######### ######### ######### 

eXTReMe Tracker

Konsortiepladser sjælland

 
Riffeljagt v. Vordingborg
 Mail: jesper@thautomater.dk
27-04-2017

Til nyt jagtkonsortium med max. 5 medlemmer søges et sidste medlem.

Jagten er på ca 60 ha udelukkende skov på nær 2 ha mark. Jagten omfatter som udgangspunkt bare riffeljagt. Der er jagthytte dog uden sovepladser pt.

Der afholdes 5 trykjagter

Vi sætter pris på det sociale frem for kvantitet

ring eller skriv på mobilen ved interesse


Pris: 10.000,-


Tlf: 40403050
Postnummer: 
Annonce nr: 14857

Riffeljæger søges
 Mail: Larsgyde@mail.dk
27-04-2017

10 gammelt konsortie søger nye jagtkammerater, vi er pt 8 medlemmer og skulle gerne være 10. Reviret er på 135 ha blandet skov med god bestand af råvildt og mindre bestand af dåvildt, der er fri jagt på bukke efter point system, vi har 18 tårne som man frit kan benytte efter først til mølle princip. efteråret afholdes 5 trykjagter med gæstepladser efter nærmere aftale, derudover afholder vi 3 fuglejagter.
Medlemmerne er aldersmæssigt fra 19 - 67 år, så om du er nyjæger eller erfaren betyder ikke noget.

Pris: 11000


Tlf: 28915285
Postnummer: 4200
Annonce nr: 14858

Godsjagt Stevns. Riffel og Fuglejagt
 Mail: at.jagt@gmail.com
26-04-2017

Medlemmer søges til nystartet konsortie på 540 ha. Godsjagt.
Stevns 45 min fra København.
Arealet består af 230 ha. skov samt 310 ha. ager med 25 remisser og vandhuller.
God Bukkejagt, med over 40 tårne og stiger.
Udsætning 1500 fasaner og ænder som passes af fast skytte.
2 jagthytter med mulighed for overnatning.
Der afholdes 6 fuglejagter samt 2 andejagter.
Mulighed for due og gåsejagt.
Pris :
Bukkejagt 16.05 - 15.07 8.000
Fuglejagt inc. 3 gæstepladser 10.500
Bukkejagt og fuglejagt 17.500

Pris:


Tlf: 53885570
Postnummer: 
Annonce nr: 14851

Til jagtkonsortium i Nordsjælland søges 2 jægere med gæsteplads.
 Mail: jagtnordsjaelland@gmail.com
25-04-2017

På jagten udsættes ænder og fasaner som der afholdes jagt på ca. hver anden uge fra 1. oktober og hen over jagtsæsonen. Der vil imellem jagterne være andetræk når vejret og trækket er til det. I januar måned vil der blive afholdt en enkelt hanejagt, og der vil være frijagt på duer og krager.

Der er et begrænset antal bukkejagtspladser, som i det omfang de ikke allerede er besat, kan tilkøbes. Der vil være mulighed for at skyde en rå eller et lam i efteråret. Derudover er der normalt regulering på duer og gæs. Dette afhænger dog altid af, om de pågældende arter giver jagtudlejeren anledning til problemer.

Vi har en fast mand, der sørger for fodring henover sæsonen. Der må dog påregnes enkelte perioder, hvor konsortiemedlemmerne må hjælpe med fodring.

Om dig:
Det er et must, at du har hund. Da vi allerede har flere i konsortiet med labrador, vil jægere med spaniels o.lign. hunderacer blive foretrukket, da disse er afgørende for, at jagten på fasaner bliver en succes. Hvis du har en hund, der elsker at jage med råvildt, er dette nok ikke den rette jagt, da vi ikke skyder råvildt med hagl, og da der ofte er råvildt i de såter vi driver. Derudover forventer vi, at din hund er i form. Ingen har glæde af en hund, der skal bruge de første to måneder af jagtsæsonen på at komme i form.

Det er underordnet om du er ny eller gammel jæger. Det vigtigste er, at du har et godt humør, og er villig til at give et nap med på de enkelte arbejdsdage der er i løbet af året og løbende, hvis behovet opstår.

Du må gerne have fast gæst, som også har lov til at deltage i jagterne i tilfælde af, at du skulle være forhindret.

Prisen for sæsonen 2017/2018 er 12.000 kr. som skal erlægges ved indtræden i konsortiet.

Skriv lidt om dig selv, din hund, hvad du har af jagterfaring, hvor i landet du bor og hvad du har af forventninger til jagt på: jagtnordsjaelland@gmail.com

Vi ser frem til at høre fra dig.

Pris: 12.000


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 14829

Jagtkammerater til riffel og fugle pladser
 Mail: birger@reinwald.dk
25-04-2017

Dejlig jagt 10 min. Syd for Ringsted og 50 min fra København

Vi tilbyder en jagt i særklasse på 120 ha. Hvor de 45 er skov med 2 engelske volierer + 5 remisser med vandhuller. Jagten ligger under Sandbygaard gods som er en af Midtsjællands ikoniske godser. Vi råder endvidere over jagtstue, køkken og mulighed for overnatning.
Konsortiet består af 14 medlemmer, fordelt på A,B og C medlemmer

Vi søger jægeren med GOD moral og etik og om du er kvinde/mand, ung/gammel, eller nyjæger er ikke det afgørende men gerne med hund men ikke noget krav. Det er derimod afgørende at du vægter jagtoplevelsen og kammeratskabet højt.

Der bliver tilsået ca.1-2 ha majs.Vi vurderer årligt behovet for antallet af udsætninger og foding i vores vildtforvaltningsplan. I 2017 vil vi udsætte ca. 3-400 fasaner og ca 70 ænder.
Der er frijagt på duer, gæs, Agerhøns og sortfugle samt sidst på sæsonen også på ænder. I udvalgte områder så dette ikke forstyrre vildtet der gerne skulle stå klar til fællesjagterne. Samtidig er der mulighed for træning af hund på et mindre område. For riffeljægerne er der frijagt på Rådyr samt mulighed for kron og dåvildts jagt. Dette afhænger af vores årlige kvote der fastlægges i vores vildtforvaltningsplan.

Der bliver afholdt 5 fugle jagter, 1-2 agerhøns samt 1-2 hane jagter i januar. Forplejning på hele jagtdagen incl. Swipstik er opbligatorisk 150 kr.
Der er i øjeblikket et par pladser af både B og C- medlemmer
- B-medlem (fugl, riffel plads og gæsteplads) til kr. 14.000,- årligt
- C-medlem (Fugl, gæsteplads på 3 fuglejagter) til kr. 8.000,- årligt
Nye konsortiemedlemmer betaler et indmeldelses gebyr på DKK 1.000.

Skulle dette have din interesse og vil vide noget mere er du meget velkommen til at kontakte Jan på 81546530 el. Birger på 29487136

Se billeder mm. på http://bolehave.simplesite.com

Pris: 8.000/14.000

bolehave.simplesite.com
Tlf: 29487136
Postnummer: 4171
Annonce nr: 14833

Mørkøv /Stigs bjergby (Ny Bjergby)
 Mail: robert@mackay.dk
24-04-2017

Nystartet konsortie ved Mørkøv /Stigs bjergby (Ny Bjergby)søger medlemmer.
Jagten består af 2 områder med ca 2,5 km afstand.
1. område er et skovområde på 36 ha hvor der er opstillet stiger til hvert medlem. De ca 5 ha vil egne sig rigtig godt til buejagt (meget tæt), og er forbeholdt dette.
2. område er markjagt med 4 remisser, alle med vand. Desuden er der et område med mulighed for at træne med hund.
Remisserne udbygges med tiden og plantes mere til. Desuden plantes i år majs omkring i hvert fald 2 af dem. Mulighed for frijagt på duer samt gæs.

Af vildt i området er der: Rådyr, lejlighedsvis kronvildt, fasan, ræv, hare, due, gås, sneppe, agerhøne.

Adgang til at komme indendøre findes
Der fodres i skoven og 2 af remisserne.
Alle er velkomne, ung som gammel, mand og kvinde, men da vi vil gerne give nyjægere muligheden for at komme hurtigt på jagt vil disse samt et par enkelte hundefolk have en lille fordel.
Fremvisning efter aftale med Flemming (hjeresen@vip.cybercity.dk)
Pris kr 7500,- + 1500 i indskud (halvdelen af indskud tilbagebetales ved udmeldelse)

Jagthilsner
Robert

Pris: 7500


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 14819

Vemmetofte Kloster, Hornskoven
 Mail: lillestrandvej19@privat.dk
24-04-2017

Vemmetofte Klosters Jagtkonsortie Hornskoven ca 1 time syd for København søger 2 nye medlemmer.
Området er på ca 24oHA primært blandet skov og 3 remisser, samt godt 1 km kystlinie.
Vi udsætter 550 fasaner og har en professionel skytte til at passe reviret.
Du deltager i 7 fasanjagter og råder over 12 gæstepladser hertil.Derforuden er der 3 trykjagter ,samt individual pursch (der skydes ikke råvildt med hagl).Vi starter fasanjagter med honnør for flaget efterfulgt af fælles morgenmad.Frokosten indtages også i det gode jagthus.Ved paraden blæses der for vildtet med 2 forskellige jagthorn.
Der er fri andejagt ved den lange strandlinie og en vandhul remisse ,samt fri due og sortfuglejagt.
Vi er et gammelt veletableret konsortie med 14 medlemmer og med en sund økonomi.Der er turnus for jagtledere og afsættere. Sikkerhed og godt humør er i højsæddet.
Kontakt Peter på 26177526 for yderligere info,eller send en mail til:lillestrandvej19@privat.dk

Pris: 18.000kr


Tlf: 
Postnummer: 4640 Faxe
Annonce nr: 14823

Hornsherred, Skibby
 Mail: a.engholm@privat.dk
22-04-2017

Til fugle - og riffeljagt søges 2 medlemmer med hunde til et velfungerende konsortie på 12 medlemmer, alle ligestillede.


Vores revir er på 100 HA ager med levende hegn, 7 remiser og vandhul.

Der udsættes 200 fasaner, og et mindre antal ænder.
Der er udmærket duejagt, og gæssene kommer også forbi.

Der er en god bestand af råvildt.

Vi afholder 8 jagter med 4 gæstepladser.
Der er 12 stiger/tårne på reviret, der er opdelt i 6 områder
.
Er du interesseret i at høre mere, ring til Steen på 20120479
NU MED DET RIGTIGE MOBIL NR.
Pris: 8000,-

Pris: 8000


Tlf: 20120479
Postnummer: 
Annonce nr: 14796

Ringsted
 Mail: henningn@mail.dk
22-04-2017

Jagtkammerater med god jagtmoral/etik og godt humør søges til nystartet konsortie.

Jagten på 65 ha ligger tæt  ved Ringsted, der vil være både  A+B medlemmer. A plads giver ret til 1 buk + 2 efteårsdyr rå /lam.

Der vil blive afholdt 5 - 6 fællesjagter og der vil være frijagt på duer - sorte fugle - ænder - gæs - ræv. Der vil være udsætning af fugle efter nærmere aftale

A plads 7.000 -- B plads 5500


Pris:

40405022
Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 14807

Ringsted
 Mail: Info@isoler.dk
21-04-2017

Fuglejæger med hund søges til konsortie ved Ringsted.

Jagten består af 218 ha. Ca 50 ha er med skov som er ca 15 år gammelt. Resten er ager. Der er flere mindre remiser og en enkelt mose.

Vi har en Jagthytte med køkken hvor vi mødes inden jagterne og spiser morgenmad. Efter jagterne er der frokost normalt en varm ret.
Køkkentjansen går på skift mellem konsortiemedlemmer, man er 2 mand på et hold.
Der er mulighed for overnatning i hytten hvor der er plads til 4 mand i køjesenge.
På vores fællesjagter er vi ialt ca 30 mand.

Vores nye fuglejæger må medbringe 1 gæst hver gang der er ca 8 jagter ialt.
Vi udsætter ca 500 fasaner og 50 ænder.
Der er frijagt på gæs,duer, krager.
Mulighed for frijagt på hare i perioder.

Der er 5 rævegrav, biotopplan og godt kammeratligt sammenhold.

Pris første år 9500 kr. Efterfølgende år 7000 kr.

Evt spørgsmål kontakt 29244870

Mail info@isoler.dk

Pris: 9500


Tlf: 29244870 / 28116540
Postnummer: 4100
Annonce nr: 14789

3 ledige konsortiepladser
 Mail: karenbodilt@gmail.com
18-04-2017

Jæger søges

Til ny startet konsortie syd for Slagelse, søges 3 jæger.
Jagten består af 160 HA, blandet agerjord og ramisser, 2 med vandhul og lidt skov.

Kontingentet er i sæsonen 17/18 8000 DKK pr. jæger.

Hvis dette har din interesse så skriv eller ring til karenbodilt@gmail.com/ 42194046

Pris: 8000


Tlf: 42194046
Postnummer: 4200
Annonce nr: 14753

JASGTKAMMERATER
 Mail: ln@telco.dk
18-04-2017

Har du endnu ikke fundet en jagt hvor du kan skyde bukke,du har muligheden for at få en riffelplads i vort konsortium. Jagten ligger i et naturskønt område på Sydsjælland, med kyststrækning langs Ulfsund
Vi har også et par ledige fuglepladser.
Er I en gruppe der i forvejen kender hinanden og er vant til at gå på jagt sammen, vil det være en fordel. Alle er velkommen ung, ældre, mand, kvinde samt nyjægere.

Vi råder over mere end 350 ha blandet skov med lysninger, enge og en fodermark midt i skoven. Derud over har vi en god jagthytte med toilet, bad og sovepladser.

Vi udsætter et passende antal fugle, der passes af vores fritidsfodermester.

I skoven forefindes endvidere råvildt, dåvildt og strejfende kronvildt.

Du vil som helårsjæger have fast på alle jagter og aktiviteter.Som riffeljæger vil du have gæsteplads på bukke- samt råvildtjagt og trykjagter.
Som fuglejæger må du have en gæst med på fri andejagt langs kysten.

Ud over de fastsatte jagter vil der være mulighed for frijagt på ænder langs kysten.
Vi afskyder ikke råvildt med hagl.

Der afholdes arbejdsdage efter behov, og ser gerne at du deltager, men det er ikke et krav.

Vi lægger stor vægt på etik og moral, så er du en seriøs jæger gerne med hund og sætter du pris på godt kammeratskab, vil vores konsortium være noget for dig.

Prisen for en helårsplads kr. 23.000,- kan evt. deles mellem to jagtkammerater, hvor prisen så vil være 11.500,- pr. person. En riffelplads kr. 14.400,-. En fugleplads koster kr. 8.600,-.
Der er muligherd for at betale jagten i rater.

Synes du dette lyder interessant, ring tlf. 21917870.

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 14760

Konsortie plads Dronningmølle
 Mail: saabye@tdcadsl.dk
17-04-2017

Jæger søges til konsortie i Nordsjælland ved Dronningmølle.
Konsortie med ca. 250 ha. Der er mange udyrkede arealer og derfor rigt og varieret jagtområde.


Pris: 20000


Tlf: 29276322/40527757
Postnummer: 3120
Annonce nr: 14744

Fuglejægerplads, 1 time fra København
 Mail: j.stigler@live.dk
17-04-2017

Til vores konsortie ved Vordingborg søges en fuglejæger.
Jagten ligger ved Vordingborg, 5 min fra afkørsel 40 på sydmotorvejen. Vi råder over knap 200 ha blandet jagt bestående af skov, ager, remiser,vandhuller samt mange vildtagre. Vi udsætter 375 stk vildt der passes af fast mand. Der afholdes 7 jagter med ret til gæst på 2 af disse. Vi er max 16 på jagterne da vi har valgt at være færre deltagere pr jagt af jagtetiske hensyn. Jagthytte til rådighed hvor fælles morgenmad samt frokost indtages. Morgenmad,drikkevarer samt nedlagt vildt er incl. i prisen. Sweep 100 kr/jagt
Jeg står gerne til rådighed for yderligere information samt forevisning af reviret.
Pris: 9000 kr/årligt intet indskud

Jesper

Pris: 9000,- årligt


Tlf: 21270252
Postnummer: 4760
Annonce nr: 14747

Jagt i Østrup Skov – 10 km syd for Holbæk
 Mail: ubn(a)e-consult.dk
17-04-2017

Jagtkonsortiet Østrup Skov søger 1 nyt medlem, da en af vores nuværende jagtkammerater har fået arbejde i udlandet.
Vi er pt. 10 medlemmer og skal til den kommende sæson gerne være 11 medlemmer.
Vi driver jagten i Østrup Skov, som er en herlig skovjagt på i alt ca. 190 ha. Vi har et dejligt hus i skoven med vand og el, toilet, køkken og 10 sengepladser.
Omdrejningspunktet for vores jagt er jagten på klovbærende vildt, som vi kun skyder med riffel. Vi skyder årligt ca. 40-45 stk råvildt samt kronvildt, der står fast i skoven. Dåvildt er pt. kun på strejf og er fredet fra godsets side.
Der afholdes 8-10 fællesjagter med riffel efter råvildt og kronvildt (trykjagt).
Vi udsætter pt. ikke fugle, men høster af naturens overskud. Pt. fodrer vi for det naturlige fuglevildt. Vi skyder ca. 50 fugle (fasaner og ænder) pr. sæson.
Vi er alle voksne mænd i vores bedste alder (ca. 40-55 år) og er enten selvstændige eller i ledende funktioner. Vi vægter socialt samvær, god humor og jagtetik højt. Da vi alle har en travl hverdag, er der, ud over fællesjagterne, fri jagt i hele skoven.
Alle har 3 gæstepladser i løbet af sæsonen på fællesjagterne og man kan desuden altid tage en gæst med på frijagt.
Prisen er kr. 16.000,- pr. år.
Vil du vide mere eller se vores dejlige jagt, er du velkommen til at maile eller ringe til Ulrik på ubn@e-consult.dk eller mobil 26 77 11 57.

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 14751

A medlem søges. Postnummer 4200
 Mail:  jjlaegteskov@hotmail.com
15-04-2017

Kun bukke jagt samt buk i Sverige i september. Lyder det intersant så ring på mobilen.
Pris:


Tlf: 004531679110
Postnummer: 4200
Annonce nr: 14729

Konsortie A medlem Krenkerup
 Mail: peer.ove.olsen@gmail.com
14-04-2017

Konsortier ved Guldborgsund Krenkerup på 190Ha søger nyt A medlem ,gammel som ung , mand elle Kvinde men vores største dyd er godt og venligt jagtkammeratskab
Jagten indeholder bukke jagt kun dig og øvrige 11 A medlemmer , 1 andejagt kun dig og øvrig A medlemmer , 8 fællesjagter ,hvor du må have en gæst samt 2 trykjagter med riffel kun A medlemmer men gæster kan komme på tale

Alle fællesjagter er med mad og drikke for dig og din gæst med undtagelse af sidste jagt i januar

Der afholdes 4 arbejdsdage årligt for forberedelse af vores jagt område samt vores jagthytte

Årligt udsættes 400 fasaner samt 100 ænder og skudte vildt skal købes af dig eller din gæst for Fasan 10kr ,And 20kr, Hare 30kr og Råvildt 500kr

Der holdes et årsmøde i februar for A medlemmer hvor næste års jagt aftales

Overnævnte A medlem plads koster 12.000,-kr pr år og betales i år 8000,-kr 1 maj og 4000,-kr 1 september
Ud over ovennævnte skal der betales et depositum på 1800,-kr véd indtrædelse . Depositum udbetales igen ved udtrædelse

Pris: 12000


Tlf: 22281179
Postnummer: 
Annonce nr: 14720

Konsortie Pladser
 Mail: stevnsjagt@gmail.com
13-04-2017

Et par jagtkammerater søges til jagtkonsortie på Stevns. Vi er et ”gammelt” hyggeligt konsortie, som sætter etikken og sikkerheden i top. Vi sætter det sociale højt og vores jagthytte danner rammen om vores fællesskab med morgenkaffe og frokost ved fællesjagter.

Jagtområdet omfatter 32 ha skov og 140 ha agerjord med remisser og vandhuller med tilplantet majs. Der udsættes 300 fasaner og et mindre antal ænder, der passes af en fast fodermester.
Ved fuglejagt og riffeljagt er der mulighed for gæstepladser der fordeles retfærdigt mellem konsortiets medlemmer. Der betales for en gæsteplads pr. gang. Der vil være ca. 6 fællesjagter. Bukkejagt den 16.maj. Der er mulighed for riffeljagt på egen hånd, 2-3 trykjagter og 3-4 arbejdsdage, hvor opgaverne er vedligehold af jagthytte, tårne, stiger og div.

Lidt om dig : Du er en jæger, gerne med hund, men ikke et krav. En jæger der holder af naturen, som sætter pris på et godt kammeratskab med en høj jagtmoral og etik. Du kan være kvinde, mand, erfaren eller ny jæger, bare du har den rette indstilling. Pris kr.: ca. 9.000
Skriv en mail til os og du vil hører fra os snarest mulig.
e-mail: stevnsjagt@gmail.com

Pris: 9000


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 14709

Konsortieplads i nordsjælland
 Mail: lp.joensson@gmail.com
12-04-2017

Til mindre konsortium i Nordsjælland søges enkelte medlemmer. Arealet er på 167 ha og består af blandet landbrugsjord med gode brakområder, hegn, vandhuller og remiser, på terrænet er der en god råvildtbestand, fasaner, ænder, gæs, duer mv., desuden er der strejfende kronvildt. Der udsættes fasaner og ænder. Kontingent 9500 kr. samt indmeldelsesgebyr 1000 kr. Kontakt på mail eller SMS.
Pris: 9500 kr.


Tlf: 40873030
Postnummer: 3230
Annonce nr: 14684

Østmøn – Karensbyjagten - Klintholm Gods
 Mail: max.rosenborg.soendergaard@gmail.com
12-04-2017

Jagten, der ligger på Østmøn i et af de smukkest områder i Danmark, er på i alt 410 ha, fordelt med 2/3 skov og 1/3 agerjord med mange gode levende hegn. Jagten er en del af Klinteskoven, som ligger under Klintholm gods.

Konsortiet består af 13 medlemmer, hvoraf vi i aktuelt har 1 ledige pladser.
Vi lægger vægt på god jagtetik og godt kammerat- og fællesskab.

Jagten bærer en god bestand af råvildt, hvoraf vi årligt nedlægger 25-30 stk.
Råvildtsjagten er særdeles udfordrende i et fantastisk afvekslende og kuperet terræn, hvor både riffel- og buejægere bliver udfordret. Til bukkepremieren og den efterfølgende uge har alle medlemmer en aftalt såt tildelt ved lodtrækning. Den første måned er der jagt på alle weekender/helligdage. Efter 28. maj og frem til bukkejagten slutter, er der frijagt alle dage og der kan medbringes en gæst.

Jagten bærer også en god bestand af harer og fasaner, som årligt suppleres med udsætning af 400 fasaner fordelt på 3 udsætninger.

Vi afvikler 3 store efterårsjagter, hvor hvert konsortiemedlem kan invitere 1 gæst pr. gang. Derudover afvikler vi 3 trykjagter - også med mulighed for at invitere en gæst. Der er frijagt på fasaner, harer m.v. fra medio november og frijagt på råvildt fra slutningen af december.

Vi har en rummelig jagthytte med overnatningsmulighed for samtlige konsortiemedlemmer, et godt køkken og toilet med bademulighed. Vi har fast fodermester, som indgår som medlem af konsortiet (en del af de 13).

Prisen for en konsortieplads for denne sæson er 18.600 kr. Til denne pris får du masser af dejlig og udfordrende jagt i smukke og udfordrende omgivelser

Hvis du er interesseret og ønsker at høre mere om jagten, er du velkommen til at kontakte en af nedenstående:

Max Rosenborg Søndergaard
Mobil: 4034 6669

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 14695

Tæt på København ...
 Mail: per@wieben.eu
11-04-2017

Til velfungerende konsortium 10 minutter syd for Køge søger vi en seriøs jæger, gerne med en god hund.
Reviret er knapt 400 hektar fordelt på blandet skov og ager med forskellige remiser og hegn. Vi udsætter 1000 fasaner med faste medhjælpere og har en god bestand af såvel småvildt som råvildt samt strejfende større hjortevildt. Fællesskab og sikkerhed er højt prioriteret. Vi afholder 8 årlige fællesjagter med hagl. Disse indledes med hyggeligt morgenbord i jagtstuerne. Frokosten indtages som regel i vores hytte i skoven.
Råvildet skydes hovedsageligt i bukkejagten og på efterårets 4 trykjagter. Vi skyder ikke råvildt med hagl.
Kontingentet er kr. 13.000. Mulighed for tilkøb af gæstepladser i det omfang, vi har plads.
Vil du vide mere, beder vi dig kontakte os på per@wieben.eu eller tel. 20703740

Pris:


Tlf: 20703740
Postnummer: 
Annonce nr: 14675

Konsortiepladser
 Mail: post@stefanpommer.dk
10-04-2017

Til veletableret konsortie på Østlolland søges nye medlemmer.
Jagten er for haglskytter og der afholdes 6 klapjagter.
Der forefindes jagthytte på jagten.
Vi råder over ca. 100 ha, hvor af de 50 ha er skov.
Der forefindes 2 vandhuller på jagten hvor vi udsætter 100 ænder.
Der udsættes 350 fasaner, som passes af vores faste fodermester.
Der er fri duejagt
Pladserne er opdelt i A og B- pladser. A- pladser har ret til at medbringe gæst på jagterne.

Pris: 7000,- / 3.500,-


Tlf: 21298897
Postnummer: 4990
Annonce nr: 14653

God riffeljagt God haglgevær på sydsjælland med mange muligheder alt er med i prisen
 Mail: jorgen@laurberg.org
09-04-2017

Vi har 3 jagtområder af forskellige karakter der hvert år giver vores medlemmer samt gæster mange hyggelige oplevelser .

Her er det muligt at skyde alle vores vildtarter I Dk dog minus sikavildt.

Vores setup består I at man kan medtage en gæst med på alle jagter dog minus vores 2 trykjagter samt bukkejagt maj mdr ud.

Der er frijagts områder.

Få regler :)

Vi gør meget ud af sikkerheden på vores jagter.

Vi har muret opvarmet stråtækt jagthytte med wc køkken soverum 50min fra cph..

Der bliver serveret morgenmad varmmad på hver jagt dette koster 150kr.

For hele herligheden plads + gæst samt skudt vildt

17500kr mulighed for rate det første år.

Derefter 15000kr.

mvh jørgen laurberg tlf 28294989

Pris: 17500


Tlf: 28294989
Postnummer: 4720
Annonce nr: 14641

Rough Shooting. 540 ha. Godsjagt. Stevns
 Mail: at.jagt@gmail.com
06-04-2017

Deltagere med hund, gerne stående, søges til Rough Shooting konsortie.
Arealet består af 540 ha afvekslende terræn beliggende på Stevns.
230 ha skov, samt 310 ha ager med 25 remisser og vandhuller, samt Engelske hegn overalt.
Vi afholder 7 jagtdage og er 12-14 deltagere alle med hund, hvor vi afdriver
de områder som ikke bliver brugt på de store fuglejagter, remisser, marker, vandhuller, hegn, skovsåter, og afslutter med andetræk.
Der udsættes 1500 fasaner og ænder, og der er en god naturlig bestand af harer, snepper, duer, gæs, samt fantastisk andejagt.
Afskudt vildt fordeles mellem deltagerne.
I nov,dec,jan er der mulighed for duetræk, gåsejagt, samt andetræk.
Pris 8.000

Mulighed for afskydning af sommerbuk, samt efterårsdyr.
Send en mail med lidt info, samt telefonnummer, og du bliver kontaktet hurtigst muligt.

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 14623

Plads i god "bondejagt"
 Mail: s.stenrasmussen(A)gmail.com
05-04-2017

Vi er to erfarne jægere, der sammen har en attraktiv jagt på Nordfalster på ca. 115 Ha. Der er ca. 1 km kyststrækning, 7-9 mindre remisser, samlet 1 Ha er udlagt med majs. Der er en fin bestand af duer, fasaner, råvildt, gæs og lejlighedsvist ænder. Der er en fin jagtstue med overnatningsmulighed med til jagten. Vi har ikke fået udnyttet jagten pga. travlhed, og vil gerne have et par hyggelige gutter (m/k) med. Vi har gode hunde, så du behøver ikke nødvendigvis have egen hund. Vi har slet ikke fået udnyttet bukke- og dåvildtjagten (tid.....), så her er der en særlig mulighed, hvis du er til dyrejagt. Vi sætter pris på ærlighed, højt til loftet, godt humør og almindelig god opførsel. Vi deler alle udgifter og fornøjelser lige - og har et meget fint forhold til udlejer, som vi selvfølgeligt værner om. Samlede udgifter ligger under 60.000 kr som vi deler ligeligt - vi håber at blive 4 (helst ikke flere, da du så altid vil have mulighed for at have en gæst - og vi ikke skal rende 20 mand på jagt).
Pris:


Tlf: 50826773
Postnummer: 
Annonce nr: 14601

Hagljægere søges til Konsortie ved Karise
 Mail: nilaus@gmail.com
05-04-2017

Hagljægere søges

Til nystartet konsortie ved Karise, Sjælland, søges hagljægere til årets jagter.
Jagten består af 210 HA skov, samt 65 HA ager. Der vil være 6 fællesjagter hvor der er gæsteplads på halvdelen, vi udsætter 1000 fasaner i 2 udsætninger, der passes af fast skytte.
Afskudt fuglevildt fordeles mellem medlemmerne.
Derudover er der rigtig gode muligheder for frijagt med gæst på de 65 HA ager, på både Hare, Due, ænder og gæs. Der må også trænes hund på markarealet.
Vi starter dagen med morgenmad i jagthytten, hvorefter vi går på jagt indtil vi afslutter dagen med en varm frokost i jagthytten.
Vi sætter sikkerhed og etik meget højt og går ikke på kompromi med begge. Skulle du have hund er den også meget velkommen, men ikke et krav.

Kontingentet er i sæsonen 17/18 11.500 DKK inklusiv mad, drikke, sweep og betaling for gæst på alle jagter.

Hvis dette har interesse skriv eller ring til pbs-byg@hotmail.com / 60478633

Pris: 11500


Tlf: 26289760
Postnummer: 
Annonce nr: 14602

Jagtkammerater
 Mail: info@haslevdyrefoderaps.dk
04-04-2017

Vort jagtkonsortium ved Vordingborg på Sydsjælland søger nye medlemmer.
Alle er velkommen ung, ældre, mand, kvinde samt nyjægere.

Vi råder over mere end 350 ha naturskønt blandet skov med lysninger, enge og en fodermark midt i skoven. Derud over har vi en god jagthytte med toilet, bad og sovepladser.

Vi udsætter et passende antal fugle, der passes af vores fritidsfodermester.

I skoven forefindes endvidere snepper og harer. Af klovbærende har vi råvildt, dåvildt og strejfende kronvildt.

Du vil som A jæger have fast gæsteplads på frijagt, fællesjagt, bukkejagt samt trykjagter, i stedet for gæsteplads, kan du evt. dele A-pladsen med en jagtkammerat.
Som B jæger må du have en gæst med på den frie andejagt langs kysten. Der er mulighed for tilkøb af gæsteplads på fællesjagterne.

Ud over de fastsatte fællesjagter er der frijagt på ænder og gæs langs kysten.
Vi afskyder ikke råvildt med hagl.

Der afholdes arbejdsdage efter behov, og ser gerne at du deltager, men det er ikke et krav.

Vi lægger stor vægt på etik og moral, så er du en seriøs jæger gerne med hund og sætter du pris på godt kammeratskab, vil vores konsortium være noget for dig.

Prisen for en A-plads (riffelplads) kr. 23.000,- kan evt. deles med en kammerat. En B-plads (fugleplads) koster kr. 8.600,-.

Kun seriøse henvendelser med telefonnummer, vil blive besvaret.
Synes du dette lyder interessant send mail med telefonnummer til: info@halsevdyrefoderaps.dk

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 4760
Annonce nr: 14595

Konsortieplads
 Mail: christiansen.jens@gmail.com
03-04-2017

Til vores jagt ved Skælskør Søges 2 nye jagtkammerater, en fuglejæger.
Vi er en gruppe af jægere der gennem de sidste 4år har haft jagten på knap 200ha mellem Skælskør og Slagelse.
I løbet af sæsonen afholdes 8 fællesjagter, foruden mulighed for træk på ænder og regulering af både gæs og duer. Råvildt skydes kun med kugle.
Til jagten hører en jagthytte med toilet og bad og mulighed for overnatning.
Vi spender som medlemmer vidt fra 25- 74 og både mandlige og kvindelige jægere er velkomne. Alle har vi det til fælles at vi sætter fælleskab og sikkerheden i højsæde.

