017

Jagt med store jagtoplevelser - gerne nyjæger

Vi er et mindre konsortie der driver skovjagten på ca.150Ha. Jagtarealet er en ren skovjagt, i en tæt, men ganske spændende skov, hvor der er mange snepper. Vi udsætter hvert år ca. 50 ænder, samt 250 Fasaner, der hele sæsonen fodres af fast fodermand.

Vi søger nye medlemmer til følgende pladser.

A medlem: Riffel og hagljagt med en gæsteplads på hagljagten. (9600 kr.) er udlejet

B medlem: Hagljagt med en gæsteplads (5600 kr.).

B medlem: Riffeljagt ingen gæsteplads. (4500 kr.) er udlejet

C medlemmer Hagljagt uden gæsteplads (3000 kr.)

Der afholdes 6 fællesjagter hvor der er 1 gæste plads pr. gang. 1 hygge/medlemsjagt pr. sæsonen hvor der skydes til jagtbart vildt, hjortevildt undtaget.

Hvis du kun interesserer dig for mange fugle på paraden, så er det ikke denne jagt du skal vælge. Det sociale omkring vores fællesjagter en meget vigtig del af jagten. Vi prioriterer sikkerhed omkring jagten meget højt,

Vi har selvfølgelig defineret en politik for afskydning af vildt og begrænsninger i antal nedlagt vildt, så der også er en fremtidig jagt på området.

Jagtdagen begynder med fælles morgenmad og afsluttes med fællesspisning i jagtstuen.
God jagtmoral, og godt humør, er et must. Hvis overnævnte lyder interessant hører vi gerne fra dig.

Deltagelse i enkelte arbejdsdage må påregnes. Jægere med egnet jagthund vil blive prioriteret. Hvis interesseret, så skriv venligst lidt om dig selv, evt. jagthund samt kontaktoplysninger.
M/K, ung/gammel helst fra Vestsjælland, Sikkerhed er meget vigtigt for os. Vi forventer at nye medlemmer har en sikker og ansvarlig våbenhåndtering, og udviser en høj jagtetik.

Har du en trænet jagthund er det dejligt, men det er ingen betingelse for at blive medlem.

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 13929

Jagtkonsortie på vestsjælland
 Mail: cfu@mail.dk
16-01-2017

Vi søger et par nye jagtkammerater til etableret jagtkonsortie på vestsjælland (Kalundborg).

Vi har en enkelt ledig A-plads og et par B-pladser ledige

Det er en fordel hvis du har hund og værdsætter hundearbejdet, men det er ikke et krav.

Det 260 ha store vildtrige jagtterræn er utroligt spændende og består af store sammenhængende marker, med vel etablerede og professionelt anlagte remiser på 1-2 ha, ledelinjer, samt et mindre skovstykke i forbindelse med mose. På arealet forefindes endvidere 2 større søer, samt mindre søer/vandhuller i de fleste remiser.

Området ligger tæt på Kattegat og det er primært et fugle terræn, med en rigtig fin trækjagt på ænder, gæs og duer. Der vil blive udsat fasaner og ænder i henhold til hvad terrænet kan bære.
Der er endvidere en rigtig god bestand af agerhøns på terrænet og af klovbærende vildt forefindes både råvildt og kronvildt.

Vi lægger meget vægt på en god jagtetik, høj jagt moral, godt humør og hyggeligt samvær.

Vi prioriterer kammeratskabet meget højt og det har ingen betydning om du er ny jæger eller erfaren – bare at du er positiv og har et godt humør.

A-pladsen koster kr. 14.000 og indeholder bukkejagt, riffeljagt efterår, 6 efterårsjagter på fugle, 1-2 agerhøns jagter og 1 hanejagt. Der er fri trækjagt på gæs, ænder og duer efter princippet ”Fair use”.

B-pladsen koster kr. 9.000 og indeholder 6 efterårsjagter på fugle, 1-2 agerhøns jagter og 1 hanejagt.
Der er fri trækjagt på gæs, ænder og duer efter princippet ”Fair use”.

Ud over ovenstående vil der blive arrangeret 1-2 gåsejagter og behovsvis reguleringsjagt på gæs.

Alle medlemmer har mulighed for at tage en gæst med på 2 af efterårets fuglejagter.

Arealet ligger isoleret fra store veje og der er særdeles gode muligheder for træning af hund – både marksøg og apporteringstræning.

I jagten indgår en jagtstue, indeholdende ophold/spiserum og et køkken, samt adgang til toilet.

Der skal påregnes et mindre antal arbejdsdage til revirpleje.

Området fremvises gerne efter aftale. Ring/skriv og fortæl hvad du forventer af os.

Kontakt:
Carsten : tlf 24822482, e-mail: cfu@mail.dk
eller
Erik: tlf 30797781, e-mail: erikhaugepedersen@gmail.com

Pris: Pris fremgår af annoncen


Tlf: 24822482
Postnummer: 4400
Annonce nr: 13931

Fuglejæger med hund søges til velfungerende konsortie på Bregentved
 Mail: nielsencph@hotmail.com
11-01-2017

Velfungerende konsortium søger B-medlem med hund.

To af vores konsortiemedlemmer har valgt at stoppe da de ikke har tiden til at deltage.
Vi søger derfor to B-medlemmer med hund til vores 15 år gamle konsortium.

Jagten er en del af Bregentved syd for Køge, 40 minutters kørsel fra København. Her har
vi en fantastisk biotop der tiltrækker og fastholder vildtet.

Vi udsætter 1.400 fasaner og 100 ænder der passes efter alle kunstens regler af fast skytte.
Vores afskydning ligger på ca. 50 % på 6-7 fællesjagter. Pris DKK 14.500 samt depositum
vildtkonto DKK 2.000

Morgenmad og varm frokost indtages i vores nybyggede jagthytte. Alt dygtigt styret af vores
Madmor. Vi anvender traktor og jagtvogn ifm. jagterne. Der er mulighed for at medtage gæst.

Pris: 14500


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 13900

Eksklusiv Gods Jagt Sydsjælland
 Mail: jorgen@laurberg.org
11-01-2017

Vi tilbyder en dejlig fredfyldt herskabelig jagt på sydsjællandsk Gods med udsigt over marker skov og vand.

Arealet er på 418Ha med 125Ha skov resten fordelt på ager , juletræer , remisser , krat og vand.

Bukke samt hjortejagt foregår fra tårne.

Tilhørende jagten er der 2 boliger med mulighed for overnatning.

Der er frijagt på hjortevildt.

Det vil være muligt at bruge godsets hovedbygning i nogen grad.

Der vil blive serveret morgenmad samt varmmad +div på hver jagt.

Der vil ca på hver jagt blive nedlagt mellem 150 til 250 stk vildt.

Hovedparten af området benyttes stålhagl.

Alt hjortevildt nedlægges med riffel.

Gæstepladser kan tilkøbes.

pris 25000kr +2500kr i indmeldelsgebyr.
Pris: 25000kr


Tlf: 28294989
Postnummer: 4720
Annonce nr: 13901

Fuglejagt sydsjælland
 Mail: kefuge@mail.dk
11-01-2017

Et par fuglepladser er ledige på ca 125 ha landbrugsjord som støder direkte ned til Dybsø fjord, der forefindes flere remiser med vandhul hvor der sættes nogle ænder ud.
På engen er der 3 vandhuller hvor der fodres til vildænder, der vil også blive udsat nogle fasaner.
Der afholdes 4 til 5 fællesjagter hvor af de 4 er med bespisning morgen og middag.
Der ud over er der frijagt på ænder ( uden for udsætningerne ) duer /krager /skader / ræv og ikke mindst gæssene som har trækrute ind over markerne til og fra fjorden, der er også regulering på bramgæs som der er rigtigt mange af i lange perioder disse vil også meget gerne ned og furagere .
Man betaler for det man selv skyder både på fællesjagterne og på frijagterne.
Skulle dette have din interesse kan du kontakte mig på mail eller tlf for nærmere oplysning eller fremvisning af området.
mvh Kim.

Pris: 4.000


Tlf: 27131177
Postnummer: 4750
Annonce nr: 13906

midtsjælland Haslev
 Mail: petersaltoft@mail.tele.dk
04-01-2017


Velfungerende og veldrevet jagtkonsortie søger 2 fuglejægere.

Vi råder over ca. 477 tdr land, herunder ca. 28 tdr land skov, ager, flere
rigtig gode remisser, vandhuller og levende hegn. Reviret har en god
bestand af råvildt, harer, fasaner og agerhøns. Vi udsætter et
mindre antal fasaner.

Der er igennem en årrække udført flere tiltag til at løfte jagten og der
må påregnes 2-4 arbejdsdage i sæsonen til vildtpleje.

Vi råder over en hyggelig jagthytte med lys, varme, køkken og
mulighed for overnatning.

Vi afholder normalt 5-6 gæstejagter om året. Desuden afholder vi en
årlig agerhønsejagt og en kokkejagt uden gæster.

Når vi er fuldtallige er vi 4 riffeljægere og 6-8 fuglejægere afhængigt af
antal gæstepladser. Vi er en blandet flok og vi har plads til alle, unge,
gamle, mænd, kvinder, nyjægere og garvede folk - alle er velkomne, så
længe kemien er iorden.

Fugleplads uden gæst koster kr. 6.000,- årligt
Fugleplads med fast gæsteplads koster kr. 10.000,- årligt.

Jægere med hund ( labrador, springer eller cocker ) vil have
fortrinsret til pladserne.

30 kr til svippet pr jagt. Der kan tilkøbes gæstepladser til enkelte
jagter, såfremt der er plads.

Alle medlemmer er lige, både hvad angår indflydelse og pligter.

Hvis du er interesseret i at høre mere eller se reviret, så ring til Peter på
51687805 mellem kl 8:00 og 11:00 eller efter 20:00
Pris:

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 13855

En helt unik mulighed
 Mail: dinjagt@gmail.com
20-12-2016

Jagtklub rådende over et helt fantastisk samlet revir på 404 ha blot 35 minutters kørsel fra København, søger nye medlemmer, vores revir er fordelt på 365 HA lækker planningskov og 39 Ha agerjord, med remisse og læhegn. I skoven er der endvidere anlagt 7 foderenge af varierende størrelser, heraf en med tre mindre vandhuller og en med et mindre vandhul.
I jagtklubben lægges stor vægt etik og moral, jagten drives med størst muligt hensyntagende til vildtet, derfor skal nye medlemmer også være indforstået med dette.
Der afholdes 6 fuglejagter på et større antal udsatte fugle, samt 4 bevægelsesjagter på klovbærende vildt, som er råvildt, dåvildt og kronvildt.
På hver anden fællesjagt, kan man som medlem medbringe gæst. Bemærk der også er mulighed for at medbringe gæst på frijagter, også i bukkejagten.
Vi råder over en dejlig jagthytte, med modernet køkken, toilet og badefaciliteter, samt en noget mindre moderne sovesal.

Årlig medlemsafgift:
Fuglejæger: 13.500,00
Riffeljæger: 17.000,00
Konsortiemedlem 26.000,00

Ved indtrædelse i jagtklubben indbetales indmeldingsgebyr på 1.500 kr. for fugle og riffeljæger, og 3.000 kr. for konsortiemedlemmer.

Som en ekstra services, så tilbyder vi, at eventuelle interesseret kan deltage på en hane eller bevægelses jagt i januar for blot 1.500,- inklusivt alt. Bliver man efterfølgende medlem i jagtklubben fratrækker vi 1.000,- fra indmeldingsgebyret.

Medlemsafgiften kan deles i 2 rater, hvor første rate plus indskud betales inden 1 februar og anden rate inden første august.

Der er intet fællesarbejde forbundet med medlemsskabet, hvorfor jagten er for den travle og kvalitetsbeviste jæger. På fællesjagterne bør man dog kunne gå lidt til hånde.

Forplejning, morgenmad, varmmad til frokost, drikkevarer og sweepstake på fællesjagter betales særskilt ved betaling af anden rate.
Lyder ovenstående som noget for dig, og kan du nikke genkendende til etik, moral og høj kvalitet, så er du muligvis det helt rigtige kommende medlem i vores jagtklub, så skriv et par linjer om dig selv og send til dinjagt@Gmail.com, sammen med et telefonnummer, så kontakter vi dig.

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 13786

Den travle jæger
 Mail: ln@telco.dk
20-12-2016

Jagtarealet består fortrinsvis af skov. Langs kysten er et engareal. I skoven er flere større lysninger.

Der er en stor bestand af råvildt samt en mindre dåvildt bestand. Strejfende kronvildt.

Stor udsætning af ænder og fasaner.

Fast skytte til pasning af vildtet.

Dejlig ældre jagthytte med overnatningsmuligheder.

Fast gæsteplads.

Det er frivilligt at deltage i arbejdsdage.

Jagtåret begynder 1. februar.

Er du interesseret i at vide mere, send en e-mail til adressen.

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 4760
Annonce nr: 13787

Alsidig jagt på Midtsjælland  Mail: moerup1@stofanet.dk
03-01-2017
D. 16-01-2017

Der er blevet et par pladser ledige i vores konsortiejagt beliggende mellem Sorø og Ringsted. Arealet består af blandet jagt med skov, store marker, hegn og enkelte remiser samt vandhul og åløb. Alle alm. vildtarter forefindes. Vi udgør et selskab af jægere og en vildtpasser i den modne alder. Alle har lige rettigheder. Rådighed over jagtstue og lagerrum samt gode P-forhold. Jægere med egnet jagthund vil blive prioriteret. Hvis interesseret, så skriv venligst lidt om dig selv, evt. jagthund samt kontaktoplysning i øvrigt.
Årlig jagtleje incl. udsætning og foder ca. kr. 11.000,-

Pris: 11.000,-


Tlf: 
Postnummer: 4173
Annonce nr: 13854

163 Ha ved Tappernøje  Mail: Ole@monstrum.dk
02-01-2017
D. 16-01-2017

Jægere

Vi søger et nyt A-medlem og et nyt B-medlem til vores jagtkonsortium ved Tappernøje.
Jagten er 163 Ha stor med en fin naturlig bestand af fasaner, agerhøns, råvildt og harer. Dertil i perioder et rigtigt fint træk af ænder og gæs.
På jagten er der 9 fine remiser og et skovstykke. Desuden 4 andehuller og en hyggelig jagtstue. I sæsonen har der været 6 fællesjagter + agerhøns og haretramp. Alle fællesjagter er med gæst.
Foruden fællesjagterne er der frijagt på ænder, gæs, duer og et efterårs rådyr med riffel pr mand, hvis det skønnes der er dyr til det.
A-pladsen giver desuden mulighed for en sommerbuk.

Vi har ingen udsætning, men en fast fodermester der sørger for fodring og tilsåning at vildtremser med majs.
Vi er i øjeblikket 11 joviale voksne mænd der sætter stor pris på god stemning og vi forudsætter derfor at du både kan mønstre god jagtetik og godt humør.

Vi har i år haft en overordentligt fin bestand af agerhøns. Sidst jeg var ude med min breton mødte vi 11 store flokke (hvoraf et par dog var gengangere).
Foruden min breton har vi en flatcoated retriever, en gammel dansk hønsehund, en terrier og en drever. Dygtige hunde er velkomne.

Pris:
A-medlem: 12.000 kr
B-medlem: 8.000 kr
+ foder: 2.000 kr


Venlig hilsen Ole

Pris: Pris: 10-14.000 kr


Tlf: 28105077
Postnummer: 
Annonce nr: 13836

Konsortieplads vestsjælland  Mail: cfu@mail.dk
01-01-2017
D. 16-01-2017

Vi har fået et par ledige B-pladser, så derfor søger vi et par nye jagtkammerater, gerne nyjægere, til vores jagtkonsortie på Vestsjælland (Kalundborg).

Det er en fordel hvis du har hund og værdsætter hundearbejdet, men det er ikke et krav.
Konsortiet er rigt repræsenteret med forskellige jagt hunderacer, hvilket vi sætter stor pris på, så uanset hvilken type hund du eventuelt har er altid du velkommen.

Det 270 ha store jagtterræn er utroligt spændende og meget varieret, med store områder bestående af vildt voksende naturarealer/skov, hvilket giver store udfordringer både for hunde og jægere. Der er endvidere remiser, vandhuller, eng arealer og en flere åer på arealet.

Vi lægger meget vægt på en god jagtetik, høj jagt moral, godt humør og hyggeligt samvær.

Vi prioriterer kammeratskabet meget højt og holder forskellige (ikke jagt relaterede) arrangementer hen over året.

B-pladsen koster 6850,00 kr. og indeholder 8 efterårsjagter på fugle + 1 hanejagt, samt 3-4 trykjagter. Der er fri trækjagt på gæs, ænder og duer. Endvidere forefindes et areal med frijagt på alle vildtarter, undtaget klovbærende vildt.

B-medlemmer har mulighed for at tage en gæst med på en af efterårsjagterne.

Det er vigtigt for os, at du værdsætter jagt på naturens præmisser og ikke forventer udsætning af fugle i stort tal. Du skal vægte jagten og kammeratskabet frem for hvad der ligger på paraden.

Konsortiet råder over et velindrettet jagthus.

Området fremvises gerne efter aftale. Ring/skriv og fortæl hvad du forventer af os.

Mvh.
Carsten

Pris: 6.850,-


Tlf: 24822482
Postnummer: 4400
Annonce nr: 13835

Sydsjællands smukkeste godsjagt.  Mail: swj@stofanet.dk
15-12-2016
D. 14-01-2017

Jagten, der ligger midt et af Sydsjællands smukkeste naturområder nær Næstved, er omkranset af vand (naturreservat) på 3 sider, - og har igennem en årrække været drevet på demokratisk vis af et veletableret jagtkonsortium på 18 medlemmer, - heraf 7 A-medlemmer (inkl. riffeljagt)
Et af vore A-medlemmer har af tidsmæssige årsager valgt at stoppe i konsortiet ved udgangen af denne sæson, hvorfor vi søger et nyt medlem snarest muligt, - gerne omgående.
Vor nugældende jagtlejekontrakt med godset løber fra 2016-19, - vi råder i alt over 295 ha, hvoraf de 114 ha er skov og resten er dyrket agerjord med 5 andehuller, remiser, strandenge m.m. Der udsættes årligt ca. 1.200 fasaner. Vi har en fast fodermester/skytte til at passe vildtet, og som indgår som alm. medlem af konsortiet. I de senere år har vi haft en ”pæn” genskydningsprocent på fasaner.
Konsortiet råder over en jagtstue med køkken og toilet, hvor der er plads til 32 spisende jægere. Her indtager vi morgenmad og frokost på vores fællesjagter.
Konsortiets medlemmer har mulighed for at benytte den alsidige og attraktive frijagt på f.eks. ænder, gæs og duer på det store frijagtareal uden for skoven, - også med gæster, ligesom A-medlemmer også har mulighed for at invitere gæster på forårets bukkejagt (efter særligt bestemmelser)
En A-plads koster 25.500,- kr. (betaling i to rater).
Vi afholder seks fællesjagter i efterårsmånederne samt et par fasanjagter i januar. Desuden giver et medlemskab ret til at medbringe en gæst på nævnte jagter. Varm mad og drikke (og sweepstake) på fællesjagter betales særskilt.
Ud over fællesjagterne afholder A-medlemmer også to til tre trykjagter på råvildt. I januar måned afholdes desuden en jagt for alle konsortiemedlemmer med familie
Hvis Du er interesseret og ønsker at høre mere eller: Måske deltage i en af jagtsæsonens resterende jagter (selvfølgelig som gæst) inden du beslutter dig for at blive vort nye medlem ? Henvendelse til snarest muligt.

Søren W. Jensen


Pris: 25500,00


Tlf: 22569426
Postnummer: 4700
Annonce nr: 13771

Sydsjælland Fasan/Hjortejagt  Mail: jorgen@laurberg.org
14-12-2016
D. 13-01-2017

Vi søger 3 konsortie medlemmer til næste års jagt fra 1feb 2017 til 2018.
Vi har en god bestand af rådyr og dåvildt sporadisk kronvildt.
Vi skyder ænder duer fasaner snepper på jagt arealet .
Udsætning af fugle 1000 stk .
Der er opsat nye 2år gamle tårne overalt.
Jagthus med køkken wc soverum spisestue forefindes på jagt arealet.
Udover dette har vi 2 frijagt områder indenfor 15 min kørsel fra hovedområdet det ene ca 40Ha skov midt i større skovområde. Det andet stykke er vandområde med gæs og ænder.
Der bliver serveret morgenmad og varm mad på hver jagt.
Dåvildt råvildt fasaner etc tilfalder skytten uden beregning.
1plads samt tilhørende gæsteplads pris 15000kr + 2500kr i indmeldelses gebyr.
På denne jagt bruge vi tiden på jagt og hygge.
Mvh jørgen laurberg

Pris: 15000kr + indmeldelsesgebyr 2500kr


Tlf: 28294989
Postnummer: 4720
Annonce nr: 13762

Jagtkonsortium på Midtsjælland  Mail: erik.damgaard.christensen@gmail.com
29-12-2016
D. 11-01-2017

Vi har et par ledige pladser til vores jagtkonsortium på Midtsjælland ca. 10 km øst for Ringsted. Arealet er på 152 hk, hvoraf 90 hk er skov og de resterende er marker og remiser. Der er en god bestand af mark og skovvildt; rådyr, harer, fasaner, snepper, duer, og agerhøns. Ænder og gæs er også på terrænet af og til. Vi fodrer effektivt, men har ingen udsætninger.
Man kan være helårsjæger, eller efterårsjæger. Helårsjægeren har også bukkejagten med. Vi er i alt 14 jægere i konsortiet, som hver må medtage en gæst på selskabsjagterne i efteråret. Både helårsjægere og efterårsjægerne kan nedlægge et stykke råvildt i efteråret. Ligeledes er der muligheder for frijagt. Så dette er jagten for jægeren, der ønsker en blandet skov og mark jagt.
Priserne for medlemskab i jagtåret 2017/18 er:
Helårsjæger: 12.750,00 kr.
Efterårsjæger: 8.275,00 kr.

Alle er velkomne i vores konsortium, og derfor også jægere med en god stødende/apporterende hund.

MVH
Erik Damgaard Christensen

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 13820

midtsjælland Haslev  Mail: petersaltoft@mail.tele.dk
04-12-2016
D. 03-01-2017


Velfungerende og veldrevet jagtkonsortie søger 2 fuglejægere.

Vi råder over ca. 477 tdr land, herunder ca. 28 tdr land skov, ager, flere
rigtig gode remisser, vandhuller og levende hegn. Reviret har en god
bestand af råvildt, harer, fasaner og agerhøns. Vi udsætter et
mindre antal fasaner.

Der er igennem en årrække udført flere tiltag til at løfte jagten og der
må påregnes 2-4 arbejdsdage i sæsonen til vildtpleje.

Vi råder over en hyggelig jagthytte med lys, varme, køkken og
mulighed for overnatning.

Vi afholder normalt 5-6 gæstejagter om året. Desuden afholder vi en
årlig agerhønsejagt og en kokkejagt uden gæster.

Når vi er fuldtallige er vi 5 riffeljægere og 6-8 fuglejægere afhængigt af
antal gæstepladser. Vi er en blandet flok og vi har plads til alle, unge,
gamle, mænd, kvinder, nyjægere og garvede folk - alle er velkomne, så
længe kemien er iorden.

Fugleplads uden gæst koster kr. 6.000,- årligt
Fugleplads med fast gæsteplads koster kr. 10.000,- årligt.

Jægere med hund ( labrador, springer eller cocker ) vil have
fortrinsret til pladserne.

30 kr til svippet pr jagt. Der kan tilkøbes gæstepladser til enkelte
jagter, såfremt der er plads.

Alle medlemmer er lige, både hvad angår indflydelse og pligter.

Vi tilbyder du kan prøve en jagtdag for 1000 kr, så kan du se om
det er noget for dig.

Hvis du er interesseret i at høre mere eller se reviret, så ring til Peter på
51687805 mellem kl 8:00 og 11:00 eller efter 20:00

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 13701

Jagt i Skovene ved Hvalsø fra 27. januar tilbydes.  Mail: arneramskov123(A)yahoo.com
18-12-2016
D. 20-12-2016

Fortrinsvis jagt på klovbærende vildt. Råvildt. dåkalv, kronkalv, een 10 ender eller mere kronhjort og een fuldskuffel dåhjort. De sidste store dyr inden for en 5årig periode. 121 ha skov med 2 skovenge. Vi afholder trykjagt fredag d. 27. januar.
Pris for et års jagt 7.890 kr.
Ring for yderligere information på 2145 2064

Pris: 7.890 kr


Tlf: 21452064
Postnummer: 4000
Annonce nr: 13780

Konsortieplads Møn  Mail: kronborg.jesper@live.dk
21-11-2016
D. 18-12-2016

Til konsortium på Godsjagt på Vest-Møn (10 minutter fra Syd-motorvejen og Farø-Broen) bliver 1-2 pladser ledige til næste sæson 2017/2018.
Terrænet er på små 400 hektar og meget afvekslende med bl.a. af agerjord, 60 hektar regulær skov, 60 hektar enge med sjapvand, vandhuller, moser, brak, remisser, levende hegn, længere kyststykke med rørskær mm..
Der tilsås årligt 4 hektar majs rundt omkring de eksisterende remisser.
Vi opererer med 3 forskellige slags medlemmer:

- A-pladser(Råvildtsjagt + 9 fællesjagter + frijagt på vilde fugle) med en pris på cirka 17.000,- alt inklusiv,

- B-pladser(9 Fællesjagter + frijagt på vilde fugle) med en pris på cirka 11.000,- alt inklusiv og

- C-pladser(Råvildtsjagt) med en pris på cirka 11.000,- alt inklusiv

Der må som råvildtsjæger skydes 3 bukke + fri afskydning af rå/lam om efteråret. Derudover afholdes 2-3 trykjagter.

Der afholdes 9 fællesfuglejagter med tilhørende fast gæsteplads på hver anden og med mulighed for tilkøb af ekstra pladser.

Vi har en mellemstor udsætning af både fasaner og ænder med høje afskydningsprocenter.

Derudover er frijagten på duer, gæs og ænder rigtig rigtig god og endelig råder vi også over et stort antal kunstgrave.

Der er tilknyttet stor og rummelig jagthytte med strøm, vand, bad og toilet, køkken og soverum til konsortiemedlemmernes fri afbenyttelse.

Nøgleord hos os er høj sikkerhed, godt humør og ordnede forhold. Der henvises endvidere til vores hjemmeside www.jagtgammeldyrehave.dk.
For seriøse henvendelser kan der aftales deltagelse i en af denne sæsons jagter for at se terrænet og konsortiet og omvendt.

Jesper

Pris: Se annoncen

www.jagtgammeldyrehave.dk
Tlf: 28904569
Postnummer: 4792
Annonce nr: 13640

Riffeljæger søges  Mail: viking@vetnet.dk
14-12-2016
D. 18-12-2016

Jagtselskab på Midtsjælland (140 ha skov med egen jagthytte) bestående af 5 ældre jægere søger - pga. udtræden af et medlem - pr. 1. april 2017 et nyt medlem til fælles riffeljagt og mulighed for hagljagt.
I selskabets tid (ca. 20 år) er der i gennemsnit skudt ca. 20 stk. råvildt årlig (i perioder begrænset af manglende afsætningsmuligheder) – i år er der i foråret skudt 7 bukke. Der kan forekomme då- og kronvildt til fri afskydning på terrænet.
Pris 22.000 kr, fordelt på 2 rater (1. april og 1. september).
Henvendelse til selskabets formand tlf. 20877022


Pris: 22000 kr


Tlf: 20877022
Postnummer: 4180
Annonce nr: 13763

163 Ha ved Tappernøje  Mail: Ole@monstrum.dk
10-11-2016
D. 10-12-2016

Jægere

Vi søger et nyt A-medlem og et nyt B-medlem til vores jagtkonsortium ved Tappernøje.
Jagten er 163 Ha stor med en fin naturlig bestand af agerhøns, fasaner, harer og råvildt. Dertil i perioder et rigtigt fint træk af ænder og gæs.
Jagten består fortrinsvist af marker med 9 fine remiser og et skovstykke. Desuden 4 andehuller og en hyggelig jagtstue.
Foruden fællesjagterne er der frijagt på ænder, gæs, duer og et efterårs rådyr med riffel pr mand, hvis det skønnes der er dyr til det.
A-pladsen giver desuden mulighed for en sommerbuk.

