eXTReMe Tracker

Konsortiepladser sjælland

 
Konsortiepladser 1 time fra Kbh
 Mail: j.stigler@live.dk
24-03-2019

Vi søger et antal medlemmer til vores jagt ved Vordingborg, 5 min fra afkørsel 40 på Sydmotorvejen. Jagten er på knap 200 ha blandet skov,ager, remiser,vandhuller samt mange vildtagre. Vi udsætter både fasaner og ænder i passende antal som passes af fast mand. Afskydningsprocent omkring 50%. Der afholdes 7-8 jagter årligt. Der er jagthytte på området hvor vi mødes til fælles spisninger og en god historie eller to.Varm mad på alle jagter.
Vi tilbyder:
A Plads: Riffelplads med bukkejagt efter 6 point system, deltagelse i alle fællesjagter, 2 gæstepladser efter fordelingssystem. Nedlagt vildt,mad og drikke incl. Frijagt på udvalgte arealer
Pris: 15150 kr
B Plads: Pt ingen ledige
C Plads: Deltagelse i alle fællesjagter, nedlagt vildt samt mad og drikke incl. Frijagt på udvalgte arealer.
Pris: 6300 kr

For yderligere info eller fremvisning af området, kontakt venligst Jesper 21270252

Pris: 15150/6300


Tlf: 21270252
Postnummer: 4760
Annonce nr: 20268

Riffeljagt , bukke og dåvildtjagt udlejes på Lolland
 Mail: oddenlolland@gmail.com
21-03-2019

Bukke og dåvildtjagten på ca. 150 Ha. beliggende på Bremersvold gods udlejes pr. 1. maj og et år frem. På området er der en birkeskov samt en større og en mindre remisse, div. hegn samt et større sivområde, området grænser op til Keldskov og passes af skytte. Der forefindes 2 fornuftige skurvogne med strøm og varme, vask med afløb til medbragt vand, strøm afregnes efter forbrug ifølge bi-måler i vogne. Der sættes fugle ud på området og det betyder at der vil blive afholdt i alt 4 efterårs fuglejagter af udlejer, dette betyder der vil være 4 dage, 2 i oktober samt 2 i november hvor der naturligvis ikke kan dyrkes riffeljagt på området, der vil ikke blive skudt klovbærende vildt på disse jagter. Vi forestiller os i bliver i alt 6 riffeljægere hvor i indbyrdes bliver enige om hvem af jer der har kontakten til skytte samt udlejer. Der må afskydes max. 2 fuld/halvskufler, 2 spidshjorte, 4 dåer samt 10 kalve. Der er i alt 6 parter af Kr. 14.000,- pr. stk. Der vil være fremvisning i weekender efter aftale med skytte. Der kan ringes på annoncen på hverdage efter kl. 16.
Pris: 14000


Tlf: 50908067
Postnummer: 
Annonce nr: 20230

Fuglejæger
 Mail: sh@kontordepotet.dk
21-03-2019

Vi er et konsortie beliggende i Tybjerg, lidt ude for Ringsted, som søger et medlem.

Vi er 12 medlemmer som har en super kemi - der er stor jagtstue med mulighed for overnatning.

Jagten består af ca. 80 ha, 6 gode remisser og et langt levende hegn, der bliver sat fasaner og ænder ud.

Så hvis du leder efter hyggeligt konsortie og ikke er bedre vidende og kløge Åge...kunne det måske være dig vi leder efter :-)

Mvh

Søren Haase

Pris: 6000


Tlf: 52243747
Postnummer: 4690
Annonce nr: 20232

Konsortium pladser ledige
 Mail: karenbodilt@gmail.com
21-03-2019

Konsortium pladser ledige
Slagelse - flakkebjerg

2.B Pladser a 6000 kroner indebære fuglejagt + 1 efterårsdyr (rå - lam)
Vi har 2 agerhøns jagter med stående hund. Kun for konsortiemedlemmer. Der er 5 klapjagter med gæst.
Der er fri jagt på due-gæs-ænder dog ikke i udsætninger.
Vi har 220 hektar med 5 remiser med lidt skov et stort vandhul på 15000 m3
i 3 remiser udover er der vandhuller der bliver sat 200 fugle ud.
2. A plads til 10000 kroner er bukkejagt + fuglejagt med 2 gæster på klapjagter 2 hønse jagter + 5 klapjagter fri jagt på due-gæs-ænder dog ikke i udsætning i 3 remiser udover er der vandhuller der bliver sat 200 fugle ud.

Er du interesseret så ring
på 27105805(Bent)
eller 21644212(John)

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 20235

Riffeljagt v. Vordingborg
 Mail: jesper@thautomater.dk
19-03-2019

Jeg har stadig plads til en jagtkammerat til den kommende jagtsæson.

Arealet er 62. ha. ren skovjagt hvor der er opsat passende antal stiger. Der er "fri" bukkejagt under hensyntagen til ens jagtkammerater.
Vi afholder 5. trykjagter til efteråret og man er foruden disse velkommen til at tage på jagt i når det passer en selvfølgelig under hensyntagen til de 5. trykjagter.

Vi har en jagthytte i skoven hvor vi spiser vores morgenmad samt hvor der er mulighed for at overnatte pt. 2. personer.

Vi søger en jagtkammerat der ikke nødvendigvis går op i antallet af nedlagt vildt, men sætter det sociale højt, plejer i øvrigt at sige at det er frihed under ansvar.

Vi er "kun" 5 om jagten

Om du er kvinde eller mand, ung eller ældre spiller ingen rolle....

Jesper

Pris: 10000


Tlf: 40403050
Postnummer: 
Annonce nr: 20210

jagtkonsortium
 Mail: perina@hotmail.dk
18-03-2019

jeg søger en knosortieplads på Vestlolland, har god hund
Pris:


Tlf: 20320095
Postnummer: 4900
Annonce nr: 20191

Konsortiepladser på Falster
 Mail: larslaerke@gmail.com
18-03-2019

Konsortium tæt på Nykøbing Falster med godt kammeratskab, høj moral og etik søger nye medlemmer.

Arealet udgør ca. 270 ha og indeholder flere remisser med vandhuller, skov og åben agerjord, samt vildtstriber. En del af arealet dyrkes ikke og henligger som enge- og sivområder.
Der udsættes årligt et passende antal fugle som afskydes på fællesjagter. Fællesjagterne afholdes hver 14. dag. Der er gæstepladser på de fleste jagtdage, men der afholdes også jagtdage kun for konsortiemedlemmerne.

Arealet er kystnært til guldborgsund, med god mulighed for andejagt og gåsejagt. De seneste år har der herudover været en betydelig reguleringsjagt, hovedsageligt på gæs.
Der er mulighed for riffeljagt på råvildt og dåvildt. Vi værner meget om det klovbærende vildt og har holdt meget igen de seneste år. På arealet er der opstillet tårne og stiger og et af konsortiemedlemmerne er tilknyttet som fodermester og er ansvarlig for pasning af fugle, slåning af spor m.m. I jagtlejen indgår tidligere fodermesterhus der benyttes som jagthytte.

Udover fællesjagterne er der fastlagte arbejdsdage i forår og sensommer hvor arealet gøres klar til efterårets jagtdage.

Konsortiepladserne er ikke fordelt i A- og B-andele og jagtlejen udgør årligt DKK 9.800.
Jagtlejen betales i 2 rater, forår og efterår.

Kontakt os gerne på telefon eller mail for besigtigelse af arealet og besvarelse af eventuelle spørgsmål.

Pris: 9.800,-


Tlf: 41950247
Postnummer: 4800
Annonce nr: 20201

Jagtkammerat søges
 Mail: hej.tune@mail.tele.dk
14-03-2019

Jagtselskab på Midtsjælland (140 ha skov med egen jagthytte) bestående af 5 jægere søger pr. 1. april 2019 et nyt medlem til fælles riffeljagt og mulighed for hagljagt. Der er i efteråret planlagt 2 fælles hagljagter og 7 riffeljagter.
I selskabets tid (ca. 20 år) er der i gennemsnit skudt ca. 20 stk. råvildt årlig (i perioder begrænset af manglende afsætningsmuligheder). Der kan forekomme strejfvildt i form af kron- og dåvildt
Pris 23.000 kr. for perioden 1. april til 31. marts fordelt på 2 halvårlige opkrævninger pr. 1. april og 1. september.
Henvendelse til selskabets formand tlf. 20877022, mail Hej.tune@mail.tele.dk

Pris: 23.000 kr.

Pris: 23000


Tlf: 20877022
Postnummer: 4180
Annonce nr: 20153

Vi søger 1 jæger med hund til jagtkonsortium i Faxe.
 Mail: jeb@ufm.dk
13-03-2019

Vi er et jagtkonsortium der søger 1 jæger helst med stødende/drivende jagthund.

Jagtarealet ligger på Vemmetofte Klosters jorde i Faxe og er på 223 Ha. Hvoraf 156 Ha er skov med en del nye nåletræs kulturer, lave egetræer samt højskov. 67 Ha agerjord med 2 store remiser med vandhuller som ligger 1,5 kilometer fra havet.

Vi udsætter 700 fugle, som vil blive passet af fodermester samt to medlemmer fra konsortiet der har meldt sig frivilligt til at hjælpe. Der er en pæn bestand af råvildt samt strejfende dåvildt på området.

Vi afholder årligt:
- 8 Fuglejagter, som starter med fælles morgenmad samt varm mad i løbet af dagen.
- Bukkejagt
- Individuel jagt på råvildt med riffel.
- Mulighed for fri jagt på ænder, gæs, duer.

Når vi er fuldtallige, er vi 15 personer i konsortiet, hvor alle har lige meget at skulle have sagt mht. til at præge den fremadrettet jagt afvikling og udvikling.

Vi går desuden meget op i den uformelle tone og med humor og hygge i højsædet, da det gælder om at få en hyggelig dag i naturen.

Jagten er ikke opdelt i A eller B medlemmer. Alle konsortiemedlemmer vil have mulighed for at skyde hagl og riffel samt have en gæst med på alle fuglejagterne.

Til bukkejagten mødes vi d. 15 om aftenen til grill og hygge og med muligheder for overnatning.
Vi kommer til at have ca. 2-3 fælles arbejdsdage over året. Og evt. nogle dage på skydebanen hagl/riffel for hyggens skyld og for dem der har lyst.

Prisen for at gå ind i dette konsortium udgør kr. 15.500,- om året. Samt et startindskud det første år der udgør kr. 1.500,- som ikke tilbagebetales ved ophør af medlemskab.

Vi lægger vægt på god jagt moral og etik samt godt kammeratskab og om du er kvinde/mand, eller ny jæger er ikke afgørende. Det er derimod afgørende at du vægter jagt oplevelsen og kammeratskabet højt.

Har ovenstående interesse, er du velkommen til at skrive til nedenstående mailadresse, og beskriv her lidt om dig selv, din erfaring, samt hvilke hund/e du har.

kontakt:
Jens Ellebæk
tlf. 91337940 jeb@ufm.dk

eller

Brian Jensen
tlf. 50874880 brjen64@gmail.com

Pris: 15.500


Tlf: 91337940
Postnummer: 4640
Annonce nr: 20134

Fuglepasser/ Jagtkammerat
 Mail: michellemariamadsen92@gmail.com
13-03-2019

Vi søger en til at passe vores fugle i bytte for en plads i vores jagt kvit og frit.

Vi har 3 udsætninger med 200 fugle i hver samt nogle ænder i 2 søer.

Der står foder og vand ved udsætningerne, så det er rent fordring og tilsyn samt at få dem drevet hjem igen når det er nødvendigt.

Vi har ca 300 hk jagt med skov og ager, området er ved Haslev.

Det er vigtigt at man har kursus i udsætning af vildt.

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 20142

Riffeljagt. 440 Ha Stevns.
 Mail: at.jagt@gmail.com
13-03-2019

Riffeljagt beliggende på Stevns, 1 time fra Kbh.
Helårsplads ledig.
440.Ha. Fordelt på 330.Ha skov og 110.Ha marker med store remiser og levende hegn.
Stor Råvildtbestand med kontrolleret afskydning, også mulighed for Dåvildt.
Fin jagthytte med gode overnatningsmuligheder.
Kontakt os for mere info.

Pris 13.500

Pris: 13.500


Tlf: 53885570
Postnummer: 4660
Annonce nr: 20146

Jagt ved Slagelse
 Mail: asfelt1864@sol.dk
12-03-2019

Lille jagtkonsortie søger jagtkammerat med hund. Du skal være en aktiv jæger med gode jagt manerer. Lokal foretrækkes.

Jagtarealen består af ca. 55 ha. eng, græs, agerjord, lidt skov og vandhul. Både hagl- og riffeljagten indgår i jagten.

Almindeligt forekommende vildtarter findes på området incl. ande- og gåsetræk.

Mulighed for afskydning af 1 stk. buk + 1 stk. rå pr. sæson pr. person.

Skriv lidt om dig selv på mailen oven for, om dine forventninger og læg dit telefonnummer. Hvis ingen besvarelse efter 30. april 2019 er pladsen besat til anden side. Pris 6.500 DKK.

Pris: 6500


Tlf: 
Postnummer: 4200
Annonce nr: 20122

Eksklusiv jagt på Sydsjælland.
 Mail: pr@hp-e.dk
12-03-2019

Er du heller ikke til det næstbedste, men vil have det bedste
Er du også træt af konsortium med 20-25 deltager
Er du træt af at høre på ævl og bøvl
Er du træt af at betale for høj en pris pr. nedlagt fugl
Vil du gerne skyde mange og høje fugle
Vil du betale for kvalitet
Vil du med i en jagt, hvor der er styr på ALT
Vi garanterer flest nedlagte fugle på Sydsjælland (til prisen).
Hver deltager har de sidste 8 år, nedlagt mellem 75-100 fugle pr. mand pr. sæson
6 jagter, 1 drivjagt udføres af 10 mand (vi mangler to mand).
Reference sendes gerne

mvh Preben

Pris: 24000


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 20125

Jagt og hygge og glade stunder på 300Ha skov marker remisser sø vandhullerne enge.
 Mail: jorgen@laurberg.org
12-03-2019

Da 2 medlemmer har været nød til at springe fra søger vi 2 nye unge gamle mænd kvinder vi er meget åbne.
Vores jagt er meget varieret næsten alle Danmarks vildt arter kan skydes på vores 300Ha.
Vi giver flere muligheder for jagt end begrænsninger meget lille regelsæt da vi er voksne mennesker som behandler naturen med respekt .
Vores primære formål er jagt samt hygge.
Udover 150kr til mad på vores fællesjagter som går til morgenmad frokost drikkevarer til hele jagtdagen er der ingen udgifter vildtet bliver fordelt blandt medlemmer på retfærdigvis.
Stor dejlig jagthytte hører med.
Vi udsætter ca 800fasaner i remisser og skov samt 400ænder i vores sø .
Vi skyder en del ænder og gæs på træk.
Ænder og fasaner på fællesjagter harer agerhøns etc
Der er mulighed for frijagt på dåvildt ænder , gæs og duer.
Fantastisk område med natura 2000 områder .
Isfugl havørn sæl er nogle af de natur oplevelser man også kan få.

Placering af jagt areal Præstø

De bedste jæger hilsner Jørgen laurberg.

Prisen for alt dette er 18000kr efterfølgende sæsonner 15500kr
Mulighed for opdeling af betaling.

Pris: 18000


Tlf: 28294989
Postnummer: 4720
Annonce nr: 20127

Fuglejægere v /Slagelse
 Mail: mortrost@gmail.com
11-03-2019

Fuglejægere søges til hyggeligt jagtkonsortium med en uformel omgangstone…. Vi lægger vægt på GOD moral og etik og om du er kvinde/mand, ung/gammel, eller nyjæger er ikke det afgørende.

Skulle du ha en egnet hund er det absolut ikke en hindring for at deltage. Det er derimod vigtigt at du sætter kammeratskabet og jagtoplevelserne højt. Fælles for os alle er at vi sætter sikkerheden og etik før afskydningstal. Jagtarelaet udgør ca. 160 HA super spændende areal, der indeholder 8-10 gode remisser, 1 stort vandhul og et engstykke på ca. 3 ha. Der vil være tilpas med majs ved de fleste remisser.

Vi vurderer årligt behovet for antallet af udsætninger og fodring. I 2018 blev der sat 80 fasaner ud, og i 2019 forventes der at blive sat et passende antal ud. Der er ingen arbejdsfordeling mht. fodring, idet jagtledere sørger for dette.

Der er frijagt på duer, gæs, ænder og sortfugle i udvalgt område så dette ikke forstyrre vildtet der gerne skulle stå klar til fællesjagterne.

Der bliver afholdt 6 fugle jagter, 1-2 andejagter. Hvis vi er fuldtallige ved fuglejagterne vil vi være 12, hvilket passer så vi kan dække såterne ordentlig.

Arbejdsdage er fastsat til 2 dage i april og 2 dage i August/september, hvor vi laver forbedringer på jagtarealet.

Pris for nedenstående pladser er:
Fugleplads m/gæst 9.700,- kr.
Fugleplads u/gæst 7.700,- kr.

Ud over ovenstående er der udgifter til forplejning og swipstick på jagtdagene. Prisen ligger på ca. 100,- pr. person pr. jagtdag.

Nye konsortiemedlemmer betaler et indmeldelses gebyr på DKK 1.500,-.

Skulle dette have din interesse er du meget velkommen til at kontakte Morten på mortrost@gmail.com , eller på tlf. 41775214 (bedst mellem 17-19).

Pris: 9.700,- / 7.700,-


Tlf: 41775214
Postnummer: 4200
Annonce nr: 20116

jagtkonsortie ved Svinø
 Mail: peterped@stofanet.dk
11-03-2019

Mindre jagtselskab på 3 søger 3 konsortiemedlemmer til jagt på svinø.
Der er ca 100Ha jord med hegn og remisser. Desuden er der et engstykke samt jagthytte/campingvogn.
Der afholdes 6 fællesjagter. 1 pr mand hvor der er mulighed for at have gæst med.
Der er frijagt på gæs, ænder, due og ræv.

pris 6000kr
kontakt Peter 25176630

Pris: 6000


Tlf: 25176630
Postnummer: 4700
Annonce nr: 20121

Skovjagt Mern
 Mail: nhenning@outlook.dk
10-03-2019

jægere med god jagtmoral og etik søges, om du er kvinde/mand/ung/gammel eller nyjæger er ikke altafgørende. Du vægter jagtoplevelsen og kammeratskabet højt.
Konsortiet skal max. bestå 7 lige medlemmer.
Konsortiet driver skovjagten på 55 ha. jagten er ren skovjagt og der vil blive udsat et mindre antal ænder og fasaner som passes af foddermand.
Jagten er hovedsageligt dyrejagt, der er god naturlig bestand af råvildt og andet småvildt samt strejfede då og kronvildt.


Pris: 7500


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 20098

Vestsjælland Dianalund.
 Mail: jvlarsen@outlook.dk
09-03-2019

Vi søger 1 jæger med GOD moral og etik og om du er kvinde/mand, ung/gammel, eller ny jæger er ikke det afgørende, men gerne med hund men ikke noget krav. Det er derimod afgørende at du vægter jagtoplevelsen og kammeratskabet højt.
Konsortiet består af 12 medlemmer, fordelt på 10 A og 2 B medlemmer
Vores konsortiet driver skovjagten på ca.150 ha. Jagtarealet er en ren skovjagt. Jagten passes af en fast "fodermand", og der udsættes 350 fasaner og ænder, Der nedlægges hvert år harer, fasaner, skovsnepper, skovduer, ænder og ræv. Afskydning 40-50%

Der er i øjeblikket 1 ledige plads som B Hagljagt medlem for Jagt året 2019, 6000 kr. med gæsteplads

Denne plads kan deles af to jægere uden gæsteplads til 3000 kr. pr plads

Der afholdes 6 fællesjagter hvor der er 1 gæste plads pr. gang, 4-5 krage/due jagter, 1 hygge/medlemsjagt pr. sæsonen hvor der skydes til alt jagtbart vildt, hjortevildt undtaget. Der afholdes også mindst to trykjagter om efteråret og afskydning af kronvildt er meget frit, riffeljægerne har fri afskydning ræv. Ingen frijagter.
Samtidig er der mulighed for træning af hund i noget af skoven.

Hvis du kun interesserer dig for mange fugle på paraden, så er det ikke denne jagt du skal vælge. Det sociale omkring vores fællesjagter en meget vigtig del af jagten. Vi prioriterer sikkerhed omkring jagten meget højt,
Jagtdagen begynder med fælles morgenmad og afsluttes med fællesspisning i jagtstuen.
God jagtmoral, og godt humør, er et must. Hvis overnævnte lyder interessant, hører vi gerne fra dig. Forplejning på hele jagtdagen inkl. i jagtlejen
Swip stik er obligatorisk 100 kr. som afregnes separat.

Deltagelse i 2-3 arbejdsdage må forventes. Hvis du er interesseret, så skriv venligst lidt om dig selv, samt kontaktoplysninger.
M/K, ung/gammel helst fra Vestsjælland, Sikkerhed er meget vigtigt for os. Jæger med jagthund og bopæl på Vestsjælland vil blive foretrukket.
Skriv lidt om dig selv. Civil status osv.
Henvendelse på mail

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 20087

1150. Ha Godsjagt. Stevns
 Mail: at.jagt@gmail.com
08-03-2019

1150 Ha fordelt på 3 Godser.
700 Ha skov, 450 Ha ager med 17 remisser, 11 ha vildtager.
Belligenhed. Stevns.
Udsætning. 5.000 Fasaner

4. Traditionelle Fasanjagter med fast driver og apportørteam.
1. Roughshooting dag, (fasaner,ænder,snepper,harer)
2. Trykjagter på Råvildt og Dåvildt.


Samt diverse trækjagt på ænder, duer og krager iløbet af efteråret.

Mulighed for tilkøb af gæstepladser
Mulighed for tilkøb af riffeljagt, sommer-efterår.
Arealerne passes af fast skytte, og der er ingen arbejdsdage.

Pris 17.500

Kontakt os for mere info

Mobtlf : 53885570 eller mail
Pris: 17.500

Pris: 17.500


Tlf: 53885570
Postnummer: 4660
Annonce nr: 20072

Vilstplejegruppen
 Mail: kenthomsen@dbmail.dk
08-03-2019

Vi hedder ikke konsortie.

Vi mangler nu en enkelt mand. Så hvis du har den rette indstilling og vil være en del af teamet..


VILDTPLEJE KAMMERAT ELLER PARTNER, NORDSJÆLLANDMail: kenthomsen@dbmail.dk
03-03-2019

Vildtplejegruppen søger 1 jæger, primært til råvildt, samt evt Då og kronvildt.

I dag så jeg 11 stk råvildt.

Vi vil ikke være mere end 6 personer.

Har dejlig jagtstue samt knap 40 Ha helt urørt moseområde i Gripskovområdet.

Det vigtige er din etik og evne til at have det godt med 5 andre kammerater.

Budgettet er jagtleje på 8-9.000 første år.

Herefter får vi efter 2 år anden jagt.

Indtil da kan der afskydes klovbærende vildt. Er du interesseet så ring 23717376vtil Ken


Ken THomsen

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 20085

Jagt året rundt, og få medlemmer!!
 Mail: Assertoft@yahoo.dk
06-03-2019

Ja vi er så "uheldige" at der er visse vildtarter vi plejer at få regulering på (due, krager, bramgæs og råger)
Og kun 14 mand om det 340 hektar store område.

Vi råder over 340 ha fantastisk jagt nordvest for Slagelse. Jagten har stort set alt hvad naturen kan byde på!

Store kraftige bukke!
Stor bestand af råer.
Krondyr. (Strejf)
Utrolig mange hare.
Gode gåsetræk.
Gode andetræk.
Samt fasan, agerhøns, duer, krager, råger og lidt ræve, og så videre!

Der udsættes hvad jagt loven tillader af agerhøns, ænder og fasaner.

Vi etablere sammenlagt 30000m2 vildtager på jagten, og fodre til fuglevildt året rundt.
Der afholdes 7-8 fællesjagter. (Datoer endnu ikke fastlagte, så mulighed for indflydelse)

Gode muligheder for træning med hund, frijagt med gæst.

Ingen ekstra udgifter i forbindelse med fodring, stiger og vildtager. Dvs ingen uforudsete regninger.
Der bliver 14 konsortiepladser, og gæstepladser fordeles ligeligt mellem medlemmer.

Man betaler ikke for alt den jagt man ikke ønsker at benytte sig af, dvs at hvis du ikke ønsker at benytte frijagt med gæst, betaler man mindre end dem der ønsker denne form. (Man betaler for det man benytter)

Hvis ovenstående lyder noget for dig, så skriv gerne en mail med lidt info om dig selv!
Og jeg fremsender gerne kort, yderligere oplysninger, samt at vi finder en dag for fremvisning.

Pris: 4500-13500


Tlf: 
Postnummer: 4200
Annonce nr: 20052

Konsortie i Hejninge søger 3 B-medlemmer
 Mail: be10na@yahoo.dk
06-03-2019

Konsortie i Hejninge, som ligger mellem Korsør og Slagelse søger 3 B-medlemmer.
Jagten består af 94 ha ved Vårby Å. Der afholdes 6 fuglejagter og gåse-, ande- og duejagt efter aftale.
Skriv ikke, men ring og tal med Jimmy: 42 60 65 07

Pris: 4500


Tlf: 42 60 65 07
Postnummer: 4200
Annonce nr: 20053

Konsortie i Lille Høve Skov søger 2 B-medlemmer
 Mail: be10na@yahoo.dk
06-03-2019

Konsortie i Lille Høve Skov ved Jystrup søger 2 B-medlemmer.
Jagten er på 165 ha, hvor de 120 ha er skov, med store vådområder, hvor der udsættes ænder. Der er 45 ha med agerjord med remiser, hvor der udsættes fasaner.
Der afholdes 2 andejagter på udsatte ænder i september og der bliver træk på vildænder når vinden er rigtig.
Der afholdes også 6 fællesjagter i jagtsæconnen.
Skriv ikke, men ring til Jimmy: 42 60 65 07

Pris: 4500


Tlf: 42 60 65 07
Postnummer: 4174
Annonce nr: 20054

Jagtperle tæt ved KBH
 Mail: dinjagt(@)gmail.com
05-03-2019

Jagtklub som råder over stort skovstykke blot 30 minutters kørsel syd fra Rådhuspladsen i København, har netop fået adgang til naboreviret, hvorfor vi ønsker at finde 3 til 4 ligesindet jæger.
Jagtklubben har eksisteret siden 2001, med tanke på et sted hvor ny jæger kunne komme og få en masse læring omkring revirpleje, udsætning af fugle og ikke mindst vildforvaltning, her knap 20 år senere er der stadig jæger i klubben som startede deres jagterfaring her, derfor består klubben i dag af erfarende som nye jæger, der alle har det til fælles, at man er super dygtige til at lære fra sig, og en stor del af vores DNA er at kunne modtage og møde nye jægere. Og det er meget normalt, at gæster siger farvel med ”tusind tak for en helt fantastisk dag med rigtig flotte og velflyvende fugle, aldrig har jeg hygget mig så meget som her”.
Med den seneste udvidelse råder jagtklubben nu over 880 tønderland ca. 440 ha, heraf 770tdl skov, med 7 anlagte skovenge samt 6 mindre vandhuller, på de 110 tdl. agerjord er der etableret remisser og levende hegn, og der er udlagt 50 tdl. som frijagtsareal hvor medlemmer frit kan tage ned med nogle kammerater og drive haglbøsse jagt.
Vi udsætter et større antal fugle, hvor vi har en rigtig fornuftig afskydning, der afholdes 6 fællesjagter på de udsatte fugle, samt 4 trykjagter på klovbærende vildt, samt en fælles trykjagt med de omkring liggende skove hvor fuglejæger vil kunne deltage på lige fod med riffeljægerne, ligesom de naturligvis vil kunne deltage på ikke afsatte trykjagter.
Undre du dig over vi kalder det en jagtklub og ikke et jagtkonsortium, ja så skyldes det alene det faktum, at vore medlemmerne har ønsket at være 100% fritaget for nogen form for fællesarbejde eller økonomisk binding så de kender omkostningen. Eneste omkostning som kan komme udover medlemsprisen, er afregning af klovbærende vildt til nærmere aftalt kilopris, dette er indført da medlemmerne ønskede man fjerne et kvotesystem, hvorfor man i dag som medlem kan ikke har nogen begrænsning da vi ikke har nogle begrænsninger på hverken råvildt, dåvildt eller kronvildt, og medlemmerne derfor har ønsket at den som skyder/får mest bidrager mest.
Jagtklubben tilbyder 3 medlemstyper der fordeler sig med følgende økonomi:
Jagtklubmedlem med ret til fugle og riffeljagt: 29.700, -
Riffeljæger med ret til riffeljagt: 18:500, -
Fuglejæger med ret til fuglejagt: 14:000, -
Inkluderet i ovenstående priser er forplejning, sweepsteak, øl og vand mm. På fællejagterne sørger vores Kok for der står varm og rigtig god frokost på bordet, samt efterfølgende friskbagt kage.
Der vil være rig mulighed for at medbringe gæster som f.eks. i bukkejagten hvor man kan medbringe gæst fra 1. juni. Dette gælder også efterårets riffeljagter med undtagelse af den første uge i september og den første uge i oktober hvor Kronhjorte og Dåhjorte jagten går ind.
I jagtklubben ligges der meget stor vægt på kammeratskab, høj etik og moral, samt kvalitet frem for kvantitet.
Hvis ovenstående kunne være noget for dig, så skriv et par linjer om dig selv og send det til dinjagt@gmail.com.

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 20042

Konsortieplads midtsjælland
 Mail: jagt@mail.tele.dk
03-03-2019
Velfungerende og veldrevet jagtkonsortie søger 2-3 fuglejægere.

Vi råder over ca. 265 hektar, herunder ca. 16 hektar skov, ager, flere rigtig gode remisser, vandhuller og levende hegn. Reviret har en god bestand af råvildt, harer, fasaner, duer og agerhøns. Vi udsætter et mindre antal fasaner.

Der er igennem en årrække udført flere tiltag til at løfte jagten og der må påregnes et par arbejdsdage i sæsonen til vildtpleje.

Vi råder over en hyggelig jagthytte med lys, varme og køkken.

Vi afholder normalt 6 gæstejagter om året. Desuden afholder vi en årlig agerhønsejagt uden gæster.

Jæger med hund ( labrador, cocker eller springer spaniel ) foretrækkes til pladserne.

Når vi er fuldtallige er vi 10-14 fuglejægere afhængigt af antal gæstepladser. Vi er en blandet flok og vi har plads til alle, unge, gamle, mænd, kvinder, nyjægere og garvede folk - alle er velkomne, så længe kemien er i orden.

Fugleplads uden gæst koster kr. 7.000 årligt.
Fugleplads med fast gæsteplads koster kr. 11.000 årligt.

Priserne er alt inklusive - dvs. ingen betaling for vildt. Dog 30 kr. pr. jagtdag til svippet.

Alle medlemmer er lige, både hvad angår indflydelse og pligter.

Hvis du er interesseret i at høre mere eller se reviret, så ring eller mail til Peter

51687805
Postnummer: 4690Pris:


Tlf: 51687805
Postnummer: 4690
Annonce nr: 20016

Konsortieplads Sakskøbing
 Mail: lyasoe@adslhome.dk
28-02-2019

Kan du sige ja til, at etik og moral samt godt kammeratskab er højsædet, så skal du læse videre.
Vi er et konsortium ved Sakskøbing med plads til 12 jægere. Vi har plads til to nye medlemmer.
Konsortiet råder over 523 hektar, fordelt på 311 hektar skov og 212 hektar ager og eng. På ager og engstykkerne er der rigt med remiser og vandhuller.
Medlemmerne i konsortiet vægter riffeljagten højt. Småvildtsjagten bliver nydt som den er fra naturens side, det vil sige, at der ikke udsættes vildt.
Vi råder over en særdeles stærk dåvildtbestand, som vi værner om. Det vil sige, at der jages efter en forsvarlig og bæredygtig afskydningspolitik. Der nedlægges årligt et antal fuldskufler, samt et antal dåer og kalve. Der nedlægges ligeledes årligt et antal sommerbukke samt hundyr og lam i efteråret.
Jagten drives som fællesjagter med hagl på småvildt, og med rig mulighed for frijagt på ænder og gæs. Riffeljagten byder på frijagt på buk og hjort (fuldskuffel). Øvrigt dåvildt og råvildt skydes primært på fællesjagter, der drives som bevægelsesjagter. Alt afhængigt af antallet af nedlagt då- og råvildt frigives der i løbet af sæsonen et antal hundyr og kalve til frijagt.
Området er rigt udstyret med tårne og stiger ligesom der hører en fin jagthytte (helårsbolig) til jagten.
Konsortiet er ikke opdelt i A og B medlemmer. Alle medlemmer har lige rettigheder og pligter. Der er mulighed for at medbringe en gæst pr. medlem på alle hagljagter samt på et antal bevægelsesjagter.
Kan du sige ja til ovenstående betingelser, så hører vi gerne fra dig.

Jagtleje er 25.000, som falder i to rater. En i foråret og en i efteråret.

Ved interesse kontakt:
Jim Jakobsen: Tlf. 2121 8732, mail: lyasoe@adslhome.dk

Pris: 25.000


Tlf: 21218732
Postnummer: 4990
Annonce nr: 19989

Birkendegård v/ Saltbæk Vig
 Mail: flju(A)flemmingjunker.dk
24-02-2019

Vores jagtselskab på Birkendegård ved Saltbæk Vig søger 1-2 nye medlemmer.
Jagten er meget veletableret med hus og alle faciliteter, der høre med til en veldrevet jagt.
Vi har ca. 300 ha fordelt på ca. 75 ha skov, 100 ha ager/remisser samt 125 ha søer, siv, enge.
Jagten er primært fuglejagt
og vi afskyder ca. 1000 stykker vildt om året fordelt på ca. 300 fasaner, (vi udsætter ca 800 fasaner), ca. 300-400 vilde ænder (Krik-, ske-, grå-, knar-, pibe- og spidsænder), 200-300 gæs (grå-, blis-, sæd- og bramgæs(regulering)), 50 duer, 20-50 snepper, 10-15 harer, samt krager og ræv. Der afholdes 4 gåse/andejagter i september, 6 fællesjagter med efterfølgende andetæk i okt-dec og 2 jagter i januar. Riffeljagt efter bukke, råer/lam samt kronvildt aftales og afregnes særskilt med skytten.
Derudover nyder vi trækjagter på gæs/ænder og duer efter aftale med skytten. Jagten passes dagligt af meget dedikeret skytte.
Vi har et godt sammenhold og spiser god mad på jagterne, og der er mange frihedsgrader på vores jagt.
Der er ikke gæstepladser på fællesjagterne.
Jagten grænser op til Saltbæk Vig, hvor man kan opleve noget af det rigeste dyreliv på Sjælland.
Pris kr. 19000
Kontakt Steen mobil + 45 23 72 02 50


Pris: 19000kr


Tlf: 23720250
Postnummer: 4400 Kalundborg
Annonce nr: 19963

Riffeljagt i flot skovområde tæt på Hovedstaden  Mail: henrik.svanholm@mail.dk
23-02-2019
D. 25-03-2019

Hyggeligt lille jagtselskab på 8 - 9 mand søger nogle nye medlemmer til flot skovjagt på 140 ha v/ Lellinge. Afvekslende skovområde, der dels består af høj bøgeskov og eg kombineret med gran, unge plantninger og diverse lysåbne områder. En del jagtstiger og tårne forefindes. Fortrinsvis riffeljagt, da vi ikke udsætter fasaner. Dog er der periodevist godt med snepper. Der er på terrænnet skudt både kronhjort og dåhjort og flotte bukke. Pæn råvildtbestand. Lille jagthytte haves. Ordnede forhold. Jagten ledes efter klassiske principper af erfaren jagtleder. Besigtigelse kan ske efter nærmere aftale.
Pris: 13.500 kr.


Tlf: 20729333
Postnummer: 4600
Annonce nr: 19959

Jagtkammerat søges  Mail: Hej.tune@mail.dk
28-02-2019
D. 23-03-2019

Jagtselskab på Midtsjælland (140 ha skov med egen jagthytte) bestående af 5 jægere søger pr. 1. april 2019 et nyt medlem til fælles riffeljagt og mulighed for hagljagt. Der er i efteråret planlagt 2 fælles hagljagter og 7 riffeljagter.
I selskabets tid (ca. 20 år) er der i gennemsnit skudt ca. 20 stk. råvildt årlig (i perioder begrænset af manglende afsætningsmuligheder). Der kan forekomme strejfvildt i form af kron- og dåvildt
Pris 23.000 kr. for perioden 1. april til 31. marts fordelt på 2 halvårlige opkrævninger pr. 1. april og 1. september.
Henvendelse til selskabets formand tlf. 20877022, mail Hej.tune@mail.dk


Pris: 23.000 kr.

Pris: 23.000 kr


Pris: 23000

Pris: 23000


Tlf: 20877022
Postnummer: 4080
Annonce nr: 19993

Gennemført kvalitets jagt en times kørsel fra København.  Mail: henrik-anne@mail.dk
21-02-2019
D. 23-03-2019

Kalvehaven Jagtkonsortium søger en ny jagtkammerat (A-medlemmer) til vores dejlige jagt fra jagt året 2019/20 og fremad. Kalvehaven Jagtkonsortium hører under Gunderslevholm gods og er en del af godsets i alt cirka 1900 ha.
Konsortiet vægter sikkerhed, godt kammeratskab og selvfølgeligt en god jagt med en pæn mængde vildt på paraden højt. Vi er en god blanding af erfarne og mindre erfarne jægere alle imellem 35 og 65 år.
Vi går ind for transparens og ordnede forhold, det er konsortiemedlemmer der på årets generalforsamling vedtager vildtforvaltningsplan, jagtdatoer og budget. I det daglige varetages jagten af en jagtledelse, som er valgt af generalforsamlingen, og en fast tilknyttet fodermester.
Vi tilbyder en jagt i særklasse på 189 ha bestående af 70 ha er skov, 109 ha ager og 10 ha andre arealer (primært søer, å-løb, insektvolde, hegn og skrub). Reviret er imod vest og syd omgivet af 36 ha jagtfredede arealer. Der tilsået hvert år et passende areal med vildt ager i form af majs og Game cover/Hjortevildt mix.
Vi råder over 4 engelske volierer, 6 mark remisser og 5 vandhuller. Vi har tillige 23 tårne/stiger (hvoraf de fleste er nye) som er fordelt på reviret.
I 2019/20 udsætter vi 1200 fasaner og 150 ænder som passes af en fast fodermester.
Vi afholder i løbet af jagt året 6 fælles fuglejagter og 3 trykjagter startende medio oktober. Hvert konsortium medlem har mulighed for at tage gæst med på 3 af fællesjagterne samt 2 af trykjagterne. Jagten er velegnet til repræsentations jagt.
Der er frijagt på duer, gæs, ræv, sortfugle samt på trækkende ænder, hvor der må medbringes gæst. Specielt et af vandhullerne byder på en fantastisk god trækjagt på ænder (primært krik- og gråænder).
Godset sørger for regulerings tilladelser til både duer, krager og gæs.
Der mulighed for træning af hund på nogle af markerne.
Stærk bestand af råvildt, stående bestand af dåvildt samt kronvildt på strejf.
Vi råder over en lækker, helt nyistandsat og præsentabel jagthytte med plads til 25 spisende jægere. Hytten indeholder toilet, bad, køkken, overnatningsmuligheder osv.
Vi har i konsortiet alle de fornødne maskiner i topkvalitet (ATV, slagleklipper, vogne, fræser, motorsave etc. - alt nyt og til brug for konsortiemedlemmerne). Alt voliere udstyr, udsætningsgrej, foderudstyr osv. til at drive en velfungerende jagt forefindes ligeledes. Det må påregnes at deltage i 2 arbejdsdage om året hvor vi klargør reviret, udsætninger, stiger/tårne osv. til sæsonen.
En typisk jagtdag starter med morgenmad klokken 0830, midt på formiddagen får vi en forfriskning samt suppe ude i terrænet og vi afslutter med 3 retters varm frokost ved 14-15 tiden. Vi har ansat en medhjælp i hytten således at det er meget begrænset hvad vi selv skal lave på dagen udover at hygge os og gå på jagt. Der afregnes 250,- pr deltager pr gang til dækning af forplejningsudgifter samt sweepstick.
Afskudt fuglevildt er inkluderet i konsortiebetalingen og fugle fordeles imellem konsortiemedlemmer. Der betales et mindre gebyr for afskudt klovbærende vildt, afskudt vildt tilfalder skytte.
Konsortiet består når vi er fuldtallige af 13 medlemmer, fordelt på 10 A-medlemmer og 3 B-medlemmer
Prisen for et A-medlemskab er 25.000,- samt et engangsgebyr ved indmeldelse på 1500,-. Fra 2020/21 nedsættes konsortiebetalingen for A-medlemskab til 22.000,-
Kontakt mig venligt på 9390 9198 henrik-anne@mail.dk hvis ovenstående skulle have vakt din interesse.

