Bukkejagt


 

                 Når annoncen skal slettes send en mail til info@jagtformidling.dk

 

           Forudbetal ALDRIG for jagt før du er 100% sikker på at udlejer er hvem han udgiver sig for,
           acceptere ikke kun et telefonnummer fra en taletidstelefon, kontrollere det evt. på oplysningen
Riffeljagt 1500 Ha. Stevns.
 Mail: at.jagt@gmail.com
15-09-2020

Helårspladser ledige. Start fra 01.09.2020 - 15.07.2021
1500. Ha meget afvekslende revir.Beliggende Stevns.

650. Ha skovområder med mange lysninger og engområder.
850. Ha ager med 20 store remisser, samt mange engelske hegn.
20. Ha vildtager med majs, og blandede specialprodukter til vildtet.
3 jagthytter.
75 tårne samt stiger.
God Råvildtbestand, samt en del dåvildt på strejf.
Et fantastisk område for den kræsne riffeljæger.
Beliggende Stevns.

Kontakt os for mere info, skriv venligst tlfnummer ved mailhenvendelse.
Pris: 11.500

Pris:


Tlf: 53885570
Postnummer: 4660
Annonce nr: 24231

Riffeljagt 1500 Ha. Stevns.  Mail: at.jagt@gmail.com
11-08-2020
D. 10-09-2020

Helårspladser ledige. Start fra 01.09.2020 - 15.07.2021
1500. Ha meget afvekslende revir.Beliggende Stevns.

650. Ha skovområder med mange lysninger og engområder.
850. Ha ager med 20 store remisser, samt mange engelske hegn.
20. Ha vildtager med majs, og blandede specialprodukter til vildtet.
3 jagthytter.
75 tårne samt stiger.
God Råvildtbestand, samt en del dåvildt på strejf.
Et fantastisk område for den kræsne riffeljæger.
Beliggende Stevns.

Kontakt os for mere info, skriv venligst tlfnummer ved mailhenvendelse.
Pris: 11.500

Pris:


Tlf: 53885570
Postnummer: 
Annonce nr: 23952

Bukkejagt på afsidesliggende/ugenert og særligt naturrigt areal.  Mail: henrik@bellasaracompany.com
06-07-2020
D. 05-08-2020

Langelandsk Naturperle.

Ønsker du at leje de sidste par ugers sommerjagt i år, som inkluderer en seriøs og dyb naturoplevelse, der er helt i top, mens du udnytter muligheden for at jage/nedlægge/beholde råbuk på min afsides-beliggende 27 ha store Natur-jagt-ejendom i et passende antal dage, så lad os gerne mødes hos mig og finde ud af, hvorvidt vi begge ønsker at samarbejde om projektet.
Der er i år nedlagt en flot 6-ender på premieren samt en fin gaffelbuk medio juni, og der afskydes normalt et betydeligt større antal.

Beliggenheden er for enden af ca. 1 km markvej sydfra, der begynder ved den mindst tænkelige og nærmest utrafikerede asfalt-bivej fra en lille landsby, og med en tilsvarende lang kystlinie som skel mod øst. Mod nord og vest afgrænses arealet primært af mose samt kanal fra tilstødende nabo-moser længere inde på øen. Arealet udgør ca. halvdelen af et sammenhængende lavtliggende naturområde, som er omringet af store kuperede landbrugs- og skov-arealer. Ejendommen er stærkt kuperet og designet til jagt på især klovbærende vildt, fasaner og ænder. Der er 3 yngre (20-årige) løvskove på i alt ca. 10 ha., som smyger sig organisk langs landskabets urgamle linier med græsdale, rørskov/mose, strandeng samt en serie vandhuller og en lille sø ud mod kysten.
På min hjemmeside https://www.smagenafnatur.dk kan du evt se fotos fra og læse lidt om lokaliteten i forhold til kød og brænde-produktionen på arealet, og under ”kontakt” findes satellit-overblik (dog af ældre dato). Aktuelt ses på de tætgræssede områder langs kysten og i mosen bl.a. gåsepar med gæslinger samt fouragerende gåseflok, tranepar der fouragerer, svanepar med unger og adskillige ande-/-vadefugle som måske søger ly for østenvinden’s bølger på Langelands-bæltet ud for Andemosegaard. Diverse rovfugle inklusiv havørne-par samt grævling, ræv, hare og fasan. Når jeg klipper hø på græs-arealerne mellem og omkring skovene (hvert år primo juli), får jeg med mellemrum besøg af en enlig stork og på andre tidspunkter flyver større flokke på op til 30 fra kysten og lavt indover bakkerne.

I 2017 plantede jeg ca. 2 ha hybridpoppel i en samtidigt tilsået vildtfodermark (ligeledes 2 ha fodermarvkål, hirse, hamp, vår og vinterhvede). De 2 ha er min 15 år gamle hyben-plantage (Rosa Canina), og har nu karakter af brak med unge træer/friske skud fra nedpløjede hybenroser og ganske lidt foder (ikke renholdt), og desuden er der forberedt ca 350 løbende meter majs-rækker, som vil er sået langs diverse skovbryn/skel.

Alt sammen er forbundet via græs-arealerne til slet eller konstant nedgræsning med Skotsk Højland langs kysten og i mosen.

Hele arealet er reserveret til dig eller jer (alene) på aftalte jagtdage, og der kommer absolut ingen forstyrrende mennesker. Der bor ingen på ejendommen og adgang sker via aflåst led. Campingvogn med soveværelse/dobbeltseng/uden toilet-bad midt på arealet kan evt lånes.

Ethvert kort eller langsigtet samarbejds-forslag angående jagt på hjort er velkomment, og mit udgangspunkt er, at salg af 1 stk buk koster 5K /evt ekstra buk 2,5K –1. buk afregnes kontant (gerne overført til konto) og forud /2. buk afregnes bagud.

Alle inklusiv Ny-jægere er velkomne på adressen Egelundvej 6, 5953 Tranekær.


Ring eller sms gerne til mig -TAK /Henrik 25 30 99 61 (Gitte 24827720 hvis jeg ikke svarer).

Pris: 5.000,-


Tlf: 25309961
Postnummer: 
Annonce nr: 23768

Riffeljagt 1500 Ha. Stevns.  Mail: at.jagt@gmail.com
06-07-2020
D. 05-08-2020

Helårspladser ledige. Start fra 01.09.2020 - 15.07.2021
1500. Ha meget afvekslende revir.Beliggende Stevns.

650. Ha skovområder med mange lysninger og engområder.
850. Ha ager med 20 store remisser, samt mange engelske hegn.
20. Ha vildtager med majs, og blandede specialprodukter til vildtet.
3 jagthytter.
75 tårne samt stiger.
God Råvildtbestand, samt en del dåvildt på strejf.
Et fantastisk område for den kræsne riffeljæger.
Beliggende Stevns.

