######### ######### ######### 

eXTReMe Tracker


Bukkejagt
 Mail: tokojo@live.dk
17-07-2016
D. 16-08-2016

Bukkejagt udlejes fra 1.oktober til 1. december 2016.
Arealet er på ca 10 ha. agerjord med levende hegn og remise samt vildtstriber.
Arealet ligger på Midtsjælland.

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 12517

          #########  

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57