######### ######### ######### 

eXTReMe Tracker

Konsortiepladser fyn

Når annoncen skal slettes send en mail til john ( A ) jagtformidling.dk
nyt jagt kornsort
 Mail: .
09-02-2017

jæger søges til haglbøssejagt på Langeland 150 hektar udsætning af ænder 250 stk fasaner 100 stk areal består af 3 vandhuller og 4 remisser der holdes 8 jagter ved interesse

kontaktes kun på 53808864 ved opringning

Pris:


Tlf: 53808864
Postnummer: 
Annonce nr: 14108

Ny jagtkammerat søges
 Mail: vandhane@sol.dk
30-01-2017

Veletableret jagtselskab søger en ny jagtkammerat til en jagt imellem Kværndrup og Stenstrup på ca. 150 ha. Der kan jages alt efter jagtloven. Pris for kommende år er 10,000 + et lille beløb til diverse.

Ring venligst på 24241276
Pris: 10,000

Pris: 10.00


Tlf: 24241276
Postnummer: 5450
Annonce nr: 14040

Konsortieplads Sønderskoven
 Mail: vagnthrane@gmail.com
28-01-2017

Vi har et par ledige pladser til næste sæson i vores konsortie, som har eksisteret siden 2005.
Vi råder over 230 hk. Med en blanding af agerjord, skov remiser, et par vandhuller og en fin jagthytte med brændeovn og plads til 25 jægere. Derudover har vi overdækket Jagtvogn til transport i terrænet.
Vi sætter 600 fasaner ud samt et passende antal ænder som passes af fast fodermester.
Vi holder 2 andejagter og 8 fasanjagter, derudover 1 flugtskydningsdag med godkendt instruktør samt en arbejdsdag.
Vi er ialt 14 mænd/ damer i konsortiet med plads til både nyjægeren samt den erfarne.
Vi sætter hyggen højt i konsortiet og starter dagen med morgenbrød, efter jagten er der varmt mad.
Hvis du kunne tænke dig at høre mere, så send mig en mail.

Pris: 8000


Tlf: 
Postnummer: 5853
Annonce nr: 14020

Jagt på Langesø Gods ved Morud
 Mail: ehn@pc.dk
26-01-2017

Den 1,3 km lange og 200 brede Langesø er beliggende 14 km.vest for Odense.
Søen og Godset er centrum for Langesøskovene på 600 ha, som vi har disponeret over i 45 år.
I 1868 begyndte Skovrider Carl Block, at tilplante skovene med Reedwood fra Californien, Cypress fra Origon, Douglass fra Den Amerikanske Stillehavskyst og Normannsgran fra Georgien ved Sortehavet og med de
mange små vandløb,det kuperede terræn, alle mosehullerne og søerne, har vi et helt unikt jagtområde.
Godsets bindingdværks "MALTHUS " er omdannet til jagthytte med kækken og bad og der er adgang til toilet og overnatningsmulighed.
Her mødes vi, de flest i god tid, så vi kan få en kop
kaffe og hygge os inden jagten begynder kl. 0900.
På 3 af de 12 efterårsjagter, begynder vi lidt tidligere for at starte med at holde andejagt på selve Langesøen.Der afholdes yderligere 2 kokkejagter i januar.
De jagtmæssige dispositioner aftales på et fællesmøde den første søndag i februar.
Bukkejagten fordeles, aå alle i princippet kan komme på jagt hver dag, med max 3 bukke pr. jæger.
Dådyr og krondyr må skydes jvfr. reglerne i Nordfyens Hjortelaug og der er fri duejagt efter aftale.
Vi udsætter hvert år et passende antal fasaner og ænder og der blev sidste år leveret 640 stk.vildt.
Jagtkonsortiet består af 24 a-medlemmer, hvoraf 2 er fodermestre.
Vi afholder 4 hoveridage, og det forventes at man deltager i mindst 1.
Årlig kontingent er Kr. 15.000,00 og indskud på Kr. 2.000,00 der tilbagebetales ved udmeldelse after 5 år.
Har du lyst til at være med i vort gode kammeratskab, kan du henvende dig på ovennævnte mail eller på tlf.
9714-1040 Johnny eller 2128-6169 Erik.

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 14012

Jagtselskabet Arreskov  Mail: htjagt@gmail.com
15-02-2017
D. 19-02-2017

Jagtselskabet Arreskov har mulighed for, at optage 1-2 nye medlemmer.

Jagtselskabet Arreskov er et velfungerende konsortium på 24 medlemmer, som alle er A medlemmer med samme rettigheder. Konsortiet råder over ca. 400 ha, der består af skov og agerjord, med små vandhuller. Jagten støder op til Arreskov sø, hvilket er medvirkende til, at der er sublimt ande -og gåsetræk. Udover der naturlige bestand udsættes et passende antal fasaner, som udsættes i vores 3 engelske volierer. Fasanerne passes af to faste fodermestre.

Der afholdes 6 - 7 fællesjagter, hvor alt jagtbart vildt, undtagen råvildt må nedlægges. Bukkejagten er delt mellem 2 medlemmer, således at der er en buk pr 2 medlemmer til afskydning. Der er frijagt på dåvildt fra 1/9 og sæsonen ud. Der afholdes desuden 1 trykjagt sidst på sæsonen.

Der er frijagt på duer, ænder, gæs, og krage, efter vedtagne regler.

Vi har en hyggelig jagthytte med vand, varme, fint køkken og gode sanitære forhold ligesom medlemmerne af konsortiet har et godt og social kammeratskab.

Det har ingen betydning om du er ny-jæger eller erfaren – bare du er positiv og har et godt humør.

Med i jagtleje er der udsætning af fasaner, foder samt morgenmad/frokost og drikkelse.

Årligt jagtleje kr. 10.500 + indskud.

