######### ######### ######### 

eXTReMe Tracker

Jagt udlejes fyn

Når annoncen skal slettes send en mail til john ( A ) jagtformidling.dk
Godsjagt 185 ha. - 10 min fra E20 - 20 min fra Odense
 Mail: nb@lbg.dk
15-11-2018

Skovsbo Gods tæt v. Odense udbyder 185 ha. spændende jagtareal på længerevarende kontrakt.
Jagtarealerne består varierende jagtterræn med Skov(65ha), stort eng areal, mose, søer og remiser.
Skov, enge, remisser og marker danner rammen om et flot jagtterræn centralt beliggende.
Jagtstue i godsets avlsbygninger er indeholdt i kontrakten.
Der i de seneste par år udsat 900 fasaner, og med mulighed for udsætning af op til 1200 fasaner.
Arealet kan bære en udsætning af ca. 125 ænder.
Desuden en fin bestand af råvildt samt dåvildt.
Ring for pris.

Pris:


Tlf: 22536139
Postnummer: 5540
Annonce nr: 19368

240 ha. centralt i DK
 Mail: simon@ravnsminde.com
13-11-2018

Godsjagt 240 ha. - 5 min fra E20
Kærsgaard Gods tæt v. Middelfart udbyder 240 ha. spændende jagtareal på længerevarende kontrakt.
Gennem det varierende jagtterræn på Kærsgaard løber Storåen og sørger for isfrit vandspejl gennem hele jagtsæsonen.
Skov, enge, remisser og marker danner rammen om et flot jagtterræn centralt i DK.
Jagtstue i godsets avlsbygninger er indeholdt i kontrakten og der er mulighed for egen jagthytte på særskilt kontrakt.
Der er mulighed for udsætning af dåvildt under hegn. Gode muligheder for at udbygge eksisterende remisser der ligger i god afstand til skovbrynet.
Afstand fra Århus 75 min kørsel
Afstand fra København 120 min kørsel.
Ring for pris.

Pris: Ring


Tlf: 20912606
Postnummer: 5464
Annonce nr: 19353

Jagt på Østfyn
 Mail: bent_b@hotmail.com
01-11-2018

Alsidigt jagtareal på Østfyn nær E45 afkørsel 47, udlejes pr. 1. Marts 2019. Arealet består af 210 ha, heraf 30% blandet skov, 15% eng, mose og remiser, samt 55% landbrugsareal. Jagthytte samt biotopplan medfølger. Egnet til mindre jagtselskab eller enkeltperson for en længerevarende aftale.
Kun skriftlig henv.pr. mail: bent_b@hotmail.com

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 19298

Agernæsgaard og Petersminde udlejes samlet eller delt
 Mail: anders@agernasgaarden.dk
07-10-2018

På Agernæsgaard er der 156 ha totalt samlet jagt til udlejning.
Virkelig god dådyr og rådyr jagt. mulighed for gæs og ænder. For god fasan jagt kræves udsætning.

Der forefindes god jagtstue - samt en møbleret lejlighed med 4 sovepladser med mulighed for forplejning, under præsentable forhold.


Petersminde med 10 km. afstand består af 102 ha. totalt samlet jagtareal.

God allround jagt, almindelig god dådyr og rådyrjagt. Med ugenert beliggende mindre moseskov samt gode naturforhold for blandet vildt, samt gæs.

Mulighed for jagtstue.

Begge ejendomme drives markmæssigt meget alsidigt med bla. frøgræs og gode efterafgrøder.

Der vil blive lagt vægt på god jagtetik samt lagvarig aftale.

Pris:


Tlf: 40425228
Postnummer: 5450
Annonce nr: 19143

Konsortie søger medlemmer.  Mail: rasmus@jensen4.dk
03-10-2018
D. 17-11-2018

Ny startet konsortie søger medlemmer.
Vi søger efter deltagere som kan deltage i fire efterårs jagter med haglgevær i 2018.
Grundet sen overtagelse har der ikke været mulighed for udsætning af vildt i 2018, men der vil som udgangspunkt blive udsat 100 ænder og 300 fasaner i 2019.
Reviret består af ca. 80 ha blandet skov, plantage og agerjord. På reviret findes der en større sø og et mindre vandhul. Jagten finder sted i Vester Hæsinge på Fyn.
Pris pr. deltager: 2000,00 kr. for alle 4 jagter.

Kontakt en af nedenstående.

