######### ######### ######### 

eXTReMe Tracker

Jagt udlejes sjælland

 
 
 

                                                                    Når annoncen skal slettes send en mail til john ( A ) jagtformidling.dk
Marienborg på Møn
 Mail: birgitte@marienborgmail.dk
19-01-2019

Gammelsøjagten på Marienborg udlejes fra 1.5.2019. Der er 12 ha skov fordelt på 2 småskove og 72 ha ager. Der kan skydes råvildt, fasaner, harer, skovduer samt andefugle i Gammelsø og et vandhul. Der stilles jagtstue til rådighed. Kontaktperioden er 5 år.
Pris: kr. 60.000,-

Pris:


Tlf: 40756020
Postnummer: 4780
Annonce nr: 19702

Jagten ”Orelund” på Torbenfeldt Gods udlejes.
 Mail: Treschow@Torbenfeldt.dk
17-01-2019

Jagten på ”Orelund” som bliver ledig 1. april 2019, er yderst vel arronderet og et af godsets allerbedste jagtarealer til udsætning af fasaner. Jagtarealet består af ca. 155 ha. og har tideligere været en del af godsets egen jagt med professionel udsætning og pasning af fasaner. Terrænet som er naturskønt er yderligere yderst kuperet, hvilket giver mulighed for svære og høje fasaner.

På jagtarealet er der 6 gode store remisser, 2 søer og 3 mindre vandhuller. Endvidere er der 3 km læhegn. I 2019 bliver der plantet yderligere 600 meter læhegn samt 1 ny remisse.

Jagtreviret har en god naturlig bestand af råvildt. Kronvildt og dåvildt forefindes ligeledes indimellem på arealet.
Der er ikke jagthytte til jagten, men lejer har mulighed for at leje Naturskolen Tømmerhuset i forbindelse med afholdelse af selskabsjagter.

Såfremt der ønskes større udsætning af fasaner vil dette kunne ske med udarbejdelse af Biotopplan, hvor Torbenfeldt´s ca. 1800 ha vil give mulighed for en betydelig udsætning af fasaner.
Jagten ønskes udlejet til enkeltmand alternativt et mindre konsortium eller virksomhed, med en høj jagtmoral. Jagten udlejes kun for en flerårig periode.

Henvendelse med privat- og erhvervsoplysninger sendes til:
Godsejer Peter Treschow, Torbenfeldt Gods, 4440 Mørkøv eller Treschow@Torbenfeldt.dk
Alle henvendelser behandles fortroligt.

Pris: xxxx


Tlf: 
Postnummer: 4440
Annonce nr: 19689

Super jagt syd for Skælskør
 Mail: pm@lyngbygaard.com
16-01-2019


Denne dejlige jagt på 67,5 ha udlejes pr 1/2 2019 til ansvarsbevidste jægere. På jagten kan der skydes fasaner, ænder,agerhøns, harer, råvildt, gæs og krager.
Der er 4 remisser samt en større skov med to store vandhuller med mulighed for andeudsætning og træk på ænder. Mulighed for etablering af fodermarker.
Henvendelse til Peter Melchior

Pris: 39.500 kr.


Tlf: 40551142
Postnummer: 4230
Annonce nr: 19678

Jagt udlejes
 Mail: msbavelse@gmail.com
09-01-2019

Bavelse jagtvæsen ønsker at udleje jagt på Midtsjælland 6 km vest for Ringsted, Germershøj er på 121 ha agre og ca 10 ha eng, skov og remiser. Hele arealet er i et stykke som vist på billede omkranset med rødt, det sorte markerede areal er ejet ligeledes af Næsbyholm&Bavelse Godser. Lejer af dette areal ønsker samarbejde om muligt. Der er en fin bestand af råvildt og en strejfende bestand af dåvildt. Der er endvidere fasan og en del agerhøns ligesom ænder trækker til remiser. Der er rig mulighed for at optimere med vildtafgrøder til m2 pris.
Kontakt Driftleder Martin Sørensen 22444142.

Pris: 65000


Tlf: 22444142
Postnummer: 4100
Annonce nr: 19638

Egebjerggård
 Mail: info@dk-ambulance.dk
05-01-2019

Rigtig god jagt udlejes 1 times kørsel fra København pr. 1 februar 2019. Jagten ligger ved Præstø og hører under Nysø Gods og er på 177 Ha, hvor de 53 Ha er skov med skovsø og 20 Ha mose med fortrinlige vandhuller, hvor der kan skydes utrolig mange vilde ænder, der kan også skydes en hel del gæs på området som der kan gives regulering på da de er ret hårde ved afgrøderne. Derudover består jagten af agerjord med remisser og levende hegn. Der er lavet biotopplan for jagten, så jagten er med rette pasning ligeledes en rigtig god fasanjagt. Jagten på råvildt er også hel fin og der kan skydes gode bukke på jagten. Der forefindes 2 engelske voliere og en del stiger til råvildt også. Der findes ligeledes lille jagthytte på området.
Prisen er kr. 132.000 pr. år som betales i 2 rater d. 1. februar og 1. august.
Der kan tilkøbes fodervogne-Tårne og foderautomater efter aftale

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 4720
Annonce nr: 19612

Jagt syd for Slagelse
 Mail: jorgenvollerup@gmail.com
04-01-2019

Attraktiv jagt på 120 ha udlejes fra den 1/2-2019.
Jagt arealet omfatter agerjord, 5 remisser, levende hegn og åløb. Der vil blive gravet 2 nye søer i sommeren 2019.
Der er mulighed for, at skyde råvildt, harer, fasaner, ænder, agerhøns og duer.
Jagtstue stilles til rådighed.

Udlejes kun til seriøse jægere, for en flerårig periode

Pris:


Tlf: 20876286
Postnummer: 4260
Annonce nr: 19597

Hestehaven, under Vemmetofte Kloster
 Mail: ljm@vemmetofte.dk
02-01-2019

En times kørsel fra København. Reviret består af 108 ha skov og 22 ha ager, i alt 130 ha. På agerjorden en stor, god remise, yderligere et lille vandhul er netop renset op, og i skoven vil der i løbet af kort tid bliver gravet et andehul.
Alsidig vildtbestand, herunder strejfende dåvildt.
Smukt og varieret areal velegnet for det mindre konsortium. Konsortiet sætter selv fasaner ud og passer selv jagten.

Pris: 85.000 kr/år

vemmetofte.dk/leje-af-jagt/
Tlf: 56710008
Postnummer: 4640
Annonce nr: 19574

Ekslusiv Godsjagt
 Mail: gundog@outlook.dk
30-12-2018

Søger: Firma/mindre konsortie til super fuglejagt. Der er 400 ha smukke omgivelser i herskablig stil, flot jagtstue og mulighed for overnatning .
Jagten kan lejes helt eller delvis. Der er majs , foderager, skytte mm på stedet.
Der er ligeledes mulighed for bukkejagt

Så det er jagt uden bekymringer, kun oplevelser.

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 4220
Annonce nr: 19558

Attraktive Jagter under Klintholm Gods, Møn
 Mail: klintholm@klintholm.dk
10-12-2018

Gennem mange år har vi lejet det meste af jagten på Klintholm Gods ud. Jagten består af i alt 8 dele, hvoraf den ene er forbeholdt ejeren.
Vi har en fin bestand af råvildt og der er i årenes løb skudt flere ”Top 10 bukke”.
Der er fasanudsætning på alle de udlejede områder. Godset udsår majsremiser og blev i 2010 tilmeldt Biotop-ordningen, der er med til at gavne fuglevildtet. Fra søerne er der fin mulighed for andetræk med gråænder såvel som krikænder.
Klintholm Gods har for øjeblikket flere ledige jagter, kontakt Peter Scavenius på klintholm@klintholm.dk eller tlf. 22 22 33 66 for nærmere oplysninger.

Pris:

www.klintholm.dk
Tlf: +4522223366
Postnummer: 4791
Annonce nr: 19478

Alsidig jagt Øst for Ringsted  Mail: @
27-12-2018
D. 12-01-2019

Jagt på ca. 60 ha. udlejes.
Fra 1-1-2019
Jagt arealet omfatter agerjord, skov, sø, remisser/beplantninger, læbælte, åløb og op til stor skov.
Mulighed for afskydning af då og råvildt, fasaner, agerhøns, ænder, gæs, harer, duer, krager mm.
God mulighed for træk jagt samt sommerbuk.
Revirpleje skal være en naturlig del af aftalen.
Vildtager er etableret.
½ time fra Rådhuspladsen


Pris: kr. fra 480,- pr. ha.


Tlf: 2064 3434
Postnummer: 4100
Annonce nr: 19547

Jagt byttes for hjælp på gården  Mail: be10na@yahoo.dk
02-01-2019
D. 11-01-2019

Jeg har brug for hjælp til lettere forefaldende arbejde på gården, en gang imellem, og vil betale for din arbejdskraft med jagt.
Jeg har 2 jagter, hvor vi holder 5 jagter på den ene og 6 på den anden og så har jeg jagt i Sverige.

Ring, så fortæller jeg mere om begge dele.

Pris: 0


Tlf: 31679110
Postnummer: 4540
Annonce nr: 19578

Jagten ”Jettesminde” på Torbenfeldt Gods udlejes  Mail: Treschow@Torbenfeldt.dk
31-12-2018
D. 09-01-2019

Jagten på ”Jettesminde” som bliver ledig 1. april 2019, er yderst vel arronderet og et af godsets allerbedste og alsidige jagtarealer. Området består af ca. 236 ha. fordelt på 144 ha. Skov og 92 ha. Mark.
Skoven omgiver jagtarealet på alle sider, og på markerne er der nye læhegn, 9 remisser med 2 store søer og mange vandhuller. I december 2018 er der endvidere blevet etbleret et Minivådområde som yderligere vil forbedre jagtmulighederne med ca. 8000 m2 vandspejl.
Jagtreviret har en god naturlig bestand af råvildt og dåvildt. Kronvildt forefindes ligeledes på arealet.
Jagtarealet er velegnet til fasan og andejagt. Såfremt der ønskes større udsætning af fasaner vil dette kunne ske med udarbejdelse af Biotopplan, hvor Torbenfeldt´s ca. 1800 ha vil give mulighed for en betydelig udsætning af fasaner. Jagten vil også kunne redefineres til at give en usædvanlig god riffeljagt kun 50 minutter fra København, såfremt lejer ikke ønsker udsætning af ænder og fasaner.

Jagten ønskes udlejet til enkeltmand alternativt et mindre konsortium eller virksomhed, med en høj jagtmoral. Jagten udlejes kun for en flerårig periode.

