######### ######### ######### 

eXTReMe Tracker

Jagt udlejes fyn

Når annoncen skal slettes send en mail til john ( A ) jagtformidling.dk
Jagt Tåsinge
 Mail: kp@staal-plast.dk
29-04-2017

165 Ha blandet jagt på Tåsinge udlejes for en 5-årig periode.
Mulighed for råvildt, strejfende dåvildt, andejagt og en til tider meget god gåsejagt samt øvrige vildtarter.
Der høre mindre jagthytte med til jagten.
Skriv mail hvorefter kort fremsendes.

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 5700
Annonce nr: 14881

Jagt
 Mail: Kent-jacobsen@mail.dk
25-04-2017

45 hk kuperet terræn grænsende til større skovområde. Der er en remise og lidt brak. Der er 4-5 marker. Beliggenhed ved Morud
Pris: 14000


Tlf: 25884757
Postnummer: 5462
Annonce nr: 14826

Jagt Langeland
 Mail: dalle_daniel4@hotmail.com
21-04-2017

Billig god jagt på Langeland
God råvildt og dåvilt bestand
Kontakt Søren
22732170
SMS besvares

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 14793

Fyn
 Mail: 14779@jagtformidling.dk
20-04-2017

110 Ha sammenhængende jagt med god sund råvildtbestand og ellers alm. vildtbestand af andre arter. Arealet er overvejende agerjord med store naturlige hegn , et par småskove og en del mergelgrave med vand samt flere søer. Ande og duetræk skal fremhæves , samt træk af græs.
Der er Hocksitze i området, kunstgrav og hyggelig jagtstue i fredelige omgivelser. Dåvildt ses på stref.
Jagten er ledig pr. 1/5 1017 og udlejes for flerårig periode til mindre og veletableret konsortie.

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 14779

Jagt på Sydvest Fyn
 Mail: kenneth@broholm.dk
10-04-2017

Jagt på Horne Land bestående af 2 Hektar fredskov - Strand - Brakmark, samt 4 hektar dyrket mark. Der er et par hundrede meter mellem stykkerne, men med gode naboaftaler.
God bestand af rådyr, hare, due, fasan.

Pris: 6000


Tlf: 40474167
Postnummer: 5600
Annonce nr: 14662

Fodermester / Konsortiemedlem
 Mail: afh5471@gmail.com
05-04-2017

Hyggelig og veldrevet jagtselskab på Tåsinge søger fodermester. Du bestemmer selv om du ønsker pladsen både som fodermester og medlem af selskabet, eller kun som fodermester.
Primært pasning og fodring af fasaner, samt andre forefaldende opgaver efter aftale. Ved større opgaver hjælper vi naturligvis hinanden.
Yderligere oplysninger kontakt Allan 21 71 36 40 eller pr mail. afh5471@gmail.com

Pris:


Tlf: 21713640
Postnummer: 
Annonce nr: 14605

Super jagt udlejes i smukke omgivelser.  Mail: trinegrice@gmail.com
12-04-2017
D. 26-04-2017

75 ha god jagt udlejes incl jagtstue. Mulighed for en længervarende kontrakt.
Jagten er en blanding af skov, marker, eng og et par vandhuller(sø). Arealet ligger omkranset af skov, marker og 500 m fra havet.
Jagten kan overtages 1.5.17


Pris: priside kr 40000,-


Tlf: +4522303068
Postnummer: 5700
Annonce nr: 14692

Jagt Sydfyn.  Mail: 14360@jagtformidling.dk
10-03-2017
D. 24-04-2017

114 Ha sammenhængende jagt i et smukt varieret terræn , heraf 17 Ha skov , udlejes for en 5-årig periode. En del af agerjorden er omkrandset af skov.
Der er en god bestand af råvildt samt øvrige vildtarter, ande/-duetræk skal fremhæves og gæs er blevet en udfordring for landbruget.
Dåvildt ses jævnligt , og der er flere mindre søer og mergelgrave , samt hocksitze og nye kunstgrave og vildtagere.
Der hører jagthytte med til jagten .
Skriv lidt om jer selv og den jagt i gerne vil drive.


Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 14360

290 Ha blandet jagt fra 1/1 2018  Mail: hvidkilde@hvidkilde.dk
07-03-2017
D. 21-04-2017

290 ha blandet jagt udlejes den 1. januar 2018 grundet nuværende lejers sygdom.
Nuværende jagtlejer har haft en fin afskydning på 65 pct. af de udsatte 1.000 fasaner.
Der tilhører opvarmet jagtstue til kontrakten.
henvendelse alene på mail.

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 5700
Annonce nr: 14341

Gundestrup Hestehave  Mail: tagelarsen12@gmail.com
13-04-2017
D. 17-04-2017

Vi kan godt bruge een jagt kammerat mere. Vi har ca. 85 Ha skov og Ca. 60 ha ager jord. Der forefindes Bla. fasaner, rådyr og dådyr. prisen 8500,00 kr. pr. Der er jagtstue med varme.
Evt. henvendelse efter påske til Tage Larsen tlf. 26882345 - tageLarsen12@gmail.com.

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 14704

Jagt på Langeland  Mail: dalle_daniel4@hotmail.com
23-02-2017
D. 09-04-2017

Jægere søges til jagt på Langeland. Der er tale om hagl og riffeljagt.
Udsætning af fuglevildt samt en god bestand af både råvildt og dåvildt
Der er udarbejdet en god biotopplan.
For mere info
Kontakt 22732170
SMS besvares ikke

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 14217

5 HA. på Midtfyn  Mail: vvvvvvvvvv
23-03-2017
D. 03-04-2017

Ledig 1/9-2017 evt. før. 5 HA. flad landbrugsjord, nær Skov, Vandløb på den ene side af grunden. Der ses jævnligt Rådyr, og Dådyr er også Gæster på Arealet. Desuden Fasaner og Harer. Udfordringen på Arealet er at det er forholdsvist smalt, derfor er der ikke så mange muligheder for Kuglefang.Ledigt p.g.a. tidligere Lejer mangler tid til at bruge Arealet.
Pris: 5000


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 14484

Sydfyn  Mail: .
19-03-2017
D. 29-03-2017

20 hektar med kløvergræs udlejes, med læhegn stort set om det hele. Er delt i 3 stykker af læhegn. Stor vildt bestand i område.
Mulighed for vildtager.

Pris: 5000


Tlf: 60499377
Postnummer: 
Annonce nr: 14446

Jagt udlejes på Nordfyn  Mail: frans@kjorup-hovedgaard.dk
29-01-2017
D. 15-03-2017

Jagten udlejes til max seks jæger på Nordfyn. Jagtarealet er på 77 ha og består af forskellige etablerede biotoper på agerjord.

Tidligere jagtlejer har etableret et mindre område til fasanudsætning, som han er interesseret i at sælge til næste jagtlejer.


Pris: 30.000,00 kr.


Tlf: 24221884, daglig fra kl. 18 til kl. 20
Postnummer: 5450
Annonce nr: 14028

Jagt udlejes Heden  Mail: boisseriechristophe2408@gmail.com
18-02-2017
D. 20-02-2017

Arealet er på 73 hektar,der er agerjord,3 vandhuller, en å, og en eng.
Der udsættes 80 ænder.
Prisen omfatter, alt jagtbart vildt dog skyder vi ikke råvildt med hagl.

Vi søger 2 medlemmer.
Pris: 3800kr per mand
Ring for mere info.

Pris: 3800,-


Tlf: 52662408
Postnummer: 5750
Annonce nr: 14171

Jagt udlejes sydfyn  Mail: boisseriechristophe2408@gmail.com
11-02-2017
D. 12-02-2017

Arealet er på 33 hektar.
Jagten ligger godt placeret mellem 2 store skove. Der er gode muligheder for due træk.
Der sættes omkring 25 fasaner ud.
Jagttærren består af, agerjord,sumpet skov område,stor fin gran remise, med etableret vildtpleje (jordskokker,kløver,hirse).

