######### ######### ######### 

eXTReMe Tracker

Konsortiepladser jylland


Når annoncen skal slettes send en mail til john ( A ) jagtformidling.dk
Alsidigt jagt
 Mail: andersnchristensen@hotmail.com
21-03-2018

Vi råder over ca. 250 HA blandet jagt, hvor der findes en god bestand af kron-, då og råvildt. Jagten er lagt ud som hovedsageligt frijagt - sætter krav til den enkelte jægers jagtmoral. Riffeljagten prioriteres før haglbøssejagten, for ikke at stresse kronvildtet i særdeleshed. Vi har et par søer, hvor der kan skydes en del ænder, hvis man dyrker denne jagt. Nærmere regelsæt kan oplyses ved nærmere kontakt. Der er en primitiv jagthytte samt tårne tilhørende jagtstykket. Riffeljagten foregår udelukkende som anstandsjagt. Stykket er placeret i Nordjylland mellem Kragsgårdshede Statsfængsel og lige uden for Mosbjerg. Ønsker kun hendvendelse fra seriøse jægere. (Da vi næsten alle kommer lang fra, vil jægere der er bosiddende længere væk fra området en 50 km. blive foretrukket)
Konsortiet er bygget op som en lille sluttet kreds (7 jægere), som alle har medbestemmelse. Man må altid have en gæst med (undtagen primiæredagene)

Pris: 10000


Tlf: 60230805
Postnummer: 
Annonce nr: 17364

Søgaard Konsortiet søger nye medlemmer
 Mail: djp@danfoss.com
20-03-2018

SK17 søger 2B & 2C medlemmer til konsortiet.

Vi råder over 215 ha, primært skov og overdrev.

B-medlemmer har som udgangspunkt 13 jagtdage til rådighed.
Riffeljagt efter resterende bukke i efteråret og kronvildt.
Rig mulighed for ande og gådetræk, op til søareal
Plus 4 årlige fællesjagter med 3 pladser, pr. jagt.
5.500,- pr. medlem

C-medlemmer har kun ret til at deltage i de årlige 4 fællesjagter med hagl, med 3 pladser pr. jagt, samt regulering med riffel efter Ræv og Mårhund.
2.500 pr. medlem

Vi er (inkl. nye medlemmer) 13 medlemmer, i alderen 30-50 år, hvor der lægges vægt på fællesskabet.

Skriv en mail med lidt omkring dig selv, og hvis du evt. har spørgsmål. At have hund er bestemt et plus, men ikke et most. Der stemmes om nye medlemmer til næstkommende generalforsamling i April.

Mvh Dennis

Pris:


Tlf: 24626769
Postnummer: 6200
Annonce nr: 17338

Stensballegård gods - Horsens
 Mail: arm200859@hotmail.com.
19-03-2018

Vi har pr. 1. april en ledig A-plads i vort konsortie til en moden jæger helst med hund. Jagten består af 225 ha skov og strandenge, der omkranser en golfbane ud mod Horsens Fjord. Ud over en god fasanjagt, der udsættes 400, er der mulighed for bukke-, ande- og duejagt. Den årlige jagtleje for et A-plads udgør kr. 16.100.
Henvendelse til Bent Madsen

Pris: 16.100.


Tlf: 51 21 86 91
Postnummer: 
Annonce nr: 17333

Konsortiemedlem søges
 Mail: kimvorbasse@yahoo.dk
18-03-2018

Vi et et jagtkonsortie som mangler medlemmer.
Området er beliggende syd for Give med et areal på ca. 350 hektar med egen jagthytte.
Der skydes fortrinsvis råvildt, dåvildt, harer, fasaner og snepper.
Hvis interesse kontakt da formanden på kimvorbasse@yahoo.dk og skriv lidt om dig selv og tlf. nr. og du vil blive kontaktet.
Der lejes ud 1 år ad gangen.

Pris: 12.500


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 17329

Holbækgaard Gods Jagtkonsortie udvider.
 Mail: Thomas@fhj.nu
15-03-2018

Konsortiet råder over ca. 1200 Ha på Djursland fra Ørsted til Udbyhøj.
Arealerne er særdeles varierede med fjord/hav-stykker, skove, marker, hegn og søer. Se kort over området her http://hgjk.dk/kontakt/Kort%202016.pdf
Vi er 28 meget flinke medlemmer, som søger 6-8 nye jagtkammerater.
Medlemmer får:
Fri bukkejagt (2 bukke) efter 30/5 med gæsteplads.
Frijagt med hagl/riffel, med 1 gæsteplads (flere gæstepladser kan tilkøbes)
2 fælles trykjagter.
1 fælles hønsejagt.
8 fællesjagter med hagl.
Der afholdes 4-6 arbejdsdage, man skal deltage i min. 2 dage.

I området er der rådyr, ræv, hare, duer, krager, fasaner, ænder, gæs, snepper, bekkasiner.
Der er ingen fast bestand af krondyr i området.

Konsortiet råder over:
Centralt beliggende jagthytter med toilet.
Tårne/stiger på arealerne.
Voliere til udsætning af fasaner.

Konsortiumets medlemmer er en god blanding imellem nye jæger og rutineret jæger. Så er du ny jæger, er du også meget velkommen.

Skriv eller ring, der vil være mulighed for rundvisning på området i forbindelse med vores arbejdsdage, eller efter aftale.

Kontakt Henrik (formand) på 40601796 eller Thomas (næstformand) 20305445

Pris: 14500

hgjk.dk
Tlf: 40601796
Postnummer: 8950
Annonce nr: 17301

B-medlemskab i midtjylland - Fasan- og trykjagt
 Mail: jagtmidtjylland2018@gmail.com
14-03-2018

Vi søger et B-medlem med god apporterende hund til vores konsortium.

Konsortiet råder over cirka 360ha, delt ligeligt imellem skov og mark med remisser, læbælter og småsøer.

Det udsættes 1000 fasaner fordelt i 3 volierer (med meget flot afskydningsprocent) samt 300 ænder i en enkelt sø.

B-medlemskabet består af bukkejagt samt deltagelse i alle efterårets fællesjagter (11 stk, heraf 2 andejagter, 4 fasanjagter og 5 kombijagter, hvor formiddagen går med trykjagt på alt dansk hjortevildt og eftermiddagen med fuglejagt). Derudover 2 gæstepladser på fasanjagter og én gæsteplads på andejagt. Der er mulighed for at tilkøbe ekstra gæstepladser på jagterne.

Der skal betales et indskud på kr. 1.500 for andel i 3 fasanvolierer, cirka 20 tårne og stiger samt jagthytte. Du skal desuden påregne at bruge to arbejdsdage på reviret samt 6 fasanfodringer af cirka 1 1/2 times varighed.

Vi bliver i alt 5 A-medlemmer og 5 B-medlemmer

Er du interesseret bedes du skrive en mail med information om dig selv. Vi fremviser reviret efter nærmere aftale.

Pris: 16500


Tlf: 
Postnummer: 8450
Annonce nr: 17296

Konsortie plads vejlerne v. Fjerritslev
 Mail: Jesper@rougso.net
12-03-2018

Konsortie vejlerne

Vi søger nye jæger til vores konsortie på bygholm vejlerne ved Fjerritslev
Der er 127 hektar jagt hvor af de ca 8 er skov...
Jagt året starter 16 maj
Det er primær gåsejagt, men der er også mulighed for jagt på klov vildt ....
Der er A og B pladser
A plads er med Inc riffeljagt. (6500,-)
B plads er kun gåsejagten. (4500,-)
Vi har en jagt lejlighed på stedet med køkken og bad hvor der er mulighed for bookning af overnatning (25,- pr nat pr person)

Du skal have Minimum 50 km afstand til jagten

Send en mail til jesper@rougso.net

Med lidt informationer omkring dig selv og et tlf nr, så kontakter jeg dig

Pris: 6500


Tlf: 
Postnummer: 8961
Annonce nr: 17263

Krondyrjagt i Rold - Willestrup
 Mail: michalmagnusson@gmail.com
02-03-2018

Vi søger konsortiemedlemmer til et nyt jagt konsortie i Astrup Nørskov - en del af Rold skov. Konsortiet råder over 470 hektar en jagthytte i skoven samt et hus i kanten af skoven til overnatning.

Kontakt undertegnede for mere info.

Michael Magnusson

Pris:


Tlf: 31 51 58 25
Postnummer: 9510
Annonce nr: 17181

Jagt i Dronninglund storskov
 Mail: michalmagnusson@gmail.com
02-03-2018

Vi søger konsortie medlemmer til vores konsortie i Dronninglund storskov. Konsortiepladsen giver adgang til fællesjagterne - der bliver både riffel og hagljagt samt 3 gæstepladser pr år.

For nærmere info kontakt undertegnede.

Michael Magnusson: 31 51 58 25
michalmagnusson@gmail.com

Pris:


Tlf: 31 51 58 25
Postnummer: 9330
Annonce nr: 17182

Konsortieplads i Nationalpark Thy
 Mail: sjlousdal@mail.dk
26-02-2018

Konsortiemedlem søges til velfungerende konsortium i Stenbjerg Øst Plantage i Thy.
Reviret, der er på ca. 700 hektar blandet fyr, løv og hede areal, har en god bestand af kronvildt, dåvildt, råvildt og snepper.
Vi afholder 6 fælles riffeljagter og der er adgang til individuel anstandsjagt på klovbærende vildt og en rigtig god sneppejagt, der kan udøves frit på dele af arealet.
På hver fællesjagt er der mulighed for at have 2 gæster med pr konsortiemedlem.

Skriv for nærmere information og fortæl også gerne lidt om dig selv. Herefter vil jeg kontakte dig.

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 17145

konsortieplads til 200HA
 Mail: nfilsoe@hotmail.com
09-02-2018

Rigtig godt og alsidigt jagtområde på ca. 200HA, med ager jord, skov og sø nær Vejle.
Der er mulighed for pürsch på forårsbuk, samt der afholdes 4 efterårsjagter, hvor der er mulighed for at inviter gæster med. Det er også mulighed for andetræk, pürsch efter dåvildt etc. i efteråret, efter aftale med de øvrige 4 medlemmer i konsortiet.
Gode faciliteter til rådighed, Jagtstue med langbord, køkken, soverum, toilet og bad.
Der er en klar afskydningspolitik, som afstemmes og godkendes af alle konsortiemedlemmer inden sæsonstart.
Der forventes at med er en aktive del af jagten, og den forberedelse og vedligeholdes som der på jagtområdet, så der skal forvente nogle fælles arbejdsdage.

Hvis det er er noget som kunne have din interesse, så send gerne en mail til nfilsoe@hotmail.com

Med venlig hilsen
Nikolaj F. Pedersen

Pris: 12500


Tlf: 
Postnummer: 7182 bredsten
Annonce nr: 16989

ca 50 ha draved
 Mail: dravedjagt@gmail.com
08-02-2018

mindre konsortie med super jagt har 1 plads ledig
b medlem .(så må man næsten alt dog ikke medtage gæst)

kongens mose / draved

rådyr/ krondyr/ gæs/ svin
12 ender set nyligt på arealet

draved skov som ligger meget tæt på arealet har fast bestand af 100 dyr + krondyr.

vi har det hele
du bliver konsortiets 5 mand

pris 12000

indtrædelse kan ske nu
bueskydning ikke tilladt
der er afskydningspolitik.


ring gerne til formanden på 30329654

Pris: 12000

.
Tlf: 30329654
Postnummer: 6270
Annonce nr: 16981

Konsortieplads ved Rold syd for Maddum Sø  Mail: 17282@jagtformidling.dk
13-03-2018
D. 21-03-2018

Ledig konsortieplads for jæger med eller uden hund fra 1.april.Der er gode muligheder for pyrsch på buk og kronvildt. Der afholdes fællesjagter med riffel og fælles markjagter med hagl. Der er fælles arbejdsdage. Alle får ansvarsområder som fodring af kronvildt og fasaner.Der lægges vægt på at man kan være med fra april.
Men forhør om mulighederne.