Kontakt os for mere info, skriv venligst tlfnummer ved mailhenvendelse.
Pris: 11.500

Pris:


Tlf: 53885570
Postnummer: 4660
Annonce nr: 23769

Bukkejagt i Sverige  Mail: benlox@live.se
24-06-2020
D. 24-07-2020

500 hk bukkejagt i småland, 3 timers körsel fra Göteborg og Malmö,25km fra Vimmerby, vi har 20 tårn plaseret på markerne som ligger i et helt fantastik terräng med tilgang til fiskeri, hvis man vil det, det er to år siden der er bedrevet bukkejagt på markerne. vi söger fire jägere som bor i jagthytte med selvforplejning, tilgang til kölerum. fri afskydning af bukke og vildsvin, i jager 5-6 dage. pris 27000dkr for mere info ring Benny +46706922483
Pris: 27000dkr


Tlf: +46706922483
Postnummer: 
Annonce nr: 23703

Bukkejagt  Mail: rmw@live.dk
12-06-2020
D. 12-07-2020

Dagsjagter på anstandjagt i Thy (National Park Thy)
område består af agerjord(græs), energipil/jagtpil, læbælter/skov, mose og hede.
priser:
1000kr. pr. mand pr. dag.
3000kr. pr. buk uanset størrelse.

Pris:


Tlf: 60198898
Postnummer: 7700
Annonce nr: 23659

Bukkejagt ved Højslev  Mail: Ju-skive@outlook.com
06-06-2020
D. 06-07-2020

Bukkejagt 30 HA jagt udlejes indtil d. 16/7. Området ligger tæt på Libes og Dalgas plantage og består af skov og skrænter. Der løber en bæk i bunden af engstykket. Der er opstillet 3 stiger og et tårn. Der kan blive tale om krondyrjagt efterfølgende. Der er en stor bestand.
Pris: 5000


Tlf: 
Postnummer: 7840
Annonce nr: 23614

Bukkejagt mellem Nørlund og Gludsted  Mail: Morten@gk-vvs.dk
29-05-2020
D. 28-06-2020


60 tdl. bukkejagt
arealet er blandet løv og fyr skov med brede spor og eng.
Der er tårne og stiger fordelt på terrænet.

mulighed for at leje bjælkehytte som står på terrænet.

Der skydes kun 6 ender

leje af areal i 7 dage


Der betales kun for leje af areal 3000,-
og så 2000,- når bukken ligger der.
Pris:

Pris:


Tlf: 26304463
Postnummer: 7361
Annonce nr: 23570

Bukke pürtzh  Mail: mr.kristoffersen@hotmail.com
14-06-2020
D. 21-06-2020

ar et stykke jord nær Horsens hvor der vil blive muligheder for at leje et par bukke jagter ud evt til ny jægere det et godt stykke delt op i lidt skov eng div læ hegn samt grænser op til gydenå (gode pürtzh muligheder) der vil kun blive afhold i nogle enkelte weekender eller til de bukke der skal skydes er væk

Prisen vil ligge på cirka 1500kr for jagt og omkring 1500kr ved skudt buk uanset størrelse.

Fri afskydning på mårhund

Pris: 1500


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 23668

Bukkejagt - Dagsjagt - Vestjylland  Mail: Amhaaning@hotmail.dk
06-06-2020
D. 18-06-2020

Se mere på vores nye Facebook side

- Aarup kronvildt jagt-

- 60 ha.alsidig nål, løv, mark og eng
- 3 stiger og 3 tårne
- Max 2 personer

Pris: 2000 kr pr person incl. 1 Buk

Trofæ og kød tilfalder jægeren.

Der må vælges frit mellem de 6 tårne, fra solopgang til solnedgang og kun skydes fra tårn.

- Skydes der ingen buk, tilbage betales - 1000 kr til jægeren -

Kontakt på ovenstående mail,
Om ønsket dato er ledig

Pris: 1000


Tlf: 
Postnummer: 6980
Annonce nr: 23611

Bukkejagt nær Give  Mail: michaeldamkjaerpedersen@gmail.com
15-05-2020
D. 14-06-2020

11hektar ager nær Give udlejes området er grænsende op mod skov på to sider. Der må skydes en buk uanset størrelse man har arealet til rådighed de første 14 dage fra 16/5
Pris: 3500


Tlf: 20351252
Postnummer: 7323
Annonce nr: 23500

bukkejagt fra 16/5-20  Mail: rmw@live.dk
13-05-2020
D. 12-06-2020

Dagsjagter på anstandjagt i Thy (National Park Thy)
område består af agerjord(græs), energipil/jagtpil, læbælter/skov, mose og hede.
priser:
1000kr. pr. mand pr. dag.
3000kr. pr. buk uanset størrelse.

Pris:


Tlf: 60198898
Postnummer: 7700
Annonce nr: 23480

Nordlangeland  Mail: godtnyt6@gmail.com
12-05-2020
D. 11-06-2020

Mindre areal op til større skov udlejes fra 15/5 til 16/7 2020, skriv lidt om dig selv, og forventningerne til jagten,
Pris:


Tlf: 
Postnummer: 5953
Annonce nr: 23473

Afskydning af buk  Mail: Simon12313@live.dk
08-05-2020
D. 07-06-2020

Jeg ønsker at tilbyde én buk til afskydning, gerne til nyjæger, dog ikke et must.
Prisen vil være 300,- pr jagtdag, og 1500-2000,- alt efter størrelsen på bukken. Prisen for bukken betales først når den er nedlagt. Kød og trofæ er naturligvis inkluderet i prisen.
Jeg er med på alle jagter til gode råd og kyndig vejledning, hvis det ønskes.
Jagten vil foregå på Lolland.
Kontakt mig på mail for interesse eller yderligere info

Pris: 300,-


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 23442

Bukkejagt - Dagsjagt - Vestjylland  Mail: Amhaaning@hotmail.dk
08-05-2020
D. 07-06-2020

Følg vores nye Facebook side
- Aarup kronvildt jagt-


Bukkejagt fra d 16/5 til d 15/ 7
2020 - Dags jagt i Vestjylland

- 60 ha.alsidig nål, løv, mark og eng
- 3 stiger og 3 tårne
- Max 2 personer

Pris - 2000 kr pr person incl. 1 Buk

Trofæ og kød tilfalder jægeren.

Der må vælges frit mellem de 6 tårne, fra solopgang til solnedgang og kun skydes fra tårn.

- Skydes der ingen buk, tilbage betales - 1000 kr til jægeren -

Kontakt på ovenstående mail,
Om ønsket dato er ledig.

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 6980
Annonce nr: 23444

Få pladser tilbage Bukkejagt  Mail: jagt@gbg.dk
04-05-2020
D. 03-06-2020

Gaardbogaard Gods (GBG) tilbyder bukke jagt i år. Der er et par pladser tilbage

Vi ligger i Frederikshavn kommune ved 9982 Ålbæk, Råbjerg Sorg.

Godset råder over 1200 ha landbrugsdrift/skovbrug.

GBG Jagtvæsen har med jagtudlejning af jagtområder, træning af stående jagthunde, samt dags med stående hund / weekendjagter om efteråret.

