######### ######### ######### 

eXTReMe Tracker


Hygiejnekursus i Rødekro
 Mail: benny-boger@mail.dk
06-01-2017
D. 05-02-2017

23. februar 2017 kl. 18 til 22. i 6230 Rødekro

Det aktuelle kursus handler om vildthåndtering.
I en tid, hvor fokus er meget på ødevaresikkerhed, bl.a. med baggrund i en EU-forordning.

Via kurset kvalificerer man sig til at håndtere ”større mængder af vildtkød til vildthåndteringsvirksomheder”, som det hedder i EU-forordningen.
Og det vil sige mere end 500 stykker småvildt eller 15 stykker klovbærende vildt pr. sæson.

For størstedelen af de danske jægere vil det ikke umiddelbart være et krav, men for eksempel for den konsortieformand, som skal stå for salget af vildt, vil det være nødvendigt. Samt for de jægere, der i stigende antal tager til Tyskland på jagt (Kundige Person). Nogle steder i Tyskland for eksempel på bevægelsesjagter kræver af alle deltagere, at de har bestået kurset. De tyske myndigheder har erklæret over for Jægerforbundet, at de anerkender vort kursus.

Sted:
Rødekro og Omegns Jagtforening Klubhus
6230 Rødekro

Pris:
475 kr. pr. kursist
Inkl. let forplejning mv

Kurset opfylder lovkravene i EU forordning 853/2004, og giver autorisation til videresalg af større vildtmængder til vildthåndteringsvirksomhed. Efter kurset skal kursisten have kendskab til følgende områder:
Indhold:

Vildtlevende vildts normale anatomi, fysiologi og adfærd. Unormal adfærd og patologiske ændringer som følge af sygdomme, miljøforurening eller andre faktorer, der kan påvirke menneskers sundhed, hvis vildtet spises.

Hygiejnebestemmelser og korrekte metoder til håndtering, transport og udtagning af organer m.v. efter aflivning af vildtlevende vildt.

Lovgivning og administrative bestemmelser om dyre- og folkesundhed og hygiejne i forbindelse med afsætning af levende vildt.

Målgruppe: Jægere, der ønsker at videresælge større mængder vildt til vildthåndteringsvirksomheder.
Jægere der skal bruge kursus beviset på jagter i Tyskland.

Praktisk:
Efter kurset udsteder underviseren kursusbevis på dansk, engelsk og tysk. Deltagere skal medbringe dansk jagttegn, da jagttegnsnummeret bruges som registrering af kursusdeltagelse

Deltagerantal: Maks. 25 personer.

Underviser:
Dyrlæge fra DTU-Veterinærinstituttet.

Tilmelding: Benny Boger per mail benny-boger@mail.dk - herefter tilsendes nærmere detaljer.

roedekrojagtforening.dk


www.roedekrojagtforening
Tlf: 
Postnummer: 6230
Annonce nr: 13866

          #########  

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57