Fri riffel jagt.
Fri due jagt.
Fasanjagt efter datoer.

Samlet pris ALT inkl 2650,-

Pris:


Tlf: 52662408
Postnummer: 
Annonce nr: 14119

Jagt udlejes  Mail: muggi58@hotmail.com
24-01-2017
D. 25-01-2017

47 tdl god jagt på Tåsinge nær Bjerreby udlejes pr 01-02-2017.Der er en god bestand af Råvildt plus rigtig god mulighed for Gåsetræk.Jagten er omgivet af hegn og med mindre vandhul.
Pris:7500,-

Henv på tlf 62541246

Pris: 7500

0
Tlf: 28602612
Postnummer: 5220
Annonce nr: 13998

24ha jagt, nørremarken 22m.fl., Skårup fyn  Mail: Llindholmc@hotmail.com
15-12-2016
D. 06-01-2017

Arealet er uden remiser kun lidt levende hegn.

Arealet er fordelt på 3 jordlodder på hhv 5, 7, 12ha.

Der er mulighed for at skyde råvildt.

Ring og hør nærmere

Pris: 7500


Tlf: 20465358
Postnummer: 5881
Annonce nr: 13770

Haglbøsse jæger søges  Mail: tmk@post12.tele.dk
04-01-2017
D. 05-01-2017

Jeg har 47 ha markjagt på Horne Land som jeg har haft lejet i 15 år og søger nu én/to jægere, som kan overtage haglbøssejagten. Jeg ønsker selv at fortsætte med riffeljagten. Det er markjagt med hegn, lidt rørskov og adgang til kysten.
Pris: 7000


Tlf: 26502557
Postnummer: 5600
Annonce nr: 13858

43 ha. på vestfyn  Mail: henningstorm.helnaes@gmail.com
01-01-2017
D. 03-01-2017

Beliggende på Helnæs. Samlet i et regulært stykke direkte til Lillebælt med 1100 m. kystlinje.
Ingen offentlig adgang.
Mindre vandhul ved ejendom, sø ved remise og mindre åbent dræn i større remise.
Flere remiser, samt 4 og 6 rækket hegn.
Adgang til fin mindre jagthytte med udsigt over Lillebælt.
Fast bestand af råvildt. Mange gæs trækker fra 200 ha. fredet engareal. (Helnæs made) Op til tusindtal.
I 2016 tilladelse til regulering af Bramgæs, grundet den store skade de mange gæs laver på afgrøderne.
Er fasaner det foretrukne vildt, skal der ydes en indsats med fodring og udsætning, hvilket remiser giver god mulighed for.
Jagtlejen giver en plads på den årlige fællesjagt på råvildt og ræv, ved samtidig accept af at lejet areal kan indgå i fællesjagten. (10 oktober.)
Kontakt på henningstorm.helnæs@gmail.com for fremvisning. Aftale for en årrække vil blive fortrukket.
Pris: 25000,- eller bedste bud

Pris: 25000


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 13834

vest for Odense.  Mail:  jj@storeernebjerg.dk
08-11-2016
D. 23-12-2016

Et jagtområde beliggende ca. 14 km sydvest for Odense udlejes til et konsortium eller en enkelt jæger. Arealet er på 132 Ha og der kan eventuelt tilbydes et ekstra område på 34 Ha. Arealet hører ind under ejendommene Vosemose, Store Ernebjerg, og Store Bisbjerg. Det udbudte område byder på et smukt kuperet terræn med agerbrug, skov, en stor sø, flere vandhuller med engarealer, moseområde, mange brede levende hegn og vildtremisser. I driften af ejendommene er der blevet taget meget hensyn til naturen og dermed også vildtet. Området er flot arronderet og ligger sjældent fredeligt.

Vildtbestanden er omfangsrig og byder både på god riffeljagt og hagljagt.

Med til jagten hører en spændende jagthytte med mulighed for overnatninger. Hytten ligger ved kanten af skoven og den store sø.