Henvendelse med privat- og erhvervsoplysninger sendes til:
Godsejer Peter Treschow, Torbenfeldt Gods, 4440 Mørkøv eller Treschow@Torbenfeldt.dk
Alle henvendelser behandles fortroligt.
Pris: xxxx


Tlf: 
Postnummer: 4440
Annonce nr: 19567

Jagt ved Ringsted udlejes  Mail: nbn@nvestment.dk
05-01-2019
D. 08-01-2019

Dejligt kuperet jagtareal ved Jystrup på ca 30ha med remiser, mose, søer og marker op af skov udlejes til seriøs jæger.
Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 19617

Hillerød  Mail: .
04-01-2019
D. 05-01-2019

a 30 tdr land i 3400 Freerslev tæt på Hillerød motorvejen. Den består af agerjord, lille skov område, åer og en lille sø. Udlejes straks
Pris: 10.000


Tlf: 51741838
Postnummer: 
Annonce nr: 19606

Marienborg på Møn  Mail: birgitte@marienborgmail.dk
21-11-2018
D. 05-01-2019

Gammelsøjagten på Marienborg Gods på Møn udlejes. Jagten er på 12 ha skov og 72 ha ager samt Gammelsø.
Der kan skydes råvildt, fasaner, andefugle og skovduer. Terrænet er varieret med sø, ager og 2 småskove.
Jagten udlejes for 5 år fra den 1.maj 2019.
Der stilles jagtstue til rådighed.

Pris: Kr. 60.000


Tlf: 40756020
Postnummer: 4780
Annonce nr: 19392

Jagt udlejes  Mail: Murernje@gmail.com
09-11-2018
D. 24-12-2018

Ca. 220 Ha alsidig jagt udlejes. jagten består af større moseområde, 5 vandhuller 7 remisser. og agerjord. På agerjord dyrkes bla. Ca. 70 ha roer. Til jagten følger jagt hytte med køkken, sovepladser, toilet, bad og gulvvarme over alt.

Jagten kan overtages d.d da den ikke er bliver brugt. Der er udsat 500 fugle og sået Ca. 2 ha majs
Der fodres i alle remisser.

I år er der afholdt en jagt, med 138 fugle på paraden.

Udlejes kun for 3-5 årige periode.

Kun seriøse henvendelser

Pris snakker vi om.

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 19336

Jagtterræn udlejes  Mail: info@seifertdesign.dk
23-11-2018
D. 04-12-2018

30 tønder land med skov og mose, beliggende omkring Svenstrupgård ved Korsør, udlejes straks.
Henvendelse til Poul Larsen på tlf. 22 95 15 19

Pris:


Tlf: 22 95 15 19
Postnummer: 4220
Annonce nr: 19397

Nordøst Lolland  Mail: godtnyt6@gmail.com
02-10-2018
D. 16-11-2018

130 Ha markjagt, med vandhuller/mergelgrave, levende hegn, noget op til skov osv.
Arealet kan deles i mindre stykker hvis det ønskes, fra 16,8 Ha og op.
Af vildt er det især gæs der er mange af, ellers alm. forekomende vildt.

Skriv lidt om dig/jer selv og hvilke ønsker du/i har.

Jagten udlejes fra nu og frem til 1/8 2019 med mulighed for forlængelse hvis det ønskes

Pris: Bud


Tlf: 
Postnummer: 4990
Annonce nr: 19102

Jagt på Stevns  Mail: ki@agilitaspe.com
01-10-2018
D. 15-11-2018

Jagtområde på omkring 300ha udlejes på Stevns. Området består af skov samt remiser. Der indgår en jagthytte i lejemålet.
Pris: ca. 200000


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 19094

god alsidig jagt udlejes  Mail: torped@mail.tele.dk
08-11-2018
D. 13-11-2018

28 ha med remisser og læhegn i skel
der er rådyr fasaner agerhøns OG HARER

Pris: 12000,00


Tlf: 23263075
Postnummer: 4100
Annonce nr: 19329

Jagt Udlejes  Mail: jan-christian-olsen@privat.dk
03-11-2018
D. 04-11-2018

God jagt på 16ha udlejes på Midtsjælland.
1ha med mosehuller og skov.
Rigtig god andejagt. Der er også fasaner og råvildt.

Pris: 9500


Tlf: 40202586
Postnummer: 4360
Annonce nr: 19305

Ganløse nær Bastrup sø  Mail: info@design-art.dk
22-10-2018
D. 28-10-2018

6,4 ha græsareal med lille oprenset mose, græsset høstes 2 gange årligt.
Pris: 10.000 pr. år


Tlf: 
Postnummer: 3660
Annonce nr: 19238

Jagt udlejes - Vemmelev  Mail: klostergade8@mail.dk
24-10-2018
D. 28-10-2018

Ca 20 HA udlejes - består af agerjord samt et engareal.
Har det din interesse så ring.

Pris: Aftales


Tlf: 58382627/21276636
Postnummer: 4241
Annonce nr: 19253

Jagt ved Ringsted  Mail: 19220@jagtformidling.dk
19-10-2018
D. 23-10-2018

God jagt på 37 ha. Landbrug - tæt ved sø og skov i naturskønt område.
Veletablerede remiser med råvildt, harer, fasaner, agerhøns, duer m.v.
Engarealer med fin gåse- og andejagt.
Jagten udlejes nu. Send mail med telefonnummer. Så vil du modtage opringning/SMS snarest.


Pris: 25.000


Tlf: 
Postnummer: 4100
Annonce nr: 19220

Jagt udlejes  Mail: finnfoss@godmail.dk
03-09-2018
D. 18-10-2018

God alsidig agerjagt på Sydsjælland udlejes pr. 1/10-2018.
Afgrøderne for 2019 som er fordelt på ca 65 ha, vil være roer, frøgræs, korn og efterafgrøder.
Der er 4 remisser, hvoraf de 2 er med vandhul.
På jagten findes, kronvildt, råvildt, fasaner, harer, agerhøns

Pris: 30.000


Tlf: 40682364
Postnummer: 4760
Annonce nr: 18852

25ha jagt en lille time fra København  Mail: Bousgaard(a)hotmail.com
17-09-2018
D. 08-10-2018

25ha jagt på Stevns ledig fra 1. Oktober! Ca en time fra København.
Jorden ligger samlet omkring gården.
Den primær jagt består af harer, fasaner, skovduer, agerhøns og lidt ænder. Der ses også af og til store flokke af gæs på markerne.
Med lidt held kan der også skydes rådyr.
Der løber en lille bæk i den ene ende af jorden som forbinder 2 nærliggende skove og løber i havet 3km væk.
Kontakt gerne pr SMS. 21 82 22 81

Pris: 9000


Tlf: 21 82 22 81
Postnummer: 4660
Annonce nr: 18964

Jagt udlejes på Midtsjælland  Mail: 18742@jagtformidling.dk
23-08-2018
D. 07-10-2018

Alsidig, god jagt på 35 ha. i attraktivt naturområde.
Landbrug med engarealer, mindre skovbevoksning samt ældre remiser med vandhuller.
Arealerne er omkranset af levende hegn. Beliggende tæt ved stor skov og grænser op til stor sø.
Rigtig god gåse- og andejagt samt fin bukkejagt.
Råvildt, harer, fasaner, duer mv.
Jagten udlejes pr. 1.sept. 2018 til max. 2-3 jægere.
Skriv lidt om dig/jer selv, hvis det har interesse.
Send en mail med telefonnummer

Pris: 30.000


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 18742

Bornholm  Mail: jopp@pepke.dk
21-08-2018
D. 05-10-2018

Jagte på 37,6 ha på Nordbornholm udlejes. Meget varieret skovareal med egetræer, gran, fyr, klippepartier og lyngarealer samt 1 ha agerjord, som er uopdyrket, men som evt. kan bruges til vildtafgrøder. Midt i skoven er der ca. 1 ha mose med åbne vandhuller. God bukkejagt med strejf af dådyr. Der har tidligere været fodret for fasaner. Ca. halvdelen af skoven er produktionsskov og efter tyndinger i sommer fremstår den som lys egeskov. Den anden halvdel er hovedsageligt naturskov. Se beliggenhed og skovkort på http://pepke.dk/pepke%20skovdrift.html
Pris: 30.000 kr

www.pepke.dk/pepke%20skovdrift.html
Tlf: 
Postnummer: 3760
Annonce nr: 18730

Jagt langs skov  Mail: alfred@hashojnet.dk
24-09-2018
D. 03-10-2018

40 ha. agerjord tilsået med hvede , 500 m skovkant , god bukkejagt , men også hare fasaner udlejes ved Sorø.
Tlf 21643892

Pris: Efter aftale


Tlf: 21643892
Postnummer: 4200
Annonce nr: 19024

20 ha nord for Sorø  Mail: beg@nybolig.dk
15-09-2018
D. 03-10-2018

20 ha jagt udlejes. Arealet består af 2 engområder med åben beplantning, engen støder op til å som ved oversvømmelse kan give et godt andetræk.
Derudover agerjord som på flere sider støder op til beplantning.
Der er en stor bestand af råvildt, derudover fasaner, ænder mm

Pris: 13.000


Tlf: 51528110
Postnummer: 4180
Annonce nr: 18956

Jagt udlejes i 4050 Skibby  Mail: eigil1929@gmail.com
26-09-2018
D. 03-10-2018

Virkelig god Jagt på 12.5 ha med stor mose ca. midt i udlejes til ansvars bevist Jæger .
Arealet ligger mellem to fjorde og flere Skove så der er mange trækfugle og god bestand af standvildt især Rådyr og Ænder.

Pris.15.000
Tlf.21167674-benyt venligst sms-svare eller mail.Tak
eigil1929@gmaiel.com
eigil1929@gmail.com
udlejes

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 19042

Jagt ved Mørkøv  Mail: jeppeslott@gmail.com
23-09-2018
D. 02-10-2018

53 ha. jagt udlejes ved Bennebo. Ejendommen lige overtaget.
En god remise, samt del af anden remise, lille å. En del af ejendommen støder op til skovareal.
Der forefindes jævnligt kronvildt som må afskydes efter lokal hjortlavs anbefaling.
Der forefindes råvildt, hare, fasaner mm.
Der er fremvisning af areal, Søndag d. 30/9/2018 kl. 9.30 på Bennebovej 24 4440 Mørkøv
Udlejes pr. 1/10/2018. Jagten går til højst bydende. Første lejemål er 1 år, ved god kemi kan jagten derefter lejes i længere åremål.
Tilmeld venligst på mail.

