######### ######### ######### 

eXTReMe Tracker

Bukkejagt

                 Når annoncen skal slettes send en mail til john ( A ) jagtformidling.dk

 

           Forudbetal ALDRIG for jagt før du er 100% sikker på at udlejer er hvem han udgiver sig for,
           acceptere ikke kun et telefonnummer fra en taletidstelefon, kontrollere det evt. på oplysningen
God Bukkejagt
 Mail: stigohlers@gmail.com
20-04-2018

Jeg har 50 tl rigtig god bukkejagt som jeg ikke selv når og få brugt så der for udlejes det fra den 16/5 til den 15/7, stykket ligger ca 15 km nord for Slagelse og det er mark med skovkanter og to remiser der er opsat et tårn og en stige.
Skriv for yderlig info.

Pris: 9000 kr


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 17716

Sommerbuk
 Mail: fp@fyns-coating.dk
19-04-2018

Mulighed for at skyde en sommerbuk på det smukke
Sandholt Gods på fyn.

Kontakt mig for nærmere information

Pris:


Tlf: 20463626
Postnummer: 5672
Annonce nr: 17700

375 hektar, 11 mand, bukkejagt 6.000 kr., 2 bukke over 100 point heraf en bronze nedlagt sidste år.
 Mail: OleKlitgaard@hotmail.com
18-04-2018

Bukkejagt for kun 6.000 kr. ved tegning af A-part i konsortium under Bregentved Gods, der har eksisteret i over 30 år. Ingen indmeldelsesgebyr.

Området er på ca. 375 hektar bestående at en stor skov og de omkringliggende marker. Derudover er der engareal i centrum af området, samt brakmarker. Kombinationen af mark/enge og skov giver en god og spændende jagt. I skoven er der mange lysninger, lidt bøgeskov og granskov, men hovedsageligt egeskov, der giver en underskov med frodig vegetation. Der er store mængder bregner, hvilket er med til at sikre en tæt råvildtbestand. Derudover er der små områder med sitkagran, hvilket yderligere sikrer at skoven er en god råvildt biotop. Området ligger 40 min. kørsel fra Rådhuspladsen i København.

Et pointsystem sikrer der er gode bukke i fremtiden, og der er altid gode bukke i skoven til bukkejagten. Således blev der sidste år nedlagt to bukke over 100 point, hvoraf den ene var en bronzemedalje. Der er også fuldskuffel dåhjorte i skoven, og der blev forrige år nedlagt en fuldskuffel. Konsortiet har kun 11 riffeljægere, og på den årlige generalforsamling, trækkes der lod om områderne i starten af bukkejagten. Efter de første 14 dage er områderne givet fri, og lægges sammen, så der er 5 områder i skoven. Der er altså særdeles god plads at gå rundt på når man er på bukkejagt. Der er omkring 40 tårne og stiger på jagten. I juni og juli er det muligt at have gæst med på bukkejagten. De få riffelpladser gør, at der ikke findes dårlige områder i bukkejagten, eller dårlige poster på trykjagterne.

Konsortiet styres af medlemsaftale, og opdateringer af denne vedtages på demokratisk vis på den årlige generalforsamling. Derudover ledes konsortiet af en formand, en ansvarlig for selskabsjagterne, en ansvarlig for riffeljagterne og en kasserer. Kassereren er revisor og der udarbejdes årligt et rigtigt regnskab, der revideres af et af konsortiets medlemmer efter en fastlagt og tilgængelig revisionsinstruks, så der er godt styr på økonomien og åbenhed omkring den.

Der udarbejdes årligt et budget, der godkendes på den årlige generalforsamling, ligesom det er generalforsamlingen der vedtager den endelige jagtkalender.

Om efteråret afholdes 5 selskabsjagter. Der er kun 16 fasanpladser i konsortiet, og mulighed for at have en gæst med på 2/3 del af jagterne (efter lodtrækning). De få pladser gør, at der ikke er så langt imellem de gode poster. Der udsættes årligt 1.000 fasaner, og der har været pæne afskydningsprocenter. Der er en god bestand af snepper, således bliver der nedlagt flere snepper på de årlige selskabsjagter. Der betales ikke for fuglene efter selskabsjagterne. Fuglene fordeles ligeligt til konsortiets medlemmer.

Der er frijagt om efteråret på dåvildt og råvildt, og mulighed for at tage gæst med på disse. Derudover afholdes 4-5 trykjagter.

Derudover er der mulighed for frijagt på markarealer f.eks. med egen hund. Der er agerhøns, god duejagt og stor bestand af harer.

Konsortiet har et hus til rådighed, som vi har forbedret gennem mange år. Der er således gode spiseforhold på selskabsjagter, stort køkken, bad og toilet samt 1. sal med sovepladser. Der er også mulighed for at spule bilen efter en tur i skoven.

Vi har en erfaren fasanpasser som har været medlem af konsortiet og har været det i over 30 år, så der er godt styr på den del.

Der er 3 arbejdsdage årligt, og medlemmerne giver gerne en hånd med , f.eks. når der kommer fasaner. På selskabsjagter og trykjagter går hovmester funktionen på turnus. Derudover skiftes man til at gå igennem på fasanjagterne. Alt dette er med til at sikre at man for relativt få penge kan få en rigtig god jagt i et konsortium med relativt få jægere.

Prisen er 29.800 tkr. om året, og jagtåret går fra 1. august til slut juli. Er man interesseret i at komme med I konsortiet nu, koster bukkejagten kun 6.000 kr. Betalingen deles op.

Har det interesse, så ring til Ole på 93 95 75 82 mellem 16.30-17.00 eller 18.30-21.00, eller skriv til OleKlitgaard@hotmail.com.

Pris: Bukkejagt 6000 kr.


Tlf: 93 95 75 82
Postnummer: 
Annonce nr: 17675

God bukkejagt på 30 ha udlejes
 Mail: thomaspilegaard@gmail.com
18-04-2018

Området er på ca. 30 ha og beliggende på Vestsjælland, mellem Høng og Ruds-Vedby, lige bag ved Kragerup Gods.
Der er observeret mange gode dyr på stykket i år. Jagtterrænet er godt, med flere gode remiser, hvor evt. skydestige/hochsits kan opsættes. Kort over området kan udleveres ved henvendelse. Besigtigelse kan ligeledes aftales.

