Konsortie medlem søges -
 Mail: kirn@hafnet.dk
18-04-2019
D. 01-05-2019

Konsortiemedlem søges ti l jagt i 25 ha plantage vest for Viborg, mellem Grønhøj og Mønsted. Konsortiet har to medlemmer, hvoraf plantagens administrator udgør det ene medlem og det andet medlem søges gennem denne annonce. Erfaren senior jæger ønskes optaget.
Råvildt, hare og sneppejagt.

Personlige oplysninger inklusive information om alder, erhverv/stilling og om jagtlig erfaring bedes sendt som email til: kirn@hafnet.dk.

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 20535