######### ######### ######### 

eXTReMe Tracker

Konsortiepladser fyn

Når annoncen skal slettes send en mail til john ( A ) jagtformidling.dk
Konsortiemedlem søges
 Mail: olufbirthe@gmail.com
22-03-2018

Velfungerende jagtkonsortie på vestfyn - grundlagt 1999 - søger nyt B-medlem med hund.
Medlemspladsen kan deles af 2 personer.

Revir: Et større gods ved Faaborg ca. 255 ha -
agerjord, skov, remisser og andedam.

Medlemmer: Pt. er vi 6xA-medlem (hagl + kugle) og 9xB-
medlem (hagl)

Udsætning: Der udsættes en passende mængde fasaner fra
engelske voilerer samt ænder i en større
andedam.

Udstyr: Vi har traktor, 4x4 pickup, 2 jagtvogne,
trailer, 2 kornsiloer, 8 hochsize og 6 engelske
voilerer m.m.

Jagthytte: Den er lys/stor og med veludstyret køkken,
toilet, brændeovn og siddeplads til ca. 35
personer.

Pris: B-medlem kr. 11.000,- + forplejning (3
andejagter, 8 klapjagter m/gæst, 1 klapjagt
u/gæst og 1 rævejagt).

Indskud: kr. 3000,-

Forplejning: Til klapjagterne serveres morgenmad samt
varm mad efter jagterne.
Andejagter afsluttes med smørrebrød.

Nærmere oplysninger

Jørn Jespersen
Telf. 64406080/21773395
E-mail: jojespersen@adslhome.dk

Pris: 11.000 kr


Tlf: 64406080/21773395
Postnummer: 
Annonce nr: 17381

Jagt på Sydfyn
 Mail: a.molin@thuromail.dk
21-03-2018

Lille hyggeligt konsortium på Sydfyn
(i alt 8 mand) kan tilbyde et par B-pladser.

Pris: 6.000,00


Tlf: 40505749
Postnummer: 5700
Annonce nr: 17366

Riffel jagt Langeland
 Mail: jdn@m-tex.dk
15-03-2018

Vi søger 1 person som kunne tænke sig at komme med i vores lille jagt selvskab vi er i alt 4 personer der bliver holdt 4 til 5 fælles jagter 1 til 2 tryk jagter og det er primært jagt på egen hånd efter rå og dådyr jagt der er 2 skove og en del agerjord 90 hektar skulle det have jeres interesse så er I velkommen til at kontakte mig om rundvisning pris mm sted er midt på Langeland
Pris: 7500


Tlf: 26122032
Postnummer: 5900
Annonce nr: 17298

Konsortieplads på Sydfyn
 Mail: jmam@dsa-net.dk
12-03-2018

Jagt konsortium på Sydfyn

Et stort og velfungerende jagtkonsortium søger 1-2 nye medlemmer i den kommende sæson. Vi har en stor udsætning af fasaner og udsætter et passende antal ænder, så det stemmer overens med lovgivningen. Fuglevildt passes af vores dygtige fodermestre. Der er en god og stigende bestand af dåvildt på arealet og en yderst sund og stærk bestand af råvildt.
Med hensyn til medlemskab af konsortiet er der flere muligheder, herunder mulighed for riffeljagt. På vores areal er buejagt ligeledes tilladt.

Henvendelse kan ske til: Hans Peter på telefon: 21265453

Pris:


Tlf: 21265453
Postnummer: 
Annonce nr: 17261

Jagt på St. Ernebjerg
 Mail: tol@orloff.dk
09-03-2018

Jagt på St. Ernebjerg.

Jagtområdet ligger i smukke omgivelser mellem Hesbjergskoven og Tommerup St. tæt ved E20. Jagtområdet består af 250 ha. stærkt kuperet og varieret terræn med højskov, brak, opdyrket, remisser, vådområder, vandhuller samt sø.

Der afholdes 6 fællesjagter med gæster på fasaner, ænder, snepper og harer. Desuden startes og sluttes sæsonen med en konsortiejagt, hvor mindre vandhuller og randområder udforskes. Vores fodermester er ansvarlig for udsætning, samt fodring af fasaner og ænder.

Konsortiet består af ca. 14 medlemmer, som er voksne mennesker med lyst til jagt og hyggeligt samvær under ordnede forhold. Vi søger 3-4 nye jagtkammerater – gerne med hund.

Årligt kontingentet, som dækker jagtleje, en gæst, udsætning, foder, morgenmad og frokost i jagthytten er kr. 14.000,- og inkl. riffeljagt kr. 21.000,- Hvis der ikke ønskes at medbringe gæst reduceres prisen med kr. 7.000,-

Der er én ledig plads inkl. riffeljagt og på hagljagterne skydes ikke til råvildt.

Området vises gerne frem og jagtjournal for konsortiets seneste 28 år kan fremsendes til interesserede.

Eventuelle yderligere oplysninger hos Torben Orloff Lauridsen på mobil 2021 1877 eller mail tol@orloff.dk


Pris:


Tlf: 20211877
Postnummer: 
Annonce nr: 17232

jagt ved glamsbjerg
 Mail: a-gjelstrup@hotmail.com
09-03-2018

jægere søges til nyoprettet konsortium,der er ca 100 hektar med lille skov og tre remiser med hver sin sø, plus lidt skrub og brakjord der er ingen riffel jagt pris 4000 kr kontakt tlf aage 21744140 og steen 41625141
Pris: 4000 kr


Tlf: 
Postnummer: 5620
Annonce nr: 17235

Sydfyn
 Mail: kk@riane.dk
05-03-2018

Gæstejæger søges til Sydfynsk Gods med stor herlighedsværdi i jagten.

Jeg har et antal hagljagter til salg. Disse sælges som "all-inclusive", dvs. inkl. stort morgenbord, varm mad til frokost, øl/vand/kaffe ad libitum, ingen pligt til at købe vildt, bengæt er betalt, ingen arbejdsdage og heller ingen arbejdsopgaver på dagen, da du er gæst i Konsortiet. o.s.v. Pris i løssalg:

I højsæson: 1.750,-/plads - I lavsæson: 1.200,-/plads

Du kan også tage en pakke:

1 andejagt (udsat 350 ænder), 1 klapjagt i januar, 3 klapjagter i højsæson, 3 klapjagter i lavsæson, i alt 8 jagter for 9.900,-. På alle hagljagter er din hund(e) mere end velkommen.

Der bliver desuden mulighed for at tilkøbe forårs-bukkejagt hvis du er interesseret.

Pris:


Tlf: +4521858164
Postnummer: 5771
Annonce nr: 17195

Attraktiv JAGT Vestfyn
 Mail: pm@denjet.com
05-03-2018

Vi er et lille konsortie på 4 mand på Vestfyn nær Tommerup der råder over 150tdr land med skov remisser og vandhuller og jagtstue vi udsætter passende antal fasaner og ænder. God bestand af råvildt.der er opsat skydetårne på jagten
Vi søger 1-2 nye medlemmer gerne med hund. pr. 1-4-2018 pladsen er incl. Bukkejagt og incl gæstepladser på hver jagt vi afholder 6-8 jagter årligt. vil du høre nærmere så er du velkommen til at ringe til Per

Pris: 8000


Tlf: 30578192
Postnummer: 
Annonce nr: 17197

Konsortie søger 1-2 nye medlemmer
 Mail: skov72.hsj@gmail.com
28-02-2018

Ældre konsortie på Langeland søger 1-2 nye medlemmer hvor alle er lige.
Vi råder over 400Ha fordelt på 100Ha Skov grænsende op til større statsskov, 200Ha Ager med hegn og remisser samt 100Ha Brak, Eng, Mose og Søer samt en lille km kystlinie mod Storebælt.
Passende antal fasaner og ænder udsættes og holdes af fodermester. Foruden fugle nedlægges årligt ca 20 stk. Dåvildt og 20 stk. Råvildt.
Pris 31.000,- Hvilket inkluderer nedlagte fugle, morgenmad, frokost og drikkevarer på fuglejagter samt morgenmad på Trykjagter. Dåvildt og Råvildt afregnes separat.

Pris: 31.000,-


Tlf: 20 99 81 38
Postnummer: 5953
Annonce nr: 17157

Jagt ved Kværndrup
 Mail: jwilliambro@gmail.com
25-02-2018

Nylejet jagt på gård ved Kværndrup incl. 8 hektar skov. Søger 2 mand.
- Den ene er for haglbøssejagt med 7 jagter + fri jagt på duer, krager og gæs. Kr. 5000
- Den anden er en plads, hvor der er afskydning af en buk og 1 styk dåvildt incl i prisen. Kr 12.000

Henvendelse på tlf. 24 24 12 76

Pris: 5000


Tlf: 24241276
Postnummer: 5450
Annonce nr: 17136

svendborg
 Mail: fc2505@gmail.com
24-02-2018

Konsortiepladser ledige i svendborg
ca.156 ha.skov
både riffel og hagl
udsætning af fasaner
god bestand af råvildt og dåvildt
pris 7500 pr år
kontakt heine 40155615

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 17131

Langeland
 Mail: dalle_daniel4@hotmail.com
17-02-2018

Konsortie pladser ledig på Langeland
Både riffel og haglposter
Udsætning af fuglevildt
God bestand af råvildt og dåvildt
Kontakt Søren 22732170
Mail og SMS besvare ikke

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 17057

Jagtkammerat søges
 Mail: krp17@hotmail.com
14-02-2018

Vi er et velfungerende jagtkonsortium beliggende ca. 5 km syd for Odense som søger et B-medlem. Når konsortiet er fyldt er vi 12 medlemmer inkl. fodermester.