Henvendelse og yderlig oplysninger:
Henning Thuesen Odense, Tlf. 2178 5605 * E-mail: htjagt@gmail.com

Pris: 10.500kr


Tlf: 2178 5605
Postnummer: 5600
Annonce nr: 14144

Ny jagtkammerat søges  Mail: vandhane@sol.dk
22-01-2017
D. 29-01-2017

Veletableret jagtselskab søger en ny jagtkammerat til en jagt imellem Kværndrup og Stenstrup på ca. 150 ha. Der kan jages alt efter jagtloven. Pris for kommende år er 10,000 + et lille beløb til diverse. Ring venligst på 24241276
Pris: 10,000


Tlf: 24241276
Postnummer: 
Annonce nr: 13975

Brahetrolleborg Gods - Sydfyn  Mail: peder@anniogpeder.dk
20-01-2017
D. 25-01-2017

Vi søger 2 nye jagtkammerater til Jagtselskabet ”Storskoven” under Brahetrolleborg Gods.
Jagtselskabet har eksisteret i mange år, og er velfungerende. Vi nyder et godt socialt samvær omkring jagten, og råder over godt 325 ha. spændende terræn - hovedsagelig skov med lysninger og åbne sletter samt et par vandhuller.
Vi udsætter fasaner og ænder, der passes af fodermester.
I jagtselskabet er alle A-medlemmer med samme rettigheder og gæsteplads på 5 klapjagter. Ud over bukkejagten er der også frijagt samt trykjagter på rå- og dåvildt i efteråret/vinter. Jagtselskabet er veletableret med jagthytte, traktor m/vogn og et passende antal stiger og tårne.
Kan du se dig selv i dette selskab bedes du kontakte os for fremvisning.

Pris:


Tlf: 2790 7928
Postnummer: 
Annonce nr: 13964

Steensgård, Langeland  Mail: leo@rebsdorf.dk
09-01-2017
D. 24-01-2017

Veletableret konsortium beliggende i meget smukke og varierede omgivelser på Langeland søger 2 nye konsortiemedlemmer.

Her tilkøber man sig muligheder, herligheder, godt kammeratskab, Høje fasaner, opfløj og træk på and og gås, frijagt med hund, trykjagt og Pürch på råvildt og dåvildt, morgenmad og frokost ved mere end 200 år gamle egetræsplankeborde, overnatning i jagthuset, familiejagt og ålespisning, lerdueskydning på terrænet.
Vores jagtareal udgør lidt over 420 Ha, fordelt med blandet skov, pil, enge, marker, mergelgrav huller, remiser og moser. Alt beliggende i et sammenhængende kuperet terræn ud til vandet. Jagten er ganske velegnet til repræsentations jagt og flere af vore medlemmer anvender den som dette.
Alle konsortiers medlemmer har 2 faste gæste gæstepladser på alle fællesjagterne samt en årlig gæsteplads på trykjagt. På frijagten kan man medbringe op til 2 gæster.
Du kan, efter behov, tilkøbe ekstra gæstepladser på både Pürch, trykjagt og ande/fasanjagter.

Konsortiet består af 12 medlemmer, som alle har lige rettigheder. Der afholdes 2 andejagter, og 6 fasanjagter. På fællesjagterne serveres der fælles morgenmad og frokost i vores jagthuse som er beliggende i skoven. Vi har køkkenhjælp til at hjælpe os under jagterne, og jagten passes af vores faste team.

Alle konsortiemedlemmer deltager årligt i 4 arbejdsdage, hvor alle giver en hånd med for at få forberedt den kommende sæson.

Det ene jagthus bruges ved fællesjagterne, mens det andet jagthus, indeholdende tre værelser, opholdsstue med brændeovn, køkken og bad og toilet, benyttes efter behov. Her er således mulighed for overnatning i forbindelse med jagterne. Uden for jagterne kan huset ligeledes benyttes.

Vi søger ligesindede jægere, som værdsætter ikke bare jagten, men også alt omkring denne. Godt kammeratskab, biotopens herlighed og en hyggelig, traditionspræget stemning, og hvor også dine børn er velkomne.
Hvis dette lyder interessant hører vi gerne fra dig snarest muligt. Du kan se terrænet efter aftale.

Pris: 25000


Tlf: 21742852
Postnummer: 5953
Annonce nr: 13884

Konsoetiepladser på vestfyn  Mail: damsgaard@yahoo.com
06-01-2017
D. 18-01-2017

Jagtkonsortiet Hesselbjerggård søger to medlemmer til jagtsæsonen 2017. Jagten er på 131 ha. Den består af skov, remiser, marker og fire vandhuller, hvor der bliver udsat et passende antal ænder. På jagten forefindes duer, fasaner, harer, ænder, rådyr og snepper. Konsortiet består af 12 personer der alle er lige. Der afholdes 9 jagter om året, hvor man har gæster med hver anden gang. Der er riffeljagt med i prisen. På reviret er der en flugtskydningsbane som konsortiet må benytte to gange om året.
Med i jagtlejen er der udsætning af ænder, foder samt morgenmad/frokost + betaling for gæstepladser.

Pris: 7500 kr


Tlf: 40504361/25533020
Postnummer: 5620
Annonce nr: 13865

Jagt sydfyn  Mail: jim-h@strammelsemail.dk
04-12-2016
D. 18-01-2017

170ha skovjagt på sydfyn, ny op startet konsortie, søger A og B medlemmer, godt kammeratskab og god jagt etik, gerne nogen med hund, pris for A medlemmer 7500,-B medlemmer 4500,-
Pris:

Pris:


Tlf: 40155615 Heine, efter kl. 19:00
Postnummer: 
Annonce nr: 13702

Ledig Konsortpladser 2 stk  Mail: wilcken-vasant@hotmail.com
13-01-2017
D. 15-01-2017

Hej Jagtkammerater

Vi søger to haglbøsse jæger til nystartet jagtkonsortie det vil være en stor fordel du bor på Fyn gerne tæt på Svendborg

Pris:


Tlf: 24426209
Postnummer: 5700
Annonce nr: 13912

Jagt  Mail: uffeheroldandersen@galnet.dk
02-01-2017
D. 07-01-2017

Vi er e lille konsortium på i alt 7 medlemmer vi har jagten på ca 60 ha. i det sydlige af Odense, her skyder vi råvildt(kun med kugle), ænder, gæs, harer enkelte snepper m.v. pladsen er ledig for jæger med hund, hvor du som jæger er indstillet på socialt samvær, hvor vi hygger og ikke skyder for at skyde og går på jagt for at nyde
Pris: 5,500,-


Tlf: 22400015
Postnummer: 5260
Annonce nr: 13838

Hagljæger  Mail: wilcken-vasant@hotmail.com
22-12-2016
D. 31-12-2016

Hej Jægere

Vi søger en dygtig hagljæger til nystartet konsortie på Sydfyn.