De bedste hilsner
Henrik

Pris:


Tlf: 93909198
Postnummer: 4700
Annonce nr: 19943

Jagtkammerater  Mail: rene@mesterflyt.dk
21-02-2019
D. 23-03-2019

Vi søger nye jagtkammerater til vores hyggelige og velfungerende konsortium syd for Køge ca. 45 min. Fra København.
Vi råder ovre et meget alsidigt revir på ca. 290 Ha sammenhængende skov, ager, eng, sø og vandhul samt remiser og vildtagre med majs.
Der er en god bestand af Råvildt samt strejfende Kron- og Dåvildt

I vores hyggelige jagthytte serveres morgenmad og frokost før og efter alle fælles arrangementer. Hytten er til fri afbenyttelse, også med familien.
Vi udsætter ca. 600 fugle, der passes af fast fodermester.

Der afholdes 6 fælles fuglejagter og 2 trykjagter pr. år.
For A-medlemmer er der fri jagt på klovbærende vildt.
Alle medlemmer har fri jagt på gæs, duer, hare, krager.
På fuglejagterne har vi en mindre fast skare af hundefolk.

Som A-medlem har du en kvote på rådyr med 2 sommerbukke og 2 vinterdyr. Der er ingen begrænsninger på Kron- og Dåvildt.

Du skal regne med et antal arbejdsdage (min. 3) hvor vi klargør reviret og voliere m.m. samt afholder jagtmiddag og styrker vores sammenhold.
Vi arranger løbende fællesskydetræning af varierende karakter.

B-medlem (kun fuglejagt, uden gæst): Kr. 7.500,-
B-Plus-medlem (kun fuglejagt, med gæst): Kr. 10.000,-
A-medlemmer (bukkejagt og fuglejagt, uden gæst): 13.000 kr.
A-Plus-medlemmer (bukkejagt og fuglejagt, med gæst): 15.500 kr.

Lyder det spændende og er du interesseret så kontakt Rene

Pris:


Tlf: 26466211
Postnummer: 4690
Annonce nr: 19944

Aunø fjord  Mail: kaj.s@icloud.com
08-03-2019
D. 20-03-2019

Jeg har en god jagt på Sydsjælland ca. 200 meter ved Aunø fjord ud til vandet og en god ande/gåsejagt Der er også god dyrejagt vi er 8 men skal være 10 mand Mangler 2 riffeljægere du /i har hund foretrækkes da der er 4,5hektar rørskær Pris. 7000.00kr pr jæger.
Pris: 7000.00


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 20071

jagtkonsortie på vest Sjælland (Kalundborg).  Mail: erikhaugepedersen@gmail.com
18-02-2019
D. 20-03-2019

Vi søger en enkelt ny jagtkammerat til veletableret jagtkonsortie på vest Sjælland (Kalundborg).

Vi har fået en enkelt ledig plads. Det er muligt at vælge om det skal være en A- eller B-plads

Det er en fordel hvis du har hund og værdsætter hundearbejdet, men det er ikke et krav.

Det 300 ha store vildtrige jagtterræn er utroligt spændende og består af store sammenhængende marker, med vel etablerede og professionelt anlagte remiser på 1-2 ha, ledelinjer, samt et mindre skovstykke i forbindelse med mose. På arealet forefindes endvidere 2 større søer, samt mindre søer/vandhuller i de fleste remiser.

Området ligger tæt på Kattegat og det er primært et fugle terræn, med en rigtig fin trækjagt på ænder, gæs og duer. Der er endvidere en rigtig god bestand af agerhøns på terrænet og af klovbærende vildt forefindes både råvildt og kronvildt.
Jagten passes af en fast "skytte" og der udsættes et passende antal fasaner og ænder.

Vi lægger meget vægt på en god jagtetik, høj jagt moral, godt humør og hyggeligt samvær.
Der er stort fokus på sikkerheden og vi har en klart defineret alkohol politik.

Vi prioriterer kammeratskabet meget højt og det har ingen betydning om du er kvinde/mand, ny jæger eller erfaren – bare at du er positiv og har et godt humør.
Hvis en god jagtdag for dig er lig med mange fugle på paraden, så er det ikke denne jagt du skal vælge.

A-pladsen koster kr. 15.000 og indeholder bukkejagt, riffeljagt efterår, 7-8 efterårsjagter på fugle og 2-3 agerhøns jagter. Der er fri trækjagt på gæs, ænder og duer efter princippet ”Fair use”.

B-pladsen koster kr. 10.000,- og indeholder 7-8 efterårsjagter på fugle og 2-3 agerhøns jagter.
Der er fri trækjagt på gæs, ænder og duer efter princippet ”Fair use”.

Ud over ovenstående vil der blive arrangeret et antal trækjagter på ænder, 1-2 gåsejagter og behovsvis reguleringsjagt på gæs.

Alle medlemmer har mulighed for at tage en gæst med på 2 af efterårets fuglejagter.

Arealet ligger isoleret fra store veje og der er særdeles gode muligheder for træning af hund – både marksøg og apporteringstræning. Der bliver som regel arrangeret nogle marktræninger i løbet af foråret.

I jagten indgår en jagtstue, indeholdende ophold/spiserum og et køkken, samt adgang til toilet.
Alle fællesjagter starter med morgenmad og til frokost er der fællesspisning med varm mad.

Der skal påregnes et mindre antal arbejdsdage til revirpleje.

Området fremvises gerne efter aftale. Ring/skriv og fortæl hvad du forventer af os.

Erik: tlf 30797781, e-mail: erikhaugepedersen@gmail.com
Pris: Fremgår i annoncen

Pris: Pris fremgår af annoncen


Tlf: 30797781
Postnummer: 4400
Annonce nr: 19927

Opstart af lille nyt konsortie  Mail: be10na@yahoo.dk
17-02-2019
D. 19-03-2019

Vi skal være 8 mand i det hele og mangler 2 A-medlemmer (riffel- + fuglejagt) 6.000 kr. og 3 B-medlemmer (kun fuglejagt) 3.000 kr..
A- og B-medlemmer har ret til at tage 1 gæst med på fuglejagterne.
Jagten er beliggende ved Skælskør.
Kontaktperson: Jimmy Lægteskov: 42 60 65 07.

Pris: 6000 kr/ 3000 kr.


Tlf: 42606507
Postnummer: 4230
Annonce nr: 19915

Jagtkammerater til fantastisk jagtområdeÅ  Mail: birger@reinwald.dk
17-02-2019
D. 19-03-2019

Fantastisk jagt 10 min. Syd for Ringsted og 50 min fra København.

Bolehave jagtkonsortie søger en jagtkammerat til en både B- og C-plads. 2019 vores jagt år starter 1. Januar

Vi tilbyder en jagt i særklasse på 140 ha. Hvor de 45 er skov med 3 engelske volierer + 5 remisser med vandhuller. Endvidere har vi en fantastisk andejagt i den sydlige ende af området på Sandby gl. Teglværk med 3 søer. Hvor over 100 ænder overvintrer. Bolehave jagtkonsortie ligger under Sandbygaard gods som er en af midtsjællands ikoniske godser. Vi råder endvidere over jagtstue, køkken og mulighed for overnatning.
Konsortiet består af 19 medlemmer, fordelt på A,B og C medlemmer

Konsortiet er bygget på stor gennemsigtighed, et regelsæt, vildtforvaltningsplan og et budget som valideres af konsortie medlemmerne på det årlige konsortie møde. Du har derfor mulighed for at påvirke dagsordenen for hvordan konsortiet skal drives.

Vi søger jægeren med GOD moral og etik og om du er kvinde/mand, ung/gammel, eller nyjæger er ikke det afgørende. Det er derimod afgørende at du vægter jagtoplevelsen og kammeratskabet højt.

Der er tilsået godt 2,5ha viltager med majs, elefantgræs, rørgræs, roer, insektvolde samt barjordsstriber. Vi vurderer årligt behovet for antallet af udsætninger og fodring i vores vildtforvaltningsplan. I 2019 udsætter vi 400 fasaner, 48 agerhøns og 40 ænder.
I 2017 havde vi en afskydning procent på 33% for fasaner. Vi forventer ikke så høj afskydning i 2018 grundet tørken. Men 50% for fasaner i 2019. Samt 65% for ænderne sidste år og 80% i 2019

Der er frijagt på duer, gæs, Agerhøns og sortfugle samt på trækkende ænder. I udvalgte områder så dette ikke forstyrre vildtet der gerne skulle stå klar til fællesjagterne. Samtidig er der mulighed for træning af hund på en af markerne.

Der bliver afholdt 6 fasan jagter, 1-2 agerhøns samt 1-2 hane jagter i januar. Forplejning på hele jagtdagen incl. Swipstik er obligatorisk 150 kr. som afregnes separat.

Der er i øjeblikket 2 pladser som C-medlem. Og 1 plads som B-medlem

- B-medlem (plads til alle fælles fuglejagter, riffel plads og gæsteplads til alle fælles fuglejagter) til kr. 14.850,- årligt
- C-medlem (plads til alle fælles fuglejagter, gæsteplads på 3 fuglejagter) til kr. 8.500,- årligt (2019)
Nye konsortiemedlemmer betaler et indmeldelses gebyr på DKK 1.000.

Skulle dette have din interesse og vil vide noget mere er du meget velkommen til at kontakte Birger på 29487136

Pris: 8.500/14.850

bolehave.simplesite.com
Tlf: 29487136
Postnummer: 4171
Annonce nr: 19916

Fuglejægerplads, 1 time fra Kbh  Mail: j.stigler@live.dk
17-02-2019
D. 19-03-2019

Vi er et mindre jagtselskab på 12 jægere med et fint revir. Vi søger 2 fuglejægere til vores jagt v Vordingborg, 5 min fra afk. 40 på sydmotorvejen. Jagten ligger i smukt kuperet område på 200 ha med gode remiser,vandhuller,vildtagre,skov ect.
Der udsættes både fasaner og ænder som passes af fast mand, afskydning 40%+
Vi afholder 7 fællesjagter, derudover mulighed for frijagt på udvalgte arealer. Der er 2 gæstepladser tilknyttet til pladsen. Der forefindes jagthytte, varm mad på alle jagter sørger Madmor for. Nedlagt vildt tilfalder skytten.
Pris: 9250 kr
Forplejning: 900 kr
Jeg står meget gerne til rådighed for fremvisning og/eller yderligere info.
Mvh Jesper

Pris: 9250


Tlf: 21270252
Postnummer: 4760
Annonce nr: 19918

Spjellerup  Mail: bpoulsen@dabico.dk
17-02-2019
D. 19-03-2019

Vi er et konsortie der søger nye medlemmer. Vi har ca. 180ha. bestående af remiser, mose, og agerjord. Arealet er grænsende op til nyanlagt vådområde, hvor der er mulighed for ande- og gåsetræk. Der bliver sat ca. 200 fasaner og 50 ænder ud hvert år. Derudover vil der være mulighed for at skyde en sommerbuk og et vinterdyr. Der bliver afholdt 5 fællesjagter. Vi har jagtstue og adgang til køkken. Ved fuldt medlemskab vil prisen være som skrevet.

Riffeljæger kr.10.500,-
Fuglejæger kr.6.000,-

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 4700
Annonce nr: 19921

Jagtkammerater til konsortie. 3 jægere søges snarest.  Mail: sa@strandholm.info
11-03-2019
D. 18-03-2019

Vi er en samling af unge, middelalder og lidt ældre der har jagt i Fakse Kommune, i nærheden af Dalby. Vi har 112 ha at boltre os på, med 2 skove/remiser,åbne marker 4 søer og å. Der udsættes fasaner i voliere og vi passer selv fuglene. Der er biotop planer med beplantning ny-såning af interesse for div, rådyr/dådyr og fuglevildt. Vi har ikke haft stor afskydning af fugle, men 13 stykker vildt, 7 bukke, 2 råer, 2 lam 1 då og 1 dåkalv. Jagtetik er i højsædet. Vi er ærlige om det vi foretager os og lover. Du er ungjæger, erfaren, (mand/kvinde) har hund er altid godt.
Billig jagtleje. 4-5 fællesjagter, riffeljagter, egen hjemmeside for booking af hytte og plads. Foruden jagtetik er kammeratskab og hygge i højsædet. KOM BARE AN, du er velkommen.Knæk og bræk/Svend
Pris:

Pris: 6.000,-


Tlf: 28432062
Postnummer: 4720
Annonce nr: 20113

Jagt på østlolland  Mail: Aringsing@jubii.dk
16-02-2019
D. 18-03-2019

Søger 2 nye medlemmer helst med hund.
Vi er et lille hyggeligt selskab på ca10 mand.
Vi har ca 200ha Ager med Remiser/vandhul og lidt Mose.
Vi sætter både fasaner og ænder ud, vi skyder alt hvad jagtloven tillader,inkl. Regulering af gæs og duer.
Som medlem har man gæsteplads på 4/5 jagter
Prisen er 6000kr


Pris: 6000


Tlf: 
Postnummer: 4891
Annonce nr: 19912

jagt i toreby  Mail: hnjagtrejser@gmail.com
14-02-2019
D. 16-03-2019

Jagt ved Toreby, Lolland
Til vores jagt på Lolland søges medlemmer.
Arealet er 150 ha. Med primært ager, remiser og mose.
Primært gås, med fri gåsjagt.
Der må skydes sædgås, som det eneste sted i Danmark (Lolland).
Alle jagt arter må gerne jages.
Der er en god bestand af dådyr samt rådyr på arealet.
Området søges hvert år af mange bram og sædgæs og vi har derfor reguleringstilladelse. Vi skyder tillige en del harer, agerhøns og naturlige fasaner (ikke opdrættede).
A mellem får en gæster plads.vi har ikke B plads
Vi søger 5 nye medlemmer.
Pris =10.000 pr. person

Pris: 10.000 kr


Tlf: 52728210
Postnummer: 
Annonce nr: 19896

Hjorte jagt  Mail: larsfolkeandersen1@gmail.com
13-02-2019
D. 15-03-2019

Riffeljægere søges til konsortium. jagten er på ca. 250 ha.og beliggende mellem to skove.Desuden er der meget pil på arealet,hvor der er adskillige rådyr og kronvildt.der er tidligere skudt medalje-kronhjorte på jagten.(Ingen trofæ-afgifter)
Pris: 18000 kr


Tlf: 22492270
Postnummer: 
Annonce nr: 19885

Garanti jagt ?? dette er muligt  Mail: jorgen@laurberg.org
13-02-2019
D. 15-03-2019

Vi er et hold af friske jægere der ønsker os nogle glade timer fra Vedbæk til køge max 12 skytter.
Vi har en rigtig god kvalitets jagt som vi ønsker at dele med et par kvalitets bevidste m/k jægere med god humor.
Der vil som minimum blive leveret + 1200 stk fasaner.

Vi har skytte kok driver apportører alt klart for din skyld.

Vi leverer god mad god vin høje fugle fin underholdning god beliggenhed tæt på motorvej E47

Vi sørger for alt du kan tænke dig ellers løser vi det... det eneste du skal komme med er dig selv.

Vi lover at det bliver en fantastisk jagt med alt i udstyr.

Vi har det andre ønsker sig.

Perfekt til at medbringe gæster på.

De bedste jagt hilsner Jørgen Laurberg


Pris: 29000kr


Tlf: 28294989
Postnummer: 4720
Annonce nr: 19888

3-5 ledige m/k konsortiepladser på falster  Mail: tl.elektrodiesel@gmail.com
12-02-2019
D. 14-03-2019

ledige konsortiepladser M/k - gerne med hund .7 årlige fælles jagter på jagtbart vildt -råvildt.Dejlig jagthytte .Stor skov med omkring liggende marker .Udsætning af 500-700 fasaner og ænder.Mange snepper og harer.Mulighed for gæstepladser.Gl.konsortie hvor vi går op i kammeratskab og hyggelige jagtdage .

Pris:


Tlf: 29331996 / arb 54855885
Postnummer: 4800
Annonce nr: 19878

fugle jæger  Mail: curt@pc.dk
17-02-2019
D. 13-03-2019

der er plads til 2 nye i konsortie der er 8 fælles jagter med 2 gæste pladser der er aftenens træk på ænder ved 2 søer der bliver sat fasaner ænder ud som pases af fast skytte pris 10000,00
om du har hund eller ikke betyder ikke noget
kontakt 20339656

Pris: 10000,00


Tlf: 20339656
Postnummer: 4750
Annonce nr: 19917

jagtkammerat søges  Mail: jensen@flintegaarden.dk
11-02-2019
D. 13-03-2019

Mindre konsortium søger et nyt medlem til jagten på Arnakke gods ved Svinninge. jagten er på ca 225 ha. og godset drives økologisk. vi har jagt på stort set de fleste danske vildtarter. der er set både kron-og dåvildt.
vi udsætter et passende antal fugle.
vi har jagtstue hvor vi mødes til morgenmad og frokost.
jagten giver ret til følgende:
1 stk. forårsbuk incl. kød
1 stk. efterårsdyr incl. kød
jagt på kron- og dåvildt drøftes på møde
1 stk mark og andejagt med gæst.
4 stk fasan og andejagter med gæst
1-2 aftentræk (hvis der er vand i huller og træk)
Gåsejagt efter aftale på møde.
Medlem med drivende lille hund (Cocker eller springer) foretrækkes.
Der vil max blive en halv arbejdsdag om året.
Pris: ring for info

Hvis dette skulle have din interesse, ring til Jens på telefon nr. 21664638.

Pris:


Tlf: 21664638
Postnummer: 4560
Annonce nr: 19873

Jagt ved Ringsted jystrup  Mail: jjlaegteskov@hotmail.com
10-02-2019
D. 12-03-2019

156 ha i Lille Høved Skov ved Jystrup.
De 120 ha er skov, 5 ha højmose med vandspejl og 1 sø (skudt 183 ænder). Der er 36 ha ager med remiser og fodermarker. Udsætning af fasaner og ænder. Strejfende kronvildt og dåvildt hvor vi har tilladelse til at skyde 1 dåhjort og fri afskydning af hind og kalv samt fri afskygning af kronvildt. Der afholdes 6 fuglejagter og 4 trykjagter. Der vil også være nogle frijagtsarealer. Der er en sø hvor der er jagt på vilde ænder. Der bliver lagt op på vores Facebook side når vinden er til det.
A-medlemmer (bukkejagt og fuglejagt): 12.500 kr.
B-medlemmer (kun fuglejagt): 4.500 kr.
Henvendelse: 42606507

Pris: 12345


Tlf: 42606507
Postnummer: 4220
Annonce nr: 19866

Fugleplads (b-medlem) vester såby , midtsjælland  Mail: io@imcses.in
08-03-2019
D. 10-03-2019

Jagt området i Vester Såby (Sjælland imellem Roskilde og Holbæk) udgør 157 hektar. Ikke meget går til mark, mest skov nok ca.145 hektar.

Vi er pt 13 A og 9 B-medlemmer.

Vi søger 1 b-medlemmer nu. .

Jagtår fra 1 Feb til ultimo Jan.

Som fuglejæger er der 7 fælles fuglejagter (typisk kl. 9-16 ca.) om året samt en nytårsjagt (09-12).

Der er mulighed for at have gæst med på en fastlagt fuglejagt, samt efter 3 fuglejagt typisk er der pladser igen.

Der er også mulighed som fuglejæger også at sidde lidt på ræv samt sortfugle regulering.

Vi har en lille sø også hvor der er lidt andefugle også.

Fuglejagtdage 2019/2020 : 5 Okt 2019. , 19 Okt. , 2 Nov. , 16 Nov. , 30 Nov. , 14Dec. , 31 Dec. (halv dag), 11 Jan 2020

Fugleafskydning forrige år og sidste år 2016/2017 var 33,8%, 2017/2018 ca 20% samt (tørken gjorde indhug i afskydningen)
Snepper 5
ræve 7

Da vi er sent ude mht. fuglejagten vil der være mulighed for at finde en fornuftig løsning på betalingen sammen.

Du er velkommen til at kontakt kasseren Ivan olsen 28803794, email io@imcses.in

eller Formanden Peter Jakobsen 51896077


Jagtleje betaling,er normalt 10 januar. på 5306 kr for fuglejægere og stiger med 2% om året pga indeksregulering fra Stiftet som vi lejer af. + 1550 for morgenmad/frokost/drikkevar/sweapstake til alle jagterne.
Total 6856 dkr.

Der er også nogle arbejdsdage for at få vedligeholdt de 3 voliere (de 2 er spritnye) og gøre klar så hvis du har mulighed , også en god måde at lære de andre at kende, så er det 9marts, 6April, 1 Juni og lidt den 26jan 2020 (sidste er pakke nogle ting sammen).

Glæder mig til at høre fra dig.

Pris: 6856


Tlf: 53803794
Postnummer: 4000
Annonce nr: 20078

Konsortieplads midtsjælland  Mail: jagt@mail.tele.dk
03-02-2019
D. 05-03-2019


Velfungerende og veldrevet jagtkonsortie søger 2-3 fuglejægere.

Vi råder over ca. 265 hektar, herunder ca. 16 hektar skov, ager, flere rigtig gode remisser, vandhuller og levende hegn. Reviret har en god bestand af råvildt, harer, fasaner, duer og agerhøns. Vi udsætter et mindre antal fasaner.

Der er igennem en årrække udført flere tiltag til at løfte jagten og der må påregnes et par arbejdsdage i sæsonen til vildtpleje.

Vi råder over en hyggelig jagthytte med lys, varme og køkken.

Vi afholder normalt 6 gæstejagter om året. Desuden afholder vi en årlig agerhønsejagt uden gæster.

Jæger med hund ( labrador, cocker eller springer spaniel ) foretrækkes til pladserne.

Når vi er fuldtallige er vi 10-14 fuglejægere afhængigt af antal gæstepladser. Vi er en blandet flok og vi har plads til alle, unge, gamle, mænd, kvinder, nyjægere og garvede folk - alle er velkomne, så længe kemien er i orden.

Fugleplads uden gæst koster kr. 7.000 årligt.
Fugleplads med fast gæsteplads koster kr. 11.000 årligt.

Priserne er alt inklusive - dvs. ingen betaling for vildt. Dog 30 kr. pr. jagtdag til svippet.

Alle medlemmer er lige, både hvad angår indflydelse og pligter.

Hvis du er interesseret i at høre mere eller se reviret, så ring eller mail til Peter

51687805
Postnummer: 4690

Pris:


Tlf: 51687805
Postnummer: 
Annonce nr: 19811

Jagt ved Kirke Såby/Hvalsø  Mail: kas(a)youmail.dk
24-02-2019
D. 04-03-2019

En ny makker søges til konsortium på 60 HK ved Kirke Såby på bakkede arealer.
Der sættes fasaner ud og der skydes råvildt dåvildt ræv og hare.
Ring eller skriv for mer info. Med Jæger Hilsen Kenneth

Pris 9500 kr.

Pris: 9500


Tlf: 5383-2595
Postnummer: 4330
Annonce nr: 19965

Hyggeligt Jagtkonsortium mellem Sorø og Slagelse  Mail: mortrost@gmail.com
01-02-2019
D. 03-03-2019

Jagtområdet er blevet udvidet lidt, så der i alt er ca. 160 ha super spændende areal. Der indeholder 8-10 gode remisser, 1 stort vandhul og et engstykke på ca. 3 ha. Der vil være tilpas med majs ved de fleste remisser.
Jæger der søges skal ha en GOD moral og etik og om du er kvinde/mand, ung/gammel, eller nyjæger er ikke det afgørende. Skulle du ha en egnet hund er det absolut ikke en hindring for at deltage. Det er derimod vigtigt at du sætter kammeratskabet og jagtoplevelserne højt. Fælles for os alle er at vi sætter sikkerheden og etik før afskydningstal.

Vi vurderer årligt behovet for antallet af udsætninger og fodring. I 2018 blev der sat 80 fasaner ud, og i 2019 forventes der at blive sat et passende antal ud. Der er ingen arbejdsfordeling mht. fodring, idet jagtledere sørger for dette.

Der er frijagt på duer, gæs, ænder og sortfugle i udvalgt område så dette ikke forstyrre vildtet der gerne skulle stå klar til fællesjagterne.

Konsortiet kommer til at bestå af 8 medlemmer fordelt som følgende:
3 - riffel + fugleplads m/gæst
3 - riffel + fugleplads u/gæst
1 - fugleplads m/gæst
1 - fugleplads u/gæst

Der bliver afholdt 6 fugle jagter, 1-2 andejagter. Hvis vi er fuldtallige ved fuglejagterne vil vi være 12, hvilket passer så vi kan dække såterne ordentlig.

Arbejdsdage er fastsat til 2 dage i april og 2 dage i August/september, hvor vi laver forbedringer på jagtarealet.

Pris for nedenstående pladser er:
Riffel + Fugleplads u/gæst 10.300,- kr. (2 pladser ledig)
Fugleplads m/gæst 9.700,- kr. (1 plads ledig)
Fugleplads u/gæst 7.700,- kr. (1 plads ledig)

Ud over ovenstående er der udgifter til forplejning og swipstick på jagtdagene. Prisen ligger på ca. 100,- pr. person pr. jagtdag.

Nye konsortiemedlemmer betaler et indmeldelses gebyr på DKK 1.500,-.

Skulle dette have din interesse er du meget velkommen til at kontakte Morten på mortrost@gmail.com , hvor du bedes beskrive lidt om dig selv.
Du kan også sende Morten en sms på 41 77 52 14 hvor du beskriver lidt om dig selv.

Der vil være fremvisning af arealet 17-2 og 3-3.


Pris: 10.300 / 9.700 / 7.700


Tlf: 41775214
Postnummer: 4200
Annonce nr: 19789

Fuglejæger Søges  Mail: steen-sundberg@post.tele.dk
31-01-2019
D. 02-03-2019

Vi søger fugle-jæger til vores jagt syd for Udby afkørsel 40 nær Vordingborg og 1 times kørsel fra københavn.
Vi har ca 200 ha blandet skov-remiser-vandhuller-ager og vildtager, hvor vi sætter både fasaner og ænder ud, som bliver passet af en fast mand.
Vi råder også over en jagthytte, hvor vi spiser morgenmad og varm mad til middag, som vores madmor laver :-)
Der afholdes 7 jagter og der er også mulighed for frijagt på udvalgte områder.
Fuglejagt 9250.-
Mad 900.-

Pris: 9250.-


Tlf: 20450435
Postnummer: 4760
Annonce nr: 19776

Konsortieplads på Gisselfeld Kloster  Mail: benedicte@skibby-hc.dk
31-01-2019
D. 02-03-2019

Ledig A-plads i veletableret konsortie på en af Sjællands bedst beliggende jagter
Der udsættes årligt 2200 ænder og fasaner.
Der er en særdeles god rå- og dåvildtjagt, som har givet flere medaljetrofæer.
Hyggelig jagthytte med køkken, bad samt mulighed for overnatning.
Der afvikles årligt fælles skydetræning, 2 andejagter med mulighed for at medtage gæst, 7 drivjagter på fasaner også med mulighed for at medtage gæst, samt et antal fælles trykjagter med riffel. Herudover er der mulighed for at gå på selvstændig purch. Ved alle fællesjagter er der fuld forplejning.
Jagten passes af professionel skytte og vi har et fast hold af drivere og apportører på alle fasanjagter. Terrænet, der er på 237 HA, ligger ca. 50 min kørsel fra København.
Vi lægger vægt på godt kammeratskab og høj jagtetik.

Pris:


Tlf: 4045 5717
Postnummer: 4050
Annonce nr: 19781

Jagtkonsortie Nordsjælland  Mail: pingo.kirstenAgmail.com
27-02-2019
D. 01-03-2019

Vi er et lille konsortie, der søger en jagtkammerat.
Jagtkonsortiet består af 5 mand og området dækker 75 ha.
Det er en rigtig god jagt med alle vildtarter.
Pris pr. sæson 15.000 kr. plus 500 kr. til diverse.

Henvendelse pr. mail
Eller tlf. for fremvisning.


Pris:


Tlf: 50317154
Postnummer: 
Annonce nr: 19986

Lille jagt i Græse (Frederikssund)  Mail: bjaellgas@gmail.com
22-02-2019
D. 01-03-2019

Beskrivelse:
55 Hektar, mest mark, 4 hegnede såter, et lille vådområde (som tørrede ud sidste år), et skrubområde, 2 stiger, jagthytte.

4 fællesjagter pr. år, 1 arbejdsdag, ellers frijagt.
Rådyr, hare, duer, gæs, ræv på området.

Hvis man forventer at skyde meget er dette ikke stedet.
Men gode jagttimer, hyggelige fællesjagter, hund eller ej ingen betydning.

Sidste sæson skød vi 2 rådyr, 2 gæs, lidt duer, en hare, 3 fasaner.

Pris 5000,- plus indskud 1. år på 500,-.

Skriv en mail om dig selv og hvor du er i jagt tilværelsen, hvis du er interesseret. Så svarer vi indenfor 14 dage.

Vi mangler 2-3 m/k

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 19953

Hyggeligt konsortie med mange jagt muligheder  Mail: jorgen@laurberg.org
30-01-2019
D. 01-03-2019

Vi vil meget gerne tilbyde et par friske jægere 2 konsortie pladser.

Vi har frijagt på gæs ænder duer samt dåvildt og kronvildt dette jar fungeret fint i 6år.

Alt vildt der bliver skudt er gratis.

Vi råder over 2 områder hendholdsvis +100Ha skov + sø
Det andet + 170Ha remisser rørskove strandenge marker alt placeret under 1 times kørsel fra københavn.

Der bliver udsat ænder og fasaner.

Når vi afholder fælles jagter for vi serveret morgenmad samt varmad til middag.

Tingene fungere fint

Dejlig jagt hytte søde jægere unge og ældre samt en sund indstilling til jagt.

Alt dette samt mere end beskrevet tilbydes for15500kr+det første år gebyr 2500kr incl gæsteplads på samtlige jagter

Pris: 15500kr


Tlf: 28294989
Postnummer: 4720
Annonce nr: 19774

Jagtkammerat søges  Mail: Hej.tune@mail.dk
29-01-2019
D. 28-02-2019

Jagtselskab på Midtsjælland (140 ha skov med egen jagthytte) bestående af 5 jægere søger pr. 1. april 2019 et nyt medlem til fælles riffeljagt og mulighed for hagljagt. Der er i efteråret planlagt 2 fælles hagljagter og 7 riffeljagter.
I selskabets tid (ca. 20 år) er der i gennemsnit skudt ca. 20 stk. råvildt årlig (i perioder begrænset af manglende afsætningsmuligheder). Der kan forekomme strejfvildt i form af kron- og dåvildt
Pris 23.000 kr. for perioden 1. april til 31. marts fordelt på 2 halvårlige opkrævninger pr. 1. april og 1. september.
Henvendelse til selskabets formand tlf. 20877022, mail Hej.tune@mail.dk


Pris: 23.000 kr.

Pris: 23.000 kr


Pris: 23000


Tlf: 20877022
Postnummer: 4180
Annonce nr: 19765

Lerchenfeld Kalundborg  Mail: pollebruun@gmail.com
23-02-2019
D. 27-02-2019

Konsortie på Lerchenfeld gods søger 1 ny jagtkammerat, mand,kvinde eller nyjæger, gerne med hund men det er ingen betingelse.
Jagt området er på ca. 150 ha med remiser og hegn, der er 2 vandhuller.Der sættes fasaner ud.Der er 9 stiger til bukkejagten.Vi holder 2 fællesjagter med gæst og ellers aftales jagtdagene efterhånden hen over jagtåret.
Vi har en hyggelig jagthytte til rådighed. De fleste jagter starter med morgenmad og frokost når vi er færdige. Der er 2-3-arbejdsdage om året.
Vi er et konsortie der vægter det sociale og sikkerhed højere end antallet dyr på paraden.
Af vildt er der mulighed for råvildt,agerhøns,fasan,duer,ænder,gæs,hare og ræv. Vi har som regel regulering af duer og gæs.Jagtlejen er 9000 Kr.
Hvis du syntes det lyder spændende så ring eller skriv en mail.

Pris: 9000 Kr.


Tlf: 22939716
Postnummer: 4400
Annonce nr: 19961

Plads i konsortie  Mail: clj@stenhoj.dk
16-02-2019
D. 25-02-2019

Til den kommende jagtsæson 2019/2020 søges fuglejæger M/K, gerne med drivende hund.
7 - 8 fællesjagter om året. Frijagt efter aftale. Der udsættes fasaner som passes af skytte.
100 ha med skov, mose, vandhuller, mark og skrub.
Gæsteplads er inklusiv.
I jagthytten serveres morgenmad, varm frokost og drikkevarer, afregnes med kr. 70,- pr jagt.
BUKKEJAGT ER IKKE MED !!

Pris: 6700


Tlf: 
Postnummer: 3230
Annonce nr: 19910

God jagtkammerat søges  Mail: mjthomsen@live.dk
10-02-2019
D. 25-02-2019

Konsortium ved Sorø søger ét nyt medlem. Vi skal være ti mand og er et veletableret konsortium, der har adgang til et skønt skovrevir på 136 ha.
Vi har jagt på stort set alle danske vildtarter, heriblandt dåvildt, og vi udsætter et mindre antal ænder i tilhørende sø.
Vi har en jagthytte, hvor vi mødes til morgenmad og frokost. Vi sætter det sociale højt og afholder 3 fælles fuglejagter og 5-6 fælles trykjagter. Morgenmad og frokost er inkluderet i fuglejagterne. Fuglevildt og 4 stk råvildt (2 bukke og 2 efterårsdyr) er inkluderet i prisen, Yderligere hjortevildt afregnes efter vægt.
Vi har 3-4 arbejdsdage i løbet af forår og sommer for at vedligeholde reviret, hytte og tårne.
Vi leder efter en jagtkammerat der passer på følgende beskrivelse: Du er en jæger som holder af naturen, sætter pris på et godt kammeratskab og som har høj jagtmoral og etik. Jægere med hund og fra lokalområdet vil blive foretrukket. Det er vigtigt for os, at få en jagtkammerat med den rette indstilling. Det forventes, at du kan deltage i fodring af ænder.
Vi skelner ikke i A og B medlemmer – der er samme pris og rettigheder for alle, Hvis ovennævnte lyder interessant for dig, hører vi gerne fra dig.
Send os en mail på mjthomsen@live.dk og skriv lidt om dig selv, så kontakter vi dig.
Hvis du ikke er til at skrive mail er du velkommen til at ringe til Mogens ml. kl 18-20 på nr. 20442057

Pris: 12500


Tlf: 20442057
Postnummer: 4300
Annonce nr: 19860

JAGTKAMMERAT  Mail: info@haslevdyrefoderaps.dk
26-01-2019
D. 25-02-2019

Vi er så heldige at have en jagt i meget skønne omgivelser på Sydsjælland.

Ønsker du at dele denne natur med os, så søger vi jægere med god moral og etik og om
du er kvinde/mand, ung/gammel, eller nyjæger er ikke det afgørende, gerne med hund men ingen krav.

Det er afgørende at du sætter pris på jagtoplevelser og godt kammeratskab.

Vildtet passes af en fast "fodermester", der udsættes mange fasaner.

Der er en meget fin bestand af råvildt og andet småvildt samt dåvildt og strejfende kronvildt.
Der nedlægges hvert år råvildt, harer, fasaner, skovsnepper, ænder og ræv.

Vi har følgende opdeling af pladserne i konsortiet.

Helårsjæger: Riffel og hagljagt med en gæsteplads.
Efterårsjæger: Hagljagt på fri andejagt langs kysten er der hver gang gæsteplads
Riffeljæger: Riffeljagt med gæsteplads.

Der afholdes 10 fællesjagter. Der er planlagt 3 trykjagter.

Til jagten hører en dejlig jagthytte med køkken og bad. Til fællesjagterne har vi en jagtstue.
Jagthytten er til fri afbenyttelse også med familien.
Vi hylder princippet frihed under ansvar.

Da vi er af den opfattelse, at vi skal slappe af og have det rart i hinandens selskab på jagterne,
vægter vi det sociale omkring vores fællesjagter meget højt.

Sikkerhed på jagterne skal selvfølgelig være i top.

Jagtdagen begynder med fælles morgenmad., hvor vores ”madmor” står for et hyggeligt morgenbord til os.
Afregnes med 100,- Kr. pr. gang.

God jagtmoral, og godt humør, er et must. Hvis overnævnte lyder interessant, hører vi gerne fra dig.
Ring tlf. 21917870

Pris:


Tlf: 21917870
Postnummer: 
Annonce nr: 19753

Eksklusiv jagt  Mail: pr@hp-e.dk
12-02-2019
D. 23-02-2019

Jagt v/Vordingborg for den kræsende jæger, afskydning 200-75 stk fugle pr. jagt. Max 8-10 skytter. 6 stk. Søndagsjagter og 1 drivjagt. flot morgenbord kl. 8.00. Frokost kl. 14.00.
Stå for hele dagen, gerne hund, skyder med stål.
Ingen arbejdsdage, ingen sweepstake, ingen bødekasse, ingen betaling til mad og drikke. Bare kom og nyd dage og mød nye gode/flinke mennesker og godt netværk.
Fremvisning lørdag/søndag
Betaling 50% ved accept, resten pr. 1/10.

Pris: 24000


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 19879

Etableret buejagt konsortium i Vestsjælland søger nye medlemmer  Mail: lrm@laremoe.dk
23-01-2019
D. 22-02-2019

I forbindelse med konsolideringen af jagten for den kommende sæson er der et antal pladser ledige i konsortiet. Der er tale om et 'rendyrket' buejagt konsortium hvor der kun jages med bue.

Området er på ca. 300 kuperede hektar fordelt på skov og ager med remiser, vandhuller, sø samt udbyggede læhegn. Der rådes over et stort antal stiger og platforme beregnet for buejagt.

Vildtmæssigt er der råvildt, fasaner, ænder, harer og ræv på området samt gæs, strejf af kronvildt og dåvildt.
Konsortiet har rådighed over jagthytte med en stor stue, to soveværelser, køkken og bad samt vildtrum.

Konsortiet søger medlemmer der værdsætter den jagtlige hygge i et humoristisk og tillidsfuldt kammeratskab med en god og afslappet atmosfære. Der hersker en stor grad af frihed under ansvar i konsortiet hvilket giver mulighed for mange jagtdage for den som har tiden og lysten.

Konsortiet forbeholder sig ret til frit at vælge imellem interesserede ansøgere da kemi i konsortiet vægtes højt. Er du interesseret så skriv et par ord om dig selv samt kontakt info på mail

Pris: 10.000,- + andel af strøm/vand til jagthytte


Tlf: 
Postnummer: 4470
Annonce nr: 19734

Riffeljagt v. Vordingborg  Mail: jesper@thautomater.dk
23-01-2019
D. 22-02-2019

For den kommende sæson har vi fået en plads ledig.

Det er udelukkende riffeljagt på klovbærende vildt

Arealet er ca. 60 HA. skov. Der er "fri" bukkejagt og der afholdes mindst 5 trykjagter om efteråret. Der er ingen forpligtelser udover at man hver især står for sine egne stiger. Vi har en hyggelig hytte hvor vi spiser mm. der er to sovepladser.

Om du er ung eller ældre, mand eller kvinde, erfaren eller ej, har hund eller ikke har hund spiller ingen rolle.... Skriv hvis eller ring hvis du vil høre mere eller se skoven.

Pris 10.000,-

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 19736

Fuglejagt sydsjælland  Mail: kefugeAmail.dk
21-01-2019
D. 20-02-2019

Bondejagt på 125 ha med majs/græs og korn, her af er ca 15 ha stradeng som ligger lige ned til Dybsø fjord med gode muligheder for ande og gåsejagt. Der afholdes 4-5 fællesjagter med bespisning om året, der forefindes hare- fasaner- agerhøns- duer og gæs. der bliver sat fasaner og ænder ud i moderat omfang.
Man betaler for det man selv skyder som går til foder, der er 6 remiser hvor af nogle er med vandhul samt læhegn om ca halvdelen af markerne.
På engen er der 3 vandhuller hvor af ænderne godt kan li at ligge i de 2 af dem, så rigtig gode muligheder for andetræk om aftenen.
Vi kan tilbyde 2 jagtformer.
1: Fællesjagt og frijagt uden gæst med spisning pris 4.000 kr.
2: Frijagt med 1 gæst. pris 4.000 kr
På frijagterne må der skydes ænder- gæs- duer- sortfugle og ræv.
Der er regulering på bramgæs i februar md,samt krager og skader til 15-4 så hvis du/i vil er der mulighed for at nå dette.
Pris 4.000 kr.
Mvh Kim.
Ps husk at udskifte A med @ i mail adr.

Pris: 4.000


Tlf: 30459989
Postnummer: 4750
Annonce nr: 19719

Fasaner og ænder på Gisselfeld  Mail: nsn@tultul.dk
04-02-2019
D. 17-02-2019

Velfungerende og veldrevet jagtkonsortie søger 2-3 fuglejægere.

Vi råder over 120 hektar, som indeholder skov, ager, flere rigtig gode remisser, stor sø og levende hegn.
Vi udsætter 900 fasaner og har i denne sæson skudt 80%. Ligeledes udsætter vi 100 ænder.
Det der bliver skudt tilfalder jægeren.

Der afholdes 6 fasanjagter og 3 andejagter

På alle jagter er der fuld forplejning incl. sweepsteak.

Vi har en stor rummelig jagthytte med lys, varme, køkken og toilet.

Du er meget velkommen til at ringe til Niels og få en snak om jagten, eller vi kan aftale en tid hvor du kan komme og se og høre om jagten.

Pris: 11.000.-


Tlf: 20878211
Postnummer: 4690
Annonce nr: 19813

Konsortieplads 1 time fra Kbh  Mail: j.stigler@live.dk
27-01-2019
D. 17-02-2019

Vi søger medlemmer til vores jagt ved Vordingborg, 1 time fra København, 5 min fra afkørsel 40 på sydmotorvejen.
Vi råder over knap 200 ha afvekslende jagt med både skov,ager,remisser,vandhuller samt vildtagre.
Der udsættes både ænder og fasaner som passes af fast mand.
Vi har jagthytte hvor morgenmad/varm mad indtages på jagterne. Der afholdes 7 jagter samt mulighed for frijagt på udvalgte områder.
Der er morgenmad samt varm mad på alle jagterne.