Vi råder over ca. 130 ha i alt. Heraf ca. 20 ha skov, 25 ha eng, 75 ha agerjord og 10 ha blandet remiser, mose, hegn, vildtagre.

Vi udsætter 400-450 fasaner, som passes af en fodermester. Der skydes desuden hvert år hare, ræv, due og sneppe. Der er 8 årlige fællesjagter, herunder en haretramp. Der er desuden mulighed for trækjagt på krager, duer og gæs.
Hyggelige jagter er absolut førsteprioritet og godt kammeratskab vægtes højt.
En B-plads koster 7.000 kr/pr år, og der må medbringes gæst på jagterne mod betaling.
Ring til Thomas på 3165 0003

Pris: 7000


Tlf: 
Postnummer: 5792
Annonce nr: 17033

Broholm Gods  Mail: tagebjarnejohansen@gmail.com
05-02-2018
D. 22-03-2018

Vi har få ledige pladser, hagl,riffel,buejagt.Priser fra 3-9.500,- kr. evt info/besigt af revir, så kontakt Tage Johansen,
"Broholm Gods" Jagtvæsen, tlf.eller mail

Pris: 3-9.500kr.,-


Tlf: 27 41 91 44
Postnummer: 5884
Annonce nr: 16945

Konsortie søger 2 A medlemmer  Mail: martingroenbaek@gmail.com
05-02-2018
D. 22-03-2018

Jagtkonsortie i Skellerup på Østfyn søger 2 A medlemmer med ret til hagl- og riffeljagt.

Konsortiet består af 8 mand + 1 fodermester. Fodermester står for fordring af udsatte fasaner og ænder året rundt.

Aldersfordelingen spænder fra 20 – 50, fordelt på erfarne samt relativt nye jægere.

Konsortiet værdsætter fællesskabet, den gode jagt moral, teamwork og naturen. Der opleves altid god stemning på fællesjagte.

Vi råder over 200+ ha bestående af eng, hegn, skov, søer, remiser samt agerjord.

Der afholdes fællesjagte i efterår/vinter (inkl. gæstepladser), samt arbejdsdage i foråret.

Konsortiet opfordre alle (unge som gamle, mænd som kvinder) til at søge pladserne, da vi værdsætter diversiteten blandt vores medlemmer.

Da konsortiet lægger meget vægt på fællesskabet, forbeholder vi os retten til at takke ned til ansøgninger, som vi ikke mener passer ind i vores konsortiet.

Hvis de nye medlemmer er søger og bliver optaget hurtigt, vil det være muligt at få en plads i dette års bukkejagt 16.05.

For oversigt over områdekort, se venligst: https://goo.gl/FTW4p4

For præcis adresse, se venligst: https://goo.gl/NXGzbb


For mere information om konsortiet, ring til Martin Lauritsen 31 77 45 46

For fremvisning ring til Jens Peter Rasmussen 25 29 13 14

Pris: 8000

goo.gl/FTW4p4
Tlf: 25291314
Postnummer: 5540
Annonce nr: 16946

Jagt på Langesø Gods ved Morud  Mail: ehn@pc.dk
19-02-2018
D. 21-03-2018

Den 1,3 km. lange og 200 m. brede Langesø er beliggende 14.km.vest for Odense.
Søen og Godset er centrum for Langesøskovene på 600 ha.,som vort jagtselskab har disponeret over i 46 år.

I 1868 begyndte Skovrider Carl Block, at tilplante skovene med træer fra næsten hele verden og med alle de små vandløb, søerne og mosehullerne og det kuperede terræn, har vi et helt unikt jagtområde.
Godsets MALTHUS er omdannet til jagthytte med køkken og bad og der er adgang til toilet og overnatningsmulighed.

Her mødes de fleste i god tid, så vi kan få en kop kaffe og hygge os, inden jagten begynder kl. 0900.

På 3 af de 11 efterårsjagter, begynder vi tidligere for at holde andejagt på selve Langesøen.
Andejagterne på alle de øvrige søer og mosehuller indgår i den alm. såter.
Der afholdes yderligere 3 jagter i januar.

De jagtmæssige dispositioner adholdes på et fællesmøde den første søndag i februar.

Bukkejagten fordeles så alle kan komme på jagt hver dag, med max. 3 bukke pr. jæger. Dådyr og Krondyr må skydes efter Nordfyens Hjortelaugs regler og der er fri duejagt og jagt på ænder på træk efter aftale.

Vi har egen skydebane og afholder lerdueskydning i juni, hvor familien er velkommen.

Der udsættes fasaner og ænder efter aftale.

Hver jæger får udleveret 4 gæstekort med mulighed for tilkøb.

Konsortiet består af 24 medlemmer, hvoraf 2 er fodermestre.

Vi afholder 4 hoveridage og det forventes at man deltager i mindst 1.

Det årlige kontingent er Kr. 15.000,-
Ved medlemsskab erlægges indskud Kr. 2.000,-
som returneres ved udtrædelse af konsortiet efter mindst 5 år.

Vi har 2 pladser ledige og har du lyst til at være med i vort gode kammeratskab, kan du henvende dig på ovennævnte mail, eller på tlf. nr. 9714-1040 Johnny eller 2128-6169 Erik


Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 17080

Storehave 1  Mail: storehavekonsortie@gmail.com
03-02-2018
D. 20-03-2018Jagtkonsortium søger hermed 3 B-medlemmer (hagl-jægere )til ca. 46 hektar skov mellem Svendborg og Skårup til ny jagtsæson 2018.
Der afholdes 5 fællesjagter om året. Der fri jagt på ræv, due, og krager. Der er sættes ca 200 fasaner ud i år.
Du kan blive medlem for 5000 kr om året. Betalingen falder i to rater á 2500 kr til betaling nu og 1/6-18. Herefter (1/1-?) & (1/6-?)
Der er ikke riffel jagt, da de pladser er optaget. Men stopper en, vil der være mulighed for at overtage denne plads, på merbetaling for pladsen.

Men ring, hvis interessen er der og vi kan få en snak.


Med venlig hilsen
Formand : Rasmus
Tlf: 21 34 26 06
Træffes også på mail : storehavekonsortie@gmail.com

Pris: 5000


Tlf: 21342606
Postnummer: 
Annonce nr: 16927

Jagtselskabet Edelsminde  Mail: bjarnemunknielsen@gmail.com
01-02-2018
D. 18-03-2018

Exclusivt mindre jagtkonsortie på Sydfyn tæt ved Svendborg søger mandlig eller kvindelig jæger, meget gerne med en velopdragen hund.
Vi har 125 Ha naturskønt område til rådighed, hvor 50% er skov og 50% fordeler sig på søer, eng samt dyrket agerjord med hegn og remiser.
Der er en nylig etableret rummelig jagthytte til rådighed, hvor vi normalt starter med et morgenbord og senere frokost. Som i de fleste konsortier, har vi behov for et par friske arbejdsdage, hvor vi alle deltager, til klargøring af remiser, voliere og fodertønder mv.
Der ansættes en fasanmester til den løbende pasning og fodring.

Vi udsætter fasaner samt ænder og hygger os - udover det rent jagtlige, også med fiskeri i søen. Vi påtænker bl. a. en familiedag i maj med pølser og fiskekonkurrencer. En lukket facebookgruppe anvendes som opslagstavle for billeder og kommunikation året rundt. Mail anvendes til mere formelle ting.
Vi afholder 2 andejagter og 3-5 fuglejagter om året, og hvert medlem har 2 gæstepladser på disse jagter. Vi går alle meget op i riffeljagt og vi har en pæn bestand af råvildt og dåvildt. Nedlagt vildt afregnes efter prisliste.

Vi sætter stor pris på et godt socialt samvær hele året igennem og ønsker et nyt medlem med en god kemi. Samtidig holder vi meget af hyggelige jagter og ikke Nato øvelser. Det afspejler sig derfor i prisen.
Kontakt: 6220 7060 mellem 16 og 18.

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 5700
Annonce nr: 16914

Jagt på sydfyn  Mail: krw@biovarme.dk
06-03-2018
D. 12-03-2018

Vi er et lille hyggeligt konsortium der mangler et par B-medlemmer. Vi råder over godt 40Ha skov og godt 100Ha agerjord med levende hegn og små remiser. Vi har en fin opvarmet jagthytte og en god bestand af Snepper og hare. Vi udsætter et mindre antal fasaner hvert år. Vi afholder ca. 6 fællesjagter om året og B-medlemmerne har 1 gæsteplads hver.
Hvis det har interesse, så kontakt vores formand Hans for en rundvisning.

Pris: 2000


Tlf: 23957618
Postnummer: 5771
Annonce nr: 17211

Jagt på sydfyn  Mail: krw@biovarme.dk
06-03-2018
D. 12-03-2018

Vi er et lille hyggeligt konsortium der mangler et par A-medlemmer. Vi råder over godt 40Ha skov og godt 100Ha agerjord med levende hegn og små remiser. Vi har en fin opvarmet jagthytte og nye tårne overalt. Vi har råvildt, Dåvildt og udsætter et mindre antal fasaner hvert år.
Hvis det har interesse, så kontakt vores formand Hans for en rundvisning.

Pris: 7000


Tlf: 23957618
Postnummer: 5771
Annonce nr: 17210

Søger A medlem  Mail: boisseriechristophe2408@gmail.com
14-02-2018
D. 11-03-2018

Vi søger 3 konsordie medlemmer fra den 21/02

Jagten består af agerjord, 3 vandhuller med godt med skrup rundt om, der er sået majs ved 2 af vandhullerne, 1 km med å med en flot eng, en fin lille skov på 1,1 hektar. Alt i alt 80hektar

Jagten ligger godt plasseret, op af et stort mose område, i Heden.

Ring for nærmere oplysninger.


