######### ######### ######### 

eXTReMe Tracker

Konsortiepladser sjælland

 
Vestsjælland/Stigs Bjergby
 Mail: robert@mackay.dk
22-03-2018

Vi har stadig nogle ledige pladser. Ca. 225 ha fordelt over 3 markområder med hver ca. 600 meter imellem. 10 remisser af varierende størrelse, samt ca. 1500 m læhegn. Der etableres vildtagre, med majs og måske jordskokker. Der fodres i en del af remisserne.
Vi udsætter i alt ca. 100 fasaner og ænder.
12 – 15 stiger fordelt over området.
I området findes der: Råvildt, hare, fasaner, agerhøns, ænder, snepper, duer, gæs og ind imellem er der set kron- og dåvildt.
Der må skydes en sommerbuk og 2 efterårsdyr eller hvis ingen sommerbuk så 3 efterårsdyr. Frijagt på duer og gæs. 6-8 fællesjagter.
”Jagthytte”/rum hvor vi mødes til morgenmad inden fællesjagterne.
2-3 arbejdsdage pr år.
Vi byder alle velkommen.
Pris: kr. 8000,- + kr. 1500 i indskud.


Pris: 8000 + (indskud 1500)


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 17378

Jagtkammerater
 Mail: stevnsjagt@gmail.com
21-03-2018

Et par jagtkammerater søges til jagtkonsortie på Stevns / Karise omegn. Vi er et ”gammelt” hyggeligt konsortie, som sætter etikken og sikkerheden i top. Vi sætter det sociale højt og vores jagthytte danner rammen om vores fællesskab med morgenkaffe og frokost ved fællesjagter.

Jagtområdet omfatter 32 ha skov og 140 ha agerjord med remisser og vandhuller med tilplantet majs. Der udsættes ca. 300 fasaner og et mindre antal ænder, der passes af en fast fodermester.
Ved fuglejagt og riffeljagt er der mulighed for gæstepladser der fordeles retfærdigt mellem konsortiets medlemmer. Der betales for en gæsteplads pr. gang. Der vil være ca. 6 -7 fællesjagter. Bukkejagt den 16.maj. Der er mulighed for riffeljagt på egen hånd, samt 2-3 trykjagter og 3-4 arbejdsdage, hvor opgaverne er vedligehold af jagthytte, tårne, stiger og div.

Lidt om dig : Du er en jæger helst med hund, En jæger der holder af naturen, som sætter pris på et godt kammeratskab med en høj jagtmoral og etik. Du kan være kvinde, mand, erfaren eller ny jæger, bare du har den rette indstilling. Pris kr.: ca. 9.000 incl. morgenkaffe m/ ostemad mm. og frokost ved alle fællesjagter.
Skriv en mail til os og du vil hører fra os snarest mulig.
e-mail: stevnsjagt@gmail.com

Pris: 9000


Tlf: 
Postnummer: 4653
Annonce nr: 17356

Konsortieplads, jagt ved Fuglebjerg
 Mail: lars@hedegaard-larsen.dk
19-03-2018

Til veletableret konsortie (10 medlemmer + skytte/jagtpassr) søger vi et nyt medlem.
Vi har ca 235 ha tilhørende Gunderslevholm Gods, hvoraf ca 100 ha er skov, resten er marker der støder ned til Suså, hvor vi også har trækjagt.
Der udsættes både fasaner og ænder.
Vi er alle både riffel- og fuglejægere.
Vi har selvfølgelig bukkejagt, derudover andejagt, 5 fuglejagter med gæster og 3 trykjagter.
Derudover er der frijagt på flyvende trækvildt, råvildt og dåvildt.
En jæger med drivende hund vil være at foretrække, men er ikke nogen absolut betingelse.
Skriv et par ord hvis det har interesse, så vender vi tilbage hurtigst muligt.

Pris: 17250,-


Tlf: 
Postnummer: 4250
Annonce nr: 17330

Konsortiemedlem søges - Mern
 Mail: 2xjakobsen@hotmail.dk
19-03-2018

Vi er et 30 års gammelt jagtkonsortium som søger 2 B jægere til fuglejagt med mulighed for samtidig at kunne deltage i bukkejagten og trykjagt på råvildt.

Konsortiet består af 10 A jægere og 17 B jægere.
Vores jagtareal er blandet med løv/granskov og marker med remiser på henholdsvis 200 og 200 ha.
Vi har en god jagthytte med godt køkken/fællesstue, Stor spisesal samt toilet og bad. Der er mulighed for overnatning i 2 sovesale.
Jagtarealet ligger imellem Faxe og Kallehave og grænser op til Bøgestrømmen med et stort stykke rørskov.

Vi vil have en udsætning på 700 fasaner og 100 ænder som vil blive passet af en kvalificeret fodermester. Der er en pæn bestand af råvildt samt strejfende dåvildt på området.
Når vi er fuldtallige blive vi 27 personer i konsortiet. Fuglejagterne ledes af to erfarne jagtledere.

Vores årlige program er som følger:
• Bukkejagt for A medlemmer (B medlemmer kan inviteres efter Grundlovsdag)
• 9 Fuglejagter for A og B medlemmer som starter med fælles morgenmad. Fra december bliver der serveret pølser i skoven under fuglejagten.
• 5 trykjagter med riffel (B medlemmer kan inviteres)
Der er fri jagt på ænder, gæs, duer samt regulering af rågeunger på to store kolonier.

Vi går meget op i den uformelle tone og med humor og hygge i højsædet, da det gælder om at få en hyggelig dag i naturen.
Vi har 5 fælles arbejdsdage over året samt indskydning af riffel. Der er også arrangeret en dag på flugtskydningsbanen inden jagtsæsonen begynder.
Vi lægger vægt på sikkerhed, god jagtmoral og jagtetik samt godt kammeratskab. Om du er kvinde/mand, eller nyjæger er ikke afgørende. Det er derimod afgørende at du vægter jagtoplevelsen og kammeratskabet højt.

Har ovenstående interesse så skriv et par ord om dig selv til nedenstående mail adresse og beskriv her lidt om dig selv, din erfaring, samt om du har hund.
Du er også meget velkommen til at ringe.

2136 2693 – 2xjakobsen@hotmail.dk-Pris: 8.700,-


Tlf: 2136 2693
Postnummer: 4735
Annonce nr: 17337

Jagt 4400 Kalundborg
 Mail: asj@skovgaard-ent.dk
18-03-2018

Jagtkonsortie på ca. 180 ha. ved Kalundborg søger medlemmer, vi er pt. 6 mand og der er plads til flere... det er et jagtområde der er fordelt på remisser, vandhuller og marker, området er meget kuperet, der udsættes 300 fugle hvert år fordelt på ænder og fasaner, der er aftalt pasningsordning vedr. udsætninger ligeledes bliver der fodret året rundt til fasaner og ænder, sidste sæson blev der afholdt 12 fællesjagter med gæster, der ud over blev der afholdt en del trækjagter på ænder, der er frijagt på duer mm, det er tilladt at medtage gæster på frijagt, der er en jagtstue til jagten. Kontakt mig for nærmer uddybning og rundvisning af jagten.

Allan Skovgaard

Pris:


Tlf: 50265151
Postnummer: 
Annonce nr: 17326

Jæger med hund søges
 Mail: renebruunjensen@gmail.com
17-03-2018

Lille hyggelig konsortiet på 6 medlemmer, søger 1 jæger med hund.jagten ligger 10km syd for Slagelse.
Da vi har øget vores areal med 65 ha, så vi nu råder over 137ha, mangler vi 1 mand/kvinde med hund.
Vi har 9 remisser på arealet.
Vi får lavet ny jagtstue iår, hvor der spises morgenmad inden fællesjagterne og frokost.
Vi sætter gang 100 fasaner ud.
Pris fra 6200kr.
Spørgsmål på 61688456.
Vh rene

Pris: Fra 6200kr


Tlf: 61688456
Postnummer: 4261
Annonce nr: 17313

Jagt ved Faxe
 Mail: Jagtfaxe@gmail.com
17-03-2018

Jagtområde er ca. 70 hektar med åbne eng områder og blandet skov.
Vi råder over en hyggelig jagthytte samt transport muligheder rundt i skoven.
Vi udsætter 100 fasaner og har 4 kunst rævegrave. Derudover snepper og skovharer, samt sortfugle og duer.
6 faste jagter med gæst hver anden gang samt 1 afslutningsjagt i sæsonen.
Pt optager vi hagljæger B medlemmer til 4700kr pr sæson, der skal også betales et engangsbeløb til vedligehold af fasanudsætninger på 1.000kr.
Kontakt os på jagtfaxe@gmail.com, skriv lidt om dig selv og dine jagterfaringer og et mobil nummer du kan kontaktes på.

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 17316

Godsjagt. 540 ha. Stevns
 Mail: at.jagt@gmail.com
16-03-2018

Eksklusivt konsortie for den kræsne fuglejæger, søger nye
medlemmer.
540 ha Godsjagt beliggende på Stevns 1 time fra Kbh.
Store udsætninger med afskudsprocenter over 50.
Vi går meget op i velflyvende fugle, samt udfordrende
betingelser.
Driverteam og appotører på alle jagter.
Pris 22.500
Kontakt os for nærmere info.
Mail: at.jagt@gmail.com
Mob : 53885570
Pris: 22.500

Pris:


Tlf: 53885570
Postnummer: 4660
Annonce nr: 17310

340 hektar med plads til alle! Jagt hele året pga regulering.
 Mail: Assertoft@yahoo.dk
16-03-2018


Vi er et konsortie der har det hele!
Stor sund rådyrbestand, rigtig mange hare, gode naturlige træk på ænder, duer og gæs. Samt strejfende kron og dåvildt.
Dertil bliver der sat fasaner, ænder og agerhøns ud.

Vi har ca 340 hektar jagt med lange læhegn, remisser, brakstykker, vildtagerstykker og lidt små skov.
Jagten ligger mellem Kalundborg og Slagelse.

Prisen på de 6500 er for selve konsortiepladsen med deltagelse på fællesjagterne. derudover betales ekstra for riffeljagt og frijagt.

Har dette din interesse så skriv en mail om dig selv.
Vi går meget op i at du passer ind i fællesskabet, og har den rigtige holdning til jagt.

Pris: 6500


Tlf: 
Postnummer: 4200
Annonce nr: 17311

Jagtselskabet Førslev Nord-Jagt
 Mail: uph@willis.dk
15-03-2018

Jagtselskabet Førslev Nord-Jagt under Førslev gods ved Fuglebjerg bliver 2 pladser ledige til næste sæson 2018/2019.

Vi råder over godt 400 hektar med bl.a. 200 hektar regulær skov, 200 hektar med mark, småskove, vandhuller, enge, brak, remisser, levende hegn og grøfter.

Vi ønsker at være 15 medlemmer og er pt. 13 a-medlemmer, 0 b-medlemmer.

Vi afholder årligt 6-8 fasanjagter, hvor du får 5 gæstepladser. Herudover er der ofte mulighed for tilkøb af yderligere gæstepladser.

Der må som riffeljæger skydes op til 3 bukke efter princippet de første to er fri og den sidste skal være en seksender. Derudover er der fri afskydning af rå/rålam og dåvildt om efteråret. Der afholdes 3-4 trykjagter.

Vi udsætter årligt ca. 1.400 fasaner, som passes af skytte, og har en fornuftig afskydningsprocent over 50%. Herudover nedlægges harer, snepper, ænder, duer, råvildt og dåvildt.

Der er tilknyttet stor og rummelig jagthytte med strøm, vand, bad og toilet, køkken og soverum til konsortiemedlemmernes fri afbenyttelse.

Af pligter har vi årligt 2 arbejdsdage.

Vi søger to personer, som kan indgå i vores jagt, hvor vi værdsætter godt og hyggeligt kammeratskab og venlig omgangstone.

Pris: 22.000/27.000


Tlf: 60380651
Postnummer: 
Annonce nr: 17302

JAGTKAMMERATER
 Mail: info@haslevdyrefoderaps.dk
15-03-2018

Vort jagtkonsortium ved Vordingborg på Sydsjælland søger nye medlemmer.
Alle er velkommen ung, ældre, mand, kvinde samt nyjægere.

Vi råder over mere end 350 ha naturskønt blandet skov med lysninger, enge og en fodermark midt i skoven. Derud over har vi en god jagthytte med toilet, bad og sovepladser.

Vi udsætter et passende antal fugle, der passes af vores fritidsfodermester.

I skoven forefindes endvidere snepper og harer. Af klovbærende har vi råvildt, dåvildt og strejfende kronvildt.

Du vil som A jæger have fast gæsteplads på frijagt, fællesjagt, bukkejagt samt trykjagter, i stedet for gæsteplads, kan du evt. dele A-pladsen med en jagtkammerat.
Riffeljægere har gæsteplads på riffeljagterne.
Som B jæger må du have en gæst med på den frie andejagt langs kysten. Der er mulighed for tilkøb af gæsteplads på fællesjagterne.

Ud over de fastsatte fællesjagter er der frijagt på ænder og gæs langs kysten.
Vi afskyder ikke råvildt med hagl.

Der afholdes arbejdsdage efter behov, og ser gerne at du deltager, men det er ikke et krav.

Vi lægger stor vægt på etik og moral, så er du en seriøs jæger gerne med hund og sætter du pris på godt kammeratskab, vil vores konsortium være noget for dig.

Prisen for en A-plads (riffelplads) kr. 23.000,- kan evt. deles med en kammerat.
En riffelplads koster 14.400,-
En B-plads (fugleplads) koster kr. 8.600,-.

Kun seriøse henvendelser med telefonnummer, vil blive besvaret.
Synes du dette lyder interessant send mail med telefonnummer til: info@halsevdyrefoderaps.dk

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 17304

Skælskør
 Mail: christiansen.jens@gmail.com
14-03-2018

Vi søger 3 nye jagtkammerater til vores konsortium. Vi er en blandet gruppe i alle aldre.Konsortiet består af 10 riffeljægere og 10 fuglejægere. Her er mænd og kvinder velkomne. Nye som erfarne jægere. Fælles for os alle er at vi sætter sikkerhed og etik før afskydningstal. Vi har en fast stab af hundefolk men din hund er meget velkommen.
Området består af knap 200Ha fordelt over mark, skov, remiser, mose og juletræsbeplantninger. Vi udsætter hver år ca 400 fugle fordelt på ænder og fasaner. Afskydningen har de sidste år været meget høj.
Til jagten hører en hytte med moderne faciliteter og overnatningsmulighed.
Vi afholder ca 10 fællesjagter foruden frijagt på ænder og duer.
Prisen for en fugleplads er i år 7000,-

Pris: 7000


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 17288

Konsortieplads Lolland.
 Mail: nicklashansen93@hotmail.com
14-03-2018

Radsted Øst Jagtkonsortie søger medlemmer. Velfungerende og solidt drevet konsortie med både fugle- og bukkejagt.

Området er beliggende på Lolland, første afkørsel efter tunnellen fra Falster. Knap 200ha, primært skov. Der findes en mark, med mulighed for frijagt jf. jagtlovgivningen.

Vi har 10 jagter om året, hvoraf 2 er Trykjagt på klovvildt. Der udsættes mellem
4-500 fugle årligt, hovedsageligt fasaner, de passes af erfarne fodermestrer. I konsortiet skydes der ikke til råvildt med hagl. Ligeledes er kun godkendte skovpatroner tilladte at benytte.
Vi betaler en rimelig pris, for det vildt vi skyder så ikke der er vildt tilbage på paraden når vi går hjem.

Vi søger 3 A-medlemmer der hver har en fast gæsteplads på alle fællesjagter. Pladsen kan deles med en anden, da både A-medlem og gæst må benytte sig af bukkejagten.
A-medlemmer deltager på en ekstra jagt, hvilket giver 11 jagter, denne er UDEN gæst.

2 B-medlemmer, kun fuglejagt. Med mulighed for at få invitation til trykjagt vked mangel på deltagere. Ingen gæsteplads.

Der serveres mad på 7 af jagterne, dette er både morgenmad, kold og varm mad til frokost og drikkevarer. Folk med hund prioriteres i første omgang.

Prisen for et sådan medlemskab er
A-medlem: 12350kr
B-medlem: 6000

A-medlemmer betaler ligeledes et depositum på 1800kr.Pris: 6000-12350kr


Tlf: 23259599
Postnummer: 4862 Guldborg
Annonce nr: 17290

Riffeljægere
 Mail: Larsgyde@mail.dk
13-03-2018

Konsortie søger 3 nye medlemmer. Vi er pt. 7 jagtkammerater som søger 3 nye konsortie medlemmer, vi har 140 ha. skovjagt beliggende mellem Sorø og Slagelse, vi har en god bestand og rå- og dådyr, 5 årlige trygjagter hvor der er mulighed for at have gæst med på de 2 af jagterne, derudover afholder vi 3 jagter med haglgevær hvor der hovedsagligt er mulighed for sneppe og harer. Bukkejagten er fri, dog efter point system
Pris: 11.000,-


Tlf: Torben 28915285/Lars 61378643
Postnummer: 4180/4200
Annonce nr: 17281

Jagtperle tæt på København
 Mail: dinjagt@gmail.com
12-03-2018

Jagtklub som råder over et helt fantastisk revir blot 35 minutters kørsel fra København, søger nye kvalitetsbevidstjæger.
Jagten på reviret drives med udgangspunkt i vildtet, hvorfor nye medlemmer bør være indforstået med, at der ønskes jæger som kan efterleve de etiske og moralske kodeks som gælder for vores jagtklub.

Reviret består af godt 430 ha, hvoraf skov udgør godt 90%, i skoven er der anlagt 7 vildtfodremarker, skoven indeholder ligeledes enge med vandhuller. På den tilhørende agerjord er der etableret remisser og hegn,her er der ligeledes lavet vildtpleje med fokus på fuglejagterne.
Råvildtbestanden er meget stor og stærkt og for at tilsikre den forbliver sådan, vil jagten på råvildtet blive administreret og reguleret ud fra kvaliteten frem for kvantitet, igen med hensyn til jagtetik, moral og ikke mindst godt naboskab til omkring liggende skove.
Det samme gør sig gældende for øvrige klovbærende vildt, som tæller kronvildt og dåvildt, som reguleres på kvoter som fastsættes inden efterårsjagterne.

Der afholdes 8 fuglejagter på et større antal udsatte fugle, her vil klubmedlemmerne få mulighed for at medbringe gæst. I løbet af efteråret kan der afholdes Due og andejagt på træk i området udlagt som frijagtsområde. Frijagtsområdet er tiltænkt så jæger med hund har mulighed for et sted at træne hund.
Der afholdes 4 bevægelsesjagter for dem som er riffel og fuglejæger, igen med maksimalt fokus på at minimere stress af vildtet og støj i skoven, bevægelsesjagterne vil derfor blive afholdt på den ene halvdel af reviret ad gangen, og der skiftes naturligvis område fra gang til gang. På disse bevægelsesjagter vil ligeledes blive mulighed for at medbringe gæster.
Der er fuld forplejning på alle fællesjagter.
Vi råder over en dejlig jagthytte, med moderne køkken, toilet og badefaciliteter, samt en noget mindre moderne sovesal.
Årlig medlemsafgift fuglejæger: 14.500,00
Årlig medlemsafgift Fiffeljæger: 18.500,00
Årlig medlemsafgift riffel og fuglejæger:29.500,00

Den første år, indbetales indmeldingsgebyr på henholdsvis 1.500, jæger med med brugbar jagthund, skal ikke betale indmeldingsgebyr.

Der er intet fællesarbejde forbundet med medlemskabet, hvorfor jagten er for den travle og kvalitetsbevidste jæger. På fællesjagterne bør man dog kunne gå lidt til hånde.
Lyder ovenstående som noget for dig, og kan du nikke genkendende til Etik, moral og høj kvalitet, så er du muligvis det helt rigtige kommende medlem i vores jagtklub, så skriv et par linjer om dig selv og send til dinjagt(snabbel A)Gmail.com, sammen med et telefonnummer, så kontakter vi dig.
Pris:

Pris: fra 14.500


Tlf: 
Postnummer: 4600
Annonce nr: 17265

A og B pladser
 Mail: cos@tdcadsl.dk
12-03-2018


Til den nye sæson, har vi et par ledige B-pladser og et par ledige A-pladser.
310 HA under Skjoldenæsholm fordelt på ca. 100 HA sø, mose og rørskov.
Ca. 100 HA. Skov
Ca. 100 HA marker og folde
Ca. 10 HA remiser/magelgrave og vildt ager.
Der udsættes 1.000 fasaner og 500 ænder som passes af 2 faste fodermænd.
Området er meget kuperet og giver derfor nogle gode og til tider ret høje fugle.
Der forventes en afskydning på fælles jagterne mellem 900 og 1.100 fugle, hvilket har været gennemsnittet de sidste 10 år.
Der er ca. 150 HA fri jagt fordelt på ca 45 HA ager og folde, Ca 30 HA skov og søen på 73 HA. Der er ret god gåse og andejagt.
Vi har en dejlig jagthytte lige ud til søen, hvor vi til de 3 opfløj på ænderne mødes til en grillpølse, på fasanjagterne mødes vi i vores dejlige lokale på avlsgården til morgenmad og efterfølgende varmt mad.
Der er fra september til og med januar planlagt 11 fælles jagter, hvor vi max vil være 24 + vores 2 fodermænd.
På fasan jagterne tager vi 5 såter og alle kommer til at drive en gang og stå for 4. gange

B pladsen er fuglejagt uden gæst kr. 15.000
A pladsen er riffel og fuglejagt med gæst på alle jagter kr. 34.000

Pris:


Tlf: 40530868
Postnummer: 4174
Annonce nr: 17270

Konsortieplads i Hamborgskoven nær Nykøbing F
 Mail: shil@live.dk
12-03-2018

Vi søger medlemmer til pladser i velfungerende skovkonsortie på 325Ha.Der er 6 efterårsjagter, heraf tre med gæsteplads. Der skydes ikke råvildt i efteråret. Der er efter lodtrækning en uges bukkejagt med en tildelt buk i tildelt område om året pr plads. Konsortiepladsen kan EVT. deles med andet medlem. Nyt medlem må meget gerne have hund, men det er ikke en betingelse. Der udsættes 700 fasaner og der kræves medlemskab af Tingsted jagtforening, da vi er underlagt her.
Nærmere: Søren shil@live.dk Eller Tlf 27211092
Pris: 7000kr

Pris: 7000kr


Tlf: 27211092
Postnummer: 4800
Annonce nr: 17273

Jagt 4400 Kalundborg
 Mail: asj@skovgaard-ent.dk
11-03-2018

Jagtkonsortie på ca. 180 ha. ved Kalundborg søger medlemmer, vi er pt. 6 mand og der er plads til 2 mere... det er et jagtområde der er under opbygning, trods det skød vi 380 stykker vildt sidste sæson, fordelt på ænder, gæs, fasaner, duer, hare, råvildt mm, der er også kronvildt på reviret, ligeledes er der en jagtstue til jagten. Kontakt mig for nærmer uddybning og rundvisning af jagten.

Allan Skovgaard

Pris:


Tlf: 50265151
Postnummer: 4400
Annonce nr: 17253

Vi søger 2 jægere med hund til jagtkonsortium i Faxe.
 Mail: per.herlev@lauritz.com
10-03-2018

Vi er et jagtkonsortium der søger 2 jægere helst med stødende/drivende jagthunde. Vi har overtaget et større jagtareal her i 2018 og vil gerne udvide antallet af medlemmer i konsortiet.


Jagtarealet ligger på Vemmetofte Klosters jorde i Faxe og er på 209 Ha. Hvoraf 156 Ha er skov med en del nye nåletræs kulturer, lave egetræer samt højskov. 53 Ha agerjord med 2 store remiser med vandhuller som ligger 1,5 kilometer fra havet.


Vi kommer til at have en udsætning på 450 - 500 fugle som vil blive passet af fodermester samt to medlemmer fra konsortiet der har meldt sig frivilligt til at hjælpe. Der er en pæn bestand af råvildt samt strejfende dåvildt på området.


Vi kommer årligt til at afholde:
- 7-8 Fuglejagter som starter med fælles morgenmad samt varmt mad i løbet af dagen.
- Individuel jagt på råvildt med riffel.
- Mulighed for fri jagt på ænder, gæs, duer.


Når vi er fuldtallige kommer vi til at blive 15 personer i konsortiet hvor alle har lige meget at skulle have sagt mht. til at præge den fremadrettet jagtafvikling og udvikling.


Vi går desuden meget op i den uformelle tone og med humor og hygge i højsædet, da det gælder om at få en hyggelig dag i naturen.


Jagten er ikke opdelt i A eller B medlemmer. Alle konsortiemedlemmer vil have mulighed for at skyde hagl og riffel samt have en gæst med på alle fuglejagterne.


Til bukkejagten mødes vi d. 15 om aftenen til grill og hygge og med muligheder for overnatning.
Vi kommer til at have ca. 2-3 fælles arbejdsdage over året. Og evt. nogle dage på skydebanen hagl/riffel for hyggens skyld og for dem der har lyst.


Prisen for at gå ind i dette konsortium udgør kr. 12.000,- om året. Samt et start indskud det første år der udgør kr. 1.500,- som ikke tilbagebetales ved ophør af medlemskab.


Vi lægger vægt på god jagtmoral og etik samt godt kammeratskab og om du er kvinde/mand, eller nyjæger er ikke afgørende. Det er derimod afgørende at du vægter jagtoplevelsen og kammeratskabet højt.


Har ovenstående interesse, er du velkommen til at skrive til nedenstående mailadresse, og beskriv her lidt om dig selv, din erfaring, samt hvilke hund/e du har.


Du er også meget velkommen til at ringe.
30618774 - per.herlev@lauritz.com

Pris: 12000


Tlf: 30618774
Postnummer: 
Annonce nr: 17248

Fuglejæger søges
 Mail: j.stigler@live.dk
10-03-2018

Til mindre konsortie belliggende 5 min. fra afkørsel 40 på sydmotorvejen søges en fuglejæger.
Reviret er på knap 200 ha fordelt på skov,ager,remiser,vandhuller samt ca 3 ha vildtagre.
Vi udsætter fasaner og ænder i passende antal og har en god afskydningsprocent.
Vi afholder 5 jagter med gæsteplads på 2 af disse samt 2 jagter kun for medlemmer, derudover frijagt på udvalgte arealer.
Vi har valgt ikke at være så mange på jagterne så derfor god plads og vildtet får en fair chance.
Jagthytten danner ramme om fælles morgenmad samt varm mad til middag. Vi har medhjælp til borddækning/oprydning og kan derfor nyde bare at gå på jagt.
Konsortiet har godt med hunde så hund derfor ikke noget krav men er velkomne.
Vi har en sund økonomi og kan derfor til stadighed forbedre og udvikle jagten til medlemmernes gavn.
Skulle denne annonce have vækket interesse står jeg gerne til rådighed for fremvisning samt uddybende spørgsmål.

jesper Stigler

Pris:


Tlf: 21270252
Postnummer: 
Annonce nr: 17249

Nyt konsortie i Nordsjælland
 Mail: sally@soeborggaard.com
09-03-2018

100 hektar jagtarealer på proprietærgård nær Gilleleje med meget alsidigt vildt.

Mulighed for bukkejagt, fugle-; fasan-, råge-, vildgåse- samt andejagt

Fællesskab samt god jagtetik vægtes højt.

8000 kr pr. plads

Pris: 8000 kr


Tlf: 24267003
Postnummer: 3250
Annonce nr: 17236

Jæger med hund søges til godsjagt
 Mail: rasmus.hede.71@gmail.com
08-03-2018

Vi har en ledig plads for den kommende sæson på vores etablerede og velfungerende godsjagt nord for Næstved (45-60 min. fra København).
Vi råder over mere end 300 ha blandet skov med lysninger, enge og fodermarker. Der ud over har vi en fantastisk ny renoveret jagthytte med toilet, bad og sovepladser.
Vores veletablerede konsortium har her ud over mere end 50 stiger samt traktorer, jagvogne og velholdte voliere.
Vi vil i det kommende jagtår igen udsætte ca. 1000 fugle der passes af vores faste skytte. Vi har i det foregående år afskudt 30% af de udsatte fugle og der ud over er der mange snepper og duer i skoven.
I skoven forefindes endvidere råvildt, dåvildt og strejfende kronvildt. Vi afskyder årligt mellem 30 og 50 stk. klovbærende vildt under hensyn til bestanden.
Det kommende jagtår vil vi afholde:
· 1 andejagt (Kun for medlemmer)
· 5 fællesjagter med gæst (hagljagter)
· 1 kombinationsjagt med gæst (riffel og hagl)
· 5 trykjagter med gæst på en af disse (riffel)
Du vil som medlem have fast gæsteplads på de 5 fællesjagter samt kombinationsjagten og gæsteplads på en af trykjagterne.
Vi starter vores jagter med fælles morgenmad og spiser sammen frokost i hytten i løbet af dagen. Vi vil på fællesjagterne (hagljagter) i alt være ca. 30 personer inkl. gæster. På trykjagterne er vi typisk ca. 16 personer.
Ud over de organiserede jagter vil der være mulighed for frijagt i skoven med gæst samt medtagelse af gæst i bukkejagten efter et nærmere fastsat regelsæt.
I bukkejagten mødes vi d. 15 om aftenen til fælles middag og hygge og mange vælger at overnatte i hytten.
Vi afskyder ikke råvildt med hagl i skoven.
Kontingentet er på kr. 19.500,- der betales i foråret.
Her til kommer betaling af forplejning (morgenmad, frokost og drikkevarer) for dig selv og gæst på kr. 3.650,- der betales i september.
Vi afholder 3 arbejdsdage hvor vi vedligeholder vores jagt samt forbereder udsætningerne
Er du en seriøs jæger med en god hund, der sætter pris på godt kammeratskab, ordnede forhold samt fuld gennemsigtighed i både regler og økonomi så er vores konsortium noget for dig.
Fremvisning af reviret vil blive gennemført i løbet af marts og april.
Er du interesseret så kontakt undertegnede på mail så kan jeg sende relevant materiale.
Mail: rasmus.hede.71@gmail.com

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 17223

Riffel- og fuglejægere søges
 Mail: larsfhansen@gmail.com
07-03-2018

Gammelt veletableret jagtkonsortium, lidt syd for Køge, med jagt på ca. 200 hektar, hvoraf 125 er skov og resten er omkringliggende marker, søger nye medlemmer. Vi er en blandet flok jægere, som også værdsætter det hyggelige samvær på jagterne og i vores jagthytte, der ligger midt i skoven. Fuldtalligt er vi 10 A-medlemmer (udvides nu til 11), 15 B-medlemmer og en fodermester.
Vi udsætter i år 400 fasaner. Der er godt med råvildt og sporadisk då- og kronvildt.

Vi søger en riffeljæger (A-medlem) der, udover fuglejagterne mm., deltager i efterårets trykjagter og bukkejagt om foråret. Desuden indgår en B-plads til egen disponering.

Vi søger også et par fuglejægere (B-medlem) der deltager i de 5 fuglejagter og 2 rævejagter (plus ad hoc efter vejret), samt har fri due- og krageregulering.
Ring og lad os få en snak.

Pris:


Tlf: 26219230
Postnummer: 
Annonce nr: 17218

konsortiepladser nær Faxe
 Mail: lars@lmcbyg.dk
06-03-2018

Enkelt konsortiepladser med/uden riffeljagt tilbydes. Revir på ca 300 ha, bestående af skove, marker samt enge. Udsætning 400 fugle, som passes af fast skytte. Der afholdes 5 fuglejagter. Morgenmad, frokost samt øl/vand inkluderet på alle fuglejagterne. Rig mulighed for frijagt på skovduer, sort fugle, ænder, gæs, agerhøns m.v.
For nærmere info, ring 21630398 efter kl 16.00

Pris: kr.11000,-/8000,-


Tlf: 21630398
Postnummer: 4654
Annonce nr: 17207

jagtkonsortie på vest Sjælland (Kalundborg).
 Mail: cfu@mail.dk
03-03-2018

Vi søger et par nye jagtkammerater til veletableret jagtkonsortie på vest Sjælland (Kalundborg).

Vi har fået en enkelt ledig A-plads og et par ledige B-pladser

Det er en fordel hvis du har hund og værdsætter hundearbejdet, men det er ikke et krav.