Jakob Nielsen
Mobil: 27129553

Morten Jensen
Mobil: 20876140

Rasmus Jensen
Mobil: 60131104

Pris: 2000,-


Tlf: 60131104
Postnummer: 5672
Annonce nr: 19112

Kærsgaard Gods 388 ha.  Mail: simon@ravnsminde.com
02-09-2018
D. 17-10-2018

Kærsgaard Gods udlejer 388 ha. på 10 årig kontrakt. Her får man en unik chance for at leje sig ind på én samlet ejendom, med mulighed for ansættelse af skytte. Hegning af dåvildt kan desuden tilbydes. Storåen svinger sig gennem hele arealet og sikrer isfrit vandspejl gennem hele sæsonen.
Udover eksisterende jagtstue på godset er der mulighed for at leje særskilt jagthytte i skoven.
Jagtarealet er beliggende 5 min fra E20, 10 minutters kørsel fra Middelfart.

Pris: Ring for pris


Tlf: +4520912606
Postnummer: 5464
Annonce nr: 18844

Broholm Gods udlejer jagt.  Mail: tagebjarnejohansen@gmail.com
18-08-2018
D. 02-10-2018

Jagtkammerater søges til riffel/ bue/ hagljagt.
også dagjagt på ænder.Priser afhængig af dine ønsker, fra 3,500,- kr. til 9,500,- kr.
evt. besigt og mere info. så kontakt Broholm Gods jagtvæsen, Tage Johansen. 27419144

Pris: 3,500,- til 9,500,- kr.


Tlf: 27 41 91 44
Postnummer: 5884
Annonce nr: 18704

Jagt udlejes på Krengerup Gods  Mail: godskontor@krengerup.dk
15-08-2018
D. 29-09-2018

Krengerup Gods ved Nårup på Vestfyn udlejer Grøfteskoven nær hovedbygningen.

Der er tale om en smuk og givtigt jagt i et herregårdslandskab. Arealet indbefatter 180 ha. skov og 30 ha. ager. I skoven forefindes både råvildt, samt strejf af dåvildt, af hvilke kalvene må skydes.

I lejemålet medfølger retten til at benytte Grøftehuset som jagthytte. Huset er en ældre, hyggeligt bindingsværkshus med toilet og sengepladser, der er glimrende som jagtstue til frokost osv.

Ved kontakt skal du/I skrive en retvisende beskrivelse af dig/Jer.

Pris: Efter aftale

www.krengerup.dk

Pris:


Tlf: 64721106
Postnummer: 
Annonce nr: 18683

God alsidig jagt nær Søbysøgård  Mail: jagtmose@gmail.com
14-09-2018
D. 15-09-2018

God alsidig jagt nær Søbysøgård kan lejes fra nu og frem til 1. marts 2019 med mulighed for forlængelse. 22 tdr. heraf 1/4 af arealet er skov, mose og eng med lille etableret fodermark.
Pris: 8.000


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 18945

Skov, eng og agerjord  Mail: jagtmose@gmail.com
27-08-2018
D. 15-09-2018

22 tdl. alsidig god jagt kan lejes for en længere årrække, bestående af 3 tdl. skov, 3 tdl. eng og 16 tdl. agerjord. Mulighed for fodermark. Agerjord er beliggende mellem 2 skove. Arealet ligger ved Lumbyholm, Nr. Lyndelse.
Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 18788

Svanninge Bjerge, 20tdr land. Natur/jagtperle m.2 søer,.  Mail: prebenbergholdt@gmail.com
23-08-2018
D. 29-08-2018

20 tdr land agerjord, hestefolde, nåleskov, 2 søer,
grænser op til 1000tdr land skov med minimalt jagttryk.

Råvildt, god dåvildtjagt, alm småvildtjagt.


Pris: 8000,00


Tlf: 40466121
Postnummer: 5600
Annonce nr: 18755

jagt udlejes  Mail: henningsom@yahoo.dk
22-08-2018
D. 28-08-2018

27 ha landbrugsjord udlejes til jagt ,pr.1-9-2018
Levende hegn omkring markerne,og en del støder op til skrænt/skov.Ligger på Sydøstfyn
Prisen snakker vi om.
Henvendelse Henning Sørensen

Pris:


Tlf: 20237891
Postnummer: 
Annonce nr: 18741

Mosejagt med jagthytte, sø, eng, krat og fodermark  Mail: jagtmose@gmail.com
19-08-2018
D. 27-08-2018

Sjælden god jagt på 12 tdr. er ledig fra den 1. september. Beliggende ved Odense S. Der er 2 søer, 2 hocksitse, 2 fodermarker og fin jagthytte. Rest er eng og krat. Mulighed for fiskeri. Fra foråret 2019 bliver der mulighed for yderligere 10 tdr. beliggende op til stykket, også med søer, eng og krat. Udlejes gerne for en længere årrække.
Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 18712