Pris for fugleplads 6000.-

Pris: 6000,-


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 14583

Konsortie medlem søges
 Mail: Preben7thulstrup@gmail.com
01-04-2017

Vi søger et nyt konsortie medlem, vi er et gammel konsortie vi har 40 års.
Konsortiet er på Lolland, og er på 400 ha. med en hus med køkken bad og toilet på 1. sal sovepladser.
Pladsen er 1 ud 10, der udsættes 300 ænder og 500 fasaner, sidste år skød vi 500stk vildt.
Jagterne er 2 andejagter, 1 mark +andejagt, 4 skovjagter, 3hyggejagter, der er fri afskydning af buk (skal være 6 ender og max 2).
3trygjagter hvor du har 2, der er 12 gæstepladser.
Der er fri jagt på vores sø, som også er en god fiskesø.
Vores jagter forgår på følgene måde:
Vi starter med morgenmad, så jager vi når vi er færdig spiser vi (frokost/middags)der er svipp på 200 kr der dægger dagen fortæring.
Hvis det er noget for dig så ring og høre nærmer.
Preben 20874643

Pris: 25000


Tlf: 20874643
Postnummer: 4953
Annonce nr: 14569

340ha fantastisk jagt  Mail: Assertoft@yahoo.dk
30-03-2017
D. 29-04-2017

Vi er et nystartet konsortie der ligger ved mullerup, som søger nye jagtkammerater med jagtetikken i top, samt vægter sikkerheden og naturen højt.

På jagten forefindes lange gode læhegn, stort vandhul, stort brakstykke, siv/pilekrat, lidt små skov samt remisser.
Ydermere bliver der etableret 3-4 ha vildtager.
Der bliver fodret året rundt med special foder.

På markerne er der rigtig mange hare, samt naturlig bestand af agerhøns og fasaner.
Der er en rigtig god og sund bestand af råvildt.
Samt gæs på træk.

Vi vil max blive 15 mand, så her er der meget plads til den enkelte.

Riffeljagten og frijagt på området betaler man yderligere for hvis man ønsker dette.

Skriv en mail om dig selv, og vi finder en dag hvor vi kan fremvise jagten.


Pris: 7500


Tlf: 
Postnummer: 4200
Annonce nr: 14551

Jagtperle tæt ved København  Mail: Henrik@blas.nu
28-03-2017
D. 27-04-2017

Jagtklub rådende over et helt fantastisk samlet revir på 404 ha blot 35 minutters kørsel fra København, søger nye medlemmer, vores revir er fordelt på 365 HA lækker planningskov og 39 Ha agerjord, med remisse og læhegn.

I skoven er der endvidere anlagt 7 foderenge af varierende størrelser, heraf en med tre mindre vandhuller og en med et mindre vandhul.

I jagtklubben lægges stor vægt etik og moral, jagten drives med størst muligt hensyntagende til vildtet, derfor skal nye medlemmer også være indforstået med dette.

Der afholdes 6 fuglejagter på et større antal udsatte fugle, samt 4 bevægelsesjagter på klovbærende vildt, som er råvildt, dåvildt og kronvildt.

På hver anden fællesjagt, kan man som medlem medbringe gæst. Bemærk der også er mulighed for at medbringe gæst på frijagter, også i bukkejagten.
Vi råder over en dejlig jagthytte, med modernet køkken, toilet og badefaciliteter, samt en noget mindre moderne sovesal.

Årlig medlemsafgift:
Fuglejæger: 13.500,00
Riffeljæger: 17.000,00
Konsortiemedlem 26.000,00

Ved indtrædelse i jagtklubben indbetales indmeldingsgebyr på 1.500 kr. for fugle og riffeljæger, og 3.000 kr. for konsortiemedlemmer.

Medlemsafgiften kan deles i 2 rater, hvor første rate plus indskud betales inden indtrædelse og anden rate inden første august.

Der er intet fællesarbejde forbundet med medlemsskabet, hvorfor jagten er for den travle og kvalitetsbeviste jæger. På fællesjagterne bør man dog kunne gå lidt til hånde.

Forplejning, morgenmad, varmmad til frokost, drikkevarer og sweepstake på fællesjagter betales særskilt ved betaling af anden rate.
Lyder ovenstående som noget for dig, og kan du nikke genkendende til etik, moral og høj kvalitet, så er du muligvis det helt rigtige kommende medlem i vores jagtklub, så skriv et par linjer om dig selv og send til henrik@blas.nu, sammen med et telefonnummer, så kontakter vi dig.


Pris:


Tlf: 
Postnummer: 4600
Annonce nr: 14527

Ledig plads i Haslev  Mail: Brianmichelhansen@yahoo.dk
27-03-2017
D. 26-04-2017

Til vores konsortie i Haslev, søger vi en nye fuglejæger.

Jagten er efter vores mening en rigtig perle. Reviret består af 3 store fede remisser med vandhul i de 2 - samt en mindre remisse, der grænser op til nabojagten. Vi udsætter i år 150 fasaner og 30 ænder. Arealet på de 65 hektar, er kuperet og grænser op til stort skovområde og afgrænses af Susåen (hvor vi også har fiskerettigheden). Foruden de udsatte fugle, er der en stor naturlig forekomst af duer, fasaner, ænder, harer og agerhøns.

Vi er på nuværende tidspunkt 8 erfarende jæger, der er gået samme om denne perle af en jagt. Vores jagtmoral og etik er høj.

Vi søger 1 jagtkammerat, der har jagtetikken og moralen det rigtige sted. En´ der sætter pris på kvalitetsjagt. Da vi alle har gået på jagt i mange år, har vi også plads til dig, der først skal til at opleve alle glæderne ved at gå på jagt. Da vi har masser af hunde, er det ej heller en forudsætning, at du har hund.

Det vigtigste for os er, at kemien passer.

Prisen for jagten er årligt kr. 9.000.

For yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte Tjep på mobil 60 93 44 88 eller Brian på mobil 61 55 00 17Pris: 9.000,-


Pris: 9.000


Tlf: 61 55 00 17
Postnummer: 4690 Haslev
Annonce nr: 14517

Godsjagt Stevns. Riffel og Fuglejagt  Mail: at.jagt@gmail.com
27-03-2017
D. 26-04-2017

Medlemmer søges til nystartet konsortie på 540 ha. Godsjagt.
Stevns 45 min fra København.
Arealet består af 230 ha. skov samt 310 ha. ager med 25 remisser og vandhuller.
God Bukkejagt, med over 40 tårne og stiger.
Udsætning 1400 fasaner og ænder som passes af fast skytte.
2 jagthytter med mulighed for overnatning.
Der afholdes 6 fuglejagter samt 2 andejagter.
Mulighed for due og gåsejagt.
Pris :
Bukkejagt 16.05 - 15.07 8.000
Fuglejagt inc. 3 gæstepladser 10.500
Bukkejagt og fuglejagt 17.500Pris:


Tlf: 53885570
Postnummer: 
Annonce nr: 14525

Jagtkammerater til riffel og fugle pladser  Mail: birger@reinwald.dk
18-04-2017
D. 25-04-2017

10-04-2017

Dejlig jagt 10 min. Syd for Ringsted og 50 min fra København

Vi tilbyder en jagt i særklasse på 120 ha. Hvor de 45 er skov med 2 engelske volierer + 5 remisser med vandhuller. Jagten ligger under Sandbygaard gods som er en af Midtsjællands ikoniske godser. Vi råder endvidere over jagtstue, køkken og mulighed for overnatning.
Konsortiet består af 14 medlemmer, fordelt på A,B og C medlemmer

Vi søger jægeren med GOD moral og etik og om du er kvinde/mand, ung/gammel, eller nyjæger er ikke det afgørende men gerne med hund men ikke noget krav. Det er derimod afgørende at du vægter jagtoplevelsen og kammeratskabet højt.

Der bliver tilsået ca.1-2 ha majs.Vi vurdere årligt behovet for antallet af udsætninger og foding i vores vildtforvaltningsplan. I 2017 vil vi udsætte ca. 3-400 fasaner og ca 70 ænder.
Der er frijagt på duer, gæs, Agerhøns og sortfugle samt sidst på sæsonen også på ænder. I udvalgte områder så dette ikke forstyrre vildtet der gerne skulle stå klar til fællesjagterne. Samtidig er der mulighed for træning af hund på et mindre område. For riffeljægerne er der frijagt på Rådyr samt mulighed for kron og dåvildts jagt. Dette afhænger af vores årlige kvote der fastlægges i vores vildtforvaltningsplan.

Der bliver afholdt 5 fugle jagter, 1-2 agerhøns samt 1-2 hane jagter i januar. Forplejning på hele jagtdagen incl. Swipstik er opbligatorisk 150 kr.
Der er i øjeblikket flere pladser af både B og C- medlemmer
- B-medlemmer (fugl, riffel plads og gæsteplads til kr. 14.000,- årligt
- C-medlemmer (Fugl, gæsteplads på 3 fuglejagter) til kr. 8.000,- årligt
Nye konsortiemedlemmer betaler et indmeldelses gebyr på DKK 1.000.

Skulle dette have din interesse og vil vide noget mere er du meget velkommen til at kontakte Jan på 81546530 el. Birger på 29487136

Se billeder mm. på http://bolehave.simplesite.com

Pris: 8.000/14.000

bolehave.simplesite.com
Tlf: 29487136
Postnummer: 4171
Annonce nr: 14762

jagt areal til de få der ønsker meget på sydsjælland 430Ha  Mail: jorgen@laurberg.org
01-04-2017
D. 23-04-2017

Vi er et nyt jagtfællesskab der har ønsket at få en hyggelig jagt med oplevelser for riffel og haglgevær.
Vi er pt 7 medlemmer og vi ønsker et par medlemmer mere.
Vi tilstræber at alle for lige muligheder og lige udbytte af jagten.
Der vil aldrig være mere end 18 jægere incl gæster på hver jagt.
Vi har indlejet skytte og madmor der servicere os efter behov slagtning , plukning , bagning og stegning etc.
Der vil være frijagt med riffel .
PÅ nogle nærmere angivne områder vil der være mulighed for frijagt på duer , krager og ænder.
Det vi tilbyder er en unik jagt med nogle helt fantastiske kuperet arealer med græs , roer , skovarealer remisser etc.
Der vil på hver jagt blive serveret mad morgen middag samt eftermiddags kaffe.
På denne jagt vil det være muligt i rolige omgivelser at udøve sin passion med hyggelige jagt kolleger under ordnede forhold.

riffelplads :12000kr
fugleplads :17500kr
fuldplads :27500krPris:


Tlf: 28294989
Postnummer: 4772
Annonce nr: 14568

Vemmetofte Kloster, Hornskoven  Mail: lillestrandvej19@privat.dk
23-03-2017
D. 22-04-2017

Vemmetofte Klosters Jagtkonsortie "Hornskoven" ca.1 time syd for København, søger 2 nye medlemmer.
Området er på 240HA primært blandet skov,eng og 3 remisser.Vi udsætter 550 fasaner og har professionel skytte til at passe reviret.
Du deltager i 7 fasanjagter og råder over 12 gæste pladser ,derforuden er der 3 trykjagter samt individuel pursch.Der skydes ikke råvildt med hagl.Og ikke løbende vildt på fasanjagter (stålhagel tilladt).Vi starter fasanjagter med honør for flaget efterfulgt af morgenmad.Der blæses på 2 forskellige horn for vildtet på paraden.Der er fri andejagt ved den lange strandlinie og vandhulremisse ,samt fri due og sortfuglejagt. Vi er et gammelt og velfungerende konsortie med sund økonomi med 14 medlemmer. Der er turnus for jagtledere og afsættere.
Vi disponerer over en god jagtbolig med dejlig plads, køkken, bad og toilet.
Kontakt Peter på 26177526 for yderligere info ,eller send en mail til lillestrandvej19@privat.dk

Pris: 18.000kr


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 14491

HORNSHERRED ved SKIBBY  Mail: a.engholm@privat.dk
15-04-2017
D. 21-04-2017

Til fugle - og riffeljagt søges 2 medlemmer med hunde til et velfungerende konsortie på 12 medlemmer, alle ligestillede.
Vores revir er på 100 HA ager med levende hegn, 7 remiser og vandhul.
Der udsættes 200 fasaner, og et mindre antal ænder.
Der er udmærket duejagt, og gæssene kommer også forbi.
Der er en god bestand af råvildt.
Vi afholder 8 jagter med 4 gæstepladser.
Der er 12 stiger/tårne på reviret, der er opdelt i 6 områder.
Er du interesseret i at høre mere, ring til Steen på 20170479
Pris: 8000,-

Pris: 8000.-,


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 14735

Hagljægere søges  Mail: nilaus@gmail.com
22-03-2017
D. 21-04-2017

Hagljægere søges
Til nystartet konsortie ved Karise, Sjælland, søges hagljægere til årets jagter.
Jagten består af 210 HA skov, samt 65 HA ager. Der vil være 6 fællesjagter hvor der er gæsteplads på halvdelen, vi udsætter 1000 fasaner i 2 udsætninger, der passes af fast skytte.
Afskudt fuglevildt fordeles mellem medlemmerne.
Derudover er der rigtig gode muligheder for frijagt med gæst på de 65 HA ager, på både Hare, Due, ænder og gæs. Der må også trænes hund på markarealet.
Vi starter dagen med morgenmad i jagthytten, hvorefter vi går på jagt indtil vi afslutter dagen med en varm frokost i jagthytten.
Vi sætter sikkerhed og etik meget højt og går ikke på kompromi med begge. Skulle du have hund er den også meget velkommen, men ikke et krav.

Kontingentet er i sæsonen 17/18 11.500 DKK inklusiv mad, drikke, sweep og betaling for gæst på alle jagter.

Hvis dette har interesse skriv eller ring til pbs-byg@hotmail.com / 60478633


Pris: 11500


Tlf: 60478633
Postnummer: 4653
Annonce nr: 14481

Riffeljæger søges  Mail: Larsgyde@mail.dk
22-03-2017
D. 21-04-2017

Til konsortie på 135 HA skov mellem Sorø og Slagelse søges 1-2 nye jagtkammerater. Vi er pt 8 jægere og skulle gerne være 10. Jagten er hovedsagligt riffeljagt på rå- og dådyr, vi har i alt 17 tårne/stiger, bukkejagt efter point system, 5 trykjagter hvor hvert medlem har 2 gæstepladser årligt. 3 fælles jagter med hagl og gæstepladser
Pris: 11.500


Tlf: 51305510
Postnummer: 4200
Annonce nr: 14483

Et A-medlem søges til fantastisk jagt:  Mail: rasmus.hede.71@gmail.com
20-03-2017
D. 19-04-2017

Til etableret og velfungerende godsjagt nord for Næstved (45-60 min. fra København) søges et A-medlem (Medlem med hund vil blive foretrukket men det er ikke et krav).

Vi er 14 A-medlemmer og 2 B-medlemmer. Vi råder over mere end 300 ha blandet skov med lysninger og enge. Der ud over har vi en fantastisk centralt placeret og ny renoveret jagthytte med toilet, bad og sovepladser.

Vores veletablerede konsortium har her ud over mere end 50 stiger samt traktorer, jagvogne og velholdte voliere.
Vi vil i det kommende jagtår igen udsætte ca. 1000 fugle der passes af vores faste skytte. Vi har i det foregående år afskudt mere end 50% af de udsatte fugle og der ud over afskudt mange snepper og duer i skoven.
I skoven forefindes endvidere råvildt, dåvildt og strejfende kronvildt. Vi afskyder årligt mellem 30 og 50 stk. klovbærende vildt under hensyn til bestanden.

Det kommende jagtår vil vi afholde:
· 1 andejagt (Kun for medlemmer)
· 5 fællesjagter med gæst (hagljagter)
· 6 trykjagter med gæst på en af disse (riffel)
Du vil som medlem have fast gæsteplads på de 5 fællesjagter samt gæsteplads på en af trykjagterne.
Vi starter vores jagter med fælles morgenmad og spiser sammen frokost i hytten i løbet af dagen. Vi vil på fællesjagterne (hagljagter) i alt være ca. 30 personer inkl. gæster. På trykjagterne er vi typisk ca. 16 personer.

Ud over de organiserede jagter vil der være mulighed for frijagt i skoven med gæst samt medtagelse af gæst i bukkejagten efter et nærmere fastsat regelsæt.

Kontingentet er på kr. 18.500,- der betales her i marts.

Her til kommer betaling af forplejning (morgenmad, frokost og drikkevarer) for dig selv og gæst på kr. 3.250,- der betales i september.

Vi afholder 3 arbejdsdage hvor vi vedligeholder vores jagt samt forbereder udsætningerne.

Er du en seriøs jæger der sætter pris på godt kammeratskab, ordnede forhold samt fuld gennemsigtighed i både regler og økonomi så er vores konsortium noget for dig.

Fremvisning af reviret vil blive gennemført efter aftale.

Er du interesseret så kontakt undertegnede på mail så kan jeg sende relevant materiale.
Mail: rasmus.hede.71@gmail.com

Pris: 18500


Tlf: 
Postnummer: 4700
Annonce nr: 14464

Jagtkammerater til riffel og fugle pladser  Mail: birger@reinwald.dk
10-04-2017
D. 18-04-2017

Dejlig jagt 10 min. Syd for Ringsted og 50 min fra København

Vi tilbyder en jagt i særklasse på 120 ha. Hvor de 45 er skov med 2 engelske volierer + 5 remisser med vandhuller. Jagten ligger under Sandbygaard gods som er en af Midtsjællands ikoniske godser. Vi råder endvidere over jagtstue, køkken og mulighed for overnatning.
Konsortiet består af 14 medlemmer, fordelt på A,B og C medlemmer

Vi søger jægeren med GOD moral og etik og om du er kvinde/mand, ung/gammel, eller nyjæger er ikke det afgørende men gerne med hund men ikke noget krav. Det er derimod afgørende at du vægter jagtoplevelsen og kammeratskabet højt.

Der bliver tilsået ca.1-2 ha majs.Vi vurdere årligt behovet for antallet af udsætninger og foding i vores vildtforvaltningsplan. I 2017 vil vi udsætte ca. 3-400 fasaner og ca 70 ænder.
Der er frijagt på duer, gæs, Agerhøns og sortfugle samt sidst på sæsonen også på ænder. I udvalgte områder så dette ikke forstyrre vildtet der gerne skulle stå klar til fællesjagterne. Samtidig er der mulighed for træning af hund på et mindre område. For riffeljægerne er der frijagt på Rådyr samt mulighed for kron og dåvildts jagt. Dette afhænger af vores årlige kvote der fastlægges i vores vildtforvaltningsplan.

Der bliver afholdt 5 fugle jagter, 1-2 agerhøns samt 1-2 hane jagter i januar. Forplejning på hele jagtdagen incl. Swipstik er opbligatorisk 150 kr.
Der er i øjeblikket flere pladser af både B og C- medlemmer
- B-medlemmer (fugl, begrænset riffel plads og gæsteplads på 3 fuglejagter) til kr. 14.000,- årligt
- C-medlemmer (Fugl, uden gæsteplads) til kr. 8.000,- årligt
Nye konsortiemedlemmer betaler et indmeldelses gebyr på DKK 1.000.

Skulle dette have din interesse og vil vide noget mere er du meget velkommen til at kontakte Jan på 81546530 el. Birger på 29487136

Se billeder mm. på http://bolehave.simplesite.com

Pris: 8.000/14.000

bolehave.simplesite.com
Tlf: 29487136
Postnummer: 4171
Annonce nr: 14658

jagt mellem ringsted og sorø  Mail: ravnfjenneslev@gmail.com
23-03-2017
D. 17-04-2017

Søger et medlem til lille konsortie,gerne nyjæger.
jagten er på 140 hektar med flere gode remisser, engstykke samt levende hegn der er et passende antal stiger og tårne på jagten,jeg har jagten på 6 år udover dig og mig, er der en fodermester og en fugleplads. Der bliver sat fugle ud. Der er en rigtig god og stærk bestand af råvildt,strejf af kronvildt og dåvildt,rigtig mange angeagerhøns,fasaner og harer.Der bliver som udgangss punkt afholdt agerhønsejagt 3 fuglejagter 1 hanejagt.
Mulighed for at overnatte på jagten, der er sweep på hver fuglejagt hvor der er morgenmad/frokost.
Du må skyde 1 buk og 2 efterårs dyr rå/lam, samt en gæsteplads på fugle jagterne,afskydning af råvildt samt gæstepladser kan ændres hvis ønskes, så ændrer vi bare prisen.
sms besvares ikke.
mvh jan
Tlf 53651591

Pris: 12000


Tlf: 53651591
Postnummer: 
Annonce nr: 14487

Fuglejæger  Mail: sh@kontordepotet.dk
16-03-2017
D. 15-04-2017

Fuglejæger søges til dejlig konsortie i Tybjerg.

Der er 80 ha. med 6 remisser, samt en lækker jagtstue med overnatnings mulighed.
Vi sætter fasaner og ænder ud...har en god afskydning.
Vi er 12 medlemmer ialt.....hvor fællesskabet er i top :-)
Så derfor er det vigtigt for os, at du ikke er kloge åge og bedre vidende, da vi værdsætter humor og godt kammeratskab.

MVH

Søren Haase

Pris: 6000


Tlf: 52243747
Postnummer: 4690
Annonce nr: 14426

Fuglejagt. Stevns  Mail: at.jagt@gmail.com
15-03-2017
D. 14-04-2017

Medlemmer søges til nystartet konsortie på 540 ha godsjagt.
Stevns 45 min fra København.
Arealet består af 230 ha skov, samt 310 ha ager med 25 remisser og vandhuller.
Udsætning 1400 fasaner og ænder, som passes af fast skytte.
2 Jagthytter med mulighed for overnatning.
Der afholdes 6 fuglejagter samt 2 andejagter.
Pris. 10.500 + indskud 1.500
Mulighed for riffeljagt
Send mail på at.jagt@gmail.com med lidt info samt tlfnummer , og du vil blive kontaktet hurtigst muligt

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 14419

B - medlemmer  Mail: hanjim@live.dk
14-03-2017
D. 13-04-2017

M/K antal medlemmer søges til et 30 årig gl. konsortie der ligger syd for Præstø Sydsjælland. Jagtarialet består af en stor skov, 4 mindre skove, marker og 2 km rørskov som ligger ud til Præstø Fjord, i alt ca. 750 TDR land. Konsortiet har en stor udsætning af fasaner, ca. 700 stk. og ca. 100 stk. ænder. der er tilknyttet en fast vildtforvalter til at passe udsætningen. I 2017 er der planlagt 9 fællesjagter, som er planlagt hveranden weekend. I de mellemliggende søndage er der endvidere mulighed for frijagt efter konsortiets regler. Ande- og gåsejagt i rørskoven er frit. Derudover er der mulighed for invitationer til bukke- og trykjagt. Konsortiet råder over en jagtstue, et spiseområde, sovepladser, køkken, toilet og bad. Prisen for et B medlem er 8.700 kr.
Pris: 8.700 kr


Tlf: 23722870
Postnummer: 2630
Annonce nr: 14399

B anpart udlejes  Mail: Preben7thulstrup@gmail.com
12-03-2017
D. 11-04-2017

Vi søger en til en b anpart(fuglejæger)
Vi er et konsortier på Lolland, 400 ha.
Der bliver udsat 300 ænder, 500 fasaner, sidste år blev der afskudt 500 stk vildt.
Der er også jagthytte med køkken, toilet og sovepladser.
Der er 2 andejagter, 1 mark/andejagt, 4 fælles jagter, 3hyggejagter.
Vi får morgenmad, så jager vi og bag efter får vi frokost/middag inks. drikkevarer der betales for dagens fortæringer 200kr ink. svipp.
Gerne en nyjægere hund er også velkommen.
Har dette din interesse så ring, yderlige spørgsmål og fremvisning.
Preben 20874643

Pris: 10000,00


Tlf: 20874643
Postnummer: 4953
Annonce nr: 14377

Jagt i Nørre Alslev skoven på Falster  Mail: chefen12@ofir.dk
11-03-2017
D. 10-04-2017


Hej alle sammen.
Da jeg står og skal starte jagt konsortie uden for Nørre Alslev på Falster den 1 april. Søger jeg derfor 8 styks B medlemmer, som får 6 til 8 efterårsjagter, samt fri jagt på ænder og gæs på træk også med gæster og vi laver eventuelt 1 til 2 trykjagt, alt efter hvor meget råvildt der er på reviret, samt 1 hane jagt i januar, pris pr. plads incl en gæsteplads 7.000 kroner. Hvorfor vi ikke kan sige helt præcis hvor mange efterårsjagt og tryk jagt, skyldes at vi overtager på 1 april og ikke helt ved hvad stykket kan bære.
Det samlede areal anslås til ca. 102,40 Ha. skov, strand, mark og mose, plus 67 Ha ager jord hvor der vil være fri gåsejagt.
Der er en rigtig god bestand af råvildt, samt streffende dåvildt. Duer samt ænder og gæs på træk da stykket ligger ud mod det åbne hav. . Der vil blive frijagt på trækfuglene, hvor man gerne må have gæster med.
Vi forventer at sætte 300 fasaner ud.
Vi lægger meget stor vægt på det sociale i alt det her, så det skal du også gøre.
Jæger med hunde vil være et plus, men alle skal være velkommen, plus vi søger efter en lokal jæger fra området, som kan og vil passe vores fasaner når vi sætter dem ud , plus holde øje med jagten, vedkommende vil få fri efterårsjagt.
Der findes også et hus som kommer til at fungere som jagthytte i området.
Skriv mail for mere information, eller ring på 31163898 eller 25703898
Knæk og bræk
Erik Kofoed Hansen

Pris: 7,000 kroner


Tlf: 3116 3898 eller 2570 3898
Postnummer: 
Annonce nr: 14371

Bondejagt søger Jæger  Mail: konsortie(A)outlook.dk
11-03-2017
D. 10-04-2017

?? Sjælland! ??
JÆGER SØGES
Søger en Jæger m/k, ny som erfaren, gerne med hund (denne også gerne ny som erfaren) til mindre konsortie/bondejagt med udgangspunkt i jagt lagt flere steder i trekanten Slagelse/Holbæk/Ringsted. Riffel og hagljagt muligt. Skriv på konsortie@outlook.dk for yderligere info. Prisleje kr. 8000,- Henvendelser med navn og tlf foretrækkes - tak.
?? Del gerne

Pris: 8000


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 14372

Herregaardsjagt  Mail: Peterelleolsen@gmail.com
09-03-2017
D. 08-04-2017

Til mindre konsortie på Vestsjællands Herregaard, søges enkelte medlemmer.

Konsortiet består af 10 A-Pladser.

Jagten er på 200 HA. med en lille skovpart og med 5 velanlagte remisser.
på jagten forefindes flere vandhulle, som alle bliver benyttet til trækjagt.
Der udsættes 100 ænder og 2000 fasaner, som alle bliver passet af egen Skytte.
Til jagten tilhøre der en jagthytte med alle faciliteter såsom køkken/toilet/bryggers/ uderum til skudt vildt etc.

En konsortieplads indeholder :

6 fællesjager med 1 Gæsteplads.
bukkejagt med gæsteplads - 2 bukke per konsortieplads.
Fri trækjagt på vandhullerne.
Fri duejagt.

Da konsortiet består udelukkende af firmaer, søger vi ligesindet med høj jagtmoral. Fællesjagterne afholdes i ånd, som er velegnet til firma-repræsentation.

Pris :

For yderligere information og evt. fremvisning, kontakt venligst nederstående.


Pris:


Tlf: 29 91 96 80
Postnummer: 
Annonce nr: 14356

Østmøn – Karensbyjagten - Klintholm Gods  Mail: max.rosenborg.soendergaard@gmail.com
07-03-2017
D. 06-04-2017

Jagten, der ligger på Østmøn i et af de smukkest områder i Danmark, er på i alt 339 ha, fordelt med 2/3 skov og 1/3 agerjord med mange gode levende hegn. Jagten er en del af Klinteskoven, som ligger under Klintholm gods.

Konsortiet består af 13 medlemmer, hvoraf vi i aktuelt har 2 ledige pladser.
Vi lægger vægt på god jagtetik og godt kammerat- og fællesskab.

Jagten bærer en god bestand af råvildt, hvoraf vi årligt nedlægger 25-30 stk.
Råvildtsjagten er særdeles udfordrende i et fantastisk afvekslende og kuperet terræn, hvor både riffel- og buejægere bliver udfordret. Til bukkepremieren og den efterfølgende uge har alle medlemmer en aftalt såt tildelt ved lodtrækning. Den første måned er der jagt på alle weekender/helligdage. Efter 28. maj og frem til bukkejagten slutter, er der frijagt alle dage og der kan medbringes en gæst.

Jagten bærer også en god bestand af harer og fasaner, som årligt suppleres med udsætning af 400 fasaner fordelt på 3 udsætninger.

Vi afvikler 3 store efterårsjagter, hvor hvert konsortiemedlem kan invitere 1 gæst pr. gang. Derudover afvikler vi 3 trykjagter - også med mulighed for at invitere en gæst. Der er frijagt på fasaner, harer m.v. fra medio november og frijagt på råvildt fra slutningen af december.

Vi har en rummelig jagthytte med overnatningsmulighed for samtlige konsortiemedlemmer, et godt køkken og toilet med bademulighed. Vi har fast fodermester, som indgår som medlem af konsortiet (en del af de 14).

Prisen for en konsortieplads for denne sæson er 18.600 kr. Til denne pris får du masser af dejlig og udfordrende jagt i smukke og udfordrende omgivelser

Hvis du er interesseret og ønsker at høre mere om jagten, er du velkommen til at kontakte en af nedenstående:

Max Rosenborg Søndergaard
Mobil: 4034 6669

Palle Schumann
Mobil: 4015 1867

Ole Poulsen
Mobil: 4014 2237


Pris: 18.600


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 14342

Dejlig jagt 50min fra KBH, 10 min syd for Ringsted  Mail: birger@reinwald.dk
06-03-2017
D. 05-04-2017


Vi tilbyder en jagt i særklasse på 120 ha. Hvor de 45 er skov med 2 engelske volierer + 5 remisser med vandhuller. Jagten ligger under Sandbygaard gods som er en af Midtsjællands ikoniske godser. Vi råder endvidere over jagtstue, køkken og mulighed for overnatning.
Konsortiet består af 14 medlemmer, fordelt på A,B og C medlemmer

Vi søger jægeren med GOD moral og etik og om du er kvinde/mand, ung/gammel, eller nyjæger er ikke det afgørende men gerne med hund men ikke noget krav. Det er derimod afgørende at du vægter jagtoplevelsen og kammeratskabet højt.

Der bliver tilsået ca.1-2 ha majs.Vi vurdere årligt behovet for antallet af udsætninger og foding i vores vildtforvaltningsplan. I 2017 vil vi udsætte ca. 3-400 fasaner og ca 70 ænder.
Der er frijagt på duer, gæs, Agerhøns og sortfugle samt sidst på sæsonen også på ænder. I udvalgte områder så dette ikke forstyrre vildtet der gerne skulle stå klar til fællesjagterne. Samtidig er der mulighed for træning af hund på et mindre område. For riffeljægerne er der frijagt på Rådyr samt mulighed for kron og då vildtsjagt. Dette afhænger af vores årlige kvote der fastlægges i vores vildtforvaltningsplan.

Der bliver afholdt 5 fugle jagter, 1-2 agerhøns samt 1-2 hane jagter i januar. Forplejning på hele jagtdagen incl. Swipstik er opbligatorisk 150 kr.
Der er i øjeblikket flere pladser af både B og C- medlemmer
- B-medlemmer (fugl, begrænset riffel plads og gæsteplads på 3 fuglejagter) til kr. 14.000,- årligt
- C-medlemmer (Fugl, uden gæsteplads) til kr. 8.000,- årligt
Nye konsortiemedlemmer betaler et indmeldelses gebyr på DKK 1.000.
Skulle dette have din interesse og vil vide noget mere er du meget velkommen til at kontakte Jan på 81546530 el. Birger på 29487136

Se billeder mm. på http://bolehave.simplesite.com


Pris: 8.000/14.000

bolehave.simplesite.com
Tlf: 
Postnummer: 4171
Annonce nr: 14332

FODERMESTER  Mail: info@haslevdyrefoderaps.dk
12-03-2017
D. 04-04-2017

Til en pragtfuld jagt beliggende på Sydsjælland søger vi en skytte/fodermester fra området omkring Stensved.
Du skal kunne påtage dig ansvaret for at passe vores fasaner når de ankommer. Du kan evt. finde en jagtkammerat du kan dele arbejdet med. Der aflønnes med en riffelplads, der altid er indbefattet en gæsteplads og er på lige fod med alle riffeljægere.
Har du evt. andre jagtkammerater der er interesseret i en riffelplads, mangler vi flere riffeljægere, da nogle af vore jagtkammerater har fundet en ny jagt.
Selve jagten er på godt 350ha mest skov, med store lysninger, eng samt en fodermark midt i skoven med udsætningsplads. Der udsættes flere steder i skoven.
Ud over fuglevildt fasaner, ænder, duer samt snepper er der en stor råvildtbestand, der er ligeledes dåvildt samt strejfende kronvildt.
Der er fri andejagt langs kysten, hvor alle må have en gæst med.

