Konsortieplads ved Mariager fjord
 Mail: bodvestergaard@gmail.com
02-03-2019
D. 10-03-2019

I et velfungerende konsortie, er der blevet et par pladser ledige, til den kommende sæson.
Vi råder over 560 ha, fordelt på ager, læhegn, skov og strandeng.
Vi udsætter årligt 500 fasaner. Der afholdes årligt 6 fællesjagter med hagl, hvor hvert medlem råder over 3 gæstepladser. Derudover afholdes 1-2 trykjagter, afhængig af afskydningen af råvildt. På trykjagter er det kun konsortiets medlemmer, der deltager. Bukkejagt på lige vilkår for alle.
Der er fri andejagt på de ca. 6 km strandenge langs med fjorden. Derudover er der fri jagt på gås, ræv, krage mm. Gæssene opholder sig i perioder i stort antal på ejendommen, så der er gode muligheder for gåsejagt.
Ring eller skriv for yderligere information.

Vh Bo Vestergaard


Pris: 14000 kr.


Tlf: 40704199
Postnummer: 
Annonce nr: 20015