eXTReMe Tracker


Hyggelig konsortie
 Mail: Rass.Paw35@gmail.com
13-05-2018
D. 20-05-2018

Hyggeligt Jagtkonsortiet

Lille hyggeligt jagtkonsortie ved de vestlige Vejler søger et nyt medlem

Jagten
Jagten er som udgangspunkt fri og drives på de 80 ha., når man har lyst og mulighed for det. Der er lavet faste gode skjul på marker og i engene, men der er også mulighed for at bruge powerhunter. Jagten er ligelig fordel på engarealer og agermarker, hvor der dyrkes afgrøder. Der er lokkefugle til rådighed. Der må medbringes gæst i rimeligt omfang. Vi tager hensyn til hinanden og passer naturligvis på at jagttrykket, ikke bliver for højt.

Vi har en aftale om, at kommer man der op og der står mange gæs, så er man forpligtet til at give de andre besked, så man sammen kan få et par gode oplevelser.

Vi mødes altid senest d. 31. August, hvor vi får tjekket op på skjul og lokkefugle og fordelt pladserne til næste morgen. Efter endt jagt d. 1. September, holder vi en bedre frokost.

Gåsejagten
Vi nedlægger både grå-, kortnæbbet-, blis- og bramgæs i løbet af sæsonen, der spænder fra 1. August til udgangen af januar, desuden har vi ofte reguleringstilladelse på gæssene i perioden februar til hen i april.

Andejagten
Vi skyder naturligvis på ænder i forbindelse med gåsejagten, men driver den særligt som aftentræk, hvor der er gode muligheder for at nedlægge, de fleste arter af svømmeænder. Det er dog fortrinsvis grå-,krik- og pibeænder der nedlægges.

Huset
Der er fri adgang til huset, der er tilknyttet jagten i hele jagtsæsonen. Huset har alle moderne fornødenheder og der er soveplads til 8 personer og man må gerne tage familien med, når man er på jagt. Med andre ord bruges det også som sommerhus.

Konsortiet
Vi er pt. 3 mænd alle over 50 år. Vi har alle lidt længere vej til jagten, hvilket er en fodring. Vi er meget forskellige, men har det fælles udgangspunkt, at vi gerne vil drive jagt og nyde glæderne herved, samtidig med at vi også vil hygge os. Der er stor indbyrdes tillid til, at vi driver jagten på en etisk forsvarlig måde og tilgodeser gerne hinanden gode jagtoplevelser. Vi aftaler også indbyrdes, at mødes på gården, hvis det er muligt.
Vi har alle 3 hunde og hundene har også adgang huset
Prisen er 17.500 kr. årligt for jagten og fri adgang til huset i jagtsæsonen. Vi har valgt en lidt højere pris, fremfor flere medlemmer af konsortiet, for at sikre et lavere jagttryk og godt kendskab til hinanden, samt et hyggeligt selskab.

Hvis du er interesseret, så skriv til rass.paw35@gmail.com og fortæl lidt om dig selv, samt at få lavet en aftale om fremvisning af jagten og huset.

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 17965

            

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57