######### ######### ######### 

eXTReMe Tracker


Frijord ved Rømø dæmningen 8,5 HA
 Mail: pkl@scancommerce.dk
13-02-2018

Frijord ved Rømø dæmningen og Ballum-Astrup diget !

Arealet er beliggende i 2 matrikler, hvor det ene ligger ind til stor fredet sø/udgravning med et fantastisk fugleliv og rigtig godt ande- og gåsetræk, samt en stor fast bestand af råvildt. Jorden er særdeles god marskjord med meget højt udbyttepotentiale i hvede. Det samlede areal på ca. 8,5 hektar er tilsået med hvede, og kan erhverves af alle idet det har status af frijord. Der medfølger 8,66 betalingsrettigheder. Begge arealer har gode tilkørselsforhold.

Virkelig en sjælden mulighed for at erhverve sig et areal i et fantastisk naturområde, hvor der tilmed er tale om særdeles god dyrkbar jord ! Jorden er forpagtet ud pt. men dette kan opsiges med et års varsel.

Kontakt Peter Klindt på tlf. 28 10 70 01 for nærmere informationer.

Pris: 1.250.000


Tlf: 28107001
Postnummer: 
Annonce nr: 17021

            

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57