######### ######### ######### 

eXTReMe Tracker

Ejendom sælges

                      Bemærk nye annoncer vil automatisk blive lagt op på siden kl. 1900
                      Gratis annoncer kun for private
          Tæt på Kompedal Plantage – stor trafik af krondyr
 Mail: info@ejnerkaa.com
03-08-2017

5578 Nyistandsat ejendom med 160 kvm beboelse og 82 kvm værksted/lade og jagtstue – beliggende op ad Kompedal Plantage og med store jagtmuligheder. Arealet er tilplantet med løvskov med årligt tilskud på kr. 23.000. Lysninger er tilplantet med sitkagran. 1 ha er tilplantet med juletræer. Ligger naturskønt tæt ved Kompedal Plantage og ved A13. Stor trafik af krondyr på arealet og store muligheder for jagt. Ejendommen sælges med udlejet bolig – lejeindtægt kr. 90.000 pr år plus forbrug. Et udhus med garage på 54 kvm er med i lejemålet. Lade og jagtstue er ikke udlejet, og kan anvendes uafhængigt af lejemålet.
Pris:

www.ejnerkaa-landbrug.dk/boliger/12-jagtejendomme/242-5578-kompedal
Tlf: 70227500
Postnummer: 8830
Annonce nr: 15632

Ande og gåsejagt
 Mail: svki@stofanet.dk
26-07-2017

Ejerandel af Rotholmene, Limfjorden.
Pris: 145.000,00 kr.


Tlf: 29647404
Postnummer: 8700
Annonce nr: 15550

Anpart i skelhøje plantage sælges
 Mail: F.storgaard@privat.dk
26-07-2017

Anpart i 6 skovparceller på i alt ca 320 ha sælges. Skovene er beliggende tæt ved Ikast. Der afholdes 8 årlige fællesjagter og der er individuelle riffeljagter på krondyr samt bukkejagt efter lodtrækning.


Pris: 130.000 kr


Tlf: 22714505
Postnummer: 7430
Annonce nr: 15552

Pavillion til jagt
 Mail: jannie0304@gmail.com
21-07-2017

Velholdt Bilsby kontorpavillion - type CM

14,8 KvM Måler: 6,05m x 2,45m.

Pavillionen har indlagt el, lys og varme, samt to drejevinduer med rulleskoder.

Pavillionen har været opbevaret i opvarmet, tør hal og fremstår derfor kun let brugt.

Kan beses efter aftale.

Pris: 30000


Tlf: 40555102
Postnummer: 2630
Annonce nr: 15518

Nedrivningsmoden - byg nyt hus på bakketop - god jagt
 Mail: skovdkskov@gmail.com
13-07-2017

Drømmen om at bygge nyt hus med udsigt så langt øjet rækker?

Beliggende ind af stille kommunal grusvej og med hele 7 hektar god jord med dertilhørende betalingsrettigheder/EU tilskud.

Vildtrigt område beliggende op til skovområde med mange gode stier.

Huset er nedrivningsmodent og ejendommen skal bebos inden for 2 år fra handelsdato, hvis ikke den ligger ind under anden landbrugsejendom.

Pris: 795.000 kr.

Pris: 795000


Tlf: 61226060
Postnummer: 7323
Annonce nr: 15474

Jagtejendom til salg
 Mail: schweitzerhytten@gmail.com
07-07-2017

14 hkt jord fordelt på 11 tønder land agerjord og 14 tønder land mose, eng og levende hegn på Lolland tæt ved Nysted. Fantastisk bestand af fasaner, råvildt, gæs, ænder, duer og periodisk dåvildt.

Der udsættes pt. 100 fasaner/år og der skydes endvidere hare, som pt. forpagtes ud med indtjening på 25k/år. Der kan tilkøbes yderligere 10 tønder land samt mulighed for leje/køb af nabojagt på 250 tønder land.

Til jagten hører et ældre velholdt bondehus på 162 kvm med bindingsværk, som løbende er blevet vedligeholdt. Der er op til 10 sovepladser. 1,5 km fra ejendommen findes en af Danmarks bedste fiskepladser af hornfisk og ørred, og der kan fiskes ål og fladfisk. Der er endvidere gode muligheder for strandjagt fra skydepram.

For mere info se venligst linket forneden.

Pris: 2.845.000

www.nybolig.dk/villa/4880/vantorevej/101506/1463
Tlf: 21653550
Postnummer: 4880
Annonce nr: 15433

SKØNT fritidslandbrug med juletræer
 Mail: aars@agriteam.dk
07-07-2017

Lige udenfor Ravnkilde, Rebild kommune og tæt på Rold Skov ligger dette fine fritidslandbrug, som i dag bliver brugt til juletræsproduktion. Ejendommen er i alt på 24 ha., hvoraf de 20 er med juletræer og resten er eng og bygningsparcel.
Bygningerne er klar anvendelige og stuehuset er med løbende renovering indflytningsklar.
Ta' et kig på denne ejendom - der er muligheder i jorden og ikke mindst bygningerne.

Pris: 6600000

www.agriteam.dk/ejendom/L85109
Tlf: 98621396
Postnummer: 9610
Annonce nr: 15436

Jagtejendom ved Vejlerne
 Mail: mailparkering@gmail.com
28-06-2017

Jagtejendom med ca. 8,5 ha engjord beliggende ved Vejlerne. Jorden går fra Glombak i den ene ende til Selbjerg Vejle i den anden. Der er primært græseng med tilskud samt skov/krat.
Huset er på 201 m2 og der er derudover udhus/garage. Der er god mulighed for udlejning.
Sælges kun samlet.