Pris: 10000


Tlf: 
Postnummer: 4270
Annonce nr: 17680

Nibe
 Mail: pilehaven5(A)gmail.com
18-04-2018

13 ha. Mose/eng krat med lille sø udlejes til 1 jæger, der må skydes 1 buk uanset størrelse, kød og trofæ tilfalder skytten. Jagten ophører når bukken er skudt.

Pris: 3500kr


Tlf: 
Postnummer: 9240 Nibe
Annonce nr: 17684

Bukkejagt udlejes
 Mail: fallittenborg@gmail.com
15-04-2018

Bukkejagt udlejes på mindre engstykke m.græs og siv ned til Å
Afskydning af en buk minimum ulige seksender
Afskydes der ikke buk , kompenseres der med et efterårs dyr

Pris: 3800


Tlf: 21460704
Postnummer: 4200
Annonce nr: 17657

Roskilde
 Mail: bekir_golcuk@hotmail.com
14-04-2018

Bukke jagt i Roskilde
Mere info Ring eller sms tak

Pris: 4.000


Tlf: 25825619
Postnummer: 
Annonce nr: 17625

Bukkejagt
 Mail: lethwarthoe@gmail.com
13-04-2018

Bukkejagt kan lejes i periode 16 maj til 15 juli. 8 Ha beliggende ved Munkerup 3250 Gilleleje. Pris 3500 kroner og at kødet kan købes for 30 kr./kg brækket vægt. Afskydning af en buk.
Pris: 3500


Tlf: 24657548
Postnummer: 3250 Gilleleje
Annonce nr: 17611

Bukkejagt Stevns. 540 ha Godsjagt
 Mail: at.jagt@gmail.com
10-04-2018


Riffeljægere søges til 540 ha god bukkejagt.
45 min fra København. Stevns.
36 tårne + stiger.
Arealet består af 230 ha skov og 310 ha ager, med 25 remisser og vandhuller.
Mulighed for overnatning.
Mulighed for efterårs riffeljagt.
Pris: 9.500
Kontakt os for mere info : tlf 53885570. eller mail
at.jagt@gmail.com

Pris: 9.500

Pris: 9.500


Tlf: 53885570
Postnummer: 4660
Annonce nr: 17587

Bukkejagt Sydøstsjælland
 Mail: favreby@gmail.com
05-04-2018

Bukkejagt udlejes fra 16-5-2018 til 15-7-2018, Reviret består af 42 ha ager + 6 ha skov, der er store levende hegn, og 2 vandhuller og gode remisser.
Arealet støder op til tre forskellige skove.
Der må skydes 3 bukke.

Pris: 12000,-kr


Tlf: 40196569
Postnummer: 4654
Annonce nr: 17539

Midtsjælland
 Mail: jensen1506@hotmail.com
04-04-2018

207 tønder land i varieret let kuperet terræn med flere søer og vekslende beplantninger/remiser med flere skydestiger og godt kuglefang. Egnet til nyjæger såvel som den erfarne jæger. 45 min til København C. Plads ledig 16/5-15/7-2018. Skriv lidt om dig selv og anmod om besigtigelse hvis det har din interesse.
Pris: 5500


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 17523

Bukkejagt i kuperet terræn
 Mail: Christoffer31@gmail.com
03-04-2018

31 Ha god bukkejagt beliggende 8 minutters kørsel fra Rønnede afkørslen på Sydmotorvejen.

Området består af to sammenhængende marker. Hvor der forefindes remiser og et 3 Ha stort mose/eng område. Markerne ligger ud med frøafgrøder.
Arealerne grænser op til to større godser og derfor vil god jagtmoral være et ultimativt krav.

Der må fældes to bukke i perioden 16/5 - 15/7-2018

Pris: 15000


Tlf: 
Postnummer: 4684
Annonce nr: 17507

Primært Bukkejagt
 Mail: behr@mail.dk
30-03-2018

Mini konsortie søger 2-3 jægere. Primært riffeljagt- rådyr, ræv og strejfende kronvildt. jagten er 40 ha. beliggende ved Hadsten.
Pris: 5000


Tlf: 40382474
Postnummer: 
Annonce nr: 17474

BUKKEJAGT
 Mail: kj.ren(A)mail.dk
26-03-2018

Udlejning af bukkejagten på ca. 18 hektar fra d.16-05-18 til d.15-07-18
Området ligger imellem Næstved og Vordingborg.
Området indeholder agerjord med levendehegn-vandløb samt et vandhul på ca. 500 m2, samt lidt skov på naboområdet
Jagten er for en person og skal foregå som anstandsjagt fra skydestige som står tæt på vandhullet
På området er en stor bestand af råvildt
Der må max skydes 2 bukke
Området kan kun fremvises i weekender
(A)= @

Pris: 6000


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 17420

Bukkejagt ved Ulfborg
 Mail: mf(a)hfas.dk
25-03-2018

Bukkejagten udlejes på ugebasis, pris kr. 1500,-
Der er dog mulighed for anden aftale hvis dette ønskes.
Der er 40 tdr. i alt med kløvermarker, granskov, sø og 900m plantagekant.
Området er en smule kuperet idet der løber en lille bæk tværs gennem stykket, så der er meget fin kuglefang.
Der er et tårn og en stige opsat på stykket begge med udsigt til plantagen, kløvermarker, granskov, bæk og ca. 1000m2 sø
Trofæ og kød afgift kr. 750,00 pr. buk
Mulighed for af overnatte i ældre campingvogn.

Tlf: 42182779 eller 20204426
Postnummer: 7500

Pris: 1500,-


Tlf: 42182779 eller 20204426
Postnummer: 7500
Annonce nr: 17415

Bukkejagt
 Mail: bnjagt87@gmail.com
24-03-2018

Sælger 1-4 bukke. Det koster 1000kr pr dag dette er inkl mad og drikke mulighed for overnatning. Samt 3000kr pr nedlagt buk og ved forbi skud 1500kr.
Råder over 300ha bukkejagt.
Det meste ad jagten foregår ved gram

Pris: 3000


Tlf: 23914035
Postnummer: 6780
Annonce nr: 17398

Bukkejagt
 Mail: thomaskrasmussen@webspeed.dk
24-03-2018

Bukkejagt – jagt på efterårsdyr udlejes på 197 ha mark, skov og eng, der må skydes 6 bukke 16/5-15/7 og 14 efterårsdyr !

