######### ######### ######### 

eXTReMe Tracker

Konsortiepladser fyn

Når annoncen skal slettes send en mail til john ( A ) jagtformidling.dk
2 B-medlemmer søges
 Mail: ca.arneborg@outlook.dk
25-04-2017

Jagtselskab ca. 12 km SV for Odense, søger 2 B-medlemmer gerne med hund. Der er 125 HA skovjagt.
Vi afholder 7 drivjagter pr. sæson og man må havde gæst med hver gang. Har det vagt interesse ring og hør nærmere. Mvh. Jagtselskabet.

Pris:


Tlf: 27621726
Postnummer: 
Annonce nr: 14835

Fodermester til Langeland
 Mail: Strandgaard(A)svendborgmail.dk
21-04-2017

Vi søger en fodermester til vores jagt på Langeland omkring Humble/Ristinge.

Jobbet består i at indgå i et team på 3 mand, som passer vores fasankyllinger, hvor der i de første par uger efter udsætningen, derfor vil være tilsyn til en vouliere hver 3. dag.

Herudover vil du få ansvaret for at der er korn i vore fodertønder på terrænet. (depottønder til rådighed)

Der er en ældre traktor til rådighed.

Vi er et mindre konsortium, som består af 2 A-medlemmer og 6 B-medlemmer samt dig som fodermester.

Arealet er på ca. 180 ha + adgang til yderligere en del jord på en af øerne efter gæs (her skal der ikke fodres).

Du deltager på lige fod med de øvrige B-medlemmer i årets 7 fællesjagter, hvor du har gæsteplads på de 5. Herudover deltager du i 2 trykjagter efter rå- og dåvildt.

Du må hvert 2. år med riffel nedlægge en rå eller et lam.

Du har fri adgang med 2 gæster til trækjagt efter duer, krager, ænder og gæs, ligesom du kan invitere op til 2 gæster med på anstandsjagt med riffel efter ræv.

Pris kr. 3.500 pr. år.

Pris: 3500


Tlf: 20432009
Postnummer: 5932
Annonce nr: 14790

Jagtselskab på Østyn
 Mail: kjeldelarsen@123dk.dk
21-04-2017

Ledig plads i velfungerende jagtselskab tilbydes seriøs jæger. Reviret er på 300 ha. og består af skov ager moser og sø. Der udsættes et passende antal ænder og fasaner.
Pris 10.000 kr.
Evt. riffeljagt på råvildt og dåvildt kan tilkøbes.

Pris:


Tlf: 20532335
Postnummer: 
Annonce nr: 14792

Jagt på Langesø Gods ved Morud
 Mail: ehn@pc.dk
19-04-2017

Den 1,3 km. lange og 200 m. brede Langesø er beliggende 14.km. vest for Odense.
Søen og Godset er centrum for Langesøskovene på 600 ha.som vort jagtselskab har disponeret over i 45 år.

I 1868 begyndte Skovrider Carl Block, at tilplante skovene med træer fra næsten hele verden og med alle de små vandløb, søerne og mosehullerne og det kuperede terræn, har vi et helt unikt jagtområde.

Godsets MALTHUS er omdannet til jagthytte med køkken og bad og der er adgang til toilet og overnatningsmulighed.

Her mødes vi, de fleste i god tid, så vi kan få em kop kaffe og hygge os, inden jagten begynder kl.0900.
På 3 af de 12 efterårsjagter begynder vi tidligere
for at holde andejagt på selve Langesøen.
Andejagterne på de øvrige søer og mosehuller indgår
i de alm. såter.
Der afholdes yderligere 2 kokkejagter i januar.

De jagtmæssige dispositioner aftales på et fællesmøde den første søndag i februar.

Bukkejagten fordeles så alle kan komme på riffeljagt hver dag, med max 3 bukke pr. jæger
Dådyr og krondyr må skydes jvfr. reglerne i Nordfyens
Hjortelaugh og der er fri duejagt efter aftale.

Vi har egen skydebane, som kan anvendes efter nærmere aftale.

Der udsættes i år min. 1200 fasaner og 200 ænder og der blev sidste år leveret 690 stk. vildt.


Hver jæger får 4 gæstekort med mulighed for tilkøb.

Jagtkonsortiet består af 24 A-medlemmer, hvoraf 2 er fodermestre.

Vi afholder 4 hoveridage, hvoraf det forventes at man
deltager i mindst 1.

Det årlige kontingent er Kr. 15.000,-
Ved medlemsskab erlægges et depositum på Kr. 2.000,-
som returneres ved udtrædelse af konsortiet efter mindst 5 år.

vi har plads til en jæger, har du lyst til at være med i vort gode kammeratskab, kan du henvende dig på ovennævnte mail, eller på tlf.
9714-1040 Johnny eller 2128-6169 Erik
Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 14774

Konsortieplads
 Mail: jl@fakk.dk
18-04-2017

1 Plads som A medlem i Glorup Stenhave konsortiet er ledig.
Vi er 7 riffeljægere i konsortiet, vi sætter 150 fasaner og 20 ænder ud.
Der er en god rådyrbestand, og der er ligeledes stor bestand af dådyr.
Arealet udgør 200 ha. 100 ha skov og 100 agerjord.
Vi har jagthytte til rådighed.
Der planlægges med 1 andejagt og 3 fasanjagter som udgangspunkt, i pladsen indgår 2 gæstepladser pr fasanjagt.

Pris: 13.500


Tlf: 27143959
Postnummer: 5853
Annonce nr: 14761

Hagljæger til nystartet konsortie
 Mail: stefan-kure@hotmail.com
12-04-2017

Vi søger en hagljæger til et nyopstartet konsortie storehaven, hund er ikke en nødvendighed, prisen er 6000 om året og det er inklusiv udsætning af fasaner. Og der betales over to rater Jagten består af 46 hektar skov, hvis det har interesse så send mig en mail eller en SMS, så skriver eller ringer jeg tilbage mvh Stefan
Pris:


Tlf: 30827806
Postnummer: 5700
Annonce nr: 14678

NORDVESTFYN
 Mail: safari@vigsbjerg.dk
12-04-2017

Konsortiet søger et par friske jægere med hund, der værdsætter god jagt etik og hyggeligt samvær omkring jagten.

Vi er et mindre konsortie, der råder over 150 hektar beliggende imellem Ejby og Nr. Aaby.

Vi ”går” på jagt, så det kræver du er i rimelig fysisk form og knæene ikke er for slidte.

Der udsættes et passende antal fasaner & ænder, som passes af konsortiets medlemmer efter turnus.

Der afholdes 8 jagter om året, altid søndag, med mulighed for tilkøb af gæstepladser. I løbet af vinteren, er der desuden mulighed for et par rævejagter.

Vi har en hyggelig skurvogn, hvor vi mødes til morgenmad samt spiser frokost.

Der kan tilkøbes bukkejagt i 2018.

Send en mail til safari@vigsbjerg.dk med lidt info om dig og din hund, så kontakter vi dig.

Pris: 5.500,- kr.


Tlf: 
Postnummer: 5592
Annonce nr: 14682

Høje fasaner
 Mail: info@flotvand.dk
11-04-2017

Veldreven konsortie søger 1- 3 nye medlemmer.

Jagtselskabet af 2001 søger helt ekstraordinært 1-3 nye medlemmer, gerne med egnet jagthund.
Vi driver jagt på Skjoldemose Gods, ca. 450 ha kuperet og meget smukt beliggende terræn i det sydfynske – som nabo til Hvidkilde Gods. Ca. halvdelen af arealet er skov, resten er marker, hegn, remisser, vandhuller m.m. Her sætter vi 2.800 fasaner og ca. 250 ænder ud, og disse passes af 3 fodermestre. På reviret findes i forvejen hare, sneppe, ræv, gæs, duer, råvildt og dåvildt.

Arealet er et, sammenhængende stykke og har tidligere været drevet som 2½ konsortie. Derfor har medlemmerne i alt 18 jagter, heraf en bevægelsesjagt med kugle, i et medlemskab. Hertil frijagt efter nærmere anvisning samt mulighed for tilkøb af bukkejagt og individuel riffeljagt i efteråret. Til brug for kuglejagten har vi ca. 4o tårne og stiger på arealet.