Pris: 995.000


Tlf: 20747722
Postnummer: 7742
Annonce nr: 15393

1,9 Ha Frijord tæt på Esbjerg
 Mail: jcs@oe-consulting.dk
21-06-2017

Dejligt skovstykke på 1. ha, beliggende Ravnsø Mose ved Bramming og bestående af nåletræer og blandet bevoksning af løvtræer i alle aldre. Der er en lille sø midt i skoven med andetræk. God råvildtbestand, sneppe, hare, fasaner, samt då- og kronvildt på strejf. Der er en ældre hytte i skoven. En del af arealet er fældet og klar til flisning og nåletræerne kan fældes/udtyndes til flis. Et godt fristed for jægeren der ønsker at skyde sin egen buk, naturelskeren og skovmanden. En god pensionsopsparing.
Pris: 215000


Tlf: 
Postnummer: 6740
Annonce nr: 15344

Heste og jagtejendom sælges
 Mail: karinavang@yahoo.dk
20-06-2017

Hyggelig 3længet heste og jagtejendom sælges i Glejbjerg 6752 ved Edc i Agerbæk gå ind på Edc hjemmesiden bor østeråstrupvej 13 hvis du er interesseret i billeder og info????
Pris: 1.298.000

https://m.edc.dk/alle-boliger/glejbjerg/6752/%c3%b8ster-%c3%a5strupvej-13/?utm_campaign=boligsiden&utm_source=boligsiden_dk&utm_medium=exitlinks&cid=boligsiden_website
Tlf: 
Postnummer: 6752
Annonce nr: 15341

Areal med friskov på 11,6 ha nær Ørsted
 Mail: info@ejnerkaa.com
16-06-2017

5579 Areal med friskov på 11,6 ha beliggende ved Ørsted i det store skovområde øst for byen. Består af blandet skov med både løv og nål samt åbne arealer – og ca. 1 hektar indhegnet med snart salgsklare juletræer. Meget råvildt i området og gode muligheder for både vildtpleje og jagt. Et fristed hvor der også er mulighed for brænde til brændeovnen. Der er tinglyst fredskov på hele arealet. Et areal med friskov kan købes af alle. Ring/skriv og hør nærmere.
Pris:

www.ejnerkaa.com
Tlf: 70227500
Postnummer: 8830
Annonce nr: 15313

Idyllisk 4-længet landejendom med stråtag
 Mail: info@ejnerkaa.com
16-06-2017

5546 Idyllisk 4-længet landejendom med stråtag og med lukket gårdsplads, beliggende tæt ved Randers. Ejendommens arealer ligger med græs og nåletræer ved ejendommen og skrånende terræn med både åbne og bevoksede arealer ned mod Nørreåen, - og med en imponerende udsigt udover ådalen. Meget kuperede arealer med flere søer. Spændende jagtterræn og mulighed for lystfiskeri. Der går en grusvej helt ned til Nørreåen. Dejlig beboelse på 189 kvm i 2 plan. Den ene fløj i udbygningerne har været brugt til virksomhed med kontor og lagersalg - kan evt. indrettes til værelser. De 2 andre fløje har været anvendt til værksted, lager og hestebokse. Der er flere hytter og skure rundt på arealet samt et stort skur til forarbejdning og tørring af brænde. Ejendommen og de blandede arealer egner sig godt til heste og rideterræn samt ammekøer.
Pris:

www.ejnerkaa.com
Tlf: 70227500
Postnummer: 8830
Annonce nr: 15314

Jagtskov tæt på Ribe
 Mail: jjn@silvaestate.dk
14-06-2017

Varming Skov er en skovejendom på 10 ha. beliggende kun 8 km. øst for Ribe ved Haderslevvej.
Ejendommen er beliggende som del af det naturområde, der udgøres af Stavnager Plantage, Varming Bjerge, samt Ribe og Gels å.
Skoven er beliggende med meget nem adgang fra vejen.
Ejendommen var hårdt ramt af stormen i 1999, så den er gentilplantet i sin helhed med løvskov.
Der er enkelte naturarealer med dværgbuske som lyng, porse og revling samt en lille sø, som har stor værdi for hjortevildtet.
Tilplantning er primært sket med eg, suppleret med løn, lind, birk, ask, vildæble, lærk og sitka.
Der er efterfølgende sket en selvsåning med bjerg- og contortafyr, så skoven fremstår meget tæt og særdeles varieret.

Pris: 925000

www.silvaestate.dk
Tlf: 21365696
Postnummer: 
Annonce nr: 15302

4,9 ha Frijord ved Hovborg Plantage
 Mail: jcs@oe-consulting.dk
14-06-2017

4,9 ha. frijord, beliggende tæt på Hovborg plantage sælges. Jorden er hovedsagelig beplantet med rødgran, som kan indgå i produktion/salg af juletræer og pyntegrønt. Der er brede spor, som kan anvendes til foderstriber. Endvidere er der sø og mose på området. God bestand af råvildt og ofte besøg af dåvildt og kronvildt. En god investering og en spændende ejendom for jægeren og naturelskeren.
Pris: 595000


Tlf: 24404148
Postnummer: 7250
Annonce nr: 15304

7 hektar 7323 m. Ældre bygningssæt
 Mail: skovdkskov@gmail.com
12-06-2017

7 hektar god agerjord v. Nørskov. Kuperet område.

Ældre bygningssæt - betalingsrettigheder på jorden.

Ligger ind til skovområde - god jagt.

Interesse - kontakt 61226060.

Pris:


Tlf: 61226060
Postnummer: 7323
Annonce nr: 15284

Del af Hyrup Skov - Lille skov - stor vedmasse og rigt dyreliv
 Mail: jjn@silvaestate.dk
09-06-2017

I Hyrup Skov mellem Toftlund og Bevtoft udbydes en skovparcel.
Del af Hyrup Skov udgør 5,96 ha. og er en attraktiv skovparcel med nem adgangsvej fra Hyrup Skovvej. Det er en udpræget løvskov domineret af gammel bøgeskov.. Skoven har været friholdt fra drift i en årrække, så der er en ganske stor vedmasse opsparet.
Skoven har et meget højt naturindhold, idet den rummer mange gamle træer og træ-ruiner, der giver livsgrundlag for et insekt, svampe- og fugleliv, som desværre ellers er sjældent i intensivt dyrkede skove og dermed flere naturoplevelser for ejeren.

