######### ######### ######### 

eXTReMe Tracker

Jagt udlejes jylland

Når annoncen skal slettes send en mail til john ( A ) jagtformidling.dk
Jagt Vesterlund,Give
 Mail: elmelund@mvbmail.dk
19-08-2018

57 ha udlejes for en treårige periode fra 1/9 18 med mulighed for forlængelse.
areal ;
1,5 ha granskov fordelt på 2 stykker
4 ha eng( med en lille vandhul) der gennemløbes af 900 m bæk. Engen afgræsses. Der er en 600 m vandresti i kanten af egen
Jorden dyrkes med byg/ært, sletgræs . kartofler og majs

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 18708

22 Ha
 Mail: olehjortshoej@live.dk
19-08-2018

Blandet jagt i kuperet terræn med ca. en ha. skov og lidt brak. Resten agerjord. Det grænser op til skov på den ene side og det er mange spor fra rådyr. Det er tæt ved Thorsager 8410 Rønde og Klokkerholm skov
Pris: 9000


Tlf: 41901020
Postnummer: 8410
Annonce nr: 18710

Kystnær jagt udlejes i Vesthimmerland.
 Mail: j.holm@anarki.dk
17-08-2018

12 ha god jagt udlejes til en person.
Pris: 8000


Tlf: 98678428
Postnummer: 9670
Annonce nr: 18696

Kystnær jagt udlejes i Vesthimmerland.
 Mail: j.holm@anarki.dk
17-08-2018

12 ha god og alsidig jagt udlejes nær Limfjorden.
Pris: 8000


Tlf: 98678428
Postnummer: 9670
Annonce nr: 18701

HYGGELIGT LILLE JAGTKONSORTIUM NORDJYLLAND
 Mail: midtfjordjagt@gmail.com
17-08-2018

Få pladser ledige i lille hyggeligt jagtkonsortium der driver jagten på et alsidigt areal i Vesthimmerland på omkring 1.000 ha. Der forefindes en voksende vildtbestand bestående af de almindelige vildtarter som rådyr, hare, ræv, fasan, duer, snepper og krager.
En plads i konsortiet inkluderer 1-2 gæstepladser, deltagelse i 5-6 fællesjagter, fri trækjagt på duer og krager, bukkejagt og indimellem mulighed for deltagelse på ræve- og gravjagt. Herudover forefindes jagthytte med mulighed for overnatning. Professionel vildtpleje, fodring m.v.
Jagten drives som bæredygtig jagt af humane jægere der sætter pris på kammeratskab og gode natur- og jagtoplevelser. Rig mulighed for jagt med hund. Alle fællesjagter starter med kaffe og rundstykker i jagthytten og slutter samme sted med vildtparade og hygge!

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til undertegnede:

Midtfjord Jagtvæsen
E-mail: midtfjordjagt@gmail.com

Pris:

midtfjord-jagtvsen.business.site/?m=true
Tlf: 22229800
Postnummer: 
Annonce nr: 18702

Lundgård Plantage/ Konsortier plads ledig pr 1/9
 Mail: knud@donslundmolle.dk
16-08-2018

Konsortier plads er ledig pr. 1/9-2018
Plantagen er 225Ha.Fin bestand af kronvildt , dåvildt og råvildt. Jagten foregår fortrinsvis som riffeljagt jagt.
Pyrsch på egen hånd, samt 4 fælles jagter.
Vi ønsker et medlem som har god jagt moral og socialt passer i vores jagtgruppe på 8 mand.
Seriøse henvendelser, skriv lidt om dig selv på mail

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 7250
Annonce nr: 18689

145 ha jagt.
 Mail: gjerildgaard@mail.dk
16-08-2018

145 ha agerjord med læhegn og 3 mindre skovstykker
udlejes fra 1/9 2018.
For nærmere info ring.

Pris:


Tlf: 20144585
Postnummer: 7323
Annonce nr: 18692

Brogaard og Nybøl Plantager
 Mail: anders@elisalund.dk
15-08-2018

Jagt ved Gram udlejes fra 1./9. - 2018
Arealet er på 240 ha.
For nærmere info. kontakt:

Skytten
Jens Pedersen
tlf. 40217440.
Gram Skovdistrikt

Pris: 168.000,-


Tlf: 40404480
Postnummer: 6000
Annonce nr: 18686

Jagt ved Esbjerg
 Mail: haaijer@mail.dk
14-08-2018

50 ha god jagt udlejes ved Esbjerg.


Pris: 15.000


Tlf: 29295663
Postnummer: 6715
Annonce nr: 18674

Ved Bygholm Vejler (post nr 7742)
 Mail: Ellenkjeldtoft@icloud.com
13-08-2018

44 ha fordelt med 29 strandeng med søer ved Vejlerne(super ande-og gåsejagt)
5 ha skov med dyrejagt.
10 ha mark med godt gåsetræk.

Forhør nærmere på 60856970

PS mail besvares IKKE

Pris:


Tlf: 60856970
Postnummer: 7742
Annonce nr: 18665

Jagt, Thy
 Mail: Michael.juhlsoerensen@gmail.com
12-08-2018

Medlem til 570 ha alsidig jagt ved Boddum i Thy søges. Vi råder over 150 - 200 ha med virkelig god ande og gåsejagt. Der er derudover tale om god riffeljagt (råvildt) på stortset alle arealer. (Ikke skov)
Jagten på ænder og gæs er fri og der må medbringes 1 gæst på jagt. Der afholdes årligt 4 fællesjagt.

Michael Sørensen
99942019

Pris:


Tlf: 99942019
Postnummer: 
Annonce nr: 18652

Jagt-rettighed Ørre Akieplantage 166 ha udlejes
 Mail: hederiis@hederiis.dk
12-08-2018

Udleje af jagt-rettighed i Ørre Aktieplantage. Med denne rettighed har du retten til at komme med på 5 fællesjagter. Udlejes til højest-bydende, dog minimum 3.500 kr. for 5 fællesjagter 2018
Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 18653

jagt
 Mail: kraghoej@gmail.com
12-08-2018

Ande-gåse og bukkejagt udlejes på nordmors ud til Limfjorden pr. 011018.
Ialt 20 ha.

Pris: 9500,00


Tlf: 93981236
Postnummer: 7900
Annonce nr: 18654

jagt
 Mail: kraghoej@gmail.com
12-08-2018

Ande-gåse og bukkejagt udlejes på nordmors ud til Limfjorden pr. 011018.
Ialt 20 ha.

Pris: 9500,00


Tlf: 93981236
Postnummer: 7900
Annonce nr: 18655

jagt
 Mail: kraghoej@gmail.com
12-08-2018

Ande-gåse og bukkejagt udlejes på nordmors ud til Limfjorden pr. 011018.
Ialt 20 ha.

Pris: 9500,00


Tlf: 93981236
Postnummer: 7900
Annonce nr: 18656

7,35 ha Stauning
 Mail: hans@putandtake.dk
11-08-2018

7,35 ha gåse/andejagt jagt udlejes på Grønæltevej i Stauning. Bygstub med græsudlæg. Ingen begrænsninger i deltager antal eller bytte med andre.
Pris: 7000


Tlf: 21224069
Postnummer: 6900
Annonce nr: 18640

Ande- & gåsejagt
 Mail: mariemj81@hotmail.com
11-08-2018

Mindre konsortie mangler medlemmer ved Nissum fjord
til 1 klasses ande- og gåsejagt.
Vi har 3 stykker ned til Nissum fjord, ca. 25 ha. i alt.
Det ene stykke er første parket ved reservatet, og der bliver skudt rimelig med gæs der hvert år.
Pris 1.500,- med 1 fast gæsteplads ( gælder ikke 1. sept. )

Pris: 1500


Tlf: 29408688
Postnummer: 6990
Annonce nr: 18648

Østbirk, Gantrup
 Mail: john@jagtformidling.dk
07-08-2018

45 ha kuperet ager i skovrigt område udlejes.


Pris: 18.000


Tlf: 2579 2328
Postnummer: Østbirk, Gantrup
Annonce nr: 18608

Gåse- og andejagt udlejes
 Mail: chr.lundgaard@gmail.com
25-07-2018

Der sælges igen i år årskort til Rødding - Spøttrup jagtforenings gåse- og andejagts arealer ved Spøttrup i Vestsalling, som ligger helt ud til Limfjorden. Arealet er på godt 35 ha og har en bestand af grågæs, samt et fint træk af svømmeænder. Der indgår tre fællesjagter på et nærliggende terræn på fasaner, snepper, ræve og andet vildt i årskortet.

Kontakt bestyrelsesmedlem Christian Lundgaard for nærmer info.

Yderlig info kan findes på foreningens hjemmeside:

www.spottrupjagtforening.dk

Pris: 1050


Tlf: 30328281
Postnummer: 7800
Annonce nr: 18516

Gærum
 Mail: peter@skagenfood.dk
19-07-2018

87 ha ved Gærum udenfor Frederikshavn udlejes fra 1. sept. for 50.000 kr. Varieret og kuperet terræn. God jagt.
Pris: 50.000


Tlf: 
Postnummer: Gærum
Annonce nr: 18489

Alsidig jagt ved Tjele Langsø
 Mail: bigum1@live.dk
15-07-2018

30 hektar udlejes 1 kilometer søbred ved Tjele Langsø. Gåse- og andejagt. Ræve, fasaner, agerhøns m.v. Rådyr og strejf af krondyr, da det også grænser op til skov. Tæt ved motorvej E45. Pris 22.000 kr.
Pris: 22.000


Tlf: 40474124
Postnummer: 8830
Annonce nr: 18462

Riffeljagt  Mail: bukkejagt13@gmail.com
13-08-2018
D. 20-08-2018

40 ha ved Simmelkær med skel til Feldborg Sønderskov udlejes.Arealet består af marker med lidt skov/mose med sø. 5 ha er udlagt med græs. Der er bestand af råvildt og dådyr og jævnlig gennemgang af krondyr. Af råvildt må der max skydes 2.
Bemærk kun riffeljagt
Er du interesseret skriv et par ord om dig selv og et telefon nr. så kontakter jeg digPris: 16000


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 18663

Jagt udlejes ved Fjederholt Å, Herning  Mail: emil-staugaard@hotmail.com
01-08-2018
D. 19-08-2018

Cirka 7 samlede hektar mark, skov, eng, mose udlejes til jagt. Der er observeret hare, ræv, råvildt, duer, agerhøns, ænder og fasan på stedet.
Jagt i naturskønne omgivelser ned til Fjederholt Å (Skærbæk, Herning) og en del jagt i en nedlagt tætbevokset grusgrav på stedet.
Der kan laves kontrakt på års basis ved ejere.