Pris: 18000


Tlf: 
Postnummer: 4440
Annonce nr: 19019

jagt v/Ringsted  Mail: bakkeager@outlook.com
23-08-2018
D. 23-09-2018

50 hektar moseareal med søer og å, afgrøder byg, hvede, raps m.v.. i omdrift, 2 store remisser. Der er gæs, ænder, fasan, hare, agerhøns, duer og dyr. Der er stiger. Kan overtages straks. Ved interesse så skriv lidt om dig/jer selv på mail, og du vil blive kontaktet.
Pris: 30000


Tlf: 
Postnummer: 4100
Annonce nr: 18747

Vestlolland  Mail: andreas-jeppesen@hotmail.com
25-08-2018
D. 20-09-2018

Jagten på 93 ha. udlejes. På arealet som består af agerjord, samt 3 remisser hvoraf en er på 0,5 ha. derudover løber en å igennem arealet. Der kan på arealet skydes harer, fasan, råvildt og gæs.Pris: 11.000


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 18771

Jagt udlejes på Midtsjælland med då og kronvildt  Mail: christian@mannerup.dk
11-09-2018
D. 19-09-2018

Alsidig, god jagt på 15 ha. flere mindre remiser med vandhuller. Der er 800 m der grænser op til stor skov og til den anden side en meget fint jagtejendom.

Rigtig god bukkejagt, og der går då og kronvildt på arealet. Råvildt, harer, fasaner, duer mv.

Jagten udlejes nu til 1-2 jægere. Skriv lidt om dig/jer selv, hvis det har interesse på mail med telefonnummer.

Pris: 12500


Tlf: 
Postnummer: 4320
Annonce nr: 18914

øst lolland  Mail: Lrubaek@post.tele.dk
21-08-2018
D. 14-09-2018

150 Ha på flere stykker . Noget op til skov noget til strand. Afgrøder Græs,byg,hvede,raps,roderi omdrift. Flere grave til ænder.Gåsejagt,dyr,fasan,hare,agerhøns.
Udlejes fra 1/10-2018

Pris: Taler vi om


Tlf: 
Postnummer: 4862 Guldborg
Annonce nr: 18723

Jagt i Skævinge  Mail: laila120668(a)icloud.com
08-09-2018
D. 11-09-2018

Mindre jagt på 7ha i Skævinge mellem Hillerød og Frederiksværk i det Nordsjællanske.
Marker som ligger op til skov der giver mulighed for bukkejagt og et efterårs dyr. Trækjagt på duer, gæs og krager. Et fint sted til to jægere.
Kontakt Laila

Pris: 7000


Tlf: 61114390
Postnummer: 3320
Annonce nr: 18900

Gåsejagt  Mail: molly67@hotmail.dk
28-07-2018
D. 11-09-2018

Jagt på gås udlejes i perioden 1 august til 1 september 2018 på Midtsjælland, i et område med pt. mange grågæs på flere søer. Gæs på søer eng og mark.

Udlejes til 1 mand. Mulighed for tilkøb af ekstra pladser.

Pris: 5000


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 18541

Jagt til leje på Stevns  Mail: Bousgaard@hotmail.com
13-08-2018
D. 07-09-2018

Jagt til leje

25ha agerjagt ledig nu! kun 50min syd for København.
Jorden ligger samlet omkring gården.Der løber en lille bæk i den ene ende af jorden som forbinder 2 nærliggende skove og løber i havet 3km væk.
Den primær jagt består af harer, fasaner, skovduer og agerhøns. Af og til ses der også store flokke af gæs på markerne.
Med lidt held kan der også skydes et rådyr som går langs bækken.
Kontakt gerne pr SMS.

Pris 11.000kr

Pris: 11000


Tlf: 21822281
Postnummer: 4660
Annonce nr: 18662

Jagt udlejes  Mail: Hmargith@yahoo.dk
26-07-2018
D. 05-09-2018

Ca 13 hektar i Gilleleje hvor 1 hektar er skov.
Der findes råvildt, ænder, gæs, fasaner og ræve.
Lejes kun ud til enkelt person.
Pris 10.000,-

Pris: 10.000


Tlf: 30314625
Postnummer: 3250
Annonce nr: 18521

4700, Blangslev  Mail: henrik@wolff-sneedorff.com
31-08-2018
D. 05-09-2018

Ca. 82 ha. udlejes, her er 2 remisser med vand og et levende hegn som deler arealet. Arealet ligger op til skov. Afgrøderne er planlagt til at være vårbyg og vinter hved til høst 2019.
Pris: 20.000,-


Tlf: 
Postnummer: 4700
Annonce nr: 18828

Åmose 15 ha  Mail: beg@nybolig.dk
24-08-2018
D. 04-09-2018

15 ha eng og brak areal som støder op til Åmose Å på den nordlige side.

På arealet findes kronvildt, råvildt, fasaner, harer, agerhøns og duer.
Der kan evt. skydes ænder på træk ved åen sidst på vinteren.

Pris: 12.000


Tlf: 51528110
Postnummer: 4450
Annonce nr: 18764

Velbeliggende midtsjællandsk markjagt på 24 hektar udlejes.  Mail: JKrP@nne.com
01-09-2018
D. 04-09-2018

Med adgang til vandhul, skov og bredde markskel udlejes markjagt på Midtsjælland nær Borup.
Jagten er opdelt i 4 arealer, og vil være velegnet til nye jagere. Due- og gåsetræk. ”Bambi” er også ofte strejfende gæst, idet større skovområde ligger ca. 500 meter fra jagten.
Jagthytte og shelter medfølger.

Pris: 10.000 kr.


Tlf: 3079 5947
Postnummer: 4140
Annonce nr: 18839

Jagt på Vestlolland udlejes  Mail: Rasmus.f.christiansen@hotmail.com
05-08-2018
D. 03-09-2018

Ca.70 hektar agerjord udlejes på Vestlolland pr. dags dato eller efter aftale. Afgrøderne på arealet er roer, korn, frøgræs og efterafgrøder. Der findes fasaner, agerhøns og en god hare bestand. Arealet ligger tæt på vandet og der kan derfor laves trækjagt på f.eks gæs.
Der må ikke jages råvildt.

Ring eller skriv gerne for fremvisning
20786031
Email: Rasmus.f.christiansen@hotmail.com

Pris: 8500


Tlf: 20786031
Postnummer: 4912
Annonce nr: 18600

Jagt v. Vordingborg  Mail: Helgehansen50@hotmail.com
15-08-2018
D. 22-08-2018

31 ha. med vandløb og træer. Afgrøder er roer, korn og efterafgrøder. Der findes fasaner, agerhøns, harer og råvildt. Udlejes til maks. 2 jægere.
pris: 13500 kr,
tlf. 61760510

Pris: 13500


Tlf: 61760510
Postnummer: 4760
Annonce nr: 18685

11 ha jagt udlejes ved Lejre  Mail: stigjeppesen@mail.dk
21-08-2018
D. 22-08-2018

Jagt på 11 ha i et stykke udlejes. Der er en tilplantet remise midt på arealet. Blandet vildt bestand, med hare, fasan, agerhøns, samt en del råvildt.


Pris: 5500


Tlf: 
Postnummer: 4320
Annonce nr: 18732

Odsherred  Mail: tl@greengarden.dk
09-08-2018
D. 22-08-2018

15 ha i et stykke 1 sø, 2 vandhuller, 6 remiser, fodermarker udlejes for 1 år.
God bestand af småvildt og råvildt, de senere år er gæssene blevet mere hyppige på markerne og de trækker dagligt fra Lammefjorden og ind til den inddæmmede Lammefjord.

Pris: 12000


Tlf: 21407050
Postnummer: 4571
Annonce nr: 18622

20 ha. markjagt mellem Hvalsø og Tølløse  Mail: tm@einarkornerup.dk
23-07-2018
D. 20-08-2018

Vi har ca. 20 ha. Mark til leje for et eller 2 år. Det er en sammenhængende Mark kan bruges til hundetræning og jagt.


Pris: 6000


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 18509

40 ha Midtsjælland ved Ringsted.  Mail: birgittespostkasse@gmail.com
12-08-2018
D. 17-08-2018

God jagt på 40 ha i naturskønt område udlejes fra 1/9-2018 til 1/8-2019. Arealet er grænsende til Gyrstinge Sø, så god mulighed for gåsejagt. Reguleringstilladelse til gæs og duer er tidligere opnået. Fin bukkejagt. Fod efter kronvildt er observeret af jordforpagter.
Der er randbeplantning, mindre sø og lidt spredt småbeplantning på arealet. Pris 18.500
Henvendelse på mail med telefonnummer, så ringer/SMS'er jeg tilbage hurtigt.


Pris: 18.500


Tlf: 
Postnummer: 4100
Annonce nr: 18658

28ha jagt udlejes ved Hillerød  Mail: rakjaer@gmail.com
04-08-2018
D. 13-08-2018

Skønt jagtområde direkte ned til den sydlige del af Arresø udlejes til jagt. Der er i alt 28ha blandede arealer med 8ha agerjord, 15ha skov, remisser, moser, vandhuller m.v. og 5ha græsarealer hvor der er hestefolde på godt 4 af dem.

Der er en meget sund naturlig bestand af vildt herunder fasaner. Går man en tur rundt på ejendommen ses råvildten springe 7 ud af 10 gange. Der opserveres ofte større flokke. Der har tidligere været sat fasaner ud og de trives perfekt i det mosede område. Ænderne trækker fra Arresøen ind og opholder sig i vandhullerne.

Jeg gider ikke en eller anden tosse som skyder alt hvad han ser. Jagten skal drives ansvarligt og konsortier og fremleje tillades ikke. Det vil være tilladt at sætte fasaner ud samt afholde fællesjagter. Der er 4 skydetårne af nyere dato (3-4år) som kan overtages.

Kontakt mig for mere information og besigtigelse. Prisen er 1000kr/ha

Pris: 28000


Tlf: 30304032
Postnummer: 3310
Annonce nr: 18592

jagt i Ringsted  Mail: bekir_golcuk@hotmail.com
11-07-2018
D. 04-08-2018

175 tdr. land - stor eng, mose, sø, å og mark, med læbeplantninger og remisser. Et varieret areal skrående til ådal. Rigt fugleliv, med herboende og trækkende ænder og gæs.

Råvildt,Dåhjort, agerhøns, fasaner, duer, og mange harer.
fines 2stk skydetorn
mere info kan i skriv sms eller email
skriv om dig selv lidt :-)

Pris: 35.000dkk


Tlf: 25825619
Postnummer: 4100
Annonce nr: 18448

Attraktiv jagt og fiskeri.  Mail: hoejagergaard.dj@mail.dk
18-07-2018
D. 24-07-2018

110 hk samlet jagt bestående 31 hektar eng i Torpet Mose, mindre skov, og søer med ca. 6 hk vandspejl. 800 meter åløb. Mange, mange gæs og ænder. Mange hare. Fasaner, agerhøns, duer, snepper, rådyr m.v.. Mulighed for udsætning af ænder og fasaner. Mulighed for nyere jagthytte. Mulighed for flerårig aftale. Revirpleje ønskes. Kan også lejes som ren fuglejagt.
Grønt anlægsarbejde som naturpleje kan evt indgå som en del af jagtlejen.