Pris: 725.000

www.silvaestate.dk
Tlf: 21365696
Postnummer: 6520
Annonce nr: 15255

Skøn landejendom
 Mail: aars@agriteam.dk
09-06-2017


NYHED * NYHED * NYHED

MED ÅBENT HUS DEN 18.6.2017 KL. 13.00 - 14.00 - uden tilmelding!!!

Se lige her!!! Skønt beliggende i naturen imellem Karup og Haderup finder vi denne skønne ejendom.
Her er så mange skønne elementer som skal fremhæves:
- Egen bred ved Karup å kun 10 minutters gang fra bygningerne
- Centralt beliggende i forhold til større handelsbyer (Skive, Viborg, Herning m.fl.)
- Skøn beplantning bl.a. omkring bygningerne og stadig med rum og luft i have og gårdsplads
- Et stuehus som er gennemrenoveret i årene 2010-2015 - her kommer enhver m2 til sin ret
- Indflytningsklar
- Skøn udsigt ud over enge
- Hyggekroge i gården
- Ejendommen ligger i et fantastisk jagtområde
- Plads til hobbydyr

Dette er blot nogle af de elementer som kan fremhæves, så kom endelig ud og se og oplev resten.

Pris: 3395000

www.agriteam.dk/ejendom/L85103
Tlf: 98621396
Postnummer: 7470
Annonce nr: 15262

2,9 ha frijord i Vejen Mose
 Mail: ejnerkaa@gmail.com
08-06-2017

5585 Meget spændende stykke frijord på 2,9 ha i den vestlige del af den 450 ha store Vejen Mose. Parcellen er tilgroet med hovedsagelig birk, gråris og pil skiftende med lyse pletter med græs og fugtige områder med mange sølepladser fra områdets kronvildt samt kraftigt nedtrådte veksler. Let adgang fra Gammelbyvej og god mulighed for at få jagtsamarbejde og naboaftaler for de rette folk. Området grænser op til åbne græsarealer i stykkets østre ende.
Pris:

ejnerkaa.com
Tlf: 40375948
Postnummer: 
Annonce nr: 15250

9 ha pileskov ved Vejen
 Mail: ejnerkaa@gmail.com
06-06-2017

5583 Spændende jagt med 9 ha nær Vejen Mose noteret som Frijord og kan købes af alle. Alt er tilplantet med 4 årig poppel med brede spor og lysninger. 8,5 ha er EU tilskudsberettiget med et årligt tilskud på ca. kr 19.000. Ensomt beliggende og fremragende jagt på råvildt og kronvildt på strejf.
Pris:

ejnerkaa.com
Tlf: 40375948
Postnummer: 
Annonce nr: 15222

Skov ved Haderslev/Vojens
 Mail: jjn@silvaestate.dk
02-06-2017

Del af Sønderskov er en selvstændig skovejendom på 22,3 ha. beliggende lidt nordvest for Haderslev.

Del af Sønderskov er en udpræget løvskov, hvor eg, bøg og andet løvtræ udgør ca. 70%.

Der er tale om et rigtigt charmerende, let kuperet terræn, et par ret dybe slugter og stor herlighedsværdi.

Der er behov og mulighed for en del tynding af løvskov, samt mulighed for at afvikle en del rødgran samt et større område med ældre bøg i de kommende år.

Skoven er del af større skovområde, der sammen med de omkringliggende landbrugsarealer, giver et optimalt terræn for hjortevildtet og der er også nu etableret faste, mindre bestande af kronvildt i Sønderskov.


Pris: 2.550.000

www.silvaestate.dk
Tlf: 21365696
Postnummer: 
Annonce nr: 15187

13,5 ha skov i Vorbasse sælges.
 Mail: jpb@vejen-net.dk
29-05-2017

Meget afvekslende skov på 13,5 ha. sælges. I skoven kan der skydes krondyr, dådyr råvildt m.m.
Ring eller skriv hvis interesse.
Mobil 20 11 58 22.

Pris: kr. 1.450.000


Tlf: 20115822
Postnummer: 6600 vejen
Annonce nr: 15149

Nørhovedgård - Liebhaverejendom med optil 123 ha.
 Mail: hmk@edc.dk
18-05-2017

Nørhovedgård er beliggende ved Nr. Snede tæt på større skovområder i det midtjyske. Ejendommen kan købes med optil 123 ha. som fordeler sig med bl.a. juletræsproduktion, skovdrift, landbrug, enkelte vandhuller og søer samt grusgrav. Flot fritliggende hovedbygning fra 2003 med tilhørende gode og anvendelige driftsbygninger.
Nørhovedgård - Liebhaverejendom for den kvalitetsbevidste køber.

Pris:

https://www.edc.dk/landbrug/sag/8766-nørre-snede/nørhovedgård--nørhovedvej-4-m-fl-60600031/
Tlf: 20238011
Postnummer: 8766
Annonce nr: 15087

Frijord sælges
 Mail: bjarne.skov.arnborg@gmail.com
11-05-2017

1,2317 ha beliggende i Munklinde mose med 120 m til Karup Å.

På arealet forefindes en sø med 2 øer, der dækker ca. 5000 m 2 samt en hytte

opført i ca. 1960 på 29 m 2 med tilhørende udhus på 16,4 m 2 .

Hus og udhus er renoveret med nyt tag og ny beklædning.

Matr. nr.: 1AA og 1AB Munklinde
Breddegrad: 56°13'50.38"N
Længdegrad: 9°12'5.56"Ø

Mindste pris kr. 330.000.

Mobil: 2162 5516

Pris: Min. 330.000


Tlf: 21625516
Postnummer: 7400
Annonce nr: 15026

2 ha. super god jagt 4420
 Mail: pn@kmpn.dk
09-05-2017

2 ha. eng, på Hanerup Enge ved Dortealyst og Løvenborg. Matr. Nr. Jernløse By, Nr. Jernløse 13c
Pris: 300000


Tlf: 20469652
Postnummer: 4420
Annonce nr: 15009

Anpart i Skelhøje Plantage
 Mail: mso@hededanmark.dk
04-05-2017

Anpart i Skelhøje Plantage.
Ejendommen fordeler sig på 6 forskellige plantager og udgør tilsammen 322 ha.
Der findes på flere arealer særdeles fornuftig kronvildt jagt, sidste års afskydning udgjorde 19 stk. Flere plantager enten deler skel med, eller ligger tæt på de to statsejede plantager Glusted- og Nørlund plantager.
Der er hvert år mulighed for individuel kronvildt og bukkejagt lige som en række hagel- og trykjagter med kugle er muligt.
Højeste bud over 129.000 kr.