Kontakt venligst via telefonnr.
Mvh Emil Staugaard

Pris: 6300


Tlf: 53380901
Postnummer: 7400
Annonce nr: 18570

Konsortie plads, i hyggeligt jagtkonsortie ved Tørring  Mail: malyho@live.dk
14-08-2018
D. 17-08-2018

154ha blandede terræn. Der er skov, marker, remiser, mose og eng. Der er en fast bestand af råvildt, hare, fasaner, snepper, bekkasiner, ræv og duer. Ud over det er der krydsende kronvildt flere steder. Sidste efterår skudt en 14 ender og i år set en rudel på ca. 50 stykker.
Jagten består af ca. 8 årlige fælles jagter, samt bukkejagt. Man må gå på alt den krage, due og rævejagt man har lyst til, samt kronvildt jagt fra jagt tårn er fri.

Kontakt mig på mail og skriv lidt om dig selv.
Vi forbeholder os retten til at takke nej, hvis ikke matchet er der.

Pris: 6300


Tlf: 
Postnummer: 7160
Annonce nr: 18669

Meilgaard Gods udlejer 447 ha. - primært riffeljagt  Mail: iuel@meilgaard.dk
02-07-2018
D. 16-08-2018

Udlejes pr. 1.9.2018 til enkeltperson, virksomhed eller mindre konsortie efter 23 år med samme lejer. 64% skov samt ager, eng og strandeng. Kronvildt, dåvildt og råvildt. Mulighed for lokaleleje. Ved hurtig overtagelse kan der evt. medfølge eksisterende jagttårne. Henvendelser pr. mail med angivelse af påtænkt lejersammensætning besvares med kortmateriale samt kontraktudkast.
Pris: kr. 900/ha.

www.meilgaard.dk/jagtvaesen.aspx
Tlf: 
Postnummer: 8585
Annonce nr: 18380

hjarbækfjord  Mail: .
04-08-2018
D. 11-08-2018

Alsidig jagt ved hjarbækfjord udlejes 3/8 2018
50 ha udlejes, ca 600 m strandkant med kuperet terræn + agerjord og skov.
Der forefindes hare, ræv, råvildt, kronvildt, fasan, gåse og andejagt.


Pris: 20000


Tlf: 40818440
Postnummer: 
Annonce nr: 18589

Riffeljagt i Thy  Mail: perhoje@gmail.com
28-07-2018
D. 10-08-2018

20 ha. Blandet teræn op ad statsskov i Thy.
På stykket forfindes hare, ræv,duer,råvildt,dådvildt og krronvildt.
Henvendelse skal ske på telefon.

Pris:


Tlf: 41284242
Postnummer: 7700
Annonce nr: 18539

Gaardbogaard Gods tilbyder udlejning af jagt områder  Mail: jagt@gbg.dk
24-06-2018
D. 08-08-2018

Gaardbogaard Gods tilbyder udlejning af jagt områder

Vi ligger i Frederikshavn kommune ved Ålbæk, Råbjerg Sorg.

GBG. råder over 1050 ha landbrugsdrift/skovbrug.

I dag har vi et jagtkonsortium, men åbner op for nye muligheder.

Vi har flere jagt arealer fra knap 20 ha og op efter. Områdes priser starter fra ca. Kr. 10.000,00

Så Jæger, se her hvad muligheder vi tilbyder jer.

1. Er du ny jæger der ønsker dit eget jagt området og godt kunne bruge lidt råd i ny og næ af en Skytte der har haft med jagt at gøre igennem mange år er muligheden her.

2. Jæger M/K der leder efter eget jagtområde til sig selv, hvor man kan tage hen og nyde freden & den gode jagt / natur oplevelse der er hos os, med mulighed for evt, at tage en god jagt ven med i ny og næ.

3. Bue jægerne der drømmer om at nedlægge et stykke klovbærende vildt

4. De jægere der går med tanken om at lave et lille jagtkonsortium.

5. Jægeren med interessen i stående hund der evt kunne tænke sig et stykke hvor man kunne gøre lidt i agerhøns jagt har vi gode muligheder.

Det vi lægger vægt på, er at i har god jagt moral og i går lige så meget op i at holde vildtbestanden / vildtplejen samt vi har et godt samarbejde.

GBG råder over en god bestand af råvildt, dåvildt, samt krondyr er også på området.

Går man med tanken om det kunne være spændende at lave fasan / agerhøns udsætning er der også mulighed for det så den slags jagt også kan laves.

GBG har også områder hvor vi vil lave dags jagter for selskaber på eksempelvis. 5 – 10 jægere der ønsker at have en hygge dag med mad og andstands jagt på klovbærende vildt.

Er i jæger der evt. har behov for jagthytte da i evt, kommer et stykker her fra området, må vi se om vi kan løse dette også

Der er tilknyttet fast skytte på GBG som tager sig af alt jagt / udlejning.

Skriv lidt om dig selv, hvad ønske du/i har, så høre du fra mig.

MVH
Claus Nør-Jensen
Skytte Gaardbogaard Gods
jagt@gbg.dk

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 9982
Annonce nr: 18323

jagt udlejes  Mail: bertelsen8@hotmail.com
26-07-2018
D. 07-08-2018

Jagt udlejes i dejligt natur omkråde. på stykket er der ræv - bukke jagt - fasaner samt hare
stykket består af 5 hektar skov bøg/grand blandet
samt 5 hektar dyrket jord samt 12 hektar eng

ialt er jagten på 22 hektar

Pris: 12000


Tlf: 
Postnummer: 9520
Annonce nr: 18526

Uldum Kær  Mail: brianuldum@privat.dk
19-06-2018
D. 03-08-2018

5,5 Hektar beliggende direkte ned til Gudenåen i Uldum Kær. (Del af 1100 Hektar stort naturområde) Ænder, gæs, råvildt, ræve m.m. Fiskeret i Gudenåen. Jagten ønskes udlejet til jæger med høj jagtmoral og etik, og hvor naturpleje er en selvfølge.
Udlejes fra 1/9-2018.
Fremvises gerne efter aftale.

Pris: 15000


Tlf: 40978423
Postnummer: 7171
Annonce nr: 18277

48 ha i nordjylland  Mail: 1062142@ucn.dk
28-07-2018
D. 30-07-2018

48 ha alsidig jagt udlejes fra d 1/9 2018.
Jagten består af blandet agerjord nær Ulvedybet og Oksholm skov. Der er opstillet skydetårn.
Gåse- og andejagt, god bestand af råvildt, ræv og hare. Samt strejf af dåvildt.
Send mail for besigtigelse eller yderligere info.

Pris pr år: 4000 kr.

Pris: 4000


Tlf: 
Postnummer: 9460
Annonce nr: 18538

Herning / Holstebro  Mail: 18486@jagtformidling.dk
19-07-2018
D. 28-07-2018

100 ha. lidt skov og sø
Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 18486

Vesthimmerland / Vesterbølle  Mail: Piger2009@hotmail.com
20-07-2018
D. 22-07-2018

19 ha vådområde, hvor Lilleå løber gennem hele arealet (ca. 1km åløb) god mulighed for fiskeri i åen.
Det er udelukkende naturareal med en god bestand af råvildt og blandet fuglevildt.
Herudover er der en sø på ca. 400kvm.

Pris: 12.000


Tlf: 40113617
Postnummer: 9631
Annonce nr: 18492

Riffeljagt  Mail: Fam.bjerre.schmidt@gmail.com
11-07-2018
D. 15-07-2018

Jagt med kronvildt, råvildt og enkelte dådyr udlejes.
32 ha beliggende ved Nr. Bork Plantage.

Pris: 15.000 kr.


Tlf: 23937350
Postnummer: 6893
Annonce nr: 18442

Jæger søges  Mail: jonknudsen@hotmail.com
30-05-2018
D. 14-07-2018

Søger et par jagtvenner til noget fint krondyr, dådyr og rådyr jagt i Thy. Det ene stykke er på 60 hektar og det anden stykke er på 90 hektar. De 60 hektar har vi haft i omkring 15 år. Vi har indtil nu skudt 37 hjorte, nogle til guld og nogen til sølv og bronze.
Vi har desuden noget jagt i Sverige, som vi også søger et par jagtvenner til. Der er et stykke på 340 hektar i Kalmar hvor der kun forekommer lidt dåvildt, men en del kronvildt og råvildt samt mange svin. Der er 7 åbne marker i stykket, der er 6 marker med græs og en mark med korn.
Så er der et stykke på 180 hektar mellem Kalmar og Växjö, hvor noget af det er store græsmarker, samt en del skov. Der er godt med råvildt og mange svin. Derudover skal vi op til Sverige - et lille stykke fra Kalmar - og se på et stykke på 150 hektar, der ikke har været lejet ud, samt et stykke på 340 hektar i Kalmar. Hvis vi også får det med, så kommer vi til at mangle 7 jagt venner.
Er det noget der har interesse, kan i skrive en SMS til 41284303 eller sende mig en mail til jonknudsen@hotmail.com

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 18129

370 ha jagt ved Toftlund  Mail: hr@henningr.dk
28-06-2018
D. 09-07-2018

370 ha. alsidig jagt udlejes fra d.17-7 2018.
Jagten består at agerjord, eng græsend op til Gelså, mindre skove og remisser og damme.

Pris:


Tlf: 21144182
Postnummer: 
Annonce nr: 18349

75 Ha alsidig jagt udlejes  Mail: tohach@hotmail.com
20-06-2018
D. 03-07-2018

75 ha alsidig jagt udlejes fra 1/9 2018
der er mulighed for regulering af bramgæs
mulighed for besigtigelse efter aftale
jorden ligger 3 km syd for skærbæk 6780

Pris: 16000


Tlf: 40172062
Postnummer: 6780
Annonce nr: 18286

Rold skov jagt  Mail: kar@patriotisk.dk
14-05-2018
D. 28-06-2018

Ca. 470 ha. god jagt i Rold Skov området med bl.a. en af Europas ældste bestande af kronvildt, udlejes omgående gerne for en evt. længere årrække. Arealfordelingen er ca. 80 % skov, resten består af marker, overdrev og moser. Nærmere oplysninger ved Patriotisk Selskab v. Kaj Refslund, tlf. 6315 5423 / kar@patriotisk.dk


Pris:


Tlf: 6315 5423
Postnummer: 
Annonce nr: 17977

Bukkejagt 2018 9300 Sæby  Mail: farum@bigpig.dk
13-05-2018
D. 27-06-2018

Bukkejagt ved Hørby 9300 sæby

Bukkejagt udlejes for 16/5 til 15/7 2018 på 2 arealer, samlet eller delt.
6 ha beliggende ved Hørby, 14 ha beliggende mellem Hørby og Understed.
Der må på arealerne ikke opstilles tårn eller stiger.