Vi har ikke haft bukke jagt i 3 år på de områder vi lukker op for i år.

Men nu er tiden jo kommet til bukkejagten som mange har set frem til.

Pris for at benytte det område du får i bukke perioden incl. En buk 5000,00 kr. Mulighed for tilkøbe, en buk mere i.

Bukken, tilfalder jægerne.

Muligheden for en god buk uden ekstra omkostninger, helt op til jægerne hvad trofæ han/ hun vil være glad for. Det er jagtoplevelsen der tæller for jægerne.

Aller områder er der et tårn / stige på. Mulighed for pürsch jagt.

Er du ny jæger M/K eller jægeren der ikke har skudt sin første buk endnu er der mulighed for råd tips fra skytte.
Det er jagtoplevelse med håb på du får din første buk der lægges vægt på.

Der vil være 8 bukke jæger der får mulighede at for at kunne skyde en buk hos os hvis jagt heldet er med jægeren.

Det jeg lægger vægt på, er at i har god jagt moral.

GBG råder over en god bestand af råvildt, dåvildt, samt krondyr på området.

Er i jæger der evt. har behov for jagthytte / overnatte da i evt, kommer et stykker her fra området, har vi en jagthytte der kan lejes. Plads til 10 personer med alt tilbehør. Ellers er der andre muligheder også.

Skriv lidt om dig selv.

Jeg vil prøve at besvar alle henvendelser ind til jeg har 8 jæger.

Fredag 8 maj mødes de jæger der skal på bukkejagt, hvor jeg så vil vise område i skal have.

Hvordan det forgår med områder tage vi på dage.
Mødetid vil være kl. 19.00. Nærmer aftale kommer pr mail når vi har en aftale.

Se evt lidt på facebook unde Gaardbogaard jagt & sport

MVH

Claus NJ
Skytte Gaardbogaard Gods
jagt@gbg.dk
gbg.dk

Pris: 5000

gbg.dk
Tlf: 
Postnummer: 9982
Annonce nr: 23413

Sommerbuk på 30 ha naturPERLE på nordøst Langeland  Mail: henrik@bellasaracompany.com
02-05-2020
D. 01-06-2020

Her er muligheden for i en aftalt periode at kunne nedlægge sommerbuk på spændende og smukt kuperede naturarealer med nyere/åbne småskove, vandhuller, mose, strand og vedvarende græs. ialt ca. 30 ha uden beboere, nabo-bebyggelse eller andre forstyrrende elementer. Rigtig FREDfyldt.

Alle forslag er velkomne uanset antal, alder og erfaring.

Medio juni ankommer 4 drengerøve igen i år og gentager deres "Nakogæd" oplevelse fra sidste år. De ANBEFALER oplevelsen som YPPERLIG (trods MØGvejr) og kan gerne kontaktes via mig angående ethvert spørgsmål -lissom jeg selv naturligvis gerne både tegner og fortæller samt viser frem.

Jeg er RAMT af Livet/jager pt nærmest ikke, og deler nu gerne mit sted (designet og tilplantet af mig for 20 år siden plus et par ha helt ny skov -ialt 12 ha/4 skovparceller) med andre seriøst interesserede, som tilskud til investeringerne.
Indtil for et par år siden tog jeg let en buk pr dag de første 3-4 dage og kunne igen sidst på sæsonen gøre det samme. I går 1/5 var jeg i mosen ved Skotterne og overrumplede en flot/mørk 6-ender samt en fin gaffel i samme skovbryn.

Du kan evt se lidt fra området på min hjemmeside www.smagenafnatur.dk

Ring gerne for en snak /Henrik Heindorf 25 30 99 61 og benyt helst sms frem for svarer, eller ring Gitte 24827720 -premieren er ledig i skrivende stund.

Pris forud 5K for een buk /gerne ekstra for 2,5K. Øvrige vilkår aftales -jeg er yderst fair og fleksibel !

Tak
/HH

Pris: 5.000,-


Tlf: 25309961 og 24827720
Postnummer: 5953
Annonce nr: 23404

bukkejagt  Mail: fallittenborg@gmail.com
30-04-2020
D. 30-05-2020

Bukkejagten udlejes på mindre engstykke med sø,rørskov og ældre beplantning fra 16/5 -15/7
afskydning af 1 buk og ræv fra 1/7
Fritstående skydestige forefindes på terrænet

Pris: 3800


Tlf: 21460704
Postnummer: 4200
Annonce nr: 23384

Bukkejagt Nordjylland  Mail: jagt@gbg.dk
29-04-2020
D. 29-05-2020

Gaardbogaard Gods (GBG) tilbyder bukke jagt i år

Vi ligger i Frederikshavn kommune ved 9982 Ålbæk, Råbjerg Sorg.

Godset råder over 1200 ha landbrugsdrift/skovbrug.

GBG Jagtvæsen har med jagtudlejning af jagtområder, træning af stående jagthunde, samt dags med stående hund / weekendjagter om efteråret.

Vi har ikke haft bukke jagt i 3 år på de områder vi lukker op for i år.

Men nu er tiden jo kommet til bukkejagten som mange har set frem til.

Pris for at benytte det område du får i bukke perioden incl. En buk 5000,00 kr. Mulighed for tilkøbe, en buk mere i.

Bukken, tilfalder jægerne.

Muligheden for en god buk uden ekstra omkostninger, helt op til jægerne hvad trofæ han/ hun vil være glad for. Det er jagtoplevelsen der tæller for jægerne.

Aller områder er der et tårn / stige på. Mulighed for pürsch jagt.

Er du ny jæger M/K eller jægeren der ikke har skudt sin første buk endnu er der mulighed for råd tips fra skytte.
Det er jagtoplevelse med håb på du får din første buk der lægges vægt på.

Der vil være 8 bukke jæger der får mulighede at for at kunne skyde en buk hos os hvis jagt heldet er med jægeren.

Det jeg lægger vægt på, er at i har god jagt moral.

GBG råder over en god bestand af råvildt, dåvildt, samt krondyr på området.

Er i jæger der evt. har behov for jagthytte / overnatte da i evt, kommer et stykker her fra området, har vi en jagthytte der kan lejes. Plads til 10 personer med alt tilbehør. Ellers er der andre muligheder også.

Skriv lidt om dig selv.

Jeg vil prøve at besvar alle henvendelser ind til jeg har 8 jæger.

Fredag 8 maj mødes de 8 jæger hvor jeg så vil vise område i skal have.

Hvordan det forgår med områder tage vi på dage.
Mødetid vil være kl. 19.00. Nærmer aftale kommer pr mail når vi har en aftale.

Se evt lidt på facebook unde Gaardbogaard jagt & sport

MVH

Claus NJ
Skytte Gaardbogaard Gods
jagt@gbg.dk

Pris: 5000

gbg.dk
Tlf: 
Postnummer: 9982
Annonce nr: 23368

bukkejagt ved Nørlund  Mail: Morten@gk-vvs.dk
28-04-2020
D. 28-05-2020

60 tdl. bukkejagt
arealet er blandet løv og fyr skov med brede spor og eng.
Der er tårne og stiger fordelt på terrænet.

mulighed for at leje bjælkehytte som står på terrænet.

der skydes kun 6 ender

leje af areal i 7 dage 1 buk incl
til i alt 5000,-

der betales kun for leje af areal 3000,-
også 2000,- når bukken ligger der.