Pris: 129.000

Skelhojplantage.dk
Tlf: 24655678
Postnummer: 7430
Annonce nr: 14954

Ejendom med 4.6 Ha skov i Midtjylland sælges
 Mail: lkjcern@yahoo.com
29-04-2017

Ejendom med ældre hus (pt udlejet) og 4.6 Ha jord-tilliggende tæt ved Skelhøje (7470 Karup) sælges.
Jorden tilplantet med grantræer (nobilis, rød og nordmanns-gran). Et stykket med nordmanns-graner under hegn er udlejet med indtægt indtil December 2018.
God jagt på råvildt.

Pris: 800000


Tlf: 
Postnummer: 7470
Annonce nr: 14877

16 ha naturejendom nær Rørbæk sø
 Mail: ejnerkaa@gmail.com
27-04-2017

Meget smukt beliggende naturejendom nær Rørbæk sø i Midtjylland. Her er 16 ha skov med brede sport, flere klarvandede søer, dejligt åløb og meget gode bygninger med ekstra anneks.
Pris:

ejnerkaa.com
Tlf: 40375948
Postnummer: 
Annonce nr: 14865

Sommerhus med udsigt 120 mtr fra Nissum fjord
 Mail: Ja@advokathuset.dk
26-04-2017

Nyrenoveret 77 km2 sommerhus med nyt tag og tagrender, ny Ivar plank inddækning,
Nye døre og vinduer med skøn udsigt over fjorden sælges. Gode fjordjagtsmuligheder
Tæt på Vesterhavet, Søndervig og Thorsminde.

Pris: 825000


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 14847

Sommerhus
 Mail: g.malmkjaer@vejen-net.dk
25-04-2017

Dejlig sommerhus ved Bork, sælges.
Huset er på 50 m2. ligger på 250 m2. grund, med stuen vendt mod syd, med 6 sovepladser.
Der er kort afstand til Tipperner og til kronvildtområdet
Sælges for 675000 kr. Skal ses.
Henvendelse på tlf: 23930187 eller: g.malmkjaer@vejen-net.dk
Med venlig hilsen
Gunnar

Pris: 675000


Tlf: 23930187
Postnummer: 
Annonce nr: 14838

Engstykke på 6541m2
 Mail: info8600@fribikeshop.dk
24-04-2017

Engstykke på 6541 m2 til salg. Funderholmevej 25A Silkeborg Matrikelnummer 0128ae Silkeborg Markjorder.
Evt bytte med Våben Pris 35000,00

Pris: 35000,00


Tlf: 86820955
Postnummer: 8600
Annonce nr: 14820

Fegteborg Plantage - 27,2 ha skovejendom
 Mail: hmk@edc.dk
24-04-2017

Nord for Domkirkebyen Viborg ligger Fegteborg Plantage med et samlet areal på 27,2 ha. optil Løgstrup by. Skoven er meget varieret med en blanding af både nåle- og løvtræer med ca. 50/50, i en meget varieret alder. Skoven er let kuperet og der er etableret gode veje og stier rundt i skoven, som bruges af ejeren i forbindelse med skovdrift og jagt i skoven.
Fegteborg Plantage er en fin lille skovejendom på 27,2 ha. og hvor skovdrift og interessen for jagt og vildtpleje kan prsktiseres på fortrinlig vis.

Pris: 3.500.000,-

www.edc.dk/landbrug/sag/8831-l%c3%b8gstrup/ravneh%c3%b8jvej-3b-60600162/
Tlf: 20238011
Postnummer: 8831
Annonce nr: 14821

frijord gedsted
 Mail: jan@trustme.dk
22-04-2017

Har dette stykke frijord ved louns bredning og lærkenfeldt å
ca 1 ha der må drives jagt på ejendommen, som det ses er der en lille sø på ejendommen ( kan udvides ) der har tiderlige været opført et lille hus på ejendommen

i kan kontakte mig på 22834567

Pris: 80.000


Tlf: 22834567
Postnummer: 8800
Annonce nr: 14802

Skov/frijord 3,1 HA sælges
 Mail: kattekongen@hotmail.com
14-04-2017

skovstykke med nogle gode lysninger. Kuperet terren med en slugt i den ene ende. Er selvsået for efterhånden mange år siden, så det består af bøge, ege, lærk, fyr, gran mv. Har skovet noget gran for 3 år siden, så derfor de gode lysninger.Skovstykket er omkranset af skov på alle 4 sider og ligger tæt ved eng og å. Der forefindes en skurvogn på stykket som medfølger. Der er desuden et par fodretønder og skudestiger.
Ligger ved Assens, pr. Mariager
Evt. bytte med Gammmel Mercedes til max 100.000

Pris: 375.000


Tlf: 28380203
Postnummer: 9550
Annonce nr: 14722

Wärmland , Stora Salungen
 Mail: sletterhagevej@mail.dk
12-04-2017

Ejendommen ligger ved søen Stora Salungen ca. 30 km. nø for Arvika .Adresse (eniro.se) Slobyn Bonäset

Man kører 4km. ad grusvej, åbner bommen og du er i paradis. Husene der ligger ca. 20 m. fra søen er ca. 10 år gamle , stuehus, økonimibygning ,lille maskinhus, hytte i skoven og grillhytte.

12 volt solcelleanlæg vand søen (elpumpe), gasvandvarmer.

