######### ######### ######### 

eXTReMe Tracker

Konsortiepladser jylland


Når annoncen skal slettes send en mail til john ( A ) jagtformidling.dk
Konsortieplads
 Mail: jakobjeppesen1977@hotmail.com
18-02-2017

Til nystartet konsortie beståne af 12 medlemmer søger vi 4 medlemmer.

Jagten ligger på Nørre Vosborg ved Vemb.
Arealet er 219 Ha og består af ca 25 Ha skov ca 86 Ha drænet engarealer og ca 98 Ha landbrugsjord.

Der afholdes 5 fælles hageljagter hvor man har en gæsteplads hver gang.

Har det din interasse kontakt på jakobjeppesen1977@hotmail.com og skriv lidt om dig selv og dine jagtmæssige erfaringer og evt. hund.

Pris: 7500


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 14167

C medlemsskab til jagtkonsortie Mulsmar/Kruså
 Mail: bk_0401@hotmail.com
18-02-2017

Jagtområdet er på ca. 130 Hektar. Fordelt på 80 HA marker 45 HA skov/krat /grusgrav samt 2 HA vandhuller. Alt grænsende op til Kelstrup Plantage. Der forefindes dåvildt- rådyr - harer - snepper - fasaner - ænder - ræv.
C-medlemsskabet giver ret til 4 fællesjagter/hagljagt - med en gæst. Alle betaler 75 kr. for at deltage I fællesjagterne, samt 1 - 2 andejagter dog uden gæst.
Kun seriøse henvendelser.
Pris: 4500

Pris: 4500,-


Tlf: 22431955
Postnummer: 6400
Annonce nr: 14168

Alsidig konsortieplads
 Mail: kurmape@hotmail.com
13-02-2017

Velfungerende jagtkonsortie i Østvendsyssel søger nu medlemmer pr. 1. okt. 2017. Vi råder over 510 ha. blandet skov i smukt kuperet terræn. Der findes mange lysninger og der er ca. 30 tårne/stiger på vores areal. Der skydes fortrinsvis råvildt, men ræv, harer og snepper ses ofte på paraden. Udover bukkejagt afholder vi både fællesjagt med haglbøsse og trykjagt med riffel.

Der er en god jagthytte med alle faciliteter og mulighed for overnatning. Ved siden af de jagtmæssige oplevelser værdsætter vi et godt kammeratskab og en god atmosfære.

Er du interesseret så kontakt gerne Kurt M. Petersen på mail for yderligere oplysninger.
kurmape@hotmail.com

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 14126

Konsortiemedlem søges
 Mail: kimvorbasse@yahoo.dk
05-02-2017

Jægere søges til jagtkonsortie.
Vi er et konsortie bestående af 14 medlemmer. Området er beliggende syd for Give med et areal på ca. 350 hektar med egen jagthytte. Der skydes fortrinsvis råvildt, harer, ræve, fasaner og snepper.
Har dette interesse, kontakt da formanden på mail kimvorbasse@yahoo.dk og skriv lidt om dig selv og skriv tlf. nr og du vil blive kontaktet.

Pris: 12.500


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 14079

Skøn jagtområde på Norddjurs
 Mail: jesper@meilstrup.net
01-02-2017

Holbækgård Jagtkonsortie har et par pladser til den kommende sæson. Konsortiet råder over ca. 1200 Ha på den nordligste Djursland fra Ørsted til Udbyhøj.

Arealerne er særdeles varierede med fjord/hav-stykker, skove, marker, hegn og adskillige søer.
Medlemmer har fri bukkejagt (2 bukke), frijagt med hagl/riffel, samt gæsteplads på hver af efterårets fællesjagter.

Konsortiet råder over to jagthytter og har gode tårne / stiger på arealerne.
Vi udsætter ænder & fasaner.
Konsortiumets medlemmer er en god blanding imellem nye jæger og rutineret jæger. Så er du ny jæger, er du også meget velkommen.

Kontak Henrik (formand) på kasten@mail.dk, mobil 40601796
www.hgjk.dk
Pris: 14500 (2016 pris)

Pris: 14500

www.hgjk.dk
Tlf: 40601796
Postnummer: 8950
Annonce nr: 14056

Jagtkonsortium Østhimmerland
 Mail: finn@elmgaard.com
31-01-2017

Vi har stadig en enkelt ledig plads med start sæson 2017. Derfor indrykker vi denne annonce igen.
Vi er et jagtkonsortium i Østhimmerland med 8 medlemmer.
Arealet omfatter ca. 110 ha blandet skov og 110 ha omkringliggende ager. Der er en pæn bestand af råvildt og desuden kan der jages ræv, hare og evt. lidt fasan, ænder og sneppe. Råvildt skydes kun med riffel.
Foruden bukkejagt afholder vi typisk 4 trykjagter efter råvildt samt fællesjagter, hvis vi har tilstrækkeligt flyvende vildt. Til eventuelle fællesjagter kan hvert medlem invitere 2 gæster.
Vi har haft jagten i skoven i mange år, og har en jagthytte, jagtvogn og en del stiger placeret rundt omkring i skoven. Desuden en ældre og en nyere voliere, fodertønder m.v.
Vi opdrætter og udsætter eventuelt fasaner og ænder, og konsortiemedlemmerne skal deltage i pasning af disse, samt i øvrigt deltage i almindelig vedligehold af hytte, volierer m.v.
Pris: 13.000 kr/år + indskud 2.000 kr.
Er du interesseret, så send en email med oplysninger om dig selv, dine jagtmæssige erfaringer og præferencer og om evt. hund. Har du spørgsmål, sender du også dem i en email.

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 14055

Emmerlev Jagtforening
 Mail: sbj@hansen.mail.dk
29-01-2017

Emmerlev Jagtforening søger nu B-medlemmer.
Jagtforeningen råder over ca. 1.000 ha. blandet jagt, med super ande- og gåsejagt.
En del af arealet ligger langs vadehavet og ud mod saltvandsreservatet, hvorfor der i hele sæsonen er rigtig mange ænder og gæs i området.
Kort over jagtarealerne kan ses på foreningens hjemmeside: www.emmerlev-jagtforening.dk
Der udsættes hvert år et større antal fasaner, udgiften hertil afholdes af foreningens konto.
Der afholdes hvert år 3 store og 3 små klapjagter, hvor der køres ud til jagtområdet i foreningens lukkede vogn.
Pris for et B-medlemskab udgør kr. 2.400,-
Alle interesserede og seriøse henvendelser bedes ske til foreningens formand, Søren Hansen på mail, sbj@hansen.mail.dk eller på telefon 7478 2890 eller mobil 6154 0620.

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 14021

Horsens
 Mail: arm200859@hotmail.com
29-01-2017

Vi søger 4 medlemmer til nyt konsortie med 225 hektar skov beliggende ud til Horsens Fjord. Vi bliver 15 a-medlemmer og 2 b-medlem. Som a-medlem er der bukkejagt om foråret, seks fællesjagter om efteråret med en gæsteplads hver anden gang. Dertil kommer mulighed for trækjagt på arealer ved fjorden. Årligt medlemskab er kr. 15.000, som bl.a. dækker fodring og udsætning af 300 fasaner. Vi disponerer over en jagthytte. Send en kort mail til Bent på arm200859@hotmail.com, hvor du fortæller lidt om dig selv, og du vil blive kontaktet.
Pris: 15.000


Tlf: 
Postnummer: 8700
Annonce nr: 14022

Jagt kongens mose draved/tønder
 Mail: Scandinavian.iphone@gmail.com
29-01-2017

Konsortie tilbyder 2 pladser.
Skriv om dig selv , har du evt hund, hvad laver du til dagligt osv osv, send din mail
Vil du høre mere om jagten, så sæt dit telefonnummer i din mail, så ringer formanden dig op.

Vi har masse af krondyr, og ligger tæt på draved skov,

Vi har mark. Mose, løvskov, og granskov.

Afskydningspolitik haves.
Man indmeldes i konsortie, og skal efterleve regler heri.

Du er bosiddende i sønderjylland!!

Ca 50 hektar.

12 ender set 2 gange på stykket de sidste 3 måneder!!

Vi er alle omkring 50 år.

Konsortiet er på ialt 6 mand,
Incl. de 2 pladser som her udbydes.

Hilsen konsortiet krondyr syd

T jensen
Formand.

Pris: 8000


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 14023

B-Medlem
 Mail: ke.ja@hotmail.dk
17-01-2017

Jagtkonsortie som ligger lige syd for Kolding søger B-Medlemmer fra den 1/2-2017. Vi råder over Ca. 280 Ha. jord, fordelt på Ha. 75 Ha. skov resten er blandet ager jord, af de 280 Ha. jord er de 75 Ha. udlagt til frijagt for B-Medlemmer, vi udsætter fasaner hvert år samt tilsåer vildtager, så man skal påregne 1 til 2 arbejdsdage om året, vi afholder 6 fælles jagter om året hvor man har mulighed for gæsteplads, der forefindes Dåvildt/råvildt/fasaner/snepper/ræve og hare på området.
Skulle dette have din interesse så send en mail. med lidt om dig selv og dine forventninger til jagten eller ring og lad os få en snak.

K.Jensen

Pris: 7.100 Kr.


Tlf: 41229205
Postnummer: 6710
Annonce nr: 13940

Spændendende konsortieplads ledig  Mail: frederikshavn1799@hotmail.com
07-02-2017
D. 19-02-2017

D. 06-02-2017

En plads i "jagtkonsortiet af 1990" der har jagten på den sydlige del af Overgaard Gods, er blevet ledig
før tiden p.g.a. andre forhold.
Konsortiet råder over et areal på 1250 ha, heraf 250 ha skov, resten er store marker med kanaler og brede læbælter.
Der afvikles normalt 1 fælles Andejagt, 2 Agerhøns jagter, 7 drivjagter, 1 trykjagt og 2 reguleringsjagter, der er fri andejagt efter drivjagterne.
Der udsættes Agerhøns og Fasaner, årlig afskydning ca. 400 stykker vildt.
Dette til en årlig jagtleje på kr. 9300,-
Der kan tilkøbes frijagt på Ænder og Gæs for kr. 1000,- samt pürsch på Råbuk og Dåvildt for kr. 1200,-
Priserne er 2016.
Kontakt via mail

Pris: 11500

Pris: 9300


Tlf: 
Postnummer: 8970 Havndal
Annonce nr: 14088

Konsortieplads  Mail: bilkontoret@firma.tele.dk
15-02-2017
D. 18-02-2017

Konsortiejagt 30 km nord for Randers. 2-3 konsortiemedlemmer søges til spændende jagt med super jagthytte med køkken, bad, soveværelse og brændeovn.
Vi sætter fasaner ud i 2 vollierer. 600 tønder land, stor skovstykke og fin bestand af rådyr,dåvildt og kronvildt. 6 - 7 fællesjagter + 2 - 3 anstandsjagter + kokkejagt i januar. Pris pr. medlem ca. 7500,00 kr.
Medlemmer har gæsteplads til fællesjagterne.
Henvendelse 20228090

Pris: 7500,00


Tlf: 20228090
Postnummer: 8410
Annonce nr: 14147

C medlemsskab til jagtkonsortie/ Sønderjylland/Kruså  Mail: bk_0401@hotmail.com
20-01-2017
D. 11-02-2017

Jagtområdet er på ca. 130 Hektar. Fordelt på 80 HA marker 45 HA skov/krat /grusgrav samt 2 HA vandhuller. Alt grænsende op til Kelstrup Plantage. Der forefindes dåvildt- rådyr - harer - snepper - fasaner - ænder - ræv.
C-medlemsskabet giver ret til 4 fællesjagter/hagljagt - med en gæst. Gæsten betaler man 75 kr. for at tage med til konsortiet, samt 1 - 2 andejagter dog uden gæst.
Kun seriøse henvendelser.