Pris:


Tlf: 26304463
Postnummer: 7361
Annonce nr: 23350

Bukkejagt ved Idom , 7500 Holstebro  Mail: mf@hfas.dk
27-04-2020
D. 27-05-2020

Bukkejagten udlejes fra 16 maj til 5 juni på ugebasis, pris kr. 2500,-pr. uge.
Fra 6 juni til 15 juli udlejes bukkejagten ligeledes på ugebasis, pris kr. 1500,- pr.uge.
Der er dog mulighed for anden aftale hvis dette ønskes.
Der er 40 tdr. i alt, med græs- og kløvermarker, 60 x120m lille tæt juletræsbeplantning, 1000m2 sø og 900m plantagekant og 200m mosekant.
Området er en smule kuperet idet der løber en lille bæk tværs gennem stykket, så der er meget fin kuglefang.
Der er et tårn og en stige opsat på stykket, begge med udsigt til plantagen.
Der skydes kun 6 ender.
Trofæ og kød afgift kr. 650,00 pr. buk
Tlf: Kim 42182779 eller Mikael 20204426
Postnummer: 7500 Holstebro
Pris: 2500,- / 1500,-

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 7500
Annonce nr: 23342

Bukkejagt udlejes  Mail: fallittenborg@gmail.com
26-04-2020
D. 26-05-2020

5 ha eng med græs og rørskov langs å som del af større mose/ eng område
udlejes 16/5-15/7
afskydning af 1 flerårig buk samt ræv pr 1/7
Ring eller skriv for fremvisning eller info

Pris: 4000


Tlf: 21460704
Postnummer: 4200
Annonce nr: 23337

Bukkejagt  Mail: Kim.544@live.dk
25-04-2020
D. 20-05-2020

God bukkejagt udlejes ved Feldborg Plantage .2 stykker udlejes pris fra 3500kr.for perioden 16.5-15.7 .det ene stykke er også velegnet til bue jagt.der må også reguleres ræv og mårhund efter gældende lovgivning.
Pris:


Tlf: 25703033
Postnummer: 
Annonce nr: 23331

Bukkejagt ved Stenstrup  Mail: Vandhane@sol.dk
18-04-2020
D. 18-05-2020

Mulighed for afskydning af 2 bukke og en dåhjort

Pris 9.000

Henvendelse på 24241276

Pris: 9000


Tlf: 24241276
Postnummer: 5771
Annonce nr: 23268

Riffeljagt. 960 Ha Råvildt - Dåvildt. Stevns  Mail: at.jagt@gmail.com
17-04-2020
D. 17-05-2020

Helårspladser ledige. Start fra 01.05.2020 - 31.01.2021
960. Ha meget afvekslende revir.

450. Ha skovområder med mange lysninger og engområder.
510. Ha ager med 14 store remisser samt engelske hegn.
12. Ha vildtager med majs, og blandede specialprodukter til vildtet.
3 jagthytter, som frit kan benyttes.
100 tårne samt stiger.
Stor - stærk Råvildtbestand.
Et fantastisk område for den kræsne riffeljæger.
Beliggende Stevns.
Pris 11.500,-

Kontakt os for mere info, skriv venligst tlfnummer ved mailhenvendelse.
Pris: 11.500

Pris:


Tlf: 53885570
Postnummer: 4660
Annonce nr: 23257

Bukkejagt  Mail: Blotsgaarden@gmail.com
14-05-2020
D. 14-05-2020

Jeg har 2 tårne ledigt til bukkejagt
Der er bukkegaranti , vi skyder kun gaffel og sekser.
Sidste chance
Pris efter aftale

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 4534
Annonce nr: 23486

Ledig plads i bukkejagten 2020  Mail: buster2901@me.com
11-05-2020
D. 14-05-2020

Reviret består af 100 ha skønt natur med skov, eng, mose og remise som huser en god bestand af råvild.
Jagten forgår primært fra skydetårne og stiger der står fordelt på hele arealet.
I jagtlejen indgår 1 buk og et efterårsdyr. (lam, rå eller smalrå).

Pris: 5000.-


Tlf: 60898328
Postnummer: 4050
Annonce nr: 23462

Bukkejagt - Dagsjagt - Vestjylland  Mail: Amhaaning@hotmail.dk
12-04-2020
D. 12-05-2020

Bukkejagt fra d 16/5 til d 15/ 7
2020 - Dags jagt i Vestjylland

- 60 ha.alsidig nål, løv, mark og eng
- 3 stiger og 3 tårne
- Max 2 personer

Pris - 2000 kr pr person incl. 1 Buk

Trofæ og kød tilfalder jægeren.

Der må vælges frit mellem de 6 tårne, fra solopgang til solnedgang og kun skydes fra tårn.

- Skydes der ingen buk, tilbage betales - 1000 kr til jægeren -

Først til mølle Booking på ovenstående mail

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 6980
Annonce nr: 23202

Fantastisk bukkejagt på enestående terræn!  Mail: enestaaendejagt@gmail.com
11-04-2020
D. 11-05-2020

Bukkejagt på enestående jagtterræn i Sydsjælland. Arealet er en blanding af agerjord, engarealer, skov, remiser, levende hegn og småsøer.
Der er en meget stor bestand af råvildt og mange flotte bukke.
Der forefindes 6 jagttårne og 4 jagtstiger.

Du kan leje bukkejagt for en weekend (fredag til søndag inkl.). Jagtafgift 2500,00. Trofæafgift for én buk 3000,00. Kødet tilfalder jægeren.

Du og din partner/jagtkammerat kan leje bukkejagt samt kost og logi for en weekend……eller en uge. Overnatning er kun 490,00 pr. nat. Ved to personer i alt 600,00 pr. nat.
Overnatningen gennemføres i separat afdeling med "jagtstue" med brændeovn, soveværelse og bad & toilet.

Definer dit jagtbehov, og sammen finder vi en løsning!

Hvis du er interesseret, er du/I velkommen til at besigtige jagtterræn og faciliteter.