Konsortiet kan selv stå for pasning af jagten. Der er imidlertid også mulighed for, at der kan indgås aftale om, at udlejeren sørger for, at en erfaren fodermester passer vildtet.

Besigtigelse af området, hvor vi kører ud i terrænet, kan arrangeres, således at man opnår et grundigt indtryk af vildtbestanden og omgivelserne.

Pris:


Tlf: 26160011
Postnummer: 5250 / 5491
Annonce nr: 13563

Jagt ved Gudbjerg Skov Sydfyn  Mail: demuthulla@yahoo.dk
19-11-2016
D. 24-11-2016

55ha blandet jagt.

Jagten er ledig

Pris:


Tlf: 20653354
Postnummer: 5892
Annonce nr: 13631

Hedeagergård, Sydøstfyn  Mail: perconnie@hotmail.com
30-10-2016
D. 05-11-2016

20 ha. jord udlejes til jagt, ingen vandhuller eller remisser. Lidt levende hegn omkring, der er gode muligheder for råvildt. Herudover strejfende dåvildt.
SMS besvares ikke.

Pris: 4000.-


Tlf: 20434813
Postnummer: 5884
Annonce nr: 13508

Eksklusiv jagt udlejes  Mail: chevy55bowtie@hotmail.com
14-09-2016
D. 18-10-2016

En meget spændende jagt med store muligheder for en interesseret jæger eller et konsortium, som ønsker sig noget helt specielt.
Jagtarealet ligger i ét stort område, uden veje ind i området, hvilket er helt særligt, således uvedkommende ikke kan forstyrre jagtoplevelsen. Området gennemskæres af en mindre å på 2-4 m i bredden, og på 1.400 m af åen er jagtarealet tilhørende på begge sider af åen. Der er samlet 107 ha. heraf 90 ha. ager plus 17 ha. øvrigt areal, som består af eng ned til åen; en stor sivmose med meget fuglevildt samt et udgravet vandhul. Desuden er der 3 mindre skove fordelt på arealet placeret således mulighed for opsætning af ’hochsitz’ er gode.
Til markerne er der mange levende hegn, og der er 5 remisser, hvor der er mere eller mindre vand afhængig af årets nedbør.
Jagten udlejes pr. 1/10-16. Der følger en ældre skurvogn med, som kræver lidt opmærksomhed. Desuden er der mulighed for en jagtstue i en ældre ejendom, som ligger på jagtarealet.
Udlejer er åben overfor alle former for dialog, og vil prioritere engagerede jægere, der vil pleje og udvikle området, men udlejer ønsker især at give lejer frihed til at udvikle området. En aftale for en længere periode vil blive foretrukket.

Pris:


Tlf: 20861049
Postnummer: 5540
Annonce nr: 13123

Sanderumgaard Gods - jagtudlejning  Mail: h.terp@sanderumgaard.dk
23-08-2016
D. 07-10-2016

Pr 1. februar 2017 udlejes Jagtterræn på Sanderumgaard gods ved Langeskov på Fyn, i alt 215 ha. Pris 130.000.- kr.

Ved indgåelse af aftale inden 15. september 2016 kan også indeværende sæson lejes til 50.000.- kr

Biotopen er varieret. Ud over regulær skov findes remiser, vandhuller, forskellige krat og hegn. De almindeligt forekommende vildtarter findes. Gode muligheder for evt. udsætning af fasaner idet godset udarbejder en biotopplan. Der er en pæn bukke bestand, herudover strejfende dåvildt, Til jagten følger en jagtstue.


Pris: 50.000 kr.

Sanderumgaard.dk
Tlf: 20123610
Postnummer: 5220
Annonce nr: 12858

Søllinge Midtfyn  Mail: claus.christensen@c.dk
22-09-2016
D. 06-10-2016

45 ha jord udlejes til jagt. Ingen vandhuller eller remisser. Lidt levende hegn omkring
Pris: 7500


Tlf: 
Postnummer: 5750
Annonce nr: 13205

Søllinge Midtfyn  Mail: claus.christensen@c.dk
22-09-2016
D. 06-10-2016

45 ha jord. Ingen remiser eller vandhuller. Lidt levende hegn omkring
Pris: 7500


Tlf: 
Postnummer: 5750
Annonce nr: 13198

Jagt til leje på Sydfyn  Mail: dhh3.dk@outlook.com
21-09-2016
D. 04-10-2016

21 ha agerjord og 3,5 ha skov beliggende ved større herregård på Sydfyn(Vejstrup, 10 km fra Svendborg).ledig fra 1. oktober 2016.