Pris: 4500


Tlf: 22431955
Postnummer: 
Annonce nr: 13962

God og alsidig Konsortieplads  Mail: behr(A)mail.dk
02-02-2017
D. 06-02-2017

En plads i "jagtkonsortiet af 1990" der har jagten på den sydlige del af Overgaard Gods, er blevet ledig
før tiden p.g.a. andre forhold.
Konsortiet råder over et areal på 1250 ha, heraf 250 ha skov, resten er store marker med kanaler og brede læbælter.
Der afvikles normalt 1 fælles Andejagt, 2 Agerhøns jagter, 7 drivjagter, 1 trykjagt og 2 reguleringsjagter, der er fri andejagt efter drivjagterne.
Der udsættes Agerhøns og Fasaner, årlig afskydning ca. 400 stykker vildt.
Dette til en årlig jagtleje på kr. 9300,-
Der kan tilkøbes frijagt på Ænder og Gæs for kr. 1000,- samt pürsch på Råbuk og Dåvildt for kr. 1200,-
Priserne er 2016.
Kontakt via mail

Pris: 11500


Tlf: 40382474
Postnummer: 
Annonce nr: 14064

Snedstrupgaard jagtkonsortie, nye medlemmer  Mail: snedstrupgaard@gmail.com
16-01-2017
D. 06-02-2017

Nystartet konsortie med pt 3 medlemmer, 2 mand og 1 dame, søger 3-4 nye, minimum 2 med hund. Kun A medlemmer.

Der er mulighed for gæster på vores fællesjagter, og der er stillet lokale til rådighed som kan udnyttes til jagtstue.

Vi råder over ~150HA blandet jagt med flere remiser og levende hegn. Der er en større sø vi har delvis ret til, samt 1 eget vandhul. Der løber en landsby bæk gennem arealet på ca. 2,5km hvor der på begge sider er 5-6 meter skrub. Vi har jagtretten på begge sider. På flere af vores områder opgrænser vi til samlet ca. 2,5 km skovkant. Skovkanten er delvist hegnet af naboen.

På reviret findes Rådyr, Fasan, Hare, Ræv, Db.bekkasin, diverse ænder, krager og duer, og til tider strejfende Kronvildt. Mulighed for at udsætte ænder og fasaner.

Der er store muligheder for at udvikle reviret via godt samarbejde med lodsejer.

Vi ligger vægt på godt socialt samvær og bæredygtig etisk jagt.

Skriv lidt om dig selv ved interesse, og eventuelle spørgsmål, gerne tlf. nr, så vil vi kontakte dig/jer.

Knæk og Bræk.

Pris: 6000


Tlf: 
Postnummer: 8370
Annonce nr: 13935

Konsortieplads til jæger med hund ved Hovedgård  Mail: hjensen@dadlnet.dk
24-01-2017
D. 04-02-2017

Der er konsortieplads ledig til jæger med hund.

Vi har er et lille 13 mands konsortie med blandet skov, mark, eng, sø.

Der er ledigt A- medlemskab.

A-medlemskab giver adgang til 6 fællesjagter og riffeljagt på råvildt. Max 1 buk per jæger/år. Der bliver god plads til bukkejagten i år, da der kun bliver 2 jægere + 1 buejæger.

Gæsteplads kan ikke garanteres, men vil blive tildelt efter tur ved afbud.

Der er typisk 1-4 stykker vildt på paraden. Det er det typiske markvildt ; råvildt, sneppe, ræv, and, fasan og hare.

Vi fodrer og har fælles arbejdsdag om foråret. Vi har udført betydende forbedringer af reviret de seneste år, bl.a. sået pil og etableret vildtagre og vi fodrer med majs/hvede.

Der afregnes for afskudt vildt; and, fasan, hare, sneppe 50 kr, buk 500, rå/lam 300,-.

NB! Kun hundefolk, da vi mangler hunde i konsortiet. Erfaringsvis er vores jagt velegnet til hårdt gående hunde, der går tæt under bøssen f.eks. cockere.

MVH Henrik Jensen

Pris: 6500


Tlf: 
Postnummer: 8732
Annonce nr: 13991

Rosenvold Jagtkonsortium.  Mail: .
17-01-2017
D. 02-02-2017

Da to af konsortiets medlemmer efter over 30 års medlemsskab ønsker at udtræde af konsortiet, er der pladser ledige pr. 01.05.2017.
Rosenvold Jagtkonsortium råder over et areal på 325 ha.. Hovedparten af arealet er varieret og kuperet skovareal lige ned til Vejle fjord, mod øst afgrænset af Rosenvold å og mod vest afgrænset af Fakkegravvej.
Konsortiet råder over en fin, fin jagthytte, hvor der er mulighed for overnatning.
Der er otte medlemmer i konsortiet.
Prisen for et medlemskab udgør kr. 20.000,00 om året.
Er ovenstående interessant for dig og din jagtkammerat, henvendelse til John på tlf. nr. 2081 7544, eller Jens Arne 4081 2881.

Pris: 20.000,00


Tlf: 4081 2881
Postnummer: 
Annonce nr: 13944

Pladser i midtjysk konsortie  Mail: Ps.busk@gmail.com
27-01-2017
D. 29-01-2017

Flere af vores medlemmer kan ikke afse tiden længere, derfor søger vi nye medlemmer til et relativt nyt midtjysk konsortie, fra 1/2 2017.

Vi råder over i alt ca. 100 ha; fordelt på primært agerjord, men også eng, å og hegn. Agerjorden grænser op til statsskov og stort vådområde.

Der er sat stiger op og afmærket 10 skydepladser, men der kan pürsches frit, så længe man respekterer evt. andre jægere på jagt. Derudover mulighed for al den frijagt din tid og moral tillader.

Vildtbestanden består af kronvildt, råvildt, ænder, gæs, duer, bekkasiner, hare og ræv.

Vi har 2 fælles riffeljagter om året. Derudover arrangeres løbende andejagt ved åen og gåse-/andejagt ved vådområdet, hvor både gæs og ænder trækker indover stykket. Derudover er jagten fri..

Der er mulighed for gæstepladser i bukkejagten og til efteråret.

Konsortiet består af 10 medlemmer.

1. års jagtleje er 6500 kr.
Gerne sms...

Pris: 6500


Tlf: 40608983
Postnummer: 7330
Annonce nr: 14017

konsortieplads til jæger med hund ved Hovedgård  Mail: hjensen@dadlnet.dk
07-01-2017
D. 23-01-2017

Der er konsortieplads ledig til jæger med hund.

Vi har er et lille 13 mands konsortie med blandet skov, mark, eng, sø.

Der er både ledigt A- og B - medlemskab.

B-medlemskab giver adgang til 6 fællesjagter. Derudover regulering af ræv med riffel, andetræk og due/gåsejagt hvis det ønskes.

A-medlemmer har endvidere riffeljagten på råvildt (forbeholdt A-medlemmer). Max 1 buk per jæger/år. Der bliver god plads til bukkejagten i år, da der kun bliver 2 jægere + 1 buejæger til de ca 50 hektar.

Gæsteplads kan ikke garanteres, men vil blive tildelt efter tur ved afbud.

Der er typisk 1-4 stykker vildt på paraden. Det er det typiske markvildt ; råvildt, sneppe, ræv, and, fasan og hare.

Vi fodrer og har fælles arbejdsdag om foråret. Vi har udført betydende forbedringer af reviret de seneste år, bl.a. sået pil og etableret vildtagre og vi fodrer med majs/hvede.

Der afregnes for afskudt vildt; and, fasan, hare, sneppe 50 kr, buk 500, rå/lam 300,-.

NB! Kun hundefolk, da vi mangler hunde i konsortiet. Erfaringsvis er vores jagt velegnet til hårdt gående hunde, der går tæt under bøssen f.eks. cockere.

MVH Henrik Jensen

Pris: B:; 3500,- A: 6500,-


Tlf: 
Postnummer: 8732
Annonce nr: 13875

Bliv Jagtparner på Gram Slot  Mail: kedde.ebsen@gmail.com
08-12-2016
D. 22-01-2017

Bliv Jagtpartner på Gram Slot
Vi råder over ca. 1250 ha. jagt, som er en fin blanding af eng, mark og skov. Der er mulighed for bukkejagt, krondyrjagt samt deltagelse i efterårsjagter. Der udsættes ikke vildt og derfor er jagten udelukkende på den eksisterende vildtbestand.
En dags pyrch på klovbærende vildt og andre dagjagter foregår kun på de arealer som Gram Slot selv ejer.
Som noget nyt tilbyder Gram Slot nu dig eller din virksomhed et Jagt Partnerskab, som sammensættes ud fra dine ønsker. Jagt partnere kan deltage i såvel efterårsjagter samt pyrch jagt på samtlige 1250 ha. hvoraf 750 ha er skov.
Pris for partnerskab: 10.000 kr. pr person.
Ring til vores skytte, Kedde Ebsen på tlf. 23 95 20 97 for yderlig information.
Læs mere på: http://gramslot.dk/jagt-fiskeri/

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 13739

C medlemsskab til jagtkonsortie/ Sønderjylland/Kruså  Mail: bk_0401@hotmail.com
17-01-2017
D. 19-01-2017

Jagtområdet er på ca. 130 Hektar. Fordelt på 80 HA marker 45 HA skov/krat /grusgrav samt 2 HA vandhuller. Alt grænsende op til Kelstrup Plantage. Der forefindes dåvildt- rådyr - harer - snepper - fasaner - ænder - ræv.
C-medlemsskabet giver ret til 4 fællesjagter/hagljagt - med en gæst. Gæsten betaler man 75 kr. for at tage med til konsortiet, samt 1 - 2 andejagter dog uden gæst.
Kun seriøse henvendelser.