Broholm Slot tilbyder dagjagt for ænder  Mail: kenneth@broholm.dk
05-07-2018
D. 19-08-2018

Broholm Slot tilbyder dagjagt for ænder på dagene 6 oktober - 14 oktober - 1 december 2018
Dagjagt tilbydes for indtil 10 personer ved slottets sø og lund omkring Broholm Slot og Lillesøen.
Program:
Kl. 9.00 Mødested ved reception/slotsgård. Morgenmad og indledning ved Jagtleder på Broholm Slot.
Kl. ca. 9.30 første placering og jagt på Broholm. Kort vandring til anden placering og jagt ved Lillesøen
Kl. ca. 13.00 Parade i slotsgården
Kl. Ca. 13.30 Frokost på slottet og afslutning
Broholm Slot stiller med Jagtleder samt drivere og hunde.
Forventet afskydning er mellem 50 - 125 ænder
Forventet antal ænder i luften er ca. 200
Jagten er godt egnet som firmajagt kan købes samlet for kr. 20.000,- alt inklusiv for maksimalt 10 personer.
Nedlagte ænder afregnes kr. 40,- pr stk. Der gælder ingen 3 skudsregel.
Tilmelding for individuelle modtages gerne for kr. 2.000,- pr.person.
Broholm Slot forbeholder sig retten til at aflyse jagt som ikke er fuldt besat.
Henvendelse til Kenneth Birler på tlf: 40474167 eller mail: kenneth@broholm.dk

Pris: 2.000,-


Tlf: 40474167
Postnummer: 5884
Annonce nr: 18409

20 ha  Mail: Hardworkingfarmer2@gmail.com
11-08-2018
D. 15-08-2018

20 ha jagt udlejes ager jord eng og krat og lille skov og langs å ca 500 meter dåvilt/råvilt og gæs ved 5871 frørup pris 14000 kr
Pris:


Tlf: 61100729
Postnummer: 
Annonce nr: 18647

388 ha. - 10 årig kontrakt - 5 min fra E20  Mail: simon@ravnsminde.com
22-06-2018
D. 06-08-2018

Kærsgaard Gods udlejer 388 ha. på 10 årig kontrakt. Her får man en unik chance for at leje sig ind på én samlet ejendom, med mulighed for ansættelse af skytte. Hegning af dåvildt kan desuden tilbydes. Storåen svinger sig gennem hele arealet og sikrer isfrit vandspejl gennem hele sæsonen.
Udover eksisterende jagtstue på godset er der mulighed for at leje særskilt jagthytte i skoven.
Jagtarealet er beliggende 5 min fra E20, 10 minutters kørsel fra Middelfart.

Pris: 700/ha.


Tlf: +4520912606
Postnummer: 5464
Annonce nr: 18305

Jagt Midtfyn  Mail: thorsagerne@yahoo.dk
02-06-2018
D. 17-07-2018

Sammenhængende areal på 30 ha, udlejes 1 juli 2018
Pris: 14000


Tlf: 61741557 / 65901988
Postnummer: 5750
Annonce nr: 18159

Jagt Sydfyn  Mail: 17905@jagtformidling.dk
23-05-2018
D. 07-07-2018

114 Ha sammenhængende jagt i varieret terræn , med flere mindre søer og 17 Ha skov, udlejes til jæger eller mindre konsortie for 3-årig periode. Der er en god og sund bestand af råvildt,, træk af ænder , græs og duer skal fremhæves.. Der er vildtagere og skydestiger i området samt nyere kunstgrave.
Der hører jagthytte med til området.

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 18062

Frøbjerg  Mail: .
03-07-2018
D. 06-07-2018

Jagten på 62 ha mark, skov og mose
Udlejes i Frøbjerg.

Pris:


Tlf: 23937484
Postnummer: 5560 årup
Annonce nr: 18382

Godsjagt på Langeland  Mail: rune(a)skovrider.dk
22-05-2018
D. 06-07-2018


Jagten udlejes på Egeløkke Gods.