Riffelplads 14250,-
Fugleplads 9250.-
Forplejning 900.-

Jeg står meget gerne til rådighed for mere uddybende spørgsmål samt forevisning af området. Kan kontaktes på 21270252

Jesper

Pris: 14250/9250


Tlf: 21270252
Postnummer: 4760
Annonce nr: 19760

Eksklusiv jagt på Stevns  Mail: thorbenandersen@gmail.com
18-01-2019
D. 17-02-2019

Juellinge Gods Jagtlaug tilbyder for sæsonen 19/20 enkelte fuglepladser i vores sammentømrede konsortie. Vi har til huse syd for Køge, 40 min. fra Kbh.
Vi råder over 350 Ha jagtområde, der hovedsagelig er anlagt med fasanjagt for øje. Vi har på arealet, 11 remiser og småskove, hvor vores 16 mands store hold, skyder fugle fra.
Vi udsætter på årsbasis ca. 2000 fugle
Din eneste opgave som nyt medlem vil være at møde op på de 8 fastlagte datoer, med dit gode humør og viljen til at skyde velflyvende fasaner og ænder.
Du skal ikke drive eller apportere, der er ingen arbejdsdage, med mindre du af egen fri vilje, kigger forbi når der er noget at lave, hvad der er en del af vores fuglejægere der gør, udelukket på grund af det hyggelige selskab. Så du skal bare komme og spise, hygge, skyde og mere skyde og så køre hjem igen og du tager de ænder/fasaner med hjem du har brug for, indenfor rimelighedens grænser, uden meromkostning.
Pris 28.500,- alt ink.
Ved interesse eller uddybende spørgsmål kontakt Thorben Andersen på 20206510 el. på mail Thorbenandersen@gmail.com

Pris: 28500


Tlf: 20206510
Postnummer: 4653
Annonce nr: 19699

-ledig konsortieplads  Mail: be10na@yahoo.dk
03-02-2019
D. 16-02-2019

Der er en ledig konsortieplads på "Lægteskovgård", ved Fårevejle.
Ring for yderligere information.

Pris: 6000


Tlf: 31679110
Postnummer: 4540
Annonce nr: 19801

Jagtkammerater til fantastisk jagtområde  Mail: birger@reinwald.dk
16-01-2019
D. 15-02-2019

Fantastisk jagt 10 min. Syd for Ringsted og 50 min fra København.

Bolehave jagtkonsortie søger en jagtkammerat til en C-fugleplads. 2019 vores jagt år starter 1. Januar og du får derfor jagt allerede om 2 måneder.

Kom med som gæst i år og prøv det inden du siger ja til 2019. En dagsjagt koster 850,- plus forplejning på 150,-

Vi tilbyder en jagt i særklasse på 140 ha. Hvor de 45 er skov med 3 engelske volierer + 5 remisser med vandhuller. Endvidere har vi en fantastisk andejagt i den sydlige ende af området på Sandby gl. Teglværk med 3 søer. Hvor over 100 ænder overvintrer. Bolehave jagtkonsortie ligger under Sandbygaard gods som er en af midtsjællands ikoniske godser. Vi råder endvidere over jagtstue, køkken og mulighed for overnatning.
Konsortiet består af 19 medlemmer, fordelt på A,B og C medlemmer

Konsortiet er bygget på stor gennemsigtighed, et regelsæt, vildtforvaltningsplan og et budget som valideres af konsortie medlemmerne på det årlige konsortie møde. Du har derfor mulighed for at påvirke dagsordenen for hvordan konsortiet skal drives.

Vi søger jægeren med GOD moral og etik og om du er kvinde/mand, ung/gammel, eller nyjæger er ikke det afgørende. Det er derimod afgørende at du vægter jagtoplevelsen og kammeratskabet højt.

Der er tilsået godt 2,5ha viltager med majs, elefantgræs, rørgræs, roer, insektvolde samt barjordsstriber. Vi vurderer årligt behovet for antallet af udsætninger og fodring i vores vildtforvaltningsplan. I 2019 udsætter vi 400 fasaner, 48 agerhøns og 40 ænder.
I 2017 havde vi en afskydning procent på 33% for fasaner vi forventer ikke så høj afskydning i år grundet tørken. Men 50% i 2019. Samt 65% for ænderne sidste år og 80% i 2019

Der er frijagt på duer, gæs, Agerhøns og sortfugle samt på trækkende ænder. I udvalgte områder så dette ikke forstyrre vildtet der gerne skulle stå klar til fællesjagterne. Samtidig er der mulighed for træning af hund på en af markerne.

Der bliver afholdt 6 fasan jagter, 1-2 agerhøns samt 1-2 hane jagter i januar. Forplejning på hele jagtdagen incl. Swipstik er obligatorisk 150 kr. som afregnes separat.

Der er i øjeblikket 6 pladser som C-medlem. Og 2 pladser som B-medlem

- B-medlem (plads til alle fælles fuglejagter, riffel plads og gæsteplads til alle fælles fuglejagter) til kr. 14.850,- årligt
- C-medlem (plads til alle fælles fuglejagter, gæsteplads på 3 fuglejagter) til kr. 8.500,- årligt (2019)
Nye konsortiemedlemmer betaler et indmeldelses gebyr på DKK 1.000.

Skulle dette have din interesse og vil vide noget mere er du meget velkommen til at kontakte Birger på 29487136

Pris: 8.500/14.850

bolehave.simplesite.com/
Tlf: 29487136
Postnummer: 4171
Annonce nr: 19681

Fasan og andejagter  Mail: danjakt2@gmail.com
14-01-2019
D. 13-02-2019

Er du trät af konsortier der ikke fungerer efter dine önsker (ingen fugle, dårlig kemi - ledelse.

Jeg har mulighed for at tilbyde 3-4 klapjagter med 200/300 fugle eller efter önske.
Fasanjagterne er på Valnäs Gods, Nordfalster -
650 ha med virkelig gode velflyvende fugle (referencer kan indhentes).
Vi kan ligeledes tilbyde andejagter på Vegeholm Gods ved Helsingborg i Sverige.

10-12 skytter pr jagt. Vi sörger for alt, du skal blot komme med godt humör og dit gevär.

Har dette din interesse så ring gerne og lad os få en snak.

Med venlig hilsen
Flemming B Jensen

Pris:


Tlf: 0046 768081220
Postnummer: 
Annonce nr: 19665

Hjorte jagt  Mail: madsborregaard@yahoo.dk
02-02-2019
D. 12-02-2019

Riffeljægere søges til konsortium. Jagten er på ca. 250 ha. Og beliggende mellem to skove. Desuden er der meget pil på arealet, hvor der er adskillige rådyr og kronvildt. Der er tidligere skudt medalje-kronhjorte på jagten. (ingen trofæ-afgifter)
Pris: 23000 kr


Tlf: 40411391
Postnummer: 
Annonce nr: 19800

Jagtkonsortie på vestsjælland (Kalundborg)  Mail: erikhaugepedersen@gmail.com
05-02-2019
D. 11-02-2019

Vi søger et par nye jagtkammerater til veletableret jagtkonsortie på vest Sjælland (Kalundborg).

Vi har fået et par ledige A-pladser og en enkelt B-plads

Det er en fordel hvis du har hund og værdsætter hundearbejdet, men det er ikke et krav.

Det 300 ha store vildtrige jagtterræn er utroligt spændende og består af store sammenhængende marker, med vel etablerede og professionelt anlagte remiser på 1-2 ha, ledelinjer, samt et mindre skovstykke i forbindelse med mose. På arealet forefindes endvidere 2 større søer, samt mindre søer/vandhuller i de fleste remiser.

Området ligger tæt på Kattegat og det er primært et fugle terræn, med en rigtig fin trækjagt på ænder, gæs og duer. Der er endvidere en rigtig god bestand af agerhøns på terrænet og af klovbærende vildt forefindes både råvildt og kronvildt.
Jagten passes af en fast "skytte" og der udsættes et passende antal fasaner og ænder.

Vi lægger meget vægt på en god jagtetik, høj jagt moral, godt humør og hyggeligt samvær.
Der er stort fokus på sikkerheden og vi har en klart defineret alkohol politik.

Vi prioriterer kammeratskabet meget højt og det har ingen betydning om du er kvinde/mand, ny jæger eller erfaren – bare at du er positiv og har et godt humør.
Hvis en god jagtdag for dig er lig med mange fugle på paraden, så er det ikke denne jagt du skal vælge.

A-pladsen koster kr. 15.000 og indeholder bukkejagt, riffeljagt efterår, 7-8 efterårsjagter på fugle og 2-3 agerhøns jagter. Der er fri trækjagt på gæs, ænder og duer efter princippet ”Fair use”.

B-pladsen koster kr. 10.000,- og indeholder 7-8 efterårsjagter på fugle og 2-3 agerhøns jagter.
Der er fri trækjagt på gæs, ænder og duer efter princippet ”Fair use”.

Ud over ovenstående vil der blive arrangeret et antal trækjagter på ænder, 1-2 gåsejagter og behovsvis reguleringsjagt på gæs.

Alle medlemmer har mulighed for at tage en gæst med på 2 af efterårets fuglejagter.

Arealet ligger isoleret fra store veje og der er særdeles gode muligheder for træning af hund – både marksøg og apporteringstræning. Der bliver som regel arrangeret nogle marktræninger i løbet af foråret.

I jagten indgår en jagtstue, indeholdende ophold/spiserum og et køkken, samt adgang til toilet.
Alle fællesjagter starter med morgenmad og til frokost er der fællesspisning med varm mad.

Der skal påregnes et mindre antal arbejdsdage til revirpleje.

Området fremvises gerne efter aftale. Ring/skriv og fortæl hvad du forventer af os.

Erik: tlf 30797781, e-mail: erikhaugepedersen@gmail.com

Pris: Fremgår i annoncen


Tlf: 30797781
Postnummer: 4400
Annonce nr: 19822

Eksklusiv jagt på Sydsjælland.  Mail: pr@hp-e.dk
08-02-2019
D. 09-02-2019

Vi søger et par jæger, til en lukket gruppe, vi er pt. 6.
Der er ingen gæstepladser, medmindre man deler en ekstra plads.
Vi har 200 hektar, blandet fauna.
Har haft jagten i 9 år.
Kom og nyd dagen, stå for hele dagen, hvis du ønsker.
Vi har ALT, sørger for ALT. Lækkert morgenbord kl. 8.00 og varm frokost kl. 13.00.
10 mand nedlægger 900-1100 stk. blandet fugle om året. Fordelt på 6 Søndagsjagter, og én trykjagt.
Pris kr. 24000.- 50% nu ved accept og resten den 1/10. Evt. fremsendes faktura.
Ingen arbejdsdage, ingen sweepstake, ingen bødekasse, ingen betaling til maden, vildt er gratis alt er med i prisen, du skal som end kun samle dine tomme hylster op efter dig:-)
Dette er en enestående mulighed for at komme med i en fantastisk jagt, med gode venner, godt netværk, masser af gode fugle i luften. Her kommer du aldrig til at stå en hel dag, kun med mulighed for at skyde til et par fugle aldrig.
Der tilbydes intet andet end beskrevet.
Hvis fremvisning ønskes, er dette muligt lørdag/søndag.
Hvis referance ønskes fra nuværende deltager, eller fra tidligere deltager, er dette muligt

Kun seriøse henvendelser tak
Pris: 24000


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 19841

Fugle-jægere søges  Mail: bovien(snabel-a)c.dk
02-02-2019
D. 07-02-2019

5 stk Fugle-jægere søges til jagtområde på 180 ha, heraf 30 ha skov og resten ager med gode remisser. Ingen udsætning af fasaner/ænder da der forefindes ved god fodring og vildtpleje en fornuftig bestand.

Der vil blive afholdt 5 fællesjagter med mad og hyggeligt samvær samt mulighed for frijagt på duer/agerhøns/sortfugle. Der er 1 gæsteplads pr jæger og vi vil være 12-14 jægere pr jagt.

Jagten ligger ca 10km sydøst for Ringsted. Jægere med hund foretrækkes. God Jagtmoral/etik er en selvfølge. Send en mail med hvem DU er og for nærmere oplysninger omkring jagten.
Jagt start 1-8-2019.

Pris: 7.500kr incl 1 gæsteplads.


Tlf: 
Postnummer: 4100
Annonce nr: 19793

Jagtkammerat til Konsortieplads ved Næstved.  Mail: Hellgreen@live.dk
03-02-2019
D. 05-02-2019

Velfungerende og veldrevet jagtkonsortium på 13 medlemmer i Næstved der søger et nyt medlem.

Er du til jagt og hyggeligt samvær, så har du en mulighed for dette hos os. Vi råder over ca. 120 hektar skov - Fredskoven og Skytteskoven samt 177 hektar på Næstved Øvelsesplads.

På reviret hvor vi er kommet i ca. 20 år, er der en god bestand af råvildt, harer, fasaner, ænder, snepper og duer. Vi udsætter 200 stk. fasaner fra to udsætninger.

Vi afholder 8 gæstejagter med en gæst par gang, 5 trykjager, 7 andejagter og selvfølgelig bukkejagt i maj.

Vi søger jægeren med GOD moral og etik, om du er kvinde/mand, ung/gammel, eller ny jæger er ikke det afgørende. Og har du hund er det godt, men ikke noget krav. Det er derimod afgørende at du vægter jagtoplevelsen og kammeratskabet højt.

Hvis du er interesseret, og ønsker at høre mere om jagten, så er du velkommen til at send mig en mail på hellgreen@live.dk med dit telefonnummer så vil kontakte dig for en snak, og en fremvisning af reviret.

Pris par år er ca. kr. 8.500,-

Knæk & Bræk
Søren


Pris: 8.500 kr.


Tlf: 
Postnummer: 4700
Annonce nr: 19808

Konsortieplads midtsjælland  Mail: jagt@mail.tele.dk
01-01-2019
D. 31-01-2019

Velfungerende og veldrevet jagtkonsortie søger 2-3 fuglejægere.

Vi råder over ca. 265 hektar, herunder ca. 16 hektar skov, ager, flere rigtig gode remisser, vandhuller og levende hegn. Reviret har en god bestand af råvildt, harer, fasaner, duer og agerhøns. Vi udsætter et mindre antal fasaner.

Der er igennem en årrække udført flere tiltag til at løfte jagten og der må påregnes et par arbejdsdage i sæsonen til vildtpleje.

Vi råder over en hyggelig jagthytte med lys, varme og køkken.

Vi afholder normalt 6 gæstejagter om året. Desuden afholder vi en årlig agerhønsejagt uden gæster.

Jæger med hund ( labrador, cocker eller springer spaniel ) foretrækkes til pladserne.

Når vi er fuldtallige er vi 10-14 fuglejægere afhængigt af antal gæstepladser. Vi er en blandet flok og vi har plads til alle, unge, gamle, mænd, kvinder, nyjægere og garvede folk - alle er velkomne, så længe kemien er i orden.

Fugleplads uden gæst koster kr. 7.000 årligt.
Fugleplads med fast gæsteplads koster kr. 11.000 årligt.

Priserne er alt inklusive - dvs. ingen betaling for vildt. Dog 30 kr. pr. jagtdag til svippet.

Alle medlemmer er lige, både hvad angår indflydelse og pligter.

Hvis du er interesseret i at høre mere eller se reviret, så ring til Peter på 51687805 mellem kl 8:00 og 11:00 eller efter 20:00

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 4690
Annonce nr: 19573

Attraktiv alsidig fugle jagt  Mail: trehojeost@gmail.com
31-12-2018
D. 30-01-2019

Savner du et sted at gå på jagt, så er ”Trehøje Øst” måske noget for dig.
Lidt om os: Vi er et veletableret konsortium, der har adgang til et superskønt revir på 234 ha. Reviret, der er en del af Rosenfeldt Gods, ligger på Knudshoved Odde ved Vordingborg. Vi har Aunø fjord på nordsiden og Storstrømmen mod syd. Nordsiden af reviret er marker med remiser og mindre vandhuller. Sydsiden er skov og mark. Vi har jagt på stort set alle danske vildtarter, heriblandt dåvildt.
Vi har en pragtfuld jagthytte, med udsigt til vand til begge sider, hvor det er muligt at overnatte. Vi sætter det sociale højt og hytten danner rammen om vores fælles frokoster efter endt jagt.
Lidt om dig: Du er en jæger som holder af naturen, som sætter pris på et godt kammeratskab, har en høj jagtmoral og sandsynligvis en jagthund. Om du er ung eller gammel, mand eller kvinde, erfaren jæger eller ny jæger betyder ikke noget. Det vigtige for os er at få en jæger med den rette indstilling.
Vi er på udkig efter C-medlemmer, som er interesseret i fuglejagt. Vi afholder 5 fasanjagter. Jagt på bl.a. ænder og gæs er fri. Prisen for et C-medlemskab inkl. én gæsteplads er kr. 8.000.
Du kan se lidt om konsortiet på vores hjemmeside trehojeost.wix.com/trehojeost. Hvis du er blevet interesseret i at være en del af vores fællesskab, bedes du sende en mail til trehojeost@gmail.com eller ringe til Tom Brander på telefon 4019 7774. Så sender vi dig flere oplysninger om konsortiet og viser i øvrigt gerne reviret frem for dig.

Pris: 8000

trehojeost.wixsite.com/trehojeost
Tlf: 40197774
Postnummer: 4760
Annonce nr: 19565

Nye jagtkammerater søges til veletableret konsortie  Mail: lars@hedegaard-larsen.dk
30-12-2018
D. 29-01-2019

Til veletableret konsortie søger vi nye jagtkammerater.
Vi har ca 235 ha jagtareal mellem Sorø og Næstved (tilhørende Gunderslevholm Gods), hvoraf ca 100 ha blandet skov, resten er marker der støder ned til Suså, hvor vi også har trækjagt.
Der er en stor mose og 3 vandhuller, hvor der både er vilde og udsatte ænder. Derudover udsætter vi også fasaner.
Vi er alle både riffel- og fuglejægere.
Vi har selvfølgelig bukkejagt, derudover andejagt, hagljagter med gæstepladser og trykjagter med riffel.
Derudover er der frijagt på flyvende trækvildt, råvildt og dåvildt.
Vi lægger vægt på hygge og godt kammeratskab, og har orden i sagerne, dvs nedskrevne regler og vores jagtkalender fastlægges allerede i januer for det kommende jagtår, så alle ved hvornår der er fællesjagter.
Vi har vores egen skytte/jagtpasser, som står for udsætning og fodring. Øvrig vedligholdelse af voliere, tårne og stiger hjælpes vi ad med, typisk på et par arbejdsdage i løbet af foråret inden bukkkejagten.
Der er en god bestand af råvildt og dåvildt, og i perioder tusindvis af gæs på markerne.
Vi har vores egen rustikke jagtstue med køkken, brændeovn, el og vand, plads til ca 25 og mulighed for overnatning.
Jægere med drivende hund vil være at foretrække, men er ikke nogen absolut betingelse.
Ring eller skriv et par ord hvis det har interesse, så vender vi tilbage hurtigst muligt.

Pris: 14.800,-


Tlf: 20403334
Postnummer: 4250
Annonce nr: 19559

Fugleplads med gæst på alle jagter  Mail: birger@reinwald.dk
30-12-2018
D. 29-01-2019

Jagten ligger 10 min. Syd for Ringsted og 50 min fra København

Jagt på hverdage, typisk fredage
Kom med som gæst i år og prøv det inden du siger ja til 2019. En dagsjagt koster 850,- plus forplejning på 150,-

135 ha. engelske voliere + 8 remisser med vandhuller i de 3

Masser af hegn og viltager. Det helt unikke er bla. at du har mulighed for frijagt og hundetræning når du har lyst.

Konsortiet består af 10 medlemmer. Fuglene passe af egen skytte, der også fungere som jagtleder.

Fugle plads inkluderer (Ret til alle fælles fuglejagter, gæsteplads på alle fuglejagter samt frijagt på hare, duer, snepper, gæs, agerhøns og sortfugle og sidst på sæsonen også på ænder ) til kr. 10.850,- årligt

Mulighed for tilkøb af riffeljagt på rådyr for 4.000,- årligt.

Vi søger jægeren med GOD moral og etik og om du er kvinde/mand, ung/gammel, eller ny jæger er ikke det afgørende. Gerne med hund men ikke noget krav. Det er derimod afgørende at du vægter jagtoplevelsen og kammeratskabet højt.

Vi starter og slutter jagterne i jagtstuen hvor det gode selskab og mad er i højsædet.

Nye konsortiemedlemmer betaler et

Pris: 10.500,-


Tlf: 29487136
Postnummer: 4160
Annonce nr: 19561

Birkendegård v/ Saltbæk Vig  Mail: flju(A)flemmingjunker.dk
28-12-2018
D. 20-01-2019

Vores jagtselskab har lige indgået en ny 4 årig aftale om jagt på Birkendegård ved Saltbæk Vig.
På grund af naturlig afgang søger vi 2 nye medlemmer.
Jagten er meget veletableret med hus og alle faciliteter, der høre med til en veldrevet jagt.
Vi har ca. 300 ha fordelt på ca. 75 ha skov, 100 ha ager/remisser samt 125 ha søer, siv, enge.
Jagten er meget alsidig og vi afskyder ca. 1000 stykker vildt om året fordelt på ca. 300 fasaner, ca. 300-400 vilde ænder (Krik-, ske-, grå-, knar- og spidsænder), 200-300 gæs (grå-, blis-, sæd- og bramgæs(regulering)), 50 duer, 20-50 snepper, 10-15 harer, samt krager og ræv. Der afholdes 4 gåse/andejagter i september, 6 fællesjagter okt-dec og 2 jagter i januar. Riffeljagt efter bukke, råer/lam samt kronvildt aftales og afregnes særskilt med skytten.
Derudover nyder vi trækjagter på gæs/ænder og duer efter aftale med skytten. Jagten passes dagligt af meget dedikeret skytte.
Vi har et godt sammenhold og spiser god mad på jagterne, og der er mange frihedsgrader på vores jagt.
Der er ikke gæstepladser på fællesjagterne.
Jagten grænser op til Saltbæk Vig, hvor man kan opleve noget af det rigeste dyreliv på Sjælland.
Pris kr. 19000
Kontakt Steen mobil + 45 23 72 02 50

Pris: 19000


Tlf: 23720250
Postnummer: 
Annonce nr: 19552

Konsortiepladser ledige ved 4440 Mørkøv  Mail: jogo@vw.dk
17-12-2018
D. 16-01-2019

På 154 Ha jagt er der flere ledige pladser for sæsonen 2019. Der er lidt skov, mange remisser, 3 vandhuller. Der udsættes fasaner. Der afholdes 4 fællesjagter med gæsteplads på hver anden. 2 jagte i januar kun for medlemmer. Der er kronvildt, dåvildt og råvildt i området.
Pris: 15.000


Tlf: 23481341
Postnummer: 4440
Annonce nr: 19508

Alsidig jagt sydfalster  Mail: bo.jansen@gmail.com
03-01-2019
D. 13-01-2019

Vi sætter ikke fugle ud - men
Er du en af de jægere hvor det ikke er afgørende at skyde udsatte fugle, og hvor en jagtdags kvalitet ikke skal bedømmes efter hvor meget der blev skudt sidste gang - sådan har vi det og bl.a. derfor sættes der ikke længere fugle ud
Kan nikke til dette er du evt.vores kommende jagtkammerat, vi er 9 jægere fra det nordlige Sjælland og vi ønsker at udvide med 2 til 3 mand
Vi holder til på det sydlige Falster på et område på 365 Ha bestående af mest skov men også marker eng og vandhuller med en god bestand af rå og dåvildt, ræve, harer, fasaner, ænder, snepper og gæs.
Vi har en skøn jagthytte der ligger midt i skoven med 12 faste senge, varmepumpe, nyt køkken, stor pejs og toilet
Er du vild med pürsch jagt – vil du gå et rundt med din hund og lede efter snepper eller har du lyst til at sidde i en stige eller et tårn, ja så er dette området
Vi har i løbet af året et antal gange hvor vi mødes, går på jagt og hygger os og derudover er det ethvert medlem frit for at tage på jagt når man har tid og lyst - dette kræver naturligvis en god selvdisciplin og det forventer vi derfor af alle

Pris: 20.000 kr.


Tlf: 29164222
Postnummer: 
Annonce nr: 19589

Jagtkonsortieplads  Mail: nkp@lyshoejgaard.dk
30-12-2018
D. 13-01-2019

Jagtkonsortiet søger jæger med hunde til konsortiet 4250 Fuglebjerg fra 01.01-2019 jagten er på 135 HA med skov remiser agerjord der udsættes Fasaner Ænder der er en god bestand af Råvildt fasaner ænder agerhøns gæs duer og sorte fugle der er fin jagthytte alle jagter starter i hytten med morgenkaffe og efter endt jagt med varmt mad alle jæger er velkommen kvinder som mænd første jagt i 2019 er den 19.01. KL.09.00 Ring for pris 40463128
Pris: Ring for pris


Tlf: 40463128
Postnummer: 4250
Annonce nr: 19560

Konsortieplads ved Præstø  Mail: oerum@pc.dk
03-01-2019
D. 12-01-2019

Til mindre jagtkonsortium ved Præstø på Sydsjælland, søges nyt medlem. Konsortiet består pt. af 5 medlemmer, der driver jagt på 100 tdl, primært skov. Bestanden af råvildt er meget fin, og der ses oftere dåvildt på reviret. Der udsættes hvert år en mindre bestand af fasaner. Der afholdes typisk 4-6 fællesjagter (inkl. "hane/slyngeljagt" i januar)Dertil kommer trykjagter, der svinger i antal, men typisk 2-3.
Større jagthytte i meget fin stand forefindes.
Der er også mulighed for at sidde udenfor i tørvejr.
Ganske uformel omgangstone bland konsortiemedlemmerne og disses gæster. Deltagerne er oftest lokale og/eller gengangere.
det forventes, at ansøger på lige fod med de øvrige konsortiemedlemmer lægger den fornødne tid, der er påkrævet til vedligehold, fodring mv.
Ansøgere med velafrettet og dresseret jagthund(-e) har en fordel, men det er ikke et ufravigeligt krav fra konsortiet.
Vigtigst er, at kemien mellem os passer.

Pris:


Tlf: 51730778/53671497
Postnummer: 4720
Annonce nr: 19587

HORNSHERRED VED SKIBBY  Mail: a.engholm@privat.dk
05-01-2019
D. 10-01-2019


Til fugle- og riffeljagt søges medlemmer helst med hunde til et velfungerende konsortie på 12 medlemmer, alle ligestillede.

Vores revir er på 100 HA kuperet ager med levende hegn, 7 remisser og vandhul.

Der udsættes 200 fasaner, og et mindre antal ænder.

Der er udmærket duejagt og gæssene kommer også.

Der er en god bestand af råvildt.

Der afholdes 8 jagter med 4 gæstepladser.

Der er 12 stiger på reviret, som er opdelt i 6 områder.

Er du interesseret i at høre mere ring til Uffe mob. 25 79 45 09

Pris kr. 8000,-

Pris: 8000,-


Tlf: 25794509
Postnummer: 
Annonce nr: 19607

Konsortieplads Vestsjælland (Kalundborg)  Mail: cfu@mail.dk
03-01-2019
D. 08-01-2019

Vi har fået en ledig B-plads, så derfor søger vi en ny jagtkammerat, til vores jagtkonsortie på Vestsjælland, beliggende tæt på Saltbækvig (Kalundborg).

Om du er kvinde/mand, ung/gammel, eller ny jæger er ikke det afgørende. Det er derimod afgørende at du vægter jagtoplevelsen og kammeratskabet højt.

Det er en fordel hvis du har hund og værdsætter hundearbejdet, men det er ikke et krav.

Konsortiet er rigt repræsenteret med forskellige jagt hunderacer, hvilket vi sætter stor pris på, så uanset hvilken type hund du har er altid du velkommen.

Det 270 ha store jagtterræn er utroligt spændende og meget varieret, med områder bestående af vildt voksende naturarealer/skov, hvilket giver udfordringer både for hunde og jægere. Der er endvidere remiser, vandhuller, eng arealer og en flere åer på arealet.

55 ha, der ligger adskilt fra det øvrige terræn, er udlagt som frijagt område, hvor der er mulighed for hundetræning eller en lille hyggejagt efter agerhøns, fasaner og hare.

Jagten passes af en fast "skytte" og der udsættes et passende antal fasaner og ænder.

Vi lægger meget vægt på en god jagtetik, høj jagt moral, godt humør og hyggeligt samvær.
Vi prioriterer kammeratskabet meget højt og holder forskellige (ikke jagt relaterede) arrangementer hen over året.

B-pladsen koster 6950,00 kr. og indeholder 8 efterårsjagter på fugle + 1-2 januar jagter, samt 3-4 trykjagter på råvildt og kronvildt.
Der er fri trækjagt på gæs, ænder og duer på hele området.

B-medlemmer har mulighed for at tage en gæst med på en af efterårsjagterne.
Afbud til jagterne udloddes som gæstepladser, efter ”først til mølle princippet”

Alle fællesjagter starter med morgenmad og til frokost er der fællesspisning med varm mad.

På jagten er alle faciliteter til rådighed, herunder et stort velindrettet jagthus med toilet og sovepladser, som kan anvendes af medlemmerne året rundt. Desuden forefindes et stort antal stiger og tårne.

Det er vigtigt for os, at du værdsætter jagt på naturens præmisser og ikke forventer udsætning af fugle i stort tal. Du skal vægte jagten og kammeratskabet frem for hvad der ligger på paraden.

Området fremvises gerne efter aftale. Ring/skriv og fortæl hvad du forventer af os.

Carsten
Tlf. 2482 2482
Mail: cfu@mail.dk

Pris: Fremgår af annoncen.


Tlf: 24822482
Postnummer: 4400
Annonce nr: 19588

Godsjagt  Mail: sanderjacobsen@msn.com
31-12-2018
D. 08-01-2019

Til etableret og velfungerende godsjagt på Vognserup Gods vest for Holbæk søges 3 nye konsortiemedlemmer . Konsortiet består af 12 medlemmer alle med A-pladser. A-pladser giver adgang til jagt på klovbærende vildt, samt fuglejagter med gæsteplads.

Vi råder over 358 ha , meget spændene jagt fordelt på ager, skov samt moser, hvor der ofte ses strejfende kronvildt
Et stråtækt hus i skovkanten med køkken, badeværelse og sovepladser, er udgangspunktet for alle vores jagter. Huset kan også lejes til private fester og lignende.
Vores veletablerede konsortium har omkring 20 tårne og stiger, samt traktorer, jagvogne og voliere.

Vi har fast skytte til at passe vores fugle året igennem.

Der er på revireret en god bestand af råvildt, og strejfende kronvildt.

Det kommende jagtår vil vi afholde:
- 7 fællesjagter med gæst
- 2 trykjagter med riffel
- 2 andejagter med gæst

Vi starter vores jagter med fælles morgenmad kl. 08.00 og spiser sammen frokost i hytten i løbet af dagen. Vi vil på fællesjagterne (hagljagter) i alt være ca. 25 personer inkl. gæster.
-
Ud over de organiserede jagter vil der være mulighed for medtagelse af gæst i bukkejagten efter et nærmere fastsat regelsæt.

TiI bukkejagten mødes vi d. 15 om aftenen til fælles middag og hygge og med mulighed for overnatning.
-
- Vi har 5 fælles arbejdsdage fordelt over året.

Medlemskab for sæsonen 2019 udgør kr. 24.500,- . Indskud udgør kr. 2.500 som ikke tilbagebetales ved ophør af medlemskab.
-
- Hertil kommer betaling af forplejning (morgenmad, frokost og drikkevarer) for dig selv og gæst.
-
Er du en seriøs jæger og gerne med hund der sætter pris på godt kammeratskab, ordnede forhold samt fuld gennemsigtighed i både regler og økonomi så er vores konsortium noget for dig.

Fremvisning af reviret vil blive gennemført efter aftale.,
-
Er du interesseret så kontakt undertegnede på mail så kan jeg sende relevant materiale.
Bo Pedersen
Tlf 40210668 mail: bo@bmdmail.dk

Pris: 24.500


Tlf: 40210668
Postnummer: 4420
Annonce nr: 19569

Vil du skyde kronvildt, dåvildt eller råvildt  Mail: enk@rasmussen.mail.dk
04-01-2019
D. 07-01-2019

Vi er et konsortie på Sjælland (Giesegaard) som søger et par nye medlemmer. Gerne ungjægere. Jagten er en ren skovjagt på 130 ha. Der er masser af råvildt. En del dåvildt og kronvildt bl.a. 16 takker kronhjort med 6 hinder. Vi sætter 400 fasaner ud. Vi afholder 5 fællesjagter med en gæst pr. deltager og 2-3 trykjagter
hvor vi skyder 15-20 stykker råvildt.
Jagten styres efter etik og moral. Der er en dejlig jagthytte tilknyttet jagten. Hvis det er noget for dig så kontakt mig

Pris: 11.000,-


Tlf: 21617121
Postnummer: 4733
Annonce nr: 19605

Riffelplads/Møn  Mail: kronborg.jesper@live.dk
31-12-2018
D. 05-01-2019

Til konsortium på Godsjagt på Vest-Møn (10 minutter fra Syd-motorvejen og Farø-Broen) bliver 1 plads ledig til næste sæson 2019/2020.
Én af vores riffeljægere har nu et ønske om, til næste år, udelukkende at koncentrere sig om fuglejagten i konsortiet, hvorfor vi nu får: - 1 ledig C-plads, som hos os udelukkende er riffeljagt både forår og efterår.

Terrænet er på godt 500 hektar og meget afvekslende med bl.a. 100 hektar regulær skov, 60 hektar enge med sjapvand, 120 hektar med småskove, pilekrat, vandhuller, moser, enge, brak, remisser, brede levende hegn og grøfter og en formidabel randeffekt. Terrænet er sammenhængende og vi har stor fordel af at have de omkringliggende remisser og marker, som omkranser skovene samt at jagthytten ligger centralt placeret midt i terrænet.
Der tilsås årligt cirka 2-3 hektar majs rundt omkring de eksisterende remisser.
Terrænet råder over cirka 20 stiger/tårne fordelt i hele området.

Der må som råvildtsjæger skydes op til 3 bukke efter 6-pointssystem (1 Gaffelbuk koster 4 points og 1 seksender 2 points). Vi skyder således ikke spidsbukke. Derudover er der fri afskydning af rå/rålam om efteråret samt fri afskydning/regulering af ræv. Endelig afholdes der 2 trykjagter og der må medbringes en gæst på al råvildtsjagt både forår/efterår samt til trykjagterne.
Der er tilknyttet stor og rummelig jagthytte beliggende midt i terrænet med strøm, vand, bad og toilet, køkken og soverum til konsortiemedlemmernes fri afbenyttelse.
Nøgleord hos os er høj sikkerhed, godt humør og ordnede forhold. Der henvises endvidere til vores hjemmeside www.jagtgammeldyrehave.dk., hvor også den skriftlige jagtaftale kan læses.

Referencer haves.

Jesper

Pris: 12.500,-

www.jagtgammeldyrehave.dk
Tlf: 28904569
Postnummer: 4780
Annonce nr: 19564

Jagtkonsortiet på Vestsjælland Dianalund.  Mail: jvlarsen@outlook.dk
23-12-2018
D. 05-01-2019

Vi søger jægeren med GOD moral og etik og om du er kvinde/mand, ung/gammel, eller ny jæger er ikke det afgørende, men gerne med hund men ikke noget krav. Det er derimod afgørende at du vægter jagtoplevelsen og kammeratskabet højt.
Konsortiet består af 12 medlemmer, fordelt på 10 A og 2 B medlemmer
Vores konsortiet driver skovjagten på ca.150 ha. Jagtarealet er en ren skovjagt. Jagten passes af en fast "fodermand", og der udsættes 300 fasaner og ænder, ligesom der er en meget fin bestand af råvildt og andet småvildt samt strejfende kron- og dåvildt. Der nedlægges hvert år råvildt, harer, fasaner, skovsnepper, ænder og ræv.

Der er i øjeblikket et par ledige pladser som A og B hagljagt medlem for Jagt året 2019

Vi opdelt vores pladser i konsortiet som følgende.

A medlem: Riffel og hagljagt med en gæsteplads på hagljagten. (9800 kr.)
B medlem: Hagljagt med en gæsteplads (5700 kr.).
B medlem: Riffeljagt (2 rådyr 1 kron- eller dådyr) ingen gæsteplads. (4600 kr.)

Der afholdes 6 fællesjagter hvor der er 1 gæste plads pr. gang, 4-5 krage/due jagter, 1 hygge/medlemsjagt pr. sæsonen hvor der skydes til jagtbart vildt, hjortevildt undtaget. Der afholdes også mindst to trykjagter om efteråret og afskydning af kronvildt er meget frit, riffeljægere har fri afskydning ræv. Ingen frijagter.
Samtidig er der mulighed for træning af hund i noget af skoven.

Hvis du kun interesserer dig for mange fugle på paraden, så er det ikke denne jagt du skal vælge. Det sociale omkring vores fællesjagter en meget vigtig del af jagten. Vi prioriterer sikkerhed omkring jagten meget højt,
Jagtdagen begynder med fælles morgenmad og afsluttes med fællesspisning i jagtstuen.
God jagtmoral, og godt humør, er et must. Hvis overnævnte lyder interessant, hører vi gerne fra dig. Forplejning på hele jagtdagen inkl. i jagtlejen
Swip stik er obligatorisk 100 kr. som afregnes separat.

Deltagelse i 3-4 arbejdsdage må forventes. Hvis du er interesseret, så skriv venligst lidt om dig selv, samt kontaktoplysninger.
M/K, ung/gammel helst fra Vestsjælland, Sikkerhed er meget vigtigt for os.Har du en trænet jagthund er det dejligt, men det er ingen betingelse for at blive medlem, men jæger med jagthund og bopæl på Vestsjælland vil blive foretrukket.
Skriv lidt om dig selv. Civil status osv.
Henvendelse på mail

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 19535

Jagtkammerater til fantastisk jagtområde  Mail: birger@reinwald.dk
06-12-2018
D. 05-01-2019

Fantastisk jagt 10 min. Syd for Ringsted og 50 min fra København.

Bolehave jagtkonsortie søger en jagtkammerat til en C-fugleplads. 2019 vores jagt år starter 1. Januar og du får derfor jagt allerede om 2 måneder.

Kom med som gæst i år og prøv det inden du siger ja til 2019. En dagsjagt koster 850,- plus forplejning på 150,-

Vi tilbyder en jagt i særklasse på 140 ha. Hvor de 45 er skov med 3 engelske volierer + 5 remisser med vandhuller. Endvidere har vi en fantastisk andejagt i den sydlige ende af området på Sandby gl. Teglværk med 3 søer. Hvor over 100 ænder overvintrer. Bolehave jagtkonsortie ligger under Sandbygaard gods som er en af midtsjællands ikoniske godser. Vi råder endvidere over jagtstue, køkken og mulighed for overnatning.
Konsortiet består af 19 medlemmer, fordelt på A,B og C medlemmer

Konsortiet er bygget på stor gennemsigtighed, et regelsæt, vildtforvaltningsplan og et budget som valideres af konsortie medlemmerne på det årlige konsortie møde. Du har derfor mulighed for at påvirke dagsordenen for hvordan konsortiet skal drives.

Vi søger jægeren med GOD moral og etik og om du er kvinde/mand, ung/gammel, eller nyjæger er ikke det afgørende. Det er derimod afgørende at du vægter jagtoplevelsen og kammeratskabet højt.

Der er tilsået godt 2,5ha viltager med majs, elefantgræs, rørgræs, roer, insektvolde samt barjordsstriber. Vi vurderer årligt behovet for antallet af udsætninger og fodring i vores vildtforvaltningsplan. I 2019 udsætter vi 400 fasaner, 48 agerhøns og 40 ænder.
I 2017 havde vi en afskydning procent på 33% for fasaner vi forventer ikke så høj afskydning i år grundet tørken. Men 50% i 2019. Samt 65% for ænderne sidste år og 80% i 2019

Der er frijagt på duer, gæs, Agerhøns og sortfugle samt på trækkende ænder. I udvalgte områder så dette ikke forstyrre vildtet der gerne skulle stå klar til fællesjagterne. Samtidig er der mulighed for træning af hund på en af markerne.

Der bliver afholdt 6 fasan jagter, 1-2 agerhøns samt 1-2 hane jagter i januar. Forplejning på hele jagtdagen incl. Swipstik er obligatorisk 150 kr. som afregnes separat.

Der er i øjeblikket 6 pladser som C-medlem. Og 2 pladser som B-medlem

- B-medlem (plads til alle fælles fuglejagter, riffel plads og gæsteplads til alle fælles fuglejagter) til kr. 14.850,- årligt
- C-medlem (plads til alle fælles fuglejagter, gæsteplads på 3 fuglejagter) til kr. 8.500,- årligt (2019)
Nye konsortiemedlemmer betaler et indmeldelses gebyr på DKK 1.000.