Pris: 4.500,-


Tlf: 22431955
Postnummer: 6400 Sønderborg
Annonce nr: 13942

En Naturperle af de sjældene med 33 ha. skov og eng langs gudenåen  Mail: aj-byg@mail.tele.dk
19-12-2016
D. 17-01-2017

Vi søger nye jagtkammerater/ med ejer til Brårup plantage jagtkonsortie.
Vores ca. 33 ha. store jagtterræn mellem Silkeborg, Viborg og Århus.
Reviret består primært fyrrebevoksninger.
Grænser ned til Gudenåen, hvor der langs denne er et græsareal, der afslås sammen med flere vildt marker inde i skoven.
I en del af arealet har der været gravet grus for 50 år siden og derfor stor niveauforskel.
I arealet har vi 2 mindre grundvand søer.
Konsortiet arbejder en del i forbedringer for vildtet.
I et varierende terræn og beplantning er der en enestående alsidig jagt på råvildt, krondyr, hare, fasaner, snepper, gæs og ænder langs Gudenåen.
Aldersmæssigt kan du være mellem 18 og 70 år. Vi lægger meget vægt på, at vores nye medlemmer udviser en god jagtetik efter princippet ”bæredygtig jagt”, og har høj jagt moral.
Vi prioriterer kammeratskab, samarbejde, samt hyggeligt samvær højt.
Det har ingen betydning om du er ny-jæger eller erfaren – bare du er positiv og har et godt humør. Det er en fordel hvis du har en velfungerende jagthund og værdsætter hundearbejdet, men hund er dog ikke et krav.

Brårup plantage består kun af 8 stk. andel-pladser. Så du kan derfor komme af sted, både på tramp med haglbøssen, vente på træk fra ænder eller gæs, gå på pürch, eller sidde i en af de 2 skydetårne med din riffel, når du har tid og lyst i de uger du for tilkendt i bukkejagten og hjortejagten.
Du har også mulighed for at tage gæster med på vores fællesjagter.
Du skal påregne 1-2 fælles arbejdsdage/årligt til revirpleje og fyldning af fodertønder
Området fremvises gerne efter aftale for interesserede.

Mvh Brårup plantage

Pris: 500.000 kr.


Tlf: 21662666
Postnummer: 8643
Annonce nr: 13782

Ledig konsortie plads ved Skarrild  Mail: hanspeterjensen666@gmail.com
02-01-2017
D. 10-01-2017

Vi står og mangler 2 mand til vores konsortie ved Skarrild. Der er råvildt,dådyr og krondyr på stykket.Reviret består af eng,mark og lidt skov og er på 85 hektar. Vi sætter vægt på god jagt morale og positiv indstiling. Alderen har ikke den store betydning og nyjæger vil også kunne få chancen. Vi har 2 arbejdsdag om året til revirpleje og fyldning af fodertønder.
Vi holder kun riffeljagt og har 2 fælles riffeljagter om året. Der er mulighed for gæsterpladser til efteråret. Mv Hans Peter

Pris: 7500


Tlf: 
Postnummer: 6933
Annonce nr: 13840

Jæger med hund søges til konsortie ved Hovedgård  Mail: hjensen@dadlnet.dk
23-12-2016
D. 07-01-2017

Der er konsortieplads ledig til jæger med hund.

Vi har er et lille 12 mands konsortie med blandet skov, mark, eng, sø. Der er tale om B-medlemskab, der giver adgang til 6 fællesjagter. Derudover regulering af ræv med riffel. Ingen riffeljagt på råvildt (forbeholdt A-medlemmer). Gæsteplads kan ikke garanteres, men vil blive tildelt efter tur ved afbud.

Der er typisk 1-4 stykker vildt på paraden. Det er det typiske markvildt ; råvildt, sneppe, ræv, and, fasan og hare.

Vi fodrer og har fælles arbejdsdag om foråret.

NB! Kun hundefolk, da vi mangler hunde i konsortiet. Erfaringsvis er vores jagt velegnet til hårdt gående hunde, der går tæt under bøssen.

MVH Henrik Jensen

Pris: 3500


Tlf: 
Postnummer: 8732
Annonce nr: 13804

Riffeljagt med stor frihed  Mail: palle.m.jensen@hotmail.dk
23-12-2016
D. 01-01-2017

Et af vores medlemmer kan ikke afse tiden længere, derfor søger vi et nyt medlem til nordjysk konsortie, fra 1-2-17.
Vi råder over mere end 550 ha, primært skov, området er meget kuperet og med stor variation i beplantningen.
Vildt bestanden består af få fasaner, duer, bekkasiner, snepper, hare, ræv, meget råvildt, dåvildt og en sjælden gang kronvildt.
Vi afholder 6 trykjagter om året ( altid hverdage ), hvor du har 2 gæstepladser hvergang, desuden mulighed for al den frijagt med gæst din moral tillader, også i bukkejagten.
Vi har et meget simpelt hus med overnatnings mulighed midt i reviret.
Vi råder over ca 40 tårne og stiger, samt en jagtvogn.
Konsortiet består af 7 medlemmer.
1. års jagtleje er 19100kr samt 1500kr til din andel af vores aktiver.
Vi foretrækker et nyt medlem, der ligesom vi andre har mindst 1 times kørsl til reviret.

Pris: 19100kr


Tlf: 28447700
Postnummer: 8660
Annonce nr: 13801

Jagtkammerat  Mail: karstendchristensen@gmail.com
17-12-2016
D. 25-12-2016

Vi er et mindre konsortie som søger et medlem fra den 1-1 2017 Jagten er beliggende i 9620 og 9500 område.Det er alsidig jagt med hagl og riffel
Pris:


Tlf: 40869864
Postnummer: 9620
Annonce nr: 13777

Jagt på Djursland  Mail: peder@postboks1.dk
15-12-2016
D. 21-12-2016

God riffeljagt.
3 jægere søges til 32 Ha agerjord med læbælter, grænser op til skov.
Der er krondyr, dådyr, rådyr og andet vildt.
Seriøs henvendelse til nedenstående nummer.

Pris: 6000


Tlf: 50336574
Postnummer: 
Annonce nr: 13769

315 ha godsjagt Østjylland  Mail: ksj.stabell@ostbirk.net
16-12-2016
D. 19-12-2016

Vi er et 27 år gl, konsortie der mangler 4 gode kammerater hvor hygge og godt kammeratskab er i højsædrt.
Reviret er på 315 ha. fordelt på 115 ha. skov, 9 ha eng. resten er agerjord og læbælter, der er 2 store vandhuller og 3 mindre.
Der udsættes 300 fasaner og 150 ænder, desuden forefindes snepper, duer,agerhøns,harer,ræv god råvildtstamme, desuden sporadisk då og kronvildt.
Der er en flot jagtstue med pejs, køkken med alt i hvidevarer, badeværelse, soverum og et depot, desuden et lager til foder tønder mv.
Til alle fællesjagter serveres morgenmad og varm middagsmad, dette er incl i prisen.
Reviret ligger syd for Skanderborg tæt på Ejer Baunehøj kun 1,5 km fra motorvejen.
Medlemsskab gælder fra 01.01.2017 (der er to jagter i januar)

Pris: 8350 incl pürsch, 7850 uden pürsch


Tlf: 
Postnummer: 8660
Annonce nr: 13774

Ledige pladser i jagtkonsortium  Mail: finn@elmgaard.com
02-11-2016
D. 17-12-2016

Vi er et jagtkonsortium i Østhimmerland med 8 medlemmer, hvor der bliver ledige pladser fra kommende sæson, 2017-2018.
Arealet omfatter ca. 110 ha blandet skov og 110 ha omkringliggende ager. Der er en pæn bestand af råvildt og desuden kan der jages ræv, hare, fasan, ænder og sneppe. Råvildt skydes kun med riffel.
Foruden bukkejagt afholder vi typisk 4-5 trykjagter efter råvildt og 4-5 fællesjagter. Til fællesjagterne kan hvert medlem invitere 2 gæster.
Vi har haft jagten i skoven i mange år, og har en jagthytte, jagtvogn og en del stiger placeret rundt omkring i skoven. Desuden en ældre og en nyere voliere, fodertønder m.v.
Vi opdrætter og udsætter fasaner og ænder, og konsortiemedlemmerne skal deltage i pasning af disse, samt i øvrigt deltage i almindelig vedligehold af hytte, volierer m.v.
Pris: 13.000 kr/år + indskud 2.000 kr.
Er du interesseret, så send en email med oplysninger om dig selv, dine jagtmæssige erfaringer og præferencer og om evt. hund. Har du spørgsmål, sender du også dem i en email.

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 13522

Konsortieplads A og B medlem  Mail: info@dansk-bygningstermografi.dk
22-11-2016
D. 16-12-2016

Vi er et konsortie på 14 medlemmer og har 300 ha jagt primært skov, noget højt andet lavt.
Det er frit hvor meget man vil færdes på terrænet, dog med lidt begrænsninger på afskydning af rådyr og hjort. Vi holder ca. 5 gæstejagter og 3 interne jagter om året. På terrænet er der primært då- og råvildt, harer og ræv. Der er i de senere år set kronvildt.

Pris: 15.650/9.950


Tlf: 22491824
Postnummer: 9560
Annonce nr: 13653

Konsortieplads B medlem  Mail: psryberg@live.dk
29-11-2016
D. 16-12-2016

Jeg er med i et konsortie på 14 medlemmer og har 300 ha jagt primært skov, noget højt andet lavt.
Vi har det frit hvor meget man vil færdes på terrænet, der erlidt begrænsninger på afskydning af rådyr og hjort. Der afholdes ca. 5 gæstejagter og 3 interne jagter om året. På terrænet er der primært då- og råvildt, harer og ræv. Der er i de senere år set kronvildt. Som b-medlem er man uden forårsjagt.Jeg er nødt til at slippe min plads, da jeg går en usikker fremtid i møde, ang. mit arbejde. Dete er en b-plads, der kan være mulighed for en a-plads, men der skal formanden ind over.