Ser frem til at høre fra jer men skynd jer der er kun 1 plad tilbage i vores stærke team

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 13792

Riffeljæger  Mail: wilcken-vasant@hotmail.com
12-12-2016
D. 18-12-2016

Hej

Da vi har en ledig plads i vores Jagtkonsortie søger vi en Riffeljægere som vil være del af et stærkt og godt team skynd jer at komme med holdet inden den bliver besat. Du må meget gerne på Fyn nær Svendborg hilsen Thomas

Pris:


Tlf: 53656904
Postnummer: 5700
Annonce nr: 13755

Jagtkammerater  Mail: wilcken-vasant@hotmail.com
19-11-2016
D. 17-12-2016

Hej Alle

Er der nogle som vil være med i noget Jagt på Fyn så skriv eller ring til mig, der er mulighed for riffeljagt også

Pris: 30.000


Tlf: 53656904
Postnummer: 5260
Annonce nr: 13629

Konsortiepladser på Vestfyn  Mail: Damsgaard@yahoo.com
23-11-2016
D. 10-12-2016

Jagtkonsortiet Hesselbjerggaard søger medlemmer til sæsonen 2017. Jagten er på 131 ha. Den består af skov, remiser, marker og fire vandhuller, hvor der bliver udsat et passende antal ænder. På jagten forefindes duer, fasaner, harer, ænder rådyr og snepper. Konsortiet består af 12 personer der alle er lige. Der afholdes ni jagter om året, hvor man har gæster med hver anden gang. Der er riffeljagt med i prisen. På reviret er der en flugtskydningsbane som konsortiet må benytte to gange året.
Med i jagtleje er der udsætning af ænder, foder samt morgenmad/frokost + betaling for gæster.

Pris: 7500


Tlf: 40504361-25533020
Postnummer: 5620
Annonce nr: 13655

Ung som ældre jæger  Mail: mopahunter@gmail.com
16-11-2016
D. 23-11-2016

Er du frisk ved havelågen og gerne med hund, så er der en chance for fire jagter resten af denne sæson i et mindre men hyggeligt konsortie ved Elsehoved på sydfyn, vi mødes til morgenmad, går på jagt (fire) såter, er vi friske tager vi lidt haretramp, og så slutter vi af med varm mad
Pris:


Tlf: 52148889
Postnummer: 5892
Annonce nr: 13611

Konsortiepladser på Vestfyn  Mail: damsgaard@yahoo.com
13-11-2016
D. 23-11-2016

Jagtkonsortiet Hesselbjerggaard søger medlemmer til sæsonen 2017. Jagten er på 131 ha. Den består af skov, remiser, marker og fire vandhuller, hvor der bliver udsat et passende antal ænder. På jagten forefindes duer, fasaner, harer, ænder, rådyr og snepper. Konsortiet består af 12 personer som alle er lige. Der afholdes ni jagter om året hvor man har gæster med hver anden gang. På reviret er der en flugtskydningsbane som konsortiet må benytte to gange om året.
Pris: 6000


Tlf: 40504361-25533020
Postnummer: 5620
Annonce nr: 13596

Broholm Gods,  Mail: tagebjarnejohansen@gmail.com
19-09-2016
D. 03-11-2016

Vi har få ledige pladser til denne sæson,til 1/4-17
Tange Mølle 2 pladser med haglgevær a.4.000,- kr.
Skelmoseskoven 1 plads med haglgevær a.4.000,- kr.
Broholm Buekonsortie 3 pladser a.5.000,- kr.
Broholm Slot Dagjagter på ænder m.m. egnet for
10-12 mand,hel jagt 12.000,-kr.
enkelt personer 1.100,-kr.

Pris:


Tlf: 27 41 91 44
Postnummer: 5884 Gudme
Annonce nr: 13170

Jagt Midtfyn.  Mail: .
10-10-2016
D. 24-10-2016

60 Ha blandet jagt bestående af ager med levende hegn, mindre skov samt juletræs kultur og lille vandhul.
Af vildtarter findes fasaner, agerhøns, harer, derudover er der tilladelse til due regulering.
Af klovbærende vildt er der både rådyr og dådyr.
Jeg satser på at vi skal være 3 om jagten.
Ring og lad os få en snak om ønsker, muligheder og pris

Pris:


Tlf: +45 4026 8040
Postnummer: 
Annonce nr: 13373

Stenhave Glorup  Mail: jl@fakk.dk
22-09-2016
D. 20-10-2016

Vi er et konsortiet på Glorup gods, vi har 200 ha, fordelt med 100 ha skov og 100 ha ager.
Vi er 24 jægere på vores fasanjagter, vi udsætter 500 fasaner.
Der er en ledig b plads for jæger helst med hund.
for 6000.00 kr. for den kommende sæson.
Vi sælger ligeledes gæstepladser til vores jagter, der er ledige pladser den 15 okt. den 27 nov. den 10 dec.

Pris: 1000,00


Tlf: 27143959
Postnummer: 5853
Annonce nr: 13197

Jagtplads ved Glamsbjerg  Mail: r.boers1@gmail.com
01-09-2016
D. 16-10-2016

Lille jagtselskab på 3 mand søger den tredje.
Alsidig jagt, ingen vandhuller.
Der jages på det naturen byder på. Der bliver organiseret nogle fællesjagter hvor der er plads til en gæst. Der er fri jagt.

Kontakt mig gerne for mere information.

Pris: 6.000


Tlf: 23431806
Postnummer: 5620
Annonce nr: 12947

Tommerup - Fyn  Mail: hansenlyngvald@sol.dk
20-09-2016
D. 12-10-2016

Vi er lidt sent ude ..... men vi mangler en frisk jæger med hund til mindre konsortie v/ Tommerup
ca. 130 td. land meget kuperet terræn.
venligst kontakt pr. mail : hansenlyngvald@sol.dk

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 13176

Odense Syd  Mail: uffeheroldandersen@galnet.dk
02-10-2016
D. 08-10-2016

Grundet udmeldelse er 1 konsortieplads ledig fra d.d. pladsen indbefatter deltagelse i fællesjagter med ret til 1 gæsteplads, vi er 7 medlemmer, og der er mulighed for riffeljagt fra 01/04-17. Arealet består af 5 små søer, hegn, ager og noget skov i alt ca 60 ha., der skydes ænder, gæs, fasaner, harer, rådyr samt ræv m.m. socialt fungerende jæger med hund vil blive foretrukket pris for i år er 3000,-(ikke dyrejagt) og for 2017 5500,-(incl. dyrejagt) M.V. Uffe Herold
Pris: 3000,-/5500,-


