Sneppejagt
 Mail: groennefroe@gmail.com
15-10-2019
D. 14-11-2019

Sneppejagt for stående hund(du kommer med hunden) i kuperet skovterræn på Sydfyn byttes mod andetræk eller duetræk(jeg kommer med hunden). jagten kan finde sted i november og december, hverdag eller weekend, hvor vi jager sammen. halvdagsjagt eller heldagsjagt.
Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 21951