Vi aflønner med én riffelplads hvor der er indbefattet en gæsteplads, pladsen er på lige fod med alle andre riffeljægere.
Har dette din interesse så kontakt Flemming på 21917870 eller 32181330.Pris:


Tlf: 21917870
Postnummer: 4772
Annonce nr: 14382

Fuglejæger med hund  Mail: juljustesen@email.dk
04-03-2017
D. 03-04-2017

Jæger M/K med drivende hund søges til velfungerende konsortie i Nordsjælland. Varieret terræn med søer, moser skov, ager og levende hegn, perfekt til Springer og Cocker Vi har fast skytte til at fodre og passe de fugle vi sætter ud. Vi mødes til morgenmad og der serveres varm frokost i skurvognen. Personen vi søger er ikke verdensmesteren i alt, men derimod en positiv og omgængelig person så du passer ind i "flokken" Det er fuglejagt vi tilbyder, frijagt og 1 gæsteplads. Hvis du ikke kan leve uden bukkejagt er henvendelse ikke relevant.
kr. 70,- for morgenmad, frokost og drikkevarer ved fællesjagt

Pris: 6700


Tlf: 22363432
Postnummer: 3230
Annonce nr: 14318

Jægere søges:  Mail: rhj@valcon.dk
02-03-2017
D. 01-04-2017

Vi søger de sidste jægere til et super velfungerende jagt nord for Næstved.
Vi råder over mere end 300 ha blandet skov med lysninger og enge. Der ud over har vi en fantastisk ny renoveret jagthytte med toilet, bad og sovepladser.
Vores veletablerede konsortium har her ud over mere end 50 stiger samt traktorer, jagvogne og velholdte voliere.
Vi vil i det kommende jagtår igen udsætte ca. 1000 fugle der passes af vores faste skytte. Vi har i det foregående år afskudt mere end 50% af de udsatte fugle og der ud over afskudt mange snepper og duer i skoven.
I skoven forefindes endvidere råvildt, dåvildt og strejfende kronvildt. Vi afskyder årligt mellem 30 og 50 stk. klovbærende vildt under hensyn til bestanden.
Det kommende jagtår vil vi afholde:
· 1 andejagt (Kun for medlemmer)
· 5 fællesjagter med gæst (hagljagter)
· 6 trykjagter med gæst på en af disse (riffel)
Du vil som medlem have fast gæsteplads på de 5 fællesjagter samt gæsteplads på en af trykjagterne.
Vi starter vores jagter med fælles morgenmad og spiser sammen frokost i hytten i løbet af dagen. Vi vil på fællesjagterne (hagljagter) i alt være ca. 30 personer inkl. gæster. På trykjagterne er vi typisk ca. 16 personer.
Ud over de organiserede jagter vil der være mulighed for frijagt i skoven med gæst samt medtagelse af gæst i bukkejagten efter et nærmere fastsat regelsæt.
I bukkejagten mødes vi d. 15 om aftenen til fælles middag og hygge og mange vælger at overnatte i hytten.
Vi afskyder i det kommende jagtår ikke råvildt med hagl i skoven.
Kontingentet er på kr. 18.500,- der betales i marts.
Her til kommer betaling af forplejning (morgenmad, frokost og drikkevarer) for dig selv og gæst på kr. 3.250,- der betales i september.
Vi afholder 3 arbejdsdage hvor vi vedligeholder vores jagt samt forbereder udsætningerne
Er du en jæger der sætter pris på godt kammeratskab, ordnede forhold samt fuld gennemsigtighed i både regler og økonomi så er vores konsortium noget for dig.
Både nye og erfarne jægere er velkomne.
Fremvisning af reviret vil blive gennemført søndag d. 19 marts.
Er du interesseret så kontakt undertegnede på mail så kan jeg sende relevant materiale.
Mail: rasmus.hede.71@gmail.com

Pris: 18500


Tlf: 
Postnummer: 4700
Annonce nr: 14299

Fodermester/Skytte søges  Mail: mh@solinco.dk
01-03-2017
D. 31-03-2017

Til vores dejlige jagt på Stevns, søger vi en fodermester der kan påtage sig hvervet, at passe vores fasaner når de ankommer midt Juli 2017. Selve jagten er på 195ha og ren skov, med store lysninger, hegninger og forskellig artet beplantninger. Vi har 3 udsætningspladser med volierer, der ligger tæt på hinanden. Vi har traktor, sluf og kornvogn og store palletanke til vand. Skoven huser en stærk råvildt bestand, som vi fodrer året rundt med grøntpiller og roer, lejlighedsvist dåvildt og der er mange snepper og duer. Vi har et rigtig godt naboskab, hvor vi driver marker og hegn af på fællesjagterne. Vores ene nabo opbevarer vores foder og kører vand ud i palletanke til udsætningspladserne, selvfølgelig i samarbejde med dig.

Vi aflønner med én A-plads med gæst, som er på lige fod med os andre.

Hvis du synes at det lyder som noget for dig, så kontakt os på 40 59 99 69 eller 53 55 96 17

Pris:


Tlf: 40599969
Postnummer: 4660
Annonce nr: 14287

Jagt nordvest for Slagelse  Mail: Assertoft@yahoo.dk
09-03-2017
D. 30-03-2017

Vi er et nystartet konsortie som har 340 ha skøn jagt ved mullerup på Vestsjælland.
Da vi ikke er så mange om dette dejlige jagt areal. Er der meget plads til den enkelte, som indebære rigtig god riffeljagt på rådyr, samt frijagt med gæst.
Der vil blive afholdt 6 fællesjagter, hvor der vil blive sørget for forplejning.
Der bliver også sørget for fodring af den naturlige bestand, samt etableret 3-4 ha vildtager.
Arbejdsdage er der ikke, men hyggelig sammenkomst for dem der har lyst.
Så her skulle der være god mulighed for at nyde naturen, uden krav om at man skal yde først.

I det at vi er et nystartet konsortie, vil der kunne tages hensyn til de nye medlemmers hensyn og ønsker.
Derfor ikke fastsat pris og vilkår.

Hvis du har god jagtetik, godt humør og vil være en del af et fællesskab der vægter den naturligt vildtpleje højt. Så skriv en mail indeholdende oplysninger om dig selv, og hvilke tanker/ønsker du har til en god jagt.

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 4200
Annonce nr: 14359

UNIK Ø-JAGT  Mail: jo.gunderslevholm@gmail.com
28-02-2017
D. 30-03-2017

Et par deltagere til Jagten i GLÆNØ SKOV.
I Denne sæson, tilbyder jeg et par pladser på denne skønne jagt.110 ha, skov og eng. Riffel, bue og hagljagt. 3-4 efterårsjagter med mulighed for at med medtage lidt gæster. Fri trækjagt med en gæst. unik natur!
Jeg står for at yde, du står for at nyde.
Kun 5 jægere om denne perle.
Naturlig udsætning, stærkt råvildt, ande og vadefugle. hytte osv.

//: skytte olsen

Pris: 18500


Tlf: 22403830 55453800
Postnummer: 4230
Annonce nr: 14279

Danmarks bedste jagtkonsortie søger Hagljægere  Mail: nilaus@gmail.com
27-02-2017
D. 29-03-2017

Til vores jagt nær Karise på Sjælland søger vi Hagljægere.
Jagten består af 220ha skov + 65 HA Ager, hvor der er en meget stærk stamme af råvildt og en god fast bestand af dåvildt, der ses også kronvildt i skoven
Vi udsætter ca 1000 fasaner og et endu ikke aftalt antal ænder.
Der afholdes 6 fælles hagljagter
Hagljægere har gæsteplads på halvdelen af fællesjagterne.
Der er gode muligheder for frijagt med gæst på de 65 HA ager på både duer, sortfugle, harer, ænder og gæs.
Alle jagter starter med morgenmad i vores jagthytte og slutter med varm mad efter jagten

Pris. 11500 incl svip, mad og drikke på alle fælles jagter. Fuglevildt fordeles mellem medlemmer.

For mere info skriv eller ring.

Pris: 11500


Tlf: 60478633
Postnummer: 4563
Annonce nr: 14265

50min fra København til præstø/ vordingborg på Sydsjælland  Mail: jorgen@laurberg.org
26-02-2017
D. 28-03-2017

Tæt på 300Ha med mest mulig jagt for jægerne her kan nævnes frijagt på dåvildt kronvildt duer,ænder,gæs langs vores kystområde incl marker her skyder vi mange gæs i dårlige år.
Derudover skyder vi snepper fasaner agerhøns dåvildt råvildt ræv krager kronvildt ses sporradisk.
Vore udsætning er total på 2100fugle fordelt på 2 jagtarealer.
13 jagter indeholdende 2 trykjagter 1 agerhøns/andejagt uden gæster.
De sidste 10jagter samt frijagter er incl gæster.
Hovvildt skydes kun med riffel.
Fuglevildt skydes kun med Haglgevær.
Vores 2 jagtarealer har jagthytter begge steder hvor der bliver serveret morgenmad og varmmad på hver jagt.
Sikkerhed og hyggeligt sammmenvær prioteres højt.
27 nyere tårne på områderne.
Der er biotopplan for området
Alt fuglevildt og hovvildt fordeles uden beregning.

15000kr+indmeldelsgebyr 2500kr betaling i rater muligt.

bedste jæger Hilsner

Jørgen laurberg


Pris: 15000


Tlf: 28294989
Postnummer: 4720
Annonce nr: 14254

Nyt Nyt Nyt jagtarealer samt jagtfællesskab  Mail: jorgen@laurberg.org
26-02-2017
D. 28-03-2017

Vi bliver Max 12 riffeljægerer.
På fuglejagterne bliver vi max 16 til 18 jægere incl gæster her er ingen arbejdsdage.
Man behøves ingen hund til apportering dette forefindes.
Hele jagtdagen står man for så oplevelser med gevær og gæst bliver der rigeligt af.
Vi holder 6 jagter med 150 til 250 fugle på hver jagt
Vi bliver transporteret rundt med traktor og vogn hvor vi alle kan være på.
Der vil på hver jagt blive serveret morgenmad varmmad til middag samt kaffe kakao the kringle til eftermiddag.
Dette er en jagt hvor vi ikke går på komprimi med kvaliteten , Høje fugle god vin lækker mad fin udsigt over vandet etc.
Det vil være et hyggeligt og rart sted hvor man kan bruge sin fritid med jagt som omdrejnings punkt.
Alt hovvildt skydes med riffel .
Til vores store udsætning har vi fast skytte til at passe.
Jagten er på mere end 400Ha kupperet skov , mark , remisser som gør det muligt at jagte hele dagen.
Vores Godsjagt ligger i og omkring hovedbygningen hvor vi naturligvis har vildtparade.
Godset er placeret på Sydsjælland 10min fra motorvejs afkørsel ca 1time fra København.
Alt vildt fordeles blandt medlemmer uden beregning.
Alt Hovvildt råvildt dåvildt sporadisk kronvildt tilfalder skytten uden beregning.
Betaling kan deles op i rater.
3-4 fulde pladser 25000kr+2500kr i indmeldelsgebyr.
1 fugleplads 17500kr.


Pris: 25000kr


Tlf: 28294989
Postnummer: 4720
Annonce nr: 14255

Velfungerende konsortium på Sydsjælland. 1 times kørsel fra København.  Mail: aar@live.dk
22-02-2017
D. 24-03-2017

Vi har enkelte ledige A- og B-pladser.
Veletableret konsortium, der ligger på Stevns søger nye A- og B-medlemmer.
Vi er en blandet flok, og vi har plads til nyjægere, garvede jægere, gamle og unge, mænd og kvinder - alle er velkomne, så længe kemien er i orden.
Jagten på reviret drives med udgangspunkt i vildtet, hvorfor nye medlemmer bør være indforstået med, at der ønskes jægere, som kan efterleve de etiske og moralske kodeks som gælder for vores jagtkonsortie.
Reviret er på 360 Ha med overvejende skov/skoveng bestående af primært løvskov, mens også en del granskov, samt agerjord.
Der er professionel skytte tilknyttet, som passer reviret.
Der afholdes 8 fuglejagter på et større antal udsatte fugle.
På området er der en god og sund bestand af rådyr, samt strejfende dådyr. Der kan årligt kan afskydes 35-40 stykker råvildt.
Mulighed for gæstepladser.
Velfunderende jagthytte med moderne køkkenfaciliteter, toilet, bad og sovepladser indgår.
På alle fællesjagter er der fuld forplejning, som afregnes separat.
Der er minimalt fællesarbejde forbundet med medlemskabet, hvorfor jagten er for den travle og kvalitetsbeviste jæger. På fællesjagterne går man dog til hånde.
Lyder ovenstående som noget for dig, og kan du nikke genkendende til etik, moral og høj kvalitet, så er du muligvis det helt rigtige kommende medlem i vores konsortium.
A-plads Kr. 18.000.
B-plads Kr. 11.500

Pris:


Tlf: 2042 7447
Postnummer: 
Annonce nr: 14208

Jæger søges til jagtkonsortie i Gilleleje  Mail: sally@soeborggaard.com
03-03-2017
D. 23-03-2017

Da en jæger ikke kunne få barnefri på vores jagtdatoer, er der 1 plads ledig i vores jagtkonsortie.

Jagten foregår på et varieret terræn med eng, hegn, lavskov og mark på ialt 100 Ha.
Meget alsidigt og varierende dyreliv.
Konsortiet består af ialt 10 jægere og har eksisteret i 7 år.
Fasaner udsættes hvert år.

Jæger med hund foretrækkes

Pris: 8800 kr


Tlf: +4551250595
Postnummer: 3250
Annonce nr: 14304

Jagt kammerater søges K/M  Mail: kontakt@bos-biler.dk
21-02-2017
D. 23-03-2017

Jagtkammerater søges til jagtfællesskab:
Vi kan tilbyde 102 ha beliggende lidt syd for Sorø, Næsbyskov med mange gode remisser (7 stk.) og 3 vandhuller. Der udsættes et passende antal fasaner og ænder ud efter fælles aftale og antal medlemmer.
Der jages fuglevildt, harer og ræv. (Ingen riffeljagt) Der afholdes minimum 6 fællesjagter.
Der findes en veletableret jagthytte med køkken, sovepladser, toilet og stue med brændeovn.
Der skal påregnes 6 arbejdsdage om året til revirpleje og div. reparationer/flytning af udsætning, mm.
Der er altid hundefolk på – så selvom du ikke har hund er det ikke et problem.
Vi skiftes til at sørge for morgenmad og frokost – så madpakken skal du heller ikke tænke på.

Vi er pt. 9 jæger M/K mellem 16 og 65 år, som værdsætter et godt kammeratskab med en høj jagtmoral og etik.

Hvis du er interesseret og ønsker at høre mere om jagten, så er du velkommen til at ringe til Bo på tlf. 40755382 hvis han ikke er til at fange på mobilen så prøv Stine på tlf. 25305382.

Pris 8500 kr.

Pris: 8500


Tlf: 40755382 / 25305382
Postnummer: 4200
Annonce nr: 14197

A medlem nær slagelse til konsortie (Hejninge)  Mail:  jjlaegteskov@hotmail.com
19-03-2017
D. 22-03-2017

Hej søger A-medlem.
Bukkejagten start den 16/5
I år bliver der 6 jagter. Og 3 af jagterne må man have en gæst med. I samarbejde med mig, så vi ikke bliver for mange på en gang. Og der vil være gåse og due jagt.
Vi udsætter 100 fasaner
Prisen er 8000 kr
Ring og hør nærmer.
Datoer er fundet.

Pris: 8000


Tlf: 42606507
Postnummer: 4200
Annonce nr: 14450

2 medlemmer til godsjagt  Mail: bolp@tdcmobilcenter.dk
24-02-2017
D. 22-03-2017

Til etableret og velfungerende godsjagt vest for Holbæk søges 2 nye konsortiemedlemmer . Konsortiet består af 12 medlemmer alle med A-pladser. A-pladser giver adgang til jagt på klovbærende vildt, samt fuglejagter med gæsteplads.

Vi råder over 358 ha , meget spændene jagt fordelt på ager, skov samt moser, hvor der ofte ses strejfende kronvildt
Et stråtækt hus i skovkanten med køkken, badeværelse og sovepladser, er udgangspunktet for alle vores jagter. Huset kan også lejes til private fester og lignende.

Vores veletablerede konsortium har omkring 20 tårne og stiger, samt traktorer, jagvogne og voliere.

Vi har fast skytte til at passe vores fugle året igennem.

Der er på revireret en god bestand af råvildt, og strejfende kronvildt.

Det kommende jagtår vil vi afholde:
- 7 fællesjagter med gæst
- 2 trykjagter med riffel
- 2 andejagter med gæst

Vi starter vores jagter med fælles morgenmad kl. 08.00 og spiser sammen frokost i hytten i løbet af dagen. Vi vil på fællesjagterne (hagljagter) i alt være ca. 25 personer inkl. gæster.
-
Ud over de organiserede jagter vil der være mulighed for medtagelse af gæst i bukkejagten efter et nærmere fastsat regelsæt.

TiI bukkejagten mødes vi d. 15 om aftenen til fælles middag og hygge og med mulighed for overnatning.

Vi har 5 fælles arbejdsdage fordelt over året.

Medlemskab for sæsonen 2017 udgør kr. 23.500,- . Indskud udgør kr. 2.500 som ikke tilbagebetales ved ophør af medlemskab.

Her til kommer betaling af forplejning (morgenmad, frokost og drikkevarer) for dig selv og gæst.

Er du en seriøs jæger og gerne med hund der sætter pris på godt kammeratskab, ordnede forhold samt fuld gennemsigtighed i både regler og økonomi så er vores konsortium noget for dig.

Fremvisning af reviret vil blive gennemført efter aftale.

Er du interesseret så kontakt undertegnede på mail så kan jeg sende relevant materiale.
Bo Pedersen
Tlf 40210668 mail: bolp@tdcmobilcenter.dk


Pris: 23.500


Tlf: 40210668
Postnummer: 4420
Annonce nr: 14229

Jagt på Stevns  Mail: stevnsjagt@gmail.com
20-02-2017
D. 22-03-2017

Et par jagtkammerater søges til jagtkonsortie på Stevns. Vi er et ”gammelt” hyggeligt konsortie, som sætter etikken og sikkerheden i top. Vi sætter det sociale højt og vores jagthytte danner rammen om vores fællesskab med morgenkaffe og frokost ved fællesjagter.

Jagtområdet omfatter ca. 32 ha skov og ca.140 ha agerjord med remisser og vandhuller med tilplantet majs. Der udsættes 300 fasaner og et mindre antal ænder, der passes af en fast fodermester.
Ved fuglejagt og riffeljagt er der mulighed for gæstepladser der fordeles retfærdigt mellem konsortiets medlemmer. Der betales for en gæsteplads pr. gang. Der vil være ca. 6 fællesjagter. Bukkejagt den 16.maj. Der er mulighed for riffeljagt på egen hånd, 2-3 trykjagter og 3-4 arbejdsdage, hvor opgaverne er vedligehold af jagthytte, tårne, stiger og div.

Lidt om dig : Du er en jæger, gerne med hund, men ikke et krav. En jæger der holder af naturen, som sætter pris på et godt kammeratskab med en høj jagtmoral og etik. Du kan være kvinde, mand, erfaren eller ny jæger, bare du har den rette indstilling. Pris kr.: ca. 9.000
Skriv en mail til os og du vil hører fra os snarest mulig.
e-mail: stevnsjagt@gmail.com

Pris: 9000


Tlf: 
Postnummer: 4652
Annonce nr: 14190

Jagt Hvalsø  Mail: kas37(a)youmail.dk
14-03-2017
D. 21-03-2017

To jægere k/m søges til jagt på 70 tønder, fordelt på to marker og et rigtig godt eng område, hvor der er dåvildt råvildt hare ænder og fasaner, vi er max fem på jagten ialt men alle har en gæste plads på efterårs fællesjagter.
Pris: 9500


Tlf: 5383 2595
Postnummer: 4330
Annonce nr: 14403

Vemmetofte Kloster, Hornskoven, 1 time syd for København.  Mail: lillestrandvej19@privat.dk
18-02-2017
D. 20-03-2017

Vemmetofte Klosters Jagt konsortie "Hornskoven" søger 2 nye medlemmer. Området er på 240Ha primært skov og 3 remisser ,vi udsætter 550 fasaner og har professionel skytte til at passe reviret.
Du deltager i 7 fasanjagter og råder over 12 gæstepladser ,derforuden er der 3 trykjagter samt individuel pursch.
Vi er et gammelt og velfungerende konsortie med en sund økonomi og i øjeblikket 14 medlemmer.
Vi disponerer over en god jagtbolig med god plads,køkken,bad og toilet.
Kontakt Peter for yderligere oplysninger:26177526

Pris: 18.000kr


Tlf: 26177526
Postnummer: 
Annonce nr: 14172

1-2 jægere med hund søges til 115 HA jagt ved Boeslunde.  Mail: hrpeterstub@gmail.com
28-02-2017
D. 19-03-2017

1-2 jægere søges til 115 HA jagt, som fordeler sig med 50 HA blandet skov (både løv og gran) og 65 HA markjagt med remisser. Jagten ligger ved Boeslunde (mellem Slagelse og Skælskør). Jægere med hund vil blive foretrukket.
Vi er et socialt og jagtetisk velfungerende konsortium, der kører på fjerde år. Konsortiet består samlet set af 12-medlemmer. Vi er både unge og modne jægere fra hele Sjælland, som alle har samme rettigheder, dvs. ikke A og B medlemmer. Alle har mulighed for fugle og dyrejagt. Der er 3-4 fælles arbejdsdage pr. sæson.
Der er en god bukkejagt, og der er også set strejfende dådyr og krondyr på jagten. Der er opsat stiger og tårne. Vi udsætter et passende antal fasaner, som passes af jægerne i fællesskab og ellers er der primært skovsnepper, duer, harer og ræve på jagten.
Vi har to store skurvogne, en spisevogn og en vogn med mulighed for overnatning.
Prisen pr. år er 9.000 kr. alt inklusive, dog ikke mad og swip på jagterne. Der skal betales et depositum på 1.000 kr. samt et års jagtleje ved indtrædelse i konsortiet.
Fællesjagter afholdes ca. hver anden uge fra oktober og 2-3 trykjagter for konsortiets medlemmer afholdes slut december og i januar efter en aftalt plan. Man har gæsteplads på hver anden fællesjagt.
Er dette noget for dig, så skriv lidt om dig selv, så kommer jeg tilbage hurtigt.

Pris: 9000


Tlf: 
Postnummer: 2900
Annonce nr: 14281

Har du hund/Jagt på Møn  Mail: gerner.poulsen@gmail.com
28-02-2017
D. 18-03-2017

--- og har du lyst til at bruge den på en lidt større jagt ( ca 20 mdlemmer), hvor det er dig, der bestemmer, hvad hunden skal bydes ?

--- Så kan vi tilbyde dig en plads i vores konsortium.

Vi har 175 ha i nærheden af Damsholte på Møn.
98 ha skov og 79 ha agerjord med to remisser, der ud over fasaner giver mulighed for hare-, ande-, due- og gåsejagt.
Vi har 2 A-pladser og 2 B-pladser frie.
Som B-medlem deltager du i vores 9 fællesjagter (hane- og rævejagter medregnet). Desuden har du ret til fri ande-, due-, gåse-, og rævejagt, hvor du må tage en ven med.

Et B-medlemsskab kan udvides til et B+ medlemsskab. Dette giver yderligere ret til at deltage i vore 4 trykjagter på råvildt.

Endelig har vi lige nu 2 frie A-pladser. Som A-medlem har du - foruden B-pladsens rettigheder- også ret til at deltage i vores frie bukkejagt.

Alle medlemmer har ret til at tage en gæst med på fællesjagterne.

Som overskriften antyder, vil vi meget gerne have flere hunde i konsortiet, hvorfor ansøgere med hund vil have fortrinsret ved besættelse af de 4 pladser.
Som det ligeledes fremgår af overskriften, er det dig, der bestemmer, hvad din hund skal deltage i. D.v.s. du har altså mulighed for at have en unghund med og langsom vænne den til "rigtig jagt".

Vi sætter 400 fasaner ud, der passes af en fast skytte.
Vi råder over en traktor og jagtvogn m.v. samt en jagthytte, hvorfra alle fællesjagter starter.

Der hersker en meget kammeratlig og hyggelig atmosfære blandt konsortiets medlemmer. Vi mener derfor, at du som ung- eller nyjæger ikke skal være bange for at melde dig.

For sæsonen 2017/18 er prisen for deltagelse:
A -plads : 8500 kr
B+ -plads : 6500 kr
B -plads : 5000 kr

Yderligere oplysniger kan fås ved henvendelse til

Gerner Poulsen

Tlf: 24443867
eller mail: gerner.poulsen@gmail.com

Pris:


Tlf: 24443867
Postnummer: 
Annonce nr: 14280

Riffeljæger/Fuglejæger  Mail: kajsvendm@gmail.com
28-02-2017
D. 16-03-2017

Vi søger 1 riffeljæger & 2 fuglejæger. Fuglejæger med hund, vil blive fortrukket.
Vi har 200 tønderland og ca. 400 meter langs fjord
med mange Gæs og andre fugle.

Pris riffel og fuglejagt 7000 Kr.
Fuglejagt 3000 Kr.
Kontakt Kaj

Pris: 7000/3000 Kr.


Tlf: 22766255
Postnummer: 4760
Annonce nr: 14282

Fuglejægere søges til godsjagt  Mail: rasmus.hede.71@gmail.com
14-02-2017
D. 16-03-2017

Til etableret og velfungerende godsjagt nord for Næstved (45-60 min. fra København) søges to fuglejægere til den kommende sæson.
Vi råder over mere end 300 ha blandet skov med lysninger og enge. Der ud over har vi en fantastisk ny renoveret jagthytte med toilet, bad og sovepladser.
Vores veletablerede konsortium har her ud over mere end 50 stiger samt traktorer, jagvogne og velholdte voliere.
Vi vil i det kommende jagtår igen udsætte ca. 1000 fugle der passes af vores faste skytte. Vi har i det foregående år afskudt mere end 50% af de udsatte fugle og der ud over afskudt mange snepper og duer i skoven.
Du vil som fuglejæger deltage i følgende:
· 1 andejagt
· 5 fællesjagter
Vi starter vores jagter med fælles morgenmad og spiser sammen frokost i hytten i løbet af dagen. Vi vil på fællesjagterne i alt være ca. 30 personer inkl. gæster.
Ud over de organiserede jagter vil der være mulighed for frijagt på fugle i skoven med gæst efter et nærmere fastsat regelsæt.
Kontingentet er på kr. 8.000,- der betales i marts.
Her til kommer betaling af forplejning (morgenmad, frokost og drikkevarer) på kr. 1.250,- der betales i september.
Vi afholder 3 arbejdsdage hvor vi vedligeholder vores jagt samt forbereder udsætningerne. Som fuglejæger skal du deltage på to af disse.
Er du en seriøs jæger der sætter pris på godt kammeratskab, ordnede forhold samt fuld gennemsigtighed i både regler og økonomi så er vores konsortium noget for dig.
Fremvisning af reviret vil blive gennemført i løbet af februar og starten af marts.

Er du interesseret så kontakt undertegnede på mail så kan jeg sende relevant materiale.
Mail: rasmus.hede.71@gmail.com

Pris: 8000


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 14134

Fuglejægere søges til godsjagt  Mail: rasmus.hede.71@gmail.com
14-02-2017
D. 16-03-2017

Til etableret og velfungerende godsjagt nord for Næstved (45-60 min. fra København) søges to fuglejægere til den kommende sæson.
Vi råder over mere end 300 ha blandet skov med lysninger og enge. Der ud over har vi en fantastisk ny renoveret jagthytte med toilet, bad og sovepladser.
Vores veletablerede konsortium har her ud over mere end 50 stiger samt traktorer, jagvogne og velholdte voliere.
Vi vil i det kommende jagtår igen udsætte ca. 1000 fugle der passes af vores faste skytte. Vi har i det foregående år afskudt mere end 50% af de udsatte fugle og der ud over afskudt mange snepper og duer i skoven.
Du vil som fuglejæger deltage i følgende:
· 1 andejagt
· 5 fællesjagter
Vi starter vores jagter med fælles morgenmad og spiser sammen frokost i hytten i løbet af dagen. Vi vil på fællesjagterne i alt være ca. 30 personer inkl. gæster.
Ud over de organiserede jagter vil der være mulighed for frijagt på fugle i skoven med gæst efter et nærmere fastsat regelsæt.
Kontingentet er på kr. 8.000,- der betales i marts.
Her til kommer betaling af forplejning (morgenmad, frokost og drikkevarer) på kr. 1.250,- der betales i september.
Vi afholder 3 arbejdsdage hvor vi vedligeholder vores jagt samt forbereder udsætningerne. Som fuglejæger skal du deltage på to af disse.
Er du en seriøs jæger der sætter pris på godt kammeratskab, ordnede forhold samt fuld gennemsigtighed i både regler og økonomi så er vores konsortium noget for dig.
Fremvisning af reviret vil blive gennemført i løbet af februar og starten af marts.

Er du interesseret så kontakt undertegnede på mail så kan jeg sende relevant materiale.
Mail: rasmus.hede.71@gmail.com

Pris: 8000


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 14135

Vi søger 3 jægere helst med hund søges til veldrevet konsortium.  Mail: per.herlev@lauritz.com
28-02-2017
D. 14-03-2017

Vi søger 3 jægere helst med hund søges til veldrevet konsortium.

Jagten består af ca. 70 hektar hovedsaligt skov liggende langs havet nær Præstø bugt.

Vi har en udsætning af ca. 300 fasaner, en pæn bestand af råvildt samt god mulighed for andejagt og gåsejagt.
Vi afholder årligt:
- 7-8 fasanjagter
- 1-2 trykjagter
Også er der ellers mulighed for en del frijagt på ænder og gæs.

Når vi er fuldtallige bliver vi 11 personer i konsortiet hvor alle har lige meget at skulle have sagt. Vi går desuden meget op i den uformelle tone og med humor og hygge i højsædet.

Vi har to jagthytter, en lille hyggelig med brændeovn og 3 sengepladser og en der rummer plads til de store fællesjagter.

Vi har 3 ledige pladser som er flg.:
A Medlem inkl. riffeljagt og gæstepladser på fuglejagt

Til bukkejagten mødes vi d. 15 om aftenen til grill og hygge og med mulighed for overnatning.

Vi har 2 fælles arbejdsdage fordelt over året. Og evt. nogle dage på skydebanen hagl/riffel for hyggens skyld og for dem der har lyst.

Medlemskab for sæsonen 2017 udgør kr. 9000,- . Indskud for at gå ind i jagten udgør kr. 1.500 som ikke tilbagebetales ved ophør af medlemskab.

Har ovenstående interesse, er man velkommen til at skrive til nedenstående mailadresse, og beskriv her lidt om dig selv, din erfaring, hvor du bor samt om du har hund/e.
Du er også meget velkommen til at ringe.

Per Jakobsson
30618774 - per.herlev@lauritz.com


Pris: 9000 kr plus indskud på 1500 kr


Tlf: 30618774
Postnummer: 
Annonce nr: 14278

jagt ved toreby  Mail: hnjagtrejser@gmail.com
08-03-2017
D. 12-03-2017

Jagt ved Toreby, Lolland


Til vores jagt på Lolland søges medlemmer.


Arealet er 140 ha. Med primært ager, remiser og mose,og vild ander.


Primært gås, med fri gåsjagt.


Der må skydes sædgås, som det eneste sted i Danmark (Lolland).


Alle jagt arter må gerne jages.


Der er en god bestand af dådyr samt rådyr på arealet.


