######### ######### ######### 

eXTReMe Tracker


Skov med jagt og fritidshus
 Mail: jjn@silvaestate.dk
12-09-2017

Frederiks Plantage er beliggende ca. 3 km nordøst for Karup. Skoven udgør i alt ca. 20,1 ha. Ejendommen er varieret med skovarealer primært nåleskov og lysåbne arealer. Der er tilhørende , dejligt hus på 82 m2 samt mindre maskinhus. Der er en god jagt på ejendommen – især på råvildt.
Den velholdte bolig på 82 m2 er opført i 2000 i træ og har en skøn beliggenhed med udsigt til skov og åbent areal. super egnet til den familie der er glad for friluftslivet og samvær i skoven.
Skoven domineres af nåleskov med anvendelse af mange forskellige nåletræsarter primært rødgran og ædel gran. Ældre bevoksninger med nobilis og nordmannsgran er med til at give variation i skoven. Stedvis ses yngre kulturer etableret med blanding af nåletræsarter. Der er fine veje og spor i skoven og en absolut god jagt.
www.silvaestate.dk

Pris: 2975000

www.silvaestate.dk
Tlf: 21365696
Postnummer: 
Annonce nr: 15983

          #########  

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57