Pris: 14.995 kr.


Tlf: 29208060
Postnummer: 
Annonce nr: 17282

Jagt ved Rold skov syd for Madum Sø  Mail: per.klixbull@skolekom.dk
14-03-2018
D. 21-03-2018

Konsortieplads ledig 1. April for jæger både med og uden hund. Gode muligheder for pyrsch på buk og kronvildt. Fælles riffeljagter og fælles markjagter med hagl.
Vi har fælles arbejdsdage og alle får ansvarsområder, som fodring af kronvildt og fasaner. Vi lægger vægt på at man kan være med fra april
Send mail eller ring , hvis du er interesseret.

Pris:


Tlf: 29208060
Postnummer: 
Annonce nr: 17286

Konsortieplads thy  Mail: Ulrikpedersen68@gmail.com
10-03-2018
D. 19-03-2018

Vi søger nyt medlem til lille konsortie.vi råder over 165 ha afvekslende jagt med gode muligheder med riffel efter krondyr dådyr rådyr Endvidre er der en rigtig god gåsejagt på arealet.
Pris:


Tlf: 91489320
Postnummer: 7700
Annonce nr: 17243

Høje fasaner og råvildt ved Aarhus.  Mail: sl@servicemind.com
30-01-2018
D. 16-03-2018

Herregårdsjagt 25 km nord for Aarhus. Smukt beliggende skov, strand og ager. Fuld plads i lille konsortie for 2018. Frijagt på duer og krager, fri hagljagt på dyrkede markarealer og i udvalgte skovområder, fri andejagt med op til 2 gæster. 5-7 fællesjagter med gæster. 3-4 trykjagter. Pürch og anstand efter forårsbukken. Indskud plus årlig afgift. Kun seriøse henvendelser - ring for yderligere info.
Pris: 35000


Tlf: 61616040
Postnummer: 8300
Annonce nr: 16882

Krondyr og snepper  Mail: eddy@esenet.dk
12-03-2018
D. 14-03-2018

Nyminde Plantage ( 865 ha) er en del af Oksbøl Krondyrreservat. Udover krondyrjagten er der en god sneppejagt i plantagen.
Der afholdes årligt 3 fællesjagter, hvor en konsortieplads giver ret til 2 - 4 gæstepladser.
En konsortieplads giver desuden ret til enkeltmandsjagter (med mulighed for at medtage en gæst)på bukke, kronvildt og snepper mv.
Når vi er fuldtallige, er vi 9 deltagere i konsortiet.
Vi har 2 ledige pladser fra 1. april.

Pris: 25.000kr - 45.000 kr.


Tlf: 40436211
Postnummer: 6830
Annonce nr: 17271

Attraktiv konsortieplads  Mail: torrk@me.com
28-02-2018
D. 13-03-2018

Helpart eller to halvparter til besættelse i den kommende sæson. Der drives jagt på ca. 1.250 ha, som rummer en bred vildtfauna. Ud over fælles driv- mark- og trykjagt, er der bl.a. gode muligheder for pürsch på rå- og dåvildt, samt jagt på ænder og gæs ved Kattegat. Der nedlægges 4-500 stk. vildt pr. år.
Henvendelse: Tor R. Kristensen

Pris: 9.400/18.800


Tlf: 
Postnummer: 8970
Annonce nr: 17162

Spændende jagt på Åkjær gods syd for Århus  Mail: patrick_ejlersgaard@hotmail.com
26-01-2018
D. 12-03-2018

Seriøse jægere søges til mangeårigt veletableret og velfungerende jagtkonsortium syd for Århus ( mellem Odder og Horsens )

Konsortiet råder over godt 400 ha. heraf ca. 250 ha. skov og med særdeles varierende og spændende natur.

Moral, etik og bæredygtig afskydning er i højsædet sammen med det gode sociale fællesskab.

Jagten passes af en fast skytte og der udsættes fasaner i et antal, som giver flotte parader på fællesjagterne. der er en meget fin bestand
Der er desuden en meget fin bestand af råvildt og andet småvildt samt kronvildt, der besøger skoven hyppigt. Vi har en afskydningskvote på kronvildtet.
Ud over klovbærende vildt nedlægges et større antal fasaner samt harer, skovsnepper, ænder og ræve.

På jagten er alle faciliteter til rådighed, herunder en dejligt jagthus der kun ligger 75 mtr. fra vandet med udsigt til Alrø.
Jagthuset indeholder sovepladser, køkken, toilet med bad samt stue og spiserum. Huset kan anvendes af medlemmerne
året rundt.
Der forefindes desuden et stort antal tårne og stiger på reviret.

Jagterne organiseres med fri pürsch på buk om foråret samt et antal gange med gæst.
Efterårsjagterne består af et antal fællesjagter med gæst samt et antal jagter for konsortiets medlemmer med riffel og hagl.
Konsortiet ønsker at supplere sig med et par jægere, gerne med hund, dog ingen betingelse.

Pladserne er ledige fra 1/2-2018 og prisen er kr. 22.500,-

Henvendelse på patrick_ejlersgaard@hotmail.com med en kort beskrivelse af dig selv og din jagtinteresse.

Pris: 22500


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 16854

konsortieplads til jæger med hund ved Hovedgård  Mail: hjensen@dadlnet.dk
18-02-2018
D. 11-03-2018

Konsortieplads i lille konsortie på 50 Ha. ved Grumstrup/Hovedgård mellem Horsens og Skanderborg. 6 årlige jagter, hvor der skydes 1-5 stykker vildt - det typiske markvildt. Vi har en lille søl, hvor der er ænder når vi er heldige. Vi har sået pil og majs-vildtagre, og vi har lidt skov og eng og hegn. Jagten varer 3-4 timer inkl. frokost med madpakker på parkeringspladsen.

Der er gæsteplads til alle jagter.

Der er ledig plads til både B plads uden riffeljagt til 3500 og A plads inkl. riffeljagt (6500).

Pris: B: 3500/A: 6500


Tlf: 
Postnummer: 8732
Annonce nr: 17060

Jæger med hund søges til konsortie syd for Skanderborg  Mail: hjensen@dadlnet.dk
18-02-2018
D. 11-03-2018

Vi søger en jæger med hund til vores konsortie. 65 ha, mark, skov, eng, sø.

Vildtet på paraden er mest fasaner og råvildt. Dertil af og til ræv, hare, ænder, sneppe.

6 årlige fællesjagter. Kun hagljagt.

Pris: 3500


Tlf: 
Postnummer: 8732
Annonce nr: 17059

Konsortiepladser i Sønderjylland  Mail: ankersgade31@hotmail.com
07-03-2018
D. 11-03-2018

Søger 2 konsortie medlemmer helst med hund, til 104 ha jagt heraf 26 ha skov
Pris:


Tlf: 27205746
Postnummer: 6400
Annonce nr: 17216

konsortieplads uden forpligtende arbejdsdage  Mail: Anders.filsoe@gmail.com
14-01-2018
D. 28-02-2018

konsortieplads uden forpligtende arbejdsdage nær Vejle”
”gode faciliteter til overnatning, toilet og bad.
Der udsættes et passende antal fugle jfr. Gældende regler.

Pris: 25.000


Tlf: 30365332
Postnummer: 
Annonce nr: 16767

Medlemmer til jagtkonsortie søges  Mail: kimvorbasse@yahoo.dk
24-02-2018
D. 26-02-2018

Vi et et jagtkonsortie som mangler medlemmer.
Området er beliggende syd for Give med et areal på ca. 350 hektar med egen jagthytte.
Der skydes fortrinsvis råvildt, dåvildt, harer, fasaner og snepper.
Hvis interesse kontakt da formanden på kimvorbasse@yahoo.dk og skriv lidt om dig selv og tlf. nr. og du vil blive kontaktet.
Der lejes ud 1 år ad gangen.

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 17127

gratis A plads  Mail: ove@johansen-auto.dk
12-02-2018
D. 26-02-2018

hej vi søger en mand der vil passe fasaner og ænder på vores jagt du skal have erfaring i at passe fugle fra de er 6 uger gamle vi råder over ca. 450 ha.blandet jagt med fugle råvildt og kronvildt. betaling for dit arbejde er en gratis A plads. kunne du tænke dig det så ring eller skriv til mig. reviret ligger mellem Skanderborg og Låsby.
Pris:


Tlf: 40114501
Postnummer: 8362
Annonce nr: 17015

Jagt i Thy  Mail: John@tigerviol.dk
19-02-2018
D. 21-02-2018

I et helt unik jagtareal på 100 ha. i Thy med bestande af årstidens

ænder, gæs, bekkasin, råvildt og kronvildt, ønsker et velfungerende

konsortie at håndplukke et par nye medlemmer. Ung- som nyjægere er

velkomne! Ved indtrædelse i dette konsortie, accepterer enhver, at

venskabeligt fællesskab med god tone samt store jagtlige naturoplevelser

går forud for kød og trofæ!

Kun personer syd for Limfjorden vil komme i betragtning.

Reguleringsopgaver kan forekomme! Apporterende hund vil gøre din

oplevelse større. Pris pr. medlem Dkk 3500,-

Ved interesse, skriv venligst en mail med navn, alder,

kontaktoplysninger, . Vedhæft gerne billede. Mail til: John@tigerviol.dk

Pris: 3500


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 17071

A- Medlem  Mail: ke.ja@hotmail.dk
07-01-2018
D. 21-02-2018

Vi søger et nyt A-medlem fra 1 februar i Sønderholm Jagtkonsortie, da et af vores medlemmer har valgt at stoppe, vores jagt ligger 6 km syd for Kolding, vi råder over 280 Ha. blandet skov og ager jord der forefindes alt vildt på nært kronvildt på områder, ud over det udsættes der fasaner hvert år som vi har en fodermand til at passe, man må påregne et par arbejdes dage i konsortiet med opsætning/nedtagning af voliere. Der afholder 7 fællesjagter om året med gæsteplads, der er fri riffeljagt på råvildt samt dåvildt(pt. kalv). Vi kræver blot at vores nye medlem kommer fra Esbjerg området som vi andre A-medlemmer. Skulle dette have vagt din interesse så skriv lidt om dig selv og dine forventninger til jagten. kr.
Pris: Ca. 12,000

ke.ja@hotmail.dk
Tlf: 41229205
Postnummer: 6700
Annonce nr: 16719

Jagt kammerat til Hvorslev  Mail: larsbhjv@jubii.dk
15-02-2018
D. 20-02-2018

2 jagtkammerater med hund søges til et konsortium, hvor vi gerne vil være 7-9 jægere.
Jagtarealet, der er beliggende i Hvorslev dækker 85 hektar, heraf 15 hektar særdeles kuperet skov, hvor der er opsat 4 hochsitz og et par sæder til bukkejagten. Generalforsamling afvikles normalt marts/april, og der afholdes ca. 6 - 8 Fællesjagter fra 1. Oktober og sæsonen ud.
Vedligehold af arealet, hvor der også er et par foderautomater sker i separat aftalte weekender normalt to om foråret og en om efteråret.
Er du interesseret kan du kontakte Lars 20686036 mail larsbhjv@jubii.dk eller Ivan 51576079 mail ijk@aarhus.dk

Pris:


Tlf: 20686036
Postnummer: 8382
Annonce nr: 17037

Konsortieplads  Mail: .
18-02-2018
D. 20-02-2018

Ledig plads i veletableret konsortie ved Løvskal 8850.
Arealet er på ca. 150HA bestående af små tykninger, agerjord og en helt masse skrub ned til vand (bliver ikke slået = fugle).
der er både bukke jagt og fri jagt på ænder og gæs (der kan være strejf af då og kronvildt denne er også fri).
der er jagtstue hvor vi indtager vor mad som er varm, der er madordning, og den er god og billiger end madpakken.

pris for pladsen 6600Kr

Kan du se dig som det nye medlem kontakt
Brian på 61690273 nemmest mellem 0900 og 1500


Pris:


Tlf: 61690273
Postnummer: 
Annonce nr: 17069

B-medlem  Mail: torbenmilbakken@gmail.com
07-02-2018
D. 11-02-2018

Konsortieplads ledig i Hammerbakker ca. 100 ha evt. med Bukkejagt.
Pris: 3500 Kr For B Plads


Tlf: 
Postnummer: 9310
Annonce nr: 16974

konsortieplads til jæger med hund ved Hovedgård  Mail: hjensen@dadlnet.dk
27-12-2017
D. 10-02-2018

Konsortieplads i lille konsortie på 50 Ha. ved Grumstrup/Hovedgård mellem Horsens og Skanderborg. 6 årlige jagter, hvor der skydes 1-5 stykker vildt - det typiske markvildt. Vi har et vandhul, hvor der er ænder når vi er heldige. Vi har sået pil og majs-vildtagre, og vi har lidt skov og eng og hegn. Jagten varer 3-4 timer inkl. frokost med madpakker på parkeringspladsen. Vi har ingen jagtstue. Der er gæsteplads til alle jagter.