20 ha skov der ligger ved ejendommen, grænsende til søen, ca 800 m søbred, i søen kan der bades og fiskes.

småvildtjagt på egen grund , deltagelse i ca. 2800 ha. elgjagt.

en virkelig naturperle, der kan beses efter aftale

Sælges udelukkende pga. sygdom

Se mere på:
slobyn.123hjemmeside.dk

pris 2,5 mill. dkr.

Pris: 2,5 mill dkr

slobyn.123.hjemmeside
Tlf: 40356387
Postnummer: 
Annonce nr: 14689

Mollerup sø - Unik jagtejendom nord for Skive
 Mail: hmk@edc.dk
12-04-2017

For selskabet Mollerup Sø I/S udbydes natur-/ jagtejendommen Mollerup Sø til salg. Mollerup Sø er et større sammenhængende areal på 61,1 ha. beliggende på Salling og som ikke har været udbudt til salg i fri handel siden 1969, hvor nuværende selskab købte ejendommen.
Når blæsten går hårdt over Limfjordens vande, kan du være sikker på, at alt hvad der kan flyve af ænder og gæs, søger ly på Mollerup Sø, som med sit vandspejl på ca. 20 ha. beliggende ca. 3 km. fra Limfjorden og med store tagrørsområder rundt om søen, er en udsøgt oase og fristed for vildtet.
Mollerup Sø er ubestridt en unik og sjældent udbudt natur-/ jagtejendom, som kan erhverves af alle, herunder danske selskaber.

Pris: 4.150.000,-

www.edc.dk/landbrug/sag/7860-spøttrup/mollerup-sø-60600143/
Tlf: 20238011
Postnummer: 7860
Annonce nr: 14690

64 ha. skov-/ landbrugsejendom
 Mail: hmk@edc.dk
12-04-2017

Stilheden falder over dig når du står på gårdspladesen på denne skov-/landbrugsejendom i det natur skønne område imellem Give, Billund og Sdr. Omme.
Ejendommen består af 64 ha. som ligger godt samlet og hvor de ca. 24 ha. er agerjord og som kan tilplantes efter gældende regler og med EU udbetaling uden bagkant. Mulighed for at få ophævet landbrugspligten på ejendommen. Det vil tage lidt tid men det kan lade sig gøre - Forhør nærmere.
Der findes en passende fast bestand af kronvildt i området, som veksler imellem de enkelte ejendomme, her udeover findes der en fin bestand af råvildt, hare og andet jagtbart vildt på ejendommen.
Alt i alt en spændende skov-/landbrugsejendom, hvor du kan udvikle de jagtmæssige værdier og ejendommens karakter i fremtiden.

Pris: 5.950.000,-

www.edc.dk/landbrug/sag/7323-give/vorslundevej-41-60600147/
Tlf: 20238011
Postnummer: 7323
Annonce nr: 14698

Lystejendom - 30 min. kørsel fra Århus centrum
 Mail: hmk@edc.dk
12-04-2017

Naturskønt beliggende mellem bakker, skove og naturområder syd for Harlev J, finder du denne spændende lystejendom med et samlet jordareal på 27,8 ha. ved bygningerne.
Her er gode muligheder for at kombinere familielivet på landet med mulighederne for frirum og jagtoplevelser og samtidig være i passende afstand til Århus centrum.
Ubestridt en lystejendom som ikke kan beskrives fuldt ud men fortjener en længere besigtigelse.

Pris: 7.250.000

www.edc.dk/landbrug/sag/8462-harlev-j/bøgebakken-12-60600197/
Tlf: 20238011
Postnummer: 8462
Annonce nr: 14699

18 ha. imellem Viborg, Holstebro, Skive og Herning
 Mail: hmk@edc.dk
12-04-2017

Jagt- og lystejendom med en indtægt på kr. 60.000,00 + moms (i min. 4 år.) uden du skal arbejde herfor!!
Ejendommen er på 18,6 ha, beliggende i kuperet terræn næsten midt imellem Viborg, Skive, Holstebro og Herning. Løbende moderniseret stuehus, beliggende med udsigt over området, gode udhuse og jorden beplantet med juletræer, vand og naturområder. Jorden til ejendommen er beliggende dels lige omkring bygningerne med sø, bæk og træer og desuden med halvdelen af arealet liggende mod et hede/skov areal, der ligger næsten direkte op til Sjørup Skov. Der er således en virkelig god jagt, med fasaner, rådyr, dådyr og kronhjort, samt en storslået natur hele vejen rundt om ejendommen. På det ikke tilplantede areal, er der en sø og bækken Sejbæk, samt græsarealer, der kan bruges til afgræsning, med direkte adgang til vand. En rigtig god og spændende ejendom for jægere, naturelskeren.

Pris: 2.800.000,-

www.edc.dk/alle-boliger/viborg/8800/vestre-skivevej-132/?sagsnr=79001671
Tlf: 20238011
Postnummer: 8800
Annonce nr: 14700

"SØTTRUP HEDEGAARD" - en perle for naturelskeren eller jægeren
 Mail: sonja.k.marcussen@gmail.com
10-04-2017

NATUREJENDOM - Ældre landbrug med 31 ha. Naturskøn beliggenhed mellem Hornum og Gatten i Vesthimmerlands Kommune. Her er skønne omgivelser, og roen breder sig, når man bevæger sig ud i marken, hvor dyrelivet er rigt - kuperet terræn med skov, mose, ager og græs.
Ejendommen er løbende vedligeholdt og den hyggelige, oprindelige stil med atmosfære er fastholdt. Rummeligt stuehus med mange værelser. 100 m2 tagetage der ikke er udnyttet.
De ældre driftsbygninger har været benyttet til fårehold, foder, maskiner og lager. 46 m2 solceller er monteret i 2012. Sælger oplyser, at der er 13,73 ha. omdriftsjord og 9,9 ha med permanent græs. Der resterende areal er skov, krat, mose, veje og stier, som giver et fantastisk dyreliv på og omkring ejendommen.
Er I golfinteresserede? Her er 2 golfklubber med flere forskellige baner indenfor 8 km - 4,5 km til Gatten, 8 km til Aars.