Jagten på Egeløkke Gods på Langeland udlejes fra d.1. august 2018 for en 5 års periode.
Godset ligger i kuperet terræn direkte til vandet med en meget smuk udsigt til Fyn.
Området er perfekt til jagt, med 3 skove, moser, vandhuller, remiser og hegn.
Arealet er sammenhængende og næsten kvadratisk og er på ca. 300 ha.
Der er en høj bestand af dåvildt, råvildt og fuglevildt. Der er godt andetræk fra havet og naturlige biotoper til fasaner med moser og strandenge.
Der er en biotopplan på området, så der kan udsættes 2500 fugle.
Der medfølger en meget smuk tidligere skovfogedbolig med fritidsattest i lejemålet. Boligen er giver god mulighed for jagtselskab/middag, samt mulighed for overnatning.
Jagten ønskes udlejet til et modent jagtkonsortium hvor god jagtetik og høflighed er en selvfølge.
Henvendelse mellem 8-1700 til 22793307

Pris:


Tlf: 22793307
Postnummer: 
Annonce nr: 18060

Broholm Gods  Mail: tagebjarnejohansen@gmail.com
19-05-2018
D. 03-07-2018

Ca. 150 ht. blandet ager, skov, eng m.m. Har kun været anvent til buejagt de sidste 3 år. Pris efter aftale.
Pris: efter forhandling


Tlf: 27 41 91 44
Postnummer: 5884 Gudme
Annonce nr: 18046

Fodermester  Mail: pm@denjet.com
26-04-2018
D. 10-06-2018

Fodermester søges til pasning af fasaner og ænder i vores lille konsortie på 6 mand beliggende ved Tommerup på Vestfyn. Pensionist/efterlønner. det er ulønnet men udløser en gratis plads på alle vores efterårsjagter. Ring venligst til Per for nærmere oplysninger.
Pris:


Tlf: 30578192
Postnummer: 
Annonce nr: 17782

Voerladegaard  Mail: .
25-04-2018
D. 09-06-2018

12,5 ha kuperet ager ved Voerladegaard (Skanderborg/Østbirk) udlejes.


Pris:


Tlf: 2579 2328
Postnummer: Voerladegaard
Annonce nr: 17770

Jagt udlejes  Mail: kent-jacobsen@mail.dk
12-05-2018
D. 15-05-2018

50 Ha jagt grænsende til Langesø skov. Der er 5 stykker med en mindre remise og ca 2 Ha brak. Kan overtages straks
Pris:


Tlf: 22967171
Postnummer: 5462
Annonce nr: 17954

74 ha. ved Haarby  Mail: js@linde-gaard.dk
10-05-2018
D. 12-05-2018

74 ha. hvor af 65 ha. er agerjord resten er remisser, juletræer og et vandhul udlejes fra 15/5/2018
Pris: 15000


Tlf: 20963801
Postnummer: 5683
Annonce nr: 17941

Naturskøn jagt i Odense NV  Mail: Hrkimwinther@gmail.com
26-04-2018
D. 07-05-2018

9 ha ejendom med en blanding af skov, eng og sø. Udlejes som halvpart. Jeg er buejæger men har også gevær - og en ung jagthund.
Pris 6000 kr

Pris: 6000


Tlf: 40236432
Postnummer: 5210
Annonce nr: 17788

43 ha. på vestfyn  Mail: henningstorm.helnaes@gmail.com
12-04-2018
D. 05-05-2018

Beliggende på Helnæs. Samlet i et regulært stykke direkte til Lillebælt med 1100 m. kystlinje.
Mindre vandhul ved ejendom, sø ved remise og åbent dræn i større remise.
Flere remiser, samt 4 og 6 rækket hegn.
Adgang til fin mindrejagthytte med udsigt over Lillebælt.
Fast bestand af råvildt. Mange gæs trækker fra 200 ha. fredet engareal.(Helnæs made)
I 2017 tilladelse til regulering af gæs, grundet den store skade de laver på afgrøderne.
Er fasaner det foretrukne vildt, skal der ydes en indsats med fodring og udsætning, hvilket remiser giver god mulighed for.
Jagtlejen giver en plads på den årlige fællesjagt på råvildt og ræv, ved samtidig accept af at lejet areal kan indgå i fællesjagten. (10 oktober.)
Mulighed for fiskeri i søen.
Jagthytten bruges både af udlejer og lejer. ”Udflugt med familien og venner”
Kontakt på henningstorm.helnaes@gmail.com med beskrivelse af dig/jer.Ikke telefon
Hvor mange er I ? Hvor ofte vil du/I komme på arealet.
Hvad er forventningen til vildtudbytte ?
Vil du/I fiske i søen og bruge jagthytte ?
Fodring / udsætning ?
Et eller flerårig aftale ?
Lejeperiode fra 1/5 til 1/4

Pris: 20000,-


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 17605

Jagt på Sydfyn  Mail: .
18-03-2018
D. 23-04-2018

2 stykket et på ca 30 hektar, der af ca 1,5 skov.
Andet stykke på ca 6 hektar beliggende op af skov.Pris:


Tlf: 60499377
Postnummer: 
Annonce nr: 17323

Midtfyn - 13 ha skov  Mail: jespercardi@gmail.com
17-04-2018
D. 19-04-2018

Boltingaard udlejer lille skov.
Midtfyn tæt på Egeskov og fjællebro skovene udlejes 13 ha skov.
Råvildt og dåvilds ses i området samt fasan og duer.