Med venlig hilsen og på gensyn....Pris: 5500


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 23192

8,5 ha jagt ved hammer bakker, nordjylland  Mail: ksk555908@gmail.com
10-04-2020
D. 10-05-2020

Primært rådyrjagt og eventuelt ræv. Skov plus åben mark
Pris: 6500


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 23183

Bukkejagt udlejes til Bue jægere med havudsigt  Mail: 07raan@gmail.com
08-04-2020
D. 08-05-2020

Goddag, Jeg har små 60ha som jeg har jagten på, Jeg går mest op i fuglejagten og vil derfor gerne udleje min bukkejagt til en Bue jæger. mit Terræn lægger sammenhængende ned til havet, på sydfyn. i skovstykker af ca 20 meters bredde langs en bæk, er der gode veksler som kan overvåges. Jeg har set fine emner under markarbejdet og vil have skudt 1-2 bukke og et lam til efteråret Pris 500 kr pr dag, kan aftales at man kan komme og se terrænet dagen. Når der er skudt 2 vil resten af bookingerne blive aflyst. Alle datoer åbne, først til mølle Kun for bue jægere.
Pris: 500

Rasmus
Tlf: 40167982
Postnummer: 5762
Annonce nr: 23164

bukke jagt i det midtjyske  Mail: Morten@gk-vvs.dk
06-04-2020
D. 06-05-2020

60 tdl. super bukkejagt
arealet er blandet løv og fyr skov med brede spor og eng.
Der er tårne og stiger fordelt på terrænet.

mulighed for at leje bjælkehytte som står på terrænet.

der må kun skydes 6 ender

leje af areal i 7 dage 1 buk incl
til i alt 4500kr

Pris:


Tlf: 26304463
Postnummer: 7361
Annonce nr: 23155

Bukkejagt ved Nørlund  Mail: Morten@gk-vvs.dk
24-04-2020
D. 04-05-2020


60 tdl. super bukkejagt
arealet er blandet løv og fyr skov med brede spor og eng.
Der er tårne og stiger fordelt på terrænet.

mulighed for at leje bjælkehytte som står på terrænet.

Der skydes kun 6 ender.

udlejes i 3 anparter

2 plads tilbage

pris pr. anpart. 9.500,-

Pris:


Tlf: 26304463
Postnummer: 7361
Annonce nr: 23312

Super Bukkejagt  Mail: jso194@hotmail.com
23-04-2020
D. 04-05-2020

Udlejes fra d.16/5 til d.15/7 i Trekantsområdet.
Rigtig god Bukkejagt, skydestige opsat.
10 ha. Skov . Del af 300 HA større skovområde.
Oplys venligst navn/ mail/ tlf. for kontakt.
Kun seriøse henv.
Pris: 7.800,- incl. Kød.

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 6064
Annonce nr: 23304

Bukkeweekender. Stevns-Sydsjælland.  Mail: at.jagt@gmail.com
25-04-2020
D. 26-04-2020

Bukkeweekender fra fredag kl 16 til søndag kl 12 evt også hverdage, overnatning i jagthytte. 4-6 personer. fra 22 maj og resten af sæsonen.
Kontakt os for info.
Ved mail henvendelse skriv venligst tlfnummer

Pris:


Tlf: 53885570
Postnummer: 4660
Annonce nr: 23332

Bukkejagt i det midtjyske  Mail: Morten@gk-vvs.dk
23-03-2020
D. 22-04-2020

60 tdl. super bukkejagt
arealet er blandet løv og fyr skov med brede spor og eng.
Der er tårne og stiger fordelt på terrænet.

mulighed for at leje bjælkehytte som står på terrænet.

udlejes i 3 anparter

2 plads tilbage

pris pr. anpart. 9.500,-

Pris:


Tlf: 26304463
Postnummer: 
Annonce nr: 23027

Riffeljagt. 960 Ha Råvildt - Dåvildt. Stevns  Mail: at.jagt@gmail.com
18-03-2020
D. 17-04-2020


Helårspladser ledige. Start fra 01.05.2020 - 31.01.2021
960. Ha meget afvekslende revir.

450. Ha skovområder med mange lysninger og engområder.
510. Ha ager med 14 store remisser samt engelske hegn.
12. Ha vildtager med majs, og blandede specialprodukter til vildtet.
3 jagthytter, som frit kan benyttes.
100 tårne samt stiger.
Stor - stærk Råvildtbestand.
Et fantastisk område for den kræsne riffeljæger.
Beliggende Stevns.
Pris 11.500,-

Kontakt os for mere info, skriv venligst tlfnummer ved mailhenvendelse.
Pris: 11.500

Pris:


Tlf: 53885570
Postnummer: 4660
Annonce nr: 22994

Bukkejagt mellem Holstebro og Ulfborg  Mail: mf@hfas.dk
18-03-2020
D. 17-04-2020

Bukkejagten udlejes fra 16 maj til 5 juni på ugebasis, pris kr. 2500,-pr. uge.
Fra 6 juni til 15 juli udlejes bukkejagten ligeledes på ugebasis, pris kr. 1500,- pr.uge.
Der er dog mulighed for anden aftale hvis dette ønskes.
Der er 40 tdr. i alt, med græs- og kløvermarker, 60 x120m lille tæt juletræsbeplantning, 1000m2 sø og 900m plantagekant og 200m mosekant.
Området er en smule kuperet idet der løber en lille bæk tværs gennem stykket, så der er meget fin kuglefang.
Der er et tårn og en stige opsat på stykket, begge med udsigt til plantagen.
Der skydes kun 6 ender.
Trofæ og kød afgift kr. 650,00 pr. buk
Tlf: Kim 42182779 eller Mikael 20204426
Postnummer: 7500 Holstebro
Pris: 2500,- / 1500,-

Pris: 2500,- / 1500,-


Tlf: 42182779
Postnummer: 7500
Annonce nr: 22995

Bukkejagt fyn  Mail: jic@kamstrup.com
17-03-2020
D. 16-04-2020

Guided Bukkejagt sælges på fyn.

Vi råder over ca 10 Bukke til afskydning.

All jagt foregår med guide

Pris:


Tlf: 29428132
Postnummer: 5240
Annonce nr: 22985

Bukkejagt ved Slagelse  Mail: bn.entreprise.aps@gmail.com
29-03-2020
D. 15-04-2020

Ca. 15 ha. Agerjord med let bevoksning.
Stor bestand af råvildt!
Afskydning af en buk i perioden 16 maj - 15 juli
og 1 rå til efteråret.

Pris: 4500


Tlf: 22384858
Postnummer: 4200
Annonce nr: 23083

Bukkejagt  Mail: lsjensen@kaldalgaard.dk
08-04-2020
D. 12-04-2020

Bukke jagt på 28 ha udlejes til enkelt personer. Jagten udlejes til op til tre enkelte personer og kun to kan gå på jagt samtidigt. Området er opdelt i tre mindre områder og der er tre stiger.
Der må alene skydes en buk pr. jæger. Jagtdagene vil blive koordineret.
Området består af 50% skov og hegn og 50 % mark og eng.
8654 Bryrup.