Vi har ingen udsætning, men en fast fodermester der sørger for tilsåning at vildtremser med majs og fodring.
Vi er i øjeblikket 11 joviale voksne mænd der sætter stor pris på god stemning og vi forudsætter derfor at du både kan mønstre god jagtetik og godt humør.

Vi har i år haft en overordentligt fin bestand af agerhøns. Sidst jeg var ude med min breton mødte vi 11 store flokke (hvoraf et par dog var gengangere).
Foruden min breton har vi en flatcoated retriever, en gammel dansk hønsehund, en terrier og en drever. Dygtige hunde er velkomne.

Pris:
A-medlem: 12.000 kr
B-medlem: 8.000 kr
+ foder: 2.000 kr


Venlig hilsen Ole

Pris: 10-14.000 kr


Tlf: 28105077
Postnummer: 
Annonce nr: 13577

Søger konsortie medlem ti jagt i Fakse  Mail: dkulch@coloplast.com
03-12-2016
D. 04-12-2016

Vi søger et konsortie medlem med hund til vores jagt på 160 Ha mark jagt med remisser og åløb igennem vores stykke.
Den en remisse er med sø hvor vi udsætter ænder.
Der er råvildt strejf af dåvildt ænder harer agerhøns og vi udsætter lidt fasaner.
Indskud på 2000 Kr og årlig jagt leje er 6800 Kr fordelt på 2 rater.
Der er campingvognen til overnatning
Kontakt Ulrich

Pris: 6800 kr


Tlf: 49114907
Postnummer: 
Annonce nr: 13697

Midtsjælland Haslev  Mail: petersaltoft@mail.tele.dk
02-11-2016
D. 02-12-2016Velfungerende og veldrevet jagtkonsortie søger 2 fuglejægere.

Vi råder over ca. 477 tdr land, herunder ca. 28 tdr land skov, ager, flere
rigtig gode remisser, vandhuller og levende hegn. Reviret har en god
bestand af råvildt, harer, fasaner og agerhøns. Vi udsætter et
mindre antal fasaner.

Der er igennem en årrække udført flere tiltag til at løfte jagten og der
må påregnes 2-4 arbejdsdage i sæsonen til vildtpleje.

Vi råder over en hyggelig jagthytte med lys, varme, køkken og
mulighed for overnatning.

Vi afholder normalt 5-6 gæstejagter om året. Desuden afholder vi en
årlig agerhønsejagt og en kokkejagt uden gæster.

Når vi er fuldtallige er vi 5 riffeljægere og 6-8 fuglejægere afhængigt af
antal gæstepladser. Vi er en blandet flok og vi har plads til alle, unge,
gamle, mænd, kvinder, nyjægere og garvede folk - alle er velkomne, så
længe kemien er iorden.

Fugleplads uden gæst koster kr. 6.000,- årligt
Fugleplads med fast gæsteplads koster kr. 10.000,- årligt.

Jægere med hund ( labrador, springer eller cocker ) vil have
fortrinsret til pladserne.

30 kr til svippet pr jagt. Der kan tilkøbes gæstepladser til enkelte
jagter, såfremt der er plads.

Alle medlemmer er lige, både hvad angår indflydelse og pligter.

Vi tilbyder du kan prøve en jagtdag for 1000 kr, så kan du se om
det er noget for dig.

Hvis du er interesseret i at høre mere eller se reviret, så ring til Peter på
51687805 mellem kl 8:00 og 11:00 eller efter 20:00

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 13526

Jagtdag - Trykjagt på råvildt - konsortieplads  Mail: arneramskov123@yahoo.com
15-11-2016
D. 29-11-2016

Trykjagt på råvildt 20 km syd forRoskilde i herlig skov.
fredag d. 25. nov.
Mulighed for optagelse i mindre konsortium.
Ring venligst til Arne på 21452064
evnt. byttejagt.

Pris:


Tlf: 21452064
Postnummer: 4000
Annonce nr: 13606

Ledige konsortiepladser  Mail: gerner.poulsen@gmail.com
17-10-2016
D. 16-11-2016

Jagt på Vestmøn


I et velfungerende konsortium på Vestmøn (ved Damsholte) er 3-4 pladser som B-medlem ledig. Gerne med hund.

Vi råder over 98 ha skov samt 79 ha agerjord med to remisser, der udover fasaner giver mulighed for ande-, due- og lejlighedsvis gåsejagt.
Som B-medlem deltager du i vore 9 fællesjagter.( Ræve- og hanejagter medregnet).
Herudover har du som B-medlem adgang til fri ande- og duejagt, samt evt. gåsejagt.

Vi udsætter 400 fasaner, som passes af en fast skytte.
Vi råder over jagthytte, traktor og jagtvogn m.v.
Vi starter alle fællesjagter med morgenmad i hytten.

Der hersker en hyggelig og kammeratlig atmosfære i vort konsortium. Vores jagtlige erfaring gør, at det vil være det ideelle konsortium at starte i for en ung- eller nyjæger.

Pris for sæsonen 2016/17 : 5000 kr

Yderligere oplysninger kan fås på
tlf: 24 44 38 67
eller
gerner.poulsen@gmail.com

Pris: 5000


Tlf: 24443867
Postnummer: 4780
Annonce nr: 13417

ledige pladser  Mail: jjlaegteskov@hotmail.com
11-10-2016
D. 10-11-2016

Jagten er på 94 ha hvoraf vi har 5 såter med mose og 3 såter levende hegn.
13 såter i alt med marker

Der må skydes hvad jagt loven tillader. Også rådyr med hagl.

Stor bestand af fasaner hare råvildt.

Drikkelse under jagten og en klemme mad.

Datoer
22/10 kl 8
19/11 kl 8
18/12 kl 9
29/01 kl 9

PS Ingen fri jagt kun de datoer.

Pris: 3200


Tlf: 42606507
Postnummer: 4200
Annonce nr: 13385

Ledige Konsortieplaser  Mail: hanne@bredum.dk
01-11-2016
D. 06-11-2016

Riffel/Fuglejæger søges til Konsortie Midtsjælland Sorø fra Januar 2017 jagten er på ca. 200 Ha + 100 fra januar 2017 med remiser søer vi afholder 5/6 drivjagter pr år der er en god bestand af Dåvildt Råvildt Fasaner Ænder Gæs Hare samt mange Duer der er frijagt på Dåvildt og Råvildt samt Gæs og Duer der må trænes hund på jagten efter de regler der er på jagten vi har jagtstue med Wc+bad vi søger jæger med en god jagtmoral. Pris A-medlem 14.500 kr.+ 1500 i indskud B1-medlem - Bukkejagt 12.500 kr. + 1.500 kr i indskud B- medlem Fuglejæger 10.000 kr. + 1.000 kr i indskud.
Pris: Se annonce


Tlf: 40848821
Postnummer: 4540
Annonce nr: 13514

Haglgeværjagt v/ Ringsted  Mail: henrik.svanholm@mail.dk
06-10-2016
D. 05-11-2016

Til de kommende jagter søges seriøse jægere (m/k) der kan tænke sig at deltage i 8 haglgeværjagter. Velordnede forhold og god vildtbestand kan tilbydes. Jagtarealet er på 340 ha og omfatter meget afvekslende biotoper med krat, småskove, eng, vandhuller, å og større sø. Fin ande- og gåsejagt.

Pris : 12.000 kr. for alle 8 jagtdage.

Enkeltdage tilbydes for 2.000 kr. efter nærmere aftale.

Kan evt. kombineres med mulighed for frijagt efter nærmere regelsæt mod ekstra betaling.

Kontakt jagtleder Henrik Svanholm for aftale om deltagelse, helst pr. mail : henrik.svanholm@mail.dk

Pris: 2.000 - 12.000 kr.


Tlf: 20729333
Postnummer: 4100
Annonce nr: 13336

midtsjælland Haslev  Mail: petersaltoft@mail.tele.dk
03-10-2016
D. 02-11-2016Velfungerende og veldrevet jagtkonsortie søger 2 fuglejægere.

Vi råder over ca. 265 hektar, herunder ca. 16 hektar skov, ager, flere
rigtig gode remisser, vandhuller og levende hegn. Reviret har en god
bestand af råvildt, harer, fasaner og agerhøns. Vi udsætter et
mindre antal fasaner.

Der er igennem en årrække udført flere tiltag til at løfte jagten og der
må påregnes et par arbejdsdage i sæsonen til vildtpleje.

Vi råder over en hyggelig jagthytte med lys, varme, køkken og
mulighed for overnatning.

Vi afholder normalt 5-6 gæstejagter om året. Desuden afholder vi en
årlig agerhønsejagt og en kokkejagt uden gæster.

Når vi er fuldtallige er vi 5 riffeljægere og 6-8 fuglejægere afhængigt af
antal gæstepladser. Vi er en blandet flok og vi har plads til alle, unge,
gamle, mænd, kvinder, nyjægere og garvede folk - alle er velkomne, så
længe kemien er iorden.

Fugleplads uden gæst koster kr. 6.000,- årligt
Fugleplads med fast gæsteplads koster kr. 10.000,- årligt.

Jægere med hund ( labrador, springer eller cocker ) vil have
fortrinsret til pladserne.

Priserne er alt inklusive - dvs. ingen betaling for vildt. Der kan tilkøbes
gæstepladser til enkelte jagter, såfremt der er plads. Prisen herfor
fastsættes i fællesskab af medlemmerne.

Alle medlemmer er lige, både hvad angår indflydelse og pligter.

Vi tilbyder at du kan prøve en jagtdag for 1000kr så kan du se om
det er noget for dig.

Hvis du er interesseret i at høre mere eller se reviret, så ring til Peter på
51687805 mellem kl 8:00 og 11:00 eller efter 20:00

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 13306

Hyggejagt  Mail: Ramtrikker@gmail.com
29-09-2016
D. 29-10-2016Til vores 60 ha skovjagt i Tokkeskov nær 4653 karise søger vi et par jægere (gerne med hund) til den kommende sæson. Første jagt d. 9 oktober.
Der afholdes 4-5 fællesjagter, og 1 trykjagt, alle jagter starter med morgenmad i vores jagthytte i skoven og afsluttes med frokost i vores nærlægende jagtstue( incl i lejen).
I skoven er der fasanudsætning og en sund råvildtbestand.
Skytte er tilknyttet til jagten.
RING for mere info samt besigtigelse.

Pris: 4500

Pris: 4500


Tlf: 50587885
Postnummer: 
Annonce nr: 13263

Fugle og råvildt på Vestlolland  Mail: peter.bue@mail.dk
28-09-2016
D. 28-10-2016

Hyggeligt jagtfællesskab 6 km øst for Nakskov har en ledig plads til
fællesjagter på fasaner, snepper mm og anstand på råvildt.

Første fællesjagt 15-10-2016

I alt planlagt 8 fællesjagter og 3 trykjagter. Derudover er der mulighed for
at aftale yderligere.


Pris: 6500


Tlf: 40111401
Postnummer: 4900 Nakskov
Annonce nr: 13256

Jagt ved tralleborg slagelse  Mail: jjlaegteskov@hotmail.com
27-09-2016
D. 27-10-2016

5 jagter med forplejning (- morgen mad)
4 såter mose 3 såter med Ramis + levende hegn. 5 tramp.
Vi mangler 5 til konsortiet

Under jagten skydes alt hvad der er tildladt

Ring for mere information

Pris: 4000


Tlf: 42606507
Postnummer: 4200
Annonce nr: 13236

sydsjælland ca 50min fra kbh  Mail: jorgen@laurberg.org
21-09-2016
D. 21-10-2016

Pga uheldig menneskelige faktorer er der opstået en konsortieplads hvor man ved hurtig beslutning kan nå at deltage i samtlige jagter.
Dette er en jagt for jægere der vil gå på jagt dette er det primære samt god mad og hygge .
Vi går op i at fører gamle jagt traditioner videre.
Der bliver serveret varm mad på hver jagt i jagthytten.
Sikkerheden bliver vektet højst.
Vi har stor udsætning af fugle.
Vi er meget positive over for alle jæger nye samt gamle og unge /kvinder og mænd
Pris 15000kr for en plads samt gæsteplads på alle jagter samt indmeldelsesgebyr2500kr

Vildt på terrænet dåvildt råvildt kronvildt fasaner ænder snepper ræv harer gæs agerhøns duer.

Meget frijagt

Mvh
Jørgen laurberg

Pris: 15000kr


Tlf: 28294989
Postnummer: 4720
Annonce nr: 13191

Super jagt nær Skælskør  Mail: hj@pkjustesen.dk
18-09-2016
D. 18-10-2016

Til nyere spændende konsortium søges jæger med høj jagtmoral som også sætter pris på god kammeratskab og social samvær.
Om du er mand eller kvinde, ung eller ældre er ligegyldig, alle er velkommen.
Jagtarealerne er på i alt 234 ha. beliggende ved Eggeslevmagle ved Skælskør og består af adskillige remiser, vandhuller, en kirsebærplantage og en del af et mindre skovstykke.
Der udsættes 600 fasaner og 100 ænder og afskydningsprocenten er høj.
God rådyrbestand.
Der er ansat en skytte til at passe området.
Vi starter vores jagter i jagthytten med morgenmad og efterfølgende frokost.
Pris pr. fuglejæger kr. 13.000
Gæsteplads + kr. 7.500
Riffeljagt + kr. 3.500

Pris: 13000


Tlf: 25246775 / 25246798
Postnummer: 4230
Annonce nr: 13153

Hagljæger søges til Jagtkonsortie på Stevns  Mail: lyngekim@gmail.com
18-09-2016
D. 18-10-2016

Jagtkonsortie, fordelt på 16 riffeljægere og 8 hagljægere, søger nyt medlem (hagljægere). Vi råder over to skove ved Klippinge på Stevns, på henholdsvis 138 og 72 hektar som hver har en jagthytte. Derudover har vi nærliggende marker på 70 hektar med remisser og vandhuller. Vi forventer, at nedlægge ca. 250 stykker vildt i sæsonen, hvor der er planlagt 2 andejagter, 8 skov og markjagter samt 2-3 trykjagter. På hver skov og markjagt betaler man et svipstik på kr. 130 til forplejning.
Pris for hagljagt kr. 6.250,- pr. sæson.

Såfremt overforstående skulle have din interesse, kan Kim Lynge kontaktes på tlf: 21 71 12 39.

Pris: 6.250,-

Pris: 6250


Tlf: 21711239
Postnummer: 4660
Annonce nr: 13155

Den smukkeste jagt på Stevns  Mail: hojstrupjagt@gmail.com
14-09-2016
D. 14-10-2016

Vi har et par ledige pladser i Højstrup Jagtkonsortie, som du finder knap 1 times kørsel fra København.
Reviret ligger med Østersøen på to sider på fugletræksruten fra Sverige i en meget smuk og varieret natur. Vi råder over ca. 400 hektar, heraf 72 hektar skov, og reviret byder på marker med remiser, levende hegn, enge og vandhuller.
Af vildt på området kan nævnes: råvildt, ræv, fasan, due, hare, sneppe, agerhøne, and og gås.
Vi udsætter fasaner, som passes af vores skytte. Der afholdes 8-9 fællesjagter om året inklusive trykjagt. På de 5 gæstejagter råder hvert medlem over en gæsteplads. Herudover er der rig mulighed for frijagt og især gåsetrækjagten er udbytterig. Konsortiet har en jagthytte, hvor den varme frokost indtages på fællesjagterne.
En uformel og hyggelig tone er sammen med en høj jagt etik nøgleord for konsortiet. Vi tilstræber at være 10 medlemmer og skelner ikke mellem A og B medlemskaber. Du må gerne have jagthund, men vi er godt hjulpet af et solidt hundeteam.

Pris: Ca. kr. 25.000


Tlf: 
Postnummer: 4673
Annonce nr: 13116

Godsjagt Ca. 45 min. syd for København  Mail: rolighed.am@gmail.com
12-09-2016
D. 12-10-2016

Vi søger fuglejægere til veldrevet konsortie. Reviret er på ca 300 HA smuk og varieret natur med skov, hegn, marker og remiser. Udover klovvildt har vi en fin bestand af harer, duer og snepper på træk. I sæsonen har vi rigtig mange gæs og ænder som overnatter i et oversvømmet engområde. Der udsættes 1000 fasaner og et mindre antal ænder som passes af en fast skytte. Jagten byder på 6-7 fællesjagter der afsluttes med et ande /gåsetræk. Vi har faste drivere og apportører og er max.14 skytter per jagt så alle er garanteret gode pladser i løbet af dagen hvilket vi prioriterer højt. Ud over fællesjagterne er der mulighed for frijagt på fasaner, harer, gæs, ænder og duer i afsatte områder.
Henvendelse Henrik Rasmussen tlf. 29 11 16 46. Mail: hlchristensen@mail.dk

Pris: 13.500,-


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 13089

Ledige jagtanparter Nordvest Lolland  Mail: .
10-09-2016
D. 10-10-2016

Vi er et lille selskab på ikke over 10 personer, der driver det vi kalder hyggejagter. Vi har 160 ha blandet skov, mark og remiser. Vi holder 8 jagter for hvem det har interesse.

For yderligere oplysninger kontakt Viggo Laursen

Pris:


Tlf: 40197273
Postnummer: 
Annonce nr: 13058

Systofte Buejæger Konsortium søger nye medlemmer.  Mail: jimmi@teliamail.dk
08-09-2016
D. 03-10-2016

Til jagtsæsonen 2017/18 søges nye medlemmer til et hyggeligt buejagt konsortie beliggende på Falster.

Systofte Buejagt Konsortium har fået nogle ledige pladser til nogle jægere med begejstring for buejagt, det gør ingen forskel om du er ny jæger eller veteran, eller om du er mand eller kvinde men det hjælper, hvis du både nyder forberedelsen og pasning af reviret såvel som timerne på jagt. Medlemskab koster årligt 6000kr fordelt på to rater forår og efterår med udgifter til foder og vedligehold oveni. Der kommer ingen udgifter du ikke selv er med til at stemme om.

Vi jager på 115 ha. i Systofte skoven nord for Nykøbing Falster. Terrænet er blandet nåle- og løvskov med marker på alle sider, som dog ikke er med i jagten. Der er mange gode tykninger til råvildtet og vi har med succes gang i tre foderhuse og to fodertønder.

Terrænet har en god bestand af råvildt, harer og snepper, men fasaner ser vi ikke mange af. Der bliver hvert år høstet nogle flotte bukke i Systofte og alle dyr har været sunde og stærke. Råvildtet jager vi kun med bue, men der kommer strejfene dåvildt til fornøjelse for riffeljægerne i konsortiet. Skovens vandhuller og åen mod vest har ofte ænder i, hvis man vil underholde sig med jagt på dem. Der er få ræve og to kunstgrave, som også gir' anledning til gode timer i skoven.

Vi afholder 4-5 fællesjagter om efteråret, samt organiserer hagljagt efter snepper når vi har lyst til det. Medlemmer beholder nedlagt vildt uden merpris og man kan frit tage en gæst med. Med i jagtlejen har vi adgang til køkken og bade faciliteter ved maskinhuset.

Skriv en mail på jimmi@teliamail.dk med kontakt info hvis dette har fanget din interesse, og lad os finde en weekend hvor vi har fællesjagt hvor du kan komme og se herlighederne, og hilse på de andre i konsortiet.

Der vil blive taget kontakt til dem der viser interesse i start/midt oktober, fra en af konsortie medlemmerne.


Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 13042

B anpart udlejes  Mail: Preben7thulstrup@gmail.com
29-08-2016
D. 28-09-2016

B anpart sælges på et 400ha stort areal fra en 3 årig kontrakt udlejes,9 jagtdage, med fri jagter sammen med konsortiet.
du må gerne være ung el. ny jægere, vi forventer at du hjælper på arbejdes dagene.
Vi har et helårs hus som er vores jagthytte m/sovepladser. der er udsat 500 fasaner og 350 ænder.
Hvis dette har din interrasse så ring til mig.

Pris: 9000,00


Tlf: 20874643
Postnummer: 4953
Annonce nr: 12910

midtsjælland Haslev  Mail: petersaltoft@mail.tele.dk
29-08-2016
D. 28-09-2016


Velfungerende og veldrevet jagtkonsortie søger 2 fuglejægere.

Vi råder over ca. 265 hektar, herunder ca. 16 hektar skov, ager, flere
rigtig gode remisser, vandhuller og levende hegn. Reviret har en god
bestand af råvildt, harer, fasaner, duer og agerhøns. Vi udsætter et
mindre antal fasaner.

Der er igennem en årrække udført flere tiltag til at løfte jagten og der
må påregnes et par arbejdsdage i sæsonen til vildtpleje.

Vi råder over en hyggelig jagthytte med lys, varme, køkken og
mulighed for overnatning.

Vi afholder normalt 5-6 gæstejagter om året. Desuden afholder vi en
årlig agerhønsejagt og en kokkejagt uden gæster.

Når vi er fuldtallige er vi 5 riffeljægere og 6-8 fuglejægere afhængigt af
antal gæstepladser. Vi er en blandet flok og vi har plads til alle, unge,
gamle, mænd, kvinder, nyjægere og garvede folk - alle er velkomne, så
længe kemien er iorden.

Fugleplads uden gæst koster kr. 6.000,- årligt
Fugleplads med fast gæsteplads koster kr. 10.000,- årligt.

Jægere med hund ( labrador, springer eller cocker ) vil have
fortrinsret til pladserne.

Priserne er alt inklusive - dvs. ingen betaling for vildt. Der kan tilkøbes
gæstepladser til enkelte jagter, såfremt der er plads. Prisen herfor
fastsættes i fællesskab af medlemmerne.

Alle medlemmer er lige, både hvad angår indflydelse og pligter.

Hvis du er interesseret i at høre mere eller se reviret, så ring til Peter på
51687805 mellem kl 8:00 og 11:00 eller efter 20:00

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 12919

Hyggejagt  Mail: Ramtrikker@gmail.com
28-08-2016
D. 27-09-2016

Til vores 60 ha skovjagt i Tokkeskov nær 4653 karise søger vi 8 jægere (gerne med hund) til den kommende sæson. Første jagt d. 9 oktober.
Der afholdes 4-5 fællesjagter, og 1 trykjagt, alle jagter starter med morgenmad i vores jagthytte i skoven og afsluttes med frokost i vores nærlægende jagtstue( incl i lejen).
I skoven er der fasanudsætning og en sund råvildtbestand.
Skytte er tilknyttet til jagten.
Ring for mere info samt besigtigelse.

Pris: 4500


Tlf: 50587885
Postnummer: 4653
Annonce nr: 12901

Veldreven godsjagt på Falster  Mail: j.m.madsen@privat.dk
28-08-2016
D. 27-09-2016

Gammelt etableret konsortium søger et nyt medlem med start fra efterårsjagterne eller fra 2017
Vi har kontrakt på lidt over 500 hektarer på Corselitze Gods på Østfalster. Arealet består af 316 hkt. meget veldreven skov og andre 208 hkt. med remisser, hegn, engarealer og et par mindre vandhuller.
Der er en stor udsætning af fasaner der passes af en fast tilknyttet skytte. Vandhullerne giver baggrund for andetræk
Fuglejagterne foregår med hjælp fra fast tilknyttede apportører og drivere ligesom det nødvendige antal jagtvogne forefindes.
Der er en bestand af dåvildt på 50-75 stk, der i sagens natur veksler mellem os og vore naboer. Der er en stor og stærk bestand af råvildt vurderet til over 150 stk. Der findes ca. 45 tårne og stiger på reviret til anstands- og trykjagterne.
Stort og moderniseret jagthus er beliggende på reviret. Der forefindes køkken med tilliggende spisestue, dagligstue, stor frokoststue til alle deltagere i fuglejagterne, en række soveværelser, badeværelser m.m.
Henv. John Madsen, 2033 2031

Pris: kr. 52.000


Tlf: 20332031
Postnummer: 4800
Annonce nr: 12908

Vemmetofte Kloster, Hornskoven, 1 time syd for København.  Mail: lillestrandvej19@privat.dk
27-08-2016
D. 26-09-2016

Vemmetofte Kloster, "Hornskoven" søger et nyt medlem.Området er 240 HA og vi udsætter 500 fasaner. Der er professionel skytte til at passe reviret. Du deltager i 7 fasanjagter og råder over 12 gæstepladser. Derforuden er der 3 trykjagter samt individuel pursch. Der skydes ikke råvildt med hagl.
Vi er et gammelt velfungerende konsortie .
Fælleskab og sikkerhed har en høj prioritet. Der er en sund økonomi og 14 medlemmer . Fasanjagterne indledes med hornblæsning og hyggeligt morgenbord i jagthuset (der har køkken, bad og toilet),samt frokost samme sted.
Vil du vide mere beder vi dig kontakte Peter H. telefon: 26177526

Pris: 18.000kr


Tlf: 26177526
Postnummer: 4640
Annonce nr: 12900

jagt for nyjægere  Mail: kimjkf@gmail.com
26-08-2016
D. 25-09-2016

Nyjægere søges til jagt ved Vemmelev, areal ca. 100 HA.
Du vil blive oplært i jagtens mange skrevne og uskrevne regler samtidig med at du kommer på jagt hvor der skydes gæs, fasaner, agerhøns,hare, bekkassiner og duer samt krage og skader . du er nyjæger til du har haft jagttegn i 5 år.Mulighed for at deltage i nyjægerjagter på offentlige arealer for max. 150 kr,Hund er et plus.

Pris: 3500


Tlf: 91253823 efter kl. 17.
Postnummer: 4220
Annonce nr: 12885

Hagljægere søges  Mail: rasmus.hede.71@gmail.com
26-08-2016
D. 25-09-2016

Vi er så heldige at vi kan tilbyde nogle hagljægerpladser på vores dejlige jagt nord for Næstved.
Vi er når vi er fuldtallige 22 medlemmer med fantastisk humør og kammeratskab (15 riffeljæger + 1 skytte og 6 hagljæger)
Reviret er på over 320 ha blandet skov med lysninger og lidt enge. Der til hører en fantastisk ny renoveret jagthytte med toilet og bad.
Vi har i år udsat 800 fasaner og 200 ænder som passes af vores skytte.
Vi skyder årligt +40 stk. råvildt og lidt dåvildt (og vi skyder råvildt med hagl). Der ud over er der strejfende kronvildt i skoven.
Ligeledes er der mange duer og snepper i skoven.

Vi tilbyder i dette jagt år følgende for vores hagljægere:
· 1 andejagt
· 4 fællesjagter (hagljagter)
· 1 kombinationsjagt (riffel og hagl)
· 1 trykjagt (riffel)

En haglplads vil i jagtåret 2016/17 koste kr. 8.000,-
Her ud over betales Swip på kr. 200,- pr. jagt (kr. 50,- på andejagten). Swip betales forud for hele sæsonen sammen med jagtlejen og refunderes såfremt man ikke deltager. Swip udgør således kr. 1.250,- for haglpladser.
Gæsteordning og frijagt er ikke en del af denne plads.

Jægere med hund foretrækkes men det er ikke et krav.