Udover vores jagtlige aktiviteter arrangeres flugtskydning, riffelskydning i skydekino, vinsmagning, ræveregulering o.m.a. som medlemmerne kan deltage i efter behag. Vi holder meget af alle vores fælles aktiviteter og gør en dyd ud af at alting fungerer optimalt – og det kræver en indsats. Derfor er det svært blot at ”komme for at gå på jagt”. Det sociale samvær er et bærende element i vores gøren og laden – det skal du være forberedt på.

Vi har en fin jagthytte med toilet, køkken, centralvarme m.m. og stort set alle vores arrangementer er ”all inclusive”, dvs. med fælles morgenmad og varm mad til frokost indregnet. Mad og rengøring købes ude i byen, men basal oprydning m.m. står vi selv for.

Pris: 4 arbejdsdage, hvoraf man kan frikøbe sig af de to samt 20.800,-.

Hvis du er interesseret i at høre mere er du velkommen til at kontakte mig på info@flotvand.dk eller mobil 2185 8164.

M.v.h.
Kim Kølerfeldt

Pris:


Tlf: 21858164
Postnummer: 5700
Annonce nr: 14670

Veletableret konsortium på Nord Langeland søger et enkelt medlem
 Mail: skov72.hsj@gmail.com
11-04-2017

Veletableret konsortium, med CVR-nummer, beliggende i meget smukke og varierede omgivelser på Langeland søger et enkelt nyt konsortiemedlem.

Vi byder på høje fasaner, opfløj på ænder, trykjagter samt pürch på råvildt og dåvildt, et stort frijagtsareal med frit andetræk, duetræk og gåsetræk samt over 200 Ha frijagt med hund.

Vores faste ”hushjælp” serverer morgenmad og varm frokost til fuglejagterne ved de mere end 200 år gamle egetræsplankeborde. Hvert andet år vil du være vært for frokosten. Vi byder ligeledes på mulighed for overnatning i jagthuset.

Vores jagtareal udgør lidt over 420 Ha (780 tdr. land) fordelt med blandet skov, pil, enge, marker, mergelgrave huller, remiser og moser. Alt beliggende i et sammenhængende kuperet terræn ud til vandet. Jagten er velegnet til repræsentations jagt, og flere af vore medlemmer anvender den som dette.

Alle konsortiets medlemmer har 2 faste gæste gæstepladser på alle fuglejagterne samt en årlig gæsteplads på en trykjagt. På frijagten kan man medbringe op til 2 gæster.
Du kan, efter behov, tilkøbe enkelte gæstepladser på både pürch, trykjagt og fuglejagt.

Konsortiet består af 12 medlemmer, som alle har lige rettigheder. Der afholdes 2-3 andejagter, og 6 - 8 fasanjagter. På fællesjagterne serveres der fælles morgenmad og frokost i et af vore to jagthuse som er beliggende i skoven.
Vi har enkelte arbejdsdage, mens den daglige fodring af udsatte fugle sker ved vores faste fritidsskytte.

Af vore to huse bruges det ene som frokoststue ved fællesjagterne, mens det andet indeholdende opholdsstue med brændeovn, køkken, bad og toilet, samt gæsteværelser kan benyttes til overnatning. Uden for jagterne kan huset ligeledes benyttes.
Vi har en meget positiv og afslappet atmosfære, og børn er velkomne.

Hvis dette lyder interessant, hører vi gerne fra dig snarest muligt. Du kan se terrænet efter aftale.

Pris: kr. 31.000,- hvilket inkluderer morgenmad og frokost ved fuglejagter samt fugle, der fordeles ligeligt mellem fremmødte konsortiemedlemmer. Dåvildt og råvildt faktureres til skytten/aftager.

Ved medlemskab erlægges et depositum på 5.000,- kr. som vil blive returneret ved udtrædelse af konsortiet efter mindst 3 år.

Pris: 31000


Tlf: 20998138
Postnummer: 5953
Annonce nr: 14671

Konsortie tæt på Odense
 Mail: ,
09-04-2017

Ledig: 1 A plads og 2 B pladser
Vi er ialt 14 medlemmer og 1 fodermester.
Reviret er på ca 190ha. Skov og ager samt mose stor sø og 2 vandhuller.
Der er en god og sund vildt bestand: dåvildt råvildt fasaner ænder hare m.m.
Vi råder over et dejligt jagthus, med varme wc og bad køkken slagterrum Sam stort depot rum, stort spisestuen til 30 personer.
Der er planlagt 6 klapjagten 2 trykjagter og 1 andejagt.
Hvert medlem råder over 6 gæstepladser som fordeles efter regler.
A medl. Må skyde 2 bukke 1 stk. Dåvildt samt 1 efterårs rådyr.
B medl. Må ikke skyde klovbærende vildt.
Der er frijagt på: ræv sortfugle ænder/ træk, hvor der må medtages 1 gæst.
Der vil være morgenbord på alle fællesjagter, Sam middagsmad på gæstejagterne dette er med i jagtprisen.
A plads= 16000 pr. År B plads= 9500 pr.år.
Første år betales det fulde beløb af en gang hvor efter Jagtleje deles i 2 rater.
Henvendelse for fremvisning og yderlig info.
Tlf. 61370620 eller 27661105 bedst efter 17-00

Pris:


Tlf: 61370620 eller 27661105
Postnummer: 
Annonce nr: 14647

Løvehaven Hvidkilde
 Mail: marianne-per@live.dk
08-04-2017

Jagt konsortiet løvehaven under hvidkilde gods søger et par b medlemmer dette betyder kun jagt på fugle vildt. Afskydning ca 400+ stk vildt.konsortiet har mange år på bagen med en god jagt moral og et godt fællesskab. Der blir udsat passende Ænder og Fasanen som bliver passet af fast fodermester.

Har dette(jagt) vakt din Interesse så kontakt

Fodermester Michael Madsen

på tlf 25253267 for yderlige info og pris

og Evt fremvisning.

P.S Mail og Sms Besvares IKKE

Pris:


Tlf: 25253267
Postnummer: 5771
Annonce nr: 14638

Fodermester / konsortiemedlem
 Mail: afh5471@gmail.com
05-04-2017

Hyggelig og veldrevet jagtselskab på Tåsinge søger fodermester. Du bestemmer selv om du ønsker pladsen både som fodermester og medlem af selskabet, eller kun som fodermester.
Primært pasning og fodring af fasaner, samt andre forefaldende opgaver efter aftale. Ved større opgaver hjælper vi naturligvis hinanden.
Yderligere oplysninger kontakt Allan 21 71 36 40 eller pr mail. afh5471@gmail.com

Pris:


Tlf: 21713640
Postnummer: 
Annonce nr: 14606

Jagt på Langeland
 Mail: dalle_daniel4@hotmail.com
05-04-2017

Jægere søges til alsidig jagt. 130 ha
Udsætning af fuglevildt
God råvildt og dåvilt bestand
Kontakt Søren på 22732170
SMS besvares ikke

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 14607

Broholm Gods
 Mail: tagebjarnejohansen@gmail.com
31-03-2017

Vi har få ledige pladser til sæson 1/4-17 til 31/3-18 flere muligheder:Hel plads, eller hagl, eller riffel, eller buejagt.Der er meget frijagt. Der er jagthytter. Priser fra 3.000,- til 9.500,-kr
evt. yderligere info.og besigt af revir,så kontakt Boholm Jagtvæsen ved Tage Johansen

Pris: 3.000,- til 9.500,- kr.


Tlf: 27 41 91 44
Postnummer: 5884
Annonce nr: 14559

JAGT SJÆLLAND
 Mail: info@haslevdyrefoderaps.dk
27-03-2017

Har du lyst til at være med i et jagtkonsortium på Sjælland, så læs denne annonce.

Et 20 år gammelt konsortium på Sydsjælland har af forskellige årsager mistet nogle medlemmer, hvorfor vi søger nye.
Er I en gruppe der i forvejen kender hinanden og er vant til at gå på jagt sammen, vil det være en fordel. Alle er velkommen ung, ældre, mand, kvinde samt nyjægere, bare kemien passer.