Pris: 3900000

www.aarsmaegleren.dk/sag/726749
Tlf: 
Postnummer: 9600
Annonce nr: 14661

Frijord
 Mail: tksimon@privat.dk
08-04-2017

6,5 Ha mellem Kolding og Lunderskov. Skråning, delvis hegnet, sø og vand. Tidl. juletræer, nu + selsået birg, eg o.a. Fast råvildt, hare, fuglevildt, de senere år altid snepper.
Med småændringer mulighed for fremragende trækjagt på duer og ænder.
Ejdvurd 840.000 ikke EU tilsk.
Send dit bud og betalingsform til
tksimon@privat.dk

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 14635

Jagt og naturperle
 Mail: lni@energigruppen.eu
06-04-2017

Lille jagtperle beliggende i Skygge ved Kompedal sælges. 8,8 ha skov og krat, 2 søer og 600m fiskeri langs Karup å. ny renoveret, nyt tag, nye gulve, nye vinduer og døre, nyt vandværk. super jagt på rå-og kronvildt, super andetræk og mange snepper 500 m til Kompedal plantage. ring eller skriv for Be sigtelse
Pris: 2.300.000


Tlf: 20196901
Postnummer: 
Annonce nr: 14621

7 hektar m. byggegrund - Højtbeliggende
 Mail: skovdkskov@gmail.com
06-04-2017

Naturskønt og højtbeliggende ejendom med 7 hektar god jord m. EU betalingsrettigheder.
Stuehus er nedrivningsmodent.
God jagt.
Ejendommen ligger højt og der er udsigt så langt øjet rækker.

Pris: 945000


Tlf: 61226060
Postnummer: 7323
Annonce nr: 14625

Moderne landejendom skov og å
 Mail: skovdkskov@gmail.com
04-04-2017

Fjordhestevej 4, 7323 Give
Naturperle med jord grænsende ned til engen ved Omme Å samt stort fredskovsområde.

Energimærke A - Jordvarmeanlæg fra 2014 samt nyt ædelengoberet tegltag og indfarvet netpudsning.

Garage med 2 opvarmede rum samt fuld 1. sal.

Frugtlund med 25 frugttræer.

Robotklipper passer den store græsplæne.

Pris: 2195000


Tlf: 61226060
Postnummer: 7323
Annonce nr: 14597

Rind Plantage ApS - andel sælges
 Mail: extramail@godmail.dk
03-04-2017

Anpart i Rind Plantage ApS sælges for højeste bud over kr. 100.000.
Pris:


Tlf: Ingen - kun mail
Postnummer: 
Annonce nr: 14582

Rind Plantage ApS - andel sælges
 Mail: extramail@godmail.dk
03-04-2017

Jagtanpart sælges i Rind Plantage ApS -
Pris: min100.000


Tlf: Ingen - kun mail
Postnummer: 
Annonce nr: 14585

Anpart i Skelhøje plantage
 Mail: .
02-04-2017

Der er anpart i 7 skovstykker, hvor der er mulighed bukkejagt, kronvildtjagt, trykjagt og drivjagt.
Purch jagt foregår ved lodtrækning.


Pris: 130.000

www.skelhojplantage.dk
Tlf: 22714505
Postnummer: 
Annonce nr: 14574

Jämtland, Rånddalen 288 ha
 Mail: joAven-to.com
14-03-2017

Ubebygget skovejendom i et skifte på 288ha. Heraf 170ha produktiv skov.
Længde 6500m. Brede ca. 500m.
Fra 450-800 højde meter.
Beliggende ved elven Rånden, hvor har man 400 meter kyst linie, hvor der evt kan bygges en hytte.
Der er 11-13.000m2 træ med god tilvækst. En del er hugst modent.
Ejendommen er let tilgængelig med gode veje i skoven. Åer og små elve krydser skiftet.
Jagtretten er i VVO'et på ca. 9000 ha og man har fiskeret i Randdalens FVO. Super jagt på Bjørn og Elg.
Der er god mulighed for genplacering af avance skat

Pris: 3.650.000 sek


Tlf: 0045-31640401
Postnummer: 7620
Annonce nr: 14397

Liebhaverejendom på 6,3 ha udsigtsgrund
 Mail: 8660@nybolig.dk
08-03-2017

For naturelskeren, for den store familie eller for dig, der mener, at ubetinget fred og ro og en af landets smukkeste udsigter vil tilføre dit liv mere værdi. Denne fantastiske ejendom er for dig.

Beliggende på en mildest talt bjergtagende kuperet grund og med den skønneste udsigt over Skanderborg by, søen og Slotskirken, kan dette blive dit unikke fristed. På grunden er der stor variation med bl.a. fredet løvskov, nåleplantage, en lille sø, en rislende bæk og et meget rigt dyreliv med rådyr, fasaner og mm.

Ejendommen er gennemgribende renoveret i 2004, der er lagt nyt tag i 2007 og alt er flot og smagfuldt udført.

På grunden er der også en fuldmuret garage med 2 fjernbetjente el-porte, samt 2 maskinhuse med masser af opbevaringsplads samt endnu et lille udhus.

Med kort afstand til Aarhus, Skanderborg, Horsens m.fl., men samtidig i en helt anden og meget fredfyldt verden.

Pris: 6.495.000

www.nybolig.dk/boliglandbrug/8660/lyngvej/102248/26650
Tlf: 86521588
Postnummer: 8660
Annonce nr: 14347

Spændende og frodig skov ved Yding Skovhøj
 Mail: ejnerkaa@gmail.com
03-03-2017

5549 Skoven ligger som en tredjedel af Balle Skov med 3,6224 ha ud af et samlet areal på 10,8701 ha. Her er ca. 2,6 ha Nobelis i god vækst, der givet et afkast på ca. 15 tons hvert andet år samt ca. 1 ha løvskov. Skoven ligger samlet i den østlige del med åbne marker og enge på 3 sider i en frodig og kuperet bonitet. Se det vedlagte arealkort. Ingen hytte eller bolig på arealet. Store omgivende skovområder mellem Yding skov, Tåning og Tammestrup hovedgård giver livlig trafik af råvildt og kronvildt, men hare, ræv, duer og snepper forekommer også i den fortrinlige jagt.
Pris:

ejnerkaa.com
Tlf: 40375948
Postnummer: 
Annonce nr: 14312

Idylisk Svensk jagtejendom som mangler en kærlig hånd.
 Mail: Bjerrum.christian@gmail.com
01-03-2017

Denne idylliske beliggende ejendom på 7,3 ha ligger lige uden for den svenske by Karlskoga (ca. 2½ times kørsel fra Göteborg) og har direkte udsigt ud over en stor sø. Huset har for år tilbage fået ny renoveret tagkonstruktionen og det indvendige arbejde er så småt begyndt.