Er du interesseret så kontakt undertegnede på mail eller telefon.
Tlf.: 20339327
Mail: rasmus.hede.71@gmail.com

Pris: 8000


Tlf: 20339327
Postnummer: 4700
Annonce nr: 12889

Sydsjælland  Mail: info@dk-ambulance.dk
24-08-2016
D. 23-09-2016

Vi søger en fuglejæger fra kommende jagtsæson 1 times kørsel fra København. Vi råder over 245 Ha blandet skov-marker og remisser med fodermarker. Vi udsætter mange fasaner med fin afskydning, samt agerhøns med mulighed for træning af hund. Der er frijagt på Gæs-duer og regulering af krager. Der vil være mulighed for gæsteordning på nogle af fælles jagterne og fri gæsteordning på frijagter. Vi råder over super jagthytte med alle faciliteter. Jæger med hund fortrækkes. Pris kr. 12.000 + indskud på kr. 2.000
Pris:


Tlf: 29727935
Postnummer: 2610
Annonce nr: 12874

Jagt ved Lundby  Mail: leifras1@gmail.com
16-09-2016
D. 20-09-2016

Søger to jægere til lille men hyggelig jagt. Arealet er på ca. 25Ha.
Der en del råvildt på terrænet samt hare, ræv, derudover gæs på træk samt vilde fasaner og agerhøns.
På arealet er der 3 stiger, så der er en stige til hver.
Skriv en mail om hvad du indeholder eller ring for en snak.

Pris: 4500


Tlf: +4521330449
Postnummer: 
Annonce nr: 13134

Vordingborg - A-konsortieplads  Mail: loke3232@hotmail.com
18-08-2016
D. 17-09-2016

140 HA jagt ved Vordingborg. Agerjord med remiser store/små, samt vandhuller og juletræsområde. Ingen udsætning, men natuligt forekomne ænder, fasaner, agerhøns og ræv m.v. Derudover er der råvildt, og strejfende hjorte. Der må skydes hvad jagtloven tillader med riffel og hagl. Hele området kan frit anvendes med gæst, dog ikke 5 dage op til fællesjagter. Man kan i praksis således dele jagten med en kammerat, dog må gæsten ikke jage på området uden at medlemmet også er på et af områderne.
Hyggelig jagthytte.
Jagten er for perioden 1/9-2016 - 31/1-2017.
Der er én plads ledig.

Pris kr. 7.000,-

Pris: 7.000,00


Tlf: 
Postnummer: 4760
Annonce nr: 12814

Super jagt nær Skælskør  Mail: hj@pkjustesen.dk
16-08-2016
D. 15-09-2016

Til spændende konsortium søges jæger med høj jagtmoral som også sætter pris på god kammeratskab og social samvær.
Om du er mand eller kvinde, ung eller ældre er ligegyldig, alle er velkommen.
Jagtarealerne er på i alt 234 ha. beliggende ved Eggeslevmagle ved Skælskør og består af adskillige remiser, vandhuller, en kirsebærplantage og en del af et mindre skovstykke.
Der udsættes 600 fasaner og 100 ænder og afskydningsprocenten er høj.
God rådyrbestand.
Der er ansat en skytte til at passe området.
Vi starter vores jagter i jagthytten med morgenmad og efterfølgende frokost.
Pris pr. fuglejæger kr. 13.000
Gæsteplads + kr. 7.500
Riffeljagt + kr. 3.500

Pris: 13000


Tlf: 25246775 / 25246798
Postnummer: 4230
Annonce nr: 12789

Velfungerende konsortium på Sydsjælland, 1 times kørsel fra København, søger nyt medlem  Mail: aar@live.dk
15-08-2016
D. 14-09-2016

Vi søger jægere til småvildtjagten.
Vi er en blandet flok og vi har plads til nyjægere, garvede jægere, gamle og unge, mænd og kvinder - alle er velkomne, så længe kemien er i orden.
Jagten på reviret drives med udgangspunkt i vildtet, hvorfor nye medlemmer bør være indforstået med, at der ønskes jægere, som kan efterleve de etiske og moralske kodeks som gælder for vores jagtkonsortie.
Reviret er på 360 Ha med overvejende skov/skoveng bestående af primært løvskov, mens også en del granskov, samt agerjord.
Der er professionel skytte tilknyttet, som passer reviret.
Der afholdes 8 fuglejagter på et større antal udsatte fugle. Mulighed for gæstepladser.
Velfunderende jagthytte med moderne køkkenfaciliteter, toilet, bad og sovepladser indgår.
På alle fællesjagter er der fuld forplejning, som afregnes separat.
Der er intet fællesarbejde forbundet med medlemskabet, hvorfor jagten er for den travle og kvalitetsbeviste jæger. På fællesjagterne går man dog til hånde.
Lyder ovenstående som noget for dig, og kan du nikke genkendende til etik, moral og høj kvalitet, så er du muligvis det helt rigtige kommende medlem i vores konsortium.


Pris: Kr. 11.500


Tlf: 2042 7447
Postnummer: 
Annonce nr: 12783

JAGTKAMMERAT  Mail: ln@telco.dk
15-08-2016
D. 14-09-2016

Et velfungerende jagtkonsortium, med en meget naturskøn jagt på Sydsjælland (ca. 1 times kørsel fra København) søger nye jagtkammerater.

Arealet er hovedsagelig skov. Midt i skoven findes en stor fodermark. I skoven er der ligeledes en sø med ænder. Langs hele jagten er der strand med frijagt på ænder og gæs. På frijagten må du altid have en gæst med.

Vi har en dejlig jagthytte med madlavnings faciliteter og overnatningsmuligheder.

Vi udsætter fasaner og ænder. Der findes stor bestand af råvildt, en del dåvildt samt strejfende kronvildt. Til pasning af fuglene, har vi fast skytte.

God jagtmoral og –etik er en selvfølge. Der er i konsortiet et rigtig godt kammeratskab, som vi værdsætter højt.

Fuglepladser koster 8.600,- kr. For at deltage i efterårets trykjagter koster det 1.000,- kr. ekstra.

Vi håber ovenstående har din interesse og du kan ringe til Flemming på tlf. 21 91 78 70, bedst aften.


Pris:


Tlf: 21917870
Postnummer: 
Annonce nr: 12786

Karise(Stevns) 13 jagtdage  Mail: Morknud@gmail.com
07-09-2016
D. 08-09-2016


9 fuglejagt – 4 trykjagter og frijagt både med riffel og hagl, efter aftale med formanden
Jagtområdet omfatter 32 ha skov og 140 ha agerjord med remisser og vandhuller med tilplantet majs. Der udsættes 300 fasaner, der passes af en fast fodermester.
Ved tryk-jagt er der ingen forplejning. Vi deles om, at være værter til morgenkaffen og frokosten, så alle medlemmer deltager i arbejdet.
Vi har en jagthytte og er 10 mand og er sammen med 4 fra gårdjagten. Vi er et ”gammelt” hyggeligt konsortie, som sætter etikken og sikkerheden i top. Vi sætter det sociale højt og vores jagthytte danner rammen om vores fællesskab med morgenkaffe og frokost ved fællesjagter.

Prisen er incl. morgenkaffe m/ brød, frokost m/ øl/vand og vores drikkepause under jagten. Du skal altså ikke have penge med på fællesjagterne. Vi har ingen faste gæstepladser, men gæstepladser fordeles ligeligt og har aldrig været et problem. Gæsteplads koster 200,- kr. Incl. morgenkaffe m/ brød og frokost m/ øl / vand og drikkepause i skoven.
Første jagt er 2/10 -2016 og sidste 28/1 – 2017
Der er mulighed for at overtage pladsen til næste år med bukkejagt, hvor prisen er 9000 kr.
Jeg sælger pladsen, da jeg har fået købt mere jagt, end jeg kan nå at bruge.

Pris: 6000


Tlf: 50440075
Postnummer: 
Annonce nr: 13026

Godsjagt 45 minutter fra København  Mail: rolighed.am@gmail.com
09-08-2016
D. 08-09-2016

Vi søger fuglejægere til veldrevet konsortie. Reviret er på ca 300 HA smuk og varieret natur med skov, hegn, marker og remiser. Udover klovvildt har vi en fin bestand af harer, duer og snepper på træk. I sæsonen har vi rigtig mange gæs og ænder som overnatter i et oversvømmet engområde. Der udsættes 1000 fasaner og et mindre antal ænder som passes af en fast skytte. Jagten byder på 6-7 fællesjagter der afsluttes med et ande /gåsetræk. Vi har faste drivere og apportører og er max.14 skytter per jagt så alle er garanteret gode pladser i løbet af dagen hvilket vi prioriterer højt. Ud over fællesjagterne er der mulighed for frijagt på fasaner, harer, gæs, ænder og duer i afsatte områder.
Henvendelse Henrik Rasmussen tlf. 29 11 16 46. Mail: hlchristensen@mail.dk

Pris: 13.500,-


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 12726

Konsortieplads 10 min. syd for Køge  Mail: per@wieben.eu
14-08-2016
D. 06-09-2016

Til velfungerende konsortium 10 minutter syd for Køge søger vi en seriøs jæger, gerne med en god hund.

Reviret er knapt 400 hektar fordelt på blandet skov og ager med forskellige remiser og hegn. Vi udsætter 1000 fasaner med faste medhjælpere og har en god bestand af såvel småvildt som råvildt samt lidt strejfende større hjortevildt. Fællesskab og sikkerhed er højt prioriteret. Vi afholder 8 årlige fællesjagter med hagl. Disse indledes med hyggeligt morgenbord i jagtstuerne. Frokosten indtages som regel i vores hytte i skoven.

Råvildt skydes i bukkejagten på anstand og pürsch efter aftalt pointsystem, og på efterårets 4 trykjagter fra stiger/tårne. Vi skyder ikke råvildt med hagl.

Kontingentet er kr. 13.000. Mulighed for tilkøb af gæstepladser i det omfang, vi har plads.

Vil du vide mere, beder vi dig kontakte Per på telefon 2070 3740

Pris: 13.000


Tlf: 20703740
Postnummer: 
Annonce nr: 12769

Vi søger b-medlem til jagtkonsortie  Mail: nco@di.dk
05-08-2016
D. 04-09-2016

Vores jagtområde er i dag 220 ha jord og 330 ha skov. Vi har en fornuftig bestand af dåvildt på cirka 150 stk. Vi har en bestand af 75 stk. råvildt. Er rigtig god harejagt. En mindre udsætning af fasaner. 10 vandhuller og mindre søer med mange ænder.

B-medlemmer får 2 andejagter, 4 haglbøssejagter og 4 trykjagter om året. I alt 10 jagter for kr.12.500.

Jagtens beliggenhed er på Krenkerup Gods ved Sakskøbing. Godt 1 times kørsel fra København. 5 minutters kørsel fra motorvejsafkørslen. Vi har jagthytte, som er indrette med plads til 20 kan spisende og senge til 8 mand kan overnatte. I forbindelse med afviklingen af jagter har vi også en hovmester, som søger for at forplejningen under afvikling af fællesjagter med gæster.

I konsortiet sætter vi pris på at jægere og gæster får en god oplevelse. En professionel afvikling, høj sikkerhed, dygtige hundefolk og ikke mindst god mad.

Med venlig hilsen
N.O. Coops Olsen
Telefon: 40648926
Mail: nco@di.dk

Pris: 12500


Tlf: 40648926
Postnummer: 4990
Annonce nr: 12690

Fuglejagt til salg til nyjægere  Mail: raven@cool.dk
31-08-2016
D. 02-09-2016

Da jeg er på arbejde de weekender der er fællesjagt på den jagt jeg er tilknyttet, sætter jeg min fuglejagt med fast gæst til salg, der er 9 stk fællesjagter på følgende datoer:

2016:
2/10, 22/10, 5/11, 19/11, 4/12, 18/12 og 28/12

2017:
15/1 og 29/1

Det er med fast gæst på fællesjagterne (på nær en), så man kan dele prisen med en ven.

Arbejdsdagene er klaret.

På jagten er der sat både ænder og fasaner ud.
Jagten ligger i Sandby ca. 15 min. kørsel fra Ringsted

Pris: 5500


Tlf: 22175812
Postnummer: 4171
Annonce nr: 12939

Jagttkonsortie ved Kalbyris Næstved  Mail: .
02-08-2016
D. 01-09-2016

Jagttkonsortie ved Kalbyris Næstved - en enkelt eller to ledige fuglepladser Vores revir består af ca. 400 tdr. varieret skov. Her findes såvel rydninger, høj bøgeskov, gamle grantykninger som nyplantninger i bøg og gran – ideelt for såvel klovbærende vildt som fugle.
Midt i skoven har vi en sø på ca. 2 tdr.
Konsortiet råder over en velindrettet jagthytte med alle moderne faciliteter inkl. overnatningsmulighed.
Der serveres morgenmad samt en god varm middag i forbindelse med vore fællesjagter.
Vi har i år planlagt 9 fællesjagter og der er mulighed for frijagt.
Det er muligt at medbringe gæst på Frijagter og Fællesjagter.
Vi udsætter både ænder og fasaner.
Afskydning af såvel ænder, fasaner mm. står i god relation til den store bestand, der naturligt findes på reviret.
God stemning med højt til loftet.
Jægere med hund (labrador, springer eller Cocker) vil have fortrinsret til pladserne.
Priser:
Fuglejæger kr. 8.500,-
Yderligere information:
Finn Jensen, formand
Kim Velgaard, sekretær
Kalbyris Jagtlaug
tlf. kun mellem 18:00 og 20:00
Pris: 8.500


Tlf: 55965938 53 77 47 73
Postnummer: 
Annonce nr: 12643

Midtsjælland Haslev  Mail: petersaltoft@mail.tele.dk
01-08-2016
D. 29-08-2016


Velfungerende og veldrevet jagtkonsortie søger 2 fuglejægere.

Vi råder over ca. 265 hektar, herunder ca. 16 hektar skov, ager, flere
rigtig gode remisser, vandhuller og levende hegn. Reviret har en god
bestand af råvildt, harer, fasaner, duer og agerhøns. Vi udsætter et
mindre antal fasaner.

Der er igennem en årrække udført flere tiltag til at løfte jagten og der
må påregnes et par arbejdsdage i sæsonen til vildtpleje.

Vi råder over en hyggelig jagthytte med lys, varme, køkken og
mulighed for overnatning.

Vi afholder normalt 5-6 gæstejagter om året. Desuden afholder vi en
årlig agerhønsejagt og en kokkejagt uden gæster.

Når vi er fuldtallige er vi 5 riffeljægere og 6-8 fuglejægere afhængigt af
antal gæstepladser. Vi er en blandet flok og vi har plads til alle, unge,
gamle, mænd, kvinder, nyjægere og garvede folk - alle er velkomne, så
længe kemien er iorden.

Fugleplads uden gæst koster kr. 6.000,- årligt
Fugleplads med fast gæsteplads koster kr. 10.000,- årligt.

Jægere med hund ( labrador, springer eller cocker ) vil have
fortrinsret til pladserne.

Priserne er alt inklusive - dvs. ingen betaling for vildt. Der kan tilkøbes
gæstepladser til enkelte jagter, såfremt der er plads. Prisen herfor
fastsættes i fællesskab af medlemmerne.

Alle medlemmer er lige, både hvad angår indflydelse og pligter.

Hvis du er interesseret i at høre mere eller se reviret, så ring til Peter på
51687805 mellem kl 8:00 og 11:00 eller efter 20:00

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 12625

Vemmetofte Kloster, Hornskoven  Mail: lillestrandvej19@privat.dk
28-07-2016
D. 27-08-2016

Vemmetofte Kloster s jagtkonsortie "Hornskoven" , søger 1 nyt medlem. Området er på 240HA og vi udsætter 500 fasaner og har professionel skytte til at passe reviret. Du deltager i 7 fasanjagter og råder over 12 gæstepladser og derforuden er der 3 trykjagter samt individuel pursch.
Vi er et gammelt og velfungerende konsortie med en sund økonomi og 14 medlemmer og disponerer over en god jagtbolig med god plads,køkken,bad og toilet.
.Kontakt Peter H.

Pris: 18.000kr


Tlf: 26177526
Postnummer: 2840
Annonce nr: 12601

Flot og vildtrig jagt ved Glumsø  Mail: christina@horsfeldt.dk
18-08-2016
D. 25-08-2016

Jeg sælger pga. tidsmangel min plads i et godt og hyggeligt jagtkonsortium nær Glumsø.
Konsortiet består af både nye og erfarne jægere - både mænd og kvinder. Der bliver sat pris på godt samvær, gode, udbytterige jagter og god jagtetik. Der afholdes 9 jagter i løbet af en sæson.

Pladsen er inklusiv gæsteplads på 8 af jagterne - man disponerer selv over denne gæsteplads, og man kan give den gratis eller sælge den videre.

Pladsen er til hagl-jæger.

Pris: 5500


Tlf: 28904684
Postnummer: 
Annonce nr: 12819

Super jagt nær Skælskør  Mail: hj@pkjustesen.dk
17-07-2016
D. 16-08-2016

Til veletableret konsortium søges jæger med høj jagtmoral som også sætter pris på god kammeratskab og social samvær.
Om du er mand eller kvinde, ung eller ældre er ligegyldig, alle er velkommen.
Jagtarealerne er på i alt 234 ha. beliggende ved Eggeslevmagle ved Skælskør og består af adskillige remiser, vandhuller, en kirsebærplantage og en del af et mindre skovstykke.
Der udsættes 600 fasaner og 100 ænder og afskydningsprocenten er høj.
God rådyrbestand.
Der er ansat en skytte til at passe området.
Vi starter vores jagter i jagthytten med morgenmad og efterfølgende frokost.
Pris pr. fuglejæger kr. 13.000
Gæsteplads + kr. 7.500
Riffeljagt + kr. 3.500

Pris: 13000


Tlf: 25246775 / 25246798
Postnummer: 4230
Annonce nr: 12515

Vigersdal jagtkonsortie ved Ringsted søger nyt medlem  Mail: bjorkekierkegaard@hotmail.com
25-07-2016
D. 08-08-2016

Vi søger en god, rar og omgængelig jæger til den sidste ledige plads i vores dejlige jagtkonsortie. Vores revir er på ca. 150 HA beliggende i lettere kuperet terræn i udkanten af Ringsted og består af mindre skov, store og små moser, marker, enge og remiser samt en ådal op mod Vigersdal å.
Vi afholder årligt 7-10 fællesjagter samt hanejagt i januar. Derudover er der mulighed for frijagt på en del af reviret samt regulering efter nærmere bestemmelser. Der er en god naturlig bestand af råvildt, fasaner, trækkende ænder og gæs, duer, harer, snepper, ræv mv. Vi udsætter fasaner og ænder, der passes af fast fodermester. Hyggen, fællesskabet og glæden ved jagt er konsortiets hjørnesten - og er vigtigere end antallet af nedlagt stykker vildt på paraden. Vi er blanding af erfarne og nye jægere med og uden hunde i alderen fra starten af tyverne til 70+. Alle medlemmer er lige uanset om man er fugle/riffeljæger og der er ingen A og B pladser. I forbindelse med fællesjagterne afholdes der morgenbord samt frokost i jagthytten. Der er mulighed for gæstepladser ved afbud fra andre medlemmer. 2-3 årlige arbejdsdage på reviret, hvor alle deltager. Både nye og erfarne jægere er velkomne, bare kemien passer. Jægere med hunde foretrækkes. Du er velkommen til at ringe (mellem kl.10-17) eller skrive såfremt du er interesseret.

Pris: 8000


Tlf: 41939368
Postnummer: 
Annonce nr: 12574

Beldringe Gods. Ca. 45 min. syd for København  Mail: rolighed.am@gmail.com
01-08-2016
D. 07-08-2016

Vi søger tre fuglejægere til nystartet konsortie. Reviret er på ca 300 HA smuk og varieret natur med skov, hegn, marker og remiser. Der udsættes fasaner og ænder som passes af en fast skytte. Jagten byder på 6-7 fællesjagter der afsluttes med et ande /gåsetræk. Vi har faste drivere og apportører og er max.12 skytter per jagt så alle er garanteret gode pladser i løbet af dagen. Ud over fællesjagterne er der mulighed for frijagt på fasaner, harer og duer i afsatte områder.
Henvendelse Henrik Rasmussen tlf. 29 11 16 46. Mail: hlchristensen@mail.dk

Pris:


Tlf: 40765031
Postnummer: 
Annonce nr: 12627

Fuglejæger med hund  Mail: simonhol@hotmail.com
02-08-2016
D. 06-08-2016

Fuglejæger med hund søges til 130hektar skovjagt øst for Holbæk(Dragerup skov).

Skoven består af varierede beplantninger, samt strandeng ud til fjorden.

Vi afholder fællesjagter på vores udsatte ænder og fasaner, samt en fin bestand af vilde fugle og harer.
Der medfølger gæsteplads til fællesjagter.

Der er fri trækjagt langs fjorden, og duer/krager/ænder i udvalgte dele af skoven. Med gæst.

6000kr + 500kr i indskud

Fremvisning i denne uge efter aftale.

Venlig hilsen Simon

Pris: 6500


Tlf: 
Postnummer: 4300
Annonce nr: 12638

Spændende jagt - Østsjælland  Mail: dufaux0511@gmail.com
07-07-2016
D. 06-08-2016

Nyetableret konsortium søger sidste 2 af ialt max 10 medlemmer. Varierede jagtmuligheder på 200 ha samlet areal beliggende ca. 30 km fra Kbh. Jagtterrænet stærkt afvekslende og kuperet med div. mergelgrave, skove, længere åforløb, grusgrave og søer - udsætning af et passsende antal ænder og fasaner. Jagthytte, gæsteplads kan tilkøbes til drivjagter - ialt 6 fællesjagter, morgenmad incl.. For nærmere information henvendelse aften-tlf..
Pris: 8.500 - kr


Tlf: 51569293
Postnummer: 4600
Annonce nr: 12439

konsortiepladser ved Faxe  Mail: lars@lmcbyg.dk
25-07-2016
D. 03-08-2016

Velfungerende konsortie søger 3 medlemmer til den kommende sæson. Reviret er på ca. 300 ha, med skov, eng og mark. Der udsættes 600 fasaner årligt, som passes af fast skytte. Udover fællesjagterne er der mulighed for frijagt på agerhøns, duer samt ænder/gæs. Der er morgenmad, middagsmad samt drikkevarer på alle fællesjagterne. Al henvendelse på tlf. 21 63 03 98
Pris: 7500


Tlf: 21630398
Postnummer: 4654
Annonce nr: 12571

Vordingborg  Mail: jackmikael.petersen@gmail.com
26-07-2016
D. 03-08-2016

Vi søger 2 fuglejæger til vort lille konsortie
Revir er på 50 ha skov 67 ha ager med 3 remiser og levende hegn.
Der er ca 1-1500 m kystlinie.
Der bliver sat fasaner ud og ænder ud.
Der bliver holdt 4/5 fællesjagter.
Der er fri jagt på ænder gæs dur m.m.
Der er en jagtehytte med udsigt over vandet.
Pris 5000- indskud 1000-
Skriv så kontakter jeg jer

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 12581

midtsjælland Haslev  Mail: petersaltoft@mail.tele.dk
01-07-2016
D. 31-07-2016


Velfungerende og veldrevet jagtkonsortie søger 2 fuglejægere.

Vi råder over ca. 265 hektar, herunder ca. 16 hektar skov, ager, flere
rigtig gode remisser, vandhuller og levende hegn. Reviret har en god
bestand af råvildt, harer, fasaner, duer og agerhøns. Vi udsætter et
mindre antal fasaner.

Der er igennem en årrække udført flere tiltag til at løfte jagten og der
må påregnes et par arbejdsdage i sæsonen til vildtpleje.

Vi råder over en hyggelig jagthytte med lys, varme, køkken og
mulighed for overnatning.

Vi afholder normalt 5-6 gæstejagter om året. Desuden afholder vi en
årlig agerhønsejagt og en kokkejagt uden gæster. Der er endvidere
mulighed for frijagt på duer efter aftale.

Når vi er fuldtallige er vi 5 riffeljægere og 6-8 fuglejægere afhængigt af
antal gæstepladser. Vi er en blandet flok og vi har plads til alle, unge,
gamle, mænd, kvinder, nyjægere og garvede folk - alle er velkomne, så
længe kemien er iorden.

Fugleplads uden gæst koster kr. 6.000,- årligt
Fugleplads med fast gæsteplads koster kr. 10.000,- årligt.

Jægere med hund ( labrador, springer eller cocker ) vil have
fortrinsret til pladserne.

Priserne er alt inklusive - dvs. ingen betaling for vildt. Der kan tilkøbes
gæstepladser til enkelte jagter, såfremt der er plads. Prisen herfor
fastsættes i fællesskab af medlemmerne.

Alle medlemmer er lige, både hvad angår indflydelse og pligter.

Hvis du er interesseret i at høre mere eller se reviret, så ring til Peter på
51687805 mellem kl 8:00 og 11:00 eller efter 20:00

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 12380

Fantastisk fyglejagt  Mail: står iteksten
28-06-2016
D. 28-07-2016

Jagtklub som råder over et helt fantastisk revir på 404 ha heraf ca. 90% skov blot 35 minutters kørsel fra København, søger nye kvalitetsbeviste fuglejæger. Jagten på reviret drives med udgangspunkt i vildtet, hvorfor nye medlemmer bør være indforstået med, at der ønskes jæger som kan efterleve de etiske og moralske kodeks som gælder for vores jagtklub.
Der afholdes 6 fuglejagter på et større antal udsatte fugle, hvor hvert klubmedlem har mulighed for, at medbringe gæst på hver anden af disse fuglejagter. I løbet af efteråret vil der endvidere blive afholdt jagt på andetræk på fastsat ugedage. Således jæger uden hund også har mulighed for, at planlægge aftentræk på ænder.
Der er fuld forplejning på alle fællesjagter, forplejningen afregnes separat ved tilmelding.
Vi råder over en dejlig jagthytte, med modernet køkken, toilet og badefaciliteter, samt en noget mindre moderne sovesal.
Årlig medlemsafgift fuglejæger: 13.500,00
Den første år, indbetales indmeldingsgebyr på 1.500 kr.
Der er intet fællesarbejde forbundet med medlemsskabet, hvorfor jagten er for den travle og kvalitetsbeviste jæger. På fællesjagterne bør man dog kunne gå til hånde.
Lyder ovenstående som noget for dig, og kan du nikke genkendende til Etik, moral og høj kvalitet, så er du muligvis det helt rigtige kommende medlem i vores jagtklub, så skriv et par linjer om dig selv og send til dinjagt(snabbel A)Gmail.com, sammen med et telefonnummer, så kontakter vi dig.

Pris: 13500


Tlf: 
Postnummer: 4600
Annonce nr: 12358

Søger et sjette medlem  Mail: gundog@outlook.dk
28-06-2016
D. 28-07-2016

Vi er en lille klub på gerne 6 medlemmer nu kun 5 . Vi har faste jagtdage med faste antal fugle ænder og fasaner ca 800/900 stk blandet pr år hvert medlem har 1 gæste plads på alle de 5 jagter der holdes pr år.

Vi lægger vægt på hyggelig og god jagt, vi du være en del af dette så skriv et par ord om dig selv.


Pris: 30.000kr


Tlf: 
Postnummer: 4220
Annonce nr: 12360

Jagt på første klasse  Mail: .
28-06-2016
D. 28-07-2016

Gamle jagtvenner søger en jagtkammerat til vor godsjagt på lidt over 500 hektar i det sydøstlige Danmark.
Omkostningen pr. år er relativ høj og det skyldes ikke alene at det er en god og veldreven jagt med en pæn stor udsætning og en godkuglejagt, men også at vi kun er et begrænset antal personer. Vi søger en person som vi kan holde ud at gå på jagt med og en som kan indgå i vore sociale sammenhænge ikke mindst i vort store og velindrettede jagthus med køkken, spisestue, dagligstue, stor frokoststue til vores klapjagter, en række soveværelser badeværelser m.m. Jagthuset er beliggende på jagtreviret.
Du kan indhente supplerende oplysninger på telefon 2033 2031, hvis du måtte være reelt interesseret.

