######### ######### ######### 

eXTReMe Tracker


Mindre skov til salg!
 Mail: brinken17@mail.dk
30-09-2017

Skov på 3,3ha ved Grindsted sælges. Fast bestand af råvildt samt en hytte på terrænet.
Ca 1/2 er beplantet med rødgran/lærk samt bøg. Der er yderlig et areal med større lærketræer. Resten er blandet skov.

Dejligt fristed for en naturmand,som måske ønsker at skyde en buk eller et andet stykke råvildt indimellem. Strejf af kronvildt fra de omkringliggende plantager.

Pris: 125.000.-/ha


Tlf: 21240592
Postnummer: 
Annonce nr: 16146

          #########  

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57