Vi råder over mere end 350 ha naturskønt blandet skov med lysninger, enge og en fodermark midt i skoven. Derud over har vi en god jagthytte med toilet, bad og sovepladser.

Vi udsætter et passende antal fugle, der passes af vores fritidsfodermester.

I skoven forefindes endvidere råvildt, dåvildt og strejfende kronvildt.

Du vil som riffeljæger have fast gæsteplads på frijagt, fællesjagt, bukkejagt samt trykjagter. Som fuglejæger må du have en gæst med på fri andejagt langs kysten.

Vi starter vores fællesjagter med fælles morgenmad.

Ud over de fastsatte jagter vil der være mulighed for frijagt på ænder langs kysten.
Bukkejagten starter med at vi mødes d. 15 om aftenen til fælles grillaften, der er mulighed for overnatning i jagthytten.

Vi afskyder ikke råvildt med hagl.

Der afholdes arbejdsdage efter behov, og ser gerne at du deltager, men det er ikke et krav.

Vi lægger stor vægt på etik og moral, så er du en seriøs jæger gerne med hund og sætter du pris på godt kammeratskab, vil vores konsortium være noget for dig.

Prisen for en riffelplads kr. 23.000,- kan evt. deles med en kammerat. En fugleplads koster kr. 8.600,-.

Kun seriøse henvendelser med telefonnummer, vil blive besvaret.
Synes du dette lyder interessant, ring tlf. 21917870.

Pris:


Tlf: 21917870
Postnummer: 4760
Annonce nr: 14523

jagthytte og jagt  Mail: Ole@kognitivhuset.dk
14-03-2017
D. 28-04-2017

Vi mangler stadig et par medlemmer!

Super jagt tæt på Frederikshavn. Der er ca 60 ha, noget dog indhegnet til juletræer. Der er mulighed for at udvide arealet løbende. Der forefindes en fin hytte på arealet, hvor der er køkken, bad/toilet, to værelser med dobbeltsenge, samt gang med brændeovn. Der er overdækket madpakke hus, samt ilsted ala nak og æd.

Jeg foreslår fælles fremvisning af området medio/sidst marts eller når det ønskede antal jægere har udvist interesse. Jeg forestiller mig ialt 7 jægere til en pris på 6700 kr.

Området er særdeles fremragende bukkejagt. Strejfende kronvildt og dåvildt. Masser af fasaner. Der findes en del jagttårne/stiger på reviret.

mvh Ole

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 14394

fasanjagt  Mail: carlbernt@gmail.com
10-03-2017
D. 24-04-2017

konsortium jagt fyn
hej vi står pt at mangler et par mand til en rigtig god jagt på syd fyn Vi er 19 medlemmer der er ingen A og B pladser alle er lige vi sætter fasaner ud og har en god % skydning. prisen er 5700 kr
ud af det er de 500 depositum. i beløbet er der morgenmad/smørbrød øl og vand der bliver afholdt 8 jagter og bukkejagt der er ca 200hk mose og 10 hk skov lad vær med at komme med en masse dumme spørgsmål og svar kun seriøs henvendelse

Pris: 5700


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 14364

Konsortieplads  Mail: a.molin@thuromail.dk
07-04-2017
D. 22-04-2017

6 mands konsortium på Sydfyn har plads åben for nyt medlem.
125 Ha (50% skov - 50% ager, hegn, mosehuller og sø).

Pris: 15.000


Tlf: 40505749
Postnummer: 5700
Annonce nr: 14631

Jagt på Langesø Gods ved Morud  Mail: erik@norgaard.dk
18-03-2017
D. 19-04-2017

Den 1,3 km. lange og 200 m. brede Langesø er beliggende 14 km. vest for Odense.
Søen og Godset er centrum for Langesøskovene på 600 ha. som vi har disponeret over i 45 år.

I 1868 begyndte Skovrider Carl Block, at tilplante skovene med Reedwood fra Californien, Cypress fra Origon, Douglass fra Den Amerikanske Stillehavskyst og Normannsgran fra Georgien ved Sortehavet og med de mange små vandløb, det kuperede terræn, alle mosehullerne og søerne, har vi et helt unikt jagtområde.

Godsets "MALTHUS" er omdannet til jagthytte med køkken
og bad og der er adgang til toilet og overnatningsmulighed.

Her mødes vi, de fleste i god tid, så vi kan få en kop kaffe og hygge os inden jagten begynder kl. 0900.
På 3 af de 12 efterårsjagter, begynder vi lidt tidligere for at holde andejagt på selve Langesøen. Der afholdes yderligere 2 kokkejagter i januar.

De jagtmæssige dispositioner aftales på et fællesmøde den første søndag i februar.

Bukkejagten fordeles efter et system, så alle kan komme på jagt hver dag, med max 3 bukke pr. jæger.
Dådyr og krondyr må skydes jvfr. reglerne i Nordfyens Hjortelaug og der er fri duejagt efter aftale.
Vi har egen skydebane, som kan anvendes efter nærmere aftale.

Der udsættes hvert år et passende antal fasaner og ænder og sidste år blev der leveret 690 stk. vildt
.
Hver jæger får 4 gæstekort med mulighed for tilkøb.

Jagtkonsortiet består af 24 A-medlemmer, hvoraf 2 er fodermestre.

Vi afholder 4 hoveridage, hvoraf det forventes at man
deltager i mindst 1.

Det årlige kontingent er Kr. 15.000,-
Ved medlemsskab erlægges et depositum på Kr. 2.000,-
som returneres ved udtrædelse af konsortiet efter mindst 5 år.

Har du lyst til at være med i vort gode kammeratskab, kan du henvende dig på ovennævnte mail, eller på tlf.
9714-1040 Johnny eller 2128-6169 ErikPris:


Tlf: 21286169
Postnummer: 7451
Annonce nr: 14442

B medlem godsjagt fåborg Midtfyn  Mail: ekl@adviser-as.dk
03-03-2017
D. 17-04-2017

Et afslappet konsortium bestående af 4 ældre jægere indbyder en, gerne yngre jæger, helst med hund, til at indtræde som B medlem på alsidig godsjagt ca. 300 ha i Fåborg Midtfyns kommune. B medlemskabet giver adgang til 5 klapjagter med 2 gæstepladser, 1 haretramp med en gæsteplads og 8 andejagter uden gæstepladser. Riffeljagt er ikke inkluderet.
Der udsættes fasaner og ænder i passende omfang. 2 Fasan voliere og et større antal andehuller.
Medlemmet deltager i vildt- og biotoppleje. Herudover bruges 2- 3 arbejdsdage på terrænet.
Pris 12.500 p. sæson
Henvendelse Email bela@5750.dk
tlf 23432463


Pris: 12.500


Tlf: 75728400
Postnummer: 7100
Annonce nr: 14313

Skovjagt  Mail: dorthebiosol@kirkebymail.dk
14-03-2017
D. 13-04-2017

Vi er et lille hyggeligt konsortie på Sydfyn med skovjagt på 38 hektar, vi søger to b- medlemmer til den kommende sæson helst med hund, hvor der udsættes ænder og fasaner, der er en rigtig god bestand af råvildt , der er fri due og krage jagt vi går op i god jagtmoral .der er også mulighed for at skyde dåvildt mod ekstra betaling.og hver efterårs jagt må man medbringe en gæst.
Pris: 2800


Tlf: 25120452
Postnummer: 5762
Annonce nr: 14406

Konsortiepladser  Mail: kj025@privat.dk
27-02-2017
D. 13-04-2017

Jagt konsortie på Midtfynsk gods søger medlemmer. Oplysninger på telefon 65901682
Pris:


Tlf: 65901682
Postnummer: 
Annonce nr: 14263

Veletableret konsortium på Nord Langeland søger 2 nye medlemmer  Mail: skov72.hsj@gmail.com
02-03-2017
D. 11-04-2017

Veletableret konsortium beliggende i meget smukke og varierede omgivelser på Langeland søger 2 nye konsortiemedlemmer.

Vi byder på høje fasaner, opfløj på ænder, trykjagter samt pürch på råvildt og dåvildt, et stort frijagtsareal med frit andetræk, duetræk og gåsetræk samt over 200 Ha frijagt med hund.