Pris:


Tlf: 2033 2031
Postnummer: 
Annonce nr: 12362

Hagljagt Borup  Mail: claol@regionsjaelland.dk,. ove@tohoff.dk
22-07-2016
D. 27-07-2016

Rye Skov/Magleskov Jagtkonsortium(Svenstrup Gods ved Borup,Sjælland) søger fire hagljægere til den kommende sæson,idet et antal af vores haglskytter har valgt at reducere deres deltagelse.
Vi har godt 400 ha skovjagt og har adgang til yderligere 23 ha mark med remiser for perioden 4 november til 31 januar.
Mere konkret drejer det sig om i 8 jagtdage: Lørdag d. 1/10-kort jagt der slutter til frokost,lørdag d. 15/10,lørdag d 29/10,lørdag d. 12/11,26/11, lørdag d. 10/12, tirsdag d. 27/12-kort jagt,konsortiet er vært ved frokost og lørdag d. 7/1 2017.En gæsteplads pr sæson.Jagt på fasaner ,ænder,snepper,ræv og råvildt.
Vi udsætter 200 ænder og 700 fasaner(5 voliere).
Velfungerende konsortium med egen jagthytte.
Interesserede er velkomne til at ringe og høre nærmere eller lave aftale om at besigtige reviret.
Claus Olsen
Ove Hoff

Pris: 10.000,-


Tlf: 29615526,20333747
Postnummer: 4010
Annonce nr: 12555

Fuglejægere søges.  Mail: larsfhansen@gmail.com
15-07-2016
D. 25-07-2016

Gammelt veletableret jagtkonsortium, i nærheden af Køge, med jagt på ca. 200 hektar, hvoraf 125 er skov og resten er omkringliggende marker. Vi udsætter pt. 400 fasaner. Vi søger 1-2 fuglejægere, der kan passe ind i vores slæng. Vi er en blandet flok jægere, der også går ind for det hyggelige på jagterne og i vores jagthytte, der ligger midt i skoven. Fuglejagterne afvikles med 6 årlige fasanjagter på fastlagte dage, rævejagter, samt fri due- og krageregulering.

Pris: 5000


Tlf: 
Postnummer: 4681
Annonce nr: 12493

Kalbyris Næstved  Mail: hansfinnjensen@hotmail.com
25-06-2016
D. 25-07-2016

Jagttkonsortie ved Kalbyris Næstved - en enkelt eller to ledige fuglepladser
Vores revir består af ca. 400 tdr. varieret skov. Her findes såvel rydninger, høj bøgeskov, gamle grantykninger som nyplantninger i bøg og gran – ideelt for såvel klovbærende vildt som fugle.
Midt i skoven har vi en sø på ca. 2 tdr.
Konsortiet råder over en velindrettet jagthytte med alle moderne faciliteter inkl. overnatningsmulighed.
Der serveres morgenmad samt en god varm middag i forbindelse med vore fællesjagter.
Vi har i år planlagt 9 fællesjagter og der er mulighed for frijagt.
Det er muligt at medbringe gæst på Frijagter og Fællesjagter.
Vi udsætter både ænder og fasaner.
Afskydning af såvel ænder, fasaner mm. står i god relation til den store bestand, der naturligt findes på reviret.
God stemning med højt til loftet.
Jægere med hund (labrador, springer eller cocker) vil have fortrinsret til pladserne.
Priser:
Fuglejæger kr. 8.500,-
Yderligere information:
Finn Jensen, formand
Kalbyris Jagtlaug
tlf. kun mellem 18:00 og 20:00Pris: 8.500


Tlf: 55965938
Postnummer: 
Annonce nr: 12345

Fuglejæger  Mail: info@sikkert-liv.dk
23-06-2016
D. 23-07-2016

Vi søger en enkelt fuglejæger til den kommende sæson på vores jagt beliggende ned til Præstø fjord. Jagten er på 230 Ha med super jagthytte i skoven med alle faciliteter. Vi udsætter 1600 fasaner med fine afskydningstal. Vi sætter dog kammeratskab og godt samvær i højsædet. Der vil være mulighed for gæsteordning på udvalgte jagter. Der vil ligeledes være mulighed for frijagter på gæs og duer og krager.
En jæger med god jagthund fortrækkes.
Pris kr. 12.000 + indskud på 2.000

Pris: 12000 + indskud


Tlf: 29727935
Postnummer: 2605
Annonce nr: 12328

Jagt i nystartet konsortie i Nordsjælland  Mail: jagtnordsjaelland@gmail.com
02-07-2016
D. 20-07-2016

Til nystartet konsortium i Nordsjælland søges 4 jægere med gæsteplads.

På jagten udsættes ænder og fasaner som der afholdes jagt på ca. hver anden uge hen over jagtsæsonen. Der vil imellem jagterne være andetræk når vejret er til det. I januar måned er der frijagt på flyvende vildt.

Der er et begrænset antal bukkejagtspladser, som kan tilkøbes. Der vil være mulighed for at skyde en rå eller et lam i efteråret. Derudover er der regulering på duer og gæs.

Om dig:
Det er underordnet om du er ny eller gammel jæger. Det vigtigste er, at du har et godt humør og er villig til at give et nap med på de enkelte arbejdsdage der er i løbet af året.

Da vi mangler hunde, vil jægere med hund blive foretrukket. Det er et absolut must at hunden er glad for vand.

Du må gerne have fast gæst, som også har lov til at deltage i jagterne i tilfælde af, at du skulle være forhindret.

Prisen for sæsonen 2016/2017 er 12.000 kr. som skal erlægges ved indtræden i konsortiet.

Skriv lidt om dig selv, din hund (hvis du har en), hvad du har af jagterfaring, hvor i landet du bor og hvad du har af forventninger til jagt på: jagtnordsjaelland@gmail.com
Vi ser frem til at høre fra dig.

Pris: 12000


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 12387

Søger konsortie medlem  Mail: Ulle120.uc@gmail.com
09-07-2016
D. 12-07-2016

Vi søger et konsortie medlem med hund til vores jagt ved Fakse.
Jagten ligger ved Fakse hvor vi har 165 ha mark jagt med flere gode remisser og et vandhuli den en remisse,dr løber en å igennem stykket og jagten ligger mellem 3
Skove så der er et rigt dyreliv.
Vi søger en seriøs jæger med brugbar jagthund så er det dig så gi et kald.
Prisen er 7200 Kr.pr år og indskud på 2000 Kr

Pris: 7200


Tlf: 49114907
Postnummer: 
Annonce nr: 12451

Vemmetofte Kloster, Hornskoven  Mail: .
12-06-2016
D. 12-07-2016

Jagtkonsortiet Hornskoven, Under Vemmetofte Kloster søger 1 eller 2 nye medlemmer. Området er 240 HA og vi udsætter 500 fasaner og har en professionel skytte til at passe reviret.
Du deltager i 7 fasanjagter og råder over 14 gæstepladser på disse,derudover er der 3 trykjagter og pursch.Vi er et gammelt og veletableret konsortie med en sund økonomi (14 medlemmer).Vi disponer over en hyggelig jagtbolig med god plads,køkken,bad og toilet. Årlig udgift 18.000kr.
Er du/i interesseret i at høre mere ,kontakt Peter H

Pris: 18.000kr


Tlf: 26177526
Postnummer: 
Annonce nr: 12239

Jæger/tovholder søges til mindre veldrevent konsortie.  Mail: per.herlev@lauritz.com
13-06-2016
D. 10-07-2016

Jæger/tovholder søges til mindre veldrevet konsortium.

Jagten består af ca. 70 hektar hovedsaligt skov beliggende langs havet nær Præstø bugt.

Vi har mindre udsætning af fasaner, en pæn bestand af råvildt samt god mulighed for andejagt.
Vi afholder årligt:
- 10 fasanjagter
- 2 trykjagter
og så er der ellers mulighed for en del frijagt.

Når vi er fuldtallige er vi 10 personer. Vi går meget op i den uformelle tone og med humor og hygge i højsædet.

Vi har to jagthytter, en lille med brændeovn og en der rummer plads til de store fællesjagter.

Som tovholder er man den ansvarlige for at tingene fungere, og den som har fingeren på pulsen med hvad der skal ordnes, men man er også den som lige ligger et par ekstra timer i området.
Som tovholder vil man have en lidt nedsat jagtleje, men have fuldstændig samme betingelser som alle andre.

Har ovenstående interesse, er man velkommen til at skrive til nedenstående mailadresse, og beskriv her lidt om dig selv, din erfaring, hvor du bor samt om du har hund/e.

Pris: 7000


Tlf: 30618774
Postnummer: 
Annonce nr: 12243

Everdruplund Jagtkonsortie  Mail: hjortholm@jensen.mail.dk
10-06-2016
D. 09-07-2016

Konsortiejagt
Sjælland

Til Everdruplund jagtkonsortie sæger vi 3 nye jagtkammerater til den kommende jagtsæson, vi er ca 20 jægere i konsortiet som går på jagt i Everdruplund skov syd for Rønnede, hvor der er ca. 65 hektar kuperet skov.
Der udsættes 100-120 fasaner, der passes af fodermester , der er en god råvildt bestand i skoven, vi afholder 6-7 drivjagter hvor også råvildt må skydes med hagl, vi afholder 2-3 trykjagter på råvildt.Dåvildt findes i skoven,afskydning efter konsortiets regler. Samlingssted er en skurvogn i skoven hvor vi hygger med morgenmaden samt hvor frokost indtages. Der er ingen A/B parter alle er lige. Der er mulighed for gæste pladser som deles mellem jægere. Bukke jagten er opdelt i 3 hold , 5 dage til hvert hold – efter 3 uger er bukkejagten fri , dog max 1 buk pr. jæger.
Ny jægere samt jæger m. hund er meget velkommen, vi har 2-3 arbejdsdage i foråret til rep af tårne , voliere samt forbedringer i skoven.
Pris incl. morgenmad 5000.-
Henvend.Mogens Hjortholm 21460135
Hjortholm@jensen.mail.dk

Pris: 5000.-


Tlf: 21460135
Postnummer: 4733
Annonce nr: 12224

Godsjagt ved Ringsted  Mail: henrik.svanholm@mail.dk
09-06-2016
D. 09-07-2016

Til professionelt drevet jagt på Midtsjælland med stor vildtbestand kan der tilbydes deltagelse i efterårets haglgeværjagter. Jagtområde består af småskove, brede hegn, småremiser, engarealer, vandhuller, større sø med oversvømmede engarealer (særdeles god trækjagt på ænder og gæs), lang åstrækning og afvekslende markarealer foruden store vildtagre. Det samlede areal er på 341 ha.

Deltagelse i samtlige haglgeværjagter 2016/17 koster 17.000 kr.

Heri er inkluderet mulighed for deltagelse i frijagter på ænder, gæs, duer med 1 gæst efter skriftligt regelsæt.

Seriøs jagtledelse, der afvikler de enkelte jagtdage på sikker og klassisk vis. Alkoholpolitik haves.

Nye såvel som erfarne jægere M/K er velkommen til at kontakte jagtleder Henrik Svanholm på telefon eller mail.

Pris: 17.000 kr.


Tlf: 20729333
Postnummer: 4100
Annonce nr: 12222

Jagt mellem Sorø og Slagelse  Mail: nielshjortnaes@gmail.com
06-06-2016
D. 06-07-2016

Til vores mindre jagtkonsortium ved Næsbyskov (mellem Slagelse og Sorø) mangler vi et par medlemmer, som værdsætter et godt jagtligt samvær med høj jagtmoral/etik.

Jagtarealet er på 102 ha. og indeholder 8 remiser, herunder 3 vandhuller/mose. Der udsættes et passende antal fasaner og ænder, og afskydningsprocenten heraf er ganske høj (ca. 2/3 sidste år), men afhænger som ved al jagt af mange ting.

Derudover er der en rigtig pæn bestand af skovduer, agerhøns og harer.

Der er alene tale om hagljagt (ingen riffeljagt), og der afholdes som minimum 6 fællesjagter.

Vi anvender et fast hold af hundefolk til at bistå ved jagterne, hvorfor det ikke er nødvendigt at have/medbringe egen hund. Jagthunde er dog altid velkomne.

Morgenmad/frokost skiftes vi til at stå for på alle fællesjagter.

Der må påregnes et vist antal arbejdsdage.

Hvis du er interesseret og ønsker at høre mere om jagten, så kontakt Niels på tlf. 23352642

Pris: 8500


Tlf: 23352642
Postnummer: 4200
Annonce nr: 12183

Jagt kammerater søges  Mail: stinewolff@hotmail.com
06-06-2016
D. 06-07-2016

Jagtkammerater søges til jagtfællesskab ved Næsbyskov
Vi kan tilbyde 102 ha beliggende lidt syd for Sorø, med mange gode remisser
(7 stk.) og 3 vandhuller. Der udsættes et passende antal fasaner og ænder ud.

Der jages fuglevildt, harer og ræv. (Ingen riffeljagt) Der afholdes minimum
6 fællesjagter.

Der findes en veletableret jagthytte med køkken, sovepladser, toilet og stue med brændeovn.

Der skal påregnes 6 arbejdsdage om året til revirpleje og div. reparationer/flytning af udsætning mm.

Der er altid hundefolk på – så selvom du ikke har hund er det ikke et problem.

Vi skiftes til at sørge for morgenmad og frokost – så madpakken skal du heller ikke tænke på.

Vi er pt. 10 jæger M/K mellem 16 og 65 år, som værdsætter et godt kammeratskab med en høj jagtmoral og etik.

Hvis du er interesseret og ønsker at høre mere om jagten, så er du velkommen til at ringe til Niels
23352642

Pris: 8500


Tlf: 23352642
Postnummer: 4200
Annonce nr: 12184

midtsjælland Haslev  Mail: petersaltoft@mail.tele.dk
01-06-2016
D. 01-07-2016


Velfungerende og veldrevet jagtkonsortie søger 2 fuglejægere.

Vi råder over ca. 265 hektar, herunder ca. 16 hektar skov, ager, flere
rigtig gode remisser, vandhuller og levende hegn. Reviret har en god
bestand af råvildt, harer, fasaner, duer og agerhøns. Vi udsætter et
mindre antal fasaner.

Der er igennem en årrække udført flere tiltag til at løfte jagten og der
må påregnes et par arbejdsdage i sæsonen til vildtpleje.

Vi råder over en hyggelig jagthytte med lys, varme, køkken og
mulighed for overnatning.

Vi afholder normalt 5-6 gæstejagter om året. Desuden afholder vi en
årlig agerhønsejagt og en kokkejagt uden gæster. Der er endvidere
mulighed for frijagt på duer efter aftale.

Når vi er fuldtallige er vi 5 riffeljægere og 6-8 fuglejægere afhængigt af
antal gæstepladser. Vi er en blandet flok og vi har plads til alle, unge,
gamle, mænd, kvinder, nyjægere og garvede folk - alle er velkomne, så
længe kemien er iorden.

Fugleplads uden gæst koster kr. 6.000,- årligt
Fugleplads med fast gæsteplads koster kr. 10.000,- årligt.

Jægere med hund ( labrador, springer eller cocker ) vil have
fortrinsret til pladserne.

Priserne er alt inklusive - dvs. ingen betaling for vildt. Der kan tilkøbes
gæstepladser til enkelte jagter, såfremt der er plads. Prisen herfor
fastsættes i fællesskab af medlemmerne.

Alle medlemmer er lige, både hvad angår indflydelse og pligter.

Hvis du er interesseret i at høre mere eller se reviret, så ring til Peter på
51687805 mellem kl 8:00 og 11:00 eller efter 20:00

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 12148

Hyggejagt  Mail: Ramtrikker@gmail.com
30-05-2016
D. 29-06-2016

Til vores 60 ha skovjagt nær 4653 karise søger vi jæger (gerne med hund) til den kommende sæson.
Der afholdes 4-5 fællesjagter, og 1-2 trykjagter, alle jagter starter med morgenmad i vores jagthytte i skoven og afsluttes med frokost i vores nærlægende jagtstue( incl i lejen).
I skoven er der fasanudsætning og en sund råvildtbestand, samt strejfende dåvildt.
Skytte er tilknyttet til jagten.
Ring for mere info samt besigtigelse.

Pris: 4500kr


Tlf: 50587885
Postnummer: 4653
Annonce nr: 12134

Jægere søges til mindre veldrevet konsortium.  Mail: per.herlev@lauritz.com
13-06-2016
D. 28-06-2016

Jæger søges til mindre veldrevet konsortium.

Jagten består af ca. 70 hektar hovedsaligt skov liggende langs havet nær Præstø bugt.

Vi har mindre udsætning af fasaner, en pæn bestand af råvildt samt god mulighed for andejagt.
Vi afholder årligt:
- 10 fasanjagter
- 2 trykjagter
og så er der ellers mulighed for en del frijagt.

Når vi er fuldtallige er vi 10 personer. Vi går meget op i den uformelle tone og med humor og hygge i højsædet.

Vi har to jagthytter, en lille med brændeovn og en der rummer plads til de store fællesjagter.

Vi har 2 ledige pladser som er flg.:
A plads - medlem inkl. riffeljagt
C plads - medlem uden riffeljagt og uden gæstepladser, men ellers samme rettigheder som de andre medlemmer.

Har ovenstående interesse, er man velkommen til at skrive til nedenstående mailadresse, og beskriv her lidt om dig selv, din erfaring, hvor du bor samt om du har hund/e.
Mærk øverst om man er interesseret i A eller C medlemskabet.

Pris:


Tlf: 30618774
Postnummer: 
Annonce nr: 12244

Fodermester/Skytte søges  Mail: mh@solinco.dk
25-05-2016
D. 24-06-2016

Til vores dejlige jagt på Stevns, søger vi en fodermester, der kan påtage sig hvervet, at passe vores fasaner når de ankommer midt Juli 2016. Selve jagten er på 195ha og ren skov, med store lysninger, hegninger og forskellig artet beplantninger. Vi har 3 udsætningspladser med volierer der ligger tæt på hinanden. Vi har traktor, sluf og kornvogn og store palletanke til vand. Skoven huser en stærk råvildt bestand, lejlighedsvist dåvildt og der er mange snepper og duer.
 
Vi aflønner med jagt på lige fod med os andre, en A-part til en værdi af 23.000,-.
 
Hvis du synes at det lyder som noget for dig, så kontakt os på 40 59 99 69 eller 40 24 55 14

Pris:


Tlf: 40599969
Postnummer: 4671
Annonce nr: 12098

Super jagt nær Skælskør  Mail: hj@pkjustesen.dk
17-05-2016
D. 16-06-2016

Til nyere spændende konsortium søges jæger med høj jagtmoral som også sætter pris på god kammeratskab og social samvær.
Om du er mand eller kvinde, ung eller ældre er ligegyldig, alle er velkommen.
Jagtarealerne er på i alt 234 ha. beliggende ved Eggeslevmagle ved Skælskør og består af adskillige remiser, vandhuller, en kirsebærplantage og en del af et mindre skovstykke.
Der udsættes 600 fasaner og 100 ænder og afskydningsprocenten er høj.
God rådyrbestand.
Der er ansat en skytte til at passe området.
Vi starter vores jagter i jagthytten med morgenmad og efterfølgende frokost.
Pris pr. fuglejæger kr. 13.000
Gæsteplads + kr. 7.500
Riffeljagt + kr. 3.500

Pris: 13000


Tlf: 25246775 / 25246798
Postnummer: 4230
Annonce nr: 12034

200ha, hvor af 60 er skov.  Mail: Assertoft@yahoo.dk
30-05-2016
D. 10-06-2016

Da der er to i vores konsortie der ønsker at stoppe, er der blevet to pladser ledige fra dags dato. Vi kigger mest efter 2 med hund, men alle er velkommen til at sende en mail.
Vi har rigtig hyggelig jagthytte midt i skoven, med mulighed for overnatning. Masser af råvildt, en lille flok kronvildt og strejfende dåvildt.
Der bliver 6 fællesjagten til efteråret.

Vi sætter et mindre antal agerhøns og ænder ud, samt ca 200 fasaner.

Der vil være swipstik på 100kr på fællesjagterne.
Der bliver sørget for mad og drikke på alle jagter.

Pris 8500kr alt inklusivt.

Skriv lidt om dig selv, og hvad du forventer.

Pris: 8500


Tlf: 
Postnummer: 4450
Annonce nr: 12140

Gunderslevholm gods  Mail: .
10-05-2016
D. 09-06-2016

Vi, Kirkeskovens Jagt-konsortie, beliggende centralt på Gunderslevholm gods ved Næstved søger et nyt A-medlem.

Jagten der er på 260 tønder land, er meget alsidig, både hvad biotop angår, men også hvad vildt arter angår.

Området huser en stor fast bestand af rå samt dåvildt, en god bestand af harer, snepper samt duer.

Som supplement til alt dette, udsætter vi p.t. 350 fasaner årligt.

Sidst, men ikke mindst, byder jagten i efterårs samt vinter månederne på, endog meget store, træk af gæs, på og over terrænet.

Pris for herlighederne er 16.000kr. for en A-plads +gæst.
Svipstik på fællesjagter er 200,-kr pr. person, der indbefatter morgenmad samt efter jagt, middag i jagthytten som er tilberedt af vores super “madmor”, som stort set sørger for det meste.

For nærmere info og detaljér .
Kontakt venligst
Victor Rey


Pris: 16.000


Tlf: 27241836
Postnummer: 
Annonce nr: 11978

Everdruplund jagtkonsortie  Mail: Hjortholm@jensen.mail.dk
08-05-2016
D. 07-06-2016

Til Everdruplund jagtkonsortie søger vi nye jagtkammerater til den kommende jagtsæson, vi er ca 20 jægere i konsortiet som går på jagt i Everdruplund skov syd for Rønnede, hvor der er ca. 65 hektar kuperet skov.
Der udsættes 100-120 fasaner, der passes af fodermester , der er en god råvildt bestand i skoven, vi afholder 6-7 drivjagter hvor også råvildt må skydes med hagl, vi afholder 2-3 trykjagter på råvildt ,vi har set dåvildt i skoven,dem må der kun jages på når vi har trykjagt. Samlingssted er en skurvogn i skoven hvor vi hygger med morgenmaden samt hvor frokost indtages. Der er ingen A/B parter alle er lige. Der er mulighed for gæste pladser som deles mellem jægere. Bukke jagten er opdelt i 3 hold , 5 dage til hvert hold – efter 3 uger er bukkejagten fri , dog max 1 buk pr. jæger.
Ny jægere samt jæger m. hund er meget velkommen, vi har 2-3 arbejdsdage i foråret til rep af tårne , voliere samt forbedringer i skoven.
Pris incl. morgenmad
Henvend. Mogens Hjortholm

Pris: 5000


Tlf: 21460135
Postnummer: 
Annonce nr: 11962

Vestsjælland-Slagelse  Mail: konsortie@outlook.dk
06-05-2016
D. 05-06-2016

Til mindre hyggelig bondejagt søges 1 jæger m/k til denne sæson. Jagten er beliggende ved Slagelse og omfatter 230 HA. Godt med gæs, rådyr, hare, duer, fasaner, agerhøns og lidt ænder på åen. Få regler - masser af frijagt - og afslappede fællesjagter. Bemærk bondejagt = små parader. Skriv mail med dine info for yderligere oplysninger.
Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 11941

Jagtkonsortie ved Kalbyris Næstved - en enkelt eller to ledige pladser  Mail: hansfinnjensen@hotmail.com
04-05-2016
D. 03-06-2016

Vores revir består af ca. 400 tdr. varieret skov. Her findes såvel rydninger, høj bøgeskov, gamle grantykninger som nyplantninger i bøg og gran – ideelt for såvel klovbærende vildt som fugle. Midt i skoven har vi en sø på ca. 2 tdr., som er altid en god start på en jagtdag.

Konsortiet råder over en velindrettet jagthytte med alle moderne faciliteter inkl. overnatningsmulighed.
Der serveres morgenmad samt en god varm middag i forbindelse med vore fællesjagter.

God bukkejagt og mulighed for frijagt.
Det er muligt at medbringe gæst på Bukkejagt/Pürch, Frijagter og Fællesjagter.

Vi udsætter både ænder og fasaner.
Afskydning af såvel ænder, fasaner mm. står i god relation til den store bestand, der naturligt findes på reviret.

Vi har gennem de seneste år observeret en del Dåvildt - og har også nedlagt det første.

God stemning med højt til loftet.

Vores nye medlemmer må meget gerne have egnet jagthund til vores f iuglejagter.

Priser:
Riffeljæger kr. 15.500,-
Depositum kr. 2.000,-

Yderligere information:
Finn Jensen

Tlf: 55965938, kun mellem 18:00 og 20:00
Mail: hansfinnjensen@hotmail.com
Pris: 15.500,-

Pris: 15.500,-


Tlf: 55965938
Postnummer: 4700
Annonce nr: 11924

Attraktiv alsidig fuglejagt  Mail: trehojeost@gmail.com
03-05-2016
D. 02-06-2016

Savner du et sted at gå på jagt, er ”Trehøje Øst” måske noget for dig.
Trehøje Øst er et relativ nyt og entusiastisk konsortium, der har adgang til et superskønt revir på 234 ha. Reviret ligger på Knudshoved Odde ved Vordingborg, der ligger på Rosenfeldt Gods’ jorder. Vi har Aunø fjord på nordsiden og Storstrømmen mod syd. Nordsiden af reviret er marker med remiser og mindre vandhuller. Sydsiden er skov og mark. Vi har jagt på stort set alle danske vildtarter, heriblandt dåvildt.
Vi har en pragtfuld jagthytte, med udsigt til vand til begge sider, hvor det er muligt at overnatte. Vi sætter det sociale højt og hytten danner rammen om vores fælles frokoster efter endt jagt.
Lidt om dig: Du er en jæger som holder af naturen, som sætter pris på et godt kammeratskab og som har en høj jagtmoral. Om du er ung eller gammel, mand eller kvinde, erfaren jæger eller ny jæger betyder ikke noget. Det vigtige for os er at få en jæger med den rette indstilling.
Vi har to ledige C-pladser (fuglejagt), og prisen for en plads inkl. én gæsteplads er kr. 7.500,-.
Hvis du er blevet interesseret i at være en del af vores fællesskab, bedes du sende en mail til trehojeost(AT)gmail.com eller ringe til Tom Brander på telefon 4019 7774. Så sender vi dig flere oplysninger om konsortiet og viser i øvrigt gerne reviret frem for dig.

Pris: 7.500,-

trehojeost.wix.com/trehojeost
Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 11895

Jægerr / Torvholder søges  Mail: mickey.jensen@edrington.dk
03-05-2016
D. 02-06-2016

Jæger/torvholder søges til mindre veldrevent konsortie.

Jagten består af ca. 70 hektar hovedsaligt skov liggende langs havet nær Præstø bugt.

Vi har mindre udsætning af fasaner, en pæn bestand af råvildt samt god mulighed for andejagt.
Vi afholder årligt:
- 10 fasanjagter
- 2 trykjagter
og så er der ellers mulighed for en del frijagt.

Når vi er fuldtallige er vi 10 personer. Vi går meget op i den uformelle tone og med humor og hygge i højsædet.

Vi har to jagthytter, en lille med brændeovn og en der rummer plads til de store fællesjagter.

Som Torvholder er man den ansvarlige for at tingene fungere, og den som har fingeren på pulsen med hvad der skal ordnes, men man er også den som lige ligger et par ekstra timer i området.
Som torvholder vil man have en lidt nedsat jagtleje, men have fuldstændig samme betingelser som alle andre.

Har ovenstående interesse, er man velkommen til at skrive til nedenstående mailadresse, og beskriv her lidt om dig selv, din erfaring, hvor du bor samt om du har hund/e.