Pris: 9950


Tlf: 
Postnummer: 9560
Annonce nr: 13684

Jagt på vildsvin, kronvildt, dåvildt mv.  Mail: aknor@mail.dk
08-09-2016
D. 23-10-2016

Vi har stadig ledige konsortiepladser for den kommende sæson.253 ha i hegn og 79 ha udenfor.
Kvote 16-17 er 160 stk klovbærende vildt i hegn og frit udenfor.
Se mere på www.Stubberkloster.dk

Pris:

Stubberkloster.dk
Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 13039

Opstart af konsortie  Mail: michaelaae@gmail.com
07-09-2016
D. 22-10-2016

Jeg vil gerne stifte et konsortie primært omkring andre og gåsejagt, råvildt, dåvildt osv forefindes også.
Arealet er 80 ha, heraf 20 ha sø
Vi skal være 15 mand og alle skal have anden jagt.
Som udgangspunkt ingen gæstepladser
Vi investerer fælles i lokkere, skjul, foder, ællinger,stiger osv
Prisen bliver 3000kr pr mand
Opstart sep. 2017

Pris: 3000


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 13027

200ha skov - Jagtkonsortie søger nyt medlem  Mail: stagsrode@gmail.com
15-10-2016
D. 20-10-2016

Hyggeligt og afslappet jagtkonsortie søger et nyt medlem (gerne med hund)

Arealet er ca.200ha varieret statsskov mellem Juelsminde og Vejle.

Vi afholder fællesjagter fra november til januar.
Alle medlemmer har ret til at invitere en gæst(hvilket betyder at du evt. er velkommen til at dele dit medlemskab med en god jagtkammerat)

vi er i alt 15 medlemmer.

Vi starter dagen med fælles parole og morgenmad (konsortiet er vært). Efter jagten slutter vi dagen med sen frokost (medbragt madpakke)
Konsortiet er vært ved julefrokost på 3. jagtdag.

Er du interesseret? send os en e-mail og vi vil returnere nærmere information.

knæk og bræk

Pris: 5230


Tlf: 
Postnummer: 7140
Annonce nr: 13405

1 medlem søges  Mail: per_blok@madsen.mail.dk
23-08-2016
D. 07-10-2016

Til konsortie i Vesthimmerland søges en jæger.
Arealet udgør 241 ha blandet jagt, som består af små skov stykker, remiser og marker som dyrkes med kartofler, græs og korn samt ca. 2 km eng langs med å, hvor der er mulighed for fiskeri. Vi har jagthytte, hvor der mulighed for madlavning, få varmen ved brændeovnen og overnatning.
Der afholdes 6 fællesjagter i sæsonen.
Nye medlemmer giver 4500,- for jagten + 500,- til foderkassen

Pris: 5000


Tlf: 29258821
Postnummer: 9640
Annonce nr: 12856

Konsortie søger 2 medlemmer til Krondyr, Dåvildt, Råvildt og Gåsejagt  Mail: ohkvadrat@gmail.com
23-08-2016
D. 07-10-2016

Hej
Jagt i Klim Klitplantage.
Vi har et konsortiet som mangler 2 medlemmer fra d. 1/9-16
Der er fri markjagt på gæs og fuglevildt
Der holdes 6 fældesjagter på Krondyr, Dåvildt og Råvildt om året.
Bukkejagten er fri fra d. 16 maj til 15 juli
Krondyr og Dåvildt jagt er fri på anviste arealer
Der er 200TL markjagt
Der er ca 210TL jagt i Klimklitplantage
Du skal skrive en besked pr sms til 30224069 eller sende en mail til ohkvadrat@gmail.com så vil en af konsortiets medlemmer kontakte dig.

Pris: 12000


Tlf: 30224069
Postnummer: 9700
Annonce nr: 12861

Konsortie medlem søges  Mail: karstendchristensen@gmail.com
02-10-2016
D. 02-10-2016

Vi er et mindre konsortie der søger et medlem fra den 1-10-16 Jagten er beliggende mellem 9620 og 9500 det er meget alsidig jagt
Pris:


Tlf: 40869864
Postnummer: 9620
Annonce nr: 13305

Jagt v. Børglumklosterskov  Mail: benny@vejlgaard.org
12-08-2016
D. 26-09-2016

Nyat konsortium søger riffeljægere.

Aalborg og omegns jagtforening har netop indgået aftale om leje af et stykke jagt og søger derfor medlemmer til et nystartet konsortium.
Kort om jagten.
Jagten er beliggende i området omkring Børglum klosterskov, ca. 142 hektar med primært agerjord, dog er der flere gode læbælter, remisser og mindre skovstykker. På arealet træffes der råvildt, dåvildt og kronvildt.
Prisen vil for den kommende sæson være ca. 4400,- per anpart og 5840,- fremadrettet
Derfor tilbydes ledige pladser til alle med interesse i primært riffeljagt, og Bestyrelsen inviterer derfor til stiftende anpartsmøde tirsdag d. 16 August kl 19.00 i Jægerhuset Aalborg, Willy Brandts vej 26, 9220 Aalborg Øst. hvor der vil blive trukket lod om pladserne såfremt flere skulle have interesse. Indtræden i konsortiet kræver indmeldelse i Foreningen.
Alle der på forhånd vil tilmelde sig denne aften er meget velkomne til at give besked herom til Benny Vejlgaard på: Benny@vejlgaard.org
På bestyrelsens vegne
Benny Vejlgaard

Pris: 4400


Tlf: 
Postnummer: 9870
Annonce nr: 12753

2 -3 jægere søges  Mail: topterapi@gmail.com
18-09-2016
D. 23-09-2016

Vi har et lille jagt Konsortie hvor vi hidtil har været 4 medlemmer, der er to der har trukket sig ud på grund af økonomi.
Beliggenheden mellem Hirtshals og Tværsted nærmere betegnet Uggerby

Vi har 200 Ha aggerjord med græs og majs små remisser og 4 søer samt Uggerby å med fiskeret.
Vi søger 2 - 3 jægere med høj jagt etik
Vi holder fællesjagter hvor vi kan inviterer 2-3 gæster
Vi går alle på bukkejagt og skyder en buk hver og derefter tager op hvad vi har til at gå på revirret
Pris 4500
selve jagtlejen er 18.000 kr som vi selvfølgelig deler så det afhænger af hvor mange vi er
er du interesseret så send en mail topterapi@gmail.com
eller ring Henrik 20966521

Pris: 4500


Tlf: 20966521
Postnummer: 9800
Annonce nr: 13154

Dronninglund Storskov - B-medlem  Mail: stan@outlook.dk
30-08-2016
D. 21-09-2016

Ledig B-medlemskab tilbydes i konsortium i Dronninglund Storskov fra 1. oktober 2016. Som B-medlem har du adgang til i alt 9 jagter i efteråret på et ca 500 ha. stort arele samt bukkejagt efter nærmere aftale. Kontakt mig på nedenstående tlf.-nr. for yderligere information.
Pris: 4.000


Tlf: 40215643
Postnummer: 9320
Annonce nr: 12937

Hagl jæger søges  Mail: michael.wadsager@gmail.com
17-09-2016
D. 19-09-2016

Vi har en ledig plads i et mindre konsortie i midtjylland tæt på Tjele.
Vi er 7 mand hvor der er 4 pladser med riffel jagt og 3 hagl jægere .
Vi mangler en hagljæger - gerne ung jæger som kan indtræde som den 3 hagl jæger pr 01 oktober.
Vi har ikke de store parader , men til gengæld en hyggelig uformel tone i godt selskab hvor hund er meget velkommen samt fast gæste plads
Der skal påregnes noget arbejde med foder og vildt pleje
Gode muligheder for due, ande og gåse jagt samt regulering på ræv og krager
Vil du høre mere så send mig en mail

Pris: 2500


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 13148

Jæger med hund søges  Mail: bc@coco2.dk
13-09-2016
D. 14-09-2016

Et lille konsortie mellem Vejle og Horsens kan tilbyde en plads til jæger med hund. Vor jagt er lille, men det sociale er i top. Vi skyder ca.50 fasaner om året. Du kan komme med på 8 lørdagsjagter.
Prisen er for hele sæsonen og inkl. frokost.

Pris: 2000


Tlf: 40205809
Postnummer: 8721
Annonce nr: 13104

Holbækgård på Norddjurs  Mail: kasten@mail.dk
31-07-2016
D. 14-09-2016

Holbækgård Jagtkonsortie har et par pladser ledig til den kommende sæson. Konsortiet råder over ca. 1000 Ha på den nordligste Djursland fra Ørsted til Udbyhøj.

Arealerne er særdeles varierede med fjord/hav-stykker, skove, marker, hegn og adskillige søer.
Medlemmer har fri bukkejagt (2 bukke), frijagt med hagl/riffel, samt gæsteplads på hver af efterårets fællesjagter.

Konsortiet råder over to jagthytter og har gode tårne / stiger på arealerne.
Vi udsætter ænder & fasaner.
Konsortiumets medlemmer er en god blanding imellem nye jæger og rutineret jæger. Så er du ny jæger, er du også meget velkommen.

Kontak Henrik (formand) på kasten@mail.dk, mobil 40601796
www.hgjk.dk
Pris:

Pris:

www.hgjk.dk
Tlf: 40601796
Postnummer: 8950
Annonce nr: 12621

Konsortie søger..  Mail: thomash1978@hotmail.com
02-09-2016
D. 09-09-2016

På Salling søger et mindre jagtkonsortie 2 mand til efterårets fællesjagter. Den ene mand muligvis med hund - gerne en med et tæt søg..

Vi råder over en stykke charmerende og varieret skov på 38 HA hvor der findes råvildt, snepper, fasaner, hare, ræv samt duer/krager.
Der fodres i sæsonen, og som et nyt tiltag er der sat 30 fasaner ud.

Vi ligger vægt på at jagterne afvikles sikkerhedsmæssigt korrekt i en god stemning under hensyntagen til de skrevne og uskrevne regler.

Jagterne afvikles 29 oktober og 3 december. Der er alene tale om "b-pladser" med adgang til fællesjagt i efteråret - ingen bukkejagt.

Pladserne er, hvis kemien er god, med mulighed for folængelse til næste sæson.

Send gerne en mail med lidt oplysninger om dig selv og evt. din hund på mail.

Mvh. Thomas

Pris: 950


Tlf: 
Postnummer: 7870
Annonce nr: 12959

Søger jæger med hund  Mail: bullerdegn356@hotmail.com
13-08-2016
D. 08-09-2016


Søger B medlem med hund til lille hyggelig konsoetie på 100 tønderland.
Spændene jagtareal bestående af ungskov som støder op til fredet hede areal.
Der afholdes 7-8 jagter hvoraf de 3-4 er riffeljagter.
På arealet er der. Kronvildt, råvildt.harer,ræv,fasaner og en del snepper.
Selskab som ligger etik og høj jagtmoral.
Første jagt er i starten af september.
( jagten ligger tæt ved Gram )


Pris: 3700


Tlf: 53320943
Postnummer: 
Annonce nr: 12760

2 mand søger konsortiepladser i Nordjylland  Mail: andersen.christian@hotmail.com
15-08-2016
D. 06-09-2016

Vi er to mand der søger jagt i Nordjylland.
Vi er begge erfarne jægere med god moral på hhv. 49 og 28 år.
Vi driver jagt ansvarligt og skyder aldrig mere end terrænet kan bære.
Vi har to erfarne Springer Spaniels og søger derfor terræn hvor disse hunde kan komme til deres ret.