Vores faste ”hushjælp” serverer morgenmad og varm frokost til fuglejagterne ved de mere end 200 år gamle egetræsplankeborde. Hvert andet år vil du være vært for frokosten. Vi byder ligeledes på mulighed for overnatning i jagthuset.

Vores jagtareal udgør lidt over 420 Ha (780 tdr. land) fordelt med blandet skov, pil, enge, marker, mergelgrave huller, remiser og moser. Alt beliggende i et sammenhængende kuperet terræn ud til vandet. Jagten er velegnet til repræsentations jagt, og flere af vore medlemmer anvender den som dette.

Alle konsortiets medlemmer har 2 faste gæste gæstepladser på alle fuglejagterne samt en årlig gæsteplads på en trykjagt. På frijagten kan man medbringe op til 2 gæster.
Du kan, efter behov, tilkøbe enkelte gæstepladser på både pürch, trykjagt og fuglejagt.

Konsortiet består af 12 medlemmer, som alle har lige rettigheder. Der afholdes 2-3 andejagter, og 6 - 8 fasanjagter. På fællesjagterne serveres der fælles morgenmad og frokost i et af vore to jagthuse som er beliggende i skoven.
Vi har enkelte arbejdsdage, mens den daglige fodring af udsatte fugle sker ved vores faste fritidsskytte.

Af vore to huse bruges det ene som frokoststue ved fællesjagterne, mens det andet indeholdende opholdsstue med brændeovn, køkken, bad og toilet, samt gæsteværelser kan benyttes til overnatning. Uden for jagterne kan huset ligeledes benyttes.
Vi har en meget positiv og afslappet atmosfære, og børn er velkomne.

Hvis dette lyder interessant, hører vi gerne fra dig snarest muligt. Du kan se terrænet efter aftale.

Pris: kr. 31.000,- hvilket inkluderer morgenmad og frokost ved fuglejagter samt fugle, der fordeles ligeligt mellem fremmødte konsortiemedlemmer. Dåvildt og råvildt faktureres til skytten/aftager.

Ved medlemskab erlægges et depositum på 5.000,- kr. som vil blive returneret ved udtrædelse af konsortiet efter mindst 3 år.

Pris: 31.000,- kr


Tlf: 20998138
Postnummer: 5953
Annonce nr: 14297

Vestfyn / Middelfart  Mail: ebbebrix@gmail.com
04-04-2017
D. 08-04-2017

Vi er et lille konsortium (3 A skytter og 3 B skytter)hvor der er en ledig B plads for en seriøs jæger MED hund.
Det sociale og humor værdsættes højt.

Vi råder over ca. 110 ha areal med blandet skov marker og hegn samt 2 små vandhuller. Desuden har vi en lille jagthytte.
Der udsættes et passende antal fasaner og ænder. Vi har en fast fodermester til at passe dette.

Vi forventer at afholde 6 fællesjagter i efteråret og der vil være mulighed for en fast gæsteplads.
Der vil ligeledes være mulighed for frijagt på ænder, duer og gæs.

Der vil ligeledes blive behov for et par fælles arbejdsdage.

Pris kr. 5.500,-.

Henvendelse til Ebbe på tlf. 21180297

Pris: 5.500


Tlf: 2118097
Postnummer: 5500
Annonce nr: 14593

Konsortie plads i lille jagtselskab.  Mail: ib@ie-service.dk
28-03-2017
D. 05-04-2017

Konsortieplads tilbydes
Jagtselskab på Vestfyn ca 200 ha med remiser, vandhuller, skov og marker.
Vi er i dag 4 medlemmer, men kunne godt bruge en seriøs jæger mere.
Der udsættes fasaner og ænder i passende antal, vi har proff. vildtpasser med i selskabet.
Der er planlagt 5 efterårsjagter alle med gæsterettighed.
Prisen er rigtig fornuftig.
Kontakt os for nærmere.

Pris:


Tlf: 66165125
Postnummer: 
Annonce nr: 14531

Odense Syd  Mail: uffe5792@.dk
30-03-2017
D. 01-04-2017

Vi er et mindre konsortium med god jagt 10km syd for Odense, grundet tilleje søger vi 1 nyt medlem gerne med hund, der er tale om hagljagt med mulighed for bukkejagt i 2018, personen vi søger er jæger med Stort J parat til det sociale og hvor samværet og etik går forud for afskydning, tonen på jagten er fri og vi sætter pris på godmodig drillerier, pladsen er fri nu henv til undertegnet på tlf 22400015.
Uffe Herold

Pris: 4200


Tlf: 22400015
Postnummer: 5260
Annonce nr: 14547

2 MEDLEMMER SØGES  Mail: pm@denjet.com
20-03-2017
D. 28-03-2017

Til lille hyggeligt konsortie på Vestfyn nær Tommerup søges 2 medlemmer gerne med hund, der udsættes passende antal ænder og fasaner, arealet består af ca 160 tdr, 3 vandhuller skov og remisser,vi er i alt 6 medlemmer, der må inviteres 1 gæst pr medlem på hver jagt. pris incl. gæsteplads 8,500.- for nærmere info ring 30578192
Pris: 8500


Tlf: 30578192
Postnummer: 5690
Annonce nr: 14467

Hyggelig jagt  Mail: mopahunter@gmail.com
25-03-2017
D. 26-03-2017

Vi er 10 jægere der søger to kammerater med hund til vores konsortie, vi afholder 7 fællesjagter om året, og der er ved siden af mulighed for at skyde duer, og så er der selvfølgelig bukkejagten om foråret.
Jagten består af granskov, blandet løvskov og agerjord.

Pris: 2100


Tlf: 52148889
Postnummer: 5892
Annonce nr: 14505

nyt jagt kornsort  Mail: .
09-02-2017
D. 26-03-2017

jæger søges til haglbøssejagt på Langeland 150 hektar udsætning af ænder 250 stk fasaner 100 stk areal består af 3 vandhuller og 4 remisser der holdes 8 jagter ved interesse

kontaktes kun på 53808864 ved opringning

Pris:


Tlf: 53808864
Postnummer: 
Annonce nr: 14108

Jagtkammerater søges  Mail: lbe.dk@anarki.dk
13-03-2017
D. 20-03-2017

Jagtkammerater søges til jagtkonsortie ved Borreby, Fangel.
150 ha. med skov og flere store remiser ned til Odense å. Der forefindes jagthytte og skydestiger på området. Fri ande- og duetræk.
Godt kammeratskab og god jagtetik værdsættes højt.
Mob.: 40942799

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 14388

Konsortieplads Sønderskoven  Mail: vagnthrane@gmail.com
28-01-2017
D. 12-03-2017

Vi har et par ledige pladser til næste sæson i vores konsortie, som har eksisteret siden 2005.
Vi råder over 230 hk. Med en blanding af agerjord, skov remiser, et par vandhuller og en fin jagthytte med brændeovn og plads til 25 jægere. Derudover har vi overdækket Jagtvogn til transport i terrænet.
Vi sætter 600 fasaner ud samt et passende antal ænder som passes af fast fodermester.
Vi holder 2 andejagter og 8 fasanjagter, derudover 1 flugtskydningsdag med godkendt instruktør samt en arbejdsdag.
Vi er ialt 14 mænd/ damer i konsortiet med plads til både nyjægeren samt den erfarne.
Vi sætter hyggen højt i konsortiet og starter dagen med morgenbrød, efter jagten er der varmt mad.
Hvis du kunne tænke dig at høre mere, så send mig en mail.