Pris: 12.000 kr.


Tlf: 62281976
Postnummer: 5882
Annonce nr: 13189

Øst fyn  Mail: Hardworkingfarmer2@gmail.com
02-10-2016
D. 04-10-2016

Har ca 84ha til udlejning til jagt fordelt på to ejdommen ved svindinge og frørup på ca 40 ha på hver kan deles op i to. kom forbi og gi et bud sms eller ring 61100729
Pris:


Tlf: 61100729
Postnummer: 5853
Annonce nr: 13303

235 ha på sydvestfyn  Mail: js@linde-gaard.dk
01-08-2016
D. 15-09-2016

Samlet areal på 235 ha. med 7 remisser/moser og 5 ha pil grænsende til skov udlejes. Mulighed for jagt stue
Pris: 70000


Tlf: 20963801
Postnummer: 5620
Annonce nr: 12623

Midskov, 55 ha  Mail: storeriddersborg@gmail.com
04-08-2016
D. 07-09-2016

55 ha ved Midskov - beliggende mellem Odense Fjord og Dalbybugten.
Små remisser og hegn mellem markerne. Mulighed for ænder og gæs
Fra 15. august

Pris:


Tlf: 40462075
Postnummer: 5370
Annonce nr: 12671

Midskov, 55 ha - mellem Odense Fjord og Dalbybugten  Mail: storeriddersborg@gmail.com
04-08-2016
D. 07-09-2016

55 ha med små remisser og hegn mellem markerne. Mulighed for ænder og gæs
Pris:


Tlf: 40462075
Postnummer: 5370
Annonce nr: 12670

Faaborg  Mail: .
17-05-2016
D. 01-07-2016

Kvæggård på ca 90 ha i markplanen. Plus noget vandhuller, Mose små Skov..


Pris:


Tlf: 20667022
Postnummer: 5600
Annonce nr: 12027

jagtkammerater søges  Mail: dalle_daniel4@hotmail.com
03-05-2016
D. 17-06-2016

til alsidig jagt på Langeland.
Jeg har 130ha blandede jagt, hvor der er en god bio2 plan udarbejdet
der udsættes fasaner og ænder, og der er en god råvildt og dåvildt bestand.
jeg søger 2 riffler jæger, og 4 halvbøsse jager.
ring til Søren på mobil nr. 22732170
SMS BESVARES IKKE!

Pris:


Tlf: 22732170
Postnummer: 5932
Annonce nr: 11907

Midtfyn  Mail: thorsagerne@yahoo.dk
08-06-2016
D. 10-06-2016

Alsidig jagt 28 ha i landlige omgivelser, bliver ledig 1/8-16
Pris: 15000 årligt


Tlf: 61741557
Postnummer: 5750
Annonce nr: 12215

jagt på vestfyn  Mail: a-gjelstrup@hotmail.com
01-05-2016
D. 14-05-2016

220 hektar hvor der er mose remisser fire vandhuller og volilere til fasan kyllinger perfekt til konsortie kontakt aage kun på telefon 21744140 pris 50000 kr
Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 11877

Lille jagt ved Kværndrup  Mail: fgr@kirofyn.dk
03-05-2016
D. 05-05-2016

Lille jagt på 10 hektar udlejes ved Kværndrup. Arealet er en dyrket mark med levende hegn op til skov. Der er mulighed for fuglevildt, rådyr og dådyr.

Kontakt kun telefonisk på 62 27 16 53
Ingen henvendelse på mail

Pris:


Tlf: 62271653
Postnummer: 5772
Annonce nr: 11901

          #########  

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57