Det 260 ha store vildtrige jagtterræn er utroligt spændende og består af store sammenhængende marker, med vel etablerede og professionelt anlagte remiser på 1-2 ha, ledelinjer, samt et mindre skovstykke i forbindelse med mose. På arealet forefindes endvidere 2 større søer, samt mindre søer/vandhuller i de fleste remiser.

Området ligger tæt på Kattegat og det er primært et fugle terræn, med en rigtig fin trækjagt på ænder, gæs og duer. Der er endvidere en rigtig god bestand af agerhøns på terrænet og af klovbærende vildt forefindes både råvildt og kronvildt.
Jagten passes af en fast "skytte" og der udsættes et passende antal fasaner og ænder.

Vi lægger meget vægt på en god jagtetik, høj jagt moral, godt humør og hyggeligt samvær.
Der er stort fokus på sikkerheden og vi har en klart defineret alkohol politik.

Vi prioriterer kammeratskabet meget højt og det har ingen betydning om du er kvinde/mand, ny jæger eller erfaren – bare at du er positiv og har et godt humør.
Hvis en god jagtdag for dig er lig med mange fugle på paraden, så er det ikke denne jagt du skal vælge.

A-pladsen koster kr. 15.000 og indeholder bukkejagt, riffeljagt efterår, 6 efterårsjagter på fugle, 2-3 agerhøns jagter og 1 hanejagt. Der er fri trækjagt på gæs, ænder og duer efter princippet ”Fair use”.

B-pladsen koster kr. 10.000,- og indeholder 6 efterårsjagter på fugle, 2-3 agerhøns jagter og 1 hanejagt.
Der er fri trækjagt på gæs, ænder og duer efter princippet ”Fair use”.

Ud over ovenstående vil der blive arrangeret et antal trækjagter på ænder, 1-2 gåsejagter og behovsvis reguleringsjagt på gæs.

Alle medlemmer har mulighed for at tage en gæst med på 2 af efterårets fuglejagter.

Arealet ligger isoleret fra store veje og der er særdeles gode muligheder for træning af hund – både marksøg og apporteringstræning. Der bliver som regel arrangeret nogle marktræninger i løbet af foråret.

I jagten indgår en jagtstue, indeholdende ophold/spiserum og et køkken, samt adgang til toilet.
Alle fællesjagter starter med morgenmad og til frokost er der fællesspisning med varm mad.

Der skal påregnes et mindre antal arbejdsdage til revirpleje.

Området fremvises gerne efter aftale. Ring/skriv og fortæl hvad du forventer af os.

Kontakt:
Erik: tlf 30797781, e-mail: erikhaugepedersen@gmail.com
Eller
Carsten : tlf 24822482, e-mail: cfu@mail.dk

Pris: Pris fremgår af annoncen

Pris: Pris fremgår af annoncen

Pris: Pris fremgår af annoncen


Tlf: 30797781 eller 24822482
Postnummer: 4400
Annonce nr: 17188

Godsjagt
 Mail: hanjim@live.dk
24-02-2018

Til meget alsidig godsjagt søges m/K- B medlemmer. Vi har både marker, en stor skov, og 4 mindre skove og en rørskov, ud til Præstø Fjord. Stor udsætning 700 fasaner og 100 ænder. Udover fællesjagt er der frijagt på markerne i de mellemliggende søndage. Frijagt på ænder og gæs ude ved fjorden og begrænset rågejagt i jagtsæsonen alt efter eget ønske. Mulighed for riffeljagt når der er plads. Jagtkonsortiet har egen jagthytte med gode faciliteter. Rigtig meget jagt til en fornuftig pris 8.700 Kr.
Pris: 8.700 Kr.


Tlf: 23722870
Postnummer: 2630
Annonce nr: 17134

B medlemmer til etableret Jagt konsortium
 Mail: ole@husum-entreprise.dk
23-02-2018

Til etableret Jagt konsortium uden for Nørre Alslev på Falster søges B medlemmer. De nye B medlemmer kan se frem til 6 efterårsjagter samt 2 kokkejagter i januar, samt (styret) fri jagt på duer, ænder og gæs på træk samt regulering af rågeunger.

Det samlede areal udgør ca. 300 HA fordelt på 102,4 Ha. Skov, der ligger ud mod det åbne hav (godt træk på ænder & gæs), plus ca. 200 Ha ager jord, hvoraf ca. 70 HA grænser op til skoven.

De øvrige 130 HA, ligger 5 minutter fra hovedstykket og byder på en dejligt sø men et godt andetræk, samt marker med mindre remisser og mulighed for rigtig spændende gåsejagt til vinter, idet der i år er sat roer.

Der udsættes hvert år ca. 300 fasaner i skoven, som passe via en fælles indsats blandt konsortiumets medlemmer.

Vi lægger meget stor vægt på det sociale og mødes til fx ålegilde eller en hygge aften før fælles jagterne. Der findes et ældre primitivt hus, som fungerer som jagthytte i området. Jagthytten vil i foråret 2018, ved fælles hjælp, bliver indrettet med overnatningsmuligheder samt ”jagt stue” til fælles spisning.

Jæger med hunde vil blive fortrukket.

For mere information, ring på 40206881

Knæk og bræk

Ole

Pris: 7000 kroner

Pris: 7000 kroner


Tlf: 40206881
Postnummer: 4840
Annonce nr: 17116

Godsjagt. 540 ha. Stevns
 Mail: at.jagt@gmail.com
22-02-2018

Eksklusivt konsortie for den kræsne fuglejæger, søger nye
medlemmer.
540 ha Godsjagt beliggende på Stevns 1 time fra Kbh.
Store udsætninger med afskudsprocenter over 50.
Vi går meget op i velflyvende fugle, samt udfordrende
betingelser.
Driverteam og appotører på alle jagter.
Pris 22.500
Kontakt os for nærmere info.
Mail: at.jagt@gmail.com
Mob : 53885570

Pris: 22.500


Tlf: 53885570
Postnummer: 4660
Annonce nr: 17112

Konsortiepladser, Ulriksdal på Lolland  Mail: post@stefanpommer.dk
21-02-2018
D. 23-03-2018

Vi er et veldrevet konsortie som søger nye jagtkammerater til den kommende sæson, gerne med hund, men ikke en betingelse.

Vi råder over ca. 100 hk hvoraf de 50 hk er skov.

Til jagten tilhøre fin jagthytte, med brændeovn, pejs og køkken og med plads til 30. pers.

Der udsættes på reviret 450 fasaner og 50 ænder.

Der er fast fodermester tilknyttet, som sørger for at fuglene bliver passet, fra de bliver udsat og gennem hele sæsonen.

Der afholdes 6 klapjagter. Der er fri duejagt.
Andejagter afholdes ca. hver 14. dag, og som det passer med trækket.

Kontakt os gerne for uddybende spørgsmål.

Pris kr. 7900,- inkl. gæsteplads på hver jagt.


Pris: 7900,-


Tlf: 21298897
Postnummer: 4990
Annonce nr: 17097

Vestsjælland/Stigs Bjergby  Mail: robert@mackay.dk
06-03-2018
D. 22-03-2018

Vores revir er blevet større og derfor søger vi nye medlemmer. Så vi i alt bliver 12 medlemmer
Jagten består af 3 markområder med hver ca. 6-800 meter imellem med et samlet areal på ca. 225 ha.. Der er i alt 10 remisser af varierende størrelse, samt ca. 1500 m læhegn. I den ene remisse er der desuden en voliere til udsætning af fasaner. Der vil blive etableret vildtagre, sandsynligvis med majs og måske jordskokker. Der fodres i en del af remisserne.
Vi regner med at udsætte i alt ca. 100 fasaner og ænder.
Der kommer til at være 12 – 15 stiger/tårne fordelt over området.
I området findes der: Råvildt, hare, fasaner, agerhøns, ænder, snepper, duer, gæs og ind imellem er der set kron- og dåvildt.
Der må skydes en sommerbuk og 2 efterårsdyr. Ud over dette vil der være frijagt på duer og gæs. Desuden vil der blive arrangeret 6-8 fællesjagter.
Vi har et rum i en længe af godset hvor vi mødes til morgenmad inden fællesjagterne.
Man skal påregne 2-3 arbejdsdage i løbet af året til plantning/udtynding/udvidelse af remisserne m.m.
Da vi gerne vil hjælpe nyjægere hurtigt i gang vil disse samt enkelte hundefolk blive prioriteret MEN det skal endelig ikke afholde nogen fra at søge. Det være sig ung/gammel/mand/kvinde osv…..
Der vil være fælles rundvisning søndag d. 18/3 kl 17.
Pris: kr. 8000,- + kr. 1500 i indskud.


Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 17213

Lerchenfeld Kalundborg  Mail: pollebruun@gmail.com
19-02-2018
D. 21-03-2018

Konsortie på Lerchenfeldt Gods søger 2 nye jagtkammerater, mand, kvinde eller nyjæger, gerne med hund,men det er ingen betingelse.
Jagt området er på ca. 150 ha agerjord med remiser og hegn, der er 2 vandhuller. Der sættes fasaner ud. Der er 9 stiger til bukkejagten. Vi holder 2 fællesjagter med gæst, og ellers aftales jagtdagene efterhånden hen over jagtåret.
Vi har en hyggelig jagthytte til rådighed. De fleste jagter starter med morgenmad og frokost når vi er færdige. Der er 2-3 arbejdsdage om året.
Vi er et konsortie der vægter det sociale og sikkerheden højere end antallet af dyr på paraden.
Af vildt er der mulighed for råvildt, agerhøns, fasan, duer, ænder, gæs, hare og ræv. Vi har regulering af duer og gæs.
Jagt lejen er 9000 Kr.
Hvis du syntes det lyder spændende så skriv en mail eller ring.

Mobil. 22939716

Pris: 9000 Kr.


Tlf: 22939716
Postnummer: 4400
Annonce nr: 17079

Plads i et jagtselskab tæt på Ringsted  Mail: cslarsen@outlook.dk
13-03-2018
D. 20-03-2018

Mindre - men velfungerende og uhøjtideligt - jagtselskab nord for Ringsted med plads til 12 medlemmer, søger et nyt medlem. Gerne med hund - men det er ikke betingelse.

Vores revir består af ca. 160 hektar ager med flere remiser og et moseområde. En del af agerområdet grænser op til mindre skovområder.

På området er der særligt en stor naturlig bestand af agerhøns, fasaner og harer, og afskydningen står i god relation hertil. Der er ligeledes en pæn og sund bestand af råvildt på terrænet.

Der afholdes mindst 6-8 fællesjagter i løbet af en sæson. Der er fri jagt på duer og gæs, og grundet placeringen er der mulighed for meget god gåsejagt.

Ønsker du yderligere information er du velkommen til at kontakte os på tlf. 51 26 07 87 eller mail : cslarsen@outlook.dk
Pris: 7.500

Pris: 7.500


Tlf: 51 26 07 87
Postnummer: 4100
Annonce nr: 17278

Hyggelig jagt ved Østrup  Mail: lars6qxl@gmail.com
15-03-2018
D. 19-03-2018

Vi søger 3 jægere med hund, til en lille jagt lige udenfor Østrup. Jagten er 40 ha. stor. Der er 2 små søer, vi har også fiskeret. Vi skyder også 2-3 stk. råvildt så den mulighed er der også. Den angivne pris er hvis vi bliver 6 jægere. Vi køre med fast gæsteplads, som kan deles/sælges for max. halvdelen af prisen.
Jægere med hund vil blive foretrukket, da hunde mangel er vores største problem.

Pris: 5000.


Tlf: 28924832 KUN SMS
Postnummer: 3670 Veksø
Annonce nr: 17305

jæger søges til jagt sydsjælland  Mail: curt@pc.dk
17-02-2018
D. 19-03-2018

Der er 3 pladser til leje, der bliver sat fasaner-ænder og agerhøns ud, der er en god andejagt samt gåsejagt,jagten passes af fast skytte, der vil afholdt 8 fællesjagter,samt aftenstræk i det omfang af ænder der kommer ind.
kontakt curt på 20339656

Pris: 10000,00


Tlf: 20339656
Postnummer: 4750
Annonce nr: 17051

En af Sydsjællands bedste riffeljagter ingen trofæ afgift 175Ha  Mail: Jorgen@laurberg.org
17-02-2018
D. 19-03-2018

På dette område skyder vi hvert år råvildt dåvildt kronvildt snepper fasaner ænder harer duer ræve.
Udsætning ca 700 fugle

Der forefindes på området opvarmet jagtstue køkken wc soverum.

Vi for morgenmad og varm mad til middag på hver jagt vi afholder.

Der er tilknyttet fast fodermester til området.

Der afholdes 3 Trykjagter og 6 klapjagter i løbet af sæsonen.

Vi er 18 medlemmer i spændet fra start 20erne til start 70erne.

Vi vil gerne holde jagttradioner og god opførsel i hævd.

Det vigtigste sikkerheden er i højsædet.

Det første år 18000kr efterfølgende 15500kr.

De bedste jæger hilsner.

Pris: 18000kr


Tlf: 28294989
Postnummer: 4720
Annonce nr: 17052

Attraktiv fuglejagt  Mail: nsn@tultul.dk
12-03-2018
D. 18-03-2018

Til vores konsortie beliggende på Gods ved Haslev søger vi 2 fuglejægere, gerne med hund og eller jagthornsblæser, dog ingen betingelse.
Reviret er på 120 ha. fordelt på skov,ager,remiser,sø vandhuller samt vildtagre.

Vi udsætter 900 fasaner og 200 ænder og har en høj afskydningsprocent der ligger mellem 50 og 65 procent
Vi afholder 6 fasanjagter og 3 andejagter med tilkøb af gæstepladser.
Det afskudte vildt deles gratis ud til medlemmerne.

Der er fuld forplejning på alle jagter. Vores store og dejlige jagthytte danner rammen om fælles morgenbord, varm mad til middag, kaffe og kringle i skoven, sveepsteak, øl og vand.

Alle jægere bliver kørt rundt mellem såterne, så enhver kan deltage.
Alle jægere er velkomne mand/kvinde, nyjæger

Vi mødes på jagtdagene kl. 08.00 til morgenbord i jagthytten, og er færdig med jagtdagen kl. 16.00

Interesserede er meget velkommen til at ringe til Niels for yderligere orientering eller fremvisning af jagten.

Pris: 11.000


Tlf: 20878211
Postnummer: 4690
Annonce nr: 17260

340 ha dejligt stort område.  Mail: Assertoft@yahoo.dk
15-02-2018
D. 17-03-2018


Vi er et konsortie der har det hele!
Stor sund rådyrbestand, rigtig mange hare, gode naturlige træk på ænder, duer og gæs. Samt strejfende kron og dåvildt.
Dertil bliver der sat fasaner, ænder og agerhøns ud.

Vi har ca 340 hektar jagt med lange læhegn, remisser, brakstykker, vildtagerstykker og lidt små skov.
Jagten ligger mellem Kalundborg og Slagelse.

Prisen på de 6500 er for selve konsortiepladsen med deltagelse på fællesjagterne. derudover betales ekstra for riffeljagt og frijagt.

Har dette din interesse så skriv en mail om dig selv.
Vi går meget op i at du passer ind i fællesskabet, og har den rigtige holdning til jagt.

Pris: 6500


Tlf: 
Postnummer: 4200
Annonce nr: 17040

Gl. Lellinge v. Køge  Mail: jb@keca.dk
14-02-2018
D. 16-03-2018

Mindre konsortium med fin gæsteordning tilbyder nyt medlem deltagelse i hyggelige jagtdage på primært fasaner og ænder. Desuden gives der adgang til jagt på rågeunger i større koloni, samt et frijagtområde.
Terrænet på ialt 200 ha ligger samlet med ydre afgrænsning til åsstrækning samt skove. Kuperet terræn med flere vandhuller, marker med remiser og mergelgrave, overdrev, gamle bevoksede grusgrave, langstrak åløb igennem terrænet, samt mindre skovareal. Et terræn, hvor man med andre ord tydeligt kan møder både istidens kræfter og de menneskelige ditto.
Udsætning af skydefugle 500 fasaner og 150 gråænder, som alene jages på fællesjagter.
Alt arbejde vedr. udsætning og pasning/fodring af skydefugle forestås af skytte.
På de større jagtdage mødes vi til morgenbord og en varm middagsret i en god og rummelig jagthytte.
Jægerprofilen vi søger, rimer på en jæger m/k, hvor vi vil foretrække ansøgere med hund(e) _
dog ingen betingelse. Mulighed for at invitere “hundegæst” med.
For fastholdelse og fortsat udbygning af et hyggeligt konsortium forventes det, at ansøgeren er en imødekommende, positiv person, der tager ansvar både socialt og sikkerhedsmæssigt såvel ude på terrænet som i jagthytten.

For yderligere oplysninger/spørgsmål står jeg til rådighed på telefon eller mail.

Venlig hilsen

Jesper


Pris: 11.000


Tlf: 51569293
Postnummer: 
Annonce nr: 17025

Karise / Stevns  Mail: stevnsjagt@gmail.com
14-02-2018
D. 16-03-2018

Et par jagtkammerater søges til jagtkonsortie på Stevns / Karise omegn. Vi er et ”gammelt” hyggeligt konsortie, som sætter etikken og sikkerheden i top. Vi sætter det sociale højt og vores jagthytte danner rammen om vores fællesskab med morgenkaffe og frokost ved fællesjagter.

Jagtområdet omfatter 32 ha skov og 140 ha agerjord med remisser og vandhuller med tilplantet majs. Der udsættes ca. 300 fasaner og et mindre antal ænder, der passes af en fast fodermester.
Ved fuglejagt og riffeljagt er der mulighed for gæstepladser der fordeles retfærdigt mellem konsortiets medlemmer. Der betales for en gæsteplads pr. gang. Der vil være ca. 6 fællesjagter. Bukkejagt den 16.maj. Der er mulighed for riffeljagt på egen hånd, samt 2-3 trykjagter og 3-4 arbejdsdage, hvor opgaverne er vedligehold af jagthytte, tårne, stiger og div.

Lidt om dig : Du er en jæger helst med hund, En jæger der holder af naturen, som sætter pris på et godt kammeratskab med en høj jagtmoral og etik. Du kan være kvinde, mand, erfaren eller ny jæger, bare du har den rette indstilling. Pris kr.: ca. 9.000
Skriv en mail til os og du vil hører fra os snarest mulig.
e-mail: stevnsjagt@gmail.com

Pris: 9000


Tlf: 
Postnummer: 4653
Annonce nr: 17026

Riffel jæger søges  Mail: mm-steel.aps(A)pc.dk
02-03-2018
D. 11-03-2018

Eksklusivt jagtkonsortium søger et medlem.

Jagten er på 175 ha skov på Vestsjælland.
Konsortiet består af 4 mand, hvor medbestemmelse, frihed og tillid prioteres højt.

Send en mail med lidt oplysninger om dig selv,
og få en mere fyldes gørende beskrivelse af jagten.

Seriøse henvendelser forventes og besvares på samme måde
Morten

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 4200
Annonce nr: 17185

Jagtperle tæt på København  Mail: dinjagt@gmail.com
09-02-2018
D. 11-03-2018

Jagtklub som råder over et helt fantastisk revir blot 35 minutters kørsel fra København, søger nye kvalitetsbevidstjæger.
Jagten på reviret drives med udgangspunkt i vildtet, hvorfor nye medlemmer bør være indforstået med, at der ønskes jæger som kan efterleve de etiske og moralske kodeks som gælder for vores jagtklub.

Reviret består af godt 430 ha, hvoraf skov udgør godt 90%, i skoven er der anlagt 7 vildtfodremarker, skoven indeholder ligeledes enge med vandhuller. På den tilhørende agerjord er der etableret remisser og hegn,her er der ligeledes lavet vildtpleje med fokus på fuglejagterne.
Råvildtbestanden er meget stor og stærkt og for at tilsikre den forbliver sådan, vil jagten på råvildtet blive administreret og reguleret ud fra kvaliteten frem for kvantitet, igen med hensyn til jagtetik, moral og ikke mindst godt naboskab til omkring liggende skove.
Det samme gør sig gældende for øvrige klovbærende vildt, som tæller kronvildt og dåvildt, som reguleres på kvoter som fastsættes inden efterårsjagterne.

Der afholdes 8 fuglejagter på et større antal udsatte fugle, her vil klubmedlemmerne få mulighed for at medbringe gæst. I løbet af efteråret kan der afholdes Due og andejagt på træk i området udlagt som frijagtsområde. Frijagtsområdet er tiltænkt så jæger med hund har mulighed for et sted at træne hund.
Der afholdes 4 bevægelsesjagter for dem som er riffel og fuglejæger, igen med maksimalt fokus på at minimere stress af vildtet og støj i skoven, bevægelsesjagterne vil derfor blive afholdt på den ene halvdel af reviret ad gangen, og der skiftes naturligvis område fra gang til gang. På disse bevægelsesjagter vil ligeledes blive mulighed for at medbringe gæster.
Der er fuld forplejning på alle fællesjagter.
Vi råder over en dejlig jagthytte, med moderne køkken, toilet og badefaciliteter, samt en noget mindre moderne sovesal.
Årlig medlemsafgift fuglejæger: 14.500,00
Årlig medlemsafgift Fiffeljæger: 18.500,00
Årlig medlemsafgift riffel og fuglejæger:29.500,00

Den første år, indbetales indmeldingsgebyr på henholdsvis 1.500, jæger med med brugbar jagthund, skal ikke betale indmeldingsgebyr.

Der er intet fællesarbejde forbundet med medlemskabet, hvorfor jagten er for den travle og kvalitetsbevidste jæger. På fællesjagterne bør man dog kunne gå lidt til hånde.
Lyder ovenstående som noget for dig, og kan du nikke genkendende til Etik, moral og høj kvalitet, så er du muligvis det helt rigtige kommende medlem i vores jagtklub, så skriv et par linjer om dig selv og send til dinjagt(snabbel A)Gmail.com, sammen med et telefonnummer, så kontakter vi dig.

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 4600
Annonce nr: 16987

Riffeljagt  Mail: cgrjagt@yahoo.dk
06-03-2018
D. 08-03-2018

Vi søger 2 riffeljægere, hund en fordel, men ikke et krav.
Meget fin dyrejagt på 200 hektar, lige ned til 400m fjor. Et forårsdyr og et efterårsdyr,+ fuglejagt, er inklusiv prisen.
Vi er et lille konsortie der skal bestå af 9 jægere.
4 riffel & 5 fuglejægere.
I øjeblikket er vi kun to riffeljægere og 5 fuglejægere.
Kontakt Claus

Pris: 7000 kr


Tlf: 20928280
Postnummer: 4760
Annonce nr: 17212

Vi søger 4 jægere med hund til jagtkonsortium i Faxe.  Mail: per.herlev@lauritz.com
05-02-2018
D. 07-03-2018

Vi er et jagtkonsortium der søger 4 jægere helst med stødende/drivende jagthunde. Vi har overtaget et større jagtareal her i 2018 og vil gerne udvide antallet af medlemmer i konsortiet.


Jagtarealet ligger på Vemmetofte Klosters jorde i Faxe og er på 209 Ha. Hvoraf 156 Ha er skov med en del nye nåletræs kulturer, lave egetræer samt højskov. 53 Ha agerjord med 2 store remiser med vandhuller som ligger 1,5 kilometer fra havet.


Vi kommer til at have en udsætning på 450 - 500 fugle som vil blive passet af fodermester samt to medlemmer fra konsortiet der har meldt sig frivilligt til at hjælpe. Der er en pæn bestand af råvildt samt strejfende dåvildt på området.


Vi kommer årligt til at afholde:
- 7-8 Fuglejagter som starter med fælles morgenmad samt varmt mad i løbet af dagen.
- Individuel jagt på råvildt med riffel.
- Mulighed for fri jagt på ænder, gæs, duer.


Når vi er fuldtallige kommer vi til at blive 15 personer i konsortiet hvor alle har lige meget at skulle have sagt mht. til at præge den fremadrettet jagtafvikling og udvikling.


Vi går desuden meget op i den uformelle tone og med humor og hygge i højsædet, da det gælder om at få en hyggelig dag i naturen.


Jagten er ikke opdelt i A eller B medlemmer. Alle konsortiemedlemmer vil have mulighed for at skyde hagl og riffel samt have en gæst med på alle fuglejagterne.


Til bukkejagten mødes vi d. 15 om aftenen til grill og hygge og med muligheder for overnatning.
Vi kommer til at have ca. 2-3 fælles arbejdsdage over året. Og evt. nogle dage på skydebanen hagl/riffel for hyggens skyld og for dem der har lyst.


Prisen for at gå ind i dette konsortium udgør kr. 12.000,- om året. Samt et start indskud det første år der udgør kr. 1.500,- som ikke tilbagebetales ved ophør af medlemskab.


Vi lægger vægt på god jagtmoral og etik samt godt kammeratskab og om du er kvinde/mand, eller nyjæger er ikke afgørende. Det er derimod afgørende at du vægter jagtoplevelsen og kammeratskabet højt.


Har ovenstående interesse, er du velkommen til at skrive til nedenstående mailadresse, og beskriv her lidt om dig selv, din erfaring, samt hvilke hund/e du har.


Du er også meget velkommen til at ringe.
30618774 - per.herlev@lauritz.com

Pris: 12000


Tlf: 30618774
Postnummer: 4640
Annonce nr: 16949

Jagt i Nordsjælland  Mail: Jagtinordsjaelland@gmail.com
02-03-2018
D. 04-03-2018

Lille konsortie søger en jæger der sætter pris på jagt efter vilde fugle og råvildt.
Skriv lidt om dig selv og jeg vender tilbage.

Pris: 12000kr


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 17186

Konsortieplads i Hamborgskoven nær Nykøbing F  Mail: shil@live.dk
02-02-2018
D. 04-03-2018

Vi søger medlemmer til fire pladser i velfungerende skovkonsortie på 325Ha.Der er 6 efterårsjagter, heraf tre med gæsteplads. Der skydes ikke råvildt i efteråret. Der er efter lodtrækning en uges bukkejagt med en tildelt buk i tildelt område om året pr plads. Konsortiepladsen kan EVT. deles med andet medlem. Nyt medlem må meget gerne have hund, men det er ikke en betingelse. Pris er ca 7000Kr, som fastsættes på generalforsamling i Marts, hvor der også aftales antal fasaner til udsætning (ca700)
Nærmere: Søren shil@live.dk Eller Tlf 27211092

Pris: 7000kr


Tlf: 27211092
Postnummer: 4800
Annonce nr: 16917

KonsoKonsortie pladser Vestsjælland nær slagelse  Mail:  jjlaegteskov@hotmail.com
01-02-2018
D. 03-03-2018

Vi søger medlemmer, jagten er på 94 ha blandet med mose, levende Hegn, marker
vi har B pladser i Hejninge.
Der bliver holdt 6 jagter. Og 2 af jagterne må man have en gæst med.
Vi udsætter 200 fasaner
Vi skyder rådyr med haglgevær
Prisen er 4500 kr
Ring og hør. Datoer er fundet

Pris: 4500


Tlf: 42606507
Postnummer: 4200
Annonce nr: 16899

Jagtkammerater til konsortie.  Mail: sa@strandholm.info
20-02-2018
D. 02-03-2018

Vi er et konsortie med plads til 4 nye jagtkammerater - gerne med hund der kan drive. Vi har 2 skove, 4 søer, å og massser af god markplads. Remiser og hegn. Rådyr og strejfende dådyr. Der er fasaner, agerhøns, snepper og ænder. Der er dueregulering. Der udsættes fasaner i 2 voliere. Hytte med opvarmning, soveplads og køkken. Der afholdes fællesjagter med plads til gæster. Jagtetikken/sikkerheden er i højsæde sammen med humøret. Bukkejagt efter lodtrækning. Der bliver 2-4 arbejdsdage ultimo marts primo april.
Vi er beliggende 1 times kørsel fra Kbh. beliggende Fakse Kommune.Ring for nærmere.

Pris:


Tlf: 28432062
Postnummer: 4720
Annonce nr: 17086

Konsortiejagt Sydsjælland  Mail: jan@smedengaard.dk
31-01-2018
D. 02-03-2018

Jægere med ben i næsen og jagt med stort J søges til super fugle jagt på Sydsjælland
Jagten består af ca. 200 tdl. marker med remisser og levende hegn, samt en stort moseområde med fint vandspejl. Derudover er der 110 tdl. Skov med skovsø og åbne skovarealer.
Konsortiet kommer til at bestå af 6-8 jægere og der forefindes fin sommerhytte og mulighed for opvarmet jagthytte med alle faciliteter. Jagten har altid været og er i dag en attraktiv fuglejagt både på ænder og fasaner. Det vi søger er som skrevet jægere med stort J som ønsker gode rigtig gode jagtdage med gæster, hvor jagtetik og kammeratskab er i højsædet.
Vi forventer at afholde 2 betalingsjagter af 500 fugle i alt på både ænder og fasaner
Pris for 1 plads med gæsteordning er ca. kr. 15.500
Kun henvendelse på tlf. 41663556


Pris: 15500


Tlf: 41663556
Postnummer: 4720
Annonce nr: 16897

konsortine plads  Mail: jackmikael.petersen@gmail.com
09-02-2018
D. 26-02-2018

søger en riffeljæger til et lille konsortie på Sydsjælland
jagt består af 50 ha skov 67 ha ager.
3 remiser hvor der er vand i de to, der er gode brede hegn og ca 2000 meter kystline.

der er en god bestand af råvildt, der er se dåvildt/kronvildt på reviret.

der bliver sat fasaner og ænder ud.

der afholde ca. 6 fuglejagter og 2 trykjagter.

der er fri jagt på ænder gæs dur m.m.
der er en god jagthytte med udsigt over vandet.

pris for hele år 10000,-

hvis du/i vil høre mere så kontakt Jack på mail/telefon

Pris: 10000


Tlf: 22269136
Postnummer: 4760
Annonce nr: 16985

Jagt Sydsjælland  Mail: ibschunck@icloud.com
26-01-2018
D. 25-02-2018

Mindre jagtselskab (fem mand) Sydsjælland søger et nyt medlem. Vi har en jagt på 150 ha. fordelt på remisser, små skove samt større moseparti. Vi udsætter fasaner samt ænder. Der bliver sået omkring med majs og andet vildtafgrøde. God råvildt bestand og god andejagt på aftentræk. God rågejagt og duejagt. Dejlig opvarmet jagtstue med køkken og toilet. På jagtdagene begynder vi med morgenmad og hvad der dertil hører. Vi har den ordning hvert medlem søger for mad en gang i løbet af sæsonen.
Vi afholder 5. fællesjagter med gæsteplads.
Vi søger et medlem meget gerne med egnet jagthund. Sweep 125 pr. gang. Vi er jægere i en "moden" alder der værdsætter god jagtetik og moral.

Pris 12.000.Beløbet betales i 2. rater.
Er du interesseret så skriv (ibschunck@icloud.com eller ring til Ib
21192676

Pris: 12000


Tlf: 21192676
Postnummer: 4700
Annonce nr: 16858

Fuglejæger  Mail: sh@kontordepotet.dk
24-01-2018
D. 23-02-2018

Så har vi ledige pladser i den nye sæson, jagten er på 80 ha. og ligger lige udenfor Ringsted i Tybjerg. Der er 6 gode remisser og en lækker jagtstue med overnatnings mulighed. Der bliver sat ænder og fasaner ud.(sikkerhed er et must hos os)
Vi har et super godt sammenhold på den sjove måde, så hvis du ikke er bedrevidende og kloge Åge er du velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen

Søren Haase

Pris: 6000


Tlf: 52243747
Postnummer: 
Annonce nr: 16841

Godsjagt. 540 ha. Stevns  Mail: at.jagt@gmail.com
26-01-2018
D. 22-02-2018

Eksklusivt konsortie for den kræsne fuglejæger, søger nye
medlemmer.
540 ha Godsjagt beliggende på Stevns 1 time fra Kbh.
Store udsætninger med afskudsprocenter over 50.
Vi går meget op i velflyvende fugle, samt udfordrende
betingelser.
Driverteam og appotører på alle jagter.
Pris 22.500
Kontakt os for nærmere info.
Mail: at.jagt@gmail.com
Mob : 53885570


Pris:


Tlf: 53885570
Postnummer: 
Annonce nr: 16853

FUGLEJAGT SYDSJÆLLAND  Mail: kefuge@mail.dk
22-01-2018
D. 19-02-2018

Bondejagt på 125 ha som dyrkes med majs-græs og korn,her af er ca 15 ha strandeng som ligger lige ned til Dybsø fjord med gode muligheder for ande og gåsejagt.
Der afholdes 4-5 fællesjagter med bespisning om året, der forefindes hare-fasaner-agerhøns-duer-gæs og ænder, der bliver sat fasaner og ænder ud i moderat omfang.
Man betaler for det man selv skyder som går til foder.Der er 6 remiser hvor af nogle er med vandhul samt læhegn på ca halvdelen af markerne.
På engen er der 3 vandhuller som ænderne godt kan lide at ligge i så rigtig gode muligheder for aftentræk.
Der er 2 mulige jagtformer.
1: Fællesjagt og frijagt uden gæst. pris 4.000 kr
2: Frijagt med 1 gæst. Pris 4.000 kr
På frijagt må der skydes ænder-gæs-duer og sortfugle. Mvh Kim.
PS: Der er regulering på bramgæs i februar md, så hvis du/i vil er der mulighed for at nå dette.