Pris: 8000


Tlf: 
Postnummer: 5853
Annonce nr: 14020

Jagt på Langesø Gods ved Morud  Mail: ehn@pc.dk
26-01-2017
D. 12-03-2017

Den 1,3 km lange og 200 brede Langesø er beliggende 14 km.vest for Odense.
Søen og Godset er centrum for Langesøskovene på 600 ha, som vi har disponeret over i 45 år.
I 1868 begyndte Skovrider Carl Block, at tilplante skovene med Reedwood fra Californien, Cypress fra Origon, Douglass fra Den Amerikanske Stillehavskyst og Normannsgran fra Georgien ved Sortehavet og med de
mange små vandløb,det kuperede terræn, alle mosehullerne og søerne, har vi et helt unikt jagtområde.
Godsets bindingdværks "MALTHUS " er omdannet til jagthytte med kækken og bad og der er adgang til toilet og overnatningsmulighed.
Her mødes vi, de flest i god tid, så vi kan få en kop
kaffe og hygge os inden jagten begynder kl. 0900.
På 3 af de 12 efterårsjagter, begynder vi lidt tidligere for at starte med at holde andejagt på selve Langesøen.Der afholdes yderligere 2 kokkejagter i januar.
De jagtmæssige dispositioner aftales på et fællesmøde den første søndag i februar.
Bukkejagten fordeles, aå alle i princippet kan komme på jagt hver dag, med max 3 bukke pr. jæger.
Dådyr og krondyr må skydes jvfr. reglerne i Nordfyens Hjortelaug og der er fri duejagt efter aftale.
Vi udsætter hvert år et passende antal fasaner og ænder og der blev sidste år leveret 640 stk.vildt.
Jagtkonsortiet består af 24 a-medlemmer, hvoraf 2 er fodermestre.
Vi afholder 4 hoveridage, og det forventes at man deltager i mindst 1.
Årlig kontingent er Kr. 15.000,00 og indskud på Kr. 2.000,00 der tilbagebetales ved udmeldelse after 5 år.
Har du lyst til at være med i vort gode kammeratskab, kan du henvende dig på ovennævnte mail eller på tlf.
9714-1040 Johnny eller 2128-6169 Erik.

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 14012

Holme sø Jagtlaug  Mail: anbro@mail.dk
21-02-2017
D. 25-02-2017

Holme Sø jagtlaug har jagt på Glorup Gods 5853 Ørbæk.
Konsortiet har mulighed for, at optage 1 - 2 nye medlemmer, fra kommende sæsson.
Holme Sø jagtlaug er et velfungerende konsortium, med en fri tone og et godt kammeratskab, som alle er A medlemmer med samme rettigheder. Vi råder over ca 400 Ha, agerjord , remiser, skov, diverse vandhuller og 2 store søer.Der afholdes årligt 5 andejagter, og 6 - 7 klapjagter. Der er fri duejagt, derudover afholder vi trækjagt på ænder og gæs hver 14 dag.
Der er en pæn råvildt bestand, og en begyndende dåvildt bestand.
Vi har et hus til rådighed som jagthytte, hvor vi spiser fælles morgenmad og varm mad til middag på jagterne.
Der udsættes et passende antal ænder og fasaner, som passes af fast fodermester.
Der afskydes ca. 750 stk vildt / år.
Der kan endvidere købes gæstepladser på jagterne.
Årlig jagtleje er pt. 9250kr
Yderligere information kan fås ved henvendelse til:
Fmd. Jørgen Andersen tlf. 21 74 21 81
ell. Finn Højte Jensen tlf. 28 45 84 48

Pris: 9250


Tlf: 21742181
Postnummer: 5853
Annonce nr: 14191

Jagt på Sydfyn  Mail: krw@biovarme.dk
23-02-2017
D. 24-02-2017

Vi er et lille hyggeligt konsortium ved Stenstrup der søger et nyt A-medlem. Vi råder over ca. 40Ha. skov og 110Ha. agerjord med hegn og små remiser. Vi har opvarmet jagthytte og lækre skydetårne fordelt på området. Vi har råvildt, dåvildt og udsætter et mindre antal fasaner hvert år. Der er en god bestand af snepper.
Er du interesseret så kontakt vores formand Hans og aftal en rundvisning.

Pris: 7000


Tlf: 23957618
Postnummer: 5771
Annonce nr: 14222

Ny jagtkammerat søges  Mail: vandhane@sol.dk
30-01-2017
D. 21-02-2017

Veletableret jagtselskab søger en ny jagtkammerat til en jagt imellem Kværndrup og Stenstrup på ca. 150 ha. Der kan jages alt efter jagtloven. Pris for kommende år er 10,000 + et lille beløb til diverse.

Ring venligst på 24241276
Pris: 10,000

Pris: 10.00


Tlf: 24241276
Postnummer: 5450
Annonce nr: 14040

Jagtselskabet Arreskov  Mail: htjagt@gmail.com
15-02-2017
D. 19-02-2017

Jagtselskabet Arreskov har mulighed for, at optage 1-2 nye medlemmer.

Jagtselskabet Arreskov er et velfungerende konsortium på 24 medlemmer, som alle er A medlemmer med samme rettigheder. Konsortiet råder over ca. 400 ha, der består af skov og agerjord, med små vandhuller. Jagten støder op til Arreskov sø, hvilket er medvirkende til, at der er sublimt ande -og gåsetræk. Udover der naturlige bestand udsættes et passende antal fasaner, som udsættes i vores 3 engelske volierer. Fasanerne passes af to faste fodermestre.

Der afholdes 6 - 7 fællesjagter, hvor alt jagtbart vildt, undtagen råvildt må nedlægges. Bukkejagten er delt mellem 2 medlemmer, således at der er en buk pr 2 medlemmer til afskydning. Der er frijagt på dåvildt fra 1/9 og sæsonen ud. Der afholdes desuden 1 trykjagt sidst på sæsonen.

Der er frijagt på duer, ænder, gæs, og krage, efter vedtagne regler.

Vi har en hyggelig jagthytte med vand, varme, fint køkken og gode sanitære forhold ligesom medlemmerne af konsortiet har et godt og social kammeratskab.

Det har ingen betydning om du er ny-jæger eller erfaren – bare du er positiv og har et godt humør.

Med i jagtleje er der udsætning af fasaner, foder samt morgenmad/frokost og drikkelse.

Årligt jagtleje kr. 10.500 + indskud.

Henvendelse og yderlig oplysninger:
Henning Thuesen Odense, Tlf. 2178 5605 * E-mail: htjagt@gmail.com

Pris: 10.500kr


Tlf: 2178 5605
Postnummer: 5600
Annonce nr: 14144

Ny jagtkammerat søges  Mail: vandhane@sol.dk
22-01-2017
D. 29-01-2017

Veletableret jagtselskab søger en ny jagtkammerat til en jagt imellem Kværndrup og Stenstrup på ca. 150 ha. Der kan jages alt efter jagtloven. Pris for kommende år er 10,000 + et lille beløb til diverse. Ring venligst på 24241276
Pris: 10,000


Tlf: 24241276
Postnummer: 
Annonce nr: 13975

Brahetrolleborg Gods - Sydfyn  Mail: peder@anniogpeder.dk
20-01-2017
D. 25-01-2017

Vi søger 2 nye jagtkammerater til Jagtselskabet ”Storskoven” under Brahetrolleborg Gods.
Jagtselskabet har eksisteret i mange år, og er velfungerende. Vi nyder et godt socialt samvær omkring jagten, og råder over godt 325 ha. spændende terræn - hovedsagelig skov med lysninger og åbne sletter samt et par vandhuller.
Vi udsætter fasaner og ænder, der passes af fodermester.
I jagtselskabet er alle A-medlemmer med samme rettigheder og gæsteplads på 5 klapjagter. Ud over bukkejagten er der også frijagt samt trykjagter på rå- og dåvildt i efteråret/vinter. Jagtselskabet er veletableret med jagthytte, traktor m/vogn og et passende antal stiger og tårne.
Kan du se dig selv i dette selskab bedes du kontakte os for fremvisning.

Pris:


Tlf: 2790 7928
Postnummer: 
Annonce nr: 13964

Steensgård, Langeland  Mail: leo@rebsdorf.dk
09-01-2017
D. 24-01-2017

Veletableret konsortium beliggende i meget smukke og varierede omgivelser på Langeland søger 2 nye konsortiemedlemmer.