Pris:


Tlf: 26303661
Postnummer: 4700
Annonce nr: 11902

Jæger søges  Mail: mickey.jensen@edrington.dk
03-05-2016
D. 02-06-2016

Jæger søges til mindre veldrevent konsortie.

Jagten består af ca. 70 hektar hovedsaligt skov liggende langs havet nær Præstø bugt.

Vi har mindre udsætning af fasaner, en pæn bestand af råvildt samt god mulighed for andejagt.
Vi afholder årligt:
- 10 fasanjagter
- 2 trykjagter
og så er der ellers mulighed for en del frijagt.

Når vi er fuldtallige er vi 10 personer. Vi går meget op i den uformelle tone og med humor og hygge i højsædet.

Vi har to jagthytter, en lille med brændeovn og en der rummer plads til de store fællesjagter.

Vi har 2 ledige pladser som er flg.:
A - medlem inkl. riffeljagt
C - medlem uden rilleljagt og uden gæstepladser, men ellers samme rettigheder som de andre medlemmer.

Har ovenstående interesse, er man velkommen til at skrive til nedenstående mailadresse, og beskriv her lidt om dig selv, din erfaring, hvor du bor samt om du har hund/e.
Mærk øverst om man er interesseret i A eller C medlemskabet.

Pris:


Tlf: 26303661
Postnummer: 4700
Annonce nr: 11903

Jagtkammerater søges  Mail: info@haslevdyrefoderaps.dk
03-05-2016
D. 02-06-2016

Til vores velfungerende jagtkonsortium søger vi jagtkammerater. Vi tilbyder god alsidig jagt både med kugle og hagl.Til riffeljægere er der mulighed for råvildt, dåvildt og strejfende kronvildt. Til hagljægerne er der ud over fuglejagterne mulighed for frijagt på ænder og gæs langs kysten. Der er udsætning af ænder og fasaner. Det er en forudsætning, at du sætter kammeratskab og etik i højsæde. Vi forventer at du/I har hund, men det er ikke et must.
Vi har en god og alsidig jagt, der består af både skov og ager, med hovedvægt på skov.
Der er en dejlig jagthytte.
Jagten ligger kun en times kørsel fra København.

Pris:


Tlf: 21489425
Postnummer: 
Annonce nr: 11906

Midtsjælland Haslev  Mail: petersaltoft@mail.tele.dk
02-05-2016
D. 01-06-2016Velfungerende og veldrevet jagtkonsortie søger 2 fuglejægere.

Vi råder over ca. 265 hektar, herunder ca. 16 hektar skov, ager, flere
rigtig gode remisser, vandhuller og levende hegn. Reviret har en god
bestand af råvildt, harer, fasaner, duer og agerhøns. Vi udsætter et
mindre antal fasaner.

Der er igennem en årrække udført flere tiltag til at løfte jagten og der
må påregnes et par arbejdsdage i sæsonen til vildtpleje.

Vi råder over en hyggelig jagthytte med lys, varme, køkken og
mulighed for overnatning.

Vi afholder normalt 5-6 gæstejagter om året. Desuden afholder vi en
årlig agerhønsejagt og en kokkejagt uden gæster. Der er endvidere
mulighed for frijagt på duer efter aftale.

Når vi er fuldtallige er vi 5 riffeljægere og 6-8 fuglejægere afhængigt af
antal gæstepladser. Vi er en blandet flok og vi har plads til alle, unge,
gamle, mænd, kvinder, nyjægere og garvede folk - alle er velkomne, så
længe kemien er iorden.

Fugleplads uden gæst koster kr. 6.000,- årligt
Fugleplads med fast gæsteplads koster kr. 10.000,- årligt.

Jægere med hund ( labrador, springer eller cocker ) vil have
fortrinsret til pladserne.

Priserne er alt inklusive - dvs. ingen betaling for vildt. Der kan tilkøbes
gæstepladser til enkelte jagter, såfremt der er plads. Prisen herfor
fastsættes i fællesskab af medlemmerne.

Alle medlemmer er lige, både hvad angår indflydelse og pligter.

Hvis du er interesseret i at høre mere eller se reviret, så ring til Peter på
51687805 mellem kl 8:00 og 11:00 eller efter 20:00

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 11880

Fugleplads med bukkejagt i sidste halvdel af pürschen, Vestlolland  Mail: peter.bue@mail.dk
01-05-2016
D. 31-05-2016

Jagtfællesskabet Bødkerskoven har 2 ledige fuglepladser med mulighed for riffeljagt på råvildt. Det er ønskeligt at du har hund, men ikke et krav.
Pladserne er med deltagelse i efterårsregulering på råvildt. Der er mulighed for forårspürsch i den sidste halvdel af pürschen. Desuden har vi godt med ræv, vi gerne vil af med.
Bødkerskoven ligger ved Halsted uden for Nakskov. Det er et veletableret jagtfællesskab der fungerer som en forening grundlagt 1988 og vi stiler efter at være 12 medlemmer. Vi råder over ca. 70 ha skov og dertil lidt ager.
Vi lægger vægt på en sikker og kammeratlig omgang med hinanden, og forventer en positiv indstilling og en aktiv deltagelse i fællesskabet, både hvad jagter og det praktiske angår.
Der afholdes 6 jagter i skoven med fast gæsteplads, gravjagter på ræv m gæst og et par trykjagter uden gæst. Ved jagter er der fælles morgenmad og madpakkespisning i jagthuset.
Vi søger at holde jagt under god etik med klassisk indhold. Der er jævnligt pænt med snepper. Ellers er der godt med liv af duer. harer, ræv, grævling og hvad der i øvrigt kan forekomme i den vilde natur.
Vi udsætter 200 til 400 fasaner, årligt men lægger ikke vægt på store afskydningstal.
Prisen for en fugleplads er budgetteret til kr. 6500.
Ring eller skriv til Peter Bue Westh,
Mobil 401 11 401
Peter.bue@mail.dk

Pris: 6500


Tlf: 40111401
Postnummer: 4900
Annonce nr: 11871

Plads Hvalsø  Mail: kas37(a)youmail.dk
29-05-2016
D. 30-05-2016

Lille jagtkonsortium søger en hurtig m/k til resten af bukkejagten og efterårsjagterne, så stå du uden jagt er der mulighed nu og til en rabat på 2000 kr, normalt koster en plads 9500 nu 7500 kr.
Mulighed for råvildt dåvildt og kronvildt set i området, desuden fasaner ænder og ræv.

Pris: 7500


Tlf: 5383--2595
Postnummer: 4330
Annonce nr: 12131

Fantastik naturjagt på Glænø  Mail: jo.gunderslevholm@gmail.com
27-04-2016
D. 27-05-2016

Fortsættelse af annonce 11773

Vi er bare 3 og mig som samarbejder om denne naturperle på 100 ha skov/ strandeng og fladvand. Den nordlige del af Ø'en Glænø. Vi ville gerne om vi kunne byde en sidste deltager velkommen.
16000kr.. Få deltagere, riffeljagt i skønne omgivelse, naturligt træk på ænder og gæs, 3 drivjagter, med mulighed for en gæst. Ordnede forhold, hvor jeg garantere at der er styr på tingene, men hvor du selvfølgelig har mulighed, for at forme måden dette gøres på, i dette lille lukkede jagtselskab.

Vi supplere den vilde bestand med 300 fasaner og 50 ænder , som jeg alene tager ansvaret for at passe.
Her handler det om natur og kvalitet frem for kvantitet.

Er det noget for dig eller en du kender..?

Ny som gl. - kvinde eller mand, men vigtigst af alt , du skal have nogenlunde samme indstilling til det at jagte i fri natur, som os andre.

Ring gerne på min mob. 2240 3830, så ta'r vi en snak om dette.

De bedste hilsner, Skytte Olsen.

Pris: 16000


Tlf: 2240 3830
Postnummer: 4700
Annonce nr: 11815

Køge  Mail: .
26-04-2016
D. 26-05-2016

Til vores super spændende jagt ved Køge søges et par jagtkammerater.
Vi råder over 200 ha. Hvor der er mange muligheder for at få en masse spændende oplevelser.
I jagtsæsonen 2016/17 sætter vi 350 fasaner ud samt 150 ænder.
A plads : 20.000 kr. inkl. gæsteplads, 1 buk + efterårsdyr mv.
B plads : 8500 kr. kun fællesjagter.

Pris: 8500 / 20.000


Tlf: 51569293
Postnummer: 
Annonce nr: 11806

Riffeljægere /Fuglejagt  Mail: cgrjagt@yahoo.dk
25-04-2016
D. 25-05-2016

Søger 1 Riffeljæger. God dyrejagt
Og 2 Fuglejægere. 200 tønderland, lige ud til fjorden ca. 400 meter langs "vandkanten"
Fin Gåsejagt og Andejagt

Pris Riffel og Fuglejagt 7000 Kr. årligt
Pris Fuglejæger 3000 Kr. årligt

Kontakt Kaj

Pris: 7000 / 3000

Pris: 7000 kr. /3000 kr.


Tlf: 22766255
Postnummer: 4760
Annonce nr: 11788

Hyggelig jagtkonsortie  Mail: nks@youmail.dk
25-04-2016
D. 25-05-2016

Et par jagtkammerater søges til jagtkonsortie på Mern, lidt nord for Stensved. Vi er et hyggeligt konsortie, som sætter etikken og sikkerheden højt. Vi sætter pris på det sociale og vores jagthytte danner rammen om vores fællesskab med morgenmad og frokost ved fællesjagter.

Jagtområdet omfatter 55 ha. agerjord med remisser og vandhuller, der sås bælter med majs og rørgræs. Der udsættes ænder, der passes af en fast fodermester.
Der er fugle- og riffeljagt, med mulighed for gæstepladser der fordeles retfærdigt mellem konsortiets medlemmer. Der betales 200 kr. for medlemmer og 250 kr. for en gæsteplads pr. gang på fællesjagterne. Der vil være ca. 8 fællesjagter. Bukkejagt fra den 23.maj med mulighed for overnatning i hytten. Der er to arbejdsdage, hvor opgaverne er vedligehold af jagthytte, tårne, stiger og div.

Lidt om dig: Du er en jæger, gerne med hund, men ikke et krav. En jæger der holder af naturen, som sætter pris på et godt kammeratskab med en høj jagtmoral og etik. Du kan være kvinde, mand, erfaren eller ny jæger, bare du har den rette indstilling. Pris kr.:3.000 + engangsbetaling på 750 kr.
Skriv en mail eller ring til os på 52309694, hvis du er interesseret eller har spørgsmål.
e-mail: nks@youmail.dk

Pris: 3000


Tlf: 52309694
Postnummer: 
Annonce nr: 11789

Ledige A- og B-pladser Vallø  Mail: iklausen@live.com
23-04-2016
D. 23-05-2016

Vi har 3 ledige konsortiepladser på veldrevet konsortie på Vallø Stifts arealer, hvor vi har 200 hk jagtareal. Stort moseområde med søer, marker med remisser og ikke mindst store skovarealer med blandet beplantning.

Vi udsætter 2-300 fasaner og 50-100 ænder, der bliver passet af omhyggelig og dygtig "skytte", der også er medlem af konsortiet. God råvildtbestand. Dåvildtbestand under opbygning med begrænset afskydning.

Vi sætter naturen, jagtetik og kammeratskab højt på vores 6-7 fællesjagter, hvor A-medlemmer må invitere gæst med hver 2. gang. Bukke- og trykjagter er forbeholdt A-jægere., der også har adgang til individuelle ande- og pürchjagter. Der må påregnes 2-3 arbejdsdage pr. år.

Vil du vide mere så ring på 2090 0551.


Pris: A-plads 20.000 / B-plads 10.000


Tlf: 20900551
Postnummer: 
Annonce nr: 11758

Riffeljagtselskab for de få.  Mail: jo.gunderslevholm@gmail.com
22-04-2016
D. 22-05-2016

Enestående naturperle, ønsker jeg at dele med jer.
Jeg har disse 100ha, fantastisk natur på hånden og jeg påtænker at etablere et godt lille selskab, hvor vi bare bliver os seks personer.
Selvfølgelig med mulighed for gæster.
Jeg garantere, ordnede forhold med ordentlig jagt for de få. Et område der sjældent er i udbud. Giv mig gerne en forhånds interesse . Skriv lidt om dig selv, alder og erfaring på jagtens sti og gerne, hvorfor du mener dette kunne være noget for dig. Ny dom ældre, er mere en velkommen, bare kemien passer.
Reviret, ligger på sydvest Sjælland.

Mit oplæg er 14000kr pr jæger. Inkl. Gæsteplads.
SMS. 22403830
Eller gerne på email, og jeg kommer tilbage til dig.

Pris: 14000


Tlf: 22403830
Postnummer: !!!
Annonce nr: 11753

Fuglejæger. Se her.  Mail: jackmikael.petersen@gmail.com
19-04-2016
D. 19-05-2016

Fuglejæger til Nørreskoven jagtselskab.
40 minutter fra København, beliggende ved Vemmedrup / Køge.
Til den kommende jagtsæson søges jæger, gerne med hund. Ny jæger er også velkommen.
Reviret er på 246 ha og består af 150 ha skov og 96 ha mark med flere remiser.
Vi udsætter 600 fasaner. Pæn bestand af harer duer og snepper.
Mulighed for frilagt
Alle fællesjagter (6 stk.) starter med morgenmad.
Efter formiddagens såter, spiser varm mad i jagthytten.
Sweep kr 100,- pr jagt.
Pris kr. 8.500-
For besigtigelse og nærmere oplysninger, ring til Klaus. 40760787

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 11717

Konsortie-medlem til hyggelig jagt  Mail: Randivandijk@gmail.com
02-05-2016
D. 18-05-2016

Til konsortie nær Roskilde søges en ung ny-jæger som b-medlem, gerne med hund. Vi råder over ca. 95 ha land med diverse remiser, hegn, slugt og eng. Der afholdes 5 fællesjagter. Det er fri jagt på ænder, gæs, duer og sortfugle. Vi har en lille jagthytte. Pris 5000 kr. + morgenmad/swipp.

Er du interesseret i en hyggelig jagt, så kontakt Jan på 50450247

Pris: 5000 kr.


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 11881

Ledige A- og B-pladser  Mail: mogensbrink@gmail.com
18-04-2016
D. 18-05-2016

Vi har to pladser ledige i et veldrevet konsortie beliggende ved Herfølge, 40 min. fra Kbh.
En A-plads med retten til riffeljagt rå og då, 6 selskabsjagter hvoraf 3 er med gæst, fri duejagt samt en B-plads med 6 selskabsjagter + hvoraf 3 er med gæst.
Vi lægger vægt på godt kammeratskab, god etik og ansvarlighed.
Reviret består af 50 ha skov og 190 ha mark/levende hegn og 10 remiser. Jægere med hund foretrækkes, men ring for flere oplysninger.

Pris: 12.000/5500


Tlf: 29122797
Postnummer: 4682
Annonce nr: 11692

40ha frijagtsområde  Mail: Assertoft@yahoo.dk
24-04-2016
D. 14-05-2016

Godt kuperet agerjordsområde, 3 vandhuller, plus brak og mose.
Jagten ligger lidt nord for Jyderup.

Vi vil være 5-6 der deles om jagten.

2500kr for hagljagt
3000kr for riffeljagt
5000kr for begge dele

Der fodres hele året, og udsættes et mindre antal fugle hvert år.

Har dette din interesse så send en mail til assertoft@yahoo.dk

Pris: 2500-5000kr


Tlf: 
Postnummer: 4450
Annonce nr: 11763

Hjorte-og fuglejagt  Mail: leifroerholt@live.dk
13-04-2016
D. 13-05-2016

Alsidig jagt på ca. 350 ha, med fri gåse- og duejagt.Årligt afskydes ca. 5 dyr og 150 stk småvildt. Enkelte gæstepladser.
Pris: 3800,00


Tlf: 30296344
Postnummer: 4960
Annonce nr: 11623

Jagtkammerater på Stevns søges til konsortie  Mail: lyngekim@gmail.com
12-04-2016
D. 12-05-2016

Jagtkonsortie, fordelt på 16 riffeljægere og 8 hagljægere, søger 1 til 2 nye medlemmer. Vi råder over to skove ved Klippinge på Stevns, på henholdsvis 138 og 72 hektar som hver har en jagthytte. Derudover har vi nærliggende marker på 70 hektar med remisser og vandhuller. Vi forventer, at nedlægge ca. 250 stykker vildt i sæsonen, hvor der er planlagt 2 andejagter, 8 skov og markjagter samt 3 trykjagter. På hver jagt betaler man et svipstik på kr. 130 til forplejning.
Pris for hagl/riffeljagt kr. 11.500,- pr. sæson.
Pris for hagljagt kr. 6.250,- pr. sæson.

Såfremt overforstående skulle have din/jeres interesse, kan Kim Lynge kontaktes på tlf: 21 71 12 39.

Pris: 6.250,- eller 11.500,-

Pris: Pris: 6.250,- eller 11.500,-


Tlf: 21711239
Postnummer: 4672
Annonce nr: 11613

2 ledige bukkepladser  Mail: pe@vennekilde.com
12-04-2016
D. 12-05-2016

I ældre veldrevet jagtkonsortie i Sydsjælland er 2 ledige pladser som bukkejæger ledig. Mulighed for fuglejagter.

Pris: 8.800

Viemosejagt.dk
Tlf: 40873600
Postnummer: 4771
Annonce nr: 11618

Konsortie Pladser  Mail: stevnsjagt@gmail.com
08-04-2016
D. 08-05-2016

Et par jagtkammerater søges til jagtkonsortie på Stevns. Vi er et ”gammelt” hyggeligt konsortie, som sætter etikken og sikkerheden i top. Vi sætter det sociale højt og vores jagthytte danner rammen om vores fællesskab med morgenkaffe og frokost ved fællesjagter.

Jagtområdet omfatter 32 ha skov og 140 ha agerjord med remisser og vandhuller med tilplantet majs. Der udsættes 300 fasaner og et mindre antal ænder, der passes af en fast fodermester.
Ved fuglejagt og riffeljagt er der mulighed for gæstepladser der fordeles retfærdigt mellem konsortiets medlemmer. Der betales for en gæsteplads pr. gang. Der vil være ca. 6 fællesjagter. Bukkejagt den 16.maj. Der er mulighed for riffeljagt på egen hånd, 2-3 trykjagter og 3-4 arbejdsdage, hvor opgaverne er vedligehold af jagthytte, tårne, stiger og div.

Lidt om dig : Du er en jæger, gerne med hund, men ikke et krav. En jæger der holder af naturen, som sætter pris på et godt kammeratskab med en høj jagtmoral og etik. Du kan være kvinde, mand, erfaren eller ny jæger, bare du har den rette indstilling. Pris kr.: 9.000
Skriv en mail til os og du vil hører fra os snarest mulig.
e-mail: stevnsjagt@gmail.com

Pris: 9000

Pris: 9000


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 11574

Vi søger et nyt medlem til jagtkonsortie  Mail: henrikthorsager@gmail.com
08-04-2016
D. 08-05-2016

Krenkerup ved Sakskøbing på Lolland

Vores jagtområde er i dag 220 ha jord og 330 ha skov. Vi har en fornuftig bestand af dåvildt på cirka 150 stk. Vi har en bestand af 75 stk. råvildt. Vi afskyder 30 stk. dåvildt om året og et mindre antal råvildt. På vores hjortejagt i 2015 blev der forendt 4 fuldskufler, heraf 2 medaljer Vi har også en fornuftig haglbøsse jagt. Vi lægger vægt på at pleje naturen og bestanden og det giver os en fornuftig afskydning. På reviret har vi 8-10 vandhuller alt efter årstiden, så der er også mulighed for andejagt. På vores enge forefindes der også en god gåsejagt. Vi udsætter ikke fugle, men fodrer for både klovvildt og fugle. I 2016 forventer vi at tilknytte en fodermester.

Vi planlægger i år at afholde 10 fællesjagter: 2 andejagter, 4 haglbøssejagter og 4 trykjagter. Til disse jagter, kan der medbringes gæster. Derudover afholder vi 1 julefrokostjagt årligt uden gæster. Du har også mulighed for at medbringe gæster både på bukkejagt og hjortejagt.

Jagtens beliggenhed er på Krenkerup Gods ved Sakskøbing. Det er godt 1 times kørsel fra København. 5 minutters kørsel fra motorvejsafkørslen. Vi har en jagthytte, som er indrettet med plads til at 25 kan spise og der er faste sengepladser til 8 mand. I konsortiet sætter vi pris på at jægere og gæster får en god oplevelse - en professionel afvikling af jagterne med høj sikkerhed, dygtige hundefolk og ikke mindst god mad.

Det er hjortjagt og trykjagter som er det bærende element i jagten. Derfor stiller området krav til den enkelte jæger. Du skal besidde en fornuftig erfaring som jæger for at du får en optimal oplevelse. Hvis du har det og du synes at overstående lyder fornuftigt, så vil vi gerne høre fra dig.

Den årlige jagtleje er 25.000 kr. Jagtlejen betales af 2 rater, om foråret betales kr. 15.000 og om efteråret betales kr. 10.000.

Hvis du er interesseret så ring eller send en mail med et par ord om dig selv til undertegnede.


Med venlig hilsen
N.O. Coops Olsen

4064 8926
Mail: nco@di.dkPris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 11578

Spændene jagt på sydsjælland  Mail: Huntersclub@outlook.dk
07-04-2016
D. 07-05-2016

Da vi står og mangler den sidste mand til vore jagt, laver vi dette lille opslag. Jagten er en større jagt på sydsjælland med 8 andre medlemmer, der ingen A og B pladser alle er lige. Der er både god fugle og riffeljagt. Kvalitet koster og jeg sørger kun seriøse henvendelser. Pris 25.000 skal betales inde bukkejagten starter. Skriv for yderlig info.
Pris: 25000


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 11563

Konsortieplads Vordingborg  Mail: slaarup@gmail.com
03-04-2016
D. 03-05-2016

Ledig riffeljægerplads i mindre konsortie ved Vordingborg.

Vi har en plads ledig i vores konsortie. Reviret er på knap 200 ha heraf 50 ha skov, resten er ager med gode remiser og vildtagre.
Der udsættes fasaner og ænder som passes af fast mand. Vi har jagthytte hvor vi spiser fælles morgenmad og frokost på jagterne.
Alle medlemmer har 1 gæsteplads på 2 af årets fællesjagter. Morgenmad, drikkevarer og nedlagt vildt er incl i prisen.
Jeg viser gerne området frem og står til rådighed for yderligere information. Pris: 14.000,- årligt + engangsindskud 1.000,-

Vi høre gerne fra nyjægere som fra erfarende jæger
M/K så sende os en mail hvor du fortæller lidt om dig selv.
Så hører du fra os.

Vi er et godt team, med en alder på mellem 35-54 der vil være nogle arbejdsdage hvor vi til tider hygger med grill. vi har en fri tone, og er ikke så formeld.


JT Slaarup
Slaarup@gmail.com

Pris: 14000


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 11511

Godsjagt ved Ringsted  Mail: henrik.svanholm@mail.dk
03-04-2016
D. 03-05-2016

Der søges medlemmer til velfungerende jagtkonsortium med god jagt på et jagtareal på 331 ha, der omfatter småskove, krat, brede/lange hegn, sø, vandhuller, å samt engarealer foruden markarealer. Store vildtagre forefindes. Stærk råvildtbestand. Jagten er af FJD udpeget som forvaltningsområde for Midtsjælland. Mulighed for frijagt på duer, ænder og gæs efter skriftligt regelsæt, der indeholder alkoholpolitik. Børn er velkomne som klappere/vildtbærer som et naturligt led i jagten. Jagten drives på klassisk vis og af erfaren jagtleder efter nøje fastlagte planer herfor.

Nyjægere m/k er også velkomne, hvis kvalitet sættes højere end kvantitet.

Er du interesseret, så send en mail til jagtleder med info om dig selv. Alle får et svar. Fremvisning af arealet kun efter aftale.
Pris: Riffel & fugleplads 23.000 kr.
Fugle (-og småvildt) 17.000 kr.


Pris:


Tlf: 
Postnummer: 4100
Annonce nr: 11512

Kalundborg egnen – Godsjagt  Mail: cfu@mail.dk
03-04-2016
D. 03-05-2016

Vi har, under samme ejer, fået mulighed for at udvide jagtarealet, men grundet areal størrelsen og beliggenheden starter vi et nyt søster konsortie.

Vi søger derfor jagtkammerater til nyt konsortie på vestsjælland (Kalundborg).

Der er mulighed for både A og B pladser, med følgende fordeling: 5 A-pladser og 9 B-pladser.
Det er en fordel hvis du har hund og værdsætter hundearbejdet, men det er ikke et krav.

Det 220 ha store vildtrige jagtterræn er utroligt spændende og består af store sammenhængende marker, med vel etablerede og professionelt anlagte remiser på 1-2 ha, ledelinjer, samt et mindre skovstykke i forbindelse med mose. På arealet forefindes endvidere 2 større søer, samt mindre søer/vandhuller i de fleste remiser.

Området ligger tæt på Kattegat og det er primært et fugle terræn, med en rigtig fin trækjagt på ænder, gæs og duer. Der vil blive udsat fasaner og ænder i henhold til hvad terrænet kan bære.
Der er endvidere en rigtig god råvildt bestand på terrænnet.

Vi lægger meget vægt på en god jagtetik, høj jagt moral, godt humør og hyggeligt samvær.
Vi prioriterer kammeratskabet meget højt og det har ingen betydning om du er nyjæger eller erfaren – bare at du er positiv og har et godt humør.

A-pladsen koster kr. 15.000 og indeholder bukkejagt, riffeljagt efterår, 6 efterårsjagter på fugle, 1-2 hanejagter, samt 1-2 agerhønse/hare jagter. Der er fri trækjagt på gæs, ænder og duer efter princippet ”Fair use”.

B-pladsen koster kr. 10.000 og indeholder 6 efterårsjagter på fugle, 1-2 hanejagter, samt 1-2 agerhønse/hare jagter. Der er fri trækjagt på gæs, ænder og duer efter princippet ”Fair use”.

Ud over ovenstående vil der blive arrangeret 1-2 gåsejagter og behovsvis reguleringsjagt på gæs.

Alle medlemmer har mulighed for at tage en gæst med på 2 af efterårets fuglejagter.

Der er gode muligheder for træning af hund – både marksøg og apporteringstræning.

I jagten indgår en jagtstue, indeholdende ophold/spiserum og et køkken, samt adgang til toilet.

Der skal påregnes et mindre antal arbejdsdage til revirpleje.

Området fremvises gerne efter aftale. Ring/skriv og fortæl hvad du forventer af os.

Kontakt:
Carsten : tlf 24822482, e-mail: cfu@mail.dk
eller
Erik: tlf 30797781, e-mail: erikhaugepedersen@gmail.com

Pris: Pris fremgår af annoncen


Tlf: 24822482
Postnummer: 4400
Annonce nr: 11513

2 nye konsortiemedlemmer søges  Mail: Larsgyde@mail.dk
03-04-2016
D. 03-05-2016

Vores jagt konsortie søger 2 nye medlemmer, vi driver hovedsagligt riffeljagt og har en sund bestand af råvildt samt en voksende bestand af dådyr. Vi har 145 ha skov, beliggende mellem Sorø og slagelse
Pris: 11000


Tlf: 51305510
Postnummer: 4200
Annonce nr: 11518

Fuglejæger (B-plads) søges til hyggeligt og veldrevet jagtkonsortie på Stevns.  Mail: info(A)raahovedskoven.dk
02-04-2016
D. 02-05-2016

1 fuglejæger (B-plads) søges til hyggeligt og veldrevet jagtkonsortie på Stevns.