Fremvisning mulig 29/12 ifbm. jagt.

B-medlemskab

Pris: 3500


Tlf: 
Postnummer: 8732
Annonce nr: 16649

Bliv B-medlem i Jagtkonsortiet Skablund Skov  Mail: jagt.skablund@gmail.com
01-02-2018
D. 09-02-2018

Da 2 af vore flerårige B-medlemmer har valg at prøve andre jagtmarker i næste sæson, søger vi nu deres afløsere.

Reviret, Skablund Skov, på ca. 70 ha er statsskov, med 3 engstykker, beliggende i postnr. 8350.
Der er råvildt, hare, sneppe, lidt fasan, ræv og due.

Der afholdes 3 fællesjagter i løbet af efteråret, hvor 5 af konsortiets medlemmer har en gæsteplads.

Vi har obligatorisk bengæt, hvilket betyder, at der både er morgenmad og frokost. Man skal selv have kaffe og andre drikkevarer med.

Pris: 2800,00


Tlf: 
Postnummer: 8350
Annonce nr: 16901

Rosenvold Jagtkonsortium.  Mail: Arabracing@email.dk
01-02-2018
D. 06-02-2018


Rosenvold Jagtkonsortium

Da en af konsortiets medlemmer ønsker at udtræde, er der en ledig plads i konsortiet pr. 01.05.2018. Rosenvold Jagtkonsortium råder over et areal på 325 ha. Hovedparten af arealet er kuperet skovareal, lige ned til Vejle fjord. Mod øst afgrænset af Rosenvold å og mod vest afgrænset af Fakkegravvej.
Konsortiet råder over en fin, fin jagthytte med mulighed for overnatning.
Jagten udbydes med fællesjagter, frijagt, pürsch og trykjagter.
Der er otte pladser i konsortiet.

Pris: 20000


Tlf: 20817544
Postnummer: 7140
Annonce nr: 16910

Velfungerende konsortie i det midtjyske søger nye medlemmer  Mail: Ps.busk@gmail.com
31-01-2018
D. 04-02-2018

Da 2 af vores medlemmer flytter fra området, mangler vi nye medlemmer.

Vi råder over 100 ha. Området består af marker som går op til større statsskovområder samt eng, å, læhegn og vådområder. Konsortiet råder over en lille hytte og har gode stiger på arealerne.

Der forefindes kronvildt, råvildt, harer, fasaner gæs, ræv, duer, ænder, snepper og bekkasiner.

Jagten er primært riffeljagt og der nedlægges råvildt og kronvildt. Men man kan også gå på gåse/andejagt, tramp og hegnsjagt.

Jagten er som udgangspunkt fri og drives på de 100 ha., når man har lyst og mulighed for det. Der afholdes minimum 3 fællesjagter pr. sæson. Her går vi stykket af i fælles flok og spiser en bid brød sammen.

Prisen inkluderer fodring.

Har dette fanget din interesse, så send os en mail med et par ord om dig – så kontakter vi dig.

(mortendcolbert@gmail.com) (ps.busk@gmail.com)

Pris: 6500


Tlf: 
Postnummer: 7330
Annonce nr: 16891

Søges en mand/kvinde  Mail: rasmussen724@gmail.com
01-02-2018
D. 04-02-2018

Vi har en plads ledig i vores lille jagt, som er mest til riffel. området ligger i vejle kommune, der er mange gode bukke i området.Der er tårn og stiger til rådighed. Hvis man har mulighed for at hjælpe med at brakpudse er det et stort pluds
Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 16902

Konsortie plads  Mail: krogh(a)kroghsgaard.dk
18-01-2018
D. 26-01-2018

Til vores dejlige jagt på Nørre Vosborg ved Vemb. ¨
Søger vi en jagtkammerat med humor og godt humør.
Konsortiet består i alt af 12 jægere.
Har dette fanget din interesse så send os en mail med lidt om dig selv til krogh(a)kroghsgaard.dk
Pris 7500 kr.

Pris: 7500 kr


Tlf: 
Postnummer: 7570
Annonce nr: 16795

spændende jagt syd for Århus  Mail: nyjagt@outlook.dk
29-12-2017
D. 26-01-2018

Seriøse jægere med hund søges til veletableret og velfungerende jagtkonsortie syd for Århus.

Konsortiet råder over godt 400 ha. heraf ca. 250 ha. skov og med særdeles varierende og spændende natur.

Moral, etik og bæredygtig afskydning er i højsæde sammen med det gode sociale fællesskab.

Jagten passes af en fast "skytte", og der udsættes et passende antal fasaner, ligesom der er en meget fin bestand af råvildt og andet småvildt samt strejfende kronvildt. Der nedlægges hvert år både råvildt, harer, fasaner, skovsnepper, ænder og ræv.

På jagten er alle faciliteter til rådighed, herunder en dejlig jagthytte med toilet og sovepladser, som kan anvendes af medlemmerne året rundt. Desuden forefindes et stort antal stiger og tårne.

Jagterne organiseres med fri pursch på buk om foråret – et antal gange med gæst. Efterårsjagterne består af et antal fællesjagter med gæst, samt et antal jagter for konsortiets medlemmer med både riffel- og hagljagt.
Konsortiet ønsker at supplere sig med et par jægere med en fugle hund, og derfor vil sådanne henvendelser få første prioritet. Jagten er særdeles spændende for den seriøse jæger med hund.
Pladsen er ledig fra 1/2 2018, og prisen er 22.500 kr.

Hvis det har interesse, så send beskrivelse af dig selv og din jagtinteresse og øvrige relevante forhold til nyjagt@outlook.dk

Pris: 22500


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 16654

Overgaard Gods  Mail: chris.stilling@gmail.com
19-01-2018
D. 22-01-2018

En plads i "Jagtkonsortiet af 1990”, der har jagten på den sydlige del af Overgaard Gods, er ledig per 1/3-2018
Konsortiet råder over et areal på 1250 ha, heraf er ca. 250 ha skov, resten er store marker med kanaler og brede læbælter.
Der afvikles normalt 1 fælles andejagt, 2 agerhønsejagter, 1 markjagt, 7 drivjagter, 1 trykjagt og 2 reguleringsjagter, der er fri andejagt efter drivjagterne. Desuden er der mulighed for regulering af rovvildt.
Der udsættes agerhøns og fasaner. Årlig afskydning 400-500 stykker vildt. Mulighed for træning af hund
Dette til en årlig jagtleje på ca. kr. 9400,-
Der kan tilkøbes frijagt på ænder og gæs for kr. 1000,- samt pürsch på råbuk og dåvildt for kr. 1200,-
Priserne er 2017.
Kontakt via mail

Pris: 9400

Pris: 9400


Tlf: 
Postnummer: 8970
Annonce nr: 16801

Søhøjlandet  Mail: olegram@vorbasse.dk
31-12-2017
D. 09-01-2018

Konsortium i Søhøjlandet søger nyt medlem pr. 1. marts, 2018.
Reviret, som udgør ca. 355 ha, må betegnes som en af landets smukkeste skove.
Uddrag af vedtægten præciserer vores tilgang til jagt og fællesskab:
”Konsortiet består af 10 medlemmer, som alle har fri og lige adgang til at drive jagt på de lejede arealer”
”Konsortiets medlemmer forpligter sig til hver især at medvirke til, at medlemmer og gæster får positive natur- og jagtoplevelser under sikre og velordnede forhold samt at bidrage til et udviklende socialt og kammeratligt samvær”.
”Konsortiemedlemmer har mindst 1 gæsteplads på hver af de 6 fællesjagter og har ret til (efter nærmere aftalte fælles retningslinjer) til enhver tid frit at drive jagt på arealet sammen med en gæst”.
” Jagtens udøvelse, herunder afskydningspolitik, fastsættes for et år ad gangen og på en sådan måde, at kammeratskab og jagtetik altid vægtes højere end trofæer og kød på bordet”.
Ingen jagt på kronvildt!
Årlig leje ca. 13.600 kr.
Interesserede unge og gamle, urutinerede og rutinerede jægere bedes henvende sig til nedenstående adresse. Skriv - ikke alt for langt - om dine ønsker og forventninger.
olegram@vorbasse.dk

Pris: ca 13.600


Tlf: 24844866
Postnummer: 6623 Vorbasse
Annonce nr: 16671

Konsortie plads  Mail: Johannesfisker@live.dk
06-01-2018
D. 09-01-2018

2pladser i konsortie mellem Randers og viborg 100 hektar
Jagtstue med wc osv
Udsætning af fasaner råvlidt ænder snepper
6fælles jagter og bukkejagt
Evt deltage i årets sidste jagt

Pris: 5300


Tlf: 26466346
Postnummer: 
Annonce nr: 16715

300 ha godsjagt syd for Skanderborg  Mail: ksj.stabell@ostbirk.net
30-12-2017
D. 07-01-2018

27 år gammel velfungerende konsortie har netop forlænget lejen med 5 år, søger medlemmer
Reviret er på 300 ha, fordelt på 90 ha skov, resten er juletræer, mose vandhuller og ager
Der forefindes råvildt, harer fasaner agerhøns, duer ænder samt strejf af kron og dåvildt
Jagterne drives som pûrsch, fællesjagter og andejagter der er mulighed for duejagt
Til jagten hører opvarmet jagthus med plads til 40 personer, mulighed for overnatning.Til alle fællesjagter startes med morgenmad, der er varmt mad til middag som er incl. nedenstående pris
send en mail om dig selv

Pris: 7500


Tlf: 31771444
Postnummer: 8752
Annonce nr: 16659

spændende jagt syd for Århus  Mail: nyjagt@hotmail.dk
18-12-2017
D. 29-12-2017

Seriøse jægere med hund søges til veletableret og velfungerende jagtkonsortie syd for Århus.

Konsortiet råder over godt 400 ha. heraf ca. 250 ha. skov og med særdeles varierende og spændende natur.

Moral, etik og bæredygtig afskydning er i højsæde sammen med det gode sociale fællesskab.

Jagten passes af en fast "skytte", og der udsættes et passende antal fasaner, ligesom der er en meget fin bestand af råvildt og andet småvildt samt strejfende kronvildt. Der nedlægges hvert år både råvildt, harer, fasaner, skovsnepper, ænder og ræv.

På jagten er alle faciliteter til rådighed, herunder en dejlig jagthytte med toilet og sovepladser, som kan anvendes af medlemmerne året rundt. Desuden forefindes et stort antal stiger og tårne.

Jagterne organiseres med fri pursch på buk om foråret – et antal gange med gæst. Efterårsjagterne består af et antal fællesjagter med gæst, samt et antal jagter for konsortiets medlemmer med både riffel- og hagljagt.
Konsortiet ønsker at supplere sig med et par jægere med en fugle hund, og derfor vil sådanne henvendelser få første prioritet. Jagten er særdeles spændende for den seriøse jæger med hund.
Pladsen er ledig fra 1/2 2018, og prisen er 22.500 kr.

