######### ######### ######### 

eXTReMe Tracker


Reguleringsjægere søges
 Mail: kronborg.jesper@live.dk
28-02-2018
D. 30-03-2018

Vi har desværre alt for mange krager på vores revir og får gjort alt for lidt ved det/dem.
Derfor søger vi et par reguleringsjægere, som vil hjælpe den ene jæger, som vi har i forvejen til opgaven.
Terrænet er på cirka 500 hektar på VestMøn cirka 15 minutter fra Farøbroen og Sydmotorvejen og det vil primært være regulering/fældefangst af ynglekrager her i foråret indenfor lovens rammer.
Afregning kunne være et ande- eller duetræk eller noget helt tredje?.

JesperTlf: 28904569
Postnummer: 4792
Annonce nr: 17156

            

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57