Skulle dette have din interesse og vil vide noget mere er du meget velkommen til at kontakte Birger på 29487136

Pris: 8.500/14.850

bolehave.simplesite.com/
Tlf: 29487136
Postnummer: 4171
Annonce nr: 19461

Er det dig vi leder efter?  Mail: dinjagt"@"gmail.com
04-12-2018
D. 03-01-2019

Jagtklub der råder over godt 410 HA blot 35 minutters fra København, søger nye kvalitetsbeviste jæger.
Vi driver jagten med udgangspunkt i vildtet, hvorfor nye medlemmer bør være indforstået med, at der ønskes jæger som kan efterleve de etiske og moralske kodeks som gælder for vores jagtklub.
Reviret består primært af skov som udgør ca. 90% af reviret, i skoven er der anlagt 7 enge og vandhuller og på agerjorden er der etablere remisse med fokus på fuglejagterne.
Råvildtbestanden er stor og stærkt og for at tilsikre den forbliver sådan, vil jagten på råvildtet blive administreret og reguleret ud fra kvaliteten frem for kvantitet, igen med hensyn til jagtetik, moral og ikke mindst godt naboskab til omkring liggende skove.
Det samme gør sig gældende for øvrige klovbærende vildt, som tæller kronvildt og dåvildt, som reguleres på kvoter som fastsættes inden efterårsjagterne.
Der afholdes et passende antal fuglejagter på et større antal udsatte fugle, samt et passende antal bevægelsesjagter på klovbærende vildt.
Som medlem råder man endvidere over en række mulighed for at dele sine jagtoplevelser med sine kammerater, da man har mulighed for at medbringe gæster på fugle og bevægelsesjagterne. Derudover er der udlagt 25Ha til frijagt hvor man kan trænehund, medbringe et par kammerater til en lille hyggejagt og deslige.

I bukkejagten, samt efterårets riffeljagt, må man ligeledes medbringe en gæst pr gang.

På alle fællesjagter er der fuldforplejning.

Vi råder over en dejlig jagthytte, med modernet køkken, toilet og badefaciliteter, samt en noget mindre moderne sovesal.

Årlig medlemsafgift: 29.800,00

Alt vedligeholdelse og pasning af jagten er der sørget for, så der er intet fællesarbejde forbundet med medlemsskabet, hvorfor jagten er for den travle og kvalitetsbeviste jæger.

Lyder ovenstående som noget for dig, og kan du nikke genkendende til Etik, moral og høj kvalitet, så er du muligvis det helt rigtige kommende medlem i vores jagtklub, så skriv et par linjer om dig selv og send til dinjagt(snabbel A)Gmail.com, sammen med et telefonnummer, så kontakter vi dig.

Pris:


Tlf: +4520162008
Postnummer: 
Annonce nr: 19446

Attraktiv alsidig jagt  Mail: trehojeost@gmail.com
23-12-2018
D. 02-01-2019

Savner du et sted at gå på jagt, så er ”Trehøje Øst” måske noget for dig.
Lidt om os: Vi er et veletableret konsortium, der har adgang til et superskønt revir på 234 ha. Reviret, der er en del af Rosenfeldt Gods, ligger på Knudshoved Odde ved Vordingborg. Vi har Aunø fjord på nordsiden og Storstrømmen mod syd. Nordsiden af reviret er marker med remiser og mindre vandhuller. Sydsiden er skov og mark. Vi har jagt på stort set alle danske vildtarter, heriblandt dåvildt.
Vi har en pragtfuld jagthytte, med udsigt til vand til begge sider, hvor det er muligt at overnatte. Vi sætter det sociale højt og hytten danner rammen om vores fælles frokoster efter endt jagt.
Lidt om dig: Du er en jæger som holder af naturen, som sætter pris på et godt kammeratskab, har en høj jagtmoral og sandsynligvis en jagthund. Om du er ung eller gammel, mand eller kvinde, erfaren jæger eller ny jæger betyder ikke noget. Det vigtige for os er at få en jæger med den rette indstilling.
Vi er på udkig på både A- og C-medlemmer, og priserne for medlemskab inkl. én gæsteplads er:
A-Medlem: 14.000 (riffel- og fuglejagt)
C-Medlem: 8.000 (fuglejagt)
Du kan se lidt om konsortiet på vores hjemmeside trehojeost.wix.com/trehojeost. Hvis du er blevet interesseret i at være en del af vores fællesskab, bedes du sende en mail til trehojeost@gmail.com eller ringe til Tom Brander på telefon 4019 7774. Så sender vi dig flere oplysninger om konsortiet og viser i øvrigt gerne reviret frem for dig.

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 19534

Konsortieplads Møn  Mail: kronborg.jesper@live.dk
05-12-2018
D. 30-12-2018

I konsortium på VestMøn (cirka 10 minutters kørsel fra Sydmotorvejen) får vi 2 ledige pladser til næste sæson 2019/2020 eftersom et par af vores riffeljægere fremover har ønsket at koncentrere sig om fuglejagten i konsortiet.
Terrænet er på godt 500 hektar, som er sammenhængende med bl.a. 100 hektar regulær skov, 60 hektar enge, store områder med brak, moser, remisser, småskove, levende hegn, vandhuller, agerjord mm..
Derudover et længere kyststykke med rørskær.

Til jagten hører stor jagthytte med vand, strøm, køkken, bad, toilet og sovepladser til medlemmernes fri afbenyttelse.

Riffeljagten på både forårsbuk og efterårsdyr er med gæsteplads.
Bukkejagten kører efter 6 points system og efterårsjagten på rå/rålam er fri.

Efterårets 8-9 fugle-/fællesjagter er med fast gæsteplads og der udsættes et mellemstort antal fasaner og et mindre antal ænder og begge dele med rigtigt gode afskydningsprocenter. Der er tilknyttet fast fodermester.

Nøgleord hos os er: ordnede forhold, sikkerhed og godt humør.

Pris A-plads (Riffel + fugle-/fællesjagter) 19.000,-
Pris C-plads (Udelukkende riffel) 12.500,-

Der henvises til vores hjemmeside www.jagtgammeldyrehave.dk , hvor der både er skriftligt materiale, billeder samt jagtudbytte fra tidligere sæsoner (vi har haft jagten i cirka 15 år).
Skriftligt materiale kan tilsendes og ellers kontaktes Jesper på mail: kronborg.jesper@live.dk eller på telefon 28904569 for yderligere spørgsmål og eventuel fremvisning af terrænet.

Pris:


Tlf: 28904569
Postnummer: 
Annonce nr: 19454

Fugleplads med gæst på alle jagter  Mail: birger@reinwald.dk
30-11-2018
D. 30-12-2018

Jagten ligger 10 min. Syd for Ringsted og 50 min fra København

Kom med som gæst i år og prøv det inden du siger ja til 2019. En dagsjagt koster 850,- plus forplejning på 150,-

135 ha. engelske voliere + 8 remisser med vandhuller i de 3

Masser af hegn og viltager. Det helt unikke er bla. at du har mulighed for frijagt og hundetræning når du har lyst.

Konsortiet består af 10 medlemmer. Fuglene passe af egen skytte, der også fungere som jagtleder.

Fugle plads inkluderer (Ret til alle fælles fuglejagter, gæsteplads på alle fuglejagter samt frijagt på hare, duer, snepper, gæs, agerhøns og sortfugle og sidst på sæsonen også på ænder ) til kr. 10.850,- årligt

Mulighed for tilkøb af riffeljagt på rådyr for 4.000,- årligt.

Vi søger jægeren med GOD moral og etik og om du er kvinde/mand, ung/gammel, eller ny jæger er ikke det afgørende. Gerne med hund men ikke noget krav. Det er derimod afgørende at du vægter jagtoplevelsen og kammeratskabet højt.

Vi starter og slutter jagterne i jagtstuen hvor det gode selskab og mad er i højsædet.

Nye konsortiemedlemmer betaler et indmeldelses gebyr på DKK 1.000.

Pris: 10.850


Tlf: 29487136
Postnummer: 4160
Annonce nr: 19428

Jagtselskab søger nyt medlem per 01-04-2019  Mail: lars@gnyffen.dk
27-11-2018
D. 27-12-2018

Sydsjællandsk jagt på 120 ha, 1 time fra København (Sydmotorvejen nær afkørsel 41).

Ud over kyststrækning med ande- og gåsetræk, byder jagten på kuperet terræn bestående af 50 ha skov og 70 ha ager med remisse, en lille sø og levende hegn.

Konsortiet består af 6 medlemmer. Ud over riffeljagten arrangeres 6-8 fællesjagter. På fællesjagterne vil der være mulighed for at have en gæst med.

Til denne alsidige jagt, søger vi en jægeren med GOD moral og etik. Om du er kvinde/mand, ung/gammel, eller ny/garvet-jæger er ikke det afgørende. Det er derimod afgørende at du vægter jagtoplevelsen og kammeratskabet højt.

Alle medlemmer deltager i såvel hagl som riffeljagt. Vi har ordnede forhold og fuld økonomisk gennemsigtelighed.

Nye medlemmer betaler et indmeldingsgebyr på 1500 kr.
Medlemskab årligt: 12.500 kr

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 19416

Jagtkonsortiet på Vestsjælland Dianalund.  Mail: jvlarsen@outlook.dk
20-12-2018
D. 23-12-2018

Vi søger jægeren med GOD moral og etik og om du er kvinde/mand, ung/gammel, eller ny jæger er ikke det afgørende, men gerne med hund men ikke noget krav. Det er derimod afgørende at du vægter jagtoplevelsen og kammeratskabet højt.
Konsortiet består af 12 medlemmer, fordelt på 10 A og 2 B medlemmer
Vores konsortiet driver skovjagten på ca.150 ha. Jagtarealet er en ren skovjagt. Jagten passes af en fast "fodermand", og der udsættes 300 fasaner og ænder, ligesom der er en meget fin bestand af råvildt og andet småvildt samt strejfende kron- og dåvildt. Der nedlægges hvert år råvildt, harer, fasaner, skovsnepper, ænder og ræv.

Der er i øjeblikket et par ledige pladser som A og B hagljagt medlem for Jagt året 2019

Vi opdelt vores pladser i konsortiet som følgende.

A medlem: Riffel og hagljagt med en gæsteplads på hagljagten. (9800 kr.)
B medlem: Hagljagt med en gæsteplads (5700 kr.).
B medlem: Riffeljagt (2 rådyr 1 kron- eller dådyr) ingen gæsteplads. (4600 kr.)

Der afholdes 6 fællesjagter hvor der er 1 gæste plads pr. gang, 4-5 krage/due jagter, 1 hygge/medlemsjagt pr. sæsonen hvor der skydes til jagtbart vildt, hjortevildt undtaget. Der afholdes også mindst to trykjagter om efteråret og afskydning af kronvildt er meget frit, riffeljægere har fri afskydning ræv. Ingen frijagter.
Samtidig er der mulighed for træning af hund i noget af skoven.

Hvis du kun interesserer dig for mange fugle på paraden, så er det ikke denne jagt du skal vælge. Det sociale omkring vores fællesjagter en meget vigtig del af jagten. Vi prioriterer sikkerhed omkring jagten meget højt,
Jagtdagen begynder med fælles morgenmad og afsluttes med fællesspisning i jagtstuen.
God jagtmoral, og godt humør, er et must. Hvis overnævnte lyder interessant, hører vi gerne fra dig. Forplejning på hele jagtdagen inkl. i jagtlejen
Swip stik er obligatorisk 100 kr. som afregnes separat.

Deltagelse i 3-4 arbejdsdage må forventes. Hvis du er interesseret, så skriv venligst lidt om dig selv, samt kontaktoplysninger.
M/K, ung/gammel helst fra Vestsjælland, Sikkerhed er meget vigtigt for os.Har du en trænet jagthund er det dejligt, men det er ingen betingelse for at blive medlem, men jæger med jagthund og bopæl på Vestsjælland vil blive foretrukket.
Skriv lidt om dig selv. Civil status osv.
Henvendelse på mail

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 19525

Til mindre Jagtselskab søges enkelte medlemmer  Mail: Peterelleolsen@gmail.com
06-12-2018
D. 20-12-2018

En sjælden udbudt konsortieplads, er nu en mulighed.

Vores jagt er på 220 ha og beliggende i det Vestsjællandske nær kysten,
i skønne omgivelser og med en dejlig jagtstue, som forefindes på Hovedgården.
Jagten har af flere omgange været brugt til dagsjagter men overgå i 2019
til et konsortium af 8 anparter, hvoraf nogle allerede er besat.
Der vil blive udsat et pænt antal fasaner og ganske få ænder, da jagten tilbyder
et formidabelt og stabilt andetræk ( krikænder ), grundet sin beliggenhed nær kysten.
Selve jagten består flere store levende hegn og 4 velplaceret remisser, som
alle ligger rundt om hovedgården og den dertil hørende park/skov. Der er tilknyttet egen skytte til jagten.
Råvildt bestanden i området er stor og stærk. I 2018 blev der skudt 2 bukke som
begge tangere medalje.
Der vil blive afholdt 5 – 6 fælles fasanjagter, hvor alle anpartshavere har 1 gæst med, dette gælder også når man er på andetræk ved én af de 5 vandhuller.
Er man til duejagt, er her en enestående mulighed for at prøve sine færdigheder af, da jagten ligger på en naturlig trækrute for duer.
Under fællesjagterne vil der være kok, som traktere med danske råvare af bedste kvalitet og bager frisk morgenbrød til de fremmødte.
Der er ingen arbejdsdage for medlemmerne, dog forventer vi en god jagtetik og
Jagtmoral – ikke mindst godt humør under fællesjagterne.
Da jagten er velegnet som firma representation og som sådan også bliver brugt, søger vi ligesindet. Dette er dog ikke noget krav.
For besigtigelse og yderligere information, kontakt venligst

Ellegaard-Outdoor


Pris: 50.000,-


Tlf: 29919680
Postnummer: 
Annonce nr: 19459

2 ledige fuglepladser m/gæst - Haslev  Mail: mail@frost-larsson.dk
10-12-2018
D. 18-12-2018

Vi har 2 ledige fuglepladser (med gæsteplads) fra 2019 i et lille hyggeligt uformelt konsortie, hvor medlemmernes engagement og fællesskab er kernen... Vi sætter dagsordenen i fællesskab ;)

Fuglepladsen giver adgang til, at du og din gæst kan jage på alle vores fællesjagter, 6-8 årligt.

Vi udsætter fasaner - og har i øvrigt jagt på ænder, gæs, harer osv ...hvad jagtloven tillader (excl klovbærende).

Vi har 6 remiser af forskellig størrelse, herunder et vandhul. Jagten har skov på flere sider og støder direkte til Susåen.

Pris kr. 6.200,-

Foruden ovenstående har vi på de 65ha også Kron-, Då- og Råvildt på kvoten for riffelpladserne.

Kontakt os for yderligere via FB-messenger eller sms/ring:
72203405 (Lotte) eller 72203414 (Bo)

Pris: 6.200


Tlf: 72203405
Postnummer: 4160
Annonce nr: 19479

Jagtkammerater til fantastisk jagtområde  Mail: birger@reinwald.dk
02-11-2018
D. 02-12-2018

Fantastisk jagt 10 min. Syd for Ringsted og 50 min fra København.

Bolehave jagtkonsortie søger en jagtkammerat til en C-fugleplads. 2019 vores jagt år starter 1. Januar og du får derfor jagt allerede om 2 måneder.

Kom med som gæst i år og prøv det inden du siger ja til 2019. En dagsjagt koster 850,- plus forplejning på 150,-

Vi tilbyder en jagt i særklasse på 140 ha. Hvor de 45 er skov med 3 engelske volierer + 5 remisser med vandhuller. Endvidere har vi en fantastisk andejagt i den sydlige ende af området på Sandby gl. Teglværk med 3 søer. Hvor over 100 ænder overvintrer. Bolehave jagtkonsortie ligger under Sandbygaard gods som er en af midtsjællands ikoniske godser. Vi råder endvidere over jagtstue, køkken og mulighed for overnatning.
Konsortiet består af 19 medlemmer, fordelt på A,B og C medlemmer

Konsortiet er bygget på stor gennemsigtighed, et regelsæt, vildtforvaltningsplan og et budget som valideres af konsortie medlemmerne på det årlige konsortie møde. Du har derfor mulighed for at påvirke dagsordenen for hvordan konsortiet skal drives.

Vi søger jægeren med GOD moral og etik og om du er kvinde/mand, ung/gammel, eller nyjæger er ikke det afgørende. Det er derimod afgørende at du vægter jagtoplevelsen og kammeratskabet højt.

Der er tilsået godt 2,5ha viltager med majs, elefantgræs, rørgræs, roer, insektvolde samt barjordsstriber. Vi vurderer årligt behovet for antallet af udsætninger og fodring i vores vildtforvaltningsplan. I 2019 udsætter vi 400 fasaner, 48 agerhøns og 40 ænder.
I 2017 havde vi en afskydning procent på 33% for fasaner vi forventer ikke så høj afskydning i år grundet tørken. Men 50% i 2019. Samt 65% for ænderne sidste år og 80% i 2019

Der er frijagt på duer, gæs, Agerhøns og sortfugle samt på trækkende ænder. I udvalgte områder så dette ikke forstyrre vildtet der gerne skulle stå klar til fællesjagterne. Samtidig er der mulighed for træning af hund på en af markerne.

Der bliver afholdt 6 fasan jagter, 1-2 agerhøns samt 1-2 hane jagter i januar. Forplejning på hele jagtdagen incl. Swipstik er obligatorisk 150 kr. som afregnes separat.

Der er i øjeblikket 6 pladser som C-medlem. Og 2 pladser som B-medlem

- B-medlem (plads til alle fælles fuglejagter, riffel plads og gæsteplads til alle fælles fuglejagter) til kr. 14.850,- årligt
- C-medlem (plads til alle fælles fuglejagter, gæsteplads på 3 fuglejagter) til kr. 8.500,- årligt (2019)
Nye konsortiemedlemmer betaler et indmeldelses gebyr på DKK 1.000.

Skulle dette have din interesse og vil vide noget mere er du meget velkommen til at kontakte Birger på 29487136

Pris: 8.500/14.850

http://bolehave.simplesite.com/
Tlf: 29487136
Postnummer: 4171
Annonce nr: 19302

Riffeljagt. Stevns. 540 Ha Godsjagt  Mail: at.jagt@gmail.com
29-10-2018
D. 28-11-2018

Riffeljægere søges til helårs riffelplads på 540 Ha
Godsjagt Stevns 1 time fra Kbh.
Arealet består af 230 ha skov og 310 ha ager, med 25 remisser og vandhuller., samt store områder med majsvildtager.

Der er mulighed for afskydning af både Råvildt og Dåvildt iløbet af efteråret, både på pyrsch samt fra de mere end 40 tårne og stiger der findes på området.

Der er fin jagthytte med overnatningsmuligheder.

Pris 9.500,-

Pris: 9.500


Tlf: 53885570
Postnummer: 4660
Annonce nr: 19270

Konsortiepladser udlejes  Mail: saxbyg@saxbyg.dk
31-10-2018
D. 25-11-2018

Hegningenjagten Krenkerup ved Sakskøbing i alt 274 Ha fordelt på skov og ager.
35 år gammelt konsortie søger nye medlemmer.
Vi skal være 12 A-medlemmer
Som A-medlem har man ret til bukkejagt, dåvildtjagt og fuglejagt.
Vi holder 3-4 trykjagter på rå- og dåvildt.
Vi holder 6 klapjagter hvor hvert medlem har 2 pladser. Derudover har vi en fin jagthytte hvor vi hygger.
Der udsættes ca. 1600 fasaner og ca. 100 ænder.
Pris for A-part kr. 19.500,00
Der kan tilkøbes gæstepladser.
Der kan også købes B-anpart som giver ret til at deltage i 6 klapjagter pris. for B-part 8.500,00

Pris: 19500


Tlf: 40577641
Postnummer: 4990
Annonce nr: 19282

Fuglejagt, Haslev  Mail: pjlarsen54@gmail.com
13-11-2018
D. 20-11-2018

Rigtig god fuglejagt lidt nord for Haslev. Vi søger 1-2 nye medlemmer til sæsonen 2019, jægere med hund vil blive foretrukket. Vi er et veletableret konsortie bestående af 11-12 medlemmer, nogle uden nogle med gæsteplads. Vi råder over ca. 250 ha. ager med adskillige remiser samt lille skov på ca. 15 ha. Vi har flere områder med frijagt og hundetrænings muligheder.
Vi udsætter et mindre antal fasaner som passes og fodres af et af vores medlemmer. Vi forventer at afholde 8-9 fællesjagter over hele sæsonen.
Pris uden gæsteplads: 7000.-
Pris med gæsteplads: 11000.-
Har dette vakt din interesse så tøv ikke med at ringe og hør mere eller aftal fremvisning.
Mvh Preben (40460908)

Pris: 7000.-


Tlf: 40460908
Postnummer: 4690
Annonce nr: 19352

Radsted Øst Lolland  Mail: nicklashansen93@hotmail.com
19-10-2018
D. 18-11-2018

Som "lovet" tidligere på året, kommer vores jagtdage nu til salg i efteråret.

Jagtdage er
20/10 900kr
4/11 900kr
17/11 700kr
2/12 700kr
15/12 600kr
29/12 500kr
13/1 400kr
26/1 300kr madpakkejagt.

Her er fuglejagterne og priserne på dem, der er ca. 4 pladser på hver af dem.

Ydermere har vi valgt at forsøge os med at at sætte prisen for medlemskab op, for resten af SÆSONEN (sæsonen slutter 31.januar)

A-medlem med fast gæstepalds er sat til 9000kr før 12350kr

B-medlem uden gæsteplads (fugleplads) med to trykjagter inkluderet er sat ned til 5000kr hvor det før var uden trykjagt til 6000kr.

Jeg håber I er positivt stemt overfor forslaget og uanset hvad, vil det give en god fornemmelse for om det kan blive aktuelt en anden gang.

Knæk og bræk!

Pris: 300-9000


Tlf: 
Postnummer: 4990
Annonce nr: 19219

Konsortie plads (2019) med gæsteplads på alle fuglejagter  Mail: birger@reinwald.dk
18-10-2018
D. 17-11-2018

Jagten ligger 10 min. Syd for Ringsted og 50 min fra København

Kom med som gæst i år og prøv det inden du siger ja til 2019. En dagsjagt koster 850,- plus forplejning på 150,-

135 ha. engelske voliere + 8 remisser med vandhuller i de 3

Masser af hegn og viltager. Det helt unikke er bla. at du har mulighed for frijagt og hundetræning når du har lyst.

Konsortiet består af 10 medlemmer. Fuglene passe af egen skytte, der også fungere som jagtleder.

Fugle plads inkluderer (Ret til alle fælles fuglejagter, gæsteplads på alle fuglejagter samt frijagt på hare, duer, snepper, gæs, agerhøns og sortfugle og sidst på sæsonen også på ænder ) til kr. 10.850,- årligt

Mulighed for tilkøb af riffeljagt på rådyr for 4.000,- årligt.

Vi søger jægeren med GOD moral og etik og om du er kvinde/mand, ung/gammel, eller ny jæger er ikke det afgørende. Gerne med hund men ikke noget krav. Det er derimod afgørende at du vægter jagtoplevelsen og kammeratskabet højt.

Vi starter og slutter jagterne i jagtstuen hvor det gode selskab og mad er i højsædet.

Nye konsortiemedlemmer betaler et indmeldelses gebyr på DKK 1.000.

Pris: 10.850,-


Tlf: 29487136
Postnummer: 4160
Annonce nr: 19215

Fuglejæger plads Bremersvold/Ålholm gods, Lolland  Mail: howa247@gmail.com
10-10-2018
D. 09-11-2018

Jagten er beliggende ved Errindlev ca. 10 min. fra Holeby. Vi råder over godt og vel 300 Ha. smukt beliggende ud til Østersøen, Jagten består af 75 Ha. skov, større remiser, hegn, vildtagre og større områder med siv og vandhuller samt agerjord. Jagterne ( 7 – 8) afholdes primært hver anden søndag og afsluttes med aftentræk på gæs og ænder. Der er udsat 200 fasaner på området hvor der i forvejen forefindes en større naturlig bestand. Der vil 2 gange i løbet af sæsonen blive tilbudt koordineret dåvildtjagt fra anstand mod ekstra betaling.
Vi er et veletableret konsortium hvor det hele foregår stille og roligt, der lægges vægt på hyggeligt samvær og en etisk tilgang til det at gå på jagt. Konsortiet har haft området i mange år og lyder det som noget for dig, giv skytten et ring eller skriv en mail med lidt om dig selv, så kan en rundvisning arrangeres, nyjæger er velkommen, med og uden hund. Der skal udover jagtleje betales 150,- pr. gang der dækker morgenmad, frokost og drikkevarer.
Pris: 6000,-

Pris: 6000


Tlf: 50908067
Postnummer: 4895
Annonce nr: 19155

Syd for Køge: Fuglejægere søges  Mail: larsfhansen@gmail.com
04-10-2018
D. 03-11-2018

Veletableret jagtkonsortium, lidt syd for Køge, med jagt på ca. 200 hektar, hvoraf 125 er skov og resten er omkringliggende marker, søger nye medlemmer. Vi er en blandet flok jægere, som også værdsætter det hyggelige samvær på jagterne og i vores jagthytte, der ligger midt i skoven. Fuldtalligt er vi 10 A-medlemmer, 15 B-medlemmer og en fodermester. Vi udsætter i år 300 fasaner.
Vi søger et par fuglejægere (B-medlem) der deltager i de 5 fuglejagter og 2 rævejagter (plus ad hoc efter vejret), samt har fri due- og kragejagt.
Ring og lad os få en snak.

Pris: 5000


Tlf: 41984499
Postnummer: 4681
Annonce nr: 19125

Fugle og dyrejagt ved Engelholm gods ved Næstved  Mail: Ole@monstrum.dk
29-09-2018
D. 29-10-2018

Jægere

Vi søger 3 nye medlemmer til vores jagtkonsortium ved Tappernøje.
Jagten er 163 Ha stor med en fin naturlig bestand af agerhøns, fasaner, harer og råvildt. Dertil i perioder et rigtigt fint træk af ænder og gæs og en begyndende bestand af dåvildt.
Jagten består fortrinsvist af marker med 9 fine remiser og et skovstykke. Desuden 4 andehuller og en fin jagtstue.
Foruden fællesjagterne er der frijagt på ænder, gæs, duer og et efterårs rådyr (og evt dådyr) med riffel pr mand.

Vi har ingen udsætning, men gode vildtremser med majs og en velfungerende fodring.
Vi er i øjeblikket 9 joviale voksne mænd og en kvinde der sætter stor pris på god stemning og vi forudsætter derfor at du både kan mønstre god jagtetik og godt humør.

Vi er generelt mere optagede af gode jagtoplevelser end af antallet af dyr på paraden. Det betyder dog ikke at vi ikke godt kan lide at skyde og ramme. Dem der forstår at udnytte deres chancer har derfor også vildt med hjem. Nedlagt vildt tilfalder jægeren uden afgift.

Vi har to breton, en gammel dansk hønsehund, en labrador en korthåret og en ruhåret hønsehund. Dygtige hunde er velkomne.

Der er mulighed for at invitere en gæst med til jagterne.

Pris: 8.000 kr
+ foder: 2.000 kr

Pris:


Tlf: 28105077
Postnummer: 
Annonce nr: 19075

Jæger til jagtselskab  Mail: janjager@stofanet.dk
28-09-2018
D. 28-10-2018

Jæger til jagtselskab på syd/Vestsjælland nær Tystrup Bavelse
Reviret er på 135 ha hvor af de 30 ha er skov, der er store remiser som er omkredse med majs, der er vandspejl i alle remisser men ikke nok til udsætning - med de trækker nogle vilde til

der afholdes 7 fældes jagter og der vil være mulighed for frijagt på Ænder, Gæs og duer i den nordlige del af jagten

der er en hyggelig jagtstue hvor vi mædes til morgen bord samt frokost.

skulle dette havde din interesse er du velkommen at kontakte Jan Jensen på 40149796 for yderlige og eller fremvisning

Pris: 7250,-


Tlf: 40149796
Postnummer: 4700
Annonce nr: 19069

Riffeljagt. Stevns. 540 Ha Godsjagt  Mail: at.jagt@gmail.com
27-09-2018
D. 27-10-2018

Riffeljægere søges til helårs riffelplads på 540 Ha
Godsjagt Stevns 1 time fra Kbh.
Arealet består af 230 ha skov og 310 ha ager, med 25 remisser og vandhuller., samt store områder med majsvildtager.

Der er mulighed for afskydning af både Råvildt og Dåvildt iløbet af efteråret, både på pyrsch samt fra de mere end 40 tårne og stiger der findes på området.

Der er fin jagthytte med overnatningsmuligheder.

Pris 9.500,-
Pris: 9500

Pris:


Tlf: 53885570
Postnummer: 4660
Annonce nr: 19052

Fuglejægere Faxe  Mail: robert@aledan.dk
25-09-2018
D. 25-10-2018

Skrev forkert i tidligere annonce med størrelse på jagt.

Jagten er 70 hektar primært skov med små engstykker.

Er du til god jagt og hyggeligt samvær i nærheden af Faxe.
Vores lille hyggelige jagtselskab søger en eller to fuglejægere til vore 70 hektar store skovjagt.

Prisen er kr. 4700,- om året og et engangsindskud på kr. 1000,- som dækker andel af skurvogn og andet udstyr i skoven.

Gerne nyjægere og hund ingen hindring.
Vi er fem riffeljægere og skal gerne være fem til seks fuglejægere.
Mulighed for gæstepladser ved de flere fællesjagter, så du kan tage en ven med.

Der udsættes 100 fasaner i flere gode volierer.
Der afholdes syv fællesjagter.
Der afskydes ikke råvildt med hagl.

Skoven er dels gammel og nyplantet skov samt åbne engområder med stor å løbende igennem skoven.
Vi håber at skyde mange fasaner og de ser flotte ud i år.

Der findes mange skovsnepper, harer samt duer. Ræv er også blevet skudt på fællesjagterne.

Send en mail til robert@aledan.dk så finder vi tid til en fremvisning.

Pris: kr. 4700,- samt engangsindskud på kr. 1000,-

Pris: 4700


Tlf: 28195072
Postnummer: 4640 Faxe
Annonce nr: 19025

Fugle plads med gæsteplads på alle fuglejagter  Mail: birger@reinwald.dk
30-09-2018
D. 22-10-2018

Jagten ligger 10 min. Syd for Ringsted og 50 min fra København

75 ha. 1 engelske voliere + 6 remisser med vandhuller i de 2.

Masser af hegn og viltager. Det helt unikke er bla. at du har mulighed for frijagt og hundetræning når du har lyst.

Konsortiet består af 8 medlemmer. Fuglene passe af egen skytte, der også fungere som jagtleder.

Fugle plads inkluderer (Ret til alle fælles fuglejagter, gæsteplads på alle fuglejagter samt frijagt på hare, duer, snepper, gæs, agerhøns og sortfugle og sidst på sæsonen også på ænder ) til kr. 10.500,- årligt

Mulighed for tilkøb af riffeljagt.

Vi søger jægeren med GOD moral og etik og om du er kvinde/mand, ung/gammel, eller ny jæger er ikke det afgørende. Gerne med hund men ikke noget krav. Det er derimod afgørende at du vægter jagtoplevelsen og kammeratskabet højt.

Vi starter og slutter jagterne i jagtstuen hvor det gode selskab og mad er i højsædet.

Nye konsortiemedlemmer betaler et indmeldelses gebyr på DKK 1.000.
Pris: 10.500,-

Pris: 10.500,-


Tlf: 29487136
Postnummer: 4160
Annonce nr: 19081

Fugle plads med gæsteplads på alle fuglejagter  Mail: birger@reinwald.dk
22-09-2018
D. 22-10-2018


Jagten ligger 10 min. Syd for Ringsted og 50 min fra København

75 ha. 1 engelske voliere + 6 remisser med vandhuller i de 2.

Masser af hegn og viltager. Det helt unikke er bla. at du har mulighed for frijagt og hundetræning når du har lyst.

Konsortiet består af 8 medlemmer. Fuglene passe af egen skytte, der også fungere som jagtleder.

Fugle plads inkluderer (Ret til alle fælles fuglejagter, gæsteplads på alle fuglejagter samt frijagt på hare, duer, snepper, gæs, agerhøns og sortfugle og sidst på sæsonen også på ænder ) til kr. 10.500,- årligt

Mulighed for tilkøb af riffeljagt.

Vi søger jægeren med GOD moral og etik og om du er kvinde/mand, ung/gammel, eller ny jæger er ikke det afgørende. Gerne med hund men ikke noget krav. Det er derimod afgørende at du vægter jagtoplevelsen og kammeratskabet højt.

Vi starter og slutter jagterne i jagtstuen hvor det gode selskab og mad er i højsædet.

Nye konsortiemedlemmer betaler et indmeldelses gebyr på DKK 1.000.

Pris: 10.500


Tlf: 29487136
Postnummer: 4160
Annonce nr: 19008

Riffeljæger søges til skovjagt med god plads til pürch og frijagt.  Mail: blaser.r93@live.com
01-10-2018
D. 21-10-2018

Konsortiepladsen er ledig pr. d. 1/2 2019, men du vil blive inviteret med som gæst på 1 af trykjagterne dette efterår.

Konsortiet:
Vi er et lille konsortie med kun 4 medlemmer i alt, hvor af 1 har valgt at stoppe. Alle med ens rettigheder og pligter.
Området er en skovjagt syd for Holbæk, på ca. 84 ha. hvoraf ca. 10 ha. er græseng og søer.

Jagten:
Dette er jagten for dig som ønsker et stort område til forårets pürch på buk og vinterens frijagt på råvildt, samt kronvildt.
Vi afholder ca. 4-5 trykjagter efter råvildt, hvor vi hjælpes ad med at sørge for morgenmad og frokost.
Posterne på trykjagterne bliver fordelt ved lodtrækning.
Fællesjagter på vilde fugle aftales i løbet af året. Der trækker en del ænder på søerne, der er duer, snepper samt lidt fasaner i skoven.
Der er frijagt på fuglevildt, ræv og harer. Der er frijagt med kvote på råvildt og kronvildt.
Alle har 1 gæsteplads på bukkejagt, trykjagt og frijagt, bortset fra første måned af bukkejagten.
Vildt tilfalder medlemmet uden betaling.

Jagthytten:
Vi har en velholdt og hyggelig jagthytte med køkken, toilet og bad, samt overnatningsmulighed til alle 4 medlemmer.

Arbejdsdage:
Der må påregnes 2 – 3 arbejdsdage til vedligehold af jagthytten samt stiger/tårne og evt. vildtstriber, slåning af pürchspor etc.

Udgifter:
Jagtlejen er på 18.050,- pr. medlem for indeværende jagtår.
Ud over jagtlejen er der udgifter til el & vand i jagthytten ca. 500,- årligt pr. medlem, samt hvad vi ellers bliver enige om der skal laves på jagten.

Kontakt:
Hvis dette har interesse, så kontakt mig venligst på mail blaser.r93@live.com, med person oplysninger etc.
På baggrund af modtagne mails kontakter jeg de jægere, vi mener vil passe ind i konsortiet, som så vil blive inviteret med som gæst på dette års trykjagter.

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 19087

Konsortieplads i 10 år gammelt veletableret konsortie ved Haslev  Mail: pixi@email.dk
20-09-2018
D. 20-10-2018

Vi har en ledig B-plads i vores velfungerende konsortie på Bregentveds jorde lige uden for Haslev.
Konsortiet består af 151 HA remisejagt, med biotopplan og udsætning som denne tillader.
Vi har ligeledes en pæn bestand harer, og 4 flokke med agerhøns. 3 små mergelgrave med udsætning af en håndfuld ænder på hver.

Tilknyttet skytte/fodermand, og en rigtig flot repræsentativ jagthytte.
Der er tale om en B-plads uden riffeljagt.
Vi har 7 jagter med ca. 14 dages mellemrum startende d. 6. oktober, alle i weekenderne.

Vi er primært i alderen 40 - 50 år, men har også 2 seniorer.
Hos os er kammeratskabet i højsædet, en jagtdag er en festdag, og godt humør er et must.
Hvis du har hund er den meget velkommen.

Udover jagtlejen afregnes der sweepstakes til jagterne.

Pris: 10.000


Tlf: 21797772
Postnummer: 4690
Annonce nr: 18988

Vestsjælland v/Mørkøv  Mail: robert@mackay.dk
20-09-2018
D. 20-10-2018

Hyggeligt og rart konsortium der råder over godt 225 ha (3 marker) med remiser i varierende størrelser, samt ca. 1500 m læhegn, søger et enkelt medlem mere.
Råvildt/ænder/fasaner/agerhøns/harer/duer/gæs, samt då-og kronvildt på strejf
Frijagt på duer og gæs.
Vi har udsat 50 ænder og 50 fasaner.
Jagtrum.
Enkelte arbejdsdage må påregnes
Nye medlemmer betaler 1500,- i indskud.
Normal pris 8500/årligt , men da dette er en plads et af vores medlemmer ønsker at fratræde, grundet for lidt tid, kan prisen i år forhandles.

Pris:

robert@mackay.dk
Tlf: 22144045
Postnummer: 4000
Annonce nr: 18991

Konsortieplads Næstved nord  Mail: ta2@live.dk
18-09-2018
D. 18-10-2018

Til vores mindre jagt nord for Næstved, mangler en jagtkammerat til den kommende sæson.
Jagten består af marker, langt bredt stykke ca 250m med siv og skrub samt et langt gærde på ca 600m med mark på den ene og eng på den anden side. På engen som ikke er afgræsset, er der p.t. meter højt skrub.
Der forefindes en del vildt på arealet som vi afskyder nænsomt da vi vægter det sociale frem for en stor parade, dermed ikke sagt at vi ikke skyder noget for det gør vi hver gang.
Konsortiet består af 5 mand og vi skulle gerne op på 6, om du er nyjæger eller gammel i gårde, mand eller kvinde betyder ikke det store men det er en stor fordel hvis du har en god drivende hund
Jagtdatoer foreligger for indeværende sæson.

Pris: 3750


Tlf: 81403312
Postnummer: 4160
Annonce nr: 18970

Radsted Øst Jagtkonsortie Lolland  Mail: nicklashansen93@hotmail.com
18-09-2018
D. 18-10-2018

Radsted Øst Jagtkonsortie søger medlemmer. Velfungerende og solidt drevet konsortie med både fugle- og bukkejagt.

Området er beliggende på Lolland, første afkørsel efter tunnellen fra Falster. Knap 200ha, primært skov. Der findes en mark, med mulighed for frijagt jf. jagtlovgivningen.

Vi har 10 jagter om året, hvoraf 2 er Trykjagt på klovvildt. Der udsættes mellem
4-500 fugle årligt, hovedsageligt fasaner, de passes af erfarne fodermestrer. I konsortiet skydes der ikke til råvildt med hagl. Ligeledes er kun godkendte skovpatroner tilladte at benytte.
Vi betaler en rimelig pris, for det vildt vi skyder så ikke der er vildt tilbage på paraden når vi går hjem.

Vi søger 3 A-medlemmer der hver har en fast gæsteplads på alle fællesjagter. Pladsen kan deles med en anden, da både A-medlem og gæst må benytte sig af bukkejagten.
A-medlemmer deltager på en ekstra jagt, hvilket giver 11 jagter, denne er UDEN gæst.

2 B-medlemmer til både fugle- og trykjagterne. Ingen gæsteplads.

Der serveres mad på 7 af jagterne, dette er både morgenmad, kold og varm mad til frokost og drikkevarer. Folk med hund prioriteres i første omgang.

Prisen for et sådan medlemskab er
A-medlem: 12350kr
B-medlem: 6000

A-medlemmer betaler ligeledes et depositum på 1800kr.


Ved interesse kontakt endelig i PB.

Pris: 6000 - 12350kr


Tlf: 23259599
Postnummer: Guldborgsund
Annonce nr: 18978

Konsortie plads  Mail: hjortholm@jensen.mail.dk
16-09-2018
D. 16-10-2018

Konsortiejagt jagtåret 2018/2019

Sjælland

Til Everdruplund jagtkonsortie søger vi 1 ny jagtkammerat til den kommende jagtsæson 18/19, vi er ca 20 jægere i konsortiet som går på jagt i Everdruplund skov syd for Rønnede, hvor der er ca. 65 hektar kuperet skov.
Der udsættes ca 150 fasaner samt lidt ænder, der passes af fodermester , der er en god råvildt bestand i skoven, vi afholder 6-7 drivjagter hvor også råvildt må skydes med hagl, vi afholder 2 trykjagter på råvildt. Dåvildt findes i skoven ,afskydning efter konsortiets regler. Samlingssted er en ombygget ” skurvogn” i skoven hvor vi hygger med morgenmaden samt hvor frokost indtages. Der er ingen A/B parter alle er lige. Der er mulighed for gæste pladser som deles mellem jægere. Bukke jagten er opdelt i 3 hold , 5 dage til hvert hold – efter 3 uger er bukkejagten fri , dog max 1 buk pr. jæger.
Ny jægere samt jæger m. hund er meget velkommen, vi har arbejdsdage til rep. og vedligehold samt forbedringer i skoven.
Pris incl. morgenmad 5000.-
Henvend.Mogens Hjortholm 21460135
Hjortholm@jensen.mail.dk

Pris: 5000


Tlf: 21460135
Postnummer: 4683
Annonce nr: 18959

Jagt ved Kalundborg  Mail: asj@skovgaard-ent.dk
15-09-2018
D. 15-10-2018

Jagtkonsortie på ca. 180 ha. ved Kalundborg søger medlemmer, vi er pt. 6 mand og der er plads til flere... det er et jagtområde der er fordelt på remisser, vandhuller og marker, området er meget kuperet, der udsættes 300 fugle hvert år fordelt på ænder og fasaner, der er aftalt pasningsordning vedr. udsætninger, ligeledes bliver der fodret året rundt til fasaner og ænder, der bliver afholdt 7 fællesjagter og 2 fasanjagter med gæster, der ud over blev der afholdt trækjagter på ænder,der er frijagt på duer mm, det er tilladt at medtage gæster på frijagt, der er en jagtstue til jagten. Kontakt mig for nærmer uddybning og rundvisning af jagten.

