######### ######### ######### 

eXTReMe Tracker


Vestfyn (Nørre Aaby)
 Mail: tsk@post10.tele.dk
10-06-2017
D. 17-06-2017

1.oktober 2017 udlejes 28 ha agerjord der er afgrænset af bebyggelse på to sider - vest og nord.
Arealet er let kuperet med levende hegn og støder op til eng og krat.
Arealet udlejes gerne over flere år.
Henvendelse: Torben Knudsen - 40407640

Pris: 3000kr.


Tlf: 40407640
Postnummer: 5580
Annonce nr: 15266

            

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57