Pris: 8000


Tlf: 51646027
Postnummer: 5700
Annonce nr: 17662

Jagt på Sydfyn - Horne Land  Mail: kenneth@broholm.dk
03-04-2018
D. 08-04-2018

Jagt på Horne Land bestående af 2 Hektar fredskov - Strand - Brakmark, samt 4 hektar dyrket mark. Der er et par hundrede meter mellem stykkerne, men med gode naboaftaler.
God bestand af rådyr, hare, due, fasan.
Pris: 5000

Pris: 5000


Tlf: 40474167
Postnummer: 5600
Annonce nr: 17512

75 ha jagt på Midtfyn  Mail: jespercardi@gmail.com
28-03-2018
D. 29-03-2018

Boltingaard gods ønsker at leje den del af sin jagt ud.
Havelund gården.
75 ha økologisk jagt udlejes.
Jagten består af:
1 skov på 6 ha og 1 på 2 ha.
2 mindre vandhuller.
Mange brede levende hegn, der er mulighed for vildtager ( aftales nærmere) rest agerjord. Der er mulighed for jagtstue og evt engelsk volierer i skoven. Jagten har ikke tidliger været lejet ud. Der er en god naturlig bestand af dådyr, rådyr fasaner samt god duejagt.
Jagten ligger tæt på 2 skove med rigtig god bestand af dådyr.
Jagten ønskes lejet ud til seriøse jæger med god moral og ønske om vildtpleje.
Godt område til udsætning af fasan og agerhøns.
Der er mulighed for rådgivning af godsets skytte.
Venligs benyt mail adresse og vi tager kontakt efter påskeferien.

Pris: 35000


Tlf: 51646027
Postnummer: 5700
Annonce nr: 17453

øst Fyn  Mail: morten@havregaarden.dk
10-02-2018
D. 27-03-2018

Pr, 1 marts 2018 udlejes 60 tdr land jagt ud ved Hesselager .
Jorden drives med alsidig planteavl . Og ligger mellem 2 skove .
Midtpå arealet er der en mindre skov på ca 1 tdr land .
Det er tilladt at bruge hund ved jagten .

Tlf 30501909 -
Mail morten@havregaarden.dk

Pris: 15.000


Tlf: 30501909
Postnummer: 
Annonce nr: 16994

Sydfyn  Mail: kk@riane.dk
14-03-2018
D. 15-03-2018

6½ ha mark, hvoraf godt ½ ha er eng der oversvømmes om efteråret/vinteren udlejes.Beliggende syd for Tingskoven ved Espe.
Pris: 2000


Tlf: +4521858164
Postnummer: 5700
Annonce nr: 17285

Kærsgaard Gods udlejer 240 ha  Mail: christoffer@hage.com
22-01-2018
D. 08-03-2018

Fra 1. april 2018 udlejer Kærsgaard Gods 240 ha jagt på Vestfyn ca 15 min kørsel fra Lillebæltsbroen. Arealet er blandet skov og mark og der er mulighed for fiskeri af havørreder i Storå som løber gennem ejendommen. Der medfølger jagtstue til lejemålet. Kontrakten indgås for en periode på 5 år med en årlig leje på kr. 155.000
Pris: 155000

www.kaersgaardgods.dk
Tlf: 40135213
Postnummer: 5464
Annonce nr: 16824

OdenseS  Mail: flp@danrobotics.dk
20-02-2018
D. 27-02-2018

Sjælden attraktiv jagt og fiskeri på 11 tdr. kan lejes. Er en del af større modeområde, bestående af 2 søer, mose, krat, eng, siv og et areal til en eller to fodermarker udlejes og gerne for en længere periode. Får du ikke svar på mail er det udlejet.
Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 17092

Hvidkilde Gods  Mail: hvidkilde@hvidkilde.dk
30-11-2017
D. 14-01-2018

290 ha kan evt. reduceres til kun 225 skov og landbrugs jagt udlejes den 1. januar 2018.
Nuværende jagtlejer har haft en fin afskydning på 65 pct. af de udsatte 1.000 fasaner.
Der tilhører opvarmet jagtstue til kontrakten.
Henvendelse venligst alene på mail.

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 16522

            

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57