Pris: 4.000 kr


Tlf: 27131177
Postnummer: 4750
Annonce nr: 16825

Søger god konsortieplads  Mail: claus.gron.therp@gmail.com
20-01-2018
D. 19-02-2018

Plads i godt jagtkonsortie søges af jæger med mange års erfaring. Jeg har gået på jagt i knap 30 år og skyder med både hagl og kugle. Jeg sætter kvalitet og hyggeligt samvær over alt for mange fællesjagter, der presser revirer for hårdt. Har to FT spaniels som jeg bruge til klapjagt og trækjagt.
Pris:


Tlf: 20219084
Postnummer: 
Annonce nr: 16811

Bukkeplads på sydsjælland.  Mail: kbn@vtse.dk
18-01-2018
D. 17-02-2018

Velfungerende jagtkonsortie med godt kammeratskab, gode faciliteter i jagthytte og jagtstue.
Jæger med godt humør og god jagtetik søges til vores konsortie.
Pladsen vi tilbyder er en A-plads (frijagt på strand, fast gæsteplads på alle fællesjagter fugle og dyrejagt)
Man må gerne dele pladsen med jagtkammerat, så man har en halv plads hver.
Fasaner bliver passet af fastlønnet skytte.
Der er lavet aftale med skoven at der bliver slået spor 2 gange i løbet af bukke sæsonen.
På fællesjagter bliver der lavet mad til fællesspisning.
A-plads 28.000 kr. hvis man er 2 jægerere er det 14.000 kr pr mand.

Ring eller mail, så svare jeg gerne...
Venlig hilsen Karsten

Pris: 28.000


Tlf: 41129383
Postnummer: 
Annonce nr: 16793

Konsortieplads sydsjælland. 1 time fra København.  Mail: willinghurst3@yahoo.dk
17-01-2018
D. 16-02-2018

Mindre jagtkonsortie (fem mand) på Sydsjælland, søger nyt medlem. Vi har ca. 120 hektar, primært skov. God råvildtbestand, dåvildt samt kronvildt i ny og næ. Der er tre velbesøgte søer, hvor der i den ene udsættes ænder. På reviret findes en god bestand af fasaner. Fri due og gåsejagt. Der afholdes fire til fem fællesjagter, med gæster. To til tre drivjagter årligt. Du er en jæger i "moden" alder, hvor omgængelighed, jagtetik og moral værdsættes. Jæger med hund er en fordel, dog ingen betingelse. Ring / skriv og hør nærmere. Vh Herluf.
Pris: 12.000,-


Tlf: 40 14 93 52
Postnummer: 4733
Annonce nr: 16786

jagtkonsortie på vest Sjælland (Kalundborg).  Mail: cfu@mail.dk
16-01-2018
D. 15-02-2018

Vi søger et par nye jagtkammerater til veletableret jagtkonsortie på vest Sjælland (Kalundborg).

Vi har fået en enkelt ledig A-plads og et par ledige B-pladser

Det er en fordel hvis du har hund og værdsætter hundearbejdet, men det er ikke et krav.

Det 260 ha store vildtrige jagtterræn er utroligt spændende og består af store sammenhængende marker, med vel etablerede og professionelt anlagte remiser på 1-2 ha, ledelinjer, samt et mindre skovstykke i forbindelse med mose. På arealet forefindes endvidere 2 større søer, samt mindre søer/vandhuller i de fleste remiser.

Området ligger tæt på Kattegat og det er primært et fugle terræn, med en rigtig fin trækjagt på ænder, gæs og duer. Der er endvidere en rigtig god bestand af agerhøns på terrænet og af klovbærende vildt forefindes både råvildt og kronvildt.
Jagten passes af en fast "skytte" og der udsættes et passende antal fasaner og ænder.

Vi lægger meget vægt på en god jagtetik, høj jagt moral, godt humør og hyggeligt samvær.
Der er stort fokus på sikkerheden og vi har en klart defineret alkohol politik.

Vi prioriterer kammeratskabet meget højt og det har ingen betydning om du er kvinde/mand, ny jæger eller erfaren – bare at du er positiv og har et godt humør.
Hvis en god jagtdag for dig er lig med mange fugle på paraden, så er det ikke denne jagt du skal vælge.

A-pladsen koster kr. 15.000 og indeholder bukkejagt, riffeljagt efterår, 6 efterårsjagter på fugle, 2-3 agerhøns jagter og 1 hanejagt. Der er fri trækjagt på gæs, ænder og duer efter princippet ”Fair use”.

B-pladsen koster kr. 10.000,- og indeholder 6 efterårsjagter på fugle, 2-3 agerhøns jagter og 1 hanejagt.
Der er fri trækjagt på gæs, ænder og duer efter princippet ”Fair use”.

Ud over ovenstående vil der blive arrangeret et antal trækjagter på ænder, 1-2 gåsejagter og behovsvis reguleringsjagt på gæs.

Alle medlemmer har mulighed for at tage en gæst med på 2 af efterårets fuglejagter.

Arealet ligger isoleret fra store veje og der er særdeles gode muligheder for træning af hund – både marksøg og apporteringstræning. Der bliver som regel arrangeret nogle marktræninger i løbet af foråret.

I jagten indgår en jagtstue, indeholdende ophold/spiserum og et køkken, samt adgang til toilet.
Alle fællesjagter starter med morgenmad og til frokost er der fællesspisning med varm mad.

Der skal påregnes et mindre antal arbejdsdage til revirpleje.

Området fremvises gerne efter aftale. Ring/skriv og fortæl hvad du forventer af os.

Kontakt:
Erik: tlf 30797781, e-mail: erikhaugepedersen@gmail.com
Eller
Carsten : tlf 24822482, e-mail: cfu@mail.dk

Pris: Pris fremgår af annoncen

Pris: Pris fremgår af annoncen


Tlf: 30797781 eller 24822482
Postnummer: 4400
Annonce nr: 16780

jagt kalundborg  Mail: ritaarne@ka-net.dk
16-01-2018
D. 15-02-2018

Hyggeligt lille konsortie nær Kalundborg mangler 1-2 mand pr 01-04-18 ved besigtelse før 1-2-18 kan det ske på en slyndeljagt el duejagt for hilse på de andre medlemmer der er mulighed for råvildt-fasan-duer-ænder -gæs-osv. ring og hør nærmer tlf. 22458545
Pris: 9000


Tlf: 22458544
Postnummer: 4400
Annonce nr: 16783

Plads i et jagtselskab tæt på Ringsted  Mail: cslarsen@outlook.dk
28-01-2018
D. 13-02-2018

Mindre - men velfungerende og uhøjtideligt - jagtselskab nord for Ringsted med plads til 12 medlemmer, søger et nyt medlem med hund.

Vores revir består af ca. 160 hektar ager med flere remiser og et moseområde. En del af agerområdet grænser op til mindre skovområder.

På området er der særligt en stor naturlig bestand af agerhøns, fasaner og harer, og afskydningen står i god relation hertil. Der er ligeledes en pæn og sund bestand af råvildt på terrænet.

Der afholdes mindst 6-8 fællesjagter i løbet af en sæson. Der er fri jagt på duer og gæs, og grundet placeringen er der mulighed for meget god gåsejagt.

Ønsker du yderligere information er du velkommen til at kontakte os på tlf. 51 26 07 87 eller mail : cslarsen@outlook.dk

Pris: 7.500


Tlf: 51 26 07 87
Postnummer: 4100
Annonce nr: 16872

Konsortie med det hele,  Mail: Assertoft@yahoo.dk
13-01-2018
D. 12-02-2018

Vi er et konsortie der har det hele!
Stor sund rådyrbestand, rigtig mange hare, gode naturlige træk på ænder, duer og gæs. Samt strejfende kron og dåvildt.
Dertil bliver der sat fasaner, ænder og agerhøns ud.

Vi har ca 340 hektar jagt med lange læhegn, remisser, brakstykker, vildtagerstykker og lidt små skov.
Jagten ligger mellem Kalundborg og Slagelse.

Prisen på de 6500 er for selve konsortiepladsen med deltagelse på fællesjagterne. derudover betales ekstra for riffeljagt og frijagt.

Har dette din interesse så skriv en mail om dig selv.
Vi går meget op i at du passer ind i fællesskabet, og har den rigtige holdning til jagt.

Pris: 6500


Tlf: 
Postnummer: 4200
Annonce nr: 16765

To konsortiepladser ved Sorø  Mail: mjthomsen@live.dk
26-01-2018
D. 11-02-2018

Konsortium ved Sorø søger et par nye medlem. Vi skal være ti mand og er et veletableret konsortium, der har adgang til et skønt skovrevir på 137 ha.
Vi har jagt på stort set alle danske vildtarter, heriblandt dåvildt, og vi udsætter ca 250 fugle.
Vi har en jagthytte, hvor vi mødes til morgenmad og frokost. Vi sætter det sociale højt og afholder 5 fælles fuglejagter og 5 fælles trykjagter. Morgenmad og frokost er inkluderet i fuglejagterne. Fuglevildt og 2 stk råvildt er inkluderet i prisen, yderligere hjortevildt afregnes efter vægt.
Vi har 3-4 arbejdsdage i løbet af forår og sommer for at vedligeholde hytte, tårne og voliere.
Vi leder efter en jagtkammerat der passer på følgende beskrivelse: Du er en jæger som holder af naturen, sætter pris på et godt kammeratskab og som har høj jagtmoral og etik. Jægere med hund og fra lokalområdet vil blive foretrukket. Det er vigtigt for os, at få en jagtkammerat med den rette indstilling. Det forventes, at du kan deltage i pasning af fugle.
Vi skelner ikke i A og B medlemmer – der er samme pris og rettigheder for alle, Hvis ovennævnte lyder interessant for dig, hører vi gerne fra dig.
Send os en mail og skriv lidt om dig selv, så kontakter vi dig.


Pris: 11500


Tlf: 
Postnummer: 4180
Annonce nr: 16856

Træt af at køre langt til din jagt ?  Mail: El-Design@mail.tele.dk
09-02-2018
D. 10-02-2018

Ikke langt fra København ( 30 min ) er en plads i vores jagt blevet ledig. Konsortiet består af få medlemmer hvor vi driver en alsidig jagt.
Jagten består af ca 225 ha skov og 20 ha mark og enge. Vi råder over en fantastisk råvildtjagt med kron og dåvildt af og til. Der udsættes et passende antal ænder og fasaner. Efterårets jagter er ca 6 fugle og 4 trykjagter med gæste ordning.
Bukkejagten er fri efter nærmere aftale også med gæst. Vi har en dejlig jagthytte der danner rammen om jagterne med mulighed for overnatning. På efterårets jagter får vi mad fra den lokale kro.

Noget for dig ?

Pris: 13500,-


Tlf: +4523204965
Postnummer: 4130
Annonce nr: 16990

Jagtperle tæt ved København  Mail: dinjagt@gmail.com
01-02-2018
D. 09-02-2018

Jagtklub som råder over et helt fantastisk revir blot 35 minutters kørsel fra København, søger nye kvalitetsbevidstjæger. Jagten på reviret drives med udgangspunkt i vildtet, hvorfor nye medlemmer bør være indforstået med, at der ønskes jæger som kan efterleve de etiske og moralske kodeks som gælder for vores jagtklub.
Reviret består af godt 430 ha, hvoraf skov udgør godt 90%, i skoven er der anlagt 7 vildtfodremarker, skoven indeholder ligeledes enge med vandhuller. På den tilhørende agerjord er der etableret remisse, hvor der ligeledes er lavet vildtpleje med fokus på fuglejagterne.
Råvildtbestanden er meget stor og stærkt og for at tilsikre den forbliver sådan, vil jagten på råvildtet blive administreret og reguleret ud fra kvaliteten frem for kvantitet, igen med hensyn til jagtetik, moral og ikke mindst godt naboskab til omkring liggende skove.
Det samme gør sig gældende for øvrige klovbærende vildt, som tæller kronvildt og dåvildt, som reguleres på kvoter som fastsættes inden efterårsjagterne.
Der afholdes et passende antal fuglejagter på et større antal udsatte fugle, hvor hvert klubmedlem har mulighed får mulighed for at medbringe gæst. I løbet af efteråret kan der afholdes Due og andejagt på træk i områder udlagt som frijagtsområde. Frijagtsområdet er tiltænkt så jæger med hund har mulighed for et sted at træne hund.
Der afholdes 4 bevægelsesjagter for dem som er riffel og fuglejæger, igen med maksimalt fokus på at minimere stress af vildtet og støj i skoven, bevægelsesjagterne vil derfor blive afholdt på den ene halvdel af reviret ad gangen, og der skiftes naturligvis område fra gang til gang. På disse bevægelsesjagter vil ligeledes blive mulighed for at medbringe gæster.
Der er fuld forplejning på alle fællesjagter.
Vi råder over en dejlig jagthytte, med moderne køkken, toilet og badefaciliteter, samt en noget mindre moderne sovesal.
Årlig medlemsafgift fuglejæger:15.500,00
Årlig medlemsafgift riffel og fuglejæger:29.000,00

Den første år, indbetales indmeldingsgebyr på henholdsvis 1.500, jæger med med brugbar jagthund, skal ikke betale indmeldingsgebyr.

Der er intet fællesarbejde forbundet med medlemskabet, hvorfor jagten er for den travle og kvalitetsbevidste jæger. På fællesjagterne bør man dog kunne gå lidt til hånde.
Lyder ovenstående som noget for dig, og kan du nikke genkendende til Etik, moral og høj kvalitet, så er du muligvis det helt rigtige kommende medlem i vores jagtklub, så skriv et par linjer om dig selv og send til dinjagt(snabbel A)Gmail.com, sammen med et telefonnummer, så kontakter vi dig.

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 4600
Annonce nr: 16906

konsortiummedlemmer Hvalsø  Mail: kas(a)youmail.dk
05-02-2018
D. 08-02-2018

Har en jagt på 60 ha med gode riffelpladser fordelt om på området, så vi søger tre nye konsortiummedlemmer, så vi i alt bliver fem.
Vi har masser af råvildt, dåvildt og der vil blive sad fasaner ud og har en sø hvor når det bliver lidt mer koldt, så kommer der ænder. Hare duer skader og krager findes også, plus masser af måger.
Vi holde 4 fællesjagter, hvor den første og sidste er for os selv, hver medlem har lov til at invitere gæster med derned, både på fællesjagt og selv.
Pris 9500 kr.

Skriv på kas(a)youmail.dk eller 53-83-25-95 for interesse og vi aftaler en aften eller weekend hvor man kan se området. Området er imellem Hvalsø og Kirke Såby.

Mvh
Kenneth Sørensen

Pris: 9500


Tlf: 
Postnummer: 4330
Annonce nr: 16958

KonsoKonsortie pladser Vestsjælland nær slagelse  Mail:  jjlaegteskov@hotmail.com
09-01-2018
D. 08-02-2018

Vi søger medlemmer, jagten er på 94 ha blandet med mose, levende Hegn, marker
vi har B pladser i Hejninge.
I år bliver der 6 jagter. Og 2 af jagterne må man have en gæst med.
Vi udsætter 100 fasaner
Ring og hør. Datoer er fundet.

Pris: 4500


Tlf: 42606507
Postnummer: 4200
Annonce nr: 16727

Jagt ved Haslev.  Mail: nsn@tultul.dk
01-02-2018
D. 07-02-2018

Konsortie ved Haslev har 2 ledige riffelpladser fra den kommende sæson.
Reviret er på 209 ha. og er en blanding af højskov, gran, bøgepur, enge m.m.

Der forefindes en stor bestand af dåvildt, grundet en god sammensat biotop og en fornuftig afskydningspolitik.
Vi afholder 9-10 riffeljagter på råvildt og dåvildt, hvoraf en stor del af afskydningen er på dåvildt.
Alle jagter er fællesjagter og tager udgangspunkt fra vores store gode jagthytte med alle faciliteter

Foruden riffeljagten afholdes der 2 fasanjagter på 150 udsatte fugle, med gratis gæsteplads.

Jagten drives under ordnede forhold.
Vi søger jægere med en sund og god indstilling til det vilde i naturen og til jagt i det hele taget.

Vi viser gerne jagthytte og revir frem for interesserede jægere.
Det er samme jagtlejer der har haft jagten de sidste 10 år.

Du er velkommen til at ringe til Niels for en fremvisning


Pris: 15.000.-


Tlf: 20878211
Postnummer: 4690
Annonce nr: 16900

Konsortie plads på Vestsjæland  Mail: pc@bs97.dk
08-01-2018
D. 07-02-2018

Vi er et ældre veletableret konsortie, der søger 2 nye medlemmer. Arealet er på 600 ha, hvor der findes en god råvildbestand og lejlighedsvis kronvildt. Der udsættes 3000 fasaner.
Vi har et meget fint jagthus med alle faciliteter.

A Plads (Dyrejagt + fuglejagt m/gæsteplads).
Kr 37.000,-
B Plads (Fuglejagt m/ gæsteplads).
Kr.27.000,-

Er du interesseret i at høre mere om denne jagt, kan du kontakte Poul Christiansen på mail;
pc@bs97.dk

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 4291
Annonce nr: 16724

Jagt ved Sorø  Mail: bentejnerAhotmail.com
29-01-2018
D. 06-02-2018

Lille konsortie ca 90 ha skov, vi har haft området i 23 år. Søger 1 m/k i alt er vi 5 mand.Jagten er primært på råvildt der ses sporadisk dåvildt.Der udsættes ikke fugle vi afholder 2 drivjagter efter fugle hare og ræv og 5 trykjagter om efteråret med riffel, alle har gæsteplads på jagterne incl.
Bukkejagt er med gæsteplads efter 14 dage.
Vi har stor campingvogn og skurvogn til at overnatte i. Jagtleje 9500 kr.+ indskud første år 1000 kr.
Send en mail med lidt om dig og jeg vil kontakte dig.

Pris: 9500 kr

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 4180
Annonce nr: 16880

Konsortine pladser  Mail: jackmikael.petersen@gmail.com
02-02-2018
D. 05-02-2018

Søger jæger til konsortie på Sydsjælland

Jagten består af 50 ha skov og 67 ha ager.
3 remiser hvor der er vand ide to, der er gode brede hegn og ca 2000 meter kystlinie.

Der er en god bestand af råvildt, der er se dåvildt/kronvildt på reviret,

Der bliver sat fasaner og ænder ud.

Der afholder ca. 6 fuglejagter og 2 trykjagter.

Der er fri jagt på ænder gæs dur m.m.
Der er en god jagthytte med udsigt over vandet.

Pris for bukkejagt og efterårjagt er 10.000.-
Kun efterårjagt 5000.-
Der er et indskud på 2000/1000

Hvis i vil høre mere så kontakt Jack på
Mail

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 4760
Annonce nr: 16919

Har du hund ? / Jagt på Møn  Mail: gerner.poulsen@gmail.com
05-01-2018
D. 04-02-2018

--- og har du lyst til at bruge den på en lidt større jagt ( ca 20 mdlemmer), men hvor det er dig, der bestemmer, hvad hunden skal bydes ?

--- Så kan vi tilbyde dig en plads i vores konsortium.

Vi har 175 ha i nærheden af Damsholte på Møn.
98 ha skov og 79 ha agerjord med to remisser, der ud over fasaner giver mulighed for hare-, ande-, due- og gåsejagt.

Vi har 4 B-pladser frie.

Som B-medlem deltager du i vores 9 fællesjagter (hane- og rævejagter medregnet). Desuden har du ret til fri ande-, due-, gåse-, og rævejagt, hvor du må tage en ven med.

Et B-medlemsskab kan udvides til et B+ medlemsskab. Dette giver yderligere ret til at deltage i vore 4 trykjagter på råvildt.

Alle medlemmer har ret til at tage en gæst med på fællesjagterne.

Som overskriften antyder, vil vi meget gerne have flere hunde i konsortiet, hvorfor ansøgere med hund vil have fortrinsret ved besættelse af de 4 pladser.
Som det ligeledes fremgår af overskriften, er det dig, der bestemmer, hvad din hund skal deltage i. D.v.s. du har altså mulighed for at have en unghund med og langsomt vænne den til "rigtig jagt".

Vi sætter 400 fasaner ud, der passes af en fast skytte.
Vi råder over en traktor og jagtvogn m.v. samt en jagthytte, hvorfra alle fællesjagter starter.

Der hersker en meget kammeratlig og hyggelig atmosfære blandt konsortiets medlemmer. Vi mener derfor, at du som ung- eller nyjæger ikke skal være bange for at melde dig.

For sæsonen 2018/19 er prisen for deltagelse:
A -plads : 8500 kr ( ingen ledige )
B+ -plads : 6500 kr
B -plads : 5000 kr

Yderligere oplysniger kan fås ved henvendelse til

Gerner Poulsen

Tlf: 24443867
eller mail: gerner.poulsen@gmail.com

Pris: 5000,00


Tlf: 24443867
Postnummer: 4780
Annonce nr: 16710

Jagtkammerater søges, Gerne Nyjægere!  Mail: kleistrading@mail.dk
04-01-2018
D. 03-02-2018

Godsjagt på Sydsjælland, bestående af ca. 230 ha skov samt ca. 3 km rørskov og strandenge. Vi sætter årligt 1200 fasaner ud.
Vi søger tre jagtkammerater til fuglejagt. Skal have en god jagtetik og skal være hyggelige at omgås. Hvis der følger en dygtig jagthund med vil det være rigtig dejligt, men absolut ingen betingelse.
Vi har en super god jagthytte at være i.
Prisen er 9.500,- om året. Dog kun 9.000,- hvis du har hund.
Henvendelse til Bjarne på tlf. 22 14 20 76 eller mail til: kleistrading@mail.dk

Pris:


Tlf: 22142076
Postnummer: 4735
Annonce nr: 16701

Jagt på Midtsjælland  Mail: viking@vetnet.dk
03-01-2018
D. 02-02-2018

Jagtselskab på Midtsjælland (140 ha skov med egen jagthytte) bestående af 5 ældre jægere søger - pga. udtræden af to medlemmer - pr. 1. april 2018 to nye medlemmer til fælles riffeljagt og mulighed for hagljagt.
I selskabets tid (ca. 20 år) er der i gennemsnit skudt ca. 20 stk. råvildt årlig (i perioder begrænset af manglende afsætningsmuligheder) – i år er der skudt 7 bukke. Der kan forekomme strejfvildt i form af kron- og dåvildt
Pris 22.000 kr. fordelt på 2 rater (1. april og 1. september).
Henvendelse til selskabets formand tlf. 20877022


Pris: 22000 kr.

Pris: 22000


Tlf: 20877022
Postnummer: 4180
Annonce nr: 16693

Konsortieplads i Græse  Mail: gastelfjer@mail.dk
25-01-2018
D. 01-02-2018

Jagt i Græse nær Frederikssund mangler medlemmer. Jagten er 58 hektar og består af agerjord, remisse, læhegn, sivområde og nybeplantning. Vi har 3 skydestiger, fodrer året rundt. Råder over nybygget jagthytte på 15 m2, 10 m2 træterrasse og lille overdækket "skur".
Vi afholder 4 fællesjagter, og der ligeledes god mulighed for frijagt.

Mail hvis du er interesseret på gastelfjer@mail.dk . Medlemmer vælges inden næste bukkejagt.

Pris: 5000-5500


Tlf: 
Postnummer: 3600
Annonce nr: 16846

Fugleplads til bondegårdsjagt mellem Sorø og Slagelse  Mail: mortrost@mail.com
30-12-2017
D. 29-01-2018

Jagtområdet er på i alt 50 ha super spændende areal. Der er 3 gode remisser og et engstykke på ca. 3 ha. Der vil være majs ved 2 remisser.
Jæger der søges skal ha en GOD moral og etik og om du er kvinde/mand, ung/gammel, eller nyjæger er ikke det afgørende men gerne med hund men ikke noget krav. Det er derimod vigtigt at du sætter kammeratskabet og jagtoplevelserne højt. Fælles for os alle er at vi sætter sikkerheden og etik før afskydningstal. Det nedlagte vildt tilfalder jægeren uden afgift.

Vi vurderer årligt behovet for antallet af udsætninger og fodring. I 2017 blev der sat 60 fasaner ud, og i 2018 forventes der at blive sat 60-80 stykker ud.

Der er frijagt på duer, gæs, ænder og sortfugle i udvalgte områder så dette ikke forstyrre vildtet der gerne skulle stå klar til fællesjagterne.

Konsortiet kommer til at bestå af 6 medlemmer, fordelt på 4 riffeljægere og 2 fuglejægere.

Der bliver afholdt 5-6 fugle jagter,
Arbejdsdage er fastsat til 2 dage i april og 2 dage i August/september.
Forplejning på hele jagtdagen incl. Swipstik er 100 kr. pr. jagt

Der er i øjeblikket følgende pladser ledige
Fugleplads ( U/ gæsteplads) kr. 3.500,00 årligt
Fugleplads (M/ gæsteplads) kr. 6.800,00 årligt

Nye konsortiemedlemmer betaler et indmeldelses gebyr på DKK 1.000,-.

Skulle dette have din interesse og vil vide noget mere er du meget velkommen til at kontakte Morten på 41775214 (efter kl. 17:00).

Pris: 6.800,- / 3.500,-


Tlf: 41775214
Postnummer: 4200
Annonce nr: 16663

2 ledige konsortiepladser på Gods nær Holbæk  Mail: bo@bmdmaild.k
22-01-2018
D. 24-01-2018

Til etableret og velfungerende godsjagt vest for Holbæk søges 2 nye konsortiemedlemmer . Konsortiet består af 12 medlemmer alle med A-pladser. A-pladser giver adgang til jagt på klovbærende vildt, samt fuglejagter med gæsteplads.

Vi råder over 358 ha , meget spændene jagt fordelt på ager, skov samt moser, hvor der ofte ses strejfende kronvildt
Et stråtækt hus i skovkanten med køkken, badeværelse og sovepladser, er udgangspunktet for alle vores jagter. Huset kan også lejes til private fester og lignende.

Vores veletablerede konsortium har omkring 20 tårne og stiger, samt traktorer, jagvogne og voliere.

Vi har fast skytte til at passe vores fugle året igennem.

Der er på revireret en god bestand af råvildt, og strejfende kronvildt.

Det kommende jagtår vil vi afholde:
- 7 fællesjagter med gæst
- 2 trykjagter med riffel
- 2 andejagter med gæst

Vi starter vores jagter med fælles morgenmad kl. 08.00 og spiser sammen frokost i hytten i løbet af dagen. Vi vil på fællesjagterne (hagljagter) i alt være ca. 25 personer inkl. gæster.
-
Ud over de organiserede jagter vil der være mulighed for medtagelse af gæst i bukkejagten efter et nærmere fastsat regelsæt.

TiI bukkejagten mødes vi d. 15 om aftenen til fælles middag og hygge og med mulighed for overnatning.
-
- Vi har 5 fælles arbejdsdage fordelt over året.

Medlemskab for sæsonen 2018 udgør kr. 23.500,- . Indskud udgør kr. 2.500 som ikke tilbagebetales ved ophør af medlemskab.
-
- Her til kommer betaling af forplejning (morgenmad, frokost og drikkevarer) for dig selv og gæst.
-
Er du en seriøs jæger og gerne med hund der sætter pris på godt kammeratskab, ordnede forhold samt fuld gennemsigtighed i både regler og økonomi så er vores konsortium noget for dig.

Fremvisning af reviret vil blive gennemført efter aftale.,
-
Er du interesseret så kontakt undertegnede på mail så kan jeg sende relevant materiale.
Bo PedersenPris: 23.500


Tlf: 40210668
Postnummer: 4420
Annonce nr: 16823

Birkendegård v/ Saltbæk Vig  Mail: flju(A)flemmingjunker.dk
15-01-2018
D. 23-01-2018

Vores jagtselskab har lige indgået en ny 5 årig aftale om jagt på Birkendegård ved Saltbæk Vig.
På grund af naturlig afgang søger vi 2 nye medlemmer.
Jagten er meget veletableret med hus og alle faciliteter, der høre med til en veldrevet jagt.
Vi har ca. 300 ha fordelt på ca. 75 ha skov, 100 ha ager/remisser samt 125 ha søer, siv, enge.
Jagten er meget alsidig og vi afskyder ca. 1000 stykker vildt om året fordelt på 300 fasaner, 300-400 vilde ænder (Krik, ske, grå, knar og spidsænder), 200 gæs (grå, blis, sæd og bramgæs(regulering)), 50 duer, 20-50 snepper 10-15 harer. Der afholdes 4 gåse/andejagter i september, 6 fællesjagter okt-dec og 2 jagter i januar. Riffeljagt efter bukke, råer/lam samt kronvildt aftales og afregnes særskilt med skytten.
Derudover nyder vi trækjagter på gæs/ænder og duer efter aftale med skytten. Jagten passes dagligt af meget dedikeret skytte.
Vi har et godt sammenhold og spiser god mad på jagterne, og der er mange frihedsgrader på vores jagt.
Der er ikke gæstepladser på fællesjagterne.
Jagten grænser op til Saltbæk Vig, hvor man kan opleve noget af det rigeste dyreliv på Sjælland.
Pris kr. 19000
Kontakt Steen mobil + 45 23 72 02 50

Pris: 19000


Tlf: 23720250
Postnummer: 4400 Kalundborg
Annonce nr: 16774

Et par ledige pladser i skovjagtkonsortium Midtsj- Syvendeskov N  Mail: torben@skovjagt.dk
31-12-2017
D. 20-01-2018

Grundet generationsskifte er et par pladser ledige i et mindre men hyggeligt konsortium. Vi lægger vægt på det hyggelige samvær frem for de store parader. Der er tale om pladser med gæsteplads og evt riffeljagt (ekstra gebyr).
Arealet er på 47 Ha blandet skov med lille hytte.
Konsortiet drives som forening med formandskab, og der arr. et antal driv- og trykjagter gennem sæsonen. Hertil kommer fasanudsætning m. pasning og et antal arbejdsdage.

Pris: 7000


Tlf: 51968056
Postnummer: 4390
Annonce nr: 16670

Riffeljagt på dåvildt og råvildt  Mail: nsn@tultul.dk
10-01-2018
D. 18-01-2018

I Gisselfelds kerneområde er der et par ledige konsortiepladser fra bukkejagtens start 16. maj.
Det er samme jagtlejer der har haft jagten de sidste 11 år på det 200 ha. store område, hvor hovedparten er skov, med søer og remisser.

Der forefindes en stor bestand af dåvildt, men ikke så meget råvildt.
Der udsættes 100 ænder i skovsøen hvor der afvikles 3 jagter på opfløj.
Alle jagter både dyrejagter og fuglejagter er fællesjagter, hvor vi mødes i vores dejlige jagthytte inden jagten.
Jagten drives under ordnede forhold.
Vi søger jægere med en sund og god indstilling til det vilde i naturen og til jagt i det hele taget.

Jagthytten indeholder køkken, jagtstue, toilet og mange sovepladser.

Vi viser gerne jagthytte og revir frem for interesserede jægere.