Pris højeste bud over 45.000 kr.

Pris: 45000


Tlf: 22628259
Postnummer: 4800
Annonce nr: 17400

Bukkejæger(e) søges  Mail: stigekkert@gmail.com
06-04-2018
D. 19-04-2018

BUKKEJÆGERE SØGES 45 min fra København
Ledig plads for to i særlig god bukkejagt op ad Tølløse Storskov (selve skoven er totalt jagtfredet!) - med dejlig hytte til overnatninger.
Vi er og forbliver kun tre mand i bukkekonsortiet, og fordeler frit al bukkejagt i mellem os. Reglerne er få og kontrollen endnu mindre, så der stilles krav om god jagtmoral.
Jagten udenfor bukkesæsonen har administrator/skytte som ikke selv er bukkejæger.

Jagten er 100 hektar med gode remiser og fem hochsitze, alt er vellejet og der er ingen krav om arbejdsweekend.
Al vedligehold af hochsitze, såning, anlæggelse af kunstgrave mv. og fodring varetages af skytte og afholdes af den årlige leje.

Bukkejagten er fri efter nærmere regler, med max to bukke per mand. Man skal orientere om, at man er på terrænet ved hjælp af brikker ophængt på tavle på hytten. Man må gerne medbringe een (ikke-skydende) gæst. Sæsonen er bukkejagten med mulighed for ekstra afskydning, men kun efter aftale med administrator om efteråret/vinteren. Bukkejægerne inviteres til to fællesjagter om efteråret. Der er kronvildt på terrænet, men vi freder det foreløbig.

Omvisning arrangeres
skriv kort: stigekkert@gmail.com
Med Venlig Hilsen

Pris: 8000


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 17555

Jagt på Sydfyn  Mail: thomasravn@skovlyst.net
06-04-2018
D. 18-04-2018

Hyggelig bukkejagt på Sydfyn udlejes. Reviret er på 11 ha og indeholder vildtager, brak, løvskov, nåleskov og lavskov. Desuden adgang til shelter. Perfekt revir til både pürsch og anstand.
Der må skydes 2 dyr.
Pris 6.000,-

Pris: 6000


Tlf: 
Postnummer: 5600
Annonce nr: 17544

Bukkejagt  Mail: pilehaven5@gmail.com
18-03-2018
D. 17-04-2018

13 ha mose/krat og eng grænsende til fredskov på 90 ha udlejes til 1 jæger, der må skydes 1 buk uanset størrelse, kød og trofæ tilfalder skytten, jagten ophører når bukken er skudt.
Henvendelse på mail.

Pris: 5000


Tlf: 
Postnummer: 9240 Nibe
Annonce nr: 17321

Bukkejagt  Mail: breinholt61@gmail.com
14-04-2018
D. 15-04-2018

Mellem Herning og Holstebro udlejes bukkejagt fra d 16/5 til 15/6 2018
ca 35 ha med lidt skov og grænsende til skov
Der må skydes 2 bukke hvoraf den ene skal være en 6 ender. Der er stærke bukke i området.
Derudover er der mulighed for afskydning af dåvildt til efteråret inkluderet i prisen.
max 2 jægere
evt bytte med noget godt gåsejagt
Skriv kontagtoplysninger og lidt om hvem du er så vil jeg kontakte dig

Pris: 8000


Tlf: 
Postnummer: 7490
Annonce nr: 17624

Bukkejagt på Sydsjælland tilbydes:  Mail: kbn@vtse.dk
13-03-2018
D. 12-04-2018

Bukkejagt i Viemoseskov tilbydes:
Bukkejagt tilbydes til riffel-jægere (2 stk.), afskydning af op til 3 stk. sommerbukke, og 3 efterårsdyr efter nærmere aftale.
Der bliver afholdt 3 trykjagter som er inkl. i prisen.
Du/I dvs. 2 mand, får tildelt et område af skoven som kun I må gå på jagt I, dog ikke ved trykjagter. Der er stiger og tårne i nødvendigt omfang, men man er velkommen til at opsætte flere.
Dåvildt og kronvildt er inkl. i prisen.
Pris:
10.000 kr. pr jæger.
Dyr afregnes m. kødværdi

Pris: 10.000


Tlf: 41129383
Postnummer: 
Annonce nr: 17277

Bukkejagt  Mail: michael@blach.net
12-03-2018
D. 11-04-2018

Bukkejagt udlejes på 270ha fordelt på skov og markarealer heraf er de 35ha skov. Der er ni skydestiger/tårne placeret rundt om skoven.

5 anstands/pürch (f.eks. fredag aften til søndag aften) koster kr. 2.500,00 pr. jæger.

Halvdelen vil blive refunderet såfremt der ikke skydes noget. Der må skydes et dyr pr. jæger for den lejede periode.

Dyret der skydes skal købes til kr 50,00 pr. kg brækket.

Opsats tilfalder jæger.

Arealet ligger 10km nord for Aalborg!

Tlf: 22710107

Pris:


Tlf: 22710107
Postnummer: 9400
Annonce nr: 17264

Bukkejagt  Mail: tokojo@live.dk
12-03-2018
D. 11-04-2018

Mindre bukkejagt udlejes fra 16. maj 2018, beliggende syd for 4300 Holbæk.
På arealet er der en lille skov, remise, brakmark og dyrket mark. En jagtstige er opstillet.

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 17268

Bukkejagt Stevns. 540 ha Godsjagt  Mail: at.jagt@gmail.com
16-03-2018
D. 10-04-2018

Riffeljægere søges til 540 ha god bukkejagt.
45 min fra København. Stevns.
36 tårne + stiger.
Arealet består af 230 ha skov og 310 ha ager, med 25 remisser og vandhuller.
Mulighed for overnatning.
Mulighed for efterårs riffeljagt.
Pris: 9.500
Kontakt os for mere info : tlf 53885570. eller mail
at.jagt@gmail.com

Pris: 9.500

Pris:


Tlf: 53885570
Postnummer: 
Annonce nr: 17309

bukkejagt  Mail: pejti@aarsleff.com
05-04-2018
D. 09-04-2018

bukkejagt vest for århus ca 15Ha åben mark op ad skov med skyde tårn
Pris: 3000


Tlf: 
Postnummer: 8471
Annonce nr: 17540

Unik bukkejagt på Nordfyn  Mail: Drift@egebjerggaard-gods.dk
05-04-2018
D. 09-04-2018

Unik mulighed for skyde en sommerbuk på det smukke Egebjerggard Gods på Nordfyn.

