eXTReMe Tracker


Holbækgård Jagtkomsortie
 Mail: jvpovlsen@stofanet.dk
26-08-2018
D. 10-10-2018

Kære jagtkammerat
Da vi har udvidet arealerne, er der blevet et par pladser ledige i Holbækgård Jagtkonsortie under Holbækgård Gods beliggende i det nordligste Djursland nord for Ørsted med 1200 hektar jagtarealer op til Randers Fjord og Kattegat.
Vi kan blandt andet tilbyde:
• Godt kammeratskab, fællesskab og høj jagtmoral.
• Ca. 50 såter og ca. 30 jagtstiger eller jagttårne fordelt på de ca. 1200 hektar varierede arealer med fjord, hav, skov, marker, hegn og søer.
• Bukkejagt med mulighed for at nedlægge 2 bukke og invitere gæst.
• Riffeljagt med mulighed for at nedlægge rå eller lam.
• To trygjagter for medlemmer.
• Seks fællesjagter med gæst.
• Hønsejagt.
• Trækjagt efter ænder og gæs med gæst.
• Store friarealer til småvildtjagt med gæst.
• Regulering af krage, ræve og mårhund.
Pris: Hele pakken kr. 14.500,-. Uden bukkejagten kr. 10.500,-. Kun trækjagt kr. 5.000,-
Yderligere information:
Hjemmesiden: www.hgjk.dk
Formanden: Henrik Jensen: Tlf. 4060 1796. Mail. Kasten@mail.dk
Næstformanden: Thomas Østergaard: Tlf. 2030 5445. Mail. Thomas@fhj.nu


Pris: 14.500


Tlf: 21201555
Postnummer: 8230 Åbyhøj
Annonce nr: 18786

            

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57