Du er velkommen til at ringe til Niels for en fremvisning

Pris: 14.000.-


Tlf: 20878211
Postnummer: 4690
Annonce nr: 16740

Jagtkonsortiet på Vestsjælland Dianalund  Mail: jvlarsen@outlook.dk
04-01-2018
D. 11-01-2018

Vi søger jægeren med GOD moral og etik og om du er kvinde/mand, ung/gammel, eller ny jæger er ikke det afgørende, men gerne med hund men ikke noget krav. Det er derimod afgørende at du vægter jagtoplevelsen og kammeratskabet højt.
Konsortiet består af 17 medlemmer, fordelt på A og B medlemmer
Vores konsortiet driver skovjagten på ca.150 ha. Jagtarealet er en ren skovjagt, i en tæt, men ganske spændende skov, Jagten passes af en fast "fodermand", og der udsættes 250 fasaner, og 75 ænder, ligesom der er en meget fin bestand af råvildt og andet småvildt samt strejfende kronvildt. Der nedlægges hvert år både råvildt, harer, fasaner, skovsnepper, ænder og ræv.

Vi opdelt vores pladser i konsortiet som følgende.

A medlem: Riffel og hagljagt med en gæsteplads på hagljagten. (9800 kr.)
B medlem: Hagljagt med en gæsteplads (5700 kr.).
B medlem: Riffeljagt (2 rådyr 1 krondyr) ingen gæsteplads. (4600 kr.)
Forplejning på hele jagtdagen inkl. Swip stik er obligatorisk 100 kr. som afregnes separat.
Der er i øjeblikket et par ledige pladser som A og B- medlem for Jagt året 2018

Der afholdes 6 fællesjagter hvor der er 1 gæste plads pr. gang, 4-5 krage/due jagter, 1 hygge/medlemsjagt pr. sæsonen hvor der skydes til jagtbart vildt, hjortevildt undtaget. Der afholdes også mindst to trykjagter om efteråret og afskydning af kronvildt er meget frit, riffeljægere har fri afskydning ræv. Ingen frijagter.
Samtidig er der mulighed for træning af hund i noget af skoven.

Hvis du kun interesserer dig for mange fugle på paraden, så er det ikke denne jagt du skal vælge. Det sociale omkring vores fællesjagter en meget vigtig del af jagten. Vi prioriterer sikkerhed omkring jagten meget højt,
Jagtdagen begynder med fælles morgenmad og afsluttes med fællesspisning i jagtstuen.
God jagtmoral, og godt humør, er et must. Hvis overnævnte lyder interessant hører vi gerne fra dig.
Deltagelse i enkelte arbejdsdage må påregnes. Jægere med egnet jagthund vil blive prioriteret. Hvis interesseret, så skriv venligst lidt om dig selv, samt kontaktoplysninger.
M/K, ung/gammel helst fra Vestsjælland, Sikkerhed er meget vigtigt for os. Vi forventer at nye medlemmer har en sikker og ansvarlig våbenhåndtering, og udviser en høj jagtetik.
Har du en trænet jagthund er det dejligt, men det er ingen betingelse for at blive medlem, men jæger med jagthund og bopæl på Vestsjælland vil blive foretrukket.


Moral, etik og bæredygtig afskydning er i højsæde sammen med det gode sociale fællesskab.

Jagten passes af en fast "skytte", og der udsættes et passende antal fasaner, ligesom der er en meget fin bestand af råvildt og andet småvildt samt strejfende kronvildt. Der nedlægges hvert år både råvildt, harer, fasaner, skovsnepper, ænder og ræv.

På jagten er alle faciliteter til rådighed, herunder en dejlig jagthytte med toilet og sovepladser, som kan anvendes af medlemmerne året rundt. Desuden forefindes et stort antal stiger og tårne.

Jagterne organiseres med fri pursch på buk om foråret – et antal gange med gæst. Efterårsjagterne består af et antal fællesjagter med gæst, samt et antal jagter for konsortiets medlemmer med både riffel- og hagljagt.
Konsortiet ønsker at supplere sig med et par jægere med en fugle hund, og derfor vil sådanne henvendelser få første prioritet. Jagten er særdeles spændende for den seriøse jæger med hund
Skriv lidt om dig selv. Civil status osv.
Henvendelse på mail

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 16705

Jagtkonsortiet på Vestsjælland Dianalund.  Mail: jvlarsen@outlook.dk
06-01-2018
D. 10-01-2018

Vi søger jægeren med GOD moral og etik og om du er kvinde/mand, ung/gammel, eller ny jæger er ikke det afgørende, men gerne med hund men ikke noget krav. Det er derimod afgørende at du vægter jagtoplevelsen og kammeratskabet højt.
Konsortiet består af 17 medlemmer, fordelt på A og B medlemmer
Vores konsortiet driver skovjagten på ca.150 ha. Jagtarealet er en ren skovjagt, i en tæt, men ganske spændende skov, Jagten passes af en fast "fodermand", og der udsættes 250 fasaner, og 75 ænder, ligesom der er en meget fin bestand af råvildt og andet småvildt samt strejfende kronvildt. Der nedlægges hvert år både råvildt, harer, fasaner, skovsnepper, ænder og ræv.

Vi opdelt vores pladser i konsortiet som følgende.

A medlem: Riffel og hagljagt med en gæsteplads på hagljagten. (9800 kr.)
B medlem: Hagljagt med en gæsteplads (5700 kr.).
B medlem: Riffeljagt (2 rådyr 1 krondyr) ingen gæsteplads. (4600 kr.)
Forplejning på hele jagtdagen inkl. Swip stik er obligatorisk 100 kr. som afregnes separat.
Der er i øjeblikket et par ledige pladser som A og B- medlem for Jagt året 2018

Der afholdes 6 fællesjagter hvor der er 1 gæste plads pr. gang, 4-5 krage/due jagter, 1 hygge/medlemsjagt pr. sæsonen hvor der skydes til jagtbart vildt, hjortevildt undtaget. Der afholdes også mindst to trykjagter om efteråret og afskydning af kronvildt er meget frit, riffeljægere har fri afskydning ræv. Ingen frijagter.
Samtidig er der mulighed for træning af hund i noget af skoven.

Hvis du kun interesserer dig for mange fugle på paraden, så er det ikke denne jagt du skal vælge. Det sociale omkring vores fællesjagter en meget vigtig del af jagten. Vi prioriterer sikkerhed omkring jagten meget højt,
Jagtdagen begynder med fælles morgenmad og afsluttes med fællesspisning i jagtstuen.
God jagtmoral, og godt humør, er et must. Hvis overnævnte lyder interessant hører vi gerne fra dig.
Deltagelse i enkelte arbejdsdage må påregnes. Jægere med egnet jagthund vil blive prioriteret. Hvis interesseret, så skriv venligst lidt om dig selv, samt kontaktoplysninger.
M/K, ung/gammel helst fra Vestsjælland, Sikkerhed er meget vigtigt for os. Vi forventer at nye medlemmer har en sikker og ansvarlig våbenhåndtering, og udviser en høj jagtetik.
Har du en trænet jagthund er det dejligt, men det er ingen betingelse for at blive medlem, men jæger med jagthund og bopæl på Vestsjælland vil blive foretrukket.
Skriv lidt om dig selv. Civil status osv.
Henvendelse på mail

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 16718

Jagtkonsortie ved Tølløse  Mail: kajsemand@gmail.com
09-01-2018
D. 10-01-2018

Vi har desværre måttet sige farvel til et antal medlemmer i vores konsortie pga. sygdom og ændrede interesser. Derfor har vi nu plads til nogle nye jægere, selvfølgelig gerne med hund, men det er også ok uden.

Hos os er det hyggen og kammeratskabet som er i højsæde. Vi har ingen udsætning, men en god bestand af råvildt, samt strejfende dåvildt og selvfølgelig, harer, duer, fasaner, ænder, gæs, ræv osv.

Vi har ca. 110 ha med 7 remisser (vand i 2 af dem), en skov med meget råvildt.

Vi har en fri omgangstone og prøver at holde antallet af regler på et minimum, det skal være sjovt at gå på jagt.

Send mig en mail, så kan jeg arrangere en rundvisning på jagten.

Karsten

Pris: 3300


Tlf: 22282523
Postnummer: 4060
Annonce nr: 16726

Konsortie Skælskør  Mail: christiansen.jens@gmail.com
04-01-2018
D. 09-01-2018

Vi søger 3 nye jagtkammerater til vores konsortium. Vi er en blandet gruppe i alle aldre.Konsortiet består af 10 riffeljægere og 10 fuglejægere. Her er mænd og kvinder velkomne. Nye som erfarne jægere. Fælles for os alle er at vi sætter sikkerhed og etik før afskydningstal. Vi har en fast stab af hundefolk men din hund er meget velkommen.
Området består af knap 200Ha fordelt over mark, skov, remiser, mose og juletræsbeplantninger. Vi udsætter hver år ca 400 fugle fordelt på ænder og fasaner. Afskydningen har de sidste år været meget høj.
Til jagten hører en hytte med moderne faciliteter og overnatningsmulighed.
Vi afholder ca10 fællesjagter foruden frijagt på ænder og duer.
Prisen for en fugleplads er i år 7000,- Og en riffelplads 12000,-

Pris: 7000,-/ 12000,-


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 16699

Konsortiepladser Nordsjælland  Mail: helge@holbek.dk
05-01-2018
D. 09-01-2018

Vi mangler et par jagtkammerater med hund til ældre veldrevet konsortium beliggende centralt i Nordsjælland.
Vi lægger vægt på god jagtmoral og -etik samt godt kammeratskab.

Jagten består af 161 ha blandet areal, herunder agerjord, brakmarker, moser og remisser.

Der udsættes en del ænder og fasaner, og der er god bukkejagt.

Der er frijagt på duer, gæs og sortfugle på udvalgte arealer.

Der afholdes 7-8 fælles fuglejagter med forplejning, og det forventes at du deltager i 2-3 fælles arbejdsdage.

Pris kr. 10.000 årligt for fuglejagt.
Pris kr. 11.000 årligt for fuglejagt og bukkejagt (maks. 1 buk pr. jæger)

Der kan opnås raba, hvis man deltager i fordring.

Nærmere oplysninger om konsortiet, udsætning, vildudbytte mv. kan fås på tlf. 20108942.

Pris: 10.000 / 11.000


Tlf: 20108942
Postnummer: 3400
Annonce nr: 16706

Konsortieplads Næstved nord  Mail: ta2@live.dk
08-12-2017
D. 07-01-2018

Vi mangler en jagt kammerat til næste sæson. Det er en betingelse at du har en god drivende hund
Jagten ligger nord for næstved og består af marker, langt stykke ca 250m med siv og skrub samt et langt gærde på ca 600m med mark på den ene og eng på den anden side. På engen som ikke er afgræsset er der p.t. meter højt skrub.
Der forefindes en del vildt på arealet som vi afskyder nænsomt da det er det sociale frem for en stor parade

Der er mulighed for at se stykket an og evt komme med, da vi holder jagt på søndag d.10-12-2017

Prisen ligger på omkring 4000 kr om året

Pris:


Tlf: 22667166
Postnummer: 
Annonce nr: 16569

Konsortieplads Møn  Mail: kronborg.jesper@live.dk
02-12-2017
D. 01-01-2018


Til konsortium på Godsjagt på Vest-Møn (10 minutter fra Syd-motorvejen og Farø-Broen) bliver 3 pladser ledige til næste sæson 2018/2019.
Et par af vores riffeljægere har et ønske om, til næste år, udelukkende at koncentrere sig om fuglejagten i konsortiet, hvorfor vi har: - 1 ledig A-plads (riffeljagt + fuglejagt) + - 2 ledige C-pladser (udelukkende riffeljagt).

Terrænet er på cirka 500 hektar og meget afvekslende med bl.a. 60 hektar regulær skov, 60 hektar enge med sjapvand, 120 hektar med småskove, vandhuller, moser, enge, brak, remisser, brede levende hegn og grøfter og en formidabel randeffekt samt et længere kyststykke med rørskær mm.. Terrænet er sammenhængende og vi har stor fordel af at have de omkringliggende marker, som bl.a. omkranser skoven.
Der tilsås årligt cirka 3 hektar majs rundt omkring de eksisterende remisser.
Vi opererer med 3 forskellige slags medlemmer:
- A-pladser(Råvildtsjagt + 9 fællesjagter + frijagt på vilde fugle) med en pris på 19.000,- alt inklusiv (1 ledig),
- B-pladser(9 Fællesjagter + frijagt på vilde fugle) med en pris på cirka 12.000,- alt inklusiv (ingen ledige) og
- C-pladser(Råvildtsjagt) med en pris på cirka 12.500,- alt inklusiv (2 ledige)

Der må som råvildtsjæger skydes op til 3 bukke efter 6-pointssystem (1 Gaffelbuk koster 4 points og 1 seksender 2 points). Derudover er der fri afskydning af rå/rålam om efteråret. Der afholdes 2-3 trykjagter og der må medbringes gæst på al råvildtsjagt.

Der afholdes 9 fællesfuglejagter med tilhørende fast gæsteplads på hver anden og med mulighed for tilkøb af ekstra pladser.
Vi har en mellemstor udsætning af både fasaner og ænder med høje afskydningsprocenter, hvortil der er knyttet fast fodermester.
Derudover er der frijagt på duer, gæs og ænder og endelig råder vi også over et stort antal kunstgrave.
Der er tilknyttet stor og rummelig jagthytte med strøm, vand, bad og toilet, køkken og soverum til konsortiemedlemmernes fri afbenyttelse.

Nøgleord hos os er høj sikkerhed, godt humør og ordnede forhold. Der henvises endvidere til vores hjemmeside www.jagtgammeldyrehave.dk.

Referencer haves.


Pris:

www.jagtgammeldyrehave.dk
Tlf: 28904569
Postnummer: 4780
Annonce nr: 16532

Dejlig bondegårdsjagt mellem Sorø og Slagelse….50 min fra Kbh.  Mail: mortrost@gmail.com
11-12-2017
D. 30-12-2017

Jagtområdet er på i alt 50 ha super spændende areal. Der er 3 gode remisser og et engstykke på ca. 3 ha. Der vil være majs ved 2 remisser.
Jæger der søges skal ha en GOD moral og etik og om du er kvinde/mand, ung/gammel, eller nyjæger er ikke det afgørende men gerne med hund men ikke noget krav. Det er derimod vigtigt at du sætter kammeratskabet og jagtoplevelserne højt. Fælles for os alle er at vi sætter sikkerheden og etik før afskydningstal. Det nedlagte vildt tilfalder jægeren uden afgift.

Vi vurderer årligt behovet for antallet af udsætninger og fodring. I 2017 blev der sat 60 fasaner ud, og i 2018 forventes der at blive sat 60-80 stykker ud.

Der er frijagt på duer, gæs, ænder og sortfugle i udvalgte områder så dette ikke forstyrre vildtet der gerne skulle stå klar til fællesjagterne.

Konsortiet kommer til at bestå af 6 medlemmer, fordelt på 4 riffeljægere og 2 fuglejægere.

Der bliver afholdt 5-6 fugle jagter,
Arbejdsdage er fastsat til 2 dage i april og 2 dage i August/september.
Forplejning på hele jagtdagen incl. Swipstik er 100 kr. pr. jagt

Der er i øjeblikket følgende pladser ledige
Riffeljægere (fugl, riffel, gæsteplads) kr. 7.900,00 årligt
Fugleplads (m gæsteplads) kr. 6.800,00 årligt

Nye konsortiemedlemmer betaler et indmeldelses gebyr på DKK 1.000,-.

Skulle dette have din interesse og vil vide noget mere er du meget velkommen til at kontakte Morten på 41775214 (efter kl. 17:00).

Pris: 7.900,- / 6.800,-


Tlf: 41775214
Postnummer: 4200
Annonce nr: 16578

Konsortiepladser i Nordskoven ved Haslev 45 min fra Kbh  Mail: mbn1448(A)gmail.com
14-12-2017
D. 28-12-2017

I Nordskovens jagtkonsortie er der ledige pladser.

Vi sætter det gode kammeratskab og sikkerheden i højsædet.
Det er underordnet om du er ung/gammel, erfaren/nyjæger, har du hund er det en bonus men ikke et krav.

Prisen er årligt 4.500kr plus forplejning, der er mulighed for tilkøb af bukkejagt.

Jagten omfatter 94 ha varieret skov og der udsættes årligt 300-400 fasaner, konsortiet har tilknyttet fast fodermester.

Der afholdes årligt 7-8 fællesjagter og 1-2 trykajgter på råvildt.

Det er mulighed for at deltage i vores introduktionsjagter den 27. december og den 27. januar for et beskedent beløb.

Området kan fremvise efter aftale.

Pris: 4.500


Tlf: 41881832
Postnummer: 4690
Annonce nr: 16588

jagt kalundborg  Mail: ritaarne@ka-net.dk
28-11-2017
D. 28-12-2017

hyggeligt konsortiepladser nær kalundborg mangler 1-2 mand pr. 1-04-18 ved besigtelse før kan det værer på en slyngeljagt el. duejagt. for at se jagten og de andre medlemmer.der er mulighed for råvildt-fasan-duer-ænder-ræv-osv pris 9000 pr. andel ring og hør nærmer 22458544
Pris: 9000


Tlf: 22458544
Postnummer: 4400
Annonce nr: 16501

Everdruplund Jagtkonsortie  Mail: hjortholm@jensen.mail.dk
18-12-2017
D. 22-12-2017

Ledig plads i konsortie nær Rønnede, en plads er blevet ledig midt i jagtsæsonen , vi har 2 drivjagter og en trykjagt tilbage samt bukkejagten, Det er en
Skovjagt med udsætning af fasaner og ænder , der er en rigtig god bestand af råvildt, samt lidt dåvildt. Vi er 22 jægere i konsortiet Der er ingen a/b parter alle er lige, priser er 5000-. årligt for leje ,foder, forplejning. Der er muligheder for gæstepladser på drivjagter. Der må påregnes arbejdsdage i løbet af året.
Pris for resten af sæsonen snakker vi om.

Pris: (5000)


Tlf: 21460135
Postnummer: 4733
Annonce nr: 16601

Jagt med stående hund på Vestlolland  Mail: .
22-11-2017
D. 22-12-2017

160 ha ager med lidt skov og en del remiser og hegn. 50 ha sukkerroer og 50 ha med efterafgrøder.
God naturlig bestand af harer og rådyr og udsætning af 150 fasaner årligt. Også gæs og agerhøns, samt mulighed for udsætning af agerhøns.
Vi er nu 4 jægere med 2 Tyske Ruhår og 1 Kleiner Münsterlænder og vil gerne være et par stykker flere.
Hvis du også har interesse for jagt med stående hund og hundearbejde i øvrigt er du velkommen til at ringe og høre nærmere.

Pris: 4100


Tlf: 50758424
Postnummer: 
Annonce nr: 16472

Kirke Sonnerup  Mail: .
18-12-2017
D. 20-12-2017

Til vores hyggelige jagtkonsortium i Kirke Sonnerup søger vi 4 nye jagtkammerater med hund.
Vi har cirka 200 tønder land, 7 remisser, og en skov.

Vi afholder omkring 8 fællesjagter om året.

Mulighed for individuel anstandsjagt efter nærmere regler.

For seriøse henvendelser kan deltagelse i jagt i januar tilbydes.

Prisen er omkring 3200 kroner/år

Henvendelse til Jim Larsen - 21626832

Pris: 3200


Tlf: 21626832
Postnummer: 
Annonce nr: 16600

Dejlig jagt 10 min. Syd for Ringsted  Mail: birger@reinwald.dk
19-11-2017
D. 19-12-2017

Dejlig jagt 10 min. Syd for Ringsted og 50 min fra København. Jagtåret 2018 (1/1 til 31/12)

Vi tilbyder en jagt i særklasse på 120 ha. Hvor de 45 er skov med 2 engelske volierer + 5 remisser med vandhuller. Jagten ligger under Sandbygaard gods som er en af midtsjællands ikoniske godser. Vi råder endvidere over jagtstue, køkken og mulighed for overnatning.
Konsortiet består af 19 medlemmer, fordelt på A,B og C medlemmer

Vi søger jægeren med GOD moral og etik og om du er kvinde/mand, ung/gammel, eller nyjæger er ikke det afgørende men gerne med hund men ikke noget krav. Det er derimod afgørende at du vægter jagtoplevelsen og kammeratskabet højt.

Der bliver tilsået godt 1ha majs. Vi vurderer årligt behovet for antallet af udsætninger og fodring i vores vildtforvaltningsplan. I 2017 har vi udsat ca. 300 fasaner og ca. 40 ænder.
Der er frijagt på duer, gæs, Agerhøns og sortfugle samt på trækkende ænder. I udvalgte områder så dette ikke forstyrre vildtet der gerne skulle stå klar til fællesjagterne. Samtidig er der mulighed for træning af hund på en af markerne.

Der bliver afholdt 6 fasan jagter, 1-2 agerhøns samt 1-2 hane jagter i januar. Forplejning på hele jagtdagen incl. Swipstik er obligatorisk 150 kr. som afregnes separat.

Der er i øjeblikket et par pladser som B og som C- medlem for Jagtåret 2018 (1/1 til 31/12) dette gør at du allerede er med på de 2 hanejagter vi har planlagt 06.01.2018 + 28.01.2018

- B-medlem (plads til alle fælles fuglejagter, riffel plads og gæsteplads til alle fælles fuglejagter) til kr. 14.420,- årligt
- C-medlem (plads til alle fælles fuglejagter, gæsteplads på 3 fuglejagter) til kr. 8.240,- årligt (2018)
Nye konsortiemedlemmer betaler et indmeldelses gebyr på DKK 1.000.

Skulle dette have din interesse og vil vide noget mere er du meget velkommen til at kontakte Birger på 29487136

Der er også mulighed for at prøve jagten IRL som gæst på en af efterårets fasanjagter for 850,- + 150,- i forplejning. Datoerne er 3/12 + 16/12

Se billeder mm. på http://bolehave.simplesite.com


Pris: 8.240,-/14.420,-

bolehave.simplesite.com
Tlf: 29487136
Postnummer: 4171
Annonce nr: 16456

Ledige konsortiepladser  Mail: nkp@lyshoejgaard.dk
13-11-2017
D. 13-12-2017

på Brunemosevej 4 4250 Fuglebjerg er der ledige pladser.
Arealet 135 ha. agerjord med 4 remiser. Desuden er der 8 ha. skov. DEr forefindes rådyr , fasaner, harer ,agerhøns m. v. Der er frijagt på duer, gæs og skadevoldende vildt.
Pris 10.000 kr for en A plads. Der udsættes fasaner og afholdes 6 drivjagter årligt. Jægere med hund og hvor kammeratskabet er vigtig foretrækkes.
Der er jagthus med el og vand og overnatnings muligheder
Pladserne er ledig 1-1 2018

Pris: 10.000


Tlf: 40463128
Postnummer: 
Annonce nr: 16419

Plads Jagtselskab af 2014  Mail: jo.gunderslevholm@gmail.com
13-11-2017
D. 13-12-2017

Ønsker du en plads i et selskab i sæson 2018/19 Så tilbyder jeg dig dette på et herligt revir på Gunderslevholm, på Midtsjælland. ud af 10 mulige, kan du vælge 6 dage for bare 4000,- ønsker du også en riffelplads koster det bare 8000,- på Råvildt, Dåvildt.
Jeg garanterer 15-25 stykker vildt pr dag. ideelt for nyjægere som erfarne.
stort og småt- når alt er godt

skytte Olsen

Pris: 4000


Tlf: 22403830
Postnummer: 4700
Annonce nr: 16420

163 Ha ved Tappernøje  Mail: Ole@monstrum.dk
12-11-2017
D. 12-12-2017

Jægere

Vi søger 3 nye B-medlemmer til vores jagtkonsortium ved Tappernøje.
Jagten er 163 Ha stor med en fin naturlig bestand af agerhøns, fasaner, harer og råvildt. Dertil i perioder et rigtigt fint træk af ænder og gæs og en begyndende bestand af dåvildt.
Jagten består fortrinsvist af marker med 9 fine remiser og et skovstykke. Desuden 4 andehuller og en hyggelig jagtstue.
Foruden fællesjagterne er der frijagt på ænder, gæs, duer og et efterårs rådyr (og evt dådyr) med riffel pr mand.

Vi har ingen udsætning, men en fast fodermester der sørger for fodring og tilsåning af vildtremser med majs.
Vi er i øjeblikket 11 joviale voksne mænd der sætter stor pris på god stemning og vi forudsætter derfor at du både kan mønstre god jagtetik og godt humør. Det er ingen hindring hvis du er kvinde.

Vi er generelt mere optagede af gode jagtoplevelser end af antallet af dyr på paraden. Det betyder dog ikke at vi ikke godt kan lide at skyde og ramme. Dem der forstår at udnytte deres chancer har derfor som regel også et par stykker vildt med hjem. Nedlagt vildt tilfalder jægeren uden afgift.

Under jagten igår skød vi en sneppe, et rådyr, en hare, ni fasankokke, 6 fasanhøner, to gråænder og en due.
Vi har to breton, en flatcoated retriever, en gammel dansk hønsehund, en labrador og en spaniel. Dygtige hunde er velkomne.

Der er mulighed for at invitere en gæst med til fællesjagterne.

Pris:

B-medlem: 8.000 kr
+ foder: 2.000 kr

Pris: 10000


Tlf: 28105077
Postnummer: 
Annonce nr: 16410

Vemmetofte Kloster  Mail: lillestrandvej19@privat.dk
06-11-2017
D. 05-12-2017

Konsortiet Hornskoven , beliggende ca 25 minutter syd for Køge søger et nyt medlem.
Området er på 240 HA primært blandet skov , eng og 3 remisser. Vi udsætter 550 fasaner og har professionel skytte til at passe reviret.
Du deltager i 7 fasan jagter og råder over 12 gæstepladser ( der må skydes med stålhagl) , derforuden er der 3 fælles trykjagter, samt individuel pursch.Der skydes ikke råvildt med hagl.
Der er fri andejagt ved den lange strandlinie og vandhul remisserne , samt fri sortfugle jagt og due regulering.
Vi er et gammelt velfungerende konsortie med god økonomi med sikkerhed i højsædet (f.eks. skydes der ikke efter løbende vildt på fasanjagter ).
Vi har en godt jagtbolig med dejlig plads, køkken ,bad og toilet.
Kontakt Peter på 26177526 eller på :
lillestrandvej19@privat.dk for yderligere oplysninger.

Pris: 18.000kr


Tlf: 
Postnummer: 4640 Faxe
Annonce nr: 16370

Plantage jagt ledige pladser Gørlev  Mail:  jjlaegteskov@hotmail.com
18-11-2017
D. 04-12-2017

Plantage jagt
4 jagter på hovedsageligt råvildt men dog forekommer Fasaner snepper hare. Jagten er med halg gevær
Med i prisen er der mad og drikke (middags mad).
Ring ved interresse
Pris pr mand 1500
Dato
24/11
1/12
22/12
12/1- 18
Alle dage er fredag kl 10

Pris: 1500


Tlf: 42606507
Postnummer: 
Annonce nr: 16449

Konsortieplads Møn til næste sæson  Mail: kronborg.jesper@live.dk
12-11-2017
D. 23-11-2017

Til konsortium på Godsjagt på Vest-Møn (10 minutter fra Syd-motorvejen og Farø-Broen) bliver 1-2 pladser ledige til næste sæson 2018/2019.

Terrænet er på cirka 500 hektar og meget afvekslende med bl.a. 60 hektar regulær skov, 60 hektar enge med sjapvand, 120 hektar med småskove, vandhuller, moser, enge, brak, remisser, brede levende hegn og grøfter og en formidabel randeffekt samt et længere kyststykke med rørskær mm..
Der tilsås årligt cirka 3 hektar majs rundt omkring de eksisterende remisser.
Vi opererer med 3 forskellige slags medlemmer:
- A-pladser(Råvildtsjagt + 9 fællesjagter + frijagt på vilde fugle) med en pris på 19.000,- alt inklusiv,
- B-pladser(9 Fællesjagter + frijagt på vilde fugle) med en pris på cirka 12.000,- alt inklusiv og
- C-pladser(Råvildtsjagt) med en pris på cirka 12.500,- alt inklusiv

Der må som råvildtsjæger skydes op til 3 bukke efter 6-pointssystem (1 Gaffelbuk koster 4 points og en seksender 2 points). Derudover er der fri afskydning af rå/rålam om efteråret. Der afholdes 2-3 trykjagter og der må medbringes gæst på al råvildtsjagt.

Der afholdes 9 fællesfuglejagter med tilhørende fast gæsteplads på hver anden og med mulighed for tilkøb af ekstra pladser.

Vi har en mellemstor udsætning af både fasaner og ænder med høje afskydningsprocenter.

Derudover er der frijagt på duer, gæs og ænder og endelig råder vi også over et stort antal kunstgrave.

Der er tilknyttet stor og rummelig jagthytte med strøm, vand, bad og toilet, køkken og soverum til konsortiemedlemmernes fri afbenyttelse.

Nøgleord hos os er høj sikkerhed, godt humør og ordnede forhold. Der henvises endvidere til vores hjemmeside www.jagtgammeldyrehave.dk.

Referencer haves.

Jesper

Pris:

www.jagtgammeldyrehave.dk
Tlf: 28904569
Postnummer: 4780
Annonce nr: 16408

Dejlig jagt 10 min. Syd for Ringsted  Mail: birger@reinwald.dk
02-11-2017
D. 20-11-2017


Dejlig jagt 10 min. Syd for Ringsted og 50 min fra København. Jagtåret 2018 (1/1 til 31/12)

Vi tilbyder en jagt i særklasse på 120 ha. Hvor de 45 er skov med 2 engelske volierer + 5 remisser med vandhuller. Jagten ligger under Sandbygaard gods som er en af midtsjællands ikoniske godser. Vi råder endvidere over jagtstue, køkken og mulighed for overnatning.
Konsortiet består af 19 medlemmer, fordelt på A,B og C medlemmer

Vi søger jægeren med GOD moral og etik og om du er kvinde/mand, ung/gammel, eller nyjæger er ikke det afgørende men gerne med hund men ikke noget krav. Det er derimod afgørende at du vægter jagtoplevelsen og kammeratskabet højt.

Der bliver tilsået godt 1ha majs. Vi vurderer årligt behovet for antallet af udsætninger og fodring i vores vildtforvaltningsplan. I 2017 har vi udsat ca. 300 fasaner og ca. 40 ænder.
Der er frijagt på duer, gæs, Agerhøns og sortfugle samt på trækkende ænder. I udvalgte områder så dette ikke forstyrre vildtet der gerne skulle stå klar til fællesjagterne. Samtidig er der mulighed for træning af hund på en af markerne.

Der bliver afholdt 6 fasan jagter, 1-2 agerhøns samt 1-2 hane jagter i januar. Forplejning på hele jagtdagen incl. Swipstik er obligatorisk 150 kr. som afregnes separat.

Der er i øjeblikket et par pladser som B og som C- medlem for Jagtåret 2018 (1/1 til 31/12) dette gør at du allerede er med på de 2 hanejagter vi har planlagt 06.01.2018 + 28.01.2018

- B-medlem (plads til alle fælles fuglejagter, riffel plads og gæsteplads til alle fælles fuglejagter) til kr. 14.420,- årligt
- C-medlem inkludere (plads til alle fælles fuglejagter, gæsteplads på 3 fuglejagter) til kr. 8.240,- årligt (2018)
Nye konsortiemedlemmer betaler et indmeldelses gebyr på DKK 1.000.

Skulle dette have din interesse og vil vide noget mere er du meget velkommen til at kontakte Birger på 29487136

Der er også mulighed for at prøve jagten IRL som gæst på en af efterårets fasanjagter for 850,- + 150,- i forplejning. Datoerne er 18/11 + 3/12 + 16/12

Se billeder mm. på http://bolehave.simplesite.com

Pris: 8.240,-/14.420,-

bolehave.simplesite.com
Tlf: 29487136
Postnummer: 4171
Annonce nr: 16351

Nyt konsortie Midtsjælland  Mail: nkp@lyshoejgaard.dk
01-11-2017
D. 11-11-2017

8 Riffel/fuglejæger søges til nyt konsortie som starter 01.01.2018 ca. 150 ha der er skov remise vandholder marker jagthytte med køkken samt soveplads ring for mere info på 40463128

Pris aftales på det første jagtmøde.