Området søges hvert år af mange bram og sædgæs og vi har derfor reguleringstilladelse. Vi skyder tillige en del harer, agerhøns og naturlige fasaner (ikke opdrættede).og

vi har omk 60-70 stk lokkegåse som man må bruge den..Vi søger 4 nye medlemmer.


Pris = 6.000 pr. person

Henvendelse til Hakan Nacak


Tlf. 52728210

Pris: 6000


Tlf: 52728210
Postnummer: 
Annonce nr: 14344

Fasaner og småvildt på Midtsjælland  Mail: henrik.svanholm@mail.dk
10-02-2017
D. 12-03-2017

Vort jagtselskab er velfungerende og af ældre dato. Vi råder over 340 ha meget afvekslende jagtterræn ved Ringsted med gode tilkørselsforhold. Gode biotoper for småvildt bestående af småskove og krat, brede og lange hegn samt vandhuller, å, sø og engarealer m.v., hvilket giver et godt terræn til fuglejagt. Lille hyggelig jagthytte. Jagt afvikles efter regelsæt, der sikrer en god og sikker jagt. Alkoholpolitik haves. Der tilbydes et par pladser til seriøse jægere m/k, der er interesseret i at indgå i et varmt jagtfællesskab. Udsætning foretages. Frijagt på ænder og gæs med gæst.

Pris 17.000 kr. incl. frijagt.

Kontakt jagtleder Henrik Svanholm for nærmere info.

Pris: 17.000 kr.


Tlf: 20729333
Postnummer: 4100
Annonce nr: 14113

Gunderslevholm gods ved Næstved  Mail: .
01-03-2017
D. 11-03-2017

Vi, Kirkeskovens Jagt-konsortie, beliggende centralt på Gunderslevholm gods ved Næstved søger et nyt A-medlem og, et nyt B-medlem.
Jagten der er på 260 tønder land, er meget alsidig, både hvad biotop angår, men også hvad vildt arter angår.
Området huser en stor fast bestand af rå samt dåvildt, en god bestand af harer, snepper samt duer.
Som supplement til alt dette, udsætter vi p.t. 400 fasaner årligt.
Sidst, men ikke mindst, byder jagten i efterårs samt vinter månederne på, endog meget store, træk af gæs, på og over  terrænet.Frijagt efter aftale.
Pris for herlighederne er 16.000kr. for en A-plads +gæst.B-plads +gæst 8000kr.
Svipstik på fællesjagter er 200,-kr pr. person, der indbefatter morgenmad samt efter jagt, middag i jagthytten som er tilberedt af vores super “madmor”, som stort set sørger for det meste.
For nærmere info og detaljér .
 
Kontakt venligst
 Ulrik Thomsen

Pris:


Tlf: 29892797
Postnummer: 
Annonce nr: 14288

Jagtkammerater søges!  Mail: kleistrading@mail.dk
08-02-2017
D. 10-03-2017

Godsjagt på Sydsjælland, bestående af ca. 230 ha skov, med en årlig udsætning på 1200 fasaner. Søger en deltager/jagtkammerat i vores Jagtselskab, til fuglejagt, gerne ny jæger. Skal have en god jagtetik og skal være hyggelig at omgås. Hvis der følger en dygtig jagthund med vil det være rigtig dejligt.
Vi har en super god jagthytte at være i.
Prisen er 9.000,- om året.
Henvendelse til Bjarne

Pris: 9.000


Tlf: 22 14 20 76
Postnummer: 
Annonce nr: 14099

Ledige konsortiepladser på vest Lolland.  Mail: Jhansen1989@gmail.com
08-02-2017
D. 10-03-2017

Vi er et konsortium på nordvest Lolland ca. 10 min nord for Nakskov. Vi er 11 medlemmer, der aldersmæssigt spænder fra sidst i 20’erne til midt 70’erne. Reviret er på 52 hektar skov, hvor vi sætter mellem 100-150 fasaner ud årligt.
Der afholdes 6-7 jagter, hvor 5 er med gæst vi har en jagthytte i skoven, hvor vi spiser efter jagten.

Kontingent: 4.500kr.
Riffeljagt: 500kr.

Send gerne en mail, hvor du skriver lidt om dig selv og vi vil kontakte dig.

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 14101

Konsortiejagt nær Slagelse  Mail: peterml@ka-net.dk
21-02-2017
D. 09-03-2017

Vi er et mindre jagtkonsortie nær Slagelse som råder over
ca. 125 Ha.Som søger en ny jagtkammerat gerne med hund.
Reviret består af mange remisser. Egen jagthytte.
Gæstepladser incl.
Der udsættes Fasaner.
Rifffel jagt Incl.
Gode mugligheder for træk/frijagt

Pris 7000.00Kr
Kontakt: peterml@ka-net.dk


Pris: 7000.00


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 14207

Konsortie medlem søges  Mail: Preben7thulstrup@gmail.com
04-03-2017
D. 07-03-2017

Vi søger et nyt konsortiet medlem.
Vi er et konsortiet på snart 40 år.
Konsortiet ligger på Lolland blandet jagt. Med en jagthytte med køkken og toilet og mulighed for sove pladser.
parten er 1 ud af 10 den ene er skyttens.
Der bliver udsat 300 ænder og 500 fasaner der blev skudt 500 stk. vildt 2016.
Jagterne er følgene: 2andejagter, 1mark/andejagt, 4fællesjagter, 3hyggejagter.
Der er fri bukkejagt med afskydning af max 2 bukke.
der er 3 trykjagter hvor du har 2 dage.
Der er frijagt på søen på 23 ha hvor der skydes ænder og gæs på træk, der er også mulighed for gæs på markerne sidst på sæsonen, prisen indeholder udsætning og foder og 12 gæstepladser fordelt på sæsonen.
Der er 3 arbejdsdage.
Vores jagter forløber sådan: Vi får morgenmad så jager vi når vi er færdige får vi mad, frokost/middag, er du den vi søger så ring.
for kontakt og yderlier information.
Preben Thulstrup
20874643

Pris: 25000


Tlf: 20874643
Postnummer: 4953
Annonce nr: 14315

Jægere med hund søges til godsjagt  Mail: rasmus.hede.71@gmail.com
05-02-2017
D. 07-03-2017

Til etableret og velfungerende godsjagt nord for Næstved (45-60 min. fra København) søges jægere med hund.

Vi råder over mere end 300 ha blandet skov med lysninger og enge. Der ud over har vi en fantastisk ny renoveret jagthytte med toilet, bad og sovepladser.
Vores veletablerede konsortium har her ud over mere end 50 stiger samt traktorer, jagvogne og velholdte voliere.

Vi vil i det kommende jagtår igen udsætte ca. 1000 fugle der passes af vores faste skytte. Vi har i det foregående år afskudt mere end 50% af de udsatte fugle og der ud over afskudt mange snepper og duer i skoven.

I skoven forefindes endvidere råvildt, dåvildt og strejfende kronvildt. Vi afskyder årligt mellem 30 og 50 stk. klovbærende vildt under hensyn til bestanden.

Det kommende jagtår vil vi afholde:
· 1 andejagt (Kun for medlemmer)
· 5 fællesjagter med gæst (hagljagter)
· 6 trykjagter med gæst på en af disse (riffel)
Du vil som medlem have fast gæsteplads på de 5 fællesjagter samt gæsteplads på en af trykjagterne.

Vi starter vores jagter med fælles morgenmad og spiser sammen frokost i hytten i løbet af dagen. Vi vil på fællesjagterne (hagljagter) i alt være ca. 30 personer inkl. gæster. På trykjagterne er vi typisk ca. 16 personer.

Ud over de organiserede jagter vil der være mulighed for frijagt i skoven med gæst samt medtagelse af gæst i bukkejagten efter et nærmere fastsat regelsæt.

I bukkejagten mødes vi d. 15 om aftenen til fælles middag og hygge og mange vælger at overnatte i hytten.

Vi afskyder i det kommende jagtår ikke råvildt med hagl i skoven.

Kontingentet er på kr. 18.500,- der betales i marts.
Her til kommer betaling af forplejning (morgenmad, frokost og drikkevarer) for dig selv og gæst på kr. 3.250,- der betales i september.

Vi afholder 3 arbejdsdage hvor vi vedligeholder vores jagt samt forbereder udsætningerne.

Er du en seriøs jæger med hund der sætter pris på godt kammeratskab, ordnede forhold samt fuld gennemsigtighed i både regler og økonomi så er vores konsortium noget for dig.

Fremvisning af reviret vil blive gennemført i løbet af februar.

Er du interesseret så kontakt undertegnede på mail så kan jeg sende relevant materiale.

Mail: rasmus.hede.71@gmail.com

Pris: 18.500


Tlf: 
Postnummer: 4700
Annonce nr: 14078

Skjoldnæsholm ved Ringsted  Mail: jjaj@vemmelev.net
27-02-2017
D. 06-03-2017

Konsortiemedlem søges til Jagtkonsortiet Højbjergskov ved Skjoldenæsholm Gods, 4174 Jystrup.
Jagtområdet består af ca. 171 ha. blandet skov samt egen jagthytte og bålplads i skoven.
Da et af konsortiemedlemmerne har valgt at træde ud for at søge nye jagtmarker, optages et nyt medlem snarest.
Da vi både har riffel- og hagljagten, er der mulighed for at skyde forårsbukke til maj.
Der er ca. 30 skydestiger/ tårne placeret rundt på reviret.
Konsortiet har eksisteret i ca. 25 år, og består af 10 medlemmer, hvoraf en tredje del har været med fra starten.
Vi afholder 2- 3 arbejdsdage om året.
Vi afholder 2- 3 klapjagter med gæster og 5 trykjagter på klovbærende vildt, hvor der også er mulighed for gæsteplads. Der er p.t. dåvildt på reviret og observeret fod fra kronvildt.
Der ud over afholder vi ad hoc indkaldte aftentrækjagter på ænder. (Vejrafhængig).
Vi udsætter ca. 30 ænder i 2017.
Nærmere oplysninger og aftale om besigtigelse.
Tlf. 2334 4996 eller 7260 4268. Mogens Nellemann Hansen
Pris: kr. 13000/ år. Indskud: kr. 2.000,00.

Pris: 13000


Tlf: 23344996, 72604268
Postnummer: 4174
Annonce nr: 14269

Dejlig jagt 50min fra KBH, 10 min syd for Ringsted  Mail: birger@reinwald.dk
27-02-2017
D. 06-03-2017


Vi tilbyder en jagt i særklasse på 120 ha. Hvor de 45 er skov med 2 engelske volierer + 5 remisser med vandhuller. Jagten ligger under Sandbygaard gods som er en af Midtsjællands ikoniske godser. Vi råder endvidere over jagtstue, køkken og mulighed for overnatning.
Konsortiet består af 23 medlemmer, fordelt på A,B og C medlemmer

Vi søger jægeren med GOD moral og etik og om du er kvinde/mand, ung/gammel, eller nyjæger er ikke det afgørende men gerne med hund men ikke noget krav. Det er derimod afgørende at du vægter jagtoplevelsen og kammeratskabet højt.

Der bliver tilsået ca.1-2 ha majs.Vi vurdere årligt behovet for antallet af udsætninger og foding i vores vildtforvaltningsplan. I 2017 vil vi udsætte ca. 3-400 fasaner og ca 70 ænder.
Der er frijagt på duer, gæs, Agerhøns og sortfugle samt sidst på sæsonen også på ænder. I udvalgte områder så dette ikke forstyrre vildtet der gerne skulle stå klar til fællesjagterne. Samtidig er der mulighed for træning af hund på et mindre område. For riffeljægerne er der frijagt på Rådyr samt mulighed for kron og då vildtsjagt. Dette afhænger af vores årlige kvote der fastlægges i vores vildtforvaltningsplan.

Der bliver afholdt 6 fugle jagter, 1-2 agerhøns samt 1-2 hane jagter i januar. Forplejning på hele jagtdagen incl. Swipstik er opbligatorisk 150 kr.
Der er i øjeblikket flere pladser af både B og C- medlemmer
- B-medlemmer (fugl, begrænset riffel plads og gæsteplads på 3 fuglejagter) til kr. 10.000,- årligt
- C-medlemmer (Fugl, uden gæsteplads) til kr. 6.000,- årligt
Nye konsortiemedlemmer betaler et indmeldelses gebyr på DKK 1.000.
Skulle dette have din interesse og vil vide noget mere er du meget velkommen til at kontakte Jan på 81546530 el. Brian på 40573718

Se billeder mm. på http://bolehave.simplesite.com

Pris: 6.000/10.000

www.bolehave.simplesite.com
Tlf: 
Postnummer: 4171
Annonce nr: 14271

Dejlig jagt 10 min. syd for Ringsted og 50 min fra København  Mail: birger@reinwald.dk
04-02-2017
D. 06-03-2017

Vi er et nyere jagtkonsortium der tilbyder en jagt i særklasse på 120 ha hvor de 45 er skov med 2 engelske volierer + 5 remisser med vandhuller. Jagten ligger under Sandbygaard gods som er en af Midtsjællands ikoniske godser. Vi råder endvidere over jagtstue, køkken og mulighed for overnatning.
Konsortiet består af 23 medlemmer, fordelt på A,B og C medlemmer

Vi søger jægeren med GOD moral og etik og om du er kvinde/mand, ung/gammel, eller nyjæger er ikke det afgørende men gerne med hund men ikke noget krav. Det er derimod afgørende at du vægter jagtoplevelsen og kammeratskabet højt.

Der bliver tilsået ca.1-2 ha majs.Vi vurdere årligt behovet for antallet af udsætninger og foding i vores vildtforvaltningsplan. I 2017 vil vi udsætte ca. 3-400 fasaner og ca 70 ænder.
Der er frijagt på duer, gæs og sortfugle samt sidst på sæsonen også på ænder. I udvalgte områder så dette ikke forstyrre vildtet der gerne skulle stå klar til fællesjagterne. For riffeljægerne er der i en begrænset periode frijagt på Rådyr samt mulighed for kron og då vildtsjagt. Dette afhænger af vores årlige kvote der fastlægges i vores vildtforvaltningsplan.

Der bliver afholdt 6 fugle jagter, 1-2 agerhøns samt 1-2 kokke jagter i januar. Forplejning på hele jagtdagen incl. Swipstik er opbligatorisk 150 kr.
Der er i øjeblikket flere pladser af både B og C- medlemmer
- B-medlemmer (fugl, begrænset riffel plads og gæsteplads på 3 fuglejagter) til kr. 10.000,- årligt
- C-medlemmer (Fugl, uden gæsteplads) til kr. 6.000,- årligt
Nye konsortiemedlemmer betaler et indmeldelses gebyr på DKK 1.000.
Skulle dette have din interesse og vil vide noget mere er du meget velkommen til at kontakte Jan på 81546530 el. Brian på 40573718

Se billeder mm. på http://bolehave.simplesite.com

Pris: 6.000/10.000

bolehave.simplesite.com
Tlf: 
Postnummer: 4171
Annonce nr: 14074

Ledige pladser i velfungerende konsortie  Mail: j.stigler@live.dk
04-02-2017
D. 06-03-2017

Vi har ledige pladser til vores konsortie ved Vordingborg, 5 min fra afkørsel 40 Udby på sydmotorvejen.
Vi råder over knap 200 ha spændende jagt med skov,ager, remiser, vandhuller samt mange vildtagre. Vi udsætter fasaner og ænder med en afskydningsprocent over 50. God råvildtstamme, strejfende kron og dåvildt. Jagthytte med overnatnings mulighed. Der afholdes 5 fællesjagter med gæsteplads på 2 af disse derudover 2 jagter kun for medlemmer. Der er opsat tårne og stiger til hjortevildtjagten. Nedlagt vildt, morgenmad og drikkelse er incl. i prisen.
Fugleplads 9000,- kr/år
Riffelplads 14000,- kr/år

Hvis det lyder som noget for dig står jeg gerne til rådighed for mere uddybende information samt fremvisning af reviret.
21270252

Jesper

Pris: 9000/14000


Tlf: 21270252
Postnummer: 4760
Annonce nr: 14077

Jagtperle tæt på København  Mail: dinjagt@gmail.com
02-02-2017
D. 04-03-2017

Jagtklub rådende over et helt fantastisk samlet revir på 404 ha blot 35 minutters kørsel fra København, søger nye medlemmer, vores revir er fordelt på 365 HA lækker planningskov og 39 Ha agerjord, med remisse og læhegn.
I skoven er der endvidere anlagt 7 foderenge af varierende størrelser, heraf en med tre mindre vandhuller og en med et mindre vandhul.

I jagtklubben lægges stor vægt etik og moral, jagten drives med størst muligt hensyntagende til vildtet, derfor skal nye medlemmer også være indforstået med dette.

Der afholdes 6 fuglejagter på et større antal udsatte fugle, samt 4 bevægelsesjagter på klovbærende vildt, som er råvildt, dåvildt og kronvildt.

På hver anden fællesjagt, kan man som medlem medbringe gæst. Bemærk der også er mulighed for at medbringe gæst på frijagter, også i bukkejagten.
Vi råder over en dejlig jagthytte, med modernet køkken, toilet og badefaciliteter, samt en noget mindre moderne sovesal.

Årlig medlemsafgift:
Fuglejæger: 13.500,00
Riffeljæger: 17.000,00
Konsortiemedlem 26.000,00

Ved indtrædelse i jagtklubben indbetales indmeldingsgebyr på 1.500 kr. for fugle og riffeljæger, og 3.000 kr. for konsortiemedlemmer.

Medlemsafgiften kan deles i 2 rater, hvor første rate plus indskud betales inden indtrædelse og anden rate inden første august.

Der er intet fællesarbejde forbundet med medlemsskabet, hvorfor jagten er for den travle og kvalitetsbeviste jæger. På fællesjagterne bør man dog kunne gå lidt til hånde.

Forplejning, morgenmad, varmmad til frokost, drikkevarer og sweepstake på fællesjagter betales særskilt ved betaling af anden rate.
Lyder ovenstående som noget for dig, og kan du nikke genkendende til etik, moral og høj kvalitet, så er du muligvis det helt rigtige kommende medlem i vores jagtklub, så skriv et par linjer om dig selv og send til dinjagt@Gmail.com, sammen med et telefonnummer, så kontakter vi dig.

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 14065

Jagt ved Sorø  Mail: bentejnerAhotmail.com
01-02-2017
D. 02-03-2017

Lille konsortie ca 90 ha skov, vi har haft området i 20 år. Søger 1 m/k i alt er vi 5 mand.Jagten er primært på råvildt der ses sporadisk dåvildt.Der udsættes ikke fugle vi afholder 2 drivjagter efter fugle hare og ræv og 5 trykjagter om efteråret med riffel, alle har gæsteplads på jagterne incl.
Bukkejagt er med gæsteplads efter 14 dage.
Vi har stor campingvogn og skurvogn til at overnatte i. Jagtleje 9500 kr.+ indskud første år 1000 kr.
Send en mail med lidt om dig og jeg vil kontakte dig.

Pris: 9500 kr.


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 14063

Jagt på Sydfalster  Mail: sydfalsterjagten@gmail.com
24-02-2017
D. 02-03-2017

Vi har et par ledige pladser til kommende jagtsæson i vores konsortie som ligger på Sydfalster.
Vi er et konsortie hvor vi ikke ønsker at være så mange medlemmer og hvor hver medlem får en gæsteplads til efterårsjagterne.
Reviret er på ca. 450 ha. og det meste er agerjord med mange levende hegn og små samt store remiser derudover et enkelt lille skovstykke op til et sommerhus område.
I de fleste remiser er der vandhuller og i nogle af dem udsættes der ænder.
Der er også en del trækkende ænder til vandhullerne hvor der foderes.
Vi gør ikke noget i udsætning af fasaner og gå ikke op i antal stykker vildt på paraden, men mere kvalitets tid når vi er sammen på jagt.
Vores første prioritering er riffeljagt på råvildt og derfor holder vi kun 4 efterårsjagter med hagl på de udsatte ænder og det som naturen selv kan frembringe af andet vildt.
Vi har en stor, stærk og sund råvildt bestand på reviret og den værner vi om og vi skyder ikke råvildt med hagl.
Der er meget frijagt som kan benyttes hvis man ønsker at pürche til råvildt eller lave en rough-shooting med en kammerat, skyde duer fra skjul eller sætte sig på andetræk.
Der er en jagthytte tilknyttet konsortiet hvor vi mødes før- og efter jagterne til fællesspisning.
I jagthytten er der sengepladser så der er mulighed for at overnatte før- eller efter jagterne, eller når man selv har tid til at tage på jagt.
Derudover har vi en traktor til at køre korn ud til vandhullerne og en jagtvogn til transport i terrænet, når der er fælles jagt i efteråret.
Vi holder fælles råvildt jagt d. 16 Maj og ligeledes den 1 Oktober hvor vi mødes dagen før og hygger og spiser sammen.
Derudover holder vi 1 fast arbejdsdag og ellers bliver det efter behov.
Der er plads til både nyjæger samt den erfarne og husk vi prioritere etik, hygge og kvalitets tid meget højt i konsortiet.
Hvis du kan se dig selv være med hos os, så send os en mail, hvor du skriver dit navn, telefon nummer og lidt om dig selv.
Kun seriøs henvendelse med oplysninger bliver besvaret.

Pris: 12.500,00


Tlf: 
Postnummer: 4874
Annonce nr: 14233

B medlem  Mail:  jjlaegteskov@hotmail.com
31-01-2017
D. 02-03-2017

Hej vi B pladser i Hejninge.94 ha
I år bliver der 6 jagter. Og 3 af jagterne må man have en gæst med. I samarbejde med mig, så vi ikke bliver for mange på en gang. Og der vil være gåse og due jagt.
Vi udsætter 100 fasaner
Prisen er 4000 kr
Ring og hør. Datoer er fundet.
Pris: 4000

Pris:


Tlf: 42606507
Postnummer: 4220
Annonce nr: 14048

B medlemmer  Mail: Jjlaegteskov@hotmail.com
30-01-2017
D. 01-03-2017

Hej vi B pladser i Hejninge.
I år bliver der 6 jagter. Og 3 af jagterne må man have en gæst med. I samarbejde med mig, så vi ikke bliver for mange på en gang. Og der vil være gåse og due jagt.
Vi udsætter 100 fasaner
Prisen er 4000 kr
Ring og hør. Datoer er fundet.

Pris: 4000


Tlf: 42606507
Postnummer: 4200
Annonce nr: 14037

Torbenfeldt Gods  Mail: lindemannfrederiksen@gmail.com
10-02-2017
D. 26-02-2017

Vi søger et par seriøse fuglejægere til vores konsortium på Torbenfeldt gods ved Mørkøv.
Der er 21 medlemmer i konsortiet, som råder over ca. 124 ha blandet skov, remisser, vandhuller og agerjord. Der er biotopplan for området, og udsætningerne passes af professionel skytte.
Vi afholder i den kommende sæson 7 fællesjagter på fasaner og ænder.
Vi har ikke A,B og C medlemskaber. Alle er lige - og gæstepladser er noget man bytter sig til indbyrdes eller hvis der er afbud.
Konsortiet er velfungerende med et godt kammeratskab og en god stemning.
Der er på sigt også mulighed for riffeljagt, men lige nu der ingen ledige plader. Interesserede kan komme på venteliste.
Pris: kr. 8.500 + 750 til sweep, morgenmad m.m. Indskud på kr. 1.000.-
Interesserede bedes skrive til René Frederiksen på email: lindemannfrederiksen@gmail.com
Skriv gerne lidt om dig selv. Interesser, hundemand og lignende.


Pris: 8.500.-

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 14111

Fritidsskytte / fodermester  Mail: jagt68dk(A)gmail.com
26-01-2017
D. 25-02-2017

Fritidsskytte / fodermester søges til fodring/pasning af fugle i postnummer 4340.
Mod fodring og pasning af fugle tilbydes en plads, i vores hyggelige jagtkonsortium.
Vi sætter 750 fugle ud, på vores jagt, som er ca 123 Ha stort, og er en blanding af skov og mark med remiser.
Der sættes ud 3 steder på arealet. Fuglene ankommer i starten af juli og vil være 6 uger gamle ved ankomst.
Vi lægger vægt på en stabil person der er bosiddende i lokalområdet.
Ved interesse, kontakt venligst Thomas, enten via mail eller mobil

Pris:


Tlf: 60351970
Postnummer: 4340
Annonce nr: 14007

Jagtkammerat søges  Mail: hp@staalkompagniet.dk
19-02-2017
D. 24-02-2017

Vi søger 1 eller 2 jagtkammerster M/K gerne med hund dog ikke en betingelse. Jagten er på 350 tønderland ved Niløse /Kongsted der er remisser, vandhuller, nyplantet skov og støder op til Åmose Å, arealet støder op til stor skov. Vi er i alderen fra 40-70 år. I er meget velkommen til at se jagten.
Pris: 4650,-kr


Tlf: 71990783
Postnummer: 4293
Annonce nr: 14175

Eksklusiv jagt på Sydsjælland  Mail: plrsenior@gmail.com
22-02-2017
D. 23-02-2017

Vores jagt på Sydsjælland, søger nyt medlem med dygtig hund.
Vi er 12 skytter, som står for hele dagen, med mulighed for at drive lidt, hvis man ønsker.
Området/jagten skal opleves, den er udover det sædvanlige.
Vi har et fantastisk sammenhold, humøret er højt, når vi er sammen.
Super lækker, hyggelig jagthytte, med overnatningsmuligheder.
Vi er selvstændige erhvervsdrivende alle mand, og er i alderen fra 38-57 år.
Der er ingen snobberi, alle er lige. Der er én høvding, og det er vores jagtleder som styrer dagens jagt, sammen med vores skytte.
Prisen er kr. 22.500.- for 7 jagter, 22/10, 5/11, 19/11, 3/12, 30/12, 7/1 og 28/1.
Der er mulighed for bukkejagt, med en merpris på kr. 5000.- her er vi pt. kun to mand, til 225 hektar, med masser af tårne på arealet, der må max skydes to bukke pr. mand.
Vi skyder årligt 1100-1200 stk. fugle.
Vi leder efter den helt rigtige, med godt humør/humor. Kun seriøse henvendelser tak

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 14209

Konsortiepladser - Sydsjælland  Mail: flemmingjohansen@usa.net
12-02-2017
D. 23-02-2017

Mindre, meget velfungerende jagtkonsortie ved Vordingborg søger 3 nye jægere (m/k), således at det samlede antal jægere kommer op på 8.
Arealet og rammerne kan retfærdighedsvis ikke beskrives, men skal opleves/ses!
Du skal have veltrænet hund!
Der tilbydes naturoplevelser og godt kammeratskab - ikke høje afskudstal!
Hvis ovenstående har din interesse, så ring, således at vi kan aftale et møde.

Pris:


Tlf: 42558597
Postnummer: 4760
Annonce nr: 14121

jagt i toreby  Mail: hnjagtrejser@gmail.com
20-02-2017
D. 23-02-2017

Jagt ved Toræby
Til vores jagt på Lolland søges medlemmer.

Jagten består af 230ha. Primært ager, remiser og mose.

Der er på området en stærk stamme af rådyr samt dåvildt.

Området søges hvert år af mange bram og sædgæs og vi har derfor reguleringstilladelse. Vi skyder tillige en del harer og agerhøns og mange gåse..

Mad prisen det er inkl 2 sommer bukke og en efterårsdyr. dådyr er fri skdyning

Fri gåsejagt.
mvh

hakan

Pris: 8000


Tlf: 52728210
Postnummer: 
Annonce nr: 14184

Danmarks bedste jagtkonsortie søger A medlemmer.  Mail: nilaus@gmail.com
10-02-2017
D. 21-02-2017


Til vores jagt nær karise søger vi 2 A-medlemmer.
Jagten består af 220ha skov, hvor der er en meget stærk stamme af råvildt og en god fast bestand af dåvildt.
Vi udsætter ca 1000 fasaner
Der afholdes 5 fælles jagter og 6 trykjagter.
Medlemmet har fast gæsteplads på fællesjagterne og gæsteplads på min 1/3 af trykjagterne.
Der er gode muligheder for riffel frijagt med gæst, både i bukkejagt og efterår..
Bukke afskydes efter bæredygtig point system.
Alle jagter starter med morgenmad i vores jagthytte og slutter med varm mad efter jagten
For mere info send pbs-byg@hotmail.com eller ring 60478633
Pris. 22500 incl svip

Pris: 22500


Tlf: 60478633
Postnummer: 
Annonce nr: 14115

150ha jagt på stevns  Mail: pcpe@live.dk
13-02-2017
D. 20-02-2017

Vi mangler et par mand m/k til vores jagt på Stevns vi har 150 ha. mark jagt med div. remisser og strejfene råvildt hare fasan duer agerhøns trækkende gæs og ænder
vi er i alderen fra starten af tyverne til slut halvtredserne sætter pris på et godt kammerat skab i en uformel omgangstone

Pris: 3500.00


Tlf: 
Postnummer: 4673
Annonce nr: 14130

Jagtkonsortie ved Jyderup på Vestsjælland  Mail: klaus.olesen1512@gmail.com
21-01-2017
D. 20-02-2017

Vi er et mindre jagtkonsortie der råder over ca. 180 ha skovjagt ved Jyderup på Vestsjælland, som søger nye jagtkammerater.

Jagtområdet består af en dejligt kuperet skov. I skoven er der mindre enge og enkelte vandhuller og vi råder ligeledes over en fin jagthytte med bad, stue, køkken og 8 sovepladser, som danner basen for vores sociale aktiviteter.

Hvis antallet af nedlagt stykker vildt og trofæer er det vigtigste for dig, er det ikke denne jagt, du skal søge.

Vi prioriterer derimod kammeratskabet og det sociale meget højt og især bukkejagten og julejagten er højdepunkterne i konsortiet.

Vi afholder 3 – 4 arbejdsdage i løbet af sæsonen hvor man forventes at deltage.

På reviret findes der en sund bestand af Råvildt, fasaner, ænder, snepper, harer, duer samt strejfende då- og kronvildt.
Alt hjortevildt nedlægges kun med riffel.
Vi afholder en række fællesjagter over året, herunder 2 trykjagter. Antallet og tidspunkter fastlægges på vores årlige generalforsamling i marts.

Pris 15.000 kr
Kontakt : klaus.olesen1512@gmail.com

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 13971

Jagt Vestsjælland  Mail: Assertoft@yahoo.dk
13-02-2017
D. 18-02-2017

Vi er et veletableret konsortie der ligger ved Mørkøv på Vestsjælland, som søger nye medlemmer. Vi råder over 200ha, hvor af de 60ha er skov.
På området er det en god sund bestand af rådyr, samt strejfende kron- og dådyr.
Der udsættes et passende antal fasaner, ænder og agerhøns. Som bidrager til den allerede naturlige bestand.
Der bliver sørget for fodring og udsætning i løbet af året, samt forplejning på de 6 fællesjagter.
Der vil selvfølgelig også være et par arbejdsdage, men ikke et krav om at man skal deltage.
Swipstik på pt 100kr pr jagt.
Der vil ikke komme ekstra udgifter i løbet af året. Så når jagtlejen er betalt, så er det alt inklusivt.

Hvis det lyder noget for dig. så skriv lidt om dig selv og hvad du forventer.
Vi giver svar hurtigst muligt:)

Pris: 8500


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 14124

Fodermester  Mail: larsfhansen@gmail.com
08-02-2017
D. 17-02-2017

Til at indgå i vores hyggelige konsortium, der ligger lidt syd for Herfølge, søger vi en fodermester der vil passe vores fasaner. Ring og lad os få en snak.
Pris:


Tlf: 26 21 92 30
Postnummer: 4682
Annonce nr: 14106

Konsortium med dejligt skovrevir  Mail: mjthomsen@live.dk
07-02-2017
D. 16-02-2017

Konsortium ved Sorø søger ét nyt medlem. Vi skal være ti mand og er et veletableret konsortium, der har adgang til et skønt skovrevir på 137 ha.
Vi har jagt på stort set alle danske vildtarter, heriblandt dåvildt, og vi udsætter ca 250 ænder og fasaner.
Vi har en jagthytte, hvor vi mødes til morgenmad og frokost. Vi sætter det sociale højt og afholder 5 fælles fuglejagter og 5 fælles trykjagter. Morgenmad og frokost er inkluderet i fuglejagterne. Fuglevildt og 2 stk råvildt inkluderet i prisen, yderligere hjortevildt afregnes efter vægt.
Vi har 3-4 arbejdsdage i løbet af forår og sommer for at vedligeholde hytte, tårne og voliere.
Vi leder efter en jagtkammerat der passer på følgende beskrivelse: Du er en jæger som holder af naturen, sætter pris på et godt kammeratskab og som har høj jagtmoral og etik. Jægere med hund og fra lokalområdet vil blive foretrukket. Det er vigtigt for os, at få en jagtkammerat med den rette indstilling. Det forventes, at du kan deltage i pasning af fugle.
Vi skelner ikke i A og B medlemmer – der er samme pris og rettigheder for alle, Hvis ovennævnte lyder interessant for dig, hører vi gerne fra dig.
Send os en mail og skriv lidt om dig selv, så kontakter vi dig.