Allan Skovgaard

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 18952

Fuglejagt på sydsjæland  Mail: kontakt@vtse.dk
15-09-2018
D. 15-10-2018

Konsortieplads ledig på Syd-Sjælland,
A-plads med fast gæsteplads, bestående af frijagt på andefugle på strande, Bukkejagt på 3 bukke inkl. Efterårsjagt på råvildt 3 stk. samt 3 trykjagter.
8 stk. fællesjagter på fasaner og lidt ænder.
På alle fællesjagter bliver der serveret morgenmad og varm mad til frokost.
Vi er et konsortie med en god blanding af unge og ældre jægere, hvor vi sætter god jagtetik og godt kammeratskab i højsæde, og der er ikke mangel på hunde.
Fuglene bliver passet af fast skytte som bor lige ved skoven, der bliver slået pursestier af skoven.
Skoven er ca. 286 hektar hvorved der er tilknyttet jagthytte og jægerstue.
Pris for A-plads inkl. Gæsteplads 28.500 kr.

Hvis man kun ønsker at deltage på fuglejagterne tilbydes dette for 8500 kr. inkl. Strandjagten.
Gæstepladser kan tilkøbes.

For at høre nærmere ring til Karsten 4112 9383

Pris: 8500


Tlf: 41129383
Postnummer: 2660
Annonce nr: 18957

Ålholm/Bremersvold fugle og dåvildtjagt  Mail: howa247@gmail.com
10-09-2018
D. 10-10-2018

Vores konsortie råder over godt og vel 300 Ha. jagt centreret omkring Bremersvold og Ålholm gods. Vi er pt. 5 ældre drenge i konsortiet der ønsker yderligere nye jagt venner da området er udvidet. Det er vigtigt at du lige som os prioriterer hygge, samvær og samt god frokost som en væsentlig del af jagten. Vi kunne reelt være mange flere medlemmer men vi ønsker at holde konsortiet som en lille fast gruppe. Konsortiet drives som non profit hvor økonomien bare skal løbe rundt. Arealet er smukt beliggende direkte ud til Østersøen bestående af en meget afvekslende biotop med div. remisser, småskov, siv skove og div små vandhuller samt en større skov på ca. 75 Ha. Der forefindes en stor bestand af dåvildt på området som vel må siges at være noget af det bedste der findes, der må i år afskydes op til 25 dyr i år. Der er en fin bestand af vilde fasaner og som tillæg til denne udsættes yderligere ca. 300 fugle, normal afskydning omkring 200 fugle. Grundet beliggenheden er der en fantastisk andejagt aften/morgentræk på vilde fugle. Vedr. dåvildt jagt er der en afskydnings politik samt klare regler udførelsen af denne, der må endvidere ikke skydes klovbærende vildt med hagl. Dåvildtjagt og frijagt på fugle skal foregå således at der tages hensyn til fælles fuglejagter og udsætninger. Gæster på dåvildtjagt og frijagt administreres af skytte alt efter belastning og afskydning på området, desuden en del regulering af de store mængder gæs på området som forpagter og godsejer gerne ser vi udfører.
På området er der et stort smukt beliggende jagthus med centralvarme, bad, toilet og køkken samt 5 værelser. Konsortiet har haft området i 11 år med samme jagt lejer og har kørt fuldstændigt problemfrit i forhold til naboer og godsejer. Har dette fanget din interesse så skriv lidt om dig selv eller ring så finder vi en tid til fremvisning med skytten, ny jægere er også meget velkomne. Vi har morgenmad samt frokostordning. Arealet passes af skytte og yderligere 2 lokale folk.

A plads med 2 gæster: Pris 18.000,- + 1500,- indskud første år som går til div. vedligeholdelse.

A plads uden gæsteplads: Pris 12.000,- + 1500,- indskud første år som går til div. vedligeholdelse.

B plads 8 fælles fuglejagter m/aftentræk på ænder: Pris 6000,-, dåvildtjagt sammen med A medlem kan tilkøbes efter aftale.


Pris:


Tlf: 50908067
Postnummer: 
Annonce nr: 18905

Fuglejæger til skovjagt ved Faxe.  Mail: robert@aledan.dk
10-09-2018
D. 10-10-2018

Er du til god jagt og hyggeligt samvær.

Vores lille hyggelige jagtselskab søger en eller to fuglejægere til vore 40 hektar store skovjagt.
Prisen er kr. 4700,- og året og et engangsindskud på kr. 1000,- som dækker andel af skurvogn og andet udstyr i skoven.

Gerne nyjægere og hund ingen hindring.

Vi er fem riffeljægere og skal gerne være fem fuglejægere. Mulighed for gæsteplads.

Der udsættes 100 fasaner i flere gode volierer.
Der afholdes syv fasanjagter.

Skoven er dels gammel og nyplantet skov samt åbne engområder med stor å løbende igennem skoven.
Der findes mange skovsnepper samt duer.

Send en mail til robert@aledan.dk så finder vi tid til en fremvisning.

Pris: 4700


Tlf: 004528195072
Postnummer: 4640
Annonce nr: 18906

Riffeljagt. Stevns. 540 Ha Godsjagt  Mail: at.jagt@gmail.com
08-09-2018
D. 08-10-2018

Riffeljægere søges til helårs riffelplads på 540 Ha
Godsjagt Stevns 1 time fra Kbh.
Arealet består af 230 ha skov og 310 ha ager, med 25 remisser og vandhuller., samt store områder med majsvildtager.

Der er mulighed for afskydning af både Råvildt og Dåvildt iløbet af efteråret, både på pyrsch samt fra de mere end 40 tårne og stiger der findes på området.

Der er fin jagthytte med overnatningsmuligheder.

Pris 9.500,-

Pris: 9500


Tlf: 53885570
Postnummer: 4660
Annonce nr: 18895

JAGT I STENSBY SKOV  Mail: info@haslevdyrefoderaps.dk
07-09-2018
D. 07-10-2018

Vi er et godt konsortium, der mangler medlemmer til fuglejagterne. For at se, om det er noget for dig, kan du købe en dagjagt og se om kemien passer.
Der er stor udsætning.
Ring til Flemming og hør nærmere på 21 91 78 70 .

Pris:


Tlf: 21917870
Postnummer: 
Annonce nr: 18887

Eksklusiv godsjagt 475Ha 12 medlemmer udsætning 4000 fasaner  Mail: jorgen@laurberg.org
05-09-2018
D. 05-10-2018

vi ønsker at leje vores jagt fantastiske Godsjagt ud for sæsonen 2019/2020.

Til jagten er der tilknyttet hus med mulighed for overnatning køkken bad wc spiserum.

Fultidsskytte er tilknyttet dette giver mulighed for at holde øje med arealet.

Denne jagt ligger vægt på hygge , god mad ,sikkerhed og jagt som omdrejningspunkt.

Udover fasanjagten på 4000 udsatte fasaner er det muligt at praktisere bukkejagt fra nye tårne.

Jagtvogn hvor alle kan sætte på , vildtvogn , drivere apportører parade en jagt hvor du kan koncentrere dig om jagt etc.

ved tilmelding lægges 8000kr i depositum.

mvh jørgen laurberg
Pris: 35000kr


Tlf: 28294989
Postnummer: 
Annonce nr: 18872

1 deltager til mindre konsortium søges  Mail: torben@havhus.dk
04-09-2018
D. 04-10-2018

Vi er et mindre konsortium der mangler 1 ny deltager.
vi har ca. 110 ha. blandet jagt bestånde af ager, løvskov, rørskov og få vandhuller. På terrænget er der fasaner, harer, ænder,snepper,lidt duer, råvildt og kronvildt. Der afholdes 5 fællesjagter hvor gæst må medtages og konsortiet består normalt af 7 deltagere.Der udsættes lidt fasaner og lidt ænder. Jagten er beliggende i 4490 tæt på Svebølle

Pris: 9000


Tlf: 40685600
Postnummer: 4281
Annonce nr: 18863

Jagtperle 30 min fra Rådhuspladsen  Mail: dinjagt@gmail.com
26-08-2018
D. 25-09-2018

Lidt om vores jagtklub, tilbage i 2001 var vi 3 personer der har gået på jagt helt fra barnsben, som synes der manglede et sted, hvor ny jæger kunne komme og få et indgående kendskab til det at gå på jagt. Siden er der sket meget, men klubånden med godt kammeratskab og respekt for hinanden er stadig i behold, og den dag i dag optager jagtklubben stadigvæk nyjæger, selv om mange for været forsat igennem de sidste 15 år, og nu selv er erfarende jæger der dog startede som nyjæger i vores klub. Derfor er vores jagtklub også helt specielt, noget gæster bemærker når de kommer hos os, og som en tidligere prohunter der var med som gæst sagde da han gik ”tusind tak for en fantastisk dag med rigtig mange fugle, aldrig har jeg hygget mig så meget som her”.
Jagtklubben råder over 440 ha, heraf 400 HA skov, med 7 anlagte skovenge samt 6 mindre vandhuller, på de 40 ha agerjord er der etableret remisser og levende hegn, og der er udlagt 20 ha som frijagtsareal hvor medlemmer kan tage ned med nogle kammerater og drive haglbøsse jagt.
Vi har i år valgt at åbne for yderligere medlemmer, da flere vore medlemmer ikke benyttede deres gæstepladser sidste år, og vi således stod og manglede skytter på jagterne, du har derfor muligheden for, at komme med i en helt fantastisk jagtklub der har eksisteret i mange år, men hvor en af vore absolut store egenskaber, er at modtage nye medlemmer, hvad enten du er meget erfaren eller helt ny jæger.
Vi udsætter et større antal fugle, hvor vi har en fornuftig afskydning, der afholdes 8 fællesjagter på de udsatte fugle, samt 4 trykjagter, som fuglejæger vil man få mulighed for, at deltage på ikke afsatte trykjagter. Og vi afholder typisk en fællestrykjagt med naboskoven den 31 januar, hvor man også vil få mulighed for at deltage som fuglejæger.
Undre du dig over vi kalder det en jagtklub og ikke konsortium, ja så skyldes dette, at medlemmerne har ønsket at være 100% fritaget for nogen form for fællesarbejde eller økonomisk binding, med andre ord her kender man omkostningerne dag 1.
Prisen for ovenstående er kun 14:500,00 inklusiv forplejning, sweepsteak, øl og vand mm. Til at sørger for forplejningen på fællesjagterne er der ansat en kok som står for frokosten med efterfølgende kage.
Hvis ovenstående kunne være noget for dig, så skriv et par linjer om dig selv, og er det lidt nervøs for om det er dig, ja så kan du evt. købe en jagt dag inklusiv alt for 2.000,- og herefter vurdere om stedet og menneskerne er noget du ønsker at være en del af.

Knæk og bræk

Pris: 14500


Tlf: 
Postnummer: 4600
Annonce nr: 18782

Jægere søges til konsortie  Mail: karenbodilt@gmail.com
26-08-2018
D. 25-09-2018

3 fuglejægere søges. Vi har et konsortie på 220HA, mellem Slagelse og Dalmose, samt en helt ny jagtstue på 50 m^3. Der bliver sat 200 fugle ud, i vores 6 remiser samt lidt skov. Har du lyst til at høre mere så ring på 27105805 mellem 7-16.
Pris: 6000,-


Tlf: 27105805
Postnummer: 
Annonce nr: 18784

Fugle plads med gæsteplads på alle fuglejagter  Mail: birger@reinwald.dk
12-09-2018
D. 22-09-2018

Jagten ligger 10 min. Syd for Ringsted og 50 min fra København

75 ha. 1 engelske voliere + 6 remisser med vandhuller i de 2.

Masser af hegn og viltager. Det helt unikke er bla. at du har mulighed for frijagt og hundetræning når du har lyst.

Konsortiet består af 8 medlemmer. Fuglene passe af egen skytte, der også fungere som jagtleder.

Fugle plads inkluderer (Ret til alle fælles fuglejagter, gæsteplads på alle fuglejagter samt frijagt på hare, duer, snepper, gæs, agerhøns og sortfugle og sidst på sæsonen også på ænder ) til kr. 10.500,- årligt

Mulighed for tilkøb af riffeljagt.

Vi søger jægeren med GOD moral og etik og om du er kvinde/mand, ung/gammel, eller ny jæger er ikke det afgørende. Gerne med hund men ikke noget krav. Det er derimod afgørende at du vægter jagtoplevelsen og kammeratskabet højt.

Vi starter og slutter jagterne i jagtstuen hvor det gode selskab og mad er i højsædet.

Nye konsortiemedlemmer betaler et indmeldelses gebyr på DKK 1.000.

Pris: 10.500,-


Tlf: 29487136
Postnummer: 4160
Annonce nr: 18930

Stigs Bjergby  Mail: robert@mackay.dk
23-08-2018
D. 20-09-2018

Vi har stadig 1 plads ledig. Skal nu være i alt 12 medlemmer.
225 ha (3 marker) med remiser i varierende størrelser, samt ca. 1500 m læhegn.
Råvildt/ænder/fasaner/agerhøns/harer/duer/gæs, samt då-og kronvildt på strejf
Frijagt på duer og gæs.
Udsætning af 50 fasaner og 50 ænder (dette er vores første udsætning, derfor det lille antal).
Jagtrum i lade.
2-3 arbejdsdage årligt (2 er overstået)
Kr. 8000,- + 1500,- indskud første år som går til div. vedligeholdelse

Pris:


Tlf: 22144045
Postnummer: 
Annonce nr: 18749

Syd for Køge: Fuglejægere søges  Mail: larsfhansen@gmail.com
21-08-2018
D. 20-09-2018

Veletableret jagtkonsortium, lidt syd for Køge, med jagt på ca. 200 hektar, hvoraf 125 er skov og resten er omkringliggende marker, søger nye medlemmer. Vi er en blandet flok jægere, som også værdsætter det hyggelige samvær på jagterne og i vores jagthytte, der ligger midt i skoven. Fuldtalligt er vi 12 A-medlemmer, 15 B-medlemmer og en fodermester. Vi udsætter i år 300 fasaner.
Vi søger et par fuglejægere (B-medlem) der deltager i de 5 fuglejagter og 2 rævejagter (plus ad hoc efter vejret), samt har fri due- og krageregulering.
Ring og lad os få en snak.

Pris: 5000


Tlf: 41984499
Postnummer: 
Annonce nr: 18733

Konsortieplads(er) nær Faxe  Mail: eblassen22@gmail.com
20-08-2018
D. 19-09-2018

1-2 fuglejægerpladser ledige i veletableret gammelt konsortie nær Faxe. Reviret er på ca. 300 HA bestående af skove, marker og enge. Vi er en god blandning af gamle- og nyjægere i alle aldre. Der udsættes 400 fasaner som passes af fast skytte. Rig mulighed for frijagt på sortfugle, skovduer, ænder, gæs agerhøns mv.
Vi afholder 6 efterårsjagter på fugle og der er mulighed for at komme med på riffeljagt mod ekstra betaling. Morgenmad og frokost øl/vand mv. er inkluderet og indtages i hytte på reviret.
For nærmere info ring 21630398 efter kl. 16

Pris: 8.000,-


Tlf: 21630398
Postnummer: 4654
Annonce nr: 18716

Fugle og dyrejagt ved på Engelholm gods ved Tappernøje  Mail: Ole@monstrum.dk
19-08-2018
D. 18-09-2018

Jægere

Vi søger 4 nye B-medlemmer til vores jagtkonsortium ved Tappernøje.
Jagten er 163 Ha stor med en fin naturlig bestand af agerhøns, fasaner, harer og råvildt. Dertil i perioder et rigtigt fint træk af ænder og gæs og en begyndende bestand af dåvildt.
Jagten består fortrinsvist af marker med 9 fine remiser og et skovstykke. Desuden 4 andehuller og en fin jagtstue.
Foruden fællesjagterne er der frijagt på ænder, gæs, duer og et efterårs rådyr (og evt dådyr) med riffel pr mand.

Vi har ingen udsætning, men en fast fodermester der sørger for fodring og tilsåning af vildtremser med majs.
Vi er i øjeblikket 9 joviale voksne mænd og en kvinde der sætter stor pris på god stemning og vi forudsætter derfor at du både kan mønstre god jagtetik og godt humør.

Vi er generelt mere optagede af gode jagtoplevelser end af antallet af dyr på paraden. Det betyder dog ikke at vi ikke godt kan lide at skyde og ramme. Dem der forstår at udnytte deres chancer har derfor som regel også et par stykker vildt med hjem. Nedlagt vildt tilfalder jægeren uden afgift.

Vi har to breton, en flatcoated retriever, en gammel dansk hønsehund, en labrador og en ruhåret hønsehund. Dygtige hunde er velkomne.

Der er mulighed for at invitere en gæst med til jagterne.

Pris:

B-medlem: 8.000 kr
+ foder: 2.000 kr

Pris:


Tlf: 28105077
Postnummer: 
Annonce nr: 18711

Konsortieplads i 10 år gammelt veletableret konsortie ved Haslev  Mail: pixi@email.dk
18-08-2018
D. 17-09-2018

Lige udenfor Haslev på Bregentved jorde har vi et 10 år gammel velfungerende konsortie hvor vi søger et par jagtkammerater til den kommende sæson.

Der er tale om 151 HA primært remisejagt, men vi har også små mergelgrave og hhv. en lille mose/Lund.
Der er tilknyttet skytte, og der er biotop plan hvor vi udsætter det max tilladte af ænder/fasaner.

Der er en flot repræsentativ jagthytte, og vi holder flotte parader, har veldrevne jagt dage.

Vi afholder 7 selskabsjagter i lige uger, hvor der typisk ligger + 100 fugle på de første 2-3 jagter..
Alle jagter med stor anlagt morgenmad & frokost efter afholdt jagt fra vores madmor.

Der er både en A-plads (+gæster) & en B-plads ledig til hhv. 20.000/10.000 kr. A-pladsen har desuden riffeljagt.

Pris: 20.000/10.000


Tlf: 21797772
Postnummer: 4690
Annonce nr: 18706

Systofte Buejæger Konsortie søger nyt medlem  Mail: papkassedude@hotmail.com
11-09-2018
D. 16-09-2018

Vi er et relativt nyt konsortie, som savner et 6. medlem, der søger jagt på Falster med fokus på oplevelsen, kødet og fællesskabet om buejagten.

Vi betragter os selv som vildmænd med stor begejstring for fællesjagter i vildmarkstur format og hygge omkring bålet, til duften af aftensmad, som vi selv har høstet i skoven... og enighed om, at grøntsager kun er til pynt. Der er jagthytte midt i skoven med køkken og toilet faciliteter til de dage, hvor vildmanden foretrækker magelighed.

Reviret består af 115 hektar blandet løv- og nåleskov med en sund bestand af råvildt og strejfende dåvildt. Skoven har tre søer/vandhuller, som tiltrækker ænder, hvis du er til den udfordring. Snepper og harer er glade for skoven, men fasanerne går lidt stille med døren. Jagten er beliggende Nordøst for Nykøbing Falster ca. 5 minutters kørsel fra motorvejen eller 20 minutters gang fra Nykøbing Falster station.

Jagten sker primært fra treestands/hochsits, men der er gode muligheder for pürsch og skoven er god til erfarne såvel som nye buejægere. Vi har 21 jagtstiger, som også er egnet til traditionelle skytters recurve og langbuer. Vi har faldsikringer og taburetter til låns, så du behøver blot dit buejagttegn, din bue og et par pile for at være med. Vi organiserer jagter med riffel til ræv eller med hagl til duer efter behov, men det er først og fremmest buejagten vi fornøjer os med.

Det koster 4.000kr at blive fuldgyldigt medlem for sidste halvdel af jagtåret uden merpris for hvad du høster. Du kan jage lige når du har lyst og kan tage en gæst med gratis... gæsten afregnes dog for nedlagt råvildt. Du kan også deltage ved alle fællesjagter med fællesspisning, hygge, jagt, jagt og atter jagt. Vi aftaler i fællesskab den årlige afskydningspolitik.

Ring for mere info og evt. en rundtur i skoven. Her er lige et par billeder fra vildtkameraerne i 2018.

Pris: 4.000kr

youtu.be/BRI2GXk6ths
Tlf: 40186376
Postnummer: 4800
Annonce nr: 18916

Jæger med hund søges til godsjagt  Mail: rasmus.hede.71@gmail.com
17-08-2018
D. 16-09-2018

Vi har en ledig plads her fra efteråret på vores etablerede og velfungerende godsjagt nord for Næstved (45-60 min. fra København).

Vi råder over mere end 300 ha blandet skov med lysninger, enge og fodermarker. Der ud over har vi en fantastisk jagthytte med toilet, bad og sovepladser.
Vores veletablerede konsortium har her ud over mere end 50 stiger samt traktorer, jagvogne og velholdte voliere.

Vi har udsat 1000 fugle der passes af vores faste skytte. Vi har i det foregående år afskudt 30% af de udsatte fugle og der ud over er der mange snepper og duer i skoven.
I skoven forefindes endvidere råvildt, dåvildt og strejfende kronvildt. Vi afskyder årligt mellem 30 og 50 stk. klovbærende vildt under hensyn til bestanden.

Det kommende jagtår vil vi afholde:
· 1 andejagt (Kun for medlemmer)
· 5 fællesjagter med gæst (hagljagter)
· 1 kombinationsjagt med gæst (riffel og hagl)
· 5 trykjagter med gæst på en af disse (riffel)
Du vil som medlem have fast gæsteplads på de 5 fællesjagter samt kombinationsjagten og gæsteplads på en af trykjagterne.
Vi starter vores jagter med fælles morgenmad og spiser sammen frokost i hytten i løbet af dagen. Vi vil på fællesjagterne (hagljagter) i alt være ca. 30 personer inkl. gæster. På trykjagterne er vi typisk ca. 16 personer.

Ud over de organiserede jagter vil der være mulighed for frijagt i skoven med gæst samt medtagelse af gæst i bukkejagten efter et nærmere fastsat regelsæt.
I bukkejagten mødes vi d. 15 om aftenen til fælles middag og hygge og mange vælger at overnatte i hytten.

Vi afskyder ikke råvildt med hagl i skoven.

Det årlige kontingentet er på kr. 19.500,-.

Her til kommer betaling af forplejning (morgenmad, frokost og drikkevarer) for dig selv og gæst på kr. 3.650,-.

Vi afholder 3 arbejdsdage hvor vi vedligeholder vores jagt samt forbereder udsætningerne
Er du en seriøs jæger med en god hund, der sætter pris på godt kammeratskab, ordnede forhold samt fuld gennemsigtighed i både regler og økonomi så er vores konsortium noget for dig.

Fremvisning af reviret vil blive gennemført løbende.
Er du interesseret så kontakt undertegnede på mail så kan jeg sende relevant materiale.

Mail: rasmus.hede.71@gmail.com

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 18694

Jagt Konsortium mellem Faxe og Haslev søger nye medlemmer  Mail: per@slentevive.dk
17-08-2018
D. 16-09-2018

Jagt Konsortium mellem Faxe og Haslev søger nye medlemmer. Vi er en flok jægere i alle aldersklasser, der søger 2-3 nye fuglejæger. Vi råder over 276 Ha fordelt på 200 Ha skov samt remisser, eng og mark. Vi udsætter ca. 600-700 fasaner og ænder hvert år, som passes af en fast fuglemand. Der afholdes 6 fællesjagter fra primo oktober til januar, på disse jagter sætter vi det sociale og hyggen i højsæde, samt tilstræber en høj jagt etik.
Der er fri jagt på gæs, duer, hare og krager. Vi har en fast stab af hundefolk, men din hund er også meget velkommen. Det er dog ikke et krav at du har hund. Yderligere information samt aftale om besigtigelse af revir kontakt Rene L: 60400599 eller Michael: 41324117.
Prisen for en fugleplads er 9.000 kr.J

Pris: 9000


Tlf: 60400599 eller 41324117
Postnummer: 4690
Annonce nr: 18703

Riffeljagt. Stevns. 540 Ha Godsjagt  Mail: at.jagt@gmail.com
16-08-2018
D. 15-09-2018

Riffeljægere søges til helårs riffelplads på 540 Ha
Godsjagt Stevns 1 time fra Kbh.
Arealet består af 230 ha skov og 310 ha ager, med 25 remisser og vandhuller., samt store områder med majsvildtager.

Der er mulighed for afskydning af både Råvildt og Dåvildt iløbet af efteråret, både på pyrsch samt fra de mere end 40 tårne og stiger der findes på området.

Der er fin jagthytte med overnatningsmuligheder.

Pris 9.500,-
Pris: 9.500

Pris: 9.500


Tlf: 53885570
Postnummer: 4660
Annonce nr: 18688

Lille konsortie ved Roskilde  Mail: beg@nybolig.dk
31-08-2018
D. 14-09-2018

Kun Fuglejæger: Vi søger 2 jægere til vores lille jagt ved Roskilde fjord, arealet består at sivskov, mindre skov og flere remiser.
Der er udsat 100 fasaner. Der skydes ikke råvildt.

Der holdes ca 7 jagter i løbet af sæsonen, der er etableret fodermarker og der fodres året rundt.

Jagterne er typisk placeret i weekender (søndag) og jagtdagen er 2-4 timer + morgenmad/frokost

Mulighed for trækjagt efter nærmere aftale.

På enkelte af jagtdagen vil der også blive jagtet på arealer der tilhører øvrige medlemmer.

Hunde, især med kort søg, er meget velkomne.

Vi vil typisk være ca. 8 mand på jagterne

Pris: 5000


Tlf: 51528110
Postnummer: 4000
Annonce nr: 18827

Borup  Mail: cao@dadlnet.dk
15-08-2018
D. 14-09-2018

I veletableret konsortium under Svenstrup gods er der i den kommende sæson 2 ledige pladser for hagljægere.Konsortiet har 24 pladser.Arealet er på 430 Ha skov med åbne arealer og en sø.Der udsættes 950 faser samt ænder.Der afholdes 8 drivjagter pr. sæson på fasaner,ænder,snepper,hare,ræv og råvildt.1 gæsteplads pr. sæson.Jagthus med overnatningsmulighed.Interesserede er velkomne til at ringe og høre nærmere eller lave aftale om at besigtige reviret.


Claus A. Olsen

Ove Høegh Guldberg Hoff

Pris: 10,500 kr.


Tlf: 20333747/29615526
Postnummer: 4140
Annonce nr: 18678

Fugle plads med gæsteplads på alle fuglejagter  Mail: birger@reinwald.dk
29-08-2018
D. 12-09-2018

Jagten ligger 10 min. Syd for Ringsted og 50 min fra København

75 ha. 1 engelske voliere + 6 remisser med vandhuller i de 2.

Masser af hegn og viltager. Det helt unikke er bla. at du har mulighed for frijagt og hundetræning når du har lyst.

Konsortiet består af 8 medlemmer. Fuglene passe af egen skytte, der også fungere som jagtleder.

Fugle plads inkluderer (Ret til alle fælles fuglejagter, gæsteplads på alle fuglejagter samt frijagt på hare, duer, snepper, gæs, agerhøns og sortfugle og sidst på sæsonen også på ænder ) til kr. 10.500,- årligt

Mulighed for tilkøb af riffeljagt.

Vi søger jægeren med GOD moral og etik og om du er kvinde/mand, ung/gammel, eller ny jæger er ikke det afgørende. Gerne med hund men ikke noget krav. Det er derimod afgørende at du vægter jagtoplevelsen og kammeratskabet højt.

Vi starter og slutter jagterne i jagtstuen hvor det gode selskab og mad er i højsædet.

Nye konsortiemedlemmer betaler et indmeldelses gebyr på DKK 1.000.

Pris: 10.500,-


Tlf: 29487136
Postnummer: 4160
Annonce nr: 18814

Fuglejæger til fantastisk jagtområde  Mail: birger@reinwald.dk
12-08-2018
D. 11-09-2018

Dejlig jagt 10 min. Syd for Ringsted og 50 min fra København.

Bolehave jagtkonsortie søger en jagtkammerat til en C-fugleplads.

Vi tilbyder en jagt i særklasse på 140 ha. Hvor de 45 er skov med 2 engelske volierer + 5 remisser med vandhuller. Endvidere har vi en fantastisk andejagt i den sydlige ende af området på Sandby gl. Teglværk med 3 søer. Hvor over 100 ænder overvintrer. Bolehave jagtkonsortie ligger under Sandbygaard gods som er en af midtsjællands ikoniske godser. Vi råder endvidere over jagtstue, køkken og mulighed for overnatning.
Konsortiet består af 19 medlemmer, fordelt på A,B og C medlemmer

Konsortiet er bygget på stor gennemsigtighed, et regelsæt, vildtforvaltningsplan og et budget som valideres af konsortie medlemmerne på det årlige konsortie møde. Du har derfor mulighed for at påvirke dagsordenen for hvordan konsortiet skal drives.

Vi søger jægeren med GOD moral og etik og om du er kvinde/mand, ung/gammel, eller nyjæger er ikke det afgørende. Det er derimod afgørende at du vægter jagtoplevelsen og kammeratskabet højt.

Der er tilsået godt 2,5ha viltager med majs, elefantgræs, rørgræs, roer, insektvolde samt barjordsstriber. Vi vurderer årligt behovet for antallet af udsætninger og fodring i vores vildtforvaltningsplan. I 2018 udsætter vi 400 fasaner, 48 agerhøns og 40 ænder.
Sidste år havde vi en afskydning procent på 33% for fasaner vi forventer 50% i år. Samt 65% for ænderne sidste år og 80% i år.

Der er frijagt på duer, gæs, Agerhøns og sortfugle samt på trækkende ænder. I udvalgte områder så dette ikke forstyrre vildtet der gerne skulle stå klar til fællesjagterne. Samtidig er der mulighed for træning af hund på en af markerne.

Der bliver afholdt 6 fasan jagter, 1-2 agerhøns samt 1-2 hane jagter i januar. Forplejning på hele jagtdagen incl. Swipstik er obligatorisk 150 kr. som afregnes separat.

Der er i øjeblikket en plads som C- medlem. Mulighed for en riffelplads fra 2019.

- B-medlem (plads til alle fælles fuglejagter, riffel plads og gæsteplads til alle fælles fuglejagter) til kr. 14.420,- årligt
- C-medlem (plads til alle fælles fuglejagter, gæsteplads på 3 fuglejagter) til kr. 8.240,- årligt (2018)
Nye konsortiemedlemmer betaler et indmeldelses gebyr på DKK 1.000.

Skulle dette have din interesse og vil vide noget mere er du meget velkommen til at kontakte Birger på 29487136

Pris: 8.240

http://bolehave.simplesite.com/
Tlf: 29487136
Postnummer: 4171
Annonce nr: 18657

Ålholm/Bremersvold fugle og dåvildtjagt  Mail: howa247@gmail.com
10-08-2018
D. 09-09-2018

Vores konsortie råder over godt og vel 300 Ha. jagt centreret omkring Bremersvold og Ålholm gods. Vi er pt. 5 ældre drenge i konsortiet der ønsker yderligere nye jagt venner da området er udvidet. Det er vigtigt at du lige som os prioriterer hygge, samvær og samt god frokost som en væsentlig del af jagten. Vi kunne reelt være mange flere medlemmer men vi ønsker at holde konsortiet som en lille fast gruppe. Konsortiet drives som non profit hvor økonomien bare skal løbe rundt. Arealet er smukt beliggende direkte ud til Østersøen bestående af en meget afvekslende biotop med div. remisser, småskov, siv skove og div små vandhuller samt en større skov på ca. 75 Ha. Der forefindes en stor bestand af dåvildt på området som vel må siges at være noget af det bedste der findes, der må i år afskydes op til 25 dyr i år. Der er en fin bestand af vilde fasaner og som tillæg til denne udsættes yderligere ca. 300 fugle, normal afskydning omkring 200 fugle. Grundet beliggenheden er der en fantastisk andejagt aften/morgentræk på vilde fugle. Vedr. dåvildt jagt er der en afskydnings politik samt klare regler udførelsen af denne, der må endvidere ikke skydes klovbærende vildt med hagl. Dåvildtjagt og frijagt på fugle skal foregå således at der tages hensyn til fælles fuglejagter og udsætninger. Gæster på dåvildtjagt og frijagt administreres af skytte alt efter belastning og afskydning på området, desuden en del regulering af de store mængder gæs på området som forpagter og godsejer gerne ser vi udfører.
På området er der et smukt beliggende jagthus med centralvarme, bad, toilet og køkken samt 5 værelser. Konsortiet har haft området i 11 år med samme jagt lejer og har kørt fuldstændigt problemfrit i forhold til naboer og godsejer. Har dette fanget din interesse så skriv lidt om dig selv eller ring så finder vi en tid til fremvisning med skytten, ny jægere er også meget velkomne. Vi har morgenmad samt frokostordning. Arealet passes af skytte og yderligere 2 lokale folk.

A plads med 2 gæster: Pris 18.000,- + 1500,- indskud første år som går til div. vedligeholdelse.

A plads uden gæsteplads: Pris 12.000,- + 1500,- indskud første år som går til div. vedligeholdelse.

B plads 8 fælles fuglejagter m/aftentræk på ænder: Pris 6000,-, dåvildtjagt sammen med A medlem kan tilkøbes efter aftale.


Pris:


Tlf: 50908067
Postnummer: 
Annonce nr: 18634

Østlolland  Mail: sivklipperen@gmail.com
08-08-2018
D. 07-09-2018

Seriøs jagtkammerat med god og klar hund søges til lille konsortie på Østlolland.
Vi har ca. 500 tdl. med remiser, skov, strand og mark.
Der skydes en del fasaner, harer, råvildt, dåvildt, gæs og ænder hvert år.
Ca. 10 fælles jagter.

Pris:


Tlf: 20233088
Postnummer: 4800
Annonce nr: 18613

m/k b.medlemmer  Mail: hanjim@live.dk
08-08-2018
D. 07-09-2018

vi mangler 2 m/k medlemmer, til vores konsortie som har det hele skov,mark,eng og rørskov som ligger ud til Præstø fjord alt ialt ca 750 tdr land.I vores jagthus er der 2 soverum et køkken,opholdsstue,spidsestue samt bad og toilet.DEr bliver sat 700 fasaner og 100 ænder ud ,de passes af fast vildt forvalter.DER afholdes 9 fællesjagter.Der er efter den første jagt frijagt på mellemliggene søndage,regler står i vedtægter.Andejagt/gåse jagt ved fjorden er altid fri .Der er mulighed for riffeljagt,ved ringe A medlems fremmøde. Pris 8700 kr
Pris:


Tlf: 23722870
Postnummer: 2630
Annonce nr: 18617

Jæger søges  Mail: fmorkeberg@stofanet.dk
13-08-2018
D. 05-09-2018

Vi er et lille konsortie på 5 mand som søger en hagljæger (riffeljagt er besat) og gerne med hund. Jagten ligger ved Svinø/Avnø mellem Næstved og Vordingborg. Der er cirka 100 hektar og et engstykke som strækker sig helt ud til fjorden. (Strandjagt)Udover de kr. 6000,- skal der betales et indskud på kr. 500,-
Pris: 6000


Tlf: 26157908
Postnummer: 4700
Annonce nr: 18659

Fuglejæger søges  Mail: Alvenaar@webspeed.dk
05-08-2018
D. 03-09-2018

Fuglejæger søges !

Ledig fugleplads i et lille hyggeligt uformelt konsortie, hvor hygge, kammeratskab og fællesskab er kernen.

Vi er et lille konsortie på 3 medlemmer som gerne vil udvide med 1 nyt medlem, vores jagt er beliggende i Slagelse under Ødemark Gods og er på i alt 91 hektar.

De 91 hektar er fordelt på 3 remisser af forskellig størrelse, herunder et vandhul.
Vi sætter dagsordenen i fællesskab - det er 'vores' konsortie. Fuglepladsen giver adgang til, at du og dine gæster kan jage på alle vores fællesjagter. Det er vigtigt, at du har en god jagtmoral og (deltager aktivt i vedligeholdelsen af jagten) det har ingen betydning om du er nyjæger.

Pris for hele herligheden er 4000,-

Hvis du er interesseret, har spørgsmål eller andet kan du kontakte mig på 42363822

Med venlig hilsen

Morten Alvenaar

Pris: 4000


Tlf: 42363822
Postnummer: 
Annonce nr: 18597

Fugle plads med frijagt og gæst på alle jagter  Mail: birger@reinwald.dk
04-08-2018
D. 03-09-2018

Dejlig jagt 10 min. Syd for Ringsted og 50 min fra København C

Mariehøj jagtkonsortie søger jæger til fugleplads.

Vi tilbyder en jagt i særklasse på 75 ha. 1 engelske volierer + 3 remisser med vandhuller i de 2. masser af hegn og viltager. Det helt unikke er bla. at du har mulighed for frijagt og hundetræning når du har lyst sålænge det bliver skrevet i kalenderen inden.

Konsortiet er bygget på stor gennemsigtighed, et regelsæt, vildtforvaltningsplan og et budget som valideres af konsortie medlemmerne på det årlige konsortie møde. Du har derfor mulighed for at påvirke dagsordenen for hvordan konsortiet skal drives.

Konsortiet består af 8 medlemmer, hvor af en af medlemmerne er skytte/foderansvarlig

Jagten ligger ved Mariehøj under Sandbygaard gods som er en af Midtsjællands ikoniske godser. Jagtområdet ligger i krydset vest for susålandevej og syd for Ølsevej.

Der er tilsået godt 1ha majs/vildtager/rørgræs. Vi vurderer årligt behovet for antallet af udsætninger og fodring i vores vildtforvaltningsplan. I 2018 udsætter vi 150 fasaner, 15 agerhøns og 10 ænder.

Der er frijagt på hare, duer, gæs, agerhøns og sortfugle samt sidst på sæsonen også på ænder. I udvalgte områder så dette ikke forstyrre vildtet der gerne skulle stå klar til fællesjagterne. Samtidig er der mulighed for træning af hund på et mindre område.

Fugle plads inkluderer (Ret til alle fælles fuglejagter, gæsteplads på alle fuglejagter samt frijagt på hare, duer, gæs, agerhøns og sortfugle samt sidst på sæsonen også på ænder ) til kr. 10.500,- årligt

En del af jagterne ligges på hverdage så den travle familie far eller mor kan være med. Vi har samtidig også mulighed for at betale sig fra deltagelse i de 2 arbejdsdage med kr. 1.500,- pr. dag.

Nye konsortiemedlemmer betaler et indmeldelses gebyr på DKK 1.000.
Mulighed for tilkøb af riffeljagt.

Vi søger jægeren med GOD moral og etik og om du er kvinde/mand, ung/gammel, eller ny jæger er ikke det afgørende. Gerne med hund men ikke noget krav. Det er derimod afgørende at du vægter jagtoplevelsen og kammeratskabet højt.

Vi starter og slutter jagterne i jagtstuen hvor det gode selskab og mad er i højsædet.

Skulle dette have din interesse og vil vide noget mere er du meget velkommen til at kontakte Birger på 29487136

Pris: 10.500


Tlf: 29487136
Postnummer: 4160
Annonce nr: 18591

Radsted Øst på Lolland søger medlemmer.  Mail: nicklashansen93@hotmail.com
03-08-2018
D. 02-09-2018

Radsted Øst Jagtkonsortie søger fortsat medlemmer. Velfungerende og solidt drevet konsortie med både fugle- og bukkejagt.

Området er beliggende på Lolland, første afkørsel efter tunnellen fra Falster. Knap 200ha, primært skov. Der findes en mark, med mulighed for frijagt jf. jagtlovgivningen.

Vi har 10 jagter om året, hvoraf 2 er Trykjagt på klovvildt. Der udsættes mellem
3-400 fugle årligt, hovedsageligt fasaner, de passes af erfarne fodermestrer. I konsortiet skydes der ikke til råvildt med hagl. Ligeledes er kun godkendte skovpatroner tilladte at benytte.
Vi betaler en rimelig pris, for det vildt vi skyder så ikke der er vildt tilbage på paraden når vi går hjem.

Vi søger 2 A-medlemmer der hver har en fast gæsteplads på alle fællesjagter. Pladsen kan deles med en anden, da både A-medlem og gæst må benytte sig af bukkejagten.
A-medlemmer deltager på en ekstra jagt, hvilket giver 11 jagter, denne er UDEN gæst.

2 B-medlemmer, kun fuglejagt. Med mulighed for at få invitation til trykjagt ved mangel på deltagere. Ingen gæsteplads indgår.

Der serveres mad på 7 af jagterne, dette er både morgenmad, kold og/eller varm mad til frokost og drikkevarer er gratis hele dagen. Folk med hund prioriteres i første omgang.

Prisen for et sådan medlemskab er
A-medlem: 12350kr
B-medlem: 6000

A-medlemmer betaler ligeledes et depositum på 1800kr.


Ved interesse kontakt endelig i PB.

