Holbækgård Jagtkonsortie, Djursland
 Mail: jvpovlsen@stofanet.dk
19-04-2019
D. 30-04-2019

Kære jagtkammerat
Du kan endnu nå at være med i bukkejagten fra 16. maj.
Der er blevet et par pladser ledige i Holbækgård Jagtkonsortie under Holbækgård Gods beliggende i det nordligste Djursland nord for Ørsted med over 700 hektar jagtarealer op til Randers Fjord og Kattegat.
Vi kan blandt andet tilbyde:
• Godt kammeratskab, fællesskab og høj jagtmoral.
• Ca. 50 såter og ca. 30 jagtstiger eller jagttårne fordelt på de godt 700 hektar varierede arealer med fjord, hav, skov, mark, hegn og søer.
• Bukkejagt med mulighed for at nedlægge 2 bukke og invitere gæst.
• Riffeljagt med mulighed for at nedlægge rå eller lam.
• To trygjagter for medlemmer.
• Seks fællesjagter med gæst.
• To reguleringsjagter med gæst.
• Hønsejagt.
• Trækjagt efter ænder og gæs med gæst.
• Store friarealer til småvildtjagt med gæst.
• Regulering af krage, sølvmåger, ræve og mårhund.
Pris: Hele pakken kr. 14.900,-. Uden bukkejagten kr. 10.900,-.
Yderligere information:
Hjemmesiden: http://holbaekgaard-jagtkonsortie.dk/
Jagtleder: Henrik Jensen: Mobil: 40 60 17 96. Mail. Kasten@mail.dk
Kasserer: William Møller Christensen: Mobil: 40 18 39 02. Mail: dwmch2@c.dk
Sekretær: Johan V Povlsen: Mobil: 21 20 15 55. Mail: jvpovlsen@stofanet.dk


Pris: 14900

holbaekgaard-jagtkonsortie.dk/
Tlf: 21201555
Postnummer: 8230
Annonce nr: 20541