konsortie nær Aalborg
 Mail: dala@stofanet.dk
02-04-2019
D. 08-04-2019

ledig plads i mindre konsortie 8 A medlemmer
vi råder over ca 370 ha blandet jagt, skov, mose,sø, marker med læbælter og 3 Ha fodermarker.
Der findes en god vildtbestand, ligesom vi udsætter et passende antal fugle.
god bukkejagt og mulighed for fri jagt, gode muligheder for dueregulering. Jagten passer hovedsageligt af et par af medlemmerne, men en enkelt arbejdsdag må påregnes
.Der afholdes 8 jagter med gæsteplads hver gang
.god jagtetik og godt humør er et must

Mvh/Michael

Pris: 14000


Tlf: 22189790
Postnummer: 9370
Annonce nr: 20356