Huset mangler derfor en håndværker til at få færdiggjort det sidste. Huset skal bl.a. have ny facadebeklædning, færdiggjort toilettet, entre samt gang. Der er ikke indlagt vand og el, men dette kan gøres (køber skal selv betale).

I forhold til den jagtmæssige oplevelse er denne ejendom en perle. Huset ligger på 7,3 ha blandet skov og eng, hvor det er muligt at skyde rådyr, dådyr, bæver, vildsvin og elg (incl. en elgplads i elglaget).

Der er mulighed for tilkøbe nærtliggende skov og eng på 46 ha pris: 1.200.000

Billeder kan sendes.

Salgspris: 550.000 DKK

Pris: 550000


Tlf: 51961020
Postnummer: 7500
Annonce nr: 14285

46 ha jagt område i Karlskoga
 Mail: christos.sorensen@gmail.com
01-03-2017

46 ha jagt område i Karlskoga (ca. 3½ times kørsel fra Göteborg). Området består af blandet skov og eng med ca. 1.400 m3 træ + 3 års tilvækst. Det er muligt at skyde rådyr, dådyr vildsvin og elg (incl. en elgplads i elglaget). Der findes ingen billeder af grunden.

Salgspris: 1.200.000 DKK

Pris: 12000000


Tlf: 51961020
Postnummer: 7500
Annonce nr: 14286

Skovpart sælges, Bogø Skov
 Mail: hmjorgensen@yahoo.com
26-02-2017

Med mulighed for 6 fælles jagter og 3 dages pürch jagt hvert år, der udsættes fasaner hvert år

Der sælges 1/4 skovpart (1/120) af Bogø Østerskov, til højeste bud over 155.000 kr. Vi deler skødeomkostningen.

Skoven er på ca.124 Ha.
Skovens ejendomsvurdering 01.01.2016 er 17.600.000,00 KR.
Skoven er gældfri og egenkap. 30.06.2016 er 1.020.688,83 KR.
Fælles dyremiddag for skovejere med ledsager engang om året.

Tjek skovens hjemmeside: www.bogoeskov.dk

Pris: 155.000

www.bogoeskov.dk
Tlf: 41865580
Postnummer: 4760
Annonce nr: 14251

24 Ha fredskov i St. Vildmose
 Mail: sf@salixin.dk
25-02-2017

24 Ha fredskov i udkanten af St. Vildmose ved Milbakken sælges. Der er to søer på arealet, een gammel og en stor nyetableret på 4000 m2. Skoven kan købes af alle og der skal i forbindelse med købet etableres ca. 13 ha ny skov. Køber kan vælge placering af remiser, sølehuller, lysninger samt plantevalget. Der er tilskud på 32000 kr/ha til skov etableringen og efterfølgende tidsubegrænset EU støtte til skovarealet. Tilskuddet forventes at kunne dække hele etableringen af skoven. Kontakt mig for kort, billeder og fremvisning - det er et super areal med mange (rigtig mange) krondyr og rådyr.
Pris: 2.400.000


Tlf: 40570643
Postnummer: 9000
Annonce nr: 14243

Naturperle ved 9600 Års
 Mail: johnogbirk@gmail.com
23-02-2017

Ialt o,7ha. Frijord i sommerhusområde Øjesø Plantage, Gatten 9600 Års. 2 grunde, 3000 og 4000m2 Må ikke bebygges pga gravhøj, ren sø tæt på. Evt bytte med lignende tættere på Djursland. Pris 55000 pr stk. Samlert pris for begge 110.000

Pris: 110.000


Tlf: 61769510
Postnummer: 9600
Annonce nr: 14228

Ejendom med 18 ha midt i kronvildtområdet ved Randbøl
 Mail: ejnerkaa@gmail.com
09-02-2017

Jagt- og naturejendom med 17,6 ha beliggende ved Almstok med skov, som en del af Frederikshåb Plantage og på trækruten af kronvildt mellem Slauggård, Fromsejer og Randbøl Hede. Her er fast bestand af kronvildt, meget dåvildt og råvildt samt andetræk i mosen. En fremragende jagt. Ejendommen ligger fint tilbagetrukket fra offentlig vej og består af et stuehus, der er renoveret løbende gennem 90erne. Stuehuset er pt. udlejet, som 2 lejligheder, men kan frigøres til køber omgående ved køb. Dertil kommer en mindre lejlighed i sidelængen og en god lejlighed på ca. 80 kvm på 1. salen af vestlængen. Hele vestlængen er totalrenoveret med dobbeltgarager i underetagen. Den vinkelbygge længe mod nord er nyopført med solfangeranlæg på taget, fuldt opvarmet og isoleret og kan anvendes til mange formål. Hvis man udlejer ejendommen opfyldes bopælspligten og lejeindtægterne vil kunne forrente hele ejendo
Pris:

ejnerkaa.com
Tlf: 40375948
Postnummer: 
Annonce nr: 14109

Åmosen
 Mail: .
01-02-2017

5 1/2 ha midt i åmosen, halv mose halv skov.
Meget kronvildt

Pris:


Tlf: 21277193
Postnummer: 
Annonce nr: 14061

til salg  Mail: ab-auto@mail.dk
13-03-2017
D. 06-08-2017

3,8 hektar til salg det er min lille perle
ligger kun 10 min fra khb
og nabo til vestskovenPris: 550000