Pris: 11500


Tlf: 
Postnummer: 4180
Annonce nr: 14092

Konsortieplads Nordsjælland  Mail: pingo.kirstenAgmail.com
07-02-2017
D. 15-02-2017

Vi er et lille konsortie, der består af 5 medlemmer.
Har 75 ha meget smuk natur med alle vildtarter.
Vi søger 1 medlem med hund til vores konsortie.
Pris 15.000 kr. pr. mand om året.
Såfremt dette har interesse kan du sende mig en mail, hvor du fortæller lidt om dig selv og din hund.
Du må meget gerne oplyse tlf.nr.
Hilsen
Finn
A ombyttes til @

Pris: 15.000


Tlf: 
Postnummer: Nordsjælland
Annonce nr: 14096

Konsortipladser ledigi i Nordsjælland  Mail: jorgenjo@hotmail.com
14-02-2017
D. 15-02-2017

Ældre jagtkonsortie søger 2 nye medlemmer
jagten foregår på et varieret terræn med eng,skov,
hegn,mark søer på i alt 130 Ha.
Meget alsidigt og variende dyreliv dåvildt råvildt
strejfende kronvildt prisen er ink.udsætning
af fasaner og ænder

Pris 13000 Kr

Pris: 13000 Kr


Tlf: 22110339
Postnummer: 3400
Annonce nr: 14136

Eksklusiv Gods Jagt Sydsjælland  Mail: jorgen@laurberg.org
11-01-2017
D. 10-02-2017

Vi tilbyder en dejlig fredfyldt herskabelig jagt på sydsjællandsk Gods med udsigt over marker skov og vand.

Arealet er på 418Ha med 125Ha skov resten fordelt på ager , juletræer , remisser , krat og vand.

Bukke samt hjortejagt foregår fra tårne.

Tilhørende jagten er der 2 boliger med mulighed for overnatning.

Der er frijagt på hjortevildt.

Det vil være muligt at bruge godsets hovedbygning i nogen grad.

Der vil blive serveret morgenmad samt varmmad +div på hver jagt.

Der vil ca på hver jagt blive nedlagt mellem 150 til 250 stk vildt.

Hovedparten af området benyttes stålhagl.

Alt hjortevildt nedlægges med riffel.

Gæstepladser kan tilkøbes.

pris 25000kr +2500kr i indmeldelsgebyr.
Pris: 25000kr


Tlf: 28294989
Postnummer: 4720
Annonce nr: 13901

Fuglejagt sydsjælland  Mail: kefuge@mail.dk
11-01-2017
D. 10-02-2017

Et par fuglepladser er ledige på ca 125 ha landbrugsjord som støder direkte ned til Dybsø fjord, der forefindes flere remiser med vandhul hvor der sættes nogle ænder ud.
På engen er der 3 vandhuller hvor der fodres til vildænder, der vil også blive udsat nogle fasaner.
Der afholdes 4 til 5 fællesjagter hvor af de 4 er med bespisning morgen og middag.
Der ud over er der frijagt på ænder ( uden for udsætningerne ) duer /krager /skader / ræv og ikke mindst gæssene som har trækrute ind over markerne til og fra fjorden, der er også regulering på bramgæs som der er rigtigt mange af i lange perioder disse vil også meget gerne ned og furagere .
Man betaler for det man selv skyder både på fællesjagterne og på frijagterne.
Skulle dette have din interesse kan du kontakte mig på mail eller tlf for nærmere oplysning eller fremvisning af området.
mvh Kim.

Pris: 4.000


Tlf: 27131177
Postnummer: 4750
Annonce nr: 13906

Dådyrjagt i Sydsjælland  Mail: nsn@tultul.dk
07-02-2017
D. 09-02-2017

Til den kommende sæson der begynder med bukkejagten har vi 1 ledig plads i vores 8 år gamle konsortie under Gisselfeld.
Reviret er på 216 ha. blandet skov og enge.
Vi har en stor bestand af dåvildt, hvor alle vores jagter er fællesjagter hvor der hovedsageligt skydes fra tårne.
Ligeledes afholder vi 2 fasanjagter i oktober på 150 udsatte fugle.

Vores jagthytte ligger midt i Hesede skov og er meget velindrettet med køkken, 2 jagtstuer, toilet og med sovepladser på 1. sal.
I udhuset har vi slagterum hvor mange af vores afskudte dyr forlægges.

Vores jagt drives med fornuft, orden og med jægere der har en god moral.
Vi nyder at være sammen under ordnede forhold.

Hvis du har lyst til at være den ene jæger vi mangler, kan du kontakte Niels Skovgaard på tlf.

Pris: 15.000.-


Tlf: 20878211
Postnummer: 4690
Annonce nr: 14084

Konsortiepladser ledige i jagtkonsortie i Nordsjælland  Mail: sally@soeborggaard.com
31-01-2017
D. 06-02-2017

Ældre jagtkonsortie søger nye medlemmer.
Jagten foregår på et varieret terræn med eng, hegn, lavskov og mark på ialt 100 Ha.
Meget alsidigt og varierende dyreliv.
Konsortiet består i alt af 10 jægere.Pris: 8000 kr

www.soeborggaard.com
Tlf: +4551250595
Postnummer: 3250
Annonce nr: 14047

Birkendegaard v/ Saltbæk Vig  Mail: flju@flemmingjunker.dk
30-01-2017
D. 04-02-2017

Vores jagtselskab på Birkendegaard v/ Saltbæk Vig mangler 2-3 nye medlemmer pga. naturlig afgang.
Jagten er meget veletableret med hus og alle faciliteter, der høre med til en veldrevet jagt. Vi råder over ca. 300 Ha fordelt på ca. 75 Ha skov, 100 Ha ager/remisser samt 125 Ha søer, siv, enge. Jagten er meget alsidig og vi afskyder ca. 1000 stk. vildt om året, fordelt på ca. 300 vilde ænder (grå, krik, spids, ske), ca. 300 gæs (grå, sæd, blis), ca. 300 fasaner, 25-50 skovduer, 25-50 snepper, ca. 10 ræve, og nogle få harer. Alt nedlagt vildt tilfalder jægeren uden beregning. Desuden afskydes der ca. 10 bukke og 5-8 råer/lam, som afregnes separat. Herudover er der mulighed for jagt på kronhjort/hind/kalv som afregnes separat. Der afholdes 4 gåse/andejagter i september og 6 fælles jagter i okt-dec samt 2 hanejagter i jan. Herudover er der mulighed for trækjagter på gæs og ænder efter aftale med skytten. Jagten passes dagligt af dedikeret skytte. Vi har et godt sammenhold med uformel omgangstone, med god mad til jagterne. Der er ikke gæstepladser på fællesjagterne, men du har mulighed for at tilkøbe enkelte gæstejagter. Jagten grænser op til Saltbæk Vig, hvor man kan opleve noget af det rigeste dyreliv på Sjælland.
Pris: Kr. 18.000
Kontakt: Steen 23720250

Pris: 18.000


Tlf: 
Postnummer: 4400 Kalundborg
Annonce nr: 14039

Konsortieplads slagelse  Mail: peterml@ka-net.dk
23-01-2017
D. 04-02-2017

Vi er et mindre jagtkonsortie nær Slagelse som råder over ca 125 ha som søger en ny jagtkammerat gerne med hund.
Reviret består af mange remisser.Egen jagthytte
Gæstepladser incl.
Der udsættes et passende antal fasaner.
Mulighed for riffeljagt.
Gode muligheder for trækjagt.

Pris 7000 Kr
Kontakt: Peterml@ka-net.dk

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 13984

A-plads i veletableret konsortium  Mail: trehojeost@gmail.com
30-01-2017
D. 03-02-2017

Savner du et sted at gå på jagt i sæsonen 2017-18, så er ”Trehøje Øst” måske noget for dig.
Lidt om os: Vi er et veletableret og entusiastisk konsortium, der har adgang til et superskønt revir på 234 ha. Reviret, der er en del af Rosenfeldt Gods, ligger på Knudshoved Odde ved Vordingborg. Vi har Aunø fjord på nordsiden og Storstrømmen mod syd. Nordsiden af reviret er marker med remiser og mindre vandhuller. Sydsiden er skov og mark. Vi har jagt på stort set alle danske vildtarter, heriblandt dåvildt.
Vi har en pragtfuld jagthytte, med udsigt til vand til begge sider, hvor det er muligt at overnatte. Vi sætter det sociale højt og hytten danner rammen om vores fælles frokoster efter endt jagt.
Lidt om dig: Du er en jæger som holder af naturen, som sætter pris på et godt kammeratskab og som har en høj jagtmoral. Om du er ung eller gammel, mand eller kvinde, erfaren jæger eller ny jæger betyder ikke noget. Det vigtige for os er at få en jæger med den rette indstilling.
Vi mangler et A-medlem, så hvis ovennævnte lyder interessant for dig, hører vi gerne fra dig.
Send os en mail, så sender vi dig flere oplysninger om konsortiet og viser i øvrigt gerne reviret frem for dig

Pris: 14.000


Tlf: 40197774
Postnummer: 4760
Annonce nr: 14031

Jagtkonsortie på vestsjælland  Mail: cfu@mail.dk
16-01-2017
D. 02-02-2017

Vi søger et par nye jagtkammerater til etableret jagtkonsortie på vestsjælland (Kalundborg).

Vi har en enkelt ledig A-plads og et par B-pladser ledige

Det er en fordel hvis du har hund og værdsætter hundearbejdet, men det er ikke et krav.

Det 260 ha store vildtrige jagtterræn er utroligt spændende og består af store sammenhængende marker, med vel etablerede og professionelt anlagte remiser på 1-2 ha, ledelinjer, samt et mindre skovstykke i forbindelse med mose. På arealet forefindes endvidere 2 større søer, samt mindre søer/vandhuller i de fleste remiser.

Området ligger tæt på Kattegat og det er primært et fugle terræn, med en rigtig fin trækjagt på ænder, gæs og duer. Der vil blive udsat fasaner og ænder i henhold til hvad terrænet kan bære.
Der er endvidere en rigtig god bestand af agerhøns på terrænet og af klovbærende vildt forefindes både råvildt og kronvildt.

Vi lægger meget vægt på en god jagtetik, høj jagt moral, godt humør og hyggeligt samvær.

Vi prioriterer kammeratskabet meget højt og det har ingen betydning om du er ny jæger eller erfaren – bare at du er positiv og har et godt humør.

A-pladsen koster kr. 14.000 og indeholder bukkejagt, riffeljagt efterår, 6 efterårsjagter på fugle, 1-2 agerhøns jagter og 1 hanejagt. Der er fri trækjagt på gæs, ænder og duer efter princippet ”Fair use”.

B-pladsen koster kr. 9.000 og indeholder 6 efterårsjagter på fugle, 1-2 agerhøns jagter og 1 hanejagt.
Der er fri trækjagt på gæs, ænder og duer efter princippet ”Fair use”.

Ud over ovenstående vil der blive arrangeret 1-2 gåsejagter og behovsvis reguleringsjagt på gæs.

Alle medlemmer har mulighed for at tage en gæst med på 2 af efterårets fuglejagter.

Arealet ligger isoleret fra store veje og der er særdeles gode muligheder for træning af hund – både marksøg og apporteringstræning.

I jagten indgår en jagtstue, indeholdende ophold/spiserum og et køkken, samt adgang til toilet.

Der skal påregnes et mindre antal arbejdsdage til revirpleje.

Området fremvises gerne efter aftale. Ring/skriv og fortæl hvad du forventer af os.

Kontakt:
Carsten : tlf 24822482, e-mail: cfu@mail.dk
eller
Erik: tlf 30797781, e-mail: erikhaugepedersen@gmail.com

Pris: Pris fremgår af annoncen


Tlf: 24822482
Postnummer: 4400
Annonce nr: 13931

Jagtkonsortie på Vestsjælland Dianalund.  Mail: jvlarsen@outlook.dk
24-01-2017
D. 30-01-2017

Har du haglbøsse-jagthund kan du lide godt kammeratskab/fællesskab med ligesindede. Vi er et lille konsortie der driver skovjagten i Tersløse Bøgeskov. Jagtarealet er en ren skovjagt, i ganske spændende skov. Der udsættes ca. 250 fasaner & 75 ænder, i skoven er der også er en del snepper. Der afholdes 6 fællesjagter hvor du har 1 gæste plads pr. gang.
1 medlemsjagt for alle medlemmer hvor der skydes til alt jagtbart vildt, råvildt undtaget.
Hvis du kun interesserer dig for mange fugle på paraden, så er det ikke denne jagt du skal vælge. Konsortiet sætter sikkerhed og jagtetik over afskydningstal. M/K, ung/gammel, helst med hund er velkomne. Jagtdagen begynder med fælles morgenmad og afsluttes med fællesspisning i jagtstuen. Den årlige jagtleje B-part udgør p.t. 5600. kr. der dækker ovenstående
Konsortiet består af både A og B parter, B parter kan være bukkejagt, eller haglbøssejagt i efteråret. Vi søger 1B-medlem til haglbøssejagt, der er ingen ledige pladser til bukkejagt.
God jagtmoral, og godt humør, er et must. Hvis overnævnte lyder interessant hører vi gerne fra dig.
Jæger med jagthund og bopæl på Vestsjælland vil blive foretrukket.
Skriv lidt om dig selv. Civil status osv.

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 13993

Konsortieplads Ringsted  Mail: lindhardtsenjunior@hotmail.com
28-01-2017
D. 30-01-2017

2 Konsortiemedlemmer søges.

Midt på Sjælland ca. 35 min fra København, har vi en perle af et jagtområde. I underkanten af 150 hektar, råder vi over flere store remiser, agerjord, og flere store søer og vandhuller.

Vi er et konsortie på 14 mand i alt, som søger et par medlemmer, der kan passe godt ind i vores jagtkonsortie.

Vi har jagthytte, og 2-3 arbejdsdage om året, men vigtigst ingen A eller B medlemmer, alle er lige.

Derfor er tilbudet også ekstra attraktivt, da man i prisen både får fuglejagt , frijagt og riffeljagt.

Vi udsætter både fasaner og ænder, og derudover har vi en stor sø, hvor der trækker både vildænder og gæs. (her vil der være mulighed for frijagt.)

Vi afholder 8-9 fællesjagter om året, hvor der morgenmad og frokost i jagthytten. Ved fællesjagterne er der den obligatoriske Swipstik, som koster 100 kr. som går til jagten og vedligeholdelse mv. (Der vil ved flere lejligheder være mulighed for at tage gæst med)

Råvildt/bukke/rævejagt med riffel bliver fordelt mellem medlemmerne, og vi har en god stor bestand råvildt. (Fordi der bliver afskudt med omtanke)

Fine parader med alt mellem hare, snepper, fasaner ænder osv. (Vi bestræber at alle kommer til skudchance, vi er jo jægere, men det sociale og naturoplevelsen vægter vi højst )

Er det noget for dig? Så skriv en mail, hvor du fortæller om dig selv, og så tager vi en gåtur på området, hvis vi tænker du kunne passe ind. Jeg skal nok svare. Hund er at foretrække, men vigtigst er personen med hundesnoren i hånden.

Pris: 8000


Tlf: 
Postnummer: 4100
Annonce nr: 14018

Brorfelde ved Holbæk  Mail: charlotte@bulow.gl
23-01-2017
D. 26-01-2017

Lille konsortie søger 3 nye medlemmer. Vi råder over 100 HA i meget kuperet område. Der udsættes 120 fasaner og holdes lidt fællesjagter efter hvad der er stemning for. Derudover er der frijagt på råvildt og kronvildt samt fugle og småvildt. Ingen arbejdsdage og ingen betaling for afskudt vildt.
Pris: 13.000,-


Tlf: 30836859
Postnummer: 4350
Annonce nr: 13983

God jagt i sydsjælland  Mail: kontor@kbrevision.dk
20-01-2017
D. 26-01-2017

Vi er 5. jagtkammerater der har en god jagt i Sydsjælland ved Bisserup. Jagten består af 150 ha. Reviret består af flere remisser samt et par småskove og et stort moseparti. Der udsættes fasaner i to engelske voliere. Der udsættes ænder i mosen. Der er god mulighed for trækjagt både på ænder og gæs. God råvildt bestand. Vi har en dejlig opvarmet jagtstue, køkken og toilet med brus. Vi søger to fuglejægere og en riffeljæger med høj jagtmoral og egnet jagthund. Vi søger jægere som er stabile og vægter godt kammeratskab. Vi søger ikke svingdørsjægere der blot vil være med en sæson.
Fuglejægere u/gæsteplads 6.000
Riffeljæger m/gæsteplads 10.000

Ring eller mail for at aftale en tid for besigtigelse af jagten.
Ib

Pris:


Tlf: 21192676
Postnummer: 4700
Annonce nr: 13966

midtsjælland Haslev  Mail: petersaltoft@mail.tele.dk
04-01-2017
D. 21-01-2017


Velfungerende og veldrevet jagtkonsortie søger 2 fuglejægere.

Vi råder over ca. 477 tdr land, herunder ca. 28 tdr land skov, ager, flere
rigtig gode remisser, vandhuller og levende hegn. Reviret har en god
bestand af råvildt, harer, fasaner og agerhøns. Vi udsætter et
mindre antal fasaner.

Der er igennem en årrække udført flere tiltag til at løfte jagten og der
må påregnes 2-4 arbejdsdage i sæsonen til vildtpleje.

Vi råder over en hyggelig jagthytte med lys, varme, køkken og
mulighed for overnatning.

Vi afholder normalt 5-6 gæstejagter om året. Desuden afholder vi en
årlig agerhønsejagt og en kokkejagt uden gæster.

Når vi er fuldtallige er vi 4 riffeljægere og 6-8 fuglejægere afhængigt af
antal gæstepladser. Vi er en blandet flok og vi har plads til alle, unge,
gamle, mænd, kvinder, nyjægere og garvede folk - alle er velkomne, så
længe kemien er iorden.

Fugleplads uden gæst koster kr. 6.000,- årligt
Fugleplads med fast gæsteplads koster kr. 10.000,- årligt.

Jægere med hund ( labrador, springer eller cocker ) vil have
fortrinsret til pladserne.

30 kr til svippet pr jagt. Der kan tilkøbes gæstepladser til enkelte
jagter, såfremt der er plads.

Alle medlemmer er lige, både hvad angår indflydelse og pligter.

Hvis du er interesseret i at høre mere eller se reviret, så ring til Peter på
51687805 mellem kl 8:00 og 11:00 eller efter 20:00
Pris:

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 13855

Skovjagt Vestsjælland!  Mail: jvlarsen@outlook.dk
16-01-2017
D. 20-01-2017

Jagt med store jagtoplevelser - gerne nyjæger

Vi er et mindre konsortie der driver skovjagten på ca.150Ha. Jagtarealet er en ren skovjagt, i en tæt, men ganske spændende skov, hvor der er mange snepper. Vi udsætter hvert år ca. 50 ænder, samt 250 Fasaner, der hele sæsonen fodres af fast fodermand.

Vi søger nye medlemmer til følgende pladser.

A medlem: Riffel og hagljagt med en gæsteplads på hagljagten. (9600 kr.) er udlejet

B medlem: Hagljagt med en gæsteplads (5600 kr.).

B medlem: Riffeljagt ingen gæsteplads. (4500 kr.) er udlejet

C medlemmer Hagljagt uden gæsteplads (3000 kr.)

Der afholdes 6 fællesjagter hvor der er 1 gæste plads pr. gang. 1 hygge/medlemsjagt pr. sæsonen hvor der skydes til jagtbart vildt, hjortevildt undtaget.

Hvis du kun interesserer dig for mange fugle på paraden, så er det ikke denne jagt du skal vælge. Det sociale omkring vores fællesjagter en meget vigtig del af jagten. Vi prioriterer sikkerhed omkring jagten meget højt,

Vi har selvfølgelig defineret en politik for afskydning af vildt og begrænsninger i antal nedlagt vildt, så der også er en fremtidig jagt på området.

Jagtdagen begynder med fælles morgenmad og afsluttes med fællesspisning i jagtstuen.
God jagtmoral, og godt humør, er et must. Hvis overnævnte lyder interessant hører vi gerne fra dig.

Deltagelse i enkelte arbejdsdage må påregnes. Jægere med egnet jagthund vil blive prioriteret. Hvis interesseret, så skriv venligst lidt om dig selv, evt. jagthund samt kontaktoplysninger.
M/K, ung/gammel helst fra Vestsjælland, Sikkerhed er meget vigtigt for os. Vi forventer at nye medlemmer har en sikker og ansvarlig våbenhåndtering, og udviser en høj jagtetik.

Har du en trænet jagthund er det dejligt, men det er ingen betingelse for at blive medlem.

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 13929

Fuglejæger med hund søges til velfungerende konsortie på Bregentved  Mail: nielsencph@hotmail.com
11-01-2017
D. 20-01-2017

Velfungerende konsortium søger B-medlem med hund.

To af vores konsortiemedlemmer har valgt at stoppe da de ikke har tiden til at deltage.
Vi søger derfor to B-medlemmer med hund til vores 15 år gamle konsortium.

Jagten er en del af Bregentved syd for Køge, 40 minutters kørsel fra København. Her har
vi en fantastisk biotop der tiltrækker og fastholder vildtet.

Vi udsætter 1.400 fasaner og 100 ænder der passes efter alle kunstens regler af fast skytte.
Vores afskydning ligger på ca. 50 % på 6-7 fællesjagter. Pris DKK 14.500 samt depositum
vildtkonto DKK 2.000

Morgenmad og varm frokost indtages i vores nybyggede jagthytte. Alt dygtigt styret af vores
Madmor. Vi anvender traktor og jagtvogn ifm. jagterne. Der er mulighed for at medtage gæst.

Pris: 14500


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 13900

En helt unik mulighed  Mail: dinjagt@gmail.com
20-12-2016
D. 19-01-2017

Jagtklub rådende over et helt fantastisk samlet revir på 404 ha blot 35 minutters kørsel fra København, søger nye medlemmer, vores revir er fordelt på 365 HA lækker planningskov og 39 Ha agerjord, med remisse og læhegn. I skoven er der endvidere anlagt 7 foderenge af varierende størrelser, heraf en med tre mindre vandhuller og en med et mindre vandhul.
I jagtklubben lægges stor vægt etik og moral, jagten drives med størst muligt hensyntagende til vildtet, derfor skal nye medlemmer også være indforstået med dette.
Der afholdes 6 fuglejagter på et større antal udsatte fugle, samt 4 bevægelsesjagter på klovbærende vildt, som er råvildt, dåvildt og kronvildt.
På hver anden fællesjagt, kan man som medlem medbringe gæst. Bemærk der også er mulighed for at medbringe gæst på frijagter, også i bukkejagten.
Vi råder over en dejlig jagthytte, med modernet køkken, toilet og badefaciliteter, samt en noget mindre moderne sovesal.

Årlig medlemsafgift:
Fuglejæger: 13.500,00
Riffeljæger: 17.000,00
Konsortiemedlem 26.000,00

Ved indtrædelse i jagtklubben indbetales indmeldingsgebyr på 1.500 kr. for fugle og riffeljæger, og 3.000 kr. for konsortiemedlemmer.

Som en ekstra services, så tilbyder vi, at eventuelle interesseret kan deltage på en hane eller bevægelses jagt i januar for blot 1.500,- inklusivt alt. Bliver man efterfølgende medlem i jagtklubben fratrækker vi 1.000,- fra indmeldingsgebyret.

Medlemsafgiften kan deles i 2 rater, hvor første rate plus indskud betales inden 1 februar og anden rate inden første august.

Der er intet fællesarbejde forbundet med medlemsskabet, hvorfor jagten er for den travle og kvalitetsbeviste jæger. På fællesjagterne bør man dog kunne gå lidt til hånde.

Forplejning, morgenmad, varmmad til frokost, drikkevarer og sweepstake på fællesjagter betales særskilt ved betaling af anden rate.
Lyder ovenstående som noget for dig, og kan du nikke genkendende til etik, moral og høj kvalitet, så er du muligvis det helt rigtige kommende medlem i vores jagtklub, så skriv et par linjer om dig selv og send til dinjagt@Gmail.com, sammen med et telefonnummer, så kontakter vi dig.

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 13786

Den travle jæger  Mail: ln@telco.dk
20-12-2016
D. 19-01-2017

Jagtarealet består fortrinsvis af skov. Langs kysten er et engareal. I skoven er flere større lysninger.

Der er en stor bestand af råvildt samt en mindre dåvildt bestand. Strejfende kronvildt.

Stor udsætning af ænder og fasaner.

Fast skytte til pasning af vildtet.

Dejlig ældre jagthytte med overnatningsmuligheder.

Fast gæsteplads.

Det er frivilligt at deltage i arbejdsdage.

Jagtåret begynder 1. februar.

Er du interesseret i at vide mere, send en e-mail til adressen.

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 4760
Annonce nr: 13787

Alsidig jagt på Midtsjælland  Mail: moerup1@stofanet.dk
03-01-2017
D. 16-01-2017

Der er blevet et par pladser ledige i vores konsortiejagt beliggende mellem Sorø og Ringsted. Arealet består af blandet jagt med skov, store marker, hegn og enkelte remiser samt vandhul og åløb. Alle alm. vildtarter forefindes. Vi udgør et selskab af jægere og en vildtpasser i den modne alder. Alle har lige rettigheder. Rådighed over jagtstue og lagerrum samt gode P-forhold. Jægere med egnet jagthund vil blive prioriteret. Hvis interesseret, så skriv venligst lidt om dig selv, evt. jagthund samt kontaktoplysning i øvrigt.
Årlig jagtleje incl. udsætning og foder ca. kr. 11.000,-

Pris: 11.000,-


Tlf: 
Postnummer: 4173
Annonce nr: 13854

163 Ha ved Tappernøje  Mail: Ole@monstrum.dk
02-01-2017
D. 16-01-2017

Jægere

Vi søger et nyt A-medlem og et nyt B-medlem til vores jagtkonsortium ved Tappernøje.
Jagten er 163 Ha stor med en fin naturlig bestand af fasaner, agerhøns, råvildt og harer. Dertil i perioder et rigtigt fint træk af ænder og gæs.
På jagten er der 9 fine remiser og et skovstykke. Desuden 4 andehuller og en hyggelig jagtstue. I sæsonen har der været 6 fællesjagter + agerhøns og haretramp. Alle fællesjagter er med gæst.
Foruden fællesjagterne er der frijagt på ænder, gæs, duer og et efterårs rådyr med riffel pr mand, hvis det skønnes der er dyr til det.
A-pladsen giver desuden mulighed for en sommerbuk.

Vi har ingen udsætning, men en fast fodermester der sørger for fodring og tilsåning at vildtremser med majs.
Vi er i øjeblikket 11 joviale voksne mænd der sætter stor pris på god stemning og vi forudsætter derfor at du både kan mønstre god jagtetik og godt humør.

Vi har i år haft en overordentligt fin bestand af agerhøns. Sidst jeg var ude med min breton mødte vi 11 store flokke (hvoraf et par dog var gengangere).
Foruden min breton har vi en flatcoated retriever, en gammel dansk hønsehund, en terrier og en drever. Dygtige hunde er velkomne.

Pris:
A-medlem: 12.000 kr
B-medlem: 8.000 kr
+ foder: 2.000 kr


Venlig hilsen Ole

Pris: Pris: 10-14.000 kr


Tlf: 28105077
Postnummer: 
Annonce nr: 13836

Konsortieplads vestsjælland  Mail: cfu@mail.dk
01-01-2017
D. 16-01-2017

Vi har fået et par ledige B-pladser, så derfor søger vi et par nye jagtkammerater, gerne nyjægere, til vores jagtkonsortie på Vestsjælland (Kalundborg).

Det er en fordel hvis du har hund og værdsætter hundearbejdet, men det er ikke et krav.
Konsortiet er rigt repræsenteret med forskellige jagt hunderacer, hvilket vi sætter stor pris på, så uanset hvilken type hund du eventuelt har er altid du velkommen.

Det 270 ha store jagtterræn er utroligt spændende og meget varieret, med store områder bestående af vildt voksende naturarealer/skov, hvilket giver store udfordringer både for hunde og jægere. Der er endvidere remiser, vandhuller, eng arealer og en flere åer på arealet.

Vi lægger meget vægt på en god jagtetik, høj jagt moral, godt humør og hyggeligt samvær.

Vi prioriterer kammeratskabet meget højt og holder forskellige (ikke jagt relaterede) arrangementer hen over året.

B-pladsen koster 6850,00 kr. og indeholder 8 efterårsjagter på fugle + 1 hanejagt, samt 3-4 trykjagter. Der er fri trækjagt på gæs, ænder og duer. Endvidere forefindes et areal med frijagt på alle vildtarter, undtaget klovbærende vildt.

B-medlemmer har mulighed for at tage en gæst med på en af efterårsjagterne.

Det er vigtigt for os, at du værdsætter jagt på naturens præmisser og ikke forventer udsætning af fugle i stort tal. Du skal vægte jagten og kammeratskabet frem for hvad der ligger på paraden.

Konsortiet råder over et velindrettet jagthus.

Området fremvises gerne efter aftale. Ring/skriv og fortæl hvad du forventer af os.

Mvh.
Carsten

Pris: 6.850,-


Tlf: 24822482
Postnummer: 4400
Annonce nr: 13835

Sydsjællands smukkeste godsjagt.  Mail: swj@stofanet.dk
15-12-2016
D. 14-01-2017

Jagten, der ligger midt et af Sydsjællands smukkeste naturområder nær Næstved, er omkranset af vand (naturreservat) på 3 sider, - og har igennem en årrække været drevet på demokratisk vis af et veletableret jagtkonsortium på 18 medlemmer, - heraf 7 A-medlemmer (inkl. riffeljagt)
Et af vore A-medlemmer har af tidsmæssige årsager valgt at stoppe i konsortiet ved udgangen af denne sæson, hvorfor vi søger et nyt medlem snarest muligt, - gerne omgående.
Vor nugældende jagtlejekontrakt med godset løber fra 2016-19, - vi råder i alt over 295 ha, hvoraf de 114 ha er skov og resten er dyrket agerjord med 5 andehuller, remiser, strandenge m.m. Der udsættes årligt ca. 1.200 fasaner. Vi har en fast fodermester/skytte til at passe vildtet, og som indgår som alm. medlem af konsortiet. I de senere år har vi haft en ”pæn” genskydningsprocent på fasaner.
Konsortiet råder over en jagtstue med køkken og toilet, hvor der er plads til 32 spisende jægere. Her indtager vi morgenmad og frokost på vores fællesjagter.
Konsortiets medlemmer har mulighed for at benytte den alsidige og attraktive frijagt på f.eks. ænder, gæs og duer på det store frijagtareal uden for skoven, - også med gæster, ligesom A-medlemmer også har mulighed for at invitere gæster på forårets bukkejagt (efter særligt bestemmelser)
En A-plads koster 25.500,- kr. (betaling i to rater).
Vi afholder seks fællesjagter i efterårsmånederne samt et par fasanjagter i januar. Desuden giver et medlemskab ret til at medbringe en gæst på nævnte jagter. Varm mad og drikke (og sweepstake) på fællesjagter betales særskilt.
Ud over fællesjagterne afholder A-medlemmer også to til tre trykjagter på råvildt. I januar måned afholdes desuden en jagt for alle konsortiemedlemmer med familie
Hvis Du er interesseret og ønsker at høre mere eller: Måske deltage i en af jagtsæsonens resterende jagter (selvfølgelig som gæst) inden du beslutter dig for at blive vort nye medlem ? Henvendelse til snarest muligt.

