######### ######### ######### 

eXTReMe Tracker


Jagttegns undervisning
 Mail: Fodderbussen@gmail.com
24-10-2016
D. 23-11-2016

Jagttegns undervisning. Du har nu mulighed for at erhverve jagttegn Vi starter kursus op i begyndelsen af jan 2016 og frem til APR. Kurset foregår på et gods mellem Slagelse og Næstved. Der vil være 15 pladser og der er forsat ledige pladser. Der vil være flere forskælligge lærer på kurset.Yderlige oplysninger kan fås ved henvendelse på understående mail.


Tlf: 
Postnummer: 4200
Annonce nr: 13453

          #########  

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57