######### ######### ######### 

eXTReMe Tracker


Sjælland
 Mail: .
18-05-2016
D. 23-05-2016

Bukkejagt på et meget varieret terræn indeholdende levende hegn, vådområde sletgræs og brak. Terrænet strækker sig mellem 2 store skovområder som er forbundet med levende hegn. Her er en stærk og stor stamme af råvildt . Der har ikke været drevet bukkejagt i år. Arealet er på 25 tdr. land.
Pris: 6000


Tlf: 40548771
Postnummer: 4174
Annonce nr: 12039

          #########  

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57