Søren W. Jensen


Pris: 25500,00


Tlf: 22569426
Postnummer: 4700
Annonce nr: 13771

Sydsjælland Fasan/Hjortejagt  Mail: jorgen@laurberg.org
14-12-2016
D. 13-01-2017

Vi søger 3 konsortie medlemmer til næste års jagt fra 1feb 2017 til 2018.
Vi har en god bestand af rådyr og dåvildt sporadisk kronvildt.
Vi skyder ænder duer fasaner snepper på jagt arealet .
Udsætning af fugle 1000 stk .
Der er opsat nye 2år gamle tårne overalt.
Jagthus med køkken wc soverum spisestue forefindes på jagt arealet.
Udover dette har vi 2 frijagt områder indenfor 15 min kørsel fra hovedområdet det ene ca 40Ha skov midt i større skovområde. Det andet stykke er vandområde med gæs og ænder.
Der bliver serveret morgenmad og varm mad på hver jagt.
Dåvildt råvildt fasaner etc tilfalder skytten uden beregning.
1plads samt tilhørende gæsteplads pris 15000kr + 2500kr i indmeldelses gebyr.
På denne jagt bruge vi tiden på jagt og hygge.
Mvh jørgen laurberg

Pris: 15000kr + indmeldelsesgebyr 2500kr


Tlf: 28294989
Postnummer: 4720
Annonce nr: 13762

Jagtkonsortium på Midtsjælland  Mail: erik.damgaard.christensen@gmail.com
29-12-2016
D. 11-01-2017

Vi har et par ledige pladser til vores jagtkonsortium på Midtsjælland ca. 10 km øst for Ringsted. Arealet er på 152 hk, hvoraf 90 hk er skov og de resterende er marker og remiser. Der er en god bestand af mark og skovvildt; rådyr, harer, fasaner, snepper, duer, og agerhøns. Ænder og gæs er også på terrænet af og til. Vi fodrer effektivt, men har ingen udsætninger.
Man kan være helårsjæger, eller efterårsjæger. Helårsjægeren har også bukkejagten med. Vi er i alt 14 jægere i konsortiet, som hver må medtage en gæst på selskabsjagterne i efteråret. Både helårsjægere og efterårsjægerne kan nedlægge et stykke råvildt i efteråret. Ligeledes er der muligheder for frijagt. Så dette er jagten for jægeren, der ønsker en blandet skov og mark jagt.
Priserne for medlemskab i jagtåret 2017/18 er:
Helårsjæger: 12.750,00 kr.
Efterårsjæger: 8.275,00 kr.

Alle er velkomne i vores konsortium, og derfor også jægere med en god stødende/apporterende hund.

MVH
Erik Damgaard Christensen

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 13820

midtsjælland Haslev  Mail: petersaltoft@mail.tele.dk
04-12-2016
D. 03-01-2017


Velfungerende og veldrevet jagtkonsortie søger 2 fuglejægere.

Vi råder over ca. 477 tdr land, herunder ca. 28 tdr land skov, ager, flere
rigtig gode remisser, vandhuller og levende hegn. Reviret har en god
bestand af råvildt, harer, fasaner og agerhøns. Vi udsætter et
mindre antal fasaner.

Der er igennem en årrække udført flere tiltag til at løfte jagten og der
må påregnes 2-4 arbejdsdage i sæsonen til vildtpleje.

Vi råder over en hyggelig jagthytte med lys, varme, køkken og
mulighed for overnatning.

Vi afholder normalt 5-6 gæstejagter om året. Desuden afholder vi en
årlig agerhønsejagt og en kokkejagt uden gæster.

Når vi er fuldtallige er vi 5 riffeljægere og 6-8 fuglejægere afhængigt af
antal gæstepladser. Vi er en blandet flok og vi har plads til alle, unge,
gamle, mænd, kvinder, nyjægere og garvede folk - alle er velkomne, så
længe kemien er iorden.

Fugleplads uden gæst koster kr. 6.000,- årligt
Fugleplads med fast gæsteplads koster kr. 10.000,- årligt.

Jægere med hund ( labrador, springer eller cocker ) vil have
fortrinsret til pladserne.

30 kr til svippet pr jagt. Der kan tilkøbes gæstepladser til enkelte
jagter, såfremt der er plads.

Alle medlemmer er lige, både hvad angår indflydelse og pligter.

Vi tilbyder du kan prøve en jagtdag for 1000 kr, så kan du se om
det er noget for dig.

Hvis du er interesseret i at høre mere eller se reviret, så ring til Peter på
51687805 mellem kl 8:00 og 11:00 eller efter 20:00

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 13701

Jagt i Skovene ved Hvalsø fra 27. januar tilbydes.  Mail: arneramskov123(A)yahoo.com
18-12-2016
D. 20-12-2016

Fortrinsvis jagt på klovbærende vildt. Råvildt. dåkalv, kronkalv, een 10 ender eller mere kronhjort og een fuldskuffel dåhjort. De sidste store dyr inden for en 5årig periode. 121 ha skov med 2 skovenge. Vi afholder trykjagt fredag d. 27. januar.
Pris for et års jagt 7.890 kr.
Ring for yderligere information på 2145 2064

Pris: 7.890 kr


Tlf: 21452064
Postnummer: 4000
Annonce nr: 13780

Konsortieplads Møn  Mail: kronborg.jesper@live.dk
21-11-2016
D. 18-12-2016

Til konsortium på Godsjagt på Vest-Møn (10 minutter fra Syd-motorvejen og Farø-Broen) bliver 1-2 pladser ledige til næste sæson 2017/2018.
Terrænet er på små 400 hektar og meget afvekslende med bl.a. af agerjord, 60 hektar regulær skov, 60 hektar enge med sjapvand, vandhuller, moser, brak, remisser, levende hegn, længere kyststykke med rørskær mm..
Der tilsås årligt 4 hektar majs rundt omkring de eksisterende remisser.
Vi opererer med 3 forskellige slags medlemmer:

- A-pladser(Råvildtsjagt + 9 fællesjagter + frijagt på vilde fugle) med en pris på cirka 17.000,- alt inklusiv,

- B-pladser(9 Fællesjagter + frijagt på vilde fugle) med en pris på cirka 11.000,- alt inklusiv og

- C-pladser(Råvildtsjagt) med en pris på cirka 11.000,- alt inklusiv

Der må som råvildtsjæger skydes 3 bukke + fri afskydning af rå/lam om efteråret. Derudover afholdes 2-3 trykjagter.

Der afholdes 9 fællesfuglejagter med tilhørende fast gæsteplads på hver anden og med mulighed for tilkøb af ekstra pladser.

Vi har en mellemstor udsætning af både fasaner og ænder med høje afskydningsprocenter.

Derudover er frijagten på duer, gæs og ænder rigtig rigtig god og endelig råder vi også over et stort antal kunstgrave.

Der er tilknyttet stor og rummelig jagthytte med strøm, vand, bad og toilet, køkken og soverum til konsortiemedlemmernes fri afbenyttelse.

Nøgleord hos os er høj sikkerhed, godt humør og ordnede forhold. Der henvises endvidere til vores hjemmeside www.jagtgammeldyrehave.dk.
For seriøse henvendelser kan der aftales deltagelse i en af denne sæsons jagter for at se terrænet og konsortiet og omvendt.

Jesper

Pris: Se annoncen

www.jagtgammeldyrehave.dk
Tlf: 28904569
Postnummer: 4792
Annonce nr: 13640

Riffeljæger søges  Mail: viking@vetnet.dk
14-12-2016
D. 18-12-2016

Jagtselskab på Midtsjælland (140 ha skov med egen jagthytte) bestående af 5 ældre jægere søger - pga. udtræden af et medlem - pr. 1. april 2017 et nyt medlem til fælles riffeljagt og mulighed for hagljagt.
I selskabets tid (ca. 20 år) er der i gennemsnit skudt ca. 20 stk. råvildt årlig (i perioder begrænset af manglende afsætningsmuligheder) – i år er der i foråret skudt 7 bukke. Der kan forekomme då- og kronvildt til fri afskydning på terrænet.
Pris 22.000 kr, fordelt på 2 rater (1. april og 1. september).
Henvendelse til selskabets formand tlf. 20877022


Pris: 22000 kr


Tlf: 20877022
Postnummer: 4180
Annonce nr: 13763

163 Ha ved Tappernøje  Mail: Ole@monstrum.dk
10-11-2016
D. 10-12-2016

Jægere

Vi søger et nyt A-medlem og et nyt B-medlem til vores jagtkonsortium ved Tappernøje.
Jagten er 163 Ha stor med en fin naturlig bestand af agerhøns, fasaner, harer og råvildt. Dertil i perioder et rigtigt fint træk af ænder og gæs.
Jagten består fortrinsvist af marker med 9 fine remiser og et skovstykke. Desuden 4 andehuller og en hyggelig jagtstue.
Foruden fællesjagterne er der frijagt på ænder, gæs, duer og et efterårs rådyr med riffel pr mand, hvis det skønnes der er dyr til det.
A-pladsen giver desuden mulighed for en sommerbuk.

Vi har ingen udsætning, men en fast fodermester der sørger for tilsåning at vildtremser med majs og fodring.
Vi er i øjeblikket 11 joviale voksne mænd der sætter stor pris på god stemning og vi forudsætter derfor at du både kan mønstre god jagtetik og godt humør.

Vi har i år haft en overordentligt fin bestand af agerhøns. Sidst jeg var ude med min breton mødte vi 11 store flokke (hvoraf et par dog var gengangere).
Foruden min breton har vi en flatcoated retriever, en gammel dansk hønsehund, en terrier og en drever. Dygtige hunde er velkomne.

Pris:
A-medlem: 12.000 kr
B-medlem: 8.000 kr
+ foder: 2.000 kr


Venlig hilsen Ole

Pris: 10-14.000 kr


Tlf: 28105077
Postnummer: 
Annonce nr: 13577

Søger konsortie medlem ti jagt i Fakse  Mail: dkulch@coloplast.com
03-12-2016
D. 04-12-2016

Vi søger et konsortie medlem med hund til vores jagt på 160 Ha mark jagt med remisser og åløb igennem vores stykke.
Den en remisse er med sø hvor vi udsætter ænder.
Der er råvildt strejf af dåvildt ænder harer agerhøns og vi udsætter lidt fasaner.
Indskud på 2000 Kr og årlig jagt leje er 6800 Kr fordelt på 2 rater.
Der er campingvognen til overnatning
Kontakt Ulrich

Pris: 6800 kr


Tlf: 49114907
Postnummer: 
Annonce nr: 13697

Midtsjælland Haslev  Mail: petersaltoft@mail.tele.dk
02-11-2016
D. 02-12-2016Velfungerende og veldrevet jagtkonsortie søger 2 fuglejægere.

Vi råder over ca. 477 tdr land, herunder ca. 28 tdr land skov, ager, flere
rigtig gode remisser, vandhuller og levende hegn. Reviret har en god
bestand af råvildt, harer, fasaner og agerhøns. Vi udsætter et
mindre antal fasaner.

Der er igennem en årrække udført flere tiltag til at løfte jagten og der
må påregnes 2-4 arbejdsdage i sæsonen til vildtpleje.

Vi råder over en hyggelig jagthytte med lys, varme, køkken og
mulighed for overnatning.

Vi afholder normalt 5-6 gæstejagter om året. Desuden afholder vi en
årlig agerhønsejagt og en kokkejagt uden gæster.

Når vi er fuldtallige er vi 5 riffeljægere og 6-8 fuglejægere afhængigt af
antal gæstepladser. Vi er en blandet flok og vi har plads til alle, unge,
gamle, mænd, kvinder, nyjægere og garvede folk - alle er velkomne, så
længe kemien er iorden.

Fugleplads uden gæst koster kr. 6.000,- årligt
Fugleplads med fast gæsteplads koster kr. 10.000,- årligt.

Jægere med hund ( labrador, springer eller cocker ) vil have
fortrinsret til pladserne.

30 kr til svippet pr jagt. Der kan tilkøbes gæstepladser til enkelte
jagter, såfremt der er plads.

Alle medlemmer er lige, både hvad angår indflydelse og pligter.

Vi tilbyder du kan prøve en jagtdag for 1000 kr, så kan du se om
det er noget for dig.

Hvis du er interesseret i at høre mere eller se reviret, så ring til Peter på
51687805 mellem kl 8:00 og 11:00 eller efter 20:00

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 13526

Jagtdag - Trykjagt på råvildt - konsortieplads  Mail: arneramskov123@yahoo.com
15-11-2016
D. 29-11-2016

Trykjagt på råvildt 20 km syd forRoskilde i herlig skov.
fredag d. 25. nov.
Mulighed for optagelse i mindre konsortium.
Ring venligst til Arne på 21452064
evnt. byttejagt.

Pris:


Tlf: 21452064
Postnummer: 4000
Annonce nr: 13606

Ledige konsortiepladser  Mail: gerner.poulsen@gmail.com
17-10-2016
D. 16-11-2016

Jagt på Vestmøn


I et velfungerende konsortium på Vestmøn (ved Damsholte) er 3-4 pladser som B-medlem ledig. Gerne med hund.

Vi råder over 98 ha skov samt 79 ha agerjord med to remisser, der udover fasaner giver mulighed for ande-, due- og lejlighedsvis gåsejagt.
Som B-medlem deltager du i vore 9 fællesjagter.( Ræve- og hanejagter medregnet).
Herudover har du som B-medlem adgang til fri ande- og duejagt, samt evt. gåsejagt.

Vi udsætter 400 fasaner, som passes af en fast skytte.
Vi råder over jagthytte, traktor og jagtvogn m.v.
Vi starter alle fællesjagter med morgenmad i hytten.

Der hersker en hyggelig og kammeratlig atmosfære i vort konsortium. Vores jagtlige erfaring gør, at det vil være det ideelle konsortium at starte i for en ung- eller nyjæger.

Pris for sæsonen 2016/17 : 5000 kr

Yderligere oplysninger kan fås på
tlf: 24 44 38 67
eller
gerner.poulsen@gmail.com

Pris: 5000


Tlf: 24443867
Postnummer: 4780
Annonce nr: 13417

ledige pladser  Mail: jjlaegteskov@hotmail.com
11-10-2016
D. 10-11-2016

Jagten er på 94 ha hvoraf vi har 5 såter med mose og 3 såter levende hegn.
13 såter i alt med marker

Der må skydes hvad jagt loven tillader. Også rådyr med hagl.

Stor bestand af fasaner hare råvildt.

Drikkelse under jagten og en klemme mad.

Datoer
22/10 kl 8
19/11 kl 8
18/12 kl 9
29/01 kl 9

PS Ingen fri jagt kun de datoer.

Pris: 3200


Tlf: 42606507
Postnummer: 4200
Annonce nr: 13385

Ledige Konsortieplaser  Mail: hanne@bredum.dk
01-11-2016
D. 06-11-2016

Riffel/Fuglejæger søges til Konsortie Midtsjælland Sorø fra Januar 2017 jagten er på ca. 200 Ha + 100 fra januar 2017 med remiser søer vi afholder 5/6 drivjagter pr år der er en god bestand af Dåvildt Råvildt Fasaner Ænder Gæs Hare samt mange Duer der er frijagt på Dåvildt og Råvildt samt Gæs og Duer der må trænes hund på jagten efter de regler der er på jagten vi har jagtstue med Wc+bad vi søger jæger med en god jagtmoral. Pris A-medlem 14.500 kr.+ 1500 i indskud B1-medlem - Bukkejagt 12.500 kr. + 1.500 kr i indskud B- medlem Fuglejæger 10.000 kr. + 1.000 kr i indskud.
Pris: Se annonce


Tlf: 40848821
Postnummer: 4540
Annonce nr: 13514

Haglgeværjagt v/ Ringsted  Mail: henrik.svanholm@mail.dk
06-10-2016
D. 05-11-2016

Til de kommende jagter søges seriøse jægere (m/k) der kan tænke sig at deltage i 8 haglgeværjagter. Velordnede forhold og god vildtbestand kan tilbydes. Jagtarealet er på 340 ha og omfatter meget afvekslende biotoper med krat, småskove, eng, vandhuller, å og større sø. Fin ande- og gåsejagt.

Pris : 12.000 kr. for alle 8 jagtdage.

Enkeltdage tilbydes for 2.000 kr. efter nærmere aftale.

Kan evt. kombineres med mulighed for frijagt efter nærmere regelsæt mod ekstra betaling.

Kontakt jagtleder Henrik Svanholm for aftale om deltagelse, helst pr. mail : henrik.svanholm@mail.dk

Pris: 2.000 - 12.000 kr.


Tlf: 20729333
Postnummer: 4100
Annonce nr: 13336

midtsjælland Haslev  Mail: petersaltoft@mail.tele.dk
03-10-2016
D. 02-11-2016Velfungerende og veldrevet jagtkonsortie søger 2 fuglejægere.

Vi råder over ca. 265 hektar, herunder ca. 16 hektar skov, ager, flere
rigtig gode remisser, vandhuller og levende hegn. Reviret har en god
bestand af råvildt, harer, fasaner og agerhøns. Vi udsætter et
mindre antal fasaner.

Der er igennem en årrække udført flere tiltag til at løfte jagten og der
må påregnes et par arbejdsdage i sæsonen til vildtpleje.

Vi råder over en hyggelig jagthytte med lys, varme, køkken og
mulighed for overnatning.

Vi afholder normalt 5-6 gæstejagter om året. Desuden afholder vi en
årlig agerhønsejagt og en kokkejagt uden gæster.

Når vi er fuldtallige er vi 5 riffeljægere og 6-8 fuglejægere afhængigt af
antal gæstepladser. Vi er en blandet flok og vi har plads til alle, unge,
gamle, mænd, kvinder, nyjægere og garvede folk - alle er velkomne, så
længe kemien er iorden.

Fugleplads uden gæst koster kr. 6.000,- årligt
Fugleplads med fast gæsteplads koster kr. 10.000,- årligt.

Jægere med hund ( labrador, springer eller cocker ) vil have
fortrinsret til pladserne.

Priserne er alt inklusive - dvs. ingen betaling for vildt. Der kan tilkøbes
gæstepladser til enkelte jagter, såfremt der er plads. Prisen herfor
fastsættes i fællesskab af medlemmerne.

Alle medlemmer er lige, både hvad angår indflydelse og pligter.

Vi tilbyder at du kan prøve en jagtdag for 1000kr så kan du se om
det er noget for dig.

Hvis du er interesseret i at høre mere eller se reviret, så ring til Peter på
51687805 mellem kl 8:00 og 11:00 eller efter 20:00

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 13306

Hyggejagt  Mail: Ramtrikker@gmail.com
29-09-2016
D. 29-10-2016Til vores 60 ha skovjagt i Tokkeskov nær 4653 karise søger vi et par jægere (gerne med hund) til den kommende sæson. Første jagt d. 9 oktober.
Der afholdes 4-5 fællesjagter, og 1 trykjagt, alle jagter starter med morgenmad i vores jagthytte i skoven og afsluttes med frokost i vores nærlægende jagtstue( incl i lejen).
I skoven er der fasanudsætning og en sund råvildtbestand.
Skytte er tilknyttet til jagten.
RING for mere info samt besigtigelse.

Pris: 4500

Pris: 4500


Tlf: 50587885
Postnummer: 
Annonce nr: 13263

Fugle og råvildt på Vestlolland  Mail: peter.bue@mail.dk
28-09-2016
D. 28-10-2016

Hyggeligt jagtfællesskab 6 km øst for Nakskov har en ledig plads til
fællesjagter på fasaner, snepper mm og anstand på råvildt.

Første fællesjagt 15-10-2016

I alt planlagt 8 fællesjagter og 3 trykjagter. Derudover er der mulighed for
at aftale yderligere.


Pris: 6500


Tlf: 40111401
Postnummer: 4900 Nakskov
Annonce nr: 13256

Jagt ved tralleborg slagelse  Mail: jjlaegteskov@hotmail.com
27-09-2016
D. 27-10-2016

5 jagter med forplejning (- morgen mad)
4 såter mose 3 såter med Ramis + levende hegn. 5 tramp.
Vi mangler 5 til konsortiet

Under jagten skydes alt hvad der er tildladt

Ring for mere information

Pris: 4000


Tlf: 42606507
Postnummer: 4200
Annonce nr: 13236

sydsjælland ca 50min fra kbh  Mail: jorgen@laurberg.org
21-09-2016
D. 21-10-2016

Pga uheldig menneskelige faktorer er der opstået en konsortieplads hvor man ved hurtig beslutning kan nå at deltage i samtlige jagter.
Dette er en jagt for jægere der vil gå på jagt dette er det primære samt god mad og hygge .
Vi går op i at fører gamle jagt traditioner videre.
Der bliver serveret varm mad på hver jagt i jagthytten.
Sikkerheden bliver vektet højst.
Vi har stor udsætning af fugle.
Vi er meget positive over for alle jæger nye samt gamle og unge /kvinder og mænd
Pris 15000kr for en plads samt gæsteplads på alle jagter samt indmeldelsesgebyr2500kr

Vildt på terrænet dåvildt råvildt kronvildt fasaner ænder snepper ræv harer gæs agerhøns duer.

Meget frijagt

Mvh
Jørgen laurberg

Pris: 15000kr


Tlf: 28294989
Postnummer: 4720
Annonce nr: 13191

Super jagt nær Skælskør  Mail: hj@pkjustesen.dk
18-09-2016
D. 18-10-2016

Til nyere spændende konsortium søges jæger med høj jagtmoral som også sætter pris på god kammeratskab og social samvær.
Om du er mand eller kvinde, ung eller ældre er ligegyldig, alle er velkommen.
Jagtarealerne er på i alt 234 ha. beliggende ved Eggeslevmagle ved Skælskør og består af adskillige remiser, vandhuller, en kirsebærplantage og en del af et mindre skovstykke.
Der udsættes 600 fasaner og 100 ænder og afskydningsprocenten er høj.
God rådyrbestand.
Der er ansat en skytte til at passe området.
Vi starter vores jagter i jagthytten med morgenmad og efterfølgende frokost.
Pris pr. fuglejæger kr. 13.000
Gæsteplads + kr. 7.500
Riffeljagt + kr. 3.500

Pris: 13000


Tlf: 25246775 / 25246798
Postnummer: 4230
Annonce nr: 13153

Hagljæger søges til Jagtkonsortie på Stevns  Mail: lyngekim@gmail.com
18-09-2016
D. 18-10-2016

Jagtkonsortie, fordelt på 16 riffeljægere og 8 hagljægere, søger nyt medlem (hagljægere). Vi råder over to skove ved Klippinge på Stevns, på henholdsvis 138 og 72 hektar som hver har en jagthytte. Derudover har vi nærliggende marker på 70 hektar med remisser og vandhuller. Vi forventer, at nedlægge ca. 250 stykker vildt i sæsonen, hvor der er planlagt 2 andejagter, 8 skov og markjagter samt 2-3 trykjagter. På hver skov og markjagt betaler man et svipstik på kr. 130 til forplejning.
Pris for hagljagt kr. 6.250,- pr. sæson.

Såfremt overforstående skulle have din interesse, kan Kim Lynge kontaktes på tlf: 21 71 12 39.

Pris: 6.250,-

Pris: 6250


Tlf: 21711239
Postnummer: 4660
Annonce nr: 13155

Den smukkeste jagt på Stevns  Mail: hojstrupjagt@gmail.com
14-09-2016
D. 14-10-2016

Vi har et par ledige pladser i Højstrup Jagtkonsortie, som du finder knap 1 times kørsel fra København.
Reviret ligger med Østersøen på to sider på fugletræksruten fra Sverige i en meget smuk og varieret natur. Vi råder over ca. 400 hektar, heraf 72 hektar skov, og reviret byder på marker med remiser, levende hegn, enge og vandhuller.
Af vildt på området kan nævnes: råvildt, ræv, fasan, due, hare, sneppe, agerhøne, and og gås.
Vi udsætter fasaner, som passes af vores skytte. Der afholdes 8-9 fællesjagter om året inklusive trykjagt. På de 5 gæstejagter råder hvert medlem over en gæsteplads. Herudover er der rig mulighed for frijagt og især gåsetrækjagten er udbytterig. Konsortiet har en jagthytte, hvor den varme frokost indtages på fællesjagterne.
En uformel og hyggelig tone er sammen med en høj jagt etik nøgleord for konsortiet. Vi tilstræber at være 10 medlemmer og skelner ikke mellem A og B medlemskaber. Du må gerne have jagthund, men vi er godt hjulpet af et solidt hundeteam.

Pris: Ca. kr. 25.000


Tlf: 
Postnummer: 4673
Annonce nr: 13116

Godsjagt Ca. 45 min. syd for København  Mail: rolighed.am@gmail.com
12-09-2016
D. 12-10-2016

Vi søger fuglejægere til veldrevet konsortie. Reviret er på ca 300 HA smuk og varieret natur med skov, hegn, marker og remiser. Udover klovvildt har vi en fin bestand af harer, duer og snepper på træk. I sæsonen har vi rigtig mange gæs og ænder som overnatter i et oversvømmet engområde. Der udsættes 1000 fasaner og et mindre antal ænder som passes af en fast skytte. Jagten byder på 6-7 fællesjagter der afsluttes med et ande /gåsetræk. Vi har faste drivere og apportører og er max.14 skytter per jagt så alle er garanteret gode pladser i løbet af dagen hvilket vi prioriterer højt. Ud over fællesjagterne er der mulighed for frijagt på fasaner, harer, gæs, ænder og duer i afsatte områder.
Henvendelse Henrik Rasmussen tlf. 29 11 16 46. Mail: hlchristensen@mail.dk

Pris: 13.500,-


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 13089

Ledige jagtanparter Nordvest Lolland  Mail: .
10-09-2016
D. 10-10-2016

Vi er et lille selskab på ikke over 10 personer, der driver det vi kalder hyggejagter. Vi har 160 ha blandet skov, mark og remiser. Vi holder 8 jagter for hvem det har interesse.

For yderligere oplysninger kontakt Viggo Laursen

Pris:


Tlf: 40197273
Postnummer: 
Annonce nr: 13058

Systofte Buejæger Konsortium søger nye medlemmer.  Mail: jimmi@teliamail.dk
08-09-2016
D. 03-10-2016

Til jagtsæsonen 2017/18 søges nye medlemmer til et hyggeligt buejagt konsortie beliggende på Falster.

Systofte Buejagt Konsortium har fået nogle ledige pladser til nogle jægere med begejstring for buejagt, det gør ingen forskel om du er ny jæger eller veteran, eller om du er mand eller kvinde men det hjælper, hvis du både nyder forberedelsen og pasning af reviret såvel som timerne på jagt. Medlemskab koster årligt 6000kr fordelt på to rater forår og efterår med udgifter til foder og vedligehold oveni. Der kommer ingen udgifter du ikke selv er med til at stemme om.

Vi jager på 115 ha. i Systofte skoven nord for Nykøbing Falster. Terrænet er blandet nåle- og løvskov med marker på alle sider, som dog ikke er med i jagten. Der er mange gode tykninger til råvildtet og vi har med succes gang i tre foderhuse og to fodertønder.

Terrænet har en god bestand af råvildt, harer og snepper, men fasaner ser vi ikke mange af. Der bliver hvert år høstet nogle flotte bukke i Systofte og alle dyr har været sunde og stærke. Råvildtet jager vi kun med bue, men der kommer strejfene dåvildt til fornøjelse for riffeljægerne i konsortiet. Skovens vandhuller og åen mod vest har ofte ænder i, hvis man vil underholde sig med jagt på dem. Der er få ræve og to kunstgrave, som også gir' anledning til gode timer i skoven.

Vi afholder 4-5 fællesjagter om efteråret, samt organiserer hagljagt efter snepper når vi har lyst til det. Medlemmer beholder nedlagt vildt uden merpris og man kan frit tage en gæst med. Med i jagtlejen har vi adgang til køkken og bade faciliteter ved maskinhuset.

Skriv en mail på jimmi@teliamail.dk med kontakt info hvis dette har fanget din interesse, og lad os finde en weekend hvor vi har fællesjagt hvor du kan komme og se herlighederne, og hilse på de andre i konsortiet.

Der vil blive taget kontakt til dem der viser interesse i start/midt oktober, fra en af konsortie medlemmerne.


Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 13042

B anpart udlejes  Mail: Preben7thulstrup@gmail.com
29-08-2016
D. 28-09-2016

B anpart sælges på et 400ha stort areal fra en 3 årig kontrakt udlejes,9 jagtdage, med fri jagter sammen med konsortiet.
du må gerne være ung el. ny jægere, vi forventer at du hjælper på arbejdes dagene.
Vi har et helårs hus som er vores jagthytte m/sovepladser. der er udsat 500 fasaner og 350 ænder.
Hvis dette har din interrasse så ring til mig.

Pris: 9000,00


Tlf: 20874643
Postnummer: 4953
Annonce nr: 12910

midtsjælland Haslev  Mail: petersaltoft@mail.tele.dk
29-08-2016
D. 28-09-2016


Velfungerende og veldrevet jagtkonsortie søger 2 fuglejægere.

Vi råder over ca. 265 hektar, herunder ca. 16 hektar skov, ager, flere
rigtig gode remisser, vandhuller og levende hegn. Reviret har en god
bestand af råvildt, harer, fasaner, duer og agerhøns. Vi udsætter et
mindre antal fasaner.

Der er igennem en årrække udført flere tiltag til at løfte jagten og der
må påregnes et par arbejdsdage i sæsonen til vildtpleje.

Vi råder over en hyggelig jagthytte med lys, varme, køkken og
mulighed for overnatning.

Vi afholder normalt 5-6 gæstejagter om året. Desuden afholder vi en
årlig agerhønsejagt og en kokkejagt uden gæster.

Når vi er fuldtallige er vi 5 riffeljægere og 6-8 fuglejægere afhængigt af
antal gæstepladser. Vi er en blandet flok og vi har plads til alle, unge,
gamle, mænd, kvinder, nyjægere og garvede folk - alle er velkomne, så
længe kemien er iorden.

Fugleplads uden gæst koster kr. 6.000,- årligt
Fugleplads med fast gæsteplads koster kr. 10.000,- årligt.

Jægere med hund ( labrador, springer eller cocker ) vil have
fortrinsret til pladserne.

Priserne er alt inklusive - dvs. ingen betaling for vildt. Der kan tilkøbes
gæstepladser til enkelte jagter, såfremt der er plads. Prisen herfor
fastsættes i fællesskab af medlemmerne.

Alle medlemmer er lige, både hvad angår indflydelse og pligter.

Hvis du er interesseret i at høre mere eller se reviret, så ring til Peter på
51687805 mellem kl 8:00 og 11:00 eller efter 20:00

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 12919

Hyggejagt  Mail: Ramtrikker@gmail.com
28-08-2016
D. 27-09-2016

Til vores 60 ha skovjagt i Tokkeskov nær 4653 karise søger vi 8 jægere (gerne med hund) til den kommende sæson. Første jagt d. 9 oktober.
Der afholdes 4-5 fællesjagter, og 1 trykjagt, alle jagter starter med morgenmad i vores jagthytte i skoven og afsluttes med frokost i vores nærlægende jagtstue( incl i lejen).
I skoven er der fasanudsætning og en sund råvildtbestand.
Skytte er tilknyttet til jagten.
Ring for mere info samt besigtigelse.

Pris: 4500


Tlf: 50587885
Postnummer: 4653
Annonce nr: 12901

Veldreven godsjagt på Falster  Mail: j.m.madsen@privat.dk
28-08-2016
D. 27-09-2016

Gammelt etableret konsortium søger et nyt medlem med start fra efterårsjagterne eller fra 2017
Vi har kontrakt på lidt over 500 hektarer på Corselitze Gods på Østfalster. Arealet består af 316 hkt. meget veldreven skov og andre 208 hkt. med remisser, hegn, engarealer og et par mindre vandhuller.
Der er en stor udsætning af fasaner der passes af en fast tilknyttet skytte. Vandhullerne giver baggrund for andetræk
Fuglejagterne foregår med hjælp fra fast tilknyttede apportører og drivere ligesom det nødvendige antal jagtvogne forefindes.
Der er en bestand af dåvildt på 50-75 stk, der i sagens natur veksler mellem os og vore naboer. Der er en stor og stærk bestand af råvildt vurderet til over 150 stk. Der findes ca. 45 tårne og stiger på reviret til anstands- og trykjagterne.
Stort og moderniseret jagthus er beliggende på reviret. Der forefindes køkken med tilliggende spisestue, dagligstue, stor frokoststue til alle deltagere i fuglejagterne, en række soveværelser, badeværelser m.m.
Henv. John Madsen, 2033 2031

Pris: kr. 52.000


Tlf: 20332031
Postnummer: 4800
Annonce nr: 12908

Vemmetofte Kloster, Hornskoven, 1 time syd for København.  Mail: lillestrandvej19@privat.dk
27-08-2016
D. 26-09-2016

Vemmetofte Kloster, "Hornskoven" søger et nyt medlem.Området er 240 HA og vi udsætter 500 fasaner. Der er professionel skytte til at passe reviret. Du deltager i 7 fasanjagter og råder over 12 gæstepladser. Derforuden er der 3 trykjagter samt individuel pursch. Der skydes ikke råvildt med hagl.
Vi er et gammelt velfungerende konsortie .
Fælleskab og sikkerhed har en høj prioritet. Der er en sund økonomi og 14 medlemmer . Fasanjagterne indledes med hornblæsning og hyggeligt morgenbord i jagthuset (der har køkken, bad og toilet),samt frokost samme sted.
Vil du vide mere beder vi dig kontakte Peter H. telefon: 26177526

Pris: 18.000kr


Tlf: 26177526
Postnummer: 4640
Annonce nr: 12900

jagt for nyjægere  Mail: kimjkf@gmail.com
26-08-2016
D. 25-09-2016

Nyjægere søges til jagt ved Vemmelev, areal ca. 100 HA.
Du vil blive oplært i jagtens mange skrevne og uskrevne regler samtidig med at du kommer på jagt hvor der skydes gæs, fasaner, agerhøns,hare, bekkassiner og duer samt krage og skader . du er nyjæger til du har haft jagttegn i 5 år.Mulighed for at deltage i nyjægerjagter på offentlige arealer for max. 150 kr,Hund er et plus.