Egebjerggaard Gods har ganske få bukke til afskydning i sommeren 2018, så her har du muligheden for at skyde en sommerbuk, med Kattegat som baggrund!

Egebjerggaard ligger helt ud til vandet, med direkte udsigt til Samsø og Endelave. Godset råder over 1100 hektar blandet natur, fra marker med små remiser til flotte bøgeskove.

Prisen pr buk er 3500 uanset størrelse.

Kontakt os for nærmere information.

Pris:


Tlf: 60606523
Postnummer: 
Annonce nr: 17533

Bukkejagt  Mail: gundog@outlook.dk
08-03-2018
D. 07-04-2018

300 ha marker strandenge små skov remiser mm , god råvildt biotop , der må skydes 6 bukke i perioden 16/5 til 15/7 evt kan der lejes jagt på råvildt efter en afskudsplan som forhandles år for år .
Pris: 35.000kr


Tlf: 
Postnummer: 4220
Annonce nr: 17222

Nordvestfyn - Bukkejagt  Mail: safari@vigsbjerg.dk
23-03-2018
D. 06-04-2018

Imellem Ejby og Nr. Aaby udlejes ca. 40 ha.

Reviret består af agerjord, hegn, eng og småskov. En del af arealet er beliggende mod større skovområde. Der forefindes et skydetårn samt en skydestige.

Jagten kan lejes af én jæger for perioden 16 maj - 15 juli 2018.

Pris: 5.000,- kr.


Tlf: 40533260
Postnummer: 5592
Annonce nr: 17397

Bukkejagt på Vestfyn  Mail: E.a.moellegaard@gmail.com
09-03-2018
D. 02-04-2018

Bukkejagt på Vestfyn udlejes i perioden 16/5 til 15/7 2018. Areal ca.81 ha.
Pris:


Tlf: 23445215
Postnummer: 5592
Annonce nr: 17234

Bukkejagt  Mail: mkm@melsing.dk
27-03-2018
D. 29-03-2018

Bukkejagt udlejes i perioden 16.Maj – 15.Juli 2018
Ca. 37 tdl. med remisser, levende hegn, brak samt sø og vandhul.
Dele af arealet grænser op til skov.

Der må afskydes 2 bukke.

Pris. kr. 5.000

Henv. mellem 17.00-19.00

Pris:


Tlf: 22329924
Postnummer: 5500
Annonce nr: 17439

Midtsjælland  Mail: alkor@hotmail.dk
20-03-2018
D. 24-03-2018

i perioden 16 maj til 15 juli 2018. 45 min kørsel fra KBH C. 110 ha incl stort naturareal, remisser og marker. 4 stiger. 1. plads 5500 kr.

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 4100
Annonce nr: 17349

35 ha. Bukkejagt i Fuglebjerg området  Mail: Daniellauridsen@hotmail.com
19-03-2018
D. 22-03-2018

35 ha bukkejagt - udlejes da jeg ikke selv har muligheden for at nå det i år.
God råvildt bestand.
Området er dyrkejord med som regel 2-3 forskellige afgrøder. Området er ret kuperet, så kuglefang er ikke et problem, der ligger 2 mindre vandringer med bevoksning på marken. Derudover er der en lille mose/remisse, marken har levende hegn på 2 af siderne.
Ungskov 300 meter fra skellet
Fuglebjergskoven ligger ca. 800 meter derfra.

Der står 1 skydetårn på stykket.
Der må maks skydes 2 bukke på stykket.

Evt. Mulighed for at nedlægge efterårsdyr. (Efter aftale)

Pris: 5000


Tlf: 
Postnummer: 4250
Annonce nr: 17334

Bukkejagt udlejes ca 200Ha  Mail: jorgen@laurberg.org
17-02-2018
D. 19-03-2018

Bukkejagt 100Ha skov og 100Ha ager udlejes til riffeljagt eller bue jagt

Højeste bud over 45000kr

1t og 10min fra cph

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 17055

Bukkejagt Stevns. 540 ha Godsjagt  Mail: at.jagt@gmail.com
22-02-2018
D. 16-03-2018

Riffeljægere søges til 540 ha god bukkejagt.
45 min fra København. Stevns.
36 tårne + stiger.
Arealet består af 230 ha skov og 310 ha ager, med 25 remisser og vandhuller.
Mulighed for overnatning.
Mulighed for efterårs riffeljagt.
Pris: 9.500
Kontakt os for mere info : tlf 53885570. eller mail
at.jagt@gmail.com
Pris: 9500

Pris: 9.500


Tlf: 53885570
Postnummer: 4660
Annonce nr: 17113

Bukkejagt på Vestfyen  Mail: E.a.moellegaard@gmail.com
09-03-2018
D. 15-03-2018

Bukke jagt på Vestfyn udlejes imperioden 16/5 til 15/7 2018. Areal ca.58 ha.
Pris:


Tlf: 23673419
Postnummer: 5592
Annonce nr: 17233

Bukkejagt Kolding  Mail: nps@dlgtele.dk
09-02-2018
D. 11-03-2018

Bukkejagt udlejes i et dejligt skovareal ca 25 tdr fra 16/5-15/7-2018 Der må skydes 2 bukke og der må max være to personer af gangen

Pris: 8000kr


Tlf: 
Postnummer: 6000
Annonce nr: 16993

Bukkejagt  Mail: groennefroe@gmail.com
04-03-2018
D. 09-03-2018

Bukkejagt udlejes. 22 hektar skov, kuperet med tykninger og åbne arealer. Der tilbydes 4 ugers jagt med én buk tilladt, kr. 2.800 uanset størrelse.Sydfyn.
Pris: Kr. 2.800


Tlf: 
Postnummer: 5600
Annonce nr: 17194

Bukkejægere søges til nyopstartet konsortie  Mail: be10na@yahoo.dk
07-02-2018
D. 09-03-2018

2 pladser er ledige i konsortiet på 120 Ha kuperet skov på Midtsjælland.
Mulighed for kron- og dåvildt.
I efteråret må der skydes råvildt udover at der bliver afholdt trykjagter.
Kødet tilfalder jægeren.
Vi fodrer med majs, roer og gulerødder.
Der er tilhørende jagtstue, med køkken, spisestue og toilet.

