######### ######### ######### 

eXTReMe Tracker


Ande, og gåsejagt
 Mail: torpet35@gmail.com
19-09-2016
D. 27-09-2016

Ande- og gåsejagt ved Ulvedybet. (Arentsminde).
Ny startet konsortium.
Hvor vi skal være ca. 15 mand.
Prisen er 5500 kr. incl. Gæstekort, foder og benzin til pumpen.
eller 5000 uden gæst.

Der er ca 300 ha hvor hovedparten er dyrket agerjord.
Hvor gæssene ynder at sidde på i Efterår og vinter månederne.
Der bliver skudt mange gæs for lokkere. specielt Canadagæs.
Men der bliver også skudt godt med grågæs og kortnæbet gæs.

Landjagten er mest harer med der kan skydes rådyr, harer og duer.
Men det er hovedsageligt trækjagten der er i højsædet.

Der er en Våd eng/sø, hvor der pumpes vand ind og fodres til ænderne.
Krikænder
Brunnakker
Gråænder
er de meste skudte. der forekommer også
skeænder
spidsænder
taffelænder

For fremvisning af arealer eller yderligere information kontakt

Thomas Johansen
23241247
canadagaasen@gmail.com

Pris: 5500


Tlf: 23241247
Postnummer: 9430
Annonce nr: 13168

          #########  

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57