Vi er interesseret i jagt i skov, jagt med læbælter, enge, brak, remisser, moser, pil, å og Sø.

Har du et stykke jagt du gerne vil lege ud må du meget gerne tage kontakt til os enten via tlf. eller email.

Hilsen Claus og Christian

Pris:


Tlf: 61700355
Postnummer: 9380
Annonce nr: 12781

Jagt på vildsvin, kronvildt, dåvildt mv.  Mail: aknor@mail.dk
21-07-2016
D. 04-09-2016

Vi har for den kommende sæson, som starter 01.09.16 ledige konsortiepladser. Se mere på www.Stubberkloster.dk, eller send mail til aknor@mail.dk
Pris:

www.Stubberkloster.dk
Tlf: 
Postnummer: 7830
Annonce nr: 12549

HYGGELIGT JAGTKONSORTIUM NORDJYLLAND  Mail: midtfjordjagt@gmail.com
20-07-2016
D. 03-09-2016

To pladser ledige i lille hyggeligt jagtkonsortium der driver et alsidigt jagtareal i Vesthimmerland på 600-700 ha. Udover de almindelige vildtarter trækker der også gæs til området i løbet af efteråret og vinteren og til tider rigtig mange duer.
En plads i konsortiet inkluderer 1-2 gæstepladser, deltagelse i 4-5 fællesjagter, fri trækjagt på duer, gæs og krager, bukkejagt og indimellem deltagelse på gravjagter. Herudover forefindes jagthytte med mulighed for overnatning.
Jagten drives som bæredygtig jagt af humane jægere der sætter pris på hygge, gode natur- og jagtoplevelser. Rig mulighed for jagt med hund. Alle fællesjagter starter med kaffe og rundstykker i Jagthytten og slutter med vildtparade samme sted!

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til undertegnede:

Midtfjord Jagtvæsen
E-mail: midtfjordjagt@gmail.com

P.S. Grundet travlhed bedes henvendelser venligst ske pr. e-mail med angivelse af telefonnummer.

Pris:

plus.google.com/101155633659023263138/about
Tlf: 22229800
Postnummer: 
Annonce nr: 12540

Lille Konsortie søger medlemmer  Mail: jagtalboege@gmail.com
18-08-2016
D. 31-08-2016

Vi er et lille konsortie på 4 mand, der søger 3 nye medlemmer pr 1/9-16. (ny jægere meget velkomne)
Jagtstykket er ca 150 ha, beliggende på Djursland (postnr 8570) og er fordelt på primært agerjord. Derudover er der et lille andehul, mosestykke, et par små skovstykker og læbælter.
Der arrangeres fællesdrivjagter i sæsonen, mulighed for andetræk, duetræk, kragejagt og selvfølgelig riffeljagt.
Der er forskelligt vildt på stykket bl.a. råvildt, ræv, fasan, due og krage. Ligeledes strejfende kronvildt og dåvildt (hvilket vi dog aldrig har skudt til).
Det er et plus hvis du har en lydig hund, men ikke et krav. Det forventes at alle tager del i arbejdsdage og det nødvendige arbejde i vildtpleje.
MEGET VIGTIGT: Jagten er ikke en jagt hvor der er store parader, men en jagt hvor vi hygger og passer på hinanden, så er du til kødjagt, så er det ikke hos os du skal søge ind.
Pris 5000,- pr medlem pr år.
er du interesseret så send en mail hurtigst muligt til jagtalboege@gmail.com

Pris: 5000,-


Tlf: 
Postnummer: 8570
Annonce nr: 12818

Jagt i norddjurs  Mail: allan.oesterdal@gmail.com
25-08-2016
D. 26-08-2016

Søger en jæger til 30 hk agerjord der er rå då og kronvildt . Det er frijagt med gæst jagten er fra den 1/9 til 31 / 12
pris 3500

Pris:


Tlf: 60881341
Postnummer: 
Annonce nr: 12884

Attraktiv konsortieplads  Mail: torrk@me.com
13-08-2016
D. 24-08-2016

Enkelt plads til besættelse i den kommende sæson. Der drives jagt på et ca. 1.250 ha stort areal, der rummer en bred vildtfauna. Ud over fælles driv- mark- og trykjagt, er der bl.a. gode muligheder for pürsch på rå- og dåvildt, samt jagt på ænder og gæs ved Kattegat. Der nedlægges mere end 400 stk. vildt pr. år.
Henvendelse: Tor R. Kristensen

Pris: 9300


Tlf: 28147148
Postnummer: 8970
Annonce nr: 12768

Ung riffeljæger med hund  Mail: jagtkons.Pedersen@gmail.com
13-08-2016
D. 23-08-2016

Jagtselskab på 4 medlemmer vest for Vejle søger ung riffeljæger gerne med hund.
Arealet er på 33 ha fordelt på ca. 18 ha ager/brak samt ca. 15 ha eng og mose. Der er opsat hochsitz.
På arealet er der bl.a. krondyr, dådyr og rådyr.
Hvert medlem må årligt afskyde en sommerbuk samt et stykke kronvildt eller dåvildt.
Der afholdes årligt 2 fællesjagter, hvor det er muligt for at have en gæst med pr. fællesjagt.
Er du interesseret i at blive det 4 medlem, skal du sende en mail med informationer omkring dig selv og din hund.

Pris: 7000 kr.


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 12759

Konsortie aabenraa / Haderslev  Mail: Snnentre@gmail.com
13-07-2016
D. 09-08-2016

Konsortie i Sønderjylland optager en jæger med hund, vi har et revir med mark,mose,sø, skov og jagthytte. På reviret ses en del forskellige vildtarter. I hytten kan der overnattes og der er køkken og badefaciliteter. Vi er 12 jægere i aldersgruppen 45-70 år, alle bor et stykke fra arealet så det er ikke overrendt. Vi holder et antal fællesjagter med gæster og der er desuden mulighed for jagt på egen hånd. Vi har et par arbejdsdage om året, under dem og på vores jagter er der middag i jagthytten. Årlig pris 10500 kr. Yderligere info Søren 40361675
Pris: 10500


Tlf: 40361675
Postnummer: 
Annonce nr: 12476

Krondyrjagt  Mail: sapho@hotmail.dk
23-07-2016
D. 04-08-2016

Jeg søger nyt medlem til at dele min jagt med.Jagten der er på ca. 200 ha er beliggende i Midtjylland og grænser op til stort skovområde. Der er en stor bestand af kronvildt. Jagten er primær riffeljagt på kronvildt og råvildt of foregår som regel som enkeltmandsjagt.
Da jeg selv er bosiddende i den sydlige del af landet, vil nyt medlem fra dette område blive foretrukket. Hvis dette har din interesse så send en mail med oplysninger om dig selv. Husk tlf.nr og du vil blive kontaktet

Pris: 25.000


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 12557

2 ledige pladser nær Vejle  Mail: jagtanders@live.dk
01-08-2016
D. 03-08-2016

Vi er pt. 7 fuldgyldige medlemmer i vort jagtselskab lidt sydvest for vejle. Vi råder over et alsidigt revir på ca. 320 Tdr. land og kan faktisk jage alle de danske jagtbare vildtarter.

Vi har en mindre udsætning af fasaner og vi fodre året rundt for både fugle og dyr, hvilket gør at vi har en ganske pæn årlig afskydning. Vi afholder færre større jagter end fleste, hvilket så giver mulighed for langt mere frijagt med riffel/hagl til den enkelte jæger.

Vi søger nu 2 omgængelige og hyggelige jægere, gerne med hund så får du mest ud af vores jagt... Vi tilbyder: deltagelse i vores 3 store jagter samt 2 mindre jagter. Som min. kan du invitere din egen gæst på én af disse jagter. Herudover får du adgang til masser af frijagt/trækjagt på ænder,duer m.m. Samt hagl/riffeljagt på ræv/rovvildt men ikke råvildt endnu.. ! Vi får faktisk altid udvidet jagt/regulering på duer i september samt krager i foråret. fantastisk jagt...

Lad os høre lidt mere om dig, gerne på mail. Der er naturligvis fremvisning til de rette intereserede.

Pris: 3000


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 12629

A-medlem Norddjursland  Mail: info@boisenbolig.dk
25-06-2016
D. 01-08-2016

Vi er et mindre konsortiet med 4 A-medlemmer og 4- b-medlemmer som råder over ca. 350 ha alsidig jagt.Der er en god bestand af Rå - vildt og strejf af Kronvildt. Ellers skydes der fasaner, ænder på træk og små vildt. Jagten er beliggende i området Holbæk,Ingerslev og Langvad. Optagelsen er pr. 01.09.2016. God jagtmoral er et must.Ring eller skriv for nærmere info.
Pris:


Tlf: 23809337
Postnummer: 
Annonce nr: 12338

ca200 tdl.  Mail: leif-aase@mail.dk
29-07-2016
D. 31-07-2016

Vi mangler 3 B medlemmer Alsidig jagt nær Børglum først til mølle pris pr mand 5000kr vi er 5B medlemmer.
Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 12603

Konsortium mellem Viborg og Skive  Mail: baunsgaard@enfiber.dk
24-07-2016
D. 25-07-2016

Vi søger 2 jagtkammerater til at deltage i vores konsortium så vi kommer på 5 mand i alt. Vi råder over ca. 52 Hektar. Noget af jagten ligger ned til Hjarbæk fjor.
Pris 4000 kr.

Pris:


Tlf: 21401055
Postnummer: 
Annonce nr: 12567

2 B-medlemspladser tæt på Aarhus  Mail: lars@vejs-petersen.dk
11-07-2016
D. 16-07-2016

2 ledige B-medlemskaber (haglskytter)
Konsortiet ligger ved Låsby imellem Århus og Silkeborg og er 150ha. Det er agerjord med græs, raps, hvede, byg mv. og med flere remiser og to mindre søer.
Du vil få mulighed for jagt på: Harer, Ænder, Fasaner, Agerhøns, Bekkasiner, Duer og Krager. Der er desuden set Gæs på engene.
Råvildt bliver kun skudt med kugle.

Vi er 4 A-medlemmer(Riffel & Hagl) samt 2 B-medlemmer (hagl) og har fået 2 åbne B-pladser.