Tlf: 22400015
Postnummer: 5260
Annonce nr: 13300

Nydannet konsortie har lejet 114 ha. I Skårup v.Svendborg  Mail: onielsen060@gmail.com
23-08-2016
D. 07-10-2016

Nydannet korsortie som kun kommer til at bestå af 6 medlemmer + en fodermester søger 1 medlem med hund + fodermester, som får status a permanent gæst ( gratis).
Hvert konsortiemedlem kan medtage gæst ved hver jagt.
Der forefindes jagthytte med overnatningsmulighed .
Arealet er på 114 ha. og dette består af 17 ha. afvekslende skov i spændende landskab, nogle småsøer / mergelgrav samt hegn og mark.
Der afholdes 6-7 jagter i løbet af sæsonen . Herudover vil der være mulighed for jagt på råvildt og trækjagt på duer/gæs/Krager mv.
Der forventes udsat ca 150 fasaner + et passende antal ænder.
God etik, godt kammeratskab og humor vil være værdsatte egenskaber hos medlemmerne.
Henvendelse til ONielsen på mail addresse

Pris: A medl. : 9.000 kr

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 12855

midtfyn  Mail: .
19-08-2016
D. 03-10-2016

Seriøse jægere gerne med hund søges til skovjagt på midtfyn.
Vi er en mindre del jægere der har haft jagten i mange år.
Det er haglbøssejagt på det i skoven forekommende vildt:
råvildt,ræv,hare,sneppe,fasan mm.
Der er ingen riffeljagt.
Prisen er 2000 kr.for 5 jagter.


Ingen sms eller mails. men henvendelse på 66145369.

Pris: 2000


Tlf: 66145369
Postnummer: 
Annonce nr: 12826

Dagsjagter på Østfyn sælges  Mail: eskildalbjerg@yahoo.dk
24-09-2016
D. 02-10-2016

På grund af sygdom sælges 2. stk. konsortiepladser, gode fasaner og andejagter.
d. 15. oktober & 29. oktober 2016

Pris: 1.200,- pr. dag


Tlf: 21424607 - 65372087
Postnummer: 5871
Annonce nr: 13213

38 hektar skov jagt Sydfyn  Mail: Dorthebiosol@kirkebymail.dk
18-08-2016
D. 01-10-2016

Vi søger 3 b- medlemmer i et ældre konsortium med god stemning, der bliver udsat ænder og fasaner og der er en god råvildt bestand, man kan rykke op som a- medlem efter hånden der bliver ledige pladser b-medlem har også ret til at skyde dåvildt mod ekstra betaling. Jagten ligger i Mynderup hestehave på Sydfyn jæger med hund foretrækkes .
Pris: 2800


Tlf: 25120452
Postnummer: 5762
Annonce nr: 12815

jagt på vestfyn  Mail: pm@denjet.com
17-08-2016
D. 01-10-2016

Vi søger 1 konsortiemedlem til vore gode jagt beliggende ved Tommerup, vi er et lille konsortie på kun 5 medlemmer,pladsen er incl. gæsteplads.der udsættes fasaner og ænder,der afholdes 6 efterårsjagter samt 1 kokkejagt i januar, mulighed for duejagt og bukkejagt også, vi har en lille hyggelig jagtstue i forbindelse med jagten. jagten består af remisser,3 vandhuller,samt skov og agerjord. for yderigere info ring eller skriv en mail.
Pris:


Tlf: 30578192
Postnummer: 
Annonce nr: 12804

jagtkammerat søges til mindre konsortie ved Voldtofte/Haarby  Mail: Simonsen81@gmail.com
10-08-2016
D. 24-09-2016

Vi søger 1 jagtkammerat med hund, dette er et krav.
Vi sætter det sociale samt god jagt etik højt.
Vi er et mindre - velfungerende konsortie på 7 mand der råder over 100 hektar beliggende i Voldtofte ved Haarby.
Der udsættes årligt 100 fasaner og 40 ænder.
Vi afholder cirka 8 jagter.
Der vil være mulighed for due regulering.
Der er en skurvogn til jagten, hvor der spise morgenmad før jagten, samt middagsmad efter jagten samt der afholdes bengæt for et beskedent beløb.
Der afholdes 2 arbejds dage efter aftale.
riffeljagt ikke muligt
Gæsteplads ikke muligt
Pris pr sæson 3500kr
for nærmere info 51200277 / 40120561

Pris: 3500


Tlf: 51200277
Postnummer: 
Annonce nr: 12734

Jagt sydfyn  Mail: jim-h@strammelsemail.dk
08-08-2016
D. 22-09-2016

170ha skovjagt på sydfyn, ny op startet konsortie, søger A og B medlemmer, godt kammerat skab og god jagt etik, gerne nogen med hund, pris for A medlemmer bliver for resten af året 5500,- og 7500,- for 2017, B medlemmer 4500,-
Pris:


Tlf: 40155615 Heine
Postnummer: 5700
Annonce nr: 12712

Jagtselskab Tåsinge  Mail: afh5471@gmail.com
15-07-2016
D. 29-08-2016

Fodermester søges til hyggeligt jagtselskab på Tåsinge.
Primært pasning af fasaner, samt andre forefaldende opgaver efter aftale.
Det er muligt at blive medlem af selskabet.
Yderligere oplysninger kontakt Allan 21 71 36 40 eller pr mail.

Pris:


Tlf: 21 71 36 40
Postnummer: 5471
Annonce nr: 12490

riffel jagt  Mail: jdn@m-tex.dk
15-07-2016
D. 29-08-2016

Jagt på egen Hånd

Riffel jagt på Langeland vi er et lille konsortium på 4 personer men vi mangler en person som er interesseret i riffel jagt vi råder over 93 hektar hvor af det er agerjord samt 2 skove
Det jeg tilbyder er
Jagt på egen hånd
2 til 3 fællesjagter
2 til 3 tryk jagter
skulle det have jeres interesse så er i velkommen til at skrive til mig mvh Jesper D Nielsen

Pris:


Tlf: 26122032
Postnummer: 5932
Annonce nr: 12497

Konsortiejagt ved Kerteminde.  Mail: qpert894@gmail.com
02-08-2016
D. 24-08-2016

Nyere konsortie, hørende under Lundsgaard gods ved Kerteminde, tilbyder B-medlemsskabspladser fra den kommende sæson pr. d. 1/9 2016.