Pris: 3800


Tlf: 52662408
Postnummer: 5750
Annonce nr: 17029

Jagtselskabet Arreskov  Mail: info@bs-tomrer.dk
31-01-2018
D. 08-03-2018

Jagtselskabet Arreskov har mulighed for, at optage nye medlemmer til kommende sæson.

Jagtselskabet Arreskov er et velfungerende konsortium på 24 medlemmer, som alle er A medlemmer med samme rettigheder. Konsortiet råder over ca. 400 ha, der består af skov og agerjord, med små vandhuller. Jagten støder op til Arreskov sø, hvilket er medvirkende til, at der er sublimt ande -og gåsetræk. Udover der naturlige bestand udsættes et passende antal fasaner, der passes af fast fodermestre.

Der afholdes 6 - 7 fællesjagter, hvor alt jagtbart vildt, undtagen råvildt må nedlægges. Der afholdes desuden 1 trykjagt sidst på sæsonen.

Der er frijagt på duer, ænder, gæs, og krage, efter vedtagne regler.

Vi har en super jagthytte med vand og varme og gode sanitære forhold ligesom medlemmerne af konsortiet har et godt og social kammeratskab.

Det har ingen betydning om du er ny-jæger eller erfaren – bare du er positiv og har et godt humør.

Med i jagtleje er der udsætning af fasaner samt foder.

Årligt jagtleje kr. 11.500 + indskud.

Henvendelse og yderlig oplysninger Morten Stensgaard,
Tlf. 2211 8463 E-mail: info@bs-tomrer.dk

Pris: 11.500


Tlf: 2211 8463
Postnummer: 5600
Annonce nr: 16889

Jagt Langeland  Mail: Jdn@m-tex.dk
20-01-2018
D. 06-03-2018

Har 2 ledig pladser på 5000 kr pr person der kan skydes råvildt samt fasaner og der bliver sat ænder ud og en stor mose hvor man kan tage på aften og morgen træk og kan skydes gæs vi er i alt 4 personer i alt 34 hektar sted Sydlangeland
Pris:


Tlf: 26122032
Postnummer: 5932
Annonce nr: 16812

Konsortiepladser på vestfyn  Mail: damsgaard@yahoo.com
18-01-2018
D. 04-03-2018

Jagtkonsortiet Hesselbjerggård søger medlemmer til sæsonen 2018. Jagten er på 131 Ha. Den består af skov,remiser,marker og 4 vandhuller. Hvor der bliver udsat et passende antal ænder. På jagten forefindes duer,fasaner,harer,ænder,snepper,rådyr og omstrejfende dårdyr.
Konsortiet består af 12 personer der alle er lige. Der afholdes ni til ti jagter om året, hvor man har gæster med hver anden gang. Der er riffeljagt med i prisen. På reviret er der en flugtskydningsbane som konsortiet må benytte to gange om året.
Med i jagtlejen er der udsætning af ænder, foder samt morgenmad/frokost og betaling for gæster.

Pris: 7500


Tlf: 24270398 eller 40504361
Postnummer: 5620
Annonce nr: 16799

Godsjagt. Fyn.  Mail: EGOBRO.VIN@GMAIL.COM
24-02-2018
D. 02-03-2018

Jagtselskab for den kræsen fuglejæger, søger nyt medlem, da 1 af vores medlemmer har valgt , at stoppe efter 20 år i selskabet. Jagten er beliggende på Østfyn.
Vi går meget op i velflyvende fugle, samt udfordrende betingelser, og med gode oplevelser på jagtdagen.
Vi råder over jagthytte, med madmor som sørger for forplejning på jagtdagene - vi har vildtpasser som passer jagten. Kort og godt jagten for den kræsen og travle jæger.

Pris:


Tlf: 25113382
Postnummer: 
Annonce nr: 17129

Jagt på mindre gård på midtfyn m. 150 hektar incl 10 hektar skov  Mail: jwilliambro@gmail.com
04-01-2018
D. 18-02-2018

Mulighed 1:
Der er 2 andejagter og 5 fasanjagter, fri afskydninger af duer og trækjagt på ænder og gæs.
Gerne jæger m. hund og evt jagthorn
- Pris: 5000 pr år

Mulighed 2: Det samme som mulighed 1 + riffeljagt på bukke og efterårsdyr
- Pris 10000 incl kød og trofæ

Man kan købe muligheder for dåvildtjagt for kr.2000 incl kød og trofæ
Prisen er incl udsætning, foder og pasning

Gæstepladser hver anden gang

Jagten er fra 1/2 2018

Henvendelse på tlf 24 24 12 76

Pris:


Tlf: 24241276
Postnummer: 
Annonce nr: 16702

Fodermester til fasaner  Mail: Henrikchristian@godmail.dk
05-02-2018
D. 09-02-2018

Vi søger en pensionist til fodermester på
Nielstrup Hovedgård ved Hvidkilde.
Der udsættes 350 fasaner, samt fodring af ænder.
Der er fri jagt, samt 3 gæste pladser, dækning af udgifter.

mvh.
Henrik
22930393

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 16950

Odense S  Mail: uffe@5792.dk
17-01-2018
D. 28-01-2018

Vi har desværre måtte sige farvel til en god kollega p.g.a. skade, hvorfor vi søger hans afløser.

Vi et et lille og ukompliceret konsortium på 8 mand hvor tonen er frisk og kammeratskabet er seriøs, venlig og drillende, vores jagtmoral er højt og vi går ikke på jagt for bare at skyde men i høj grad for at nyde.
Arealet ligger ca. 10 km syd for Odense og består af ca 80 ha. hvorpå der er 9 mindre søer/vandhuller lidt skov en del ager og noget skrub.
Normalt er der både ænder, gæs, duer og fasaner, samt harer, ræv og råvildt (strejf af dåvildt).
Personen vi søger skal "passe ind", og du vil få en plads med både riffel og haglgevær blandt 7 uhøjtidelige seriøse jægere i alderen 30 til + 70, der har tendens til hvide løgne, sort humor og drillende omgangstone.
Pladsen er ledig fra 01.04.18.
For nærmere ring venligst
Uffe Herold

Pris: 5500


Tlf: 22400015
Postnummer: 5260
Annonce nr: 16791

Brahetrolleborg Gods - Sydfyn  Mail: pederzornignissen@gmail.com
22-01-2018
D. 28-01-2018

Vi søger en nye jagtkammerater til ”Jagtselskabet Storskoven” under Brahetrolleborg Gods.
Jagtselskabet har eksisteret i mange år, og er velfungerende. Vi nyder et godt socialt samvær omkring jagten, og råder over godt 325 ha. spændende terræn - hovedsagelig skov med lysninger og åbne sletter samt et vandhul.
Vi udsætter fasaner og ænder, der passes af fodermester.
I jagtselskabet er alle A-medlemmer med samme rettigheder og gæsteplads på 5 klapjagter. Ud over bukkejagtener der også frijagt samt trykjagter på rå- og dåvildt i efteråret/vinter. Jagtselskabet er veletableret med jagthytte, traktor m/vogn og et passende antal stiger og tårne.
Kan du se dig selv i dette selskab bedes du kontakte os for fremvisning.
Peder NissenPris:


Tlf: 2790 7928
Postnummer: 
Annonce nr: 16821

B-medlem til jagt på Sydlangeland  Mail: Strandgaard@svendborgmail.dk
24-12-2017
D. 28-01-2018

Lille hyggelig jagtselskab på Sydlangeland søger nyt b-medlem fra det kommende jagtår.

Vi er 2 a-medlemmer, 6 b-medlemmer samt en fodermester.

Vi råder over godt 180 ha blandet agerjord, remisser, mose, hegn og strandeng. Derudover har vi gåsejagt på godt 60 ha på en af øerne syd for Fyn. Endvidere lang kyststrækning, hvor du enten kan sidde på træk, eller lægge dig på træk i vores jagtpram.

Vi udsætter årligt 125 fasaner, og har en fornuftig afskydningsprocent. Herudover nedlægges harer, snepper, ænder, duer, gæs, råvildt, dåvildt og bekkasiner.

Vi råder over en jagtstue med ovn, komfur m.m. hvor vi skiftes til at stå for madlavningen. Der er således varm mad på alle vores fællesjagter. Vi starter også alle fællesjagterne med fælles morgenbord.

Vi afholder årligt 6-8 fasanjagter, hvor du får gæsteplads på de 5. Herudover er der ofte mulighed for tilkøb af yderligere gæstepladser.

Du får hvert andet år mulighed for at nedlægge en rå eller et lam med riffel på pürch, og deltager samtidig i 2 trykjagter årligt efter rå- og dåvildt.

Der er fri trækjagt på ænder, gæs, duer og krager, hvor du må medtage 2 gæster.

Der er endvidere fri anstandsjagt efter ræv, hvor du ligeledes må medtage 2 gæster.

Af pligter har vi årligt 2 arbejdsdage.

Vi søger en person, som kan indgå i vores jagtlaug, hvor vi værdsætter godt kammeratskab og venlig omgangstone.

Pris udgør kr. 7.000 + depositum kr. 700, som refunderes ved udtræden efter gældende regler.

Er du tiltrukket af trækjagt og hyggelig omgangstone, så skriv lidt om dig selv, så vil du blive kontaktet efter uge 2.


Jon Strandgaard

Pris: 7000


Tlf: 
Postnummer: 5932
Annonce nr: 16633

Jagt på Nielstrup ved Hvidkilde  Mail: Henrikchristian@godmail.dk
18-01-2018
D. 28-01-2018

Jagten omfatter skov og sø.Der må fiskes med stang.
Jagt på bukke, fasaner, ænder og gæs.
Der udsættes 350 fasaner, der passes af en fodermester.
Der er ingen A eller B hold, alt deles ligeligt.
Jæger med hund vil blive foretrukket.