Pris: aftales


Tlf: 41140609
Postnummer: 4100
Annonce nr: 18480

20 ha. markjagt mellem Hvalsø og Tølløse  Mail: tm@einarkornerup.dk
05-06-2018
D. 20-07-2018

Vi har ca. 20 ha. Mark til leje for et eller 2 år. Det er en sammenhængende Mark kan bruges til hundetræning og jagt.
Kr 6.000,- pr. År

Pris: 6000


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 18175

Jagt Vestergård  Mail: olstrup@petersen.mail.dk
16-07-2018
D. 19-07-2018

125ha jagt udlejes pr 1/2-2019
Der er et stort vandhul hvor der kan skydes mange ænder. Der er et mindre vandhul hvor det også er muligt at skyde ænder. Der er lidt skov, læhegn og remisser.
Der er råvildt, kronvildt, agerhøns, fasaner, duer, harer og gæs.

Pris: 40000kr


Tlf: 22554856
Postnummer: 4593
Annonce nr: 18464

Jagt Olstrupgård  Mail: olstrup@petersen.mail.dk
16-07-2018
D. 19-07-2018

95 ha udlejes.
Der er mark og skov. 2 vandhuller,remisser der er råvildt, dåvildt, kronvildt, agerhøns, fasaner, duer, harer og gæs.
Der er to skydetårne og en jagthytte.

Der er evt. mulighed for at leje yderligere 125ha efter1/2-2019

Pris: 36000kr


Tlf: 22554856
Postnummer: 4593
Annonce nr: 18463

50 tl jagt ved Slagelse  Mail: kentrossing@hotmail.com
13-06-2018
D. 14-07-2018

Jeg har et fint stykke jagt jeg gerne vil leje ud det ligger ca 15 km nord for Slagelse og består af mark og remiser, det er til og skyde duer, hare, fasaner og lidt ænder mm der er regulering af duer pr 1/9 og alt riffeljagten er også med fra 1/10-31/1 og der er en rigtig fin bestand af råvildt, skriv for yderlig info.
Pris: 12000


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 18238

Attraktiv & alsidig Jagt 215 ha under Klintholm Gods, Møn  Mail: godskontor@klintholm.dk
30-05-2018
D. 14-07-2018

Klintholms Gods absolut bedste jagt er til leje med øjeblikkelig virkning.
Jagten er meget alsidig, både selve mulighederne for jagt, men her findes også en sjælden kuperet natur, der er helt enestående. Fra Gunhildsbjerg bl.a. er der udsigt over hele Møn!
Området er kendt for sin fasan- såvel som andejagt, samt en stærk bestand af råvildt.
Arealet består af:
Skov 90 ha
Ager 100 ha
Hegn 2,7 km
Søer 3 stk i alt 3,7 ha
Urørte vildtegnede naturarealer 12,2 ha
Der medfølger et hus beliggende i en lysning i skoven, dette er velegnet til jagthytte såvel som sommerhus.
Der er biotopansøgning på arealet til 7 fasaner/ ha, der kan evt. forhandles om mere, hvis det ønskes.

Pris: Aftales

www.klintholm.dk
Tlf: +4522223366
Postnummer: 4791
Annonce nr: 18139

Marienborg på Møn  Mail: birgitte@marienborgmail.dk
13-06-2018
D. 11-07-2018

Nylukkejagten på Marienborg på Vestmøn udlejes. der er 75 ha skov og 157 ha ager med 3 faste remisser og et mindre andehul. Der indgår 4 skydetårne og 4 engelske volierer samt mulighed for tilkøb af flyvende remisser. Der er god råvildtbestand og mulighed for en meget fin fasanjagt. Derudover rummer området mange snepper, duer og harer samt ænder. Til jagten hører jagtstue med køkken og toilet.
Pris:


Tlf: 40756020
Postnummer: 4780
Annonce nr: 18237

jagt og fiskeri  Mail: jensen1506@hotmail.com
04-07-2018
D. 11-07-2018

100 tdl. med 1/3 natur og 2/3 marker. Søer og å. Super fuglejagt(gæs, ænder, fasaner, agerhøns, duer, m.v.) harer og rådyr. Fiskeri i søer og å. Mulighed for udsætning. Fordring kan aftales. Ældre hytte. Attraktiv jagt.
Udlejes til 1-3 personer. Ikke konsortie. Ikke gæstejagt.Interesse for revirpleje en fordel. Udlejes til 1 februar 2019 ved mulighed for forlængelse.
fuglejagten kr. 20000. Dyrejagten kr. 8000 samlet kr. 27000. Skriv om dig/jer

Pris:


Tlf: 61129009
Postnummer: 4100
Annonce nr: 18398

11 ha jagt i Skibby  Mail: fjordgaarden@fjordgaarden.com
10-07-2018
D. 11-07-2018

Super fin jagt direkte til Sømer Skoven og 500 meter fra Isefjorden.

Kan lejes for 1 år med mulighed for forlængelse.

Pr. 15.000,-

Pris: 15000


Tlf: 20137401
Postnummer: 4050
Annonce nr: 18440

Jagt i Åmosen  Mail: poulelm@gmail.com
10-06-2018
D. 10-07-2018

22 ha. i Åmosen grænsende op til Åmose Å. Arealet er tilsået med havre samt lidt vedvarende græs, brak og ca 1 ha med træer/krat. Åmosen er kendt for stor bestand af specielt rådyr og kronvildt.
Pris: 11000

Pris: 11000


Tlf: 21967928
Postnummer: 4293
Annonce nr: 18213

Helt uforstyrret natur m. kyst og strandeng - Grønsund/Sydsjælland.  Mail: jagtgaasen@gmail.com
02-07-2018
D. 05-07-2018

36 tdl. uforstyrret natur. Vedvarende græsarealer, heraf ca. 15 tdl. strandeng. Et par fladbundede søer og knap 400 m kystlinje med rørskov. Strandengen, som jævnligt oversvømmes i vinterhalvåret, er et særdeles attraktivt område for ænder, gæs og vadefugle.
Herudover kuperede græsmarker, som afgræsses i sommerhalvåret samt lille vildmark med blandet bevoksning, et godt sted for fasaner, duer, harer og strejfende vildt..

Kun 1 times kørsel fra København (4 km fra Farø-broen), beliggende direkte ud til Grønsund.

Henvendelse: jagtgaasen@gmail.com


Pris:


Tlf: 
Postnummer: 4793
Annonce nr: 18375

Dyrejagt  Mail: i-j@os.dk
24-06-2018
D. 02-07-2018

God dyrejagt udlejes ved Fakse. 60 tønder land op til skov. Flere remiser, samt majs og stykke med gran. God plads til to jægere (fire stiger).
Pris: 12.000


Tlf: 40471048
Postnummer: 4640
Annonce nr: 18326

Ca. 100 ha jagt udlejes  Mail: holten.nielsen@c.dk
18-06-2018
D. 01-07-2018

Ca. 7 km nordvest for Hillerød grænsende til Gribskov udlejes pr. 1. september 2018 et alsidigt jagtområde.
Der forefindes jagthytte.
Flere moser velegnet til udsætning af ænder. Naturlig bestand af råvildt.
Det nuværende jagtkonsortium bestående af 6 jægere har haft jagten siden 1988.
For nærmere oplysninger kontakt ejeren på tlf. 23 83 55 31

Pris:


Tlf: 23835531
Postnummer: 3400
Annonce nr: 18271

Jagt ved Gilleleje  Mail: enokvestergaard@gmail.com
28-06-2018
D. 30-06-2018

30 tdl jagt udlejes ved Gilleleje. Der er i år majs på arealet og i enden af marken et mindre område med krat og 2 mindre vandhuller som trænger til oprensning. Fast bestand af rådyr og krondyr.
Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 18347

Jagt Klintholm Gods Møn  Mail: godskontor@klintholm.dk
16-05-2018
D. 30-06-2018

Søndergårdsjagten under Klintholm Gods, Østmøn, er fortrinsvis en markjagt, men grundet de mange læhegn, der er plantet, har den udviklet sig til at være en varieret jagt med mange muligheder.
Til jagten hører 5 opsatte skydetårne, 2 søer med remiser samt 1 remise med engelsk voliere. Endvidere er der 4 km læhegn, hvoraf langt de fleste er nyere 6 rækker hegn, der giver en virkelig god beskyttelse til vildtet. Der er gode muligheder for jagt på fasaner, råvildt, ænder og duer.
Arealet er på 215 ha, hvor der kan tilplantes i alt 3, stk. majsremiser. Der medfølger en mindre jagthytte beliggende på Søndergården (midt i reviret) og der er også mulighed for at opstille en jagtskurvogn.
Pris pr. 01/05-2018: 65.000,- årligt, kontrakten laves for en 5-årig periode og reguleres efter nettoprisindekset.

Pris: 65.000

www.klintholm.dk
Tlf: 55819105
Postnummer: 4791
Annonce nr: 17992

Super god jagt 4420  Mail: pn@kmpn.dk
09-05-2018
D. 23-06-2018

2ha god jagt, med masser af marker, søer og skove rundt om. Hanerup Enge ved Dortheaslyst og Løvenborg Slot. 4420 Regstrup.
BEMÆRK stykket overdrages med en ejers retigheder og det er kun dig om din husstand der må gå på jagt på det, da det kun er 2ha.

Pris: 5000


Tlf: 20469652
Postnummer: 4420
Annonce nr: 17925

Jagt udlejes på stevens  Mail: gammelsoegaard@godmail.dk
09-05-2018
D. 23-06-2018

Markjagt udlejes 125haPris: 30000


Tlf: 20414098
Postnummer: 4652
Annonce nr: 17930

Naturjagt på Midtsjælland  Mail: alkor@hotmail.dk
07-06-2018
D. 22-06-2018

beliggende 50 min i bil fra Rådhuspladsen KBH. i alt 100 tdr. land - stor eng, mose, sø, å og mark, med læbeplantninger og remisser. Et varieret areal skrående til ådal. Rigt fugleliv, med herboende og trækkende ænder og gæs. Regulering muligt.