Udlejes for højeste bud over 4.000 for det lille stykke, 9.000 for det store stykke.
Ved interesse kan kort rekvireres på farum@bigpig.dk

Pris:


Tlf: 22337317
Postnummer: 9300
Annonce nr: 17969

160 ha Naturskønt jagt himmerland  Mail: nielsandersen6@msn.com
10-06-2018
D. 26-06-2018

160ha sammenhændende naturskøn jagt og fiskeret udlejes i Himmerland mellem haverslev og Aars. med bakker krat og Sønderup ådal. der er råvildt fasaner, ænder harer ræv fisk og agerhøns.
det er vigtigt for os at finde en som ikke bare skal af med nogle kugler og som ønsker et lagt og godt samarbejde

Pris 40000kr
Pris: 40000

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 18212

Brunshøjgaard ved Hurup Thy udlejer jagtretten på 568 hektar  Mail: ak@fam-kappel.dk
03-05-2018
D. 17-06-2018

Brunshøjgaard udlejer jagtretten på 568 hektar. Jorden er let kuperede og består primært af agerjord som dyrkes med korn og raps, men efter høst bliver en stor andel sået med efterafgrøder. Derudover består arealerne af strandenge, overdrev, moser, vandhuller, læhegn og remisser.

Jagten er særligt attraktiv for ande- og gåsejægere, fordi en del af arealerne grænser ned til fjorden og der er ca. 10 vandhuller spredt udover hele arealet. Hvert efterår raster mange gæs på markerne.

Der forefindes i øvrigt en god bestand af råvildt, hare, ræv og fasaner. Grundet det kuperede terræn fremstår arealet attraktivt for riffeljægere.

Udlejer vil gerne gennemføre en målrettet vildtpleje på ejendommen. Derfor er det en mulighed, men ikke et krav, hvis jagtlejer gerne vil arbejde aktivt med vildtpleje.

De 568 hektar er inddelt i 5 områder, så der er mulighed for at byde på de områder man ønsker.

For yderligere information, skriv en mail til: ak@fam-kappel.dk

Pris: Byd


Tlf: 
Postnummer: 7760
Annonce nr: 17870

Jagt udlejes i Salling  Mail: just@torsmark.dk
30-04-2018
D. 14-06-2018

Prima sammenhængende jagtrevir i Salling udlejes.
Arealet udgør ca. 85 ha. og gennemskæres af to vandløb. Her foruden er der to mindre vandhuller. De dominerende vildtarter er råvildt, harer, skovduer, fasaner og ræve.

Pris: 15000


Tlf: 40841109
Postnummer: 7860
Annonce nr: 17826

GUDENÅEN v. Stevnstrup 10 ha.  Mail: gaarn54@gmail.com
12-06-2018
D. 13-06-2018


Jagten på min jord 9,7 ha. beliggende direkte ned til Gudenåen udlejes. Det var specielt ænder og gæs den tidligere jæger gik efter. Men der er også skovduer, fasan, råger, agerhøne, ræv, harer, råvildt.
Området er bedst til jagt med haglgevær og ikke så egnet til riffeljagt. Al jorden ligger i græs og der bliver hvert år slået et slet hø i juni. Ellers ingen aktivitet på jorden. Prisen er 5.000 kr. årligt.
Du kan evt. prøve at se stykket på googlemap. Det er matr. 4i, 11bf og 7l Stevnstrup By. Grensten. Adr: Engvej 15, Stevnstrup, 8870 Langå. Udlejes helst til moden jæger med hund. Kun henvendelse til pr. mail: gaarn54@gmail.com

Pris: 5000

gaarn54@gmail.com
Tlf: 40857705
Postnummer: 8870
Annonce nr: 18231

Jagt udlejes  Mail: Lise.andreasen@hotmail.com
12-06-2018
D. 12-06-2018

40 ha jagt udlejes tæt på hårkær plantage Kontakt 20330068
Pris:


Tlf: 20330068
Postnummer: 7200
Annonce nr: 18230

60 ha. god jagt nær Frederikshåb Plantage & Randbøl Hede  Mail: grenevej7@gmail.com
02-06-2018
D. 10-06-2018

60 ha. agerjord i et område, adskilt af mange løvhegn.
Der er gode forhold for vildt og strejf af Krondyr fra de nærliggende plantager.
Ikke udlejet, kan overtages STRAKS

Kontakt mig på mail for henvisning.

Pris: Idé 15.000


Tlf: 
Postnummer: 7184
Annonce nr: 18156

Riffeljagt udlejes i Midtjylland.  Mail: fbr@fcm.dk
23-04-2018
D. 07-06-2018

Riffeljagt udlejes i Midtjylland med primært jagt på råvildt , dåvildt og kronvildt.
Jagten foregår primært som anstandsjagt.
Ring for yderligere oplysningereller mail

Pris:


Tlf: 51298842
Postnummer: 
Annonce nr: 17748

jagt vest for Jelling  Mail: mail@hansdevries.dk
23-05-2018
D. 05-06-2018

ca 195 ha jagt udlejes vest for Jelling fra 23-05-2018
Pris:


Tlf: 40180620
Postnummer: 6800
Annonce nr: 18067

Jagt udlejes fra i dag vest for Jelling  Mail: mail@hansdevries.dk
23-05-2018
D. 05-06-2018

Ca 195 ha udlejes vest for Jelling fra i dag.
Pris:


Tlf: 40180620
Postnummer: 6800
Annonce nr: 18066

129 HA jagt udlejes.  Mail: uno@ris25.dk
20-04-2018
D. 04-06-2018

129 ha. alsidig jagt udlejes, her forefindes Rådyr, fasaner, agerhøns, duer, ænder, hare, ræv.
jagten består af levendehegn,agerjord, Ådal som gennemløbes af lerkenfeldå.(vest for ST.Binderup)
Jagten ønskes udlejet for en årrække, til jægere med høj jagtmoral og etik, og hvor naturpleje er en selvfølge.

jagtleje 25000 kr. Mail: Uno@ris25.dk

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 17712

9,5 HA blandet jagt  Mail: chr8860@hotmail.com
30-05-2018
D. 30-05-2018

Jord stykke på ca. 9,5 ha ca 8 ha agerjord, med bæk forneden med ca 1.5 ha skov/buske m.m der er set hare,fasan,rådyr,agerhøns, og strejfer af krondyr.
Ligger mellem 8870 Langå og Randers.

Pris: 7000


Tlf: 61750953
Postnummer: 8860
Annonce nr: 18138

Iisgaard Gods - 245 ha. varieret biotop.  Mail: odk@holmgaarde.dk
20-04-2018
D. 28-05-2018

Iisgaard Gods udlejer 245 ha. jagt på blandet biotop samlet i et stykke på Mols hoved 8 km fra Århus i båd og 45 km fra Århus ad landevej.
Noget af Danmarks flotteste og mest vildtvenlige natur.
Flere småsøer, vandhuller, remisser og 3 km. kystlinje med godt fiskeri,
Der er jagtstue og ATV. til rådighed. Der er det seneste år udsat, ænder, fasaner og agerhøns, og der er en stor naturlig bestand af råvildt.
Der kan i perioder og efter aftale udlejes boliger på godset til overnattende gæster.
Mulighed for separat aftale om biotoppleje, udsætning af fugle og fodring.
Der kan arrangeres og afholdes op til 3 betalingsjagter om året til medfinansiering af jagtleje, biotoppleje. Kontrakten indgås for en periode af 5 år med mulighed for et prøveår.

Pris: 155.000,-


Tlf: 40301703
Postnummer: 8420
Annonce nr: 17714

196 Ha Jagt udlejes tæt ved Kolding.  Mail: Jeppe-bloch@hotmail.com
13-04-2018
D. 28-05-2018

Jagten på 196 Ha udlejes fra 16.05.18 til 31.01.19 kan forlænges hvis det ønskes.

25 Ha er skov i to parceller.
171 Ha ager, med hegn og remiser.
Der er flere vandhuller med mulighed for andetræk mm.
Kron og dåvildt findes i området, og ses ofte.
alle 196 Ha er sammenhængende i et stykke.

Al jagtlovgivning skal overholdes.
GOD JAGTMORAL ER ET MUST!!

Smid en mail hvis det lyder interessant.

Pris: 60.000 kr.


Tlf: 
Postnummer: 6580
Annonce nr: 17610

ca. 34 HA skov med mose og skovenge udlejes straks  Mail: js@jensstevn.dk
01-05-2018
D. 27-05-2018

Skovejendom med skovenge, meget løvtræ og små bevoksninger. Mose i forbindelse med skoveng. Eng ned til Lindenborg Å. Vildtagre forefindes.
Generelt et unikt jagtterræn som skal ses/opleves.

Udlejes til kommende bukkejagt incl efterårsjagt

Ring for mere info/pris

bedst tlf kontakt efter kl. 19.00

gerne mail. ( sms besvarres ikke )

Pris: -


Tlf: 40875401
Postnummer: 9520
Annonce nr: 17844

Super Bukkejagt Trekantsområdet  Mail: jso194@hotmail.com
11-04-2018
D. 24-05-2018

Udlejes fra d. 16/5 tild. 15/7 i Trekantsområdet. Rigtig god Bukkejagt.
10 ha. Skov . Del af 300 ha. skovområde.
Oplys venligst navn/ mail/ tlf. for kontakt.
Kun seriøse henv.
Pris: 8.000,- incl. Kød.

