Langelandsk Naturperle
 Mail: henrik@bellasaracompany.com
06-05-2019
D. 05-06-2019

Langelandsk Naturperle.

Ønsker du en seriøs og dyb naturoplevelse, som er helt i top, mens du jager/nedlægger/beholder råbuk på min afsides-beliggende 27 ha store Natur-jagt-ejendom i et passende antal dage, så lad os gerne mødes hos mig og finde ud af, hvorvidt vi begge ønsker at samarbejde om projektet. Det er afgørende for mig, at vi er tilstrækkeligt på bølgelængde, så vi begge får en fin oplevelse.

Beliggenheden er for enden af ca. 1 km markvej sydfra, der begynder ved den mindst tænkelige og nærmest utrafikerede asfalt-bivej fra en lille landsby, og med en tilsvarende lang kystlinie som skel mod øst. Mod nord og vest afgrænses arealet primært af mose samt kanal fra tilstødende nabo-moser længere inde på øen. Og arealet udgør ca. halvdelen af et sammenhængende lavtliggende naturområde, som er omringet af store kuperede landbrugs-arealer. Ejendommen er stærkt kuperet og designet til jagt på især klovbærende vildt (Rå- & Då-dyr), fasaner og ænder. Der er 3 yngre (20-årige) løvskove på i alt ca. 10 ha., som smyger sig organisk langs landskabets urgamle linier med græsdale, rørskov/mose, strandeng samt en serie vandhuller og en lille sø ud mod kysten.
På min hjemmeside https://www.smagenafnatur.dk kan du evt se fotos fra og læse lidt om lokaliteten i forhold til kød og brænde-produktionen på arealet, og under ”kontakt” findes satellit-overblik (dog af ældre dato). Aktuelt ses bl.a. gåsepar med gæslinger samt fouragerende gåseflok, tranepar der fouragerer, svanepar, hare, fasan og adskillige andefugle/vadefugle samt havørn, grævling og ræv. Når jeg klipper hø på græs-arealerne mellem og omkring skovene (hvert år primo juli), får jeg med mellemrum besøg af en enlig stork.

I 2017 blev der plantet ca. 2 ha hybridpoppel i en samtidigt tilsået vildtfodermark (ligeledes 2 ha fodermarvkål, hirse, hamp, vår og vinterhvede). De 2 ha har nu karakter af brak med unge træer og ganske lidt foder (ikke renholdt), og desuden er der forberedt ca 350 løbende meter majs-rækker, som vil blive sået langs diverse skovbryn/skel. Alt sammen forbundet via græs-arealerne til slet eller nedgræsning med Skotsk Højland langs kysten og i mosen.

Hele arealet er reserveret til dig eller jer (alene) på aftalte jagtdage, og der kommer absolut ingen forstyrrende mennesker. Der bor ingen på ejendommen og adgang sker via aflåst led.
Campingvogn med dobbeltseng, el-gulvvarme og friskt vand/uden toilet/bad midt på arealet kan evt lånes gratis -plus forbrug.
Alternativt har jeg en spændende nabonabo-landbrugs-ejendom med ca. 19 ha under plov (vinterhvede) samt et par ha remiser inklusiv sø og små moser grænsende op til nabo-skov. Osse her vil der blive sået et par hundrede meter majs-rækker. Og til efteråret skal yderligere 3 ha tages ud af drift for skovrejsning samt skovsø (hvis nu du skulle blive interesseret i gensyns-aftale senere…). Primitiv hytte med el samt køl/frys og lille fint sommer/helårs-hus beliggende hhv inde på og i kanten af jagt-arealet kan evt lånes/lejes.

Ethvert kort eller langsigtet samarbejds-forslag angående jagt på hjort er velkomment, og mit udgangspunkt er, at salg af 1 stk buk koster 5K /evt ekstra buk 2,5K –begge dele afregnet kontant (gerne overført til konto) og forud.

Alle inklusiv Ny-jægere er velkomne –sidste år var her to unge venner samtidigt og med overnatninger. Jeg bor mellem de to ejendomme på adressen Egelundvej 6, 5953 Tranekær.

Ring eller sms gerne til mig -TAK /Henrik 25 30 99 61 (Gitte 24827720 hvis jeg ikke svarer).

Pris: 5.000,-


Tlf: 25309961
Postnummer: 5953
Annonce nr: 20729