Hvis det har interesse, så send beskrivelse af dig selv og din jagtinteresse og øvrige relevante forhold til nyjagt@hotmail.com

Pris: 22500


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 16602

Konsortiepladser ved Rold  Mail: per@jagtformidling.dk
27-11-2017
D. 01-12-2017

Konsortium med 15 medlemmer, søger nogle nye medlemmer pr. 1 april 2018.Jagten er beliggende syd for Madum Sø ved Rold skov.Der er gode muligheder for reguleret pürsch på kronvildt i jagtsæsonen og pürsch i bukkejagten. Fællesjagterne i skoven er fortrinsvis riffeljagter. På markarealerne afvikles særlige jagter på fasaner, harer og råvildt.
Vi søger erfarne jægere både med og uden jagthund. Desuden lægges vægt på, at man er parat il at indgå i et jagt- og arbejdsfællesskab i pleje af jagtarealet og jagthytten på arbejdsdage i løbet af sæsonen.
Er du interesseret, send en mail med mindst følgende oplysninger: Navn, adresse. mail.,tlfnr.,alder, jagterfaring, særlige jagtinteresser og om evt. medlemsskab af jægerforbundet.
Der er ikke plads til alle interesserede, men nogle vil blive kontaktet og her få yderligere oplysninger.

Pris: Ikke oplyst


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 16499

Nørager Skov  Mail: oernedalen@gmail.com
25-09-2017
D. 09-11-2017

Jagtforening søger medlemmer til Jagt ved Nørager, nord for Hobro

Hobro & Omegns jagtforening søger 5 nye medlemmer til jagten i Nørager Skov.

Arealet omfatter ca. 70 Ha, fortrinsvis skov og nyplantninger og er ejet af Naturstyrelsen.
Første jagt er lørdag d. 7. oktober

Der er plads til 20 jægere, hvoraf der er 5 ledige pladser efter først til mølle princippet. Man behøver ikke at være medlem af Hobro & Omegns jagtforening. Nyjægere er yderst velkomne.

Jagten vil blive drevet som en traditionel drivjagt. Der er en kvote på 7 stykker råvildt. Mulighed for andejagt.

For jagtdatoer, vedtægter og kortmateriale, gå ind på nedenstående link. Hvis man har problemer med at åbne link, kan info og kortmateriale tilsendes på mail.
https://drive.google.com/open?id=0B-kSBEe8YYPbRWlfcmRoZGQ4clU

Telefonisk henvendelse til jagtleder Jens Libach på 20296730 eller på mail til Jesper Schack

Pris: 2400,-

Pris: 2400


Tlf: 20296730
Postnummer: 9610
Annonce nr: 16108

Gåse og krondyrjagt  Mail: rune_mogensen@yahoo.dk
17-09-2017
D. 01-11-2017

Gåse og krondyrjagt / Djursland

100 hektar landjagt med stor bestand af kronvildt og gæs.
Rådyr, fasaner, harer og duer .
Nyopstartet konsortie . 7 -8 mand .

Henvendelse venligst på mail. Husk at oplyse telefonnummer.
Mail : rune_mogensen@yahoo.dk

Pris:


Tlf: 46365323 Fastnet tlf
Postnummer: 
Annonce nr: 16036

HYGGELIGT LILLE JAGTKONSORTIUM NORDJYLLAND  Mail: midtfjordjagt@gmail.com
11-09-2017
D. 26-10-2017

Ledig plads i lille hyggeligt jagtkonsortium der driver jagten på et alsidigt areal i Vesthimmerland på omkring 1.000 ha. Der forefindes en voksende vildtbestand bestående af de almindelige vildtarter som rådyr, hare, ræv, fasan, duer, snepper og krager.
En plads i konsortiet inkluderer 1-2 gæstepladser, deltagelse i 5-6 fællesjagter, fri trækjagt på duer og krager, bukkejagt og ind imellem mulighed for deltagelse på ræve- og gravjagt. Herudover forefindes jagthytte med mulighed for overnatning. Der udføres professionel vildtpleje, fodring m.v.
Jagten drives som bæredygtig jagt af humane jægere der sætter pris på kammeratskab og gode natur- og jagtoplevelser. Rig mulighed for jagt med hund. Alle fællesjagter starter med kaffe og rundstykker i jagthytten og slutter samme sted med vildtparade og hygge!

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til undertegnede:

Midtfjord Jagtvæsen
E-mail: midtfjordjagt@gmail.com

P.S. Grundet travlhed bedes henvendelser venligst ske pr. e-mail med angivelse af telefonnummer.

Pris:


Tlf: 22229800
Postnummer: 
Annonce nr: 15978

Vejle  Mail: leklestrup@hotmail.com
09-09-2017
D. 24-10-2017

Vi søger 1 jæger med hund til et velfungerende jagtkonsortium fra 2012. Vi har jagten på et alsidigt areal med skov, græsmarker og agerjord.
Vi er 5 jægere, der har 82 Ha ved Gl. Højen. En plads indkluderer flere gæstepladser. Der afholdes 6 fællesjagter + bukkejagt. Første jagt er 15/10.
Alle fællesjagter starter med rundstykker og kaffe i jagtstuen og afslutter samme sted med vildtparade. Efter flere af jagterne er der fællesspisning, som er med i prisen.
Pris Ca.: 5000 Kr.
Ved spørgsmål eller fremvisning kontakt på mail: leklestrup@hotmail.com

Pris: Ca.: 5000 Kr


Tlf: 
Postnummer: 7100
Annonce nr: 15957

Konsortie med Krondyr, dåvildt, råvildt og gæs i Klim Klitplantage  Mail: Oholst@live.dk
08-10-2017
D. 23-10-2017

Hej, vores konsortie ligger ved 9690 Fjerritslev Klim Klitplantage.
Vi mangler 2 medlemmer til vores konsortie.
Vi holder 6 fællesjagter på Krondyr, dåvildt og råvildt.
Vi åbner op for frijagt på de klovbærende i bestemte områder, så ønsker du at sidde efter en stor hjort så er muligheden der.
Vi har 430 TL. Klitplantage og marker.
Der er super gåsejagt på markerne.
Vi skal helst være 15 mand, hvor man må have en gæst med på hver fællesjagt.
Hagljagten er fri på 50% af markerne, hvor man må have en gæst med.
Vi har et super godt sammenhold og der er ikke nogle der er mere end andre.
Har du en bekendt som også ønsker en plads så har vi 2 plaser ledig.
Skriv lidt om dig selv på en SMS til 30226733
Man er på prøve i et år, falder man godt til er pladsen din.
Jagtleje 13.000,- indmelding gebyr 1000,- eller et jagttårn. Vi har 32 pladser fra tårn.


Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 16219

b -medlem søges  Mail: jan.lindbis@gmail.com
14-10-2017
D. 23-10-2017

Jagt kammerat søges som b-medlem til jagt på ca.100 ha.
Ved Viborg.
Jagten er ca 25 %skov og resten er marker op til størrer skov område.vi skyder mest rådyr.vi kommer fra Århus området.
som B-medlem kan du deltage i bukkejagten .
vi er en blandet flok og sætter pris på det sociale og ikke kun styk antal på paraden. Pris 1500kr.

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 16250

Skønt jagt område på Norddjurs  Mail: mail@hgjk.dk
04-09-2017
D. 19-10-2017

Holbækgård Jagtkonsortie har ledig pladser til den kommende sæson, grundet sygdom er der blevet ledig pladser.
Konsortiet råder over ca. 1200 Ha på den nordligste Djursland fra Ørsted til Udbyhøj.
Arealerne er særdeles varierede med fjord/hav-stykker, skove, marker, hegn og adskillige søer.
Medlemmer har fri bukkejagt (2 bukke), frijagt med hagl/riffel, havjagt samt gæsteplads på hver af efterårets fællesjagter. Der er mulighed for at købe flere gæstepladser ved fællesjagter. Efter først til mølle princippet.
Der afholdes 4-6 arbejdsdage i løbet af året hvor man skal deltage i min. 2 dage.


Konsortiet råder over to jagthytter og har gode tårne / stiger på arealerne.
Vi udsætter ænder & fasaner.
Konsortiumets medlemmer er en god blanding imellem nye jæger og rutineret jæger. Så er du ny jæger, er du også meget velkommen.

Kontakt Henrik (formand) på 40601796.

Pris: 10500

www.hgjk.dk
Tlf: 40601796
Postnummer: 8950
Annonce nr: 15903

Overgaardgods  Mail: giraf04@gmail.com
20-08-2017
D. 26-09-2017

Der drives jagt på ca. 1.250 ha, som rummer en bred vildtfauna. Ud over fælles driv- mark- og trykjagt, er der bl.a. gode muligheder for pürsch på rå- og dåvildt, samt jagt på ænder og gæs ved Kattegat. Der nedlægges 4-500 stk. vildt pr. år. Der er mulighed for at deltage i 13 fælles jagter (mark-driv-tryk-reguleringjagt) sælger min konsortieplads på overgaardgods ( jk 1990) ved Havendal,da jeg er blevet tilbudt plads i et andet konsortie.
Pris: 9400


Tlf: 25337180
Postnummer: 
Annonce nr: 15765

Gæsteplads i velfungerende konsortium i Thy  Mail: tgh@altiboxmail.dk
12-09-2017
D. 24-09-2017

Fast gæsteplads i velfungerende ældre konsortium i Thy. Reviret er på ca. 700 ha og har en god bestand af kronvildt, dåvildt, råvildt og snepper. Gæstepladsen indeholder 6 fælles riffeljagter samt pürsh på klovbærende vildt og en rigtig god sneppejagt.
Skriv for nærmere information og fortæl også gerne lidt om dig selv. Herefter vil jeg kontakte dig.
Pris for fast gæsteplads kr. 15.000

Pris: 15000


Tlf: 40891112
Postnummer: 7700
Annonce nr: 15982

HYGGELIGT LILLE JAGTKONSORTIUM NORDJYLLAND  Mail: midtfjordjagt@gmail.com
05-08-2017
D. 19-09-2017

To pladser ledige i lille hyggeligt jagtkonsortium der driver jagten på et alsidigt areal i Vesthimmerland på omkring 1.000 ha. Der forefindes en voksende vildtbestand bestående af de almindelige vildtarter som rådyr, hare, ræv, fasan, duer, snepper og krager.
En plads i konsortiet inkluderer 1-2 gæstepladser, deltagelse i 5-6 fællesjagter, fri trækjagt på duer og krager, bukkejagt og indimellem mulighed for deltagelse på ræve- og gravjagt. Herudover forefindes jagthytte med mulighed for overnatning. Der udføres professionel vildtpleje, fodring m.v.
Jagten drives som bæredygtig jagt af humane jægere der sætter pris på kammeratskab og gode natur- og jagtoplevelser. Rig mulighed for jagt med hund. Alle fællesjagter starter med kaffe og rundstykker i jagthytten og slutter samme sted med vildtparade og hygge!

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til undertegnede:

Midtfjord Jagtvæsen
E-mail: midtfjordjagt@gmail.com

P.S. Grundet travlhed bedes henvendelser venligst ske pr. e-mail med angivelse af telefonnummer.

Pris:


Tlf: 22229800
Postnummer: 
Annonce nr: 15649

Skovjagt i det nordjyske - 175 hektar skov  Mail: michalmagnusson@gmail.com
04-08-2017
D. 18-09-2017

Hej
Vi søger medlemmer til et nyoprettet konsortie i det nordjyske. Vi råder over 175 hektar skov med 3 fodermarker. Konsortiet råder over en rigtig fin nyistandsat jagthytte med el, vand og varme.

Undertegnede kan kontaktes for nærmere info.