Råvildt, agerhøns, fasaner, duer, og mange harer. Herudover fiskeri i søer og å. Velegnet som hyggejagt for 2-3 personer. Udsætning mulig. Revir pleje efter aftale. Jagten udlejes frem til 1. februar 2019.
evt. forlængelse. Skriv om dig/jer selv på mail, hvis du/i er interesseret i jagten.
Pris: 27000,00

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 18187

Øm  Mail: .
07-05-2018
D. 21-06-2018

11 ha med 700 åløb beplantet med pil
Pris:


Tlf: 46480438
Postnummer: 
Annonce nr: 17904

Jagt udlejes  Mail: Murernje@gmail.com
07-05-2018
D. 21-06-2018

Jagt ved Kalundborg udlejes for minimum en 3-5-årig periode.
Arealet er på Ca 245 ha. blandet ager, mindre skov, 4 vandhuller, samt 8 remisser, og stører moseområde.
På arealet står en meget stærk bestand af kronvildt, samt råvildt. Der er igennem årene nedlagt flere medalje trofæer, både kronhjort og Bukke. Enevidere skydes der mange duer, god træk jagt på både ænder og gæs

Mulighed for anlæg af vildt agre.(Der er i år etableret Ca. 2 ha majs. klargjort til udsætning)

I jagten indgår nyere jagt-stue på Ca. 75 m2, indeholdende: Gulvvarme, nyere køkken med alt tilhørende, stor spisestue med egeplank spisebord og plads til Ca. 20 personer, opholdsstue med chesterfieldsofa, soveplads samt toilet/bad og gulvvarme over alt
I forbindelse med jagt stue er der en lade til rådighed for opbevaring af foder mm. Mindre foder traktor kan indgå i jagtlejen
For yderligere spørgsmål Kontakt
Murernje@gmail.com
Kun seriøse henvendelser
Pris: 120.000


Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 17907

Nordsjælland  Mail: holmcarsten57@gmail.com
01-05-2018
D. 15-06-2018

Jagt udlejes for 4 år i periode ikke udbudt før , noget af Nordsjællands bedste. Råvildt , Dåvildt og Kronvildt samt rigtig god gåse og andejagt godt 25 ha.+ moser og vandhul .
Jorden er fordelt på 2 stykker , 1 stykke opgrensene til mindre træ stykke hvor der ikke drives jagt.
2 opgrensene til til større mose område og på engene er fladvand om efteråret hvor ænder og gæs hyppigt trækker til.


Pris: 35000,00 pr år


Tlf: 23213973 sms
Postnummer: 
Annonce nr: 17839

Askø  Mail: benny-m-sorensen@hotmail.com
01-05-2018
D. 15-06-2018

Jagt på Askø ønskes udlejet, Askø er på ialt 282 ha, 200 ha er landbrug som ønskes udlejet, heraf 10 ha frugtplantage og lidt udyrket, ellers dyrkes jorden med korn og roer, der er levende hegn, 7 vandhuller/mergelgrave , der er evt. mulighed for at anlægge vildtstriber med majs, og der er ca. 5 km kystlinie.
Der kan jages: Ænder, gæs, fasaner, hare, duer, og der mulighed for vildtpleje med udsætning af fasaner og ænder.

Pris:


Tlf: 40943302
Postnummer: 4942 Askø
Annonce nr: 17840

jagt stykke syd for Rønnede  Mail: leifhfj@gmail.com
01-05-2018
D. 15-06-2018

Mangler 1 gerne ny jæger
Jeg har ca 20 ha mark med vandhuller og grænser op til skov, god jagt på Råvildt, kronvildt og dåvildt kommer også på stykket. mange gæs kommer forbi.
send en mail med lidt om dig selv og jeg kontakter dig
leifhfj@gmail.com
Pris: 10000,-

Pris: 10000,-


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 17842

Jagt v/Slagelse  Mail: soegaard74@hotmail.com
28-04-2018
D. 12-06-2018

Fra Søgaard udlejes nu 145 ha stor jagt, beliggende 5 km sydøst for Slagelse. Afvekslende tærræn med flere veltilplantede læhegn/ remisser med vandspejl + voliere. (Nabo arealer hører for hovedparten unden Søgaard)
Alt fuglevildt samt godt træk af klovbærende vildt (herunder dåvildt).
Varieret afgrødevalg med stor andel af sukkerroer og græsfrø, foruden ærter og korn. Jagtstue kan medfølge.
Jagten kan evt. deles op!
Udlejes kun til seriøse jægere, for minimum 2 år.
Årlig leje kr. 45.000
Kontakt Thomas Søgaard på : soegaard74@hotmail.com


Pris: 45000


Tlf: 
Postnummer: 4200
Annonce nr: 17801

Ca 35 Ha skov udlejes på sydsjælland  Mail: jorgen@laurberg.org
28-04-2018
D. 12-06-2018

Bukkejagt 15000kr

Hele jagten 35000kr


Pris:


Tlf: 28294989 / 25544989
Postnummer: 4720
Annonce nr: 17812

Jagt v/Kalundborg  Mail: lerchenfeld@mail.tele.dk
17-05-2018
D. 11-06-2018

Fugle- og trækjagt udlejes på Lerchenfeld Gods, Kalundborg for en 5-årig periode. Areal ca. 90 ha består af marker med små remiser og vandhuller samt en mindre skovsø og mose.
Hvis det ønskes kan råvildt- og dyrejagt lejes fra 16.5.19 for kr. 20.000.

Pris: 35.000


Tlf: 22492166
Postnummer: 4400
Annonce nr: 18000

30ha nord for Dianalund  Mail: lundebjerg@tdcadsl.dk
10-05-2018
D. 11-06-2018

Ca 30 hektar jagt udlejes pr 15/5 2018 beliggende nord for Dianalund i naturrigt område grænsende op til åmoseområdet. God bestand af råvildt og ligeledes ses kronvildt på arealet samt fasaner, harer mm. enkelte remiser og levende hegn som omkranser arealet
Pris: 15000


Tlf: 
Postnummer: 4293
Annonce nr: 17934

Bukkejagt  Mail: dahl-antonisen@mail.dk
26-04-2018
D. 10-06-2018

Bukkejagt udlejes 130 ha som kan deles i mindre stykker
Beliggende på Øst Lolland
Pris ??

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 17775

Jagt i Åmosen  Mail: poulelm@gmail.com
26-04-2018
D. 10-06-2018

22 ha. i Åmosen grænsende op til Åmose Å. Arealet er tilsået med havre samt lidt vedvarende græs, brak og ca 1 ha med træer/krat. Åmosen er kendt for stor bestand af specielt rådyr og kronvildt.
Pris: 11000


Tlf: 21967928
Postnummer: 4450
Annonce nr: 17781

100 tl Fuglejagt.  Mail: stigohlers@gmail.com
20-04-2018
D. 04-06-2018

Jeg har to områder som ligger 15 km nord for Slagelse som jeg ikke får brugt derfor udlejes de på områderne er muligheder for ænder, gæs, hare, fasaner, snepper og duer med regulering pr 1/9 områderne består af ca 50 tl skov og 50 tl mark med to remiser skriv for yderlig info.
Pris: 20000


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 17717

Jagt udlejes  Mail: larsen.burso@hotmail.com
15-04-2018
D. 30-05-2018

42 ha. jord og 3 ha. sø udlejes.
Ligger i Godsted ved Øster Ulslev på Lolland.
Ligger i meget naturskønt område.
Jagtstue i drift bygninger kan evt. medfølge.
Evt. mulighed for at aftage vildt der skydes,
da der forefindes gårdbutik på ejendommen.

Pris: 25000


Tlf: 40350304
Postnummer: 4894
Annonce nr: 17639

Midtsjælland  Mail: Murernje@gmail.com
15-04-2018
D. 30-05-2018

Ca. 40 Ha ager jord med to remisser og Ca. 2. km å strækning,

De 35. Ha ligger samlet med to remisser centralt beliggende og Ca. 1,5 km å strækning med gode muligheder for andetræk. Resterende 5. Ha ligger ned til større moseområde og tilstødende grandskov. Gode muligheder for ænder og gæs. langs hele å strækningen er der Ca. 20 meter brakjord


Udlejes kun for en 3. årig periode.

Pris ?

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 17642

Jagtområde syd for Ringsted  Mail: @.dk
16-05-2018
D. 27-05-2018

God & alsidig jagt syd for Ringsted
Et samlet jagtareal på ca. 75 ha. udlejes.
Jagt arealet omfatter agerjord, mergelgrave/søer, remisser/beplantninger/læbælter/mindre skovområder og vandløb samt vildtagerareal.
Mulighed for afskydning af det meste.
God mulighed for trækjagt samt sommerbuk.
Der forefindes volierer, stiger, foderinstallationer m.m. på arealet.
Revirpleje skal være en naturlig del af aftalen.
Der kan etableres jagthytte/hus og yderligere vildt agere.
40 min. fra Rådhuspladsen – 5 min. fra Ringsted.


Pris: 37.500,-


Tlf: 2064 3434
Postnummer: 4160
Annonce nr: 17993

Jagt udbydes ved Åmosen, Stenlille  Mail: mp@skkm.dk
15-05-2018
D. 27-05-2018

Der tilbydes 1 års jagt i naturskønt område som er rigt på dyreliv. Område er på 47 HA agerjord plus 2 remisser, ved Åmosen, Stenlille. En sæson. 25.000 kr.

Ønskes yderligere info eller fremvisning af området kan vi kontaktes på mail. mp@skkm.dk eller mobil 25 24 23 22.

Pris: 25000


Tlf: 25 24 23 22
Postnummer: 4295
Annonce nr: 17988

75 Ha med super god mose og skov  Mail: Skovly3344@gmail.com
01-05-2018
D. 21-05-2018

1 time syd for København.
Jagten indeholder først og fremmest en super god mose og skov på 10 Ha og en dejligt nyistandsat fritidsbolig beliggende i skovbrynet.
Herudover marker direkte til skov med 200 meter skovbryn.
Mosen indeholder 2 store søer og er en perfekt biotop for Råvildt, Fasan sneppe, ænder og gæs.
Arealet er beliggende i meget vildt rigt område med 600 Ha skov som direkte nabo.
Der er en god bestand af klovbærende vildt, sidste sæsons udbytte var 7 rådyr og en dåhjort.
Vores målgruppe er en eller max to kvalitets bevidste jægere som drømmer om deres egen feriebolig med egen supergod jagt lige udenfor døren.
Henvendelse til:
Skovly3344@gmail.com

Pris: 35.000 + moms


Tlf: 
Postnummer: 4840
Annonce nr: 17833

Vestlolland  Mail: andreas-jeppesen@hotmail.com
12-05-2018
D. 20-05-2018

54 ha. jagt udlejes. Arealet består af 47 ha. ager samt 7 ha. græs. En del af arealet er grænsende op til skov. Jagten har en god bukkejagt samt en fin gåsejagt, da den er beliggende i kort afstand til smålandsfarvandet.