Jagtområdet hører under Gjorslev Gods og omfatter 87 ha skov og 123 ha agerjord med levende hegn og flere rigtig gode remisser/vandhuller.

Der udsættes 400 fasaner og et mindre antal ænder. I perioder forefindes meget store flokke af gæs.

Vi råder over en hyggelig jagthytte med vand og strøm som danner rammen om morgenmad og som afslutning på jagtdagen indtager vi et veltilberedt varmt måltid.

Der afholdes 7-8 fællesjagter. Herudover, 1-2 riffel trykjagter efter råvildt for dem som deltager på arbejdsdagene.

Gode muligheder for frijagt på duer og gæs.

Fugleplads uden gæst koster kr. 6.900,- årligt samt yderligere 1.200,- som dækker mad og drikkelse. Eventuelle ledige gæstepladser fordeles retfærdigt mellem konsortiets medlemmer.

Jægere med egnet jagthund foretrækkes, men er dog ingen betingelse. Nyjægere er velkomne.

For yderligere information om jagten se www.raahovedskoven.dk

Hvis du er interesseret i at høre mere og/eller se jagtområdet, så send en mail på info(A)raahovedskoven.dk
Pris: 6.900,-

Pris: 6.900,-

www.raahovedskoven.dk
Tlf: 
Postnummer: 4660
Annonce nr: 11504

Plads i konsortie sælges  Mail: robert@aledan.dk
28-04-2016
D. 29-04-2016

Sælger af personlige grunde min plads i konsortie lige nord for Vordingborg. Jagten er på mere end 200 hektar med granplantager, agerjord, raps og mange store remiser og flere små skovstykker med vandhuller. Jagthytte og mulighed for at overnatte i soverum med toilet og bad.
Der er i alt 11 medlemmer i jagten.
Der er bukkejagt, frijagt og et antal planlagte fællesjagter samt fast gæsteplads. Der udsættes ikke fasaner i år, men planlægges at udsætte ænder i en af søerne.

Pris: 9750,-


Tlf: 28195072
Postnummer: 4760
Annonce nr: 11831

JAGTKAMMERAT SØGES  Mail: info@haslevdyrefoderaps.dk
30-03-2016
D. 29-04-2016

Til vores velfungerende jagtkonsortium søger vi jagtkammerater. Vi tilbyder god alsidig jagt både med kugle og hagl.Til riffeljægere er der mulighed for råvildt, dåvildt og strejfende kronvildt. Til hagljægerne er der ud over fuglejagterne mulighed for frijagt på ænder og gæs langs kysten. Der er udsætning af ænder og fasaner. Det er en forudsætning, at du sætter kammeratskab og etik i højsæde. Vi forventer at du/I har hund, men det er ikke et must.
Vi har en god og alsidig jagt, der består af både skov og ager, med hovedvægt på skov.
Der er en dejlig jagthytte.
Jagten ligger kun en times kørsel fra København.

Pris:


Tlf: 21917870
Postnummer: 4772
Annonce nr: 11476

Midtsjælland Haslev  Mail: petersaltoft@mail.tele.dk
30-03-2016
D. 29-04-2016Velfungerende og veldrevet jagtkonsortie søger 2 fuglejægere.

Vi råder over ca. 265 hektar, herunder ca. 16 hektar skov, ager, flere
rigtig gode remisser, vandhuller og levende hegn. Reviret har en god
bestand af råvildt, harer, fasaner, duer og agerhøns. Vi udsætter et
mindre antal fasaner.

Der er igennem en årrække udført flere tiltag til at løfte jagten og der
må påregnes et par arbejdsdage i sæsonen til vildtpleje.

Vi råder over en hyggelig jagthytte med lys, varme, køkken og
mulighed for overnatning.

Vi afholder normalt 5-6 gæstejagter om året. Desuden afholder vi en
årlig agerhønsejagt og en kokkejagt uden gæster. Der er endvidere
mulighed for frijagt på duer efter aftale.

Når vi er fuldtallige er vi 5 riffeljægere og 6-8 fuglejægere afhængigt af
antal gæstepladser. Vi er en blandet flok og vi har plads til alle, unge,
gamle, mænd, kvinder, nyjægere og garvede folk - alle er velkomne, så
længe kemien er iorden.

Fugleplads uden gæst koster kr. 6.000,- årligt
Fugleplads med fast gæsteplads koster kr. 10.000,- årligt.

Jægere med hund ( labrador, springer eller cocker ) vil have
fortrinsret til pladserne.

Priserne er alt inklusive - dvs. ingen betaling for vildt. Der kan tilkøbes
gæstepladser til enkelte jagter, såfremt der er plads. Prisen herfor
fastsættes i fællesskab af medlemmerne.

Alle medlemmer er lige, både hvad angår indflydelse og pligter.

Hvis du er interesseret i at høre mere eller se reviret, så ring til Peter på
51687805 mellem kl 8:00 og 11:00 eller efter 20:00

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 11477

Super revir 35 min fra København  Mail: dinjagt@gmail.com
30-03-2016
D. 29-04-2016

Jagtklub som råder over et helt fantastisk revir blot 35 minutters kørsel fra København, søger nye kvalitetsbeviste jæger. Jagten på reviret drives med udgangspunkt i vildtet, hvorfor nye medlemmer bør være indforstået med, at der ønskes jæger som kan efterleve de etiske og moralske kodeks som gælder for vores jagtklub.

Reviret består af godt 400 ha, hvoraf skov udgør godt 90%, i skoven er der anlagt enge og vandhuller. På den tilhørende agerjord er der etablere remisse med fokus fuglejagterne.

Råvildtbestanden er meget stor og stærkt og for at tilsikre den forbliver sådan, vil jagten på råvildtet blive administreret og reguleret ud fra kvaliteten frem for kvantitet, igen med hensyn til jagtetik, moral og ikke mindst godt naboskab til omkring liggende skove.

Det samme gør sig gældende for øvrige klovbærende vildt, som tæller kronvildt og dåvildt, som reguleres på kvoter der fastsættes inden efterårsjagterne.

Der afholdes 6 fuglejagter på et større antal udsatte fugle, hvor hvert klubmedlem har mulighed for, at medbringe gæst på hver anden af disse fuglejagter. I løbet af efteråret vil der endvidere blive afholdt andetræk på fastsat ugedage, således jæger uden hund også har mulighed for, at planlægge aftentræk på ænder. Der vil i løbet af efteråret, muligvis blive plads til frijagt på duer, ænder og gæs, som i givet fald vil blive meldt ud på klubbens lukket blog.

Der afholdes 4 bevægelsesjagter for dem som er riffel og fuglemedlemmer, igen med maksimalt fokus på at minimere stress af vildtet og støj i skoven, bevægelsesjagterne vil derfor kun blive afholdt på den ene halvdel af gangen, og der skiftes naturligvis område fra gang til gang. På disse bevægelsesjagter har man som riffeljæger ligeledes mulighed for, at medbringe gæster på hver anden bevægelsesjagt.

Der er fuld forplejning på alle fællesjagter, forplejningen afregnes separat ved tilmeldingen i august.

Vi råder over en rigtig dejlig jagthytte, med modernet køkken, toilet og badefaciliteter, samt en noget mindre moderne sovesal.

Årlig medlemsafgift fuglejæger: 13.500,00
Årlig medlemsafgift riffel og fuglejæger: 26.000,00

Den første år, indbetales indmeldingsgebyr på henholdsvis 1.500 for fuglejæger og 3.000,00 for riffel go fuglejæger.

Der er ingen former for arbejde eller fællesarbejde forbundet med medlemsskabet, hvorfor jagten er for den travle og kvalitetsbeviste jæger. På fællesjagterne bør man dog kunne gå til hånde.

Lyder ovenstående som noget for dig, og kan du nikke genkendende til etik, moral og høj kvalitet, så er du muligvis det helt rigtige kommende medlem i vores jagtklub, så skriv et par linjer om dig selv og send til dinjagt(snabbel A)Gmail.com, sammen med et telefonnummer, så kontakter vi dig.

Pris: står i tekst

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 11485

30 min fra København  Mail: jb@keca.dk
25-03-2016
D. 24-04-2016

Knap 200 ha stor jagt tæt ved Køge og kun 2 min fra motorvejsafkørsel.
Nystartet konsortium søger jægere som sætter jagtmoral, socialt samvær og kammeratskab højt.
Vi har en alsidig jagt med mange muligheder bla. Har vi en fantastisk rågejagt her i foråret.
Til efterårets jagter planlægges det at vi sætte ca. 200 ænder ud og ca. 250 fasaner som skydes fra remiserne på markerne, herfra vil der pga. af det kuperet terræn kunne skydes nogle høje og spænende fugle. Disse fugle vil blive passet så du kan nøjes med at komme og nyde denne fantastiske jagt.
For at vi alle kan nyde en god jagtdag er planen at vi max er 15 jægere på vores fællesjagter og samtidig vil der være mulighed for at få sammensat en jagt som passer den enkelte jæger.
Dvs. at konsortiet er lavet som en spiseseddel hvor man køber sig ind til det som passer en bedst.
Priser:
Grundplads 8.500 kr. Rågejagt, 2 andejagter, markjagt samt 5 fællesjagter )
Gæstepladser 1.000 kr. pr. jagtdag ( der er et max antal pr. jagtdag)
1 buk + 1 efterårsdyr 5.000 kr.
Frijagt 5.000 kr. ( gælder andejagten efter udsætningsjagter, Duer, gæs mv.)
Det vil være tilladt at købe en pakke og dele den med jagtkammerat.
Send mail til jb@keca.dk og fortæl lidt om dig selv – jeg vil sende kort over området samt jagtdatoer.

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 11425

Kalundbrog egnen  Mail: slagelselandevej2@mail.dk
09-04-2016
D. 22-04-2016

Lille konsortie søger 1-2 hagljægere. Arealet er på 110 ha, bestående af skov, mose, sø, samt flere remisser.
På arealet jages alt jagtbart vildt, med undtagelse af råvildt.
Vi sætter fasaner og ænder ud og vi er ca 10 medlemmer.
Det er en betingelse, at du har hund.

Pris ca. kr. 5000. Tlf. 40444784

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 11583

Fugleplads 1 time fra Kbh.  Mail: j.stigler@live.dk
23-03-2016
D. 22-04-2016

Vi har en ledig plads tilbage på vores dejlige jagt. Reviret er på knap 200 ha og ligger ved Vordingborg, 5 min fra afkørsel 40 Udby på sydmotorvejen. Jagten er 50 ha skov, resten ager med gode remiser med velanlagte vildtagre(majs,lucerne,kløver,jordskokker) Der er vandhuller i flere af remiserne. Vi udsætter fasaner og ænder og har en fornuftig afskydningsprocent. Vi afholder 7 jagter med gæsteplads på 2 af disse. Der er områder med frijagt og duejagten er fri over hele området i Januar hvor vi får majsen slået ned. Vi har jagthytte hvor vi nyder fælles morgenmad og frokost. Morgenmad og drikkevarer på jagterne er includeret i prisen, også for din gæst. Nedlagt vildt tilfalder skytten. Jeg er til rådighed for mere uddybende info og viser meget gerne reviret frem.
Pris: 9000,- årligt


Tlf: 60565503
Postnummer: 4760
Annonce nr: 11400

Konsortieplads vestsjælland  Mail: cfu@mail.dk
06-04-2016
D. 21-04-2016

Vi har fået en ledig B-plads, så derfor søger vi en jagtkammerat, gerne nyjæger, til vores jagtkonsortie på Vestsjælland (Kalundborg).

Det er en fordel hvis du har hund og værdsætter hundearbejdet, men det er ikke et krav.

Det 270 ha store jagtterræn er utroligt spændende og meget varieret, med store områder bestående af vildt voksende naturarealer/skov, hvilket giver store udfordringer både for hunde og jægere. Der er endvidere remiser, vandhuller, eng arealer og en flere åer på arealet.

Vi lægger meget vægt på en god jagtetik, høj jagt moral, godt humør og hyggeligt samvær.
Vi prioriterer kammeratskabet meget højt og holder forskellige (ikke jagt relaterede) arrangementer hen over året.

B-pladsen koster 6850,00 kr. og indeholder 8 efterårsjagter på fugle + 1 hanejagt, samt 3-4 trykjagter. Der er fri trækjagt på gæs, ænder og duer.

B-medlemmer har mulighed for at tage en gæst med på en af efterårsjagterne.

Det er vigtigt for os, at du værdsætter jagt på naturens præmisser og ikke forventer udsætning af fugle i stort tal. Du skal vægte jagten og kammeratskabet frem for hvad der ligger på paraden.

Området fremvises gerne efter aftale. Ring/skriv og fortæl hvad du forventer af os.

Carsten : tlf 24822482

Pris: 6.850


Tlf: 2482 2482
Postnummer: 4400
Annonce nr: 11559

Super jagt nær Skælskør  Mail: hj@pkjustesen.dk
21-03-2016
D. 20-04-2016

Til nyere spændende konsortium søges jæger med høj jagtmoral som også sætter pris på god kammeratskab og social samvær.
Om du er mand eller kvinde, ung eller ældre er ligegyldig, alle er velkommen.
Jagtarealerne er på i alt 234 ha. beliggende ved Eggeslevmagle ved Skælskør og består af adskillige remiser, vandhuller, en kirsebærplantage og en del af et mindre skovstykke.
Der udsættes 600 fasaner og 100 ænder og afskydningsprocenten er høj.
God rådyrbestand.
Der er ansat en skytte til at passe området.
Vi starter vores jagter i jagthytten med morgenmad og efterfølgende frokost.
Pris pr. fuglejæger kr. 13.000
Gæsteplads + kr. 7.500
Riffeljagt + kr. 3.500

Pris: 13000


Tlf: 25246775/25246798
Postnummer: 4230
Annonce nr: 11386

Jagtkonsortie ved Kalbyris Næstved - enkelte ledige pladser  Mail: hansfinnjensen@hotmail.com
20-03-2016
D. 19-04-2016

Vores revir består af ca. 400 tdr. varieret skov. Her findes såvel rydninger, høj bøgeskov, gamle grantykninger som nyplantninger i bøg og gran – ideelt for såvel klovbærende vildt som fugle. Midt i skoven har vi en sø på ca. 2 tdr., som er altid en god start på en jagtdag.

Konsortiet råder over en velindrettet jagthytte med alle moderne faciliteter inkl. overnatningsmulighed.
Der serveres morgenmad samt en god varm middag i forbindelse med vore fællesjagter.

God bukkejagt og mulighed for frijagt.
Det er muligt at medbringe gæst på Bukkejagt/Pürch, Frijagter og Fællesjagter.

Vi udsætter både ænder og fasaner.
Afskydning af såvel ænder, fasaner mm. står i god relation til den store bestand, der naturligt findes på reviret.

Vi har gennem de seneste år observeret en del Dåvildt - og har også nedlagt det første.

God stemning med højt til loftet.

Vores nye medlemmer må meget gerne have egnet jagthund til vores f iuglejagter.

Priser:
Riffeljæger kr. 15.500,-
Depositum kr. 2.000,-

Yderligere information:
Finn Jensen

Tlf: 55965938, kun mellem 18:00 og 20:00
Mail: hansfinnjensen@hotmail.com
Pris: 15.500,-

Pris: 15500


Tlf: 55965938
Postnummer: 4700
Annonce nr: 11370

Syd Sjælland  Mail: curt@pc.dk
16-04-2016
D. 17-04-2016

Så er der kun 3 pladser tilbage på en god jagt,
der er 270 ha, hvor der er 20 ha skov samt 6 store
remiser ,der vil blive sat fasaner agerhøns og ænder ud. Der bliver en del aftenstræk på gæs/ænder
der er fast fodermand der er en jagthytte med, hvor der kan overnattes. der bliver holdt 9 fællesjagter, samt aftenstræk pris 9000,00kr
kontakt Curt Jensen tlf.20339656

Pris: 9000,0


Tlf: 20339656
Postnummer: 4750
Annonce nr: 11664

Sydsjællands smukkeste godsjagt.  Mail: swj@stofanet.dk
17-03-2016
D. 16-04-2016

Jagten, der ligger midt et af Sydsjællands smukkeste naturområder nær Næstved, er omkranset af vand (naturreservat) på 3 sider, - og har igennem en årrække været drevet på demokratisk vis af et veletableret jagtkonsortium.
Vi har netop fornyet vor 3-årige jagtlejekontrakt for 2016-19, og vi søger lige nu nye A-medlemmer (inkl. riffeljagt) og nye B-medlemmer (fuglejagt). De ledige pladser er opstået efter tidligere medlemmers udmeldelse af konsortiet, på grund af bl.a. sygdom og job i udlandet.
Vi råder i alt over 356 ha, hvoraf de 114 ha er skov og resten er dyrket agerjord med 6 andehuller, remiser, strandenge m.m. Der udsættes årligt ca. 1.200 fasaner. Vi har en fast fodermester/skytte til at passe vildtet, som indgår som alm. medlem af konsortiet. I de senere år har vi haft en ”pæn” genskydningsprocent på fasaner.
Konsortiet råder over en jagtstue med køkken og toilet, hvor der er plads til 32 spisende jægere. Her indtager vi morgenmad og frokost på vores fællesjagter.
Konsortiets medlemmer har mulighed for at benytte den alsidige og attraktive frijagt på f.eks. ænder, gæs og duer på det store frijagtareal uden for skoven, - også med gæster, ligesom A-medlemmer også har mulighed for at invitere gæster på forårets bukkejagt (efter særligt bestemmelser)
En A-plads koster 25.500,- kr. og en B-plads: 20.500,- kr. årligt (betaling i to rater).
Vi afholder seks fællesjagter i efterårsmånederne samt et par fasanjagter i januar. Desuden giver både A og B-plads ret til at medbringe en gæst på nævnte jagter. Varmt mad og drikke (og sweepstake) på fællesjagter betales særskilt.
Ud over fællesjagterne afholder A-medlemmer også to til tre trykjagter på råvildt. I januar måned afholdes desuden en jagt for alle konsortiemedlemmer med familie
Hvis Du er interesseret og ønsker at høre mere eller se jagten: Henvendelse til nedenstående hurtigst muligt og helst inden 15/4-16.
Søren

Pris: Se annonce


Tlf: 22569426
Postnummer: 4700
Annonce nr: 11342

jagtkonsortietiumsøger nye medlemer  Mail: kutsjov@gmail.com
16-03-2016
D. 15-04-2016

vores konsortium søger ny a/b medlem.gerne med hund.evt.mulighed for .bukkejagt udsætning,fast fodermester.regulering.kun seriøse henvendsler.jagten ligger i nordsjælland.
Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 11325

sydsjælland  Mail: curt@pc.dk
16-03-2016
D. 15-04-2016

Søger fugle jæger, jagten er på 270ha, med 20ha skov 6 store remiser med vand i de 4,stor andetræk samt mange gæs. Der vil blive sat fasaner ud samt ænder,

Der vil blive 9 fælles jagter samt en del aftenstræk på ænder og gæs, der er fast fodermester, jagten ligger på sydsjælland ,prisen 9000,00kr
kontakt
Curt JensenPris: 9000


Tlf: 20339656
Postnummer: 
Annonce nr: 11329

Fuglejæger - Holbæk  Mail: simonhol@hotmail.com
12-04-2016
D. 14-04-2016

2 fuglejægere med hund, søges til 130hektar skovjagt øst for holbæk.

Vi udsætter 150fasaner + passende antal ænder.

Gæsteplads på fællesjagter.
Fri andejagt langs fjorden.
Duejagt i skoven efter nærmere bestemmelser.

Konsortiet fungerer som demokrati, med åbent regnskab.
Vi har en hyggelig jagthytte hvor vi samles til morgenmad + frokost på jagtdage, samt sociale arrangementer.

Jeg holder fremvisning for interesserede søndag d. 17/4 kl. 14

Skriv på mail for nærmere info

Venlig hilsen Simon

Pris: 6000kr + indskud 500kr


Tlf: 
Postnummer: 4300
Annonce nr: 11612

Jagt Østlolland  Mail: gitand@fritid.tele.dk
13-03-2016
D. 12-04-2016

Hyggeligt jagtkonsortie på Østlolland søger et par nye jagtkammerater med hund. Vi går på ca. 350 ha, og der er mulighed for både riffel og hagljagt, rådyr, dådyr, fasaner, harer, ænder, gæs og duer. Skov, remiser,mark og strand.
Godt humør og god jagt moral er et krav. Gæsteplads hver anden gang, ca. 8 jagter. God jagthytte.

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 11293

Bornholm  Mail: jorn.holm.1962@gmail.com
10-03-2016
D. 09-04-2016

Jagt på Bornholm
Søger et medlem til vores jagt på syd Bornholm.
150 ha blandet mark og skov.
God bukke jagt
Fri jagt på duer, gæs og kaniner.
3 efterårs jagter med gæste plads samt en tryk jagt.

Pris: 12000


Tlf: 56496968
Postnummer: 3740
Annonce nr: 11273

Konsortieplads  Mail: stenholm1@hotmail.com
07-03-2016
D. 06-04-2016

Vi søger et par nye jagtkammerater til vores jagt ved Valø stift.
Jagten er på 265 Ha, hvoraf 155 Ha er skov, 60 Ha ager og resten er remisser, eng, hegn og vand.
Vi udsætter 600 fasaner og 200 ænder.
Ud over vores faste 6-7 fællesjagter har vi duejagt, agerhøns og andejagt. Vi har en fantastisk jagt på trækkende ænder og gæs på et område på ca 20 Ha, som bliver oversvømmet hvert efterår. Der er alt det jagt man har lyst til. Fuglene passes af fast mand som bor på området, vi har en arbejdsdag pr. år hvor vi tilser voliere og stiger.
Vi har 2 typer pladser
1. Plads med bukkejagt og efterårsdyr
2. Plads uden rå og dåvildt
Begge typer med gæsteplads
Skriv en mail, hvis du har spørgsmål
stenholm1@hotmail.com

MVH Kim

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 4600
Annonce nr: 11244

Torbenfeldt Gods  Mail: lindemannfrederiksen@gmail.com
05-03-2016
D. 04-04-2016

Vi søger et par seriøse fuglejægere til vores konsortium på Torbenfeldt gods ved Mørkøv.
Der er 22 medlemmer i konsortiet, som råder over ca. 124 ha blandet skov, remisser, vandhuller og agerjord. Der er biotopplan for området, og udsætningerne passes af professionel skytte.
Vi afholder i den kommende sæson 8-9 fælles jagter på fasaner og ænder.
Vi har ikke A,B og C medlemskaber. Alle er lige - og gæstepladser er noget man bytter sig til indbyrdes eller hvis der er afbud.
Konsortiet er velfungerende med et godt kammeratskab og en god stemning.
Der er på sigt også mulighed for riffeljagt, men lige nu der ingen ledige plader. Interesserede kan komme på venteliste.
Pris: kr. 7.500 + 750 til sweep, morgenmad m.m. Indskud på kr. 1.000.-
Interesserede bedes skrive til René Frederiksen på email: lindemannfrederiksen@gmail.com
Skriv gerne lidt om dig selv. Interesser, hundemand og lignende.


Pris: 7.500


Tlf: 
Postnummer: 4440
Annonce nr: 11229

Konsortiepladser Kalundborg  Mail: phallgreen@mail.dk
15-03-2016
D. 03-04-2016

4 konsortiemedlemmer søges til et konsortie lidt nord for Kalundborg.
Vi råder over ca. 90 ha. blandet skov, mose og marker.
Vi har egen jagthytte, med køkken, spisestue, overnatningsmulighed og toilet.
Udover bukkejagten, afholder vi 8 fællesjagter og 3 arbejdsdage.
Vi sætter 100 fasaner ud, som bliver passet af en fast fodermand.
Riffel og hagljagt koster 6500,- pr. år.
Er du kun til hagljagt, koster det 5500,- på. År.
Udover det faste kontingent, betaler vi på hver fællesjagt et fast beløb for mad og drikkelse, på
150,- pr. gang. Heri er inkluderet morgenmad og frokost og diverse drikkevarer.
Har dette din interesse, så henvend dig på nedenstående mail, med en kort beskrivelse af dig selv,
Senest 31. marts.
phallgreen@mail.dk

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 11316

Atraktiv alsidig jagt på sydsjælland  Mail: trehojeost@gmail.com
03-03-2016
D. 02-04-2016

Savner du et sted at gå på jagt er ”Trehøje Øst” måske noget for dig.
Lidt om os: Vi er et relativ nyt og entusiastisk konsortium, der har adgang til et superskønt revir på 234 ha. Reviret, der er en del af Rosenfeldt Gods, ligger på Knudshoved Odde ved Vordingborg. Vi har Aunø fjord på nordsiden og Storstrømmen mod syd. Nordsiden af reviret er marker med remiser og mindre vandhuller. Sydsiden er skov og mark. Vi har jagt på stort set alle danske vildtarter, heriblandt dåvildt.
Vi har en pragtfuld jagthytte, med udsigt til vand til begge sider, hvor det er muligt at overnatte. Vi sætter det sociale højt og hytten danner rammen om vores fælles frokoster efter endt jagt.
Lidt om dig: Du er en jæger som holder af naturen, som sætter pris på et godt kammeratskab og som har en høj jagtmoral. Om du er ung eller gammel, mand eller kvinde, erfaren jæger eller ny jæger betyder ikke noget. Det vigtige for os er at få en jæger med den rette indstilling. Hvis du har en god jagthund, er det ingen hindring.
Vi er på udkig på både A- og C-medlemmer, og priserne for medlemskab inkl. én gæsteplads er:
A-Medlem: 14.000 (riffel- og fuglejagt)
C-Medlem: 7.500 (fuglejagt)
Du kan se lidt om konsortiet på vores hjemmeside trehojeost.wix.com/trehojeost. Hvis du er blevet interesseret i at være en del af vores fællesskab, bedes du sende en mail til trehojeost@gmail.com eller ringe til Tom Brander på telefon 4019 7774. Så sender vi dig flere oplysninger om konsortiet og viser i øvrigt gerne reviret frem for dig.

Pris:

trehojeost.wix.com/trehojeost
Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 11205

Højstrup på Stevns  Mail: hojstrupjagt@gmail.com
02-03-2016
D. 01-04-2016

Vi har et par ledige pladser i Højstrup Jagtkonsortie, som du finder knap 1 times kørsel fra København.
Reviret ligger med Østersøen på to sider på fugletræksruten fra Sverige i en meget smuk og varieret natur. Vi råder over ca. 400 hektar, heraf 72 hektar skov, og reviret byder på marker med remiser, levende hegn, enge og vandhuller.
Af vildt på området kan nævnes: råvildt, ræv, fasan, due, hare, sneppe, agerhøne, and og gås.
Vi udsætter et større antal fasaner, som passes af vores skytte. Der afholdes 8-9 fællesjagter om året inklusive trykjagt. På de 5 gæstejagter råder hvert medlem over en gæsteplads. Herudover er der rig mulighed for frijagt og især gåsetrækjagten er udbytterig. Konsortiet har en jagthytte, hvor den varme frokost indtages på fællesjagterne.
En uformel og hyggelig tone er sammen med en høj jagt etik nøgleord for konsortiet. Vi tilstræber at være 10 medlemmer og skelner ikke mellem A og B medlemskaber. Du må gerne have jagthund, men vi er godt hjulpet af et solidt hundeteam.
Henvendelse med oplysninger om dig selv bedes sendt pr. email inden 1. april 2016.

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 4673
Annonce nr: 11182

Sydsjælland  Mail: jackmikael.petersen@gmail.com
12-03-2016
D. 30-03-2016

Jagtkonsortie søger 2 fuglejægere
Revir er på 117 ha her af 50 ha skov 67 ha ager med 3 remiser der er vand i de 2
Der er brede levende hegn.

Revir ligger helt ud til kysten og trenget er maget koper.