Her tilkøber man sig muligheder, herligheder, godt kammeratskab, Høje fasaner, opfløj og træk på and og gås, frijagt med hund, trykjagt og Pürch på råvildt og dåvildt, morgenmad og frokost ved mere end 200 år gamle egetræsplankeborde, overnatning i jagthuset, familiejagt og ålespisning, lerdueskydning på terrænet.
Vores jagtareal udgør lidt over 420 Ha, fordelt med blandet skov, pil, enge, marker, mergelgrav huller, remiser og moser. Alt beliggende i et sammenhængende kuperet terræn ud til vandet. Jagten er ganske velegnet til repræsentations jagt og flere af vore medlemmer anvender den som dette.
Alle konsortiers medlemmer har 2 faste gæste gæstepladser på alle fællesjagterne samt en årlig gæsteplads på trykjagt. På frijagten kan man medbringe op til 2 gæster.
Du kan, efter behov, tilkøbe ekstra gæstepladser på både Pürch, trykjagt og ande/fasanjagter.

Konsortiet består af 12 medlemmer, som alle har lige rettigheder. Der afholdes 2 andejagter, og 6 fasanjagter. På fællesjagterne serveres der fælles morgenmad og frokost i vores jagthuse som er beliggende i skoven. Vi har køkkenhjælp til at hjælpe os under jagterne, og jagten passes af vores faste team.

Alle konsortiemedlemmer deltager årligt i 4 arbejdsdage, hvor alle giver en hånd med for at få forberedt den kommende sæson.

Det ene jagthus bruges ved fællesjagterne, mens det andet jagthus, indeholdende tre værelser, opholdsstue med brændeovn, køkken og bad og toilet, benyttes efter behov. Her er således mulighed for overnatning i forbindelse med jagterne. Uden for jagterne kan huset ligeledes benyttes.

Vi søger ligesindede jægere, som værdsætter ikke bare jagten, men også alt omkring denne. Godt kammeratskab, biotopens herlighed og en hyggelig, traditionspræget stemning, og hvor også dine børn er velkomne.
Hvis dette lyder interessant hører vi gerne fra dig snarest muligt. Du kan se terrænet efter aftale.

Pris: 25000


Tlf: 21742852
Postnummer: 5953
Annonce nr: 13884

Konsoetiepladser på vestfyn  Mail: damsgaard@yahoo.com
06-01-2017
D. 18-01-2017

Jagtkonsortiet Hesselbjerggård søger to medlemmer til jagtsæsonen 2017. Jagten er på 131 ha. Den består af skov, remiser, marker og fire vandhuller, hvor der bliver udsat et passende antal ænder. På jagten forefindes duer, fasaner, harer, ænder, rådyr og snepper. Konsortiet består af 12 personer der alle er lige. Der afholdes 9 jagter om året, hvor man har gæster med hver anden gang. Der er riffeljagt med i prisen. På reviret er der en flugtskydningsbane som konsortiet må benytte to gange om året.
Med i jagtlejen er der udsætning af ænder, foder samt morgenmad/frokost + betaling for gæstepladser.

Pris: 7500 kr


Tlf: 40504361/25533020
Postnummer: 5620
Annonce nr: 13865

Jagt sydfyn  Mail: jim-h@strammelsemail.dk
04-12-2016
D. 18-01-2017

170ha skovjagt på sydfyn, ny op startet konsortie, søger A og B medlemmer, godt kammeratskab og god jagt etik, gerne nogen med hund, pris for A medlemmer 7500,-B medlemmer 4500,-
Pris:

Pris:


Tlf: 40155615 Heine, efter kl. 19:00
Postnummer: 
Annonce nr: 13702

Ledig Konsortpladser 2 stk  Mail: wilcken-vasant@hotmail.com
13-01-2017
D. 15-01-2017

Hej Jagtkammerater

Vi søger to haglbøsse jæger til nystartet jagtkonsortie det vil være en stor fordel du bor på Fyn gerne tæt på Svendborg

Pris:


Tlf: 24426209
Postnummer: 5700
Annonce nr: 13912

Jagt  Mail: uffeheroldandersen@galnet.dk
02-01-2017
D. 07-01-2017

Vi er e lille konsortium på i alt 7 medlemmer vi har jagten på ca 60 ha. i det sydlige af Odense, her skyder vi råvildt(kun med kugle), ænder, gæs, harer enkelte snepper m.v. pladsen er ledig for jæger med hund, hvor du som jæger er indstillet på socialt samvær, hvor vi hygger og ikke skyder for at skyde og går på jagt for at nyde
Pris: 5,500,-


Tlf: 22400015
Postnummer: 5260
Annonce nr: 13838

Hagljæger  Mail: wilcken-vasant@hotmail.com
22-12-2016
D. 31-12-2016

Hej Jægere

Vi søger en dygtig hagljæger til nystartet konsortie på Sydfyn.

Ser frem til at høre fra jer men skynd jer der er kun 1 plad tilbage i vores stærke team

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 13792

Riffeljæger  Mail: wilcken-vasant@hotmail.com
12-12-2016
D. 18-12-2016

Hej

Da vi har en ledig plads i vores Jagtkonsortie søger vi en Riffeljægere som vil være del af et stærkt og godt team skynd jer at komme med holdet inden den bliver besat. Du må meget gerne på Fyn nær Svendborg hilsen Thomas

Pris:


Tlf: 53656904
Postnummer: 5700
Annonce nr: 13755

Jagtkammerater  Mail: wilcken-vasant@hotmail.com
19-11-2016
D. 17-12-2016

Hej Alle

Er der nogle som vil være med i noget Jagt på Fyn så skriv eller ring til mig, der er mulighed for riffeljagt også

Pris: 30.000


Tlf: 53656904
Postnummer: 5260
Annonce nr: 13629

Konsortiepladser på Vestfyn  Mail: Damsgaard@yahoo.com
23-11-2016
D. 10-12-2016

Jagtkonsortiet Hesselbjerggaard søger medlemmer til sæsonen 2017. Jagten er på 131 ha. Den består af skov, remiser, marker og fire vandhuller, hvor der bliver udsat et passende antal ænder. På jagten forefindes duer, fasaner, harer, ænder rådyr og snepper. Konsortiet består af 12 personer der alle er lige. Der afholdes ni jagter om året, hvor man har gæster med hver anden gang. Der er riffeljagt med i prisen. På reviret er der en flugtskydningsbane som konsortiet må benytte to gange året.
Med i jagtleje er der udsætning af ænder, foder samt morgenmad/frokost + betaling for gæster.

Pris: 7500


Tlf: 40504361-25533020
Postnummer: 5620
Annonce nr: 13655

Ung som ældre jæger  Mail: mopahunter@gmail.com
16-11-2016
D. 23-11-2016

Er du frisk ved havelågen og gerne med hund, så er der en chance for fire jagter resten af denne sæson i et mindre men hyggeligt konsortie ved Elsehoved på sydfyn, vi mødes til morgenmad, går på jagt (fire) såter, er vi friske tager vi lidt haretramp, og så slutter vi af med varm mad
Pris:


Tlf: 52148889
Postnummer: 5892
Annonce nr: 13611

Konsortiepladser på Vestfyn  Mail: damsgaard@yahoo.com
13-11-2016
D. 23-11-2016

Jagtkonsortiet Hesselbjerggaard søger medlemmer til sæsonen 2017. Jagten er på 131 ha. Den består af skov, remiser, marker og fire vandhuller, hvor der bliver udsat et passende antal ænder. På jagten forefindes duer, fasaner, harer, ænder, rådyr og snepper. Konsortiet består af 12 personer som alle er lige. Der afholdes ni jagter om året hvor man har gæster med hver anden gang. På reviret er der en flugtskydningsbane som konsortiet må benytte to gange om året.
Pris: 6000


Tlf: 40504361-25533020
Postnummer: 5620
Annonce nr: 13596

Broholm Gods,  Mail: tagebjarnejohansen@gmail.com
19-09-2016
D. 03-11-2016

Vi har få ledige pladser til denne sæson,til 1/4-17
Tange Mølle 2 pladser med haglgevær a.4.000,- kr.
Skelmoseskoven 1 plads med haglgevær a.4.000,- kr.
Broholm Buekonsortie 3 pladser a.5.000,- kr.
Broholm Slot Dagjagter på ænder m.m. egnet for
10-12 mand,hel jagt 12.000,-kr.
enkelt personer 1.100,-kr.