Tlf: 
Postnummer: 2640
Annonce nr: 14390

Fremragende jagt og natur med 17 ha  Mail: ejnerkaa@gmail.com
01-02-2017
D. 03-08-2017

Enestående jagt- og naturperle med 17 ha jord samlet i et stykke lidt nord for Bjerringbro mellem de store plantager og åstrækninger i Løvskal, Viskum og Hjorthede. Til ejendommen hører et solidt, muret hus fra 1948 med 143 kvm. boligareal samt et godt udhus på 152 kvm. Huset har sommerhusstatus og bærer præg af dette og ligger smukt på bakken over søen. Her skov- og lyngklædte bakker, rislende bæk, åbne partier og fodermarker. Velholdte skovveje, foderpladser og hochsitze. God jagt på kronvildt, råvildt og dåvildt, snepper, duer og ræve. Et vidunderligt fristed for en eller flere familier, der ønsker fred og ro i smuk natur. Mulighed for ændring til helårsbeboelse.

Pris: 2.745.000

ejnerkaa.com
Tlf: 40375948
Postnummer: 8543
Annonce nr: 14058

20 ha skov mellem Herning og Silkeborg  Mail: ejnerkaa@gmail.com
21-03-2017
D. 03-08-2017

5545 Skoven ligger med 20 ha samlet i et stykke og består af en mindre del ældre graner og resten er 10 årig, nyplantet løvskov med brede, græsklædte spor, foderstriber og gode lysninger. Her er råvildt, dåvildt og kronvildt samt snepper, duer og ræv.
Pris:

ejnerkaa.com
Tlf: 40375948
Postnummer: 
Annonce nr: 14473

Jagt- og naturejendom ved Silkeborg  Mail: ejnerkaa@gmail.com
09-05-2017
D. 03-08-2017

Pragtfuld ejendom nær Silkeborg med nyere bygninger og 35 eller 75 ha jord. Stærk bestand af kronvildt, dåvildt og råvildt. Produktion af juletræer og pyntegrønt med betydelige indtægter. Se mere på: ejnerkaa.com.
Pris:

ejnerkaa.com
Tlf: 40375948
Postnummer: 
Annonce nr: 15007

39 ha skov med kronvildt nær Silkeborg  Mail: ejnerkaa@gmail.com
01-06-2017
D. 03-08-2017

5562 Meget spændende jagtområde på 39 ha lidt sydvest for Silkeborg med gode indtægter på salg af pyntegrønt og juletræer. Fast bestand af kronvildt, dåvildt og råvildt. Se mere på: ejnerkaa.com
Pris:

ejnerkaa.com
Tlf: 40375948
Postnummer: 
Annonce nr: 15173

Jagthytte på Værnet  Mail: jagthytten3@gmail.com
14-07-2017
D. 19-07-2017

Jagthytte på Værnet (St.Mjøl) sælges. Jagthytten er nyrenoveret. Køkken alrum med brændeovn. 4-5 faste sovepladser og toilet. Skydepram med vogn og indbo i jagthytten medfølger. Årlig grundleje inklusiv (renovation og vand) ca 4000,-kr Værnkort 2000,-kr hvis man vil gå på jagt på Værnet.
Kontakt mail: jagthytten3@gmail.com
Sms: 53382359

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 15488

Aktie/Anpart i Ørre Plantage  Mail: smaakrog@mail.dk
19-05-2017
D. 07-07-2017

Aktie/Anpart i Ørre plantage sælges.
højste bud over 250,000kr

Pris: Bud over 250,000kr


Tlf: 97136209
Postnummer: 7400
Annonce nr: 15092

1,2 Ha Frijord med bæk og masser af vildt  Mail: tmn@dr.dk
15-03-2017
D. 15-05-2017

En rigtig ugenert perle. Beliggende ved Sdr Rind sydøst for Viborg. Matriklen ligger i bunden af dalen med Rind bæk løbende igennem på langs. Der spredt bevoksning i bunden og skov på begge sider. Der er fint ørred fiskeri i bækken og stort set alt slags vildt. Kontakt for fremvisning.
Pris: 150,000


Tlf: 51902060
Postnummer: 
Annonce nr: 14412

2,9 ha skov/frijord v/Løvskal  Mail: kontakt@jorgenballemadsen.dk
16-02-2017
D. 08-05-2017

Skov/frijord på 2,93 ha beliggende ved Løvskal Bjerringbro.
Ligge i forbindelse med større skov og Nørreådalen.
God jagt på ræv og råvildt. Kronvildt og dåvildt forekommer jævnligt. Der løber en lille bæk gennem stykket. En meget fredligt skov.
Ring eller skriv for besigtigelse.

Pris: 285000


Tlf: 40598131
Postnummer: 8850
Annonce nr: 14156

Frijord sjælland 20 min fra København  Mail: emildujo@gmail.com
30-03-2017
D. 20-04-2017

Jagtområde, Frijord 20 min fra København

Frijord 20min kørsel fra København. 0,74HA grund sælges mellem Lille Skensved og Ølsemagle. Hele området er stort set rødgran. Der står et lille diskret skur på stykket. Det er muligt at lave naboaftale, således der kan gåes på jagt(mose med 5000kvm vandspejl). Meget råvildt samt ænder, gæs og fasaner. Ellers ideelt til juletræsdyrkning. Ekstrem lav ejendomsskat( under 2kr årligt) ligger op af den nye jernbane.
78.000kr ring for mere info.
Tlf. 50 56 69 60

Pris: 78000


Tlf: 50566960
Postnummer: 
Annonce nr: 14553

Naturperle,frijord ved Herning  Mail: Ja@advokathuset.dk
03-02-2017
D. 09-02-2017

Frijords stykke på 3,5 ha sælges. Ligger i forbindelse med større skov. Særligt kan fremhæves: Kuperet og smukt, god bukkejagt, lille shelter, kronvildt og Dåvildt ses hvert år, men står ikke fast på stykket.
Pris 400000kr

Pris:


Tlf: 25709664
Postnummer: 
Annonce nr: 14071

          #########  

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57