Der bliver sat fasaner og ænder ud.
Der er fri jagt på ænder gæs duer krage. Der afholde 4/5 fællesjagter
Der er opsat en jagthytte med udsigten over vandet.

Priside er 5000kr indskud 1000kr

Hvis du vil høre mere så kontakt Jack på telefon 22 26 91 36 eller på mail jackmikael.petersen@gmail.com

Pris:


Tlf: 22269136
Postnummer: 
Annonce nr: 11285

Konsortieplads ved Kalundborg  Mail: s.stenrasmussen@gmail.com
12-03-2016
D. 30-03-2016

Vi er et veletableret konsortium gennem 13 år, der mangler et medlem. Der er tale om en sand naturperle i nærheden af Kalundborg. Jagtarealet er på ca. 340 Ha, fordelt på ca. 130 Ha ager, ca. 100 Ha skov og ca. 100 enge, siv og en 10 Ha stor sø. Der forefindes et usædvanligt stort træk af vilde fugle, og vi udsætter ca. 1000 fasaner. Vi er 17 mand, og der er ikke gæstepladser på jagterne. Der kan tilkøbes ret til at skyde sommerbuk eller kronhjort i brunsten (hvis der er flere om buddet end der er ”kvote” til, trækkes der lod). Der kan ligeledes tilkøbes en gæsteplads på en jagt (eller flere), såfremt du har brug for det. Afskydningsmæssigt ligger vi typisk på ca. 1000 -1100 stykker vildt, heraf ca. 500 vilde ænder af alle arter af svømmeænder, 300 fasaner, 100 skovduer, 100-200 gæs, 25-30 snepper, 10 stykker råvildt og 2-3 stykker kronvildt, herunder 1-2 gamle hjorte. Detaljeret jagtjournal og masser af stemningsfotos kan fremvises. Jagten passes dagligt af passioneret skytte. Vi tilsår 4-6 Ha med majs langs skovkant og rundt om 2-3 remisser. Der arrangeres 6-7 fællesjagter om året, dertil kommer 3 faste gåse/andejagter i September. For de jagtivrige er der derudover rig mulighed for at komme på ande- og gåsetræk. På jagterne spiser vi godt og rigeligt, og vi ligger vægt på godt socialt samvær. Der er tale om en naturjagt i absolut særklasse. Hvis dette lyder som noget for dig, så ring for yderligere information. Arealet kan naturligvis fremvises.
Pris: 17000


Tlf: 50826773
Postnummer: 2860
Annonce nr: 11284

Falster Corselitze Østerskov  Mail: kcb@kjeldbeck.dk
13-03-2016
D. 30-03-2016

Vi har en plads ledig på vores dejlige jagt, vi søger en jæger med hund, til vores jagt på nord Falster.
Jagten er på 360ha, heraf udgør 240 ha. skov, markerne har mange gode remisser med vandhuller, reviret er veletableret med stiger og tårne, vildtagre og foderpladser. Jagten drives på fornuftige frie vilkår, der kan tages gæster med til jagterne. God bestand af råvildt, og der nedlæges også dåvildt.
Veludstyret jagthus med stuer, køkken og bad og sovepladser til alle. Huset kan bruges som fritidshus uden for jagtsæsonen. Vi bor alle nord for Køge, og sætter pris på du gør det samme.
Vil du høre nærmere kontakt mig på mail: kcb@kjeldbeck.dk
Send en kort beskrivelse med telf. nr. og hvilken hund du har
du vil blive kontaktet omgående, da vi har planlagt fremvisning søndag d,20. marts, så alt er på plads til bukkejagten

Pris: 15.000,00


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 11295

Midtsjælland Haslev  Mail: petersaltoft@mail.tele.dk
28-02-2016
D. 29-03-2016


Velfungerende og veldrevet jagtkonsortie søger 2 fuglejægere.

Vi råder over ca. 265 hektar, herunder ca. 16 hektar skov, ager, flere
rigtig gode remisser, vandhuller og levende hegn. Reviret har en god
bestand af råvildt, harer, fasaner, duer og agerhøns. Vi udsætter et
mindre antal fasaner.

Der er igennem en årrække udført flere tiltag til at løfte jagten og der
må påregnes et par arbejdsdage i sæsonen til vildtpleje.

Vi råder over en hyggelig jagthytte med lys, varme, køkken og
mulighed for overnatning.

Vi afholder normalt 5-6 gæstejagter om året. Desuden afholder vi en
årlig agerhønsejagt og en kokkejagt uden gæster. Der er endvidere
mulighed for frijagt på duer efter aftale.

Når vi er fuldtallige er vi 5 riffeljægere og 6-8 fuglejægere afhængigt af
antal gæstepladser. Vi er en blandet flok og vi har plads til alle, unge,
gamle, mænd, kvinder, nyjægere og garvede folk - alle er velkomne, så
længe kemien er iorden.

Fugleplads uden gæst koster kr. 6.000,- årligt
Fugleplads med fast gæsteplads koster kr. 10.000,- årligt.

Jægere med hund ( labrador, springer eller cocker ) vil have
fortrinsret til pladserne.

Priserne er alt inklusive - dvs. ingen betaling for vildt. Der kan tilkøbes
gæstepladser til enkelte jagter, såfremt der er plads. Prisen herfor
fastsættes i fællesskab af medlemmerne.

Alle medlemmer er lige, både hvad angår indflydelse og pligter.

Hvis du er interesseret i at høre mere eller se reviret, så ring til Peter på
51687805 mellem kl 8:00 og 11:00 eller efter 20:00

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 11153

Fuglejagt Sydsjælland  Mail: kefuge@mail.dk
28-02-2016
D. 29-03-2016

Et par pladser er ledige på fuglejagt på ca 125 ha landbrugsjord som støder direkte ned til Dybsø fjord, der forefindes flere remiser der af nogle med vandhul hvor der sættes ænder ud i nogle af dem.På engen er der 3 udgravet vandhuller hvor der fodres til vildænder, der vil også blive udsat nogle fasankyllinge flokke med dværghønsemor.
Der afholdes 6 fællesjagter hvor af de 4 er med bespisning morgen og middag, der ud over er der frijagt på ænder(uden for udsætning) duer/krager/skader/ræv og ikke mindst gæssene som har trækrute ind over markerne til og fra fjorden samt en masse der skal ned og spise på markerne. Skulle dette have interesse kan du kontakte mig på mail eller tlf for nærmere oplysninger og eller fremvisning af jagtområdet.
Mvh Kim

Pris: 4.000


Tlf: 27131177
Postnummer: 4750
Annonce nr: 11154

4-mands konsortie Skibby  Mail: buster2901@me.com
26-03-2016
D. 28-03-2016

Vores lille konsortie savner en god og ansvarlig jagtkammerat p. 01.04.2016. Vi har jagten i et dejligt området lige i nærheden af Skibby. Skov, remiser, søer og agerjord deles om den 100 ha stor jagt. Det naturskønne bakkede området huser en god bestand af rådyr, som vi på en meget nænsom og selektiv måde afskyder med riffel. Vi udsætter 150 stk fasaner, som udsluses fra en fransk voliere lige ved siden af vores lille jagthytte. De tre søer på området benytter vi til aftenstræk og en lille udsætning af gråænder giver kulør på efterårets fællesjagter når fasanerne har hale og kan flyve. Hvis du syntes at det lyder fantastisk, så skriv en besked til os og beskriv hvem du er, måske er det dig vi altid har savnet at være jagtkammerat med.

Pris: 7500kr + 2500 kr udsætning og foder


Tlf: 
Postnummer: 4050
Annonce nr: 11433

Jagt Hvalsø  Mail: kas37@youmail.dk
26-02-2016
D. 27-03-2016

Søger et nyt medlem til vores hyggeligt jagtkonsortium, arealet er 60 tønderland.
Der mulighed for råvildt dåvildt ræv og hare i meget kuperet terræn, der er også mulighed for fasaner ænder gæs og øvrig fugle, duer krager og skader.
Skriv en mail eller ring for en snak.
Jæger Hilsen Kenneth

Pris: 9500


Tlf: 53 83 25 95
Postnummer: 4330
Annonce nr: 11133

Jagt på Vestmøn  Mail: gerner.poulsen@gmail.com
25-02-2016
D. 26-03-2016


I et velfungerende konsortium på Vestmøn (ved Damsholte) er 3-4 pladser som B-medlem ledig. Gerne med hund.

Vi råder over 98 ha skov samt 79 ha agerjord med to remisser, der udover fasaner giver mulighed for ande-, due- og lejlighedsvis gåsejagt.
Som B-medlem deltager du i vore 9 fællesjagter.( Ræve- og hanejagter medregnet).
Herudover har du som B-medlem adgang til fri ande- og duejagt, samt evt. gåsejagt.

Vi udsætter 400 fasaner, som passes af en erfaren skytte.
Vi råder over jagthytte, traktor og jagtvogn m.v.
Vi starter alle fællesjagter med morgenmad i hytten.

Der hersker en hyggelig og kammeratlig atmosfære i vort konsortium. Vores jagtlige erfaring gør, at det vil være det ideelle konsortium at starte i for en ung- eller nyjæger.

Pris for sæsonen 2016/17 : 5000,- kr

Yderligere oplysninger kan fås på
tlf: 24 44 38 67
eller
gerner.poulsen@gmail.com


Pris: 5000,-


Tlf: 
Postnummer: 4780
Annonce nr: 11125

170Ha skov +40Ha remisser mark som hænger sammen  Mail: jorgen@laurberg.org
24-02-2016
D. 25-03-2016

Jagten er beliggende på Sydsjælland med stor udsætning 1200 fugle som passes af fast skytte.
Der er en venlig og god tone i jagtselskabet.
På hver jagt er der morgenmad samt varmmad til middag som serveres i muret hytte indeholdende køkken wc soverum.
Vildt på området kan nævnes,Råvildt,Dåvildt,kronvildt sporradisk,fasaner harer,ænder,Duer samt snepper.
Der er meget frijagt med riffel og Haglgevær.
Alt Hovvildt tilfalder skytten uden ekstra udgifter.
Fuglevildt fordeles blandt medlemmer efter behov.
Her er plads til alle hvor jagt og hygge er vigtigst.
Hver plads incl gæsteplads på fri samt fællesjagter
14000kr samt indmeldelsesgebyr 2500kr som betales i rater.

mvh Jørgen Laurberg


Pris: 14000


Tlf: 28294989
Postnummer: 4720
Annonce nr: 11118

Kvalitetsbevist jæger søges  Mail: dinjagt (@)gmail.com
23-02-2016
D. 24-03-2016

Jagtklub som råder over et helt fantastisk revir blot 35 minutters kørsel fra København, søger nye kvalitetsbeviste jæger. Jagten på reviret drives med udgangspunkt i vildtet, hvorfor nye medlemmer bør være indforstået med, at der ønskes jæger som kan efterleve de etiske og moralske kodeks som gælder for vores jagtklub.

Reviret består af godt 400 ha, hvoraf skov udgør godt 90%, i skoven er der anlagt enge og vandhuller. På den tilhørende agerjord er der etablere remisse med fokus fuglejagterne.

Råvildtbestanden er meget stor og stærkt og for at tilsikre den forbliver sådan, vil jagten på råvildtet blive administreret og reguleret ud fra kvaliteten frem for kvantitet, igen med hensyn til jagtetik, moral og ikke mindst godt naboskab til omkring liggende skove.

Det samme gør sig gældende for øvrige klovbærende vildt, som tæller kronvildt og dåvildt, som reguleres på kvoter der fastsættes inden efterårsjagterne.

Der afholdes 6 fuglejagter på et større antal udsatte fugle, hvor hvert klubmedlem har mulighed for, at medbringe gæst på hver anden af disse fuglejagter. I løbet af efteråret vil der endvidere blive afholdt andetræk på fastsat ugedage, således jæger uden hund også har mulighed for, at planlægge aftentræk på ænder. Der vil i løbet af efteråret, muligvis blive plads til frijagt på duer, ænder og gæs, som i givet fald vil blive meldt ud på klubbens lukket blog.

Der afholdes 4 bevægelsesjagter for dem som er riffel og fuglemedlemmer, igen med maksimalt fokus på at minimere stress af vildtet og støj i skoven, bevægelsesjagterne vil derfor kun blive afholdt på den ene halvdel af gangen, og der skiftes naturligvis område fra gang til gang. På disse bevægelsesjagter har man som riffel og fuglejæger ligeledes mulighed for, at medbringe gæster på hver anden bevægelsesjagt.

Der er fuld forplejning på alle fællesjagter, forplejningen afregnes separat ved tilmeldingen i august.

Vi råder over en rigtig dejlig jagthytte, med modernet køkken, toilet og badefaciliteter, samt en noget mindre moderne sovesal.

Årlig medlemsafgift fuglejæger: 13.500,00
Årlig medlemsafgift riffel og fuglejæger: 26.000,00

Den første år, indbetales indmeldingsgebyr på henholdsvis 1.500 for fuglejæger og 3.000,00 for riffel go fuglejæger.

Der er ingen former for arbejde eller fællesarbejde forbundet med medlemsskabet, hvorfor jagten er for den travle og kvalitetsbeviste jæger. På fællesjagterne bør man dog kunne gå til hånde.

Lyder ovenstående som noget for dig, og kan du nikke genkendende til etik, moral og høj kvalitet, så er du muligvis det helt rigtige kommende medlem i vores jagtklub, så skriv et par linjer om dig selv og send til dinjagt(snabbel A)Gmail.com, sammen med et telefonnummer, så kontakter vi dig.

Pris: står i tekst


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 11104

Marienborg Gods Møn  Mail: yllemann@hotmail.com
23-02-2016
D. 24-03-2016

Nystartet jagtkonsortie søger 2- 3 mand, jagten er på 38 hektar skov og 106 hektar omkringliggende marker, med div. remiser og pænt stort vandhul til ænder som der bliver sat 50 ud af, plus 200 Fasaner .

Pris 7000,00 kr. årligt.

Ring venligst til Leif Erikson på tlf. 51333660 for nærmere info.

Pris: 7000,00 kr årligt


Tlf: 51333660
Postnummer: 4772
Annonce nr: 11108

Fugleplads 1 time fra Kbh.  Mail: j.stigler@live.dk
13-03-2016
D. 23-03-2016

Fuglejæger søges til vores skønne jagt. Vi råder over et spændende kuperet revir på knap 200 Ha. Jagten består af 50 Ha skov resten er ager med gode store remiser med velanlagte vildtagre. Der er vandhuller i 2 af remiserne samt enkelte mergelgrave med vand. Der udsættes vildt på reviret og der afholdes 5 jagter med ret til gæst på 2 af disse, derudover 2 jagter kun for medlemmer. Vi har en fin jagthytte hvor vi spiser fælles morgenmad og frokost. Der er arealer til rådighed for hundetræning og frijagt. Duejagten i Januar er super da vi slår majs ned i denne periode. Vi har godt med hunde så det er ingen hindring at du er uden hund. Der er fri ande/gåsejagt tilknyttet til jagten på ca 40 Ha strandenge i et super område. Hvis dette skulle have fanget din interesse kontakt J.Stigler 60565503 Skulle jeg ikke lige svare læg venligst besked og jeg ringer tilbage hurtigst muligt.
Pris: 9000,- årligt


Tlf: 60565503
Postnummer: 4760
Annonce nr: 11296

Jagtkammerater søges til jagtkonsortie  Mail: lyngekim@gmail.com
22-02-2016
D. 23-03-2016

Jagtkonsortie med max 24 jægere, fordelt på 16 riffeljægere og 8 hagljægere, søger 1 til 3 nye medlemmer. Vi råder over to skove ved Klippinge på Stevns, på henholdsvis 138 og 72 hektar som hver har en jagthytte. Derudover har vi nærliggende marker på 70 hektar med remisser og vandhuller. Vi forventer, at nedlægge ca. 250 stykker vildt i sæsonen, hvor der er planlagt 2 andejagter, 8 skov og markjagter samt 3 trykjagter. På hver jagt betaler man et svipstik på kr. 130 til forplejning.
Pris for hagl/riffeljagt kr. 11.500,- pr. sæson.
Pris for hagljagt kr. 6.250,- pr. sæson.

Såfremt overforstående skulle have din/jeres interesse, kan Kim Lynge kontaktes på tlf: 21 71 12 39.

Pris: 6.250,- eller 11.500,-


Tlf: 21711239
Postnummer: 4672
Annonce nr: 11091

Frijagt ved Holbæk  Mail: charlotte@bulow.gl
20-03-2016
D. 22-03-2016

Vi søger en 4.jæger m/k til vores jagt på 100 HA i Brorfelde ved Holbæk. Der er tale om markjagt med mange remiser i et særdeles smukt og kuperet område. Der udsættes 120 fasaner, 30 ænder og derudover er der både råvildt og kronvildt.
Vores Nye jagtkammerat skal have en høj jagtmoral og kunne administrere at der primært er tale om frijagt på både fugle og klovbærende vildt. Jagtstue forefindes.
Ring eller skriv for nærmere info.

Pris: 16.500,-


Tlf: 30836859
Postnummer: 4350
Annonce nr: 11371

Stevns Gjorslev Gods  Mail: info(A)raahovedskoven.dk
20-02-2016
D. 21-03-2016

3 fuglejægere (B-plads) søges til hyggeligt og veldrevet jagtkonsortie på Stevns.

Jagtområdet hører under Gjorslev Gods og omfatter 87 ha skov og 123 ha agerjord med levende hegn og flere rigtig gode remisser/vandhuller.

Der udsættes 400 fasaner og et mindre antal ænder. I perioder forefindes meget store flokke af gæs.

Vi råder over en hyggelig jagthytte med vand og strøm som danner rammen om morgenmad og som afslutning på jagtdagen indtager vi et veltilberedt varmt måltid.

Der afholdes 7-8 fællesjagter. Herudover, 1-2 riffel trykjagter efter råvildt for dem som deltager på arbejdsdagene.

Gode muligheder for frijagt på duer og gæs.

Fugleplads uden gæst koster kr. 6.900,- årligt samt yderligere 1.200,- som dækker mad og drikkelse. Eventuelle ledige gæstepladser fordeles retfærdigt mellem konsortiets medlemmer.

Jægere med egnet jagthund foretrækkes, men er dog ingen betingelse. Nyjægere er velkomne.

For yderligere information om jagten se www.raahovedskoven.dk

Hvis du er interesseret i at høre mere og/eller se jagtområdet, så send en mail på info(A)raahovedskoven.dk
Pris: 6.900,-

www.raahovedskoven.dk

Pris: 6.900,-

www.raahovedskoven.dk
Tlf: 
Postnummer: 4660
Annonce nr: 11070

Fodermand søges  Mail: info(A)raahovedskoven.dk
20-02-2016
D. 21-03-2016

Fodermester søges til udsætning og pasning af fasaner og ænder hos Råhovedskovens Jagtkonsortie. Jagten hører under Gjorslev Gods beliggende på Stevns.

Du skal være bekendt med fodermester arbejdet og have lyst til, at passe vores i alt ca. 400 udsatte fasaner i skoven og remiser samt et mindre antal ænder. Da fasanerne i starten skal fodres både morgen og aften, vil det være bedst hvis du er pensionist og bor i nærheden af Gjorslev Gods.

Som betaling tilbydes du en A-konsortieplads med fuld riffeljagt og fuglejagt i et gammel og vel fungerende jagtkonsortie.

Hvis du er interesseret, send lidt om dig selv til info@raahovedskoven.dk

For yderligere information om jagten se www.raahovedskoven.dk

Pris:

www.raahovedskoven.dk
Tlf: 
Postnummer: 4660
Annonce nr: 11071

Jagt ved Haslev  Mail: Brianmichelhansen@yahoo.dk
07-03-2016
D. 20-03-2016Til vores konsortium i Haslev, har vi en enkelt ledig plads.

Jagten er efter vores mening en rigtig perle. Reviret består af 3 store fede remisser med vandhul i de 2 - samt en mindre remisse, der grænser op til nabojagten. Vi udsætter i år 150 fasaner og 45 ænder. Arealet på 65 hektar, er kuperet og grænser op til stort skovområde og afgrænses af Susåen (hvor vi også har fiskerettigheden). Foruden de udsatte fugle, er der en stor naturlig forekomst af duer, fasaner, ænder, harer og agerhøns.

Vi er på nuværende tidspunkt 5 riffel- og 4 fuglejæger. Vores jagtmoral og etik er høj. Vi ønsker, at der i konsortiet er fokus på de gode oplevelser ved jagten, og har derfor ikke udarbejdet en masse regler og retningslinjer.

Der er pt. fastlagt 9 jagter, hvor du som medlem må have gæst med på de 7. Da der er masser af duetræk på arealet, har vi frijagt på duer. Der er planlagt 2 arbejdsdage i april, samt en familiedag, hvor vi griller og hilser på familien.

Vi søger 1 jagtkammerat, der har jagtetikken og moralen det rigtige sted. En' der sætter pris på kvalitetsjagt. Da mange af os har gået på jagt i mange år, har vi også plads til dig, der først skal til at opleve alle glæderne ved at gå på jagt. Da vi har masser af hunde, er det ej heller en forudsætning, at du har hund.

Det vigtigste for os er, at kemien passer.

Prisen for jagten er årligt kr. 9.000.

For yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte Tjep på mobil 60 93 44 88 eller Brian på mobil 61 55 00 17.Pris: 9.000.

Pris: 9000


Tlf: 61550017
Postnummer: 4690
Annonce nr: 11243

jagt under gjorslev gods  Mail: a.b.marine@mail.dk
09-03-2016
D. 19-03-2016

vi har ledige haglpladser i et velfungerene konsortie der er en del gæs og ænder på området og fasanerne ligger på ca 30-35 % afskydening.
Pris: 7500


Tlf: 
Postnummer: 4660
Annonce nr: 11259

God jagt på sydsjælland  Mail: curt@pc.dk
15-03-2016
D. 16-03-2016

fugle jæger søges til en jagt Sydsjælland, den er på 270ha,hvor 20ha er skov. Der er 6 store remiser hvor der vand i de 4 til ænder, samt et stor træk med gæs, der vil blive sat fasaner ud samt ænder,
der vil blive afholdt 9 fælles jagter, samt træk på gæs og ænder kontakt
curt på 20339656

Pris: 9000,00


Tlf: 20339656
Postnummer: 4730
Annonce nr: 11310

Sydsjælland  Mail: hlchristensen@mail.dk
14-03-2016
D. 15-03-2016

Jeg står og mangler et medlem til en jagt på 50 ha. Der er mulighed for riffeljagt samt trækjagt på duer,ænder og gæs. Der bliver sat lidt fasaner ud, der bliver holdt 3-4 jagter.
Pris: 6400


Tlf: 29111646
Postnummer: 4735
Annonce nr: 11304

Mindre jagt  Mail: hlchristensen@mail.dk
14-03-2016
D. 15-03-2016

Jeg har en jagt på 50 ha hvor jeg står og mangler et medlem, der er mulighed for Riffeljagt,træk jagt på ænder,duer og gæs.Der bliver sat lidt fasaner ud hvor der bliver holdt 3-4 jagter.Jagtlejen betales over to gange.
Pris: 6400kr


Tlf: 29111646
Postnummer: 4735
Annonce nr: 11303

Ny opstartet konsortie ved Mørkøv  Mail: kenneth.rejkjaer@gmail.com
26-02-2016
D. 15-03-2016

1-2 jægere søges til et ny opstartet konsortie nær Mørkøv. Vi vil være 6 medlemmer i alt, som vil være lige stillet over for hinanden. Jagten inkluderer både riffel- og hagljagt.

Jagtområdet hører under godset ved Stigs Bjergby og omfatter 110 ha agerjord med levende hegn og flere rigtig gode remisser/vandhuller. Ca. 40 ha er plantet med frøgræs, hvilket tiltrækker agerhøns, hare og rådyr. Der er en rigtig god bestand af råvildt på stykkerne. Der findes to store remisser på hver 0,5 ha, og et antal mindre remisser, samt 3 vandhuller.

Der udsættes ca. 50 fasaner og 75 ænder. Gode muligheder for frijagt på duer, krager, ænder og gæs.

Der afholdes 5-6 fællesjagter, herudover, 1-2 andejagter i september måned.

Pladsen koster kr. 7000 årligt, som dækker mad og drikkelse, udsætning af fugle, foder og plantning af majs. Eventuelle gæstepladser fordeles retfærdigt mellem konsortiets medlemmer.

Konsortiets nuværende medlemmer er unge studerende mellem 20-25 år. Derfor søger vi nye medlemmer i ca. Samme aldersgruppe med god forståelse for jagten og selve etikken.
Jægere med egnet jagthund foretrækkes, men er dog ingen betingelse. Nyjægere er velkomne.

Hvis du er interesseret i at høre mere og/eller se jagtområdet, så send en mail til kenneth.rejkjaer@gmail.com, og fortæl lidt om dig selv og jeg vender tilbage hurtigst muligt.

Pris: 7000 ,-

Pris: 7000 ,-


Tlf: 
Postnummer: 4440
Annonce nr: 11135

Jagt ved Lundby  Mail: leifras1@gmail.com
10-03-2016
D. 14-03-2016

Søger to jægere til lille men hyggelig jagt. Arealet er på ca. 25Ha.
Der en del råvildt på terrænet samt hare, ræv, derudover gæs på træk samt vilde fasaner og agerhøns.
På arealet er der 3 stiger, så der er en stige til hver.
Skriv en mail om hvad du indeholder eller ring for en snak.

Pris: Pris: 4500Kr


Tlf: +4521330449
Postnummer: 
Annonce nr: 11274

200ha hvor af 60ha er skov  Mail: Mmjagt@outlook.dk
28-02-2016
D. 13-03-2016

Vi er et nystartet konsortie der søger nye medlemmer.
I de 60ha skov er der både åben og tæt skov, samt at der forefindes 2 mindre vandhuller , hvor der udsættes et passende antal ænder. I skoven er der 3 udsætningspladser, hvor vi regner med at udsætte ca 200 fasaner.
De 120ha agerjord er 3 store sammenhængende stykker, hvor af det ene ligger op af skoven. På disse stykker regner vi med at udsætte agerhøns, for at bibeholde den allerede gode bestand.
På områderne er der flere remisser, mergelgrave, læhegn samt åløb der løber igennem hele stykket.
Vi afholder 6 fællesjagter, hvor der primært skydes agerhøns, hare, snepper og fasaner, der bliver sørget for mad og drikke, som primært indtages i vores dejlige bjælkehytte.
Der er en rigtig god bestand af råvildt, samt strejfende kronvildt.
Frijagt på ænder, duer, krager og gæs vil være en mulighed ifølge aftale.

Vi søger mænd/damer, nyjægere/erfarne jægere. Bare du har godt humør, god jagtetik og kan passe ind i fællesskabet.

Prisen vil være 8500kr som vil dække korn, fodring, udsætning, gæsteplads, Jagtleje og etablering af vildtager.

Har dette din interesse? Så skriv lidt om dig selv på mail mmjagt@outlook.dk

Pris: 8500


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 11151

180ha god jagt Spjellelrupgård v/Næstved  Mail: kontor@kbrevision.dk
01-03-2016
D. 13-03-2016

Velfungerende lille jagtselskab søger 3 fuglejægere (M/K) meget gerne med egnet jagthund til den kommende sæson.
Vi råder over 180ha med gode remisser, mose og lille skov. Der er igennem årerne gjort meget for, at forbedre jagten. Så som god vildtpleje m.m. Der må påregnes en arbejdsdag i løbet af foråret. I år bliver der lavet flere gode nye tiltag med vildtager m.m. Vi råder over en dejlig opvarmet jagtstue med køkken. vi afholder 4 til 5 fasanjagter, due, harer og ænder. Jagtselskabet består af 4 riffeljægere (M)og 2. fuglejæger (MK. Sweep på 125,- kr. i det er der morgenmad og drikkelse. Vi skiftes til, at lave en ret varmt mad som vi selv afholder udgiften på.
Interesseret i at høre mere eller se jagten så mail/sms til Karin på 21475230 eller ring/sms til Ib 21192676.