Pris: 3500


Tlf: 91253823 efter kl. 17.
Postnummer: 4220
Annonce nr: 12885

Hagljægere søges  Mail: rasmus.hede.71@gmail.com
26-08-2016
D. 25-09-2016

Vi er så heldige at vi kan tilbyde nogle hagljægerpladser på vores dejlige jagt nord for Næstved.
Vi er når vi er fuldtallige 22 medlemmer med fantastisk humør og kammeratskab (15 riffeljæger + 1 skytte og 6 hagljæger)
Reviret er på over 320 ha blandet skov med lysninger og lidt enge. Der til hører en fantastisk ny renoveret jagthytte med toilet og bad.
Vi har i år udsat 800 fasaner og 200 ænder som passes af vores skytte.
Vi skyder årligt +40 stk. råvildt og lidt dåvildt (og vi skyder råvildt med hagl). Der ud over er der strejfende kronvildt i skoven.
Ligeledes er der mange duer og snepper i skoven.

Vi tilbyder i dette jagt år følgende for vores hagljægere:
· 1 andejagt
· 4 fællesjagter (hagljagter)
· 1 kombinationsjagt (riffel og hagl)
· 1 trykjagt (riffel)

En haglplads vil i jagtåret 2016/17 koste kr. 8.000,-
Her ud over betales Swip på kr. 200,- pr. jagt (kr. 50,- på andejagten). Swip betales forud for hele sæsonen sammen med jagtlejen og refunderes såfremt man ikke deltager. Swip udgør således kr. 1.250,- for haglpladser.
Gæsteordning og frijagt er ikke en del af denne plads.

Jægere med hund foretrækkes men det er ikke et krav.

Er du interesseret så kontakt undertegnede på mail eller telefon.
Tlf.: 20339327
Mail: rasmus.hede.71@gmail.com

Pris: 8000


Tlf: 20339327
Postnummer: 4700
Annonce nr: 12889

Sydsjælland  Mail: info@dk-ambulance.dk
24-08-2016
D. 23-09-2016

Vi søger en fuglejæger fra kommende jagtsæson 1 times kørsel fra København. Vi råder over 245 Ha blandet skov-marker og remisser med fodermarker. Vi udsætter mange fasaner med fin afskydning, samt agerhøns med mulighed for træning af hund. Der er frijagt på Gæs-duer og regulering af krager. Der vil være mulighed for gæsteordning på nogle af fælles jagterne og fri gæsteordning på frijagter. Vi råder over super jagthytte med alle faciliteter. Jæger med hund fortrækkes. Pris kr. 12.000 + indskud på kr. 2.000
Pris:


Tlf: 29727935
Postnummer: 2610
Annonce nr: 12874

Jagt ved Lundby  Mail: leifras1@gmail.com
16-09-2016
D. 20-09-2016

Søger to jægere til lille men hyggelig jagt. Arealet er på ca. 25Ha.
Der en del råvildt på terrænet samt hare, ræv, derudover gæs på træk samt vilde fasaner og agerhøns.
På arealet er der 3 stiger, så der er en stige til hver.
Skriv en mail om hvad du indeholder eller ring for en snak.

Pris: 4500


Tlf: +4521330449
Postnummer: 
Annonce nr: 13134

Vordingborg - A-konsortieplads  Mail: loke3232@hotmail.com
18-08-2016
D. 17-09-2016

140 HA jagt ved Vordingborg. Agerjord med remiser store/små, samt vandhuller og juletræsområde. Ingen udsætning, men natuligt forekomne ænder, fasaner, agerhøns og ræv m.v. Derudover er der råvildt, og strejfende hjorte. Der må skydes hvad jagtloven tillader med riffel og hagl. Hele området kan frit anvendes med gæst, dog ikke 5 dage op til fællesjagter. Man kan i praksis således dele jagten med en kammerat, dog må gæsten ikke jage på området uden at medlemmet også er på et af områderne.
Hyggelig jagthytte.
Jagten er for perioden 1/9-2016 - 31/1-2017.
Der er én plads ledig.

Pris kr. 7.000,-

Pris: 7.000,00


Tlf: 
Postnummer: 4760
Annonce nr: 12814

Super jagt nær Skælskør  Mail: hj@pkjustesen.dk
16-08-2016
D. 15-09-2016

Til spændende konsortium søges jæger med høj jagtmoral som også sætter pris på god kammeratskab og social samvær.
Om du er mand eller kvinde, ung eller ældre er ligegyldig, alle er velkommen.
Jagtarealerne er på i alt 234 ha. beliggende ved Eggeslevmagle ved Skælskør og består af adskillige remiser, vandhuller, en kirsebærplantage og en del af et mindre skovstykke.
Der udsættes 600 fasaner og 100 ænder og afskydningsprocenten er høj.
God rådyrbestand.
Der er ansat en skytte til at passe området.
Vi starter vores jagter i jagthytten med morgenmad og efterfølgende frokost.
Pris pr. fuglejæger kr. 13.000
Gæsteplads + kr. 7.500
Riffeljagt + kr. 3.500

Pris: 13000


Tlf: 25246775 / 25246798
Postnummer: 4230
Annonce nr: 12789

Velfungerende konsortium på Sydsjælland, 1 times kørsel fra København, søger nyt medlem  Mail: aar@live.dk
15-08-2016
D. 14-09-2016

Vi søger jægere til småvildtjagten.
Vi er en blandet flok og vi har plads til nyjægere, garvede jægere, gamle og unge, mænd og kvinder - alle er velkomne, så længe kemien er i orden.
Jagten på reviret drives med udgangspunkt i vildtet, hvorfor nye medlemmer bør være indforstået med, at der ønskes jægere, som kan efterleve de etiske og moralske kodeks som gælder for vores jagtkonsortie.
Reviret er på 360 Ha med overvejende skov/skoveng bestående af primært løvskov, mens også en del granskov, samt agerjord.
Der er professionel skytte tilknyttet, som passer reviret.
Der afholdes 8 fuglejagter på et større antal udsatte fugle. Mulighed for gæstepladser.
Velfunderende jagthytte med moderne køkkenfaciliteter, toilet, bad og sovepladser indgår.
På alle fællesjagter er der fuld forplejning, som afregnes separat.
Der er intet fællesarbejde forbundet med medlemskabet, hvorfor jagten er for den travle og kvalitetsbeviste jæger. På fællesjagterne går man dog til hånde.
Lyder ovenstående som noget for dig, og kan du nikke genkendende til etik, moral og høj kvalitet, så er du muligvis det helt rigtige kommende medlem i vores konsortium.


Pris: Kr. 11.500


Tlf: 2042 7447
Postnummer: 
Annonce nr: 12783

JAGTKAMMERAT  Mail: ln@telco.dk
15-08-2016
D. 14-09-2016

Et velfungerende jagtkonsortium, med en meget naturskøn jagt på Sydsjælland (ca. 1 times kørsel fra København) søger nye jagtkammerater.

Arealet er hovedsagelig skov. Midt i skoven findes en stor fodermark. I skoven er der ligeledes en sø med ænder. Langs hele jagten er der strand med frijagt på ænder og gæs. På frijagten må du altid have en gæst med.

Vi har en dejlig jagthytte med madlavnings faciliteter og overnatningsmuligheder.

Vi udsætter fasaner og ænder. Der findes stor bestand af råvildt, en del dåvildt samt strejfende kronvildt. Til pasning af fuglene, har vi fast skytte.

God jagtmoral og –etik er en selvfølge. Der er i konsortiet et rigtig godt kammeratskab, som vi værdsætter højt.

Fuglepladser koster 8.600,- kr. For at deltage i efterårets trykjagter koster det 1.000,- kr. ekstra.

Vi håber ovenstående har din interesse og du kan ringe til Flemming på tlf. 21 91 78 70, bedst aften.


Pris:


Tlf: 21917870
Postnummer: 
Annonce nr: 12786

Karise(Stevns) 13 jagtdage  Mail: Morknud@gmail.com
07-09-2016
D. 08-09-2016


9 fuglejagt – 4 trykjagter og frijagt både med riffel og hagl, efter aftale med formanden
Jagtområdet omfatter 32 ha skov og 140 ha agerjord med remisser og vandhuller med tilplantet majs. Der udsættes 300 fasaner, der passes af en fast fodermester.
Ved tryk-jagt er der ingen forplejning. Vi deles om, at være værter til morgenkaffen og frokosten, så alle medlemmer deltager i arbejdet.
Vi har en jagthytte og er 10 mand og er sammen med 4 fra gårdjagten. Vi er et ”gammelt” hyggeligt konsortie, som sætter etikken og sikkerheden i top. Vi sætter det sociale højt og vores jagthytte danner rammen om vores fællesskab med morgenkaffe og frokost ved fællesjagter.

Prisen er incl. morgenkaffe m/ brød, frokost m/ øl/vand og vores drikkepause under jagten. Du skal altså ikke have penge med på fællesjagterne. Vi har ingen faste gæstepladser, men gæstepladser fordeles ligeligt og har aldrig været et problem. Gæsteplads koster 200,- kr. Incl. morgenkaffe m/ brød og frokost m/ øl / vand og drikkepause i skoven.
Første jagt er 2/10 -2016 og sidste 28/1 – 2017
Der er mulighed for at overtage pladsen til næste år med bukkejagt, hvor prisen er 9000 kr.
Jeg sælger pladsen, da jeg har fået købt mere jagt, end jeg kan nå at bruge.

Pris: 6000


Tlf: 50440075
Postnummer: 
Annonce nr: 13026

Godsjagt 45 minutter fra København  Mail: rolighed.am@gmail.com
09-08-2016
D. 08-09-2016

Vi søger fuglejægere til veldrevet konsortie. Reviret er på ca 300 HA smuk og varieret natur med skov, hegn, marker og remiser. Udover klovvildt har vi en fin bestand af harer, duer og snepper på træk. I sæsonen har vi rigtig mange gæs og ænder som overnatter i et oversvømmet engområde. Der udsættes 1000 fasaner og et mindre antal ænder som passes af en fast skytte. Jagten byder på 6-7 fællesjagter der afsluttes med et ande /gåsetræk. Vi har faste drivere og apportører og er max.14 skytter per jagt så alle er garanteret gode pladser i løbet af dagen hvilket vi prioriterer højt. Ud over fællesjagterne er der mulighed for frijagt på fasaner, harer, gæs, ænder og duer i afsatte områder.
Henvendelse Henrik Rasmussen tlf. 29 11 16 46. Mail: hlchristensen@mail.dk

Pris: 13.500,-


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 12726

Konsortieplads 10 min. syd for Køge  Mail: per@wieben.eu
14-08-2016
D. 06-09-2016

Til velfungerende konsortium 10 minutter syd for Køge søger vi en seriøs jæger, gerne med en god hund.

Reviret er knapt 400 hektar fordelt på blandet skov og ager med forskellige remiser og hegn. Vi udsætter 1000 fasaner med faste medhjælpere og har en god bestand af såvel småvildt som råvildt samt lidt strejfende større hjortevildt. Fællesskab og sikkerhed er højt prioriteret. Vi afholder 8 årlige fællesjagter med hagl. Disse indledes med hyggeligt morgenbord i jagtstuerne. Frokosten indtages som regel i vores hytte i skoven.

Råvildt skydes i bukkejagten på anstand og pürsch efter aftalt pointsystem, og på efterårets 4 trykjagter fra stiger/tårne. Vi skyder ikke råvildt med hagl.

Kontingentet er kr. 13.000. Mulighed for tilkøb af gæstepladser i det omfang, vi har plads.

Vil du vide mere, beder vi dig kontakte Per på telefon 2070 3740

Pris: 13.000


Tlf: 20703740
Postnummer: 
Annonce nr: 12769

Vi søger b-medlem til jagtkonsortie  Mail: nco@di.dk
05-08-2016
D. 04-09-2016

Vores jagtområde er i dag 220 ha jord og 330 ha skov. Vi har en fornuftig bestand af dåvildt på cirka 150 stk. Vi har en bestand af 75 stk. råvildt. Er rigtig god harejagt. En mindre udsætning af fasaner. 10 vandhuller og mindre søer med mange ænder.

B-medlemmer får 2 andejagter, 4 haglbøssejagter og 4 trykjagter om året. I alt 10 jagter for kr.12.500.

Jagtens beliggenhed er på Krenkerup Gods ved Sakskøbing. Godt 1 times kørsel fra København. 5 minutters kørsel fra motorvejsafkørslen. Vi har jagthytte, som er indrette med plads til 20 kan spisende og senge til 8 mand kan overnatte. I forbindelse med afviklingen af jagter har vi også en hovmester, som søger for at forplejningen under afvikling af fællesjagter med gæster.

I konsortiet sætter vi pris på at jægere og gæster får en god oplevelse. En professionel afvikling, høj sikkerhed, dygtige hundefolk og ikke mindst god mad.

Med venlig hilsen
N.O. Coops Olsen
Telefon: 40648926
Mail: nco@di.dk

Pris: 12500


Tlf: 40648926
Postnummer: 4990
Annonce nr: 12690

Fuglejagt til salg til nyjægere  Mail: raven@cool.dk
31-08-2016
D. 02-09-2016

Da jeg er på arbejde de weekender der er fællesjagt på den jagt jeg er tilknyttet, sætter jeg min fuglejagt med fast gæst til salg, der er 9 stk fællesjagter på følgende datoer:

2016:
2/10, 22/10, 5/11, 19/11, 4/12, 18/12 og 28/12

2017:
15/1 og 29/1

Det er med fast gæst på fællesjagterne (på nær en), så man kan dele prisen med en ven.

Arbejdsdagene er klaret.

På jagten er der sat både ænder og fasaner ud.
Jagten ligger i Sandby ca. 15 min. kørsel fra Ringsted

Pris: 5500


Tlf: 22175812
Postnummer: 4171
Annonce nr: 12939

Jagttkonsortie ved Kalbyris Næstved  Mail: .
02-08-2016
D. 01-09-2016

Jagttkonsortie ved Kalbyris Næstved - en enkelt eller to ledige fuglepladser Vores revir består af ca. 400 tdr. varieret skov. Her findes såvel rydninger, høj bøgeskov, gamle grantykninger som nyplantninger i bøg og gran – ideelt for såvel klovbærende vildt som fugle.
Midt i skoven har vi en sø på ca. 2 tdr.
Konsortiet råder over en velindrettet jagthytte med alle moderne faciliteter inkl. overnatningsmulighed.
Der serveres morgenmad samt en god varm middag i forbindelse med vore fællesjagter.
Vi har i år planlagt 9 fællesjagter og der er mulighed for frijagt.
Det er muligt at medbringe gæst på Frijagter og Fællesjagter.
Vi udsætter både ænder og fasaner.
Afskydning af såvel ænder, fasaner mm. står i god relation til den store bestand, der naturligt findes på reviret.
God stemning med højt til loftet.
Jægere med hund (labrador, springer eller Cocker) vil have fortrinsret til pladserne.
Priser:
Fuglejæger kr. 8.500,-
Yderligere information:
Finn Jensen, formand
Kim Velgaard, sekretær
Kalbyris Jagtlaug
tlf. kun mellem 18:00 og 20:00
Pris: 8.500


Tlf: 55965938 53 77 47 73
Postnummer: 
Annonce nr: 12643

Midtsjælland Haslev  Mail: petersaltoft@mail.tele.dk
01-08-2016
D. 29-08-2016


Velfungerende og veldrevet jagtkonsortie søger 2 fuglejægere.

Vi råder over ca. 265 hektar, herunder ca. 16 hektar skov, ager, flere
rigtig gode remisser, vandhuller og levende hegn. Reviret har en god
bestand af råvildt, harer, fasaner, duer og agerhøns. Vi udsætter et
mindre antal fasaner.

Der er igennem en årrække udført flere tiltag til at løfte jagten og der
må påregnes et par arbejdsdage i sæsonen til vildtpleje.

Vi råder over en hyggelig jagthytte med lys, varme, køkken og
mulighed for overnatning.

Vi afholder normalt 5-6 gæstejagter om året. Desuden afholder vi en
årlig agerhønsejagt og en kokkejagt uden gæster.

Når vi er fuldtallige er vi 5 riffeljægere og 6-8 fuglejægere afhængigt af
antal gæstepladser. Vi er en blandet flok og vi har plads til alle, unge,
gamle, mænd, kvinder, nyjægere og garvede folk - alle er velkomne, så
længe kemien er iorden.

Fugleplads uden gæst koster kr. 6.000,- årligt
Fugleplads med fast gæsteplads koster kr. 10.000,- årligt.

Jægere med hund ( labrador, springer eller cocker ) vil have
fortrinsret til pladserne.

Priserne er alt inklusive - dvs. ingen betaling for vildt. Der kan tilkøbes
gæstepladser til enkelte jagter, såfremt der er plads. Prisen herfor
fastsættes i fællesskab af medlemmerne.

Alle medlemmer er lige, både hvad angår indflydelse og pligter.

Hvis du er interesseret i at høre mere eller se reviret, så ring til Peter på
51687805 mellem kl 8:00 og 11:00 eller efter 20:00

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 12625

Vemmetofte Kloster, Hornskoven  Mail: lillestrandvej19@privat.dk
28-07-2016
D. 27-08-2016

Vemmetofte Kloster s jagtkonsortie "Hornskoven" , søger 1 nyt medlem. Området er på 240HA og vi udsætter 500 fasaner og har professionel skytte til at passe reviret. Du deltager i 7 fasanjagter og råder over 12 gæstepladser og derforuden er der 3 trykjagter samt individuel pursch.
Vi er et gammelt og velfungerende konsortie med en sund økonomi og 14 medlemmer og disponerer over en god jagtbolig med god plads,køkken,bad og toilet.
.Kontakt Peter H.

Pris: 18.000kr


Tlf: 26177526
Postnummer: 2840
Annonce nr: 12601

Flot og vildtrig jagt ved Glumsø  Mail: christina@horsfeldt.dk
18-08-2016
D. 25-08-2016

Jeg sælger pga. tidsmangel min plads i et godt og hyggeligt jagtkonsortium nær Glumsø.
Konsortiet består af både nye og erfarne jægere - både mænd og kvinder. Der bliver sat pris på godt samvær, gode, udbytterige jagter og god jagtetik. Der afholdes 9 jagter i løbet af en sæson.

Pladsen er inklusiv gæsteplads på 8 af jagterne - man disponerer selv over denne gæsteplads, og man kan give den gratis eller sælge den videre.

Pladsen er til hagl-jæger.

Pris: 5500


Tlf: 28904684
Postnummer: 
Annonce nr: 12819

Super jagt nær Skælskør  Mail: hj@pkjustesen.dk
17-07-2016
D. 16-08-2016

Til veletableret konsortium søges jæger med høj jagtmoral som også sætter pris på god kammeratskab og social samvær.
Om du er mand eller kvinde, ung eller ældre er ligegyldig, alle er velkommen.
Jagtarealerne er på i alt 234 ha. beliggende ved Eggeslevmagle ved Skælskør og består af adskillige remiser, vandhuller, en kirsebærplantage og en del af et mindre skovstykke.
Der udsættes 600 fasaner og 100 ænder og afskydningsprocenten er høj.
God rådyrbestand.
Der er ansat en skytte til at passe området.
Vi starter vores jagter i jagthytten med morgenmad og efterfølgende frokost.
Pris pr. fuglejæger kr. 13.000
Gæsteplads + kr. 7.500
Riffeljagt + kr. 3.500

Pris: 13000


Tlf: 25246775 / 25246798
Postnummer: 4230
Annonce nr: 12515

Vigersdal jagtkonsortie ved Ringsted søger nyt medlem  Mail: bjorkekierkegaard@hotmail.com
25-07-2016
D. 08-08-2016

Vi søger en god, rar og omgængelig jæger til den sidste ledige plads i vores dejlige jagtkonsortie. Vores revir er på ca. 150 HA beliggende i lettere kuperet terræn i udkanten af Ringsted og består af mindre skov, store og små moser, marker, enge og remiser samt en ådal op mod Vigersdal å.
Vi afholder årligt 7-10 fællesjagter samt hanejagt i januar. Derudover er der mulighed for frijagt på en del af reviret samt regulering efter nærmere bestemmelser. Der er en god naturlig bestand af råvildt, fasaner, trækkende ænder og gæs, duer, harer, snepper, ræv mv. Vi udsætter fasaner og ænder, der passes af fast fodermester. Hyggen, fællesskabet og glæden ved jagt er konsortiets hjørnesten - og er vigtigere end antallet af nedlagt stykker vildt på paraden. Vi er blanding af erfarne og nye jægere med og uden hunde i alderen fra starten af tyverne til 70+. Alle medlemmer er lige uanset om man er fugle/riffeljæger og der er ingen A og B pladser. I forbindelse med fællesjagterne afholdes der morgenbord samt frokost i jagthytten. Der er mulighed for gæstepladser ved afbud fra andre medlemmer. 2-3 årlige arbejdsdage på reviret, hvor alle deltager. Både nye og erfarne jægere er velkomne, bare kemien passer. Jægere med hunde foretrækkes. Du er velkommen til at ringe (mellem kl.10-17) eller skrive såfremt du er interesseret.

Pris: 8000


Tlf: 41939368
Postnummer: 
Annonce nr: 12574

Beldringe Gods. Ca. 45 min. syd for København  Mail: rolighed.am@gmail.com
01-08-2016
D. 07-08-2016

Vi søger tre fuglejægere til nystartet konsortie. Reviret er på ca 300 HA smuk og varieret natur med skov, hegn, marker og remiser. Der udsættes fasaner og ænder som passes af en fast skytte. Jagten byder på 6-7 fællesjagter der afsluttes med et ande /gåsetræk. Vi har faste drivere og apportører og er max.12 skytter per jagt så alle er garanteret gode pladser i løbet af dagen. Ud over fællesjagterne er der mulighed for frijagt på fasaner, harer og duer i afsatte områder.
Henvendelse Henrik Rasmussen tlf. 29 11 16 46. Mail: hlchristensen@mail.dk

Pris:


Tlf: 40765031
Postnummer: 
Annonce nr: 12627

Fuglejæger med hund  Mail: simonhol@hotmail.com
02-08-2016
D. 06-08-2016

Fuglejæger med hund søges til 130hektar skovjagt øst for Holbæk(Dragerup skov).

Skoven består af varierede beplantninger, samt strandeng ud til fjorden.

Vi afholder fællesjagter på vores udsatte ænder og fasaner, samt en fin bestand af vilde fugle og harer.
Der medfølger gæsteplads til fællesjagter.

Der er fri trækjagt langs fjorden, og duer/krager/ænder i udvalgte dele af skoven. Med gæst.

6000kr + 500kr i indskud

Fremvisning i denne uge efter aftale.

Venlig hilsen Simon

Pris: 6500


Tlf: 
Postnummer: 4300
Annonce nr: 12638

Spændende jagt - Østsjælland  Mail: dufaux0511@gmail.com
07-07-2016
D. 06-08-2016

Nyetableret konsortium søger sidste 2 af ialt max 10 medlemmer. Varierede jagtmuligheder på 200 ha samlet areal beliggende ca. 30 km fra Kbh. Jagtterrænet stærkt afvekslende og kuperet med div. mergelgrave, skove, længere åforløb, grusgrave og søer - udsætning af et passsende antal ænder og fasaner. Jagthytte, gæsteplads kan tilkøbes til drivjagter - ialt 6 fællesjagter, morgenmad incl.. For nærmere information henvendelse aften-tlf..
Pris: 8.500 - kr


Tlf: 51569293
Postnummer: 4600
Annonce nr: 12439

konsortiepladser ved Faxe  Mail: lars@lmcbyg.dk
25-07-2016
D. 03-08-2016

Velfungerende konsortie søger 3 medlemmer til den kommende sæson. Reviret er på ca. 300 ha, med skov, eng og mark. Der udsættes 600 fasaner årligt, som passes af fast skytte. Udover fællesjagterne er der mulighed for frijagt på agerhøns, duer samt ænder/gæs. Der er morgenmad, middagsmad samt drikkevarer på alle fællesjagterne. Al henvendelse på tlf. 21 63 03 98
Pris: 7500


Tlf: 21630398
Postnummer: 4654
Annonce nr: 12571

Vordingborg  Mail: jackmikael.petersen@gmail.com
26-07-2016
D. 03-08-2016

Vi søger 2 fuglejæger til vort lille konsortie
Revir er på 50 ha skov 67 ha ager med 3 remiser og levende hegn.
Der er ca 1-1500 m kystlinie.
Der bliver sat fasaner ud og ænder ud.
Der bliver holdt 4/5 fællesjagter.
Der er fri jagt på ænder gæs dur m.m.
Der er en jagtehytte med udsigt over vandet.
Pris 5000- indskud 1000-
Skriv så kontakter jeg jer

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 12581

midtsjælland Haslev  Mail: petersaltoft@mail.tele.dk
01-07-2016
D. 31-07-2016


Velfungerende og veldrevet jagtkonsortie søger 2 fuglejægere.

Vi råder over ca. 265 hektar, herunder ca. 16 hektar skov, ager, flere
rigtig gode remisser, vandhuller og levende hegn. Reviret har en god
bestand af råvildt, harer, fasaner, duer og agerhøns. Vi udsætter et
mindre antal fasaner.

Der er igennem en årrække udført flere tiltag til at løfte jagten og der
må påregnes et par arbejdsdage i sæsonen til vildtpleje.

Vi råder over en hyggelig jagthytte med lys, varme, køkken og
mulighed for overnatning.

Vi afholder normalt 5-6 gæstejagter om året. Desuden afholder vi en
årlig agerhønsejagt og en kokkejagt uden gæster. Der er endvidere
mulighed for frijagt på duer efter aftale.

Når vi er fuldtallige er vi 5 riffeljægere og 6-8 fuglejægere afhængigt af
antal gæstepladser. Vi er en blandet flok og vi har plads til alle, unge,
gamle, mænd, kvinder, nyjægere og garvede folk - alle er velkomne, så
længe kemien er iorden.

Fugleplads uden gæst koster kr. 6.000,- årligt
Fugleplads med fast gæsteplads koster kr. 10.000,- årligt.

Jægere med hund ( labrador, springer eller cocker ) vil have
fortrinsret til pladserne.

Priserne er alt inklusive - dvs. ingen betaling for vildt. Der kan tilkøbes
gæstepladser til enkelte jagter, såfremt der er plads. Prisen herfor
fastsættes i fællesskab af medlemmerne.

Alle medlemmer er lige, både hvad angår indflydelse og pligter.

Hvis du er interesseret i at høre mere eller se reviret, så ring til Peter på
51687805 mellem kl 8:00 og 11:00 eller efter 20:00

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 12380

Fantastisk fyglejagt  Mail: står iteksten
28-06-2016
D. 28-07-2016

Jagtklub som råder over et helt fantastisk revir på 404 ha heraf ca. 90% skov blot 35 minutters kørsel fra København, søger nye kvalitetsbeviste fuglejæger. Jagten på reviret drives med udgangspunkt i vildtet, hvorfor nye medlemmer bør være indforstået med, at der ønskes jæger som kan efterleve de etiske og moralske kodeks som gælder for vores jagtklub.
Der afholdes 6 fuglejagter på et større antal udsatte fugle, hvor hvert klubmedlem har mulighed for, at medbringe gæst på hver anden af disse fuglejagter. I løbet af efteråret vil der endvidere blive afholdt jagt på andetræk på fastsat ugedage. Således jæger uden hund også har mulighed for, at planlægge aftentræk på ænder.
Der er fuld forplejning på alle fællesjagter, forplejningen afregnes separat ved tilmelding.
Vi råder over en dejlig jagthytte, med modernet køkken, toilet og badefaciliteter, samt en noget mindre moderne sovesal.
Årlig medlemsafgift fuglejæger: 13.500,00
Den første år, indbetales indmeldingsgebyr på 1.500 kr.
Der er intet fællesarbejde forbundet med medlemsskabet, hvorfor jagten er for den travle og kvalitetsbeviste jæger. På fællesjagterne bør man dog kunne gå til hånde.
Lyder ovenstående som noget for dig, og kan du nikke genkendende til Etik, moral og høj kvalitet, så er du muligvis det helt rigtige kommende medlem i vores jagtklub, så skriv et par linjer om dig selv og send til dinjagt(snabbel A)Gmail.com, sammen med et telefonnummer, så kontakter vi dig.

Pris: 13500


Tlf: 
Postnummer: 4600
Annonce nr: 12358

Søger et sjette medlem  Mail: gundog@outlook.dk
28-06-2016
D. 28-07-2016

Vi er en lille klub på gerne 6 medlemmer nu kun 5 . Vi har faste jagtdage med faste antal fugle ænder og fasaner ca 800/900 stk blandet pr år hvert medlem har 1 gæste plads på alle de 5 jagter der holdes pr år.

Vi lægger vægt på hyggelig og god jagt, vi du være en del af dette så skriv et par ord om dig selv.


Pris: 30.000kr


Tlf: 
Postnummer: 4220
Annonce nr: 12360

Jagt på første klasse  Mail: .
28-06-2016
D. 28-07-2016

Gamle jagtvenner søger en jagtkammerat til vor godsjagt på lidt over 500 hektar i det sydøstlige Danmark.
Omkostningen pr. år er relativ høj og det skyldes ikke alene at det er en god og veldreven jagt med en pæn stor udsætning og en godkuglejagt, men også at vi kun er et begrænset antal personer. Vi søger en person som vi kan holde ud at gå på jagt med og en som kan indgå i vore sociale sammenhænge ikke mindst i vort store og velindrettede jagthus med køkken, spisestue, dagligstue, stor frokoststue til vores klapjagter, en række soveværelser badeværelser m.m. Jagthuset er beliggende på jagtreviret.
Du kan indhente supplerende oplysninger på telefon 2033 2031, hvis du måtte være reelt interesseret.

Pris:


Tlf: 2033 2031
Postnummer: 
Annonce nr: 12362

Hagljagt Borup  Mail: claol@regionsjaelland.dk,. ove@tohoff.dk
22-07-2016
D. 27-07-2016

Rye Skov/Magleskov Jagtkonsortium(Svenstrup Gods ved Borup,Sjælland) søger fire hagljægere til den kommende sæson,idet et antal af vores haglskytter har valgt at reducere deres deltagelse.
Vi har godt 400 ha skovjagt og har adgang til yderligere 23 ha mark med remiser for perioden 4 november til 31 januar.
Mere konkret drejer det sig om i 8 jagtdage: Lørdag d. 1/10-kort jagt der slutter til frokost,lørdag d. 15/10,lørdag d 29/10,lørdag d. 12/11,26/11, lørdag d. 10/12, tirsdag d. 27/12-kort jagt,konsortiet er vært ved frokost og lørdag d. 7/1 2017.En gæsteplads pr sæson.Jagt på fasaner ,ænder,snepper,ræv og råvildt.
Vi udsætter 200 ænder og 700 fasaner(5 voliere).
Velfungerende konsortium med egen jagthytte.
Interesserede er velkomne til at ringe og høre nærmere eller lave aftale om at besigtige reviret.
Claus Olsen
Ove Hoff

Pris: 10.000,-


Tlf: 29615526,20333747
Postnummer: 4010
Annonce nr: 12555

Fuglejægere søges.  Mail: larsfhansen@gmail.com
15-07-2016
D. 25-07-2016

Gammelt veletableret jagtkonsortium, i nærheden af Køge, med jagt på ca. 200 hektar, hvoraf 125 er skov og resten er omkringliggende marker. Vi udsætter pt. 400 fasaner. Vi søger 1-2 fuglejægere, der kan passe ind i vores slæng. Vi er en blandet flok jægere, der også går ind for det hyggelige på jagterne og i vores jagthytte, der ligger midt i skoven. Fuglejagterne afvikles med 6 årlige fasanjagter på fastlagte dage, rævejagter, samt fri due- og krageregulering.