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 6000
Annonce nr: 17596

Jagt udlejes  Mail: thomas@hojrupgaard.dk
03-05-2018
D. 23-05-2018

Jagt areal udlejes
Stykket består af 3 marker i alt ca 35 ha.
Der er på arealerne 4 vandhuller 2 af dem med krat omkring. Arealet er agerjord med læhegn og der dyrkes skiftevis korn og majs
jagten udlejes fra dags dato

Kun kontakt på mail

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 6855
Annonce nr: 17864

Jagt  Mail: K@22141415.dk
03-05-2018
D. 22-05-2018

D. 02-05-2018

Jagt i Sønderjylland udlejes.
beliggende Sønderborg Jagten er bestående af 130 ha. hvoraf de 6 ha er op til mose, 1ha i mosen med krat og sø.Agerjorden drives med alsidigt sædskifte bestående af hvede, byg, raps og brak
Ring eller SMS på 22141415

Pris:


Tlf: 22141415
Postnummer: 6400
Annonce nr: 17862

Ca. 60 Ha Jagt udlejes fra 16.05.18 nord for Sdr.Omme  Mail: askholm@mogensaskholm.dk
15-05-2018
D. 20-05-2018

Jagt udlejes i kronvildt område.
Bestående af nobilisplantager, marker og hegn. Arealerne er fordet i tre område nær Sdr.Omme.
Pris 18.000.-
Tlf. 28307323

Pris: 18.000


Tlf: 28307323
Postnummer: 7270
Annonce nr: 17984

jagt udlejes  Mail: karolinehelmer@gmail.com
12-05-2018
D. 18-05-2018

135 ha hovedesalig riffeljagt men også fasan, hare,ræv,gåse,og andejagt der er en sø omkredst af skrub og pilletræer jagten ligger tæt på hals nørreskov (200m) mest store åben marker
Pris: 22000


Tlf: 40521124 /40983141
Postnummer: 9370
Annonce nr: 17959

Alsidig jagt  Mail: clausdrejer@pc.dk
15-05-2018
D. 17-05-2018

70 ha alsidig jagt udlejes omgående da jæger brød aftale. Der er eng bakker mode og skov/gyvel . Der er både rå og kronvildt udover fasan ænder ræv osv. Det ligger mellem Aars og Nibe.25000 bedst på mobilen,
Pris: 25000


Tlf: 40582233
Postnummer: 9240
Annonce nr: 17985

Jagt ved Gjern  Mail: gertsejer@hotmail.com
08-05-2018
D. 17-05-2018

Jagt 1. 44,3ha heraf 5,4ha skov og græs/eng
Jagt 2. 32,5ha heraf 10,1ha skov og græs/eng mod bæk
der skoves gran på ca. 2ha som genplantes.
Jagt 3. 26,6ha heraf ca. 2,5ha vandhul, bevoksning og græs, evt. plus 5ha brak.

Pris: seriøse bud


Tlf: 
Postnummer: 8883
Annonce nr: 17914

110 ha. Jagt udlejes ved Skive  Mail: bisgard@live.dk
14-05-2018
D. 16-05-2018

110 ha. jagt udlejes umildbart nord for Skive.
Hovedsageligt agerjord, dog også engarealer, skov, og åløb.
Arealet er muligt at dele op, blandt flere hvis det ønskes.
Der ønskes en 5 årig aftale.

Pris: Priside 17.500, seriøse bud modtages


Tlf: 61718869
Postnummer: 7800
Annonce nr: 17972

23 ha udlejes på Helgenæs  Mail: pna@germa.dk
14-05-2018
D. 15-05-2018

Opdelt på to jordstykker ved Borup By. 12 ha agerjord pt. med vinterhvede er beliggende ned til Kategat på østsiden. 11 ha er beliggende vest for Borup og består af permanent græs, hvor der på ca 5 slås hø og det øvrige ligger hen i vild bevoksning med spredte træer ( primært fyr). Begge jorstykker er meget kuperet - med udsigt. Se vedhæftet fil for nærmere beskrivelse
Pris: 5000


Tlf: 20407420
Postnummer: 8680
Annonce nr: 17978

jagt udlejes  Mail: hadsund@skorstensfejeren.dk
06-05-2018
D. 12-05-2018

26 ha jagt udlejes.
fordelt på to stykker, 20.5 ha og 5.4 ha.
kan evt. deles i to.
Meget skov og et par søer.

Pris:


Tlf: 20412896
Postnummer: 
Annonce nr: 17891

Smukt naturskønt jagtområde udlejes  Mail: bohnefeld@gmail.com
09-05-2018
D. 11-05-2018

12 Ha jagt udlejes. Beliggende i pragtfuldt naturområde med egen sø/mose, nær skov. På jagtreviret er der rådyr, harer, ræv, fasaner, gæs, ænder og bekkasiner.
Søen/mosen kan benyttes til fiskeri efter ønske.
Til området er der en jagthytte (campingvogn), jolle og opsatte fodertønder, som kan benyttes.
Udlejes til en seriøs jæger (max to), evt. for en længere periode.

Pris:


Tlf: 91335023
Postnummer: 7830
Annonce nr: 17926

vadefugle og bukke jagt.  Mail: hans@putandtake.dk
08-05-2018
D. 10-05-2018

Vadefugle og mulighed for bukke jagt. ca 11 ha.
Pris: 15000


Tlf: 21224069
Postnummer: 6900
Annonce nr: 17915

Jagtpartner på Gram Slot  Mail: kedde.ebsen@gmail.com
26-03-2018
D. 10-05-2018

Bliv Jagt partner på Gram Slot
Bliv personlig jagtpartner og få adgang til jagt på ca. 1250 ha., som er en fin blanding af eng, mark og skov. Der er mulighed for bukkejagt, krondyrjagt samt deltagelse i efterårsjagter. Der udsættes ikke vildt og derfor er jagten udelukkende på den eksisterende vildtbestand.
En dags pyrch på klovbærende vildt og andre dagjagter foregår kun på de arealer som Gram Slot selv ejer.
Jagt partnere kan deltage i såvel efterårsjagter samt pyrch jagt på samtlige 1250 ha. hvoraf 750 ha er skov.
Pris for personligt partnerskab: 10.000 kr. pr person.
Ring til vores skytte, Kedde Ebsen på tlf. 23 95 20 97 for yderlig information.
Læs mere på: http://gramslot.dk/jagt-fiskeri/
Tlf: 23952097

Pris: 10.000 kr.

gramslot.dk/jagt-fiskeri/
Tlf: 23952097
Postnummer: 6510
Annonce nr: 17423

Jagt udlejes  Mail: jrherta@gmail.com
07-05-2018
D. 09-05-2018

Ca 6 ha rugmark beliggende op til Sillesthoved plantage, udlejes fra 16-05-2018 til 15-07 2018 2000kr
de ca 6 ha er ny tilkøbt til ejendommen i foråret.

Jagten på De 6 ha plus resten af ejendommen i alt ca 27 ha kan lejes fra 01-09-2018, der er tale om at jorden på et større stykke, støder op til sillesthoved plantage, der er småskove og flere andedamme, alt i alt en rigtig god jagt.
Beliggenhed ca 2 km fra Give og nær Billund, prisen for hele stykket aftales nærmere

Pris:


Tlf: 22412577
Postnummer: 7323
Annonce nr: 17906

70 tld. blandetjagt  Mail: Daltoften9@gmail.com
25-04-2018
D. 07-05-2018

Jagt til leje ,ca 70 tld.agerjord som er grænsende op ti størrer skov i en cirkel på ca 1,5 km,på arealet er der et lille vandløb ,buskads og en andedam.

Kun henvendelse på tlf.

Pris: 29000,-


Tlf: 75297252
Postnummer: 6823 Ansager
Annonce nr: 17763

Jagt Udlejes  Mail: Daltoften9@gmail.com
06-05-2018
D. 07-05-2018

Ca 70 tdl. agerjord ,grænsende op til større skov på en strækning af ca 1,5 km , der er ligeledes et lille vandløb , andedam og en del buskads på arealet . Der er et rigt dyreliv med såvel harer , agerhøns , fasaner ,rådyrer og kronvildt
Pris: 20000,-


Tlf: 75297252
Postnummer: 6823 Ansager
Annonce nr: 17895

75ha jagt udlejes  Mail: Helstrup1986@gmail.com
04-05-2018
D. 06-05-2018

75ha jagt udlejes. Det meste er i raps, egen sø, godt til gæs, kronvildt og dåvildt set hyppigt på arealet. Grænser op til mindre plantage. Gode læhegn og en lille smule krat. Godt med råvildt. Pris 25.000. Overtages fra dags dato!!
Udlejes gerne flere år.
6893 Hemmet

Pris: 25.000


Tlf: 51515004
Postnummer: 6893
Annonce nr: 17881

Prima jagt  Mail: torben.ballegaard@hotmail.com
02-05-2018
D. 05-05-2018

28 ha belligende ved Uldum nord for Vejle i naturskønt område med et smukt dalstrøg. En del rådyr, harer, fasaner og ænder.
Jagten udlejes snarest.

Pris: 18000


Tlf: 30251465
Postnummer: 7100
Annonce nr: 17855

Voerladegaard  Mail: Nielsinelund(a)email.dk
28-04-2018
D. 03-05-2018

12,5 ha kuperet ager ved Voerladegaard (Skanderborg/Østbirk) udlejes.Pris: 3500


Tlf: 2579 2328
Postnummer: 
Annonce nr: 17800

Jagt vest for Brønderslev  Mail: akmthuen@gmail.com
27-04-2018
D. 02-05-2018

Jeg har en ven der har ca 88 ha til udlejning omkring byen Manna, vest for Brønderslev. Arealet har to steder jord ned til Ryå, hvor der er ænder. Der er også tit overflyvning af gæs, da arealet ned mod Ryå tit er oversvømmet. Ellers er der fasaner, harer, og råvildt der krydser hen over arealet. På arealet er der en del læbælter. Ejeren har opsat tre fodertønder, som han vedligeholder med hvede. Han påtænker også at lave en faunastribe.
Tilføjelse.
Var en tur i området forleden dag. På området er der en lerdueskydebane med en del bevoksning og et mindre vandhul med ænder. Skydebanen er ikke med i ejerens areal, men der er en livlig trafik af rådyr, fasaner, harer, skovduer og ænder til og fra skydebanen. I den time jeg var der, så jeg ænder, harer, skovduer og et rådyr der løb dertil.

Er du interesseret kontakt ejeren Kristian på 23712471

Pris: 1234


Tlf: 23712471
Postnummer: 9700
Annonce nr: 17797

Jagt ved Vesløs vejler  Mail: ste.langballe@gmail.com
23-04-2018
D. 01-05-2018

Gåsejagt i Tovsig 250 m. fra Tømmerby fjord, 18Ha. i udkanten af Østerild plantage, så her findes en del råvildt. Ønskes udlejet nu eller til september.
bud modtages min. 12000,-

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 17740

Jagt Himmerland  Mail: nielsandersen6@msn.com
18-04-2018
D. 30-04-2018

160ha sammenhændende naturskøn jagt og fiskeret udlejes i Himmerland mellem haverslev og Aars. med bakker krat og Sønderup ådal. der er råvildt fasaner, ænder harer ræv fisk og agerhøns.
det er vigtigt for os at finde en som ikke bare skal af med nogle kugler og som ønsker et lagt og godt samarbejde
mobil 29266296
Pris 40000kr

Pris: 40000


Tlf: 29266296
Postnummer: 9600
Annonce nr: 17679

Godsjagt tæt på Aarhus  Mail: gbsskovbrug@gmail.com
14-03-2018
D. 28-04-2018

Ca. 525 ha meget god varieret jagt udlejes.
Her findes kron- då- og råvildt, samt gode muligheder for fasan- og andejagt.
God jagtstue medfølger.
Kun seriøse henvendelser på mail

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 17292

Kolding Kommune  Mail: jcthulstrup@gmail.com
22-04-2018
D. 26-04-2018

40 ha. Landbrugs jagt bestående knap 3 ha. Skov, samt strand jagt ved Lille Bælt i Kolding Kommune.


