Konsortie på Åkjær gods åbner nu for medlemmer
 Mail: jagtknud@gmail.com
11-03-2019
D. 17-04-2019

Der er nu mulighed for at komme med i et konsortium på Åkjær gods ved Odder. Det ligger i et af de flotteste områder ud til fjorden. Der er ca. 400 Ha. blandet areal med skov, mose, marker og strandeng. Vi udsætter 1000 fasaner om året og har flotte parader. Der er herudover en fin råvildtjagt, strejf af kronvildt og fri andejagt langs vandet. A-plads 20.000 kr. og B-plads 9800 kr. Kontakt Knud tlf 30579584 hvis det har din interesse. Hvis du har en god hund vil du blive foretrukket.

Pris:


Tlf: 30579584
Postnummer: 
Annonce nr: 20111