Pris:


Tlf: 22930393
Postnummer: 5700
Annonce nr: 16797

Konsortieplads Sydfyn.  Mail: a.molin@thuromail.dk
07-12-2017
D. 21-01-2018

Mindre jagtkonsortium (6 mand)på Sydfyn har 2 pladser åbne fra jagtsæsonen 2018.
Vi jager på et 125 Ha naturskønt område, hvor 50% er skov og 50% fordeler sig på sø, eng samt ager med hegn og remiser.
Vi har en god bestand af då-og råvildt, udsætter fasaner samt ænder og hygger os - udover det rent jagtlige - med fiskeri i søen.
Jagt på klovbærende vildt foregår dels som trykjagt dels som individuel jagt.
Vi holder 5 - 7 fuglejagter om året, og hver mand har en gæsteplads på disse jagter.
Medlemmer med hund vil blive foretrukket.
Kontakt: 40505749

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 16565

Skovjagt  Mail: Posk@stofanet.dk
06-12-2017
D. 20-01-2018

25 årig gammelt jagt konsortie beliggende på Sydfyn ,søger et a-medlem og et b-medlem.der sættes ænder og fasaner ud, samt en god bestand af råvildt , der er også en del dåvildt.jagten består af ca. 40 hektar bla. Skov.pris a-medlem 5600kr b-medlem 2800kr årligt? Der sættes stor pris på sikkerheden, gerne jæger med hund ung eller ældre har ingen betydning.
Pris: 2800-5600


Tlf: 41826819
Postnummer: 5762
Annonce nr: 16562

Konsortiepladser på Vestfyn  Mail: damsgaard@yahoo.com
04-12-2017
D. 18-01-2018

Jagtkonsortiet Hesselbjerggård søger medlemmer til sæsonen 2018. Jagten er på 131 ha. Den består af skov,remiser,marker og 4 vandhuller, hvor der bliver udsat et passende antal ænder. På jagten forefindes duer,fasaner,harer,ænder,snepper,rådyr og omstrejfende dådyr.
Konsortiet består af 12 personer der alle er lige. Der afholdes ni til ti jagter om året, hvor man har gæster med hver anden gang. Der er riffeljagt med i prisen. På reviret er der en flugtskydningsbane som konsortiet må benytte to gange om året.
Med i jagtleje er der udsætning af ænder, foder samt morgenmad/frokost +betaling for gæster.

Pris: 7500


Tlf: 24270398 eller 40504361
Postnummer: 5620
Annonce nr: 16549

Løvehaven  Mail: marianne-per@live.dk
24-12-2017
D. 10-01-2018

Løvehaven jagtkonsortium under Hvidkilde gods
søger et par B medlemmer primært jagt på fugle.
Der udsættes ænder og fasaner som passes af
fast fodermester. Afskydning ca 400 stk vildt.
Konsortiet har mange år på bagen med god
jagt moral og fællesskab.

For yderlige info og evt fremvisning kontakt
Fodermester Michael Madsen
TLF 25253267

Pris:


Tlf: 25253267
Postnummer: 5771
Annonce nr: 16631

Odens S  Mail: uffe@5792.dk
03-12-2017
D. 06-01-2018

Vi er et mindre konsortium (8 i alt) der søger hagl jæger, arealet der drives er blandet lidt skov, flere søer, ager og skrub, hvorfor de fleste vildt arter forefindes, tonen hos os er fri og drillende og vi har et godt socialt sammenhold, lyder det som dig så giv lyd, send en sms på 22400015 og jeg kontakter dig (da jeg ikke svarer på ukendte tlf. nr.) der vil blive mulighed for en gæsteplads d.16/12 kl 13 for den/de valgte
Pris: 4200,-


Tlf: 22400015
Postnummer: 5260
Annonce nr: 16538

Storehave 1.  Mail: rasmus.ebsen@gmail.com
02-11-2017
D. 17-12-2017

Ét år gammelt jagtkonsortium søger hermed to hagl-jægere til ca. 46 hektar skov mellem Svendborg og Skårup.
Der afholdes 5-7 fællesjagter om året på ænder, fasaner, snebber, ræv samt hare. Der desuden fri jagt på ræv, due, og krager. Der er sat 100 fasaner ud i år og dette øges måske næste år.
Du kan blive medlem for 5000 kr om året. Betalingen falder i to rater á 2500 kr til betaling nu og 1/6-18. Herefter (1/1-?) & (1/6-?)
Der er ikke riffel jagt, da de pladser er optaget. Men stopper en, vil der være mulighed for at overtage denne plads, på merbetaling for pladsen.

Kan træffes fra mellem kl. 15-18

Med venlig hilsen
Rasmus
Næstformand Storehave 1. KonsortiumPris: 5000 kr


Tlf: 21342606
Postnummer: 
Annonce nr: 16348

løvehaven  Mail: marianne-per@live.dk
06-10-2017
D. 20-11-2017

jagtkonsortiet Løvehaven under Hvidkilde Gods
søger et par B-medlemmer.
Da jagt sæsonen er igang vil der blive tale om fasanjagt som vi udsætter passende antal og blir passet af vores fodermester. På sigt fra næste år håber vi at dit medlemskab vil blive hele jagtsæsonen
For fremvisning og yderlige info
kontakt.
Fodermester MICHAEL MADSEN
TLF. 25253267

Pris:


Tlf: 25253267
Postnummer: 5771
Annonce nr: 16208

Ledige pladser i nystartet konsortie på ca. 90Ha ved Ringe  Mail: henrik.kristensen@simons-voss.com
16-10-2017
D. 01-11-2017

Hedens Jagtkonsortium søger konsortie medlemmer gerne med hund.
Konsortiet består af 10 medlemmer samt en fodermester.
Konsortiet er nyt og skal opbygges, derfor må du ikke sætte forventningerne til jagtudbytte for højt.
Hagl og riffeljagt.

Tiltrædelse senest 1. december. generalforsamling medio december.

For fremvisning og yderlige info
kontakt.
Henrik Kristensen
Telefon: 29 411 412

Pris: 3.500


Tlf: 29 411 412
Postnummer: 5750
Annonce nr: 16259

Hagljæges søges  Mail: dalle_daniel4@hotmail.com
12-09-2017
D. 27-10-2017

Haglposter ledig til efterårets jagter på Langeland
Udsætning af 1200 ænder og fasaner
10 fælles jagter tilbage
Ring for info og få et godt tilbud
På 22732170
SMS besvares ikke

Pris:


Tlf: 22732170
Postnummer: 
Annonce nr: 15987

Hageljæger med fornuftig hund søges efteråret 2017  Mail: januskok@hotmail.com
05-09-2017
D. 20-10-2017

Lille hyggeligt konsortie vi bliver 8 mand i alderen midt tyverne til lidt over fyrrene
God Blandet bondegårdsjagt
Delt i stykker på Hindsholm og Midtfyn
Ialt ca 115 ha
Vi udsætter 130 ænder ialt på 2 terræner
Holder 5 fællesjagter i efteråret man skal være indstillet på haretramp
3 andejagter i september
Lidt andetræk mm.
Hyggelig jagtstue med vand og varme
Vi vægter hyggeligt samvær højt
For mere info
Ring på tlf
Pris: 3500


Tlf: 22535753
Postnummer: 5863
Annonce nr: 15913

Høje velflyvende fasaner, Vestfyen  Mail: kongwinther@privat.dk
26-09-2017
D. 04-10-2017

Velorganiseret konsortie der nu har bestået i 16 år søger 2 nye jagtkammerater M/K.

Arealet er på 350 ha bestående af mark, skov, energipil samt 4 fodermarker bestående af majs, flot område.

Kendetegnende for os er at alle føler sig velkommen, høj etik og moral, humor og gode jagter.
Der er udsat 1300 fasaner og der afholdes 5 jagter.
Pris for alle jagter er kr. 7.700,00

For yderligere info eller eventuel besigtigelse kontakt 4015 1175

Pris: 7.700,00


Tlf: 40151175
Postnummer: 
Annonce nr: 16117

Hagl og Riffeljæge søges  Mail: p-schou@hotmail.dk
17-08-2017
D. 01-10-2017

Vi har et par ledige konsortiepladser på vores jagt ved Skårup. Jagten er på 50 ha skov. Vi har en lille jagthytte med overnatningsmulighed.
Pris 4600 kr for hagljæge og 6300 kr for riffiljæge pr plads.ring for yderligere oplysninger og besigtigelse på

Pris:


Tlf: 60188559
Postnummer: 5700
Annonce nr: 15749

Ledige konsortiepladser  Mail: Poul@jensen-dahm.com
15-08-2017
D. 29-09-2017

Vi har et par ledige konsortiepladser på vores jagt i Skårup. Jagten er på 110 ha med 17 ha skov og remisser.Der er egen jagthytte med overnatningsmulighed.
Pris 6500kr pr plads.ring for yderligere oplysninger og besigtigelse på
40211071.

Pris:


Tlf: 40211071
Postnummer: 
Annonce nr: 15743

Nyoprettet konsortie søger  Mail: r.boers1@gmail.com
19-09-2017
D. 22-09-2017

Nyoprettet konsortiet søger enkelte medlemmer.
Jagten ligger ved Fåborg.

Skurvogn, traktor og fodervogn er til stede, for at gøre 118 Ha. fin jagt endnu bedre.

Der er skov, ager, et vandhul og brak.

Har du hund, er det fint, er du nyjæger, er det fint, er du erfaren, er det fint. Mand eller kvinde gør ikke noget forskel.

Fællesjagterne er allerede planlagt, men. Og så må du have gæst med.

Masser af frijagt er med i prisen.