Pris: 12.000


Tlf: 75571053
Postnummer: Kolding Kommune
Annonce nr: 17732

Gåde/andejagt  Mail: clausdrejer@pc.dk
20-04-2018
D. 22-04-2018

30ha op til Limfjorden med gode forekomster på gæs ænder og råvildt. De sidste år er der kommet flere krondyr derud også. 10000kr
Pris: 10000


Tlf: 40582233
Postnummer: 9670
Annonce nr: 17708

Jagt i Havndal  Mail: skovrider_madsen@hotmail.com
19-04-2018
D. 21-04-2018

60 hektar riffel jagt i Havndal. Grænser op til skov. Meget rå vildt og dåvildt. Ligeledes ræv og duer. Lejes kun ud efter fremvisning.
Pris: 10.000


Tlf: 72581544
Postnummer: 
Annonce nr: 17691

Tovsig  Mail: se.langballe@gmail.com
31-03-2018
D. 19-04-2018

Alsidig jagt udlejes i Tovsig op ad Østerild skov og ved Vesløs vejler ca. 250m. til fjorden. 16ha .mark og lidt skov. Bud modtages min 1000,-pr. ha.
Pris:


Tlf: 
Postnummer: 7700
Annonce nr: 17486

Jagt m åløb og vandhuller nær Billund .  Mail: mona.bjarne(A)gmail.com
02-04-2018
D. 19-04-2018

Vores jagt udlejes fra 1 maj 2018 til en seriøs privat person . 42 ha alsidig økologisk jagt udlejes e aftale. Bl. a ca 2000 m åløb .landbrugsjord , krat , vådområde mm for natur og jagt oplevelser .
henvendelse kun på mail . Skriv om dig selv , hvor mange , hvor bor du pga afstand , hvor ofte går du på jagt ca . jagt form . Din alder .erfaring ,jagt pleje , har du jagt i forvejen osv . Fast pris 20.000 kr Jeg svarer / skriver mail til de evt udvalgte .

Pris: 20.000 kr


Tlf: 
Postnummer: 7323
Annonce nr: 17501

Skovjagt udlejes  Mail: preben.hm@gmail.com
16-04-2018
D. 17-04-2018

20 ha bl skov med flere skyde tårne og jagthytte udlejes pr 1/5 2018. Jagten befinder sig nær them der kan skydes råvildt kronvildt plus div småvildt
ALT HENDV PÅ TLF 52406102

Pris: 30000


Tlf: 52406102
Postnummer: 8600
Annonce nr: 17658

Jagt udlejes Silkeborg  Mail: fc@refshalegaard.dk
13-04-2018
D. 17-04-2018

40 Ha, evt. 70 Ha, halvt skov og halvt mark/eng, direkte grænsende mod stor sø på 400 HA udlejes. Der er en fast bestand af råvildt, dåvildt og gæs samt strejfende krondyr. Endvidere mulighed for jagt på ænder, skovsnepper, duer, fasaner og harer.

Ejendommen er beliggende naturskønt og i et meget stort skovområde. Ca. halvdelen af grænserne er mod statsskov, hvor der ikke drives jagt. Skoven er meget varieret og består bl.a. af eg, fyr, ædelgran og gran.

Jagten er ledig fra 15. maj 2018.

Kun henvendelse i sagen pr. e-mail.

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 8600
Annonce nr: 17618

Jagt mellem Silkeborg og Hammel udlejes  Mail: gertsejer@hotmail.com
12-04-2018
D. 17-04-2018

Fra ca. 01-05-2018 udlejes 109 ha. jagt, heraf ca. 24 ha. med brak eng og skov, en del af arealet støder op til en bæk, der er et lille vandhul med andetræk.
Pris:


Tlf: 
Postnummer: 8883
Annonce nr: 17604

Jagt ved Kolding udlejes  Mail: sanniipsen@gmail.com
04-04-2018
D. 15-04-2018

Ca. 250 Ha alsidig jagt udlejes tæt på Kolding. Ca 8 Ha skov fordelt på 3 stykker beliggende midt i markerne, derfor mange skovkanter. Der er god mulighed for andejagt da der er en del vandhuller. Der er både råvildt og dåvildt. Udlejes fra 16 maj 2018.
Pris: 50.000,00


Tlf: 40949139
Postnummer: 6000
Annonce nr: 17520

Riffeljagt og sommerhus  Mail: martinjarl89@gmail.com
10-04-2018
D. 14-04-2018

Hej,
Jeg udlejer 5,6 hektar mose ved Bulbjerg i Thy. Det er primært riffeljagt på rå då og krondyr. Varieret bevoksning med pil, nåletræer og siv. Flere små vandhuller. På jorden der grænser op til statsskoven ligger et lille 54kvm fuldt udstyret sommerhus med 5 sovepladser.
Cirka pris for leje af jagt og sommerhus på årsbasis fraset juli og august måned.

Skriv for billeder og yderlig info: martinjarl89@gmail.com

Pris: 15.000kr


Tlf: 
Postnummer: 7741
Annonce nr: 17582

jagt sdr felding  Mail: jensbukholt@hotmail.com
02-04-2018
D. 14-04-2018

ca 200 ha jagt udlejes
blandet mark og skov og en sø
udlejes helst for 3 eller 5 år
højeste bud over 20.000 kr
for yderligere information samt kortmateriale
send en mail og oversigtskort og kontrakt bliver sendt retur

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 17503

Randers /Hobro  Mail: blegvadgaard@fibernu.dk
12-04-2018
D. 14-04-2018

Ca 40 ha eng i Skalsådalen udlejer for 1 år. her er mange gæs, men også ænder fasan ræv og rådyr. 2 ha sø og derudover en del mindre søer/overfladevand. en bæk løber igennem engen.
Pris: 20000 kr.


Tlf: 20828716
Postnummer: 8990
Annonce nr: 17603

Jagt mellem Kolding og Vejle  Mail: soren@kjaerjohannesen.dk
06-04-2018
D. 13-04-2018

80 ha. Fordelt i 60 ha. agerjord, 7 ha. skov og 13 ha. græsjord, mose og skoveng, placeret langs en ådal. Udlejes fra 1. maj
Håber på at finde en jæger, som har interesse og forstand på vildtpleje.

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 7000
Annonce nr: 17551

Sdr Felding syd  Mail: ccklematis@godmail.dk
27-03-2018
D. 09-04-2018

Skov, søer, mose og bæk 13 ha
økologisk agerjord 13 ha
Alsidig vildt. Strejfende kronvildt.
Større vej krydser terrænet.
Udlejes gerne for flere år.
Hvis flere interesserede højeste bud over 15000 kr

Pris: 15000


Tlf: 24820169
Postnummer: 
Annonce nr: 17444

14 tdl jagt i flot natur  Mail: martinkroghboje@gmail.com
04-04-2018
D. 09-04-2018

14 tdl jagt i meget lækker natur med skov sø og eng, beliggende ved Vivild ( norddjurs)
Pris: 12000


Tlf: 24888369
Postnummer: 8961
Annonce nr: 17522

Super jagt på Råbuk  Mail: jso194@hotmail.com
27-03-2018
D. 08-04-2018

Udlejes fra d.16/5 til d.15/7 mellem Ribe og Varde.
50 HA rigtig god Bukkejagt. Mark , gode kraftige hegn, remise m.m.
Flere skydestiger opsat.
Oplys venligst navn/tlf/ mail for kontakt.
Kun seriøse henv.
Pris: 6.800,- incl. Kød.


Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 17436

1600 hektar godsjagt  Mail: jeppa_elias@hotmail.com
20-02-2018
D. 06-04-2018

Jagten på klovbærende vildt udbydes på 1600 hektar, tilhørende et midtjysk gods, med under 45 min. kørsel til Århus, Ålborg, Viborg og Randers. På arealet står en god bestand af både kronvildt og dåvildt samt en stærk bestand af råvildt. Arealet er meget velarronderet og ligger i yderst skønne naturomgivelser. Dertil er terrænet meget varierende - lige fra gamle smeltevandslugter, til skov, store åbne landbrugsarealer, græsenge mm. Der lægges høj vægt på forvaltning og jagtkvalitet. Der er på arealet et velfungerende jagtvæsen, hvor der er ansat en fuldtidsskytte samt skytteelev, som vil varetage pasning af arealet.
Den årlige afskydningsplan vil blive sat af jagtvæsenet og vil typisk ligge på ca. 100 stykker blandet klovbærende vildt. Dertil står jagtvæsenet for følgende:

- Jagtledelse samt jagtplanlægning
- Afskydningsplaner
- Anlægning af vildtagre samt biotoptiltag
- Fodring af hjortevildt
- Vedligehold/opsætning af skydetårne
- Kortlægning
- Brækning og forlægning af vildt
- Transport i reviret under jagt, i synet og godkendte jagtvogne
- Forplejning under jagt samt i selskabslokaler på godset
- Firmakonferencer/arrangementer med evt. kajak, fiskeri, lerdueskydning mm.
- Overnatningsfaciliteter i forbindelse med arrangementer

Der er mulighed for tilkøb af fasan- og andejagt efter ønske.

Der modtages kun seriøse henvendelser. Alt kontakt vedrørende denne annonce behandles anonymt og sker på følgende nummer: +4560464097


Pris:


Tlf: 60464097
Postnummer: 
Annonce nr: 17091

Jagt udlejes i Sønderjylland  Mail: Christiansmindeas@hotmail.com
19-02-2018
D. 05-04-2018

Jagt udlejes 111 ha i tre store paraceller
Udlejes samlet eller delt
Jagten ligger ved Løgumkloster
Udlejes ved højste bud over 200kr pr ha
Bud modtages senest den 1april 2018

Pris:


Tlf: 23264924
Postnummer: 6240
Annonce nr: 17074

Udleje jagt - holstebro  Mail: dam.jagt@outlook.dk
18-02-2018
D. 04-04-2018

ca.150ha landbrugsjord med skov,sø,krat ved siden af plantagen
alsidig jagt- krondyr

Pris: 800 / ha


Tlf: 
Postnummer: 7500
Annonce nr: 17058

Ribe  Mail: .
12-03-2018
D. 20-03-2018

100 ha. med en del skov, søer, åløb mm.
Pris:


Tlf: 75441844 /23661195
Postnummer: 
Annonce nr: 17269

Alsidig markjagt Struer  Mail: lyskaer@hansen.mail.dk
14-03-2018
D. 18-03-2018

Jagt udlejes på 50 Ha alsidig agerjord 6km sydvest for Struer. Der er fasaner, ræve, harer og strejf af krondyr.der dyrkes roer, majs, græs og korn i sædskifte.
Der er ca. 5 km til Klosterheden. Gerne aftale for flere år.