Konsortiet er bestående af 10 medlemmer med plads til 2-3 nye medlemmer. Vi ligger vægt på socialt samvær og gode jagtoplevelser, med en hyggelig og uformel tone, hvor sikkerhed og etik er i top.

Arealet er på 183HA, hvor 135HA er skov og resterende er ager, remisser, vandhul og rørskær.
Der er jagthytte, som benyttes ved fællesjagter.
Der udsættes er passende antal fasaner hvert år.

Der afholdes årligt 6 fællesjagter med gæsteplads, og 1-2 rævejagter sidst på sæsonen.
Der er mulighed for frijagt på ænder, gæs, duer og krager.

Hvis overnævnte har vagt din interesse, så skriv en uddybende mail om dig selv.

Pris: 7500


Tlf: 
Postnummer: 5300
Annonce nr: 12644

Jagt på Sydfyn  Mail: krw@biovarme.dk
10-08-2016
D. 18-08-2016

Vi er et mindre konsortium der mangler et par A-medlemmer. Vi har rådyr, dådyr, hare, ænder og gæs. Fasaner udsættes i passende antal. Arealet er på ca.40ha skov og ca.108 ha ager med hegn og remiser. Vi har opvarmet jagthytte og nye skydetårne til alle medlemmer. Kontakt vores formand Hans for yderligere oplysninger og evt. fremvisning.
Resten af indeværende jagtsæson koster 4.000krPris: 8000


Tlf: 23957618
Postnummer: 5771
Annonce nr: 12740

Jagt på Vestfyn  Mail: pm@denjet.com
18-07-2016
D. 17-08-2016

Konsortiemedlem søges gerne med hund. til lille konsortie,beliggende ved Tommerup på Vestfyn, jagten består af 70ha, med skov, vandhuller, remisser,Jagtstue, der udsættes fasaner og ænder. pladsen er incl. gæsteplads.for nærmere info ring venligst til Per
Pris: 10.900


Tlf: 30578192
Postnummer: 
Annonce nr: 12529

Konsortieplads Kærsgaard syd  Mail: baal@privat.dk
17-07-2016
D. 21-07-2016

Kærsgaard Gods Brenderup

Konsortie syd....

Vi har 160 ha, fordelt på skov, juletræer, agerjord, vandhuller og levende hegn. Der udsættes ænder og fasaner. Vi har masser af duer, krager, skader og gæs. Jagtstue med varme ;o) Mulighed for riffeljagt. Vi sætter hyggen og kammeratskabet højt. 6 fælles jagter, en andejagt uden gæster, og i Januar en fælles kokkejagt. Der er fri trækjagt.

Kontakt Peter 25 31 91 53
Kontakt Poul Erik 23 71 39 07

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 12510

Nyt konsortie ved Orte  Mail: baekskov36@gmail.com
09-07-2016
D. 13-07-2016

Nyt konsortie søger B-medlemmer med hund. Arealet er på ca 100 Ha, med agerjord, søer, skov pil mm. vi har udsat ænder og fasaner, samt er der regulering af gæs.

Der er fri jagt på ænder og gæs på træk.

Jagtleje betale 2 gange årligt á 1700,- kr

Ring til Per for yderliger spørgsmål.
tlf 42187868

Pris: 1700,- 2 gange årligt


Tlf: 42187868
Postnummer: 
Annonce nr: 12450

Nydannet konsortie har lejet 114 ha. I Skårup v.Svendborg  Mail: onielsen060@gmail.com
26-05-2016
D. 10-07-2016

Nydannet korsortie som kun kommer til at bestå af 6 medlemmer + en fodermester søger 2 medlemmer + fodermester.
Hvert konsortiemedlem kan medtage gæst ved hver jagt.
Der forefindes jagthytte med overnatningsmulighed .
Arealet er på 114 ha. og dette består af 17 ha. afvekslende skov i spændende landskab, nogle småsøer / mergelgrav samt hegn og mark.
Der afholdes 6-7 jagter i løbet af sæsonen . Herudover vil der være mulighed for jagt på råvildt ( for A-medlemmer) og trækjagt på duer mv.
Der forventes udsat ca 150 fasaner + et passende antal ænder.
God etik, godt kammeratskab og humor vil være værdsatte egenskaber hos medlemmerne.
Henvendelse til ONielsen på mail addresse

Pris: A medl. : 9.000 kr , medl. 6.500 Kr


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 12102

sydlangeland  Mail: jdn@m-tex.dk
27-04-2016
D. 11-06-2016

Vi er et konsortium som står og mangler 2 personer, og har du hund vil du blive udpeget som den første.
Pris pr år 6000;- plus 150;- pr gang. vi holder fælles jagt og vi udsætter 300 fugle om året. Vi har fodermester på og har et jagt område 250 hektar på Syd Langeland. vi holder 9 fælles jagter, samt er der mulighed for at gå på ande og gåse- jagt på egen hånd på visse områder.
vi afholder en årlig lerdue dag med helstegt pattegris og vi har et rigtigt godt sammenhold. Skulle dette have din interesse er du velkommen til at kontakte mig på jdn@m-tex.dk

Pris: 6000


Tlf: 26122032
Postnummer: 
Annonce nr: 11824

skovjagt på midtfyn  Mail: .
26-04-2016
D. 10-06-2016

Seriøse jægere, gerne med hunde, søges til skovjagt.
Det er haglbøssejagt på det i skoven jagtbare vildt.
Der er ingen riffeljagt.
I skoven er der en jagthytte.
Prisen er 2000kr. for 5 jagter.
Ingen mails eller sms, kun henvendelse på tlf.