Skriv en mail, og får mere at vide.

Pris: 6000


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 16043

jagt konsortiet Løvehaven  Mail: marianne-per@live.dk
01-08-2017
D. 15-09-2017

Jagt konsortie under Hvidkilde gods søger et par B Medlemmer det vil sige jagt på alt på nær råvildt. Der udsættes Fasaner og Ænder som passes af fast fodermester. Afskydning ca 400 stk om året.

for info og fremvisning kontakt

Fodermester Michael Madsen TLF 25253267

Pris:


Tlf: 25253267
Postnummer: 5771
Annonce nr: 15607

Broholm Gods.  Mail: tagebjarnejohansen@gmail.com
20-07-2017
D. 03-09-2017

Vi har få ledige pladser: Hagl,Riffel,Bue.Priser fra 5-9.500,- kr. Også dagjagter på ænder.
Evt. yderligere info.besigt af revir så kontagt
Tage Johansen, Broholm Jagtvæsen 27 41 91 44

Pris:


Tlf: 27 41 91 44
Postnummer: 5884 Gudme
Annonce nr: 15516

Ny jagtkammerat  Mail: krp17@hotmail.com
11-08-2017
D. 30-08-2017

Vi er et lille hyggeligt jagtkonsortium beliggende lige syd for Odense. Når konsortiet er fyldt er vi 12 medlemmer inkl. fodermester, men vi mangler i øjeblikket en enkelt mand eller kvinde med haglbøsse. Vi råder over ca. 130 ha blandet god jagt heraf 75 ha ager, 20 ha skov og resten er remiser, mose, eng, og vildtagre.
Vi har biotopplan og udsætter 400 fasaner, der passes af en fodermester. Der er 8 fællesjagter, og der er mulighed for at tage en gæst med på jagterne. Der er også mulighed for frijagt på duer og gæs.
Pladsen koster 7.000 kr/pr år.
Er du interesseret, så skriv en mail eller send en sms, så kontakter vi dig.

Skriv eller ring til Thomas 31650003

Pris: 7000 kr


Tlf: 31650003
Postnummer: 5792
Annonce nr: 15723

Hagl jæger søges  Mail: jim-h@strammelsemail.dk
10-07-2017
D. 24-08-2017

Vi søger ca. 10 hagljæger (B medlem), med mulighed for at blive A medlem i 2018, vi er en lille flok på 16 medlemmer, overvejene A medlemmer, med en drilsk og men omgangs tone, der bliver udsat 300 fasaner i jagten 2017, vi afholder 6 fælles jagter og 1 måske 2 trykjagter i Januar 2018, vi råder over 165 ha skov med såvel gran som løvtræer. Vi har det seneste år fået lavet nogle store lysninger i skoven så vi nu er oppe på 8 store lysninger, der er plantet store områder med jordskokker, vi søger jægere med god jagt moral, og gerne nogen med hund, med ikke et krav.
prisen er kr. 4500,-
ring til Heine på 40155615, efter kl. 19:00 pga. arbejde

Pris: 4500


Tlf: 40155615
Postnummer: 5700
Annonce nr: 15447

midtfyn  Mail: .
04-07-2017
D. 18-08-2017

Mindre konsortium på midtfyn søger 1 eller 2 seriøse jægere,
gerne med hunde.
Det er kun haglbøssejagt på det i skoven forekommende vildt:
primært råvildt hare ræv fasan og sneppe.
Der er ingen riffeljagt.
Vi har en jagthytte.
Prisen er 2000kr. for 5 efterårsjagter.
Henvendelse på tlf.66145369,ingen sms eller mail.

Pris:


Tlf: 66145369
Postnummer: 
Annonce nr: 15421

Ny jagtkammerat  Mail: krp17@hotmail.com
09-08-2017
D. 11-08-2017

Vi er et rigtigt godt jagtkonsortium beliggende lige syd for Odense. Vi mangler en mand/kvinde gerne nyjæger
Når konsortiet er fyldt er vi 12 medlemmer inkl. Fodermester.
Det er en plads uden rådyrjagt.
Vi råder over ca. 130 ha blandet god jagt. Skov remiser, mose, hegn, vildtagre og ager.
Vi udsætter i omegnen af 400 fasaner, som passes af en fodermester.
Vi udsætter 400 fasaner der passe af en fodermester.
Der er god mulighed for frijagt på duer/gæs/ræv.
Hyggelige jagter er absolut førsteprioritet og godt kammeratskab vægtes højt.
Der er årligt 2-4arbejdsdage.
Pladsen koster 7.000 kr/pr år.
Er du interesseret, så skriv en mail eller send en sms, så kontakter vi dig.
Du må meget gerne have hund:)
Skriv eller ring til Thomas 31650003Pris: 7000


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 15692

Jagt Langeland  Mail: Jdn@m-tex.dk
27-06-2017
D. 11-08-2017

Vi søger en person som kunne tænke komme med i vores lille jagt selvskab vi er i alt 4 personer der bliver holdt 4 til 5 fælles jagter 2 tryk jagter og det er primært rå og dådyr jagt der er 2 skove og en del agerjord 90 hektar skulle det have jeres interesse så er I velkommen til at kontakte mig om rundvisning pris mm sted er midt på Langeland
Pris: 7500


Tlf: +4526122032
Postnummer: 5932
Annonce nr: 15372

Nyetableret konsortie ved Blommenslyst/Odense tæt på motorvejen.  Mail: rlt@hvidkaer.dk
15-06-2017
D. 30-07-2017

2 A & B-medlemmer søges til nystartet konsortie fra denne sæson 2017-18. Jagten er på 190 HA skov, ager, mose og søer. Der udsættes fasaner og ænder, som passes af fast fodermester.
Gæsteplads på alle fællesjagter med morgenmad & frokost (er inkl. i jagtlejen). Transport under fællesjagterne. Der er mulighed for overnatning på reviret i hus med køkken, bad, toilet, el og varme.
God råvildtbestand og lille dåvildtsbestand.
Frijagt på duer, sorte fugle, ræv og ænder på træk med gæst.
Pris:
A-medlem kr. 16000,- ( 2 x 8000 )
B-medlem kr. 9500,- ( 1 x 9500 )

Pris:


Tlf: 61370620 / 27661105/40713995
Postnummer: 5250
Annonce nr: 15307

Jagt på Langesø Gods ved Morud  Mail: ehn@pc.dk
07-06-2017
D. 22-07-2017

Den 1,3 km.lange og 200 m. brede Langesø er beliggende 14.km. vest for Odense.
Søen og Godset er centrum for Langesøskovene på 600 ha.
som vort jagtselskab har disponeret oiver i 45 år.

I 1868 begyndte Skovrider Carl Block, at tilplante skovene med træer fra næsten hele verden og med alle de små vandløb, søerne og mosehullerne og det kuperede terræn, har vi et helt unikt jagtomsåde.
Godsets MALTHUS er omdannet til jagthytte med køkken og bad og der er adgang til toilet og overnatningsmulighed.

Her mødes vi, de fleste i god tid, så vi kan få en kop kaffe og hygge os, inden jagten begynder kl. 0900.

På 3 af de 12 efterårsjagter begynder vi tidligere for at holde andejagt på selve Langesøen.
Andejagterne på de øvrige søer og mosehuller indgår i de alm. såter.
Der afholdes yderligere 2 kokkejagter i januar.

De jagtmæssige dispositioner aftales på et fællesmøde den første søndag i januar.

Bukkejagten fordeles så alle kan komme på riffeljagt hver dag, med max 3. bukke pr. jæger.
Dådyr og krondyr må skydes jvfr. reglerne i Nordfyens Hjortelaug og der er fri duejagt efter aftale.

Vi har egen skydebane som kan anvendes efter aftale.
Den 25/6 afholder vi lerdueskydning efter tilmelding og hvor familien er velkommen.

Der udsættes i år 1300 fasaner og 250 ænder og der blev sidste år leveret ialt 690 stk vildt.

Hver jæger får udleveret 4 gæstekort med mulighed for tilkøb.

Korsortiet består aF 24 A-medlemmer,hvoraf 2 er fodermestre.

Vi afholder 4 hoveridage, hvor det forventes at man
deltager i mindst 1.

Det årlige kontingent er Kr. 15.000-,
Ved medlemsskab erlægges et depositum på Kr. 2.000,-
som returneres ved udtrædelse af konsotiet efter mindst 5 år.

Vi har en plads ledig og har du lyst til at være med i vort gode kammeratskab, kan du hendende dig på ovennævnte mail, eller på tlf. nr.9714-1040 Johnny eller 2128-6169 Erik.Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 15242

Løvehaven Hvidkilde  Mail: marianne-per@live.dk
06-06-2017
D. 21-07-2017

Jagtkonsortiet Løvehaven under Hvidkilde Gods søger et par B medlemmer dvs minus dyr jagt.

Afskydning ca 400 stk vildt om året.

Konsortiet har mange år på bagen med god jagtmoral
og fællesskab.

Der blir udsat passende antal Ænder og Fasaner som
passes af fast fodermester.