Pris: 6500kr


Tlf: 30295164
Postnummer: 7600
Annonce nr: 17291

Jagt udlejes i naturskønt område  Mail: Kimjessen1@gmail.com
16-03-2018
D. 18-03-2018

Jord til jagt udlejes i kuperet og naturskønt område, med mark, skov, eng og bæk.

Meget forskelligt vildt - bl.a, rådyr, ræve, harer mm.

Pris: 9000


Tlf: 30333617
Postnummer: 7100
Annonce nr: 17307

Jagt Sønderjylland  Mail: flintegaard12@live.dk
11-03-2018
D. 18-03-2018

66 Ha alsidig jagt med god bestand af råvildt og kronvildt beliggende op til 250 ha mose og 250 ha statsskov god trækjagt på ænder og gæs. Beliggende mellem Løgumkloster og Tønder.
Pris 22000,-Prisen kan ikke forhandles.

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 6240
Annonce nr: 17252

Riffeljagt udlejes i Billum/Oksbøl området.  Mail: ba@kvarts.dk
14-03-2018
D. 15-03-2018

På adressen Kærgårdvej XX, Kjelst, 6852 Billum, ca. 60 ha. Agerjord/græs med læhegn mv.
På adressen Fredtoftvej XX, 6840 Oksbøl, ca. 24 ha. Agerjord/græs med læhegn mv.
Der er råvildt og kronvildt på arealerne.

Kun seriøse henvendelser på mail.

Pris: 16.000 kan ikke forhandles


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 17289

God jagt mellem Varde og Esbjerg  Mail: knudsmarkgaard@gmail.com
13-03-2018
D. 14-03-2018

45 ha god jagt mellem Varde og Esbjerg udlejes .
Gården drives økologisk og kun 7 ha er i om drift.
Resten af jorden er udlagt i miljø græs , søer , samt en natur skov på ca.3 ha .
Noget af jorden gård ned til Varde å .
Der er en god Bukke jagt samt en god fugle jagt om efteråret .

Pris: 20000


Tlf: 51223557
Postnummer: 6800
Annonce nr: 17279

Jagt til leje  Mail: info@rhymersnedkeri.dk
04-03-2018
D. 12-03-2018

Hej har nogle jord som jeg vil leje ud til jagt der, der er 6,5 ha i kuperet område naturskønne område, der er mark og lidt skov er både Bukke, hare, ræve due på område. Pris
8000kr

Pris: 7100


Tlf: 27130775
Postnummer: 7100
Annonce nr: 17190

Jagt ved Aalestrup i Vesthimmerland udlejes  Mail: Morten@byrdal.dk
02-03-2018
D. 11-03-2018

115 ha alsidig jagt udlejes ved Aalestrup i Vesthimmerland. Jagten består af eng, mose, skov samt ager og ligger samlet. Vildtbestanden består af fasan, ænder, gæs, råvildt, en mindre bestand af dåvildt samt strejf af kronvildt. Der medfølger en jagthytte/skur, hvor overnatning er mulig.

Jagten fremvises efter aftale og helst i weekender.Pris: 38.000 kr


Tlf: 20828603
Postnummer: 9620
Annonce nr: 17179

riffel jagt  Mail: kls@pc.dk
07-02-2018
D. 02-03-2018

riffel og andejagt udlejes i Midtjylland 34 ha
Pris: 15000


Tlf: 
Postnummer: 7442
Annonce nr: 16973

jagt ved Tinglev Udlejes  Mail: nillerjk@hotmail.com
24-02-2018
D. 02-03-2018

Jagt i Sønderjylland udlejes.
beliggende udenfor Tinglev. Jagten er bestående af 80 ha. hvoraf de 6 ha er op til tinglev mose, og 3 ha i mosen med krat og sø, der er observeret kronvildt og rådyr. En anden parcel på 4 ha også ned til tinglev mose. Agerjorden drives med alsidigt sædskifte bestående af majs byg og kartofler.
Udlejes ved højste bud over 200kr pr ha


Pris: min 200 kr/ha


Tlf: 40619932
Postnummer: 6360 Tinglev
Annonce nr: 17126

jagt i sønderjylland udlejes  Mail: clausdroehse@live.dk
28-02-2018
D. 01-03-2018

Beliggende ved Alslev kro ved Løgumkloster , jagten er bestående af 62 ha , der dyrkes græs,majs og korn.
Pris: 10000


Tlf: 21847214
Postnummer: 6240
Annonce nr: 17161

Jagt mellem Viborg og Holstebro  Mail: Engedal@post1.tele.dk
09-02-2018
D. 27-02-2018

Jagt udlejes på 125 ha, agerjord, 1 ha skov,sø
Gerne på mail eller sms

Pris:


Tlf: 20444368
Postnummer: 8800
Annonce nr: 16991

jagt sønderjylland  Mail: peter-lorenzen@godmail.dk
23-02-2018
D. 24-02-2018

Et naturareal på 21 ha beliggende ind til sparekasseskoven ved Løgumkloster udlejes.
Arealet består af 3 ha ager 3,5 ha skov og 14,5 ha lyng-græs
og en sø på ca. 1000 m. Der er rådyr-harer og duer mm og strejf af krondyr.Bud ønskes min. 300 pr. ha

Pris:


Tlf: 40283926
Postnummer: 6240
Annonce nr: 17123

16 hektar jagt udlejes  Mail: jan@bottern.eu
21-02-2018
D. 23-02-2018

8 hektar med 200 meter åløb. Området, meget naturskønt, er indhegnet med får afgræssende i perioder. Engareal med bæk der gennemskærer arealet med udløb i å, harer, duer, agerhøns på hele ejendommen. 7 hektar med mindre lille dam, hvor der er rådyr, dådyr, grævling m.m. Området er delvis afgræsset af heste og den anden halvdel er der grise hvert andet år. Ræve og kragejagt. Ring for besigtigelse og prisfastsættelse.
Pris:


Tlf: 51182811
Postnummer: 7500
Annonce nr: 17096

Jagt ved Rødding  Mail: bjarneholm55@gmail.com
17-02-2018
D. 20-02-2018


75 ha med 1 ha sø og 1,3 km vandløb udlejes for
200 kr. pr. ha.

Pris: 15000


Tlf: 61655225
Postnummer: 6630
Annonce nr: 17049

Skovjagt mellem Hjørring og Frederikshavn  Mail: Carsten.jensen6@skolekom.dk
15-02-2018
D. 17-02-2018

Jagt i 6,5 ha kuperet skov udlejes. Der er blandt andet flere slags hjortevildt. For yderligere information, send en mail med telefonnummer, så kontakter jeg dig.Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 17036

jagt udlejes nær Aabenraa  Mail: hd.slyngsten@dlgtele.dk
14-02-2018
D. 16-02-2018

Jagt udlejes 40 ha alsidig kuperet mark . God råvildt bestand. Bukkejagt og deltagelse i fællesjagt efterår.
Pris: 4500


Tlf: 20324985
Postnummer: 6200
Annonce nr: 17030

Alsidig jagt 40 tdl.  Mail: muzzzen@gmail.com
04-02-2018
D. 12-02-2018

Søges en rutineret jæger med hund og som værdsætter naturen. Her er nemlig mulighed for at have adgang til et rigtigt godt jagtareal, som der ikke har været drevet jagt på i de sidste 5 år. Der er gode agermarker og et eng areal. Der er tilhørende brede læbælter som er godt skjul for vildtet. På arealerne dyrkes der majs og græs til ensilering. Arealet har også et tilstøde 1.5 km langt vandløb. Der er en god råvildt bestand, samt hare og fasan. Strejfende kronvildt og efter høstsæsonen er der masser af skovduer på arealerne. Der er mulighed for at opleve et unikt stykke natur, som ligger helt ugeneret for en pürsh eller en god drivjagt i efteråret.
Pris: 17000


Tlf: 93906566
Postnummer: 6740
Annonce nr: 16934

Rosenvold Jagtkonsortium  Mail: Eju@sde.dk
01-02-2018
D. 07-02-2018


Rosenvold Jagtkonsortium

Da en af konsortiets medlemmer ønsker at udtræde, er der en ledig plads i konsortiet pr. 01.05.2018. Rosenvold Jagtkonsortium råder over et areal på 325 ha. Hovedparten af arealet er kuperet skovareal, lige ned til Vejle fjord. Mod øst afgrænset af Rosenvold å og mod vest afgrænset af Fakkegravvej. Konsortiet råder over en fin fin jagthytte, hvor der er mulighed for overnatning.
Jagten udbydes med fællesjagter, frijagt og trykjagt.
Der er otte pladser i konsortiet.

Pris: 20000


Tlf: 20817544
Postnummer: 7140
Annonce nr: 16909

75ha jagt udlejes 6240  Mail: rs@tfpa.dk
01-02-2018
D. 03-02-2018

Beliggende ca 5km nord for Løgumkloster (6240)
Alsidig jagt udlejes - ca 77ha -delt i 4 stykker
Her er råvildt,harer,ænder mm
Strejf af krondyr.
De sidste 2 år er der blevet skudt 2 stk krondyr

Send sms, og jeg kan sende et kort over arealet.


Pris: 12000


Tlf: 20318803
Postnummer: 6240
Annonce nr: 16905

100 ha udlejes i nærhed af Esbjerg  Mail: torben@marstrand-psykolog.dk
29-01-2018
D. 30-01-2018

100 Ha udlejes der grøfter skov eng ca. 25km fra Esbjerg
Pris:


Tlf: 21250066
Postnummer: 
Annonce nr: 16878

Jagt udlejes 6430 Himmark Nordals  Mail: hanschrdall@yahoo.dk
26-01-2018
D. 29-01-2018

5.7 ha jagt i et stykke, udlejes på Nordals.

1.70 ha skov
0.65 ha eng m vandløb
3.35 ha mark

Kun seriøse henvendelser.

Pris:


Tlf: 29444817
Postnummer: 
Annonce nr: 16861

Jagt udlejes ved Horsens.  Mail: christianhomilius@gmail.com
25-01-2018
D. 26-01-2018

Hej. Jeg er blevet tilbudt 117 HA. jagt ved Horsens. Jagten ser meget interessant ud med skov, krat mv. Jeg vil til at gå lidt på jagt med mine 2 sønner, men det bliver begrænset hvor meget vi kommer til at bruge det. Jeg er derfor interesseret i at dele det med en anden, der heller ikke ønsker at anvende det for intensivt. (Gerne sådan at vi hver disponerer over halvdelen af arealet.) Måske kan vi også gå lidt på jagt sammen engang imellem, pleje jagten osv. Jagten koster 18 tus. kr.om året, - altså 9.000 kr. til hver. (Og ja, jeg er en hyggelig frisk 67 årig og sønnerne er fantastiske.) Er du interesseret så kontakt mig på mailadressen christianhomilius@gmail.com eller evt. på mobil 22310014. MVH Christian Homilius, 8240 Risskov.
Pris: 9.000


Tlf: 22310014
Postnummer: 8240
Annonce nr: 16844

Lemvig  Mail: thomas@varshojgaard.dk
21-01-2018
D. 23-01-2018

140 ha jagt udlejes vest for Lemvig. Jagten består primært af almindelig agerjord. Der er ikke arealer med skrub, remisser og søer på arealet. Arealet er opdelt i to områder. På området vest for Lemvig er der mange trækfugle fx gæs. Arealet ligger i to områder – det ene ved nejrupvej 36 og det andet ved houmarkvej 9.