Som B-medlem får du mulighed for at deltage i:
Alle fællesjagter + medbringe 1 gæst pr jagt

Fri jagt på seperat område
Fri Due, krage jagt
Fri regulering
Alle andejagter

Pris 4000

Startdato d. 1. September
Hvis det har interesse kan du sende en kort beskrivelse af dig selv til Jakob@ndersen.org og hvis du har nogle spørgsmål kan du ringe til Jakob på: 20460488

Pris: 4000


Tlf: 20460488
Postnummer: 8472
Annonce nr: 12456

Godsjagt ved Vejle Fjord  Mail: 26@privat.dk
14-07-2016
D. 15-07-2016

Medlemskab med tilhørende 2 gæstepladser pr fællesjagt tilbydes i yderst velfungerende konsortie på Tirsbæk Slot ved Vejle Fjord. Jagten er på godt 400 HA, der er fri forårspürsch og 7-8 fællesjagter m.m. Der udføres revirpleje og udsættes fasaner, Konsortiet råder over en fuld moderne jagthytte med køkken, bad og overnatningsmuligheder. Interesseret med hund foretrækkes.
Kontakt N.K.Nielsen mob 29202120

Pris: kr. 20.000


Tlf: 29202120
Postnummer: 7500
Annonce nr: 12482

Jagt på Kronvildt  Mail: sydthyfiskeland@mail.tele.dk
29-05-2016
D. 13-07-2016

Vi søger en ny jagtkammerater til Jagtkonsortie som ligger nord for Thisted i Hjardemål Klit fra den 1-9-2016. Vi råder over ca.300 Ha.
Reviret ligger mellem Statsskov og består af marker udlagt i græs (slet) eller åbent klit.
Jagten er primært Riffeljagt på kronvildt, dåvildt og råvildt. Der foregår som enkeltmandsjagt Pladsen giver mulighed for at medbring en gæst på hver jagt. Endvidere er der store muligheder for gæs på terrænet
Vi prioriterer en ælder roligt jæger, der lægges stor vægt på høj jagtmoral og etik.

Kontakt Thorvald Thomassen

Pris: 14.500


Tlf: 97946211
Postnummer: 
Annonce nr: 12124

Konsortiepladser i Viborg  Mail: kim.nielsen@mil.dk
01-07-2016
D. 11-07-2016

Liseborg jagtkonsortie søger et antal jægere til et konsortie med primært skovjagt. Konsortiet har bestået i over 30 år og jagten drives i ca. 120 hektar skov.
Indtræden i konsortiet vil være fra 1. oktober 2016.
Henvendelse for yderligere information kan rettes af interesserede til Kim Nielsen (4055 3285) eller Mogens Bygballe (2122 4777)

Pris: ca. 5000 kr.

kim.nielsen@mil.dk
Tlf: 40553285
Postnummer: 8800
Annonce nr: 12384

420 Ha alsidig jagt ved vejlerne i Thy  Mail: thyvejlejagt(snabelA)gmail(punktum)com
04-07-2016
D. 06-07-2016

Konsortium søger 1 nyt medlem pr. 1/9 til alsidig og attraktiv jagt ved Thy Vejle.
Reviret er 420 HA med 1 km strækning langs vejlekanten, og indeholder store markområder tilsået med byg, havre, ærter og græs, som er godt til gæssene og hårdvildtet. Vi råder desuden over sivområder, et par vandhuller, remisser og mindre skovområder, samt en mose.
Vores primær jagtform er gåsejagt, hvilket er naturligt, da konsortiet er i besiddelse af noget af Danmarks bedste gåsejagt. Herudover er der et godt træk af ænder i vandhullerne og på de marker, der står under vand. Der er udover fuglejagt mulighed for at dyrke bukkejagten, idet Vejlerne hvert år forsyner os med fine bukke til dem der går på riffeljagt. Efterårsjagten på hårvildt er også meget afvekslende, der er en stor bestand af råvildt og en fin bestand af krondyr og dåvildt i området. Der er desuden skudt fin stor Sika hjort, der vidner om alsidigheden i jagten.

Vi er et veletableret og organiseret konsortiet, der består af jægere fra hele landet og vi ligger vægt på at du ikke bor lige op af arealet. At du desuden er seriøs i din omgang med jagten og vildtet og at du er interesseret i et ”længerevarende seriøst forhold”. At du er villig til at arbejde for konsortiets udvikling og fælles interesser; herunder fællesskab, fodring, vedligeholdelse af skydestiger mv. Vi afholder 2 årlig fællesjagter hvor skoven og remisserne drives af i fællesskab. Det er tilladt at tage gæst med på alle jagten og der er mulighed for overnatning.

Pris 14.865 kr. (Incl foderpenge).

Henvendelse kan ske på email thyvejlejagt(snabelA)gmail(punktum)com. Skriv en mail med dit telefonnummer og vi ringer dig op eller skriver

Pris: 14.865


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 12407

2 jægere til konsortium  Mail: murerenbjarne@gmail.com
29-06-2016
D. 03-07-2016

2 jægere til lille konsortium søges
Konsortiet har altid været på 6 mand
Har haft jagten i 35 år - 100 tdl som ligger mellem Gatten og Flejsborg 9640 - blandet skov mark krat vandhuller eng
unge som erfarne er velkommen. eneste krav - du skal være til at stole på og ha god moral

Pris: 3000


Tlf: 40615126
Postnummer: 9640
Annonce nr: 12366

Konsortiemedlemmers søges.  Mail: jps.murer@gmail.com
12-06-2016
D. 18-06-2016

Velfungerende jagtkonsortie beliggende syd for Herning søger nye medlemmer fra d. 1/8-2016. Jagten er på 500 ha bestående af skov, mose og søer. Der drives hagl og riffeljagt. Kontakt for mere info, Jens Peder tlf. 40344834
Pris:


Tlf: 40344834
Postnummer: 7280
Annonce nr: 12234

Alsidig jagt ved Kattegat  Mail: fredehansen@hotmail.com
03-05-2016
D. 17-06-2016

Enkelte ledige pladser til besættelse i jagtåret 2016 i velfungerende konsortie.
Konsortiet driver jagt på ca. 1.250 ha stort areal, der rummer en bred vildtfauna.
Der nedlægges mere end 400 stk. vildt pr. år.
Herunder fasaner, agerhøns, ænder, gæs, ræv, hare, sneppe, råvildt og dåvildt.

Henvendelse til formand Frede Hansen på mobil: 4068 6688 eller mail: fredehansen@hotmail.com

Pris: 9300


Tlf: 4068 6688
Postnummer: 8970
Annonce nr: 11896

konsortieplads  Mail: madsen-23447527@hotmail.com
27-04-2016
D. 11-06-2016

Hej jeg er en erfaren jæger der søger konsortieplads omkring hjallerup.
Pris:


Tlf: 23447527
Postnummer: 9320
Annonce nr: 11814

Emmerlev Jagtforening - 6280 Højer  Mail: sbj@hansen.mail.dk
11-05-2016
D. 10-06-2016

Emmerlev Jagtforening søger nu B-medlemmer.
Jagtforeningen råder over ca. 1.000 ha. blandet jagt, med super ande- og gåsejagt. En del af arealet ligger langs vadehavet og ud mod saltvandsreservatet, hvorfor der i hele sæsonen er rigtig mange ænder og gæs i området.
Kort over jagtarealerne kan ses på foreningens hjemmeside: www.emmerlev-jagtforening.dk
Der udsættes hvert år et større antal fasaner, udgiften hertil afholdes af foreningens konto.
Der afholdes hvert år 3 store og 3 små klapjagter, hvor der køres ud til jagtområdet i foreningens lukkede vogn.
Pris for et B-medlemskab udgør kr. 2.400,-
Alle interesserede og seriøse henvendelser bedes ske til foreningens formand, Søren Hansen på mail, sbj@hansen.mail.dk eller på telefon 7478 2890 eller mobil 6154 0620.

Pris: 2400

emmerlev-jagtforening.dk
Tlf: 61540620
Postnummer: 6280
Annonce nr: 11986

Konsortie midtjylland  Mail: F.christensen30@gmail.com
23-05-2016
D. 04-06-2016

Vi er et lille konsortie på 3 mand, der søger 3-4 nye medlemmer.
Jagtstykket er ca 90 ha, og er fordelt på primært agerjord. Derudover er der et andehul, mosestykke, lille skovstykke og læbælter. En del af jagten grænser op til skov.
Der arrangeres fire fællesdrivjagter i sæsonen, mulighed for andetræk, duetræk, kragejagt og selvfølgelig riffeljagt.
Der er forskelligt vildt på stykket bl.a. råvildt, ræv, fasan, due og krage. Ligeledes strejfende kronvildt og dåvildt.
Det er et plus hvis du har en lydig hund, og har max 1/2 times transport til jagten. Det forventes at alle tager del i arbejdsdage og det nødvendige arbejde i vildtpleje.
Jagtåret løber fra 1/9 til 31/8 året efter, og er inkl. bukkejagt.
Send en mail med et par ord om dig selv og hvorfor du går på jagt, og vi besvarer hurtigst muligt.

Pris: 3500


Tlf: 
Postnummer: 7323
Annonce nr: 12083

Konsortieplads på Overgård gods, ved mundingen af Mariager fjord.  Mail: Pbjagt@gmail.com
21-05-2016
D. 02-06-2016

Da jeg har meget mere jagt end jeg kan overkomme, sælger jeg min plads på Overgård gods.
Reviret er på 1250 hektar. Deraf er de 250 blandet skov. Der er en årlig afskydning på 4-500 stykker vildt. Der bliver skudt 40 stykker råvildt og dåvildt. På reviret står en del canadagæs i sæsonen. Der er en fast bestand af dåvildt. Der ud over er der en del harer, snepper, agerhøns, ræve osv. Der sættes en del fasaner ud. Der er desuden en god andejagt på reviret.
Der er bukkejagt og jagt på dåvildt.
Normalprisen er 9300 men jeg er villig til at give rabat ved hurtig overtagelse. Skriv en mail, så viser jeg gerne området frem.

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 12065

Konsortie plads  Mail: torbenmilbakken@gmail.com
20-05-2016
D. 25-05-2016

Vi mangler en ung jæger som b medlem
der er 100 ha skov og og ca. 50 ha mose 1/2 times kørsel fra Aalborg, så skulle det være noget for dig, så er du velkommen til at sende mig en mail

Pris: 3000


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 12053

Søger konsortieplads nær Skanderborg  Mail: kimskaerbaek@gmail.com
05-04-2016
D. 20-05-2016

Jeg søger en konsortieplads i en radius af 35 km. fra Skanderborg.

Pris:


Tlf: 22422969
Postnummer: 
Annonce nr: 11547

Nystartet konsortie søger fjerde mand til jagt ved Kolding.  Mail: Soeren.thingbak@gmail.com
17-04-2016
D. 13-05-2016

Vi søger en jagtkammerat med hund til vores nydannede konsortie. Jagten omfatter ca. 135 hektar med mange gode læbælter og flere mindre remisser og søer/vandhuller. der forefindes ænder/krikænder, gæs, harer, agerhøns samt fasaner og råvildt på reviret. vi udsætter et passende antal ænder og fasaner. Vi er 3 modne jægere 55-62 år og still going strong!
Send en mail hvor du fortæller lidt om dig selv. så vil vi kontakte dig.

