######### ######### ######### 

eXTReMe Tracker


8 ha. frijord i Nordjylland.
 Mail: tangsiggaard@hotmail.com
03-02-2018

8 ha. strandeng beliggende ind til Nord Europas største fuglereservat Vejlerne.
Adresse Kåglanding 1 7742 Vesløs.
Beliggende ud til Limfjorden.
Der forefindes en lille sø på arealet.
Marken er indhegnet med 4 rækker tråd, så den kan afgræsses af kreaturer.
Årlig EU tilskud ca. 28.000 kr.
Ring for pris.

Pris:


Tlf: 21434189
Postnummer: 
Annonce nr: 16932

            

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57