Knæk og bræk

Michal Magnusson
31 51 58 25

Pris: kr 3900


Tlf: 31515825
Postnummer: 9330
Annonce nr: 15639

B-Medlem  Mail: ke.ja@hotmail.dk
24-08-2017
D. 14-09-2017

Vi tilbyder en plads til et B-medlem i vores konsortie, som råder over næsten 300 ha. ca. 6 km syd for kolding.
Du får deltagelse i 7 fælles jagter samt en gæste plads på hver anden jagt og frijagt på 80 ha. året rundt på rådyr,duer,fasaner,ræv m.v. Alt for en pris af kun 7.100. Vi udsætter fasaner og har egen fodermand, så udover jagten bliver der kun tale om arbejde med opsætning og nedtagning af voliere.
Er du interesseret, så ring på 41229205 Kenwin el. 20277267 Jørn el. 20736703 Erik (bedst efter 18,00.
Du har naturligvis mulighed for at se området, inden du beslutter dig

Pris: 7,100 kr


Tlf: 41229205
Postnummer: 6710
Annonce nr: 15806

Gåse- og andejagt (Nordjylland)  Mail: runej1991@gmail.com
22-08-2017
D. 13-09-2017

Gåse- og andejagt

45ha. ved Ulvedybet nær Brovst (Nordjylland) fordelt over 3 stykker. Der skydes rigtig mange gæs og ænder i området. Gode muligheder for træk og lokkejagt.

Jagten er fri, og lejes ud til optimalt 4-6 jægere.
Der må medbringes gæst.

Pris pr person: 4000kr.

Ved spørgsmål eller fremvisning kontakt på mail: runej1991@gmail.com

Pris: 4000


Tlf: 
Postnummer: 9460
Annonce nr: 15789

Riffeljagt  Mail: jagtdirekt@yahoo.com
30-07-2017
D. 13-09-2017

Fast gæsteplads i større konsortie som ligger i det midtjyske. Reviret har en god bestand af kronvildt. gæsteplads indeholder 6 fællesjagter samt pursh i hele sæsonen på klovbærende vildt. der er også enkeltdags jagter samt formidags pursh eller aften pursh. Send mig et par ord.
pris for fast gæsteplads. kr 15.000.

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 15586

B medlem til skovjagt  Mail: Jkrjagt@gmail.com
06-08-2017
D. 12-09-2017

Der søges to nye B medlemmer til jagtkonsotium i Himmer land, konsortiet råder over 153 ha. Skov fordelt på to arealer. Der skydes råvildt, ræv snepper og fasaner. På det ene areal er der udsat en større mængde fasaner. Der vi blive afholdt 6 fællesjagter og der vil være mulighed for at købe 1 måske 2 gæstepladser i løbet af året.
Pris: 3000


Tlf: 23629659 eller 20291265
Postnummer: 9541
Annonce nr: 15663

Konsortiemedlemmer søges til Skovjagt i Nordjylland  Mail: hegnet7@email.dk
07-09-2017
D. 11-09-2017

Vi har en eller to A-pladser ledige til Jagtsæsonen 2017-18 i et veletableret konsortium i Nordjylland.

Vi råder over et 500 ha. stort kuperet skovareal, med god mulighed for afvikling af både driv- og trykjagt på især råvildt, dåvildt, ræv, snepper og harer.

Til jagten hører en stor jagthytte med køkken og bad, samt overnatningsmulighed for 6 – 8 personer.
Der er borde og stole til 30 personer, i dejligt lyst el-opvarmet lokale, med brændeovn.

Vi afholder fællesjagter med haglbøsse, trykjagter med riffel, og en enkelt rævejagt med gravsøgende hunde. For A medlemmer er der mulighed for bukkejagt, samt individuel jagt efter snepper.

Som A medlem har du rådighed over 2 gæstepladser, som evt. kan udlejes som B-pladser.

Vi sætter stor pris på godt kammeratskab, og alle jagter afvikles naturligvis med fokus på sikkerheden, og efter almindelige etiske jagtregler, der bliver før hver jagt afholdt en parole for dagen, og efter jagten afholdes parade med respekt for det nedlagte vildt.

Er du interesseret i en A-plads, og ønsker du en fremvisning, må du meget gerne kontakte Poul Graugaard på telefon 29996668 eller Tommy Andersen på telefon 20774370.

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 9330
Annonce nr: 15932

B- medlemmer i alsidig konsortie  Mail: troelsencasper@hotmail.com
03-09-2017
D. 05-09-2017

Brave Jægere - Vi har fået plads til 2 B- medlemmer i et fint konsortie på 100 hektar - Vi afholder 9 jagter om året, både trykjagt og almindelig drivjagt med hagl - vores terræn bære stort set alle vildtarter, kron,råvildt, ræv, ænder, gæs, fasaner, hare snupper, duer... Som b- medlem har du adgang til alle vores planlagte jagter, samt evt. Dage hvor vi tager på trækjagt efter duer, krager eller ænder og gæs, dette bliver varslet på vores interne fb side!!
Vi går meget op i det sociale, hygge og god jagt etik, om du har hund eller ej er ikke en forudsætning for at blive medlem ved os.
Vi udsætter fasaner i vores remisser, så der vil være et par arbejdsdage om året hvor vi også ordner, stiger, tårne og slår spor samt planter lidt!!
Har dette vakt din interesse, så giv undertegnede et kald eller skriv et par linjer om dig selv og smid det afsted på mail!!

Pris: 3500


Tlf: 26741981
Postnummer: 6040
Annonce nr: 15893

Konsortieplads på Norddjurs ved Ørsted  Mail: mail@hgjk.dk
10-08-2017
D. 04-09-2017

Holbækgård Jagtkonsortie har ledig pladser til den kommende sæson, grundet sygdom er der blevet ledig pladser.
Konsortiet råder over ca. 1200 Ha på den nordligste Djursland fra Ørsted til Udbyhøj.
Arealerne er særdeles varierede med fjord/hav-stykker, skove, marker, hegn og adskillige søer.
Medlemmer har fri bukkejagt (2 bukke), frijagt med hagl/riffel, havjagt samt gæsteplads på hver af efterårets fællesjagter. Der er mulighed for at købe flere gæstepladser.


Konsortiet råder over to jagthytter og har gode tårne / stiger på arealerne.
Vi udsætter ænder & fasaner.
Konsortiumets medlemmer er en god blanding imellem nye jæger og rutineret jæger. Så er du ny jæger, er du også meget velkommen.

Kontak Henrik (formand) på 40601796 eller Jesper (Næstformand) på mobil 60559245

Pris: 14500

www.hgjk.dk
Tlf: 40601796 eller 60559245
Postnummer: 8950
Annonce nr: 15705

Jagt udlejes i Tirstrup på Djursland  Mail: hm-andersen@hotmail.com
22-08-2017
D. 31-08-2017

Vi er 3 jægere som har 80 hektar prima jagt i Tirstrup

Vi søger en jagtkammerat til jagten per 1. okt. 2017.

Jagten består af 4 prima jagt områder med gode stiger/tårne i et varieret område.

Området består af marker som går op til større skov områder samt mindre skov arealer på jagten.

Jagten er primær riffeljagt og på arealet skydes / ses ofte råvildt, dåvildt og kronvildt.

Vi går meget op i vildtpleje og god jagtmoral samt vi har turnus på fodringen i området.

Årslejen per person er 7.500 DDK.

Hvis overstående har interesse bedes i skrive en lille historie om jer selv og vi vil tage kontakt til jer for bestigelse af arealet.
venligst vedlægge jeres telefon nummer i mailen.

Med venlig hilsen Mogens Andersen
Kontaktes på hm-andersen@hotmail.com

Pris: 7500


Tlf: 
Postnummer: 8400
Annonce nr: 15779

Gåse- og andejagt ved Vejlerne  Mail: simongl@live.dk
25-08-2017
D. 25-08-2017

Gåsekonsortium, ved Klim i Han Herred, søger medlem!

Vi har 191 hektar mark hvor vi primært skyder gæs, men også lidt ænder når stubmarkerne bliver oversvømmet. Der kan også skydes råvildt. Derudover bliver der hvert år set då- og kronvildt på strejf og der bliver hvert år skudt på naboarealer.
Vi er 6 mand i konsortiet. Vi søger gerne en som kender lidt til gåsejagt og som har eget udstyr, dette er dog ikke et must. Konsortiet ejer intet udstyr til fælles brug. Du må også meget gerne have hund.
Sidste år blev der skudt 92 gæs, blandet grå- og kortnæbbede , ca. 25 ænder (en tør sæson), og 3 rådyr.
"Eneste" regel i konsortiet; når nogen spotter gæs på vores marker, så ringes der rundt så en fælles gåsejagt kan arrangeres. Vi har derfor tillid til hinanden og at denne ene regel overholdes!
Der må derudover jagtes på hverdage og når man har lyst. Størstedelen af gæssene bliver ikke skudt på "hot spots", men lokkes ned, så det er en fordel hvis du har erfaring med gåsejagt.
6250 kr. pr. sæson.
Skriv en mail til mig med tlf. nr. og skriv lidt om dig selv og hvor du kommer fra. Så kontakter jeg dig, enten på mail eller telefon!

Pris: 6250


Tlf: 31431265
Postnummer: 7700
Annonce nr: 15814

Konsortier plads Jylland.  Mail: struerlak1@gmail.com
10-07-2017
D. 24-08-2017

Vores Jagt konsortium Gedehus/Doses Plantage søger nye A-medlemmer mand eller dame fra d. 1/8/17.
Vi råder over 320 ha. I den sydelige del udenfor Flyvestation Karup privat ejet jord. Ved Nato vej.
Blandet skov og hede med fodre marker og jagttårne, god jagthytte og en maskine park til etablering af fodre marker.
Vi vil i alt være 10 A- medlemmer.

God bestand af råvildt, Dåvildt, Hare og Snepper. Samt er kronvildt bestanden i tilgang, sidste jagtsæson nedlagt 2 hjorte og 2 hinder.
Du vil som A-medlem + 1 gæst have fri prusch jagt på bukkejagt, kronvildt og dåvildt. Bemærk lokale jagttider.

Efterårs jagterne. Afholdes der 1 trykjagt med riffel (stortryk) og 4 hagl jagter. I alt 5 stk.
A-medlem har 1 gæste plads til fælles jagt med riffel (stortryk). Og 2 gæstepladser til hver hagljagt.

Der ingen frijagt med hund på fugle og hare og klov bærrene vildt.

Du eller dine gæster må gerne medbringe hund hvis du vil drive.
Vi lægger vægt på et godt samvær med en god tone og godt humør samt etik og jagtmoral.
Er du en seriøs jæger jæger og sætter pris på godt kammeratskab, vil vores konsortium være noget for dig.

Kun seriøse henvendelser med tlf. nr. vil blive besvaret. Yderligere information send en mail til struerlak1@gmail.com eller ring på 21657317.