Venlig hilsen Jesper NielsenPris:


Tlf: 66145369
Postnummer: 
Annonce nr: 11808

jagt syd Langeland  Mail: jdn@m-tex.dk
26-04-2016
D. 10-06-2016

Vi er et konsortium som står og mangler 2 personer, og har du hund vil du blive udpeget som den første.
Pris pr år 6000;- plus 150;- pr gang. vi holder fælles jagt og vi udsætter 300 fugle om året. Vi har fodermester på og har et jagt område 250 hektar på Syd Langeland. vi holder 9 fælles jagter, samt er der mulighed for at gå på ande og gåse- jagt på egen hånd på visse områder.
vi afholder en årlig lerdue dag med helstegt pattegris og vi har et rigtigt godt sammenhold. Skulle dette have din interesse er du velkommen til at kontakte mig på jdn@m-tex.dk

Pris: 6000


Tlf: 26122032
Postnummer: 5932
Annonce nr: 11810

Steensgård Langeland  Mail: leo@rebsdorf.dk
19-04-2016
D. 03-06-2016

Nyt telefonnummer!
Veletableret konsortium beliggende i meget smukke og varierede omgivelser på Nord Langeland søger 2 konsortiemedlemmer til jagtsæsonen 2016

Her tilkøber man sig muligheder, herligheder og godt kammeratskab. Tillige med Høje fasaner, opfløj og andetræk, frijagt med hund, trykjagt og Pürch på råvildt og dåvildt, morgenmad og frokost ved 200 år gamle egetræsplankeborde, overnatning i jagthuset, familiejagt og ålespisning.
Træk af due og gås er blevet særdeles attraktivt de sidste år.

Vores jagtareal udgør lidt over 400 Ha, fordelt med blandet skov, pil, enge, marker, mergelgrav huller, remiser og mose. Alt beliggende i et sammenhængende kuperet terræn ud til vandet.
Jagten er ganske velegnet til repræsentations jagt og flere af vore medlemmer anvender den som sådanne.
Alle konsortiers medlemmer har 2 faste gæste gæstepladser på alle fællesjagterne samt en årlig gæsteplads på trykjagt.
På frijagter kan man medbringe op til 2 gæster.
Der kan tilkøbes ekstra- og faste gæstepladser på både Pürch,Trykjagt og klapjagter.

Konsortiet består aktuelt af 10medlemmer, som alle har lige rettigheder.
Der afholdes 3 fælles andejagter, 6 fælles fasanjagter og 4 fælles trykjagter. På fællesjagterne serveres der morgenmad og frokost i vores jagthuse, som er beliggende i skoven. Vi har fast køkkenhjælp på jagterne.

Jagten passes at vores faste team, som består en af uddannet skytte og faste fodermestre.
Alle konsortiemedlemmer deltager årligt i 2 arbejdsdage, hvor alle giver en hånd med for at få forberedt den kommende sæson så godt som muligt.

Det ene hus bruges ved fællesjagterne, medens det lille jagthus, indeholdende tre værelser, opholdsstue med brændeovn, køkken og bad og toilet, benyttes efter behov. Her er således mulighed for overnatning i forbindelse med jagterne. Uden for jagterne kan huset ligeledes benyttes.

Vi søger ligesindede jægere, som værdsætter ikke bare jagten, men også alt omkring denne. Gode kammeratskaber, biotopens herlighed og en hyggelig, traditionspræget stemning er vort varemærke.

Pris: 25000

Pris: 25.000


Tlf: 21742852
Postnummer: 5953
Annonce nr: 11714

Brahetrolleborg Gods - Sydfyn  Mail: peder@anniogpeder.dk
24-05-2016
D. 30-05-2016

Ekstraordinært er der blevet en plads ledig i Jagtselskabet ”Storskoven” under Brahetrolleborg Gods. Vi søger derfor en ny jagtkammerat.
Jagtselskabet har eksisteret i mange år, og er velfungerende. Vi nyder et godt socialt samvær omkring jagten, og råder over godt 325 ha. spændende terræn, hovedsagelig skov med lysninger og åbne sletter samt et par vandhuller.
Vi udsætter fasaner og ænder, der passes af fodermester.
I jagtselskabet er alle A-medlemmer med samme rettigheder og gæsteplads på 5 klapjagter. Der holdes også trykjagter på rå- og dåvildt i efteråret/vinter.
Jagtselskabet er veletableret med jagthytte, traktor m/vogn og et passende antal stiger og tårne.
Er du den rette - og er hurtig, kan du få glæde af bukkejagten i indeværende sæson.

Peder Nissen –


Pris:


Tlf: 2790 7928
Postnummer: 
Annonce nr: 12094

Råvildt og fuglejagt på sydfyn  Mail: ce@nicool.eu
15-04-2016
D. 30-05-2016

I vores velfungernde jagtklub tilbydes en af 2 pladser med mulighed for at nedlægge et afskudsdyr om efteråret / vinteren.
Vi er 7 kammerater med lige så stor glæde for at mødes om et veldækket bord ..eller et bål i skoven, som for selve udbyttet på fuglelagterne/ efterårsjagterne.
Arealet er de smukkeste fynske bakker med primært skov, ændehuller og sublim råvildt jagt. Indskudet er kr. 3.500,- Og derefter kr. 3.500,- halvårligt... der udsættes 150-200 fasaner årligt. arealet er på ca. 70 HA ( 80% skov )samt et antal ænder.

Pris: 7.000,-


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 11648

syd Langeland  Mail: hermeliner1@hotmail.com
13-04-2016
D. 28-05-2016

vi har en hagl og en riffelpost ledig,rigtig god ande/gåse jagt, og mange dyr , 3500 pr post, ring for yderligere oplysninger, der er ca 90 ha
Pris:


Tlf: 60604198
Postnummer: 
Annonce nr: 11621

Konsortiejagt for Buejægere.  Mail: tagebjarnejohansen@gmail.com
06-04-2016
D. 21-05-2016

Opstart af nyt konsortie,kun for Buejægere,del af
"Broholm Gods" ca. 150 Ht.Der må drives jagt på alt
jagtbart vildt,efter jagtloven.Sæsonstart 1/4-16
der forventes op til 10 medlemmer,vi er nu 6.Der er
god jagthytte.For yderligere information og evt.
besigt af revir,kontakt Tage Johansen 27419147

Pris: 6.000,- kr.


Tlf: 27 41 91 27
Postnummer: 5884 Gudme
Annonce nr: 11551

Nordvestfyn.  Mail: admin@vigsbjerg.dk
03-05-2016
D. 20-05-2016

Vi søger 2 friske jægere med godt humør, begge med hund, der værdsætter god jagt etik og hyggeligt samvær. Vi er et mindre konsortie, der råder over 150 hektar beliggende imellem Ejby og Nr. Aaby.
Der udsættes fasaner & ænder og der afholdes 8 jagter om året, med mulighed for tilkøb af gæstepladser. I løbet af vinteren laver vi et par rævejagter.
Vi har en hyggelig skurvogn, hvor vi mødes til morgenmad samt spiser frokost.

