eXTReMe Tracker


Konsortieplads i Nationalpark Thy
 Mail: sjlousdal@mail.dk
03-09-2018
D. 18-10-2018

Konsortiemedlem søges til velfungerende konsortium i Stenbjerg Øst Plantage i Thy.
Reviret, der er på ca. 700 hektar blandet fyr, løv og hede areal, har en god bestand af kronvildt, dåvildt, råvildt og snepper.
Vi afholder 5-6 fællesjagter, primært riffeljagt, og der er adgang til individuel anstandsjagt på klovbærende vildt og en rigtig god sneppejagt, der kan udøves frit på dele af arealet.
På hver fællesjagt er der mulighed for at have 2 gæster med pr konsortiemedlem.

Skriv for nærmere information og fortæl også gerne lidt om dig selv. Herefter vil jeg kontakte dig.

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 18853

            

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57