Pris: 21000


Tlf: 21657317
Postnummer: 
Annonce nr: 15451

Attraktiv konsortieplads  Mail: giraf04@gmail.com
05-08-2017
D. 15-08-2017


sælger min konsortieplads på overgaardgods ( jk 1990) ved Havendal Da jeg er blevet tilbudt andet jagt. Der drives jagt på ca. 1.250 ha, som rummer en bred vildtfauna. Ud over fælles driv- mark- og trykjagt, er der bl.a. gode muligheder for pürsch på rå- og dåvildt, samt jagt på ænder og gæs ved Kattegat. Der nedlægges 4-500 stk. vildt pr. år.
Henvendelse: Michael Knudsen
Pris: 9400

Pris: 9400


Tlf: 25337180
Postnummer: 
Annonce nr: 15646

Riffeljagt på kron-, då-, sika- og råvildt  Mail: riffeljagt2017@gmail.com
30-06-2017
D. 14-08-2017

Vi søger et nyt medlem til vores jagtklub på Norddjursland hvor vi råder over et større skovområde med kron-, då-, sika- og råvildt. Jagtklubben består af 6 medlemmer som alle sætter jagtmoral og etik højt. Der rådes over fin jagthytte (helårshus) på terrænet med mulighed for overnatning. Der afholdes en række fælles trykjagter med mulighed for gæst og ellers er der mulighed for frijagt med gæst i løbet af hele sæsonen. Skriv gerne lidt om dig selv og dine jagtlige erfaringer med riffeljagt.
Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 15398

Jagt på Nord-Djurs Land  Mail: info@boisenbolig.dk
28-07-2017
D. 04-08-2017

Vi har en A-plads ledig på vores alsidige jagt beliggende med 700 tdr. på Norddjurs således du er klar til den kommende jagtsæson. Vi er et mindre konsortie med 4 A-medlemmer og 4-B medlemmer. Det er næsten et must du har hund og en god jagtmoral/etik. Jagten er alsidig der sættes ca. 150 fasaner ud årligt. Der er frijagt på vores strandarealer under nærmere retningslinjer. Vi glæder os til at høre fra dig. Man betaler som nyt medlem altid et fast indskud på kr. 1500,- oven i den første betaling. Der betales jagtleje 2 gange årligt kr. 8.750,- pr. gang. Terminerne er den 01.03. og den 01.09. i alt kr. 17.500,- om året. Beløbet kan variere afhængig af kassebeholdningen dog ikke højere end 8.750. Ring til Sean på 2380 9337 eller Claus 2985 3990.
Pris:


Tlf: 23809337
Postnummer: 
Annonce nr: 15572

Vi søger en 4. mand  Mail: Rass.Paw35@gmail.com
28-06-2017
D. 29-07-2017

Lille hyggeligt jagtkonsortie ved Vejlerne i Nordjylland søger en 4. mand.
Vi har en ganske god trækjagt ved Vejlerne i Nordjylland, hvor der er gode muligheder for at skyde en del gæs, ænder og bekkasiner. Til jagten er tilknyttet en landejendom, som indgår, som en del af jagtlejen i jagtsæsonen.

Jagten
Jagten er som udgangspunkt fri og drives på de 70 ha., når man har lyst og mulighed for det. Der er lavet faste god skjul på marker og i engene, men der er også mulighed for at bruge powerhunter. Jagten er ligelig fordel på engarealer og marker, hvor der dyrkes afgrøder. Der er lokkefugle til rådighed. Der må medbringes gæst i rimeligt omfang, dog ikke på premieren. Vi tager hensyn til hinanden og passer naturligvis på, at jagttrykket ikke bliver for højt. Vi har nogle ganske få faste aftaler/regler.
Vi bruger et simpelt kalendersystem (Easyhunt) til at indskrive os til jagten og huset. Vi melder også tilbage i samme system og hvordan jagten er gået og hvor man har observeret gæs eller ænder.
Vi har en aftale om, at kommer man der op og der står mange gæs, så er man forpligtet til at give de andre besked, så man sammen kan få et par gode oplevelser.

Vi mødes altid d. 31 august, hvor vi hygge os og får fordele pladserne til præmieren. Efter endt jagt d. 1. september holder vi en bedre frokost.

Gåsejagten
Vi nedlægger både grå-, kortnæbbet-, blis- og bramgæs i løbet af sæsonen, der spænder fra 1. september til udgangen af januar, desuden har vi ofte reguleringstilladelse på gæssene i perioden februar til og med april.Andejagten
Vi skyder naturligvis på ænder i forbindelse med gåsejagten, men driver den særligt som aftentræk, hvor der er gode muligheder for at nedlægge de fleste arter af svømmeænder. Det er dog fortrinsvis grå-, krik- og pibeænder der nedlægges.

Huset
Der er fri adgang i jagtsæsonen til huset der er tilknyttet jagten. Huset har alle moderne fornødenheder og der er soveplads til 8 personer og man må gerne tage familien med, når man er på jagt. Med andre ord bruges det også som sommerhus.

Konsortiet
Vi er pt. 3 mænd alle over 50 år. Vi kommer alle fra Østjylland, vi ser også gerne, at vores nye 4. mand har et stykke vej til jagtarealerne, men det er på ingen måde en betingelse, at du er over 50 år. Vi er meget forskellige, men har det fælles udgangspunkt at vi gerne vil drive jagt og nyde glæderne herved, samtidig med at vi også vil hygge os. Der er stor indbyrdes tillid til, at vi driver jagten på en etisk forsvarlig måde og tilgodeser gerne hinanden gode jagtoplevelser. Vi aftaler også indbyrdes, at mødes på gården, hvis det er muligt. De 2 af medlemmer af konsortiet har mulighed for at drive jagt på hverdage, mens den sidste oftest kun kan i weekender.
Vi har alle 3 hunde og hundene har også adgang til huset.

Vores nye 4. Mand
Vi vil gerne finde en 4. Mand, der gerne vil drive jagt og samtidig vil hygge sig foran brændeovnen. Vores forventning til dig er, at du sammen med os, vil passe godt på den fælles jagt og vildtet, men som også kan nyde et skønt og vellykket træk, hvor der også nedlægges noget. Vi går ikke kun efter det store træk, med et kæmpe udbytte, men vi vil lige så gerne have lidt flere træk, med færre fugle på det enkelte træk.

Prisen er 16.500 kr. for både jagt og adgang til huset i hele sæsonen, fra næste sæson lejer vi yderligere 8 ha.

Der vil blive lavet en dag, hvor vi vil fremvise arealerne, dato for denne dag oplyses ved henvende til mail Rass.Paw35@gmail.com, hvor også yderlige informationer kan fås.

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 15392

Viborg og Hobro  Mail: mrm-cb@firma.tele.dk
16-07-2017
D. 28-07-2017

Konsortium under Tjele gods
Vi råder over 260 HA ren skov. Terrænet er meget kopiret, med forskellige træer, så som lærke-fyr
Juletræer-bøge og en masse selv sået.
Vi afholder 6 fællesjagter hvor du må have 1 gæst med hver gang.
Der udover er der frijagt på arealet uden gæst indtil 1 uge før vores fælles jagter.
Der ses kronvildt – dåvildt og meget råvildt.
Af fuglevildt kan nævnes snepper – ænder – gæs og fasan.
Der er jagthytte på arealet og altid fælles spisning på fælles jagterne.
Vi sætter pris på god jagtmoral og hygge.
Pris: 10.000,00 kr.
Skulle dette have din interesse så kontakt formand Claus Bach

Pris: 10.000,00


Tlf: 40455866 /
Postnummer: 
Annonce nr: 15492

Krondyrjagt  Mail: sapho@hotmail.dk
11-06-2017
D. 06-07-2017

Jeg har ca. 100 ha god krondyrjagt i Midtjylland. Da jeg har mistet min gode jagtkammerat søger jeg et nyt medlem til jagten i hans sted. Jeg er bosiddende i Sønderjylland og ved valg af nyt medlem vil en person fra samme område blive foretrukket. Hvis det har din interesse så skriv en mail med oplysninger om dig selv. Husk tlf.nr.
Pris: 17.000


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 15270

KONSORTIEPLADS  Mail: murerenbjarne@gmail.com
01-07-2017
D. 06-07-2017

Lille konsortie har fået en plads ledig
100 tdl blandet terræn - juletræer - skov - krat og vandhuller på terrænet
Det ligger mellem Gatten og Flejsborg
Eneste krav - du skal være til at stole på og social -
og så vidt muligt deltage i fællejagterne
Der er 4 stiger/tårne på terrænet
Vi fodrer i 10 tønder - går på skift

Pris: 3.000


Tlf: 40615126
Postnummer: 9640
Annonce nr: 15403

Lille Konsortie  Mail: murerenbjarne@gmail.com
30-06-2017
D. 01-07-2017

1 plads ledig i lille konsortie på 100 tdl.
Godt blandet revir - juletræer - lidt skov - krat og vandhuller jævnt fordelt.
Ligger mellem Gatten og Flejsborg.
eneste krav - du skal være til at stole på og være social. En med hund vil blive foretrukket.

Pris: 3.000


Tlf: 40615126
Postnummer: 
Annonce nr: 15399

konsortieplads Løndal Øst  Mail: ulrikpedersen@hotmail.com
27-06-2017
D. 28-06-2017

Konsortiet(14 pladser) råder over ca 350 Hektar, fortrinsvis skov i Løndal Skovdistrikt.
Der er veludstyret jagthytte. Der udsættes ænder og fasaner. Der mulighed for jagt på rådyr, dådyr og kronvildt.
Ledig A-plads fra 1.9.2017
pris uden bukkejagt i år 16.500 kr (normalt 16.500 incl. bukkejagt)

Pris: 8240

ulrikpedersen@hotmail.com
Tlf: 20312050
Postnummer: 8240
Annonce nr: 15379

Medlem til Et af Norddjurs skønneste områder  Mail: jesper@meilstrup.net
05-05-2017
D. 19-06-2017

Holbækgård Jagtkonsortie har ledig pladser til den kommende sæson, grundet sygdom er der blevet ledig pladser.
Konsortiet råder over ca. 1200 Ha på den nordligste Djursland fra Ørsted til Udbyhøj.
Arealerne er særdeles varierede med fjord/hav-stykker, skove, marker, hegn og adskillige søer.
Medlemmer har fri bukkejagt (2 bukke), frijagt med hagl/riffel, havjagt samt gæsteplads på hver af efterårets fællesjagter. Der er mulighed for at købe flere gæstepladser.


Konsortiet råder over to jagthytter og har gode tårne / stiger på arealerne.
Vi udsætter ænder & fasaner.
Konsortiumets medlemmer er en god blanding imellem nye jæger og rutineret jæger. Så er du ny jæger, er du også meget velkommen.

Kontak Jesper (Næstformand) på jesper@meilstrup.net eller mobil 60559245

Pris: 14500

www.hgjk.dk
Tlf: 60559245
Postnummer: 8950
Annonce nr: 14960

Træk jagtsplads  Mail: jesper@meilstrup.net
05-05-2017
D. 19-06-2017

Holbækgård Jagtkonsortie har frie pladser til trækjagt ud til både Randers fjord og til Kattegat.
Træk Jagten er mulig på konsortiets 26 frijagt områder hvor flere af såterne der ligger ud til Kattegat og fjorden.

Konsortiet råder over ca. 1200 Ha på den nordligste Djursland fra Ørsted til Udbyhøj.
Arealerne er særdeles varierede med fjord/hav-stykker, skove, marker, hegn og adskillige søer.
Som trækjagts medlem har man mulighed for at tage en gæst med mod vederlag.


Konsortiet råder over to jagthytter og har gode tårne / stiger på arealerne.
Vi udsætter ænder & fasaner.
Konsortiumets medlemmer er en god blanding imellem nye jæger og rutineret jæger. Så er du ny jæger, er du også meget velkommen.

Kontak Henrik (formand) på kasten@mail.dk eller Jesper (næstformand ) på jesper@meilstrup.net for yderlig information samt rundvisning

Pris: 5000

www.hgjk.dk
Tlf: 60559245
Postnummer: 8950
Annonce nr: 14961

B-Medlem  Mail: ke.ja@hotmail.dk
04-05-2017
D. 18-06-2017

Jagtkonsortie som ligger lige syd for Kolding søger 2 B-Medlemmer fra den 1/4-2017. Vi råder over Ca. 280 Ha. jord, fordelt på Ha. 75 Ha. skov resten er blandet ager jord, af de 280 Ha. jord er de 75 Ha. udlagt til frijagt for B-Medlemmer, vi udsætter fasaner hvert år samt tilsåer vildtager, så man skal påregne 1 til 2 arbejdsdage om året, vi afholder 6 fælles jagter om året hvor man har mulighed for gæsteplads, der forefindes Dåvildt/råvildt/fasaner/snepper/ræve og hare på området.
Skulle dette have din interesse så send en mail. med lidt om dig selv og dine forventninger til jagten eller ring og lad os få en snak.