Pris: 10.000


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 17961

50 Ha Falster  Mail: sibiriengaard@gmail.com
27-04-2018
D. 19-05-2018

Falster 1 time fra København.
Ejendommens areal er på 110 Ha. Heraf er de 15 Ha indrettet og dyrket specielt med henblik på jagt.
Stor mose på 10 Ha med 3 store søer. Mosen grænser op til statsskov ( Naturstyrelsen).
Mosen er en perfekt biotop for fasaner, ænder, sneppe og klovbærende vildt.
Naturstyrelsen forvalter jagten således at der skydes mindre end 4 råbukke på det 800 Ha store skov areal.
Dette er efter vores landbrugs forvalter alt for lidt, og vi ønsker at vores jægere yder en indsats for at begrænse den nuværende vækst af rå og dåvildt, som retter betydelig skade på vores afgrøder.
Herudover findes 2 marker som grænser op til skov med 2x 100 meter.
Med i lejemålet følger hyggeligt stråtækt skovløber hus ( tidlige skyttebolig ),Huset er ny renoveret med nyt køkken og brændeovn.
For den rette lejer er der altså mulighed for at tage familien med på weekend ophold.
Statsskoven som er nabo, har anlagt kilometervis af vandrestier ( som næsten ingen bruger).
Indenfor 20 minutter kørsel ligger en af landets bedste bade strande, 20 minutter i den anden retning ligger et landets bedste fiskevande ( Havørred ). Med i lejen følger fiskejolle på indregistreret autotrailer.
Arealet egner sig ikke til konsortiejagt med mange jægere. Det passer fint til få kræsne jægere. Bedre jagtbiotop findes ikke i Danmark.
Fremvisning til seriøse henvendelser kan aftales på mail:
sibiriengaard@gmail.com
Jagten kan deles op i 2.
Pris pr. del: 35.000,- + moms eller bud.

Pris: 35000


Tlf: 
Postnummer: 4863
Annonce nr: 17798

Jagt v/Kalundborg  Mail: lerchenfeld@mail.tele.dk
03-05-2018
D. 17-05-2018

Jagt udlejes på del af Lerchenfeld Gods, Kalundborg for en 5-årig periode. Arealet ca. 190 ha består af marker med små remiser og vandhuller samt en mindre skovsø og mose. Vestsiden af arealet er uden bukkejagt det første år. Der er stor bestand af råvildt samt en god trækjagt. Mindre jagthytte medfølger
Pris: 90.000


Tlf: 22492166
Postnummer: 4400
Annonce nr: 17872

Lerchenfeld jagt udlejes  Mail: lerchenfeld@mail.tele.dk
10-05-2018
D. 17-05-2018

God og alsidig jagt udlejes for en periode på 3-5 år. der er Ca 120 ha med skov ,marker hegn .på Lerchenfeld er der et særdeles godt due træk andetræk.Der er endvidere en stærk bestand af råvildt .samt kronvildt.Der er mulighed for en god jagthytte.henv hurtigst af hensyn til bukkejagt.Jens Holm tlf 22492166
Pris: 68000


Tlf: 22492166
Postnummer: 4400
Annonce nr: 17939

Jagtområde syd for Ringsted  Mail: @.dk
01-05-2018
D. 16-05-2018

Jagtareal på ca. 40 ha. udlejes.
Jagt arealet omfatter agerjord, mergelgrave/søer, remisser/beplantninger, åløb og mindre fredsskove.
Mulighed for afskydning af då og råvildt, fasaner, agerhøns, ænder, harer, duer, krager mm.
God mulighed for trækjagt samt sommerbuk.
Revirpleje skal være en naturlig del af aftalen.
Mulighed for etablering af vildtagre.
Lokale til jagtestuge kan tilbydes.
5 min. fra Ringsted

Pris: kr. 20.000,-


Tlf: 20643434
Postnummer: 4171
Annonce nr: 17831

jagt udlejes  Mail: vemmelevgaard@gmail.com
13-05-2018
D. 16-05-2018

hej Vestsjælland, jagt udlejes 35 ha, hare fasan agerhøns duer enkelte gæs og ænder, mange rådyr.

3 læbælter 2 remiser å i skel 2 mindre stykker med majs.

mulighed for opstilling af campingvogn


Pris: 14.000,-


Tlf: 
Postnummer: 4241
Annonce nr: 17970

Kalbyrisskoven øst for Næstved.  Mail: jh@herlufsholm.dk
31-03-2018
D. 15-05-2018

Udlejes for en 5-årig periode. Arealet er på ca. 200 ha. og består af løv-og nåleskov i forskellige aldersgrupper.
Sø på ca. 1 ha. findes centralt i skoven.
I jagten indgår nyere jagthus på ca. 100 m2, indeholdende: entre, spisekøkken, stor spiststue, opholdsstue, 3 soverum samt bad og toilet.
I forbindelse med jagthuset er der en lade til opbevaring af foder m.v..
Pris: 140.000 kr/år.
John Hansen 22951451

Pris: 140000


Tlf: 22951451
Postnummer: 4700
Annonce nr: 17483

Søndergård, 4791 Borre  Mail: klintholm@klintholm.dk
29-03-2018
D. 13-05-2018

Fra 1.5.- 2018 er jagten på Søndergård under Klintholm Gods til leje for en 5 årig periode.
Arealet er 215 HA markjagt med 2 søer med remiser og 1 Remise med engelsk voliere endvidere 4 km 6 rækket læhegn.
Området har en stærk bestand af råvildt samt ande- og gåsetræk.
Der er opsat 5 skydetårne
Der medfølger mindre jagtstue, der er mulighed for evt. at opstille jagtskurvogn. – Der kan tilplantes 3 majs remiser.

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 4791 Borre
Annonce nr: 17461

150 ha Lammefjorden  Mail: beg@nybolig.dk
06-05-2018
D. 12-05-2018

Ca 150 ha udlejes, arealet består primært af marker, men også 10 ha energipil, 2,5 ha skov, et par mindre remiser, en lille sø.
Vildt: Råvildt, fasaner, gæs og duer.

Pris: Efter aftale


Tlf: 51528110
Postnummer: 
Annonce nr: 17894

Marienborg på Møn  Mail: birgitte@marienborgmail.dk
27-03-2018
D. 11-05-2018

Nylukkejagten på Marienborg udlejes fra den 1.5.2018 for en 5-årig periode. Der er 75 ha skov og 157 ha ager med 3 faste remisser og et andehul. Der er derudover mulighed for at tilkøbe flyvende remisser. Der findes en god rådyrbestand. En god fasanjagt er mulig. derudover skydes ænder, snepper og duer. i jagtlejen indgår 4 skydetårne og 4 engelske voliere samt jagtstue med køkken og toilet.

Pris: kr. 130000


Tlf: 40756020
Postnummer: 4780
Annonce nr: 17432

Jagt ved Regstrup  Mail: beg@nybolig.dk
06-05-2018
D. 08-05-2018

10 ha mark areal med 2 remiser. Arealet støder op til et større beplantet areal. Der findes en hel del råvildt i området, samt kronvildt på strejf.
Pris: 5000


Tlf: 51528110
Postnummer: 4420
Annonce nr: 17892

Jagt udlejes  Mail: Formand@skelby-vand.dk
07-05-2018
D. 08-05-2018

Areal ved Glumsø ca. 40 ha ager der er ca. 1,2 km skovlinie hvor der er rigt på dyreliv både råvilt og kronvilt.
Pris: 15000


Tlf: 20451070
Postnummer: 4171
Annonce nr: 17897

Gundsømagle  Mail: .
01-05-2018
D. 06-05-2018

21 Tønder land med beplantet mose i skel udlejes til 1 - max 2 jægere.
God jagt på råvildt, duer, ænder, trækkene gæs fra Roskilde fjord og den nærliggende Gundsømagle sø. Dåvildt kan forekomme i perioder.
Jagten udlejes pr. 1/5 for 13.500 kr. Årligt Al henvendelse på telefon 2393 4880 mellem kl. 13.00 og 21.00

Pris:


Tlf: 2393 4880
Postnummer: 
Annonce nr: 17841

Jagt i Mårum  Mail: michael@vejagergaard.dk
01-05-2018
D. 03-05-2018

Jagten består af ca. 28 ha med en stor sø i midten. Tinghuse å løber igennem arealet og der er remiser langs åen og omkring søen.
Pris: 22000


Tlf: 40254698
Postnummer: 3230
Annonce nr: 17836

Jagt...  Mail: arp-hansen@os.dk
24-04-2018
D. 03-05-2018

En god lille jagt.
20 min. fra Kbh.C.
19 Ha. Eng-mose-mark.
Udlejes fra 1 Maj 2018

Pris: 16000,-


Tlf: 20944378
Postnummer: 2765
Annonce nr: 17754

20,5 ha jagt udlejes  Mail: jensen_0586@hotmail.com
30-04-2018
D. 02-05-2018

Jagten består af mark og eng + nogle hegn. Engene ligger ned til større kanal. vildt: råvildt, ænder, fasaner og harer. Jagten tilhører ikke adressen på billedet.
Pris: 6000


Tlf: 53299420
Postnummer: 4532
Annonce nr: 17827

Smørum  Mail: jef@centerair.dk
26-04-2018
D. 01-05-2018

Jagt ved Smørum, 9 HA, god due- og bukkejagt, Udlejes pr. 1. Maj
Pris: 7.000


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 17779

Sengeløse  Mail: jef@centerair.dk
26-04-2018
D. 01-05-2018

Jagt tæt på IKEA, ved Sengeløse, 29 HA, rigtig god due- og bukkejagt.
Udlejes pr. 1. Maj kr.

Pris: 15.000


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 17778

Stevns  Mail: humlemose@dlgnet.dk
21-04-2018
D. 30-04-2018

Udlejes den 1 maj 2018, eller snarest.
32 ha. markjagt med hegn omkring, vildtremisse med skydetårn ved vandhul, beliggende Lyderslev Bygade 45, 4660.
5,5 ha. markjagt med hegn, og går op til skov, beliggende Juellingevej 29, 4660.
Der er bestand af råvildt, hare, agerhøns og fasan.
Afskyd. i 2017 ialt 66 stk. blandet vildt.

Pris: Kr. 12.500-


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 17729

Unik vestsjællandsk godsjagt  Mail: vesterbygaard@vesterbygaard.dk
03-04-2018
D. 29-04-2018

Godsjagt i Vestsjælland udlejes for en femårig periode.

320 kuperede hektar fordelt på skov og ager med remiser, vandhuller, sø og udbyggede læhegn. Alle remiser og vandhuller er velholdte.

Der har været drevet professionelt jagtvæsen til og med den netop afsluttede sæson, og der er god basis for fasaner, andetræk og bukkejagt. Strejf af kronvildt.