Email adresse nkp(a)lyshoejgaard.dk

Pris: Aftales.


Tlf: 40463128
Postnummer: Lynge-Eskildstrup
Annonce nr: 16344

A/B Medlem  Mail: hanne@bredum.dk
28-10-2017
D. 05-11-2017

A/B Medlem søges til 300 Ha jagt Midtsjælland (Sorø)fra den 01.01.2018 der er en god bestand af Dåvildt Råvildt Fasaner Agerhøns Ænder Duer Hare Gæs der er frijagt på hjortevildt gæs duer og ænder vi råder over en fin jagtstue køkken wc bad der udsættes Fasaner Agerhøns og Ænder der må trænes hunde på jagten pris 14.500 kr + indskud 1.500 kr.
Pris: 14.500+1.500


Tlf: 40848821
Postnummer: 4540
Annonce nr: 16322

Rough Shooting. 540 ha. Godsjagt Stevns  Mail: at.jagt@gmail.com
30-09-2017
D. 30-10-2017

Deltagere gerne med hund. men ikke en nødvendighed. søges til Rough Shooting konsortie.
Arealet består af 540 ha afvekslende terræn beliggende på Stevns.
230 ha skov, samt 310 ha ager med 25 remisser og vandhuller, samt Engelske hegn overalt.
Vi afholder 5 jagtdage og er 14-16 deltagere hovedparten med hund, hvor vi afdriver
de områder som ikke bliver brugt på de store fuglejagter, remisser, marker, vandhuller, hegn, skovsåter, og afslutter med andetræk.
Der udsættes 1800 fasaner og ænder, og der er en god naturlig bestand af harer, snepper, duer, gæs og ænder, samt unik trækjagt på gæs og ænder.
Afskudt vildt fordeles mellem deltagerne.
Udover de 5 jagtdage er der mulighed for duetræk, gåsejagt, samt andetræk.

Jagtdatoer

22.10
04.11
19.11
02.12
17.12

Desuden afholdes der en hanejagt i januar.

Mulighed for at invitere gæst på trækjagt.
Mulighed for overnatning.Pris. 6.500.

Pris:


Tlf: 53885570
Postnummer: 
Annonce nr: 16147

Vemmetofte Kloster, Hornskoven  Mail: lillestrandvej19@privat.dk
30-09-2017
D. 30-10-2017

Vemmetofte Klosters Jagtkonsortie Hornskoven beliggende ca 1 time kørsel syd for København søger 2 nye medlemlemmer .
Området er på 240 HA primært blandet skov , eng og 3 remisser ,samt en lang strandlinie. Vi udsætter 550 fasaner og har professionel skytte til at passe reviret.
Du deltager i 7 fasanjagter (stålhag er tilladt)og råder over 12 gæstepladser, derforuden er der 3 fælles trykjagter samt individuel pursch.Der skydes ikke råvildtmed hagl.
Vi starter fasanjagterne med honnør for flaget(der blæses på 2 forskellige horn) efterfulgt af morgenmad. Frokost indtages i et godt jagthus med køkken,bad og toilet.Der er fri andejagt ved den lange strandlinie og 1 vandhuls remisse,samt fri due og sortfuglejagt.
Vi er et gammelt og velfungerede konsortie med sund økonomi og 14 medlemmer . Der er turnus for jagtleder og afsætter og sikkerhed er i højsædet.
For yderligere info kontakt Peter på 26177526 eller send en mail til:lillestrandvej19@privat.dk

Pris: 18.000kr


Tlf: 
Postnummer: 4640
Annonce nr: 16153

2 konsortiemedlemmer søges  Mail: mor-niel@hotmail.com
22-10-2017
D. 23-10-2017

Vi er 8 medlemmer, som søger 2 nye medlemmer.
Jagten er på 165 ha marker beliggende på Østfalster op til Corzelitze gods.
Det jagtbare vildt består af en god bestand harer, enkelte fasaner, stor bestand af gæs samt rådyr og dådyr.
Prisen andrager for tiden 1500 kr om året

Pris:


Tlf: 21219723
Postnummer: 
Annonce nr: 16289

A og B medlemmer søges  Mail: renehauge81@gmail.com
18-09-2017
D. 18-10-2017

Vi har nogle ledig pladser til både til A og B medlemmer, vi råder over 276 Hk, hvor de ca 200 hk er skov, og resten ager jord,vi har 2 små vandhuller, dertil har vi en lækker jagthytte med et lille køkken hvor vi mødes og spiser, der er også mulighed for at overnatte dernede i hytten.
Vi har meget råvildt og skyder ca 30 stk. om året, så har lidt då og kron vildt på gennemgang men ser dem mere og mere i området.
Vi udsætter i år 700 fasaner og 50 ænder.
A-plads 13.000
B-plads 9.000
Der afholdes 5-6 fælles jagter i løbet af året.

Pris: 9.000 - 13.000


Tlf: 71906261
Postnummer: 4690
Annonce nr: 16040

Everdruplund Jagtkonsortie  Mail: hjortholm@jensen.mail.dk
11-10-2017
D. 17-10-2017

Ledig plads i konsortie grundet sygdom,til overtagelse straks, beliggende syd for Rønnede, 65 ha kuperet skovjagt hvor fuglepasser har plejet og passet udsatte ænder og fasaner. Vi har en jagthytte som samlingssted hvor hygge og samvær prioteres højt. Antal medlemmer 22.
Vi har årligt ca. 6 drivjagter og 2 trykjagter, der er en god bestand af råvildt samt lidt dåvildt. Der må påregnes arbejdsdage udenfor jagttiderne.

Pris: 5000.-


Tlf: 21460135
Postnummer: 
Annonce nr: 16234

Jagt ved Skælskør  Mail: christiansen.jens@gmail.com
13-09-2017
D. 13-10-2017

Vi søger 3 nye jagtkammerater til vores konsortium. Vi er en blandet gruppe i alle aldre.Konsortiet består af 10 riffeljægere og 10 fuglejægere. Her er mænd og kvinder velkomne. Nye som erfarne jægere. Fælles for os alle er at vi sætter sikkerhed og etik før afskydningstal. Vi har en fast stab af hundefolk men din hund er meget velkommen.
Området består af knap 200Ha fordelt over mark, skov, remiser, mose og juletræsbeplantninger. Vi udsætter hver år ca 400 fugle fordelt på ænder og fasaner. Afskydningen har de sidste år været meget høj.
Til jagten hører en hytte med moderne faciliteter og overnatningsmulighed.
Prisen for en fugleplads er i år 6000,-

Pris: 6000


Tlf: 
Postnummer: 4242
Annonce nr: 16000

Riffeljæger søges  Mail: hanne@bredum.dk
06-10-2017
D. 10-10-2017

Riffeljæger søges til konsortieplads ved Sorø ca 300 ha der er Dåvildt-Råvildt hare fasaner ænder agerhøns duer der er fri jagt på Dåvildt Råvildt ræv og sorte fugle samt duer der er jagtstue med køkken samt Wc/bad pladsen er ledig nu. prisen taler vi om.første jagt er den 07.10.2017 kl. 8.00
Pris: Taler vi om.


Tlf: 40848821
Postnummer: 4540
Annonce nr: 16205

Fuglejæger  Mail: beg@nybolig.dk
08-09-2017
D. 08-10-2017

Jeg søger en fuglejæger til deling af min plads (3-5 jagter med en gæsteplads).

Arealet er på ca 400 ha primært skov ,men også strandeng, fodermarker og sø.

Der er udsat både ænder og fasaner. Kontakt mig for en nærmere drøftelse.

Pris:


Tlf: 51528110
Postnummer: 
Annonce nr: 15949

Rough Shooting. 540 ha. Godsjagt Stevns  Mail: at.jagt@gmail.com
08-09-2017
D. 08-10-2017

Deltagere gerne med hund. men ikke en nødvendighed. søges til Rough Shooting konsortie.
Arealet består af 540 ha afvekslende terræn beliggende på Stevns.
230 ha skov, samt 310 ha ager med 25 remisser og vandhuller, samt Engelske hegn overalt.
Vi afholder 5 jagtdage og er 14-16 deltagere hovedparten med hund, hvor vi afdriver
de områder som ikke bliver brugt på de store fuglejagter, remisser, marker, vandhuller, hegn, skovsåter, og afslutter med andetræk.
Der udsættes 1800 fasaner og ænder, og der er en god naturlig bestand af harer, snepper, duer, gæs og ænder, samt unik trækjagt på gæs og ænder.
Afskudt vildt fordeles mellem deltagerne.
Udover de 5 jagtdage er der mulighed for duetræk, gåsejagt, samt andetræk.

Pris. 6.500.

Pris: 6500


Tlf: 53885570
Postnummer: 4660
Annonce nr: 15954

Jagt på Midtsjælland  Mail: viking@vetnet.dk
06-09-2017
D. 06-10-2017

Jagtselskab på Midtsjælland (140 ha skov med egen jagthytte) bestående af 5 ældre jægere søger - pga. udtræden af to medlemmer - pr. 1. april 2018 to nye medlemmer til fælles riffeljagt og mulighed for hagljagt.
I selskabets tid (ca. 20 år) er der i gennemsnit skudt ca. 20 stk. råvildt årlig (i perioder begrænset af manglende afsætningsmuligheder) – i år er der i foråret skudt 6 bukke.
Pris 22.000 kr. fordelt på 2 rater (1. april og 1. september).
Henvendelse til selskabets formand tlf. 20877022

Pris: 22000


Tlf: 20877022
Postnummer: 4180
Annonce nr: 15924

Jagt Nordsjælland  Mail: jerryg@pc.dk
01-10-2017
D. 03-10-2017

Jagt I Nordsjælland, med frijagt på ænder, gæs og regulering på duer.

5 fællesjagter på fasaner, der er udsat 200 stk samt udsætning af ænder.

Der findes kronvildt samt god bestand af råvildt


Pris: 6000


Tlf: 27647474
Postnummer: 3200
Annonce nr: 16162

To Fuglejægere søges  Mail: rasmus.hede.71@gmail.com
31-08-2017
D. 30-09-2017

Til etableret og velfungerende jagt nord for Næstved (45-60 min. fra København) søges to fuglejægere til denne sæson.
Vi råder over mere end 300 ha blandet skov med lysninger og enge. Der ud over har vi en fantastisk jagthytte med toilet, bad og sovepladser.
Vores veletablerede konsortium har her ud over mere end 50 stiger samt traktorer, jagvogne og velholdte voliere.
Vi har i dette jagtår igen udsætte 1100 fugle der passes af vores faste skytte. Vi har i det foregående år afskudt mere end 50% af de udsatte fugle og der ud over afskudt mange snepper og duer i skoven.
Du vil som fuglejæger deltage i følgende:
· 1 andejagt
· 5 fællesjagter
Vi starter vores jagter med fælles morgenmad og spiser sammen varm frokost i hytten i løbet af dagen. Vi vil på fællesjagterne i alt være ca. 30 personer inkl. Gæster (Fuglejægere har ingen gæsteplads).
Ud over de organiserede jagter vil der være mulighed for frijagt på fugle i skoven med gæst efter et nærmere fastsat regelsæt.
Kontingentet er på kr. 9.250,- der betales inden første jagt. Kontingentet er inkl. forplejning (morgenmad, frokost og drikkevarer).
Er du en seriøs jæger der sætter pris på godt kammeratskab, ordnede forhold samt fuld gennemsigtighed i både regler og økonomi så er vores konsortium noget for dig.
Fremvisning af reviret vil blive gennemført efter aftale.
Er du interesseret så kontakt undertegnede på mail så kan jeg sende relevant materiale.
Mail: rasmus.hede.71@gmail.com

Pris: 9250


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 15879

Super jagt 10 min. syd for Køge  Mail: per@wieben.eu
31-08-2017
D. 30-09-2017

Til velfungerende konsortium 10 minutter syd for Køge søger vi en seriøs jæger for den kommende sæson. Alder og køn er ikke afgørende, hvis du har den rette indstilling.
Reviret er knapt 400 hektar fordelt på blandet skov og ager med forskellige remiser, majsbælter og hegn. Vi udsætter 1000 fasaner med faste medhjælpere og har en god vild bestand af såvel småvildt som råvildt samt strejfende større hjortevildt. Det hyggelige fællesskab og sikkerheden er højt prioriteret. Vi afholder 8 årlige fællesjagter med hagl. Disse indledes med morgenbord i jagtstuerne. Frokosten indtages som regel i vores hytte i skoven.
Råvildt skydes hovedsageligt i bukkejagten og på efterårets 4 trykjagter. Vi skyder ikke råvildt med hagl.
Kontingentet er kr. 13.000. Mulighed for tilkøb af gæstepladser i det omfang, pladsen tillader.
Vil du vide mere, beder vi dig kontakte os på per@wieben.eu eller tel. 20703740

Pris: 13.000

Pris: 13.000


Tlf: 20703740
Postnummer: 
Annonce nr: 15870

Godsjagt. 540 ha. Stevns  Mail: at.jagt@gmail.com
28-08-2017
D. 27-09-2017

Medlemmer søges til nystartet konsortie 540 ha Godsjagt på Stevns
45 min fra København.
Arealet består af 230 ha. Skov samt 310 ha. Ager med 25 remisser og vandhuller.
Udsætning 1800 fasaner og ænder, som passes af fast skytte.
2 jagthytter med mulighed for overnatning.
Der afholdes 6 fasanjagter og 2 andejagter.
Udover fællesjagterne er der mulighed for trækjagt på duer, ænder og gæs.
Pris 10.500.
Der er også mulighed for riffeljagt på Dåvildt og Råvildt . Kontakt os for nærmere info.

Pris: 10.500


Tlf: 53885570
Postnummer: 
Annonce nr: 15843

Jagtkammerater til fugle pladser  Mail: birger@reinwald.dk
26-08-2017
D. 25-09-2017

Dejlig jagt 10 min. Syd for Ringsted og 50 min fra København

Vi tilbyder en jagt i særklasse på 120 ha. Hvor de 45 er skov med 2 engelske volierer + 5 remisser med vandhuller. Jagten ligger under Sandbygaard gods som er en af Midtsjællands ikoniske godser. Vi råder endvidere over jagtstue, køkken og mulighed for overnatning.
Konsortiet består af 17 medlemmer, fordelt på A,B og C medlemmer

Vi søger jægeren med GOD moral og etik og om du er kvinde/mand, ung/gammel, eller nyjæger er ikke det afgørende men gerne med hund men ikke noget krav. Det er derimod afgørende at du vægter jagtoplevelsen og kammeratskabet højt.

Der er tilsået godt 1ha majs. Vi vurderer årligt behovet for antallet af udsætninger og fodring i vores vildtforvaltningsplan. I 2017 har vi udsat ca. 300 fasaner og ca. 40 ænder.
Der er frijagt på duer, gæs, Agerhøns og sortfugle samt sidst på sæsonen også på ænder. I udvalgte områder så dette ikke forstyrre vildtet der gerne skulle stå klar til fællesjagterne. Samtidig er der mulighed for træning af hund på et mindre område.

Der bliver afholdt 6 fasan jagter, 1-2 agerhøns samt 1-2 hane jagter i januar. Forplejning på hele jagtdagen incl. Swipstik er obligatorisk 150 kr. som afregnes separat.

Der er i øjeblikket et par pladser som C- medlem

C-medlem inkludere (Ret til alle fælles fuglejagter, gæsteplads på 3 fuglejagter) til kr. 8.000,- årligt
Nye konsortiemedlemmer betaler et indmeldelses gebyr på DKK 1.000.

Skulle dette have din interesse og vil vide noget mere er du meget velkommen til at kontakte Birger på 29487136

Se billeder mm. på http://bolehave.simplesite.com

Pris: 8.000,-

bolehave.simplesite.com
Tlf: 29487136
Postnummer: 4171
Annonce nr: 15826

Vemmetofte Kloster, Hornskoven  Mail: lillestrandvej19@privat.dk,
22-08-2017
D. 21-09-2017

Vemmetofte Klosters Jagtkonsortie "Hornskoven" beliggende ca. 1 time syd for København søger 2 nye medlemmer.
Området er på 240 HA primært blandet skov,eng og 3 remisser. Vi udsætter 550 fasaner og har professionel skytte til at passe reviret.
Du deltager i 7 fasanjagter (stålhagl er tilladt)og råder over 12 gæstepladser ,derforuden er der 3 fælles trykjagter samt individuel pursch. Der skydes ikke råvildt med hagl.
Vi starter fasanjagter med honnør for flaget efterfulgt af morgenmad. Der blæses på 2 forskellige horn for vildtet på paraden. Der er fri andejagt ved den lange strandlinie og 2 vandhuls remisser ,samt fri due og sortfuglejagt.
Vi er et gammelt og velfungerende konsortie med sund økonomi og 14 medlemmer. Der er turnus for jagtleder og afsætter og sikkerhed er i højsæde.
Vi disponerer over en god jagtbolig med dejlig plads,køkken,bad og toilet.
Kontakt Peter på 26177526 for yderligere info,eller send en mail til : lillestrandvej19@privat.dk

Pris: 18.000kr


Tlf: 
Postnummer: 4640
Annonce nr: 15792

Høje Fasaner Sydsjælland  Mail: linves@live.dk
14-09-2017
D. 19-09-2017

35 årigt fugle konsortium mangler 3 medlemmer til kommende sæson.
Vi er 16 skytter, der står for hver gang. ( Der er hundefolk til at drive)
Der er 6 jagter med en gennemsnitlig afskydning på ca. 100 stk. Næsten alle fugle bliver skudt fra remiser ( Høje Fasaner).
Al forplejning er med i prisen.
Stort morgenbord, frokost og efter paraden kaffe og kage.
Pris 14.700kr. NU for de sidste pladser 7.350kr. pr.
plads.
Ring og snak med Niels

Pris: 7.350kr.


Tlf: 40717758
Postnummer: 4640 Faxe
Annonce nr: 16006

2 fuglepladser ledige vester såby konsortie  Mail: io@imcses.in
14-08-2017
D. 09-09-2017

Jagt området i Vester Såby (Sjælland imellem Roskilde og Holbæk) udgør 157 hektar. Ikke meget går til mark, mest skov nok omkring 140-145 hektar.

Vi er 12 riffel jægere (de er også fuglejægere) og skal være 10 fuglejægere i konsortiet (pt. 8). Der afholdes general forsamling primo Feb. måned.
- Gennemgang af året der gik, økonomi, budget, jagtdage, arbejdsdage etc. samt eventuelt fra alle der har noget der skal op til generel diskussion/vedtagelse.

Vi holdes orienteret via en lukket facebook gruppen til at håndtere kommunikation til medlemmerne. På denne orienteres også hvis der udover din ene lod trukket gæsteplads, er nogle ledige.
Som fuglejæger er der 7 fuglejagter (typisk kl. 9-16 ca.) om året samt en nytårsjagt (09-12).

Derudover er der 2-3 arbejdsdage omkring vedligehold af de 3 voliere. Udsætning 650 fugle (+ det løse) .

Der er pt. også en vandturnus (udover de 2-3 arbejdsdage) hvor man skal hjælper ham der passer fasanerne dagligt , med at bringe vand ud. ca. 2 gang af et par timer per gang.

På selve fuglejagts dagen mødes vi i vor jagtstue til morgenmad og sweapstake, (betales forud senest 1 Aug. 1400 kr udover jagtlejen). Derpå køres vi ud de fleste på ladvogn og store trailer med hegn sider. Tager 3-4 såter, hvor vi skiftes til at hjælpe med at drive igennem. (her er en drikkepause typisk 1 nogle få gang 2 gange) Tilbage til frokost hvor der serveres (vi har 3 turnushold, så vi skiftes til tjansen at dække op, servere, rydde op, gøre rent). Efter frokosten er der typisk 2-3 såter . Retur til jagtstue samt parade, sweapstake udløser typisk en flaske Vin.

Jagtåret kører fra 1 Feb. til slut Januar næste år.

Jagtleje betaling, 10 januar. 2017/2018 5100 kr for fuglejægere og stiger med 2% om året pga indeksregulering fra Stiftet som vi lejer af.

Dertil kommer de 1400 kr. forudbetaling for de 7 fuglejagter. (til mad, sweapstake ) . Du vil selvfølgelig ved rettidig afbud (8dage før) få 200 kr. retur per gang som afregnes slut jagtåret fra konsortiets side. Du kan have gæster med og får én gæsteplads, som du trækker lod om ( der er 6 gæstepladser per fuglejagt. 1 fuglejagt er der kun 2 gæstepladser ledige) så de 4 første jagter er booket med lod. Hvis der er afbud vil det stå i vor facebook gruppe og du kan nappe gæstepladsen , ved at kontakte kasseren. Efter de trukne gæstepladser er overstået (efter 4 fuglejagter) vil der være masser af ledige gæstepladser og først til mølle . Igen kontakt kasseren.

Der er pris for gæsteplads på 150 ,samt 150 til mad/drikke og 50 til sweapstake. Som du står for at betale til kasseren senest på dagen.

Pris per nedlagt udsat fugl er 30 kr.

Beløbene kan indbetales på Såby konsortiets foreningskonto i Nordea Roskilde eller kontant til kasseren.

Der er også mulighed som fuglejæger for at sidde lidt på ræv. Og sortfugle regulering.

Fuglejagtdage 2017/2018 : 1 Okt. , 14 Okt. , 28 Okt. , 11 Nov. , 25 Nov. , 9 Dec. , 31 Dec. (halv dag), 6 Jan

Arbejdsdage fugl 2017/2018 : er overstået


Fugleafskydning sidste år 2016/2017 sæsonen ca 40% samt
Snepper 1
Hare 5
Og flere ræve


Jagtstuen har borde/stole til ca. 30, køkken, køleskab, kaffe mask, vand varmer, håndvask etc. , toilet i forgangen.

Der er vedtægterne i Såby konsortiet , som du kan få til gennemlæsning når vi har talt sammen og du har været nede og se på området .

Da vi er sent ude mht. fuglejagten vil der være mulighed for at finde en løsning på betalingen sammen

Du er velkommen til at kontakt kasseren Ivan olsen 28803794 io@imcses.in

eller formanden Peter Jakobsen 51896077

Pris: 6500


Tlf: 28803794
Postnummer: 4000
Annonce nr: 15734

Sigridshøj 260 HA  Mail: Murernje@gmail.com
10-08-2017
D. 09-09-2017

Da vores velfungerende Konsortie har valgt at udvide, søges derfor ny fuglejæger.

Vi er et konsortium bestående af 7 medlemmer som fast har en gæsteplads.
Vi afholder 6-7 jagter årligt og udsætter 5-600 fugle.
Ved afholdelse af jagter, mødes vi til morgenmad, samt frokost i vores nyrenoveret jagt stue, med gulvvarme, køkken, toilet og mulighed for overnatning. Maden vil hver gang blive tilberedt på stedet af vores kok.
Konsortiet ligger høj vægt på jagtmorale, samt sikkerhed og det er en naturlig selfølge at du også besidder dette.
Udover fællesjagter er der fri jagt på ænder, duer, krager, samt gæs efter aftale med fast fodermand.

Kr 10.000

Har dette vagt din interesse, bedes du tage kontakt på nedenstående mail, samt mobil.

Pris: 10.000


Tlf: 21733073
Postnummer: 
Annonce nr: 15712

2 ledige kornsortiepladser på midtsjælland  Mail: Larsgyde@mail.dk
03-09-2017
D. 07-09-2017

Vi er 8 jagt kammerater som søger 2 nye medlemmer til vores skov jagt på 140 HA. Vi har en god bestand af råvild og dåvildt der er også set sika og krondyr på reviret. Vi holder 3 fuglejagter, mest for hyggen, samt 5 trygjagter. Det er tilladt at have gøst med på fuglejagter og derudover er der gæsteplads på 2 af trygjagterne.
Prisen er for resten af denne sæson.

Kontakt Torben Jensen 28915285

Pris: 5500,-


Tlf: 28915285
Postnummer: 4200
Annonce nr: 15898

Fuglejagt i Skønne Viemose Skov  Mail: viemosejagt@outlook.dk
08-08-2017
D. 07-09-2017

Fuglejægere med ønske om gode jagter, hvor jagtetik, sikkerhed og godt kammeratskab ønskes til konsortie i Viemose skov. Jægere med hund er absolut velkomne, men det er ikke et must.

Viemose skov er på ca. 256 HA blandet skov, beliggende ud til Stege bugt med mere end 3 km kystlinje. Der er i år udsat 1.000 fasaner i skoven fordelt på tre udsætningssteder. Der afholdes 8 fuglejagter i jagtsæsonen. Der er tilknyttet fodermester til konsortiet.

Der tilbydes to typer fugle jægere:

Type A
Deltagelse i de 8 fuglejagter, hvor der må medtages 1 gæst på 2 af disse. Derudover fri jagt på kyststrækningen med gæst, samt adgang til konsortiets jagthytte og jagtstue. Kr. 13.500
(ekskl. forplejning og sweepstake)

Type B
Deltagelse i de 8 fuglejagter. Kr. 8.500. (ekskl. forplejning og sweepstake)

Konsortiet består af ca. 30 medlemmer inkl. helårsjægere og råder over to småhuse. Det ene er indrettet med køkken og bad samt mulighed for overnatning og det andet som jægerstue.

Skulle dette have din interesse, er du velkommen til at kontakte Niels Andersen på 21 48 94 25 eller viemosejagt@outlook.dk for yderligere informationer.

Pris:


Tlf: 21 48 94 25
Postnummer: 
Annonce nr: 15691

Hagljæger søges  Mail: nilaus@gmail.com
07-08-2017
D. 06-09-2017

Til konsortie ved Karise, Sjælland, søges 1 hagljæger til årets jagter.
Jagten består af 210 HA skov, samt 165 HA ager. Der vil være 6 fællesjagter hvor der er må medbringes gæst på halvdelen, vi udsætter 1150 fasaner fordelt på 3 udsætninger, samt 250 ænder fordelt på 3 udsætninger dette passes af fast skytte.
Afskudt fuglevildt fordeles ligeligt mellem medlemmerne.
Derudover er der rigtig gode muligheder for frijagt med gæst på et anvist område på cirka 65 HA ager, på både Hare, Due, ænder og gæs. Der må også trænes hund på markarealet.
Vi starter dagen med morgenmad i jagthytten, hvorefter vi går på jagt indtil vi afslutter dagen med en varm frokost i jagthytten.
Vi sætter sikkerhed og etik meget højt og går ikke på kompromis med begge. Skulle du have hund er den meget velkommen, men ikke et krav.
Kontingentet er i sæsonen 17/18 11.500 DKK inklusiv mad, drikke, sweep og betaling for gæst på alle jagter.
Hvis dette har interesse skriv eller ring Per Strunge på pbs-byg@hotmail.com / 60478633

Pris: 11500


Tlf: 60478633
Postnummer: 
Annonce nr: 15673

KONSORTIEMEDLEMMER  Mail: info@haslevdyrefoderaps.dk
07-08-2017
D. 06-09-2017

Vort jagtselskab søger fuglejægere til jagtsæsonen
. Jagten ligger i et naturskønt område på Sydsjælland, med kyststrækning langs Ulfsund
Vi har også en enkelt ledige helårsplads.

Er I en gruppe der i forvejen kender hinanden og er vant til at gå på jagt sammen, vil det være en fordel. Alle er velkommne ung, ældre, mand, kvinde samt nyjægere.

Vi råder over mere end 350 ha blandet skov med lysninger, enge og en fodermark midt i skoven. Derud over har vi en god jagthytte med toilet, bad og sovepladser.

Vi udsætter et passende antal fugle, der passes af vores fritidsfodermester.

I vores smukke skov forefindes endvidere råvildt, dåvildt og strejfende kronvildt.

Du vil som helårsjæger have fast gæst på alle jagter og til alle aktiviteter.

Som fuglejæger må du have en gæst med på fri andejagt langs kysten.

Ud over de fastsatte jagter vil der være mulighed for frijagt på ænder langs kysten.

Vi afskyder ikke råvildt med hagl.

Alle fællesjagter starter med morgenmad.

Vi lægger stor vægt på etik og moral, så er du en seriøs jæger, gerne med hund og sætter du pris på godt kammeratskab, vil vores konsortium være noget for dig.

Prisen for en helårsplads kr. 23.000,- kan evt. deles mellem to jagtkammerater, hvor prisen så vil være 11.500,- pr. person. En fugleplads koster kr. 8.600,-.

Der er mulighed for at betale jagten i rater.

Håber denne annonce har vagt din interesse.

Pris:


Tlf: 21917870
Postnummer: 
Annonce nr: 15678

Jagtperle tæt på København  Mail: henrik@blas.nu
07-08-2017
D. 06-09-2017

Jagtklub rådende over et helt fantastisk samlet revir på godt 404 ha blot 35 minutters kørsel fra København, søger nye medlemmer, vores revir er fordelt på 365 HA lækker blanningsskov og 39 Ha agerjord, med remisse og læhegn.

I skoven er der endvidere anlagt 7 foderenge af varierende størrelser, heraf en med tre mindre vandhuller og en med et mindre vandhul.

I jagtklubben lægges stor vægt på etik og moral, jagten drives med størst muligt hensyntagende til vildtet, derfor skal nye medlemmer også være indforstået med dette.

Der afholdes 6 fuglejagter på et større antal udsatte fugle, samt 4 bevægelsesjagter på klovbærende vildt, som er råvildt, dåvildt og kronvildt.

På hver anden fællesjagt, kan man som medlem medbringe gæst. Bemærk der også er mulighed for at medbringe gæst på frijagter, også i bukkejagten.
Vi råder over en dejlig jagthytte, med moderne køkken, toilet og badefaciliteter, samt en noget mindre moderne sovesal.

Årlig medlemsafgift:
Fuglejæger: 13.500,00
Riffeljæger: 17.000,00
Konsortiemedlem 26.000,00

Ved indtrædelse i jagtklubben indbetales indmeldingsgebyr på 1.500 kr. for fugle og riffeljæger, og 3.000 kr. for konsortiemedlemmer.

Medlemsafgiften kan deles i 2 rater, hvor første rate plus indskud betales inden indtrædelse og anden rate inden første august.

Der er intet fællesarbejde forbundet med medlemskabet, hvorfor jagten er for den travle og kvalitetsbeviste jæger. På fællesjagterne bør man dog kunne gå lidt til hånde.

Forplejning, morgenmad, varmmad til frokost, drikkevarer og sweepstake på fællesjagter betales særskilt ved betaling for deltagelse.
Lyder ovenstående som noget for dig, og kan du nikke genkendende til etik, moral og høj kvalitet, så er du muligvis det helt rigtige kommende medlem i vores jagtklub, så skriv et par linjer om dig selv og send til henrik@blas.nu, sammen med et telefonnummer, så kontakter vi dig.


Pris:

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 15681

Efterårs Riffelplads  Mail: jo.gunderslevholm@gmail.com
03-08-2017
D. 02-09-2017

På 185 ha. fantastiks smukt revir på Midtsjælland. Tilbydes deltagelse i riffeljagten.
jeg har et godt og homogent selskab, som varetager riffeljagten. Du vil blive en del af et modent og behageligt selskab på 7 riffeljægere. Mulighed for råbuk i starten af okt. ellers lam og rå. Godbestand af Dåvildt, som kan jagtes efter indbyrdes aftaler.Dejlig jagthytte, placeret midt på reviret.
Kun 8000,- for resten af sæson 2017/18.
Ring eller skriv og lad os evt. mødes.

Hilsen, skytte Olsen.

Pris: 8000


Tlf: 22403830
Postnummer: 4250
Annonce nr: 15627

400 HA på Lolland.  Mail: .
02-08-2017
D. 01-09-2017

Vi er et jagtselskab -en blanding af ældre og unge. Jeg selv er en ældre jagtpige på kun 67 år -som mangler en halvpart.
Jagtbart vildt på området: harer, ænder, masser af gæs, fasaner, råvildt -lidt dåvildt, samt et udemærket sneppestykke.
Til jagten hører en dejlig jagthytte til fællesspisning og overnatning.