Pris:


Tlf: 27 41 91 44
Postnummer: 5884 Gudme
Annonce nr: 13170

Jagt Midtfyn.  Mail: .
10-10-2016
D. 24-10-2016

60 Ha blandet jagt bestående af ager med levende hegn, mindre skov samt juletræs kultur og lille vandhul.
Af vildtarter findes fasaner, agerhøns, harer, derudover er der tilladelse til due regulering.
Af klovbærende vildt er der både rådyr og dådyr.
Jeg satser på at vi skal være 3 om jagten.
Ring og lad os få en snak om ønsker, muligheder og pris

Pris:


Tlf: +45 4026 8040
Postnummer: 
Annonce nr: 13373

Stenhave Glorup  Mail: jl@fakk.dk
22-09-2016
D. 20-10-2016

Vi er et konsortiet på Glorup gods, vi har 200 ha, fordelt med 100 ha skov og 100 ha ager.
Vi er 24 jægere på vores fasanjagter, vi udsætter 500 fasaner.
Der er en ledig b plads for jæger helst med hund.
for 6000.00 kr. for den kommende sæson.
Vi sælger ligeledes gæstepladser til vores jagter, der er ledige pladser den 15 okt. den 27 nov. den 10 dec.

Pris: 1000,00


Tlf: 27143959
Postnummer: 5853
Annonce nr: 13197

Jagtplads ved Glamsbjerg  Mail: r.boers1@gmail.com
01-09-2016
D. 16-10-2016

Lille jagtselskab på 3 mand søger den tredje.
Alsidig jagt, ingen vandhuller.
Der jages på det naturen byder på. Der bliver organiseret nogle fællesjagter hvor der er plads til en gæst. Der er fri jagt.

Kontakt mig gerne for mere information.

Pris: 6.000


Tlf: 23431806
Postnummer: 5620
Annonce nr: 12947

Tommerup - Fyn  Mail: hansenlyngvald@sol.dk
20-09-2016
D. 12-10-2016

Vi er lidt sent ude ..... men vi mangler en frisk jæger med hund til mindre konsortie v/ Tommerup
ca. 130 td. land meget kuperet terræn.
venligst kontakt pr. mail : hansenlyngvald@sol.dk

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 13176

Odense Syd  Mail: uffeheroldandersen@galnet.dk
02-10-2016
D. 08-10-2016

Grundet udmeldelse er 1 konsortieplads ledig fra d.d. pladsen indbefatter deltagelse i fællesjagter med ret til 1 gæsteplads, vi er 7 medlemmer, og der er mulighed for riffeljagt fra 01/04-17. Arealet består af 5 små søer, hegn, ager og noget skov i alt ca 60 ha., der skydes ænder, gæs, fasaner, harer, rådyr samt ræv m.m. socialt fungerende jæger med hund vil blive foretrukket pris for i år er 3000,-(ikke dyrejagt) og for 2017 5500,-(incl. dyrejagt) M.V. Uffe Herold
Pris: 3000,-/5500,-


Tlf: 22400015
Postnummer: 5260
Annonce nr: 13300

Nydannet konsortie har lejet 114 ha. I Skårup v.Svendborg  Mail: onielsen060@gmail.com
23-08-2016
D. 07-10-2016

Nydannet korsortie som kun kommer til at bestå af 6 medlemmer + en fodermester søger 1 medlem med hund + fodermester, som får status a permanent gæst ( gratis).
Hvert konsortiemedlem kan medtage gæst ved hver jagt.
Der forefindes jagthytte med overnatningsmulighed .
Arealet er på 114 ha. og dette består af 17 ha. afvekslende skov i spændende landskab, nogle småsøer / mergelgrav samt hegn og mark.
Der afholdes 6-7 jagter i løbet af sæsonen . Herudover vil der være mulighed for jagt på råvildt og trækjagt på duer/gæs/Krager mv.
Der forventes udsat ca 150 fasaner + et passende antal ænder.
God etik, godt kammeratskab og humor vil være værdsatte egenskaber hos medlemmerne.
Henvendelse til ONielsen på mail addresse

Pris: A medl. : 9.000 kr

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 12855

midtfyn  Mail: .
19-08-2016
D. 03-10-2016

Seriøse jægere gerne med hund søges til skovjagt på midtfyn.
Vi er en mindre del jægere der har haft jagten i mange år.
Det er haglbøssejagt på det i skoven forekommende vildt:
råvildt,ræv,hare,sneppe,fasan mm.
Der er ingen riffeljagt.
Prisen er 2000 kr.for 5 jagter.


Ingen sms eller mails. men henvendelse på 66145369.

Pris: 2000


Tlf: 66145369
Postnummer: 
Annonce nr: 12826

Dagsjagter på Østfyn sælges  Mail: eskildalbjerg@yahoo.dk
24-09-2016
D. 02-10-2016

På grund af sygdom sælges 2. stk. konsortiepladser, gode fasaner og andejagter.
d. 15. oktober & 29. oktober 2016

Pris: 1.200,- pr. dag


Tlf: 21424607 - 65372087
Postnummer: 5871
Annonce nr: 13213

38 hektar skov jagt Sydfyn  Mail: Dorthebiosol@kirkebymail.dk
18-08-2016
D. 01-10-2016

Vi søger 3 b- medlemmer i et ældre konsortium med god stemning, der bliver udsat ænder og fasaner og der er en god råvildt bestand, man kan rykke op som a- medlem efter hånden der bliver ledige pladser b-medlem har også ret til at skyde dåvildt mod ekstra betaling. Jagten ligger i Mynderup hestehave på Sydfyn jæger med hund foretrækkes .
Pris: 2800


Tlf: 25120452
Postnummer: 5762
Annonce nr: 12815

jagt på vestfyn  Mail: pm@denjet.com
17-08-2016
D. 01-10-2016

Vi søger 1 konsortiemedlem til vore gode jagt beliggende ved Tommerup, vi er et lille konsortie på kun 5 medlemmer,pladsen er incl. gæsteplads.der udsættes fasaner og ænder,der afholdes 6 efterårsjagter samt 1 kokkejagt i januar, mulighed for duejagt og bukkejagt også, vi har en lille hyggelig jagtstue i forbindelse med jagten. jagten består af remisser,3 vandhuller,samt skov og agerjord. for yderigere info ring eller skriv en mail.
Pris:


Tlf: 30578192
Postnummer: 
Annonce nr: 12804

jagtkammerat søges til mindre konsortie ved Voldtofte/Haarby  Mail: Simonsen81@gmail.com
10-08-2016
D. 24-09-2016

Vi søger 1 jagtkammerat med hund, dette er et krav.
Vi sætter det sociale samt god jagt etik højt.
Vi er et mindre - velfungerende konsortie på 7 mand der råder over 100 hektar beliggende i Voldtofte ved Haarby.
Der udsættes årligt 100 fasaner og 40 ænder.
Vi afholder cirka 8 jagter.
Der vil være mulighed for due regulering.
Der er en skurvogn til jagten, hvor der spise morgenmad før jagten, samt middagsmad efter jagten samt der afholdes bengæt for et beskedent beløb.
Der afholdes 2 arbejds dage efter aftale.
riffeljagt ikke muligt
Gæsteplads ikke muligt
Pris pr sæson 3500kr
for nærmere info 51200277 / 40120561

Pris: 3500


Tlf: 51200277
Postnummer: 
Annonce nr: 12734

Jagt sydfyn  Mail: jim-h@strammelsemail.dk
08-08-2016
D. 22-09-2016

170ha skovjagt på sydfyn, ny op startet konsortie, søger A og B medlemmer, godt kammerat skab og god jagt etik, gerne nogen med hund, pris for A medlemmer bliver for resten af året 5500,- og 7500,- for 2017, B medlemmer 4500,-
Pris:


Tlf: 40155615 Heine
Postnummer: 5700
Annonce nr: 12712

Jagtselskab Tåsinge  Mail: afh5471@gmail.com
15-07-2016
D. 29-08-2016

Fodermester søges til hyggeligt jagtselskab på Tåsinge.
Primært pasning af fasaner, samt andre forefaldende opgaver efter aftale.
Det er muligt at blive medlem af selskabet.
Yderligere oplysninger kontakt Allan 21 71 36 40 eller pr mail.