K.Jensen

Pris: 7100. Kr.


Tlf: 41229205
Postnummer: 6710
Annonce nr: 14952

Konsortium søger 2 nye medlemer pr 1/9 til alsidig og attraktiv jagt ved Thy Vejle.  Mail: thyvejlejagt(snabelA)gmail(punktum)com
26-04-2017
D. 10-06-2017

Reviret er 420 HA med 1 km strækning langs vejlekanten, og indeholder store markområder tilsået med byg, havre, ærter og græs, som er godt til gæssene og hårdvildtet. Vi råder desuden over sivområder, 5 HA pil, et par vandhuller, remisser og mindre skovområder, samt en mose.
Vores primær jagtform er gåsejagt, hvilket er naturligt, da konsortiet er i besiddelse af noget af Danmarks bedste gåsejagt. Herudover er der et godt træk af ænder i vandhullerne og på de marker, der står under vand. Der er udover fuglejagt mulighed for at dyrke bukkejagten, idet Vejlerne hvert år forsyner os med fine bukke til dem der går på riffeljagt. Efterårsjagten på hårvildt er også meget afvekslende, der er en stor bestand af råvildt og en fin bestand af krondyr og dåvildt i området. Der er desuden skudt fin stor Sika hjort, der vidner om alsidigheden i jagten.

Vi er et veletableret og organiseret konsortiet, der består af jægere fra hele landet og vi ligger vægt på at du ikke bor lige op af arealet. At du desuden er seriøs i din omgang med jagten og vildtet og at du er interesseret i et ”længerevarende seriøst forhold”. At du er villig til at arbejde for konsortiets udvikling og fælles interesser; herunder fællesskab, fodring, vedligeholdelse af skydestiger mv. Vi afholder 2 årlig fællesjagter hvor skoven og remisserne drives af i fællesskab. Det er tilladt at tage gæst med på alle jagten og der er mulighed for overnatning.

Henvendelse kan ske på email thyvejlejagt(snabelA)gmail(punktum)com. Skriv en mail med dit telefonnummer og vi ringer dig op eller skriver.

Pris: 14.615.


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 14846

Jægerklub i Himmerland.  Mail: k.borg@privat.dk
07-06-2017
D. 09-06-2017

Vi søger et par unge/nye jægere til vores Jægerklub, vores jagtområde er på ca. 500 ha. Beliggende i Himmerland.
Der er marker, eng, krat, gode læbælter og skov.
Der er 6 – 7 fællesjagter med mulighed for en gæsteplads, derudover er der enkeltmands jagt.
Pris ca. 5000 - 5500 kr. med indskud første år, derefter ca. 3000 kr. pr år
Fortæl kort om hvem du er, hvor du bor og hvad du forventer af jagten, samt dit tlf. nr. og vi skriver eller ringer dig op.
Så hvis vi mener kemien passer med vores, vil vi tage godt imod dig, som vores nye jagtkammerat.
Henvendelse kan ske på e-mail.

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 15238

Jagt tæt på draved skov  Mail: Dravedjagt@gmail.com
24-04-2017
D. 08-06-2017

Plads i mindre konsortie ( b plads)
Tilbydes

Har jagt meget tæt på draved skov og kongens mose

Ca 70 hektar
Granskov, løvskov, mose, andehuller, mark, vi har det hele

Kom med nu og få bukkejagten med.
Som b medlem må man skyde 2 bukke/ rå pr sæson, og fri afskydning på krondyr, som vi på arealet.
Vi er alle 50 år plus.
Du skal være bosiddende i det sønderjyske for at kunne blive medlem

Ring for yderligere i dagtimerne 1400 til 1700 til formanden på 30329654

Vi går op i revirpleje, fodring, etik, og ærlighed.
Dette er ikke blot et sted hvor man kommer og pløkker en masse dyr!!

Med nye medlem bliver vi 6 mand.


Med venlig hilsen
Konsortiet krondyr syd
Pris: 8000


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 14818

Konsortieplads i vestjysk plantage eller lign søges af seniorjæger  Mail: Kaj@kn-tag.dk
12-05-2017
D. 04-06-2017

Efter28 år i samme konsortie ( Tvorup) mistede vi jagten ved lic. Hvorfor undertegnede og mine 2 hunde (ruhåret gravhund) og SpringerSpanirl mangler et sted at høre til og være aktive og en del af fællesskabet.kun A plads har interesse.
Jeg kan tilføre , en lyst og positiv sind og godt humør samt stort interesse for naturen og at bruge mine hunde , for fællesskabet,

Pris: Op til 32000


Tlf: 21421733
Postnummer: 7600
Annonce nr: 15034

Jagt konsortie bygholm vejler v. Fjerritslev  Mail: Jesper@rougso.net
15-04-2017
D. 30-05-2017

Konsortie vejlerne

Vi søger nye jæger til vores konsortie på bygholm vejlerne ved Fjerritslev
Der er 127 hektar jagt hvor af de ca 8 er skov...
Jagt året starter 16 maj til 15 maj
Det er primær gåsejagt, men der er også mulighed for jagt på klov vildt ...
Vi har en del regulering på gæs også.
Der er A og B pladser
A plads er med Inc riffeljagt. (6500,-) (3 pladser)
B plads er kun gåsejagten. (4500,-) (3 pladser)
Vi har en jagt lejlighed på stedet med køkken og bad hvor der er mulighed for bookning af overnatning (25,- pr nat pr person)
Du skal have Minimum 50 km afstand til jagten.
Mail dit tlf nr og lidt info omkring dig selv for mere info og jeg ringer til dig på
Jesper@rougso.net

Pris: 6500,-/4500,-


Tlf: 
Postnummer: 8961
Annonce nr: 14731

Skjern hovedgård  Mail: Johannesfisker@live.dk
12-04-2017
D. 27-05-2017

Vi mangler nogle b medlemmer med bukkejagt til vores fungerende konsortiet vi skal være 18 mand til ca 100 hektar ved løvskal mellem viborg og Randers med jagt hytte og udsætning af et passende antal fasaner
Krav godt kammeratskab

Pris: 5300


Tlf: 26466346
Postnummer: 
Annonce nr: 14693

Konsortieplads i nærheden af Hadsund  Mail: post@absolutjagt-ke.dk
07-05-2017
D. 21-05-2017

Der er pludselig blevet konsortiepladser ledige i nærheden af Hadsund. Arealet er på ca. 450 tdr. og det består af Skov-mark-remisser-eng-vandhuller og overdrev.
På området er der Kronvildt og Dåvildt i mindre målestok en rigtig fin stærk råvildtbestand. Samt er der en normal bestand af markvildt så som ræv-harer-fasaner-agerhøns mv. Derudover er også rigtig god mulig for ænder i moserne.
Udover bukkejagten afholdes der 6 fældesjagter hvor der er mulighed for at medbringe gæst
Er du interesseret så sen dit tlf. nr. til post@absolutjagt-ke.dk så kan vi få en snak
Fremvisning vil være Lørdag den 13 maj kl 10.00 og måske kl. 1300

Pris: 4700


Tlf: 
Postnummer: 9560
Annonce nr: 14976

Gåsekonsotium  Mail: Bnjagt87@gmail.com
06-04-2017
D. 21-05-2017

Har 2 pladser i et gåsekonsotium.
Vi råder over ca 1000ha. Og der er anlagt lidt til fri jagt. Giv et ring vis i vel høre mere

Pris: 5000


Tlf: 23914035
Postnummer: 6780
Annonce nr: 14616

Jæger søges til jagt i Vendsyssel.  Mail: fudgeem@gmail.com
06-04-2017
D. 21-05-2017

1 Jagtkammerat til 250 hektar søges. Mange gode læbælter. mindre sø med andetræk og mindre remisse. der afholdes 3 efterårsjagter hvor du må medbringe 1 gæst. Efterårsjagterne er kun med hagl. Egen hund må gerne medbringes.
Der må skydes 1 forårsbuk pr. mand.
Send en mail hvor du fortæller lidt om dig selv, og du vil blive kontaktet efterfølgende.

Pris: 7500


Tlf: 
Postnummer: 9382
Annonce nr: 14618

JAGTKAMMERAT  Mail: stok41@mail.dk
04-04-2017
D. 19-05-2017

Har du lyst til at være med i en jagt på Sjælland?

Vort jagtkonsortium ved Vordingborg på Sydsjælland søger nye medlemmer.
Alle er velkommen ung, ældre, mand, kvinde samt nyjægere.

Vi råder over mere end 350 ha naturskønt blandet skov med lysninger, enge og en fodermark midt i skoven. Derud over har vi en god jagthytte med toilet, bad og sovepladser.

Vi udsætter et passende antal fugle, der passes af vores fritidsfodermester.

I skoven forefindes endvidere snepper og harer. Af klovbærende har vi råvildt, dåvildt og strejfende kronvildt.

Du vil som A jæger have fast gæsteplads på frijagt, fællesjagt, bukkejagt samt trykjagter, i stedet for gæsteplads, kan du evt. dele A-pladsen med en jagtkammerat.

Som B jæger må du have en gæst med på den frie andejagt langs kysten. Der er mulighed for tilkøb af gæsteplads på fællesjagterne.

Ud over de fastsatte fællesjagter er der frijagt på ænder og gæs langs kysten.

Vi afskyder ikke råvildt med hagl.

Der afholdes arbejdsdage efter behov, og ser gerne at du deltager, men det er ikke et krav.

Vi lægger stor vægt på etik og moral, så er du en seriøs jæger gerne med hund og sætter du pris på godt kammeratskab, vil vores konsortium være noget for dig.

Prisen for en A-plads (riffelplads) kr. 23.000,- kan evt. deles med en kammerat. En B-plads (fugleplads) koster kr. 8.600,-.

Kun seriøse henvendelser med telefonnummer, vil blive besvaret.

Synes du dette lyder interessant send mail med telefonnummer til: stok41@mail.dk

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 4760
Annonce nr: 14596

Nyt knsortium søger medlemmer i Nordjylland  Mail: henrikandreasen@fiberflex.dk
27-03-2017
D. 11-05-2017

nyt konsortium søger nye medlemmer til 175 ha skov i Nordjylland.
Pris: 7300 kr


Tlf: 60294520
Postnummer: 8983 Gjerlev J
Annonce nr: 14524

Konsortiemedlem  Mail: solkur@hotmail.com
29-04-2017
D. 09-05-2017

Vi søger et konsortier medlem til vores jagt ved Gabøl i Sønderjylland. Konsortiet består på nuværende tidspunkt af fem medlemmer, men vi ser gerne at kunne komme op på seks. Jagten er på ca. 200 ha hvor hoveddelen er mark og brak. Der er tre remiser, tre vandhuller, en kanal der løber gennem jagten hvor der er gode muligheder for andetræk. Et lille stykke skov hvor der er gode muligheder for ræv og dyr.
Det vi søger er en ung/ny jæger, som er på udkig efter et godt fællesskab, at opbygge jagterfaring fra andre jæger, og komme med nye inputs og gode ideer til konsortiet.
Der forefindes rådyr, hare, ræv, ænder samt andet jagtbart fuglevildt på reviret.
Pris 3000 inkl. Bukkejagt.
Lad os høre fra dig.
Kontakt på 25252984 eller mail solkur@hotmail.com og fortæl kort om hvem du er og hvad jagt er for dig. Så kan det være du er vores nye jagtkammerat.

Pris: 3000


Tlf: 25252984
Postnummer: 6541
Annonce nr: 14878

Møgelholt nær Hadsund  Mail: fb.finnbjerre@gmail.com
30-04-2017
D. 05-05-2017

Vi har 2 ledige pladser i nystartet konsortie i Møgelholt.
Bukkejagt 550 ha og Efterårsjagten 270 ha.

