eXTReMe Tracker


A-pladser i konsortie ledige 2019
 Mail: kl@daby.dk
14-11-2018
D. 25-12-2018

Jagtkonsortie ved Mariager får to ledige A konsortiepladser fra 1/1 2019.

A-pladsen er med bukkejagt.

Vi råder over et 300 ha. stort varierende skovareal, med god mulighed for afvikling af både driv- og trykjagt på især råvildt, dåvildt, ræv, snepper og harer samt kronvildt som strejfvildt.

Terrænet er smukt, charmerende og meget varierende og til jagten hører en stor jagthytte med køkken og bad, samt overnatningsmulighed. Hytten bruges som basis til afholdelse af vore jagter og der opvarmes med brændeovnen og med el. På terrænet har vi p.t. 25 stabile skydetårne, og ca. 5 – 6 fodersteder.

Vi afholder fællesjagter med haglbøsse, gæstejagter og trykjagter med riffel samt enkelte gravjagter. Til gæstejagterne kan man invitere èn eller to gæster.
Alle medlemmer må tage på individuelle jager i skoven, med eller uden gæst, og i indhegningerne må man på individuelle jagter jage med løs hund.
Vi sætter stor pris på godt kammeratskab, og alle jagter afvikles naturligvis med fokus på sikkerheden, og efter almindelige etiske jagtregler, der bliver før hver jagt afholdt en parole for dagen, og efter jagten afholdes parade med respekt for det nedlagte vildt.
Prisen er i 2019 er;
A-plads 15.950 kr. + 500 kr. ved indmeldelsen til vildtkassen

Er du interesseret og ønsker du at høre mere, må du meget gerne kontakte Kurt Lynge Christensen på kl@daby.dk eller telefon 22491824 eller Erik Hørlyck på telefon 40273315.

Pris: 15800/10100


Pris: 15950


Tlf: 22491824
Postnummer: 9550
Annonce nr: 19365

            

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57