######### ######### ######### 

eXTReMe Tracker


Fodermester - Tølløse
 Mail: lmp.jagt@gmail.com
02-03-2018
D. 20-03-2018

Velfungerende jagtkonsortium ved Tølløse, søger fodermester fra midt juli 2018.
Der udsættes ca. 750 fugle, på 3 udsætningssteder.
For indsatsen tilbydes friplads i vores konsortium, der også indebære gæstepladser på nogle fællesjagter, samt mulighed for jagt på råvildt.
Jagtselskabet har lige fornyet jagtlejekontrakt, med udlejer for yderliger 5 år.
Jagten er på ca. 120 ha. fordelt på ca 60 ha. skov og 60 ha. agerjord med remiser.
Konsortiet råder over traktor med vogn, som kan bruges i forbindelse med fodring.
Alle medlemmer er A-medlemmer, med samme rettigheder og pligter.
Vi søger en person, for et længervarende samarbejde.
Kan du se dig selv i denne funktion, bedes du kontakte os for mere information, samt besigtigelse af jagte.

Tlf. 51236516 / 20684918Tlf: 20684918
Postnummer: 4340
Annonce nr: 17173

            

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57