Udlejes til kun kr. 7.500,-

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 7.500
Annonce nr: 16818

Randers  Mail: anjaenevold@me.com
14-01-2018
D. 21-01-2018

44 ha hovedsaglig riffeljagt udlejes 25 km nord for Randers. I området er der en god bestand af rådyr og dådyr. For yderlige information send en mail
samt et telefon nummer så kontakter jeg dig

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 16768

Mellem viborg og holstebro  Mail: Engedal@post1.tele.dk
05-01-2018
D. 09-01-2018

Jagt udlejes på 125 ha, agerjord, 1 ha skov,sø
Pris:


Tlf: 20444368
Postnummer: 8800
Annonce nr: 16707

Sydmors  Mail: .
08-01-2018
D. 09-01-2018

17 ha. god jagt, ned til strand.
Strandeng, sø og lidt skov. Der er god andejagt og gåsejagt derudover kan der skydes harer, fasaner og råvildt


Pris:


Tlf: 28825684
Postnummer: 
Annonce nr: 16723

Jagt udlejes ved Limfjorden  Mail: midtfjordbioenergi@dlgmail.dk
23-11-2017
D. 07-01-2018

225 tdr.land ved Aggersund.
Alsidig jagt udlejes.
Her er råvildt,fasaner,harer,ænder,agerhøns og gæs.
Strejf af krondyr.
God jagtetik en selvfølge!

Pris: Kr 20,000,-


Tlf: 2220 3824
Postnummer: 9690
Annonce nr: 16483

Aalborg  Mail: Mosevang@gmail.com
12-12-2017
D. 06-01-2018

Der er 35 HA hvor der er skov, mose og sø i de cirka 10 HA af dem.

Det er primært råvildt, ænder og fasaner.

Der er jagthytte og stige til rådighed.
Motorvejen danner et naturligt skel, når dyrene trækker fra storskoven i øst og mod hammerbakker i vest.

Jagten udlejes til og med 31.01.2018 med mulighed for efteråret 2018 - jagten er Hjallerup

Pris: 14000


Tlf: 20111799
Postnummer: 9320
Annonce nr: 16582

Jagt Udlejes på Djursland (8570)  Mail: m.frandsen@stofanet.dk
12-12-2017
D. 20-12-2017

Jagt Udlejes på Djursland (8570)

50 Hektar blandet læbælter/skrub og mark udlejes.

På stykket ses råvildt, fasaner, harer, ræv og dåvildt og kronvildt.

Kronvildtet ses mest som strejf, da de veksler mellem 2 større gårde som stykket ligger lige i mellem

Stykket ønsket udlejet pr 1/1-18 til jægere med etikken i orden, og hvor det at have en hyggelig dag vejer højere end mængden at vildt på paraden, for så er der jo også vildt til næste år.

Ønsker du mere information om stykket eller ønsker du en rundvisning så kontakt Henrik mellem kl 0900-1100 på 40754055
Mail besvares ikke!!!!!!!!

Pris: Ring!!!


Tlf: 40754055
Postnummer: 8570
Annonce nr: 16579

Jagt omkring Esbjerg udlejes  Mail: inikolajsen25@live.com
09-12-2017
D. 13-12-2017

Jagt beliggende omkring Esbjerg udlejes.
Pris:


Tlf: 42394622
Postnummer: 
Annonce nr: 16574

Resten af sæsonen  Mail: mosevang@gmail.com
04-12-2017
D. 09-12-2017

Alsidig jagt udlejes i Hjallerup - 20 km nord for Aalborg. Resten af sæsonen til og med 31.01.2018

Her er råvildt,fasaner,harer,ænder,agerhøns og gæs.
Strejf af krondyr.

God jagtetik en selvfølge!

Pris: 18000


Tlf: 20111799
Postnummer: 9320
Annonce nr: 16544

Jagt nær Aalborg.  Mail: hobrovej568@gmail.com
18-10-2017
D. 02-12-2017

Ca 8 km syd for Aalborg udlejes 200 ha god Jagt af Rådyr og fugle vildt.

Arealet kan lejes resten af året 2017 og eventuelt forlænges efter nytår.

Leje pris efter aftale.

Pris: ?


Tlf: 40199652
Postnummer: 9230 Svenstrup
Annonce nr: 16265

Alsidig jagt  Mail: elbaek10@gmail.com
20-11-2017
D. 25-11-2017

God alsidig jagt på i alt 52 Ha udlejes fra den 1 december eller senere .
Ring for mere info.

Pris: 15000,-


Tlf: 23711754
Postnummer: 9750
Annonce nr: 16463

250 ha blandet jagt udlejes  Mail: mikeelster1986@gmail.com
25-09-2017
D. 09-11-2017

250 ha blandet jagt udlejes i nærheden af Tønder. Jagten deles med flere brugere.
Kontakt mig for mere info.

Pris: 5000


Tlf: 
Postnummer: 6270
Annonce nr: 16107

Jagt udlejes ved esbjerg  Mail: mnikolajsen72@hotmail.com
19-10-2017
D. 07-11-2017

Ca. 7 hektar jagt udlejes ved Esbjerg
Pris:


Tlf: 42394622
Postnummer: 6715
Annonce nr: 16275

Jagt Silkeborg  Mail: hs@agrox.dk
22-10-2017
D. 05-11-2017

50 ha jagt nord for Silkeborg
I nærheden af større skovarealer og 1.000 m2 mose

Pris: 10.000


Tlf: 20237688
Postnummer: 8600
Annonce nr: 16288

Jagt lemvig  Mail: birch-torring@hotmail.com
31-10-2017
D. 01-11-2017

Jagten kan lejes på 44 ha landbrugsjord ca halv km nord for klosterheden
Der er rådyr,harer m.m.

Pris: 4000


Tlf: 61547411
Postnummer: 7620
Annonce nr: 16337

Jagt udlejes i Storvorde  Mail: larsholtenhansen@gmail.com
31-10-2017
D. 01-11-2017

25,3 ha. jagt udlejes
Pris: 3.000 kr.


Tlf: 2089 4670
Postnummer: 9280
Annonce nr: 16336

Vest for Lemvig  Mail: thomas@varshojgaard.dk
12-09-2017
D. 27-10-2017

Jagt udlejes vest for Lemvig. Arealet består af ca. 140 ha. agerjord. Udlejes fra 1/10-17.
Pris: 15.000 kr. ny pris 10000


Tlf: 22111369
Postnummer: 7620
Annonce nr: 15988

Kronvildt jagt ved Ulfborg  Mail: mf(a)hfas.dk
10-09-2017
D. 22-10-2017

Fantastisk kronvildt jagt udlejes fra 16 okt. til 15 dec. på 2 dags basis.
Alt kronvildt er jagtbar i denne periode.
Jagten foregår fra tårn og stige på anstand. Der er traktor til hjælp ved bjergning af vildtet.
Der er mulighed for overnatning i ældre campingvogn som er placeret med udsigt over terrænet.
Arealleje kr. 2000,- pr. jæger, der er mulighed for 2 jæger på terrænet samtidig, jægerne skal dog kende hinanden.
Dertil en meget billig trofæ og kød afgift.
Kontakt Kim på tlf. 42182779 eller Mikael 20204426
Mail. mf(a)hfas.dk

Pris: 2000,-


Tlf: 
Postnummer: 7500
Annonce nr: 15970

6,9 ha jagt udlejes ved Hoptrup syd for Haderslev.  Mail: hedv@haderslev.dk
22-09-2017
D. 18-10-2017

6,9 ha jagt udlejes ved Hoptrup syd for Haderslev. Området består hovedsageligt af skov og der er en god bestand af råvildt. Der findes desuden ræv, hare, fasaner mv. Der er strejfende kronvildt i området. Jagten udlejes for en 3 årig periode fra d. 1/11 2017 til den 31/7 2020. Der afgives skrifteligt tilbud på tilbudsblanket der udleveres ved besigtigelsen af arealet. Skriftelig tilbud skal være os i hænde senest d.15/10 2017.
For evt. spørgsmål og henvendelse vedr. besigtigelse kontakt: Dalhoffsminde Niels Møller tlf 20944882 mail: nilm@haderslev.dk eller Henrik Vest tlf 24657890 mail: hedv@haderslev.dk

Pris:


Tlf: 20944882/24657890
Postnummer: 6100
Annonce nr: 16082

24 ha jagt udlejes vest for Jelling  Mail: baggesholm@ofir.dk
01-09-2017
D. 16-10-2017

24 ha jagt udlejes.Ager grænsende op til skov plus vandhul med andetræk. En del råvildt og mange fasaner. Delvis kuperet på noget af arealet. Besigtigelse tirsdag 12.09 kl 18.30 på adressen Gl. Viborgvej 12, 7300 Jelling. Skriftligt bud kan herefter afgives frem til 15.09
Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 15889

Jagt på 42 ha agerjord  Mail: le@belandbrug.dk
12-10-2017
D. 14-10-2017

42 ha jagt udlejes det er fordelt på 4 stykker i Hollandbjergenge. Der hører også rørskær med som ligger helt ud til grund fjord.
På mark 15 er der læhegn hvor der er mulighed for at stille stydetårn
Skrænten mellem mark 16 og 17 er også med, her er der en rigtig god jagt og også mulighed for skydetårn
Mail for fremvisning eller kort

Pris: 8.000


Tlf: 
Postnummer: 8950 ørsted
Annonce nr: 16242

Super Jagt tilbydes  Mail: tegner@tdcadsl.dk
30-09-2017
D. 13-10-2017

Super Jagt tilbydes!
37 ha. Sydvest for Herning med 2X 150 m vandløb,
engstykke og 2 tilstødende skovområder.
2 skydetårne og remisse midt på stykket.
Kuperet, så skud ikke generer andre.
Langt til naboer og trafikale støjgener.
Mange dyr og til tider enkelte krondyr,
Fasaner og harer, ræve og grævlinger m.m.
1/1 årspris 500 kr. pr. ha.
Udlejes straks.
Henvendelse til Hans Tegner.
Tlf. 20 67 01 02.