Der er udsat 300 ænder og 500 fasaner.
PRIS Kr. 10.000,-

Henvendelse til:
Ulla Nielsen

Pris: 10.000


Tlf: 2149 3999
Postnummer: 
Annonce nr: 15616

B anpart udlejes  Mail: Preben7thulstrup@gmail.com
01-08-2017
D. 31-08-2017

Vi søger en fuglejæger, ny jæger eller erfaren, med eller uden hund.
Vi er et konsortier 40 år gammel på Lolland 400ha.
der forefindes jagthytte med sovemulighed, kan bruges som sommerhus uden for sæsonen, ved en stor sø med fiske muglighed.
vi udsætter 500 fasaner, 350 ænder, vi nedlægger omkring 500 stk vildt på 10 jagter.
Der vil være en del frijagter (ved søren på 23 ha hvor der er mange ænder og gæs.
Jagtkonsortier består af 10 a parter, hvor flere består af far/søn .Der er arbejdsdage, der er kun 1 tilbage.
Jagten forløber; morgenmad jagt til eftermiddag, frokost/middag dagens forløb koster 200 kr.
Der vil være pauser med drikkevarer.
Har dette vagt din interesse Så kontakt mig for yderlig oplysning, og fremvisning. 20874643.

Pris: 10000,00


Tlf: 20874643
Postnummer: 4953
Annonce nr: 15609

MidtSjælland  Mail: info@danisol.dk
31-07-2017
D. 30-08-2017


2 Konsortiepladser.
Vi har en af Sjællands bedste fuglejagter,på et meget Kupetert område,midt på Sjælland.
Vores konsortium er 25 år gammelt,og består totalt af
14 mand.
Vi har en dejlig jagtstue,med alle faciniteter,her mødes Vi inden jagterne,til fælles morgenmad,samt efter jagterne, Til frokost,som Vores dygtige Kogekoner tilbereder.
Vi udsætter 2500 fasaner hvert år.
Der afholdes 8-9 jagter pr.år,hvor man har gæsteplads Hver anden gang.
Due og Andetræk efter aftale.
Prisen er kr.30.000,-pr-år.og den kan deles med en Jagtkammerat.
Prisen er incl.forplejning og drikkevarer.
Kontakt:
Henrik Nielsen


Pris: 30.000


Tlf: 40154078
Postnummer: 
Annonce nr: 15602

Ledig Haglplads, Denderup Vænge Vest, under Gisselfeld Gods  Mail: alex.enggaard@gmail.com
27-08-2017
D. 29-08-2017

Der er en ledig haglplads på Jagtkonsortiet Denderup Vænge Vest, der hører under Gisselfeld Gods, ved Rønnede.

Jagtområdet er på 275 Hektar og består primært af blandingsskov med skovenge og vådområder med 3 større søer. Vi vil hele tiden prøve, så vidt muligt at forbedre jagt mulighederne gennem revir pleje og fodring, og der udsættes årligt 500 fasaner og 300 ænder.

Ved hagljagt jages der alt jagtbart vildt som ænder, fasaner, snepper, ræv og hare, dog skyder vi ikke råvildt med hagl.
Konsortiets grundlæggende tanke er, at have store natur og jagtoplevelser, og det sociale samvær er ligeledes vigtigt. Haglpladserne giver adgang til hagljagter, hvoraf de første september jagter kun er på ænder. Der er tillige faste torsdagsjagter på ænder, såfremt der kan skaffes folk nok, og rævejagt kan ligeledes komme på tale.

Under konsortiet hører også et fuldt bemøblet hus med sovepladser og en jagtstue, der benyttes ved alle jagtdage.

Prisen er 5.500 kr./sæson for en B-plads.

Hundefolk vil blive prioriteret – ring/skriv for info (mobil 26783643/alex.enggaard@gmail.com)

Pris: 5500


Tlf: +4526783643
Postnummer: 4690
Annonce nr: 15833

Fuglejagt - Torbenfeldt gods  Mail: lindemannfrederiksen@gmail.com
09-08-2017
D. 28-08-2017

Vi har fået en ledig plads til en fuglejæger i vores konsortium, bestående af 22 glade jægere.

I den kommende sæson er der planlagt 7 fællesjagter, som alle starter kl. 8:30 med fælles morgenmad i jagthytten og forsætter indtil kl. 14 - 15, afbrudt af fælles frokost kl. 12:00.

Vi udsætter 600 fasaner og 100 ænder på det ca. 135 ha store og meget varierede areal.
Området passes af professionel skytte.

Der er fri jagt på duer og andefugle i afgrænsede områder.
Prisen er kr. 8.500 for jagten + kr. 750 til sweep, morgenmad, øl, vand og en lille skarp.
Dertil kommer indskud på kr. 1.000, som du får tilbage, hvis du forlader konsortiet igen.

Vi har 1-3 fælles arbejdsdage om året.

Pris: 8500


Tlf: 
Postnummer: 4440
Annonce nr: 15699

Nordvestlolland.  Mail: viggolaursen@gmail.com
28-07-2017
D. 27-08-2017

Vi er et lille selskab på max. 10 mand . Vi har 160 ha. med blandet skov remiser agerjord. Vi holder 8 jagter. Prisen er 4100.kr uden gæst

flere oplysninger 40197273 mail viggolaursen@gmail.com

Pris:


Tlf: 40197273
Postnummer: 
Annonce nr: 15571

Konsortieplads med gæster - Odsherred  Mail: jc@brdr-clausen.dk
26-07-2017
D. 25-08-2017

19-06-2017
D. 19-07-2017

Vi er 4 i konsortiet og søger en femte.
Vi afholder 6 jagter - udsætter 500 fasaner og 300 ænder, der ud over er der gåse - due og bukkejagt.
Jagterne afholdes om onsdagen, hver anden onsdag i efteråret.
Vi spiser på Anneberg vandrehjem – morgenmad og middagsmad, som er med i prisen.
Vi har en skytte som passer jagten.
Et konsortiemedlem giver 3 pladser pr. jagt, man kan også dele en plads med en ven og så skiftes til en gæsteplads.

Ring evt. og hør nærmer

Pris: 35.000

Pris: 35.000


Tlf: 30305909
Postnummer: 4500
Annonce nr: 15553

Konsortieplads i 10 år gammelt veletableret konsortie ved Haslev  Mail: pixi@email.dk
26-07-2017
D. 25-08-2017

Lige uden for Haslev, tæt på Freerslev har vi et lille veletableret konsortie på knapt 200 HA, med flot istandsat præsentabel hytte, og mange remiser.
Konsortiet er 10 år gammelt, har vedtægter/stemmeret til medlemmerne og er velfungerende.
Jagten er primært en fasanjagt da der bliver udsat alt hvad biotopen tillader, samt en meget lille udsætning af ænder. Der er yderligere en god harejagt/duejagt.
Der blive afholdt 9 jagter, og der er p.t. et B-medlemskab ledigt uden gæstepladser.

Vi vægter højt humør, og godt kammeratskab, og håber du har hund med på jagten..

Pris: 10.000


Tlf: 21797772
Postnummer: 4690
Annonce nr: 15558

Jagtkammerater til fugle pladser  Mail: birger@reinwald.dk
26-07-2017
D. 25-08-2017

Dejlig jagt 10 min. Syd for Ringsted og 50 min fra København

Vi tilbyder en jagt i særklasse på 120 ha. Hvor de 45 er skov med 2 engelske volierer + 5 remisser med vandhuller. Jagten ligger under Sandbygaard gods som er en af Midtsjællands ikoniske godser. Vi råder endvidere over jagtstue, køkken og mulighed for overnatning.
Konsortiet består af 17 medlemmer, fordelt på A,B og C medlemmer

Vi søger jægeren med GOD moral og etik og om du er kvinde/mand, ung/gammel, eller nyjæger er ikke det afgørende men gerne med hund men ikke noget krav. Det er derimod afgørende at du vægter jagtoplevelsen og kammeratskabet højt.

Der er tilsået godt 1ha majs. Vi vurderer årligt behovet for antallet af udsætninger og fodring i vores vildtforvaltningsplan. I 2017 har vi udsat ca. 300 fasaner og ca. 40 ænder.
Der er frijagt på duer, gæs, Agerhøns og sortfugle samt sidst på sæsonen også på ænder. I udvalgte områder så dette ikke forstyrre vildtet der gerne skulle stå klar til fællesjagterne. Samtidig er der mulighed for træning af hund på et mindre område.

Der bliver afholdt 6 fasan jagter, 1-2 agerhøns samt 1-2 hane jagter i januar. Forplejning på hele jagtdagen incl. Swipstik er obligatorisk 150 kr. som afregnes separat.

Der er i øjeblikket et par pladser som C- medlem

C-medlem inkludere (Ret til alle fælles fuglejagter, gæsteplads på 3 fuglejagter) til kr. 8.000,- årligt
Nye konsortiemedlemmer betaler et indmeldelses gebyr på DKK 1.000.

Skulle dette have din interesse og vil vide noget mere er du meget velkommen til at kontakte Birger på 29487136

Se billeder mm. på http://bolehave.simplesite.com

Pris: 8.000

bolehave.simplesite.com
Tlf: 29487136
Postnummer: 4171
Annonce nr: 15559

Godsjagt. 540 ha. Stevns  Mail: at.jagt@gmail.com
23-07-2017
D. 22-08-2017

Medlemmer søges til nystartet konsortie 540 ha Godsjagt på Stevns
45 min fra København.
Arealet består af 230 ha. Skov samt 310 ha. Ager med 25 remisser og vandhuller.
Udsætning 1800 fasaner og ænder, som passes af fast skytte.
2 jagthytter med mulighed for overnatning.
Der afholdes 6 fasanjagter og 2 andejagter.
Udover fællesjagterne er der mulighed for trækjagt på duer, ænder og gæs.
Pris 10.500.
Der er også mulighed for riffeljagt på Dåvildt og Råvildt . Kontakt os for nærmere info.


Pris:


Tlf: 53885570
Postnummer: 4660
Annonce nr: 15528

nyjægere se her  Mail: kimjkf@gmail.com
23-07-2017
D. 22-08-2017

3-4 nyjægere søges til konsortie der har specialiseret sig i at lære nyjægere jagtens mange facetter således at i er klædt på til at blive optaget i et konsortie med erfarne jægere, uden at der bliver peget fingre eller grinet af jer. Der er kun nyjægere i konsortiet samt 2 erfarne jægere der på venlig og høflig hvis vil uddanne jer til dygtige jægere. Jagttegnet må max. være 5 år gammelt og der er kun tale om haglbøssejagt på fuglevildt og harer. De seneste år har der været gæs i tusindvis, men de er svære at komme til.
Hund er ingen hindring,der må ikke indtages alkohol før eller under jagten.
Det er nu på tredje år vi kører med dette koncept og alle nyjægere er efterfølgende optaget i andre konsortier, hvilket også er formålet.
Jagten ligger nær 4241 Vemmelev Prisen er incl. foder til vildtet og håndmadder og kaffe til jægerne.

Pris: 3500

kimjkf@gmail.com
Tlf: 40622251 efter kl. 17.
Postnummer: 4220
Annonce nr: 15529

Veldreven jagt - Østfalster  Mail: j.m.madsen@privat.dk
21-07-2017
D. 20-08-2017

Gammelt etableret konsortium søger et nyt medlem med start efter aftale dog senest fra 2018.

Vi har en kontrakt på lidt over 500 hektarer på Corselitze Gods på Østfalster. Arealet består af 316 hektarer meget veldreven skov og andre 208 hektarer med agerjord, remisser, hegn, engarealer og et par mindre vandhuller.

Der er en stor udsætning af fasaner der passes af en fast tilknyttet skytte. Vandhullerne giver baggrund for andetræk.

Fuglejagterne foregår med hjælp fra fast tilknyttede apportører og drivere ligesom det nødvendige antal jagtvogne forefindes.

Der en bestand af dåvildt på 50 – 75 stk., der i sagens natur veksler mellem vores og vores naboers revirer. Der er en stor og stærk bestand af råvildt vurderet til over 150 stk.

Der findes ca. 45 tårne og stiger på reviret til anstands- og trykjagterne.

Stort og moderniseret jagthus er beliggende på reviret. Der forefindes køkken med tilliggende spisestue, dagligstue, stor frokoststue til alle deltagere i fuglejagterne, en række soveværelser, badeværelser m.m.

Den årlige omkostning per deltager er kr. 54.000. Vi er pt. 11 personer hvor en ønsker at udtræde.

Supplerende oplysninger fås på tlf. 2033 2031 eller pr. mail.Pris: 54.000


Tlf: 2033 2031
Postnummer: 4800
Annonce nr: 15517

10 min. syd for Køge  Mail: per@wieben.eu
12-07-2017
D. 11-08-2017


Til velfungerende konsortium 10 minutter syd for Køge søger vi grundet fraflytning en seriøs jæger, gerne med hund.
Reviret er knapt 400 hektar fordelt på blandet skov og ager med forskellige remiser og hegn. Vi udsætter 1000 fasaner med faste medhjælpere og har en god bestand af såvel småvildt som råvildt samt strejfende større hjortevildt. Hyggeligt fællesskab og sikkerhed er højt prioriteret. Vi afholder 8 årlige fællesjagter med hagl. Disse indledes med morgenbord i jagtstuerne. Frokosten indtages som regel i vores hytte i skoven.
Råvildt skydes hovedsageligt i bukkejagten og på efterårets 4 trykjagter. Vi skyder ikke råvildt med hagl.
Kontingentet er kr. 13.000. Mulighed for tilkøb af gæstepladser i det omfang, pladsen tillader.
Vil du vide mere, beder vi dig kontakte os på per@wieben.eu eller tel. 20703740

Pris: 13.000

Tlf: 20703740

Pris: 13.000


Tlf: 20703740
Postnummer: 2950
Annonce nr: 15461

konsortiepladser ved Faxe  Mail: lars@lmcbyg.dk
07-07-2017
D. 06-08-2017

Enkelte ledige pladser til velfungerende konsortie ved Faxe. Udsætning 500 fasaner. Skov, mark og eng.
Gode muligheder for frijagt på duer,ænder og fasaner.Der serveres morgenmad, frokost og drikkevarer på alle drivjagter (inkl. i prisen)
Ring for spørgsmål eller fremvsning, bedst efter 16.00

Pris: 7500


Tlf: 21630398
Postnummer: 4654
Annonce nr: 15432

Jagt Nordsjælland  Mail: Jagtfolk@gmail.com
12-07-2017
D. 04-08-2017

Vi er et mindre konsortie med 8 medlemmer, der har 2 ledige pladser der hver inkluderer en fast gæsteplads. Vi afholder ca 8 fælles jagter, har regulering på duer og gæs, andetræk og frijagt i januar. Vi har 90 hektar med 2 gode søer og mange remisser hvor vi har udsætning af ænder og fasaner. Derud over er der godt med råvildt, gæs, duer, snepper, hare samt kronvildt på stref.

Vi har en rigtig god jagt med en høj moral, som du kan blive en del af. Vi ønsker lige sindede og du må meget gerne have hund

Pris: 12000


Tlf: 
Postnummer: 3250
Annonce nr: 15457

70 ha skovjagt  Mail: michaelvibergpedersen@gmail.com
04-07-2017
D. 03-08-2017

70 ha jagt, ca. 70% skov, resten eng og mark. 18 skydetårne/-stiger. Der er desuden mindre sø og å på langside. Fast bestand af råvildt og stabilt strejfende dåvildt, der er også set kronvildt. Fornuftig bestand af fasaner, duer og bekkasiner, men agerhøns er fredet (af os). Desuden en del trækkende gæs og ænder. Mulighed for frijagt efter nærmere aftale. Jægere med hunde foretrækkes.
Pris: 5000


Tlf: 23986224
Postnummer: 4720
Annonce nr: 15417

Riffel- og fuglejægere ved Køge  Mail: larsfhansen@gmail.com
04-07-2017
D. 03-08-2017

Gammelt veletableret jagtkonsortium, lidt syd for Køge, med jagt på ca. 200 hektar, hvoraf 125 er skov og resten er omkringliggende marker søger nye medlemmer. Vi er en blandet flok jægere, som også værdsætter det hyggelige samvær på jagterne og i vores jagthytte, der ligger midt i skoven. Fuldtalligt er vi 10 A-medlemmer, 15 B-medlemmer/gæstepladser og en fodermester.

Vi udsætter i år 400 fasaner. Der er godt med råvildt og sporadisk då- og kronvildt.

Vi søger et par fuglejægere (B-medlem) der deltager i de syv fuglejagter, ad-hoc rævejagter samt har fri due- og krageregulering.

Vi søger også riffeljæger (A-medlem) der, udover fuglejagterne mm., deltager i efterårets syv trykjagter og har delvis fri bukkejagt om foråret. Desuden indgår en B-plads til egen disponering.

Ring og lad os få en snak.

Pris: 5000/13.500


Tlf: 26219230
Postnummer: 4682
Annonce nr: 15423

Haglpladser, Gisselfeld Gods  Mail: revlogkrat@hotmail.com
28-07-2017
D. 02-08-2017

Der er 2 haglpladser ledig på Jagtkonsortiet Denderup Vænge Vest, der hører under Gisselfeld Gods, ved Rønnede. Jagtområdet er på 275 Hektar og består primært af blandingsskov med skovenge og vådområder med 3 større søer. Riffeljagten er unik på dåvildt, men der jages også ænder, fasaner og råvildt med succes. Konsortiets grundlæggende tanke er, at have store natur og jagtoplevelser, og det sociale samvær er ligeledes vigtigt. Konsortiet vil hele tiden prøve, så vidt muligt at forbedre jagt mulighederne gennem revir pleje og fodring, og der udsættes årligt 600 fasaner og 300 ænder. Haglpladserne giver adgang til 10 hagljagter, hvoraf den første septemberjagt kun er på ænder. Der er tillige faste torsdagsjagter på ænder, såfremt der kan skaffes folk nok, og rævejagt kan ligeledes komme på tale. Under konsortiet hører også et fuldt bemøblet hus med sovepladser og en jagtstue, der benyttes ved alle jagtdage. Prisen er 5.500 kr./sæson for en haglplads. Hundefolk vil blive prioriteret og/eller hvis pladserne kan besættes af 2 bekendte.
Pris: 5500


Tlf: 25130568
Postnummer: 4683
Annonce nr: 15573

Eksklusiv jagt 30 min. nord for København  Mail: shougaard@amsgroup.dk
03-07-2017
D. 02-08-2017

En kvalitetsøgende jæger tilbydes plads i et eksklusivt jagtselskab.
Stor afskydning af ænder og fasaner, professionelt jagtvæsen, repræsentationsegnet,særdeles velordnede forhold.
7 efterårsjagter blandet weekend og hverdage.
Pris 70.000 kr.
Kontakt shougaard@amsgroup.dk

Pris: 70.000

amsgroup.dk
Tlf: 40148627
Postnummer: 3250
Annonce nr: 15414

Holeby Lolland  Mail: howa247@gmail.com
27-07-2017
D. 30-07-2017

Vi råder over 200 Ha. jagt centreret omkring Bremersvold gods og er pt. 5 ældre drenge i konsortiet. Vi søger grundet uventet afgang 2 nye medlemmer. Vi driver jagten som ”Bondegårds Jagt” så hvis du er stå for typen er det ikke noget for dig, endvidere er det et krav at du deltager i de berammede arbejdsdage i foråret. Arealet er smukt beliggende ud til Østersøen med en meget afvekslende biotop og der forefindes en fornuftig bestand af dåvildt på området, er du primært riffeljæger er dette heller ikke noget for dig da vi har fokus på efterårets hyggelige fællesjagter på fugle og betragter dåvildtjagten som en ekstra bonus. Der er en fin bestand af vilde fasaner og som tillæg udsættes yderligere ca. 200 fugle. Grundet beliggenheden er der en fin andejagt aften/morgentræk. Vedr. dåvildt jagt er der en afskydnings politik samt klare regler udførelsen af denne, der må endvidere ikke skydes klovbærende vildt med hagl. Arealet passes af 2 lokale folk. Har det fanget din interesse så skriv lidt om dig selv så finder vi en tid til evt. fremvisning, ny jægere er også velkomne, der er gæsteplads på alle fugle jagter. Der er frijagt på ænder, gæs og duer som administreres af jagt passere.
Pris 15000,- en fornuftig skurvogn kan evt. udgøre første års jagt leje.

Pris: 15000,-


Tlf: 60512069
Postnummer: 4895
Annonce nr: 15563

Jagtkammerater til riffel og fugle pladser  Mail: birger@reinwald.dk
27-06-2017
D. 26-07-2017

Dejlig jagt 10 min. Syd for Ringsted og 50 min fra København

Vi tilbyder en jagt i særklasse på 120 ha. Hvor de 45 er skov med 2 engelske volierer + 5 remisser med vandhuller. Jagten ligger under Sandbygaard gods som er en af Midtsjællands ikoniske godser. Vi råder endvidere over jagtstue, køkken og mulighed for overnatning.
Konsortiet består af 14 medlemmer, fordelt på A,B og C medlemmer

Vi søger jægeren med GOD moral og etik og om du er kvinde/mand, ung/gammel, eller nyjæger er ikke det afgørende men gerne med hund men ikke noget krav. Det er derimod afgørende at du vægter jagtoplevelsen og kammeratskabet højt.

Der er tilsået ca.1ha majs.Vi vurderer årligt behovet for antallet af udsætninger og fodring i vores vildtforvaltningsplan. I 2017 vil vi udsætte ca. 300 fasaner og ca. 40 ænder.
Der er frijagt på duer, gæs, Agerhøns og sortfugle samt sidst på sæsonen også på ænder. I udvalgte områder så dette ikke forstyrre vildtet der gerne skulle stå klar til fællesjagterne. Samtidig er der mulighed for træning af hund på et mindre område. For riffeljægerne er der frijagt på Rådyr samt mulighed for kron og dåvildts jagt. Dette afhænger af vores årlige kvote der fastlægges i vores vildtforvaltningsplan.

Der bliver afholdt 5 fugle jagter, 1-2 agerhøns samt 1-2 hane jagter i januar. Forplejning på hele jagtdagen incl. Swipstik er opbligatorisk 150 kr.
Der er i øjeblikket et par pladser af både B og C- medlemmer
- B-medlem (fugl, riffel plads og gæsteplads) til kr. 14.000,- årligt
- C-medlem (Fugl, gæsteplads på 3 fuglejagter) til kr. 8.000,- årligt
Nye konsortiemedlemmer betaler et indmeldelses gebyr på DKK 1.000.

Skulle dette have din interesse og vil vide noget mere er du meget velkommen til at kontakte Jan på 81546530 el. Birger på 29487136

Se billeder mm. på http://bolehave.simplesite.com

Pris: 8.000/14.000

bolehave.simplesite.com/
Tlf: 29487137
Postnummer: 4171
Annonce nr: 15384

Eksklusiv godsjagt 30 minutter nord for København  Mail: shougaard@amsgroup.dk
04-07-2017
D. 26-07-2017

Vi tilbyder en kvalitetsøgende jæger optagelse i et velindarbejdet, modent jagtselskab.
Der er på stedet et professionelt jagtvæsen og ordnede forhold i alle led med sans for detaljer og helhed. Der afholdes 7 klapjagter halvdelen på hverdage.
Jagten en velegnet til repræsentation.
Stor afskydning af ænder og fasaner.
Fri råvildtjagt.


Pris: 70.000


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 15416

Fuglejæger  Mail: henningn@mail.dk
15-07-2017
D. 25-07-2017

Fuglejægere med hund og god jagtmoral/etik og godt humør søges til nystartet konsortie.

Jagten er på 65 ha. og ligger tæt ved Ringsted, der forefindes 6 remisser af forskellig størelse og en tæt beplantet grusgrav med rigt dyreliv der er ca. 800 m åløb og stort engområde med god ande og gåsejagt.
Der vil blive afholdt 5 - 6 fællesjagter og der vil være frijagt på duer - sorte fugle - ænder - gæs - ræv. Der vil være udsætning af 50 fasaner

henningn@mail.dk

Pris: 5500


Tlf: Xxxxx
Postnummer: 4100 Ringsted
Annonce nr: 15489

340 hektar fantastisk jagt!  Mail: Assertoft@yahoo.dk
23-06-2017
D. 23-07-2017

Jagtkammerater søges:)

Vi råder over 340 ha fantastisk jagt nordvest for Slagelse. Jagten har stort set alt hvad naturen kan byde på!

Store kraftige bukke! (Der skydes kun seksender)
Stor bestand af råer.
Krondyr.
Dådyr.
Utrolig mange hare.
Gode gåsetræk.
Gode andetræk.
Samt fasan, agerhøns, duer, krager, råger og lidt ræve, og så videre!

Vi etablere sammenlagt 30000m2 vildtager på jagten, og fodre til fuglevildt året rundt.
Der afholdes 6-7 fællesjagter. (Datoer endnu ikke fastlagte, så mulighed for indflydelse)

Gode muligheder for træning med hund, frijagt med gæst.

Konsortiepladsen koster 7500kr som dækker fællesjagterne og alle udgifter i forbindelse med fodring, stiger og vildtager.

Der betales et symbolsk beløb for riffeljagt og frijagt, af den grund, at dem der benytter den mulighed, betaler lidt mere.

Hvis ovenstående lyder noget for dig, så skriv gerne en mail med lidt info om dig selv!

Pris: 7500


Tlf: 
Postnummer: 4200
Annonce nr: 15361

Godsjagt. 540 ha. Stevns  Mail: at.jagt@gmail.com
22-06-2017
D. 22-07-2017

Medlemmer søges til nystartet konsortie på 540 ha. Godsjagt.
Stevns 45 min fra København.
Arealet består af 230 ha. skov samt 310 ha. ager med 25 remisser og vandhuller.
Udsætning 1800 fasaner og ænder som passes af fast skytte.
2 jagthytter med mulighed for overnatning.
Der afholdes 6 fuglejagter samt 2 andejagter.
Mulighed for due,ande og gåsejagt.
Pris :
8 jagtdage, samt trækjagt inc.3 gæstepladser . 10.500

Mulighed for riffeljagt på Råvildt og Dåvildt. Kontakt os for nærmere info

Pris: 10.500


Tlf: 53885570
Postnummer: 4660
Annonce nr: 15352

Konsortiemedlem søges til jagt i Odsherred (Nykøbing Sj. 20 min fra Holbæk)  Mail: jc@brdr-clausen.dk
19-06-2017
D. 19-07-2017

Vi er 4 i konsortiet og søger en femte.
Vi afholder 6 jagter - udsætter 500 fasaner og 300 ænder, der ud over er der gåse - due og bukkejagt.
Jagterne afholdes om onsdagen, hver anden onsdag i efteråret.
Vi spiser på Anneberg vandrehjem – morgenmad og middagsmad, som er med i prisen.
Vi har en skytte som passer jagten.
Et konsortiemedlem giver 3 pladser pr. jagt, man kan også dele en plads med en ven og så skiftes til en gæsteplads.

Ring evt. og hør nærmer

Pris: 35.000


Tlf: 30305909
Postnummer: 4500
Annonce nr: 15331

Jagtkonsortium i Nordsjælland søger to medlemmer  Mail: jagtnordsjaelland@gmail.com
15-06-2017
D. 15-07-2017

Til jagtkonsortium i Nordsjælland søges 2 jægere med gæsteplads.
Jagten ligger ikke så langt fra Græsted og består af ca. 50 hektar blandet agerjord, mose og remiser.
På jagten udsættes ænder og fasaner som der afholdes jagt på ca. hver anden uge fra 1. oktober og hen over jagtsæsonen. Der vil imellem jagterne være andetræk når vejret og trækket er til det. I januar måned vil der blive afholdt en enkelt hanejagt, og der vil være frijagt på duer og krager.

Der er et begrænset antal bukkejagtspladser, som i det omfang de ikke allerede er besat, kan tilkøbes. Der vil være mulighed for at skyde en rå eller et lam i efteråret. Derudover er der normalt regulering på duer og gæs. Dette afhænger dog altid af, om de pågældende arter giver jagtudlejeren anledning til problemer.

Om os:
Vi er en blandet flok med både håndværkere, akademikere og selvstændige erhvervsdrivende og i alle aldre. Når konsortiet er fuldt besat er vi 8 ligeværdige medlemmer.

Vi har en fast mand, der sørger for fodring henover sæsonen. Der må dog påregnes enkelte perioder, hvor konsortiemedlemmerne må hjælpe med fodring.

Om dig:
Det er underordnet om du er ny eller gammel jæger. Det vigtigste er, at du har et godt humør, og er villig til at give et nap med på de enkelte arbejdsdage der er i løbet af året og løbende, hvis behovet opstår. Folk med hund vil dog blive foretrukket.

Prisen for sæsonen 2017/2018 er 12.000 kr. som betales ved indtræden i konsortiet.

Skriv lidt om dig selv, hvad du har af jagterfaring, hvor i landet du bor og hvad du har af forventninger til jagt på: jagtnordsjaelland@gmail.com


Vi ser frem til at høre fra dig.

Pris: 12.000


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 15309

Jagt i Nordsjælland  Mail: martin.werge@gmail.com
03-06-2017
D. 03-07-2017

Vi er et nyt konsortie i Nordsjælland, som søger et par raske jægere.
Der er sporarisk kronvildt samt dåvildt på strejf.
Der skydes råvildt, harer, duer, fasaner samt gæs på området.
Det udgør ca. 15 hektar fordelt på 3 forskellige stykker.
Der er 2 stk. nye tårne og der bygges tag på tårnene i løbet ar sæsonen.

Har du / i lyst til at se området så kontakt Martin på 29330 701

De bedste hilsner.

Konsortiet Gribskov
Martin Svendsen


Pris: 9000


Tlf: 42 650 654
Postnummer: 3250
Annonce nr: 15206

Dåvildt råvildt kronvildt fasaner ænder snepper etc  Mail: jorgen@laurberg.org
01-06-2017
D. 01-07-2017

Vi har plads til 2 medlemmer på vores jagt.
Der er mulighed for frijagt med riffel og haglgevær incl gæst.
Vi har et jagtfællesskab med rigtig mange jagt muligheder.
Faciliteterne er som følger køkken wc soverum jagtstue vand varme lys etc.

Derudover har vi skytte madmor tilknyttet jagten

Vi for mad og drikke på hver jagt.

Vi udsætter ca 900 fugle.

Søer skov marker rørskær sletter enge nyplantning gammel bøg tæt underskov.

Her har vi forenet jagt og hygge.

Der kan medtages gæst på samtlige jagter undtagen trykjagt gratis.

Prisen for alt dette 17500kr som evt kan afdrages.

Mvh jørgen laurberg

Pris:


Tlf: 28294989
Postnummer: 4720
Annonce nr: 15176

Uformel jagt med mange muligheder  Mail: Kim.madsen1975@gmail.com
15-06-2017
D. 30-06-2017

Vi har en jagt i Guldborg på Falster. Området er 63 HA med blandet vildt, hvor der primært skydes rådyr, fasaner, gæs og harer. Dåvildt ser vi ofte, sneppen og ræven ser vi indimellem, men vi har ikke sidste nævnte.

Konsortiet består pt. af 4 mand, hvor vi kigger efter 2-3 jægere mere. Aldersmæssigt er vi fra 30-50 og er blandet i forhold til erfaringsniveau. Det er ligegyldigt om det er en nyjægere eller erfarne personer, ligesom køn også er underordnet. Det vigtigste er at etik og moral er i orden, ligesom vi også vægter det sociale højt.

Området har til sæsonen roer på stortset alle marker, ligesom der er hegn og remiser. Op til området er der bl.a. skov. Afgrøderne skifter, men roer er en fastbestand del.

Perioden er fra 1. september, til og med bukkejagten. Gåselokkere, skydetårne og campingvogn indgår i konsortiet.

Prisen er 4.000,-. Kontakt mig, Kim Madsen, for yderligere informationer.

Knæk og bræk.