For yderlig Info og evt fremvisning Kontakt

Fodermester Michael Madsen TLF 25253267

Pris:


Tlf: 25253267
Postnummer: 5771
Annonce nr: 15223

Konsortiemedlem søges  Mail: olufbirthe@gmail.com
30-05-2017
D. 14-07-2017

Velfungerende jagtkonsortium på Vestfyn - gundlagt 1999 - søger nyt medlem, gerne med hund og jagthorn.
Revir: Et større gods ved Faaborg ca. 255 ha - agerjord, skov, remiser og andedam.
Medlemmer: 5 A-medlem (hagl + kugle) og 9 B-medlemmer (hagl) samt fast fodermester.
Udsætning: Der udsættes en passende mængde fasaner fra engelske voilere og ænder i større andedam.
Udstyr: Vi har traktor, 4x4 pickup, 2 jagtvogne, trailer, 2 kornsiloer, 8 hochsitze og 6 engelske voilere m. m.
Jagthytte: Den er lys/stor og med veludstyret køkken, toilet, brændeovn og siddeplads til ca. 30 personer.
Pris: A-medlem kr. 15.000,-(3 andejagter, 8 klapjagter m/gæst, 3 klapjagter u/gæst og 1 rævejagt + fri purch og trykjagt på rå- og dåvildt.
Pris: B-medlem kr. 11.000,- (3 andejagter, 8 klapjagter m/gæst, 3 klapjagter u/gæst og 1 rævejagt).
Indskud: kr. 3.000,-
Nærmere oplysninger ved Jørn Jespersen
Tlf.: 64406080 / 21773395 eller E-mail: jojespersen@adslhome.dk

Pris: 11.000 kr


Tlf: 21773395
Postnummer: 5500 Middelfart
Annonce nr: 15154

Konsortieplads  Mail: Poul@jensen-dahm.com
29-05-2017
D. 13-07-2017

Vi søger 3 jægere til vores nye konsortium ved Svendborg.
Jagten er på 110 ha med 17 ha skov og derudover nogle remisserne.
Pris 7000kr pr deltager.vi har egen jagtstart med overnatningsmulighed.
Henvendelse 40211071

Pris:


Tlf: 40211071
Postnummer: 5592
Annonce nr: 15148

Kom på bukkejagt nu  Mail: krw@biovarme.dk
12-06-2017
D. 12-07-2017

Da en af vores A-medlemmer desværre har måttet trække sig, søger vi nu et nyt. Vi har et lille hyggeligt konsortium på Sydfyn, hvor vi har råvildt, dåvildt samt udsætning af et mindre antal fasaner. Vi råder over godt 40Ha skov og 110Ha agerjord med små remiser og levende hegn. Vi har et passende antal nye tårne og opvarmet jagthytte.
Kontakt vores formand Hans for rundvisning. Pris for resten af sæsonen forhandles ved interesse.

Pris:


Tlf: 23957618
Postnummer: 5771
Annonce nr: 15277

NORDVESTFYN  Mail: admin@vigsbjerg.dk
19-06-2017
D. 07-07-2017

Vi søger et par friske jægere med hund, der værdsætter god jagt etik og hyggeligt samvær omkring jagten, til vores lille konsortie.

Konsortiet råder over 150 hektar beliggende imellem Ejby og Nr. Aaby.

Vi ”går” på jagt, så det kræver du er i rimelig fysisk form.

Hvert år udsættes et passende antal fasaner & ænder.

Der afholdes 8 jagter om året, altid søndag, med mulighed for tilkøb af gæstepladser. I løbet af vinteren, går vi rævegravene igennem et par gange.

I vores hyggelig skurvogn, mødes vi til morgenmad samt spiser frokost.

Der kan tilkøbes bukkejagt i 2018.

Send en mail til admin@vigsbjerg.dk med lidt info om dig og din hund, så kontakter vi dig.


Pris: 5.500,- kr.


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 15329

Nystartet jagtkonsortie på Østfyn  Mail: Biskobshovedgaard@gmail.com
31-05-2017
D. 05-07-2017

Nystartet jagtkonsortie i Skellerup på Østfyn søger medlemmer. Vi ønsker både mænd og kvinder, samt unge og ældre både med og uden hund.

Vi råder over 200 ha, der består af eng, hegn, skov, søer, remiser samt agerjord.

Der udsættes ænder og fasaner.

Alle 8 medlemmer har ret til hagl- og riffeljagt.

Der vil blive afholdt et passende antal fællesjagter med mulighed for gæsteplads.

Vi værdsætter god jagtmoral, social hygge, teamwork og naturen.

Der forventes at alle medlemmer deltager i arbejdsdage og fordreturnus.

PRIS : 8000,-

Har dette vakt din interesse kan du kontakte Ole : 5144 5054 eller Kim : 2840 3359 mellem kl. 18:00 og 20:00.

Det er også muligt at kontakte os pr. mail : Biskobshovedgaard@gmail.com

Pris: 8000


Tlf: 51445054
Postnummer: 5540
Annonce nr: 15171

Fåborg Midtfyns kommune  Mail: bela@5750.dk
18-05-2017
D. 02-07-2017

Et afslappet konsortium bestående af 4 ældre jægere indbyder en jæger, helst med hund, til at indtræde som B medlem på alsidig godsjagt ca. 300 ha i Fåborg Midtfyns kommune. B medlemskabet giver adgang til 5 klapjagter med 2 gæstepladser pr. jagt, 1 haretramp med en gæsteplads og 8 andejagter uden gæstepladser. Fri afskydning af duer, skader og krager. Riffeljagt er ikke inkluderet.
Der udsættes fasaner og ænder i passende omfang. 2 Fasan voliere og et større antal andehuller.
Medlemmet deltager i vildt- og biotoppleje. Herudover bruges 2- 3 arbejdsdage på terrænet.


Pris: 12.500


Tlf: 23432463
Postnummer: 
Annonce nr: 15086

Jagtkonsortium søger B-medlem  Mail: krp17@hotmail.com
15-05-2017
D. 27-06-2017

Vi er et velfungerende jagtkonsortium beliggende ca. 5 km syd for Odense som søger 1 B-medlem. I alt er vi 12 medlemmer inkl. fodermester.

Vi råder over ca. 130 ha i alt. Heraf ca. 20 ha skov, 25 ha eng, 75 ha ager og 10 ha blandet remiser, mose, hegn, vildtagre.

Vi udsætter normalt 400 fasaner, som passes af en fodermester. Der skydes desuden hvert år hare, ræv, due og sneppe. Der er 8 årlige fællesjagter, herunder en haretramp.
Hyggelige jagter er absolut førsteprioritet og godt kammeratskab vægtes højt.
Der er årligt 2-3 arbejdsdage, som det forventes, at medlemmerne prioriterer.
En B-plads koster 7.000 kr/pr år. Der betales desuden 100 kr/jagt for medlemmer og 200 kr/jagt for gæster til morgenmad samt øl og vand. Der må medbringes 1 gæst pr. jagt.
Er du interesseret, så send en mail med en beskrivelse af dig selv og både som person og jæger. Så kontakter vi dig. Ansøgere med hund vil blive prioriteret.

Vh Kristian

Pris: 7000 kr


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 15059

B-Medlem  Mail: mail@nordfynstomrer.dk
12-05-2017
D. 26-06-2017

B-medlem søger til god jagt på Nordfyn.
Området er skov, med store lysninger og vildtager.
Skoven er meget kuperet, så der kan laves nogen rigtig fine fugle.
Der udsættes en passede antal fasaner og ænder.
På arealet forefindes der en hyggelig jagthytte, som bruges til spisning og hygge før og efter jagterne.
Som B-medlem må man have en gæst med på hver jagt.
Der afholdes et passede antal jagter på ænder og fasaner.
Ring evt. og hør nærmere om dette.

Pris: 15.000 kr.


Tlf: 28733339
Postnummer: 5450
Annonce nr: 15035

Fodermester søges  Mail: mail@nordfynstomrer.dk
09-05-2017
D. 23-06-2017

Jagtkonsortium på Nordfyn søger en fodermester til pasning af ænder og fasaner. Jagten ligger i skønne omgivelser i vildtrigt terræn. Vi ser gerne, at man har erfaring med pasning af fasaner og har mulighed for at være i terrænet på forskellige tidspunkter af dagen. Aflønning efter aftale. Hvis dette har vakt din interesse, da venligst ring og hør nærmere på tlf. 28733339 / Brian Hansen”
Pris:


Tlf: 28733339
Postnummer: 5450
Annonce nr: 14997

Velfungerende konsortie på sydlangeland søger b-medlem  Mail: Andersbendixchr@hotmail.com
07-05-2017
D. 21-06-2017

Hej vores konsortie (118 tønder land) søger 1 frisk mand/kvinde og meget gerne med hund til kommende sæson, det er til en b-plads. skriv en mail hvis du er interiseret så vender jeg tilbage hurtigst muligt med mere info
Pris: 6000kr


Tlf: 
Postnummer: 5932
Annonce nr: 14979

Langeland  Mail: dalle_daniel4@hotmail.com
04-05-2017
D. 18-06-2017

1 riffeljæger og 3 hagljæger søges til jagt på Langeland
A+b post koster 13000
B post koster 5000
For mere info
Kontakt Søren 22732170
SMS besvares ikke

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 14946

2 B-medlemmer søges  Mail: ca.arneborg@outlook.dk
25-04-2017
D. 09-06-2017

Jagtselskab ca. 12 km SV for Odense, søger 2 B-medlemmer gerne med hund. Der er 125 HA skovjagt.
Vi afholder 7 drivjagter pr. sæson og man må havde gæst med hver gang. Har det vagt interesse ring og hør nærmere. Mvh. Jagtselskabet.

Pris:


Tlf: 27621726
Postnummer: 
Annonce nr: 14835

Jagtselskab på Østyn  Mail: kjeldelarsen@123dk.dk
21-04-2017
D. 05-06-2017

Ledig plads i velfungerende jagtselskab tilbydes seriøs jæger. Reviret er på 300 ha. og består af skov ager moser og sø. Der udsættes et passende antal ænder og fasaner.
Pris 10.000 kr.
Evt. riffeljagt på råvildt og dåvildt kan tilkøbes.