Pris: 12500


Tlf: 31679110
Postnummer: 4140
Annonce nr: 16979

Bukke med gratis svin i Tyskland  Mail: .
26-01-2018
D. 25-02-2018

Vi har bukkejagt 3.4.dage med afskydning af bukke og gratis afskydning af svin.
Klik ind på www.ncjag.dk se unde B55, Neustrelitz.
Der er 6 pladser ledige. Vi bor på et godt hotel midt i byen, tæt ved jagtområdet.
Prisen er med overnatning, morgenmad, jagten, frie svin, een buk uanset størrelse og rovdyr. Pris 4990,-
Der er 6 pladser fri.
Send en mail ved interesse.

Pris:

www.ncjagt.dk
Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 16855

Bukkejagt Stevns. 540 ha Godsjagt  Mail: at.jagt@gmail.com
24-01-2018
D. 22-02-2018

Riffeljægere søges til 540 ha god bukkejagt.
45 min fra København. Stevns.
36 tårne + stiger.
Arealet består af 230 ha skov og 310 ha ager, med 25 remisser og vandhuller.
Mulighed for overnatning.
Mulighed for efterårs riffeljagt.
Pris: 9.500
Kontakt os for mere info : tlf 53885570. eller mail
at.jagt@gmail.com

Pris: 9500


Tlf: 53885570
Postnummer: 4660
Annonce nr: 16840

Bukkejagt.  Mail: martin@linbyg.dk
05-02-2018
D. 19-02-2018

Arealet består af 50 hektar med agerjord.
Derpå forefindes en remisse, et græs/engstykke samt en lang slugt i skel med træer græs og siv.
kuperet terræn og et skydetårn ved remisse.
Stor respekt for vildtet og afgrøder sættes i højsædet.
Maks en buk pr. år.
Det vil være muligt at komme med på efterårsjagt.

Pris: 3000


Tlf: 
Postnummer: 7130 Juelsminde
Annonce nr: 16943

Bukkejagt  Mail: Lilleskovgard@gmail.com
12-02-2018
D. 19-02-2018

Bukkejagt udlejes på Midtsjælland. 50 tdl mose, eng skov og marker. Der må skydes 2 bukke.
Pris: 10000


Tlf: 
Postnummer: 4180
Annonce nr: 17011

Bukkejagt Stevns. 540 ha Godsjagt  Mail: at.jagt@gmail.com
19-01-2018
D. 24-01-2018

Riffeljægere søges til 540 ha god bukkejagt.
45 min fra København. Stevns.
36 tårne + stiger.
Arealet består af 230 ha skov og 310 ha ager, med 25 remisser og vandhuller.
Mulighed for overnatning.
Mulighed for efterårs riffeljagt.
Pris: 9.500
Kontakt os for mere info : tlf 53885570

Pris:


Tlf: 53885570
Postnummer: 
Annonce nr: 16803

Bukkejagt  Mail: Jenspedersen79@yahoo.dk
17-12-2017
D. 19-12-2017

Mindre bukkejagt, med god bestand af råvildt udlejes.
Strejf af krondyr (14 ender skudt i år)

Udlejes til seriøs jæger, med god jagt etik.

Pris: Efter aftale


Tlf: 91259395
Postnummer: 6100
Annonce nr: 16597

Bukkejagt Nordjylland  Mail: mogensvittrup@bbnpost.dk
16-10-2017
D. 15-11-2017

Lille bukkejagt i Nordjylland udlejes.
Pris:


Tlf: 23432919
Postnummer: 9700
Annonce nr: 16254

Bukkejagt- Midtsjælland.  Mail: tokojo@live.dk
05-08-2017
D. 04-09-2017

Bukkejagt på Midtsjælland udlejes fra 1. oktober 2017.
Arealet grænser op skov, der er opstillet 2 jagtstiger.
Pris 4500 kr.

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 15656

Bukkejagt “nyjæger”  Mail: Anders.dtg@gmail.com
15-05-2017
D. 14-06-2017

Bukkejagt “nyjæger”

Så er det i morgen det går løs:-)
Hvis du står og mangler et sted at kommer ud efter buk er en unik chance.
Min gård ligger ved Sorø nærmere bestemt Bromme. Du vil skulle jage i en gammel grusgrav med sø i med stor skov til den ene side. Alle træer i grusgraven er fornyligt fældet, så der er rigtig god udsigt og ikke mindst kulefang, det mest af vejen rundt.
Jeg tænker du ikke har den stor erfaring endnu og vil hjælpe dig efter behov. Skulle du være så heldig eller dygtig at du skyder buk, tilfalder den dig med hjælp til brækning slagtning osv. Hvis du har lyst fortæller jeg gerne lidt om sikkerhed og jagt etik etc. Jeg hedder Anders og er 50 år har kone og 3 børn.
Jeg vil selv være tilsted det meste af tiden, hvis du skulle få brug for hjælp.


Prisen er for 5 dages jagt.


5.000,- for jagten + 1.000,- for buk incl. kød

Pris:


Tlf: 20930709
Postnummer: 4190
Annonce nr: 15058

Vendsyssel  Mail: orlemann@mail.dk
14-05-2017
D. 13-06-2017

Bukkejagt i Vendsyssel.

Fantastik bukke jagt udlejes gerne flerårigt til seriøs Jæger/ jægere.
Arealet er ligger i kuperet terræn med flere remisser, læhegn samt sandgrav med en lang slugt hvor der er gode afskydnings muligheder.
Arealet på ca. 60 ha. Der kan evt. lejes yderligere arealer.
Arealet ligger 10 min kørsel fra Hjørring og 10 fra Løkken

Ring hvis det har din interesse.