Jagtlejer har rådighed over jagthytte med stor stue, to soveværelser, køkken og bad samt vildtrum. Der er stor have og parkering beliggende højt i skoven med vid udsigt over Tissø og en del af jagtreviret til Storebæltsbroen.

Etablering af vildtagre samt opbevaring af korn og mindre maskineri efter aftale.

Vi forventer pietetsfuld, løbende revirpleje i samarbejde med skovfoged og landbrug.

Jagtleje: 220.000 årligt, inklusive jagthytte (ekskl. forbrug).

Henvendelse på mail: vesterbygaard@vesterbygaard.dk.

Pris: 220.000

www.vesterbygaard.dk
Tlf: 
Postnummer: 4490
Annonce nr: 17510

Nordvest Lolland! Jagt udlejes.  Mail: rp.pioneer@mail.dk
24-04-2018
D. 26-04-2018

54 ha. jagt udlejes i kystnært område.
Stort tryg af gæs i efteråret.
Der forefindes ænder, fasaner, hare, agerhøns og råvildt.

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 17759

Jagten er udlejet  Mail: Hannemoustgaard@hotmail.com
21-04-2018
D. 22-04-2018

Jagt udlejes.
37 ha udlejes, beliggende mellem 4534 Hørve og Snertinge.
Pæn rådyrbestand. Naturlig bestand af fasaner og ænder. Der ligger en lille skov på en bakketop. Skønt naturområde.
Har dette jeres interesse skriv til mig og jeg vil give svar tilbage.
Kun seriøse henvendelser.

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 17723

Holbæk  Mail: .
21-04-2018
D. 22-04-2018

100 t land , med flere små remise, samt åløb gennem ejendommen.

Pris: 15000


Tlf: 59471069
Postnummer: 
Annonce nr: 17730

God jagt syd for Ringsted  Mail: @.dk
08-03-2018
D. 22-04-2018

God & alsidig jagt syd for Ringsted
Et samlet Jagtareal på ca. 75 ha. udlejes.
Jagt arealet omfatter agerjord, mergelgrave/søer, remisser/beplantninger/læbælter/mindre skovområder og vandløb.
Mulighed for afskydning af det meste.
God mulighed for trækjagt samt sommerbuk.
Der forefindes volierer, stiger, foderinstallationer m.m. på arealet.
Revirpleje skal være en naturlig del af aftalen.
Der kan etableres jagthytte/hus og vildtager.
40 min. fra Rådhuspladsen – 5 min. fra Ringsted.Pris: 42,500,-

sandbygaard.dk
Tlf: 20643434
Postnummer: 4171
Annonce nr: 17225

Jagt udlejes  Mail: jmuusmann@hotmail.com
19-04-2018
D. 20-04-2018

38 ha markjagt med naturlig bestand af råvildt, harer,
fasaner, agerhøns og duer.
På arealet er der 2 mergelgrave med lidt beplantning.

Pris: 9000


Tlf: 21218541
Postnummer: 4261
Annonce nr: 17694

Sophienlund Gods Nordøstsjælland  Mail: sophienlundgods@gmail.com
15-03-2018
D. 18-04-2018

Enestående jagtrevir ca 90 ha, hørende under Sophienlund Gods, udlejes for en længere periode. Reviret, som har været en del af godsets jagtvæsen er beliggende fuldstændig ugenert og fredelig, er stærkt kuperet med flere store remisser, brede levende hegn, flere vandhuller og 2 større søer, samt et moseområde. Der forefindes en fast bestand af råvildt, dåvildt, fasaner, hare samt et stort træk af ænder herunder krikænder.

Jagtstue og depotrum kan stilles til rådighed.

Pris:


Tlf: 40522702
Postnummer: 3250
Annonce nr: 17300

9 ha. ved Fredensborg  Mail: post@baerhaven.dk
15-04-2018
D. 17-04-2018

9 ha. i vildtrigt og naturskønt område mellem Danstrup og Endrup Hegn.


Pris: 12.500


Tlf: 20772050
Postnummer: 3480
Annonce nr: 17638

Eksklusiv økologisk jagt  Mail: ellegrd@get2net.dk
03-03-2018
D. 17-04-2018

Eksklusiv økologisk jagt ved Tølløse udlejes pr. 1.-4.-2018. 20 ha. m. råvildt, agerhøns, fasaner, harer, ænder, og skovduer. 22500,- eller bud.
Kun seriøse henvendelser

Pris:


Tlf: 26135308
Postnummer: 4340
Annonce nr: 17187

Jagt udlejes  Mail: Murernje@gmail.com / niel166h@edu.easj.dk
17-03-2018
D. 15-04-2018

Jagt ved Kalundborg udlejes for minimum en 5-årig periode.
Arealet er på Ca 245 ha. blandet ager, mindre skov, 4 vandhuller, samt 8 remisser, og stører moseområde.
På arealet står en meget stærk bestand af kronvildt, samt råvildt. Der er igennem årene nedlagt flere medaljer både kronhjort og Bukke. Enevidere skydes der mange duer, god træk jagt på både ænder og gæs

Mulighed for anlæg af vildt agre.

I jagten indgår nyere jagt-stue på Ca. 75 m2, indeholdende: Gulv varme, nyere køkken med alt tilhørende, stor spisestue med egeplank spisebord og plads til Ca. 20 personer, opholdsstue med chesterfieldsofa, soveplads samt toilet/bad og gulvvarme over alt
I forbindelse med jagt stue er der en lade til rådighed for opbevaring af foder mm. Mindre foder traktor kan indgå i jagtlejen
For yderligere spørgsmål Kontakt
Murernje@gmail.com / niel166h@edu.easj.dk
Kun seriøse henvendelser
Pris: ?

Pris: ?


Tlf: 
Postnummer: 4400
Annonce nr: 17312

Nordsjælland fredet område.  Mail: abboligtjek@gmail.com
11-04-2018
D. 13-04-2018

Alsidig jagt på 27 ha.Flere remiser og skov samt 1 ha sø,med rugende ænder og gæs.
Stor råvildtbestand.Meget fint andetræk.
Herudover fasaner, harer og altid snepper i sæsonen.

Pris: 28000


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 17591

Stevns syd  Mail: humlemose@dlgnet.dk
04-04-2018
D. 10-04-2018

Udlejes den 1/5 2018
32 ha. markjagt med hegn, vildtremisse ved vandhul, beliggende Lyderslev Bygade 45, 4660
5,5 ha. markjagt med hegn, og går op til skov, beliggende Juellingevej 29, 4660
Der er bestand af råvildt, hare, agerhøns og fasan.
Afskydning i 2017 i alt 66 stk. blandet vildt.

Pris: 12.500,-


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 17526

God jagt Vestsjælland  Mail: poul@maglemosegaarden.dk
26-03-2018
D. 09-04-2018

God jagt i nærheden af Asnæs udlejes fra d.1-4-2018. Arealet er på ca.18 ha og er en blanding af skov,mark,mose og afvandingskanal fra Lammefjorden med en god udsigt ud over fjorden. Vildtet består af fasaner,harer,bekkasing,duer og en god bestand af råvildt med et par gode bukke. Der er god mulighed for at fiske og andetræk i kanalen. Mulighed for brug af jagthytte i nærheden med gratis varme og strøm. Har dette jeres interesse skriv til mig og jeg ville give svar tilbage. Priside 14.000 kr.
Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 17427

Jagt udlejes  Mail: An@annexgaarden.net
04-04-2018
D. 06-04-2018

25 ha god jagt udlejes, ved Åmosen. Fra dags dato.
God jagt med mulighed for at skyde bla. kronvildt, dåvildt, fasaner, gæs osv.
Der er 2 remisser og jagten ligger op til
skoven.
Pris: 18000kr.

Pris: 18000


Tlf: 29280370
Postnummer: 4440
Annonce nr: 17528

Jagt udlejes  Mail: an@annexgaarden.net
04-04-2018
D. 06-04-2018

8 ha jagt udlejes. Jagten ligger i mellem Østrup og ugerløse ved skov.
Pris 5000kr.

Pris: 5000


Tlf: 29280370
Postnummer: 4440
Annonce nr: 17529

jagt syd for Rønnede  Mail: leifhfj@gmail.com
29-03-2018
D. 03-04-2018

Mangler 1 gerne ny jæger
Jeg har ca 36 ha mark med vandhuller og grænser op til skov, god jagt på Råvildt, kronvildt og dåvildt kommer også på stykket. træk jagt på gæs.
send en mail med lidt om dig selv og jeg kontakter dig
leifhfj@gmail.com

Pris: 10000,-


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 17460

Raadegaard Gods, Tappernøje  Mail: sok@kludt.dk
15-02-2018
D. 01-04-2018

Raadegaard Gods, Tappernøje udlejer sit primære jagtområde på ca. 400 ha. I jagtaftalen indgår et af Danmarks absolut bedste jagtrevirer og meget attraktive bolig- og indkvarteringsforhold. Kørselstid fra København ca. 40-45 min.

Seriøse henvenvelser om interesse til: sok@kludt.dk

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 17038

Jagt ved Faxe  Mail: sandgaardjohan@gmail.com
31-03-2018
D. 31-03-2018

100 ha god jagt med 3 remiser og 5 ha skov med 2 vandhuller. Jagten ligger op ad 2 store skove. Man overtager for 10.000 Kr engelsk voliere samt fodertønder,automater og skydestiger. Årlig jagtlege 25.000 Kr.
Pris: 25.000


Tlf: 61553430
Postnummer: 
Annonce nr: 17482

32 ha  Mail: Toftegaard@hotmail.com
24-03-2018
D. 25-03-2018

Fin jagt på agerjord, lidt eng, sø, lille stykke strand.
Der er harer, fasaner, agerhøns og råvildt på jorden.
Udlejes fra nu.
Kun henvendelse på mail.