Pris:


Tlf: 20532335
Postnummer: 
Annonce nr: 14792

Holme Sø Jagtlaug Glorup Gods 5853 Ørbæk  Mail: anbro@mail.dk
14-05-2017
D. 04-06-2017

Konsortiet har mulighed for at optage et nyt medlem, fra kommende sæsson.
Konsortiet er et velfungerende konsortium, med en fri tone og godt kammeratskab, som alle er A medlemmer med samme rettigheder. Vi råder over ca 400 ha ager, remiser, skov og 2 store søer + 4 mindre vandhuller.
Der afholdes 5 andejagter, 6 - 7 klapjagter. Der er fri duejagt, derud over afholder vi trækjagter på ænder og gæs hver 14 dag i hele sæssonen.Der er en pæn råvildt bestand, og en begyndende dåvild bestand.
Der udsættes et passende antal ænder og fasaner, son passes af fast fodermester.
Der afskydes ca 750 stk vildt pr. år.
Der kan til hver jagt endvidere købes gæstepladser.
Yderligere information kan fås ved henvendelse til.
Fmd. Jørgen Andersen tlf. 21 74 1 81
Kasserer. Finn Højte Jensen tlf. 28 45 84 48

Pris: 9250


Tlf: 
Postnummer: 5853
Annonce nr: 15048

Hagljæger til nystartet konsortie  Mail: stefan-kure@hotmail.com
12-04-2017
D. 27-05-2017

Vi søger en hagljæger til et nyopstartet konsortie storehaven, hund er ikke en nødvendighed, prisen er 6000 om året og det er inklusiv udsætning af fasaner. Og der betales over to rater Jagten består af 46 hektar skov, hvis det har interesse så send mig en mail eller en SMS, så skriver eller ringer jeg tilbage mvh Stefan
Pris:


Tlf: 30827806
Postnummer: 5700
Annonce nr: 14678

NORDVESTFYN  Mail: safari@vigsbjerg.dk
12-04-2017
D. 27-05-2017

Konsortiet søger et par friske jægere med hund, der værdsætter god jagt etik og hyggeligt samvær omkring jagten.

Vi er et mindre konsortie, der råder over 150 hektar beliggende imellem Ejby og Nr. Aaby.

Vi ”går” på jagt, så det kræver du er i rimelig fysisk form og knæene ikke er for slidte.

Der udsættes et passende antal fasaner & ænder, som passes af konsortiets medlemmer efter turnus.

Der afholdes 8 jagter om året, altid søndag, med mulighed for tilkøb af gæstepladser. I løbet af vinteren, er der desuden mulighed for et par rævejagter.

Vi har en hyggelig skurvogn, hvor vi mødes til morgenmad samt spiser frokost.

Der kan tilkøbes bukkejagt i 2018.

Send en mail til safari@vigsbjerg.dk med lidt info om dig og din hund, så kontakter vi dig.

Pris: 5.500,- kr.


Tlf: 
Postnummer: 5592
Annonce nr: 14682

Høje fasaner  Mail: info@flotvand.dk
11-04-2017
D. 26-05-2017

Veldreven konsortie søger 1- 3 nye medlemmer.

Jagtselskabet af 2001 søger helt ekstraordinært 1-3 nye medlemmer, gerne med egnet jagthund.
Vi driver jagt på Skjoldemose Gods, ca. 450 ha kuperet og meget smukt beliggende terræn i det sydfynske – som nabo til Hvidkilde Gods. Ca. halvdelen af arealet er skov, resten er marker, hegn, remisser, vandhuller m.m. Her sætter vi 2.800 fasaner og ca. 250 ænder ud, og disse passes af 3 fodermestre. På reviret findes i forvejen hare, sneppe, ræv, gæs, duer, råvildt og dåvildt.

Arealet er et, sammenhængende stykke og har tidligere været drevet som 2½ konsortie. Derfor har medlemmerne i alt 18 jagter, heraf en bevægelsesjagt med kugle, i et medlemskab. Hertil frijagt efter nærmere anvisning samt mulighed for tilkøb af bukkejagt og individuel riffeljagt i efteråret. Til brug for kuglejagten har vi ca. 4o tårne og stiger på arealet.

Udover vores jagtlige aktiviteter arrangeres flugtskydning, riffelskydning i skydekino, vinsmagning, ræveregulering o.m.a. som medlemmerne kan deltage i efter behag. Vi holder meget af alle vores fælles aktiviteter og gør en dyd ud af at alting fungerer optimalt – og det kræver en indsats. Derfor er det svært blot at ”komme for at gå på jagt”. Det sociale samvær er et bærende element i vores gøren og laden – det skal du være forberedt på.

Vi har en fin jagthytte med toilet, køkken, centralvarme m.m. og stort set alle vores arrangementer er ”all inclusive”, dvs. med fælles morgenmad og varm mad til frokost indregnet. Mad og rengøring købes ude i byen, men basal oprydning m.m. står vi selv for.

Pris: 4 arbejdsdage, hvoraf man kan frikøbe sig af de to samt 20.800,-.

Hvis du er interesseret i at høre mere er du velkommen til at kontakte mig på info@flotvand.dk eller mobil 2185 8164.

M.v.h.
Kim Kølerfeldt

Pris:


Tlf: 21858164
Postnummer: 5700
Annonce nr: 14670

Veletableret konsortium på Nord Langeland søger et enkelt medlem  Mail: skov72.hsj@gmail.com
11-04-2017
D. 26-05-2017

Veletableret konsortium, med CVR-nummer, beliggende i meget smukke og varierede omgivelser på Langeland søger et enkelt nyt konsortiemedlem.

Vi byder på høje fasaner, opfløj på ænder, trykjagter samt pürch på råvildt og dåvildt, et stort frijagtsareal med frit andetræk, duetræk og gåsetræk samt over 200 Ha frijagt med hund.

Vores faste ”hushjælp” serverer morgenmad og varm frokost til fuglejagterne ved de mere end 200 år gamle egetræsplankeborde. Hvert andet år vil du være vært for frokosten. Vi byder ligeledes på mulighed for overnatning i jagthuset.

Vores jagtareal udgør lidt over 420 Ha (780 tdr. land) fordelt med blandet skov, pil, enge, marker, mergelgrave huller, remiser og moser. Alt beliggende i et sammenhængende kuperet terræn ud til vandet. Jagten er velegnet til repræsentations jagt, og flere af vore medlemmer anvender den som dette.

Alle konsortiets medlemmer har 2 faste gæste gæstepladser på alle fuglejagterne samt en årlig gæsteplads på en trykjagt. På frijagten kan man medbringe op til 2 gæster.
Du kan, efter behov, tilkøbe enkelte gæstepladser på både pürch, trykjagt og fuglejagt.

Konsortiet består af 12 medlemmer, som alle har lige rettigheder. Der afholdes 2-3 andejagter, og 6 - 8 fasanjagter. På fællesjagterne serveres der fælles morgenmad og frokost i et af vore to jagthuse som er beliggende i skoven.
Vi har enkelte arbejdsdage, mens den daglige fodring af udsatte fugle sker ved vores faste fritidsskytte.

Af vore to huse bruges det ene som frokoststue ved fællesjagterne, mens det andet indeholdende opholdsstue med brændeovn, køkken, bad og toilet, samt gæsteværelser kan benyttes til overnatning. Uden for jagterne kan huset ligeledes benyttes.
Vi har en meget positiv og afslappet atmosfære, og børn er velkomne.

Hvis dette lyder interessant, hører vi gerne fra dig snarest muligt. Du kan se terrænet efter aftale.

Pris: kr. 31.000,- hvilket inkluderer morgenmad og frokost ved fuglejagter samt fugle, der fordeles ligeligt mellem fremmødte konsortiemedlemmer. Dåvildt og råvildt faktureres til skytten/aftager.

Ved medlemskab erlægges et depositum på 5.000,- kr. som vil blive returneret ved udtrædelse af konsortiet efter mindst 3 år.

Pris: 31000


Tlf: 20998138
Postnummer: 5953
Annonce nr: 14671

Løvehaven Hvidkilde  Mail: marianne-per@live.dk
08-04-2017
D. 23-05-2017

Jagt konsortiet løvehaven under hvidkilde gods søger et par b medlemmer dette betyder kun jagt på fugle vildt. Afskydning ca 400+ stk vildt.konsortiet har mange år på bagen med en god jagt moral og et godt fællesskab. Der blir udsat passende Ænder og Fasanen som bliver passet af fast fodermester.

Har dette(jagt) vakt din Interesse så kontakt

Fodermester Michael Madsen

på tlf 25253267 for yderlige info og pris

og Evt fremvisning.

P.S Mail og Sms Besvares IKKE

Pris:


Tlf: 25253267
Postnummer: 5771
Annonce nr: 14638

Fodermester / konsortiemedlem  Mail: afh5471@gmail.com
05-04-2017
D. 20-05-2017

Hyggelig og veldrevet jagtselskab på Tåsinge søger fodermester. Du bestemmer selv om du ønsker pladsen både som fodermester og medlem af selskabet, eller kun som fodermester.
Primært pasning og fodring af fasaner, samt andre forefaldende opgaver efter aftale. Ved større opgaver hjælper vi naturligvis hinanden.
Yderligere oplysninger kontakt Allan 21 71 36 40 eller pr mail. afh5471@gmail.com

Pris:


Tlf: 21713640
Postnummer: 
Annonce nr: 14606

Jagt på Langeland  Mail: dalle_daniel4@hotmail.com
05-04-2017
D. 20-05-2017

Jægere søges til alsidig jagt. 130 ha
Udsætning af fuglevildt
God råvildt og dåvilt bestand
Kontakt Søren på 22732170
SMS besvares ikke

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 14607

Broholm Gods  Mail: tagebjarnejohansen@gmail.com
31-03-2017
D. 15-05-2017

Vi har få ledige pladser til sæson 1/4-17 til 31/3-18 flere muligheder:Hel plads, eller hagl, eller riffel, eller buejagt.Der er meget frijagt. Der er jagthytter. Priser fra 3.000,- til 9.500,-kr
evt. yderligere info.og besigt af revir,så kontakt Boholm Jagtvæsen ved Tage Johansen

Pris: 3.000,- til 9.500,- kr.