Søren Orlemann
Tlf. 40251519

Pris: 14.000


Tlf: 40251519
Postnummer: 9480 Løkken
Annonce nr: 15052

Bukkerevir ud over det sædvanlige.  Mail: .
14-05-2017
D. 13-06-2017

Beliggende i den nordlige del af Hjørring Kommune, 10 min fra motorvej.

Reviret består af to sammenhængende afdelinger, hver på godt 40 ha, som udlejes samlet eller hver for sig.
Der er tale om kuperet og meget varieret terræn. Landbrugsarealer, mange mindre skov- og krat bevoksninger, moseområder, læhegn og vandløb.

Pris: 10000 kr pr afdeling

Mulighed for overnatning.

Arealerne udlejes alene pga ejers mangel på tid.
Der kræves høj jagtetik og ansvarlig opførsel.

Pris: 10000


Tlf: 40762288
Postnummer: 
Annonce nr: 15055

Bukkejagt Nordjylland  Mail: s_havgaard@hotmail.com
12-05-2017
D. 11-06-2017

Bukkejagt udlejes for perioden 16/5-15/7 2017.
Areal på ca. 85 Ha., heraf ca .7 Ha. eng m. vandløb og brak.
Max. afskydning af 3 stk. bukke
Mulighed for at leje hele jagten fra efteråret
Postnr. 9740

Pris: 9000


Tlf: 40302027
Postnummer: 
Annonce nr: 15033

Buk til afskydning  Mail: jagtgor2017@gmail.com
10-05-2017
D. 09-06-2017

For rette jæger med god jagtmoral tilbydes buk til afskydning. Der nedlægges alene ældre bukke som er klar til afskydning. Jagten vil være som guidet pürsch eller anstand på egen hånd.
Kr. 5.000 + kr. 500,- pr. jagtdag inkl. forplejning.

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 5700
Annonce nr: 15017

Bukkejagt  Mail: felexpedersen69@gmail.com
31-05-2017
D. 08-06-2017

Bukkejagten er fra 8/6 til 15/7-17
Areal består af eng og skov ca. 24 ha
Der er to tårne i skoven.

Pris: 5000,-


Tlf: 28723686
Postnummer: 4300
Annonce nr: 15163

Bukkejagt plus efterårsdyr  Mail: jkgk@outlook.dk
02-05-2017
D. 01-06-2017

Bukkejagt sæson 2017 udlejes på terræn ca 5 km. syd for Nykøbing Falster.
40 ha med remiser, levende hegn og agerjord.
Der må afskydes en buk, samt 2 stk. efterårsdyr, rå og lam. Kødet tilfalder jæger.
Der kan opstilles stige.
Pris 6.500
Ring eller skriv

Pris: 6.500


Tlf: 23648630
Postnummer: 4873
Annonce nr: 14917

Bukkejagt 7500 Holstebro  Mail: mf@hfas.dk
30-04-2017
D. 30-05-2017

Bukkejagten udlejes på ugebasis, pris kr. 1200,-
Der er dog mulighed for anden aftale hvis dette ønskes.
Der er 40 tdr. i alt med kløvermarker, granskov, sø og 900m plantagekant.
Området er en smule kuperet da der løber en lille bæk tværs gennem stykket, så der er meget fin kuglefang.
Der er et tårn og en stige opsat på stykket begge med udsigt til plantagen, kløvermarker, granskov, bæk og ca. 1000m2 sø
Trofæ og kød afgift kr. 600,00 pr. buk
Mulighed for af overnatte i ældre campingvogn.

Pris: 1200


Tlf: 42182779 eller 20204426
Postnummer: 7500
Annonce nr: 14896

Ny Bukkejagt ved Åmosen  Mail: mp@skkm.dk
25-04-2017
D. 25-05-2017

I perioden 16 maj og 3 uger frem, udbydes 3 dages bukkejagt i 6 jægere i naturskønt område på215 HA ved Åmosen. Området er kendt for afskydning af store bukke med gode chancer for medaljer.

70% ager med store remiser, søer, moser og levende hegn. 30% skov med pæne lysninger. 12 tårne og 6 stiger forefindes på området.

Der er en god bestand af råvildt og en mindre bestand af kronvildt.

Eksklusiv jagthytte stilles til rådighed for jægerne (også overnatning). Nye jægere kan få hjælp hvis det ønskes. Dygtig hovmester er tilknyttet jagten, hvorfor morgenmad og frokost kan bestilles.

Prisen pr. jæger er 6000 kr ink. 1 buk uanset størrelse. Ekstra bukke 4000 kr uanset størrelse. Ved booking betales 2500 kr i depositum. Trofæet tilfalder jægeren. Kødet købes separat.

Ønskes yderligere info eller fremvisning af området kan vi kontaktes på mail. mp@skkm.dk eller mobil 25242322.

Pris: 6000


Tlf: 25242322
Postnummer: 4295
Annonce nr: 14837

Norddjursland  Mail: hevringholm@gmail.com
23-04-2017
D. 23-05-2017

Bukkejagten udlejes på 130 ha, sammenhængende landbrugsjord. Stærk bestand af råvildt
Pris: 16.000


Tlf: 
Postnummer: 8961
Annonce nr: 14816

Bukkejagt tæt på København\Roskilde  Mail: daniel_espersen@hotmail.com
17-05-2017
D. 22-05-2017

Viby Sjælland.

Bukkejagt for perioden frem til 15/7-17, samt retten til at skyde 1 buk, udlejes til ansvarsfuld jæger (enkeltmandsjagt).

Området består af 14 tld nyere lysåben skov, med sø og åbne arealer. Arealet ligger op ad 300Ha eksisterende skov. Pga den forholdsvis nyanlagte skov, fungerer arealet som trækplaster for hele områdets råvildt. Der er derfor masser af råvildt på grunden.

Arealet er allerede jagtklar, med jagttårn/stiger og rydne stier.

Jagten udlejes pga manglende tid og interesse.

Pris: 5000


Tlf: 93102010 / 46384850
Postnummer: 4130
Annonce nr: 15074

Bukkejagt udlejes  Mail: dichael14dk@hotmail.com
30-04-2017
D. 21-05-2017

45 ha. bukkejagt udlejes fra 16/5 - 15/7 eller indtil 2 bukke er skudt.

send en mail med lidt oplysninger hvis dette skulle have indteresse så ringer jeg dig op.