Pris: 16000kr


Tlf: 
Postnummer: 4070
Annonce nr: 17412

Jagt udlejes  Mail: Vildtfarm@rasmussen.mail.dk
09-03-2018
D. 25-03-2018

Jagt udlejes på Vestlolland ca.63 ha.
0,5 ha mose samt lille remisse med vandspejl
Fin jagt både med riffel og hagl

Pris: 15.000,-


Tlf: 28156118
Postnummer: 
Annonce nr: 17240

Gods jagt udlejes  Mail: kgo@rosenfeldt.dk
06-02-2018
D. 23-03-2018

1/2 - 2018 og 5 år frem udlejes 204 hektar jagt. Fordelt på 65 hektar varieret skov og 139 hektar ager med hegn og remisser. Skov med adgangsveje, som bevirker at området ikke behøver at blive ”jæger” forstyrret unødigt. Gode lysninger mm. i skoven. En speciel perle er Indernoret, som er et stort område midt i skoven, et pragtfuldt sted at opholde sig på både en bukke og fugle jagt. Der kan drives 7 såter samt flere remisser, 2 km hegn og 2 km kyst. Jagten ligger ud til smålandshavet, med godt fiskeri. Jagt hytten ligger 2 km fra Rosenfeldt. Huset er på 150 m2, 3 jagtstuer, soveplads til 10-12 personer, køkken, bad og wc. Dette er jagten for den kræsne jæger, der søger den varierede jagt oplevelse. Kun seriøse henvendelser, yderlige oplysninger fås på mail eller tlf. 20643427 mellem 8.00 og 18.00
Pris: 177.000

Rosenfeldt.dk
Tlf: 20643427
Postnummer: 4760
Annonce nr: 16966

god jagt  Mail: sandgaardjohan@gmail.com
21-03-2018
D. 22-03-2018

SOLGT
Pris: 25.000


Tlf: 61553430
Postnummer: 
Annonce nr: 17367

Jagt perle ved Køge Ås  Mail: nvso@privat.dk
21-03-2018
D. 22-03-2018

25 ha agerjord og lille mose med vand. Ingen hytter men masser af dejlig natur og vildt.
Pris: 20000


Tlf: 42270518
Postnummer: 4600
Annonce nr: 17363

Marienborg Gods på Møn  Mail: birgitte@marienborgmail.dk
02-02-2018
D. 19-03-2018

Nylukkejagten på Marienborg udlejes fra 1.maj 2018.
Der er 72 ha skov og 157 ha ager. Der er et andehul og 3 faste remisser samt mulighed for at så flyvende remisser. Skoven Jagten har en god rådyrbestand. Fuglejagten omfatter, udover fasaner, snepper, duer og ænder. Jagten udlejes med 3 engelske voliere, 5 skydetårne og jagtstue med køkken og toilet. Prisen er kr. 130.000 og kontrakten er 5-årig

Pris: 130.000


Tlf: 40756020
Postnummer: 4780
Annonce nr: 16920

Slagelse  Mail: mm-steel.aps@pc.dk
09-03-2018
D. 11-03-2018

106 tdl. eksklusiv jagt, fordelt på 54 tdl. skov og 52 tdl. mark med remisser og levende hegn.
Arealet udgør en helhed, og er klemt inde mellem 2 andre skove. Jagten har ikke været lejet ud før. En perfekt jagt for to gode jagtvenner, som ønsker riffeljagt i særklasse.
Seriøse henvendelser ønskes.

Mvh. Morten


Pris: 35000,-


Tlf: 
Postnummer: 4200
Annonce nr: 17239

Dejlig jagt på Lolland  Mail: Helsted7@hotmail.com
09-02-2018
D. 09-03-2018Duesminde udlejer130 agerjord til jagt. Der er 1 ha skov, hvor der er plantet 1 ha Elefantgræs omkring, hvor der kan skydes bukke i foråret og god fasan jagt i efteråret.

Der er tilhørende remiser i de forskellige marker, samt gode levende hegn. Korn kan købes og opbevares på ejendommen.

Morten Helsted

Pris: 27500


Tlf: 22774875
Postnummer: 4970
Annonce nr: 16992

Herlufsholm Skole og Gods.  Mail: jh@herlufsholm.dk
21-01-2018
D. 07-03-2018

Jagten i Kalbyris-skoven udlejes for en 5-årig periode.
Arealet er på ca. 200 ha., blandet løv- og nåleskov i forskellige aldersgrupper.
Der forefindes sø/mose på ca. 1 ha centralt beliggende på arealet.
Mulighed for anlæg af vildtagre.
Stor ny engelsk voliere forefindes midt i skoven.
I jagten indgår nyere jagthus på ca. 100 m2, indeholdende: entre, spisekøkken, stor spisestue, opholdssstue, 3 soverum samt toilet med bad.
I forbindelse med jagthuset er der en lade til rådighed til opbevaring af foder mm.
Pris pr. år kr. 140.000
John Hansen, skovfoged, 22951451

Pris: 140.000 pr. år


Tlf: 22951451
Postnummer: 4700
Annonce nr: 16816

Jagt udlejes ved Boeslunde  Mail: hvidager@live.dk
19-02-2018
D. 02-03-2018

150 ha agerjord med remisser og vandhuller udlejes.
Stykkerne er på 22 til 50 ha og priser fra 10 t.kr.

Pris: 50000 kr.


Tlf: 
Postnummer: 4242
Annonce nr: 17073

Jagt udlejes ved Boeslunde  Mail: hvidager@live.dk
25-02-2018
D. 02-03-2018

20 agerjord med god remise og andehul.
Rådyr, harer,fasaner og agerhøns

Pris: 10000


Tlf: 
Postnummer: 4242
Annonce nr: 17138

Maltrupjagten  Mail: .
23-01-2018
D. 26-02-2018

672,5ha, Maltrupjagten er en helt unik jagt med et pragtfuldt revir, der er ligeligt fordelt på skov og ager. Med sine store professionelle remisser, mergelgrave, sumparealer, vandhuller i skov og levende hegn er dette Krenkerup Gods’ bedste revir. En stor bolig til skytte med familie samt separat bolig til jagtstue med eget bad og WC sætter prikken over i’et. Ejendommene ligger helt ned til Sakskøbing fjord, der løber langs med hele reviret ind til Sakskøbing by. Der er sikavildt, dåvildt og råvildt på reviret. Herudover er der et fantastisk andetræk med mange krikænder og selvfølgelig gråænder. I det lidt sumpede areal er der såvel sneppe som bekkasin. Endvidere er der fantastiske fiskemuligheder i Sakskøbing fjord. Reviret har ikke været lejet ud i en årrække, hvilket har givet en stor og sund bestand af vildt.
Dette er reviret til det kræsne konsortium, som sætter jagtoplevelsen i højsædet og interesserer sig for bærerdygtig jagt. Her er der mulighed for at lave en unik naturoplevelse til et godt sammentømret konsortium med kræsne gæster, eller den ultimative jagt for enkeltpersonen som ønsker fod under eget bord, med naturforvalter / skytte der bor direkte i reviret. Lejen er inkl. bolig og jagtstue.

Kun seriøse henvendelser!

Kontraktudkast kan fremsendes og besigtigelse kan bestilles på
+45 54 70 54 85

Pris: 346.500


Tlf: +45 54 70 54 85
Postnummer: 
Annonce nr: 16837

God & alsidig jagt syd for Ringsted  Mail: @.dk
01-02-2018
D. 18-02-2018

Jagtareal på ca. 40 ha. udlejes.
Jagt arealet omfatter agerjord, mergelgrave/søer, remisser/beplantninger, åløb, læbælte og fredsskove.
Mulighed for afskydning af då og råvildt, fasaner, agerhøns, ænder, harer, duer, krager mm.
God mulighed for trækjagt samt sommerbuk.
Revirpleje skal være en naturlig del af aftalen.
Mulighed for etablering af vildtagre.
Lokale til jagtstuge kan tilbydes.
40 min. fra Rådhuspladsen – 5 min. fra Ringsted

Pris: kr. 25.000,-


Tlf: 20643434
Postnummer: 4171
Annonce nr: 16916

Jagt Brorfelde midtsjælland  Mail: ohh@holst-henriksen.dk
06-02-2018
D. 12-02-2018

Kære jæger

Pt. er jagten ledig på vores ejendom "Pedersminde" v/ Brorfelde. Ca 97 ha i et meget smukt terræn op ad et større skovområde med 7 mindre remiser, heraf en på godt 1,5 ha og og en lille skovpynt samt en lille have remise.
Udsætning af fasaner og ænder samt såning af majs og fodring foretages af ejeren eller af vores mini skytte " kan ændres efter aftale " som deler denne udgift med den kommende lejer. Antal jægere aftales nærmere.
Der forefindes råvildt og et mindre gennemtræk af kronvildt ses.
Ejeren har tidligere haft 2 fuglejagter i okt.og nov.Dette ønskes fortsat ellers er jagten fri.
På ejendommen er der en opvarmet jagtstue og adgang til bad og toliet og der forefindes en åben jagtvogn.
Jagten kan også lejes uden bukkejagten med et afslag på 20.000,00 kr.
Jeg ser frem til at høre fra jer jægere, der holder af at være i en yderst smuk natur og finder jagt, som et privilegium og har den rette sociale adfærd og samarbejdsvilje til forsat at udvikle området til en samlet eftertragtet jagtbiotop. så er i velkommen til at kontakte mig på e-mail ohh@holst-henriksen.dk eller mobil 40279722

MVH Ole Holst
Pris: 55000,00


Tlf: 40279722
Postnummer: 4350
Annonce nr: 16964

Præstø  Mail: .
06-02-2018
D. 12-02-2018

ca.150ha. markplan er gras,majs,korn.
Landskabselementer er: stor sø, remiser med vand,lille grusgrav,skovkanter.
Ældre jagtskur må bruges.
Pris: 45000dkr/år

Pris: 45000


Tlf: 50973706
Postnummer: 4720
Annonce nr: 16963

Riffeljagt udlejes  Mail: telecarsten@gmail.com
01-02-2018
D. 04-02-2018

Riffeljagt på 33 ha udlejes i nærheden af Mogenstrup ved Næstved.


Pris: 6500


Tlf: 40812696
Postnummer: 4700
Annonce nr: 16912

3 fuglepladser i et lille konsortie i Fårevejle er ledige  Mail: be10na@yahoo.dk
01-02-2018
D. 02-02-2018

3 pladser er blevet ledige i vores lille jagtkonsortie.
Vi afholder 5 jagter om året.
Jagtarealet er dyrket mark, moseområde, juletræsområde, nyanlagt remisse og et bredt læhegn, hvor vi har jagten på begge sider.
Vi udsætter fasaner hvert år.
Der er også en ledig bukkeplads, til 6000 kr.

Pris: 3000


Tlf: 31679110
Postnummer: 4540
Annonce nr: 16903

Blandet jagt midtsjælland  Mail: _
26-01-2018
D. 29-01-2018

50 ha blandet jagt mellem Ringsted og Næstved udlejes. Jorden er samlet og kuperet og skråner ned til susåen, hvor der er knap 500 m åbred.
Der er på arealet 5 remiser og levende hegn. Der er 2 søer hvor der er mulighed for udsætning af ænder i den ene. Der er en remise med mulighed for udsætning af fasaner hvis dette ønskes. Der er gode muligheder for at skyde råvildt på reviret.

Pris: 25000


Tlf: 22142202
Postnummer: 4160
Annonce nr: 16859

            

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57