Pris: Giv et bud


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 23162

Bukkejagt  Mail: bukkejagt13@gmail.com
09-04-2020
D. 10-04-2020

Bukkejagt mellem Herning og Holstebro udlejes fra d 16/5 til d 15/7
Reviret består af ca 30 ha fordelt på 2 stykker. 1 stykke ager med levende hegn og omkringliggende skov og et stykke skov og eng.
Der må skydes 2 bukke hvoraf den ene skal være en seksender

Pris: 7000


Tlf: 20136769
Postnummer: 7490
Annonce nr: 23177

Bukkejagt/dådyr  Mail: bukkejagt13@gmail.com
24-03-2020
D. 09-04-2020

3 stykker Bukkejagt mellem Herning og Holstebro udlejes fra d 16/5-15/7 + dådyrjagt i december
Arealerne består af Ager, levende hegn, småskov og grænsende op til større skove med gode bestande af råvildt og dådyr
Der er ca 30 ha/stykke og der må skydes 2 bukke hvoraf den ene skal være en seksender og 1-2 dådyr
Prisen er for 1 stykke.
Skriv hvem du er, navn og telf nr, så kontakter jeg dig

Pris: 8000


Tlf: 
Postnummer: 7490
Annonce nr: 23040

Bukkejagt godt beliggende i Østjylland 15 km. uden for Århus).  Mail: larschasseur@gmail.com
10-03-2020
D. 09-04-2020

Da jeg i år er indtrådt i et konsortie med bukkejagt, udlejer jeg min egen agerjords bukkejagt i perioden 16. maj t.o.m. 15. juli 2020 efter aftale.
Der er godt 30 HA kuperet ager med et tårn og en stige i skel (aftale er på plads med nabo-jæger), der er ligeledes mulighed for purschjagt med godt kuglefang.
Der er høj aktivitet af råvildtet og både set & skudt flotte bukke i området.
Priser er som nedenstående:
16. - 31. maj, 1.250,- pr. dag (fra solopgang til solnedgang).
01. juni - 15. juli, 1.000,- pr. dag (fra solopgang til solnedgang).
Bookes der 2 eller flere dage (behøver ikke være sammenhængende, giver jeg 20% rabat på dag 2 og de efterfølgende.
Jeg indlægger selvfølgelig pausedage mellem jagtdagene, så der vil være et passende jagttryk og forbeholder mig retten til at takke nej til bookninger.

Kød og trofæ tilfalder selvfølgelig jægeren.

Postnr. 8355

Pris: 1.250,- til 1.000,- pr. dag


Tlf: 40795407
Postnummer: 
Annonce nr: 22938

Bukkejagt ved Stenstrup  Mail: Vandhane@sol.dk
09-03-2020
D. 08-04-2020

Mulighed for afskydning af 2 bukke og en dåhjort

Pris 9.000

Henvendelse på 24241276

Pris: 9000


Tlf: 24241276
Postnummer: 5771
Annonce nr: 22926

Bukke jagt  Mail: Lundjacobsen@msn.com
08-03-2020
D. 07-04-2020

Bukke jagt 2020

Dag,s jagt fra stige og torn

Pris 2500 ink 1 buk

Trofæ og kød tilfalder jægeren

Skydes der ingen buk får man 1000 kr tilbagePris: 2500


Tlf: 26959010
Postnummer: 9700
Annonce nr: 22909

Bukkejagt udlejes på 270ha fordelt på skov og markarealer heraf er de 35ha skov  Mail: michael@blach.net
04-03-2020
D. 03-04-2020

Bukkejagt udlejes på 270ha fordelt på skov og markarealer heraf er de 35ha skov. Der er ni skydestiger/tårne placeret rundt om skoven.

5 anstands/pürch (f.eks. fredag aften til søndag aften) koster kr. 2.500,00 pr. jæger.

Halvdelen vil blive refunderet såfremt der ikke skydes noget. Der må skydes et dyr pr. jæger for den lejede periode.

Dyret der skydes skal købes til kr 50,00 pr. kg brækket.

Opsats tilfalder jæger.

Arealet ligger 10km nord for Aalborg!

Tlf: 22710107

Pris:


Tlf: 22710107
Postnummer: 9400
Annonce nr: 22872

Bukkejagt  Mail: E.a.moellegaard@gmail.com
23-03-2020
D. 27-03-2020

Bukkejagt på Vestfyn udlejes.
Pris:


Tlf: 23445215
Postnummer: 5592
Annonce nr: 23026

Bukkejagt i det midtjyske  Mail: Morten@gk-vvs.dk
22-02-2020
D. 23-03-2020

60 tdl. super bukkejagt
arealet er blandet løv og fyr skov med brede spor og eng.
Der er tårne og stiger fordelt på terrænet.

mulighed for at leje bjælkehytte som står på terrænet.

udlejes i 3 anparter

1 plads tilbage

pris pr. anpart. 9.500,-


Pris:


Tlf: 26304463
Postnummer: 7361
Annonce nr: 22755

Riffeljagt. 960 Ha Råvildt - Dåvildt. Stevns  Mail: at.jagt@gmail.com
18-02-2020
D. 19-03-2020

Helårspladser ledige. Start fra 01.05.2020 - 31.01.2021
960. Ha meget afvekslende revir.

450. Ha skovområder med mange lysninger og engområder.
510. Ha ager med 14 store remisser samt engelske hegn.
12. Ha vildtager med majs, og blandede specialprodukter til vildtet.
3 jagthytter, som frit kan benyttes.
100 tårne samt stiger.
Stor - stærk Råvildtbestand.
Et fantastisk område for den kræsne riffeljæger.
Beliggende Stevns.
Pris 11.500,-

Kontakt os for mere info, skriv venligst tlfnummer ved mailhenvendelse.
Pris: 11.500

Pris:


Tlf: 53885570
Postnummer: 4660
Annonce nr: 22714

? Bukkejagt i Nibe 20 km vest for Aalborg ?  Mail: Ugger170@gmail.com
14-02-2020
D. 15-03-2020

Jagt på alt råvildt udlejes. Jeg ønsker fast aftale som begge partnere er enige om. Noget som kan holde flere år i træk. Jeg fodre alt og fodre hårdt med kernemajs i foder automat tilegnet råvildt. Der indgåes aftale på mængde af buk og efterårsdyr. Jeg driver ikke jagten på råvildt, det står lejer fuldt ud selv for. Jeg ønsker brugen af jagten til hare, ræv og fugle jagt. Arealerne består af. Der er 90 ha agerjord med stub og lidt skov i skellet som er rigtigt godt til vildt. Meget urørt område ikke overrendt. Skrub er ca på 20-25 ha.
Hvis i er flere om det gør det ikke noget, jeg viser det også gerne frem. Jagten ligger samlet man remisserne spredt, men gode forhold og i læ med massere af kuglefang.
Jagten vil være fantastisk til buejagt.

Prisen kan ikke diskuteres. Der kan skydes 3 bukke nogen vil mene 4 alt efter hvad man ønsker som trofæ. Der ser jeg fordelen for at i selv Lan være med til at styre det.

Ring så tar vi en snak om det?