Pris:


Tlf: 27220988
Postnummer: 2665
Annonce nr: 15308

Godsjagt. 540 ha. Stevns  Mail: at.jagt@gmail.com
23-05-2017
D. 22-06-2017

Medlemmer søges til nystartet konsortie på 540 ha. Godsjagt.
Stevns 45 min fra København.
Arealet består af 230 ha. skov samt 310 ha. ager med 25 remisser og vandhuller.
Udsætning 1800 fasaner og ænder som passes af fast skytte.
2 jagthytter med mulighed for overnatning.
Der afholdes 6 fuglejagter samt 2 andejagter.
Mulighed for due,ande og gåsejagt.
Pris :
8 jagtdage, samt trækjagt inc.3 gæstepladser 10.500

Mulighed for riffeljagt på Råvildt og Dåvildt. Kontakt os for nærmere infoPris:


Tlf: 53885570
Postnummer: 4660
Annonce nr: 15122

Jagtkammerater til riffel og fugle pladser  Mail: birger@reinwald.dk
21-05-2017
D. 20-06-2017

Dejlig jagt 10 min. Syd for Ringsted og 50 min fra København

Vi tilbyder en jagt i særklasse på 120 ha. Hvor de 45 er skov med 2 engelske volierer + 5 remisser med vandhuller. Jagten ligger under Sandbygaard gods som er en af Midtsjællands ikoniske godser. Vi råder endvidere over jagtstue, køkken og mulighed for overnatning.
Konsortiet består af 14 medlemmer, fordelt på A,B og C medlemmer

Vi søger jægeren med GOD moral og etik og om du er kvinde/mand, ung/gammel, eller nyjæger er ikke det afgørende men gerne med hund men ikke noget krav. Det er derimod afgørende at du vægter jagtoplevelsen og kammeratskabet højt.

Der bliver tilsået ca.1-2 ha majs.Vi vurderer årligt behovet for antallet af udsætninger og fodring i vores vildtforvaltningsplan. I 2017 vil vi udsætte ca. 3-400 fasaner og ca. 70 ænder.
Der er frijagt på duer, gæs, Agerhøns og sortfugle samt sidst på sæsonen også på ænder. I udvalgte områder så dette ikke forstyrre vildtet der gerne skulle stå klar til fællesjagterne. Samtidig er der mulighed for træning af hund på et mindre område. For riffeljægerne er der frijagt på Rådyr samt mulighed for kron og dåvildts jagt. Dette afhænger af vores årlige kvote der fastlægges i vores vildtforvaltningsplan.

Der bliver afholdt 5 fugle jagter, 1-2 agerhøns samt 1-2 hane jagter i januar. Forplejning på hele jagtdagen incl. Swipstik er opbligatorisk 150 kr.
Der er i øjeblikket et par pladser af både B og C- medlemmer
- B-medlem (fugl, riffel plads og gæsteplads) til kr. 14.000,- årligt
- C-medlem (Fugl, gæsteplads på 3 fuglejagter) til kr. 8.000,- årligt
Nye konsortiemedlemmer betaler et indmeldelses gebyr på DKK 1.000.

Skulle dette have din interesse og vil vide noget mere er du meget velkommen til at kontakte Jan på 81546530 el. Birger på 29487136

Se billeder mm. på http://bolehave.simplesite.com

Pris: 8.000/14.000

bolehave.simplesite.com
Tlf: 29487136
Postnummer: 4171
Annonce nr: 15104

Fuglejæger - Torbenfeldt gods - Mørkøv  Mail: lindemannfrederiksen@gmail.com
21-05-2017
D. 20-06-2017

Vi har fået en ledig plads til en fuglejæger i vores konsortium, bestående af 22 glade jægere.

I den kommende sæson er der planlagt 7 fællesjagter, som alle starter kl. 8:30 med fælles morgenmad i jagthytten og forsætter indtil kl. 14 - 15, afbrudt af fælles frokost kl. 12:00.

Vi udsætter 600 fasaner og 100 ænder på det ca. 135 ha store og meget varierede areal.
Området passes af professionel skytte.

Der er fri jagt på duer og andefugle i afgrænsede områder.
Prisen er kr. 8.500 for jagten + kr. 750 til sweep, morgenmad, øl, vand og en lille skarp.
Dertil kommer indskud på kr. 1.000, som du får tilbage, hvis du forlader konsortiet igen.

Vi har 1-3 fælles arbejdsdage om året.


Pris: 8.500


Tlf: 
Postnummer: 4440
Annonce nr: 15107

Jagtkonsortie på vestsjælland  Mail: erikhaugepedersen@gmail.com
14-05-2017
D. 13-06-2017

Vi søger et par nye jagtkammerater til etableret jagtkonsortie på vestsjælland (Kalundborg).

Vi har en enkelt ledig A-plads og en enkelt B-plads ledige

Det er en fordel hvis du har hund og værdsætter hundearbejdet, men det er ikke et krav.

Det 260 ha store vildtrige jagtterræn er utroligt spændende og består af store sammenhængende marker, med vel etablerede og professionelt anlagte remiser på 1-2 ha, ledelinjer, samt et mindre skovstykke i forbindelse med mose. På arealet forefindes endvidere 2 større søer, samt mindre søer/vandhuller i de fleste remiser.

Området ligger tæt på Kattegat og det er primært et fugle terræn, med en rigtig fin trækjagt på ænder, gæs og duer. Der vil blive udsat fasaner og ænder i henhold til hvad terrænet kan bære.
Der er endvidere en rigtig god bestand af agerhøns på terrænet og af klovbærende vildt forefindes både råvildt og kronvildt.

Vi lægger meget vægt på en god jagtetik, høj jagt moral, godt humør og hyggeligt samvær.

Vi prioriterer kammeratskabet meget højt og det har ingen betydning om du er ny jæger eller erfaren – bare at du er positiv og har et godt humør.

A-pladsen koster kr. 14.000 og indeholder bukkejagt, riffeljagt efterår, 6 efterårsjagter på fugle, 1-2 agerhøns jagter og 1 hanejagt. Der er fri trækjagt på gæs, ænder og duer efter princippet ”Fair use”.

B-pladsen koster kr. 9.000 og indeholder 6 efterårsjagter på fugle, 1-2 agerhøns jagter og 1 hanejagt.
Der er fri trækjagt på gæs, ænder og duer efter princippet ”Fair use”.

Ud over ovenstående vil der blive arrangeret 1-2 gåsejagter og behovsvis reguleringsjagt på gæs.

Alle medlemmer har mulighed for at tage en gæst med på 2 af efterårets fuglejagter.

Arealet ligger isoleret fra store veje og der er særdeles gode muligheder for træning af hund – både marksøg og apporteringstræning.

I jagten indgår en jagtstue, indeholdende ophold/spiserum og et køkken, samt adgang til toilet.

Der skal påregnes et mindre antal arbejdsdage til revirpleje.

Området fremvises gerne efter aftale. Ring/skriv og fortæl hvad du forventer af os.

Kontakt:
Erik: tlf 30797781, e-mail:
erikhaugepedersen@gmail.com
eller
Carsten : tlf 24822482, e-mail: cfu@mail.dk

Pris: Pris fremgår af annoncen

Pris:


Tlf: 30797781
Postnummer: 4400
Annonce nr: 15050

JAGTKAMMERATER  Mail: ln@telco.dk
09-05-2017
D. 08-06-2017

Leder du efter en jagt hvor du kan skyde bukke,har du muligheden for at få en riffelplads i vort konsortium. Jagten ligger i et naturskønt område på Sydsjælland, med kyststrækning langs Ulfsund
Vi har også et par ledige fuglepladser.
Er I en gruppe der i forvejen kender hinanden og er vant til at gå på jagt sammen, vil det være en fordel. Alle er velkommen ung, ældre, mand, kvinde samt nyjægere.

Vi råder over mere end 350 ha blandet skov med lysninger, enge og en fodermark midt i skoven. Derud over har vi en god jagthytte med toilet, bad og sovepladser.

Vi udsætter et passende antal fugle, der passes af vores fritidsfodermester.

I skoven forefindes endvidere råvildt, dåvildt og strejfende kronvildt.

Du vil som helårsjæger have fast gæst på alle jagter og aktiviteter.Som riffeljæger vil du have gæsteplads på alle riffeljagter.
Som fuglejæger må du have en gæst med på fri andejagt langs kysten.

Ud over de fastsatte jagter vil der være mulighed for frijagt på ænder langs kysten.
Vi afskyder ikke råvildt med hagl.

Der afholdes arbejdsdage efter behov, og ser gerne at du deltager, men det er ikke et krav.

Vi lægger stor vægt på etik og moral, så er du en seriøs jæger gerne med hund og sætter du pris på godt kammeratskab, vil vores konsortium være noget for dig.

Prisen for en helårsplads kr. 23.000,- kan evt. deles mellem to jagtkammerater, hvor prisen så vil være 11.500,- pr. person. En riffelplads kr. 14.400,-. En fugleplads koster kr. 8.600,-.
Der er mulighed for at betale jagten i rater.

Synes du dette lyder interessant, ring tlf. 21917870 eller send en mail.

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 15003

Veldrevet godsjagt på Falster  Mail: .
07-05-2017
D. 06-06-2017

Gammelt etableret konsortium søger et nyt medlem med start efter aftale dog senest fra 2018.

Vi har en kontrakt på lidt over 500 hektarer på Corselitze Gods på Østfalster. Arealet består af 316 hektarer meget veldreven skov og andre 208 hektarer med agerjord, remisser, hegn, engarealer og et par mindre vandhuller.

Der er en stor udsætning af fasaner der passes af en fast tilknyttet skytte. Vandhullerne giver baggrund for andetræk.

Fuglejagterne foregår med hjælp fra fast tilknyttede apportører og drivere ligesom det nødvendige antal jagtvogne forefindes.

Der en bestand af dåvildt på 50 – 75 stk., der i sagens natur veksler mellem vores og vores naboers revirer. Der er en stor og stærk bestand af råvildt vurderet til over 150 stk.

Der findes ca. 45 tårne og stiger på reviret til anstands- og trykjagterne.

Stort og moderniseret jagthus er beliggende på reviret. Der forefindes køkken med tilliggende spisestue, dagligstue, stor frokoststue til alle deltagere i fuglejagterne, en række soveværelser, badeværelser m.m.

Den årlige omkostning per deltager er kr. 54.000. Vi er pt. 11 personer hvor en ønsker at udtræde.

Supplerende oplysninger fås på tlf.

Pris:


Tlf:  2033 2031
Postnummer: 
Annonce nr: 14978

østlolland  Mail: .
03-05-2017
D. 02-06-2017

Lille Hyggeligt jagtkonsortie på østlolland søger en seriøs jagtkammerat med god moral og god hund. Vi afholder ca. 7 fællesjagter om året plus gåse- og duejagt.
Der indgår også riffel jagt med mulighed for at skyde råvildt og dåvildt.
Er du seriøs og intereseret kontakt mig

Pris: 4.500


Tlf: 20233088
Postnummer: 
Annonce nr: 14938

2 pladser i lille konsortie med hovedvægt på riffeljagt  Mail: kontakt@vv57.dk
07-05-2017
D. 01-06-2017

2 ledige pladser i et lille hyggeligt konsortie med hovedvægten på riffeljagt på de 3 hjortearter med andetræk i vores 4 andehuller og gåsejagt på sidelinien.
Reviret er

Kemien i vores lille flok er altafgørende, så det er hverken dit køn, din alder, din jagterfaring eller din baggrund der er væsentlig, til gengæld genkender du blandt meget andet følgende egenskaber hos dig selv: - Du har et seriøst forhold til sikkerhed
- Du mener ikke at alkohol-indtag og jagt er uløseligt forbundne
- Du vægter oplevelsen og kvaliteten højere end kvantiteten af nedlagt vildt
- Du forstår, at det ikke lønner sig at lægge et alt for massivt jagttryk
- Du er hyggelig og social og kan betjene en eller anden form for håndværktøj (eller er brandgod til at sørge for forplejning til de der kan)
- har meget gerne en god apporterende hund, der er styrbar nok til ikke at gå på ”selvbetjening” blandt vildtet og naboernes husdyr.

Pladserne besættes med kandidater der passer ind i flokken og står åbne til de rette folk er fundet.
Skriv en mail om dig selv, din baggrund, din jæger-baggrund og hvad du mener at du kan bidrage med til flokken

Prisen er 15000/år, hvortil der kan komme lidt bidrag til fælles indkøb af materialer, stiger etc.

Pris: 15000


Tlf: 
Postnummer: 3200
Annonce nr: 14981

Riffeljagt v. Vordingborg  Mail: jesper@thautomater.dk
27-04-2017
D. 27-05-2017

Til nyt jagtkonsortium med max. 5 medlemmer søges et sidste medlem.

Jagten er på ca 60 ha udelukkende skov på nær 2 ha mark. Jagten omfatter som udgangspunkt bare riffeljagt. Der er jagthytte dog uden sovepladser pt.

Der afholdes 5 trykjagter

Vi sætter pris på det sociale frem for kvantitet

ring eller skriv på mobilen ved interesse


Pris: 10.000,-


Tlf: 40403050
Postnummer: 
Annonce nr: 14857

Riffeljæger søges  Mail: Larsgyde@mail.dk
27-04-2017
D. 27-05-2017

10 gammelt konsortie søger nye jagtkammerater, vi er pt 8 medlemmer og skulle gerne være 10. Reviret er på 135 ha blandet skov med god bestand af råvildt og mindre bestand af dåvildt, der er fri jagt på bukke efter point system, vi har 18 tårne som man frit kan benytte efter først til mølle princip. efteråret afholdes 5 trykjagter med gæstepladser efter nærmere aftale, derudover afholder vi 3 fuglejagter.
Medlemmerne er aldersmæssigt fra 19 - 67 år, så om du er nyjæger eller erfaren betyder ikke noget.

Pris: 11000


Tlf: 28915285
Postnummer: 4200
Annonce nr: 14858

Godsjagt Stevns. Riffel og Fuglejagt  Mail: at.jagt@gmail.com
26-04-2017
D. 26-05-2017

Medlemmer søges til nystartet konsortie på 540 ha. Godsjagt.
Stevns 45 min fra København.
Arealet består af 230 ha. skov samt 310 ha. ager med 25 remisser og vandhuller.
God Bukkejagt, med over 40 tårne og stiger.
Udsætning 1500 fasaner og ænder som passes af fast skytte.
2 jagthytter med mulighed for overnatning.
Der afholdes 6 fuglejagter samt 2 andejagter.
Mulighed for due og gåsejagt.
Pris :
Bukkejagt 16.05 - 15.07 8.000
Fuglejagt inc. 3 gæstepladser 10.500
Bukkejagt og fuglejagt 17.500

Pris:


Tlf: 53885570
Postnummer: 
Annonce nr: 14851

Til jagtkonsortium i Nordsjælland søges 2 jægere med gæsteplads.  Mail: jagtnordsjaelland@gmail.com
25-04-2017
D. 25-05-2017

På jagten udsættes ænder og fasaner som der afholdes jagt på ca. hver anden uge fra 1. oktober og hen over jagtsæsonen. Der vil imellem jagterne være andetræk når vejret og trækket er til det. I januar måned vil der blive afholdt en enkelt hanejagt, og der vil være frijagt på duer og krager.

Der er et begrænset antal bukkejagtspladser, som i det omfang de ikke allerede er besat, kan tilkøbes. Der vil være mulighed for at skyde en rå eller et lam i efteråret. Derudover er der normalt regulering på duer og gæs. Dette afhænger dog altid af, om de pågældende arter giver jagtudlejeren anledning til problemer.

Vi har en fast mand, der sørger for fodring henover sæsonen. Der må dog påregnes enkelte perioder, hvor konsortiemedlemmerne må hjælpe med fodring.

Om dig:
Det er et must, at du har hund. Da vi allerede har flere i konsortiet med labrador, vil jægere med spaniels o.lign. hunderacer blive foretrukket, da disse er afgørende for, at jagten på fasaner bliver en succes. Hvis du har en hund, der elsker at jage med råvildt, er dette nok ikke den rette jagt, da vi ikke skyder råvildt med hagl, og da der ofte er råvildt i de såter vi driver. Derudover forventer vi, at din hund er i form. Ingen har glæde af en hund, der skal bruge de første to måneder af jagtsæsonen på at komme i form.

Det er underordnet om du er ny eller gammel jæger. Det vigtigste er, at du har et godt humør, og er villig til at give et nap med på de enkelte arbejdsdage der er i løbet af året og løbende, hvis behovet opstår.

Du må gerne have fast gæst, som også har lov til at deltage i jagterne i tilfælde af, at du skulle være forhindret.

Prisen for sæsonen 2017/2018 er 12.000 kr. som skal erlægges ved indtræden i konsortiet.

Skriv lidt om dig selv, din hund, hvad du har af jagterfaring, hvor i landet du bor og hvad du har af forventninger til jagt på: jagtnordsjaelland@gmail.com

Vi ser frem til at høre fra dig.

Pris: 12.000


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 14829

Vemmetofte Kloster, Hornskoven  Mail: lillestrandvej19@privat.dk
24-04-2017
D. 24-05-2017

Vemmetofte Klosters Jagtkonsortie Hornskoven ca 1 time syd for København søger 2 nye medlemmer.
Området er på ca 24oHA primært blandet skov og 3 remisser, samt godt 1 km kystlinie.
Vi udsætter 550 fasaner og har en professionel skytte til at passe reviret.
Du deltager i 7 fasanjagter og råder over 12 gæstepladser hertil.Derforuden er der 3 trykjagter ,samt individual pursch (der skydes ikke råvildt med hagl).Vi starter fasanjagter med honnør for flaget efterfulgt af fælles morgenmad.Frokosten indtages også i det gode jagthus.Ved paraden blæses der for vildtet med 2 forskellige jagthorn.
Der er fri andejagt ved den lange strandlinie og en vandhul remisse ,samt fri due og sortfuglejagt.
Vi er et gammelt veletableret konsortie med 14 medlemmer og med en sund økonomi.Der er turnus for jagtledere og afsættere. Sikkerhed og godt humør er i højsæddet.
Kontakt Peter på 26177526 for yderligere info,eller send en mail til:lillestrandvej19@privat.dk

Pris: 18.000kr


Tlf: 
Postnummer: 4640 Faxe
Annonce nr: 14823

Jagtkammerater til riffel og fugle pladser  Mail: birger@reinwald.dk
03-05-2017
D. 21-05-2017

Dejlig jagt 10 min. Syd for Ringsted og 50 min fra København

Vi tilbyder en jagt i særklasse på 120 ha. Hvor de 45 er skov med 2 engelske volierer + 5 remisser med vandhuller. Jagten ligger under Sandbygaard gods som er en af Midtsjællands ikoniske godser. Vi råder endvidere over jagtstue, køkken og mulighed for overnatning.
Konsortiet består af 14 medlemmer, fordelt på A,B og C medlemmer

Vi søger jægeren med GOD moral og etik og om du er kvinde/mand, ung/gammel, eller nyjæger er ikke det afgørende men gerne med hund men ikke noget krav. Det er derimod afgørende at du vægter jagtoplevelsen og kammeratskabet højt.

Der bliver tilsået ca.1-2 ha majs.Vi vurderer årligt behovet for antallet af udsætninger og foding i vores vildtforvaltningsplan. I 2017 vil vi udsætte ca. 3-400 fasaner og ca 70 ænder.
Der er frijagt på duer, gæs, Agerhøns og sortfugle samt sidst på sæsonen også på ænder. I udvalgte områder så dette ikke forstyrre vildtet der gerne skulle stå klar til fællesjagterne. Samtidig er der mulighed for træning af hund på et mindre område. For riffeljægerne er der frijagt på Rådyr samt mulighed for kron og dåvildts jagt. Dette afhænger af vores årlige kvote der fastlægges i vores vildtforvaltningsplan.

Der bliver afholdt 5 fugle jagter, 1-2 agerhøns samt 1-2 hane jagter i januar. Forplejning på hele jagtdagen incl. Swipstik er opbligatorisk 150 kr.
Der er i øjeblikket et par pladser af både B og C- medlemmer
- B-medlem (fugl, riffel plads og gæsteplads) til kr. 14.000,- årligt
- C-medlem (Fugl, gæsteplads på 3 fuglejagter) til kr. 8.000,- årligt
Nye konsortiemedlemmer betaler et indmeldelses gebyr på DKK 1.000.

Skulle dette have din interesse og vil vide noget mere er du meget velkommen til at kontakte Jan på 81546530 el. Birger på 29487136

Se billeder mm. på http://bolehave.simplesite.com

Pris: 8.000/14.000

bolehave.simplesite.com
Tlf: 29487136
Postnummer: 4171
Annonce nr: 14941

Ringsted  Mail: Info@isoler.dk
21-04-2017
D. 21-05-2017

Fuglejæger med hund søges til konsortie ved Ringsted.

Jagten består af 218 ha. Ca 50 ha er med skov som er ca 15 år gammelt. Resten er ager. Der er flere mindre remiser og en enkelt mose.

Vi har en Jagthytte med køkken hvor vi mødes inden jagterne og spiser morgenmad. Efter jagterne er der frokost normalt en varm ret.
Køkkentjansen går på skift mellem konsortiemedlemmer, man er 2 mand på et hold.
Der er mulighed for overnatning i hytten hvor der er plads til 4 mand i køjesenge.
På vores fællesjagter er vi ialt ca 30 mand.

Vores nye fuglejæger må medbringe 1 gæst hver gang der er ca 8 jagter ialt.
Vi udsætter ca 500 fasaner og 50 ænder.
Der er frijagt på gæs,duer, krager.
Mulighed for frijagt på hare i perioder.

Der er 5 rævegrav, biotopplan og godt kammeratligt sammenhold.

Pris første år 9500 kr. Efterfølgende år 7000 kr.

Evt spørgsmål kontakt 29244870

Mail info@isoler.dk

Pris: 9500


Tlf: 29244870 / 28116540
Postnummer: 4100
Annonce nr: 14789

Mørkøv /Stigs bjergby (Ny Bjergby)  Mail: robert@mackay.dk
24-04-2017
D. 18-05-2017

Nystartet konsortie ved Mørkøv /Stigs bjergby (Ny Bjergby)søger medlemmer.
Jagten består af 2 områder med ca 2,5 km afstand.
1. område er et skovområde på 36 ha hvor der er opstillet stiger til hvert medlem. De ca 5 ha vil egne sig rigtig godt til buejagt (meget tæt), og er forbeholdt dette.
2. område er markjagt med 4 remisser, alle med vand. Desuden er der et område med mulighed for at træne med hund.
Remisserne udbygges med tiden og plantes mere til. Desuden plantes i år majs omkring i hvert fald 2 af dem. Mulighed for frijagt på duer samt gæs.

Af vildt i området er der: Rådyr, lejlighedsvis kronvildt, fasan, ræv, hare, due, gås, sneppe, agerhøne.

Adgang til at komme indendøre findes
Der fodres i skoven og 2 af remisserne.
Alle er velkomne, ung som gammel, mand og kvinde, men da vi vil gerne give nyjægere muligheden for at komme hurtigt på jagt vil disse samt et par enkelte hundefolk have en lille fordel.
Fremvisning efter aftale med Flemming (hjeresen@vip.cybercity.dk)
Pris kr 7500,- + 1500 i indskud (halvdelen af indskud tilbagebetales ved udmeldelse)

Jagthilsner
Robert

Pris: 7500


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 14819

Tilføjelse til annonce Nr 14819  Mail: robert@mackay.dk
10-05-2017
D. 18-05-2017

Hvis du er hurtig kan du stadig nå det til den 16.
Se annonce 14819 længere nede.

Ring til enten:
Flemming:22726001
eller
Robert: 22144045

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 15013

3 ledige konsortiepladser  Mail: karenbodilt@gmail.com
18-04-2017
D. 18-05-2017

Jæger søges

Til ny startet konsortie syd for Slagelse, søges 3 jæger.
Jagten består af 160 HA, blandet agerjord og ramisser, 2 med vandhul og lidt skov.

Kontingentet er i sæsonen 17/18 8000 DKK pr. jæger.

Hvis dette har din interesse så skriv eller ring til karenbodilt@gmail.com/ 42194046

Pris: 8000


Tlf: 42194046
Postnummer: 4200
Annonce nr: 14753

JASGTKAMMERATER  Mail: ln@telco.dk
18-04-2017
D. 18-05-2017

Har du endnu ikke fundet en jagt hvor du kan skyde bukke,du har muligheden for at få en riffelplads i vort konsortium. Jagten ligger i et naturskønt område på Sydsjælland, med kyststrækning langs Ulfsund
Vi har også et par ledige fuglepladser.
Er I en gruppe der i forvejen kender hinanden og er vant til at gå på jagt sammen, vil det være en fordel. Alle er velkommen ung, ældre, mand, kvinde samt nyjægere.

Vi råder over mere end 350 ha blandet skov med lysninger, enge og en fodermark midt i skoven. Derud over har vi en god jagthytte med toilet, bad og sovepladser.

Vi udsætter et passende antal fugle, der passes af vores fritidsfodermester.

I skoven forefindes endvidere råvildt, dåvildt og strejfende kronvildt.

Du vil som helårsjæger have fast på alle jagter og aktiviteter.Som riffeljæger vil du have gæsteplads på bukke- samt råvildtjagt og trykjagter.
Som fuglejæger må du have en gæst med på fri andejagt langs kysten.

Ud over de fastsatte jagter vil der være mulighed for frijagt på ænder langs kysten.
Vi afskyder ikke råvildt med hagl.

Der afholdes arbejdsdage efter behov, og ser gerne at du deltager, men det er ikke et krav.

Vi lægger stor vægt på etik og moral, så er du en seriøs jæger gerne med hund og sætter du pris på godt kammeratskab, vil vores konsortium være noget for dig.

Prisen for en helårsplads kr. 23.000,- kan evt. deles mellem to jagtkammerater, hvor prisen så vil være 11.500,- pr. person. En riffelplads kr. 14.400,-. En fugleplads koster kr. 8.600,-.
Der er muligherd for at betale jagten i rater.

Synes du dette lyder interessant, ring tlf. 21917870.

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 14760

Konsortie plads Dronningmølle  Mail: saabye@tdcadsl.dk
17-04-2017
D. 17-05-2017

Jæger søges til konsortie i Nordsjælland ved Dronningmølle.
Konsortie med ca. 250 ha. Der er mange udyrkede arealer og derfor rigt og varieret jagtområde.


Pris: 20000


Tlf: 29276322/40527757
Postnummer: 3120
Annonce nr: 14744

Fuglejægerplads, 1 time fra København  Mail: j.stigler@live.dk
17-04-2017
D. 17-05-2017

Til vores konsortie ved Vordingborg søges en fuglejæger.
Jagten ligger ved Vordingborg, 5 min fra afkørsel 40 på sydmotorvejen. Vi råder over knap 200 ha blandet jagt bestående af skov, ager, remiser,vandhuller samt mange vildtagre. Vi udsætter 375 stk vildt der passes af fast mand. Der afholdes 7 jagter med ret til gæst på 2 af disse. Vi er max 16 på jagterne da vi har valgt at være færre deltagere pr jagt af jagtetiske hensyn. Jagthytte til rådighed hvor fælles morgenmad samt frokost indtages. Morgenmad,drikkevarer samt nedlagt vildt er incl. i prisen. Sweep 100 kr/jagt
Jeg står gerne til rådighed for yderligere information samt forevisning af reviret.
Pris: 9000 kr/årligt intet indskud

Jesper

Pris: 9000,- årligt


Tlf: 21270252
Postnummer: 4760
Annonce nr: 14747

A medlem søges. Postnummer 4200  Mail:  jjlaegteskov@hotmail.com
15-04-2017
D. 15-05-2017

Kun bukke jagt samt buk i Sverige i september. Lyder det intersant så ring på mobilen.
Pris:


Tlf: 004531679110
Postnummer: 4200
Annonce nr: 14729

A-medlem søges  Mail: nilaus@gmail.com
09-05-2017
D. 14-05-2017


Da vi desværre her i 11. time har et medlem der gerne vil ud af konsortiet grundet helbredsmæssige årsager, søges et A-medlem til årets jagter.
Jagten består af 210 HA skov, samt 65 HA ager. Der vil være 6 fællesjagter og 5 trykjagter hvor der er gæsteplads på alle, vi udsætter 1000 fasaner i 2 udsætninger, der passes af fast skytte.
Afskudt fuglevildt fordeles mellem medlemmerne.
Derudover er der rigtig gode muligheder for frijagt med gæst på de 65 HA ager, på både Hare, Due, ænder og gæs. Der må også trænes hund på markarealet.
Vi starter dagen med morgenmad i jagthytten, hvorefter vi går på jagt indtil vi afslutter dagen med en varm frokost i jagthytten.
Vi sætter sikkerhed og etik meget højt og går ikke på kompromi med begge. Skulle du have hund er den også meget velkommen, men ikke et krav.

Kontingentet er i sæsonen 17/18 22.500 DKK inklusiv mad, drikke, sweep og betaling for gæst på alle jagter.

Vi mødes den 15. maj til middag dagen før bukkejagten, samt en middag den 1. september inden dåhjortejagten går ind.
Hvis dette har interesse skriv eller ring til pbs-byg@hotmail.com / 60478633

Pris: 22500


Tlf: 60478633
Postnummer: 4653
Annonce nr: 14999

Konsortie A medlem Krenkerup  Mail: peer.ove.olsen@gmail.com
14-04-2017
D. 14-05-2017

Konsortier ved Guldborgsund Krenkerup på 190Ha søger nyt A medlem ,gammel som ung , mand elle Kvinde men vores største dyd er godt og venligt jagtkammeratskab
Jagten indeholder bukke jagt kun dig og øvrige 11 A medlemmer , 1 andejagt kun dig og øvrig A medlemmer , 8 fællesjagter ,hvor du må have en gæst samt 2 trykjagter med riffel kun A medlemmer men gæster kan komme på tale

Alle fællesjagter er med mad og drikke for dig og din gæst med undtagelse af sidste jagt i januar

Der afholdes 4 arbejdsdage årligt for forberedelse af vores jagt område samt vores jagthytte

Årligt udsættes 400 fasaner samt 100 ænder og skudte vildt skal købes af dig eller din gæst for Fasan 10kr ,And 20kr, Hare 30kr og Råvildt 500kr

Der holdes et årsmøde i februar for A medlemmer hvor næste års jagt aftales

Overnævnte A medlem plads koster 12.000,-kr pr år og betales i år 8000,-kr 1 maj og 4000,-kr 1 september
Ud over ovennævnte skal der betales et depositum på 1800,-kr véd indtrædelse . Depositum udbetales igen ved udtrædelse

Pris: 12000


Tlf: 22281179
Postnummer: 
Annonce nr: 14720

Konsortie Pladser  Mail: stevnsjagt@gmail.com
13-04-2017
D. 13-05-2017

Et par jagtkammerater søges til jagtkonsortie på Stevns. Vi er et ”gammelt” hyggeligt konsortie, som sætter etikken og sikkerheden i top. Vi sætter det sociale højt og vores jagthytte danner rammen om vores fællesskab med morgenkaffe og frokost ved fællesjagter.

Jagtområdet omfatter 32 ha skov og 140 ha agerjord med remisser og vandhuller med tilplantet majs. Der udsættes 300 fasaner og et mindre antal ænder, der passes af en fast fodermester.
Ved fuglejagt og riffeljagt er der mulighed for gæstepladser der fordeles retfærdigt mellem konsortiets medlemmer. Der betales for en gæsteplads pr. gang. Der vil være ca. 6 fællesjagter. Bukkejagt den 16.maj. Der er mulighed for riffeljagt på egen hånd, 2-3 trykjagter og 3-4 arbejdsdage, hvor opgaverne er vedligehold af jagthytte, tårne, stiger og div.

Lidt om dig : Du er en jæger, gerne med hund, men ikke et krav. En jæger der holder af naturen, som sætter pris på et godt kammeratskab med en høj jagtmoral og etik. Du kan være kvinde, mand, erfaren eller ny jæger, bare du har den rette indstilling. Pris kr.: ca. 9.000
Skriv en mail til os og du vil hører fra os snarest mulig.
e-mail: stevnsjagt@gmail.com

Pris: 9000


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 14709

Høm v/Ringsted  Mail: henningn@mail.dk
07-05-2017
D. 12-05-2017

Fuglejægere nyjæger - kvinde - mand med god jagtmoral/etik og godt humør søges til nystartet konsortie.