Følg også vores facebookgruppe
Radsted Øst Jagtkonsortie

Pris: 6000 - 12350


Tlf: 23259599
Postnummer: 
Annonce nr: 18582

Jagtkammerat til Konsortieplads ved Bregentved/Haslev  Mail: pixi@email.dk
01-08-2018
D. 31-08-2018

Til et 10 år gammelt velfungerende konsortie søger vi en ny jagtkammerat.
Vores jagt er på ca. 150 Ha, og er en del af Bregentved med udsætning på alle tilstødende arealer.
Vi har en flot repræsentativ jagthytte, tilknyttet skytte, jagtbil m.m.
Der er Biotopplan, og vi udsætter det vi maximalt må.
Vi er i alt 20 jægere på jagt. inkl. gæster, og vi har mange hunde. Samt får hundefolk til hjælp på de første jagter.
Der er både en ledig A-plads samt B-plads til hhv. 20.000 kr./år & 10.000 kr./år + sweep.
Vi holder 8 selskabsjagter, og A-pladsen giver desuden adgang til bukkejagten som dog er begrænset da det primært er et remiseområde.
Godt jagtetik er i højsædet, samt godt humør.. Vi har gældende vedtægter, samt afholder årlig generalforsamling hvor alting bliver bestemt ved afstemning.

Pris: 20.000/10.000


Tlf: 21797772
Postnummer: 4690
Annonce nr: 18573

Fugle plads med gæsteplads på alle fuglejagter  Mail: birger@reinwald.dk
17-08-2018
D. 29-08-2018

Jagten ligger 10 min. Syd for Ringsted og 50 min fra København

75 ha. 1 engelske voliere + 6 remisser med vandhuller i de 2.

Masser af hegn og viltager. Det helt unikke er bla. at du har mulighed for frijagt og hundetræning når du har lyst.

Konsortiet består af 8 medlemmer. Fuglene passe af egen skytte, der også fungere som jagtleder.

Fugle plads inkluderer (Ret til alle fælles fuglejagter, gæsteplads på alle fuglejagter samt frijagt på hare, duer, snepper, gæs, agerhøns og sortfugle og sidst på sæsonen også på ænder ) til kr. 10.500,- årligt

Mulighed for tilkøb af riffeljagt.

Vi søger jægeren med GOD moral og etik og om du er kvinde/mand, ung/gammel, eller ny jæger er ikke det afgørende. Gerne med hund men ikke noget krav. Det er derimod afgørende at du vægter jagtoplevelsen og kammeratskabet højt.

Vi starter og slutter jagterne i jagtstuen hvor det gode selskab og mad er i højsædet.

Nye konsortiemedlemmer betaler et indmeldelses gebyr på DKK 1.000.

Pris: 10.500,-


Tlf: 29487136
Postnummer: 4160
Annonce nr: 18698

JAGTKAMMERAT  Mail: info@haslevdyrefoderaps.dk
25-07-2018
D. 24-08-2018

I Stensby Skov har vi to ledige fuglepladser samt en enkelt plads med riffeljagt.

Du har mulighed for endnu at følge udsætning af 800 fasaner.


Vi har en god jagthytte, hvor der forefindes alt hvad vi har brug for.

Der er en fast fodermester til pasning af fasaner.

Arbejdsdage er frivillig, ingen tvang.

Ring om fremvisning på tlf. 21 91 78 70

Pris: 8.600,- kr


Tlf: 21917870
Postnummer: 
Annonce nr: 18517

Plads i jagtselskab  Mail: Jo.gunderslevholm@gmail.com
23-07-2018
D. 22-08-2018

Til 6 efterårsjagter, sammen med Skytte Olsen, på Gunderslevhom Gods. 6 drivjagter, hvor du er velkommen med egen hund. velegnet til dig som måske er ny på jagtens sti. Blandet terræn som der jagtes på disse dage.remisser, hegn, enge og brede levende hegn.Også mulighed for trækjagt særligt ænder og gæs. Alt i alt, gl. dags jagt på gl. veldrevet midtsjællandsk Gods, i trygt og hyggeligt selskab.
Der er bare 6 pl. ledige.

Pris: 5500kr

Pris: 5500


Tlf: 22403830
Postnummer: 4700
Annonce nr: 18507

Riffel- og fuglejægere søges.  Mail: larsfhansen@gmail.com
17-08-2018
D. 21-08-2018

Gammelt veletableret jagtkonsortium, lidt syd for Køge, med jagt på ca. 200 hektar, hvoraf 125 er skov og resten er omkringliggende marker søger nye medlemmer. Vi er en blandet flok jægere, som også værdsætter det hyggelige samvær på jagterne og i vores jagthytte, der ligger midt i skoven. Fuldtalligt er vi 10 A-medlemmer, 15 B-medlemmer/gæstepladser og en fodermester.

Vi udsætter i år 300 fasaner. Der er godt med råvildt og sporadisk då- og kronvildt.

Vi søger en riffeljæger (A-medlem, kr. 13.500) der, udover fuglejagterne mm., deltager i efterårets trykjagter og bukkejagt om foråret. Desuden indgår en B-plads til egen disponering.

Vi søger et par fuglejægere (B-medlem, kr. 5.000) der deltager i de 5 fuglejagter og 2 rævejagter (plus ad hoc efter vejret), samt har fri due- og krageregulering.

Ring og lad os få en snak.

Pris: 13.500/5000


Tlf: 41984499
Postnummer: 4682
Annonce nr: 18693

Gisselfeld  Mail: madsjessen@hotmail.com
14-08-2018
D. 21-08-2018

Haglplads ledig på Jagtkonsortiet Denderup Vænge Vest under Gisselfeld Gods. Jagtområdet er på 275 Hektar og består af blandingsskov, skovenge og vådområde med 3 større søer. Unik riffeljagten på dåvildt, men også ænder, fasaner og råvildt jages med succes. Konsortiet vil hele tiden prøve, så vidt muligt at forbedre jagtmulighederne gennem revir pleje/fodring, og der udsættes årligt 500 fasaner og 250 ænder. Haglpladserne giver adgang til 9 hagljagter - første septemberjagt kun ænder. Faste torsdagsjagter på ænder i Denderup Sø og rævejagt kan ligeledes komme på tale. Der arrangeres to kombijagter med både hagljagt såvel som trykjagt med riffel på dåvildt i december/januar.
Under konsortiet hører også et fuldt bemøblet hus med sovepladser og en jagtstue, der benyttes ved alle jagtdage. Prisen for en haglplads inkluderer de fasaner/ænder du nedlægger. Hundefolk vil blive prioriteret.

Pris: 5.850 kr

-
Tlf: 25130568
Postnummer: 4690
Annonce nr: 18671

Konsortieplads i Hamborgskoven nær Nykøbing F  Mail: shil@live.dk
20-07-2018
D. 19-08-2018

Vi søger medlemmer til pladser i velfungerende skovkonsortie på 325Ha.Der er 7 efterårsjagter, heraf tre med gæsteplads. Der skydes ikke råvildt i efteråret. Der er efter lodtrækning en uges bukkejagt med en tildelt buk i tildelt område om året pr plads. Konsortiepladsen kan EVT. deles med andet medlem. Nyt medlem må meget gerne have hund, men det er ikke en betingelse. Der udsættes 700 fasaner og der kræves medlemskab af Tingsted jagtforening, da vi er underlagt her.
Nærmere: Søren shil@live.dk Eller Tlf 27211092

Pris: 7000kr


Tlf: 27211092
Postnummer: 4800
Annonce nr: 18491

Riffeljagt. Stevns. 540 Ha Godsjagt  Mail: at.jagt@gmail.com
01-08-2018
D. 16-08-2018

Riffeljægere søges til helårs riffelplads på 540 Ha
Godsjagt Stevns 1 time fra Kbh.
Arealet består af 230 ha skov og 310 ha ager, med 25 remisser og vandhuller., samt store områder med majsvildtager.

Der er mulighed for afskydning af både Råvildt og Dåvildt iløbet af efteråret, både på pyrsch samt fra de mere end 40 tårne og stiger der findes på området.

Der er fin jagthytte med overnatningsmuligheder.

Pris 9.500,-

Pris: 9.500


Tlf: 53885570
Postnummer: 4660
Annonce nr: 18574

Jagt Vestsjælland  Mail: Assertoft@yahoo.dk
19-07-2018
D. 16-08-2018


Fantastisk råvildt jagt og gåse jagt!
340 hektar blandet landskab! Læhegn, skov, brak, vandhuller, vildtager og store marker med blandede afgrøder!

Vi holder 8 fællesjagter, hvor vi vil være 15 mand.
Vi deles ligeligt om gæstepladserne.
Starter og slutter jagterne i vores dejlige grillhytte.

Der er udsat 200 fasaner, 100 ænder og 17 agerhøns.

Ud over for meget råvildt og gæs, har vi rigtig mange hare.
Samt naturlig bestand af duer (enkelte gode træk)
Og selvfølgelig de udsatte fugle.

Kronvildt og dåvildt på strejf.

Har dette din interesse så skriv en mail.
Mulighed for at komme med på en af fællesjagterne for 1000kr for at se jagten og de andre konsortiemedlemmer af!

Konsortieplads 6500
Riffelplads efterår 2500k

Pris: 6500


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 18490

Konsortieplads i jagtkonsortie tæt på københavn  Mail: mortenkaas@mail.dk
30-07-2018
D. 16-08-2018

Jagtkonsortiet "Sædder" tæt på Herfølge,med ca.450 HA jagtareal bestående af marker og remisser op til skovområder, vi søger 3 nye medlemmer. Vi er et etableret konsortie, og har haft jagtområdet i mere end 25 år. Vi skal være ialt 10 jægere,og søger derfor 3 nye medlemmer. Konsortiet råder over jagthytte med strøm og vand, hvor vi skiftes til at lave mad på vores fællesjagter. Der udsættes 650 fasaner og ca. 300 ænder, og afskydningen ligger tæt på 50%. Medlemmer har gæsteplads på hver anden jagt, og der holdes 7 jagter i efteråret. pris pr. jæger 9500 kroner, plus indskud på 2500.-(Volierer, jagthytte, foder tønder mv.)Der kan tilkøbes bukkejagt for 3000 kroner.
Ved interesse kontakt Morten på tlf: 30498300

Pris: 9500


Tlf: 
Postnummer: 4653
Annonce nr: 18551

Ålholm/Bremersvold fugle og dåvildtjagt  Mail: howa247@gmail.com
02-08-2018
D. 10-08-2018

Konsortiet råder over godt og vel 300 Ha. jagt centreret omkring Bremersvold og Ålholm gods og vi er pt. 5 ældre drenge i konsortiet der ønsker yderligere 3 nye jagt venner der lige som os prioriterer hygge og samvær som en væsentlig del af jagten. Vi kunne være mange flere medlemmer men ønsker at holde konsortiet som en lille fast gruppe. Konsortiet drives som non profit hvor økonomien bare skal løbe rundt. Arealet er smukt beliggende ud til Østersøen med en meget afvekslende biotop med div. remisser, småskov og ca. 75 Ha. reel skov. Der forefindes en stor bestand af dåvildt på området som vel må siges at være noget af det bedste der findes. Der må i år afskydes op til 25 dyr. Der er en fin bestand af vilde fasaner og som tillæg udsættes yderligere ca. 300 fugle. Grundet beliggenheden er der en fin andejagt aften/morgentræk på vilde fugle. Vedr. dåvildt jagt er der en afskydnings politik samt klare regler udførelsen af denne, der må endvidere ikke skydes klovbærende vildt med hagl. På området er der et smukt beliggende jagt hus med centralvarme, bad, toilet og køkken samt 5 værelser. Konsortiet har haft området i 11 år med samme jagt lejer og har kørt fuldstændigt problemfrit i forhold til naboer og godsejer. Har dette fanget din interesse så skriv lidt om dig selv så finder vi en tid til evt. fremvisning med skytten, ny jægere er også velkomne, der er 2 gæstepladser på alle fugle jagter som der normalt afholdes 7 stk. af. Dyre jagten er fri dog med de forbehold der skal tages til fuglejagt og udsætninger, der aftales gæstepladser alt efter belastningen på området. Der er fri jagt på ænder, gæs og duer med gæster som administreres af skytte, desuden en del regulering af de store mængder gæs på området som forpagter og godsejer gerne ser vi udfører. Arealet passes af skytte samt yderligere 2 lokale jagt passere.
Pris 18.000,- + 1500,- indskud første år som går til div. vedligeholdelse.Pris: 18.000


Tlf: 60512069 eller 50908067
Postnummer: 
Annonce nr: 18580

Nær Skælskør  Mail: .
11-07-2018
D. 10-08-2018

2 pladser i mindre konsortium udlejes (ca. 120 HA) minus bukkejagt.
Udsætning af både fasaner og ænder.
Ring for mere info

Pris:


Tlf: 40 74 65 39
Postnummer: 
Annonce nr: 18451

jagt ved kalundborg  Mail: asj@skovgaard-ent.dk
10-07-2018
D. 09-08-2018

Jagtkonsortie på ca. 180 ha. ved Kalundborg søger medlemmer, vi er pt. 6 mand og der er plads til flere... det er et jagtområde der er fordelt på remisser, vandhuller og marker, området er meget kuperet, der udsættes 300 fugle hvert år fordelt på ænder og fasaner, der er aftalt pasningsordning vedr. udsætninger, ligeledes bliver der fodret året rundt til fasaner og ænder, der bliver afholdt 7 fællesjagter og 2 fasanjagter med gæster, der ud over blev der afholdt trækjagter på ænder,der er frijagt på duer mm, det er tilladt at medtage gæster på frijagt, der er en jagtstue til jagten. Kontakt mig for nærmer uddybning og rundvisning af jagten.

Allan Skovgaard

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 18434

Stigs Bjergby  Mail: hjeresen@vip.cybercity.dk
09-07-2018
D. 08-08-2018

Vi har stadig 1 plads ledige. Skal nu være i alt 12 medlemmer.
225 ha (3 marker) med remiser i varierende størrelser, samt ca. 1500 m læhegn.
Råvildt/ænder/fasaner/agerhøns/harer/duer/gæs, samt då-og kronvildt på strejf
Frijagt på duer og gæs.
Udsætning af 50 fasaner og 50 ænder (dette er vores første udsætning, derfor det lille antal).
Jagtrum i lade.
Ca. 2 arbejdsdage årligt (den ene har lige været)
Kr. 8000,- + 1500,- indskud første år som går til div. vedligeholdelse

Pris:


Tlf: 22726001
Postnummer: 
Annonce nr: 18428

800 Ha Godsjagt. Stevns  Mail: at.jagt@gmail.com
09-07-2018
D. 08-08-2018

800 Ha fordelt på 2 Godser.
375 Ha skov, samt 35 remisser, søer,vandhuller og moseområder.
Belligenhed. Stevns.
Udsætning. 5.000 Fasaner
3 Traditionelle Fasanjagter med fast driver og appotørteam.
2 Roughshootingjagter på fasaner,ænder,harer,snepper,
duer.
2 Trykjagter på Råvildt og Dåvildt.

Samt diverse trækjagt på ænder, duer og gæs iløbet af efteråret.

Mulighed for tilkøb af gæstepladser
Mulighed for tilkøb af riffeljagt, sommer-efterår.
Arealerne passes af fast skytte, og der er ingen arbejdsdage.

Pris 15.500

Kontakt os for mere info

Mobtlf : 53885570 eller mail
Pris: 15.500

Pris: 15.500


Tlf: 53885570
Postnummer: 4660
Annonce nr: 18433

Holbæk  Mail: bjarneerikhansen@gmail.com
31-07-2018
D. 06-08-2018

Jagtkammerat m/k søges til jagtfællesskab, hvor hygge, moral og etik går hånd i hånd. Der kan medtages 1 gæst pr. medlem med enkelte undtagelser. Jagthunde er altid velkommen uanset race.
Jagtåret går fra 1/9-18 til 31/8-19.
Vi kan tilbyde ca. 250 Ha beliggende 15 minutter nord for Holbæk, med 10 remisser m/vand og 1 vandhul, levende hegn og vandløb.
Der udsættes fasaner, bestanden af hare, agerhøns og råvildt er fin, strejfende kronvildt ses.
Der afholdes 8-10 fællesjagter hvor der skydes op til ca. 10 stk vildt pr jagt og der afholdes derudover et par agerhøne/ande jagter.
En del af områder ca. 90 Ha er “frijagt” hvor der kan jages på egen hånd, resten er til fællesjagt på afsatte datoer.
Bukkejagt indgår også i jagten, hvor vi har 7 stiger. Due-og gåsejagt kan udøves på hele reviret.
Vi har en lille jagthytte med køkken, 4 sovepladser, stue med brændeovn.
Vi skiftes til at sørge for morgenmad og frokost, så madpakken skal du heller ikke tænke på, det koster 150 kr. alt incl.
Der skal påregnes nogle arbejdsdage om året, til revirpleje og div. reparationer udsætning, mm.

Hvis du er interesseret og ønsker at høre mere om jagten, så er du velkommen til at ringe til Bjarne

Pris: 7000


Tlf: 30837062
Postnummer: 4500
Annonce nr: 18564

2 Riffel/buejæger ...  Mail: huntme@hotmail.dk
28-07-2018
D. 06-08-2018

Vi mangler 2 M/K , fra den 1/9 -2018 til 15/7 2019.
Vi skyder Råvildt Dåvildt og Kronvildt på ca 100 hektar gode jagt områder.
Efterårs jagter er primært frijagt på dyr og træk jagt på duer ænder og gæs. Der er rigtig mange ænder især krikænder og mange gæs. Vi råder over 5 vandhuller. samt lidt skov parceller.
2 fællesjagter med 2 gæster hver , hvor vi skyder høns ænder mm.
Ingen udsætning af nogen art.Vilde Ænder har vi masser af.
Frijagt om efteråret kan man have 2 gæster med på trækjagt når det passer. Dog er der regler som 14 dages pause for et andehul.
Frijagt med riffel.. samt en gæst med riffel.
Gæst må ikke skyde Hjorte , men hundyr og kalve.

Jagthytte med 4 sove pladser samt et lille tekøkken.

Pris 7500 kr.

Send mig en mail , hvis du matcher denne annoce og hvis du vil være en del af denne perle.

Pris: 7500 kr


Tlf: 
Postnummer: 4100
Annonce nr: 18543

Jagtkammerat m/hund til fugleplads  Mail: birger@reinwald.dk
06-07-2018
D. 05-08-2018

Dejlig jagt 10 min. Syd for Ringsted og 50 min fra København.

Bolehave jagtkonsortie søger en jagtkammerat til en C-fugleplads.

Vi tilbyder en jagt i særklasse på 140 ha. Hvor de 45 er skov med 2 engelske volierer + 5 remisser med vandhuller. Endvidere har vi en fantastisk andejagt i den sydlige ende af området på Sandby gl. Teglværk med 3 søer. Hvor over 100 ænder overvintrer. Bolehave jagtkonsortie ligger under Sandbygaard gods som er en af midtsjællands ikoniske godser. Vi råder endvidere over jagtstue, køkken og mulighed for overnatning.
Konsortiet består af 19 medlemmer, fordelt på A,B og C medlemmer

Konsortiet er bygget på stor gennemsigtighed, et regelsæt, vildtforvaltningsplan og et budget som valideres af konsortie medlemmerne på det årlige konsortie møde. Du har derfor mulighed for at påvirke dagsordenen for hvordan konsortiet skal drives.

Vi søger jægeren med GOD moral og etik og om du er kvinde/mand, ung/gammel, eller nyjæger er ikke det afgørende. Det er derimod afgørende at du har hund og vægter jagtoplevelsen og kammeratskabet højt.

Der er tilsået godt 2,5ha viltager med majs, elefantgræs, rørgræs, roer, insektvolde samt barjordsstriber. Vi vurderer årligt behovet for antallet af udsætninger og fodring i vores vildtforvaltningsplan. I 2018 udsætter vi 400 fasaner, 48 agerhøns og 40 ænder.
Sidste år havde vi en afskydning procent på 33% for fasaner vi forventer 50% i år. Samt 65% for ænderne sidste år og 80% i år.

Der er frijagt på duer, gæs, Agerhøns og sortfugle samt på trækkende ænder. I udvalgte områder så dette ikke forstyrre vildtet der gerne skulle stå klar til fællesjagterne. Samtidig er der mulighed for træning af hund på en af markerne.

Der bliver afholdt 6 fasan jagter, 1-2 agerhøns samt 1-2 hane jagter i januar. Forplejning på hele jagtdagen incl. Swipstik er obligatorisk 150 kr. som afregnes separat.

Der er i øjeblikket en plads som C- medlem. Mulighed for en riffelplads fra 2019.

- B-medlem (plads til alle fælles fuglejagter, riffel plads og gæsteplads til alle fælles fuglejagter) til kr. 14.420,- årligt
- C-medlem (plads til alle fælles fuglejagter, gæsteplads på 3 fuglejagter) til kr. 8.240,- årligt (2018)
Nye konsortiemedlemmer betaler et indmeldelses gebyr på DKK 1.000.

Skulle dette have din interesse og vil vide noget mere er du meget velkommen til at kontakte Birger på 29487136

Se billeder mm. på http://bolehave.simpl

Pris: 8.240,-

bolehave.simplesite.com/
Tlf: 29487136
Postnummer: 4171
Annonce nr: 18417

Everdruplund Jagtkonsortie  Mail: hjortholm@jensen.mail.dk
05-07-2018
D. 04-08-2018

Konsortiejagt jagtåret 2018/2019

Sjælland

Til Everdruplund jagtkonsortie søger vi 3 nye jagtkammerater til den kommende jagtsæson 18/19, vi er ca 20 jægere i konsortiet som går på jagt i Everdruplund skov syd for Rønnede, hvor der er ca. 65 hektar kuperet skov.
Der udsættes ca 150 fasaner samt lidt ænder, der passes af fodermester , der er en god råvildt bestand i skoven, vi afholder 6-7 drivjagter hvor også råvildt må skydes med hagl, vi afholder 2-3 trykjagter på råvildt. Dåvildt findes i skoven ,afskydning efter konsortiets regler. Samlingssted er en ombygget ” skurvogn” i skoven hvor vi hygger med morgenmaden samt hvor frokost indtages. Der er ingen A/B parter alle er lige. Der er mulighed for gæste pladser som deles mellem jægere. Bukke jagten er opdelt i 3 hold , 5 dage til hvert hold – efter 3 uger er bukkejagten fri , dog max 1 buk pr. jæger.
Ny jægere samt jæger m. hund er meget velkommen, vi har arbejdsdage til rep. og vedligehold samt forbedringer i skoven.
Pris incl. morgenmad 5000.-
Henvend.Mogens Hjortholm 21460135
Hjortholm@jensen.mail.dk

Pris: 5000.-


Tlf: 21460135
Postnummer: 
Annonce nr: 18403

Jagt på Midtsjælland  Mail: Hej.tune@mail.dk
05-07-2018
D. 04-08-2018

Jagtselskab på Midtsjælland (140 ha skov med egen jagthytte) bestående af 5 ældre jægere søger - pga. ekstraordinær udtræden af et medlem - pr. 1. september 2018 et nyt medlem til fælles riffeljagt og mulighed for hagljagt. Der er i efteråret planlagt 2 fælles hagljagter og 7 riffeljagter.
I selskabets tid (ca. 20 år) er der i gennemsnit skudt ca. 20 stk. råvildt årlig (i perioder begrænset af manglende afsætningsmuligheder) – i år er der indtil nu skudt 4 bukke. Der kan forekomme strejfvildt i form af kron- og dåvildt
Pris 11.500 kr. for perioden 1. september til 31. marts.
Henvendelse til selskabets formand tlf. 20877022, mail Hej.tune@mail.dk


Pris: 11500 kr.

Pris: 11.500


Tlf: 20877022
Postnummer: 4180
Annonce nr: 18405

Jagtperle blot 30 min syd for København  Mail: dinjagt@gmail.com
05-07-2018
D. 04-08-2018

Vi er en jagtklub som råder over ca. 430 HA beliggende 30 min syd for København, som søger fuglejæger til efterårets fuglejagterne i 2018.
Jagten besår af ca 370 Ha blandingsskov med anlagte enge og vandhuller samt 60 ha agerjord. De ca 405 Ha ligger i et samlet stykke, men de øvrige 25 ha ligger på den anden side af en lille landevej. De 25 ha benyttes som firjagtsområder, hvor medlemmer kan træne hund, sidde på træk eller holde en lille hyggejagt med et par venner efter fasaner, hare, duer mm.

Vi har i år udsat 1.500 fasaner.

Der afholdes 8 fællesjagter, hvor man ved lejlighed vil få mulighed for, at kunne medbringe gæst. På fællesjagterne møder man ind til morgenmad og i løbet af dagen, vil vores kok sørger for en god solid frokost.

Der er ingen former for arbejde forbundet med jagten.

Pris inklusiv fuld forplejning på fællesjagterne er 14.500,00.

Pris: fra 14.500


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 18406

Konsortieplads Tureby Øst  Mail: aglaja(a)post.tele.dk
05-07-2018
D. 04-08-2018

Ledige pladser i jagtkonsortiet, "Tureby Hestehave Øst".

Beliggenhed: Umiddelbart syd for Herfølge (119 ha skov).
Antal pladser: 2 eller flere.
Egen gammel, historisk jagthytte.
Start: 1. august 2018

Nærmere oplysninger hos: Karsten 4014 6408 eller Eigil 4142 5379

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 18410

Fugle plads med frijagt og gæst på alle jagter  Mail: birger@reinwald.dk
06-07-2018
D. 03-08-2018

Dejlig jagt 10 min. Syd for Ringsted og 50 min fra København C

Mariehøj jagtkonsortie søger jæger til fugleplads.

Vi tilbyder en jagt i særklasse på 75 ha. 1 engelske volierer + 3 remisser med vandhuller i de 2. masser af hegn og viltager. Det helt unikke er bla. at du har mulighed for frijagt og hundetræning når du har lyst sålænge det bliver skrevet i kalenderen inden.

Konsortiet er bygget på stor gennemsigtighed, et regelsæt, vildtforvaltningsplan og et budget som valideres af konsortie medlemmerne på det årlige konsortie møde. Du har derfor mulighed for at påvirke dagsordenen for hvordan konsortiet skal drives.

Konsortiet består af 8 medlemmer, hvor af en af medlemmerne er skytte/foderansvarlig

Jagten ligger ved Mariehøj under Sandbygaard gods som er en af Midtsjællands ikoniske godser. Jagtområdet ligger i krydset vest for susålandevej og syd for Ølsevej. Det vrimler med hare, agerhøns og fasaner allerede her i maj inden vi har udsat noget.

Der er tilsået godt 1ha majs/vildtager/rørgræs. Vi vurderer årligt behovet for antallet af udsætninger og fodring i vores vildtforvaltningsplan. I 2018 udsætter vi 150 fasaner, 15 agerhøns og 10 ænder.

Der er frijagt på hare, duer, gæs, agerhøns og sortfugle samt sidst på sæsonen også på ænder. I udvalgte områder så dette ikke forstyrre vildtet der gerne skulle stå klar til fællesjagterne. Samtidig er der mulighed for træning af hund på et mindre område.

Fugle plads inkluderer (Ret til alle fælles fuglejagter, gæsteplads på alle fuglejagter samt frijagt på hare, duer, gæs, agerhøns og sortfugle samt sidst på sæsonen også på ænder ) til kr. 10.500,- årligt

En del af jagterne ligges på hverdage så den travle familie far eller mor kan være med. Vi har samtidig også mulighed for at betale sig fra deltagelse i de 2 arbejdsdage med kr. 1.500,- pr. dag.

Nye konsortiemedlemmer betaler et indmeldelses gebyr på DKK 1.000.
Mulighed for tilkøb af riffeljagt.

Vi søger jægeren med GOD moral og etik og om du er kvinde/mand, ung/gammel, eller ny jæger er ikke det afgørende. Gerne med hund men ikke noget krav. Det er derimod afgørende at du vægter jagtoplevelsen og kammeratskabet højt.

Vi starter og slutter jagterne i jagtstuen hvor det gode selskab og mad er i højsædet.

Skulle dette have din interesse og vil vide noget mere er du meget velkommen til at kontakte Birger på 294871

Pris: 10.500,-


Tlf: 29487136
Postnummer: 4160
Annonce nr: 18418

Konsortieplads ved Tystrup  Mail: Mrytzs@me.com
04-07-2018
D. 03-08-2018

Vi søger et nyt konsotie medlem til vores alsidige jagt mellem Sorø og Næstved. Vi har 310 ha under Gydenholm gods, delt ud på 210 ha skov og 100 ha mark med remiser.
Vi er 14 medlemmer og en fast skytte.
Vi sætter årligt 700 fasaner ud og de ænder vores vandhuller kan bære. Udover fugle jagt har vi riffel jagt på rå vildt, sika, dåvildt og strejfende kronvildt.
Vi holder hvert år 3 selvskabs jagter efter fasan og and hvor hvert medlem må medbringe en gæst. Derudover 2 konsortie hagljagter uden gæst og 4 trykjagter med riffel efter hjorte vildt. Under bukkejagten har man en kvote på 3 bukke.
Der er rig mulighed for frijagt på alt jagtbart vildt, dog fasaner først efter sidste afholdte selvskabs jagt.

Pris: 19000 årligt


Tlf: 26137178
Postnummer: 
Annonce nr: 18395

Riffeljagt. Fakse Ladeplads. 239 Ha Godsjagt  Mail: at.jagt@gmail.com
05-07-2018
D. 01-08-2018

Riffeljægere søges til helårs riffelplads på 239 Ha
Godsjagt ved Fakse Ladeplads.
130 ha skov samt 109 ha Ådalsområde med store remisser og levende hegn, samt store områder med majsvildtager.


Der er mulighed for afskydning af både Råvildt og Dåvildt iløbet af efteråret, både på pyrsch samt fra de mere end 25 tårne og stiger der findes på området.
Der afholdes desuden 2 trykjagter på Råvildt, Dåvildt og Ræv.

Der er fin jagtstue med overnatningsmuligheder.


Pris 9.500Pris: 9500

Pris: 9500


Tlf: 53885570
Postnummer: 4640
Annonce nr: 18401

KonsoKonsortie pladser Vestsjælland nær slagelse  Mail:  jjlaegteskov@hotmail.com
29-06-2018
D. 29-07-2018

Vi søger medlemmer, jagten er på 94 ha blandet med mose, levende Hegn, marker
vi harB pladser i Hejninge.
I år bliver der 6 jagter. Og 2 af jagterne må man have en gæst med.
Vi udsætter 200 fasaner
Prisen er 4500 kr

Ring og hør. Datoer er fundet.

Pris: 4500


Tlf: 42606507
Postnummer: 4200
Annonce nr: 18350

Konsortieplads vestsjælland (Kalundborg)  Mail: cfu@mail.dk
29-06-2018
D. 29-07-2018

Vi søger et par nye jagtkammerater til veletableret jagtkonsortie på vest Sjælland (Kalundborg).

Vi har en enkelt ledig B-plads

Det er en fordel hvis du har hund og værdsætter hundearbejdet, men det er ikke et krav.

Det 320 ha store vildtrige jagtterræn er utroligt spændende og består af store sammenhængende marker, med vel etablerede og professionelt anlagte remiser på 1-2 ha, ledelinjer, samt et mindre skovstykke i forbindelse med mose. På arealet forefindes endvidere 3 større søer, samt mindre søer/vandhuller i de fleste remiser.

Området ligger tæt på Kattegat og det er primært et fugle terræn, med en rigtig fin trækjagt på ænder, gæs og duer. Der er endvidere en rigtig god bestand af agerhøns på terrænet og af klovbærende vildt forefindes både råvildt og kronvildt.
Jagten passes af en fast "skytte" og der udsættes et passende antal fasaner og ænder.

Vi lægger meget vægt på en god jagtetik, høj jagt moral, godt humør og hyggeligt samvær.
Der er stort fokus på sikkerheden og vi har en klart defineret alkohol politik.

Vi prioriterer kammeratskabet meget højt og det har ingen betydning om du er kvinde/mand, ny jæger eller erfaren – bare at du er positiv og har et godt humør.
Hvis en god jagtdag for dig er lig med mange fugle på paraden, så er det ikke denne jagt du skal vælge.

B-pladsen koster kr. 10.000,- og indeholder 6 efterårsjagter på fugle, 2-3 agerhøns jagter og 1 hanejagt.
Der er fri trækjagt på gæs, ænder og duer efter princippet ”Fair use”.

Ud over ovenstående vil der blive arrangeret et antal trækjagter på ænder, 1-2 gåsejagter og behovsvis reguleringsjagt på gæs.

Alle medlemmer har mulighed for at tage en gæst med på 2 af efterårets fuglejagter.

Arealet ligger isoleret fra store veje og der er særdeles gode muligheder for træning af hund – både marksøg og apporteringstræning (1 feb.-15. apr.).
Der bliver som regel arrangeret nogle marktræninger i løbet af foråret.

I jagten indgår en jagtstue, indeholdende ophold/spiserum og et køkken, samt adgang til toilet.
Alle fællesjagter starter med morgenmad og til frokost er der fællesspisning med varm mad.

Der skal påregnes et mindre antal arbejdsdage til revirpleje.

Området fremvises gerne efter aftale. Ring/skriv og fortæl hvad du forventer af os.

Kontakt:
Erik: tlf 30797781, e-mail: erikhaugepedersen@gmail.com
Eller
Carsten : tlf 24822482, e-mail: cfu@mail.dk

Pris: Pris fremgår af annoncen


Pris:


Tlf: 30797781 / 24822482
Postnummer: 4400
Annonce nr: 18353

Fuglejæger Søges  Mail: Steen-sundberg@post.tele.dk
26-06-2018
D. 26-07-2018

Vi søger en fuglejæger til en plads i vores konsortie på sydsjælland ved Ørslev 5 min fra afkørslen i Udby og ca 1 times kørsel fra københavn. Vi råder over 200 Ha blandet skov marker remiser og vandhuller vi sætter både ænder og fasaner ud med god afskydning.Der er jagthytte og der afholdes 7 jagter hvor man har 2 gæstepladser.Det nedlagte vildt tilfalder skytten.
Vores madmor laver mad til middag.
Kost 900,-
Kontigent 9000,-
Vis du vil vide mere så giv et ring.
Bh Steen

Pris: 9000,-


Tlf: 20450435
Postnummer: 4760
Annonce nr: 18334

Fuglejæger søges. 1 time fra Kbh  Mail: j.stigler@live.dk
21-06-2018
D. 21-07-2018

Vi søger et medlem til vores jagt. Vi råder over 200 ha blandet jagt med både skov,ager, remiser, vandhuller samt mange vildtagre.
Jagten er beliggende ved Vordingborg, 5 min fra afkørsel 40 Udby på sydmotorvejen.
Der afholdes 7 jagter med gæsteplads på 2 af disse.
Mulighed for hundetræning samt frijagt på udvalgte arealer.
Vi har en fin jagthytte hvor fælles mad serveres af vores madmor der også står for oprydning.
Der udsættes både ænder og fasaner med god succes.
Vildt nedlagt af medlemmet samt dennes gæster tilfalder medlemmet.
Der betales ikke indskud ved tiltrædelse i konsortiet.
Forplejning udgør 900kr/år
Kontingent 9000kr/år
Jeg stå meget gerne til rådighed for yderligere info på tlf 21270252

Jesper

Pris: 9000kr


Tlf: 21270252
Postnummer: 4760
Annonce nr: 18300

Jagt i skævinge  Mail: ft.mitsie@gmail.com
03-07-2018
D. 18-07-2018

vi er et lille Konsortie på 5 medlemmer som har fået mulighed for at udvide med 1 medlem, vores jagt er beliggende i Skævinge, og er på 40 ha.vi holder jagt lørdage i ulige uger.
Det er vigtig at der er en god jagtmoral, om du er kvinde ,mand nyjæger har ingen betydning, det der er vigtig er din holdning til at gå på jagt, har dette din interesse kan du kontakte mig.

Harald Knudsen
Friborgvej 50
3400 Hillerø'd

Pris: 6500


Tlf: 48254376 27643356
Postnummer: 3400 Hillerød
Annonce nr: 18381

Fugleplads m/gæst Midtsjælland  Mail: mail@frost-larsson.dk
18-06-2018
D. 18-07-2018

Ledig fugleplads i et lille hyggeligt uformelt konsortie, hvor medlemmernes engagement og fællesskab er kernen... Vi sætter dagsordenen i fællesskab - det er 'vores' konsortie ??

Vi har 6 remiser af forskellig størrelse, herunder et vandhul. Jagten støder direkte op til Sønderskoven - og til Susåen.

Fuglepladsen giver adgang til, at du og din gæst kan jage på alle vores fællesjagter, 6-8 årligt.

Vi udsætter fasaner - og har i øvrigt jagt på ænder, gæs, harer osv ...hvad jagtloven tillader (excl klovbærende).

Foruden ovenstående har vi på de 65ha også Kron-, Då- og Råvildt på kvoten for riffelpladserne.

Kontakt os for yderligere via FB messenger eller sms/ring 72203405 (Lotte) eller 72203414 (Bo)

Pris: 6000


Tlf: 72203405
Postnummer: 4160
Annonce nr: 18269

Jagt kammerat til lille konsortie på østlolland  Mail: Faust@waoomail.dk
17-06-2018
D. 17-07-2018

Vi er et lille konsortiet på Østlolland, der søger et nyt medlem pr 01.10.18. Arealet er blandet agerjord og med en 30 tld mose/brak hvor størsteparten af jagten foregår, vi er et konsortie der sætter samværd og hygge højere end, at skyde, vi sætter lidt ænder ud og jagter det som naturen giver ud over. Konsortiet består af 4 mand + en fodermand, bukkejagt er mulig, men skal planlægges, vi skyder ca 30-50 stykker vildt pr år. Vi ville foretrække en med en god hund, ungjæger er også velkommen.
Pris: 6000-


Tlf: 30458584
Postnummer: 4990
Annonce nr: 18259

Søger 1 fuglejæger  Mail: dkulch@coloplast.com
19-06-2018
D. 16-07-2018

Hagljæger søges til Jagtkonsortium (Gerne ny jæger)

Jagten er beliggende 5 kilometer fra Vordingborg.
Området er på ca. 150 hektar, primært juletræsplantage og lidt agerbrug.
En hyggelig jagthytte hvor vi spiser morgenmad før fællesjagter.

Der er flere remisser på arealet og der 4 mindre søer, hvor den ene sø ligger i moseområde, hvor vi har jagtretten til 2/3 af søens areal.
Der er en naturlig bestand af rådyr, ræve, fasaner, agerhøns og lidt harer.
Vi har lige udsat fasaner og ænder.
Om efteråret oktober/november er der et flot gåsetræk – opgaven er, at lokke gæssene ned:-)

Vi skyder ikke rådyr med hagl!
.
Hagljæger plads, hagl. 6.000 DKK.
Derudover har vi fodermester, der har friplads.
Vi søger medlem til den sidste Hagljæger plads.
Hagljægeren vil have førsteret til A-plads når A-plads bliver ledig.

Vi værdsætter god jagtmoral, godt kammeratskab og at du deltager i 2 - 3 arbejdsdage.

I sæsonen 2018/2019 har vi 8 fællesjagter. Der er frijagt på sortefugle, agerhøns, harer, ræve og andetræk ved mosehullet - når du er ifølge med A-jæger.

Det er ikke udbyttet, der er det væsentligste – det er kammeratskabet.

Vi har arbejdsdag den 28/7 – hvor vi efter arbejdet vil more os med et par lerduemaskiner

Pris: 6000 kr.


Tlf: 49114907
Postnummer: 
Annonce nr: 18278

Syd for Køge: Fuglejægere søges  Mail: larsfhansen@gmail.com
15-06-2018
D. 15-07-2018

Veletableret jagtkonsortium, lidt syd for Køge, med jagt på ca. 200 hektar, hvoraf 125 er skov og resten er omkringliggende marker, søger nye medlemmer. Vi er en blandet flok jægere, som også værdsætter det hyggelige samvær på jagterne og i vores jagthytte, der ligger midt i skoven. Fuldtalligt er vi 10 A-medlemmer, 15 B-medlemmer og en fodermester. Vi udsætter i år 300 fasaner.
Vi søger et par fuglejægere (B-medlem) der deltager i de 5 fuglejagter og 2 rævejagter (plus ad hoc efter vejret), samt har fri due- og krageregulering.
Ring og lad os få en snak.

Pris: 5000


Tlf: 41984499
Postnummer: 4681
Annonce nr: 18247

800 Ha Godsjagt. Stevns  Mail: at.jagt@gmail.com
04-07-2018
D. 09-07-2018

800 Ha fordelt på 2 Godser.
375 Ha skov, samt 35 remisser, søer,vandhuller og moseområder.
Belligenhed. Stevns.
Udsætning. 5.000 Fasaner
3 Traditionelle Fasanjagter med fast driver og appotørteam.
2 Roughshootingjagter på fasaner,ænder,harer,snepper,
duer.
2 Trykjagter på Råvildt og Dåvildt.

Samt diverse trækjagt på ænder, duer og gæs iløbet af efteråret.

Mulighed for tilkøb af gæstepladser
Mulighed for tilkøb af riffeljagt, sommer-efterår.
Arealerne passes af fast skytte, og der er ingen arbejdsdage.

Pris 15.500

Kontakt os for mere info

Mobtlf : 53885570 eller mail
Pris: 15.500

Pris: 15.500


Tlf: 53885570
Postnummer: 4660
Annonce nr: 18400

800 Ha Godsjagt. Stevns  Mail: at.jagt@gmail.com
08-06-2018
D. 08-07-2018

800 Ha fordelt på 2 Godser.
375 Ha skov, samt 35 remisser, søer,vandhuller og moseområder.
Belligenhed. Stevns.
Udsætning. 5.000 Fasaner
3 Traditionelle Fasanjagter med fast driver og appotørteam.
2 Roughshootingjagter på fasaner,ænder,harer,snepper,
duer.
2 Trykjagter på Råvildt og Dåvildt.