Først til mølle

Pris: 6.000


Tlf: 24270868
Postnummer: 9293
Annonce nr: 14891

Riffeljæger søges  Mail: beck@granly4.dk
26-04-2017
D. 03-05-2017

Til veletableret konsortie med godt 700 ha. i Tranum søges et nyt medlem. Vi har en god bestand af råvildt, dåvildt og kronvildt. Du har 2 gæstepladser på hver af vores 5 fællesjagter. Der er ligeledes mulighed for frijagt med gæst, både forår og efterår. Da vi 7 andre medlemmer alle kommer fra Århus og syd på, er det også et krav til et nyt medlem.
Pris: 28000,00


Tlf: 40365037
Postnummer: 7130
Annonce nr: 14843

A-medlem søges  Mail: Kdolmer@msn.com
25-04-2017
D. 27-04-2017

Til 180ha sammenhængende skov søger et A-medlem.
Vi har 1 ledige A-plads i konsortie ved Hinnerup, vest for Århus. Jagten er ren skov med en del nyplantninger og få hegn. A medlem har 2 gæstepladser på hver Fællesjagt med hagl. På fællesjagter med riffel har du 2 riffelpladser og en driver plads. Vi holder ca 8 jagter om året og skiftes til at arrangerer. Vi har haft jagten i 8 år. Vi har en stor jagthytte hvor vi sagtens kan sidde de godt 20 mand vi er på fællesjagterne (når vi er flest). Vi sætter 100-150 fasaner ud som vi skiftes til at passe, 2 mand pr vagt. Vi har 2 små søer på terrænet hvor der godt kan skydes en and eller 2, men der er ingen udsætning. På riffeljagten er de første 14 dage kun for medlemmer. Derefter er du velkommen til at medbringe en gæst. Der må skydes en buk pr måned pr medlem i bukkejagten, dog skal nummer to minimum være ulige 6 ender. Som A-medlem har man frijagt på ænder, krager, duer osv. Når vi er kommet godt igang med fællesjagterne plejer vi at frigive juletræs hegn til frijagt på det der nu er derinde, dog henstiller vi til at der ikke skal gå blodrus i det. Forstået på den måde at hvis der kommer en flok fasaner væltende, så må man gerne skyde et par stykker. Du må medbringe en gæst på frijagten. Om du sælger den ene eller begge b-pladser (faste gæster) er os ligegyldigt.
Vi bliver 7 A-medlemmer og 3 B+
Der er et indmeldelses gebyr på 1500kr, da man som A-medlem selvfølgelig bliver medejer af stiger, tårne, fodertønder, volierer og trailere.
Der er strejf af sika, men vi har ikke haft nogen for endnu. Evt. strejfende kronvildt fredet.
Prisen for en A-plads er 15.000kr

Ønsker du at vide mere kan du efter kl16 kontakte mig på 40255957 eller sende en mail til kdolmer@msn.com

Mvh. Kim Mikkelsen

Pris: 15.000


Tlf: 40255957
Postnummer: 8382
Annonce nr: 14840

Konsortieplads  Mail: .
11-04-2017
D. 25-04-2017

Til veletableret konsortie med 8 medlemmer søges to nye medlemmer.

Konsortiet har jagten i en privat del af Rold Skov og arealet udgør i alt 472 ha, hvoraf de ca. 80% er blandet skov.

Jagten drives primært på en fast bestand af kron- og råvildt men der forefindes også harer, snepper, ænder og naturligvis ræve. Der er også en mindre bestand af dåvildt.

Der afholdes 6 fællesjagter hvoraf der til de 5 jagter kan inviteres to gæster pr. medlem og på den sidste jagt kan der inviteres 1 gæst pr. medlem. Herudover kan hver enkelt medlem drive jagt på egen hånd som f.eks. pürch og der må her medtages én gæst pr. gang.

Vi har valgt at prioritere muligheden for mange gæster til fællesjagterne, hvorfor vi er relativt få medlemmer. Denne prioritering betyder også at prisen pr. medlem er på 32.500 kr. pr. år.

På jagtarealet forefindes en jagthytte hvor man kan overnatte og vi bruges ligeledes jagthytten til den fællesspisning som vi har ved vore fællesjagter. Vi prioriterer det sociale ved fællesjagterne højt.

Er der brug for yderligere oplysninger kan ovenstående mailadresse bruges eller undertegnede kan kontaktes pr. telefon.

Henning NielsenPris: 32.500


Tlf: 2089 7304
Postnummer: 9510
Annonce nr: 14674

Jagtgruppe i Sæby og Omegns jagtforening  Mail: saebykomjagt@gmail.com
03-04-2017
D. 19-04-2017

Sæby og Omegns jagtforening har en Jagtgruppe på 25 mand, hvor vi søger nye medlemmer til. Der søges medlemmer m/k med/uden hund, bosiddende i Nordjylland.
Foreningen har lejet 4 områder af Frederikshavn kommune, Katsig bakker, Vandværksskoven, Gybels plantage og Professorens plantage. Områderne er i alt på 198 ha. Yderligere område ved Professorens plantage på 38 ha, er lejet af Naturstyrelsen. Arealerne er både løv, nåleskov og hedeareal.
Medlemsskab af jagtgruppen giver ret til:
7 fællesjagter
Mulighed for gæsteplads på fællesjagter pris 250 kr (hvis/når der er ledige pladser)
1 uges bukkejagt pr. medlem, ønskes der yderligere uger kan de tilkøbes.
Hjortejagt på både Kron og Dåvildt. Afregning hjortevildt 25 kr. pr. kg brækket vægt.
I hjortejagten udarbejdes der kalender med antal jagtdage pr. medlem.
B-Medlemsskab af Sæby og Omegns jagtforening, er forudsætning for medlemsskab af jagtgruppen (210 kr årligt).

For yderligere oplysninger kontakt: Mikael Falborg tlf. 30264565 (efter 16.30 på hverdage), eller på mail: saebykomjagt@gmail.com
Hvis du er interesseret, så ring eller skriv en mail med lidt oplysninger om dig selv.
Mvh Mikael F.

Pris: 2500kr


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 14587

Tre A medlemmer  Mail: Torben.udsigten@hotmail.com
18-04-2017
D. 19-04-2017

Jeg søger 3 a medlemmer til blandet jagt ved klovborg 8765, vi holder 5 fællesjagter med hagl, et A medlem må skyde 3 stk råvildt med riffel om året dog max to bukke hvor den sidste skal minimum være en ulige 6 ender, der er en del strejf af kronvildt hvor man også må skyde en af dem.....
Der er ca 360 hektar

Pris: 7500kr


Tlf: 22983285
Postnummer: 8765
Annonce nr: 14756

Jagtkamarater  Mail: eriklykke@dlgtele.dk
01-04-2017
D. 14-04-2017

Hej vi har et par ledige pladser i vores konsortie
jagten består af 50ha skov i Trelde ved Fredicia
Hilsen Erik Lykke

Pris: 4000,00


Tlf: 40593513
Postnummer: 
Annonce nr: 14571

Jægersminde  Mail: Torben.udsigten@hotmail.com
09-04-2017
D. 13-04-2017

Jagt af 196 hektar på mattrupgods.
Vi kommer til at mangle 3 jagt kammerater et A og to B medlemmer, vi holder 4 trykjagter og 4 haglbøssejagter om året.
B medlemmer skal helst have hund da de er med på 3 af vores trykjagter som driver på dagen med hagl, vi sætter ca 400 fasaner ud om året

Mere info skriv eller ring hvis det kunne have jeres intresse...

Pris: A 17000kr. B 7500kr


Tlf: 22983285
Postnummer: 8765
Annonce nr: 14642

Godsjagt ved Vejle Fjord  Mail: 26@privat.dk
01-04-2017
D. 11-04-2017

Medlemskab med 2 tilhørende gæstepladser pr fællesjagt tilbydes i yderst velfungerende konsortie på Tirsbæk Slot ved Vejle Fjord. Jagten er på ca. 400 HA med fri pürschjagt og 7-8 fællesjagter, samt regulering m.m. Der udføres revirpleje og udsættes fasaner. Konsortiet råder over en fuld moderne jagthytte med køkken, bad og overnatningsmuligheder. For yderligere oplysninger, kontakt N. K. Nielsen, mob 29202120 eller mail: 26@privat.dk
Pris: kr. 16.000 + indskud i forhold til konssortiets aktiver

Pris: kr. 16.000 + indskud


Tlf: +4529202120
Postnummer: 7100
Annonce nr: 14572

Stenbjerg Klitplantage - Thy  Mail: helge@pilgard.dk
02-04-2017
D. 04-04-2017

Til konsortium på 13 mand er der 2 ledige pladser.

Arealet er på 1.200 ha blandet skov samt klithede. Jagten er alsidig og består af rå-, då- og kronvildt, snepper, gæs om i mindre omfang ænder, ræv og øvrigt småvildt. Kvoten omfatter årligt bla 3 kronebærende hjorte.

Der er 6 fællesjagter m/riffel, hvor der må medbringes en gæst til hver jagt. Herudover er der mulighed for individuel jagt.

Der lægges stor vægt på fællesskab og kammeratlig opførsel, og derfor er fællesjagter med fællesspisning.

Henvendelse unødvendig hvis man ikke har hund, som kan bruges til at drive, da hvert medlem eller gæst forudsættes at drive en halv dag på fællesjagterne.

Der er frokoststue m/toilet tilknyttet.

Skriv en mail om dig selv, din baggrund/erfaring og hunderace, hvis det har din interesse.

Jeg ser frem til at høre fra dig.

Helge Pilgård

Pris: 27.155


Tlf: 30712647
Postnummer: 7700
Annonce nr: 14578

Gravlevkonsortiet søger medlemmer snarest  Mail: finnkier@gmail.com
02-04-2017
D. 03-04-2017

Gravlevkonsortiet søger to-tre nye medlemmer til vores konsortie med 11 medlemmer.
Konsortiet råder over ca. 800 ha. agerjord med remiser, læhegn, lidt skov, lidt eng. Vi råder over 17 såter.
De fleste såter ligger i området syd for Støvring, vest for rute 180, øst for E45 og nord for Haverslevvej..
Vi har råvildt, ræv, harer og fuglevildt på paraderne.
Der afholdes 5-6 fællesjagter om året.
Der er fri jagt mellem fællesjagterne, dog er såter, der skal drives af på fællesjagt fredet en uge op til fællesjagt. Konsortiepladsen inkluderer forårets bukkejagt,
Der er ikke faste gæstepladser knyttet til medlemskabet, men på skift inviterer op til tre-fire gæster med.
Du er velkommen til at kontakte Finn Kier-Hansen for at høre nærmere. Men kun seriøse henvendelser :-)

Pris: 6000


Tlf: 25349034
Postnummer: 9520
Annonce nr: 14576

1 jæger søges til midtjysk konsortie  Mail: Ps.busk@gmail.com
24-03-2017
D. 25-03-2017

Vi råder over i alt ca. 100 ha; fordelt på primært agerjord, men også eng, å og hegn. Agerjorden grænser op til statsskov og stort vådområde.

Der er sat stiger op og afmærket 10 skydepladser, men der kan pürsches frit, så længe man respekterer evt. andre jægere på jagt. Derudover mulighed for al den frijagt din tid og moral tillader.

Vildtbestanden består af kronvildt, råvildt, ænder, gæs, duer, bekkasiner, hare og ræv.

Vi har 2 fælles riffeljagter om året. Derudover arrangeres løbende andejagt ved åen og gåse-/andejagt ved vådområdet, hvor både gæs og ænder trækker indover stykket. Derudover er jagten fri..

Der er mulighed for gæstepladser i bukkejagten og til efteråret.

Vi leder efter 1 nyt medlem

1. års jagtleje er 6000 kr.

Skriv mail ved interesse - så kontakter vi dig

Pris: 6500

Pris: 6000


Tlf: 
Postnummer: 7330
Annonce nr: 14497

          #########  

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57