######### ######### ######### 

eXTReMe Tracker


Sommerbuk og SMUK Natur
 Mail: henrik@bellasaracompany.com
20-05-2016
D. 31-05-2016

Ønsker du en særlig naturoplevelse, som er HELT i top, mens du jager/nedlægger/beholder 1 stk råbuk på min afsidesbeliggende, ubeboede og meget smukke 27 ha store Natur-ejendom i et passende antal dage, så lad os gerne tale sammen og evt mødes. På Langeland. Jeg selv bor fast i nærområdet.

Ejendommen indeholder bl.a 1 km kystlinie, er stærkt kuperet og er designet til optimal jagt på klovbærende vildt (mange rådyr samt periodiske dådyr), fasaner og ænder. Der er 3 fine løvskove på i alt ca. 10 ha. forbundet med græsdale, rørskov/mose, strandeng samt en serie vandhuller og en lille sø. Aktuelt ses på ejendommen bl.a. flere gåsepar med gæslinger, et fast Tranepar, en halv snes voksne harer, vilde fasaner og adskillige forskellige andefugle/vadefugle mm, diverse rovfugle inklusiv havørn, samt ræve og grævling. Når jeg klipper hø mellem og omkring skovene, vandhullerne og søen, får jeg med mellemrum besøg af stork.

I år er der sået ca. 3 ha vildtfodermarker (fodermarvkål, hirse, hamp, vår og vinterhvede), som samtidigt er delvist tilplantet med hurtigtvoksende poppel til et kommende ekstra skovhjørne; og ca 250 løbende meter 4 rækket majs vil blive sået langs skovbryn. Græs udnyttes til slet (hø i Juli).

Der færdes ingen mennesker på arealet uden min tilladelse/viden, og der drives aldrig nogen form for selskabsjagt. Primitiv hytte m el kan evt lånes og lille rart fritliggende hus (begge beliggende ved lille sø) kan lejes hvis ledigt.

Lad mig gerne høre, hvad du ønsker uanset om du er ung/gammel, alene eller I er flere -med eller uden erfaring. Mit udgangspunkt er salg af 1 buk for 5K/ekstra buk(ke) 2,5K. Ekstra bukke udløser adgang til mit kølerum. Vi kan evt tale om jagt på dåvildt senere på året.

Ring/sms gerne til mig.
Tak /Henrik 25 30 99 61.

Pris: 5.000,-


Tlf: 25309961
Postnummer: 5953
Annonce nr: 12055

          #########  

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57