Pris: 7000


Tlf: 21192676
Postnummer: 4700
Annonce nr: 11172

Sydsjællands smukkeste godsjagt.  Mail: swj@stofanet.dk
12-02-2016
D. 13-03-2016

Jagten, der ligger midt et af Sydsjællands smukkeste naturområder nær Næstved, er omkranset af vand (naturreservat) på 3 sider, - og har igennem en årrække været drevet på demokratisk vis af et veletableret jagtkonsortium.
Vi har netop fornyet vor 3-årige jagtlejekontrakt for 2016-19, og søger lige nu tre nye medlemmer: To A-medlemmer (inkl. riffeljagt) og et B-medlem (fuglejagt). De ledige pladser er opstået efter tre tidligere medlemmer stopper med udgang af indeværende sæson.
Vi råder i alt over 356 ha, hvoraf de 114 ha er skov og resten er dyrket agerjord med 6 andehuller, remiser, strandenge m.m. Der udsættes årligt ca. 1.200 fasaner. Vi har en fast fodermester/skytte til at passe vildtet, som indgår som alm. medlem af konsortiet. I de senere år har vi haft en ”pæn” genskydningsprocent på fasaner.
Konsortiet råder over en jagtstue med køkken og toilet, hvor der er plads til 32 spisende jægere. Her indtager vi morgenmad og frokost på vores fællesjagter.
Konsortiets medlemmer har mulighed for at benytte den alsidige og attraktive frijagt på f.eks. ænder, gæs og duer på det store frijagtareal uden for skoven, - også med gæster, ligesom A-medlemmer også har mulighed for at invitere gæster på forårets bukkejagt (efter særligt bestemmelser)
En A-plads koster 25.500,- kr. og en B-plads: 20.500,- kr. årligt (betaling i to rater).
Vi afholder seks fællesjagter i efterårsmånederne samt et par fasanjagter i januar. Desuden giver både A og B-plads ret til at medbringe en gæst på nævnte jagter. Varmt mad og drikke (og sweepstake) på fællesjagter betales særskilt.
Ud over fællesjagterne afholder A-medlemmer også to til tre trykjagter på råvildt. I januar måned afholdes desuden en jagt for alle konsortiemedlemmer med familie
Hvis Du er interesseret og ønsker at høre mere eller se jagten: Henvendelse til nedenstående snarest:

Pris: A-plads:25550, B-plads:20500


Tlf: 22569426
Postnummer: 4700
Annonce nr: 10969

Sydsjælland  Mail: info@haslevdyrefoderaps.dk
09-02-2016
D. 10-03-2016

Jagtdeltagere søges til jagt på Sydsjælland.

Jagten består af skov og mark.

Vi er et veletableret konsortium, der sætter stor pris på godt kammeratskab og sammenhold. Vi søger 2 riffel- og 2 fugle jægere fra 1. marts 2016.
God etik og moral er en selvfølgelighed.

Vi har stor udsætning af fasaner og ænder.

Der hører en dejlig jagthytte med til jagten.

Jagten er både for den travle jæger, men også for den jæger der vil bruge meget tid på jagten.

Har dette vagt din interesse ring på 56787870 og indtal dit navn og telefonnummer, så vil du blive kontaktet.

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 10950

Jagt i Østrup Skov – Syd for Holbæk  Mail: ubn@e-consult.dk
25-02-2016
D. 08-03-2016

Jagtkonsortiet Østrup Skov søger 2-3 nye medlemmer, da et par af vores nuværende jagtkammerater har fået arbejde i udlandet.

Vi er pt. 8 medlemmer og skal til den kommende sæson gerne være 10-11 medlemmer.

Vi driver jagten i Østrup Skov, som er en herlig skovjagt på i alt ca. 185 ha. Vi har et dejligt hus i skoven med vand og el, toilet, køkken og 10 sengepladser.

Omdrejningspunktet for vores jagt er jagten på klovbærende vildt, som vi kun skyder med riffel. Vi skyder årligt ca. 40-45 stk råvildt samt kronvildt, der står fast i skoven. Dåvildt er pt. kun på strejf og er fredet fra godsets side.

Der afholdes 8-10 fællesjagter med riffel efter råvildt og kronvildt (trykjagt).

Vi udsætter pt. ikke fugle, men høster af naturens overskud. Pt. fodrer vi for det naturlige fuglevildt. Vi skyder ca. 50 fugle (fasaner og ænder) pr. sæson.

Vi er alle voksne mænd i vores bedste alder (ca. 40-55 år) og er enten selvstændige eller i ledende funktioner. Vi vægter socialt samvær, god humor og jagtetik højt. Da vi alle har en travl hverdag, er der, ud over fællesjagterne, fri jagt i hele skoven.

Alle har 3 gæstepladser i løbet af sæsonen på fællesjagterne og man kan desuden altid tage en gæst med på frijagt.

Prisen er kr. 16.000,- pr. år.

Vil du vide mere eller se vores dejlige jagt, er du velkommen til at maile eller ringe til Ulrik på ubn@e-consult.dk eller mobil 26 77 11 57.

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 11127

Nyjæger til jagt fællesskab  Mail: jo.gunderslevholm@gmail.com
01-03-2016
D. 07-03-2016

Hej..! Vi vil gerne byde en Riffeljæger/ hagljæger med i vores jagtfællesskab på Sandbygård, her på Midtsjælland.
Du kunne jo komme og se vores dejlige terræn, og vi kunne sludre lidt om det.
Vi hjælpe hinanden med at komme på god og ordentlig jagt.
Du får fuld gæste mulighed.

Pris for riffel/hagl er 12000kr. I bliver ialt, kun 4 riffeljægere på vores område, som både indeholder skov, marker og remisser.
Du er velkommen til at kontakte mig, hvis dette vækker din nysgerrighed..!

Bedste hilsner, Skytte Olsen

Mob. 2240 3830

Pris: 12000


Tlf: 22403830
Postnummer: 4700
Annonce nr: 11170

Konsortieplads nord Falster  Mail: kcb@kjeldbeck.dk
24-02-2016
D. 06-03-2016

Da en af vore gamle venner, har besluttet at melde, sig ud af konsortiet, er der nu blevet en plads ledig. Jagten ligger langs kystlinjen til Grønsund, naturoplevelsen er unik.
Konsortiet er normalt på 11 medlemmer, som har det rart sammen. Jagten er på ca. 360 ha. heraf udgør 240 ha. skov, markerne har mange gode remisser med vandhuller. Reviret som vi har haft i 23 år, er veletableret med stiger og tårne. På reviret har vi etableret vildtagre og foderpladser.Vi har et godt regelsæt, som betyder at jagten drives på fornuftige frie vilkår, der kan medtages gæster til de forsk. jagter. Vi har en god bestand af råvildt, der nedlægges også dåvildt. Hvert medlem har en kvote på 5 stk råvildt p.a. Råvildt skydes kun med riffel. Jagthuset er rigeligt forsynet med sovepladser, vi har nogle dejlige stuer, og et veludstyret køkken, samt toilet med bruser. Jagthuset kan bruges som fritidshus uden for jagtsæsonen.Vi søger en jæger med høj jagtmoral, og som sætter pris på kammeratlig samvær. Vi har ikke A eller B jægere, alle er AA. Vi bor allesammen nord for Køge, og sætter pris på at det gør du også, samt du har en jagthund.
Prisniveau kr. 15.000.
Kontakt mig via mail: kcb@kjeldbeck.dk
Send en kort beskrivelse om dig og din hund, så hører du fra mig i uge 10, da jeg er bortrejst den kommende uge

Pris: 15.000


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 11120

Konsortiepladser ledige i jagtkonsortie i Nordsjælland  Mail: sally@soeborggaard.com
02-02-2016
D. 03-03-2016

Da et par af vores konsortiemedlemmer ikke har den fornødne tid til jagter - er der 3 ledige pladser i velfungerende jagtkonsortie.
Vi er 10 jægere med mulighed for at tage gæst med.
Konsortiet har eksisteret i 6 år og råder over 100 ha. vekslende lavbundsarealer.

Pris: 8800 kr


Tlf: 51250595
Postnummer: 3250
Annonce nr: 10889

Jagtkammerat  Mail: stevnsjagt@gmail.com
31-01-2016
D. 01-03-2016

Et par jagtkammerater søges til jagtkonsortie på Stevns. Vi er et ”gammelt” hyggeligt konsortie, som sætter etikken og sikkerheden i top. Vi sætter det sociale højt og vores jagthytte danner rammen om vores fællesskab med morgenkaffe og frokost ved fællesjagter.

Jagtområdet omfatter 32 ha skov og 140 ha agerjord med remisser og vandhuller med tilplantet majs. Der udsættes 300 fasaner og et mindre antal ænder, der passes af en fast fodermester.
Ved fuglejagt og riffeljagt er der mulighed for gæstepladser der fordeles retfærdigt mellem konsortiets medlemmer. Der betales for en gæsteplads pr. gang. Der vil være ca. 6 fællesjagter. Bukkejagt den 16.maj. Der er mulighed for riffeljagt på egen hånd, 2-3 trykjagter og 3-4 arbejdsdage, hvor opgaverne er vedligehold af jagthytte, tårne, stiger og div.

Lidt om dig : Du er en jæger, gerne med hund, men ikke et krav. En jæger der holder af naturen, som sætter pris på et godt kammeratskab med en høj jagtmoral og etik. Du kan være kvinde, mand, erfaren eller ny jæger, bare du har den rette indstilling. Pris kr.: ca. 9.000
Skriv en mail til os og du vil hører fra os snarest mulig.
e-mail: stevnsjagt@gmail.com

Pris: 9000


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 10861

Riffeljæger søges til skovjagt med god plads til pürch og frijagt.  Mail: blaser.r93@live.com
17-02-2016
D. 29-02-2016

Konsortiet:
Vi er et lille konsortie med kun 4 medlemmer i alt, hvor af vi mangler 1. Alle med ens rettigheder og pligter.
Området er en skovjagt nord for Ugerløse, på ca. 84 ha., hvoraf ca. 10 ha. er græseng og sø.

Jagten:
Dette er jagten for dig som ønsker et stort område til forårets pürch på buk og vinterens frijagt på råvildt, samt kronvildt til og med spidshjort.
Områderne til bukkejagten bliver fordelt ved lodtrækning i starten af året.
Vi afholder ca. 3 trykjagter efter råvildt i november, december og januar, hvor vi hjælpes ad med at sørge for morgenmad og frokost.
Posterne på trykjagterne bliver fordelt ved lodtrækning.
Fællesjagter på vilde fugle aftales i løbet af året. Der trækker en del ænder på søen, og der er duer, snepper samt lidt fasaner i skoven.
Der er frijagt på fuglevildt, ræv og harer. Der er frijagt med kvote på råvildt og kronvildt.
Alle har gæsteplads på bukkejagt, trykjagt og frijagt, bortset fra første måned af bukkejagten.
Vildt tilfalder medlemmet uden betaling.

Jagthytten:
Vi har en velholdt og hyggelig jagthytte med køkken, toilet og bad, samt overnatningsmulighed til alle 4 medlemmer.

Arbejdsdage:
Der må påregnes 2 – 4 arbejdsdage til vedligehold af jagthytten samt stiger/tårne og evt. vildtstriber, slåning af pürch spor etc.

Udgifter:
Jagtlejen er på 17.750,- pr. medlem for indeværende jagt år.
Ud over jagtlejen er der udgifter til el & vand i jagthytten, samt hvad vi ellers bliver enige om skal laves på jagten.

Dig:
Hvis du er bedrevidende, højtråbende, vil lave om på alt, bare vil skyde og kun tænker på antal dyr på paraden, skal du ikke kontakte mig!

Kontakt:
Hvis dette har interesse, så kontakt mig venligst på mail blaser.r93@live.com, med person oplysninger etc.
På baggrund af modtagne mails kontakter jeg de jægere, vi mener vil passe ind i konsortiet, senest torsdag d. 3/3 for fremvisning af jagten lørdag d. 5/3.

Mvh
Morten

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 11029

HORNSHERRED VED SKIBBY  Mail: a.engholm@privat.dk
23-02-2016
D. 29-02-2016

Til fugle- og riffeljagt søges 2 medlemmer med hunde til et velfungerende konsortie på 12 medlemmer, alle ligestillede.

Vores revir er på 100 HA ager med levende hegn, 7 remisser og vandhul.

Der udsættes 200 fasaner, og et mindre antal ænder.
Der er udmærket duejagt og gæssene kommer også.
Der er en god bestand af råvildt.

Der afholdes 8 jagter med 4 gæstepladser.

Der er 12 stiger på reviret, der er opdelt i 6 områder.

Er du interesseret i at høre mere ring til Steen mob. 20120479Pris: 8000,-


Tlf: 20120479
Postnummer: 4050
Annonce nr: 11112

Jagt Kirke Såby  Mail: kas37(A)youmail.dk
18-02-2016
D. 25-02-2016

Søger to nye folk til lille men hyggeligt konsortium, arealet er 60 tønder.
Der mulighed for råvildt dåvildt ræv og hare i kuperet terræn, samt forskellige fugle, ænder gæs fasaner og øvrig fugle.
Skriv en mail om hvad du indeholder eller ring for en snak. Med Jæger Hilsen Kenneth

Pris: 9500


Tlf: 53 83 25 95
Postnummer: 4330
Annonce nr: 11041

midtsjælland Haslev  Mail: petersaltoft@mail.tele.dk
06-02-2016
D. 24-02-2016


Velfungerende og veldrevet jagtkonsortie søger 2 fuglejægere.

Vi råder over ca. 265 hektar, herunder ca. 16 hektar skov, ager, flere
rigtig gode remisser, vandhuller og levende hegn. Reviret har en god
bestand af råvildt, harer, fasaner, duer og agerhøns. Vi udsætter et
mindre antal fasaner.

Der er igennem en årrække udført flere tiltag til at løfte jagten og der
må påregnes et par arbejdsdage i sæsonen til vildtpleje.

Vi råder over en hyggelig jagthytte med lys, varme, køkken og
mulighed for overnatning.

Vi afholder normalt 5-6 gæstejagter om året. Desuden afholder vi en
årlig agerhønsejagt og en kokkejagt uden gæster. Der er endvidere
mulighed for frijagt på duer efter aftale.

Når vi er fuldtallige er vi 6 riffeljægere og 6-8 fuglejægere afhængigt af
antal gæstepladser. Vi er en blandet flok og vi har plads til alle, unge,
gamle, mænd, kvinder, nyjægere og garvede folk - alle er velkomne, så
længe kemien er iorden.

Fugleplads uden gæst koster kr. 6.000,- årligt
Fugleplads med fast gæsteplads koster kr. 10.000,- årligt.

Jægere med hund ( labrador, springer eller cocker ) vil have
fortrinsret til pladserne.

Priserne er alt inklusive - dvs. ingen betaling for vildt. Der kan tilkøbes
gæstepladser til enkelte jagter, såfremt der er plads. Prisen herfor
fastsættes i fællesskab af medlemmerne.

Alle medlemmer er lige, både hvad angår indflydelse og pligter.

Hvis du er interesseret i at høre mere eller se reviret, så ring til Peter på
51687805 mellem kl 8:00 og 11:00 eller efter 20:00

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 10914

Hundejæger  Mail: hp@hp-ejendomsservice.dk
25-01-2016
D. 24-02-2016

Eksklusiv jagt på Sydsjælland v/Ørslev, søger efter én jæger med hund.
Vi er 11 skytter og skyder ca. 1000 fugle på 5 jagter.
Kom og nyd 5 gode jagter, hvor alt bliver serveret på et sølvfad.
Vi skyder med stål patroner.
Når jagten er betalt, er alt betalt incl. mad og drikke hele dagen.
Der er ingen gæstepladser, men der må byttes internt.
Der er ingen frijagt, eller trækjagt.
Rigtig god stemning, kammeratskab og orden på alt.
Der er én ledig riffelplads, for merpris af kr. 8000.- vi har lidt Dåvildt.
Denne jagt er i en klasse for sig selv.

Pris: 14000


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 10807

Jagtkonsortie ved Kalbyris, Nordøst for Næstved søger medlemmer.  Mail: hansfinnjensen@hotmail.com
25-01-2016
D. 24-02-2016

Vores revir består af ca. 400 tdr. varieret skov. Her findes såvel rydninger, høj bøgeskov, gamle grantykninger som nyplantninger i bøg og gran – ideelt for såvel klovbærende vildt som fugle. Midt i skoven har vi en sø på ca. 2 tdr., som er altid en god start på en jagtdag.

Konsortiet råder over en velindrettet jagthytte med alle moderne faciliteter inkl. overnatningsmulighed.
Der serveres morgenmad samt en god varm middag i forbindelse med vore fællesjagter.

God bukkejagt og mulighed for frijagt.
Det er muligt at medbringe gæst på Bukkejagt/Pürch, Frijagter og Fællesjagter.

Vi udsætter både ænder og fasaner.
Afskydning af såvel ænder, fasaner mm. står i god relation til den store bestand, der naturligt findes på reviret.

Vi har gennem de seneste år observeret en del Dåvildt - og har også nedlagt det første.

God stemning med højt til loftet.

Vores nye medlemmer må meget gerne have egnet jagthund til vores fuglejagter.

Priser:
Riffeljæger kr. 15.500,-
Depositum kr. 2.000,-

Yderligere information:
Finn Jensen

Tlf: 55965938
Mobil: 61378689
Mail: hansfinnjensen@hotmail.com

Pris: 15.500,-


Tlf: 55965938 / 61378689
Postnummer: 4700
Annonce nr: 10813

Jæger med hund - Lejre  Mail: pga@trafficteam.dk
21-02-2016
D. 22-02-2016

Skøn hyggejagt på 63 ha. i Lejre. 4 store søer og tilsvarende remiser. God fuglejagt med udsætning af ænder og fasaner. Frijagt på råvildt, duejagt og agerhøns.
Vi kræver du har jagthund og helst en stående en af slagsen.
Vi er i alt 6 medlemmer. Der afholdes 4 årlige fællesjagter hvor du kan medtage 1-2 gæster.
Dejlig jagthytte med mulighed for overnatning.

Pris: 5.000


Tlf: 
Postnummer: 4320
Annonce nr: 11073

2 jægere søges til veldrevet konsortie - kun 45 min. fra KBH, 20 min. syd for Roskilde  Mail: sm@mensa.dk
11-02-2016
D. 22-02-2016

Vi er 8 jægere, som mest jager med riffel på 200 HA. blandet skov. Vi har gennem 10 år skudt 40 stk. råvildt i snit/om året og ser stigende bestand og afskydning af dåvildt.

Vi holder 10 trykjagter årligt (til 4 af disse kan den enkelte jæger medbringe gæst) og har gode rammer for frijagt i både bukkesæson samt efterårssæsonen/jagtsæsonen (indenfor jagtsæsonen også frijagt med gæst).

Vi søger nogle nye jagtvenner som sætter pris på riffeljagt og som ønsker at deltage aktivt i et fællesskab, hvor vi alle forstår at konsortiets succes er kendetegnet ved godt sammenhold, god jagtetik, ansvar for skoven og dets vildt.

Om du er erfaren eller nyjæger er mindre væsentligt, og da vi ikke praktiserer organiseret fuglejagt er krav om hund ikke på vores liste.

En plads koster 16.500 og vi har kun “hele” medlemsskaber”. Der betales desuden for nedlagt klovbærende vildt.

Kontakt os for mere info.

Vh
Stephan Martinussen
sm@mensa.dk
Tlf. 60601268

Pris: 16500


Tlf: 60601268
Postnummer: 
Annonce nr: 10962

Jagtkonsortie søger fuglejægere  Mail: skovjagt123@gmail.com
21-01-2016
D. 20-02-2016

Lille jagtkonsortie på sydsjælland søger 2 fuglejægere med hund. Området er på ca 125 hektar
med 3 andehuller hvor der fodres. Pæn bestand af fasaner, snepper og harer. Mulighed for rågeregulering og duejagt. Der afholdes 4/5 fællesjagter og 3 drivjagter hvor man også kan deltage.
Mulighed for frijagt på ænder efter aftale. Der er jagthytte på reviret.

Pris: 5000

Mail for yderligere oplysninger og besigtigelse til:

Pris: 5000


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 10780

Fuglejæger Midtsjælland  Mail: hanne@bredum.dk
17-02-2016
D. 19-02-2016

1.fuglejæger søges til ca 200 ha jagt Midtsjælland fra den 01.03.2016 der afholdes 5/6 fuglejagter 1 hønsejagt der er frijagt på Gæs Duer sorte fugle samt ænder fra den 01.12 og ræv. der udsættes 250 fasaner 50 agerhøns og ænder efetr jagtloven,vi søger jæger med en god jagtmoral til vores jagt.Pris 10.000 kr + 1.000 kr i indskud
Pris: 10.000


Tlf: 40848821
Postnummer: 4540
Annonce nr: 11031

Jagtvenner  Mail: sas@privat.dk
17-02-2016
D. 19-02-2016

Jeg søger minimum 3 gerne 4 nye jagtfolk.
Jæger med hund vil have fortrinsret. Der er 110 ha. fordelt med 2 skove, enge, 4 søer hvoraf 2 er givet af buske og træer, samt en å.
Jagthytte med køkken varme og plads til overnatning.
Der er god bestand af råvildt, fasaner, agerhøns, harer og duer (reguleringstil.) Dåvildt set på markerne.
Jeg står selv for fodring i denne sæson, men hjælp ingen hindring.
Vi afholder 5-6 fællesjagter om året med gæster, hvor vi alle betaler kr. 150,- der dækker morgenmad og frokost.
Riffeljagen er efter lodtrækning den 16 maj og derefter "først til mølle". Ingen ekstra betaling for nedlagt vildt.
Der påregnes arbejdsdage/weekender.Vi overvejer at udsætte fasaner igen i år.
Vi er en blandet flok - dog kunne det ønskes med nogle kvinder blandt os.
Når vi er samle er det bare hygge og etikken der er i højsædet samt rigtig godt humør.

Kan træfffes hele dagen på mail og telefon
28432062, aften bedst efter kl. 2000
Pris.......ike dyrt.
Svend

Pris:


Tlf: 28432062
Postnummer: 4720
Annonce nr: 11032

Konsortieplads ved Skælskør  Mail: christiansen.jens@gmail.com
16-02-2016
D. 18-02-2016

Til vores jagt ved Skælskør Søges 2 nye jagtkammerater, en fuglejæger og en riffeljæger.
Vi er en gruppe af jægere der gennem de sidste 4år har haft jagten på knap 200ha mellem Skælskør og Slagelse.
I løbet af sæsonen afholdes 8 fællesjagter, foruden mulighed for træk på ænder og regulering af både gæs og duer. Råvildt skydes kun med kugle.
Til jagten hører en jagthytte med toilet og bad og mulighed for overnatning.
Vi spender som medlemmer vidt fra 25- 74 og både mandlige og kvindelige jægere er velkomne. Alle har vi det til fælles at vi sætter fælleskab og sikkerheden i højsæde.

Pris for fugleplads 6000.-
Riffel/fugleplads 11000,-
Vi står gerne tilrådighed med nærmere oplysninger og viser gerne vores jagt frem.
Knæk og bræk.
Jens Christiansen

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 11014

plads i konsortie  Mail: ritaarne@ka-net.dk
08-02-2016
D. 15-02-2016

konsortie plads er ledig vi 6 mand og søger 1 nyt medlem jagten er ved kalundborg der er ca 120 ha med landbrug remiser og levende hegn det er due ande og råvildt jagt der er jagthytte hvor vi hygger os ring og hør nærmer
Pris: 9000


Tlf: 22458544
Postnummer: 4400
Annonce nr: 10935

2 fuglejægere med hund.  Mail: renebruunjensen@gmail.com
12-02-2016
D. 14-02-2016

Lille hyggeligt konsortiet på 72HA med 4 remiser og agerjord, søger 2 fuglejægere med hund.vi holder 4 fælles jagter om året med gæster og slutter dagen med mad i jagthytten. Du indgår i foderplan med 2 måneders mellemrum, der må påregnes et par arbejdsdage om året. Der er frijagt på duer, agerhøns, Harre,ræv og sort fugle. Kontakt rene på 61688456.
Pris: 3500 kr


Tlf: 61688456
Postnummer: 4261
Annonce nr: 10968

Jagt på dåvildt i sydsjælland  Mail: nsn@tultul.dk
05-02-2016
D. 07-02-2016

Velfungerende og veldrevet jagtkonsortie søger 2 riffeljægere til den kommende sæson, der begynder med bukkejagten.
Konsortiet har været lejet af samme jagtlejer de sidste 8 år og drives under ordnede forhold.
Vi råder over et 220 hektar stort område med vekslende biotop, som ligger i Gisselfelds kerneområde.
Vi har en hyggelig og velindrettet jagthytte med lys, varme, køkken, toilet med brus
og med mulighed for overnatning. Ligeledes har vi et godt slagtehus til forlægning af de afskudte dyr.
Vi har råvildt og en stor bestand af dåvildt. Jagten er hovedsagelig lagt tilrette for riffeljægere, dog udsætter vi 150 fasaner. Der afholdes ca. 10 fællesjagter.
Du har 5 gæstepladser til sæsonens jagter.
Du velkommen til at ringe til jagtlejer Niels Skovgaard og indhente flere oplysninger.
Jagten vises gerne frem.

Pris: 14.500.-


Tlf: 20878211
Postnummer: 4690
Annonce nr: 10911

God Skovjagt 20 km syd for Roskilde.  Mail: arneramskov123@yahoo.com
30-01-2016
D. 07-02-2016

God skovjagt syd for Hvalsø. En plads ledig i kommende sæson. Der er mulighed for sommerbuk, dåkalv, kronkalv.
Der bliver 4 trykjagter efter råvildt på hverdage i nov., dec. og januar. Der er frijagt på fuglevildt , ræv og harer. Der er frijagt med kvote på råvildtet.
Pris 9.035 kr.for ca. 130 ha skov med skovenge.
Ring venligst på mobil nr 21452064

Pris: 9.035 kr


Tlf: 21452064
Postnummer: 4000
Annonce nr: 10848

Fuglejæger, gerne nyjæger  Mail: amical@dalbynet.eu
26-01-2016
D. 29-01-2016

Så er der en plads ledig på vores hyggelige jagt i Tybjerg. Vi har en super jagthytte med overnatnings muligheder.
Pladsen er incl. fuglejagt og et lam eller en rå.
vi råder over ca. 75 ha. med 6 gode remisser, der bliver sat ænder og fasaner ud.
For os er det vigtigt du passer ind i fællesskabet, så er du bedre viden eller klågeåge er det ikke dig vi leder efter :-)
prisen er 6000,00 årligt incl. foder
Pris: 6000

Pris: 6000


Tlf: 52243747
Postnummer: 4690
Annonce nr: 10817

God dågyrjagt på Gisselfeld ved Haslev  Mail: nsn@tultul.dk
25-01-2016
D. 28-01-2016

Vi mangler et par jægere til den nye sæson, der starter med bukkejagten til maj.
Arealet er på 220 ha. med en varieret biotop.
Vi har råvildt og en meget stor bestand af dåvildt.
Ligeledes sætter vi 150 fasaner ud.

Vores dejlige jagthytte ligger midt inde i skoven. Der forefindes alle fornødenheder, ligesom der er mulighed for overnatning.

Vi ønsker kun at blive kontaktet af jægere M/K med høj jagtmoral og et smil på læben.

I er velkommen til at ringe og aftale en tid, hvor I kan se reviret.


Pris: 14.500


Tlf: 20878211
Postnummer: 4690
Annonce nr: 10814

        #########  

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57