Der er mulighed for tilkøb af bukkejagt i 2017.

Send en mail til admin@vigsbjerg.dk hvis det har din interesse, så kontakter vi dig.

Pris: Ca. 6.000,- kr.


Tlf: 
Postnummer: 5592
Annonce nr: 11912

Konsortiemedlemmer og fodermester søges  Mail: jl@fakk.dk
03-04-2016
D. 18-05-2016

Vi er et konsortie på Glorup gods som søger nye jagtkammerater, gerne med hund.
Og vi mangler lige nu en fodermester til at passe vores udsætning af fasaner på 500 stk. i 2 voliere.
De ledige pladser er B- pladser d.v.s. at der ikke er riffeljagt med.
Reviret består af 200 ha. 100 ha. skov og 100 ha, landbrugsjord.
Der vil udover fasanjagt være mulighed for duer og krager, ligesom at b- medlemmer indbydes til trykjagt på dåvildt i jan. hvis kvoten tillader det.
Fodermesteren tilbydes en plads i konsortiet uden betaling.
Pris B- medlemmer 6000 kr.

Pris: 6000.


Tlf: 27143959
Postnummer: 
Annonce nr: 11519

Jagt på Langeland  Mail: dalle_daniel4@hotmail.com
28-03-2016
D. 12-05-2016

Alsidigt jagt tilbydes på Langeland hvor kammeratskabet er i højsædet
udsætning af fasaner og ænder
For mere info kontakt
Søren Henriksen på telefon
22 73 21 70
SMS besvares ikke

Pris:


Tlf: 22732170
Postnummer: 
Annonce nr: 11456

Jæger søger fælleskab  Mail: K.stougaard@godmail.dk
25-03-2016
D. 09-05-2016

Jæger på 40 år fra Middelfart søger mindre hyggeligt konsortie.
Jeg har desværre ikke hund, da jeg lige har fået aflivet min trofaste brune labber efter 13 år og pga familieforøgelse med tvillinger, bliver der ikke tid til ny hund.
Jeg er en frisk fyr der søger hyggen ved sådant konsortie, hvor det kan foregå ligesåvel udenfor jagtsæsonen.
Jeg er ikke riffeljæger mere, så søger kun halgbøsse jagt.
Skriv gerne havd i kan tilbyde...;)

Pris: 4000-5000


Tlf: SMS 50722018
Postnummer: 5500
Annonce nr: 11424

Langsted  Mail: tojejensen@gmail.com
01-05-2016
D. 07-05-2016

Vi er et konsortium med en jagt på godt 100 hektar, som mangler et medlem så vi ialt bliver 8 medlemmer. Jagten består af skov, eng, agerjord og lidt vandhuller. Alle medlemmer har mulighed for riffeljagt, og der er en gæsteplads pr. medlem til vores 6 fællesjagter i efteråret.
Vi søger en seriøs jæger, med godt humør og gerne med hund, som har lyst til at deltage både i pasning og fodring af jagten.
Ved interesse send en mail til tojejensen@gmail.com med lidt om dig selv, så kontakter jeg dig snarrest.

Pris: 5000


Tlf: 
Postnummer: 5690
Annonce nr: 11872

Steensgård Langeland  Mail: leo@rebsdorf.dk
06-03-2016
D. 20-04-2016

26-01-2016

Veletableret konsortium beliggende i meget smukke og varierede omgivelser på Nord Langeland søger 2 konsortiemedlemmer til jagtsæsonen 2016

Her tilkøber man sig muligheder, herligheder og godt kammeratskab. Tillige med Høje fasaner, opfløj og andetræk, frijagt med hund, trykjagt og Pürch på råvildt og dåvildt, morgenmad og frokost ved 200 år gamle egetræsplankeborde, overnatning i jagthuset, familiejagt og ålespisning.
Træk af due og gås er blevet særdeles attraktivt de sidste år.

Vores jagtareal udgør lidt over 400 Ha, fordelt med blandet skov, pil, enge, marker, mergelgrav huller, remiser og mose. Alt beliggende i et sammenhængende kuperet terræn ud til vandet.
Jagten er ganske velegnet til repræsentations jagt og flere af vore medlemmer anvender den som sådanne.
Alle konsortiers medlemmer har 2 faste gæste gæstepladser på alle fællesjagterne samt en årlig gæsteplads på trykjagt.
På frijagter kan man medbringe op til 2 gæster.
Der kan tilkøbes ekstra- og faste gæstepladser på både Pürch,Trykjagt og klapjagter.

Konsortiet består aktuelt af 10medlemmer, som alle har lige rettigheder.
Der afholdes 3 fælles andejagter, 6 fælles fasanjagter og 4 fælles trykjagter. På fællesjagterne serveres der morgenmad og frokost i vores jagthuse, som er beliggende i skoven. Vi har fast køkkenhjælp på jagterne.

Jagten passes at vores faste team, som består en af uddannet skytte og faste fodermestre.
Alle konsortiemedlemmer deltager årligt i 2 arbejdsdage, hvor alle giver en hånd med for at få forberedt den kommende sæson så godt som muligt.

Det ene hus bruges ved fællesjagterne, medens det lille jagthus, indeholdende tre værelser, opholdsstue med brændeovn, køkken og bad og toilet, benyttes efter behov. Her er således mulighed for overnatning i forbindelse med jagterne. Uden for jagterne kan huset ligeledes benyttes.

Vi søger ligesindede jægere, som værdsætter ikke bare jagten, men også alt omkring denne. Gode kammeratskaber, biotopens herlighed og en hyggelig, traditionspræget stemning er vort varemærke.

Pris: 25000


Tlf: 21452852
Postnummer: 5953
Annonce nr: 11242

150 ha jagt på midtfyn søger en ny jagtkammerat  Mail: Jwilliambro@gmail.com
03-03-2016
D. 17-04-2016

Vi er et mindre selskab, som råder over ca. 150 ha jagt incl. mindre skov og vandhul til udsætning af ænder. Der hører mindre jagtstue og køkken dertil. Pris for jagtsæsonen, incl. mulighed for dåvildt er 11000,00. Henvendelse til tlf. 24241276 for nærmere info.
Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 11203

Langesø Jagtkonsortium  Mail: ehn@pc.dk
02-03-2016
D. 16-04-2016

Den 1,3 km. lange og 200 m. brede Langesø, er beliggende 14 km. vest for Odense ved Morud by.