Jagten er på 65 ha. og ligger tæt ved Ringsted, der forefindes 6 remisser af forskellig størelse og en tæt beplantet grusgrav med rigt dyreliv der er ca. 800 m åløb og stort engområde med god ande og gåsejagt.
Der vil blive afholdt 5 - 6 fællesjagter og der vil være frijagt på duer - sorte fugle - ænder - gæs - ræv. Der vil være udsætning af fasaner efter nærmere aftale
henningn@mail.dk

Pris: 5500


Tlf: 40405022
Postnummer: 4100 Ringsted
Annonce nr: 14972

Konsortieplads i nordsjælland  Mail: lp.joensson@gmail.com
12-04-2017
D. 12-05-2017

Til mindre konsortium i Nordsjælland søges enkelte medlemmer. Arealet er på 167 ha og består af blandet landbrugsjord med gode brakområder, hegn, vandhuller og remiser, på terrænet er der en god råvildtbestand, fasaner, ænder, gæs, duer mv., desuden er der strejfende kronvildt. Der udsættes fasaner og ænder. Kontingent 9500 kr. samt indmeldelsesgebyr 1000 kr. Kontakt på mail eller SMS.
Pris: 9500 kr.


Tlf: 40873030
Postnummer: 3230
Annonce nr: 14684

Østmøn – Karensbyjagten - Klintholm Gods  Mail: max.rosenborg.soendergaard@gmail.com
12-04-2017
D. 12-05-2017

Jagten, der ligger på Østmøn i et af de smukkest områder i Danmark, er på i alt 410 ha, fordelt med 2/3 skov og 1/3 agerjord med mange gode levende hegn. Jagten er en del af Klinteskoven, som ligger under Klintholm gods.

Konsortiet består af 13 medlemmer, hvoraf vi i aktuelt har 1 ledige pladser.
Vi lægger vægt på god jagtetik og godt kammerat- og fællesskab.

Jagten bærer en god bestand af råvildt, hvoraf vi årligt nedlægger 25-30 stk.
Råvildtsjagten er særdeles udfordrende i et fantastisk afvekslende og kuperet terræn, hvor både riffel- og buejægere bliver udfordret. Til bukkepremieren og den efterfølgende uge har alle medlemmer en aftalt såt tildelt ved lodtrækning. Den første måned er der jagt på alle weekender/helligdage. Efter 28. maj og frem til bukkejagten slutter, er der frijagt alle dage og der kan medbringes en gæst.

Jagten bærer også en god bestand af harer og fasaner, som årligt suppleres med udsætning af 400 fasaner fordelt på 3 udsætninger.

Vi afvikler 3 store efterårsjagter, hvor hvert konsortiemedlem kan invitere 1 gæst pr. gang. Derudover afvikler vi 3 trykjagter - også med mulighed for at invitere en gæst. Der er frijagt på fasaner, harer m.v. fra medio november og frijagt på råvildt fra slutningen af december.

Vi har en rummelig jagthytte med overnatningsmulighed for samtlige konsortiemedlemmer, et godt køkken og toilet med bademulighed. Vi har fast fodermester, som indgår som medlem af konsortiet (en del af de 13).

Prisen for en konsortieplads for denne sæson er 18.600 kr. Til denne pris får du masser af dejlig og udfordrende jagt i smukke og udfordrende omgivelser

Hvis du er interesseret og ønsker at høre mere om jagten, er du velkommen til at kontakte en af nedenstående:

Max Rosenborg Søndergaard
Mobil: 4034 6669

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 14695

Tæt på København ...  Mail: per@wieben.eu
11-04-2017
D. 11-05-2017

Til velfungerende konsortium 10 minutter syd for Køge søger vi en seriøs jæger, gerne med en god hund.
Reviret er knapt 400 hektar fordelt på blandet skov og ager med forskellige remiser og hegn. Vi udsætter 1000 fasaner med faste medhjælpere og har en god bestand af såvel småvildt som råvildt samt strejfende større hjortevildt. Fællesskab og sikkerhed er højt prioriteret. Vi afholder 8 årlige fællesjagter med hagl. Disse indledes med hyggeligt morgenbord i jagtstuerne. Frokosten indtages som regel i vores hytte i skoven.
Råvildet skydes hovedsageligt i bukkejagten og på efterårets 4 trykjagter. Vi skyder ikke råvildt med hagl.
Kontingentet er kr. 13.000. Mulighed for tilkøb af gæstepladser i det omfang, vi har plads.
Vil du vide mere, beder vi dig kontakte os på per@wieben.eu eller tel. 20703740

Pris:


Tlf: 20703740
Postnummer: 
Annonce nr: 14675

Konsortiepladser  Mail: post@stefanpommer.dk
10-04-2017
D. 10-05-2017

Til veletableret konsortie på Østlolland søges nye medlemmer.
Jagten er for haglskytter og der afholdes 6 klapjagter.
Der forefindes jagthytte på jagten.
Vi råder over ca. 100 ha, hvor af de 50 ha er skov.
Der forefindes 2 vandhuller på jagten hvor vi udsætter 100 ænder.
Der udsættes 350 fasaner, som passes af vores faste fodermester.
Der er fri duejagt
Pladserne er opdelt i A og B- pladser. A- pladser har ret til at medbringe gæst på jagterne.

Pris: 7000,- / 3.500,-


Tlf: 21298897
Postnummer: 4990
Annonce nr: 14653

Jagt i Græse  Mail: henrik.fogtmann@hotmail.com
30-04-2017
D. 09-05-2017

Jagt i Græse nær Fr.sund mangler medlemmer
Jagten er på ca. 58 hkt og består af agerjord, remisse, læhegn, sivområde og nybeplantning.
pris 5000

Pris: 5000


Tlf: 
Postnummer: 3600
Annonce nr: 14890

God riffeljagt God haglgevær på sydsjælland med mange muligheder alt er med i prisen  Mail: jorgen@laurberg.org
09-04-2017
D. 09-05-2017

Vi har 3 jagtområder af forskellige karakter der hvert år giver vores medlemmer samt gæster mange hyggelige oplevelser .

Her er det muligt at skyde alle vores vildtarter I Dk dog minus sikavildt.

Vores setup består I at man kan medtage en gæst med på alle jagter dog minus vores 2 trykjagter samt bukkejagt maj mdr ud.

Der er frijagts områder.

Få regler :)

Vi gør meget ud af sikkerheden på vores jagter.

Vi har muret opvarmet stråtækt jagthytte med wc køkken soverum 50min fra cph..

Der bliver serveret morgenmad varmmad på hver jagt dette koster 150kr.

For hele herligheden plads + gæst samt skudt vildt

17500kr mulighed for rate det første år.

Derefter 15000kr.

mvh jørgen laurberg tlf 28294989

Pris: 17500


Tlf: 28294989
Postnummer: 4720
Annonce nr: 14641

Ringsted  Mail: henningn@mail.dk
22-04-2017
D. 06-05-2017

Jagtkammerater med god jagtmoral/etik og godt humør søges til nystartet konsortie.

Jagten på 65 ha ligger tæt  ved Ringsted, der vil være både  A+B medlemmer. A plads giver ret til 1 buk + 2 efteårsdyr rå /lam.

Der vil blive afholdt 5 - 6 fællesjagter og der vil være frijagt på duer - sorte fugle - ænder - gæs - ræv. Der vil være udsætning af fugle efter nærmere aftale

A plads 7.000 -- B plads 5500


Pris:

40405022
Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 14807

Hornsherred, Skibby  Mail: a.engholm@privat.dk
22-04-2017
D. 06-05-2017

Til fugle - og riffeljagt søges 2 medlemmer med hunde til et velfungerende konsortie på 12 medlemmer, alle ligestillede.


Vores revir er på 100 HA ager med levende hegn, 7 remiser og vandhul.

Der udsættes 200 fasaner, og et mindre antal ænder.
Der er udmærket duejagt, og gæssene kommer også forbi.

Der er en god bestand af råvildt.

Vi afholder 8 jagter med 4 gæstepladser.
Der er 12 stiger/tårne på reviret, der er opdelt i 6 områder
.
Er du interesseret i at høre mere, ring til Steen på 20120479
NU MED DET RIGTIGE MOBIL NR.
Pris: 8000,-

Pris: 8000


Tlf: 20120479
Postnummer: 
Annonce nr: 14796

Rough Shooting. 540 ha. Godsjagt. Stevns  Mail: at.jagt@gmail.com
06-04-2017
D. 06-05-2017

Deltagere med hund, gerne stående, søges til Rough Shooting konsortie.
Arealet består af 540 ha afvekslende terræn beliggende på Stevns.
230 ha skov, samt 310 ha ager med 25 remisser og vandhuller, samt Engelske hegn overalt.
Vi afholder 7 jagtdage og er 12-14 deltagere alle med hund, hvor vi afdriver
de områder som ikke bliver brugt på de store fuglejagter, remisser, marker, vandhuller, hegn, skovsåter, og afslutter med andetræk.
Der udsættes 1500 fasaner og ænder, og der er en god naturlig bestand af harer, snepper, duer, gæs, samt fantastisk andejagt.
Afskudt vildt fordeles mellem deltagerne.
I nov,dec,jan er der mulighed for duetræk, gåsejagt, samt andetræk.
Pris 8.000

Mulighed for afskydning af sommerbuk, samt efterårsdyr.
Send en mail med lidt info, samt telefonnummer, og du bliver kontaktet hurtigst muligt.

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 14623

Plads i god "bondejagt"  Mail: s.stenrasmussen(A)gmail.com
05-04-2017
D. 05-05-2017

Vi er to erfarne jægere, der sammen har en attraktiv jagt på Nordfalster på ca. 115 Ha. Der er ca. 1 km kyststrækning, 7-9 mindre remisser, samlet 1 Ha er udlagt med majs. Der er en fin bestand af duer, fasaner, råvildt, gæs og lejlighedsvist ænder. Der er en fin jagtstue med overnatningsmulighed med til jagten. Vi har ikke fået udnyttet jagten pga. travlhed, og vil gerne have et par hyggelige gutter (m/k) med. Vi har gode hunde, så du behøver ikke nødvendigvis have egen hund. Vi har slet ikke fået udnyttet bukke- og dåvildtjagten (tid.....), så her er der en særlig mulighed, hvis du er til dyrejagt. Vi sætter pris på ærlighed, højt til loftet, godt humør og almindelig god opførsel. Vi deler alle udgifter og fornøjelser lige - og har et meget fint forhold til udlejer, som vi selvfølgeligt værner om. Samlede udgifter ligger under 60.000 kr som vi deler ligeligt - vi håber at blive 4 (helst ikke flere, da du så altid vil have mulighed for at have en gæst - og vi ikke skal rende 20 mand på jagt).
Pris:


Tlf: 50826773
Postnummer: 
Annonce nr: 14601

Hagljægere søges til Konsortie ved Karise  Mail: nilaus@gmail.com
05-04-2017
D. 05-05-2017

Hagljægere søges

Til nystartet konsortie ved Karise, Sjælland, søges hagljægere til årets jagter.
Jagten består af 210 HA skov, samt 65 HA ager. Der vil være 6 fællesjagter hvor der er gæsteplads på halvdelen, vi udsætter 1000 fasaner i 2 udsætninger, der passes af fast skytte.
Afskudt fuglevildt fordeles mellem medlemmerne.
Derudover er der rigtig gode muligheder for frijagt med gæst på de 65 HA ager, på både Hare, Due, ænder og gæs. Der må også trænes hund på markarealet.
Vi starter dagen med morgenmad i jagthytten, hvorefter vi går på jagt indtil vi afslutter dagen med en varm frokost i jagthytten.
Vi sætter sikkerhed og etik meget højt og går ikke på kompromi med begge. Skulle du have hund er den også meget velkommen, men ikke et krav.

Kontingentet er i sæsonen 17/18 11.500 DKK inklusiv mad, drikke, sweep og betaling for gæst på alle jagter.

Hvis dette har interesse skriv eller ring til pbs-byg@hotmail.com / 60478633

Pris: 11500


Tlf: 26289760
Postnummer: 
Annonce nr: 14602

Jagtkammerater  Mail: info@haslevdyrefoderaps.dk
04-04-2017
D. 04-05-2017

Vort jagtkonsortium ved Vordingborg på Sydsjælland søger nye medlemmer.
Alle er velkommen ung, ældre, mand, kvinde samt nyjægere.

Vi råder over mere end 350 ha naturskønt blandet skov med lysninger, enge og en fodermark midt i skoven. Derud over har vi en god jagthytte med toilet, bad og sovepladser.

Vi udsætter et passende antal fugle, der passes af vores fritidsfodermester.

I skoven forefindes endvidere snepper og harer. Af klovbærende har vi råvildt, dåvildt og strejfende kronvildt.

Du vil som A jæger have fast gæsteplads på frijagt, fællesjagt, bukkejagt samt trykjagter, i stedet for gæsteplads, kan du evt. dele A-pladsen med en jagtkammerat.
Som B jæger må du have en gæst med på den frie andejagt langs kysten. Der er mulighed for tilkøb af gæsteplads på fællesjagterne.

Ud over de fastsatte fællesjagter er der frijagt på ænder og gæs langs kysten.
Vi afskyder ikke råvildt med hagl.

Der afholdes arbejdsdage efter behov, og ser gerne at du deltager, men det er ikke et krav.

Vi lægger stor vægt på etik og moral, så er du en seriøs jæger gerne med hund og sætter du pris på godt kammeratskab, vil vores konsortium være noget for dig.

Prisen for en A-plads (riffelplads) kr. 23.000,- kan evt. deles med en kammerat. En B-plads (fugleplads) koster kr. 8.600,-.

Kun seriøse henvendelser med telefonnummer, vil blive besvaret.
Synes du dette lyder interessant send mail med telefonnummer til: info@halsevdyrefoderaps.dk

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 4760
Annonce nr: 14595

Jagtkammerater til riffel og fugle pladser  Mail: birger@reinwald.dk
25-04-2017
D. 03-05-2017

Dejlig jagt 10 min. Syd for Ringsted og 50 min fra København

Vi tilbyder en jagt i særklasse på 120 ha. Hvor de 45 er skov med 2 engelske volierer + 5 remisser med vandhuller. Jagten ligger under Sandbygaard gods som er en af Midtsjællands ikoniske godser. Vi råder endvidere over jagtstue, køkken og mulighed for overnatning.
Konsortiet består af 14 medlemmer, fordelt på A,B og C medlemmer

Vi søger jægeren med GOD moral og etik og om du er kvinde/mand, ung/gammel, eller nyjæger er ikke det afgørende men gerne med hund men ikke noget krav. Det er derimod afgørende at du vægter jagtoplevelsen og kammeratskabet højt.

Der bliver tilsået ca.1-2 ha majs.Vi vurderer årligt behovet for antallet af udsætninger og foding i vores vildtforvaltningsplan. I 2017 vil vi udsætte ca. 3-400 fasaner og ca 70 ænder.
Der er frijagt på duer, gæs, Agerhøns og sortfugle samt sidst på sæsonen også på ænder. I udvalgte områder så dette ikke forstyrre vildtet der gerne skulle stå klar til fællesjagterne. Samtidig er der mulighed for træning af hund på et mindre område. For riffeljægerne er der frijagt på Rådyr samt mulighed for kron og dåvildts jagt. Dette afhænger af vores årlige kvote der fastlægges i vores vildtforvaltningsplan.

Der bliver afholdt 5 fugle jagter, 1-2 agerhøns samt 1-2 hane jagter i januar. Forplejning på hele jagtdagen incl. Swipstik er opbligatorisk 150 kr.
Der er i øjeblikket et par pladser af både B og C- medlemmer
- B-medlem (fugl, riffel plads og gæsteplads) til kr. 14.000,- årligt
- C-medlem (Fugl, gæsteplads på 3 fuglejagter) til kr. 8.000,- årligt
Nye konsortiemedlemmer betaler et indmeldelses gebyr på DKK 1.000.

Skulle dette have din interesse og vil vide noget mere er du meget velkommen til at kontakte Jan på 81546530 el. Birger på 29487136

Se billeder mm. på http://bolehave.simplesite.com

Pris: 8.000/14.000

bolehave.simplesite.com
Tlf: 29487136
Postnummer: 4171
Annonce nr: 14833

Jagt i Østrup Skov – 10 km syd for Holbæk  Mail: ubn(a)e-consult.dk
17-04-2017
D. 03-05-2017

Jagtkonsortiet Østrup Skov søger 1 nyt medlem, da en af vores nuværende jagtkammerater har fået arbejde i udlandet.
Vi er pt. 10 medlemmer og skal til den kommende sæson gerne være 11 medlemmer.
Vi driver jagten i Østrup Skov, som er en herlig skovjagt på i alt ca. 190 ha. Vi har et dejligt hus i skoven med vand og el, toilet, køkken og 10 sengepladser.
Omdrejningspunktet for vores jagt er jagten på klovbærende vildt, som vi kun skyder med riffel. Vi skyder årligt ca. 40-45 stk råvildt samt kronvildt, der står fast i skoven. Dåvildt er pt. kun på strejf og er fredet fra godsets side.
Der afholdes 8-10 fællesjagter med riffel efter råvildt og kronvildt (trykjagt).
Vi udsætter pt. ikke fugle, men høster af naturens overskud. Pt. fodrer vi for det naturlige fuglevildt. Vi skyder ca. 50 fugle (fasaner og ænder) pr. sæson.
Vi er alle voksne mænd i vores bedste alder (ca. 40-55 år) og er enten selvstændige eller i ledende funktioner. Vi vægter socialt samvær, god humor og jagtetik højt. Da vi alle har en travl hverdag, er der, ud over fællesjagterne, fri jagt i hele skoven.
Alle har 3 gæstepladser i løbet af sæsonen på fællesjagterne og man kan desuden altid tage en gæst med på frijagt.
Prisen er kr. 16.000,- pr. år.
Vil du vide mere eller se vores dejlige jagt, er du velkommen til at maile eller ringe til Ulrik på ubn@e-consult.dk eller mobil 26 77 11 57.

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 14751

Konsortieplads  Mail: christiansen.jens@gmail.com
03-04-2017
D. 03-05-2017

Til vores jagt ved Skælskør Søges 2 nye jagtkammerater, en fuglejæger.
Vi er en gruppe af jægere der gennem de sidste 4år har haft jagten på knap 200ha mellem Skælskør og Slagelse.
I løbet af sæsonen afholdes 8 fællesjagter, foruden mulighed for træk på ænder og regulering af både gæs og duer. Råvildt skydes kun med kugle.
Til jagten hører en jagthytte med toilet og bad og mulighed for overnatning.
Vi spender som medlemmer vidt fra 25- 74 og både mandlige og kvindelige jægere er velkomne. Alle har vi det til fælles at vi sætter fælleskab og sikkerheden i højsæde.

Pris for fugleplads 6000.-

Pris: 6000,-


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 14583

Konsortie medlem søges  Mail: Preben7thulstrup@gmail.com
01-04-2017
D. 01-05-2017

Vi søger et nyt konsortie medlem, vi er et gammel konsortie vi har 40 års.
Konsortiet er på Lolland, og er på 400 ha. med en hus med køkken bad og toilet på 1. sal sovepladser.
Pladsen er 1 ud 10, der udsættes 300 ænder og 500 fasaner, sidste år skød vi 500stk vildt.
Jagterne er 2 andejagter, 1 mark +andejagt, 4 skovjagter, 3hyggejagter, der er fri afskydning af buk (skal være 6 ender og max 2).
3trygjagter hvor du har 2, der er 12 gæstepladser.
Der er fri jagt på vores sø, som også er en god fiskesø.
Vores jagter forgår på følgene måde:
Vi starter med morgenmad, så jager vi når vi er færdig spiser vi (frokost/middags)der er svipp på 200 kr der dægger dagen fortæring.
Hvis det er noget for dig så ring og høre nærmer.
Preben 20874643

Pris: 25000


Tlf: 20874643
Postnummer: 4953
Annonce nr: 14569

340ha fantastisk jagt  Mail: Assertoft@yahoo.dk
30-03-2017
D. 29-04-2017

Vi er et nystartet konsortie der ligger ved mullerup, som søger nye jagtkammerater med jagtetikken i top, samt vægter sikkerheden og naturen højt.

På jagten forefindes lange gode læhegn, stort vandhul, stort brakstykke, siv/pilekrat, lidt små skov samt remisser.
Ydermere bliver der etableret 3-4 ha vildtager.
Der bliver fodret året rundt med special foder.

På markerne er der rigtig mange hare, samt naturlig bestand af agerhøns og fasaner.
Der er en rigtig god og sund bestand af råvildt.
Samt gæs på træk.

Vi vil max blive 15 mand, så her er der meget plads til den enkelte.

Riffeljagten og frijagt på området betaler man yderligere for hvis man ønsker dette.

Skriv en mail om dig selv, og vi finder en dag hvor vi kan fremvise jagten.


Pris: 7500


Tlf: 
Postnummer: 4200
Annonce nr: 14551

Jagtperle tæt ved København  Mail: Henrik@blas.nu
28-03-2017
D. 27-04-2017

Jagtklub rådende over et helt fantastisk samlet revir på 404 ha blot 35 minutters kørsel fra København, søger nye medlemmer, vores revir er fordelt på 365 HA lækker planningskov og 39 Ha agerjord, med remisse og læhegn.

I skoven er der endvidere anlagt 7 foderenge af varierende størrelser, heraf en med tre mindre vandhuller og en med et mindre vandhul.

I jagtklubben lægges stor vægt etik og moral, jagten drives med størst muligt hensyntagende til vildtet, derfor skal nye medlemmer også være indforstået med dette.

Der afholdes 6 fuglejagter på et større antal udsatte fugle, samt 4 bevægelsesjagter på klovbærende vildt, som er råvildt, dåvildt og kronvildt.

På hver anden fællesjagt, kan man som medlem medbringe gæst. Bemærk der også er mulighed for at medbringe gæst på frijagter, også i bukkejagten.
Vi råder over en dejlig jagthytte, med modernet køkken, toilet og badefaciliteter, samt en noget mindre moderne sovesal.

Årlig medlemsafgift:
Fuglejæger: 13.500,00
Riffeljæger: 17.000,00
Konsortiemedlem 26.000,00

Ved indtrædelse i jagtklubben indbetales indmeldingsgebyr på 1.500 kr. for fugle og riffeljæger, og 3.000 kr. for konsortiemedlemmer.

Medlemsafgiften kan deles i 2 rater, hvor første rate plus indskud betales inden indtrædelse og anden rate inden første august.

Der er intet fællesarbejde forbundet med medlemsskabet, hvorfor jagten er for den travle og kvalitetsbeviste jæger. På fællesjagterne bør man dog kunne gå lidt til hånde.

Forplejning, morgenmad, varmmad til frokost, drikkevarer og sweepstake på fællesjagter betales særskilt ved betaling af anden rate.
Lyder ovenstående som noget for dig, og kan du nikke genkendende til etik, moral og høj kvalitet, så er du muligvis det helt rigtige kommende medlem i vores jagtklub, så skriv et par linjer om dig selv og send til henrik@blas.nu, sammen med et telefonnummer, så kontakter vi dig.


Pris:


Tlf: 
Postnummer: 4600
Annonce nr: 14527

Ledig plads i Haslev  Mail: Brianmichelhansen@yahoo.dk
27-03-2017
D. 26-04-2017

Til vores konsortie i Haslev, søger vi en nye fuglejæger.

Jagten er efter vores mening en rigtig perle. Reviret består af 3 store fede remisser med vandhul i de 2 - samt en mindre remisse, der grænser op til nabojagten. Vi udsætter i år 150 fasaner og 30 ænder. Arealet på de 65 hektar, er kuperet og grænser op til stort skovområde og afgrænses af Susåen (hvor vi også har fiskerettigheden). Foruden de udsatte fugle, er der en stor naturlig forekomst af duer, fasaner, ænder, harer og agerhøns.

Vi er på nuværende tidspunkt 8 erfarende jæger, der er gået samme om denne perle af en jagt. Vores jagtmoral og etik er høj.

Vi søger 1 jagtkammerat, der har jagtetikken og moralen det rigtige sted. En´ der sætter pris på kvalitetsjagt. Da vi alle har gået på jagt i mange år, har vi også plads til dig, der først skal til at opleve alle glæderne ved at gå på jagt. Da vi har masser af hunde, er det ej heller en forudsætning, at du har hund.

Det vigtigste for os er, at kemien passer.

Prisen for jagten er årligt kr. 9.000.

For yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte Tjep på mobil 60 93 44 88 eller Brian på mobil 61 55 00 17Pris: 9.000,-


Pris: 9.000


Tlf: 61 55 00 17
Postnummer: 4690 Haslev
Annonce nr: 14517

Godsjagt Stevns. Riffel og Fuglejagt  Mail: at.jagt@gmail.com
27-03-2017
D. 26-04-2017

Medlemmer søges til nystartet konsortie på 540 ha. Godsjagt.
Stevns 45 min fra København.
Arealet består af 230 ha. skov samt 310 ha. ager med 25 remisser og vandhuller.
God Bukkejagt, med over 40 tårne og stiger.
Udsætning 1400 fasaner og ænder som passes af fast skytte.
2 jagthytter med mulighed for overnatning.
Der afholdes 6 fuglejagter samt 2 andejagter.
Mulighed for due og gåsejagt.
Pris :
Bukkejagt 16.05 - 15.07 8.000
Fuglejagt inc. 3 gæstepladser 10.500
Bukkejagt og fuglejagt 17.500Pris:


Tlf: 53885570
Postnummer: 
Annonce nr: 14525

Jagtkammerater til riffel og fugle pladser  Mail: birger@reinwald.dk
18-04-2017
D. 25-04-2017

10-04-2017

Dejlig jagt 10 min. Syd for Ringsted og 50 min fra København

Vi tilbyder en jagt i særklasse på 120 ha. Hvor de 45 er skov med 2 engelske volierer + 5 remisser med vandhuller. Jagten ligger under Sandbygaard gods som er en af Midtsjællands ikoniske godser. Vi råder endvidere over jagtstue, køkken og mulighed for overnatning.
Konsortiet består af 14 medlemmer, fordelt på A,B og C medlemmer

Vi søger jægeren med GOD moral og etik og om du er kvinde/mand, ung/gammel, eller nyjæger er ikke det afgørende men gerne med hund men ikke noget krav. Det er derimod afgørende at du vægter jagtoplevelsen og kammeratskabet højt.

Der bliver tilsået ca.1-2 ha majs.Vi vurdere årligt behovet for antallet af udsætninger og foding i vores vildtforvaltningsplan. I 2017 vil vi udsætte ca. 3-400 fasaner og ca 70 ænder.
Der er frijagt på duer, gæs, Agerhøns og sortfugle samt sidst på sæsonen også på ænder. I udvalgte områder så dette ikke forstyrre vildtet der gerne skulle stå klar til fællesjagterne. Samtidig er der mulighed for træning af hund på et mindre område. For riffeljægerne er der frijagt på Rådyr samt mulighed for kron og dåvildts jagt. Dette afhænger af vores årlige kvote der fastlægges i vores vildtforvaltningsplan.

Der bliver afholdt 5 fugle jagter, 1-2 agerhøns samt 1-2 hane jagter i januar. Forplejning på hele jagtdagen incl. Swipstik er opbligatorisk 150 kr.
Der er i øjeblikket flere pladser af både B og C- medlemmer
- B-medlemmer (fugl, riffel plads og gæsteplads til kr. 14.000,- årligt
- C-medlemmer (Fugl, gæsteplads på 3 fuglejagter) til kr. 8.000,- årligt
Nye konsortiemedlemmer betaler et indmeldelses gebyr på DKK 1.000.

Skulle dette have din interesse og vil vide noget mere er du meget velkommen til at kontakte Jan på 81546530 el. Birger på 29487136

Se billeder mm. på http://bolehave.simplesite.com

Pris: 8.000/14.000

bolehave.simplesite.com
Tlf: 29487136
Postnummer: 4171
Annonce nr: 14762

jagt areal til de få der ønsker meget på sydsjælland 430Ha  Mail: jorgen@laurberg.org
01-04-2017
D. 23-04-2017

Vi er et nyt jagtfællesskab der har ønsket at få en hyggelig jagt med oplevelser for riffel og haglgevær.
Vi er pt 7 medlemmer og vi ønsker et par medlemmer mere.
Vi tilstræber at alle for lige muligheder og lige udbytte af jagten.
Der vil aldrig være mere end 18 jægere incl gæster på hver jagt.
Vi har indlejet skytte og madmor der servicere os efter behov slagtning , plukning , bagning og stegning etc.
Der vil være frijagt med riffel .
PÅ nogle nærmere angivne områder vil der være mulighed for frijagt på duer , krager og ænder.
Det vi tilbyder er en unik jagt med nogle helt fantastiske kuperet arealer med græs , roer , skovarealer remisser etc.
Der vil på hver jagt blive serveret mad morgen middag samt eftermiddags kaffe.
På denne jagt vil det være muligt i rolige omgivelser at udøve sin passion med hyggelige jagt kolleger under ordnede forhold.

riffelplads :12000kr
fugleplads :17500kr
fuldplads :27500krPris:


Tlf: 28294989
Postnummer: 4772
Annonce nr: 14568

HORNSHERRED ved SKIBBY  Mail: a.engholm@privat.dk
15-04-2017
D. 21-04-2017

Til fugle - og riffeljagt søges 2 medlemmer med hunde til et velfungerende konsortie på 12 medlemmer, alle ligestillede.
Vores revir er på 100 HA ager med levende hegn, 7 remiser og vandhul.
Der udsættes 200 fasaner, og et mindre antal ænder.
Der er udmærket duejagt, og gæssene kommer også forbi.
Der er en god bestand af råvildt.
Vi afholder 8 jagter med 4 gæstepladser.
Der er 12 stiger/tårne på reviret, der er opdelt i 6 områder.
Er du interesseret i at høre mere, ring til Steen på 20170479
Pris: 8000,-

Pris: 8000.-,


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 14735

Jagtkammerater til riffel og fugle pladser  Mail: birger@reinwald.dk
10-04-2017
D. 18-04-2017

Dejlig jagt 10 min. Syd for Ringsted og 50 min fra København

Vi tilbyder en jagt i særklasse på 120 ha. Hvor de 45 er skov med 2 engelske volierer + 5 remisser med vandhuller. Jagten ligger under Sandbygaard gods som er en af Midtsjællands ikoniske godser. Vi råder endvidere over jagtstue, køkken og mulighed for overnatning.
Konsortiet består af 14 medlemmer, fordelt på A,B og C medlemmer

Vi søger jægeren med GOD moral og etik og om du er kvinde/mand, ung/gammel, eller nyjæger er ikke det afgørende men gerne med hund men ikke noget krav. Det er derimod afgørende at du vægter jagtoplevelsen og kammeratskabet højt.

Der bliver tilsået ca.1-2 ha majs.Vi vurdere årligt behovet for antallet af udsætninger og foding i vores vildtforvaltningsplan. I 2017 vil vi udsætte ca. 3-400 fasaner og ca 70 ænder.
Der er frijagt på duer, gæs, Agerhøns og sortfugle samt sidst på sæsonen også på ænder. I udvalgte områder så dette ikke forstyrre vildtet der gerne skulle stå klar til fællesjagterne. Samtidig er der mulighed for træning af hund på et mindre område. For riffeljægerne er der frijagt på Rådyr samt mulighed for kron og dåvildts jagt. Dette afhænger af vores årlige kvote der fastlægges i vores vildtforvaltningsplan.

Der bliver afholdt 5 fugle jagter, 1-2 agerhøns samt 1-2 hane jagter i januar. Forplejning på hele jagtdagen incl. Swipstik er opbligatorisk 150 kr.
Der er i øjeblikket flere pladser af både B og C- medlemmer
- B-medlemmer (fugl, begrænset riffel plads og gæsteplads på 3 fuglejagter) til kr. 14.000,- årligt
- C-medlemmer (Fugl, uden gæsteplads) til kr. 8.000,- årligt
Nye konsortiemedlemmer betaler et indmeldelses gebyr på DKK 1.000.

Skulle dette have din interesse og vil vide noget mere er du meget velkommen til at kontakte Jan på 81546530 el. Birger på 29487136

Se billeder mm. på http://bolehave.simplesite.com

Pris: 8.000/14.000

bolehave.simplesite.com
Tlf: 29487136
Postnummer: 4171
Annonce nr: 14658

          #########  

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57