Pris:


Tlf: 21 71 36 40
Postnummer: 5471
Annonce nr: 12490

riffel jagt  Mail: jdn@m-tex.dk
15-07-2016
D. 29-08-2016

Jagt på egen Hånd

Riffel jagt på Langeland vi er et lille konsortium på 4 personer men vi mangler en person som er interesseret i riffel jagt vi råder over 93 hektar hvor af det er agerjord samt 2 skove
Det jeg tilbyder er
Jagt på egen hånd
2 til 3 fællesjagter
2 til 3 tryk jagter
skulle det have jeres interesse så er i velkommen til at skrive til mig mvh Jesper D Nielsen

Pris:


Tlf: 26122032
Postnummer: 5932
Annonce nr: 12497

Konsortiejagt ved Kerteminde.  Mail: qpert894@gmail.com
02-08-2016
D. 24-08-2016

Nyere konsortie, hørende under Lundsgaard gods ved Kerteminde, tilbyder B-medlemsskabspladser fra den kommende sæson pr. d. 1/9 2016.

Konsortiet er bestående af 10 medlemmer med plads til 2-3 nye medlemmer. Vi ligger vægt på socialt samvær og gode jagtoplevelser, med en hyggelig og uformel tone, hvor sikkerhed og etik er i top.

Arealet er på 183HA, hvor 135HA er skov og resterende er ager, remisser, vandhul og rørskær.
Der er jagthytte, som benyttes ved fællesjagter.
Der udsættes er passende antal fasaner hvert år.

Der afholdes årligt 6 fællesjagter med gæsteplads, og 1-2 rævejagter sidst på sæsonen.
Der er mulighed for frijagt på ænder, gæs, duer og krager.

Hvis overnævnte har vagt din interesse, så skriv en uddybende mail om dig selv.

Pris: 7500


Tlf: 
Postnummer: 5300
Annonce nr: 12644

Jagt på Sydfyn  Mail: krw@biovarme.dk
10-08-2016
D. 18-08-2016

Vi er et mindre konsortium der mangler et par A-medlemmer. Vi har rådyr, dådyr, hare, ænder og gæs. Fasaner udsættes i passende antal. Arealet er på ca.40ha skov og ca.108 ha ager med hegn og remiser. Vi har opvarmet jagthytte og nye skydetårne til alle medlemmer. Kontakt vores formand Hans for yderligere oplysninger og evt. fremvisning.
Resten af indeværende jagtsæson koster 4.000krPris: 8000


Tlf: 23957618
Postnummer: 5771
Annonce nr: 12740

Jagt på Vestfyn  Mail: pm@denjet.com
18-07-2016
D. 17-08-2016

Konsortiemedlem søges gerne med hund. til lille konsortie,beliggende ved Tommerup på Vestfyn, jagten består af 70ha, med skov, vandhuller, remisser,Jagtstue, der udsættes fasaner og ænder. pladsen er incl. gæsteplads.for nærmere info ring venligst til Per
Pris: 10.900


Tlf: 30578192
Postnummer: 
Annonce nr: 12529

Konsortieplads Kærsgaard syd  Mail: baal@privat.dk
17-07-2016
D. 21-07-2016

Kærsgaard Gods Brenderup

Konsortie syd....

Vi har 160 ha, fordelt på skov, juletræer, agerjord, vandhuller og levende hegn. Der udsættes ænder og fasaner. Vi har masser af duer, krager, skader og gæs. Jagtstue med varme ;o) Mulighed for riffeljagt. Vi sætter hyggen og kammeratskabet højt. 6 fælles jagter, en andejagt uden gæster, og i Januar en fælles kokkejagt. Der er fri trækjagt.

Kontakt Peter 25 31 91 53
Kontakt Poul Erik 23 71 39 07

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 12510

Nyt konsortie ved Orte  Mail: baekskov36@gmail.com
09-07-2016
D. 13-07-2016

Nyt konsortie søger B-medlemmer med hund. Arealet er på ca 100 Ha, med agerjord, søer, skov pil mm. vi har udsat ænder og fasaner, samt er der regulering af gæs.

Der er fri jagt på ænder og gæs på træk.

Jagtleje betale 2 gange årligt á 1700,- kr

Ring til Per for yderliger spørgsmål.
tlf 42187868

Pris: 1700,- 2 gange årligt


Tlf: 42187868
Postnummer: 
Annonce nr: 12450

Nydannet konsortie har lejet 114 ha. I Skårup v.Svendborg  Mail: onielsen060@gmail.com
26-05-2016
D. 10-07-2016

Nydannet korsortie som kun kommer til at bestå af 6 medlemmer + en fodermester søger 2 medlemmer + fodermester.
Hvert konsortiemedlem kan medtage gæst ved hver jagt.
Der forefindes jagthytte med overnatningsmulighed .
Arealet er på 114 ha. og dette består af 17 ha. afvekslende skov i spændende landskab, nogle småsøer / mergelgrav samt hegn og mark.
Der afholdes 6-7 jagter i løbet af sæsonen . Herudover vil der være mulighed for jagt på råvildt ( for A-medlemmer) og trækjagt på duer mv.
Der forventes udsat ca 150 fasaner + et passende antal ænder.
God etik, godt kammeratskab og humor vil være værdsatte egenskaber hos medlemmerne.
Henvendelse til ONielsen på mail addresse

Pris: A medl. : 9.000 kr , medl. 6.500 Kr


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 12102

Brahetrolleborg Gods - Sydfyn  Mail: peder@anniogpeder.dk
24-05-2016
D. 30-05-2016

Ekstraordinært er der blevet en plads ledig i Jagtselskabet ”Storskoven” under Brahetrolleborg Gods. Vi søger derfor en ny jagtkammerat.
Jagtselskabet har eksisteret i mange år, og er velfungerende. Vi nyder et godt socialt samvær omkring jagten, og råder over godt 325 ha. spændende terræn, hovedsagelig skov med lysninger og åbne sletter samt et par vandhuller.
Vi udsætter fasaner og ænder, der passes af fodermester.
I jagtselskabet er alle A-medlemmer med samme rettigheder og gæsteplads på 5 klapjagter. Der holdes også trykjagter på rå- og dåvildt i efteråret/vinter.
Jagtselskabet er veletableret med jagthytte, traktor m/vogn og et passende antal stiger og tårne.
Er du den rette - og er hurtig, kan du få glæde af bukkejagten i indeværende sæson.

Peder Nissen –


Pris:


Tlf: 2790 7928
Postnummer: 
Annonce nr: 12094

Nordvestfyn.  Mail: admin@vigsbjerg.dk
03-05-2016
D. 20-05-2016

Vi søger 2 friske jægere med godt humør, begge med hund, der værdsætter god jagt etik og hyggeligt samvær. Vi er et mindre konsortie, der råder over 150 hektar beliggende imellem Ejby og Nr. Aaby.
Der udsættes fasaner & ænder og der afholdes 8 jagter om året, med mulighed for tilkøb af gæstepladser. I løbet af vinteren laver vi et par rævejagter.
Vi har en hyggelig skurvogn, hvor vi mødes til morgenmad samt spiser frokost.

Der er mulighed for tilkøb af bukkejagt i 2017.

Send en mail til admin@vigsbjerg.dk hvis det har din interesse, så kontakter vi dig.

Pris: Ca. 6.000,- kr.


Tlf: 
Postnummer: 5592
Annonce nr: 11912

Langsted  Mail: tojejensen@gmail.com
01-05-2016
D. 07-05-2016

Vi er et konsortium med en jagt på godt 100 hektar, som mangler et medlem så vi ialt bliver 8 medlemmer. Jagten består af skov, eng, agerjord og lidt vandhuller. Alle medlemmer har mulighed for riffeljagt, og der er en gæsteplads pr. medlem til vores 6 fællesjagter i efteråret.
Vi søger en seriøs jæger, med godt humør og gerne med hund, som har lyst til at deltage både i pasning og fodring af jagten.
Ved interesse send en mail til tojejensen@gmail.com med lidt om dig selv, så kontakter jeg dig snarrest.

Pris: 5000


Tlf: 
Postnummer: 5690
Annonce nr: 11872

          #########  

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57