Søen og Godset er centrum for Langesøskovene på 600 ha.,som vort jagtselskab har disponeret over i 44 år.

I 1868 begyndte Skovrider Carl Block, at tilplante skovene med Reedwood fra Californien, (verdens højeste træ), Thuja fra Washington, Cypress fra Origon, Douglas fra Den Amerikanske Stillehavskyst og Nordmannsgran fra Georgien ved Sortehavet.Sammenholdt
med de mange små vandløb, det kuperede terræn, alle mosehullerne og søerne, har vi her et helt unikt jagtområde.
Godsets bindingsværks "MALTHUS" er omdannet til jagthytte med køkken og bad og der er adgang til
toilet og overnatningsmulighed.
Her mødes vi, de fleste i god tid, så vi kan få en kop kaffe og hygge os, inden jagten begynder kl. 0900
PÅ 3 af de 12 efterårsjagter begynder vi tidligere, for at starte jagtdagen med at afholde andejagter
på selve Langesøen.
Der afholdes yderligere 2 kokkejagter i janua.
Alle jagtmæssige dispositioner aftales på et fællesmøde den første søndag i februar.
Bukkejagten fordeles, så alle i princippet, kan komme på jagt hver dag, med max.ialt 3 bukke pr. jæger
Dådyr må skydes jvfr. reglerne i Nordfyns Hjortelaug, og der er fri duejagt efter aftale.
Vi udsætter hvert ar, et passende antal ænder og fasaner og sidste år blev der ialt leveret 700 stk. vildt.
Jagtkonsortiet består af 24 A-medlemmer, hvoraf 2 er fodermestre.
Vi afholder 4 hoveridage, og det forventes, at man deltager i mindst 1.
Årlig kontingent Kr. 15.000,-, Indskud Kr. 2.000,-
der tilbagebetales ved udmelding efter 5 år.
Hvis du har lyst til at være med i vort gode kammeratskab, kan du henvende dig på ovennævnte mail
eller på tlf. nre. 9714-1040 Johnny, eller 2128-6169
Erik, for evt. yderligere oplysninger.Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 11186

jagtkammerat søges til mindre konsortie ved Voldtofte/Haarby  Mail: Simonsen81@gmail.com
31-03-2016
D. 11-04-2016

Vi søger 1 jagtkammerater, gerne med hund.
Vi sætter det sociale samt god jagt etik højt.
Vi er et mindre - velfungerende konsortie på 5 mand der råder over 100 hektar beliggende i Voldtofte ved Haarby.
Der udsættes årligt 100 fasaner og 40 ænder.
Vi afholder cirka 8 jagter og man må have gæst med hver anden gang.
Der vil være mulighed for due regulering.
Der er en skurvogn til jagten, hvor der spise morgenmad før jagten, samt middagsmad efter jagten samt der afholdes bengæt for et beskedent beløb.
Der afholdes 2 arbejds dage efter aftale.
riffeljagt ikke muligt
Pris pr sæson 5000kr
for nærmere info 51200277 / 40120561

Pris: 5000

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 11494

Broholm Gods  Mail: tagebjarnejohansen@gmail.com
22-02-2016
D. 07-04-2016

Vi søger enkelte medlemmer til områderne "Tange Mølle" ca. 140 Ht. og "Skelmoseskoven" ca. 60 Ht.
Med eller uden jagt på klovbærende vildt. Sæson-
start 1/4-16 Priser fra 5-9.000,- kr. Tag kontakt
for information til "Broholm Jagtvæsen"
Tage Johansen 27 41 91 44

Pris: 5 - 9.000,- kr.


Tlf: 27 41 91 44
Postnummer: 5884
Annonce nr: 11092

jagtkammerater til mindre konsortie - Vester Hæssinge  Mail: evan.bechsgaard@icloud.com
28-03-2016
D. 03-04-2016

Vi er et mindre konsortie med ca 10 medlemmer - som søger nye jagtkammerater.
Vores jagtareal er ca. 85 ha og består primært af frugtplantage med dyrkning af kirsebær, ribs. Arealet har desuden et skovområde og ligger op til større skovstykker. Der er en større sø på arealet hvor der udsættes ænder og vi har desuden udsætning af fasaner. Vildtmæssigt er der en fordeling af ænder, fasaner, snepper, harer, råvildt og mulighed for dåvildt.
Vi har en mindre jagtstue hvor vi mødes før vores jagter. Desuden deltager alle i konsortiet på fælles arbejdsdage med udsætning, plantning vildtager og andet.


Pris: 5.000


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 11452

Konsortium tæt på Odense  Mail: martin@donvito.dk
25-02-2016
D. 29-03-2016

Er du jægeren med etik og moral i orden?

Så har du nu en mulighed for, at komme med i vores velfungerende jagtkonsortium.

Reviret findes på Bramstrup Gods.

Kun 12 min. kørsel fra Odense, ligger Bramstrup Gods tilbagetrukket i sin egen verden i Lindved ådal.

Jagten har en mindre naturlig bestand af agerhøns, og en god bestand af harer og snepper.

Vi arbejder med biotopplan og revirpleje på højt plan, og passer rigtig godt på vores revir. Vi udsætter et passende antal Fasaner, som passes af vores egen fodermester.

På Bramstrup dyrkes en række traditionelle afgrøder som hvede, byg og raps. Herunder også et betydeligt økologisk areal.

Der afholdes 7 - 8 fællesjagter, hvor alt jagtbart vildt, undtagen råvildt må nedlægges.

Der er frijagt på duer, ænder, gæs, og krage, efter vedtagne regler.

Derudover dyrker vi også gravjagt, fra et antal kunstgrave, som er etableret på jagten.

God jagthytte, hvor vi mødes til morgenmad og spiser frokost sammen efter jagten.

Jagten omfatter Ialt ca. 130 ha.

Fordelt på flg.:
Ca. 60 ha skov
Ca. 70 ha agerjord med levende hegn og remiser.


B-plads 7.000,- (ingen bukke/riffeljagt jagt)

Der er mulighed for at medbringe 1 gæst på alle jagterne, mod et mindre beløb pr. Gang.

Har du jagthund er det en fordel, men ingen betingelse

Har dette din interesse, så er du velkommen til at kontakte undertegnede, for yderligere oplysninger samt fremvisning af jagten.


Christian Jørgensen
Tlf.: 21272325

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 11131

        #########  

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57