Konsortie på Frijsenborg søger 2 nye medlemmer
 Mail: kdhansen@post.tele.dk
18-03-2019
D. 03-04-2019

Til velfungerende jagtkonsortium under Frijsenborg søges pr. 1. Maj 2 nye medlemmer.
Jagtarealet er afvekslende skov 276 HA, vi er ialt 14 medlemmer, der afholdes 6 fællesjagter årligt, de 2 første er rene hagljagter med gæster, de resterende er drivjagter med riffelposter.
Der ses hjortevldt og diverse små vildt, vi har mulighed for bukkejagt og frilagt efter de vedtagne retningslinjer.
Vi sætter sikkerhed, etik, humor og kvalitet fremfor kvantitet i højsædet.
Vi vil blandt de der henvender sig udvælge 3 - 4 stykker, som vil vise jagtreviret og af de der stadig er interesseret tilbyde medlemskab til 2.
Hvis du er interesseret kan du skrive en kort argumenteret mail til undertegnede,

Pris: 15.000


Tlf: 41831339
Postnummer: 8382
Annonce nr: 20199