######### ######### ######### 

eXTReMe Tracker


Rågejagt 1000 unger.
 Mail: gl@slotshotel.dk
22-05-2016
D. 21-06-2016

Råger kan skydes i maj til 15. juni i træerne omkring koloni på Store Restrup ved Nibe. Du kan bo på et hotelværelse i herregården - pris enkelt 500 kr. eller dobbelt 700 kr. - og skyde alle de fugle du vil i et døgn. Udbyttet tilfalder jægeren.


Tlf: 98341888
Postnummer: 9240
Annonce nr: 12071

          #########  

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57