Samt diverse trækjagt på ænder, duer og gæs iløbet af efteråret.

Mulighed for tilkøb af gæstepladser
Mulighed for tilkøb af riffeljagt, sommer-efterår.
Arealerne passes af fast skytte, og der er ingen arbejdsdage.

Pris 15.500

Kontakt os for mere info

Mobtlf : 53885570 eller mail

Pris:


Tlf: 53885570
Postnummer: 4660
Annonce nr: 18200

Fugle plads med gæst på alle jagter  Mail: birger@reinwald.dk
27-06-2018
D. 07-07-2018

Dejlig jagt 10 min. Syd for Ringsted og 50 min fra København C

Mariehøj jagtkonsortie søger jæger til fugleplads.

Vi tilbyder en jagt i særklasse på 75 ha. 1 engelske volierer + 3 remisser med vandhuller i de 2. masser af hegn og viltager. Det helt unikke er bla. at du har mulighed for frijagt og hundetræning når du har lyst sålænge det bliver skrevet i kalenderen inden.

Konsortiet er bygget på stor gennemsigtighed, et regelsæt, vildtforvaltningsplan og et budget som valideres af konsortie medlemmerne på det årlige konsortie møde. Du har derfor mulighed for at påvirke dagsordenen for hvordan konsortiet skal drives.

Konsortiet består af 8 medlemmer, hvor af en af medlemmerne er skytte/foderansvarlig

Jagten ligger ved Mariehøj under Sandbygaard gods som er en af Midtsjællands ikoniske godser. Jagtområdet ligger i krydset vest for susålandevej og syd for Ølsevej. Det vrimler med hare, agerhøns og fasaner allerede her i maj inden vi har udsat noget.

Der er tilsået godt 1ha majs/vildtager/rørgræs. Vi vurderer årligt behovet for antallet af udsætninger og fodring i vores vildtforvaltningsplan. I 2018 udsætter vi 150 fasaner, 15 agerhøns og 10 ænder.

Der er frijagt på hare, duer, gæs, agerhøns og sortfugle samt sidst på sæsonen også på ænder. I udvalgte områder så dette ikke forstyrre vildtet der gerne skulle stå klar til fællesjagterne. Samtidig er der mulighed for træning af hund på et mindre område.

Fugle plads inkluderer (Ret til alle fælles fuglejagter, gæsteplads på alle fuglejagter samt frijagt på hare, duer, gæs, agerhøns og sortfugle samt sidst på sæsonen også på ænder ) til kr. 10.500,- årligt

En del af jagterne ligges på hverdage så den travle familie far eller mor kan være med. Vi har samtidig også mulighed for at betale sig fra deltagelse i de 2 arbejdsdage med kr. 1.500,- pr. dag.

Nye konsortiemedlemmer betaler et indmeldelses gebyr på DKK 1.000.
Mulighed for tilkøb af riffeljagt.

Vi søger jægeren med GOD moral og etik og om du er kvinde/mand, ung/gammel, eller ny jæger er ikke det afgørende. Gerne med hund men ikke noget krav. Det er derimod afgørende at du vægter jagtoplevelsen og kammeratskabet højt.

Vi starter og slutter jagterne i jagtstuen hvor det gode selskab og mad er i højsædet.

Skulle dette have din interesse og vil vide noget mere er du meget velkommen til at kontakte Birger på 29487136

Pris: 10.500,-


Tlf: 29487136
Postnummer: 4160
Annonce nr: 18344

Jagtkammerat m/hund til fugleplads  Mail: birger@reinwald.dk
01-07-2018
D. 07-07-2018

Dejlig jagt 10 min. Syd for Ringsted og 50 min fra København.

Bolehave jagtkonsortie søger en jagtkammerat til en C-fugleplads.

Vi tilbyder en jagt i særklasse på 140 ha. Hvor de 45 er skov med 2 engelske volierer + 5 remisser med vandhuller. Endvidere har vi en fantastisk andejagt i den sydlige ende af området på Sandby gl. Teglværk med 3 søer. Hvor over 100 ænder overvintrer. Bolehave jagtkonsortie ligger under Sandbygaard gods som er en af midtsjællands ikoniske godser. Vi råder endvidere over jagtstue, køkken og mulighed for overnatning.
Konsortiet består af 19 medlemmer, fordelt på A,B og C medlemmer

Konsortiet er bygget på stor gennemsigtighed, et regelsæt, vildtforvaltningsplan og et budget som valideres af konsortie medlemmerne på det årlige konsortie møde. Du har derfor mulighed for at påvirke dagsordenen for hvordan konsortiet skal drives.

Vi søger jægeren med GOD moral og etik og om du er kvinde/mand, ung/gammel, eller nyjæger er ikke det afgørende. Det er derimod afgørende at du har hund og vægter jagtoplevelsen og kammeratskabet højt.

Der er tilsået godt 2,5ha viltager med majs, elefantgræs, rørgræs, roer, insektvolde samt barjordsstriber. Vi vurderer årligt behovet for antallet af udsætninger og fodring i vores vildtforvaltningsplan. I 2018 udsætter vi 400 fasaner, 48 agerhøns og 40 ænder.
Sidste år havde vi en afskydning procent på 33% for fasaner vi forventer 50% i år. Samt 65% for ænderne sidste år og 80% i år.

Der er frijagt på duer, gæs, Agerhøns og sortfugle samt på trækkende ænder. I udvalgte områder så dette ikke forstyrre vildtet der gerne skulle stå klar til fællesjagterne. Samtidig er der mulighed for træning af hund på en af markerne.

Der bliver afholdt 6 fasan jagter, 1-2 agerhøns samt 1-2 hane jagter i januar. Forplejning på hele jagtdagen incl. Swipstik er obligatorisk 150 kr. som afregnes separat.

Der er i øjeblikket en plads som C- medlem. Mulighed for en riffelplads fra 2019.

- B-medlem (plads til alle fælles fuglejagter, riffel plads og gæsteplads til alle fælles fuglejagter) til kr. 14.420,- årligt
- C-medlem (plads til alle fælles fuglejagter, gæsteplads på 3 fuglejagter) til kr. 8.240,- årligt (2018)
Nye konsortiemedlemmer betaler et indmeldelses gebyr på DKK 1.000.

Skulle dette have din interesse og vil vide noget mere er du meget velkommen til at kontakte Birger på 29487136

Se billeder mm. på http://bolehave.simplesi

Pris: 10.420,-

bolehave.simplesite.com
Tlf: 20487136
Postnummer: 4160
Annonce nr: 18372

800 Ha Godsjagt. Stevns  Mail: at.jagt@gmail.com
25-06-2018
D. 04-07-2018

800 Ha fordelt på 2 Godser.
375 Ha skov, samt 35 remisser, søer,vandhuller og moseområder.
Belligenhed. Stevns.
Udsætning. 5.000 Fasaner
3 Traditionelle Fasanjagter med fast driver og appotørteam.
2 Roughshootingjagter på fasaner,ænder,harer,snepper,
duer.
2 Trykjagter på Råvildt og Dåvildt.

Samt diverse trækjagt på ænder, duer og gæs iløbet af efteråret.

Mulighed for tilkøb af gæstepladser
Mulighed for tilkøb af riffeljagt, sommer-efterår.
Arealerne passes af fast skytte, og der er ingen arbejdsdage.

Pris 15.500

Kontakt os for mere info

Mobtlf : 53885570 eller mail

Pris: 15.500


Tlf: 53885570
Postnummer: 4660
Annonce nr: 18331

Riffeljagt. Fakse Ladeplads. 239 Ha Godsjagt  Mail: at.jagt@gmail.com
03-06-2018
D. 03-07-2018

Riffeljægere søges til helårs riffelplads på 239 Ha
Godsjagt ved Fakse Ladeplads.
130 ha skov samt 109 ha Ådalsområde med store remisser og levende hegn, samt store områder med majsvildtager.
Der er er mulighed for at starte med det samme, så man får sommerjagten med.

Der er mulighed for afskydning af både Råvildt og Dåvildt iløbet af efteråret, både på pyrsch samt fra de mere end 25 tårne og stiger der findes på området.
Der afholdes desuden 2 trykjagter på Råvildt, Dåvildt og Ræv.

Der er fin jagtstue med overnatningsmuligheder.


Pris 9.500Pris: 9500


Tlf: 53885570
Postnummer: 4640
Annonce nr: 18161

Jagtkammerat til fugleplads  Mail: birger@reinwald.dk
24-06-2018
D. 01-07-2018

Dejlig jagt 10 min. Syd for Ringsted og 50 min fra København.

Bolehave jagtkonsortie søger en jagtkammerat til en C-fugleplads.

Vi tilbyder en jagt i særklasse på 140 ha. Hvor de 45 er skov med 2 engelske volierer + 5 remisser med vandhuller. Endvidere har vi en fantastisk andejagt i den sydlige ende af området på Sandby gl. Teglværk med 3 søer. Hvor over 100 ænder overvintrer. Bolehave jagtkonsortie ligger under Sandbygaard gods som er en af midtsjællands ikoniske godser. Vi råder endvidere over jagtstue, køkken og mulighed for overnatning.
Konsortiet består af 19 medlemmer, fordelt på A,B og C medlemmer

Konsortiet er bygget på stor gennemsigtighed, et regelsæt, vildtforvaltningsplan og et budget som valideres af konsortie medlemmerne på det årlige konsortie møde. Du har derfor mulighed for at påvirke dagsordenen for hvordan konsortiet skal drives.

Vi søger jægeren med GOD moral og etik og om du er kvinde/mand, ung/gammel, eller nyjæger er ikke det afgørende men gerne med hund men ikke noget krav. Det er derimod afgørende at du vægter jagtoplevelsen og kammeratskabet højt.

Der er tilsået godt 2,5ha viltager med majs, elefantgræs, rørgræs, roer, insektvolde samt barjordsstriber. Vi vurderer årligt behovet for antallet af udsætninger og fodring i vores vildtforvaltningsplan. I 2018 udsætter vi 400 fasaner, 48 agerhøns og 40 ænder.
Sidste år havde vi en afskydning procent på 33% for fasaner vi forventer 50% i år. Samt 65% for ænderne sidste år og 80% i år.

Der er frijagt på duer, gæs, Agerhøns og sortfugle samt på trækkende ænder. I udvalgte områder så dette ikke forstyrre vildtet der gerne skulle stå klar til fællesjagterne. Samtidig er der mulighed for træning af hund på en af markerne.

Der bliver afholdt 6 fasan jagter, 1-2 agerhøns samt 1-2 hane jagter i januar. Forplejning på hele jagtdagen incl. Swipstik er obligatorisk 150 kr. som afregnes separat.

Der er i øjeblikket en plads som C- medlem. Mulighed for en riffelplads fra 2019.

- B-medlem (plads til alle fælles fuglejagter, riffel plads og gæsteplads til alle fælles fuglejagter) til kr. 14.420,- årligt
- C-medlem (plads til alle fælles fuglejagter, gæsteplads på 3 fuglejagter) til kr. 8.240,- årligt (2018)
Nye konsortiemedlemmer betaler et indmeldelses gebyr på DKK 1.000.

Skulle dette have din interesse og vil vide noget mere er du meget velkommen til at kontakte Birger på 29487136

Se billeder mm. på http://bolehave.simplesite.com

Pris: 8.240,-

bolehave.simplesite.com
Tlf: 29487136
Postnummer: 4160
Annonce nr: 18321

Radsted Øst Jagtkonsortium (Lolland)  Mail: nicklashansen93@hotmail.com
31-05-2018
D. 30-06-2018

Radsted Øst Jagtkonsortie søger medlemmer. Velfungerende og solidt drevet konsortie med både fugle- og bukkejagt.

Området er beliggende på Lolland, første afkørsel efter tunnellen fra Falster. Knap 200ha, primært skov. Der findes en mark, med mulighed for frijagt jf. jagtlovgivningen.

Vi har 10 jagter om året, hvoraf 2 er Trykjagt på klovvildt. Der udsættes mellem
4-500 fugle årligt, hovedsageligt fasaner, de passes af erfarne fodermestrer. I konsortiet skydes der ikke til råvildt med hagl. Ligeledes er kun godkendte skovpatroner tilladte at benytte.
Vi betaler en rimelig pris, for det vildt vi skyder så ikke der er vildt tilbage på paraden når vi går hjem.

Vi søger 3 A-medlemmer der hver har en fast gæsteplads på alle fællesjagter. Pladsen kan deles med en anden, da både A-medlem og gæst må benytte sig af bukkejagten.
A-medlemmer deltager på en ekstra jagt, hvilket giver 11 jagter, denne er UDEN gæst.

2 B-medlemmer, kun fuglejagt. Med mulighed for at få invitation til trykjagt vked mangel på deltagere. Ingen gæsteplads.

Der serveres mad på 7 af jagterne, dette er både morgenmad, kold og varm mad til frokost og drikkevarer. Folk med hund prioriteres i første omgang.

Prisen for et sådan medlemskab er
A-medlem: 12350kr
B-medlem: 6000

A-medlemmer betaler ligeledes et depositum på 1800kr.Pris: 6000-12350kr

Pris: Fra 6000kr


Tlf: 23259599
Postnummer: 4862 Guldborg
Annonce nr: 18145

Borup  Mail: cao@dadlnet.dk
31-05-2018
D. 30-06-2018

I veletableret konsortium under Svenstrup Gods er der i den kommende sæson 2 ledige pladser for hagljægerer,gerne med hund.Konsortiet har 24 pladser.Arealet er på 430 Ha skov med åbne arealer,samt en sø.Der udsættes 900 fasaner samt ænder.Der afholdes 9 drivjagter pr.sæson på fasaner,ænder hare,snepper,ræv og råvildt.1 gæsteplads pr. sæson.Jagthus med overnatningsmulighed.Interesserede er velkomne til at ringe og høre nærmere eller lave aftale, om at besigtige reviret.

Claus A. Olsen
Ove Høegh Guldberg Hoff

Pris: 10,500 kr.


Tlf: 20333747/29615526
Postnummer: 4140
Annonce nr: 18147

Fugle konsortie plads på hverdage.  Mail: birger@reinwald.dk
25-06-2018
D. 28-06-2018

Dejlig jagt 10 min. Syd for Ringsted og 50 min fra København C

Mariehøj jagtkonsortie søger jæger til fugleplads.

Vi tilbyder en jagt i særklasse på 75 ha. 1 engelske volierer + 3 remisser med vandhuller i de 2. masser af hegn og viltager. Det helt unikke er bla. at du har mulighed for frijagt og hundetræning når du har lyst sålænge det bliver skrevet i kalenderen inden.

Konsortiet er bygget på stor gennemsigtighed, et regelsæt, vildtforvaltningsplan og et budget som valideres af konsortie medlemmerne på det årlige konsortie møde. Du har derfor mulighed for at påvirke dagsordenen for hvordan konsortiet skal drives.

Konsortiet består af 8 medlemmer, hvor af en af medlemmerne er skytte/foderansvarlig

Jagten ligger ved Mariehøj under Sandbygaard gods som er en af Midtsjællands ikoniske godser. Jagtområdet ligger i krydset vest for susålandevej og syd for Ølsevej. Det vrimler med hare, agerhøns og fasaner allerede her i maj inden vi har udsat noget.

Der er tilsået godt 1ha majs/vildtager/rørgræs. Vi vurderer årligt behovet for antallet af udsætninger og fodring i vores vildtforvaltningsplan. I 2018 udsætter vi 150 fasaner, 15 agerhøns og 10 ænder.

Der er frijagt på hare, duer, gæs, agerhøns og sortfugle samt sidst på sæsonen også på ænder. I udvalgte områder så dette ikke forstyrre vildtet der gerne skulle stå klar til fællesjagterne. Samtidig er der mulighed for træning af hund på et mindre område.

Fugle plads inkluderer (Ret til alle fælles fuglejagter, gæsteplads på alle fuglejagter samt frijagt på hare, duer, gæs, agerhøns og sortfugle samt sidst på sæsonen også på ænder ) til kr. 10.500,- årligt

En del af jagterne ligges på hverdage så den travle familie far eller mor kan være med. Vi har samtidig også mulighed for at betale sig fra deltagelse i de 2 arbejdsdage med kr. 1.500,- pr. dag.

Nye konsortiemedlemmer betaler et indmeldelses gebyr på DKK 1.000.
Mulighed for tilkøb af riffeljagt.

Vi søger jægeren med GOD moral og etik og om du er kvinde/mand, ung/gammel, eller ny jæger er ikke det afgørende. Gerne med hund men ikke noget krav. Det er derimod afgørende at du vægter jagtoplevelsen og kammeratskabet højt.

Vi starter og slutter jagterne i jagtstuen hvor det gode selskab og mad er i højsædet.

Skulle dette have din interesse og vil vide noget mere er du meget velkommen til at kontakte Birger på 29487136

Pris: 10.500,-


Tlf: 29487136
Postnummer: 4160
Annonce nr: 18330

Jagtkammerat til fugleplads  Mail: birger@reinwald.dk
11-06-2018
D. 27-06-2018

Dejlig jagt 10 min. Syd for Ringsted og 50 min fra København C

Vi tilbyder en jagt i særklasse på 75 ha. 1 engelske volierer + 3 remisser med vandhuller i de 2. masser af hegn og viltager. Det helt unikke er bla. at du har mulighed for frijagt og hundetræning når du har lyst sålænge det bliver skrevet i kalenderen inden.

Konsortiet er bygget på stor gennemsigtighed, et regelsæt, vildtforvaltningsplan og et budget som valideres af konsortie medlemmerne på det årlige konsortie møde. Du har derfor mulighed for at påvirke dagsordenen for hvordan konsortiet skal drives.

Konsortiet består af 8 medlemmer, hvor af en af medlemmerne er skytte/foderansvarlig

Jagten ligger ved Mariehøj under Sandbygaard gods som er en af Midtsjællands ikoniske godser. Jagtområdet ligger i krydset vest for susålandevej og syd for Ølsevej. Det vrimler med hare, agerhøns og fasaner allerede her i maj inden vi har udsat noget.

Der er tilsået godt 1ha majs/vildtager/rørgræs. Vi vurderer årligt behovet for antallet af udsætninger og fodring i vores vildtforvaltningsplan. I 2018 udsætter vi 150 fasaner, 15 agerhøns og 10 ænder.

Der er frijagt på hare, duer, gæs, agerhøns og sortfugle samt sidst på sæsonen også på ænder. I udvalgte områder så dette ikke forstyrre vildtet der gerne skulle stå klar til fællesjagterne. Samtidig er der mulighed for træning af hund på et mindre område.

Fugle plads inkluderer (Ret til alle fælles fuglejagter, gæsteplads på alle fuglejagter samt frijagt på hare, duer, gæs, agerhøns og sortfugle samt sidst på sæsonen også på ænder ) til kr. 10.500,- årligt
Nye konsortiemedlemmer betaler et indmeldelses gebyr på DKK 1.000.
Mulighed for tilkøb af riffeljagt.

Vi søger jægeren med GOD moral og etik og om du er kvinde/mand, ung/gammel, eller ny jæger er ikke det afgørende. Gerne med hund men ikke noget krav. Det er derimod afgørende at du vægter jagtoplevelsen og kammeratskabet højt.

Vi starter og slutter jagterne i jagtstuen hvor det gode selskab og mad er i højsædet.

Skulle dette have din interesse og vil vide noget mere er du meget velkommen til at kontakte Birger på 29487136

Pris: 10.500,-


Tlf: 29487136
Postnummer: 4160
Annonce nr: 18218

Deltagelse konsortie fulgejagt 4070 Kirke Hyllinge  Mail: eh@les.dk
28-05-2018
D. 27-06-2018

Jægere 2 til deltagelse i fuglejagter søges.

Der er planlagt jagter 28.10.,11.11.,25.11,09.12.

Jagterne starter med morgenmad kl.08.30 og afsluttes med frokost kl. ca. 13.00

Der udsættes 600 fasaner i 3 udsætninger. Mulighed for trækjagt på ænder.

Hver konsortiemedlem har 1.gæsteret. Der er 10 konsortiepladser

Der lægger helt afgørende vægt på stor jagtmoral og godt fællesskab omkring jagten

Pris: 17400


Tlf: 20120781
Postnummer: 4070
Annonce nr: 18118

Fasan og andejagt  Mail: nsn@tultul.dk
04-06-2018
D. 26-06-2018

Vi mangler 1 jæger til særdeles god fasan- og andejagt på Gisselfeld ved Haslev.

Vi tilbyder en jagt i særklasse på 118 ha.
2 engelske volierer med masser af hegn og viltager.
Jagten er under Gisselfeld Kloster som er en af Midtsjællands store godser. Jagtområdet ligger i Gisselfelds kerneområde. Samme lejer i 10 år.

Vi søger 1 jæger med GOD moral og etik og om du er kvinde/mand, ung/gammel, eller ny jæger er ikke det afgørende. Gerne med hund men ikke noget krav. Det er derimod afgørende at du vægter jagtoplevelsen og kammeratskabet højt.

I sæsonen 2018 udsætter vi 900 fasaner og 100 ænder.
Vi har en afskydningsprocent på mellem 55 og 65

En fugleplads inkluderer 6 fasanjagter og 3 andejagter, Det afskudte vildt deles gratis mellem medlemmerne, gæstepladser kan tilkøbes.

Der er fri forplejning hele dagen, morgenmad i jagthytten, kaffe og kringle i skoven, middag i jagthytten.

Hvis det har din interesse kan du ringe til Niels og indhente flere oplysninger.

Pris: 11.000.-


Tlf: 20878211
Postnummer: 4690
Annonce nr: 18171

Konsortiepladser nær Helsinge  Mail: kontakt@vv57.dk
26-05-2018
D. 25-06-2018

2 ledige pladser i et lille hyggeligt konsortie på godt 165 Ha, med riffeljagt på de 3 hjortearter, andetræk i vores 4 andehuller og ganske meget gåsejagt.

Kemien i vores lille flok er altafgørende, så det er hverken dit køn, din alder, din jagterfaring eller din baggrund der er væsentlig, til gengæld genkender du blandt meget andet følgende egenskaber hos dig selv: - Du har et seriøst forhold til sikkerhed

- Du mener ikke at alkohol-indtag og jagt er uløseligt forbundne

- Du vægter oplevelsen og kvaliteten højere end kvantiteten af nedlagt vildt

- Du forstår, at det ikke lønner sig at lægge et alt for massivt jagttryk

- Du er hyggelig og social og kan betjene en eller anden form for håndværktøj (eller er brandgod til at sørge for forplejning til de der kan)

- har meget gerne en god apporterende hund, der er styrbar nok til ikke at gå på ”selvbetjening” blandt vildtet og naboernes husdyr.

Pladserne besættes med kandidater der passer ind i flokken og står åbne til de rette folk er fundet.
Kandidater med apporterende hund vil blive foretrukket.

Skriv en mail om dig selv, din baggrund, din jæger-baggrund og hvad du mener at du kan bidrage med til flokken

Prisen er 15000/år, hvortil der kan komme lidt bidrag til fælles indkøb af materialer, stiger etc.

Pris: 15000


Tlf: 
Postnummer: 3200
Annonce nr: 18096

Konsortipladser i Nordskoven ved Haslev 45 min fra Kbh  Mail: mbn1448@gmail.com
06-06-2018
D. 24-06-2018

I Nordskovens jagtkonsortie er der ledige pladser.

Vi sætter det gode kammeratskab og sikkerheden i højsædet.
Det er underordnet om du er ung/gammel, erfaren/nyjæger. Vi søger primært medlemmer med hund, men det er ikke et absolut krav.

Prisen er årligt 4.500kr plus forplejning, der er mulighed for tilkøb af bukkejagt.

Jagten omfatter 94 ha varieret skov og der udsættes årligt 300-400 fasaner, konsortiet har tilknyttet fast fodermester.

Der afholdes årligt 7-8 fællesjagter og 1-2 trykajgter på råvildt.

Området kan fremvise efter aftale.

Ved interesse kan Niels Bournonwille kontaktes på 25565495 eller nielsbournonwille@gmail.com

Pris: 4500


Tlf: 25565495
Postnummer: 4690
Annonce nr: 18182

Jagt kammerat søges  Mail: dalgaard@c.dk
09-06-2018
D. 20-06-2018

Konsortie på Stevns søger 1 nye medlem til fuglejagt.
Skovjagt på ca. 80 ha. - der udsættes 550 fasaner.
Vi søger jægere som sætter sikkerhed, godt humør og kammeratskab højt.
Jægere med hund vil blive foretrukket.
Ring til Ole

Pris: 5000


Tlf: 51217802
Postnummer: 4660
Annonce nr: 18202

Østmøn – Karensbyjagten - Klintholm Gods  Mail: max.rosenborg.soendergaard@gmail.com
15-05-2018
D. 14-06-2018

Østmøn – Karensbyjagten - Klintholm Gods

Jagten, der ligger på Østmøn i et af de smukkest områder i Danmark, er på i alt 410 ha, fordelt med 2/3 skov og 1/3 agerjord med mange gode levende hegn. Jagten er en del af Klinteskoven, som ligger under Klintholm gods.

Konsortiet består af 13 medlemmer, hvoraf vi i aktuelt har 1 ledige pladser.
Vi lægger vægt på god jagtetik og godt kammerat- og fællesskab.

Jagten bærer en god bestand af råvildt, hvoraf vi årligt nedlægger 20-30 stk.
Råvildtsjagten er særdeles udfordrende i et fantastisk afvekslende og kuperet terræn, hvor både riffel- og buejægere bliver udfordret. Til bukkepremieren og den efterfølgende uge har alle medlemmer en aftalt såt tildelt ved lodtrækning.

Jagten bærer også en god bestand af harer og fasaner, som årligt suppleres med udsætning af 400 fasaner fordelt på 2 udsætninger.

Vi afvikler 3 store efterårsjagter, hvor hvert konsortiemedlem kan invitere 1 gæst pr. gang. Derudover afvikler vi 3 trykjagter - også med mulighed for at invitere en gæst. Der er frijagt på fasaner, harer m.v. fra medio november og frijagt på råvildt fra slutningen af december.

Vi har en rummelig jagthytte med overnatningsmulighed for samtlige konsortiemedlemmer, et godt køkken og toilet med bademulighed.

Prisen for en konsortieplads for denne sæson er 18.750 kr. Til denne pris får du masser af dejlig og udfordrende jagt i smukke og udfordrende omgivelser

Hvis du er interesseret og ønsker at høre mere om jagten, er du velkommen til at kontakte en af nedenstående:

Max Rosenborg Søndergaard
Mobil: 4034 6669

Palle Schumann
Mobil: 4015 1867

Ole Poulsen
Mobil: 4014 2237

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 17986

Syd for Køge: Fuglejægere søges  Mail: larsfhansen@gmail.com
14-05-2018
D. 13-06-2018

Veletableret jagtkonsortium, lidt syd for Køge, med jagt på ca. 200 hektar, hvoraf 125 er skov og resten er omkringliggende marker, søger nye medlemmer. Vi er en blandet flok jægere, som også værdsætter det hyggelige samvær på jagterne og i vores jagthytte, der ligger midt i skoven. Fuldtalligt er vi 10 A-medlemmer, 15 B-medlemmer og en fodermester. Vi udsætter i år 300 fasaner.
Vi søger et par fuglejægere (B-medlem) der deltager i de 5 fuglejagter og 2 rævejagter (plus ad hoc efter vejret), samt har fri due- og krageregulering.
Ring og lad os få en snak.

Pris: 5000


Tlf: 41 98 44 99
Postnummer: 4681
Annonce nr: 17975

Jagtkammerat til fugleplads  Mail: birger@reinwald.dk
30-05-2018
D. 11-06-2018

Dejlig jagt 10 min. Syd for Ringsted og 50 min fra København C

Vi tilbyder en jagt i særklasse på 75 ha. 1 engelske volierer + 5 remisser med vandhuller i de 2. masser af hegn og viltager. Jagten ligger ved Mariehøj under Sandbygaard gods som er en af Midtsjællands ikoniske godser. Jagtområdet ligger i krydset vest for susålandevej og syd for Ølsevej. Det vrimler med hare, agerhøns og fasaner allerede her i maj inden vi har udsat noget.

Konsortiet er nystartet, og du har derfor mulighed for at påvirke dagsordenen for hvordan det skal drives. Konsortiet består af 8 medlemmer, hvor af en af medlemmerne er skytte/foderansvarlig

Vi søger jægeren med GOD moral og etik og om du er kvinde/mand, ung/gammel, eller ny jæger er ikke det afgørende. Gerne med hund men ikke noget krav. Det er derimod afgørende at du vægter jagtoplevelsen og kammeratskabet højt.

Der er tilsået godt 1ha majs/vildtager/rørgræs. Vi vurderer årligt behovet for antallet af udsætninger og fodring i vores vildtforvaltningsplan. I 2018 udsætter vi 150 fasaner, 15 agerhøns og 10 ænder.
Der er frijagt på hare, duer, gæs, agerhøns og sortfugle samt sidst på sæsonen også på ænder. I udvalgte områder så dette ikke forstyrre vildtet der gerne skulle stå klar til fællesjagterne. Samtidig er der mulighed for træning af hund på et mindre område.

Fugle plads inkluderer (Ret til alle fælles fuglejagter, gæsteplads på alle fuglejagter samt frijagt på hare, duer, gæs, agerhøns og sortfugle samt sidst på sæsonen også på ænder ) til kr. 10.500,- årligt
Nye konsortiemedlemmer betaler et indmeldelses gebyr på DKK 1.000.

Skulle dette have din interesse og vil vide noget mere er du meget velkommen til at kontakte Birger på 29487136

Pris: 10.500,-


Tlf: 29487136
Postnummer: 4160
Annonce nr: 18133

Jagt påStevns  Mail: amp789@live.dk
10-05-2018
D. 09-06-2018

Konsortie på Stevns søger 2 nye medlemmer til fuglejagt.
Skovjagt på ca. 80 ha. - der udsættes fasaner.
Vi søger jægere som sætter sikkerhed, godt humør og kammeratskab højt.
Jægere med hund vil blive foretrukket.
Ring til Ole

Pris:


Tlf: 51217802
Postnummer: 4660
Annonce nr: 17935

800 Ha Godsjagt. Stevns  Mail: at.jagt@gmail.com
20-05-2018
D. 08-06-2018

800 Ha fordelt på 2 Godser.
375 Ha skov, samt 35 remisser, søer,vandhuller og moseområder.
Belligenhed. Stevns.
Udsætning. 5.000 Fasaner
3 Traditionelle Fasanjagter med fast driver og appotørteam.
2 Roughshootingjagter på fasaner,ænder,harer,snepper,
duer.
2 Trykjagter på Råvildt og Dåvildt.

Samt diverse trækjagt på ænder, duer og gæs iløbet af efteråret.

Mulighed for tilkøb af gæstepladser
Mulighed for tilkøb af riffeljagt, sommer-efterår.
Arealerne passes af fast skytte, og der er ingen arbejdsdage.

Pris 15.500

Kontakt os for mere info

Mobtlf : 53885570 eller mail


Pris: 15.500


Tlf: 53885570
Postnummer: 4660
Annonce nr: 18050

Jagt på Lerchenfeld gods  Mail: pollebruun@gmail.com
09-05-2018
D. 08-06-2018

Konsortie på Lerchenfeldt Gods søger 2 ny jagtkammerater, mand, kvinde eller nyjæger, gerne med hund,men det er ingen betingelse.
Jagt området er på ca. 150 ha agerjord med remiser og hegn, der er 2 vandhuller. Der sættes fasaner ud. Der er 9 stiger til bukkejagten. Vi holder 2 fællesjagter med gæst, og ellers aftales jagtdagene efterhånden hen over jagtåret.
Vi har en hyggelig jagthytte til rådighed. De fleste jagter starter med morgenmad og frokost når vi er færdige. Der er 2-3 arbejdsdage om året.
Vi er et konsortie der vægter det sociale og sikkerheden højere end antallet af dyr på paraden.
Af vildt er der mulighed for råvildt, agerhøns, fasan, duer, ænder, gæs, hare og ræv. Vi har regulering af duer og gæs.
Jagt lejen er 9000 Kr.
Hvis du syntes det lyder spændende så skriv en mail eller ring.

Mobil. 22939716

Pris: 9000 Kr.


Tlf: 22939716
Postnummer: 4400
Annonce nr: 17931

jæger søges til konsortiom  Mail: karenbodilt@gmail.com
08-05-2018
D. 07-06-2018

4 fuglepladser * riffelplads ledig par 1/5-2018
vi er et konsortium på 220ha mellem Slagelse og Dalmose der bliver sat 200 fugle ud , der er 6 remiser og lidt skov. har du lyst til at høre mere så ring på 27105805.mellem 7-16.

Pris:


Tlf: 27105805
Postnummer: 
Annonce nr: 17912

Skytte / Fodermester søges til Konsortie i Haslev  Mail: pixi@email.dk
07-05-2018
D. 06-06-2018

Da vi desværre pludselig har mistet vores skytte, søger vi en ny skytte/fodermand.
Vi er et velfungerende konsortium omkring Haslev med knapt 200 HA, gode remisser og god jagthytte.

Vi udsætter 700 fasaner hvert år, og af og til lidt ænder.

Vi er 15 medlemmer primært håndværksmestre og andet, så humøret er i top, og der er altid godt humør.

Vi søger enten en skytte der har lyst til at passe fasaner & afholde jagterne. Eller en fodermand der blot vil passe fasaner.
Som betaling af pasningen får du en A-plads med gæsteplads af 20.000 kr.

Pris: 1


Tlf: 21797772
Postnummer: 4690
Annonce nr: 17899

Jagt hver weekend:  Mail: LP@JSU.DK
04-05-2018
D. 03-06-2018

Vi er et konsortie på Sydsjælland (post-nr. 4760) – ca. 1 times kørsel fra København. Vi har 1 ledig plads til et nyt medlem.

Vi råder over 2 revirer, og således går vi på jagt hver weekend fra den 1. oktober til midt i december – skiftevis på det ene og det andet revir.

- det ene revir – ca 100 ha - er hovedsagelig skovjagt. Der er tale om blandet skov: Højskov, granskov, skovlysninger, nyplantninger, skovenge, juletræsbeplantning, pyntegran, birkeeng, sump og mose, en stor sø og kratskov.

- det andet revir er på ca. 190 ha, hvor reviret består af marker, remiser med vandhuller og mosehuller, hegn og kratbevoksninger, eng, småskov og et stort areal med kyststrækning med siv og rørskov ud til fjordområde.

Der udsættes årligt ialt 1.750 stk fuglevildt (fasaner og ænder). Der er en naturlig bestand af ænder og gæs (både rugende ænder og gæs), derudover er der både råvildt og dåvildt, og der forekommer også kronvildt. Derudover skyder vi både harer, ræv, snepper og agerhøns.

Om efterår/vinter er der frijagt på duer, ænder og gæs indenfor reglerne i konsortiet. Ligeså er der frijagt på hjortevildt om efteråret ligeledes efter gældende regler i konsortiet – ligeledes bukkejagt.

Der er ikke forskel på A og B-medlemmer – alle er A-medlemmer. Medlemsskab omfatter også, at man har ret til at medtage gæst på både fællesjagt og frijagt, men man kan ikke deles om et medlemsskab.
Der serveres morgenmad og frokost (varm mad) på hver fælles jagtdag. Pris 150 kr. Vildt på paraden fordeles blandt medlemmerne uden beregning. Hjortevildt tilfalder skytten.

Pris: 15.500 kr + 2.500 kr i indskud ved indmeldelse.
Henvendelse kan ske på mail LP@JSU.DK eller tlf 40 11 93 87. (I perioden fra den 11. maj til 19. maj bedes henvendelse rettet til tlf 28 29 49 89 pga ferie).

Pris: 15.500 kr + 2.500


Tlf: 40 11 93 87
Postnummer: 
Annonce nr: 17886

Jagtkammerater til fuglepladser  Mail: birger@reinwald.dk
26-05-2018
D. 01-06-2018

Dejlig jagt 10 min. Syd for Ringsted og 50 min fra København C

Vi tilbyder en jagt i særklasse på 75 ha. 1 engelske volierer + 3 remisser med vandhuller i de 2. masser af hegn og viltager. Jagten ligger ved Mariehøj under Sandbygaard gods som er en af Midtsjællands ikoniske godser.

Konsortiet er nystartet, og du har derfor mulighed for at sætte dagsordenen for hvordan det skal drives. Konsortiet skal bestå af 8 medlemmer, fordelt på 6 fuglejægere, jagtretshaver og en skytte/foderansvarlig

Vi søger jægeren med GOD moral og etik og om du er kvinde/mand, ung/gammel, eller ny jæger er ikke det afgørende. Gerne med hund men ikke noget krav. Det er derimod afgørende at du vægter jagtoplevelsen og kammeratskabet højt.

Der er tilsået godt 1ha vildtager/rørgræs. Vi vurderer årligt behovet for antallet af udsætninger og fodring i vores vildtforvaltningsplan. I 2018 udsætter vi 150 fasaner, 15 agerhøns og 10 ænder.
Der er frijagt på duer, gæs, Agerhøns og sortfugle samt sidst på sæsonen også på ænder. I udvalgte områder så dette ikke forstyrre vildtet der gerne skulle stå klar til fællesjagterne. Samtidig er der mulighed for træning af hund på et mindre område.

Fugle plads inkluderer (Ret til alle fælles fuglejagter, gæsteplads på alle fuglejagter) til kr. 10.500,- årligt
Nye konsortiemedlemmer betaler et indmeldelses gebyr på DKK 1.000.

Skulle dette have din interesse og vil vide noget mere er du meget velkommen til at kontakte jagtretshaver Birger på 29487136

Pris: 10.500,-


Tlf: 29487136
Postnummer: 4160
Annonce nr: 18094

Jagt 4400 Kalundborg  Mail: asj@skovgaard-ent.dk
28-05-2018
D. 31-05-2018

Jagtkonsortie på ca. 180 ha. ved Kalundborg søger medlemmer, vi er pt. 6 mand og der er plads til flere... det er et jagtområde der er fordelt på remisser, vandhuller og marker, området er meget kuperet, der udsættes 300 fugle hvert år fordelt på ænder og fasaner, der er aftalt pasningsordning vedr. udsætninger ligeledes bliver der fodret året rundt til fasaner og ænder, sidste sæson blev der afholdt 12 fællesjagter med gæster, der ud over blev der afholdt en del trækjagter på ænder, der er frijagt på duer mm, det er tilladt at medtage gæster på frijagt, der er en jagtstue til jagten. Kontakt mig for nærmer uddybning og rundvisning af jagten.

Allan Skovgaard
Pris:

Pris:


Tlf: 50265151
Postnummer: 4400
Annonce nr: 18105

Dåvildt kronvildt råvildt snepper ænder harer fasaner  Mail: jorgen@laurberg.org
01-05-2018
D. 31-05-2018

Alle ovenstående vildtarter skyder vi på vores arealer.

Der er gæsteplads inkluderet i pladsen samt alt vildt der bliver skudt.

Der er meget frijagt efter hjotevildt.

Vi sørger for at holde sikkerheden i top.

Etik og jagtmoral er på listen over vigtige mål.

På fællesjagter serveres morgenmad og varm mad til middag for 150kr.

Vi udsætter ca 800stk fugle vildt.

Vi mangler et medlem der kunne tænke sig et godt sted at være med unge og gamle og os i midten :)

Jorgen@laurberg.org

Pris: 18000kr


Tlf: 28294989 / 25544989
Postnummer: 4720
Annonce nr: 17849

2 fuglepladser lille konsortie  Mail: mail@frost-larsson.dk
15-05-2018
D. 30-05-2018

Vi har 2 stk ledige 'fuglepladser incl gæst' i et lille hyggeligt uformelt konsortie (midtsjælland), hvor medlemmernes engagement og fællesskab er kernen... det er 'vores' konsortie ??

Foruden fuglene har vi også Kron-, Då- og Råvildt på kvoten for riffelpladserne.

Kontakt os for yderligere via FB messenger eller SMS/ring 72203405 (Lotte) / 72203414 (Bo)

Pris: 6000


Tlf: 72203405
Postnummer: 4160
Annonce nr: 17983

Jagt på Stevns  Mail: stevnsjagt@gmail.com
27-04-2018
D. 27-05-2018

Et par jagtkammerater søges til jagtkonsortie på Stevns / Karise omegn. Vi er et ”gammelt” hyggeligt konsortie, som sætter etikken og sikkerheden i top. Vi sætter det sociale højt og vores jagthytte danner rammen om vores fællesskab med morgenkaffe og frokost ved fællesjagter.

Jagtområdet omfatter 32 ha skov og 140 ha agerjord med remisser og vandhuller med tilplantet majs. Der udsættes ca. 300 fasaner og et mindre antal ænder, der passes af en fast fodermester.
Ved fuglejagt og riffeljagt er der mulighed for gæstepladser der fordeles retfærdigt mellem konsortiets medlemmer. Der betales for en gæsteplads pr. gang. Der vil være ca. 6 -7 fællesjagter. Bukkejagt den 16.maj. Der er mulighed for riffeljagt på egen hånd, samt 2-3 trykjagter og 3-4 arbejdsdage, hvor opgaverne er vedligehold af jagthytte, tårne, stiger og div.