Pris: 5000


Tlf: 
Postnummer: 4681
Annonce nr: 12493

Kalbyris Næstved  Mail: hansfinnjensen@hotmail.com
25-06-2016
D. 25-07-2016

Jagttkonsortie ved Kalbyris Næstved - en enkelt eller to ledige fuglepladser
Vores revir består af ca. 400 tdr. varieret skov. Her findes såvel rydninger, høj bøgeskov, gamle grantykninger som nyplantninger i bøg og gran – ideelt for såvel klovbærende vildt som fugle.
Midt i skoven har vi en sø på ca. 2 tdr.
Konsortiet råder over en velindrettet jagthytte med alle moderne faciliteter inkl. overnatningsmulighed.
Der serveres morgenmad samt en god varm middag i forbindelse med vore fællesjagter.
Vi har i år planlagt 9 fællesjagter og der er mulighed for frijagt.
Det er muligt at medbringe gæst på Frijagter og Fællesjagter.
Vi udsætter både ænder og fasaner.
Afskydning af såvel ænder, fasaner mm. står i god relation til den store bestand, der naturligt findes på reviret.
God stemning med højt til loftet.
Jægere med hund (labrador, springer eller cocker) vil have fortrinsret til pladserne.
Priser:
Fuglejæger kr. 8.500,-
Yderligere information:
Finn Jensen, formand
Kalbyris Jagtlaug
tlf. kun mellem 18:00 og 20:00Pris: 8.500


Tlf: 55965938
Postnummer: 
Annonce nr: 12345

Fuglejæger  Mail: info@sikkert-liv.dk
23-06-2016
D. 23-07-2016

Vi søger en enkelt fuglejæger til den kommende sæson på vores jagt beliggende ned til Præstø fjord. Jagten er på 230 Ha med super jagthytte i skoven med alle faciliteter. Vi udsætter 1600 fasaner med fine afskydningstal. Vi sætter dog kammeratskab og godt samvær i højsædet. Der vil være mulighed for gæsteordning på udvalgte jagter. Der vil ligeledes være mulighed for frijagter på gæs og duer og krager.
En jæger med god jagthund fortrækkes.
Pris kr. 12.000 + indskud på 2.000

Pris: 12000 + indskud


Tlf: 29727935
Postnummer: 2605
Annonce nr: 12328

Jagt i nystartet konsortie i Nordsjælland  Mail: jagtnordsjaelland@gmail.com
02-07-2016
D. 20-07-2016

Til nystartet konsortium i Nordsjælland søges 4 jægere med gæsteplads.

På jagten udsættes ænder og fasaner som der afholdes jagt på ca. hver anden uge hen over jagtsæsonen. Der vil imellem jagterne være andetræk når vejret er til det. I januar måned er der frijagt på flyvende vildt.

Der er et begrænset antal bukkejagtspladser, som kan tilkøbes. Der vil være mulighed for at skyde en rå eller et lam i efteråret. Derudover er der regulering på duer og gæs.

Om dig:
Det er underordnet om du er ny eller gammel jæger. Det vigtigste er, at du har et godt humør og er villig til at give et nap med på de enkelte arbejdsdage der er i løbet af året.

Da vi mangler hunde, vil jægere med hund blive foretrukket. Det er et absolut must at hunden er glad for vand.

Du må gerne have fast gæst, som også har lov til at deltage i jagterne i tilfælde af, at du skulle være forhindret.

Prisen for sæsonen 2016/2017 er 12.000 kr. som skal erlægges ved indtræden i konsortiet.

Skriv lidt om dig selv, din hund (hvis du har en), hvad du har af jagterfaring, hvor i landet du bor og hvad du har af forventninger til jagt på: jagtnordsjaelland@gmail.com
Vi ser frem til at høre fra dig.

Pris: 12000


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 12387

Søger konsortie medlem  Mail: Ulle120.uc@gmail.com
09-07-2016
D. 12-07-2016

Vi søger et konsortie medlem med hund til vores jagt ved Fakse.
Jagten ligger ved Fakse hvor vi har 165 ha mark jagt med flere gode remisser og et vandhuli den en remisse,dr løber en å igennem stykket og jagten ligger mellem 3
Skove så der er et rigt dyreliv.
Vi søger en seriøs jæger med brugbar jagthund så er det dig så gi et kald.
Prisen er 7200 Kr.pr år og indskud på 2000 Kr

Pris: 7200


Tlf: 49114907
Postnummer: 
Annonce nr: 12451

Vemmetofte Kloster, Hornskoven  Mail: .
12-06-2016
D. 12-07-2016

Jagtkonsortiet Hornskoven, Under Vemmetofte Kloster søger 1 eller 2 nye medlemmer. Området er 240 HA og vi udsætter 500 fasaner og har en professionel skytte til at passe reviret.
Du deltager i 7 fasanjagter og råder over 14 gæstepladser på disse,derudover er der 3 trykjagter og pursch.Vi er et gammelt og veletableret konsortie med en sund økonomi (14 medlemmer).Vi disponer over en hyggelig jagtbolig med god plads,køkken,bad og toilet. Årlig udgift 18.000kr.
Er du/i interesseret i at høre mere ,kontakt Peter H

Pris: 18.000kr


Tlf: 26177526
Postnummer: 
Annonce nr: 12239

Jæger/tovholder søges til mindre veldrevent konsortie.  Mail: per.herlev@lauritz.com
13-06-2016
D. 10-07-2016

Jæger/tovholder søges til mindre veldrevet konsortium.

Jagten består af ca. 70 hektar hovedsaligt skov beliggende langs havet nær Præstø bugt.

Vi har mindre udsætning af fasaner, en pæn bestand af råvildt samt god mulighed for andejagt.
Vi afholder årligt:
- 10 fasanjagter
- 2 trykjagter
og så er der ellers mulighed for en del frijagt.

Når vi er fuldtallige er vi 10 personer. Vi går meget op i den uformelle tone og med humor og hygge i højsædet.

Vi har to jagthytter, en lille med brændeovn og en der rummer plads til de store fællesjagter.

Som tovholder er man den ansvarlige for at tingene fungere, og den som har fingeren på pulsen med hvad der skal ordnes, men man er også den som lige ligger et par ekstra timer i området.
Som tovholder vil man have en lidt nedsat jagtleje, men have fuldstændig samme betingelser som alle andre.

Har ovenstående interesse, er man velkommen til at skrive til nedenstående mailadresse, og beskriv her lidt om dig selv, din erfaring, hvor du bor samt om du har hund/e.

Pris: 7000


Tlf: 30618774
Postnummer: 
Annonce nr: 12243

Everdruplund Jagtkonsortie  Mail: hjortholm@jensen.mail.dk
10-06-2016
D. 09-07-2016

Konsortiejagt
Sjælland

Til Everdruplund jagtkonsortie sæger vi 3 nye jagtkammerater til den kommende jagtsæson, vi er ca 20 jægere i konsortiet som går på jagt i Everdruplund skov syd for Rønnede, hvor der er ca. 65 hektar kuperet skov.
Der udsættes 100-120 fasaner, der passes af fodermester , der er en god råvildt bestand i skoven, vi afholder 6-7 drivjagter hvor også råvildt må skydes med hagl, vi afholder 2-3 trykjagter på råvildt.Dåvildt findes i skoven,afskydning efter konsortiets regler. Samlingssted er en skurvogn i skoven hvor vi hygger med morgenmaden samt hvor frokost indtages. Der er ingen A/B parter alle er lige. Der er mulighed for gæste pladser som deles mellem jægere. Bukke jagten er opdelt i 3 hold , 5 dage til hvert hold – efter 3 uger er bukkejagten fri , dog max 1 buk pr. jæger.
Ny jægere samt jæger m. hund er meget velkommen, vi har 2-3 arbejdsdage i foråret til rep af tårne , voliere samt forbedringer i skoven.
Pris incl. morgenmad 5000.-
Henvend.Mogens Hjortholm 21460135
Hjortholm@jensen.mail.dk

Pris: 5000.-


Tlf: 21460135
Postnummer: 4733
Annonce nr: 12224

Godsjagt ved Ringsted  Mail: henrik.svanholm@mail.dk
09-06-2016
D. 09-07-2016

Til professionelt drevet jagt på Midtsjælland med stor vildtbestand kan der tilbydes deltagelse i efterårets haglgeværjagter. Jagtområde består af småskove, brede hegn, småremiser, engarealer, vandhuller, større sø med oversvømmede engarealer (særdeles god trækjagt på ænder og gæs), lang åstrækning og afvekslende markarealer foruden store vildtagre. Det samlede areal er på 341 ha.

Deltagelse i samtlige haglgeværjagter 2016/17 koster 17.000 kr.

Heri er inkluderet mulighed for deltagelse i frijagter på ænder, gæs, duer med 1 gæst efter skriftligt regelsæt.

Seriøs jagtledelse, der afvikler de enkelte jagtdage på sikker og klassisk vis. Alkoholpolitik haves.

Nye såvel som erfarne jægere M/K er velkommen til at kontakte jagtleder Henrik Svanholm på telefon eller mail.

Pris: 17.000 kr.


Tlf: 20729333
Postnummer: 4100
Annonce nr: 12222

Jagt mellem Sorø og Slagelse  Mail: nielshjortnaes@gmail.com
06-06-2016
D. 06-07-2016

Til vores mindre jagtkonsortium ved Næsbyskov (mellem Slagelse og Sorø) mangler vi et par medlemmer, som værdsætter et godt jagtligt samvær med høj jagtmoral/etik.

Jagtarealet er på 102 ha. og indeholder 8 remiser, herunder 3 vandhuller/mose. Der udsættes et passende antal fasaner og ænder, og afskydningsprocenten heraf er ganske høj (ca. 2/3 sidste år), men afhænger som ved al jagt af mange ting.

Derudover er der en rigtig pæn bestand af skovduer, agerhøns og harer.

Der er alene tale om hagljagt (ingen riffeljagt), og der afholdes som minimum 6 fællesjagter.

Vi anvender et fast hold af hundefolk til at bistå ved jagterne, hvorfor det ikke er nødvendigt at have/medbringe egen hund. Jagthunde er dog altid velkomne.

Morgenmad/frokost skiftes vi til at stå for på alle fællesjagter.

Der må påregnes et vist antal arbejdsdage.

Hvis du er interesseret og ønsker at høre mere om jagten, så kontakt Niels på tlf. 23352642

Pris: 8500


Tlf: 23352642
Postnummer: 4200
Annonce nr: 12183

Jagt kammerater søges  Mail: stinewolff@hotmail.com
06-06-2016
D. 06-07-2016

Jagtkammerater søges til jagtfællesskab ved Næsbyskov
Vi kan tilbyde 102 ha beliggende lidt syd for Sorø, med mange gode remisser
(7 stk.) og 3 vandhuller. Der udsættes et passende antal fasaner og ænder ud.

Der jages fuglevildt, harer og ræv. (Ingen riffeljagt) Der afholdes minimum
6 fællesjagter.

Der findes en veletableret jagthytte med køkken, sovepladser, toilet og stue med brændeovn.

Der skal påregnes 6 arbejdsdage om året til revirpleje og div. reparationer/flytning af udsætning mm.

Der er altid hundefolk på – så selvom du ikke har hund er det ikke et problem.

Vi skiftes til at sørge for morgenmad og frokost – så madpakken skal du heller ikke tænke på.

Vi er pt. 10 jæger M/K mellem 16 og 65 år, som værdsætter et godt kammeratskab med en høj jagtmoral og etik.

Hvis du er interesseret og ønsker at høre mere om jagten, så er du velkommen til at ringe til Niels
23352642

Pris: 8500


Tlf: 23352642
Postnummer: 4200
Annonce nr: 12184

midtsjælland Haslev  Mail: petersaltoft@mail.tele.dk
01-06-2016
D. 01-07-2016


Velfungerende og veldrevet jagtkonsortie søger 2 fuglejægere.

Vi råder over ca. 265 hektar, herunder ca. 16 hektar skov, ager, flere
rigtig gode remisser, vandhuller og levende hegn. Reviret har en god
bestand af råvildt, harer, fasaner, duer og agerhøns. Vi udsætter et
mindre antal fasaner.

Der er igennem en årrække udført flere tiltag til at løfte jagten og der
må påregnes et par arbejdsdage i sæsonen til vildtpleje.

Vi råder over en hyggelig jagthytte med lys, varme, køkken og
mulighed for overnatning.

Vi afholder normalt 5-6 gæstejagter om året. Desuden afholder vi en
årlig agerhønsejagt og en kokkejagt uden gæster. Der er endvidere
mulighed for frijagt på duer efter aftale.

Når vi er fuldtallige er vi 5 riffeljægere og 6-8 fuglejægere afhængigt af
antal gæstepladser. Vi er en blandet flok og vi har plads til alle, unge,
gamle, mænd, kvinder, nyjægere og garvede folk - alle er velkomne, så
længe kemien er iorden.

Fugleplads uden gæst koster kr. 6.000,- årligt
Fugleplads med fast gæsteplads koster kr. 10.000,- årligt.

Jægere med hund ( labrador, springer eller cocker ) vil have
fortrinsret til pladserne.

Priserne er alt inklusive - dvs. ingen betaling for vildt. Der kan tilkøbes
gæstepladser til enkelte jagter, såfremt der er plads. Prisen herfor
fastsættes i fællesskab af medlemmerne.

Alle medlemmer er lige, både hvad angår indflydelse og pligter.

Hvis du er interesseret i at høre mere eller se reviret, så ring til Peter på
51687805 mellem kl 8:00 og 11:00 eller efter 20:00

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 12148

Hyggejagt  Mail: Ramtrikker@gmail.com
30-05-2016
D. 29-06-2016

Til vores 60 ha skovjagt nær 4653 karise søger vi jæger (gerne med hund) til den kommende sæson.
Der afholdes 4-5 fællesjagter, og 1-2 trykjagter, alle jagter starter med morgenmad i vores jagthytte i skoven og afsluttes med frokost i vores nærlægende jagtstue( incl i lejen).
I skoven er der fasanudsætning og en sund råvildtbestand, samt strejfende dåvildt.
Skytte er tilknyttet til jagten.
Ring for mere info samt besigtigelse.

Pris: 4500kr


Tlf: 50587885
Postnummer: 4653
Annonce nr: 12134

Jægere søges til mindre veldrevet konsortium.  Mail: per.herlev@lauritz.com
13-06-2016
D. 28-06-2016

Jæger søges til mindre veldrevet konsortium.

Jagten består af ca. 70 hektar hovedsaligt skov liggende langs havet nær Præstø bugt.

Vi har mindre udsætning af fasaner, en pæn bestand af råvildt samt god mulighed for andejagt.
Vi afholder årligt:
- 10 fasanjagter
- 2 trykjagter
og så er der ellers mulighed for en del frijagt.

Når vi er fuldtallige er vi 10 personer. Vi går meget op i den uformelle tone og med humor og hygge i højsædet.

Vi har to jagthytter, en lille med brændeovn og en der rummer plads til de store fællesjagter.

Vi har 2 ledige pladser som er flg.:
A plads - medlem inkl. riffeljagt
C plads - medlem uden riffeljagt og uden gæstepladser, men ellers samme rettigheder som de andre medlemmer.

Har ovenstående interesse, er man velkommen til at skrive til nedenstående mailadresse, og beskriv her lidt om dig selv, din erfaring, hvor du bor samt om du har hund/e.
Mærk øverst om man er interesseret i A eller C medlemskabet.

Pris:


Tlf: 30618774
Postnummer: 
Annonce nr: 12244

Fodermester/Skytte søges  Mail: mh@solinco.dk
25-05-2016
D. 24-06-2016

Til vores dejlige jagt på Stevns, søger vi en fodermester, der kan påtage sig hvervet, at passe vores fasaner når de ankommer midt Juli 2016. Selve jagten er på 195ha og ren skov, med store lysninger, hegninger og forskellig artet beplantninger. Vi har 3 udsætningspladser med volierer der ligger tæt på hinanden. Vi har traktor, sluf og kornvogn og store palletanke til vand. Skoven huser en stærk råvildt bestand, lejlighedsvist dåvildt og der er mange snepper og duer.
 
Vi aflønner med jagt på lige fod med os andre, en A-part til en værdi af 23.000,-.
 
Hvis du synes at det lyder som noget for dig, så kontakt os på 40 59 99 69 eller 40 24 55 14

Pris:


Tlf: 40599969
Postnummer: 4671
Annonce nr: 12098

Super jagt nær Skælskør  Mail: hj@pkjustesen.dk
17-05-2016
D. 16-06-2016

Til nyere spændende konsortium søges jæger med høj jagtmoral som også sætter pris på god kammeratskab og social samvær.
Om du er mand eller kvinde, ung eller ældre er ligegyldig, alle er velkommen.
Jagtarealerne er på i alt 234 ha. beliggende ved Eggeslevmagle ved Skælskør og består af adskillige remiser, vandhuller, en kirsebærplantage og en del af et mindre skovstykke.
Der udsættes 600 fasaner og 100 ænder og afskydningsprocenten er høj.
God rådyrbestand.
Der er ansat en skytte til at passe området.
Vi starter vores jagter i jagthytten med morgenmad og efterfølgende frokost.
Pris pr. fuglejæger kr. 13.000
Gæsteplads + kr. 7.500
Riffeljagt + kr. 3.500

Pris: 13000


Tlf: 25246775 / 25246798
Postnummer: 4230
Annonce nr: 12034

200ha, hvor af 60 er skov.  Mail: Assertoft@yahoo.dk
30-05-2016
D. 10-06-2016

Da der er to i vores konsortie der ønsker at stoppe, er der blevet to pladser ledige fra dags dato. Vi kigger mest efter 2 med hund, men alle er velkommen til at sende en mail.
Vi har rigtig hyggelig jagthytte midt i skoven, med mulighed for overnatning. Masser af råvildt, en lille flok kronvildt og strejfende dåvildt.
Der bliver 6 fællesjagten til efteråret.

Vi sætter et mindre antal agerhøns og ænder ud, samt ca 200 fasaner.

Der vil være swipstik på 100kr på fællesjagterne.
Der bliver sørget for mad og drikke på alle jagter.

Pris 8500kr alt inklusivt.

Skriv lidt om dig selv, og hvad du forventer.

Pris: 8500


Tlf: 
Postnummer: 4450
Annonce nr: 12140

Gunderslevholm gods  Mail: .
10-05-2016
D. 09-06-2016

Vi, Kirkeskovens Jagt-konsortie, beliggende centralt på Gunderslevholm gods ved Næstved søger et nyt A-medlem.

Jagten der er på 260 tønder land, er meget alsidig, både hvad biotop angår, men også hvad vildt arter angår.

Området huser en stor fast bestand af rå samt dåvildt, en god bestand af harer, snepper samt duer.

Som supplement til alt dette, udsætter vi p.t. 350 fasaner årligt.

Sidst, men ikke mindst, byder jagten i efterårs samt vinter månederne på, endog meget store, træk af gæs, på og over terrænet.

Pris for herlighederne er 16.000kr. for en A-plads +gæst.
Svipstik på fællesjagter er 200,-kr pr. person, der indbefatter morgenmad samt efter jagt, middag i jagthytten som er tilberedt af vores super “madmor”, som stort set sørger for det meste.

For nærmere info og detaljér .
Kontakt venligst
Victor Rey


Pris: 16.000


Tlf: 27241836
Postnummer: 
Annonce nr: 11978

Everdruplund jagtkonsortie  Mail: Hjortholm@jensen.mail.dk
08-05-2016
D. 07-06-2016

Til Everdruplund jagtkonsortie søger vi nye jagtkammerater til den kommende jagtsæson, vi er ca 20 jægere i konsortiet som går på jagt i Everdruplund skov syd for Rønnede, hvor der er ca. 65 hektar kuperet skov.
Der udsættes 100-120 fasaner, der passes af fodermester , der er en god råvildt bestand i skoven, vi afholder 6-7 drivjagter hvor også råvildt må skydes med hagl, vi afholder 2-3 trykjagter på råvildt ,vi har set dåvildt i skoven,dem må der kun jages på når vi har trykjagt. Samlingssted er en skurvogn i skoven hvor vi hygger med morgenmaden samt hvor frokost indtages. Der er ingen A/B parter alle er lige. Der er mulighed for gæste pladser som deles mellem jægere. Bukke jagten er opdelt i 3 hold , 5 dage til hvert hold – efter 3 uger er bukkejagten fri , dog max 1 buk pr. jæger.
Ny jægere samt jæger m. hund er meget velkommen, vi har 2-3 arbejdsdage i foråret til rep af tårne , voliere samt forbedringer i skoven.
Pris incl. morgenmad
Henvend. Mogens Hjortholm

Pris: 5000


Tlf: 21460135
Postnummer: 
Annonce nr: 11962

Vestsjælland-Slagelse  Mail: konsortie@outlook.dk
06-05-2016
D. 05-06-2016

Til mindre hyggelig bondejagt søges 1 jæger m/k til denne sæson. Jagten er beliggende ved Slagelse og omfatter 230 HA. Godt med gæs, rådyr, hare, duer, fasaner, agerhøns og lidt ænder på åen. Få regler - masser af frijagt - og afslappede fællesjagter. Bemærk bondejagt = små parader. Skriv mail med dine info for yderligere oplysninger.
Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 11941

Jagtkonsortie ved Kalbyris Næstved - en enkelt eller to ledige pladser  Mail: hansfinnjensen@hotmail.com
04-05-2016
D. 03-06-2016

Vores revir består af ca. 400 tdr. varieret skov. Her findes såvel rydninger, høj bøgeskov, gamle grantykninger som nyplantninger i bøg og gran – ideelt for såvel klovbærende vildt som fugle. Midt i skoven har vi en sø på ca. 2 tdr., som er altid en god start på en jagtdag.

Konsortiet råder over en velindrettet jagthytte med alle moderne faciliteter inkl. overnatningsmulighed.
Der serveres morgenmad samt en god varm middag i forbindelse med vore fællesjagter.

God bukkejagt og mulighed for frijagt.
Det er muligt at medbringe gæst på Bukkejagt/Pürch, Frijagter og Fællesjagter.

Vi udsætter både ænder og fasaner.
Afskydning af såvel ænder, fasaner mm. står i god relation til den store bestand, der naturligt findes på reviret.

Vi har gennem de seneste år observeret en del Dåvildt - og har også nedlagt det første.

God stemning med højt til loftet.

Vores nye medlemmer må meget gerne have egnet jagthund til vores f iuglejagter.

Priser:
Riffeljæger kr. 15.500,-
Depositum kr. 2.000,-

Yderligere information:
Finn Jensen

Tlf: 55965938, kun mellem 18:00 og 20:00
Mail: hansfinnjensen@hotmail.com
Pris: 15.500,-

Pris: 15.500,-


Tlf: 55965938
Postnummer: 4700
Annonce nr: 11924

Attraktiv alsidig fuglejagt  Mail: trehojeost@gmail.com
03-05-2016
D. 02-06-2016

Savner du et sted at gå på jagt, er ”Trehøje Øst” måske noget for dig.
Trehøje Øst er et relativ nyt og entusiastisk konsortium, der har adgang til et superskønt revir på 234 ha. Reviret ligger på Knudshoved Odde ved Vordingborg, der ligger på Rosenfeldt Gods’ jorder. Vi har Aunø fjord på nordsiden og Storstrømmen mod syd. Nordsiden af reviret er marker med remiser og mindre vandhuller. Sydsiden er skov og mark. Vi har jagt på stort set alle danske vildtarter, heriblandt dåvildt.
Vi har en pragtfuld jagthytte, med udsigt til vand til begge sider, hvor det er muligt at overnatte. Vi sætter det sociale højt og hytten danner rammen om vores fælles frokoster efter endt jagt.
Lidt om dig: Du er en jæger som holder af naturen, som sætter pris på et godt kammeratskab og som har en høj jagtmoral. Om du er ung eller gammel, mand eller kvinde, erfaren jæger eller ny jæger betyder ikke noget. Det vigtige for os er at få en jæger med den rette indstilling.
Vi har to ledige C-pladser (fuglejagt), og prisen for en plads inkl. én gæsteplads er kr. 7.500,-.
Hvis du er blevet interesseret i at være en del af vores fællesskab, bedes du sende en mail til trehojeost(AT)gmail.com eller ringe til Tom Brander på telefon 4019 7774. Så sender vi dig flere oplysninger om konsortiet og viser i øvrigt gerne reviret frem for dig.

Pris: 7.500,-

trehojeost.wix.com/trehojeost
Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 11895

Jægerr / Torvholder søges  Mail: mickey.jensen@edrington.dk
03-05-2016
D. 02-06-2016

Jæger/torvholder søges til mindre veldrevent konsortie.

Jagten består af ca. 70 hektar hovedsaligt skov liggende langs havet nær Præstø bugt.

Vi har mindre udsætning af fasaner, en pæn bestand af råvildt samt god mulighed for andejagt.
Vi afholder årligt:
- 10 fasanjagter
- 2 trykjagter
og så er der ellers mulighed for en del frijagt.

Når vi er fuldtallige er vi 10 personer. Vi går meget op i den uformelle tone og med humor og hygge i højsædet.

Vi har to jagthytter, en lille med brændeovn og en der rummer plads til de store fællesjagter.

Som Torvholder er man den ansvarlige for at tingene fungere, og den som har fingeren på pulsen med hvad der skal ordnes, men man er også den som lige ligger et par ekstra timer i området.
Som torvholder vil man have en lidt nedsat jagtleje, men have fuldstændig samme betingelser som alle andre.

Har ovenstående interesse, er man velkommen til at skrive til nedenstående mailadresse, og beskriv her lidt om dig selv, din erfaring, hvor du bor samt om du har hund/e.

Pris:


Tlf: 26303661
Postnummer: 4700
Annonce nr: 11902

Jæger søges  Mail: mickey.jensen@edrington.dk
03-05-2016
D. 02-06-2016

Jæger søges til mindre veldrevent konsortie.

Jagten består af ca. 70 hektar hovedsaligt skov liggende langs havet nær Præstø bugt.

Vi har mindre udsætning af fasaner, en pæn bestand af råvildt samt god mulighed for andejagt.
Vi afholder årligt:
- 10 fasanjagter
- 2 trykjagter
og så er der ellers mulighed for en del frijagt.

Når vi er fuldtallige er vi 10 personer. Vi går meget op i den uformelle tone og med humor og hygge i højsædet.

Vi har to jagthytter, en lille med brændeovn og en der rummer plads til de store fællesjagter.

Vi har 2 ledige pladser som er flg.:
A - medlem inkl. riffeljagt
C - medlem uden rilleljagt og uden gæstepladser, men ellers samme rettigheder som de andre medlemmer.

Har ovenstående interesse, er man velkommen til at skrive til nedenstående mailadresse, og beskriv her lidt om dig selv, din erfaring, hvor du bor samt om du har hund/e.
Mærk øverst om man er interesseret i A eller C medlemskabet.

Pris:


Tlf: 26303661
Postnummer: 4700
Annonce nr: 11903

Jagtkammerater søges  Mail: info@haslevdyrefoderaps.dk
03-05-2016
D. 02-06-2016

Til vores velfungerende jagtkonsortium søger vi jagtkammerater. Vi tilbyder god alsidig jagt både med kugle og hagl.Til riffeljægere er der mulighed for råvildt, dåvildt og strejfende kronvildt. Til hagljægerne er der ud over fuglejagterne mulighed for frijagt på ænder og gæs langs kysten. Der er udsætning af ænder og fasaner. Det er en forudsætning, at du sætter kammeratskab og etik i højsæde. Vi forventer at du/I har hund, men det er ikke et must.
Vi har en god og alsidig jagt, der består af både skov og ager, med hovedvægt på skov.
Der er en dejlig jagthytte.
Jagten ligger kun en times kørsel fra København.

Pris:


Tlf: 21489425
Postnummer: 
Annonce nr: 11906

Midtsjælland Haslev  Mail: petersaltoft@mail.tele.dk
02-05-2016
D. 01-06-2016Velfungerende og veldrevet jagtkonsortie søger 2 fuglejægere.

Vi råder over ca. 265 hektar, herunder ca. 16 hektar skov, ager, flere
rigtig gode remisser, vandhuller og levende hegn. Reviret har en god
bestand af råvildt, harer, fasaner, duer og agerhøns. Vi udsætter et
mindre antal fasaner.

Der er igennem en årrække udført flere tiltag til at løfte jagten og der
må påregnes et par arbejdsdage i sæsonen til vildtpleje.

Vi råder over en hyggelig jagthytte med lys, varme, køkken og
mulighed for overnatning.

Vi afholder normalt 5-6 gæstejagter om året. Desuden afholder vi en
årlig agerhønsejagt og en kokkejagt uden gæster. Der er endvidere
mulighed for frijagt på duer efter aftale.

Når vi er fuldtallige er vi 5 riffeljægere og 6-8 fuglejægere afhængigt af
antal gæstepladser. Vi er en blandet flok og vi har plads til alle, unge,
gamle, mænd, kvinder, nyjægere og garvede folk - alle er velkomne, så
længe kemien er iorden.

Fugleplads uden gæst koster kr. 6.000,- årligt
Fugleplads med fast gæsteplads koster kr. 10.000,- årligt.

Jægere med hund ( labrador, springer eller cocker ) vil have
fortrinsret til pladserne.

Priserne er alt inklusive - dvs. ingen betaling for vildt. Der kan tilkøbes
gæstepladser til enkelte jagter, såfremt der er plads. Prisen herfor
fastsættes i fællesskab af medlemmerne.

Alle medlemmer er lige, både hvad angår indflydelse og pligter.

Hvis du er interesseret i at høre mere eller se reviret, så ring til Peter på
51687805 mellem kl 8:00 og 11:00 eller efter 20:00

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 11880

Fugleplads med bukkejagt i sidste halvdel af pürschen, Vestlolland  Mail: peter.bue@mail.dk
01-05-2016
D. 31-05-2016

Jagtfællesskabet Bødkerskoven har 2 ledige fuglepladser med mulighed for riffeljagt på råvildt. Det er ønskeligt at du har hund, men ikke et krav.
Pladserne er med deltagelse i efterårsregulering på råvildt. Der er mulighed for forårspürsch i den sidste halvdel af pürschen. Desuden har vi godt med ræv, vi gerne vil af med.
Bødkerskoven ligger ved Halsted uden for Nakskov. Det er et veletableret jagtfællesskab der fungerer som en forening grundlagt 1988 og vi stiler efter at være 12 medlemmer. Vi råder over ca. 70 ha skov og dertil lidt ager.
Vi lægger vægt på en sikker og kammeratlig omgang med hinanden, og forventer en positiv indstilling og en aktiv deltagelse i fællesskabet, både hvad jagter og det praktiske angår.
Der afholdes 6 jagter i skoven med fast gæsteplads, gravjagter på ræv m gæst og et par trykjagter uden gæst. Ved jagter er der fælles morgenmad og madpakkespisning i jagthuset.
Vi søger at holde jagt under god etik med klassisk indhold. Der er jævnligt pænt med snepper. Ellers er der godt med liv af duer. harer, ræv, grævling og hvad der i øvrigt kan forekomme i den vilde natur.
Vi udsætter 200 til 400 fasaner, årligt men lægger ikke vægt på store afskydningstal.
Prisen for en fugleplads er budgetteret til kr. 6500.
Ring eller skriv til Peter Bue Westh,
Mobil 401 11 401
Peter.bue@mail.dk

Pris: 6500


Tlf: 40111401
Postnummer: 4900
Annonce nr: 11871

Plads Hvalsø  Mail: kas37(a)youmail.dk
29-05-2016
D. 30-05-2016

Lille jagtkonsortium søger en hurtig m/k til resten af bukkejagten og efterårsjagterne, så stå du uden jagt er der mulighed nu og til en rabat på 2000 kr, normalt koster en plads 9500 nu 7500 kr.
Mulighed for råvildt dåvildt og kronvildt set i området, desuden fasaner ænder og ræv.

Pris: 7500


Tlf: 5383--2595
Postnummer: 4330
Annonce nr: 12131

Konsortie-medlem til hyggelig jagt  Mail: Randivandijk@gmail.com
02-05-2016
D. 18-05-2016

Til konsortie nær Roskilde søges en ung ny-jæger som b-medlem, gerne med hund. Vi råder over ca. 95 ha land med diverse remiser, hegn, slugt og eng. Der afholdes 5 fællesjagter. Det er fri jagt på ænder, gæs, duer og sortfugle. Vi har en lille jagthytte. Pris 5000 kr. + morgenmad/swipp.

Er du interesseret i en hyggelig jagt, så kontakt Jan på 50450247

Pris: 5000 kr.


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 11881

          #########  

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57