Pris: 15.000


Tlf: 60914877
Postnummer: 9240 Nibe
Annonce nr: 22671

Bukkejagt ved kværndrup  Mail: Vandhane@sol.dk
08-03-2020
D. 09-03-2020

Mulighed for afskydning af 2 bukke og en dåhjort

Pris 9.000

Henvendelse på 24241276

Pris: 9000


Tlf: 24241276
Postnummer: 5450
Annonce nr: 22922

Super bukkejagt udlejes  Mail: masiholsteins@gmail.com
28-01-2020
D. 27-02-2020

Alsidig jagt i en fantastisk natur,med en fantastisk bukkejagt, men også både harer, fasaner agerhøns,ænder m.m er er fast i området. Vi bor på et nedlagt landbrug på 13 ha. med skov, en lille sø krat og vedvarende græsarealer og sump. omgivet af flere søer og skovarealer. Vi sætter pris på et rigt dyreliv, så vi forventer,at det sættes i højsæde. Vores tidligere jæger gennem en del år stopper nu,på grund af sygdom,men der er gjort en del for dyrelivet igennem tiden. Men ring eller skriv for yderligere info.
P.s Vi bor mellem Hjørring og Brønderslev

Pris:


Tlf: 60167230
Postnummer: 9750
Annonce nr: 22515

God bukkejagt i det midtjyske  Mail: Morten@gk-vvs.dk
19-01-2020
D. 18-02-202060 tdl. super bukkejagt
arealet er blandet løv og fyr skov med brede spor og eng.
Der er tårne og stiger fordelt på terrænet.

mulighed for overnatning i bjælkehytte som står på terrænet.

udlejes i 3 anparter

pris pr. anpart. 9.500,-
Pris:

Pris:


Tlf: 26304463
Postnummer: 7361
Annonce nr: 22477

Riffeljagt. 960 Ha Råvildt - Dåvildt. Stevns.  Mail: at.jagt@gmail.com
18-01-2020
D. 17-02-2020

Helårspladser ledige. Start fra 01.05.2020 - 31.01.2021
960. Ha meget afvekslende revir.

450. Ha skovområder med mange lysninger og engområder.
510. Ha ager med 14 store remisser samt engelske hegn.
12. Ha vildtager med majs, og blandede specialprodukter til vildtet.
3 jagthytter, som frit kan benyttes.
100 tårne samt stiger.
Stor Råvildtbestand samt faststående Dåvildt.
Et fantastisk område for den kræsne riffeljæger.
Beliggende Stevns.
Pris 11.500,-

Kontakt os for mere info, skriv venligst tlfnummer ved mailhenvendelse.

Pris: 11500


Tlf: 53885570
Postnummer: 4660
Annonce nr: 22463

Jagtkammerat til riffeljagt 10min syd for Ringsted  Mail: birger@reinwald.dk
18-01-2020
D. 17-02-2020

Riffeljagt på rådyr, dådyr og krondyr. Fuglepladser mulig fra 2021

Konsortie hvor der er 100% gennemsigtighed og hvor alle har samme rettigheder.

185 ha. 2 engelske voliere + 10 remisser med vandhuller i de 4

Jagten ligger 10 min. Syd for Ringsted og 50 min fra København

Masser af hegn og viltager.

Riffelgruppen består af 10 medlemmer.

Konsortieplads “Riffel” inkludere:
- Frijagt med riffel. Ved riffeljagt kan der medbringes 1 skydende gæst der deler den personlige kvote konsortiemedlemmet har.

Riffeljagt på rådyr, dådyr og krondyr

Ingen trofæ afgifter, kødpriser eller andre udgifter.

Vi søger jægeren med GOD moral og etik og om du er kvinde/mand, ung/gammel, eller ny jæger er ikke det afgørende. Gerne med hund men ikke noget krav. Det er derimod afgørende at du vægter jagtoplevelsen og kammeratskabet højt.

Vi starter og slutter fælles jagterne i jagtstuen hvor det gode selskab og mad er i højsædet.

Nye konsortiemedlemmer betaler et Indmeldelse gebyr på 1.000,-

Pris: 9.100,-


Tlf: 29487136
Postnummer: 
Annonce nr: 22468

bukkejagt /vildsvin sverige  Mail: henning.jensen@blokhusgolfcenter.dk
28-01-2020
D. 06-02-2020

østergøtland 622 ha.skov og nye lysninger,3 timer fra Gøteborg hytte på terræn 1 buk inc.ekstra 1000dk
fri vildsvin super grisetårne, fodres året rundt ingen kød fra buk .svin kan købes
jagt fra 16/8 til 21/8
mvh .Henning.30639244
pris 4000dk.5 pladser.

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 22520

5 km fra Holstebro  Mail: joh@hundsdahl.dk
24-01-2020
D. 06-02-2020

Jeg søger en måske to jagtkammerater. Jeg har lejet ca. 55 tdl. skov, mark, eng med en lille sø og en gennemgående bæk. På arealet er der stiger/hochsits, og der vil være plads til 4 samtidige jægere på bukkejagt uden at genere hinanden. Der vil også være mulighed for 3 til 4 fællesjagter i efteråret/vinterperioden. Derfor vil en jæger med en god hund være at fortrække. Bukkejagten vil være fri indtil du har skudt en buk og bukken tilfalder dig. Skriv til mig på mail hvis du er interesseret.
Pris: 6500


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 22501

Bukkejagt i det midtjyske  Mail: Morten@gk-vvs.dk
20-12-2019
D. 19-01-2020

60 tdl. super bukkejagt
arealet er blandet løv og fyr skov med brede spor og eng.
Der er tårne og stiger fordelt på terrænet.

mulighed for overnatning i bjælkehytte som står på terrænet.

udlejes i 3 anparter

pris pr. anpart. 9.500,-
Pris:

Pris:


Tlf: 26304463
Postnummer: 7361
Annonce nr: 22299

Riffeljagt. 960 Ha Råvildt - Dåvildt. Stevns. Helårsplads  Mail: at.jagt@gmail.com
18-12-2019
D. 17-01-2020

Helårspladser ledige. Start fra 01.05.2020 - 31.01.2021
960. Ha meget afvekslende revir.

450. Ha skovområder med mange lysninger og engområder.
510. Ha ager med 14 store remisser samt engelske hegn.
12. Ha vildtager med majs, og blandede specialprodukter til vildtet.
3 jagthytter, som frit kan benyttes.
100 tårne samt stiger.
Stor Råvildtbestand samt faststående Dåvildt.
Et fantastisk område for den kræsne riffeljæger.
Beliggende Stevns.
Pris 11.500,-

Kontakt os for mere info, skriv venligst tlfnummer ved mailhenvendelse.
Pris:

Pris:


Tlf: 53885570
Postnummer: 4660
Annonce nr: 22292

Riffelplads/Møn  Mail: kronborg.jesper@live.dk
18-11-2019
D. 18-12-2019

Til konsortium på Godsjagt på Vest-Møn (10 minutter fra Syd-motorvejen og Farø-Broen) bliver 1-2 pladser ledige til næste sæson 2020/2021.
Pladserne er riffeljagt med fuglejagt (A-Plads) eller udelukkende riffeljagt (C-plads).
Terrænet er på godt 500 hektar og meget afvekslende med bl.a. 100 hektar regulær skov, 60 hektar enge med sjapvand, 120 hektar med småskove, pilekrat, vandhuller, moser, enge, brak, remisser, brede levende hegn og grøfter og en formidabel randeffekt samt et længere kyststykke med rørskær mm.. Terrænet er sammenhængende og vi har stor fordel af at have de omkringliggende marker, som bl.a. omkranser skovene samt at jagthytten ligger placeret midt i terrænet.
Der tilsås årligt cirka 2-3 hektar majs rundt omkring de eksisterende remisser.
Vi opererer med 3 forskellige slags medlemmer:
- A-pladser(Råvildtsjagt + 7-8 fællesjagter + frijagt på vilde fugle) med en pris på cirka 20.000,- alt inklusiv
- B-pladser(7-8 Fællesjagter + frijagt på vilde fugle) (ingen ledige) og
- C-pladser(Råvildtsjagt) med en pris på 12.500,- alt inklusiv

Der må som råvildtsjæger skydes op til 3 bukke efter 6-pointssystem (1 Gaffelbuk koster 4 points og 1 seksender 2 points). Derudover er der fri afskydning af rå/rålam om efteråret. Der afholdes 2 trykjagter og der må medbringes gæst på al råvildtsjagt både forår og efterår. Både trofæ + kød er inkluderet i jagtlejen
Der afholdes 7-8 fællesfuglejagter med tilhørende fast gæsteplads på hver anden.
Vi har en mellemstor udsætning af både fasaner og ænder med høje afskydningsprocenter, hvortil der er knyttet fast fodermester.
Derudover er der frijagt på duer, gæs og ænder og endelig råder vi også over et stort antal kunstgrave.
Der er tilknyttet stor og rummelig jagthytte beliggende midt i terrænet med strøm, vand, bad og toilet, køkken og soverum til konsortiemedlemmernes fri afbenyttelse.
Nøgleord hos os er høj sikkerhed, godt humør og ordnede forhold. Der henvises endvidere til vores hjemmeside www.jagtgammeldyrehave.dk., hvor også den skriftlige jagtaftale kan læses.

Referencer haves.

Jesper

Pris:

www.jagtgammeldyrehave.dk
Tlf: 28904569
Postnummer: 4780
Annonce nr: 22141

Riffeljagt. 960 Ha Råvildt - Dåvildt. Stevns  Mail: at.jagt@gmail.com
14-11-2019
D. 14-12-2019

Helårspladser ledige. Start fra 15.11.2019 - 16.07.2020
960. Ha meget afvekslende revir.

450. Ha skovområder med mange lysninger og engområder.
510. Ha ager med 14 store remisser samt engelske hegn.
12. Ha vildtager med majs, og blandede specialprodukter til vildtet.
3 jagthytter, som frit kan benyttes.
100 tårne samt stiger.
Stor Råvildtbestand samt faststående Dåvildt.
Et fantastisk område for den kræsne riffeljæger.
Beliggende Stevns.
Pris 11.500,-

Kontakt os for mere info, skriv venligst tlfnummer ved mailhenvendelse.

Pris:


Tlf: 53885570
Postnummer: 4660
Annonce nr: 22114

Agerjord med vildt sælges til consortie  Mail: sinajo@esenet.dk
08-11-2019
D. 08-12-2019

6,77 ha god agerjord i græs med omlægning til afgrøder hver 5 år sælges. Økologisk med dådyr, ræve, harer og fasaner.
Betalingsrettigheder medfølger. Skal tilknyttes ejendom.eller lægges ud i natur/frijord.Herlighedsværdier.

Pris: 145.000 pr. ha


Tlf: 60223585
Postnummer: 6580
Annonce nr: 22083

Riffeljagt. 960 Ha Råvildt - Dåvildt. Stevns  Mail: at.jagt@gmail.com
17-10-2019
D. 14-11-2019

Helårspladser ledige. Start fra 18.10.2019 - 16.07.2020
960. Ha meget afvekslende revir.

450. Ha skovområder med mange lysninger og engområder.
510. Ha ager med 14 store remisser samt engelske hegn.
12. Ha vildtager med majs, og blandede specialprodukter til vildtet.
3 jagthytter, som frit kan benyttes.
100 tårne samt stiger.
Stor Råvildtbestand samt faststående Dåvildt.
Et fantastisk område for den kræsne riffeljæger.
Beliggende Stevns.
Pris 11.500,-

Kontakt os for mere info, skriv venligst tlfnummer ved mailhenvendelse.

Pris:


Tlf: 53885570
Postnummer: 4660
Annonce nr: 21961

Bukkejagt Nordjylland  Mail: mogensvittrup@bbnpost.dk
08-10-2019
D. 07-11-2019

Lille Bukkejagt til leje i Nordjylland.
Pris:


Tlf: 23432919
Postnummer: 9700
Annonce nr: 21891

En buk og en rå eller to...  Mail: stormgruppen@mail.dk
05-10-2019
D. 04-11-2019

.... har i nogen tid boet i plantagen og ønskes skudt nu.

Nåletræsskoven på 6,2 ha ligger på smuk vestvendt skråning ned t/Lavringe Å & Ådal (ved Viby S./Osted). Der findes også fasaner, agerhøns, duer, harer og sommetider gæs. I det hele taget er der gode oversigtsforhold og flot udsigt. Både fra toppen af terrænet og nede ved den rislende å. Jagten er ikke bortforpagtet.

Fra 2003-2014 er der tilplantet m/Nordmannsgran+Rødgran. Højder 1-7 m. Arealet er indhegnet m/randbeplantning af birk & fyr.

1,5 ha yderligere med store juletræer og et par remiser kan evt. aftales at medtages.

Kom med et bud eller forslag til prisen for jagten for en dag eller to...Man vil kunne opnå støtteberettiget tilskud såfremt arealet omlægges t/alm. landbrugsjord igen. Jorden er af god bonitet og er tidligere anvendt t/planteavl og græsslet.

Erhvervelse kræver sammenlægning m/andet landbr

Arealet Ugeneret nåletræsskov på smuk vestvendt skråning ned t/Lavringe Å & Ådal. Magleskov/Svenstrup Gods er nærmeste større skovområde.

Fra 2003-2014 er der tilplantet m/Nordmannsgran+Rødgran. Højder 1-6 m. Arealet er indhegnet m/randbeplantning af birk & fyr. V/fortsat pleje vil 15-20.000 juletræer kunne høstes over ca. 4 år - og ellers står råvildtet hver dag lige udenfor og “banker på” for at komme ind, hvis hegnslågerne åbnes.

BJagten er ikke bortforpagtet.

Pris:


Tlf: 40405289
Postnummer: 4130
Annonce nr: 21854

Bukkejagt i det midtjyske  Mail: Morten@gk-vvs.dk
11-10-2019
D. 28-10-2019

60 tdl. super bukkejagt
arealet er blandet løv og fyr skov med brede spor og eng.
Der er tårne og stiger fordelt på terrænet.

udlejes i 4 anparter

pris pr. anpart. 9.500,-

Pris:


Tlf: 26304463
Postnummer: 7361
Annonce nr: 21923