Græseng og ca. 10 ha. Brak.

6520 toftlund.


Pris: 5000


Tlf: 
Postnummer: 6780
Annonce nr: 14898

Her og Nu Bukkejagt 2017  Mail: jso194@hotmail.com
13-05-2017
D. 19-05-2017

Bukkejagt ved Esbjerg udlejes 16/5- 15/7.
48 ha mark/hegn / remise m.m.
Kun seriøse henv.
oplys navn/mail/ tlf.

Pris: 5.800,-


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 15043

Bukkejagt  Mail: jensbente(A)pc.dk
17-05-2017
D. 19-05-2017

25 tdr.l, Jagten på meget attraktivt revir udlejes. Spændende område med mose stor brede markskel , brak , vedvarende græs, vådområde. Jagten ligger som et forbindelsesled mellem to større skovområder. Hvis du har lyst til det kan du leje jagten på alt vildt i hele jagtsæsonen. Der er også bestand af dåvildt og til tider kronvildt og selvfølgelig alm. markvildt såsom ænder fasaner og harer.
Pris: 12000


Tlf: 40548771
Postnummer: 4174
Annonce nr: 15075

Bukkejagt i Lille Vildmose  Mail: kresten.ladefoged@hotmail.com
15-05-2017
D. 16-05-2017

God bukkejagt udlejes straks.
Pris: 3500


Tlf: 53287103
Postnummer: 9280
Annonce nr: 15057

Brovst  Mail: kirhejo@hotmail.com
06-05-2017
D. 15-05-2017

Ca. 300 ha. mark, skov, krat og sø beliggende nabo til Ulvedybet på Øland ved Brovst udlejes for 2017.
Pris 10.000 kr.Pris: 10.000


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 14965

Bukkejagt. Sæson 2017  Mail: AMH@Hagestedgaard.dk
25-04-2017
D. 13-05-2017

Bukkejagt på Hagestedgaard ca. 8 km. nv. for Holbæk udlejes for perioden 16/5 til 15/7-2017 til 1 til 3 seriøse jægere. Areal ca. 340 ha, deraf ca. 80 ha skov samt mange remiser og hegn. Der må skydes op til 12 bukke efter nærmere retningslinier.
Send venligst mail med lidt baggrundsoplysninger samt evt. spørgsmål. Besigtigelse kun efter aftale.

Pris: 40.000,-


Tlf: 
Postnummer: 4300
Annonce nr: 14828

Bukkejagt udlejes  Mail: bjllarsen@pc.dk
04-05-2017
D. 13-05-2017

Godt 10 ha bukkejagt udlejes fra den 16/05-15/07.
Lejeperioden kan eventuel bare være kortere.
Jagten kan, hvis det har interesse lejes for et helt år.
Der er eng/mose/sø og agermark, der er skel op af en anden mose på ca. 250 m.
Skriv en mail, hvis du har spørgsmål eller vil se stykket.

Pris: 5000 kr


Tlf: 
Postnummer: 7270
Annonce nr: 14949

sommerbuk  Mail: peterolarsen@mail.tele.dk
01-05-2017
D. 12-05-2017

25 ha. korn/eng/læhegn udlejes maj-juli, 1 person-1 buk-eller anden aftale (helst sms---)
Pris: 4000,00

peterolarsen-mail.tele.dk
Tlf: 50698360
Postnummer: 4400
Annonce nr: 14901

Bukkejagt  Mail: clausdrejer@pc.dk
10-05-2017
D. 11-05-2017

35ha samlet areal med mindre mosehul,og mindre skov. Arealet drives men korn. Ligger tæt op ad større skov. Arealet ligger mellem Aars og Nibe. kun flerårig aftale. 10000kr. Henvendelse 40582233
Pris: 10000


Tlf: 40582233
Postnummer: 9240
Annonce nr: 15012

Bukke jæger søges. Postnummer 4200  Mail:  jjlaegteskov@hotmail.com
08-05-2017
D. 09-05-2017

Har 25 ha som vi vil leje ud.
Område er en stor mark med en sø hvor der omkring søen er slået græs og sået boghvede og locerne omkring dette er der ca 2 meter høje beplantning på de 3 af siderne, tårn er klar til brug. Remisen er ca 80 x 80 meter. Dejlig oase midt i dejligt område
Kontant mig hvis det er interesse

Pris: 4000


Tlf: 42606507
Postnummer: 4200
Annonce nr: 14983

Bukkejagt Nord Falster  Mail: vffjkaloe@ofir.dk
29-04-2017
D. 08-05-2017

Du er ny jæger uden erfaring i bukkejagt eller du er en erfaren jæger med nogen bukke på samvittigheden, uanset hvad kunne du tænke dig at prøve bukkejagt på et gods med god bestand af råvildt.
Dette kan vi tilbyde dig på Orenæs Gods den 16 og 17 maj
Området er beliggende på Nord Falster i et naturskønt område på i alt 294 ha, heraf 148 ha. ager med remiser, 146 ha. varieret skov med enge, lysninger, moser/rørskov og ca. 5 km, kystlinje.
Der er god bestand af råvildt, men medalje buk skal ikke forventes.

Du vil følges med godsets vildtforvalter, og der vil primært blive jaget på pürch, kun hvis det er hensigtsmæssigt eller hvis det ønskes på anstand fra hochsits eller stige.

Prisen er kr. 5.000,00
incl: 1 buk uanset størrelse på min. 2 år eller
2 afskuds bukke (primært 1 års bukke)
Kød og opsats af nedlagt dyr.


Tilbagebetaling, kr. 2.000,00, hvis der mod forventning ikke bliver nedlagt buk, eller tilbud om at jage 1 dag mere. (Dette gælder ikke ved anskydning eller forbi skud)

Depositum: kr. 2.000,00 ved booking.
Ønskes yderligere information eller fremvisning af området kan jeg kontaktes på mail.

Pris: 5000,00 kr


Tlf: 27141220
Postnummer: 4840
Annonce nr: 14876

Bukkejagt udlejes  Mail: Henriette.Jakobsen.8@gmail.com
29-04-2017
D. 08-05-2017

God bukkejagt på Midtsjælland. 19 ha, heraf 7 ha med græs, grusgrav, vådområde og mergelgrave. Resten korn. Enkeltmandsjagt.
Pris: 6500 kr.