Lidt om dig : Du er en jæger helst med hund, En jæger der holder af naturen, som sætter pris på et godt kammeratskab med en høj jagtmoral og etik. Du kan være kvinde, mand, erfaren eller ny jæger, bare du har den rette indstilling. Pris kr.: 9.000 incl. morgenkaffe m/ ostemad mm. og frokost ved alle fællesjagter.
Skriv en mail til os og du vil hører fra os snarest mulig.
e-mail: stevnsjagt@gmail.com

Pris: 9000


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 17790

Medlem til ny etableret kvalitets jagtkonsortium  Mail: henrik-anne@mail.dk
26-04-2018
D. 26-05-2018

Til nyetableret jagtkonsortium (Kalvehaven) under Gunderslevholm Gods søges et A-medlem.
Med det nye medlem er vi i alt 12 medlemmer (8 A-medlemmer og 4 B-medlemmer)

Vi ønsker en god og præsentabel kvalitetsjagt hvor der er orden i tingene. Godt kammeratskab kommer først men vi går selvfølgeligt også på jagt for at nedlægge noget vildt. Der planlægges udsat 1200 fasaner og 100 ænder, disse passes fast af godsets skytte.

Afskudt fuglevildt fordeles uden beregning imellem medlemmerne.

Vi råder over i alt cirka 230 ha i en god blanding af løvskov, nåleskov, agerjord og jagtfredede arealer. Der er lavet biotopplan for området og som følge heraf mange vildtvenlige tiltag.

Der er en stærk bestand af Råvildt, fast bestand af Dåvildt samt Kronvildt på strejf.

På reviret er der etableret nyistandsat jagthytte, nye udsætninger samt 20 tårne/stiger.

Udover kontigent er der et indmeldelsegebyr på 1500,-

Kontakt os venligst for nærmere info.
Mvh Henrik


Pris: 25000


Tlf: 93909198
Postnummer: 4160
Annonce nr: 17774

Holbæk  Mail: bjarneerikhansen@gmail.com
26-04-2018
D. 26-05-2018

Jagtkammerater m/k søges til jagtfællesskab, hvor hygge, moral og etik går hånd i hånd. Der kan medtages 1 gæst pr. medlem med enkelte undtagelser. Jagthunde er altid velkommen uanset race
Pris 7000.-kr + 1000.-kr i indskud 1.st år
Jagtåret går fra 1/9-18 til 31/8-19 - bukkejagt 16/5-18 til 15/7-18 kan indgå mod merpris

Vi kan tilbyde 250HA beliggende 15 minutter nord for Holbæk, med 10 remisser m/vand og 1 vandhul, levende hegn og vandløb.
Der udsættes fasaner, bestanden af hare, agerhøns og råvildt er fin, strejfende kronvildt ses.
Der afholdes 8-10 fællesjagter hvor der skydes op til ca. 10 stk vildt pr jagt og der afholdes et par agerhøne/ande jagter.
En del af områder er “frijagt” hvor der kan jages på egen hånd, resten er til fællesjagt.
Bukkejagt indgår også i jagten, hvor vi har 7 stiger. Duejagt udøves på hele reviret.

Der findes jagthytte med køkken, 4 sovepladser, stue med brændeovn.
Vi skiftes til at sørge for morgenmad og frokost, så madpakken skal du heller ikke tænke på, det koster 150 kr. alt incl.
Der skal påregnes nogle arbejdsdage om året, til revirpleje og div. reparationer udsætning, mm.

Hvis du er interesseret og ønsker at høre mere om jagten, så er du velkommen til at ringe til Bjarne

Pris:


Tlf: 30 83 70 62
Postnummer: 
Annonce nr: 17777

Hegningen jagtkonsortie under Krenkerup  Mail: saxbyg@saxbyg.dk
25-04-2018
D. 25-05-2018

Vi er et gammelt jagtkonsortie under Krenkerup Gods. Lige ved afkørslen fra motorvejen i Sakskøbing. Vi mangler p.t. 2 B-medlemmer evt. 1 A-medlem.
Vi er 11 A-medlemmer som holder 6 klapjagter, et par andejagter og 4-5 trykjagter.
B-anparter giver adgang til klapjagterne og evt. trykjagterne som driver med haglgevær.
Pris for B-part kr. 8.000,00 Pris for A-part kr.19.000-
Terrænet består af 142 Ha agerjord og 131 Ha skov.
Der udsættes 1600 fasaner og 50 ænder.
Vi har fast bestand af dåvildt og råvildt på terrænet.
Vi har hyggelig jagthytte på terrænet.
For yderligere info kontakt 40577641

Pris: 8000-


Tlf: 40577641
Postnummer: 4990
Annonce nr: 17766

Vestsjælland / Stigs Bjergby  Mail: robert@mackay.dk
29-04-2018
D. 24-05-2018

Vi har stadig 1-2 pladser ledige. Skal være ialt 12 medlemmer.
225 ha (3 marker) med remiser i varierende størrelser, samt ca 1500 m læhegn.
Råvildt/ænder/fasaner/agerhøns/harer/duer/gæs, samt då-og kronvildt på strejf
Frijagt på duer og gæs.
Udsætning af 50 fasaner og 50 ænder (dette er vores første udsætning, derfor det lille antal).
Jagtrum i lade.
Ca 2 arbejdsdage årligt (den ene har lige været)
Kr. 8000,- + 1500,- i indskud.

Pris: 8000 + 1500


Tlf: 22144045
Postnummer: 
Annonce nr: 17819

Stigs Bjergby  Mail: robert@mackay.dk
13-05-2018
D. 24-05-2018

Sidste udkald.
Mangler du et sted at sidde til bukkejagten?
Vi mangler den sidste mand til vores konsortie.
Vi har 3 marker med remiser og læhegn på i alt 225ha ved Stigs bjergby på Vestsjælland.
Der er råvildt /fasaner /ænder /agerhøns /harer /duer/ gæs og då & kronvildt på strejf.
Vi har frijagt på duer og gæs.
Udsætter 50 fasaner og 50 ænder.
8000 +1500 i indskud.
Ring 22144045 hvis du er interesseret.

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 17967

Syd for Køge: Fuglejægere søges  Mail: larsfhansen@gmail.com
24-04-2018
D. 24-05-2018

Veletableret jagtkonsortium, lidt syd for Køge, med jagt på ca. 200 hektar, hvoraf 125 er skov og resten er omkringliggende marker, søger nye medlemmer. Vi er en blandet flok jægere, som også værdsætter det hyggelige samvær på jagterne og i vores jagthytte, der ligger midt i skoven. Fuldtalligt er vi 10 A-medlemmer, 15 B-medlemmer og en fodermester. Vi udsætter i år 400 fasaner.
Vi søger et par fuglejægere (B-medlem) der deltager i de 5 fuglejagter og 2 rævejagter (plus ad hoc efter vejret), samt har fri due- og krageregulering.
Ring og lad os få en snak.

Pris: 5000


Tlf: 41984499
Postnummer: 4681
Annonce nr: 17752

Konsortiepladser nær Faxe  Mail: eblassen22@gmail.com
24-04-2018
D. 24-05-2018

Enkelt konsortiepladser med/uden riffeljagt tilbydes. Revir på ca. 300 ha, bestående af skove, marker samt enge. Udsætning 400 fugle, som passes af fast skytte. Der afholdes 6 fuglejagter. Morgenmad, frokost samt øl/vand inkluderet på alle fuglejagterne. Rig mulighed for frijagt på skovduer, sort fugle, ænder, gæs, agerhøns m.v.
For nærmere info og fremvisning, ring 21630398 efter kl. 16.00

Pris: Pris: kr.11000,-/8000,-


Tlf: 21630398
Postnummer: 4654
Annonce nr: 17758

Godsjagt. 540 ha. Stevns  Mail: at.jagt@gmail.com
24-04-2018
D. 24-05-2018

Eksklusivt konsortie for den kræsne fuglejæger, søger nye
medlemmer.
540 ha Godsjagt beliggende på Stevns 1 time fra Kbh.
Store udsætninger med afskudsprocenter over 50.
Vi går meget op i velflyvende fugle, samt udfordrende
betingelser.
Driverteam og appotører på alle jagter.
Pris 22.500
Kontakt os for nærmere info.
Mail: at.jagt@gmail.com
Mob : 53885570
Pris: 22.500

Pris:


Tlf: 53885570
Postnummer: 4660
Annonce nr: 17761

Riffeljagt i flot skovområde tæt på Hovedstaden  Mail: henrik.svanholm@mail.dk
23-04-2018
D. 23-05-2018

Grundet afbud i utide, er der blevet en ledig plads i en fin skovjagt på 140 ha i Lellinge Frihed. Skoven består af afvekslende skovparter og primært med fokus på bøg og eg. Gode lysninger med mindre vildtagre. Skydetårne og stiger forefindes i pænt antal. Lille jagthytte. Der er kronvildt, dåvildt og råvildt på området foruden en del snepper. Interesserede bedes kontakte jagtleder pr. mail.
Pris: 13.000 kr.


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 17746

Mindre konsortium i Nordsjælland  Mail: lp.joensson@gmail.com
23-04-2018
D. 23-05-2018

Mindre konsortium i Nordsjælland beliggende nord for Helsinge, har enkelte ledige pladser. Arealet er på 167 ha blandet landbrugsjord med vandhuller, remiser, læhegn og brakområder, på terrænet findes en sund råvildtbestand en del kronvildt samt almindeligt forekommende markvildt, duejagten er i perioder god. Der udsættes et mindre antal fasaner, agerhøns og ænder. Prisen er 9500 kr. samt et indmeldelsesgebyr på 1000 kr. Kontakt på mail eller SMS.
Pris:


Tlf: 40873030
Postnummer: 
Annonce nr: 17747

God jagt i hyggeligt konsortium  Mail: renehauge81@gmail.com
20-04-2018
D. 20-05-2018

Området ligger 30 min kørsel fra København, vi råder over 279 hektar skov og mark som er under Bregentved Gods.

Vi søger 2 b-medlemmer og 2 c-medlemmer

B- Medlem : Fugleplads med 6 fælles jagter

C-Medlem : Fugleplads med 6 fælles jagter samt 2 trykjagter i januar.

Vi udsætter i år 600 fasaner og 200 ænder som vi har fast fuglemand til at passe.

Der er 4-5 arbejdesdage årligt som vi forventer man er en del af.
Vi råder over jagthytte hvor vi kan lave mad og sove 8 mand.

Vi er pt 10 A-medlemmer og 4 b-medlemmer i alderen 35 til 55 år

Prisen for b-medlem er 9000,- pr år og c-medlem betaler 11.000,- pr år

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 17711

2 konsortiepladser ledige - Fuglejæger  Mail: sh@kontordepotet.dk
17-04-2018
D. 17-05-2018


Så har vi ledige pladser i den nye sæson, jagten er på 80 ha. og ligger lige udenfor Ringsted i Tybjerg. Der er 6 gode remisser og en lækker jagtstue med overnatnings mulighed. Der bliver sat ænder og fasaner ud.(sikkerhed er et must hos os)
Vi har et super godt sammenhold på den sjove måde, så hvis du ikke er bedrevidende og kloge Åge er du velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen

Søren Haase

Pris: 6000


Tlf: 52243747
Postnummer: 4690
Annonce nr: 17668

fugle jæger søges  Mail: curt@pc.dk
15-04-2018
D. 15-05-2018

Der er 2 pladser tilbage, jagten er på Sydsjælland den er på 270 ha, der vil blive sat fasaner ænder og agerhøns ud, en skov på 30ha samt 6 store remisser med vand i de 3, der er en god ande og gåse jagt. prisen er 10000,00 om året. kontakt curt på 20339656 hør mere
Pris: 10000


Tlf: 20339656
Postnummer: 4760
Annonce nr: 17637

Fuglejæger / Kalundborg  Mail: Murernje@gmail.com
15-04-2018
D. 15-05-2018Vi kan tilbyde 245 ha, med 8. remisser og 4. vandhuller. Der udsættes 800 fasaner og ænder. Jagten
passes af fast fodermand med mange års erfaring. Der jages fuglevildt, harer og ræv. Der afholdes 6 fællesjagter. Herudover afholdes der fri jagt på duer. Jagten her forgår på snittet majs og indkaldes af fodermanden, når trækket er bygget tilstrækkeligt op. PÅ to vandhuller afholdes der ligeledes træk jagt Ca. hver 10-14 dag, når trækket er bygget tilstrækkeligt op. Alt trækjagt forgår så det ikke forstyrer udsætning og fællesjagter. Den klovbærende del er ikke en del af jagten.

Til jagten følger nyistandsat jagt stue med alt tilbehørende udstyr, gulvvarme, køkken, toilet, bad og mulighed for overnatning.

Til fællesjagterne har vi fast kok som står for morgenmad samt bespisning efter afholdte jagter.

Der skal påregnes 1. arbejdsdage om året til revirpleje.

Prisen er incl. 1. gæst pr/jagt (dog ikke fri jagt)
Vi er 10 medlemmer i konsortiet.

Pris Kr. 13.500

Har dette fanget din interesse og har du yderliger spørgsmål er du velkommen til at kontakte mig på mail:
Murernje@gmail.com

Pris: Kr. 13.500


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 17640

odsherred  Mail: frede3861@gmail.com
15-04-2018
D. 15-05-2018

Jeg udelejer min jagt pga sygdom.
jagten er i det skønne odsherred .
Der mangler en 5 mand i konsortie.
Der er ca 100 hektarjord med rørmose.
Henvendelse til Frede Christensen som kan give en fremvisning.

Pris: 4300


Tlf: 51740607
Postnummer: 
Annonce nr: 17645

Jagtkammerater søges  Mail: goodlife0908@gmail.com
13-04-2018
D. 13-05-2018

Jagtkammerater søges til hyggeligt jagtfællesskab:

Vi kan tilbyde 102 ha beliggende lidt syd for Sorø, Næsbyskov med 8 stk. gode remisser og 3 vandhuller. Der udsættes et passende antal fasaner og ænder efter fælles aftale og antal medlemmer, bestanden af hare og agerhøns er stødt voksende. Der er faste foderfolk på til at passe arealerne og vildtet. Der er en høj afskydning på området af fasaner og ænder mm.
Der jages fuglevildt, harer og ræv. (Ingen råvildt). Der afholdes 6 fællesjagter og 2 hanejagter.

Vi forventer at være mindst 12 jægere for at kunne dække området, så er du ny jæger eller rutineret, ung som gammel og værdsætter et godt kammeratskab med en høj jagtmoral og etik er du velkommen mand som kvinde.
Der er altid hundefolk på, så om du ikke har hund, er det ikke et problem, har du hund er den selvfølgelig hjertelig velkommen.

Der findes en veletableret jagthytte med køkken, sovepladser, toilet og stue med brændeovn.
Vi skiftes til at sørge for morgenmad og frokost, så madpakken skal du heller ikke tænke på, det koster 100 kr.

Der skal påregnes nogle arbejdsdage om året, til revirpleje og div. reparationer/flytning af udsætning, mm.

Hvis du er interesseret og ønsker at høre mere om jagten, så er du velkommen til at ringe til Ole på tlf:. 40 74 89 08, hvis han ikke er til at fange på mobilen så prøv Bo på tlf:. 40 75 53 82.

Pris: 8500


Tlf: 40748908
Postnummer: 4200
Annonce nr: 17613

A medlem søges til jagt nær Karise på Sjælland.  Mail: pbs-byg@hotmail.com
13-04-2018
D. 13-05-2018

Da vi desværre her i 11. time har et medlem der gerne vil ud af konsortiet grundet helbredsmæssige årsager, søges et A-medlem til årets jagter.
Jagten består af 210 HA skov, samt 100 HA blandet ager. Der vil være 6 fællesjagter og 5 trykjagter hvor der er gæsteplads på alle, vi udsætter 800 fasaner i 3 udsætninger, der passes af fast skytte.
Afskudt fuglevildt fordeles mellem medlemmerne.

Derudover er der rigtig gode muligheder for frijagt med gæst på de 100 HA ager, på både Hare, Due, ænder. Der må også trænes hund på markarealet.
Derudover er der også frijagt i skoven og marken på både råvildt og dåvildt med gæst.

Vi starter dagen med morgenmad i jagthytten, hvorefter vi går på jagt indtil vi afslutter dagen med en varm frokost i jagthytten.
Vi sætter sikkerhed og etik meget højt og går ikke på kompromis med begge. Skulle du have hund er den også meget velkommen, men ikke et krav.

Kontingentet er i sæsonen 18/19 22.500 DKK

Vi mødes den 15. maj til middag dagen før bukkejagten, samt en middag den 1. september inden dåhjortejagten går ind.

Der vil være rundvisning på tirsdag 17/4 klokken 20. for tilmelding kontakt Per
pbs-byg@hotmail.com / 60478633

Pris: 22500


Tlf: 53797950
Postnummer: 
Annonce nr: 17616

Jagtperle tæt på København  Mail: Henrik@ringogblas.dk
12-04-2018
D. 12-05-2018

Jagtklub som råder over et helt fantastisk revir blot 35 minutters kørsel fra København, søger nye kvalitetsbevidstjæger.
Jagten på reviret drives med udgangspunkt i vildtet, hvorfor nye medlemmer bør være indforstået med, at der ønskes jæger som kan efterleve de etiske og moralske kodeks som gælder for vores jagtklub.

Reviret består af godt 430 ha, hvoraf skov udgør godt 90%, i skoven er der anlagt 7 vildtfodremarker, skoven indeholder ligeledes enge med vandhuller. På den tilhørende agerjord er der etableret remisser og hegn, her er der ligeledes lavet vildtpleje med fokus på fuglejagterne.
Råvildtbestanden er meget stor og stærkt og for at tilsikre den forbliver sådan, vil jagten på råvildtet blive administreret og reguleret ud fra kvaliteten frem for kvantitet, igen med hensyn til jagtetik, moral og ikke mindst godt naboskab til omkring liggende skove.
Det samme gør sig gældende for øvrige klovbærende vildt, som tæller kronvildt og dåvildt, som reguleres på kvoter som fastsættes inden efterårsjagterne.

Der afholdes 8 fuglejagter på et større antal udsatte fugle, her vil klubmedlemmerne få mulighed for at medbringe gæst. I løbet af efteråret er der mulighed for frijagt på due, fasaner og ænder i området udlagt som frijagtsområde. Frijagtsområdet er tiltænkt så jæger med hund har mulighed for et sted at træne hund.
Der afholdes 4 bevægelsesjagter for dem som er riffel og fuglejæger, igen med maksimalt fokus på at minimere stress af vildtet og støj i skoven, bevægelsesjagterne vil derfor blive afholdt på den ene halvdel af reviret ad gangen, og der skiftes naturligvis område fra gang til gang. På disse bevægelsesjagter vil ligeledes blive mulighed for at medbringe gæster.
Der er fuld forplejning på alle fællesjagter.
Vi råder over en dejlig jagthytte, med moderne køkken, toilet og badefaciliteter, samt en noget mindre moderne sovesal.
Årlig medlemsafgift fuglejæger: 14.500,00
Årlig medlemsafgift Fiffeljæger: 18.500,00
Årlig medlemsafgift riffel og fuglejæger:29.500,00

Det første år, indbetales indmeldingsgebyr på henholdsvis 1.500, jæger med med brugbar jagthund, skal ikke betale indmeldingsgebyr.

Der er intet fællesarbejde forbundet med medlemskabet, hvorfor jagten er for den travle og kvalitetsbevidste jæger. På fællesjagterne bør man dog kunne gå lidt til hånde.
Lyder ovenstående som noget for dig, og kan du nikke genkendende til Etik, moral og høj kvalitet, så er du muligvis det helt rigtige kommende medlem i vores jagtklub, så skriv et par linjer om dig selv og send til dinjagt(snabbel A)Gmail.com, sammen med et telefonnummer, så kontakter vi dig.

Pris: fra 14.500,-


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 17606

Fodermester søges til mindre konsortie på midtsjælland  Mail: fodermestermidtsjaelland@gmail.com
12-04-2018
D. 12-05-2018

Hej, Vi er et mindre konsortium på Midtsjælland. Vi er 5 medlemmer i alderen 45 - 75 år. Vi udsætter 300 fasaner og lidt ænder. Vi skyder ca 200 fugle pr. år og ca 15 styk råvildt.
Vi søger en fodermester til pasning af ænder, fasaner og regulering af ræve.
Hvis du er interesseret i at være fodermester - så tilbyder vi en gratis plads i jagten. Skriv til os og fortæl lidt om dig selv.

Pris: 0


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 17607

NYJÆGERE  Mail: fmorkeberg@stofanet.dk
10-04-2018
D. 10-05-2018

TILBUD TIL NYJÆGERE.
VI ER ET LILLE SELSKAB/KONSORTIE PÅ 5 MAND SOM SØGER NYJÆGERE M/K.
JAGTEN LIGGER VED SVINØ/AUNØ MELLEM NÆSTVED OG VORDINGBORG.DER ER CA. 100 HEKTAR OG ET ENGSTYKKE SOM STRÆKKER SIG HELT UD TIL FJORDEN. (STRANDJAGT).
TILBUDDET GÆLDER KUN FOR SÆSONEN 2018/19 OG KUN FOR HAGLJÆGERE DA RIFFELJAGTEN ER BESAT OG PRISEN ER KR. 3000,- ØNSKER MAN AT FORTSÆTTE DEN EFTERFØLGENDE SÆSON OG FREMEFTER ER PRISEN KR. 6000,- SAMT ET INDSKUD PÅ KR. 500,-

Pris: 3000


Tlf: 26157908
Postnummer: 4700
Annonce nr: 17584

Jagt på Møn  Mail: max.rosenborg.soendergaard@gmail.com
09-04-2018
D. 09-05-2018

Konsortieplads. Østmøn – Karensbyjagten - Klintholm Gods
Jagten, der ligger på Østmøn i et af de smukkest områder i Danmark, er på i alt 410 ha, fordelt med 2/3 skov og 1/3 agerjord med mange gode levende hegn. Jagten er en del af Klinteskoven, som ligger under Klintholm gods.
Konsortiet består af 13 medlemmer, hvoraf vi i aktuelt har 1 ledig plads.
Vi lægger vægt på god jagtetik og godt kammerat- og fællesskab.
Jagten bærer en god bestand af råvildt, hvoraf vi årligt nedlægger 20-30 stk.
Råvildtsjagten er særdeles udfordrende i et fantastisk afvekslende og kuperet terræn, hvor både riffel- og buejægere bliver udfordret. Til bukkepremieren og den efterfølgende uge har alle medlemmer en aftalt såt tildelt ved lodtrækning.
Jagten bærer også en god bestand af harer og fasaner, som årligt suppleres med udsætning af 400 fasaner fordelt på 3 udsætninger.
Vi afvikler 3 store efterårsjagter, hvor hvert konsortiemedlem kan invitere 1 gæst pr. gang. Derudover afvikler vi 3 trykjagter - også med mulighed for at invitere en gæst. Der er frijagt på fasaner, harer m.v. fra medio november og frijagt på råvildt fra slutningen af december.
Vi har en rummelig jagthytte med overnatningsmulighed for samtlige konsortiemedlemmer, et godt køkken og toilet med bademulighed.
Prisen for en konsortieplads for denne sæson er 18.750 kr. Til denne pris får du masser af dejlig og udfordrende jagt i smukke og udfordrende omgivelser
Hvis du er interesseret og ønsker at høre mere om jagten, er du velkommen til at kontakte en af nedenstående:

Max Rosenborg Søndergaard
Mobil: 4034 6669
Palle Schumann
Mobil: 4015 1867
Ole Poulsen
Mobil: 4014 2237

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 17574

163 Ha jagt ved Tappernøje  Mail: ole@monstrum.dk
06-04-2018
D. 06-05-2018

Jægere

Vi søger 3 nye B-medlemmer til vores jagtkonsortium ved Tappernøje.
Jagten er 163 Ha stor med en fin naturlig bestand af agerhøns, fasaner, harer og råvildt. Dertil i perioder et rigtigt fint træk af ænder og gæs og en begyndende bestand af dåvildt.
Jagten består fortrinsvist af marker med 9 fine remiser og et skovstykke. Desuden 4 andehuller og en hyggelig jagtstue.
Foruden fællesjagterne er der frijagt på ænder, gæs, duer og et efterårs rådyr (og evt dådyr) med riffel pr mand.

Vi har ingen udsætning, men en fast fodermester der sørger for fodring og tilsåning af vildtremser med majs.
Vi er i øjeblikket 11 joviale voksne mænd der sætter stor pris på god stemning og vi forudsætter derfor at du både kan mønstre god jagtetik og godt humør. Det er ingen hindring hvis du er kvinde.

Vi er generelt mere optagede af gode jagtoplevelser end af antallet af dyr på paraden. Det betyder dog ikke at vi ikke godt kan lide at skyde og ramme. Dem der forstår at udnytte deres chancer har derfor som regel også et par stykker vildt med hjem. Nedlagt vildt tilfalder jægeren uden afgift.

Vi har to breton, en flatcoated retriever, en gammel dansk hønsehund, en labrador og en spaniel. Dygtige hunde er velkomne.

Der er mulighed for at invitere en gæst med til fællesjagterne.

Pris:

B-medlem: 8.000 kr
+ foder: 2.000 kr
Pris: 10000

Pris:


Tlf: 28105077
Postnummer: 
Annonce nr: 17550

Godt jagtkonsortie  Mail: claus.gron.therp@gmail.com
05-04-2018
D. 05-05-2018

Medlemsskab af godt jagtkonsortie søges af jæger på 45 år med knap 30 års erfaring. Jeg har to FT springer spaniels som begge bruges til fuglejagt. Det er primært fuglejagt som søges, men en kombination af riffel- og haglbøssejagt kan have interesse. Har erfaring med afvikling af fællesjagter, samt fodring af vildt. Det er vigtigt at konsortiet er velfungerende. Jeg er social og udadvendt.
Pris:


Tlf: 20219084
Postnummer: 3520
Annonce nr: 17538

2 jagt terrænner med tilhørende jagthytter til 1 pris Sydsjælland  Mail: jorgen@laurberg.org
04-04-2018
D. 04-05-2018

Vi søger 4 konsortie medlemmer pga afgående medlemmer .
Vi har 5 fællesjagter + 2 trykjagter på +100Ha skov samt 4Ha skovsø med sivskov.
Sammensætning af skoven nåletræer,væltede træer urskov birketræ der står i grupper ung bøg gammel bøg.
Her afskyder vi råvildt dåvildt snepper ræv fasaner og ænder.
Udsætning af ænder 300stk fasaner 700stk.
Frijagt om efteråret med riffel med gæst efter hjortevildt.

Udover det har vi tæt på 200Ha remisser skov vandhuller,kyststrækning eng og sivområder
I historisk og malerisk område.
Udsætning 750stk fasaner.
Her holder vi 4 jagter.

Her skyder vi ænder gæs og duer på trækjagt efter frijagts principet kom når du har tid.

For begge jagter gælder det at man må medbringe gæst på frijagter og fællesjagter.

Samtlige fællesjagter bliver der serveret morgen mad varm mad dette koster 150kr pr personage.

Vi kører på 6 år efter denne skabelon med stor glæde og hygge til følge.

Her fordeler vi vildtet uden beregning samt hjortevildt tilfalder skytten .

Vi er rutinerede unge og gamle jægere.

Det første år 18000kr derefter 15500kr

Betaling afdrag kan aftales.

Mvh Jørgen Laurberg

Pris: 18000kr


Tlf: 28294989
Postnummer: 4720
Annonce nr: 17521

1 medlem søges  Mail: kloever.lp@outlook.dk
18-04-2018
D. 02-05-2018

Vi skelner ikke mellem A og B medlemmer. Vi har 1 ledig plads i et lille jagtfællesskab, hvor vi i alt kan være 4/5 medlemmer. Jagtfællesskabet er i hovedsagen baseret mest på frijagt på hårvildt og fuglevildt indenfor fællesskabets rammer. Derudover også mulighed for fællesjagter, som vi aftaler i fællesskab. Der kan medbringes gæst på både frijagt og fællesjagt, indenfor de rammer der er gældende i fællesskabet.

Der er tale om en unik - decideret skovjagt - på 37 ha, hvor man kan hygge sig med en god jagtkammerat. Jagtområdet er Sydsjælland, ca 1 times kørsel fra København. Skoven ligger i forlængelse af et større skovområde på i alt 300 ha. Der er marker med remiser på de 2 sider af reviret. På den tredje side grænser reviret op til et uopdyrket område (brak), og på den fjerde side ligger naboskoven. Reviret ligger i kuperet terræn og består af blandet skov med åbne skovlysninger/skovenge, vådområder, kratskov, åben velplejet højskov, juletræsbeplantning og nyplantning.

Der er en pæn bestand af råvildt, og der ses ligeledes ofte dåvildt; kronvildt kan forekomme. Derudover er der harer, ræv, fasaner, snepper og duer. Der er opsat et passende antal jagttårne.

Pris: 6.000 kr pr år + 500 kr i indskud.
Henvendelse mail: kloever.lp@outlook.dk
Telefon: 23679844

Pris: 6.000 kr pr år + 500 kr i indskud.


Tlf: 23679844
Postnummer: 
Annonce nr: 17673

2 medlemmer søges til konsortium i Nordsjælland  Mail: kmbojsen@gmail.com
24-04-2018
D. 29-04-2018

Jagtkonsortium med 10 medlemmer udvider nu til 12 faste medlemmer.

Vi råder over 120 ha blandet agerjord, vandhuller, eng, mose og skov. Der er en stor forekomst af råvildt og store træk af både ænder og gæs som fast trækker til vores vandhuller, enge og marker. Harer og snepper skyder vi også lidt af hvert år.

Udsætning: 100 fasaner og et mindre antal ænder
Inkluderet: Riffeljagt, frijagt og 6 fællesjagter med gæst
Sted: Hagerup / Sundbylille
Pris: 8.500 pr. år inkl. sweepstakes på fællesjagterne
Mulighed for at medbringe gæst: Ja, på alt andet end riffeljagt
Jagtår: 01-05-2018 – 30-04-2019
Forventet afskydning: 10-20 stk. pr. jagt
Krav: Egnet jagthund, god jagtmoral, interesse i fællesskabet og naturen

I tillæg til ovenstående ser vi gerne, at du bor maksimalt 30 min. fra området. Der er tale om et varigt medlemskab, såfremt du selv ønsker at fortsætte efter denne sæson.

Pris: 8500


Tlf: 40309922
Postnummer: 3550
Annonce nr: 17756

FUGLE OG BUKKEJAGT:  Mail: kbn@vtse.dk
27-03-2018
D. 26-04-2018


Konsortieplads ledig på syd-Sjælland,
A-plads med fast gæsteplads, bestående af frijagt på andefugle på strande, Bukkejagt på 3 bukke inkl. Efterårsjagt på råvildt 3 stk. samt 3 trykjagter.
9 stk. fællesjagter på fasaner og lidt ænder.
På alle fællesjagter bliver der serveret morgenmad og varm mad til frokost.
Vi er et konsortie med en god blanding af unge og ældre jægere, hvor vi sætter god jagtetik og godt kammeratskab i højsæde, og der er ikke mangel på hunde.
Fuglene bliver passet af fast skytte som bor lige ved skoven, der bliver slået pursestier af skoven.
Skoven er ca. 286 hektar hvorved der er tilknyttet jagthytte og jægerstue.
Pris inkl. Gæsteplads 28.500 kr.
Man har også mulighed for at tage en halv plads dette koster 15.000 kr.


ENDVIDRER TILBYDES:
Bukkejagt tilbydes til riffel-jægere (2 stk.), afskydning af op til 3 stk. sommerbukke, og 3 efterårsdyr efter nærmere aftale.
Der bliver afholdt 3 trykjagter som er inkl. i prisen.
Du/I får tildelt et område af skoven som kun I må gå på jagt I, dog ikke ved trykjagter. Der er stiger og tårne i nødvendigt omfang, men man er velkommen til at opsætte flere.
Pris:
10.000 kr. pr jæger.

Ring og hør nærmerere, evt kan vi mødes til fremvisning

Pris: 28.500


Tlf: 41129383
Postnummer: 
Annonce nr: 17440

Jagt på stevns  Mail: a.b.marine@mail.dk
26-03-2018
D. 25-04-2018

Vi har fået 2 ledige B pladser i vores 6 års gammle konsortiet vi driver ca 200 hektar mark/hegn/remisser samt 200 hektar skov/mose/Engsø.
Pris: 7500


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 17418

Syd for Køge: Riffel- og fuglejægere søges pr. 1. september  Mail: larsfhansen@gmail.com
29-03-2018
D. 24-04-2018

Veletableret jagtkonsortium, lidt syd for Køge, med jagt på ca. 200 hektar, hvoraf 125 er skov og resten er omkringliggende marker, søger nye medlemmer. Vi er en blandet flok jægere, som også værdsætter det hyggelige samvær på jagterne og i vores jagthytte, der ligger midt i skoven. Fuldtalligt er vi 10 A-medlemmer, 15 B-medlemmer og en fodermester. Vi udsætter i år 400 fasaner. Der er godt med råvildt og sporadisk då- og kronvildt.

Vi søger riffeljæger (A-medlem, kr. 13.500) der, udover fuglejagterne mm., deltager i efterårets trykjagter og bukkejagt om foråret. Desuden indgår en B-plads til egen disponering.

Vi søger et par fuglejægere (B-medlem, kr. 5.000) der deltager i de 5 fuglejagter og 2 rævejagter (plus ad hoc efter vejret), samt har fri due- og krageregulering.

Ring og lad os få en snak.

Pris: 13.500/5.000


Tlf: 26219230
Postnummer: 4681
Annonce nr: 17464

Jagtkammerat søges.  Mail: Jagtinordsjaelland@gmail.com
13-04-2018
D. 20-04-2018

Jagt konsortie mellem Hillerød og Helsinge søger et nyt medlem. Jagten består af trækjagt på grå gæs, grå/krik og pibe ænder, der er også halvanden måned hvor der er godt med bekkasiner. Vi sætter ikke fugle ud, men der skydes ind imellem en fasan. Der indgår også riffeljagt, der må skydes 2 stykker råvildt hver. Ræven jagten er op til en selv. Der må tages en gæst med pr mand og der er ingen begrænsning på hvor lidt eller meget du har lyst til at komme, vi ønsker dog en eller anden form for samarbejde ift hvor stort et jagttryk der skal være. Har dette fanget din interesse så skriv kort om dig selv.
Pris: 12000kr


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 17622

Jagtkammerat med hund søges  Mail: Akbs2500@hotmail.com
08-04-2018
D. 19-04-2018

Vi tilbyder 2 nye jagtkammerater med jagthund til vores jagtvæsen lidt uden for Storkøbenhavn ikke langt fra Taastrup.

Vi har ca. 50 ha. lidt skov og to remisser, samt majs på noget af jorden, som vi slår med jævne mellemrum, så der er dejlig mad til dyrene. Der er masser af fugle og dyr, et lille andehul med rigtig god ande jagt, og så har vi en mose hvor der er liv og lyst.

Der afholdes jagter ca. hver 14 dag i jagtsæsonen og bukkejagten er frit for medlemmer i jagtsæson.

Vi har en fin jagthytte, køjesenge og lidt hyggekrog.
Vi går meget op i den uformelle tone og med humor og hygge i højsædet, da det gælder om at få en hyggelig dag i naturen.

Vi lægger vægt på sikkerhed, god jagtmoral og jagtetik samt godt kammeratskab. Om du er kvinde/mand eller nyjæger er ikke afgørende. Det er derimod afgørende at du vægter jagtoplevelsen og kammeratskabet højt.

Har ovenstående interesse så skriv et par ord om dig selv og din erfaring, til nedenstående mailadresse.

Du er også meget velkommen til at ringe til vores jagtleder Leif Birkmose på 2245 2661.
leifbirkmoseholding@gmail.com

Med Jæger hilsen

Allan Sørensen

Pris:


Tlf: 2245 2661
Postnummer: 2630
Annonce nr: 17570

A medlem søges til jagt nær Karise på Sjælland.  Mail: pbs-byg@hotmail.com
03-04-2018
D. 11-04-2018

Jagten består af 210 HA skov, samt 112 HA ager. Der vil være 6 fællesjagter og 5 trykjagter hvor der er gæsteplads på alle, vi udsætter 1000 fasaner i 4 udsætninger og et mindre antal ænder fordelt i 2 søer.
Alt passe af vores faste skytte + skytte medhjælperen.

Afskudt fuglevildt fordeles mellem medlemmerne.

I bukkejagten skyder vi efter et point system som sikker os stærke bukke i fremtiden.

Derudover er der rigtig gode muligheder for frijagt med gæst på de 150 HA ager, på både Hare, Due, ænder og gæs. Der må også trænes hund på markarealet efter aftale med jagtlederen.

Vi starter dagen med morgenmad i jagthytten, hvorefter vi går på jagt indtil vi afslutter dagen med en varm frokost i jagthytten.

Vi sætter sikkerhed og etik meget højt og går ikke på kompromi med begge. Skulle du have hund er den også meget velkommen, men ikke et krav.

Kontingentet er i sæsonen 18/19 22500 kr + 100kr i svip pr gang

Vi mødes den 15. maj til middag dagen før bukkejagten, samt til en dejlig middag den 1. september inden dåhjortejagten går ind.

Hvis dette har interesse skriv eller ring til pbs-byg@hotmail.com / 60478633. --- 53797950

Pris: 22500


Tlf: 53797950
Postnummer: 
Annonce nr: 17504

Lerchenfeld Kalundborg  Mail: pollebruun@gmail.com
30-03-2018
D. 06-04-2018

Konsortie på Lerchenfeldt Gods søger 1 ny jagtkammerat, mand, kvinde eller nyjæger, gerne med hund,men det er ingen betingelse.
Jagt området er på ca. 150 ha agerjord med remiser og hegn, der er 2 vandhuller. Der sættes fasaner ud. Der er 9 stiger til bukkejagten. Vi holder 2 fællesjagter med gæst, og ellers aftales jagtdagene efterhånden hen over jagtåret.
Vi har en hyggelig jagthytte til rådighed. De fleste jagter starter med morgenmad og frokost når vi er færdige. Der er 2-3 arbejdsdage om året.
Vi er et konsortie der vægter det sociale og sikkerheden højere end antallet af dyr på paraden.
Af vildt er der mulighed for råvildt, agerhøns, fasan, duer, ænder, gæs, hare og ræv. Vi har regulering af duer og gæs.
Jagt lejen er 9000 Kr.
Hvis du syntes det lyder spændende så skriv en mail eller ring.

Mobil. 22939716
Pris: 9000 Kr.

Pris: 9000 Kr.


Tlf: 22939716
Postnummer: 4400
Annonce nr: 17477

Hagl og riffeljagt Tybjerg. Herlufmagle  Mail: foskjaer@privat.dk
31-03-2018
D. 06-04-2018

Hyggelig men seriøs jagt søger medlemmer til konsotie på 14 M/K.
Vi søger mand/kvinde med eller uden jagterfaring og gerne med jagthund.
Jagten er på 100ha. Med 5 gode remisser. Der udsættes fasaner og lidt ænder. Der er 1-2 arbejdsdage om året og 8 fællesjagter. Der er sommer og sen vinterjagt med riffel eller bue på rådyr.
Der er fremvisning af jagten 15.april kl 10. Tybjergvej 17. Herlufmagle 4160

Pris: 4200


Tlf: 23430108
Postnummer: 4160
Annonce nr: 17481

Riffeljagt i skov  Mail: cac@stofanet.dk
01-04-2018
D. 03-04-2018

Et par jagtkammerater søges til jagt konsortium på 6 medlemmer ved Stenlille. Vi er et ”gammelt” hyggeligt konsortium, som sætter det sociale højt og vores jagthytte danner rammen om vores samvær.

Jagtområdet omfatter ca. 140 ha skov, med et par vandhuller. Vildtet er kron-, då- og råvildt.
Der afholdes riffeljagter med en fast gæsteplads pr. konsortiemedlem. Råvildt skydes kun med riffel.
Der vil være ca. 10-11 fællesjagter med riffel, og forårsjagt på buk.
Arbejdet med vedligehold af jagthytte, tårne og stiger laver vi i fællesskab på 3-4 ”arbejdsdage” i skoven.

De eksisterende medlemmers alder spænder fra 57 til 83 år.

Prisen er ca. kr. 17.000 pr. år plus kr. 1.000 i indskud til fodrekassen, hertil egen og gæsts fortæring.

Lidt om dig : Du er en jæger helst med hund – gerne støver. En jæger der holder af naturen, som sætter pris på et godt kammeratskab. Du kan være kvinde, mand, erfaren eller ny jæger, bare du har den rette indstilling

Skriv en mail til os og du vil hører fra os snarest mulig.
e-mail: cac@stofanet.dk

Pris: 17000


Tlf: 20469384
Postnummer: 4180
Annonce nr: 17492

Fuglejæger gerne med hund  Mail: Info@isoler.dk
31-03-2018
D. 02-04-2018

I vores lille konsortie 5 km syd for Ringsted søger vi en ny fuglejæger.
Jæger med hund foretrækkes.
Jagten består af 218 ha. Blandet skov, ager og lidt mose. Der er 3 remiser og lidt vandhullerne.
Der sættes ca 400 fasaner ud i vores 2 store volieren og 20 ænder i hullerne.
Vi har egen jagthytte, der er adgang til toilet. Der er 4 køjer så der kan overnattes.
På vores fællesjagter må der medbringes 1 gæst.
Der er frijagt på gæs, duer, krager mm.
1. År jagtleje er 9000

Pris: 9000


Tlf: 29244870
Postnummer: 4100
Annonce nr: 17480

            

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57