######### ######### ######### 

eXTReMe Tracker


God jagt
 Mail: ares@os.dk
14-05-2016
D. 15-05-2016

Vesthimmerland 3 km fra Urhøje plantage og Trend skov. 6,2 ha blandet jagt udlejes. Der er 3 ha med nobilis gran, hvor der er anlagt kørespor - frit skud. 1 ha gammel løvskov. I plantagen er der en lille sø. Der er en stor bestand af råvildt. Udlejes fra den 16-5 til 31-12.
Pris 3500 kr
98636134 30576349

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 12004

          #########  

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57