Tlf: 28 68 07 25
Postnummer: 4100
Annonce nr: 14885

Bukkejagt udlejes  Mail: frans@kjorup-hovedgaard.dk
05-05-2017
D. 08-05-2017

77 ha sammenhængende agerjord med remisser og levende hegn udlejes på Nordfyn fra den 16. maj til den 15 juli 2017 eller indtil to bukke er skudt.

Send en mail så ringer jeg dig op.

Pris: 6000,00 kr


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 14963

Jagtkammerat til bukkejagt  Mail: jjd@kongerslev-kalk.dk
03-05-2017
D. 06-05-2017

Jagtkammerat søges til bukkejagt.Ca 40 hektar omgivet af skovområder syd for Herning i kuperet terræn. 2 skydetårne. vi er ialt 2 personer , ofte vil du være alene på stykket. Ingen gæster. Max 2 bukke pr mand.Send SMS og skriv lidt om dig selv og din interesse for jagt og vildtpleje. Angiv alder og postnr på bopæl. Jeg kontakter dig efterfølgende.
Pris: 6000

jjd@kongerslev-kalk.dk
Tlf: 22638384
Postnummer: 7400
Annonce nr: 14939

Bukkejagt  Mail: Familiennielsen12@gmail.com
23-04-2017
D. 05-05-2017


Bukkejagt søges på Sjælland af erfaren jæger.

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 14815

BUKKE-AFBESTILLINGSPLADSER ½ PRIS, TYSKLAND  Mail: mail@ncjagt.dk
22-04-2017
D. 04-05-2017

BUKKEJAGTER I TYSKLAND, ca. 250 km Flensborg og ca.40- 150 km fra Rostock
AFBESTILLINGSPLADSER

½ pris kr. 2475,- med hotel, morgenmad, bukke m.v.

5.-8. maj, Züsow 3 pladser ( vet.kursus kræves)
2.-5. maj, Poggendorf 3 pladser (med gratis svin)
5.-8. maj, Schwaan 2 pladser (vet.kursus kræves)
7.-10. maj, Grabow 4 pladser (med gratis svin)

Ring og hør nærmere eller send en mail: mail@ncjagt.dk

Pris: 2475,-

www.ncjagt.dk
Tlf: 75175422
Postnummer: DK-6731
Annonce nr: 14806

Sommerbuk.  Mail: lethwarthoe@gmail.com
28-04-2017
D. 04-05-2017

Bukkejagt kan lejes i periode 16 maj til 15 juli.
8 Ha jord beliggende ved Munkerup 3250 Gilleleje.
Pris 3500 kroner og at kødet skal købes for 30 kr./kg brækket vægt. Afskydning af en buk.
Peter Warthoe.
Mobil 24 65 75 48

Pris: 3500


Tlf: 24657548
Postnummer: 3250
Annonce nr: 14870

Bukkejagt udlejes  Mail: ammal@os.dk
03-05-2017
D. 04-05-2017

30 ha bukkejagt udlejes, 20 km vest for Århus.
Hovedsagligt græs og grænser op af skov. To remiser, et levende hegn og mose.
Udlejes fra 16/5-21/5 begge dage inkl. Pris 2500 kr.
For nedlagt buk pris 1000 kr. Hele dyret tilfalder jægeren.
For yderligere oplysninger skriv til ammal@os.dk

Pris: 2500 kr.


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 14943

Bukkejagt på Torbenfeldt Gods udlejes.  Mail: Treschow@Torbenfeldt.dk
28-04-2017
D. 03-05-2017

I en af vores skovparter på 100 Ha. beliggende ved Åmosen, udlejes bukkejagten i perioden 16. Maj 2017 til 15. Juii 2017.

Skoven er særdeles naturskøn med en meget varieret alders- og træartsfordeling. Området er meget kuperet, og der forefindes flere mindre skovsøer.
Der er en stor fast naturlig bestand af råvildt, og området er en del af kerneområdet for det sjællandske kronvildt. Der kan derfor påregnes mange usædvanlige jagtoplevelser, hvor man vil få mulighed for at opleve krovildtet på den fri vildtbane
Jagten ønskes udlejet til 1 eller max 2 jægere med en høj jagtmoral.
Henvendelse med privat- og erhvervsoplysninger og også gerne jagtreferencer sendes til udlejer

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 4440
Annonce nr: 14872

Midtsjælland  Mail: bo61b@hotmail.dk
02-05-2017
D. 03-05-2017

Attraktiv plads på bukkejagt er lige blevet ledig 16 maj 2017 - 15 juli 2017 for en plads ud af 4 pladser, 45 min i bil fra Rådhuspladsen.

Prisen er 5500 kr, og der betales ikke ekstra for dyr.

Ring og hør nærmere på 41152829. Evt. sms/mail og du vil blive kontaktet meget hurtigt.


Pris:


Tlf: 
Postnummer: 4100
Annonce nr: 14930

Bukkejagt udlejes ved Fovslet  Mail: regnar.norgaard@gmail.com
27-04-2017
D. 28-04-2017

Til én seriøs jæger.
Fra 16/5 til 15/7 2017
Ca. 95 HA. Kun telefonisk henvendelse.

Pris: 5000


Tlf: 21499870
Postnummer: 6580 Vamdrup
Annonce nr: 14868

Bukkejagt polen 10/5 - 14/5  Mail: kontakt@diemers.dk
25-04-2017
D. 26-04-2017

Vi mangler en bukkejæger til jagt i polen, Trzebiez 514 km fra Flensborg.
Vi bliver 4 jægere og har 40 bukke reserveret på 25.000 HA.
Pris er 650 euro for ophold og div.
Pris pr.. buk er 280 euro uanset str.
Jagten kan faktureres efter aftale.
Der køres fra både Jylland og København.

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 14831

Jagt Vejle  Mail: jhmadsen@live.dk
22-04-2017
D. 24-04-2017

21 ha agerjord med efterafgrøder og 1,1 ha skov med vandløb i udkanten af Andkær Sønderskov.
Pris: 8000 kr


Tlf: 2635 1497
Postnummer: 7080
Annonce nr: 14808

          #########  

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57