Pris: 18.500


Tlf: 20670102
Postnummer: 7400
Annonce nr: 16152

Alsidig jagt kolding syd  Mail: christiansminde@gmail.com
05-10-2017
D. 10-10-2017

Ca.70 Ha god jagt udlejes.
8 skov 3,5 Ha brak 60 Ha ager.
Ca 50% af arealet støder op til mindre mose, brak,skov.
et areal på 7 ha er delt af mindre å.
Hendvendelse på 40567553

Pris:


Tlf: 40567553
Postnummer: 6000
Annonce nr: 16195

Djursland  Mail: le@belandbrug.dk
03-09-2017
D. 10-10-2017

Jagt på 53 ha agerjord udlejes. Der er læhegn på markerne og de grænser op til skov.
Der forefindes blandet vildt. Der er mulig for at opstille skudetårn og evt. campingvogn til hygge.
Der er fiskeret i Hevring Å
Hvis interresse så skriv på mail og jeg kan sende et kort. arealet ligge Ved Digevej 2

Pris: 12.000 kr.


Tlf: 
Postnummer: 8950
Annonce nr: 15892

45ha blandet jagt  Mail: runej1991@gmail.com
27-09-2017
D. 08-10-2017

45ha blandet jagt i Nordjylland. omkring ulvedybet, brovst. rigtig godt til gåse- og ande træk. samt god bestand af råvildt. inkl bukkejagt.

jagten er fri, og der må skydes hvad loven tillader. prisen er 4000kr pr person.(for 1 år) og prisen inkludere 1 gæsteplads.

send sms eller ring for mere info.

Pris: 4000


Tlf: 40805060
Postnummer: 9460
Annonce nr: 16126

Jagt udlejes Nordjylland  Mail: s_havgaard@hotmail.com
22-09-2017
D. 07-10-2017

Jagt udlejes fra 1 oktober 2017 og frem. Gerne flerårig aftale
Areal på ca. 85 Ha., heraf ca .7 Ha. eng m. vandløb og brak.
Åben for dialog om vildtstriber eller andre vildtvenlige tiltag
Agerjord pløjes eller harves ikke, men såes direkte i stub- særdeles vildtvenligt.
Postnr. 9740
Pris: 15.000

Pris: 15.000


Tlf: 40302027
Postnummer: 9740
Annonce nr: 16076

Kystnær jagt udlejes i Vesthimmerland.  Mail: j.holm@anarki.dk
22-08-2017
D. 02-10-2017

12ha sammenhængende jagtareal tæt på fjord og å,bestående af mark og eng, udlejes til max. 2 personer.
På arealet ses klovbærende vildt,hare, ræv,fasaner,agerhøns, duer og andet fuglevildt.
350m fiskeret kan evt.medfølge.

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 15784

Jagt mellem Vejle og Billund  Mail: ptAmartinsen.dk
24-09-2017
D. 28-09-2017

cva. 12,5 Ha, heraf 4 ha skov ovenfor Vejle Å udlejes
Pris: 7.000


Tlf: 29472086
Postnummer: 7183
Annonce nr: 16095

Primær ande/gåsejagt ca 6 ha  Mail: dissing83@gmail.com
26-09-2017
D. 27-09-2017

Ca 6 ha strandeng under årbjerg torn mellem Nees og Karby udlejes. Matrikel 10d, karby by.

Jagten overtages ved indgåelse af aftale.

Pris: 5000


Tlf: 24440226
Postnummer: 7960
Annonce nr: 16119

57 ha alsidig jagt mellem Vejle og Kolding  Mail: jesper@buhl.nu
16-09-2017
D. 25-09-2017

57 ha jagt i kuperet terræn med agerjord, diverse remisser, slugt, mose og ned til Højen å.
Pris: 26


Tlf: 40550382
Postnummer: 7100
Annonce nr: 16031

Jagt udlejes  Mail: Trekroner_41@mail.dk
11-09-2017
D. 21-09-2017

Jagt udlejes fra dags dato beliggende 7 km nord for Varde.
Arealet er på 60 ha. Det er på en kvæggård med roer, græs, korn og majs samt brakmark.
Der løber et mindre vandløb igennem, der er 2 søer med god mulighed for andejagt.
Desuden er der mindre beplantninger bl.a 3 og 6 rækkers læhegn. Der forefindes også råvildt.
De sidste 12 år er markerne blevet brugt til hovedsagelig hundetræning.
Mulighed for “ jagthygge “ i maskinhus.
Udlejes for højeste bud over 11.000 kr

Vi vil gerne kontaktes via mail. Vi glæder os til at høre fra dig / jer !!!
Mailadr: Trekroner_41@mail.dk

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 15972

Ved Troldhede  Mail: vagn@pc.dk
19-09-2017
D. 20-09-2017

18 ha ager, skov og mose med en del råvildt
Pris: 6000,00


Tlf: 60498148
Postnummer: 
Annonce nr: 16047

God kron-og rådyr jagt  Mail: rdss@skagennet.dk
16-09-2017
D. 19-09-2017

God kron-og rådyr jagt udlejes ved Tuen,
der er ca 15.7 tdl.

Pris:


Tlf: 98930253
Postnummer: 
Annonce nr: 16028

10HA Øst for Viborg  Mail: KarinaogNiels@fiberboks.dk
13-09-2017
D. 18-09-2017

10 Ha kuperet løv skov. En naturperle Max 4 fældes jagter a 6 personer pr år Ellers fri jagt for lejeren. Udlejes pr 1/10 17. Ring ved interesse, mail og sms besvares ikke
Pris: min 10.000kr /bud


Tlf: 21497752
Postnummer: 8830
Annonce nr: 16002

Jagt ved Rødekro.  Mail: joli@bbsyd.dk
07-09-2017
D. 17-09-2017

Ved Rødekro udlejes 54 ha.pr. 1/10 17 i et år.
Arealet er delt i 2 stykker på 12 ha. og 42 ha. med et vandløb mellem arealet.
Der er rådyr, ræve, harer, skovduer og fasaner.

Kun seriøs henvendelse til 20146429

Pris: 15.000 kr.


Tlf: 20146429
Postnummer: 6230
Annonce nr: 15939

Jagt 16 HA Rubjerg Fyr  Mail: lars.pilegaard@gmail.com
06-09-2017
D. 14-09-2017

Jagt 16 HA ved Rubjerg Fyr, Lønstrup. Flot natur. Op til Vesterhavet. Rådyr, fasaner, harer. Ring venligst. Udlejes kr. 7.000,00.
Pris: 7000


Tlf: 93893850
Postnummer: 9480
Annonce nr: 15923

17 ha sammenhængende, nær Vejle  Mail: nis@ravnskjaer.dk
06-09-2017
D. 09-09-2017

Smukt kuperet terræn. Skov, plantage, andehul , krat og græslysninger. Ingen dyrkede arealer.
Her er rådyr, harer, ræve og fuglevildt.
Ring og aftal møde

Pris:


Tlf: 51347976
Postnummer: 
Annonce nr: 15917

125 ha jagt vest for Kolding  Mail: famjacobsen@hotmail.com
30-08-2017
D. 09-09-2017

Jagten på Lindegård udlejes pr 0110 2017.
Gården er beliggende 20 km vest for Kolding

Her 115 ha vel arronderet agerjord, 4ha eng grænsende op til vandløb og 9 ha bla. skov.
Alm forekomst af vildt incl.rådyr og strejf af krondyr i skoven.
Vi stiller et lokale til rådighed som jagtstue, 4 fodertønder incl. foder og er interesseret i et længere lejemål
Pris 25000 kr/bud.
Er du/i interesseret så skriv til famjacobsen@hotmail.com og vi kontakter jer

Pris: 25000/bud


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 15866

160 ha jagt ved Staksrode ml. Vejle og Juelsminde  Mail: Taarnholm@os.dk
30-08-2017
D. 09-09-2017

Arealet er stort set samlet og består af: Ager, eng med Å løb og brakarealer. Kuperet terræn i smuk skov rigt område. En del af arealet har skov som nabo, hvoraf en del er Stats skov.
Pris:


Tlf: 40857307
Postnummer: 
Annonce nr: 15865

20 ha udlejes  Mail: bianca28h2o@mailme.dk
03-09-2017
D. 04-09-2017

Varieret areal med eng,kyststrækning, skov og mose udlejes. Mulighed for yderligere 12 ha i nærheden. Arealet er fint til en eller to jægere.
Pris:


Tlf: 22834929
Postnummer: 9681
Annonce nr: 15894

Jagt mellem Vejle og Billund  Mail: simonhansen1984@gmail.com
31-08-2017
D. 31-08-2017

Alsidig jagt på 45 ha, hvoraf 9-10 ha er skov og krat med jorden placeret udenom. De seneste 2 år er der skudt 3 kronhjorte, en enkelt dåhjort + div bukke...

Pris: 550 kr/ha


Tlf: 26936139
Postnummer: 7321
Annonce nr: 15880

90 ha jagt ved Gødding skov  Mail: simonhansen1984@gmail.com
27-08-2017
D. 31-08-2017

Jagt ved Vandel/Randbøl udlejes. Arealerne grænser op til statsskov og består primært af majs og græs, som varieres af læhegn og gravhøje.
Jagt på primært kron, då og råvildt.
Pris 550 kr/ha

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 7183
Annonce nr: 15830

Filsøs  Mail: .
28-08-2017
D. 30-08-2017

15 ha. jagt ved Filsøs nordside udlejes.
Passer af kronvildt, rådyr og gæs.
Jagten udlejes fra 1.september 2017.

Pris: 25.000


Tlf: 24441015
Postnummer: 6854
Annonce nr: 15845

Fjerritslev nær Kollerup Plantage  Mail: nielsj206@hotmail.com
27-08-2017
D. 29-08-2017

Jagt udlejes pr. 1. september. Stor bestand af kronvildt, dådyr og rådyr i området.
Arealet er på ca. 14. ha.
Ok med 1 - 3 der deler lejen.

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 9690
Annonce nr: 15832

syd for Århus  Mail: .
22-08-2017
D. 28-08-2017

76 ha ager, skov og eng 15 km syd for Århus


Pris:


Tlf: 86573376
Postnummer: 
Annonce nr: 15790

Hjortejagt  Mail: mich_lorenzen@hotmail.com
24-08-2017
D. 27-08-2017

Jagt udlejes på plumpvadvej nær Starup postnr.7200
Der er godt 18 hektar der ses dagligt rådyr og ofte krondyr og enkelte strejf af dådyr. Området ligger tæt på store skove. Der bliver hver år skudt gode hjorte i området. Der er ca.20 min.kørsel til Grindsted.

Ved interesse kontakt: 61136319

Pris:


Tlf: 61136319
Postnummer: 6752
Annonce nr: 15804

            

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57