Pris: 10.000


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 11674

Etableret og uformelt Konsortie søger nye A og B medlemmer  Mail: soreng(A)hotmail.com
29-04-2016
D. 11-05-2016

Etableret og uformelt konsortie vest for Silkeborg, omkring Kragelund, søger nye A og B medlemmer.

70 HA, halvt skov og halvt mark/eng, direkte grænsende mod stor sø på 400 HA udlejes. Der er en fast bestand af råvildt, dåvildt samt strejfende krondyr. Endvidere jagt på gæs, ænder, skovsnepper, duer, fasaner og harer. Arealet er beliggende naturskønt og i et meget stort skovområde. Ca. halvdelen af grænserne er mod statsskov, hvor der ikke drives jagt. Godt samarbejde med jagtudlejer om vildtpleje og udvikling af området til jagt. Der fodres på området og der er blevet udsat agerhøns.

Søger pr 15/5-2016 1 A-medlem (10.000 kr) og 2 B-medlemmer (5.000 kr), hvor A-medlemmet, udover hagljagt, har ret til riffeljagt (Råvildt, Dåvildt og strejfende Kronvildt) og B-medlemmerne skyder alt der er lovligt med haglgevær. Der afholdes både fælles efterårsjagter med haglgevær og drivjagt/pürch med riffel.

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 8600
Annonce nr: 11846

Nystartet konsortie syd for silkeborg søger nye medlemmer  Mail: hfk@privat.dk
15-04-2016
D. 04-05-2016

Nystartet konsortium i Løndal øst, syd for Silkeborg søger nye A-medlemmer pr. 1. August. 2016. Vi råder over 335 ha blandet skov med gode lysninger i kuperet terræn. Der findes en del skydetårne/stiger på arealet. Der er en god stor jagthytte med alle facitlister. Som A-medlem må man have 1 gæst med på fællesjagterne og 1 gæst med på pürsh og trykjagt.
Der skydes hovedsageligt råvildt-dåvildt og kronvildt.
Derudover er der en god andejagt i September måned, hvor vi afholder 3-4 andejagter.
Der er desuden etableret 2 områder med henblik på duetræk.
En større del af området er nytilsået med vildtager.
Vi forventer at hvert A-medlem bidrager konstruktivt til fællesskabet, dvs alle mand deltager på lige fod, alle deltager i arbejdsdage, alle a-medlemmer skal sørge for at der er det rigtige antal hunde til hver jagt og alle deltager i forberedelserne op til hver jagt.

Lyder ovenstående som noget du kunne være intereseret i, så skriv et par ord om dig selv og send dem til nedenstående adresse.

Pris kr. 14.000
Kontakt gerne Hans Frederik Kristiansen for yderligere oplysninger.
HFK@privat.dk

Pris: 14000


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 11662

Gåsejagt ved vejlerne, Fjerritslev  Mail: Jesper@rougso.net
19-03-2016
D. 03-05-2016

Hej vi har nogle pladser ledig i vores konsortie på vejlerne ved Fjerritslev .
Vi har 126,7 hektar og gå på, det er prima gåse jagt, men vi har også ca 8 hektar skov hvor der er en del dyr, rådyr- dådyr- sika og krondyr, ....
Hvis du ønsker og høre mere og jagten, så sender du en mail til mig og fortæller lidt og dig selv og et tlf nr, så ringer jeg dig op

Pris: 5150,-


Tlf: 
Postnummer: 8961
Annonce nr: 11357

Jagt søges  Mail: Jan.andersen@youmail.dk
19-03-2016
D. 03-05-2016

vi er et lille konsortium som søger et stykke jagt i en radius af 50 km fra egtved .
Pris: 35 -40000kr


Tlf: 61684675
Postnummer: 7000
Annonce nr: 11362

Attraktiv konsortieplads  Mail: ma@hk-hornsyld.dk
25-04-2016
D. 02-05-2016

Konsortieplads tilbydes.
Vi er et nystartet konsortium, der råder over et dejligt stykke jagt i nærheden af Hornslet, øst for Århus.
Arealet er på cirka 525 ha, hvor af de cirka 425 er skov.
På stedet findes der fin jagtstue.
Der er rigtig god bestand af både råvildt og dåvildt, og der er også begyndende bestand af kronvildt, der skydes således kronvildt hver år på arealet.
Der afholdes 5-6 ”store” fællesjagter, hvor der skydes primært fasaner, men det er også et godt områder for snepper, og vi leger også med tanken om at udsætte lidt ænder.
Der vil blive udsat et passende antal fasaner som passes af fast fodermester.
På efterårsjagterne er der 1 gæst per medlem.
Der afholdes også et par trykjagter på klovbærende vildt.
Vi skal maksimalt være 10 mand om jagten og vi er i øjeblikket 8 mand.
Prisen ligger på kr. 40.000 inklusive udsætning og fodring af både fasaner samt klovbærende vildt.
Har du hund er det selvfølgeligt helt perfekt.
Kunne dette have din interesse, kan du kontakte mig på mail: ma@hk-hornsyld.dk
Kom gerne ud af busken i en fart, så du kan nå at være med fra bukkejagten.
Mogens Andersen

Pris: 40000


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 11791

Kruså  Mail: .
14-03-2016
D. 28-04-2016

3 stk. C medlemmer (hagljagt) søges konsortie med et alsidigt og attraktivt jagtområde på i alt 130 hektar nord for Kruså, Sønderjylland.

Jagten består af ca. 80 ha landbrugsjord, 40 ha skov, 7 ha. Brak og 3 ha vandspejl. Der ses dåvildt, råvildt, hare, sneppe, duer, ænder, fasaner, ræv og få gæs på området. Sidste år havde vi desuden reguleringsret til måger på området.

Der udsættes et mindre antal ænder og fasaner i området. Der fodres og plantes vildager på området. Der afholdes 4 fællesjagter og 2 andejagter, hvor C- medlemmer deltager. På fællesjagterne råder C-medlemmer udover sin egen plads over en gæsteplads. På andejagterne medfølger der ingen gæstepladser til C-medlemskabet.
Et C- medlemskab koster 5000 kr. pr jagtsæson inklusiv foder.
Interesserede kan rette sms-kontakt til 22210401, for at høre nærmere om området.

Pris: 5000


Tlf: 22210401
Postnummer: 
Annonce nr: 11298

Konsortie pladser  Mail: post@absolutjagt-ke.dk
23-04-2016
D. 25-04-2016

2 Konsortiepladser er ledige fra den 1/5, på et areal på ca. 450 tdr. i nærheden af Hadsund og Rold skov.
Området består af skove, moser, enge, remiser og marker med forskellige afgrøder.
Der er forekomst af Kron og Dåvildt, og en stærk bestand af Råvildt, samt en normal bestand af småvildt.
Riffeljagt på Hjortevildt foregår som enkeltmandsjagt.
Der afholdes 3 andejagter og 5 fældesjagter hvor man altid må medbringe gæst.
Har det din interesse, så send en mail med navn og tlf.nr. så får du en opringning.


Pris: 4700 kr. årlig


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 11760

2 nye A-medlemmer søges til konsortie med 145 ha nær Horsens  Mail: info@retrieverskolen.dk
21-04-2016
D. 24-04-2016

Vi søger 2 nye jagtkammerater til vores 1 år gamle, men allerede velfungerende jagtkonsortie.
Vores 145 ha store jagtterræn mellem Horsens og Brædstrup er rigtig spændende, meget varieret og med mange vildtarter.
Reviret består af 8 meget forskellige matrikler, bla marker med majs, hvede, byg, vinterraps eller udlagt i græs (slet) eller lagt brak (gård med stor malkekvægsproduktion)
De fleste af områderne er enten omgivet af meget store nåletræ - eller løvtræs-skovområder.
Der er flere naturlige eller anlagte veltilvoksede remiser med blandet skov på op til 5 ha, andre områder er højskov af gran, eller gl bøgeskov, engstykke, der er mange ledelinjer i alle terræner og 2 fredede gravhøje
Vi har 2 mindre, men velbesøgte andesøer, den ene har vi fået renset op dette forår.
Konsortiet arbejder en del i forbedringer for vildtet, fx. får vi ca. 5 ha tilsået med vildtager striber hvert år og har i år plantet en del træer i nogle af områderne.
Der er jævnligt strejf af krondyr og dådyr. Der er meget råvildt, mange fasaner, harer, gæs på træk med overvintring på markerne, duer og krager og en rimelig fast bestand af agerhøns.

Aldersmæssigt er vi mellem 22 og 70 år og lægger meget vægt på, at vores 2 nye medlemmer udviser en god jagtetik efter princippet ”bæredygtig jagt”, og har høj jagt moral.
Vi prioriterer kammeratskab, samarbejde samt hyggeligt samvær meget højt.
Det har ingen betydning om du er ny-jæger eller erfaren – bare du er positiv og har et godt humør. Det er en fordel hvis du har en velfungerende jagthund og værdsætter hundearbejdet, men hund er dog ikke et krav.

Vi har kun A-pladser (12 i alt) så du kan derfor komme af sted, både på tramp med haglbøssen, vente på træk af gråænder eller gæs – gå på pürch, eller sidde i en vores 12 skydestiger med din riffel, når du har tid og lyst (undtaget bukkejagten hvor der trækkes lod om stigene til de 2 første dage).
Du har også mulighed for at tage en gæst med på vores fællesjagter.

A-medlemskab koster 6000,- pr år (+ 800,- i indskud) med start fra 1. sept. 2016.
Medlemskabet giver dig mulighed for bukkejagt, riffeljagt efterår, typisk 4-6 fælles efterårsjagter på rådyr, fasaner, agerhøns og hare, samt fri jagt på alle jagtbare arter.
Vi har desuden en ”jagthytte” (pavillon) med god plads til alle 12 medlemmer

Du skal påregne 1-2 fælles arbejdsdage/årligt til revirpleje, samt deltagelse i turnus, hver 10-15 uge med tilsyn/fyldning af fodertønder

Området fremvises gerne efter aftale for interesserede.