Tlf: 27 41 91 44
Postnummer: 5884
Annonce nr: 14559

Lille konsortium ved nørrebroby  Mail: Mn5@sol.dk
02-05-2017
D. 13-05-2017

Lille konsortium ved nørrebroby.
Konsortium på 110 ha, med god bestand af råvildt gæs og ænder. Søger medlem
fra 16. maj til 1. oktober pris 2500 kr.
Ved interesse kontakt på 21734578

Pris: 2500


Tlf: 21734578
Postnummer: 
Annonce nr: 14929

JAGT SJÆLLAND  Mail: info@haslevdyrefoderaps.dk
27-03-2017
D. 11-05-2017

Har du lyst til at være med i et jagtkonsortium på Sjælland, så læs denne annonce.

Et 20 år gammelt konsortium på Sydsjælland har af forskellige årsager mistet nogle medlemmer, hvorfor vi søger nye.
Er I en gruppe der i forvejen kender hinanden og er vant til at gå på jagt sammen, vil det være en fordel. Alle er velkommen ung, ældre, mand, kvinde samt nyjægere, bare kemien passer.

Vi råder over mere end 350 ha naturskønt blandet skov med lysninger, enge og en fodermark midt i skoven. Derud over har vi en god jagthytte med toilet, bad og sovepladser.

Vi udsætter et passende antal fugle, der passes af vores fritidsfodermester.

I skoven forefindes endvidere råvildt, dåvildt og strejfende kronvildt.

Du vil som riffeljæger have fast gæsteplads på frijagt, fællesjagt, bukkejagt samt trykjagter. Som fuglejæger må du have en gæst med på fri andejagt langs kysten.

Vi starter vores fællesjagter med fælles morgenmad.

Ud over de fastsatte jagter vil der være mulighed for frijagt på ænder langs kysten.
Bukkejagten starter med at vi mødes d. 15 om aftenen til fælles grillaften, der er mulighed for overnatning i jagthytten.

Vi afskyder ikke råvildt med hagl.

Der afholdes arbejdsdage efter behov, og ser gerne at du deltager, men det er ikke et krav.

Vi lægger stor vægt på etik og moral, så er du en seriøs jæger gerne med hund og sætter du pris på godt kammeratskab, vil vores konsortium være noget for dig.

Prisen for en riffelplads kr. 23.000,- kan evt. deles med en kammerat. En fugleplads koster kr. 8.600,-.

Kun seriøse henvendelser med telefonnummer, vil blive besvaret.
Synes du dette lyder interessant, ring tlf. 21917870.

Pris:


Tlf: 21917870
Postnummer: 4760
Annonce nr: 14523

Konsortieplads  Mail: jl@fakk.dk
18-04-2017
D. 08-05-2017

1 Plads som A medlem i Glorup Stenhave konsortiet er ledig.
Vi er 7 riffeljægere i konsortiet, vi sætter 150 fasaner og 20 ænder ud.
Der er en god rådyrbestand, og der er ligeledes stor bestand af dådyr.
Arealet udgør 200 ha. 100 ha skov og 100 agerjord.
Vi har jagthytte til rådighed.
Der planlægges med 1 andejagt og 3 fasanjagter som udgangspunkt, i pladsen indgår 2 gæstepladser pr fasanjagt.

Pris: 13.500


Tlf: 27143959
Postnummer: 5853
Annonce nr: 14761

Konsortie tæt på Odense  Mail: ,
09-04-2017
D. 05-05-2017

Ledig: 1 A plads og 2 B pladser
Vi er ialt 14 medlemmer og 1 fodermester.
Reviret er på ca 190ha. Skov og ager samt mose stor sø og 2 vandhuller.
Der er en god og sund vildt bestand: dåvildt råvildt fasaner ænder hare m.m.
Vi råder over et dejligt jagthus, med varme wc og bad køkken slagterrum Sam stort depot rum, stort spisestuen til 30 personer.
Der er planlagt 6 klapjagten 2 trykjagter og 1 andejagt.
Hvert medlem råder over 6 gæstepladser som fordeles efter regler.
A medl. Må skyde 2 bukke 1 stk. Dåvildt samt 1 efterårs rådyr.
B medl. Må ikke skyde klovbærende vildt.
Der er frijagt på: ræv sortfugle ænder/ træk, hvor der må medtages 1 gæst.
Der vil være morgenbord på alle fællesjagter, Sam middagsmad på gæstejagterne dette er med i jagtprisen.
A plads= 16000 pr. År B plads= 9500 pr.år.
Første år betales det fulde beløb af en gang hvor efter Jagtleje deles i 2 rater.
Henvendelse for fremvisning og yderlig info.
Tlf. 61370620 eller 27661105 bedst efter 17-00

Pris:


Tlf: 61370620 eller 27661105
Postnummer: 
Annonce nr: 14647

Fodermester til Langeland  Mail: Strandgaard(A)svendborgmail.dk
21-04-2017
D. 30-04-2017

Vi søger en fodermester til vores jagt på Langeland omkring Humble/Ristinge.

Jobbet består i at indgå i et team på 3 mand, som passer vores fasankyllinger, hvor der i de første par uger efter udsætningen, derfor vil være tilsyn til en vouliere hver 3. dag.

Herudover vil du få ansvaret for at der er korn i vore fodertønder på terrænet. (depottønder til rådighed)

Der er en ældre traktor til rådighed.

Vi er et mindre konsortium, som består af 2 A-medlemmer og 6 B-medlemmer samt dig som fodermester.

Arealet er på ca. 180 ha + adgang til yderligere en del jord på en af øerne efter gæs (her skal der ikke fodres).

Du deltager på lige fod med de øvrige B-medlemmer i årets 7 fællesjagter, hvor du har gæsteplads på de 5. Herudover deltager du i 2 trykjagter efter rå- og dåvildt.

Du må hvert 2. år med riffel nedlægge en rå eller et lam.

Du har fri adgang med 2 gæster til trækjagt efter duer, krager, ænder og gæs, ligesom du kan invitere op til 2 gæster med på anstandsjagt med riffel efter ræv.

Pris kr. 3.500 pr. år.

Pris: 3500


Tlf: 20432009
Postnummer: 5932
Annonce nr: 14790

Konsortieplads  Mail: a.molin@thuromail.dk
07-04-2017
D. 22-04-2017

6 mands konsortium på Sydfyn har plads åben for nyt medlem.
125 Ha (50% skov - 50% ager, hegn, mosehuller og sø).

Pris: 15.000


Tlf: 40505749
Postnummer: 5700
Annonce nr: 14631

Vestfyn / Middelfart  Mail: ebbebrix@gmail.com
04-04-2017
D. 08-04-2017

Vi er et lille konsortium (3 A skytter og 3 B skytter)hvor der er en ledig B plads for en seriøs jæger MED hund.
Det sociale og humor værdsættes højt.

Vi råder over ca. 110 ha areal med blandet skov marker og hegn samt 2 små vandhuller. Desuden har vi en lille jagthytte.
Der udsættes et passende antal fasaner og ænder. Vi har en fast fodermester til at passe dette.

Vi forventer at afholde 6 fællesjagter i efteråret og der vil være mulighed for en fast gæsteplads.
Der vil ligeledes være mulighed for frijagt på ænder, duer og gæs.

Der vil ligeledes blive behov for et par fælles arbejdsdage.

Pris kr. 5.500,-.

Henvendelse til Ebbe på tlf. 21180297

Pris: 5.500


Tlf: 2118097
Postnummer: 5500
Annonce nr: 14593

Konsortie plads i lille jagtselskab.  Mail: ib@ie-service.dk
28-03-2017
D. 05-04-2017

Konsortieplads tilbydes
Jagtselskab på Vestfyn ca 200 ha med remiser, vandhuller, skov og marker.
Vi er i dag 4 medlemmer, men kunne godt bruge en seriøs jæger mere.
Der udsættes fasaner og ænder i passende antal, vi har proff. vildtpasser med i selskabet.
Der er planlagt 5 efterårsjagter alle med gæsterettighed.
Prisen er rigtig fornuftig.
Kontakt os for nærmere.

Pris:


Tlf: 66165125
Postnummer: 
Annonce nr: 14531

Odense Syd  Mail: uffe5792@.dk
30-03-2017
D. 01-04-2017

Vi er et mindre konsortium med god jagt 10km syd for Odense, grundet tilleje søger vi 1 nyt medlem gerne med hund, der er tale om hagljagt med mulighed for bukkejagt i 2018, personen vi søger er jæger med Stort J parat til det sociale og hvor samværet og etik går forud for afskydning, tonen på jagten er fri og vi sætter pris på godmodig drillerier, pladsen er fri nu henv til undertegnet på tlf 22400015.
Uffe Herold

Pris: 4200


Tlf: 22400015
Postnummer: 5260
Annonce nr: 14547

Hyggelig jagt  Mail: mopahunter@gmail.com
25-03-2017
D. 26-03-2017

Vi er 10 jægere der søger to kammerater med hund til vores konsortie, vi afholder 7 fællesjagter om året, og der er ved siden af mulighed for at skyde duer, og så er der selvfølgelig bukkejagten om foråret.
Jagten består af granskov, blandet løvskov og agerjord.

Pris: 2100


Tlf: 52148889
Postnummer: 5892
Annonce nr: 14505

          #########  

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57