Send os en mail og fortæl lidt om dig selv og hvad du evt. kan bidrage med (og gerne dit tlf nr.)
Mail til: info@retrieverskolen.dk

Pris: 6000,-


Tlf: 
Postnummer: 8740
Annonce nr: 11748

Øst - Vensyssel  Mail: kurmape@hotmail.com
21-03-2016
D. 16-04-2016

Velfungerende konsortium i Dronninglund Storskov søger et A-medlem pr. 1. okt. 2016. Vi råder over 510 ha blandet skov med gode lysninger i kuperet terræn. Der findes en del skydetårne/stiger på arealet. Der er en god stor jagthytte med alle facitlister samt mulighed for overnatning. Som A-medlem må man have 2 gæster med på fællesjagterne og 1 gæst med på pürsh og trykjagt.
Der skydes hovedsageligt råvildt.
Pris kr. 14.000
Kontakt gerne Kurt M. Petersen for yderligere oplysninger.
kurmape@hotmail.com
Pr. 1. okt. 2016 har vores medlem Allan Elgaard en gæsteplads til fællesjagterne med haglbøsse. Han kan kontaktes direkte for nærmere oplysninger.
allan@all-travel.dk

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 11376

Jæger søges til jagt i Vendsyssel.  Mail: fudgeem@gmail.com
07-04-2016
D. 16-04-2016

1 Jagtkammerat til 250 hektar søges. Mange gode læbælter. mindre sø med godt andetræk og mindre remisse. der afholdes 3 efterårsjagter hvor du må medbringe 1 gæst. Efterårsjagterne er kun med hagl. Egen hund må gerne medbringes.
Der må skydes 1 forårsbuk pr. mand.
Send en mail hvor du fortæller lidt om dig selv.

Pris: 7500


Tlf: 
Postnummer: 9382
Annonce nr: 11566

Pladser i Katsig og Vandværksskoven  Mail: saebykomjagt@gmail.com
20-03-2016
D. 14-04-2016

20/3-2016

Vi søger 10 nye medlemmer til vores jagtkonsortie i de kommunale områder Katsig Bakker og Vandværksskoven, begge i Frederikshavn.Katsig Bakker er på 64Ha, bestående af hhv løvskov,nåleskov og hede. Vandværksskoven er på 32Ha løvskov.

I områderne holder vi 6 fællesjagter, og der er mulighed for hjortejagt og tilkøbe bukkejagt.Vi søger jægere med eller uden hund, og vi søger gerne nyjægere som her kan få en grundig indføring i fællesjagtens muligheder.

Send en mail med en kort beskrivelse af dig selv, så sender vi dig yderligere beskrivelse.

Deltagelse i konsortiet koster kr. 1.900,- pr. år

Træffes bedst efter 16.00 på hverdage.


Pris:


Tlf: 30264565
Postnummer: 9300
Annonce nr: 11372

Laurbjerg, 8870 Langå  Mail: peder@malmkjaer.dk
04-04-2016
D. 13-04-2016

Jagtselskabet Akacien har mulighed for at optage 2 nye medlemmer. Jagtselskabet Akacien er et velfungerende konsortium på 10 medlemmer. Vi råder over 225 ha hvoraf de 20 ha er et skønt jagtterræn bestående af overdrev, slugter, krat, 3 søer, eng m.m.
På terrænet findes fugle, klovbærende vildt, hare, ænder m.m.
Vi har en supper jagthytte med vand og varme og gode sanitære forhold ligesom medlemmerne af konsortiet har et godt og social kammeratskab.

Det ene nye medlem må gerne være en "ny jæger" som lyst til at gøre en indsats mod rovvildt m.m. og det andet medlem en mere erfaren jæger som har tid, lyst og mulighed for at arbejde med udsætning af fasaner og ænder samt diverse terræn pleje.

Vi har dygtige jagthunde så der er ingen krav om hund.

Årligt jagtleje kr. 6.500 + indskud.

Henvendelse og yderlig oplysninger Peder Malmkjær, Tlf. 40 15 95 35 * E-mail peder@malmkjaer.dk

Pris: Kr. 6.500 + indskud kr. 2.000


Tlf: 40159535
Postnummer: 8870
Annonce nr: 11531

Gatten Nordjylland  Mail: Erik.thyssen@gmail.com
07-04-2016
D. 13-04-2016

Jagtkonsortium i Gatten i Himmerland søger nyt medlemmer fra den 1 oktober 2016. Vi råder over 200 ha skov/hede ca. 50/50% med en primitiv jagthytte.
Fra 2 oktober afholdes der 4 stk. hagl fællesjagter. - Skulle dette have din interesse så send en mail med lidt info om dig selv.
Pris: 2500 Kr

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 11565

Søges: 2 B-medlemmer  Mail: kattekongen@hotmail.com
11-04-2016
D. 13-04-2016

2 ledige pladser, udelukkende til 4/5 efterårsjagter med 1 gæst. Datoerne er 1/10 og 6/11 og 26/11 og 10/12 og evt. i januar alt efter hvad vi har skudt.
Jagten ligger ved Hadsund og er på 40 HA, hvor halvdelen er juletræer og resten ager med læbælter opgrænsende mod statsskov. Vi er 4 A-medlem og i alt 4 B-medlem til hagl. Vi er mellem 35-50 år. efter kl.17.30

Pris: 1200


Tlf: 28380203
Postnummer: 9560
Annonce nr: 11601

Jagt på Norddjurs  Mail: jesper@meilstrup.net
05-03-2016
D. 05-04-2016

Holbækgård Jagtkonsortie har et par pladser til den kommende sæson. Konsortiet råder over ca. 1000 Ha på den nordligste Djursland fra Ørsted til Udbyhøj.

Arealerne er særdeles varierede med fjord/hav-stykker, skove, marker, hegn og adskillige søer.
Medlemmer har fri bukkejagt (2 bukke), frijagt med hagl/riffel, samt gæsteplads på hver af efterårets fællesjagter.

Konsortiet råder over to jagthytter og har gode tårne / stiger på arealerne.
Vi udsætter ænder & fasaner.
Konsortiumets medlemmer er en god blanding imellem nye jæger og rutineret jæger. Så er du ny jæger, er du også meget velkommen.

Kontak Henrik (formand) på kasten@mail.dk, mobil 40601796
www.hgjk.dk

Pris: 14500

www.hgjk.dk
Tlf: 40601796
Postnummer: 8950
Annonce nr: 11230

Riffeljæger Norddjurs  Mail: allan.oesterdal@gmail.com
16-03-2016
D. 31-03-2016

Hej vi mangler 1 m/k til 30 hk agerjord med 3 læhegn . Der er Kron ,då og råvildt .
Pris: 6000


Tlf: 60881341
Postnummer: 8581
Annonce nr: 11323

Nyt konsortie  Mail: michaelaae@gmail.com
23-03-2016
D. 28-03-2016

Vil du være med i et nyt konsortie.
Primært riffeljagt, dog er der flere mindre søer som trækker gæs og ænder til.
Stedet er nord for Frederikshavn. Ca. 140 ha.
Råvildt og kronvildt.
Jeg forestiller mig en 8-10 jægere som alle også har anden jagt.
Prislejet vil være omkring 5000kr
Skriv med nummer, jeg ringer dig op.

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 11397

Sønderjylland  Mail: halkjaer@toftlund.net
22-02-2016
D. 11-03-2016

Vi mangler 2-3 mand til vores jagtselskab, fra den 1. maj.
Det er på 340 ha. Der er lidt skov og nogle remiser og hegn, store bare marker. Der er bukkejagt og 4. jagter i efteråret.
Jagten er fordelt på 3 ejendomme, der ligger samlet ca. 5 km øst for Toftlund.
Pris: oplyses


Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 11100

Jagt i sønderjylland  Mail: bullerdegn356@hotmail.com
28-02-2016
D. 10-03-2016


Spændene jagtareal ca 100 tønderland. bestående af ungskov som støder op til fredet hede AREAL på ca 100 tønderland.
Super jagt med del råvildt og et rigtigt godt sneppe fald.
Der skydes ca 10 stykker råvildt årligt.
Der fodres hele året rundt og når tiden er til dette fodres der kraftigt med sukker roer til Kronvildt og råvildt.
Der afholdes 7-8 jagter hvoraf de 3-4 er riffeljagter.
Der bliver mulighed for tilkøb af gæsteplads til fælles jagterne.
På arealet er der. Kronvildt, råvildt.harer,ræv,fasaner og en del snepper.

Selskab som ligger etik og høj jagtmoral.
Mødes til et rundstykke hver gang inden jagten :-)

Jagterne ligger fra september - til og med januar.

SØGER JÆGER MED HUND.

DER ER INGEN BUKKEJAGT.Pris: 3700


Tlf: 53320943
Postnummer: 6510
Annonce nr: 11155

Godsjagt  Mail: Kragelund@dbmail.dk
08-03-2016
D. 09-03-2016

Konsortieplads sælges på Overgaard Gods Syd v Mariager.
Et velfungerende konsortie med alsidig jagt. Afskydning ca 450 stk vildt årligt.
250 ha skov og 1000 ha mark der grænser op til Kattegat.
Sælger pladsen pga mere jagt end jeg kan overkomme.
Normalpris 9300 kr men der kan blive tale om en pæn rabat.
Gælder jagtåret 2016/17
Ring gerne for mere info.

Pris:


Tlf: 60487839
Postnummer: 9541
Annonce nr: 11250

Riffeljæger søges  Mail: beck@granly4.dk
02-03-2016
D. 09-03-2016

Til et veletableret konsortie med godt 700 ha jagt i Nordjylland, søger et nyt medlem. Vi har en god bestand af råvildt, dåvildt og kronvildt. Der er i forgangene sæson skudt medaljehjort. Der er 2 gæstepladser på hver af vores 5 fællesjagter, ligeledes er der mulighed for frijagt, også med gæst. Da vi 7 andre medlemmer alle kommer fra Århus og syd på, er det også et krav til et nyt medlem.
Pris: 26000


Tlf: 40365037
Postnummer: 7130
Annonce nr: 11192

Jagtkammerater søges  Mail: eriklykke@dlgtele.dk
02-03-2016
D. 03-03-2016

Vi søger 3.4 jagtkammerater
Vi sætter sociale samt god jagt etik højt
Vi har 50 ha skov ved Fredicia og der er en skurvogn hvor vi samles og spiser morgenmad
Vi har 6 efterårsjagter og bukke jagten trækkes der lod om
Er det noget der har din interesse kan du kontakte mig på tlf 40593513

Pris: 4000


Tlf: 40593513
Postnummer: 
Annonce nr: 11188

Mellem Randers og Viborg  Mail: torsten.klein.mikkelsen@gmail.com
01-03-2016
D. 02-03-2016

Vi er et gammelt konsortie, bestående af "kloge" jægere, som har fået et nyt areal i Nørreådalen, som er et meget varieret terræn 90HA, bestående af mark, skov, sø, krat, mose og eng. God pürchjagt. Både riffel og fællesjagter. Jagthytte medfølger. Vi skal op på 10 jægere og mangler 2 med hunde og 2 uden fra 1. maj 2016.
2-3 arbejdsdage om året, samt omkostninger til foder.
Send mail og jeg vender tilbage midt i marts.Pris: 6000


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 11171

        #########  

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57